gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[taler-www] branch master updated (64e49e5 -> 72a05ff)


From: gnunet
Subject: [taler-www] branch master updated (64e49e5 -> 72a05ff)
Date: Wed, 07 Apr 2021 12:30:31 +0200

This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

weblate pushed a change to branch master
in repository www.

    from 64e49e5  Added translation using Weblate (Czech)
     new 8169c2d  Translated using Weblate (Hungarian)
     new 72a05ff  Translated using Weblate (Czech)

The 2 revisions listed above as "new" are entirely new to this
repository and will be described in separate emails.  The revisions
listed as "add" were already present in the repository and have only
been added to this reference.


Summary of changes:
 locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po | 107 ++++++++++++++++++++++++++------------
 locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po | 100 ++++++++++++++++++++++++-----------
 2 files changed, 143 insertions(+), 64 deletions(-)

diff --git a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
index c811a8d..f60b7ed 100644
--- a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,100 +8,110 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-03-25 09:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-04-07 10:30+0000\n"
+"Last-Translator: Stefan Kügel <skuegel@web.de>\n"
+"Language-Team: Czech <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/";
+"main-web-site/cs/>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
 "Generated-By: Babel 2.8.0\n"
 
 #: common/base.j2:5 common/news.j2:5
 msgid "GNU Taler"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler"
 
 #: common/base.j2:6 common/news.j2:6
 msgid "Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves"
-msgstr ""
+msgstr "Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves"
 
 #: common/footer.j2.inc:11
 msgid "Contact"
-msgstr ""
+msgstr "Kontaktujte nás"
 
 #: common/footer.j2.inc:16 common/navigation.j2.inc:25
 msgid "Docs"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentace"
 
 #: common/footer.j2.inc:17
 msgid "FAQ"
-msgstr ""
+msgstr "Často kladené dotazy"
 
 #: common/footer.j2.inc:22
 msgid "Bibliography"
-msgstr ""
+msgstr "Literatura"
 
 #: common/footer.j2.inc:29
 msgid ""
 "GNU Taler is developed as part of the <a href='https://www.gnu.org/'>GNU "
 "project</a> for the GNU operating system."
 msgstr ""
+"GNU Taler je vyvíjen jako součást projektu <a href=\"https://www.gnu.org/\"";
+">GNU</a> pro operační systém GNU."
 
 #: common/footer.j2.inc:31 template/bibliography.html.j2:34
 msgid "and"
-msgstr ""
+msgstr "a"
 
 #: common/footer.j2.inc:34
 msgid ""
 "We are grateful for support and free hosting of this site by <a "
 "href='https://www.bfh.ch/'>BFH</a>."
 msgstr ""
+"Děkujeme vysoké škole <a href=\"https://www.bfh.ch/\";>BFH</a> za podporu a "
+"bezplatné hostování těchto webových stránek."
 
 #: common/footer.j2.inc:36
 msgid ""
 "This page was created using <a href='https://www.gnu.org/'>Free "
 "Software</a> only."
 msgstr ""
+"Tato stránka byla vytvořena pouze pomocí <a href=\"https://www.gnu.org/\"";
+">svobodného softwaru</a>."
 
 #: common/footer.j2.inc:38
 msgid "JavaScript license information"
-msgstr ""
+msgstr "Informace o licenci JavaScriptu"
 
 #: common/navigation.j2.inc:23
 msgid "Features"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastnosti"
 
 #: common/navigation.j2.inc:24
 msgid "Principles"
-msgstr ""
+msgstr "Zásady"
 
 #: common/navigation.j2.inc:26 news/index.html.j2:8 template/index.html.j2:57
 msgid "News"
-msgstr ""
+msgstr "Novinky"
 
 #: news/index.html.j2:11
 msgid "News posts about changes related to GNU Taler such as releases and 
events"
 msgstr ""
+"Zprávy o změnách týkajících se GNU Taleru, jeho verze, setkání a události"
 
 #: news/index.html.j2:16
 msgid "subscribe to our RSS feed"
-msgstr ""
+msgstr "Přihlaste se k našemu RSS kanálu"
 
 #: news/index.html.j2:33
 msgid "read more"
-msgstr ""
+msgstr "Číst dál"
 
 #: template/architecture.html.j2:6
 msgid "Taler System Architecture"
-msgstr ""
+msgstr "Architektura systému Taler"
 
 #: template/bibliography.html.j2:5
 msgid "GNU Taler Bibliography"
-msgstr ""
+msgstr "Literatura o GNU Taler"
 
 #: template/bibliography.html.j2:27
 msgid "by"
-msgstr ""
+msgstr "autor/autoři:"
 
 #: template/cashier.html.j2:43
 msgid ""
@@ -111,97 +121,114 @@ msgid ""
 "to what you may find on the bank Web site when withdrawing from an "
 "account there."
 msgstr ""
+"Nacházíte se na stránce aplikace pokladny Taler (Taler cashier App). "
+"Umožňuje pokladníkovi udělit uživatelům aplikace Taler právo vybrat určitou "
+"částku elektronické hotovosti z bankovního účtu pokladníka. Nabízí tedy "
+"stejnou funkci, jakou můžete najít na webových stránkách banky při výběru z "
+"bankovního účtu."
 
 #: template/cashier.html.j2:61 template/pos.html.j2:61
 #: template/wallet.html.j2:239
 msgid "Install Android App from Google App Store, or"
-msgstr ""
+msgstr "Instalace aplikace pro Android z obchodu Google App Store nebo"
 
 #: template/cashier.html.j2:68 template/pos.html.j2:68
 msgid "Download App from F-Droid.org."
-msgstr ""
+msgstr "z F-Droid.org."
 
 #: template/contact.html.j2:6
 msgid "Contact information"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt na nás"
 
 #: template/contact.html.j2:13
 msgid "The mailing list"
-msgstr ""
+msgstr "Rozesílací seznam"
 
 #: template/contact.html.j2:15
 msgid "An archived, public mailing list for GNU Taler is hosted at"
 msgstr ""
+"Archivovaná veřejná diskuse o GNU Taler prostřednictvím e-mailu je umístěna "
+"na adrese"
 
 #: template/contact.html.j2:20
 msgid "archive"
-msgstr ""
+msgstr "archiv"
 
 #: template/contact.html.j2:21
 msgid "You can send messages to the list at"
-msgstr ""
+msgstr "Zprávy do rozesílacího seznamu můžete poslat na adresu"
 
 #: template/contact.html.j2:29
 msgid "Contacting individuals"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt na jednotlivé členy"
 
 #: template/contact.html.j2:31
 msgid ""
 "Team members are generally reachable at <tt>LASTNAME@taler.net</tt>. All "
 "of us support receiving GnuPG encrypted e-mails."
 msgstr ""
+"Členové týmu jsou obvykle k zastižení na adrese <tt>LASTNAME@taler.net</tt>. "
+"Všichni podporují příjem e-mailů šifrovaných pomocí GnuPG."
 
 #: template/contact.html.j2:40
 msgid "Chat"
-msgstr ""
+msgstr "Chat"
 
 #: template/contact.html.j2:42
 msgid ""
 "You can find some team members in the IRC channel <tt>#taler</tt> on "
 "<tt>irc.freenode.net</tt>."
 msgstr ""
+"Některé členy týmu najdete v kanálu IRC <tt>#taler</tt> na <tt>irc.freenode."
+"net</tt>."
 
 #: template/contact.html.j2:50
 msgid "Reporting bugs"
-msgstr ""
+msgstr "Hlášení chyb"
 
 #: template/contact.html.j2:52
 msgid "We track open feature requests and bugs in our"
-msgstr ""
+msgstr "Otevřené požadavky na funkce a chyby sledujeme v našem"
 
 #: template/contact.html.j2:55
 msgid "Bug tracker"
-msgstr ""
+msgstr "sledovači chyb"
 
 #: template/contact.html.j2:56
 msgid ""
 "which is shared with the GNUnet project. You can also report bugs or "
 "feature requests to the mailing list."
 msgstr ""
+"který je sdílen s projektem GNUnet. Můžete také hlásit chyby nebo požadavky "
+"na funkce prostřednictvím rozesílacího seznamu."
 
 #: template/contact.html.j2:65
 msgid "General inquiries"
-msgstr ""
+msgstr "Obecné dotazy"
 
 #: template/contact.html.j2:67
 msgid ""
 "You can reach a group of team members handling general inquiries at "
 "<tt>contact AT taler.net</tt>."
 msgstr ""
+"Skupinu členů týmu, kteří vyřizují obecné dotazy, můžete kontaktovat na "
+"adrese <tt>contact AT taler.net</tt>."
 
 #: template/contact.html.j2:75
 msgid "Executive team"
-msgstr ""
+msgstr "Vedení projektu"
 
 #: template/contact.html.j2:77
 msgid ""
 "For non-technical commercial requests, please contact <tt>ceo AT "
 "taler.net</tt>."
 msgstr ""
+"V případě netechnických komerčních požadavků se obraťte na <tt>ceo AT taler."
+"net</tt>."
 
 #: template/copyright.html.j2:6
 msgid "Copyright Assignment"
-msgstr ""
+msgstr "Přidělení autorských práv (Copyright Assignment)"
 
 #: template/copyright.html.j2:8
 msgid ""
@@ -212,6 +239,11 @@ msgid ""
 " agreement on licensing and collaborative development</a> of the GNUnet "
 "and GNU Taler projects is satisfied."
 msgstr ""
+"Pokud chcete přispívat do projektu GNU Taler musíte mít přístup do systému "
+"Git a podepsat <a href=\"/pdf/copyright.pdf\">přidělení autorských práv</a> "
+"pro splnění <a href=\"https://git.gnunet.org/gnunet-ev.git/tree/";
+"gnunet_taler_agreement.tex\">Smlouvy o licencování a společném vývoji "
+"projektů GNUnet a GNU Taler od GNUnet e.V. --- Taler Systems SA</a>."
 
 #: template/copyright.html.j2:19
 msgid ""
@@ -221,6 +253,11 @@ msgid ""
 " company the ability to dual-license (for example, so that we can "
 "distribute via App-stores that are hostile to free software)."
 msgstr ""
+"Dohoda zajišťuje, že kód bude i nadále k dispozici pod licencemi svobodného "
+"softwaru, což vývojářům dává svobodu přesouvat kód mezi sítěmi GNUnet a GNU "
+"Taler bez obav o licence a společnosti možnost dvojího licencování ("
+"například abychom mohli kód a aplikace distribuovat prostřednictvím obchodů "
+"s aplikacemi, které jsou nepřátelské vůči svobodnému softwaru)."
 
 #: template/copyright.html.j2:29
 msgid ""
@@ -229,6 +266,10 @@ msgid ""
 "case simply sign the agreement with your pseudonym. Scanned copies are "
 "sufficient, but snail mail is preferred."
 msgstr ""
+"Drobné příspěvky (v podstatě od kohokoli bez přístupu do systému Git) "
+"nevyžadují přidělení autorských práv. Pseudonymní příspěvky jsou také "
+"přijímány, v tomto případě stačí podepsat smlouvu pseudonymem. Naskenované "
+"kopie stačí, ale upřednostňujeme zasílání poštou."
 
 #: template/docs.html.j2:7
 msgid "GNU Taler: Documentation and Resources"
diff --git a/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
index 346f98e..498176f 100644
--- a/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,22 +8,25 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-03-25 09:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-04-07 10:30+0000\n"
+"Last-Translator: Stefan <eintritt@hotmail.com>\n"
+"Language-Team: Hungarian <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/";
+"main-web-site/hu/>\n"
 "Language: hu\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
 "Generated-By: Babel 2.8.0\n"
 
 #: common/base.j2:5 common/news.j2:5
 msgid "GNU Taler"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler"
 
 #: common/base.j2:6 common/news.j2:6
 msgid "Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves"
-msgstr ""
+msgstr "Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves"
 
 #: common/footer.j2.inc:11
 msgid "Contact"
@@ -46,58 +49,66 @@ msgid ""
 "GNU Taler is developed as part of the <a href='https://www.gnu.org/'>GNU "
 "project</a> for the GNU operating system."
 msgstr ""
+"A GNU Talert a <a href='https://www.gnu.org/'>GNU projekt</a> részeként "
+"fejlesztik a GNU operációs rendszerhez."
 
 #: common/footer.j2.inc:31 template/bibliography.html.j2:34
 msgid "and"
-msgstr ""
+msgstr "és"
 
 #: common/footer.j2.inc:34
 msgid ""
 "We are grateful for support and free hosting of this site by <a "
 "href='https://www.bfh.ch/'>BFH</a>."
 msgstr ""
+"Hálásak vagyunk a <a href='https://www.bfh.ch/'>BFH</a> támogatásáért és "
+"ingyenes tárhelyszolgáltatásért."
 
 #: common/footer.j2.inc:36
 msgid ""
 "This page was created using <a href='https://www.gnu.org/'>Free "
 "Software</a> only."
 msgstr ""
+"Ez az oldal kizárólag a <a href='https://www.gnu.org/'>Szabad szoftver</a> "
+"használatával készült."
 
 #: common/footer.j2.inc:38
 msgid "JavaScript license information"
-msgstr ""
+msgstr "JavaScript licenc információk"
 
 #: common/navigation.j2.inc:23
 msgid "Features"
-msgstr ""
+msgstr "Jellemzők"
 
 #: common/navigation.j2.inc:24
 msgid "Principles"
-msgstr ""
+msgstr "Elvek"
 
 #: common/navigation.j2.inc:26 news/index.html.j2:8 template/index.html.j2:57
 msgid "News"
-msgstr ""
+msgstr "Újdonságok"
 
 #: news/index.html.j2:11
 msgid "News posts about changes related to GNU Taler such as releases and 
events"
 msgstr ""
+"Újdonságok a GNU Talerrel kapcsolatos változásokról, mint például "
+"megjelenések és események"
 
 #: news/index.html.j2:16
 msgid "subscribe to our RSS feed"
-msgstr ""
+msgstr "iratkozzon fel RSS hírlevelünkre"
 
 #: news/index.html.j2:33
 msgid "read more"
-msgstr ""
+msgstr "olvasson tovább"
 
 #: template/architecture.html.j2:6
 msgid "Taler System Architecture"
-msgstr ""
+msgstr "Taler rendszerarchitektúra"
 
 #: template/bibliography.html.j2:5
 msgid "GNU Taler Bibliography"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Bibliográfia"
 
 #: template/bibliography.html.j2:27
 msgid "by"
@@ -111,31 +122,38 @@ msgid ""
 "to what you may find on the bank Web site when withdrawing from an "
 "account there."
 msgstr ""
+"Ez a Taler pénztári alkalmazás oldala. Lehetővé teszi a pénztáros számára, "
+"hogy a Taler-felhasználóknak jogot adjon arra, hogy egy bizonyos összegű e-"
+"pénzt felvegyenek a pénztáros bankszámlájáról. Így egyenértékű "
+"funkcionalitást biztosít azzal, amit a bank weboldalán találhat, ha ottani "
+"számláról vesz fel pénzt."
 
 #: template/cashier.html.j2:61 template/pos.html.j2:61
 #: template/wallet.html.j2:239
 msgid "Install Android App from Google App Store, or"
-msgstr ""
+msgstr "Telepítse az Android alkalmazást a Google App Store-ból, vagy"
 
 #: template/cashier.html.j2:68 template/pos.html.j2:68
 msgid "Download App from F-Droid.org."
-msgstr ""
+msgstr "töltse le az alkalmazást az F-Droid.org webhelyről."
 
 #: template/contact.html.j2:6
 msgid "Contact information"
-msgstr ""
+msgstr "Elérhetőségi információk"
 
 #: template/contact.html.j2:13
 msgid "The mailing list"
-msgstr ""
+msgstr "A levelezési listá"
 
 #: template/contact.html.j2:15
 msgid "An archived, public mailing list for GNU Taler is hosted at"
 msgstr ""
+"A GNU Taler archivált, nyilvános levelezési listája a következő címen érhető "
+"el"
 
 #: template/contact.html.j2:20
 msgid "archive"
-msgstr ""
+msgstr "archívum"
 
 #: template/contact.html.j2:21
 msgid "You can send messages to the list at"
@@ -143,45 +161,52 @@ msgstr ""
 
 #: template/contact.html.j2:29
 msgid "Contacting individuals"
-msgstr ""
+msgstr "Kapcsolatfelvétel személyekkel"
 
 #: template/contact.html.j2:31
 msgid ""
 "Team members are generally reachable at <tt>LASTNAME@taler.net</tt>. All "
 "of us support receiving GnuPG encrypted e-mails."
 msgstr ""
+"A csapat tagjai általában a <tt>UTÓNÉV@taler.net</tt> címen érhetők el. "
+"Mindannyian támogatjuk a GnuPG titkosított e-mailek vételét."
 
 #: template/contact.html.j2:40
+#, fuzzy
 msgid "Chat"
-msgstr ""
+msgstr "Chat"
 
 #: template/contact.html.j2:42
 msgid ""
 "You can find some team members in the IRC channel <tt>#taler</tt> on "
 "<tt>irc.freenode.net</tt>."
 msgstr ""
+"A csapat néhány tagjá megtalálható a <tt>#taler</tt> IRC-csatornán a <tt>irc."
+"freenode.net</tt> oldalon."
 
 #: template/contact.html.j2:50
 msgid "Reporting bugs"
-msgstr ""
+msgstr "Hibajelentés"
 
 #: template/contact.html.j2:52
 msgid "We track open feature requests and bugs in our"
-msgstr ""
+msgstr "A nyitott funkcióigényeket és hibákat figyelemmel követjük a"
 
 #: template/contact.html.j2:55
 msgid "Bug tracker"
-msgstr ""
+msgstr "Hibakövető"
 
 #: template/contact.html.j2:56
 msgid ""
 "which is shared with the GNUnet project. You can also report bugs or "
 "feature requests to the mailing list."
 msgstr ""
+"amely közös a GNUnet projekttel. A levelezési listán hibákról és "
+"funkcióigénylésekről is jelentkezhet."
 
 #: template/contact.html.j2:65
 msgid "General inquiries"
-msgstr ""
+msgstr "Általános megkeresések"
 
 #: template/contact.html.j2:67
 msgid ""
@@ -191,13 +216,15 @@ msgstr ""
 
 #: template/contact.html.j2:75
 msgid "Executive team"
-msgstr ""
+msgstr "Vezetői csapat"
 
 #: template/contact.html.j2:77
 msgid ""
 "For non-technical commercial requests, please contact <tt>ceo AT "
 "taler.net</tt>."
 msgstr ""
+"Nem technikai jellegű kereskedelmi kérésekkel forduljon a <tt>ceo AT taler."
+"net</tt> címre."
 
 #: template/copyright.html.j2:6
 msgid "Copyright Assignment"
@@ -221,6 +248,12 @@ msgid ""
 " company the ability to dual-license (for example, so that we can "
 "distribute via App-stores that are hostile to free software)."
 msgstr ""
+"A megegyezések biztosítják, hogy a kód továbbra is szabad szoftverlicencek "
+"alatt lesz elérhető, ami a fejlesztők számára biztosítja a szabadságot, hogy "
+"a GNUnet és a GNU Taler között a licencek miatt való aggódás nélkül "
+"mozgathatják a kódot, a vállalatnak pedig lehetőséget ad a duális "
+"licencelésre (például, hogy a szabad szoftverekkel szemben ellenséges App-"
+"store-okon keresztül terjeszthessük)."
 
 #: template/copyright.html.j2:29
 msgid ""
@@ -232,7 +265,7 @@ msgstr ""
 
 #: template/docs.html.j2:7
 msgid "GNU Taler: Documentation and Resources"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler: Dokumentáció és Források"
 
 #: template/docs.html.j2:13
 msgid ""
@@ -240,10 +273,13 @@ msgid ""
 "The full documentation contents can be found <a "
 "href=\"https://docs.taler.net/\";>here</a>."
 msgstr ""
+"Ez a GNU Taler dokumentációjának és egyéb forrásainak áttekintése. A teljes "
+"dokumentáció tartalma megtalálható <a href=\"https://docs.taler.net/\"";
+">itt</a>."
 
 #: template/docs.html.j2:27
 msgid "Components"
-msgstr ""
+msgstr "Komponensek"
 
 #: template/docs.html.j2:38
 msgid "Merchant Backend Administration"
@@ -255,10 +291,12 @@ msgid ""
 "Tutorial and manual for operating a merchant. Also available as <a "
 "href=\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a>."
 msgstr ""
+"Bemutató és kézikönyv a kereskedő üzemeltetéséhez. Elérhető <a href=\"https"
+"://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a> formátumban is."
 
 #: template/docs.html.j2:49
 msgid "Merchant API Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Kereskedői API Bemutató"
 
 #: template/docs.html.j2:51
 msgid "Tutorial for processing Taler payments using the merchant backend API."
@@ -268,11 +306,11 @@ msgstr ""
 #: template/docs.html.j2:99 template/docs.html.j2:110 template/docs.html.j2:157
 #, python-format
 msgid "Also available as <a href=\"%(link)s\">PDF</a>."
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"%(link)s\">PDF</a> formátumban is elérhető."
 
 #: template/docs.html.j2:60
 msgid "Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Exchange"
 
 #: template/docs.html.j2:62
 msgid "Operator&#39;s manual for the GNU Taler exchange."

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
gnunet@gnunet.org.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]