glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] Mandrake Linux Community Newsletter - Issue #82 (fwd)


From: gaspard
Subject: Re: [Glms-hackers] Mandrake Linux Community Newsletter - Issue #82 (fwd)
Date: Mon, 4 Aug 2003 16:22:04 +0200 (CEST)


On Mon, 4 Aug 2003, Rudy Gevaert wrote:

> On Mon, Aug 04, 2003 at 10:43:36AM +0200, address@hidden wrote:
> >
> >  * Top Story -- Mandrake 9.2 Beta 1 Released
> >
> > Verdekke, heeft dat nog zin om de cursus aan te passen??? Ze blijven maar
> > nieuwe versies uitgeven...
>
> Tja, we hadden beter Debian installed, das pas om de 2 jaar misschien
> eens updated :)

Ik heb mij dat ook al zitten afvragen. Maar debian is echt niet
gemakkelijk te installeren. En in gebruik eigenlijk ook niet, als je
alleen grafische tools wilt.

Dat is dus onverkoopbaar en zolang zullen we moeten lijmen met Mandrake.

> Nee, als ik u was zou ik gewoon de huidige versie aanpassen door
> fouten er uit te halen.

Huh: er zal toch iets meer moeten gebeuren: de volgorde van installatie is
een beetje door elkaar gehaspeld van de 9.0 (cursus) naar de 9.1.

mvg,

Gaspard

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]