glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] Mandrake Linux Community Newsletter - Issue #82 (fwd)


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] Mandrake Linux Community Newsletter - Issue #82 (fwd)
Date: Mon, 4 Aug 2003 14:08:21 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Mon, Aug 04, 2003 at 10:43:36AM +0200, address@hidden wrote:
> 
> 
> * Top Story -- Mandrake 9.2 Beta 1 Released
> 
> Verdekke, heeft dat nog zin om de cursus aan te passen??? Ze blijven maar
> nieuwe versies uitgeven...

Tja, we hadden beter Debian installed, das pas om de 2 jaar misschien
eens updated :)

Nee, als ik u was zou ik gewoon de huidige versie aanpassen door
fouten er uit te halen.

Rudy


-- 
Rudy Gevaert        address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
GNU/Linux user and Savannah hacker http://savannah.gnu.org
The average person thinks he isn't. - Father Larry Lorenzoni
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]