gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre2 gentoo-x86-install.xml


From: Jesper Brodersen
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre2 gentoo-x86-install.xml
Date: Wed, 08 Oct 2003 18:52:15 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Jesper Brodersen <address@hidden>    03/10/08 18:52:15

Added files:
    pre2      : gentoo-x86-install.xml 

Log message:
    flyttet fra pre1 ... tidligere versioner kan ses der. Mangler sidste 
gennemgang før afsendelse til gentoo.org. Ver .17

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/pre2/gentoo-x86-install.xml?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]