gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre1 gentoo-x86-install.xml


From: Jesper Brodersen
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre1 gentoo-x86-install.xml
Date: Wed, 08 Oct 2003 18:50:05 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Jesper Brodersen <address@hidden>    03/10/08 18:50:05

Modified files:
    pre1      : gentoo-x86-install.xml 

Log message:
    Mest fjernelser af information og oprydning i PCMCIA, update til .17 af 
30.sep 03, gentoo-stats er blevet skjult, da denne er nede. Filen vil også 
blive flyttet til pre2, som den allerede skulle sidste gang /slaps face

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/pre1/gentoo-x86-install.xml.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]