elmo-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [elmo-devel] Blad kompilacji


From: Krzysztof Gibas
Subject: Re: [elmo-devel] Blad kompilacji
Date: Thu, 31 Jul 2003 17:33:46 +0200
User-agent: elmo/0.8.1

On Thu, 31 Jul 2003 09:24:03 +0200, Dawid Duda wrote:
> Bede bardzo wdzieczny za pomoc w uruchomieniu elmo pod cygwinem.

Jeżeli możesz sprawdź teraz wersję z cvs, tam już jest zmienione addr_t 
na address_t.

jeżeli nie masz dostępu do cvs, aktualny snapshot wystawiłem też na www: 
http://sdas.eu.org/~gibas/elmo/snapshots/elmo-0.8.1.tar.gz

pozdrawiam,
Krzysiek.
-- 
This is the song, la la la la, Elmo song...


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]