elmo-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ODP: [elmo-devel] Blad kompilacji


From: rzyjontko
Subject: ODP: [elmo-devel] Blad kompilacji
Date: Thu, 31 Jul 2003 12:32:33 +0100

> address.h:116: conflicting types for `addr_t'
> /usr/include/cygwin/types.h:182: previous declaration of `addr_t'

Oto i wszystkie potrzebne informacje.  Możesz spróbować sam pozamieniać 
wszystkie wystąpienia addr_t w źródłach elmo na address_t, albo 
poczekać aż ja to zrobię.

rzyjontko

PS
Jak się uda skompilować w cygwinie, to będzie to kolejny duży sukces.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]