gnuheter-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Gnuheter-dev] Statistik.


From: Patrik Wallstrom
Subject: Re: [Gnuheter-dev] Statistik.
Date: Sat, 22 Jun 2002 17:06:28 +0200
User-agent: Mutt/1.4i

On Sat, 22 Jun 2002, Aron Boström wrote:

> Min databas är nere, så jag har inte kunnat testa det. Men jag tror
> jag hittat felet, och denn nya filen borde lösa det. (Jag skrev över
> den gamla och kunde därför inte göra en ptch)

Nu ser det ju riktigt bra ut!

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->address@hidden>+46-709580442reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]