www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Tłumaczenie do recenzji edu-software-tuxpaint.pl.po


From: Grzegorz
Subject: [www-pl-discuss] Tłumaczenie do recenzji edu-software-tuxpaint.pl.po
Date: Sun, 15 Nov 2020 15:05:52 +0000

Witam,

poniżej zamieszczam przetłumaczony tekst.
Jest to moje pierwsze tłumaczenie, więc jeżeli technicznie coś zrobiłem nie tak jak trzeba, proszę o info.
Próbowałem wysłać na www-pl-trans, ale nie doszło.

Pozdrawiam
Grzegorz

# Polish translation of https://www.gnu.org/education/edu-software-tuxpaint.html
# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the original article.
# Grzegorz Trzeciak <trzeci77@protonmail.com>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: edu-software-tuxpaint.html\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-31 05:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-14 18:31+0100\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"Last-Translator: \n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 "
"|| n%100>14) ? 1 : 2);\n"
"Language: pl\n"

#. type: Content of: <title>
msgid "Tux Paint - GNU Project - Free Software Foundation"
msgstr "Tux Paint - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"

#. type: Content of: <div><a>
msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href="">
msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href="">

#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
msgid "Education Contents"
msgstr "Mapa działu"

#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
msgstr "&nbsp;[Mapa działu]&nbsp;"

#. type: Content of: <div><div><div><div>
msgid "</a>"
msgstr "</a>"

#. type: Content of: <div><p><a>
msgid "<a href="">
msgstr "<a href="">

#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
msgid "GNU Home"
msgstr "Strona domowa GNU"

#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"</a>&nbsp;/ <a href="" <a "
"href="" <a href="">
"education/edu-software.html\">Educational&nbsp;software</a>&nbsp;/"
msgstr ""
"</a>&nbsp;/ <a href="" <a href=""\"/education/edu-resources.html\">Zasoby</a>&nbsp;/ <a href="">
"software.html\">Oprogramowanie&nbsp;edukacyjne</a>&nbsp;/"

#. type: Content of: <div><h2>
msgid "Tux Paint"
msgstr "Tux Paint"

#. type: Content of: <div><div><h3>
msgid "Description"
msgstr "Opis"

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"Tux Paint is a cross-platform drawing program created specifically for "
"children. Little kids as young as 3 years old have no difficulty in finding "
"their way around its clear and intuitive interface which features large "
"buttons identified by a label as well as an icon so that the child can easily "
"recognize them. At the center of the screen there is a white canvas for the "
"child to draw making use of a wide variety of tools and paint brushes. As a "
"start, the child can load outlined pictures to be colored, as in a coloring-"
"book."
msgstr ""
"Tux Paint jest między platformowym programem graficznym, stworzonym "
"specjalnie dla dzieci. Małe dzieci, w&nbsp;wieku od&nbsp;3 lat, nie&nbsp;mają "
"problemu w&nbsp;odnalezieniu się w&nbsp;czystym i&nbsp;intuicyjnym "
"interfejsie, posiadającym duże przyciski oznaczone etykietami jak i&nbsp;"
"ikonami, by&nbsp;dzieci mogły w łatwy sposób je od siebie odróżnić. W&nbsp;"
"centrum programu znajduje się biała przestrzeń robocza, na&nbsp;której "
"dziecko może rysować używając różnorodnych narzędzi oraz pędzli. Na&nbsp;"
"początku, dziecko może załadować do&nbsp;programu obrazki do&nbsp;"
"kolorowania, tak jak w&nbsp;kolorowance."

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"The program includes all of the most common drawing tools such as lines and "
"brushes for free-hand drawing and coloring, geometric shapes, sizing, an "
"eraser, the &ldquo;Redo&rdquo; and &ldquo;Undo&rdquo; options, plus sound "
"that plays while painting and a special tool called &ldquo;Magic&rdquo; for "
"impressive effects: rainbow, glitter, chalk, blur, flip, and more."
msgstr ""
"Program zawiera najczęściej używane narzędzia do rysowania, takie jak linie "
"i&nbsp;pędzle, wykorzystywane przy ręcznym malowaniu i&nbsp;kolorowaniu, "
"geometryczne kształty, wymiarowanie, gumkę, opcje  &bdquo;Powtórz&rdquo; "
"i&nbsp; &bdquo;Cofnij&rdquo;, dodatkowo kiedy się maluje odtwarzana jest "
"muzyka. Specjalne narzędzie o&nbsp;nazwie &bdquo;Magia&rdquo; dzięki któremu "
"możemy uzyskać imponujące efekty: tęcze, brokat, węgiel, rozmycie, "
"roztrzepanie i&nbsp;wiele, wiele więcej."

#. GNUN: localize URL /education/misc/tuxpaint-start-sm.png, /education/misc/tuxpaint-start.png
#. type: Content of: <div><div><div><a>
msgid "<a href="">
msgstr "<a href="">

#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><a><img>
msgid "Screenshot of the Tux Paint interface."
msgstr "Zrzut ekranu interfejsu Tux Paint."

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"Along with the Magic tool, the other popular feature among children is &ldquo;"
"Stamp,&rdquo; which contains loads of pictures and clip art that can be "
"&ldquo;stamped&rdquo; on the canvas, such as plants and flowers, animals, "
"holiday art, planets, and much more. Many of these stamps are provided with "
"the program out of the box, and others are available as separate collections "
"to be installed. Many users contribute their own art work to be included as "
"stamps in the program; here we are going to see an example of how this was "
"done by a group of children from a school in India, thus putting into "
"practice the software freedom that the program guarantees."
msgstr ""
"Wraz z Magicznym narzędziem, inną popularną funkcja wśród dzieci jest &bdquo;"
"Stempel,&rdquo; który zawiera załadowane obrazki, które można &bdquo;"
"stemplować&rdquo; na&nbsp;obszarze roboczym, m.in. kwiaty, zwierzęta, motywy "
"wakacyjne, planety i&nbsp;wiele, wiele innych. Wiele z&nbsp;tych stempli jest "
"już zawarta w programie od&nbsp;pierwszego uruchomienia, inne stemple są "
"dostępne jako oddzielna kolekcja, którą można doinstalować. Wielu "
"użytkowników dzieli się swoimi pracami, które są&nbsp;włączone do programu "
"jako stemple; zobaczymy zaraz przykład, jak to zrobiła grupa dzieci ze&nbsp;"
"szkoły w&nbsp;Indiach, tym sposobem wprowadzając w życie wolność "
"oprogramowania, którą program gwarantuje."

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"Tux Paint is available in more than 80 languages, including minority and "
"right-to-left languages. Such a large number of languages is the result of "
"contributions made by users from all over the world."
msgstr ""
"Tux Paint dostępny jest w ponad 80 językach, włączając w&nbsp;to języki "
"mniejszościowe oraz pisane od&nbsp;prawej do&nbsp;lewej. Tak duża liczba "
"dostępnych języków to&nbsp;efekt wkładu użytkowników z&nbsp;całego świata."

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"To learn more: <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://directory.fsf.org/project/TuxPaint/\">http://directory.fsf.org/project/TuxPaint/\"> FSF "
"Directory</a>, <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://tuxpaint.org\">http://tuxpaint.org\"> Tux Paint Official Website</a>"
msgstr ""
"Dowiedz się więcej: <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://directory.fsf.org/project/TuxPaint/\">http://directory.fsf.org/project/TuxPaint/\"> "
"Katalog FSF</a>, <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://tuxpaint.org\">http://tuxpaint.org\"> Oficjalna Strona Tux Paint</"
"a>"

#. type: Content of: <div><div><h3>
msgid "Who's Using It and How"
msgstr "Kto tego używa i&nbsp;jak"

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"Comments by <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://tuxpaint.org/comments/\">http://tuxpaint.org/comments/\">home users</a> and "
"stories from <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://tuxpaint.org/schools/\">http://tuxpaint.org/schools/\">schools</a> using Tux "
"Paint are presented in the official website. There are reports that the "
"program is one of the most helpful tools for children to get acquainted with "
"basic computer graphic skills while providing a highly attractive environment "
"for them. However, the distinctive feature that makes Tux Paint preferable to "
"similar drawing software for kids is the fact that it is Free Software, "
"meaning it comes with no restrictions of any sort and the user is granted a "
"series of freedoms. For example, one of the freedoms is that the user is "
"allowed to install the program in as many work stations as needed, which is "
"specially important for schools."
msgstr ""
"Komentarze <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://tuxpaint.org/comments/\">http://tuxpaint.org/comments/\">użytkowników</a> oraz "
"historie ze <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://tuxpaint.org/schools/\">http://tuxpaint.org/schools/\">szkół</a> używających "
"Tux Painta, przedstawione są na&nbsp; oficjalnej stronie. Relacje tam "
"przedstawione, mówią, że&nbsp;program ten jest jednym z&nbsp; najbardziej "
"pomocnych narzędzi dla dzieci, wykorzystywany w&nbsp;celu zapoznania się "
"z&nbsp;podstawowymi umiejętnościami grafiki komputerowej, zapewniając "
"jednocześnie bardzo atrakcyjne dla nich środowisko. Najbardziej wyróżniającą "
"cechą, która sprawia, że&nbsp;Tux Paint jest lepszy od&nbsp;podobnego "
"oprogramowania do&nbsp;rysowania dla dzieci, jest fakt, że&nbsp;jest to&nbsp;"
"Wolne Oprogramowanie, co&nbsp;oznacza, że&nbsp;nie ma żadnych ograniczeń, "
"a&nbsp;użytkownik ma szereg swobód. Na&nbsp;przykład, jedną ze&nbsp;swobód "
"jest to, że&nbsp;użytkownik może zainstalować program na&nbsp;tylu "
"stanowiskach pracy na&nbsp;ilu jest potrzeba, co jest szczególnie ważne dla "
"szkół."

#. type: Content of: <div><div><div><a>
msgid "<a href="">
msgstr "<a href="">

#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><a><img>
msgid "Screenshot of the Tux Paint interface in Malayalam with native flowers."
msgstr ""
"Zrzut ekranu interfejsu Tux Painta z&nbsp;Malayalam przedstawiający rodzime "
"kwiaty."

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"Another significant freedom that Free Software guarantees is the freedom to "
"modify the program so as to adapt it to the user's needs and to redistribute "
"copies of the modified version. It is thanks to this freedom that Tux Paint "
"is available in so many languages, including those spoken by minority groups. "
"In fact, translations into less widely spoken languages have been provided by "
"the users themselves. This is so because most of the time, companies whose "
"business consists of development of nonfree software adopt policies on the "
"basis of market size: if the market is not large enough to ensure profit, "
"they are generally reluctant to invest on it."
msgstr ""
"Inną ważną wolnością, jaką gwarantuje Wolne Oprogramowanie, jest wolność "
"do&nbsp;modyfikowania programu w&nbsp;celu dostosowania go do potrzeb "
"użytkownika i&nbsp;redystrybucji kopii zmodyfikowanej wersji. To dzięki tej "
"wolności Tux Paint jest dostępny w tak wielu językach, w&nbsp;tym w&nbsp;"
"językach mało popularnych. W&nbsp;rzeczywistości tłumaczenia na mniej znane "
"języki zostały wykonane przez samych użytkowników. Dzieje się tak, ponieważ "
"przez większość czasu firmy, których działalność polega na&nbsp;tworzeniu "
"niewolnego oprogramowania, przyjmują politykę na podstawie wielkości rynku: "
"jeśli rynek nie jest wystarczająco duży, aby zapewnić zysk, na ogół "
"niechętnie na nim inwestują."

#. type: Content of: <div><div><div><div><a>
msgid "<a href="">
msgstr "<a href="">

#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><div><a><img>
msgid "Image of the Anthoorium flower."
msgstr "Obraz przedstawiający kwiat Anthootium."

#. type: Content of: <div><div><div><div><p>
msgid ""
"<a href="" to a student pronounce "
"the name of the Anthoorium flower in Malayalam."
msgstr ""
"<a href="" studenta "
"wypowiadającego nazwę kwiata Anthorium w języku Malayalam."

#. type: Content of: <div><div><div><div><a>
msgid "<a href="">
msgstr "<a href="">

#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><div><a><img>
msgid "Image of the Appooppan Thaady flower."
msgstr "Obrazek przedstawiający kwiat Appooppan Thaady."

#. type: Content of: <div><div><div><div><p>
msgid ""
"<a href="" to a student "
"pronounce the name of the Appooppan Thaady flower in Malayalam."
msgstr ""
"<a href="" "
"wymawiającego nazwę kwiata Appooppan Thaady w języku Malayalam."

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"A good example of how software freedom can be applied in Tux Paint is the "
"work done by 11 and 12 years old students from the <a href="">
"cases-india-irimpanam.html\">VHSS Irimpanam</a> school in the State of "
"Kerala, in India. The work consisted in adding a series of stamps to the "
"program, from photographs taken by the students themselves. They took "
"pictures of autochthonous flowers and processed the digital images with the "
"free libre GNU Image Manipulation Program <a href= "" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://directory.fsf.org/">http://directory.fsf.org/"
"project/gimp/\">GIMP</a>, adding also the name of each flower in English and "
"in Malayalam, the local language.  As Tux Paint has a sound function, "
"students also recorded with their own voices the name of the flowers in "
"Malayalam, so when one of these flowers is chosen to be stamped onto the "
"canvas, the user will see and hear the name of the flower in Malayalam.  <a "
"href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv\">http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv\"> Watch "
"and download the video</a> and <a href="">
"\">the SubRip subtitles</a>."
msgstr ""
"Dobrym przykładem, jak Wolne Oprogramowanie może być wykorzystywane, jest "
"praca wykonana w programie Tux Paint przez 11 i 12 letnich studentów, ze&nbsp;"
"szkoły  <a href="" Irimpanam</"
"a> w&nbsp;Indyjskim stanie Kerala. Praca polegała na&nbsp;dodaniu do&nbsp;"
"programu serii stempli ze&nbsp;zdjęć wykonanych przez samych uczniów. Zrobili "
"zdjęcia autochtonicznych kwiatów i&nbsp;przetworzyli je&nbsp;za&nbsp;pomocą "
"darmowego programu GNU do&nbsp;manipulacji obrazami <a href= "">
"directory.fsf.org/project/gimp/\"> GIMP </a>, dodając również nazwę każdego "
"kwiatu w&nbsp;języku angielskim i&nbsp;lokalnym języku Malayalam. Ponieważ "
"Tux Paint ma funkcję dźwiękowe, uczniowie również nagrali w języku Malayam "
"nazwy kwiatów. Kiedy jeden z&nbsp;tych kwiatów zostanie wybrany do&nbsp;"
"wybicia na&nbsp;płótnie, użytkownik programu zobaczy i&nbsp;usłyszy nazwę "
"kwiatu w&nbsp;Malayalam. <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-">http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-"
"high-sub.en.ogv\"> Obejrzyj i&nbsp;pobierz wideo </a> i <a href = "" "
"education / misc / irimpanam.en.srt \"> napisy SubRip </a>."

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"An additional useful activity done by this school by applying the freedom to "
"modify the program, was the translation of the Tux Paint interface into "
"Malayalam, the language spoken in the state of Kerala."
msgstr ""
"Dodatkową, bardzo pożyteczną pracą wykonaną w&nbsp;tej szkole, wykorzystując "
"wolność do modyfikowania programu, było tłumaczenie interfejsu Tux Paint na "
"Malayalam, język używany w stanie Kerala - Indie."

#. type: Content of: <div><div><h3>
msgid "Why"
msgstr "Czemu"

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"The freedom to modify the program is an important resource that was used by "
"the school to reach beyond the scope of teaching basic computer graphical "
"skills or entertaining children. It was used to show them that information "
"technology is not something to be subjected to, not something that should be "
"imposed upon the user, but an instrument to serve users according to their "
"requirements."
msgstr ""
"Wolność do&nbsp;modyfikowania programu jest ważnym elementem, który został "
"wykorzystany przez szkołę, aby wyjść poza zakres nauczania podstawowych "
"umiejętności z&nbsp;zakresu grafiki komputerowej lub rozrywki. Został użyty, "
"aby pokazać dzieciom, że informatyczna technologia nie jest czymś, czemu "
"należy się poddawać, nie jest czymś, co powinno być narzucone użytkownikowi, "
"ale jest narzędziem służącym użytkownikom zgodnie z jego wymaganiami."

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"The freedom to install the program in all computers in the Lab was also "
"important, since the school has limited economical resources to invest in "
"licenses. By distributing copies of the original and modified version of the "
"program to the students, the school provided assistance to families "
"undergoing economic hardship."
msgstr ""
"Ważna jest również swoboda instalowania programu na wszystkich komputerach "
"w&nbsp;Laboratorium, ponieważ szkoła ma ograniczone zasoby ekonomiczne na "
"inwestowanie w licencje. Rozdając uczniom oryginalne jak i&nbsp;zmodyfikowane "
"wersje programu, szkoła zapewniła pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej "
"sytuacji ekonomicznej."

#. type: Content of: <div><div><h3>
msgid "Results"
msgstr "Rezultaty"

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"Adding stamps to Tux Paint was an exciting and enriching experience for the "
"students. First, they analyzed how the program works and discovered the "
"mechanism that the program uses for the implementation of stamps. Then they "
"learned how this particular characteristic of the program permitted the "
"addition of stamps and how to do it. They also acquired a deeper knowledge of "
"GIMP during the manipulation of the images. The whole process gave them an "
"opportunity not only to develop new technical abilities, but also to identify "
"and appreciate local flora. Most importantly, they learned that anyone, even "
"non programmers or children, can actually influence and improve information "
"technology when software freedom is granted."
msgstr ""
"Dodanie stempli do&nbsp;Tux Painta, było dla uczniów ekscytującym i&nbsp;"
"wzbogacającym doświadczeniem. Najpierw przeanalizowali sposób działania "
"programu i&nbsp;odkryli mechanizm, z&nbsp;którego korzysta program do "
"wykonywania stempli. Potem dowiedzieli się, jak ta&nbsp;szczególna cecha "
"programu umożliwia dodawanie stempli i&nbsp;jak to zrobić. Uzyskali również "
"głębszą wiedzę na&nbsp;temat programu GIMP, podczas obróbki obrazów. Cały "
"proces dał dzieciom możliwość nie tylko rozwinięcia nowych umiejętności "
"technicznych, ale także poznania i&nbsp;docenienia lokalnej flory. Co "
"najważniejsze, nauczyli się, że każdy, nawet osoba nie będąca programistą, "
"może faktycznie wpływać na technologię informatyczną i ulepszać ją, gdy tylko "
"zostanie przyznana wolność oprogramowania."

#. type: Content of: <div><div><div><h3>
msgid "Credits"
msgstr "Przypisy"

#. type: Content of: <div><div><div><p>
msgid ""
"Images of the Tux Paint interface in Malayalam with native flowers, of the "
"Appooppan Thaady and Anthoorium flowers, as well as both sound files are "
"courtesy of the Vocational Higher Secondary School Irimpanam and are licensed "
"under CC-BY-SA, <a rel=\"license\" href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/">http://creativecommons.org/licenses/"
"by-sa/3.0/\"> Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported</a>."
msgstr ""
"Obrazy interfejsu Tux Paint w języku Malayalam z&nbsp;miejscowymi kwiatami, "
"kwiata Appooppan Thaady i&nbsp;Anthoorium, a &nbsp;także oba pliki dźwiękowe, "
"są&nbsp;udostępnione dzięki uprzejmości Vocational Higher Secondary School "
"Irimpanam i&nbsp;są udostępnione na&nbsp;podstawie licencji CC-BY-SA, <a rel="
"\"license\" href="" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\"> Creative "
"Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported</a>."

#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
#. type: Content of: <div><div>
msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
msgstr " "

#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" href="mailto:gnu@gnu.org">gnu@gnu.org"
"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>.  There are also <a href="" ways "
"to contact</a> the FSF.  Broken links and other corrections or suggestions "
"can be sent to <a href="" rel="noreferrer nofollow noopener" href="mailto:webmasters@gnu.org">webmasters@gnu.org\">&lt;webmasters@gnu."
"org&gt;</a>."
msgstr ""
"Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a "
"href="" rel="noreferrer nofollow noopener" href="mailto:gnu@gnu.org">gnu@gnu.org\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu "
"z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="">
"\">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne "
"poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="">
"translators@gnu.org\">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>."

#
#
#
#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
#. replace it with the translation of these two:
#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
#. translations.  However, we are not exempt from imperfection.
#. Please send your comments and general suggestions in this regard
#. to <a href=""noreferrer nofollow noopener" href="mailto:web-translators@gnu.org">web-translators@gnu.org">
#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
#. our web pages, see <a
#. href="">Translations
#. README</a>.
#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
"Please see the <a href="">
"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
"translations of this article."
msgstr ""
"Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, "
"ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie "
"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;"
"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="">
"org\">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat "
"koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie "
"na&nbsp;<a href="" "
"tłumaczeń</a>."

#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"Copyright &copy; 2011, 2012, 2014, 2016, 2020 Free Software Foundation, Inc."
msgstr ""
"Copyright &copy; 2011, 2012, 2014, 2016, 2020 Free Software Foundation, Inc."

#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href="">
"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
msgstr ""
"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href="">
"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
"NoDerivatives 4.0 International License</a>."

#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
#. type: Content of: <div><div>
msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
msgstr "Tłumaczenie: Grzegorz Trzeciak 2020."

#. timestamp start
#. type: Content of: <div><p>
msgid "Updated:"
msgstr "Aktualizowane:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]