www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Oprogramowanie tworzone za pomoc ą programu na licencji


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] Oprogramowanie tworzone za pomoc ą programu na licencji GNU też musi być w ydawane na licencji GNU?
Date: Thu, 10 Feb 2011 15:10:46 +0100

Cześć,

tłumaczę właśnie artykuł na stronę 97rzeczy.devblogi.pl i natknąłem się na taki fragment:

Licensing terms matter, even for free software. For example, in some companies it is not acceptable to use software licensed under the GNU license terms because of its viral nature — i.e., software developed with it must be distributed along with its source code.

Ktoś może to zrozumieć, że nie może używać edytora rozprowadzanego na licencji GNU, bo jego program też będzie musiał być na licencji GNU. Taka sytuacja oczywiście nie ma miejsca? Czy może ja się mylę?

Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi to przystępniej wyjaśnił.

Pozdrawiam,
Daniel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]