www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Re: [www-pl-announce] stan repo zytorium i ostrzeże


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Re: [www-pl-announce] stan repo zytorium i ostrzeżenie dot. hasła
Date: Mon, 29 Nov 2010 20:42:17 +0100

2010/11/29 Paweł Różański <address@hidden>:
> On 28.11.2010 11:55, Jan Owoc wrote:
>
>> Ja się na tym nie znam - może ktoś dokładniej wie... Z tego co ja
>> wiem, hasła są przechowywane w formie zaszyfrowanej; (...)
>
> Zależy w jakiej formie były przechowywane hasła. Jeśli czysty tekst, to
> fatalnie, jeśli md5 lub któreś sha - nieco lepiej, ale też niezbyt dobrze
> (znaczny procent zostanie odkodowanych w najbliższym czasie - dni,
> tygodnie). Jeśli ktoś ma krótkie hasło (poniżej 10 znaków) to trzeba
> przyjąć, że hasło lub algorytm jego tworzenia są spalone.

j.w., ja nie udaję, że się na tym znam. Tu jest filmik jak to zrobił i
co wykradł:
http://vaska94.net/2010/11/25/gnu-got-pwned/

Pozdrawiam,

Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]