www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Re: [www-pl-announce] stan repozytorium i ostrzeżenie d


From: Paweł Różański
Subject: [www-pl-discuss] Re: [www-pl-announce] stan repozytorium i ostrzeżenie dot. hasła
Date: Mon, 29 Nov 2010 20:36:05 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.15) Gecko/20101030 Icedove/3.0.10

On 28.11.2010 11:55, Jan Owoc wrote:

2. Cracker zrobił kopię użytkowników/maili/haseł z bazy. Użytkownik
był zawsze widoczny, więc to nic tajnego. Mail... to może odsprzedać
Was mail na jakąś spamlistę - nic na to nie poradzimy. Gorzej z
hasłem...

Ja się na tym nie znam - może ktoś dokładniej wie... Z tego co ja
wiem, hasła są przechowywane w formie zaszyfrowanej; mając "kopię
hasła", można przepuścić słownik wielojęzykowy przez odpowiedni
program i w ten sposób "zgadnąć hasło" (normalnie Savannah by po np.
3-5 próbach zablokowało konto - cracker nie ma takiego ograniczenia).
Jeśli macie proste hasło, które używacie do innych ważnych rzeczy,
zmieńcie te inne hasła jak najszybciej. Hasła na Savannah nie ma co
(jeszcze) zmieniać, bo i tak cracker może ponownie wejść i ściągnąć
sobie nowe.

Może od razu zaznaczę, że chodzi o hasło używane do logowania do
Savannah (używaliście je może raz lub dwa razy), a nie tego do
prywatnego klucza, które używacie do dostępu do cvs; to drugie jest
bezpieczne... o ile nie było takie samo jak pierwsze ;-).

Zależy w jakiej formie były przechowywane hasła. Jeśli czysty tekst, to fatalnie, jeśli md5 lub któreś sha - nieco lepiej, ale też niezbyt dobrze (znaczny procent zostanie odkodowanych w najbliższym czasie - dni, tygodnie). Jeśli ktoś ma krótkie hasło (poniżej 10 znaków) to trzeba przyjąć, że hasło lub algorytm jego tworzenia są spalone.

Pozdrawiam,
Pawełreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]