www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] CVSROOT i pre-commit hook


From: Sylwester Zarębski
Subject: Re: [www-pl-discuss] CVSROOT i pre-commit hook
Date: Sun, 3 Oct 2010 23:30:19 +0200

3 października 2010, 22:59:45, Daniel napisał(a):

> W dniu 3 października 2010 16:33 użytkownik Sylwester Zarębski 
> <address@hidden> napisał:

> O ile dobrze pamiętam to wszelkie 'haki' są uruchamiane na serwerze, a
> nie na kliencie.

> Czyli to wyklucza stosowanie ich w naszym repozytorium?

Tego nie wiem, to może powiedzieć tylko admin CVS.

-- 
pozdrawiam
Sylwester Zarębski
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]