www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] CVSROOT i pre-commit hook


From: Daniel Oźminkowski
Subject: Re: [www-pl-discuss] CVSROOT i pre-commit hook
Date: Sun, 3 Oct 2010 22:59:45 +0200

W dniu 3 października 2010 16:33 użytkownik Sylwester Zarębski <address@hidden> napisał:

O ile dobrze pamiętam to wszelkie 'haki' są uruchamiane na serwerze, a
nie na kliencie.

--
pozdrawiam
Sylwester Zarębski

Czyli to wyklucza stosowanie ich w naszym repozytorium?

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]