www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] CVSROOT i pre-commit hook


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] CVSROOT i pre-commit hook
Date: Sat, 2 Oct 2010 00:12:37 +0200

Cześć,
w wątku o recenzji server/takeaction.pl.po Jan napisał, że używa polecenia msgfilter -i nazwa_pliku -o nazwa_pliku --keep-header cat zanim zrobi commit. Chciałbym to sobie zautomatyzować, żeby zawsze wykonywać to polecenie przed commitem. Znalazłem więc artykuł o tym jak tworzyć pre-commit hooks, czyli rejestrować skrypty, które mają się wykonać zanim cokolwiek zostanie wsadzone do repozytorium: http://www.pragmaticautomation.com/cgi-bin/pragauto.cgi/Monitor/LettingCVSPullTheTrigger.rdoc.
Stanąłem teraz przed takim problemem: nie wiem jak zdobyć katalog CVSROOT. Nie ma go w naszym repozytorium (chyba?). Nie wiem czy to wynika z tego, że źle szukałem czy z tego, że to repozytorium do którego być może mam jakieś ograniczone prawa (w końcu ten kod wykonuje się po stronie serwera, a oni może sobie "nie życzą", żeby ktoś im grzebał), czy może to wszystko jest tak zorganizowane na Savannah, że tego modułu nie ma.

Czy ktoś lepiej zorientowany w temacie mógłby się wypowiedzieć co sądzi na ten temat? Ostatnio na ten pomysł Jan odpowiedział, że wolałby nie robić nic na serwerach gnu i woli zaprząc do tego jakiś zewnętrzny komputer. To będzie działać, ale nabruździ nam to w logach i diffy będą czytelne tylko jeśli będziemy porównywać z co drugim commitem (tym który automatycznie poprawi dzielenie linijek). Byłoby fajnie gdyby taka operacja była wykonywana obowiązkowo przy każdym commicie kogokolwiek. Ta funkcja nigdy nie zakończy się niepowodzeniem i nie zniszczy nam danych (prawda?). Wiem, że to pewnie wymaga podjęcia procedury administracyjnej i trzeba to uzgadniać z kimś wyżej, ale nie byłoby wtedy ważne kto jakiego programu używa i czy ma Windows, czy GNU/Linux. W ten sposób narzuciłoby się standard wszystkim i nikt nic nie musiałby robić u siebie. Właściwie to wszystkie grupy tłumaczy by na tym skorzystały. Let CVS pull the trigger. :) Oczywiście i tak uważam, że używanie CVS jest old school. ;)

Pozdrawiam,
Daniel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]