www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] dystry bucja do tłumaczenia/obraz w VirtualBox


From: Pawel K Szulczewski
Subject: Re: [www-pl-discuss] dystry bucja do tłumaczenia/obraz w VirtualBox
Date: Thu, 16 Sep 2010 09:38:34 +0200
User-agent: Mutt/1.5.20 (2009-06-14)

On Wed, Sep 15, 2010 at 09:11:10PM +0200, Jan Owoc wrote:
> Rozważam przygotowanie płyty instalacyjnej, która by miała od razu
> przydatny zestaw programów (np. LXDE, Virtaal, CVS, aspell, gettext)
> do tłumaczenia.
Tak z czystej ciekawości: ilu jest ludzi, którzy korzystają głównie z
Windowsa i odpalają specjalnie GNU/Linuksa, żeby przetłumaczyć?
Mi prawdę mówiąc by się nie chciało i skonfigurowałbym sobie środowisko
do tłumaczeń pod Windowsa /bo chyba jest taka możliwość/...

-- 
Hodně zdraví

Pawel K. Szulczewski

email:  address@hidden
-----------------------------

99 blocks of crud on the disk,
99 blocks of crud!
You patch a bug, and dump it again:
100 blocks of crud on the disk!

100 blocks of crud on the disk,
100 blocks of crud!
You patch a bug, and dump it again:
101 blocks of crud on the disk! ...reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]