www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Podwójne spacje - co robimy?


From: Paweł Różański
Subject: [www-pl-discuss] Podwójne spacje - co robimy?
Date: Sat, 07 Aug 2010 09:09:54 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.10) Gecko/20100619 Icedove/3.0.5

Witam.
Tłumaczę sobie trivial-patent.pl.po i zauważyłem, że stosowana jest notacja z podwójną spacją (przykład "and web browsers do. This adds up to the so-called"). Z tego co wiem, jest to zapis stosowany, aby w prosty sposób odróżnić kropki (wykrzykniki, pytajniki) kończące zdanie od kropek w skrótach w środku zdania itp. (jeśli jest to konsekwentnie stosowane i na końcu zdania za każdym razem jest ciąg kropka spacja, to można w prosty sposób podzielić automatem tekst na zdania). Są też przyczyny estetyczne, oraz historyczne.

Pytania:
1. Czy przy tłumaczeniach stosujemy konwencję podwójnej spacji?
2. Stosujemy ją tylko jeśli występuje w tekście oryginalnym, czy zawsze (zwł. czy poprawiamy już napisane teksty)?

Nie chciałbym, żeby się to przerodziło we flame, a temat jest z tego co widzę kontrowersyjny. Parę linków:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Full_stop#Spacing_after_a_full_stop
- http://www.shaunakelly.com/word/concepts/rulesfortyping.html

Warto by się dowiedzieć, czy FSF nie wykorzystuje tych podwójnych spacji do czegoś.

Pozdrawiam,
Pawełreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]