www-cs-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-cs] O operačním systému GNU


From: Frantisek Kucera
Subject: [www-cs] O operačním systému GNU
Date: Sun, 10 May 2015 15:20:22 +0200
User-agent: KMail/4.14.1 (Linux/3.16.0-34-generic; KDE/4.14.1; x86_64; ; )

Ahoj,

máme tu další český článek: O operačním systému GNU 
<https://gnu.org/gnu/about-gnu.cs.html>
Poděkování za překlad patří Martinu Vlkovi.

Franta

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]