www-cs-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-cs] Právo číst


From: František Kučera
Subject: [www-cs] Právo číst
Date: Mon, 11 Jun 2012 20:51:26 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:12.0) Gecko/20120428 Thunderbird/12.0.1

Aktualizoval jsem překlad povídky Právo číst
https://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
nový text je hlavně v části „Autorova poznámka“.

Frantareply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]