www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy misinterpreting-copyright.tr.htm...


From: GNUN
Subject: www/philosophy misinterpreting-copyright.tr.htm...
Date: Sun, 28 Nov 2021 15:30:33 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/11/28 15:30:33

Modified files:
    philosophy   : misinterpreting-copyright.tr.html 
    philosophy/po : misinterpreting-copyright.tr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/misinterpreting-copyright.tr.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/misinterpreting-copyright.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: misinterpreting-copyright.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/misinterpreting-copyright.tr.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- misinterpreting-copyright.tr.html  12 Sep 2021 07:34:23 -0000   1.23
+++ misinterpreting-copyright.tr.html  28 Nov 2021 20:30:33 -0000   1.24
@@ -586,7 +586,7 @@
 veriyorum. Bir yazar olarak, genelde yayıncılar tarafından yazarların telif
 hakkı gücünü, ki daha sonra yazar tarafından yayıncılara 
devredilmektedir,
 arttırmak için yazarlara atfedilmiş olan yarı ilahi <a
-href="words-to-avoid.html#Creator">yaratıcı</a> romantik esrarı
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Creator">yaratıcı</a> romantik esrarı
 reddedebilirim.</p>
 <p>
 Bu yazının çoğunluğu, kontrol edebileceğiniz gerçeklerden ve 
nedenlerden ve
@@ -706,7 +706,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/09/12 07:34:23 $
+$Date: 2021/11/28 20:30:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/misinterpreting-copyright.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/misinterpreting-copyright.tr-en.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- po/misinterpreting-copyright.tr-en.html   13 Sep 2021 18:02:54 -0000   
1.4
+++ po/misinterpreting-copyright.tr-en.html   28 Nov 2021 20:30:33 -0000   
1.5
@@ -580,7 +580,7 @@
 computers and networks for 30 years, I value the freedoms that we
 have lost, and the ones we may lose next. As an author, I can reject
 the romantic mystique of the author as semidivine
-<a href="words-to-avoid.html#Creator">creator</a>, often cited
+<a href="/philosophy/words-to-avoid.html#Creator">creator</a>, often cited
 by publishers to justify increased copyright powers for authors&mdash;powers
 which these authors will then sign away to publishers.</p>
 <p>
@@ -676,7 +676,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/09/13 18:02:54 $
+$Date: 2021/11/28 20:30:33 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]