www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/license-list.fr.html licenses/po/l...


From: GNUN
Subject: www licenses/license-list.fr.html licenses/po/l...
Date: Sun, 28 Nov 2021 12:00:32 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/11/28 12:00:32

Modified files:
    licenses    : license-list.fr.html 
    licenses/po  : license-list.fr.po 
             license-recommendations.sq.po 
             license-recommendations.translist 
    philosophy/po : compromise.sq.po not-ipr.sq.po why-free.sq.po 
Added files:
    licenses    : license-recommendations.sq.html 
    licenses/po  : license-recommendations.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/license-list.fr.html?cvsroot=www&r1=1.280&r2=1.281
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/license-recommendations.sq.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.fr.po?cvsroot=www&r1=1.435&r2=1.436
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-recommendations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-recommendations.translist?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-recommendations.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.sq.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.sq.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.sq.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: licenses/license-list.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/license-list.fr.html,v
retrieving revision 1.280
retrieving revision 1.281
diff -u -b -r1.280 -r1.281
--- licenses/license-list.fr.html    28 Nov 2021 10:04:27 -0000   1.280
+++ licenses/license-list.fr.html    28 Nov 2021 17:00:31 -0000   1.281
@@ -224,8 +224,7 @@
 
 <div class="big-section">
 <h3 id="SoftwareLicenses">
-   </h3><div class="short-lines" style="margin-top:-1.6em"><h3>Licences de
-logiciel</h3>
+   Licences de logiciel</h3>
 </div>
 <div style="clear: left;"></div>
 
@@ -237,8 +236,9 @@
 href="#GPLCompatibleLicenses">#GPLCompatibleLicenses</a>)</span>
 </div>
 
-<p><strong>Voici une liste de licences qui remplissent les critères du <a
-href="/philosophy/free-sw.html">logiciel libre</a> et qui sont <a
+<p></p><div class="short-lines"><p><strong>Voici une liste de licences qui
+remplissent les critères du <a href="/philosophy/free-sw.html">logiciel
+libre</a> et qui sont <a
 href="/licenses/gpl-faq.html#WhatDoesCompatMean">compatibles</a> avec la <a
 href="#GNUGPL">GNU GPL</a> :</strong></p>
 
@@ -2921,7 +2921,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour :
 
-$Date: 2021/11/28 10:04:27 $
+$Date: 2021/11/28 17:00:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/license-list.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.fr.po,v
retrieving revision 1.435
retrieving revision 1.436
diff -u -b -r1.435 -r1.436
--- licenses/po/license-list.fr.po   28 Nov 2021 16:39:53 -0000   1.435
+++ licenses/po/license-list.fr.po   28 Nov 2021 17:00:31 -0000   1.436
@@ -308,10 +308,10 @@
 "html#WhatDoesCompatMean\">compatible</a> with the <a href=\"#GNUGPL\">GNU "
 "GPL</a>.</strong>"
 msgstr ""
-"</p><div class=\"short-lines\"><p><strong>Voici une liste de licences qui 
remplissent les critères du <a href="
-"\"/philosophy/free-sw.html\">logiciel libre</a> et qui sont <a href=\"/"
-"licenses/gpl-faq.html#WhatDoesCompatMean\">compatibles</a> avec la <a href="
-"\"#GNUGPL\">GNU GPL</a> :</strong>"
+"</p><div class=\"short-lines\"><p><strong>Voici une liste de licences qui "
+"remplissent les critères du <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">logiciel "
+"libre</a> et qui sont <a href=\"/licenses/gpl-faq.html#WhatDoesCompatMean"
+"\">compatibles</a> avec la <a href=\"#GNUGPL\">GNU GPL</a> :</strong>"
 
 #. both generic and version-specific anchors 
 #. type: Content of: <dl><dt>

Index: licenses/po/license-recommendations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-recommendations.sq.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- licenses/po/license-recommendations.sq.po  28 Nov 2021 16:29:32 -0000   
1.1
+++ licenses/po/license-recommendations.sq.po  28 Nov 2021 17:00:31 -0000   
1.2
@@ -8,14 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: license-recommendations.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-11-20 17:25+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2021-11-28 11:55+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"Language: sq\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -362,8 +362,8 @@
 "Për biblioteka që furnizojnë lehtësi të specializuara dhe të cilat nuk "
 "përballen me konkurrencë të rrënjosur jo <em>copyleft</em> apo jo të 
lirë, "
 "rekomandojmë të përdoret GNU GPL-ja. Për pse-të, lexoni <a 
href=\"/licenses/"
-"why-not-lgpl.html\">“Pse s’duhet të përdorni Lesser GPL për "
-"bibliotekën tuaj të ardhme”</a>."
+"why-not-lgpl.html\">“Pse s’duhet të përdorni Lesser GPL për 
bibliotekën tuaj "
+"të ardhme”</a>."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Server Software"
@@ -611,4 +611,4 @@
 #. timestamp start
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
-msgstr "Përditësuar më:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: licenses/po/license-recommendations.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-recommendations.translist,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- licenses/po/license-recommendations.translist    30 Mar 2021 15:02:50 
-0000   1.20
+++ licenses/po/license-recommendations.translist    28 Nov 2021 17:00:31 
-0000   1.21
@@ -9,6 +9,7 @@
 <span dir="ltr">[ja]&nbsp;<a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/licenses/license-recommendations.ja.html">日本語</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[pt-br]&nbsp;<a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/licenses/license-recommendations.pt-br.html">português</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ru]&nbsp;<a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/licenses/license-recommendations.ru.html">русский</a> 
&nbsp;</span>
+<span dir="ltr">[sq]&nbsp;<a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/licenses/license-recommendations.sq.html">Shqip</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[tr]&nbsp;<a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/licenses/license-recommendations.tr.html">Türkçe</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[zh-cn]&nbsp;<a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/licenses/license-recommendations.zh-cn.html">简体中文</a> 
&nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[zh-tw]&nbsp;<a lang="zh-tw" hreflang="zh-tw" 
href="/licenses/license-recommendations.zh-tw.html">繁體中文</a> 
&nbsp;</span>
@@ -22,6 +23,7 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ja" hreflang="ja" 
href="/licenses/license-recommendations.ja.html" title="日本語" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/licenses/license-recommendations.pt-br.html" title="português" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ru" hreflang="ru" 
href="/licenses/license-recommendations.ru.html" title="русский" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="sq" hreflang="sq" 
href="/licenses/license-recommendations.sq.html" title="Shqip" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="tr" hreflang="tr" 
href="/licenses/license-recommendations.tr.html" title="Türkçe" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/licenses/license-recommendations.zh-cn.html" title="简体中文" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="zh-tw" hreflang="zh-tw" 
href="/licenses/license-recommendations.zh-tw.html" title="繁體中文" />

Index: philosophy/po/compromise.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/compromise.sq.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/compromise.sq.po   28 Nov 2021 16:29:33 -0000   1.1
+++ philosophy/po/compromise.sq.po   28 Nov 2021 17:00:32 -0000   1.2
@@ -6,42 +6,54 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: compromise.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-10-27 08:55+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-09-11 09:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2021-11-28 17:47+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2021-09-11 09:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"Language: sq\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Avoiding Ruinous Compromises - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "Shmangie Kompromisesh Rrënuese - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
-#. type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <div><h2>
 msgid "Avoiding Ruinous Compromises"
 msgstr "Shmangie Kompromisesh Rrënuese"
 
-#. type: Content of: <address>
+#. type: Content of: <div><address>
 msgid "by Richard Stallman"
 msgstr "nga Richard Stallman"
 
-#. type: Content of: <blockquote><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;Twenty-five years ago <a href=\"/gnu/initial-announcement.html"
+#| "\">on September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely "
+#| "free operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU's Not Unix&rsquo;. "
+#| "As part of the 25th anniversary of the GNU system, I have written this "
+#| "article on how our community can avoid ruinous compromises. In addition "
+#| "to avoiding such compromises, there are many ways you can <a href=\"/help/"
+#| "help.html\"> help GNU</a> and free software. One way is to say no to the "
+#| "use of a nonfree program or an online disservice as often as you can or "
+#| "<a href=\"/philosophy/saying-no-even-once.html\"> even once.</a>&rdquo;"
+#| "&mdash;<b>Richard Stallman</b>"
 msgid ""
-"&ldquo;Twenty-five years ago <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">on "
+"Twenty-five years ago <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">on "
 "September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely free "
-"operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU's Not Unix&rsquo;. As part "
+"operating system called GNU&mdash;for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo; As part "
 "of the 25th anniversary of the GNU system, I have written this article on "
 "how our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding "
 "such compromises, there are many ways you can <a href=\"/help/help.html\"> "
 "help GNU</a> and free software. One way is to say no to the use of a "
 "nonfree program or an online disservice as often as you can or <a href=\"/"
-"philosophy/saying-no-even-once.html\"> even once.</a>&rdquo;&mdash;"
-"<b>Richard Stallman</b>"
+"philosophy/saying-no-even-once.html\"> even once</a>."
 msgstr ""
 "“Njëzetepesë vjet më parë <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">më 27 "
 "shtator, 1983, njoftova një plan</a> për të krijuar një sistem operativ "
@@ -54,7 +66,7 @@
 "më shpesh që mundeni, ose <a href=\"/philosophy/saying-no-even-once.html\"> 
"
 "qoftë edhe një herë.</a>” - <b>Richard Stallman</b>"
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The free software movement aims for a social change: <a href=\"/philosophy/"
 "free-sw.html\">to make all software free</a> so that all software users are "
@@ -69,10 +81,18 @@
 "të tij pushtet të padrejtë mbi përdoruesit. Synimi ynë është t’i 
japim fund "
 "kësaj padrejtësie."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The road to freedom is <a href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/";
+#| "the-last-mile-is-always-the-hardest/\"> a long road</a>. It will take "
+#| "many steps and many years to reach a world in which it is normal for "
+#| "software users to have freedom. Some of these steps are hard, and "
+#| "require sacrifice. Some of them become easier if we make compromises "
+#| "with people that have different goals."
 msgid ""
-"The road to freedom is <a href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-";
-"last-mile-is-always-the-hardest/\"> a long road</a>. It will take many "
+"The road to freedom is <a href=\"https://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/";
+"the-last-mile-is-always-the-hardest/\"> a long road</a>. It will take many "
 "steps and many years to reach a world in which it is normal for software "
 "users to have freedom. Some of these steps are hard, and require "
 "sacrifice. Some of them become easier if we make compromises with people "
@@ -85,12 +105,26 @@
 "të zorshëm dhe duan sakrificë. Disa prej tyre bëhen më të lehtë nëse 
bëjmë "
 "kompromise me njerëz që kanë synime të tjera."
 
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Thus, the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> makes "
-"compromises&mdash;even major ones. For instance, we made compromises in the "
-"patent provisions of version 3 of the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
-"General Public License</a> (GNU GPL) so that major companies would "
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><img>
+#, fuzzy
+#| msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgid "&nbsp;[GPL Logo]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Thus, the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> "
+#| "makes compromises&mdash;even major ones. For instance, we made "
+#| "compromises in the patent provisions of version 3 of the <a href=\"/"
+#| "licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL) so that "
+#| "major companies would contribute to and distribute GPLv3-covered software "
+#| "and thus bring some patents under the effect of these provisions."
+msgid ""
+"Thus, the <a href=\"https://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> "
+"makes compromises&mdash;even major ones. For instance, we made compromises "
+"in the patent provisions of version 3 of the <a href=\"/licenses/gpl.html"
+"\">GNU General Public License</a> (GNU GPL) so that major companies would "
 "contribute to and distribute GPLv3-covered software and thus bring some "
 "patents under the effect of these provisions."
 msgstr ""
@@ -101,11 +135,13 @@
 "mëdha të kontribuojnë dhe të shpërndajnë <em>software</em> të mbuluar 
nga "
 "GPLv3, duke sjellë kështu disa patenta nën efektin e këtyre kushteve."
 
-#. type: Attribute 'alt' of: <img>
-msgid "[GPLv3 Logo]"
-msgstr "[Stemë e GPLv3]"
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><img>
+#, fuzzy
+#| msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgid "&nbsp;[LGPL Logo]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">The Lesser GPL</a>'s purpose is a "
 "compromise: we use it on certain chosen free libraries to permit their use "
@@ -127,7 +163,7 @@
 "anasjelltas. Përkrahim fushata specifike me të cilat pajtohemi, edhe pse "
 "nuk pajtohemi plotësisht me grupe pas tyre."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "But we reject certain compromises even though many others in our community "
 "are willing to make them. For instance, we <a href=\"/distros/free-system-"
@@ -147,7 +183,7 @@
 "<abbr title=\"rrënues (rrënues) mbi. Që sjell shkatërrim ose humbje të "
 "rënda, rrënimtar.\">rrënues</abbr>."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Compromises are ruinous if they would work against our aims in the long "
 "term. That can occur either at the level of ideas or at the level of "
@@ -157,7 +193,7 @@
 "perspektivë afatgjatë. Kjo mund të ndodhë ose në nivelin e ideve, ose 
në "
 "atë të veprimeve."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "At the level of ideas, ruinous compromises are those that reinforce the "
 "premises we seek to change. Our goal is a world in which software users are "
@@ -173,7 +209,7 @@
 "të thotë se e gjykojnë çfarëdo programi vetëm nga karakteristikat 
praktike, "
 "bie fjala, çmimi ose lehtësia që ofron."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Dale Carnegie's classic self-help book, <cite>How to Win Friends and "
 "Influence People</cite>, advises that the most effective way to persuade "
@@ -195,7 +231,7 @@
 "adoptojnë programe të ndryshme të lira, disa prej të cilave tanimë janë 
"
 "mjaft të suksesshme."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "If getting more people to use some free programs is as far as you aim to go, "
 "you might decide to keep quiet about the concept of freedom, and focus only "
@@ -209,7 +245,7 @@
 "këndvështrimi i vlerave të konsumit. Kjo është ajo që bën termi 
“burim i "
 "hapët” dhe retorika përshoqëruar atij."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "That approach can get us only part way to the goal of freedom. People who "
 "use free software only because it is convenient will stick with it only as "
@@ -221,7 +257,7 @@
 "rrinë në të aq gjatë sa është më me leverdi. Dhe s’do të gjejnë 
arsye pse "
 "të mos përdoren programe pronësore të leverdishme tok me të."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The philosophy of open source presupposes and appeals to consumer values, "
 "and this affirms and reinforces them. That's why we <a href=\"/philosophy/"
@@ -232,15 +268,23 @@
 "href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">nuk mbrojmë burimin e 
"
 "hapët.</a>"
 
-#. type: Attribute 'alt' of: <img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><img>
 msgid "[Levitating Gnu with a laptop]"
 msgstr "[Gnu Pezull, me një laptop]"
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To establish a free community fully and lastingly, we need to do more "
+#| "than get people to use some free software. We need to spread the idea of "
+#| "judging software (and other things) on &ldquo;citizen values&rdquo;, "
+#| "based on whether it respects users' freedom and community, not just in "
+#| "terms of convenience. Then people will not fall into the trap of a "
+#| "proprietary program baited by an attractive, convenient feature."
 msgid ""
 "To establish a free community fully and lastingly, we need to do more than "
 "get people to use some free software. We need to spread the idea of judging "
-"software (and other things) on &ldquo;citizen values&rdquo;, based on "
+"software (and other things) on &ldquo;citizen values,&rdquo; based on "
 "whether it respects users' freedom and community, not just in terms of "
 "convenience. Then people will not fall into the trap of a proprietary "
 "program baited by an attractive, convenient feature."
@@ -253,7 +297,7 @@
 "që sjell. Atëherë njerëzit s’do të bien në kurthin e një programi 
pronësor "
 "që ka si karrem një veçori tërheqëse, të leverdishme."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "To promote citizen values, we have to talk about them and show how they are "
 "the basis of our actions. We must reject the Dale Carnegie compromise that "
@@ -264,7 +308,7 @@
 "Dale Carnegie-së që do të ndikonte veprimet e tyre përmes daljes në krah 
të "
 "vlerave të konsumit."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This is not to say we cannot cite practical advantage at all&mdash;we can "
 "and we do. It becomes a problem only when the practical advantage steals "
@@ -278,7 +322,7 @@
 "software-it të lirë, përsërisim shpesh se ato janë arsye thjesht 
<em>shtesë, "
 "dytësore</em> për ta parapëlqyer."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "It's not enough to make our words accord with our ideals; our actions have "
 "to accord with them too. So we must also avoid compromises that involve "
@@ -288,7 +332,7 @@
 "puqen edhe veprimet tona. Ndaj edhe duhet të shmangim kompromise që "
 "përfshijnë kryerjen ose legjitimimin e gjërave që synojmë t’i heqim 
qafe."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "For instance, experience shows that you can attract some users to <a href=\"/"
 "gnu/why-gnu-linux.html\">GNU/Linux</a> if you include some nonfree "
@@ -305,7 +349,7 @@
 "(ende), ose një përudhës jo të lirë pajisjeje që lejon funksionim të 
ca "
 "modeleve <em>hardware</em>."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "These compromises are tempting, but they undermine the goal. If you "
 "distribute nonfree software, or steer people towards it, you will find it "
@@ -319,7 +363,7 @@
 "japim fund”. Dhe edhe nëse vazhdoni t’i thoni këto fjalë, veprimet 
tuaja do "
 "t’u heqin themelin atyre."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The issue here is not whether people should be <em>able</em> or <em>allowed</"
 "em> to install nonfree software; a general-purpose system enables and allows "
@@ -338,7 +382,7 @@
 "shpiem përdoruesit drejt software-i pronësor, si të qe ky zgjidhja, ngaqë 
"
 "software-i pronësor është problemi."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "A ruinous compromise is not just a bad influence on others. It can distort "
 "your own values, too, through cognitive dissonance. If you have certain "
@@ -361,13 +405,25 @@
 "përforcojnë vlerat e konsumit. Ne duhet t’i hedhim tej këto kompromise, 
"
 "nëse duam t’i mbajmë të palëkundurat vlerat tona."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If you want to move to free software without compromising the goal of "
+#| "freedom, look at <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>the FSF's "
+#| "resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that "
+#| "work with free software, <a href=\"/distros/distros.html\"> totally free "
+#| "GNU/Linux distros</a> to install, and <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+#| "\"> thousands of free software packages</a> that work in a 100 percent "
+#| "free software environment. If you want to help the community stay on the "
+#| "road to freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. "
+#| "When people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the "
+#| "values of freedom and community and argue from them."
 msgid ""
 "If you want to move to free software without compromising the goal of "
-"freedom, look at <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>the FSF's "
+"freedom, look at <a href=\"https://www.fsf.org/resources\";>the FSF's "
 "resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that work "
 "with free software, <a href=\"/distros/distros.html\"> totally free GNU/"
-"Linux distros</a> to install, and <a href=\"http://directory.fsf.org/\";> "
+"Linux distros</a> to install, and <a href=\"https://directory.fsf.org/\";> "
 "thousands of free software packages</a> that work in a 100 percent free "
 "software environment. If you want to help the community stay on the road to "
 "freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When "
@@ -386,7 +442,7 @@
 "ç’është e mirë a e keqe, ose ç’të bëhet, përmendni vlerat e 
lirisë dhe "
 "bashkësisë dhe debatoni duke u nisur prej tyre."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "A road that lets you go faster is not better if it leads to the wrong "
 "place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware of "
@@ -396,9 +452,14 @@
 "vend të gabuar. Kompromisi është thelbësor për të arritur një synim "
 "ambicioz, por bëni kujdes me kompromiset që shpien larg synimit."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For a similar point in a different area of life, see <a href=\"http://www.";
+#| "guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-"
+#| "change\"> &ldquo;Nudge&rdquo; is not enough</a>."
 msgid ""
-"For a similar point in a different area of life, see <a href=\"http://www.";
+"For a similar point in a different area of life, see <a href=\"https://www.";
 "guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change"
 "\"> &ldquo;Nudge&rdquo; is not enough</a>."
 msgstr ""
@@ -426,9 +487,7 @@
 "të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
 "org&gt;</a>."
 
-#
-#
-#
+# TODO: submitting -> contributing.
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
 #. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -436,14 +495,19 @@
 #. Please send your comments and general suggestions in this regard
 #. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
 #. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     <p>For information on coordinating and contributing translations of
 #. our web pages, see <a
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
+#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
@@ -455,12 +519,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 <a href="
-"\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>."
-msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 <a "
-"href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>."
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2008, 2021 Richard Stallman"
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -481,3 +543,13 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+
+#~ msgid "[GPLv3 Logo]"
+#~ msgstr "[Stemë e GPLv3]"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 <a href="
+#~ "\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 "
+#~ "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>."

Index: philosophy/po/not-ipr.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/not-ipr.sq.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/not-ipr.sq.po 28 Nov 2021 16:29:33 -0000   1.1
+++ philosophy/po/not-ipr.sq.po 28 Nov 2021 17:00:32 -0000   1.2
@@ -6,16 +6,17 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: not-ipr.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-09-13 21:56+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-10-01 10:56+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2021-11-28 17:16+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2021-10-01 10:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"Language: sq\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -25,21 +26,32 @@
 "“Pronësi Intelektuale” Thatë? Është Mirazh Joshës - Projekti GNU - 
Free "
 "Software Foundation"
 
-#. type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <div><h2>
 msgid ""
 "Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage"
 msgstr "“Pronësi Intelektuale” Thatë? Është Mirazh Joshës"
 
-#. type: Content of: <p>
-msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a>"
-msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a>"
+#. type: Content of: <div><address>
+#, fuzzy
+#| msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "nga <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It has become fashionable to toss copyright, patents, and "
+#| "trademarks&mdash;three separate and different entities involving three "
+#| "separate and different sets of laws&mdash;plus a dozen other laws into "
+#| "one pot and call it &ldquo;intellectual property&rdquo;. The distorting "
+#| "and confusing term did not become common by accident. Companies that "
+#| "gain from the confusion promoted it. The clearest way out of the "
+#| "confusion is to reject the term entirely."
 msgid ""
 "It has become fashionable to toss copyright, patents, and trademarks&mdash;"
 "three separate and different entities involving three separate and different "
 "sets of laws&mdash;plus a dozen other laws into one pot and call it &ldquo;"
-"intellectual property&rdquo;. The distorting and confusing term did not "
+"intellectual property.&rdquo; The distorting and confusing term did not "
 "become common by accident. Companies that gain from the confusion promoted "
 "it. The clearest way out of the confusion is to reject the term entirely."
 msgstr ""
@@ -51,7 +63,7 @@
 "prej ngatërrimit. Rruga më e qartë për të dalë nga ngatërrimi është 
të "
 "hidhet poshtë tërësisht termi."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the "
 "widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a fashion "
@@ -77,7 +89,7 @@
 "%20property%3B%2Cc0\">aty nga 1990</a>. (<a href=\"/graphics/seductivemirage."
 "png\">Kopje vendore figure</a>)"
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The term carries a bias that is not hard to see: it suggests thinking about "
 "copyright, patents and trademarks by analogy with property rights for "
@@ -100,13 +112,22 @@
 "shoqëritë që ushtrojnë të drejta kopjimi, që shfrytëzojnë patenta dhe 
shenja "
 "tregtare, njëanësia e sjellë nga termi “pronësi intelektuale” u bën 
punë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The bias is reason enough to reject the term, and people have often asked "
+#| "me to propose some other name for the overall category&mdash;or have "
+#| "proposed their own alternatives (often humorous). Suggestions include "
+#| "IMPs, for Imposed Monopoly Privileges, and GOLEMs, for Government-"
+#| "Originated Legally Enforced Monopolies. Some speak of &ldquo;exclusive "
+#| "rights regimes&rdquo;, but referring to restrictions as &ldquo;"
+#| "rights&rdquo; is doublethink too."
 msgid ""
 "The bias is reason enough to reject the term, and people have often asked me "
 "to propose some other name for the overall category&mdash;or have proposed "
 "their own alternatives (often humorous). Suggestions include IMPs, for "
 "Imposed Monopoly Privileges, and GOLEMs, for Government-Originated Legally "
-"Enforced Monopolies. Some speak of &ldquo;exclusive rights regimes&rdquo;, "
+"Enforced Monopolies. Some speak of &ldquo;exclusive rights regimes,&rdquo; "
 "but referring to restrictions as &ldquo;rights&rdquo; is doublethink too."
 msgstr ""
 "Njëanësia është arsye e mjaftueshme për ta hedhur poshtë termin dhe më 
kanë "
@@ -117,7 +138,7 @@
 "flasin për “regjime të drejtash përjashtues”, por t’u referohesh 
kufizimeve "
 "si “të drejta” është prapë mungesë vijueshmërie logjike."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Some of these alternative names would be an improvement, but it is a mistake "
 "to replace &ldquo;intellectual property&rdquo; with any other term. A "
@@ -135,7 +156,7 @@
 "ka kuptim si një kategori koherente është fakti se përdorimi i përhapur 
i "
 "termit i ka ngatërruar lidhur me ligjet në fjalë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The term &ldquo;intellectual property&rdquo; is at best a catch-all to lump "
 "together disparate laws. Nonlawyers who hear one term applied to these "
@@ -148,7 +169,7 @@
 "mirëqenë se bazohen në një parim të përbashkët dhe funksionojnë në 
mënyrë të "
 "ngjashme."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Nothing could be further from the case. These laws originated separately, "
 "evolved differently, cover different activities, have different rules, and "
@@ -158,7 +179,7 @@
 "evoluuan ndarazi, mbulojnë veprimtari të ndryshme, përmbajnë rregulla të 
"
 "ndryshme dhe ngrenë probleme të ndryshme politikash publike."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "For instance, copyright law was designed to promote authorship and art, and "
 "covers the details of expression of a work. Patent law was intended to "
@@ -168,18 +189,26 @@
 msgstr ""
 "Për shembull, ligji i të drejtave të kopjimit qe hartuar për të 
promovuar "
 "autorësinë dhe artin dhe mbulon hollësitë e shprehjes së një vepre. 
Ligji i "
-"patentave qe synuar të promovojë publikimin e ideve të dobishme, me 
çmimin "
-"e dhënies atij që e publikonte idenë një monopol të përkohshëm mbi të 
- "
-"një çmim që në disa fusha mund t’ia vlejë të paguhet dhe në të 
tjera jo."
+"patentave qe synuar të promovojë publikimin e ideve të dobishme, me 
çmimin e "
+"dhënies atij që e publikonte idenë një monopol të përkohshëm mbi të - 
një "
+"çmim që në disa fusha mund t’ia vlejë të paguhet dhe në të tjera jo."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Trademark law, by contrast, was not intended to promote any particular "
+#| "way of acting, but simply to enable buyers to know what they are buying. "
+#| "Legislators under the influence of the term &ldquo;intellectual "
+#| "property&rdquo;, however, have turned it into a scheme that provides "
+#| "incentives for advertising. And these are just three out of many laws "
+#| "that the term refers to."
 msgid ""
 "Trademark law, by contrast, was not intended to promote any particular way "
 "of acting, but simply to enable buyers to know what they are buying. "
-"Legislators under the influence of the term &ldquo;intellectual "
-"property&rdquo;, however, have turned it into a scheme that provides "
-"incentives for advertising. And these are just three out of many laws that "
-"the term refers to."
+"Legislators under the influence of the term &ldquo;intellectual property,"
+"&rdquo; however, have turned it into a scheme that provides incentives for "
+"advertising. And these are just three out of many laws that the term refers "
+"to."
 msgstr ""
 "Ligji i shenjave tregtare, përkundrazi, nuk qe menduar për të promovuar "
 "ndonjë rrugë të caktuar sjelljeje, por thjesht për t’u bërë të 
mundur "
@@ -188,7 +217,7 @@
 "për reklamat. Dhe këta janë vetëm tre nga mjaft ligje të cilave u 
referohet "
 "termi."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Since these laws developed independently, they are different in every "
 "detail, as well as in their basic purposes and methods. Thus, if you learn "
@@ -200,37 +229,59 @@
 "mbi ligjin e të drejtave të kopjimit, do të ishit të mençur të mendonit 
se "
 "ai ligj patentash është tjetër gjë. Rrallë do të ishit gabim!"
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In practice, nearly all general statements you encounter that are "
+#| "formulated using &ldquo;intellectual property&rdquo; will be false. For "
+#| "instance, you'll see claims that &ldquo;its&rdquo; purpose is to &ldquo;"
+#| "promote innovation&rdquo;, but that only fits patent law and perhaps "
+#| "plant variety monopolies. Copyright law is not concerned with "
+#| "innovation; a pop song or novel is copyrighted even if there is nothing "
+#| "innovative about it. Trademark law is not concerned with innovation; if "
+#| "I start a tea store and call it &ldquo;rms tea&rdquo;, that would be a "
+#| "solid trademark even if I sell the same teas in the same way as everyone "
+#| "else. Trade secret law is not concerned with innovation, except "
+#| "tangentially; my list of tea customers would be a trade secret with "
+#| "nothing to do with innovation."
 msgid ""
 "In practice, nearly all general statements you encounter that are formulated "
 "using &ldquo;intellectual property&rdquo; will be false. For instance, "
 "you'll see claims that &ldquo;its&rdquo; purpose is to &ldquo;promote "
-"innovation&rdquo;, but that only fits patent law and perhaps plant variety "
+"innovation,&rdquo; but that only fits patent law and perhaps plant variety "
 "monopolies. Copyright law is not concerned with innovation; a pop song or "
 "novel is copyrighted even if there is nothing innovative about it. "
 "Trademark law is not concerned with innovation; if I start a tea store and "
-"call it &ldquo;rms tea&rdquo;, that would be a solid trademark even if I "
+"call it &ldquo;rms tea,&rdquo; that would be a solid trademark even if I "
 "sell the same teas in the same way as everyone else. Trade secret law is "
 "not concerned with innovation, except tangentially; my list of tea customers "
 "would be a trade secret with nothing to do with innovation."
 msgstr ""
 "Në praktikë, thuajse krejt pohimet e përgjithshme që ndeshni, që janë "
-"formuluar duke përdorur “pronësi intelektuale” do të jenë të "
-"rreme. Për shembull, do të shihni pretendime se qëllimi i “tij” 
është të "
-"“promovojë novacionin”, por kjo hyn vetëm te ligji i patentave dhe 
mbase te "
-"monopole varietetesh bimësh. Ligji i të drejtave të kopjimit nuk "
-"shqetësohet për novacionin; një këngë pop apo një roman është nën 
të drejta "
-"kopjimi edhe kur s’ka asgjë risore në të. Ligji i shenjave tregtare nuk 
"
-"merret me novacionin; nëse unë hap një dyqan çaji dhe e quaj “rms 
tea”, kjo "
-"do të ishte një shenjë e fortë tregtare, edhe pse unë shes të njëjtat 
çajra, "
-"në të njëjtën mënyrë si gjithkush tjetër. Ligji i të fshehtave 
tregtare nuk "
+"formuluar duke përdorur “pronësi intelektuale” do të jenë të rreme. 
Për "
+"shembull, do të shihni pretendime se qëllimi i “tij” është të 
“promovojë "
+"novacionin”, por kjo hyn vetëm te ligji i patentave dhe mbase te monopole "
+"varietetesh bimësh. Ligji i të drejtave të kopjimit nuk shqetësohet për 
"
+"novacionin; një këngë pop apo një roman është nën të drejta kopjimi 
edhe kur "
+"s’ka asgjë risore në të. Ligji i shenjave tregtare nuk merret me "
+"novacionin; nëse unë hap një dyqan çaji dhe e quaj “rms tea”, kjo do 
të "
+"ishte një shenjë e fortë tregtare, edhe pse unë shes të njëjtat çajra, 
në të "
+"njëjtën mënyrë si gjithkush tjetër. Ligji i të fshehtave tregtare nuk "
 "merret me novacionin, hiq në mënyrë tangjente; lista ime e klientë ve të 
"
 "çajit do të ishte një e fshehtë tregtare pa asnjë lidhje me novacionin."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You will also see assertions that &ldquo;intellectual property&rdquo; is "
+#| "concerned with &ldquo;creativity&rdquo;, but really that only fits "
+#| "copyright law. More than creativity is needed to make a patentable "
+#| "invention. Trademark law and trade secret law have nothing to do with "
+#| "creativity; the name &ldquo;rms tea&rdquo; isn't creative at all, and "
+#| "neither is my secret list of tea customers."
 msgid ""
 "You will also see assertions that &ldquo;intellectual property&rdquo; is "
-"concerned with &ldquo;creativity&rdquo;, but really that only fits copyright "
+"concerned with &ldquo;creativity,&rdquo; but really that only fits copyright "
 "law. More than creativity is needed to make a patentable invention. "
 "Trademark law and trade secret law have nothing to do with creativity; the "
 "name &ldquo;rms tea&rdquo; isn't creative at all, and neither is my secret "
@@ -238,12 +289,23 @@
 msgstr ""
 "Do të shihni gjithashtu pohime se “pronësia intelektuale” bëhet merak 
për "
 "“frymën krijuese”, por në të vërtetë kjo hyn vetëm te ligji i të 
drejtave të "
-"kopjimit. Për të krijuar një novacion që mund të patentohet, duhet më 
tepër se "
-"frymë krijuese. Ligji i shenjave tregtare dhe ligji i të fshehtave 
tregtare s’kanë "
-"punë fare me frymën krijuese; emri “rms tea” s’ka hiç frymë 
krijuese, ashtu "
-"si edhe lista e fshehtë e klientëve të mi të çajit."
+"kopjimit. Për të krijuar një novacion që mund të patentohet, duhet më 
tepër "
+"se frymë krijuese. Ligji i shenjave tregtare dhe ligji i të fshehtave "
+"tregtare s’kanë punë fare me frymën krijuese; emri “rms tea” s’ka 
hiç frymë "
+"krijuese, ashtu si edhe lista e fshehtë e klientëve të mi të çajit."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "People often say &ldquo;intellectual property&rdquo; when they really "
+#| "mean some larger or smaller set of laws. For instance, rich countries "
+#| "often impose unjust laws on poor countries to squeeze money out of them. "
+#| "Some of these laws are among those called &ldquo;intellectual "
+#| "property&rdquo; laws, and others are not; nonetheless, critics of the "
+#| "practice often grab for that label because it has become familiar to "
+#| "them. By using it, they misrepresent the nature of the issue. It would "
+#| "be better to use an accurate term, such as &ldquo;legislative "
+#| "colonization&rdquo;, that gets to the heart of the matter."
 msgid ""
 "People often say &ldquo;intellectual property&rdquo; when they really mean "
 "some larger or smaller set of laws. For instance, rich countries often "
@@ -252,7 +314,7 @@
 "and others are not; nonetheless, critics of the practice often grab for that "
 "label because it has become familiar to them. By using it, they "
 "misrepresent the nature of the issue. It would be better to use an accurate "
-"term, such as &ldquo;legislative colonization&rdquo;, that gets to the heart "
+"term, such as &ldquo;legislative colonization,&rdquo; that gets to the heart "
 "of the matter."
 msgstr ""
 "Njerëzit shpesh thonë “pronësi intelektuale”, kur në fakt 
nënkuptojnë një "
@@ -265,11 +327,18 @@
 "mirë të përdorej një term më i përpiktë, bie fjala, “kolonizim 
legjislativ”, "
 "që shkon në zemër të problemit."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Laymen are not alone in being confused by this term. Even law professors "
+#| "who teach these laws are lured and distracted by the seductiveness of the "
+#| "term &ldquo;intellectual property&rdquo;, and make general statements "
+#| "that conflict with facts they know. For example, one professor wrote in "
+#| "2006:"
 msgid ""
 "Laymen are not alone in being confused by this term. Even law professors "
 "who teach these laws are lured and distracted by the seductiveness of the "
-"term &ldquo;intellectual property&rdquo;, and make general statements that "
+"term &ldquo;intellectual property,&rdquo; and make general statements that "
 "conflict with facts they know. For example, one professor wrote in 2006:"
 msgstr ""
 "Populli i rëndomtë s’është i vetmi i ngatërruar nga ky term. Deri 
edhe "
@@ -278,7 +347,7 @@
 "të përgjithshme që bien ndesh me faktet që dinë. Për shembull, një 
profesor "
 "shkroi më 2006-n:"
 
-#. type: Content of: <blockquote><p>
+#. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid ""
 "Unlike their descendants who now work the floor at WIPO, the framers of the "
 "US constitution had a principled, procompetitive attitude to intellectual "
@@ -291,7 +360,7 @@
 "të drejtat mund të jenë të nevojshme, por…ia lidhën duart kongresit, 
duke e "
 "kufizuar fuqinë e tij në disa rrugë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "That statement refers to Article 1, Section 8, Clause 8 of the US "
 "Constitution, which authorizes copyright law and patent law. That clause, "
@@ -305,7 +374,7 @@
 "ligjin e të fshehtave tregtare apo të tjerë të ndryshëm. Termi 
“pronësi "
 "intelektuale” e shpuri atë profesor të bëjë një përgjithësim të 
rremë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The term &ldquo;intellectual property&rdquo; also leads to simplistic "
 "thinking. It leads people to focus on the meager commonality in form that "
@@ -323,7 +392,7 @@
 "kësaj. Ky fokus i thjeshtëzuar te forma nxit një trajtim “prej 
ekonomisti” "
 "për krejt këto probleme."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Economics operates here, as it often does, as a vehicle for unexamined "
 "assumptions. These include assumptions about values, such as that amount of "
@@ -338,10 +407,22 @@
 "drejtat e kopjimit mbi muzikën janë në të mirë të muzikantëve, ose se "
 "patentat mbi barna mbështesin punë kërkimore për shpëtim jetësh."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Another problem is that, at the broad scale implicit in the term &ldquo;"
+#| "intellectual property&rdquo;, the specific issues raised by the various "
+#| "laws become nearly invisible. These issues arise from the specifics of "
+#| "each law&mdash;precisely what the term &ldquo;intellectual "
+#| "property&rdquo; encourages people to ignore. For instance, one issue "
+#| "relating to copyright law is whether music sharing should be allowed; "
+#| "patent law has nothing to do with this. Patent law raises issues such as "
+#| "whether poor countries should be allowed to produce life-saving drugs and "
+#| "sell them cheaply to save lives; copyright law has nothing to do with "
+#| "such matters."
 msgid ""
 "Another problem is that, at the broad scale implicit in the term &ldquo;"
-"intellectual property&rdquo;, the specific issues raised by the various laws "
+"intellectual property,&rdquo; the specific issues raised by the various laws "
 "become nearly invisible. These issues arise from the specifics of each "
 "law&mdash;precisely what the term &ldquo;intellectual property&rdquo; "
 "encourages people to ignore. For instance, one issue relating to copyright "
@@ -361,7 +442,7 @@
 "barna që shpëtojnë jetën dhe t’i shesin ato lirë për të shpëtuar 
jetë; ligji "
 "i të drejtave të kopjimit s’ka punë në gjëra të tilla."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Neither of these issues is solely economic in nature, and their noneconomic "
 "aspects are very different; using the shallow economic overgeneralization as "
@@ -375,7 +456,7 @@
 "të shpërfillen dallimet. Hedhja e këtyre dy ligjeve në kazanin e 
“pronësisë "
 "intelektuale” pengon të menduarit e qartë mbi secilin prej tyre."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Thus, any opinions about &ldquo;the issue of intellectual property&rdquo; "
 "and any generalizations about this supposed category are almost surely "
@@ -389,7 +470,7 @@
 "zgjidhni opinionet tuaja prej një përzgjedhje të gjerë përgjithësimesh 
të "
 "tepruara, asnjë prej të cilëve s’është për të mirë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Rejection of &ldquo;intellectual property&rdquo; is not mere philosophical "
 "recreation. The term does real harm. Apple used it to <a href=\"https://";
@@ -408,7 +489,7 @@
 "drejtat e përdoruesve të saj, si një parim të supozuar të cilit duhet 
t’i "
 "binden klientët dhe shteti."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "If you want to think clearly about the issues raised by patents, or "
 "copyrights, or trademarks, or various other different laws, the first step "
@@ -427,17 +508,22 @@
 "këtyre problemeve më vete dhe do të keni shansin t’i merrni drejt në "
 "shqyrtim."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "And when it comes to reforming WIPO, here is <a href=\"http://fsfe.org/";
+#| "projects/wipo/wiwo.en.html\">one proposal for changing the name and "
+#| "substance of WIPO</a>."
 msgid ""
-"And when it comes to reforming WIPO, here is <a href=\"http://fsfe.org/";
-"projects/wipo/wiwo.en.html\">one proposal for changing the name and "
+"And when it comes to reforming WIPO, here is <a href=\"https://fsfe.org/";
+"activities/wipo/wiwo.en.html\">one proposal for changing the name and "
 "substance of WIPO</a>."
 msgstr ""
 "Dhe kur vjen puna për të reformuar WIPO-n, ja <a href=\"http://fsfe.org/";
 "projects/wipo/wiwo.en.html\">një propozim për ndryshimin e emrit dhe 
thelbit "
 "të WIPO-s</a>."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "See also <a href=\"/philosophy/komongistan.html\">The Curious History of "
 "Komongistan (Busting the term &ldquo;intellectual property&rdquo;)</a>."
@@ -445,11 +531,18 @@
 "Shihni gjithashtu <a href=\"/philosophy/komongistan.html\">Historia e "
 "Çuditshme e Përbashkistanit (Shkërmoqje e termit “pronësi 
intelektuale”)</a>."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Countries in Africa are a lot more similar than these laws, and &ldquo;"
+#| "Africa&rdquo; is a coherent geographical concept; nonetheless, <a href="
+#| "\"http://www.theguardian.com/world/2014/jan/24/africa-clinton\";> talking "
+#| "about &ldquo;Africa&rdquo; instead of a specific country causes lots of "
+#| "confusion</a>."
 msgid ""
 "Countries in Africa are a lot more similar than these laws, and &ldquo;"
 "Africa&rdquo; is a coherent geographical concept; nonetheless, <a href="
-"\"http://www.theguardian.com/world/2014/jan/24/africa-clinton\";> talking "
+"\"https://www.theguardian.com/world/2014/jan/24/africa-clinton\";> talking "
 "about &ldquo;Africa&rdquo; instead of a specific country causes lots of "
 "confusion</a>."
 msgstr ""
@@ -458,9 +551,14 @@
 "theguardian.com/world/2014/jan/24/africa-clinton\"> të flasësh mbi "
 "“Afrikën”, në vend se për një vend të caktuar, shkakton shumë 
ngatërrim</a>."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://torrentfreak.com/language-matters-framing-the-copyright-";
+#| "monopoly-so-we-can-keep-our-liberties-130714/\"> Rickard Falkvinge "
+#| "supports rejection of this term</a>."
 msgid ""
-"<a href=\"http://torrentfreak.com/language-matters-framing-the-copyright-";
+"<a href=\"https://torrentfreak.com/language-matters-framing-the-copyright-";
 "monopoly-so-we-can-keep-our-liberties-130714/\"> Rickard Falkvinge supports "
 "rejection of this term</a>."
 msgstr ""
@@ -468,7 +566,7 @@
 "monopoly-so-we-can-keep-our-liberties-130714/\"> Rickard Falkvinge përkrah "
 "hedhjen poshtë të këtij termi</a>."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.locusmag.com/Perspectives/2016/11/cory-doctorow-sole-";
 "and-despotic-dominion/\"> Cory Doctorow also condemns</a> the term &ldquo;"
@@ -498,9 +596,7 @@
 "të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
 "org&gt;</a>."
 
-#
-#
-#
+# TODO: submitting -> contributing.
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
 #. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -508,14 +604,19 @@
 #. Please send your comments and general suggestions in this regard
 #. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
 #. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     <p>For information on coordinating and contributing translations of
 #. our web pages, see <a
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
+#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
@@ -527,9 +628,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Richard M. "
-"Stallman"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Richard "
+#| "M. Stallman"
+msgid "Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013-2017, 2021 Richard Stallman"
 msgstr ""
 "Të drejta kopjimi &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 "
 "Richard M. Stallman"
@@ -552,4 +655,7 @@
 #. timestamp start
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
-msgstr "Përditësuar më:"
+msgstr "U përditësua më:"
+
+#~ msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a>"
+#~ msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a>"

Index: philosophy/po/why-free.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.sq.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/why-free.sq.po    28 Nov 2021 16:29:33 -0000   1.1
+++ philosophy/po/why-free.sq.po    28 Nov 2021 17:00:32 -0000   1.2
@@ -6,16 +6,17 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-free.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-07-01 15:26+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-08-28 13:56+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2021-11-28 12:02+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2021-08-28 13:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"Language: sq\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -32,18 +33,17 @@
 "GNU, Projekti GNU, FSF, Software i Lirë, Free Software Foundation, Pse "
 "Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë"
 
-#. type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <div><h2>
 msgid "Why Software Should Not Have Owners"
 msgstr "Pse Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë"
 
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
-msgstr ""
-"nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></"
-"a>"
+#. type: Content of: <div><address>
+#, fuzzy
+#| msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "nga <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Digital information technology contributes to the world by making it easier "
 "to copy and modify information. Computers promise to make this easier for "
@@ -53,10 +53,16 @@
 "e lehtë të kopjohet dhe të ndryshohet informacioni. Kompjuterat premtojnë 
ta "
 "bëjnë më të lehtë këtë, për të gjithë ne."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives "
+#| "software programs &ldquo;owners&rdquo;, most of whom aim to withhold "
+#| "software's potential benefit from the rest of the public. They would "
+#| "like to be the only ones who can copy and modify the software that we use."
 msgid ""
 "Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives software "
-"programs &ldquo;owners&rdquo;, most of whom aim to withhold software's "
+"programs &ldquo;owners,&rdquo; most of whom aim to withhold software's "
 "potential benefit from the rest of the public. They would like to be the "
 "only ones who can copy and modify the software that we use."
 msgstr ""
@@ -65,7 +71,7 @@
 "synojnë t’i mbajnë për vete përfitimet potenciale. Do të donin të 
ishin të "
 "vetmi që mund të kopjojnë dhe ndryshojnë software-in që përdorim ne."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The copyright system grew up with printing&mdash;a technology for mass-"
 "production copying. Copyright fit in well with this technology because it "
@@ -74,14 +80,14 @@
 "press, could copy books only with pen and ink, and few readers were sued for "
 "that."
 msgstr ""
-"Sistemi i të drejtave të kopjimit lindi dhe u rrit me shtypshkrimin -"
-"një teknologji për prodhim masiv kopjesh. Të drejtat e kopjimit i 
shkojnë "
-"për shtat kësaj teknologjie, ngaqë kufizoi vetëm prodhimin masiv të "
-"kopjeve. Nuk u hoqi lirinë lexuesve të librave. Një lexues i rëndomtë, 
që "
-"nuk kish shtypshkronjë, mund të kopjonte libra me penë dhe bojë, dhe pak "
-"lexues u paditën për këtë."
+"Sistemi i të drejtave të kopjimit lindi dhe u rrit me shtypshkrimin -një "
+"teknologji për prodhim masiv kopjesh. Të drejtat e kopjimit i shkojnë 
për "
+"shtat kësaj teknologjie, ngaqë kufizoi vetëm prodhimin masiv të kopjeve. 
"
+"Nuk u hoqi lirinë lexuesve të librave. Një lexues i rëndomtë, që nuk 
kish "
+"shtypshkronjë, mund të kopjonte libra me penë dhe bojë, dhe pak lexues u "
+"paditën për këtë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Digital technology is more flexible than the printing press: when "
 "information has digital form, you can easily copy it to share it with "
@@ -98,7 +104,7 @@
 "detyrim të drejtat e kopjimit për software-in. Shihni këto katër 
praktika "
 "të Shoqatës së Botuesve të Software-it (SPA):"
 
-#. type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
 "Massive propaganda saying it is wrong to disobey the owners to help your "
 "friend."
@@ -106,12 +112,12 @@
 "Propagandë masive që thotë se është gabim të mos u bindesh pronarëve, 
kur "
 "është fjala për të ndihmuar shokun tuaj."
 
-#. type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
 "Solicitation for stool pigeons to inform on their coworkers and colleagues."
 msgstr "Ftesë për informatorët të informojnë për shokë të punës dhe 
kolegë."
 
-#. type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
 "Raids (with police help) on offices and schools, in which people are told "
 "they must prove they are innocent of illegal copying."
@@ -120,7 +126,7 @@
 "u kërkohet se duhet të provojnë se janë të pafajshëm kundrejt kopjimesh 
të "
 "paligjshme."
 
-#. type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
 "Prosecution (by the US government, at the SPA's request) of people such as "
 "<abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr>'s David "
@@ -132,10 +138,10 @@
 "tillë si David LaMacchia i <abbr title=\"Massachusetts Institute of "
 "Technology\">MIT</abbr>-it , jo për kopjim software-i (nuk është akuzuar 
për "
 "kopjim të ndonjë të tilli), por thjesht për lënien të paruajtura 
objektesh "
-"kopjimi dhe se nuk ka censuruar përdorimin e tyre.<a href="
-"\"#footnote1\">[1]</a>"
+"kopjimi dhe se nuk ka censuruar përdorimin e tyre.<a href=\"#footnote1\">[1]"
+"</a>"
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "All four practices resemble those used in the former Soviet Union, where "
 "every copying machine had a guard to prevent forbidden copying, and where "
@@ -156,7 +162,7 @@
 "tjerët, s’ka rëndësi se si, shpie te të njëjtat metoda dhe te e 
njëjta "
 "ashpërsi."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Owners make several kinds of arguments for giving them the power to control "
 "how we use information:"
@@ -164,15 +170,22 @@
 "Pronarët kanë disa argumente për t’u dhënë atyre kontroll se si e 
përdorim "
 "ne informacionin:"
 
-#. type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "Name calling."
 msgstr "Tregimi me gisht."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and &ldquo;"
+#| "theft&rdquo;, as well as expert terminology such as &ldquo;intellectual "
+#| "property&rdquo; and &ldquo;damage&rdquo;, to suggest a certain line of "
+#| "thinking to the public&mdash;a simplistic analogy between programs and "
+#| "physical objects."
 msgid ""
-"Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and &ldquo;theft&rdquo;, "
+"Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and &ldquo;theft,&rdquo; "
 "as well as expert terminology such as &ldquo;intellectual property&rdquo; "
-"and &ldquo;damage&rdquo;, to suggest a certain line of thinking to the "
+"and &ldquo;damage,&rdquo; to suggest a certain line of thinking to the "
 "public&mdash;a simplistic analogy between programs and physical objects."
 msgstr ""
 "Pronarët përdorin fjalë përbaltjeje, të tilla si “pirati” dhe 
“vjedhje”, si "
@@ -180,7 +193,7 @@
 "për t’i sugjeruar publikut një vijë të caktuar mendimi - një analogji "
 "thjeshtëzuese mes programeve dhe objekteve materiale."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "Our ideas and intuitions about property for material objects are about "
 "whether it is right to <em>take an object away</em> from someone else. They "
@@ -192,11 +205,11 @@
 "tjetri. Ato nuk zbatohen mbi <em>të bërit e një kopjeje</em> të 
diçkaje. "
 "Por pronarët na kërkojnë megjithatë t’i zbatojmë."
 
-#. type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "Exaggeration."
 msgstr "Stërmadhim."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "Owners say that they suffer &ldquo;harm&rdquo; or &ldquo;economic "
 "loss&rdquo; when users copy programs themselves. But the copying has no "
@@ -209,7 +222,7 @@
 "pronarin, dhe s’dëmtohet kush. Pronari mund të humbë vetëm nëse 
personi që "
 "bëri kopjen, ndryshe do të kishte paguar për një të tillë prej 
pronarit."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "A little thought shows that most such people would not have bought copies. "
 "Yet the owners compute their &ldquo;losses&rdquo; as if each and every one "
@@ -217,14 +230,14 @@
 msgstr ""
 "Një grimë mendje tregon se shumica e personave s’do të kishin blerë 
kopje. "
 "Dhe megjithatë pronarët i përllogaritin “humbjet” e tyre sikur 
gjithkush do "
-"të kishte blerë një kopje. Ky është stërmadhim - për ta thënë me 
fjalë "
-"të buta."
+"të kishte blerë një kopje. Ky është stërmadhim - për ta thënë me 
fjalë të "
+"buta."
 
-#. type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "The law."
 msgstr "Ligji."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "Owners often describe the current state of the law, and the harsh penalties "
 "they can threaten us with. Implicit in this approach is the suggestion that "
@@ -238,7 +251,7 @@
 "morale - në të njëjtën kohë ama, na kërkohet me forcë t’i shohim 
këto dënime "
 "si gjë natyrore, për të cilat s’mund të bëhet me faj askush."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "This line of persuasion isn't designed to stand up to critical thinking; "
 "it's intended to reinforce a habitual mental pathway."
@@ -246,7 +259,7 @@
 "Kjo vijë për të bindur të tjerët s’është konceptuar të përballet 
me mendimin "
 "kritik; është e menduar të përforcojë një shteg mendor të zakonshëm."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "It's elementary that laws don't decide right and wrong. Every American "
 "should know that, in the 1950s, it was against the law in many states for a "
@@ -258,11 +271,11 @@
 "shtete që një zezak të ulej në radhët përpara në një autobus; por 
vetëm "
 "racistët do të thoshin se ulja atje ishte gabim."
 
-#. type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "Natural rights."
 msgstr "Të drejta natyrore."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "Authors often claim a special connection with programs they have written, "
 "and go on to assert that, as a result, their desires and interests "
@@ -278,7 +291,7 @@
 "autorët, kanë pronë të drejtat e kopjimit të software-it, por nga ne 
pritet "
 "që të mos ta dimë këtë mospërputhje.)"
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "To those who propose this as an ethical axiom&mdash;the author is more "
 "important than you&mdash;I can only say that I, a notable software author "
@@ -288,7 +301,7 @@
 "rëndësishëm se ju - mund t’u them vetëm se, unë vetë, një autor i 
një "
 "software-i të njohur, e quaj broçkull."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "But people in general are only likely to feel any sympathy with the natural "
 "rights claims for two reasons."
@@ -296,7 +309,7 @@
 "Por njerëzit, në përgjithësi, ka vetëm pak mundësi të ndjejnë ndonjë 
lloj "
 "simpatie ndaj pretendimesh për të drejta natyrore, për dy arsye."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "One reason is an overstretched analogy with material objects. When I cook "
 "spaghetti, I do object if someone else eats it, because then I cannot eat "
@@ -311,7 +324,7 @@
 "është, cili? Dallimi më i vogël mes nesh mjafton që të prishë 
baraspeshimin "
 "etik."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "But whether you run or change a program I wrote affects you directly and me "
 "only indirectly. Whether you give a copy to your friend affects you and "
@@ -324,7 +337,7 @@
 "mua. S’duhet të kem pushtetin t’ju them të mos bëni gjëra të tilla. 
 Askush "
 "s’duhet ta ketë."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "The second reason is that people have been told that natural rights for "
 "authors is the accepted and unquestioned tradition of our society."
@@ -332,7 +345,7 @@
 "Arsyeja e dytë është se njerëzve u është thënë se të drejtat 
natyrore për "
 "autorët janë një traditë e pranuar dhe e pakundërshtueshme në 
shoqërinë tonë."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "As a matter of history, the opposite is true. The idea of natural rights of "
 "authors was proposed and decisively rejected when the US Constitution was "
@@ -349,12 +362,12 @@
 "<em>lejon</em> një sistem të drejtash kopjimi dhe nuk <em>kërkon 
doemos</em> "
 "një të tillë; kjo është arsyeja pse thotë që e drejta e kopjimit duhet 
të "
 "jetë vetëm e përkohshme. Ajo pohon gjithashtu se qëllimi i të drejtës 
së "
-"kopjimit është të promovojë përparimin - jo të shpërblejë autorët. 
E "
-"drejta e kopjimit i shpërblen në një farë mënyre autorët dhe botuesit 
edhe "
-"më tepër, por kjo është menduar si një një mjet për ndryshimin e 
sjelljes së "
+"kopjimit është të promovojë përparimin - jo të shpërblejë autorët. 
E drejta "
+"e kopjimit i shpërblen në një farë mënyre autorët dhe botuesit edhe më 
"
+"tepër, por kjo është menduar si një një mjet për ndryshimin e sjelljes 
së "
 "tyre."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "The real established tradition of our society is that copyright cuts into "
 "the natural rights of the public&mdash;and that this can only be justified "
@@ -364,11 +377,11 @@
 "kopjimit ndërhyn në të drejtat natyrore të publikut - dhe se kjo mund të 
"
 "përligjet vetëm për të mirën e publikut."
 
-#. type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "Economics."
 msgstr "Ana ekonomike."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "The final argument made for having owners of software is that this leads to "
 "production of more software."
@@ -376,7 +389,7 @@
 "Argumenti përfundimtar që jepet për të pasur pronarë të software-it 
është se "
 "kjo shpie në prodhim të më tepër software-i."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "Unlike the others, this argument at least takes a legitimate approach to the "
 "subject. It is based on a valid goal&mdash;satisfying the users of "
@@ -384,11 +397,11 @@
 "something if they are well paid for doing so."
 msgstr ""
 "Ndryshe nga të tjerët, ky argument të paktën ndërmerr një trajtim 
legjitim "
-"të subjektit. Bazohet në një qëllim të vlefshëm - kënaqjen e "
-"përdoruesve të software-it. Dhe nga ana empirike është e qartë që 
njerëzit "
-"do të prodhojnë më tepër të diçkaje, nëse paguhen mirë për ta bërë 
këtë."
+"të subjektit. Bazohet në një qëllim të vlefshëm - kënaqjen e 
përdoruesve të "
+"software-it. Dhe nga ana empirike është e qartë që njerëzit do të 
prodhojnë "
+"më tepër të diçkaje, nëse paguhen mirë për ta bërë këtë."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that the "
 "difference is only a matter of how much money we have to pay. It assumes "
@@ -400,7 +413,7 @@
 "<em>prodhimi i software-it</em> është ajo që duam, qoftë kur ka, qoftë 
kur "
 "s’ka pronarë software-i."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "People readily accept this assumption because it accords with our "
 "experiences with material objects. Consider a sandwich, for instance. You "
@@ -420,17 +433,17 @@
 "hani vetëm një herë. E merrni sanduiçin nga një pronar apo jo, s’mund 
të "
 "ndikojë në gjë tjetër veç sasisë së parave që keni pas kësaj."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "This is true for any kind of material object&mdash;whether or not it has an "
 "owner does not directly affect what it <em>is</em>, or what you can do with "
 "it if you acquire it."
 msgstr ""
-"Kjo është e vërtetë për çfarëdo lloj objekti material - fakti që ka 
apo "
-"s’ka pronar nuk prek drejtpërsëdrejti faktin çfarë <em>është</em>, 
ose se "
-"ç’mund të bëni, nëse e shtini në dorë."
+"Kjo është e vërtetë për çfarëdo lloj objekti material - fakti që ka 
apo s’ka "
+"pronar nuk prek drejtpërsëdrejti faktin çfarë <em>është</em>, ose se 
ç’mund "
+"të bëni, nëse e shtini në dorë."
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "But if a program has an owner, this very much affects what it is, and what "
 "you can do with a copy if you buy one. The difference is not just a matter "
@@ -444,7 +457,7 @@
 "prodhojnë diçka - por jo çfarë i duhet vërtet shoqërisë. She shkakton 
"
 "ndotje etike të padukshme që na prek tërë neve."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "What does society need? It needs information that is truly available to its "
 "citizens&mdash;for example, programs that people can read, fix, adapt, and "
@@ -457,7 +470,7 @@
 "japin zakonisht pronarët e software-it është një kuti e zezë të cilën 
s’mund "
 "ta studiojmë apo ndryshojmë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Society also needs freedom. When a program has an owner, the users lose "
 "freedom to control part of their own lives."
@@ -465,11 +478,17 @@
 "Shoqëria gjithashtu ka nevojë për liri. Kur një program ka pronar, "
 "përdoruesit humbasin lirinë të kontrollojnë pjesë të jetës së tyre."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "And, above all, society needs to encourage the spirit of voluntary "
+#| "cooperation in its citizens. When software owners tell us that helping "
+#| "our neighbors in a natural way is &ldquo;piracy&rdquo;, they pollute our "
+#| "society's civic spirit."
 msgid ""
 "And, above all, society needs to encourage the spirit of voluntary "
 "cooperation in its citizens. When software owners tell us that helping our "
-"neighbors in a natural way is &ldquo;piracy&rdquo;, they pollute our "
+"neighbors in a natural way is &ldquo;piracy,&rdquo; they pollute our "
 "society's civic spirit."
 msgstr ""
 "Dhe, mbi të gjitha, shoqëria ka nevojë të nxisë mes qytetarëve të saj 
frymën "
@@ -477,7 +496,7 @@
 "ndaj fqinjëve tanë në një rrugë të natyrshme është “pirateri”, 
ata ndotin "
 "frymën civile të shoqërisë tonë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This is why we say that <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
 "a> is a matter of freedom, not price."
@@ -485,7 +504,7 @@
 "Kjo është arsyeja pse themi se <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">software-"
 "i i lirë</a> është çështje lirie, jo çmimi."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The economic argument for owners is erroneous, but the economic issue is "
 "real. Some people write useful software for the pleasure of writing it or "
@@ -497,7 +516,7 @@
 "shkrimit të tij ose nga admirim dhe dashuria; por nëse duam më tepër "
 "<em>software</em> se sa shkruajnë këta njerëz, na duhet të mbledhim 
fonde."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Since the 1980s, free software developers have tried various methods of "
 "finding funds, with some success. There's no need to make anyone rich; a "
@@ -509,7 +528,7 @@
 "gjithkush të bëhet i pasur; një palë të ardhura të zakonshme 
përbëjnë goxha "
 "nxitje për të bërë plot punë që sjellin më pak kënaqësi se sa 
programimi."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "For years, until a fellowship made it unnecessary, I made a living from "
 "custom enhancements of the free software I had written. Each enhancement "
@@ -525,7 +544,7 @@
 "më paguan që të mund të punoja mbi thellimet që donin, në vend se mbi 
veçori "
 "që unë mund t’i kisha konsideruar të përparësisë më të lartë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Some free software developers make money by selling support services. In "
 "1994, Cygnus Support, with around 50 employees, estimated that about 15 "
@@ -534,10 +553,10 @@
 msgstr ""
 "Disa zhvillues software-i të lirë nxjerrin para duke shitur shërbime "
 "asistence. Më 1994-n, Cygnus Support, me rreth 50 të punësuar, vlerësoi 
se "
-"rreth 15 përqind e veprimtarisë së stafit qe zhvillim software-i të "
-"lirë - një përqindje e respektueshme për një shoqëri software-i."
+"rreth 15 përqind e veprimtarisë së stafit qe zhvillim software-i të lirë 
- "
+"një përqindje e respektueshme për një shoqëri software-i."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "In the early 1990s, companies including Intel, Motorola, Texas Instruments "
 "and Analog Devices combined to fund the continued development of the GNU C "
@@ -552,7 +571,7 @@
 "ShBA-ve dhe kështu vazhdoi deri kur u formua një shoqëri posaçërisht 
për atë "
 "qëllim."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The free software movement is still small, but the example of listener-"
 "supported radio in the US shows it's possible to support a large activity "
@@ -562,7 +581,7 @@
 "mbuluara financiarisht nga dëgjuesit, në ShBA tregon se është e mundur 
të "
 "përkrahet një veprimtari e madhe pa e detyruar secilin prej nesh të 
paguajë."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "As a computer user today, you may find yourself using a <a href=\"/"
 "philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> program. "
@@ -580,7 +599,7 @@
 "shoqëri të mirë. Një person duhet të aspirojë të jetojë një jetë 
drejt, "
 "haptas, me krenari dhe kjo do të thotë t’i thuhet jo software-it 
pronësor."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "You deserve to be able to cooperate openly and freely with other people who "
 "use software. You deserve to be able to learn how the software works, and "
@@ -593,26 +612,33 @@
 "meritoni të jeni në gjendje të punësoni programuesin tuaj të 
parapëlqyer për "
 "ta ndrequr, kur dëmtohet."
 
-#. type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid "You deserve free software."
 msgstr "Meritoni <em>software<em> të lirë."
 
-#. type: Content of: <h3>
-msgid "Footnotes"
-msgstr "Poshtëshënime"
+#. type: Content of: <div><h3>
+#, fuzzy
+#| msgid "Footnote"
+msgid "Footnote"
+msgstr "Poshtëshënim"
 
-#. type: Content of: <ol><li>
+#. type: Content of: <div><ol><li>
 msgid "The charges were subsequently dismissed."
 msgstr "Akuzat më pas u gjetën të pavërteta."
 
-#. type: Content of: <blockquote><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This essay is published in <a href=\"https://shop.fsf.org/product/free-";
+#| "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+#| "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 msgid ""
-"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"This essay is published in <a href=\"https://shop.fsf.org/product/free-";
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 msgstr ""
-"Kjo sprovë është botuar te <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
-"software-free-society/\"><cite>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova të 
"
+"Kjo sprovë është botuar te <a href=\"https://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"> <cite>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova 
të "
 "Përzgjedhura të Richard M. Stallman-it</cite></a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -635,9 +661,7 @@
 "të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
 "org&gt;</a>."
 
-#
-#
-#
+# TODO: submitting -> contributing.
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
 #. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -645,14 +669,19 @@
 #. Please send your comments and general suggestions in this regard
 #. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
 #. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     <p>For information on coordinating and contributing translations of
 #. our web pages, see <a
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
+#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
@@ -664,7 +693,9 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1994, 2009, 2020 Richard Stallman"
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 1994, 2009, 2020 Richard Stallman"
+msgid "Copyright &copy; 1994, 2009, 2021 Richard Stallman"
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1994, 2009, 2020 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -686,3 +717,12 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+#~ "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+#~ "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kjo sprovë është botuar te <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+#~ "software-free-society/\"><cite>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova 
të "
+#~ "Përzgjedhura të Richard M. Stallman-it</cite></a>."

Index: licenses/license-recommendations.sq.html
===================================================================
RCS file: licenses/license-recommendations.sq.html
diff -N licenses/license-recommendations.sq.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/license-recommendations.sq.html  28 Nov 2021 17:00:31 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,337 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/licenses/license-recommendations.en.html" 
-->
+
+<!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.94 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Si të zgjidhni një licencë për veprën tuaj - Projekti GNU - Free 
Software
+Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/licenses/po/license-recommendations.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<h2>Si të zgjidhni një licencë për veprën tuaj</h2>
+
+<!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.sq.html" -->
+<blockquote><p>
+Për të parë nëse një licencë e dhënë është e lirë apo jo, shihni <a
+href="/licenses/license-list.html">faqen tonë të listës së licencave</a> 
dhe
+<a href="/philosophy/free-sw.html">përkufizimin e software-it të lirë</a>.
+</p></blockquote>
+
+<h3 id="intro">Hyrje</h3>
+
+<p>Njerëzit shpesh na pyesin se cilën licencë rekomandojmë të përdorin 
për
+projektin e tyre. Kemi shkruar publikisht rreth kësaj më parë, por
+informacionet janë të shpërndara nëpër sprova të ndryshme, zëra PBR dhe
+komentime licencash. Ky artikull e grumbullon krejt atë informacion në një
+burim të vetëm, për ta bërë të lehtë për njerëzit ta ndjekin dhe t’i
+referohen më pas.</p>
+
+<p>Këto rekomandime janë për punë të konceptuara të bëjnë punë 
praktike. Në to
+përfshihen <em>software</em>, dokumentim dhe gjëra të tjera. Vepra arti dhe
+vepra që pohojnë një pikëpamje, janë probleme të tjera; Projekti GNU nuk 
ka
+ndonjë qëndrim të përgjithshëm se si duhen hedhur ato në qarkullim, hiq
+faktin që duhet të jenë të tëra të përdorshme pa <em>software</em> jo 
të
+lirë (në veçanti, <a href="http://defectivebydesign.org/";>pa DRM</a>).
+Sidoqoftë, mund të doni të ndiqni këto rekomandime për vepra arti që 
janë
+pjesë e një programi të veçantë.</p>
+
+<p>Rekomandimet kanë vend për licencim të një vepre që krijoni - qoftë 
kur
+është modifikim i një vepre ekzistuese, apo një vepër origjinale. Nuk
+trajtojnë problemin e ndërthurjes së një materiali ekzistues nën licenca 
të
+ndryshme. Nëse po kërkoni për ndihmë rreth kësaj, ju lutemi, kontrolloni 
<a
+href="/licenses/gpl-faq.html">PBR tonat mbi GPL-në</a>.</p>
+
+<p>Pasi të shihni se ç’rekomandojmë këtu, nëse doni këshillë, mund 
të shkruani
+te <a href="mailto:licensing@gnu.org";>&lt;licensing@gnu.org&gt;</a>. Kini
+parasysh se gjasat janë që të duhen ca javë, që ekipi i licencimit të 
lidhet
+me ju; nëse nuk merrni përgjigje pas një muaji, ju lutemi, shkruajuni
+sërish.</p>
+
+<h3 id="contributing">Dhënie ndihmese te një projekt ekzistues</h3>
+
+<p>Kur kontribuoni te një projekt ekzistues, versionet tuaj të ndryshuar
+zakonisht duhet t’i hidhni në qarkullim nën të njëjtën licencë me 
veprën
+origjinale. Është gjë e mirë të bashkëpunohet me mirëmbajtësit e 
projektit
+dhe, duke përdorur një licencë tjetër për ndryshimet tuaja, shpesh e bën
+shumë të vështirë atë bashkëpunim. Këtë duhet ta bëni vetëm kur ka 
një
+arsye të fortë për ta përligjur.</p>
+
+<p>Një rast kur mund të përligjet përdorimi i një licence tjetër është 
kur bëni
+ndryshime të mëdha në një vepër nën një licencë <em>non-copyleft</em>. 
 Nëse
+versioni që krijuat konsiderohet më i dobishëm se origjinali, atëherë ia
+vlen të kaloni veprën tuaj nën <em>coyleft</em>, për krejt po ato <a
+href="/copyleft/copyleft.html">arsye që rekomandojmë normalisht
+copyleft-in</a>. Nëse jeni në një situatë të tillë, ju lutemi, ndiqni
+rekomandimet më poshtë për licencimin e një projekti të ri.</p>
+
+<p>Nëse zgjidhni t’i hidhni në qarkullim kontributet tuaj nën një 
licencë
+tjetër, për çfarëdo arsye, duhet të garantoni që licenca origjinale lejon
+përdorim të materialit nën licencën që keni zgjedhur. Për hir të
+ndershmërisë, tregoni shprehimisht se nën cilën licencë gjenden cilat 
pjesë
+të veprës.</p>
+
+<h3 id="software">Software</h3>
+
+<p>Rekomandojmë licenca të ndryshme për projekte të ndryshëm, në 
varësi, më së
+shumti, të qëllimit të software-it. Në përgjithësi, rekomandojmë 
përdorimin
+e licencës <em>copyleft</em> më të fortë që nuk ndërhyn në atë qëllim.
+Sprova jonë <a href="/copyleft/copyleft.html">“Ç’është 
Copyleft-i”?</a>
+shpjegon më në hollësi konceptin e copyleft-it dhe pse është, në
+përgjithësi, strategjia më e mirë e licencimit.</p>
+
+<p>Për shumicën e programeve, rekomandojmë të përdorni versionin më të 
ri të <a
+href="/licenses/gpl.html">GNU General Public License (GPL)</a>, për
+projektin tuaj. Copyleft-i i saj i fortë është i përshtatshëm për krejt
+llojet e software-it dhe përfshin një numër mbrojtjesh për lirinë e
+përdoruesve. Për të lejuar përmirësime të ardhshme të licencës, <a
+href="/licenses/identify-licenses-clearly.html"> ju lutemi, specifikoni
+“versioni 3 ose cilido i mëvonshëm”</a>, që kështu programi juaj do 
të jetë
+<a href="/licenses/license-compatibility.html"> me licencë të pajtueshme</a>
+me kod që mund të hidhet në qarkullim, në të ardhmen, nën versione 
pasuese
+të GPL-së.</p>
+
+<p>Ja ca më tepër këshilla rreth <a href="/licenses/gpl-howto.html">si të
+hidhet në qarkullim një program nën licencën GNU GPL</a>.</p>
+
+<p>Tani për përjashtime, kur është më mirë të përdoret ndonjë 
licencë tjetër,
+në vend se GNU GPL.</p>
+
+<h4 id="small">Programe të vegjël</h4>
+
+<p>Nuk ia vlen barra qiranë të përdoret copyleft-i për shumicën e 
programeve të
+vegjël. Përdorim 300 rreshta si kufirin tonë: kur kodi burim i një paketë
+është më i shkurtër se aq, përfitimet e sjella nga copyleft-i janë 
zakonisht
+shumë të vogla për të përligjur mundimin për të garantuar që një 
kopje e
+licencës shoqëron përherë software-in.</p>
+
+<p>Për këto programe, ne rekomandojmë <a
+href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0";>Apache License 2.0</a>.
+Kjo është një licencë e dobët, dorëlëshuar, “pushover”
+(<em>non-copyleft</em>) software-i, që përmban kushte për të penguar
+kontribuesit dhe shpërndarësit të padisin dikë për shkelje patentash. Kjo
+nuk e bën software-in imun ndaj kërcënimesh prej patentash (asnjë licencë
+software-i s’mund ta arrijë këtë), por u pengon zotëruesve të patentave 
të
+ujdisin një “bait and switch”, në të cilin hedhin në qarkullim
+<em>software</em> sipas kushte të lira, mandej u kërkojnë marrësve të
+pajtohen me terma jo të lirë në një licencë patente.</p>
+
+<p>Mes licencave të dobëta (<em>pushover</em>), Apache 2.0 është më e 
mira;
+ndaj nëse do të përdorni një licencë të dobët, cilado qoftë arsyeja,
+rekomandojmë të përdorni këtë.</p>
+
+<h4 id="libraries">Biblioteka</h4>
+
+<p>Për biblioteka, bëjmë dallimin mes tre lloj rastesh.</p>
+
+<p>Disa biblioteka sendërtojnë formate të lirë të dhënash që 
konkurrojnë me
+formate të kufizuar të dhënash, bie fjala, Ogg Vorbis (që konkurron kundër
+audio në format MP3) dhe WebM (që konkurron kundër formatit video MPEG-4).
+Suksesi i formatit të lirë lyp të lejohen mjaft programe pronësore
+aplikacionesh të lidhen te kodi për të përdorur formatin. Për shembull,
+donin që lojtës jo të lirë media, veçanërisht pajisje, të përfshinin 
kodin
+për Ogg Vorbis, tej MP3.</p>
+
+<p>Në këto raste speciale, nëse synoni të bindni zhvillues aplikacionesh
+pronësore të përdorin bibliotekën për formatin e lirë, do t’ju duhet 
ta bëni
+të lehtë këtë, duke e licencuar bibliotekën nën një licencë të 
dobët, të
+tillë si <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0";>Apache License
+2.0</a>.</p>
+
+<p>Por duhet të pranojmë se kjo strategji nuk pati sukses për Ogg Vorbis. 
Edhe
+pas ndryshimit të licencës së të drejtave të kopjimit për të lejuar
+përfshirje të kollajtë të kodit të asaj biblioteke në aplikacione 
pronësore,
+zhvilluesit e pronësorit, në përgjithësi, nuk e përfshinë. Sakrifica e 
bërë
+për zgjedhjen e licencës në fund të fundit na dha pako gjë.</p>
+
+<p>Për krejt bibliotekat e tjera rekomandojmë ndonjë lloj copyleft-i. Nëse
+zhvilluesit përdorin tashmë një bibliotekë alternative të njohur mirë, 
të
+hedhur në qarkullim nën një licencë jo të lirë, ose një licence 
“pushover”
+dorëlëshuar, atëherë rekomandojmë të përdoret <a
+href="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General Public License (LGPL)</a>.</p>
+
+<p>Ndryshe nga rasti i parë, kur biblioteka sendërton një standard sipëror 
nga
+pikëpamja etike, këtu, adoptimi në vetvete s’do të arrijë ndonjë 
objektiv
+special, ndaj s’ka arsye pse të shmanget tërësisht copyleft-i. Por, 
nëse u
+kërkoni zhvilluesve që përdorin bibliotekën tuaj t’i hedhin në 
qarkullim nën
+<em>copyleft</em> programet e tyre të plota, ata thjesht do të përdorin një
+nga alternativat e gatshme dhe as do të shpien më tej kauzën tonë. Licenca
+<em>The Lesser GPL</em> qe hartuar për të mbushur vendin e zbrazët mes
+këtyre rasteve, duke u lejuar zhvilluesve të software-it pronësor të
+përdorin bibliotekën e mbuluar, por duke dhënë një <em>copyleft</em> të
+dobët, që u lejon përdoruesve liri lidhur me vetë kodin e bibliotekës.</p>
+
+<p>Për biblioteka që furnizojnë lehtësi të specializuara dhe të cilat nuk
+përballen me konkurrencë të rrënjosur jo <em>copyleft</em> apo jo të 
lirë,
+rekomandojmë të përdoret GNU GPL-ja. Për pse-të, lexoni <a
+href="/licenses/why-not-lgpl.html">“Pse s’duhet të përdorni Lesser GPL 
për
+bibliotekën tuaj të ardhme”</a>.</p>
+
+<h4 id="server">Software Shërbyesi</h4>
+
+<p>Nëse gjasat janë që të tjerët do të krijojnë versione të 
përmirësuar të
+programit tuaj, për ta xhiruar në shërbyes dhe për të mos i dhënë 
versionet
+e tyre për këdo tjetër, dhe ju jeni të shqetësuar se kjo do ta vërë në
+vështirësi versionin tuaj tashmë të hedhur në qarkullim, rekomandojmë <a
+href="/licenses/agpl.html">GNU Affero General Public License (AGPL)</a>.
+Kushtet e AGPL-së janë thuajse identike me ato të GPL-së; dallimi i vetëm
+thelbësor është se ka një kusht shtesë, për të garantuar që njerëzit 
që
+përdorin software-in përmes rrjeti të jenë në gjendje të marrin kodin 
burim
+për të.</p>
+
+<p>Domosdoshmëritë e AGPL-së nuk trajtojnë probleme që mund të dalin 
<em>për
+përdorues</em>, kur këta ia besojnë veprimtarinë kompjuterike apo të 
dhënat
+e tyre shërbyesit të dikujt tjetër. Për shembull, s’do të ndalë një <a
+href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Shërbim si
+Zëvendësim Software-i (SaaSS)</a> t’u mohojë përdoruesve lirinë - por
+shumica e shërbyesve nuk ofrojnë SaaSS. Për më tepër rreth këtyre
+problemeve, lexoni <a href="/licenses/why-affero-gpl.html">“Pse Affero
+GPL-n”;</a>.</p>
+
+<h3 id="documentation">Dokumentim</h3>
+
+<p>Rekomandojmë <a href="/licenses/fdl.html">GNU Free Documentation License
+(GFDL)</a> për përkujdesore, doracakë referencë dhe të tjera punime
+dokumentimi. Është një licencë <em>copyleft</em> e fuqishme për punime
+edukative, shkruar fillimisht për doracakë software-i dhe përfshin kushte 
që
+trajton posaçërisht probleme të rëndomta që dalin kur këto punime
+shpërndahen ose ndryshohen.</p>
+
+<p>Për vepra të shkurtra, dytësore, dokumentimi, bie fjala një tabelë për
+referencë, është më mirë të përdoret <a
+href="/licenses/license-list.html#GNUAllPermissive"> licenca GNU
+<em>all-permissive</em></a>, ngaqë një kopje e GFDL-së zor se do ta nxinte
+një tabelë referencë. Mos përdorni CC-BY, ngaqë s’është e 
përputhshme me
+GFDL-në.</p>
+
+<p>Për faqe man, rekomandojmë GFDL-në, nëse faqja është e gjatë dhe 
licencën <a
+href="/licenses/license-list.html#GNUAllPermissive"> GNU
+<em>all-permissive</em></a>, nëse është e shkurtër.</p>
+
+<p>Disa dokumentime përmbajnë kod burim. Për shembull, një doracak për 
një
+gjuhë programimi mund të përfshijë shembuj që lexuesit mund t’i ndjekin.
+Duhet të bëni që të dy gjërat, t’i përfshini këto te doracaku nën 
kushtet e
+FDL-së dhe t’i hidhni në qarkullim nën një tjetër licencë që është e
+përshtatshme për <em>software</em>. Kryerja e kësaj ndihmon të bëhet i
+lehtë përdorimi i kodit në projekte të tjera. Rekomandojmë që pjesë të
+vockla kodi t’i kaloni nën përkatësinë publike duke përdorur <a
+href="http://creativecommons.org/about/cc0";>CC0</a> dhe të ndani me të tjerë
+pjesë më të mëdha nën të njëjtën licencë që përdor projekti
+<em>software</em> përkatës.</p>
+
+<h3 id="data">Të dhëna të tjera për programe</h3>
+
+<p>Kjo ndarjen diskuton krejt veprat e tjera për përdorim praktik, që mund 
të
+përfshini në <em>software</em>. Për t’ju dhënë ca shembuj, këtu 
përfshihen
+ikona dhe elementë të tjerë grafikë, funksionalë ose të dobishëm, 
shkronja
+dhe të dhëna gjeografike. Mundeni edhe t’i zbatoni për art, por s’do 
t’ju
+kritikojnë, nëse nuk e bëni.</p>
+
+<p>Nëse po i krijoni këto vepra posaçërisht për përdorim me një projekt
+software-i, përgjithësisht rekomandojmë që punën tuaj ta hidhni në 
qarkullim
+nën të njëjtën licencë me software-in. S’ka problem se bëhet kështu 
me
+licencat që kemi rekomanduar: GPLv3, LGPLv3, AGPLv3 dhe GPLv2, që të tëra,
+mund të aplikohen mbi çfarëdo lloj punimi - jo thjesht <em>software</em> -
+mbi të cilin mund të aplikohen të drejta kopjimi dhe që ka një formë të
+qartë, të parapëlqyer për ndryshim. Përdorimi i të njëjtës licencë si
+software-i, do të ndihmojë që pajtueshmëria të bëhet më e lehtë për
+shpërndarësit dhe të shmangen probleme përputhshmërie. Përdorimi i një
+licence tjetër të lirë mund të jetë i përshtatshëm, nëse jep ndonjë 
përfitim
+praktik të dhënë, bie fjala, bashkëpunim më të mirë me të tjerë 
projekte të
+lirë.</p>
+
+<p>Nëse punimi juaj nuk po krijohet për përdorim me një projekt të caktuar
+software-i, ose nëse s’do të ishte e përshtatshme të përdorej e njëjta
+licencë me projektin, atëherë rekomandojmë vetëm që të zgjidhni një 
licencë
+copyleft-i që është e përshtatshme për veprën tuaj. Kemi disa të tilla 
<a
+href="/licenses/license-list.html#OtherLicenses">të radhitura te lista e
+licencave tona</a>. Nëse asnjë licencë s’duket veçanërisht e 
përshtatshme,
+licenca <a href="/licenses/license-list.html#ccbysa">Creative Commons
+Attribution-ShareAlike</a> përfaqëson një <em>copyleft</em> që mund të
+përdoret për mjaft lloje të ndryshme veprash.</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
+dërgojini te <a href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a>
+FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
+mund të dërgohen te <a
+href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+
+    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të
+mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga
+papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me
+këtë dërgojini te <a
+href="mailto:web-translators@gnu.org";>&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për
+të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona
+web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për
+përkthimet</a>.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 
Free
+Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+U përditësua më:
+
+$Date: 2021/11/28 17:00:31 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: licenses/po/license-recommendations.sq-en.html
===================================================================
RCS file: licenses/po/license-recommendations.sq-en.html
diff -N licenses/po/license-recommendations.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/po/license-recommendations.sq-en.html   28 Nov 2021 17:00:31 
-0000   1.1
@@ -0,0 +1,312 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.94 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<title>How to choose a license for your own work
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!--#include virtual="/licenses/po/license-recommendations.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>How to choose a license for your own work</h2>
+
+<!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.html" -->
+
+<blockquote><p>
+To see whether a given license is free or not,
+see <a href="/licenses/license-list.html">our license list page</a>
+and the <a href="/philosophy/free-sw.html">definition of free software</a>.
+</p></blockquote>
+
+<h3 id="intro">Introduction</h3>
+
+<p>People often ask us what license we recommend they use for their
+project. We've written about this publicly before, but the
+information has been scattered around between different essays, FAQ
+entries, and license commentaries. This article collects all that
+information into a single source, to make it easier for people to
+follow and refer back to.</p>
+
+<p>These recommendations are for works designed to do practical jobs.
+Those include software, documentation, and some other things. Works of
+art, and works that state a point of view, are different issues; the GNU
+Project has no general stand about how they should be released, except
+that they should all be usable without nonfree software (in
+particular, <a href="http://defectivebydesign.org/";>without DRM</a>).
+However, you might want to follow these recommendations for art works
+that go with a particular program.</p>
+
+<p>The recommendations apply to licensing a work that you
+create&mdash;whether that's a modification of an existing work, or a
+new original work. They do not address the issue of combining
+existing material under different licenses. If you're looking for
+help with that, please check <a href="/licenses/gpl-faq.html">our GPL
+FAQ</a>.</p>
+
+<p>After you see what we recommend here, if you'd like advice, you can
+write
+to <a href="mailto:licensing@gnu.org";>&lt;licensing@gnu.org&gt;</a>.
+Note that it will probably take a few weeks for the licensing team to
+get back to you; if you get no response in a month, please write
+again.</p>
+
+<h3 id="contributing">Contributing to an existing project</h3>
+
+<p>When you contribute to an existing project, you should usually release
+your modified versions under the same license as the original work.
+It's good to cooperate with the project's maintainers, and using a
+different license for your modifications often makes that cooperation
+very difficult. You should only do that when there is a strong reason
+to justify it.</p>
+
+<p>One case where using a different license can be justified is when you make
+major changes to a work under a non-copyleft license. If the version you've
+created is considerably more useful than the original, then it's worth
+copylefting your work, for all the same
+<a href="/copyleft/copyleft.html">reasons we normally recommend
+copyleft</a>. If you are in this situation, please follow the
+recommendations below for licensing a new project.</p>
+
+<p>If you choose to release your contributions under a different
+license for whatever reason, you must make sure that the original
+license allows use of the material under your chosen license. For
+honesty's sake, show explicitly which parts of the work are under
+which license.</p>
+
+<h3 id="software">Software</h3>
+
+<p>We recommend different licenses for different projects, depending
+mostly on the software's purpose. In general, we recommend using the
+strongest copyleft license that doesn't interfere with that purpose.
+Our essay <a href="/copyleft/copyleft.html">&ldquo;What
+is Copyleft?&rdquo;</a> explains the
+concept of copyleft in more detail, and why it is generally the best
+licensing strategy.</p>
+
+<p>For most programs, we recommend that you use the most recent
+version of the <a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public License
+(GPL)</a> for your project. Its strong copyleft is appropriate for
+all kinds of software, and includes numerous protections for users'
+freedom. To allow for future license
+upgrades, <a href="/licenses/identify-licenses-clearly.html"> please
+specify &ldquo;version 3 or any later version&rdquo;</a> so that your
+program will be <a href="/licenses/license-compatibility.html">
+license-compatible</a> with code that may be released, in the future,
+under subsequent GPL versions.</p>
+
+<p>Here is more advice about <a href="/licenses/gpl-howto.html">how
+to release a program under the GNU GPL</a>.</p>
+
+<p>Now for the exceptions, where it is better to use some other
+licenses instead of the GNU GPL.</p>
+
+<h4 id="small">Small programs</h4>
+
+<p>It is not worth the trouble to use copyleft for most small
+programs. We use 300 lines as our benchmark: when a software
+package's source code is shorter than that, the benefits provided by
+copyleft are usually too small to justify the inconvenience of making
+sure a copy of the license always accompanies the software.</p>
+
+<p>For those programs, we recommend
+the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0";>Apache
+License 2.0</a>. This is a weak, lax, &ldquo;pushover&rdquo; (non-copyleft)
+software license
+that has terms to prevent contributors and distributors from suing for
+patent infringement. This doesn't make the software immune to threats
+from patents (no software license can achieve that), but it does prevent
+patent holders from setting up a &ldquo;bait and switch&rdquo; where
+they release the software under free terms then require recipients to
+agree to nonfree terms in a patent license.</p>
+
+<p>Among the weak (pushover) licenses, Apache 2.0 is best; so if you
+are going to use a weak license, whatever the reason,
+we recommend using that one.</p>
+
+<h4 id="libraries">Libraries</h4>
+
+<p>For libraries, we distinguish three kind of cases.</p>
+
+<p>Some libraries implement free data formats that are competing
+against restricted data formats, such as Ogg Vorbis (which competes
+against MP3 audio) and WebM (which competes against MPEG-4 video).
+The success of the free format requires allowing many proprietary
+application programs to link in the code to handle the format. For
+instance, we wanted nonfree media players, especially appliances, to
+include the code for Ogg Vorbis as well as MP3.</p>
+
+<p>In these special situations, if you are aiming to convince
+proprietary application developers to use the library for the free
+format, you would need to make that easy by licensing the library
+under a weak license, such as
+the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0";>Apache
+License 2.0</a>.</p>
+
+<p>However, we must recognize that this strategy did not succeed for
+Ogg Vorbis. Even after changing the copyright license to permit easy
+inclusion of that library code in proprietary applications,
+proprietary developers generally did not include it. The sacrifice
+made in the choice of license ultimately won us little.</p>
+
+<p>For all other libraries, we recommend some kind of copyleft. If
+developers are already using an established alternative library
+released under a nonfree license or a lax pushover license, then we
+recommend using the <a href="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General
+Public License (LGPL)</a>.</p>
+
+<p>Unlike the first case, where the library implements an ethically
+superior standard, here adoption for its own sake will not accomplish
+any special objective goal, so there's no reason to avoid copyleft
+entirely. However, if you require developers who use your library to
+release their whole programs under copyleft, they'll simply use one of
+the alternatives available, and that won't advance our cause either.
+The Lesser GPL was designed to fill the middle ground between these
+cases, allowing proprietary software developers to use the covered
+library, but providing a weak copyleft that gives users freedom
+regarding the library code itself.</p>
+
+<p>For libraries that provide specialized facilities, and which do not
+face entrenched noncopylefted or nonfree competition, we recommend
+using the plain GNU GPL. For the reasons why,
+read <a href="/licenses/why-not-lgpl.html">&ldquo;Why you shouldn't
+use the Lesser GPL for your next library&rdquo;</a>.</p>
+
+<h4 id="server">Server Software</h4>
+
+<p>If it is likely that others will make improved versions of your
+program to run on servers and not distribute their versions to anyone
+else, and you're concerned that this will put your released version at
+a disadvantage, we recommend the <a href="/licenses/agpl.html">GNU
+Affero General Public License (AGPL)</a>. The AGPL's terms are almost
+identical to the GPL's; the sole substantive difference is that it has
+an extra condition to ensure that people who use the software over a
+network will be able to get the source code for it.</p>
+
+<p>The AGPL's requirement doesn't address the problems that can arise
+<em>for users</em> when they entrust their computing or their data to
+someone else's server. For instance, it won't stop
+<a href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Service
+as a Software Substitute (SaaSS)</a> from denying users'
+freedom&mdash;but most servers don't do SaaSS. For more about these
+issues, read <a href="/licenses/why-affero-gpl.html">&ldquo;Why the
+Affero GPL&rdquo;</a>.</p>
+
+<h3 id="documentation">Documentation</h3>
+
+<p>We recommend the <a href="/licenses/fdl.html">GNU Free
+Documentation License (GFDL)</a> for tutorials, reference manuals and
+other large works of documentation. It's a strong copyleft license
+for educational works, initially written for software manuals, and
+includes terms which specifically address common issues that arise
+when those works are distributed or modified.</p>
+
+<p>For short, secondary documentation works, such as a reference card,
+it is better to use
+the <a href="/licenses/license-list.html#GNUAllPermissive"> GNU
+all-permissive license</a>, since a copy of the GFDL could hardly fit
+in a reference card. Don't use CC-BY, since it is incompatible with
+the GFDL.</p>
+
+<p>For man pages, we recommend the GFDL if the page is long, and
+the <a href="/licenses/license-list.html#GNUAllPermissive"> GNU
+all-permissive license</a> if it is short.</p>
+
+<p>Some documentation includes software source code. For instance, a manual
+for a programming language might include examples for readers to follow.
+You should both include these in the manual under the FDL's terms, and
+release them under another license that's appropriate for software. Doing
+so helps make it easy to use the code in other projects. We recommend that
+you dedicate small pieces of code to the public domain using <a 
href="http://creativecommons.org/about/cc0";>CC0</a>, and
+distribute larger pieces under the same license that the associated
+software project uses.</p>
+
+<h3 id="data">Other data for programs</h3>
+
+<p>This section discusses all other works for practical use that you
+might include with software. To give you some examples, this includes
+icons and other functional or useful graphics, fonts, and geographic
+data. You can also follow them for art, though we wouldn't criticize
+if you don't.</p>
+
+<p>If you are creating these works specifically for use with a software
+project, we generally recommend that you release your work under the
+same license as the software. There is no problem in doing so
+with the licenses we have recommended:
+GPLv3, LGPLv3, AGPLv3, and GPLv2 can all be applied to any kind of
+work&mdash;not just software&mdash;that is copyrightable and has a clear
+preferred form for modification. Using the same license as the
+software will help make compliance easier for distributors, and avoids
+any doubt about potential compatibility issues. Using a different
+free license may be appropriate if it provides some specific practical
+benefit, like better cooperation with other free projects.</p>
+
+<p>If your work is not being created for use with a particular software
+project, or if it wouldn't be appropriate to use the same license as
+the project, then we only recommend that you choose a copyleft license
+that's appropriate for your work. We have some of these <a 
href="/licenses/license-list.html#OtherLicenses">listed on
+our license list</a>. If no license seems especially
+appropriate, the <a href="/licenses/license-list.html#ccbysa">Creative Commons 
Attribution-ShareAlike</a>
+license is a copyleft that can be used for many different kinds of
+works.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Free 
Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2021/11/28 17:00:31 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]