www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po philosop...


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po philosop...
Date: Sat, 27 Nov 2021 15:06:39 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/27 15:06:39

Modified files:
    philosophy/po : amazon-rms-tim.sq.po 
             surveillance-vs-democracy.sq.po 
             who-does-that-server-really-serve.sq.po 
    server/po   : irc-rules.sq.po 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 

Log message:
    Completing translationphilosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.122&r2=1.123
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/irc-rules.sq.po?cvsroot=www&r1=1.69&r2=1.70
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.120&r2=1.121

Patches:
Index: philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 2 Sep 2021 17:36:35 -0000    1.30
+++ philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 27 Nov 2021 20:06:39 -0000   1.31
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-09-02 08:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:05+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-27 17:54+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,14 +15,10 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2021-09-02 08:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software "
-#| "Foundation"
 msgid ""
 "Amazon Letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software "
 "Foundation"
@@ -33,27 +29,21 @@
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <div><h2>
 msgid "Letter from RMS to Tim O'Reilly"
-msgstr "Letër e RMS për Tim O'Reilly"
+msgstr "Letër e RMS-së për Tim O'Reilly-n"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Here's a message that <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. "
-#| "Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to the "
-#| "statement by Jeff Bezos, <abbr title=\"Chief Executive Officer\">CEO</"
-#| "abbr> of Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 "
-#| "years."
 msgid ""
 "<i>Here's a message that <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard M. "
 "Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to the "
 "statement by Jeff Bezos, <abbr title=\"Chief Executive Officer\">CEO</abbr> "
 "of Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 years.</i>"
 msgstr ""
-"Ja një mesazh që <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</"
-"a> i dërgoi Tim O'Reilly-it më 11 Mars, 2000, lidhur me një deklaratë të 
"
-"Jeff Bezos, <abbr title=\"Chief Executive Officer\">CEO</abbr> i Amazon-ës, "
-"ku bëhej thirrje që patentat e software-it të zgjasin thjesht 3 ose 5 
vjet."
+"<i>Ja një mesazh që <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard M. "
+"Stallman</a> i dërgoi Tim O'Reilly-it më 11 mars, 2000, lidhur me një "
+"deklaratë të Jeff Bezos, <abbr title=\"Chief Executive Officer\">CEO</abbr> 
"
+"i Amazon-ës, ku bëhej thirrje që patentat e software-it të zgjasin 
thjesht 3 "
+"ose 5 vjet.</i>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -65,21 +55,14 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please also support us by making a link from your own home page and sites "
-#| "to <a href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/";
-#| "philosophy/amazon.html</strong></a>!"
 msgid ""
 "Please also support us by making a link from your own home page and sites to"
 msgstr ""
 "Ju lutemi, na përkrahni, po ashtu, duke krijuar një lidhje prej faqes suaj "
-"apo site-e për te <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.";
-"org/philosophy/amazon.html</strong></a>!"
+"apo sajtesh për te"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please also support us by making a link from your own home page and sites "
 #| "to <a href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/";
@@ -88,9 +71,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/";
 "amazon.html</strong></a>!"
 msgstr ""
-"Ju lutemi, na përkrahni, po ashtu, duke krijuar një lidhje prej faqes suaj "
-"apo site-e për te <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.";
-"org/philosophy/amazon.html</strong></a>!"
+"<a href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/";
+"amazon.html</strong></a>!"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -100,12 +82,20 @@
 "thing, since it may bring us a step closer to action by Congress. "
 "Congratulations for helping to bring this about."
 msgstr ""
+"Ideja që patentat e software-it duhet të zgjasin 3 ose 5 vjet ka një "
+"dhjetëvjeçar që është propozuar, si një kompromis që do të eliminonte 
"
+"shumicën e dëmit që patentat e software-it bëjnë sot. Përkrahja e 
kësaj "
+"ideje nga Jeff Bezos është gjë e mirë, ngaqë mund të na shpjerë një 
hap më "
+"pranë veprimit nga Kongresi. Përgëzime për ndihmën për sjelljen e 
kësaj në "
+"vëmendje."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "But such a law is far from imminent, and in the mean time, Amazon is still "
 "responsible for its actions."
 msgstr ""
+"Por një ligj i tillë është ende larg dhe ndërkohë Amazon-a është ende 
"
+"përgjegjësie për veprimet e veta."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -118,6 +108,15 @@
 "self-defense, many of these patent holders could mean what they say. But "
 "this excuse is not available for Amazon, because they fired the first shot."
 msgstr ""
+"Amazon-ën e zgjodhëm për bojkot, mes mijëra shoqërish që kanë shtënë 
në dorë "
+"patenta software-i, ngaqë Amazon-a është mes të paktave që kanë shkuar 
aq "
+"larg sa të padisin dikë faktikisht. Kjo e bën një shkelës shembullor. "
+"Shumica e të zotëve të patentave thonë se patentat e software-it i kanë 
“për "
+"qëllime mbrojtëse”, për të bërë presion për licencime reciproke, në 
rast se "
+"kërcënohen me padi rreth patentash. Ngaqë kjo është strategji reale 
për "
+"vetëmbrojtje, mjaft nga këta të zotë patentash mund të nënkuptojnë 
vërtet "
+"atë çka thonë. Por ky shfajësim s’vlen për Amazon-ën, ngaqë ajo 
qëlloi e "
+"para."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -129,6 +128,14 @@
 "bill is actually adopted&mdash;or until Amazon makes some other suitable "
 "change in its own conduct to justify a change in ours."
 msgstr ""
+"Letra e Bezos-it riafirmon synimin e vazhdueshëm të Amazon-ës për t’u "
+"angazhuar në luftë të pakufizuar patentash, kur thotë se vendimi se kur 
dhe "
+"ku të goditet do të vendoset nga “arsye biznes”. Do t’i bashkohesha 
me gëzim "
+"Bezos-it në përkrahjen për një ligj që i kufizon patentat në 3 ose 5 
vjet, "
+"por besoj se duhet të vazhdojmë të kritikojmë dhe bojkotojmë Amazon-ën 
deri "
+"sa të dalë një ligj i tillë&mdash;ose deri sa Amazon-a të bëjë të 
tjera "
+"ndryshime të përshtatshme në sjelljen e vet, për të përligjur në 
ndryshim në "
+"tonën."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -141,6 +148,15 @@
 "policy. If Amazon does this, in an irrevocable and binding way, I would "
 "have no further criticism of Amazon."
 msgstr ""
+"Ko s’do të thotë të insistohet se Amazon-a duhet të shkojë aq larg sa 
t’u "
+"japë fund patentave të veta. Frenimi përmes patentash është një 
mbrojtje jo "
+"adekuate kundër agresorësh të armatosur me patenta, por është e vetmja "
+"mbrojtje, ndaj s’do t’i kërkoja Amazonës (apo kujtdo) të heqë dorë 
nga "
+"përdorimi i patentave për vetëmbrojtje apo siguri kolektive. Në vend të 
"
+"kësaj, Amazona dhe të tjerë zotërues patentash software-i duhet të heqin 
"
+"dorë nga përdorimi i patentave për agresion dhe të adoptojnë një 
politikë "
+"mospërdorimi i pari. Nëse Amazon-a bën këtë, në një rrugë të 
parevokueshme "
+"dhe shtrënguese, s’do të kem kritikë të mëtejshme Amazon-i."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -176,11 +192,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
@@ -195,10 +206,8 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2000, 2021 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2000, 2021 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.122
retrieving revision 1.123
diff -u -b -r1.122 -r1.123

Index: philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    3 Nov 2021 
21:30:36 -0000    1.19
+++ philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    27 Nov 2021 
20:06:39 -0000   1.20
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: who-does-that-server-really-serve.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-10-01 10:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-11-03 22:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-07 23:57+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: besnik@programeshqip.org\n"
 "Language: sq\n"

Index: server/po/irc-rules.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/irc-rules.sq.po,v
retrieving revision 1.69
retrieving revision 1.70
diff -u -b -r1.69 -r1.70
--- server/po/irc-rules.sq.po  22 Aug 2021 12:33:12 -0000   1.69
+++ server/po/irc-rules.sq.po  27 Nov 2021 20:06:39 -0000   1.70
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-07-22 08:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-08-14 12:45+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-07 23:47+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -385,7 +385,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Libera.Chat guidelines"
-msgstr "Udhëzime të Libera.Chat_it"
+msgstr "Udhëzime të Libera.Chat-it"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.120
retrieving revision 1.121
diff -u -b -r1.120 -r1.121
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    3 Nov 2021 21:30:37 
-0000    1.120
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    27 Nov 2021 20:06:39 
-0000   1.121
@@ -38,9 +38,9 @@
 msgstr ""
 "Përkthimi i gnu.org-ut me artikujt e vet të shumtë dhe mbajtja e tyre të "
 "përditësuar është një punë e ndërlikuar, e cila kërkon organizim të "
-"kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë, dhe çdo 
ekip "
+"kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë dhe çdo 
ekip "
 "ka zakonisht një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të cilat 
s’ka "
-"ende një ekip, dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon bashkërenduesi."
+"ende një ekip dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon bashkërenduesi."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -124,13 +124,13 @@
 "errors and explain the intended meaning, and others can retranslate that "
 "part."
 msgstr ""
-"Nëse anglishtja është gjuha juaj mëmë, dhe mund të lexoni edhe në një 
gjuhë "
+"Nëse anglishtja është gjuha juaj mëmë dhe mund të lexoni edhe në një 
gjuhë "
 "tjetër, edhe pse jo shpejt dhe lehtë, mund të ndihmoni prapëseprapë të "
 "përmirësohen përkthimet në atë gjuhë. Përkthyesit ndonjëherë i 
kuptojnë "
 "gabim shprehjet frazeologjike dhe idiomatike të anglishtes dhe shkruajnë "
 "përkthime që janë të shtrembra ose madje të pasakta. Këto gabime 
bëjnë mu, "
 "për një që anglishten e ka gjuhën mëmë &mdash; mund të tregoni gabime 
të "
-"mundshme dhe të shpjegoni kuptimin e synuar, dhe të tjerë mund ta "
+"mundshme dhe të shpjegoni kuptimin e synuar dhe të tjerë mund ta "
 "ripërkthejnë atë pjesë."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
@@ -333,7 +333,7 @@
 "refers to price."
 msgstr ""
 "<strong>Free Software</strong>. Shumica e gjuhëve kanë një fjalë për \"i 
lirë"
-"\", si tek fjala \"liri\", dhe një tjetër fjalë për falas (çmim zero). 
Tek "
+"\", si tek fjala \"liri\" dhe një tjetër fjalë për falas (çmim zero). 
Tek "
 "gnu.org përgjithësisht përdorim &ldquo;free&rdquo; vetëm referuar 
lirisë, "
 "dhe themi &ldquo;gratis&rdquo;, kur nënkuptojmë çmim zero. Ndaj, ju 
lutemi, "
 "përkthejeni &ldquo;free&rdquo; përmes fjalës që nënkupton \"i lirë\" si 
te "
@@ -384,7 +384,7 @@
 "<strong>Digital Restrictions Management (DRM)</strong>. Kjo është ajo çka "
 "përdorim në gnu.org për të shmangur termin propagandistik &ldquo;Digital "
 "Rights Management&rdquo;. Nënkupton teknikat dixhitale që përdoren për 
të "
-"vendosur me detyrim kufizime mbi përdoruesin, dhe këto kufizime vlejnë jo "
+"vendosur me detyrim kufizime mbi përdoruesin dhe këto kufizime vlejnë jo "
 "vetëm për objekte dixhitale, por edhe ato materiale."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
@@ -655,7 +655,7 @@
 "use the tools that we have adopted. In the following section we explain "
 "briefly how it is done."
 msgstr ""
-"kupton shterueshëm se si funksionon sistemi ynë i përkthimeve, dhe di se 
si "
+"kupton shterueshëm se si funksionon sistemi ynë i përkthimeve dhe di se si 
"
 "të përdorë mjetet që kemi bërë tonat. Në ndarjen vijuese shpjegojmë "
 "shkurtimisht se si bëhet kjo."
 
@@ -819,7 +819,7 @@
 "In the following list, the language code is followed by the name of the "
 "language, and by the name of the Team Coordinator."
 msgstr ""
-"Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe nga emri 
i "
+"Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës dhe nga emri i 
"
 "bashkërenduesit të ekipit."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -1265,51 +1265,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
 
-#~ msgid "<span id=\"TranslationsUnderway\"></span>"
-#~ msgstr "<span id=\"TranslationsUnderway\"></span>"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-#~| "\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan";
-#~| "\">Khandakar Mujahidul Islam</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgid ""
-#~ "<code>bn</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-bn\">Bengali</"
-#~ "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/suzan\">Khandakar Mujahidul Islam</"
-#~ "a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-#~ "\">Bengaleze</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan";
-#~ "\">Khandakar Mujahidul Islam</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-#~| "\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-#~| "\">Ville</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgid ""
-#~ "<code>fi</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-fi\">Finnish</"
-#~ "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/solarius\">Ville</a> - New "
-#~ "coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-#~ "\">Finlandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-#~ "\">Ville</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-#~ "\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-#~ "Gravgaard</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-#~ "\">Danisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-#~ "Gravgaard</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
-#~ "\">Norwegian Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "att\"> Andreas Tolfsen</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
-#~ "\">Norvegjishte Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-#~ "users/att\"> Andreas Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues të ri)"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]