www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses po/gpl-faq.translist gpl-faq.cs.ht...


From: Ineiev
Subject: www/licenses po/gpl-faq.translist gpl-faq.cs.ht...
Date: Thu, 25 Nov 2021 11:58:42 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ineiev <ineiev> 21/11/25 11:58:42

Modified files:
    licenses/po  : gpl-faq.translist 
Removed files:
    licenses    : gpl-faq.cs.html gpl-faq.ko.html 

Log message:
    Remove obsolete translations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/gpl-faq.cs.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/gpl-faq.ko.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/gpl-faq.translist?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24

Patches:
Index: po/gpl-faq.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/gpl-faq.translist,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- po/gpl-faq.translist    14 Feb 2021 17:23:59 -0000   1.23
+++ po/gpl-faq.translist    25 Nov 2021 16:58:41 -0000   1.24
@@ -3,12 +3,10 @@
 value='<div id="translations">
 <p>
 <span dir="ltr" class="original">[en]&nbsp;<a lang="en" hreflang="en" 
href="/licenses/gpl-faq.en.html">English</a> &nbsp;</span>
-<span dir="ltr">[cs]&nbsp;<a lang="cs" hreflang="cs" 
href="/licenses/gpl-faq.cs.html">čeština</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[es]&nbsp;<a lang="es" hreflang="es" 
href="/licenses/gpl-faq.es.html">español</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[fr]&nbsp;<a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/licenses/gpl-faq.fr.html">français</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[it]&nbsp;<a lang="it" hreflang="it" 
href="/licenses/gpl-faq.it.html">italiano</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ja]&nbsp;<a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/licenses/gpl-faq.ja.html">日本語</a> &nbsp;</span>
-<span dir="ltr">[ko]&nbsp;<a lang="ko" hreflang="ko" 
href="/licenses/gpl-faq.ko.html">한국어</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ru]&nbsp;<a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/licenses/gpl-faq.ru.html">русский</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[tr]&nbsp;<a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/licenses/gpl-faq.tr.html">Türkçe</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[zh-cn]&nbsp;<a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/licenses/gpl-faq.zh-cn.html">简体中文</a> &nbsp;</span>
@@ -16,12 +14,10 @@
 </div>' -->
 <link rel="alternate" type="text/html" href="/licenses/gpl-faq.html" 
hreflang="x-default" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="en" hreflang="en" 
href="/licenses/gpl-faq.en.html" title="English" />
-<link rel="alternate" type="text/html" lang="cs" hreflang="cs" 
href="/licenses/gpl-faq.cs.html" title="čeština" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="es" hreflang="es" 
href="/licenses/gpl-faq.es.html" title="español" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="fr" hreflang="fr" 
href="/licenses/gpl-faq.fr.html" title="français" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="it" hreflang="it" 
href="/licenses/gpl-faq.it.html" title="italiano" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ja" hreflang="ja" 
href="/licenses/gpl-faq.ja.html" title="日本語" />
-<link rel="alternate" type="text/html" lang="ko" hreflang="ko" 
href="/licenses/gpl-faq.ko.html" title="한국어" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ru" hreflang="ru" 
href="/licenses/gpl-faq.ru.html" title="русский" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="tr" hreflang="tr" 
href="/licenses/gpl-faq.tr.html" title="Türkçe" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/licenses/gpl-faq.zh-cn.html" title="简体中文" />

Index: gpl-faq.cs.html
===================================================================
RCS file: gpl-faq.cs.html
diff -N gpl-faq.cs.html
--- gpl-faq.cs.html   8 Dec 2020 14:36:13 -0000    1.12
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,1806 +0,0 @@
-<!--#set var="PO_FILE" value=''
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/licenses/gpl-faq.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-04-19" -->
-
-<!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
-
-<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Často kladené otázky o GNU GPL v2.0 - Projekt GNU - Free Software 
Foundation</title>
-
-<!--#include virtual="/licenses/po/gpl-faq.translist" -->
-<!--#include virtual="/server/banner.cs.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
-<h2>Často kladené otázky o GNU GPL, verze&nbsp;2</h2>
-
-<!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.cs.html" -->
-
-<p><a href="/licenses/gpl-faq.en.html">Často kladené otázky o novějších
-verzích licencí&nbsp;GNU</a> jsou k dispozici v několika jazycích.</p>
-
-<p>
-Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené otázky o GNU General 
Public
-License (GPL), verze&nbsp;2. Pokud hledáte informace o jiných licencích 
Nadace
-pro svobodný software, podívejte se na <a
-href="/licenses/licenses.html">naši stránku licencí</a>.</p>
-
-<p>
-Až si přečtete tento FAQ (Frequently Asked Questions, často kladené 
otázky),
-<a href="/cgi-bin/license-quiz.cgi">můžete si své znalosti o licencování
-svobodného software vyzkoušet v našem testu</a>.
-</p>
-
-<!-- Replace this list with the page's contents. -->
-<h3 style="clear:both; padding:.3em 0; border-bottom:1px solid #999">Obsah</h3>
-
- <h4>Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný 
software</h4>
-
- <ul>
-
-  <li><a href="#WhatDoesGPLStandFor" id="TOCWhatDoesGPLStandFor"> Co znamená
-zkratka GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
-id="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"> Znamená svobodný software, že
-musím použít GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
-id="TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"> Znamená použití GNU
-GPL, že se software stane součástí GNU?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLOtherThanSoftware" id="TOCGPLOtherThanSoftware"> Mohu 
použít
-GPL i na něco jiného, než jen na software?</a></li>
-
-  <li><a href="#WhyNotGPLForManuals" id="TOCWhyNotGPLForManuals"> Proč
-nepoužívat GPL pro manuály?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLTranslations" id="TOCGPLTranslations"> Existují 
překlady GPL
-do jiných jazyků?</a></li>
-
-  <li><a href="#WhySomeGPLAndNotLGPL" id="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL"> Proč 
jsou
-některé knihovny kryty klasickou GPL a ne Lesser GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#AssignCopyright" id="TOCAssignCopyright"> Proč FSF 
požaduje po
-přispěvatelích jí copyrightovaných programů převedení copyrightu na 
sebe?
-Pokud jsem vlastníkem copyrightu na GPL program, měl bych to dělat také?
-Jestli ano, jak?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Obecný výklad GPL</h4>
-
- <ul>
-
-  <li><a href="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
-id="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"> Proč GPL
-povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLRequireSourcePostedPublic"
-id="TOCGPLRequireSourcePostedPublic"> Požaduje GPL, aby byl zveřejněn
-zdrojový kód modifikovaných verzí?</a></li>
-
-  <li><a href="#WhatDoesWrittenOfferValid" 
id="TOCWhatDoesWrittenOfferValid"> Co
-to znamená „písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu”? 
Znamená to,
-že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv GPL 
programu?</a></li>
-
-  <li><a href="#TheGPLSaysModifiedVersions" 
id="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">
-GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
-„licencovány &hellip; všem třetím stranám.” Kdo jsou tyto třetí 
strany?</a></li>
-
-  <li><a href="#DoesTheGPLAllowMoney" id="TOCDoesTheGPLAllowMoney"> Dovoluje 
mi
-GPL prodávat kopie programu za peníze?</a></li>
-
-  <li><a href="#DoesTheGPLAllowDownloadFee" 
id="TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu z mého 
webu?</a></li>
-
-  <li><a href="#DoesTheGPLAllowRequireFee" id="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží, musel platit
-poplatek nebo mě musel upozorňovat?</a></li>
-
-  <li><a href="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
-id="TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"> Pokud distribuuji GPL
-software za peníze, musím jej poskytnout také zadarmo?</a></li>
-
-  <li><a href="#DoesTheGPLAllowNDA" id="TOCDoesTheGPLAllowNDA"> Dovoluje mi 
GPL
-distribuovat kopie pod non-disclosure agreement?</a></li>
-
-  <li><a href="#DoesTheGPLAllowModNDA" id="TOCDoesTheGPLAllowModNDA"> 
Dovoluje mi GPL
-distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi pod non-disclosure
-agreement?</a></li>
-
-  <li><a href="#DevelopChangesUnderNDA" id="TOCDevelopChangesUnderNDA"> 
Dovoluje
-mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure agreement?</a></li>
-
-  <li><a href="#RequiredToClaimCopyright" 
id="TOCRequiredToClaimCopyright">Musím
-na své změny v GPL programu uvalovat copyright?</a></li>
-
-  <li><a href="#CombinePublicDomainWithGPL"
-id="TOCCombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje kód v public
-domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public domain a zacházet s ní
-jako s kódem v public domain?</a></li>
-
-  <li><a href="#IWantCredit" id="TOCIWantCredit"> Chci za svou práci získat
-uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i když 
použiji
-GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#WhatIsCompatible" id="TOCWhatIsCompatible"> Co to znamená, 
když
-se řekne, že dvě licence jsou „kompatibilní”?</a></li>
-
-  <li><a href="#WhatDoesCompatMean" id="TOCWhatDoesCompatMean"> Co to 
znamená,
-když se řekne, že licence je „kompatibilní s GPL”?</a></li>
-
-  <li><a href="#OrigBSD" id="TOCOrigBSD"> Proč je původní BSD licence
-nekompatibilní s GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLCommercially" id="TOCGPLCommercially"> Pokud používám 
nějaký
-software, který jsem obdržel pod GNU GPL, smím jej modifikovat, vytvořit 
tak
-nový program, a ten pak komerčně prodávat?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Použití GPL pro vaše programy</h4>
-
- <ul>
-
-  <li><a href="#CouldYouHelpApplyGPL" id="TOCCouldYouHelpApplyGPL"> Mohli 
byste
-mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?</a></li>
-
-
-  <li><a href="#WhyUseGPL" id="TOCWhyUseGPL">Proč bych měl použít GPL 
raději než
-nějakou jinou licenci svobodného software?</a></li>
-
-
-  <li><a href="#WhyMustIInclude" id="TOCWhyMustIInclude"> Proč GPL požaduje
-přiložit kopii licence ke každé kopii programu?</a></li>
-
-  <li><a href="#WhatIfWorkIsShort" id="TOCWhatIfWorkIsShort"> A co když 
program
-není o moc delší než sama licence?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLOmitPreamble" id="TOCGPLOmitPreamble"> Mohu z GPL vypustit
-předmluvu a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak 
ušetřil
-místo?</a></li>
-
-  <li><a href="#HowIGetCopyright" id="TOCHowIGetCopyright"> Jak získám 
copyright
-na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#WhatIfSchool" id="TOCWhatIfSchool"> Co když bude má škola 
chtít
-zabudovat můj program do vlastního proprietárního produktu?</a></li>
-
-  <li><a href="#ReleaseUnderGPLAndNF" id="TOCReleaseUnderGPLAndNF"> Rád bych
-vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych ten samý kód
-použít i v nesvobodných programech.</a></li>
-
-  <li><a href="#CanDeveloperThirdParty" id="TOCCanDeveloperThirdParty"> 
Může
-vývojář programu, který již byl distribuován pod GPL, licencovat později
-tento program nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?</a></li>
-
-  <li><a href="#VersionTwoOrLater" id="TOCVersionTwoOrLater"> Proč by na
-programech mělo být „Version&nbsp;2 of the GPL or any later version” (GPL
-verze&nbsp;2 nebo jakákoliv pozdější)?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Distribuce programů vydaných pod GPL</h4>
-
- <ul>
-
-  <li><a href="#DistributeWithSourceOnInternet"
-id="TOCDistributeWithSourceOnInternet"> Pokud distribuuji binární soubory
-na fyzickém médiu bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy 
přes
-FTP místo zasílání poštou?</a></li>
-
-  <li><a href="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
-id="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"> Mohu umístit binární soubory na
-svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?</a></li>
-
-  <li><a href="#DistributeExtendedBinary" id="TOCDistributeExtendedBinary"> 
Chci
-distribuovat rozšířenou verzi programu krytého pod GPL v binární
-formě. Stačí distribuovat pouze zdrojové kódy původní verze?</a></li>
-
-  <li><a href="#DistributingSourceIsInconvenient"
-id="TOCDistributingSourceIsInconvenient"> Chci distribuovat binární verzi,
-ale distribuce kompletních zdrojových kódů bych se rád vyvaroval. Co 
kdybych
-uživatelům dal spolu s binárními soubory diffy zdrojových kódů oproti
-aktuální verzi dostupné z FSF a doporučil jim, ať základ získají 
odsud?</a></li>
-
-  <li><a href="#AnonFTPAndSendSources" id="TOCAnonFTPAndSendSources"> Chci
-zpřístupnit binární kódy přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové 
kódy pouze
-lidem, kteří si je objednají.</a></li>
-
-  <li><a href="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
-id="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"> Jak můžu zajistit, aby
-každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také zdrojový 
kód?</a></li>
-
-  <li><a href="#ReleaseNotOriginal" id="TOCReleaseNotOriginal"> Mohu vydat
-program s licencí, která říká, že můžete distribuovat modifikované 
verze pod
-GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Využívání GPL programů při psaní jiného software</h4>
-
- <ul>
-
-  <li><a href="#CanIUseGPLToolsForNF" id="TOCCanIUseGPLToolsForNF"> Mohu
-používat programy kryté GPL k vývoji nesvobodných programů? Mohu 
používat
-nástroje kryté GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy 
zkompiloval?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLOutput" id="TOCGPLOutput"> Existuje nějaký způsob, jak 
bych
-mohl na výstup programu uvalit GPL? Například pokud by můj program byl
-používán k vývoji designů hardware, mohl bych požadovat, aby tyto designy
-byly svobodné?</a></li>
-
-  <li><a href="#WhatCaseIsOutputGPL" id="TOCWhatCaseIsOutputGPL"> V jakém
-případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#PortProgramToGL" id="TOCPortProgramToGL"> Když portuji svůj
-program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím uvolnit jako svobodný
-software pod GPL nebo nějakou jinou licencí svobodného software?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Kombinování vlastní práce s kódem vydaným pod GPL</h4>
-
- <ul>
-
-  <li><a href="#MereAggregation" id="TOCMereAggregation"> Jaký je rozdíl 
mezi
-„pouhým seskupováním” a „kombinováním dvou modulů do jednoho 
programu?”</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLFairUse" id="TOCGPLFairUse"> Mám práva „fair use” 
při
-používání zdrojového kódu GPL programu?</a></li>
-
-  <li><a href="#IfLibraryIsGPL" id="TOCIfLibraryIsGPL"> Pokud je knihovna
-zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že program, který ji 
používá,
-musí být taktéž pod GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#LinkingWithGPL" id="TOCLinkingWithGPL"> Vy jste vydali pod 
GPL
-program, který bych rád slinkoval s mým kódem a vytvořil tak 
proprietární
-program. Znamená linkování s vaším programem, že i můj program musí 
být pod
-GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#SwitchToLGPL" id="TOCSwitchToLGPL"> Jestli ano, existuje 
nějaká
-šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu pod Lesser GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#WillYouMakeAnException" id="TOCWillYouMakeAnException"> 
Chtěli
-bychom používat určitý program GNU v našem projektu proprietárního 
software,
-ale nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu 
programu
-více uživatelů.</a></li>
-
-  <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" id="TOCIfInterpreterIsGPL"> Je-li 
interpretr
-programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to, že programy napsané tak,
-aby jím byly interpretovány, musí být vydány pod licencemi 
kompatibilními s
-GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#InterpreterIncompat" id="TOCInterpreterIncompat"> Pokud má
-interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní s GPL,
-mohu na něm spouštět GPL programy?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLModuleLicense" id="TOCGPLModuleLicense"> Pokud do programu
-pod GPL přidám modul, musím pro něj použít také jako licenci 
GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLAndPlugins" id="TOCGPLAndPlugins"> Pokud program 
zveřejněný
-pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na licenci těchto
-pluginů?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLPluginsInNF" id="TOCGPLPluginsInNF"> Mohu použít GPL na
-plugin pro nějaký nesvobodný program?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLInProprietarySystem" id="TOCGPLInProprietarySystem"> 
Chtěl
-bych použít software krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to
-udělat?</a></li>
-
-  <li><a href="#FSWithNFLibs" id="TOCFSWithNFLibs"> Mohu napsat svobodný
-software, který používá nesvobodné knihovny?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLIncompatibleLibs" id="TOCGPLIncompatibleLibs"> S jakými
-právními problémy se setkám, pokud použiji GPL-nekompatibilní knihovnu s 
GPL
-software?</a></li>
-
-  <li><a href="#WindowsRuntimeAndGPL" id="TOCWindowsRuntimeAndGPL"> Píši
-aplikaci pro Windows s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a
-chci jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky linkovat s
-run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?</a></li>
-
-  <li><a href="#MoneyGuzzlerInc" id="TOCMoneyGuzzlerInc"> Chtěl bych 
modifikovat
-programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami pro portování od Money Guzzler
-Inc. Nemohu šířit zdrojový kód těchto knihoven, takže uživatel, který 
by
-chtěl změnit tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to 
GPL
-nepovoluje?</a></li>
-
-  <li><a href="#OOPLang" id="TOCOOPLang"> Pokud v nějakém objektově 
orientovaném
-programovacím jazyku, jako je Java, použiji třídu pod GPL a nebudu ji
-modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové, jakým způsobem GPL ovlivňuje 
celý
-program?</a></li>
-
-  <li><a href="#LinkingOverControlledInterface"
-id="TOCLinkingOverControlledInterface"> Jak mohu dovolit likování
-proprietárních programů s mou GPL-knihovnou pouze přes kontrolované
-rozhraní?</a></li>
-
-  <li><a href="#Consider" id="TOCConsider"> Vezměme tuto situaci: (1)&nbsp;X
-vydává verzi V1 projektu pod GPL. (2)&nbsp;Y přispívá k vývoji verze V2
-změnami a novým kódem, který je založen na V1. (3)&nbsp;X chce 
zkonvertovat
-V2 na ne-GPL licenci. Potřebuje X povolení od Y?</a></li>
-
-  <li><a href="#ManyDifferentLicenses" id="TOCManyDifferentLicenses"> Napsal
-jsem aplikaci, která linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s
-rozdílnými licencemi. Jsem velmi zmatený/á, protože nevím, jaké 
licenční
-požadavky jsou kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké 
licence
-mám použít?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Otázky o porušení GPL</h4>
-
- <ul>
-
-  <li><a href="#ReportingViolation" id="TOCReportingViolation"> Co bych měl
-dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#WhoHasThePower" id="TOCWhoHasThePower"> Kdo má moc 
prosazovat
-GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#HeardOtherLicense" id="TOCHeardOtherLicense"> Slyšel jsem, 
že
-někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí, je to 
možné?</a></li>
-
-  <li><a href="#DeveloperViolate" id="TOCDeveloperViolate"> Je vývojář 
programu
-krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo by být chování tohoto vývojáře 
za
-nějakých okolností porušením GPL?</a></li>
-
-  <li><a href="#CompanyGPLCostsMoney" id="TOCCompanyGPLCostsMoney"> Zrovna 
jsem
-zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím platit, 
abych
-ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k dispozici na
-internetu?</a></li>
-
- </ul>
-
-<hr />
-
-<dl>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatDoesGPLStandFor" id="WhatDoesGPLStandFor">Co znamená
-zkratka GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>„GPL” znamená „General Public License”, což se dá do češtiny 
přeložit jako
-„Všeobecná veřejná licence”. Nejrozšířenější takovou licencí je 
GNU General
-Public License, zkráceně GNU GPL. Toto může být ještě dále zkráceno 
na GPL,
-pokud je z kontextu zřejmé, že se mluví o té GPL<sup><a href="#TransNote1"
-id="revTransNote1">1</a></sup> z projektu GNU.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
-id="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Znamená svobodný software, že musím
-použít GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Vůbec ne – existuje mnoho dalších licencí svobodného software. Existuje
-jejich <a href="/licenses/license-list.html">neúplný seznam</a>. Jakákoliv
-licence, která uživateli poskytuje <a href="/philosophy/free-sw.html">jisté
-konkrétní svobody</a> je licencí svobodného software.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhyUseGPL" id="WhyUseGPL">Proč bych měl použít GPL 
raději
-než nějakou jinou licenci svobodného software?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Používáním GNU GPL můžete zajistit, aby všechny <a
-href="/philosophy/pragmatic.html">vydané vylepšené verze byly také 
svobodným
-software</a>. To znamená, že se tak můžete vyhnout tomu, abyste museli v
-budoucnosti soupeřit s proprietární verzí vaší vlastní práce. Přesto 
může
-být použití <a href="/licenses/why-not-lgpl.html">volnější licence</a> v
-některých speciálních případech vhodnější.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
-id="DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"> Používá všechen GNU
-software jako svoji licenci GNU GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Většina balíků GNU software používá jako svoji licenci GNU GPL, ale 
existuje
-několik málo GNU programů, které používají volnější licence, jako je 
Lesser
-GPL. Pokud to děláme, je to záležitostí <a
-href="/licenses/why-not-lgpl.html">strategie</a>.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
-id="DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"> Znamená použití GNU GPL,
-že se software stane součástí GNU?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Zveřejnit svůj program pod GNU GPL může kdokoliv, ale to z něj ještě 
nedělá
-součást GNU.
-<p>
-Udělat z programu balík GNU znamená explicitně přispívat k projektu GNU. 
To
-nastane, když s tím souhlasí jak vývojáři programu, tak projekt GNU. 
Pokud
-byste rádi přispěli svým programem do projektu GNU, prosím napište na <a
-href="mailto:maintainers@gnu.org";>&lt;maintainers@gnu.org&gt;</a>.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCReportingViolation" id="ReportingViolation"> Co bych měl/a
-dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Měl/a byste <a href="/licenses/gpl-violation.html">to oznámit</a>. Nejprve
-si ověřte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to řekněte distributorovi či
-vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní GPL program. Jestli je jím
-Nadace pro svobodný software, napište na <a
-href="mailto:license-violation@gnu.org";>&lt;license-violation@gnu.org&gt;</a>.
-V ostatních případech by mohl být vlastníkem copyrightu maintainer 
(správce)
-programu, nebo by vám alespoň mohl říci, jak můžete vlastníka copyrightu
-kontaktovat. Zkuste tedy napsat maintainerovi.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
-id="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"> Proč GPL
-povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Rozhodujícím aspektem svobodného software je možnost svobodné 
spolupráce. Je
-naprosto nezbytné dovolit uživatelům, kteří si chtějí vzájemně 
pomáhat, aby
-sdíleli opravy chyb a vylepšení s ostatními uživateli.
-<p>
-Někteří lidé navrhovali alternativy k GPL, požadující, aby upravené 
verze
-šly přes původního autora. Dokud se původní autor dobře stará o správu
-programu, mohl by tento přístup v praxi fungovat dobře, ale když autor 
více
-méně přestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat požadavky svých
-uživatelů, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických problémů navíc tento
-model nedovoluje, aby si uživatelé pomáhali navzájem.</p>
-<p>
-Někdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi, aby nevznikl zmatek
-mezi různými verzemi od uživatelů. Z naší zkušenosti však víme, že 
toto není
-žádným větším problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu GNU, 
ale
-uživatelé je dokáží odlišit. GPL vyžaduje, aby tvůrce pozměněné 
verze uvedl
-své jméno, které ji umožní odlišit od ostatních verzí a ochrání 
reputaci
-ostatních správců.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
-id="GPLRequireSourcePostedPublic"> Požaduje GPL, aby byl zveřejněn
-zdrojový kód modifikovaných verzí?</a></b></dt>
-
-<dd>
-GPL nepožaduje, aby byla pozměněná verze zveřejněna. Můžete provést 
nějakou
-změnu a používat takový program soukromě, bez toho, abyste jej
-zveřejňovali. To se vztahuje i na organizace (včetně
-společností). Organizace může vytvořit modifikovanou verzi a interně jí
-používat bez toho, aby jí zveřejnila mimo tuto organizaci.
-<p>
-Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nějakým způsobem zveřejníte, GPL 
vám
-ukládá povinnost zveřejnit i zdrojový kód této modifikované verze a to 
pod
-GPL.</p>
-<p>
-GPL vám tedy dává povolení zveřejnit modifikovaný program určitým 
způsobem a
-ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vůbec zveřejnit, je na vás.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid" id="WhatDoesWrittenOfferValid">
-Co to znamená „písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu”? 
Znamená
-to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv GPL
-programu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-<p>„Platná pro jakoukoliv třetí stranu” znamená, že každý, kdo tuto 
nabídku má,
-ji může využít.</p>
-<p>
-Pokud komerčně distribuujete binární kódy, které nejsou doprovázené
-zdrojovým kódem, GPL říká, že musíte poskytnout alespoň písemnou 
nabídku
-dodat zdrojový kód později. Když uživatelé nekomerčně redistribuují 
tyto
-binární soubory získané od vás, musí přiložit i kopii písemné 
nabídky. To
-znamená, že i lidé, kteří nezískali binární verzi přímo od vás, 
mohou stále
-získat kopie zdrojových kódů spolu s písemnou nabídkou.</p>
-<p>
-Důvod k tomu, proč požadujeme, aby byla tato nabídka platná pro jakoukoliv
-třetí osobu je ten, aby lidé, kteří získávají binární soubory 
nepřímo touto
-cestou, mohli od vás také získat zdrojový kód.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions"
-id="TheGPLSaysModifiedVersions"> GPL říká, že pozměněné verze musí 
být,
-pokud jsou distribuovány, „licencovány &hellip; všem třetím 
stranám.” Kdo
-jsou tyto třetí strany?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Sekce 2 říká, že modifikované verze, které distribuujete musí být
-licencovány všem třetím stranám pod GPL. „Všem třetím stranám” 
znamená úplně
-všem, ale neznamená to, že byste pro ně museli něco fyzicky
-<strong>dělat</strong>. Znamená to pouze, že od vás mají licenci na tuto
-vaši verzi pod GPL.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCRequiredToClaimCopyright"
-id="RequiredToClaimCopyright">Musím na své změny v GPL programu uvalovat
-copyright?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Své změny copyrightovat nemusíte. Ve většině zemí se tak ale děje
-automaticky, takže pokud na ně copyright nechcete, musíte je dát do public
-domain explicitně.
-<p>
-Ať již uděláte to či ono, modifikovanou verzi programu musíte 
distribuovat
-pod GPL.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCombinePublicDomainWithGPL"
-id="CombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje kód v public
-domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public domain a zacházet s ní
-jako s kódem v public domain?</a></b></dt>
-
-<dd>
-To udělat můžete, když můžete rozlišit, která část je public domain a
-oddělit ji od zbytku. Pokud vývojář nějaký kód vloží do public 
domain, bude
-v public domain i nadále, nehledě na to, kam se kdy dostane.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" id="DoesTheGPLAllowMoney"> Dovoluje
-mi GPL prodávat kopie programu za peníze?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ano, GPL toto dovoluje každému. <a href="/philosophy/selling.html">Právo
-prodávat kopie</a> je součástí definice svobodného software.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee"
-id="DoesTheGPLAllowDownloadFee"> Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za
-stažení programu z mého webu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ano. Za distribuci kopie programu si můžete zvolit poplatek, jaký
-chcete. Jestli poskytujete ke stažení binární verzi, musíte zajistit 
„stejný
-přístup” i ke zdrojovým kódům. To znamená, že poplatek za stažení 
zdrojových
-kódů nesmí být vyšší než poplatek za stažení binární verze.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee" id="DoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží, musel platit
-poplatek nebo mě musel upozorňovat?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ne. Takový požadavek by ve skutečnosti učinil z programu nesvobodný
-software. Když musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu, nebo
-pokud musí někoho konkrétního upozornit, program není svobodný. 
Podívejte se
-na <a href="/philosophy/free-sw.html">definici svobodného software</a>.
-<p>
-GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje užívat a dokonce
-redistribuovat program bez toho, aby za to museli někomu platit poplatek.</p>
-
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
-id="DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"> Pokud distribuuji GPL software
-za peníze, musím jej poskytnout také zadarmo?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ne. Nicméně pokud vám někdo poplatek zaplatí a dostane od vás kopii, GPL 
mu
-dává svobodu zveřejnit jej za peníze či zadarmo. Například, někdo by 
si od
-vás software koupil, ale pak by jej vystavil na své webové stránce pro
-širokou veřejnost.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowNDA" id="DoesTheGPLAllowNDA"> Dovoluje mi
-GPL distribuovat kopie pod non-disclosure agreement?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi, má právo 
redistribuovat
-kopie, ať již změněné či nikoliv. Nedává vám povolení distribuovat 
práci se
-žádnými dalšími omezeními.
-
-<p>
-
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowModNDA" id="DoesTheGPLAllowModNDA">
-Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi pod
-non-disclosure agreement?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi vaší verze, má 
právo
-redistribuovat kopie (ať již změněné či nikoliv) této verze. Nedává 
vám
-povolení distribuovat práci se žádnými dalšími omezeními.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDevelopChangesUnderNDA" id="DevelopChangesUnderNDA">
-Dovoluje mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure
-agreement?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ano. Například pokud souhlasíte s kontraktem na provedení změn a 
přistoupíte
-na to, že <em>vaše změny</em> nebudou zveřejněny dokud to klient
-neschválí. Toto je dovoleno, protože v tomto případě není pod NDA
-distribuován žádný GPL kód.
-<p>
-Můžete také předat změny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím, že je
-nikomu dalšímu nezveřejníte, dokud vám k tomu klient nedá svolení. V 
tomto
-případě také není pod NDA distribuován žádný kód krytý GPL.</p>
-<p>
-GPL by vašemu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat, ale v tomto
-případě se klient rozhodne toto právo neuplatňovat.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCIWantCredit" id="IWantCredit"> Chci za svou práci získat
-uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i když 
použiji
-GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Jistě, že můžete získat za svou práci uznání. Součástí 
zveřejňování programu
-pod GPL je sepsání upozornění o copyrightu na vaše vlastní jméno (za
-předpokladu, že jste jeho vlastníkem). GPL požaduje, aby tuto zprávu
-obsahovaly všechny kopie.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhyMustIInclude" id="WhyMustIInclude"> Proč GPL požaduje
-přiložit kopii licence ke každé kopii programu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Přiložit licenci je důležité, aby každý, kdo získá kopii programu 
věděl,
-jaká jsou jeho práva.
-<p>
-Mohlo by vás lákat pokušení vložit místo licence pouze URL, které na ni
-odkazuje. Nemůžete si však být jisti, že to URL bude platné ještě za 
pět či
-deset let. Za dvacet let by už internetové adresy, jak je známe dnes, vůbec
-nemusely existovat.</p>
-<p>
-Jediný způsob, jak zajistit, že lidé, kteří mají kopie programu, budou 
mít
-vždy možnost licenci si prohlédnout, je přiložit ji k programu.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatIfWorkIsShort" id="WhatIfWorkIsShort"> A co když
-program není o moc delší než sama licence?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Pokud je program tak krátký, můžete pro něj použít i jednoduchou licenci
-dovolující vše spíše než GNU GPL.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLOmitPreamble" id="GPLOmitPreamble"> Mohu z GPL vypustit
-předmluvu a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak 
ušetřil
-místo?</a></b></dt>
-<dd>
-Předmluva a instrukce jsou nedílné součásti GNU GPL a nesmějí být
-vypuštěny. GNU GPL je ve skutečnosti copyrightována a její licence 
dovoluje
-pouze doslovné kopírování.
-<p>
-Předmluva a instrukce představují přibližně 5000 znaků, což je méně 
než 1/3
-celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy žádnou podstatnou 
změnu
-neudělá, pouze v případě, že je program velmi malý. V tomto případě 
pro něj
-můžete použít i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatIsCompatible" id="WhatIsCompatible"> Co to znamená,
-když se řekne, že dvě licence jsou „kompatibilní”?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné části) do
-nějakého většího celku, potřebujeme povolení použít takto oba
-programy. Jestli to licence těchto dvou programů dovolují, pak jsou
-kompatibilní. Když neexistuje žádný způsob, jak zároveň naplnit 
požadavky
-obou licencí, potom jsou vzájemně nekompatibilní.
-<p>
-Pro určení kompatibility některých licencí může být podstatný 
způsob, jakým
-je jejich kombinace provedena. Například mohou dovolovat linkování dvou
-modulů dohromady, ale nemusí povolovat spojení jejich kódu do modulu
-jednoho.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatDoesCompatMean" id="WhatDoesCompatMean"> Co to
-znamená, když se řekne, že licence je „kompatibilní s 
GPL”?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Znamená to, že tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní, že můžete
-kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem, zveřejněným pod GNU 
GPL v
-jednom velkém programu.
-<p>
-GPL povoluje takové kombinování za předpokladu, že je výsledný kód
-licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní, pokud toto také
-dovoluje.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCFSWithNFLibs" id="FSWithNFLibs"> Mohu napsat svobodný
-software, který používá nesvobodné knihovny?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Pokud to uděláte, váš program nebude plně použitelný ve svobodném
-prostředí. Pokud určitá funkce vašeho programu závisí na nesvobodné
-knihovně, nebudeme moci tuto funkci ve svobodném světě používat. Jestli
-program závisí na nesvobodné knihovně úplně, nebude moci být součástí
-svobodného operačního systému, jako je GNU; stojí úplně za hranicemi
-svobodného světa.
-<p>
-Zvažte proto prosím: dokážete najít způsob, jak funkci implementovat bez
-použití této knihovny? Dokážete za tuto knihovnu napsat svobodnou 
náhradu?</p>
-<p>
-Když je již program napsán s využitím nesvobodné knihovny, již je 
možná
-příliš pozdě měnit své rozhodnutí. Doporučujeme vám zveřejnit 
program tak,
-jak je, raději než nezveřejňovat ho vůbec. Prosíme vás ale, zmiňte v 
README,
-že má nevýhodu v potřebě nesvobodné knihobny a navrhněte, aby někdo 
program
-pozměnil tak, aby již nesvobodnou knihovnu nepotřeboval.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLIncompatibleLibs" id="GPLIncompatibleLibs"> S jakými
-právními problémy se setkám, pokud použiji GPL-nekompatibilní knihovnu s 
GPL
-software?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku v GPL:
-<blockquote><p>
-   However, as a special exception, the source code distributed need not
-include anything that is normally distributed (in either source or binary
-form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
-operating system on which the executable runs, unless that component itself
-accompanies the executable.
-</p></blockquote>
-<p>
-potom nemusíte udělat nic zvláštního, abyste je mohli použít. Jinak 
řečeno,
-pokud knihovny, které potřebujete, pocházejí z větší části 
proprietárního
-operačního systému, GPL říká, že je lidé mohou linkovat s vaším 
programem.
-</p><p>    
-Pokud chcete linkovat program proti knihovně nepodléhající této výjimce, 
je
-třeba přidat vaši vlastní výjimku, zcela mimo GPL. Tato poznámka ke
-copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování s programem FOO:</p>
-
-<blockquote><p>   
-  Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;
-</p><p>
-  This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
-under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
-Software Foundation; either version&nbsp;2 of the License, or (at your option)
-any later version.
-</p><p>
-  This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
-ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
-FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
-more details.
-</p><p>
-  You should have received a copy of the GNU General Public License along 
with
-this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
-Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
-</p>
-<p>Linking ABC statically or dynamically with other modules is making a
-combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of the GNU
-General Public License cover the whole combination.</p>
-
-<p>In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give you
-permission to combine ABC program with free software programs or libraries
-that are released under the GNU LGPL and with code included in the standard
-release of DEF under the XYZ license (or modified versions of such code,
-with unchanged license). You may copy and distribute such a system
-following the terms of the GNU GPL for ABC and the licenses of the other
-code concerned, provided that you include the source code of that other code
-when and as the GNU GPL requires distribution of source code.</p>
-
-<p>Note that people who make modified versions of ABC are not obligated to
-grant this special exception for their modified versions; it is their choice
-whether to do so. The GNU General Public License gives permission to
-release a modified version without this exception; this exception also makes
-it possible to release a modified version which carries forward this
-exception.</p>
-
-</blockquote>
-<p>
-Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu. Pokud jste
-autorem celého programu vy, potom za předpokladu, že si váš 
zaměstnavatel či
-vaše škola nedělají nároky na copyright, jste jeho majitelem – tudíž 
smíte
-výjimku přidat. Pokud však chcete ve vašem kódu použít části jiných 
pod GPL
-vydaných programů od jiných autorů, nemůžete pro ně výjimku přidat. 
Museli
-byste získat souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
-</p><p>
-Když program pak budou modifikovat ostatní, nemají žádnou povinnost 
učinit
-tu samou výjimku pro jejich kód – je to jejich rozhodnutí.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCHowIGetCopyright" id="HowIGetCopyright"> Jak získám
-copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Dle Bernské dohody je vše napsané automaticky copyrightováno kdykoliv to
-nabyde nějaké podoby. Nemusíte tedy pro „získání” copyrightu na 
vaši práci
-dělat vůbec nic – pokud máte jistotu, že nemůže nikdo jiný 
prohlašovat, že
-práce je jeho.
-<p>
-Přesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad. V USA to pro 
vás
-bude berlička při jednání s porušovatelem vašeho copyrightu.</p>
-<p>
-Situace, kdy by se mohl někdo jiný prohlašovat za vlastníka copyrightu,
-nastává, pokud jste zaměstnanec či student. Váš zaměstnavatel či 
Å¡kola by
-mohl tvrdit, že jste dělali práci pro ně a copyright tak patří jim. Zda 
by
-měli pravdu, to záleží na okolnostech jakými jsou zákony země, kde 
žijete,
-na vaší pracovní smlouvě a na typu práce, který děláte. Pokud máte 
nějaké
-pochybnosti, je nejlepší konzultovat to s právníkem.</p>
-<p>
-Kdykoliv si myslíte, že váš zaměstnavatel či škola by mohla později 
vznášet
-takové nároky, můžete problém vyřešit tím, že získáte dokument o 
vzdání se
-copyrightu, podepsaný nějakým oprávněným vedoucím pracovníkem 
společnosti či
-školy. (Váš přímo nadřazený šéf či profesor většinou NENÍ k 
takovému úkonu
-oprávněn.)
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatIfSchool" id="WhatIfSchool"> Co když bude má škola
-chtít zabudovat můj program do vlastního proprietárního 
produktu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Mnoho univerzit se dnes snaží vydělávat omezováním využití znalostí a
-informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování velmi blíží 
chování
-komerčních firem. („The Kept University”, Atlantic Monthly, duben 2000,
-poskytuje obecnou diskuzi tohoto problému a jeho následků.)
-<p>
-Pokud je možné, že by vaše škola mohla odmítnout vydat váš program jako
-svobodný software, nejlepší je řešit situaci co nejdříve. Čím lépe 
bude
-program pracovat, tím větší bude pokušení správců vzít vám jej a 
dokončit
-jej bez vás. V rannějších stádiích máte více šancí.</p>
-<p>
-Doporučujeme vám, abyste s nimi promluvili, až bude program napůl hotov a
-řekli: „Když budete souhlasit s tím, že to vydám jako svobodný 
software,
-dokončím to.” Nemyslete si, že je to nějaké zastrašování. Abyste 
zvítězili,
-musíte mít odvahu říci: „Můj program bude mít svobodu, nebo nebude 
nikdy
-zrozen.”
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCouldYouHelpApplyGPL" id="CouldYouHelpApplyGPL"> Mohli
-byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj
-program?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Podívejte se na <a href="/licenses/gpl-howto.html"> instrukce k GPL</a>.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCHeardOtherLicense" id="HeardOtherLicense"> Slyšel jsem, 
že
-někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí, je to
-možné?</a></b></dt>
-
-<dd>
-GNU GPL nedovoluje uživatelům připojovat k programu jiné licence. Vlastník
-copyrightu ale mohl program vydat paralelně pod několika různými
-licencemi. Jedna z nich může být GNU GPL.
-<p>
-Licence, která se vyskytuje u vaší kopie, za předpokladu, že ji tam 
umístil
-vlastník copyrightu a že jste získal/a kopii legitimně, je tou licencí,
-která se na ni vztahuje.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" id="ReleaseUnderGPLAndNF"> Rád bych
-vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych ten samý kód
-použít i v nesvobodných programech.</a></b></dt>
-
-<dd>
-Vydat nesvobodný program je vždy eticky špatné, ale právně neexistuje 
žádná
-překážka v tom, abyste tak učinil/a. Pokud jste vlastníkem copyrightu na
-kód, můžete jej vydat v různých datech v několika různých 
ne-exkluzivních
-licencích.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDeveloperViolate" id="DeveloperViolate"> Je vývojář
-programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo by být chování tohoto
-vývojáře za nějakých okolností porušením GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Striktně řečeno, GPL je licence od vývojáře, aby mohli ostatní program
-používat, distribuovat a měnit. Vývojář sám jí není omezen, takže 
ať bude
-vývojář dělat cokoliv, nebude to „porušení” GPL.
-<p>
-Na druhé straně, když bude vývojář dělat něco, co by bylo porušením 
licence,
-pokud by to dělal někdo jiný, nejspíš ztratí své morální postavení v
-komunitě.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCanDeveloperThirdParty" id="CanDeveloperThirdParty"> Může
-vývojář programu, který již byl distribuován pod GPL, licencovat později
-tento program nějaké další straně k exkluzivnímu 
užívání?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ne, protože veřejnost již má právo program užívat pod GPL a tohoto 
práva
-nemůže být zbavena.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCanIUseGPLToolsForNF" id="CanIUseGPLToolsForNF"> Mohu
-používat programy kryté GPL k vývoji nesvobodných programů? Mohu 
používat
-nástroje kryté GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy
-zkompiloval?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ano, protože copyright na editory a nástroje nepokrývá kód, který 
napíšete.
-<p>
-Některé programy z technických důvodů kopírují na výstup části samy 
sebe,
-například Bison kopíruje program standardního parseru do výstupního
-souboru. V takovém případě je tento zkopírovaný text ve výstupu krytý 
toutéž
-licencí, jako zdrojový kód. Část výstupu, odvozená od vstupu programu, 
dědí
-copyright vstupních dat.</p>
-<p>
-Co se ale týče Bisonu, ten může být užíván i k vývoji nesvobodných
-programů. Rozhodli jsme se explicitně povolit užívání standardního 
parseru
-ve výstupu Bisonu bez omezení. Takové rozhodnutí jsme učinili proto, že 
již
-existovaly jiné nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly použití 
pro
-nesvobodné programy.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLFairUse" id="GPLFairUse"> Mám práva „fair use” 
při
-používání zdrojového kódu GPL programu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ano, máte. „Fair use” je užití, které je dovoleno bez jakéhokoliv
-speciálního povolení. Protože pro takové užití nepotřebujete svolení
-vývojářů, můžete to udělat nezávisle na tom, co vývojáři říkají 
– ať již v
-licenci nebo někde jinde, ať již ta licence bude GPL nebo nějaká jiná
-licence svobodného software.
-<p>
-Přesto je ale třeba poznamenat, že neexistuje žádný mezinárodní 
princip fair
-use. Jaké všechny způsoby použití jsou považovány za „fair” se 
liší zemi od
-země.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLOutput" id="GPLOutput"> Existuje nějaký způsob, jak
-bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například pokud by můj program byl
-používán k vývoji designů hardware, mohl bych požadovat, aby tyto designy
-byly svobodné?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Obecně řečeno, toto je právně nemožné. Copyright vám nedává žádné 
právo
-rozhodovat o tom, co mohou lidé udělat s použitím vašeho programu ze 
svých
-dat. Pokud uživatel použije váš program ke konverzi vlastních dat, pak
-konvertovaná data patří jemu, ne vám. Ještě obecněji, pokud program 
nějakým
-způsobem zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zděděn z
-copyrightu vstupu, ze kterého byl generován.
-<p>
-Jediný případ, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright výstupu je ten, kdyby
-podstatné části výstupu byly kopírovány z textu vašeho programu. 
Například
-část programu Bison (podívejte se výše) by byla kryta GNU GPL, kdybychom
-neudělali v tomto speciálním případě výjimku.</p>
-<p>
-Mohl byste uměle donutit program kopírovat určitý text do výstupu, i 
kdyby k
-tomu technicky žádný důvod nebyl. Ale když tento zkopírovaný text 
neslouží k
-ničemu praktickému, uživatel by jej mohl jednoduše z výstupu vymazat a
-použít pouze ten zbytek. Potom by se nemusel řídit podmínkami redistribuce
-kopírovaného textu.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" id="WhatCaseIsOutputGPL"> V jakém
-případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Pouze pokud program do výstupu kopíruje část sebe sama.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLModuleLicense" id="GPLModuleLicense"> Pokud do programu
-pod GPL přidám modul, musím pro něj použít také jako licenci 
GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-GPL říká, že celý kombinovaný program musí být také uvolněn pod GPL. 
Váš
-modul musí být tedy dostupný k užívání dle GPL.
-<p>
-Můžete však dát ještě nějaká další povolení k jeho používání. 
Pokud chcete,
-můžete vydat svůj program pod nějakou laxnější licencí, než je GPL, 
ale s ní
-kompatibilní. V <a href="/licenses/license-list.html">seznamu licencí</a> je
-částečný seznam licencí kompatibilních s GPL.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCIfLibraryIsGPL" id="IfLibraryIsGPL"> Pokud je knihovna
-zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že program, který ji 
používá,
-musí být taktéž pod GPL?</a></b></dt>
-
-<dd><p>Ano, protože program v okamžiku, kdy je spuštěn, zahrnuje i 
knihovnu.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" id="IfInterpreterIsGPL"> Je-li
-interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to, že programy
-napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí být vydány pod licencemi
-kompatibilními s GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ne. Interpretovaný
-program jsou pro interpretr pouze data, licence svobodného software jako
-GPL, založená na copyrightovém právu, nemůže omezovat na jaká data
-interpretr použijete. Můžete jej použít na jakákoliv data 
(interpretovaný
-program), jakým způsobem budete chtít, a na licencování těchto dat nejsou
-kladeny žádné požadavky.
-<p>Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb s dalšími 
prostředky
-(což jsou často, ale ne vždy, knihovny), interpretovaný program je 
vpodstatě
-linkován s těmito prostředky, které používá pomocí vazeb. Pokud jsou 
tedy
-tyto prostředky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být vydán pod
-nějakoku licencí s GPL kompatibilní. Příkladem je JNI nebo Java Native
-Interface: knihovny, ke kterým je takto přistupováno, jsou dynamicky
-linkovány s javovými programy, které je takto volají.</p>
-<p>
-Další podobný a velmi častý případ je poskytovat s interpreterem 
knihovny,
-které jsou sami o sobě interpretovány. Například Perl poskytuje perlové
-moduly a implementace Javy poskytuje javové třídy. Tyto knihovny a programy,
-které je volají jsou k sobě vždy dynamicky linkovány.</p>
-<p>
-Následek je, že pokud se rozhodnete použít GPL perlové moduly nebo javové
-třídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní s GPL, 
nezávisle
-na tom, jakou má licenci perlový či javový interpretr, na kterém tento
-kombinovaný perlový či javový program poběží.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWindowsRuntimeAndGPL" id="WindowsRuntimeAndGPL"> Píši
-aplikaci pro Windows s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a
-chci jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky linkovat s
-run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ano, protože run-time knihovna běžně doprovází překladač či 
interpreter,
-který používáte.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCOrigBSD" id="OrigBSD"> Proč je původní BSD licence
-nekompatibilní s GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Protože obsahuje specifický požadavek, který v GPL není: konkrétně 
požadavek
-o oznámení změn programu. GPL říká:
-<pre>
-  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise
-  of the rights granted herein.
-</pre>
-<p>
-Ten článek o oznamování změn je právě takovým dalším omezením, a 
proto je
-nekompatibilní s GPL.</p>
-<p>
-Revidovaná BSD licence již tuto klauzuli neobsahuje a tím je tento problém
-vyřešen.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLAndPlugins" id="GPLAndPlugins"> Pokud program
-zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
-těchto pluginů?</a></b></dt>
-
-<dd>
-  To záleží na způsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program 
k jejich
-vyvolání používá fork a exec, potom jsou to oddělené programy a licence
-hlavního programu je nijak neovlivňuje.
-
-<p>Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně volají 
své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme, že dohromady 
tvoří jediný program. V takovém případě pak musí být s pluginy 
nakládáno jako s rozšířením původního programu. To znamená, že 
musejí být vydány pod GPL nebo nějakou jinou svobodnou GPL-kompatibilní 
licencí.</p>
-
-<p> Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním je omezena
-pouze na vyvolání hlavní funkce, předání určitých parametrů a 
čekání na
-výsledek, potom se jedná o případ, který stojí někde na pomezí.</p>
-
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLPluginsInNF" id="GPLPluginsInNF"> Mohu použít GPL na
-plugin pro nějaký nesvobodný program?</a></b></dt>
-
-<dd>
-  Pokud program k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to 
oddělené programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje. V 
takovém případě tedy na plugin můžete použít GPL a nesetkáte se s 
žádnými dalšími požadavky.
-
-<p>Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně volají 
své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme, že dohromady 
tvoří jediný program. V takovém případě pak musí být s pluginem 
nakládáno jako s rozšířením původního programu. To znamená, že 
linkování programu krytého GPL s hlavním programem by bylo porušením GPL. 
Situaci však můžete vyřešit tím, že k licenci vašeho programu dodáte 
výjimku, která dovoluje jeho využití v kombinaci s nesvobodným hlavním 
programem.</p>
-
-<p>Chcete-li se dozvědět více detailů, podívejte se otázku <a
-href="#WritingFSWithNFLibs">Píši svobodný software, který používá 
nesvobodné
-knihovny</a>.</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCLinkingWithGPL" id="LinkingWithGPL"> Vy jste vydali pod
-GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem a vytvořil tak
-proprietární program. Znamená linkování s vaším programem, že i můj 
program
-musí být pod GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ano.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCSwitchToLGPL" id="SwitchToLGPL"> Jestli ano, existuje
-nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu pod Lesser
-GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Můžete se zeptat, ale většina autorů bude neústupná a řekne vám ne. 
Myšlenka
-GPL je ta, že pokud chcete ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i 
váš
-program být svobodným software. Důvodem je snaha vyvinout na vás tlak,
-abyste svůj program uvolnili způsobem, který z něj činí součást naší
-komunity.
-<p>
-Vždy máte legální alternativu náš kód nepoužít.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCLinkingOverControlledInterface"
-id="LinkingOverControlledInterface"> Jak mohu dovolit likování
-proprietárních programů s mou GPL-knihovnou pouze přes kontrolované
-rozhraní?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Do každého souboru na konec licenčního upozornění o distribuci pod GNU 
GPL
-přidejte tento text:
-<pre>
-
-Linking ABC statically or dynamically with other modules is making
-a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of
-the GNU General Public License cover the whole combination.
-
-In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give
-you permission to combine ABC program with free software programs or
-libraries that are released under the GNU LGPL and with independent
-modules that communicate with ABC solely through the ABCDEF interface.
-You may copy and distribute such a system following the terms of the
-GNU GPL for ABC and the licenses of the other code concerned, provided
-that you include the source code of that other code when and as the
-GNU GPL requires distribution of source code.
-
-Note that people who make modified versions of ABC are not obligated
-to grant this special exception for their modified versions; it is
-their choice whether to do so. The GNU General Public License gives
-permission to release a modified version without this exception; this
-exception also makes it possible to release a modified version which
-carries forward this exception.
-
-</pre>
-<p>
-Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu. Pokud jste
-autorem celého programu vy, potom za předpokladu, že si váš 
zaměstnavatel či
-vaše škola nedělají nároky na copyright, jste jeho majitelem – tudíž 
smíte
-výjimku přidat. Pokud však chcete ve vašem kódu použít části jiných 
pod GPL
-vydaných programů od jiných autorů, nemůžete pro ně výjimku přidat. 
Museli
-byste získat souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCManyDifferentLicenses" id="ManyDifferentLicenses"> Napsal
-jsem aplikaci, která linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s
-rozdílnými licencemi. Jsem velmi zmatený/á, protože nevím, jaké 
licenční
-požadavky jsou kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké 
licence
-mám použít?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, potřebovali bychom vidět seznam
-jednotlivých částí, které váš program používá, licence těchto 
komponent a
-stručný (několikavětný) popisek, jak vaše knihovna používá tyto
-componenty. Například:
-<ul>
-<li>Aby můj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO, která 
je
-dostupná pod GNU Lesser GPL.</li>
-
-<li>Můj software provádí ke spuštění programu BAR systémová volání 
(pomocí
-příkazové řádky, kterou jsem vytvořil). BAR je licencován „pod GPL s
-výjimkou povolující linkování s programem QUUX”.</li>
-
-</ul>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCMereAggregation" id="MereAggregation"> Jaký je rozdíl 
mezi
-„pouhým seskupováním” a „kombinováním dvou modulů do jednoho
-programu?”</a></b></dt>
-
-<dd>
-Pouhé seskupování dvou programů znamená nahrát je vedle sebe na to samé
-CD-ROM či na jeden pevný disk. Tento termín používáme v případě, že 
se jedná
-o samostatné programy, ne součásti jednoho většího programu. V tomto
-případě, pokud je jeden z nich kryt GPL, na ten druhý to nemá žádný 
dopad.
-<p>
-Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, že tvoří jeden
-jediný program. Když je jedna z částí krytá GPL, celá kombinace musí 
být
-také vydána pod GPL. Pokud to nemůžete nebo nechcete takto udělat, 
nesmíte
-je kombinovat.</p>
-<p>
-Co znamená kombinovat dvě části v jeden program? Toto je právní otázka,
-kterou s konečnou platností rozhodnou až soudcové. My věříme, že 
správné
-kritérium záleží jak na způsobu komunikace (exec, roury, rpc, volání 
funkcí
-ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na sémantice komunikace (jaký druh
-informací je vyměňován).</p>
-<p>
-Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru, je jisté, že jsou
-kombinovány v jeden program. Pokud jsou moduly navrženy tak, aby běžely
-slinkované v jednom adresním prostoru, téměř jistě to znamená, že jsou
-zkombinované v jeden program.</p>
-<p>
-Na druhou stranu roury, sokety a parametry příkazové řádky jsou 
komunikační
-mechanismy, které se normálně používají mezi dvěma oddělenými
-programy. Pokud je ale sémantika komunikace dostatečně důvěrná, jsou
-vyměňovány kompletní interní datové struktury, i toto by mohlo být 
základem
-pro považování programu za jeden velký celek.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCAssignCopyright" id="AssignCopyright"> Proč FSF požaduje
-po přispěvatelích jí copyrightovaných programů převedení copyrightu na 
ni?
-Pokud jsem vlastníkem copyrightu na GPL program, měl bych to dělat také?
-Jestli ano, jak?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Naši právníci nám řekli, že pokud chceme být u soudu <a
-href="/licenses/why-assign.html">v nejlepší pozici k vynucení GPL</a> proti
-narušitelům, měli bychom udržovat copyrightový statut programu co
-nejjednodušší. Děláme to tak, že požádáme každého přispěvatele, 
aby buď
-převedl copyright na své vylepšení k FSF, nebo aby jej dal do public 
domain.
-<p>
-Také žádáme přispěvatele, aby si od svých zaměstnavatelů (pokud 
nějaké mají)
-vyžádali dokument o zřeknutí se copyrightu, abychom si mohli být jisti, 
že
-si tito zaměstnavatelé nebudou později dělat nárok na copyright těchto
-příspěvků.</p>
-<p>
-Kdyby ale všichni přispěvatelé dali svůj kód do public domain, nebyl by
-žádný copyright, kterým vynucovat GPL. Proto lidem doporučujeme, aby nám
-copyright na velké části kódu přiřazovali a do public domain dávali jen 
malé
-změny.</p>
-<p>
-Pokud se chcete snažit zabezpečit si možnost vynucování GPL na váš 
program,
-měli byste také zavést podobná pravidla. Pro více informací prosím
-kontaktujte <a
-href="mailto:licensing@gnu.org";>&lt;licensing@gnu.org&gt;</a>.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLCommercially" id="GPLCommercially"> Pokud používám
-nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL, smím jej modifikovat,
-vytvořit tak nový program, a ten pak komerčně prodávat?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Smíte komerčně prodávat kopie nového modifikovaného programu, ale pouze 
pod
-podmínkami GNU GPL. Například tedy musíte zpřístupnit uživatelům 
zdrojový
-program a musíte jim povolit jej modifikovat a redistribuovat tak, jak je to
-popsáno v GPL.
-<p>
-Tyto požadavky jsou podmínky pro vložení kódu krytého GPL do vašeho
-vlastního programu.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLOtherThanSoftware" id="GPLOtherThanSoftware"> Mohu
-použít GPL i na něco jiného, než jen na software?</a></b></dt>
-
-<dd>
-GPL můžete použít na jakýkoliv druh práce, u kterého je jasné, co to je
-zdrojový kód vašeho díla. GPL jej definuje jako formu práce, ve které se
-dají nejlépe dělat změny.
-<p>
-Pro manuály, učebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce, která je určena k
-výuce, doporučujeme používat řaději GFDL.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCConsider" id="Consider"> Vezměme tuto situaci:
-(1)&nbsp;X vydává verzi V1 projektu pod GPL. (2)&nbsp;Y přispívá k 
vývoji
-verze V2 změnami a novým kódem, který je založen na V1. (3)&nbsp;X chce
-zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci. Potřebuje X povolení od Y?</a></b></dt>
-
-<dd> 
-Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, protože ji založil na X-ově
-verzi V1. Není žádný důvod, aby Y musel souhlasit s nějakou jinou 
licencí
-pro svůj kód. Proto potřebuje X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod
-nějakou jinou licencí.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLInProprietarySystem" id="GPLInProprietarySystem"> Chtěl
-bych použít software krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to
-udělat?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nemůžete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem. Cílem GPL 
je
-zajistit pro každého svobodu kopírovat, redistribuovat, pochopit a
-modifikovat program. Pokud byste mohl zakomponovat program krytý GPL do
-nesvobodného systému, mělo by to za následek, že i tento program krytý 
GPL
-by byl nesvobodný.
-<p>
-Systém zahrnující program krytý pod GPL je rozšířená verze tohoto
-programu. GPL říká, že jakákoliv rozšířená verze programu musí být 
také
-krytá pod GPL, pokud je někdy vydána. Takový požadavek klademe ze dvou
-důvodů: abychom zajistili, že uživatelé, kteří získají software, 
získají
-také svobody, které by měli mít, a abychom lidi povzbudili k tomu, aby nám
-vraceli vylepšení, která udělají.</p>
-<p>
-Na druhé straně často můžete distribuovat program krytý GPL vedle vašeho
-proprietárního systému. Abyste to mohli udělat, musíte zajistit, aby
-svobodné a nesvobodné programy komunikovaly na dlouhé lokte, aby nebyly
-spojeny dohromady tak, že by vpodstatě tvořily jediný program.</p>
-<p>
-Rozdíl mezi tímto a „spojením” software krytého pod GPL s nesvobodným
-software je jednak otázkou podstaty a jednak otázkou formy. Část 
týkající se
-podstaty je tato: pokud jsou dva programy zkombinované tak, že se stávají
-dvěmi částmi jednoho programu, nemůžete s nimi jednat jako s oddělenými
-programy. Proto musí GPL krýt celek.</p>
-<p>
-Pokud jsou oba programy dobře oddělené, jako například kompiler a jádro 
či
-editor a shell, potom s nimi můžete nakládat jako s dvěma oddělenými
-programy – musíte to ale dělat pořádně. Zde je jen problém formy: jak
-popíšete, co děláte. Proč se o toto staráme? Protože chceme zajistit, 
že
-uživatelé přesně chápou, které programy z kolekce mají svobodný statut 
krytý
-pod GPL.</p>
-<p>
-Pokud bude někdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat je 
„součást”
-systému, o kterém uživatelé vědí, že je částečně proprietární, 
pak by
-uživatelé mohli být v nejistotě ohledně jejich práv na programy pod
-GPL. Když ale vědí, že to, co obdrželi, je svobodný program plus vedle 
něj
-nějaký jiný, pak jsou jejich práva jasná.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCMoneyGuzzlerInc" id="MoneyGuzzlerInc"> Chtěl bych
-modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami pro portování od
-Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód těchto knihoven, takže
-uživatel, který by chtěl změnit tyto verze, by musel získat tyto knihovny
-odděleně. Proč to GPL nepovoluje?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Pro to jsou dva důvody:
-<p>
-Ten první je obecný. Pokud bychom povolili firmě A vytvořit proprietární
-soubor a firmě B distribuci software krytého GPL a spojeného s tímto
-souborem, udělali bychom v GPL tak velkou díru, že by jí projel i
-náklaďák. Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom, aby neposkytly 
zdrojové
-kódy veškerých modifikací a rozšíření software krytého GPL.</p>
-<p>
-Jedním z našich hlavních cílů je poskytnout všem uživatelům přístup 
ke
-zdrojovému kódu, takže se takového následku samozřejmě chceme 
vyvarovat.</p>
-<p>
-Konkrétnější důvod spočívá v tom, že verze programů linkovaných s 
knihovnami
-Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, jak tento termín chápeme
-my. Neměly by úplný zdrojový kód, který by uživatelům umožnil program 
měnit
-a a rekompilovat.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
-id="DistributeWithSourceOnInternet"> Pokud distribuuji binární soubory
-na fyzickém médiu bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy 
přes
-FTP místo zasílání poštou?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu, kdykoliv si jej 
někdo
-objedná. To znamená, zaslat jej poštou. Bude skvělé, pokud poskytnete 
lidem
-možnost zkopírovat si odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek k
-možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění sekce&nbsp;3
-Všeobecné veřejné licence GNU nestačí.
-<p>
-Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout. 
Pokud
-může od vás nějaký konkrétní uživatel pohodlně získat zdrojový kód 
přes
-anonymní FTP, dobře, splní to svůj úkol. Ale ne všichni jsou na síti. I
-zbytek uživatelů má stejné právo získat od vás zdrojový kód. Musíte 
tedy být
-připraven jim kód zaslat na disketě nebo na pásce poštou.</p>
-<p>
-Pokud FTP přístup vyhovuje, možná si nikdo nezvolí objednat si kopii 
poštou
-a vy nebudete nikdy muset žádnou zasílat. To je dobré pro vás. Když se 
ale
-uživatel rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat.</p>
-<p>
-Nejsnazší je samozřejmě zaslat zdrojový kód rovnou s binární verzí.
-</p>
-
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
-id="SourceAndBinaryOnDifferentSites"> Mohu umístit binární soubory na svůj
-internetový server a zdrojový kód na jiný?</a></b></dt>
-
-<dd>
-GPL říká, že musíte nabídnout přístup ke zdrojovým kódům „z 
téhož místa”, to
-znamená, vedle binárních souborů. Pokud však uzavřete s jiným serverem
-dohodu, že bude poskytovat potřebné zdrojové kódy, a umístíte vedle
-binárních souborů link nebo křížový odkaz na toto místo, myslíme, že 
to je
-dostatečné pro naplnění věty „z téhož místa.”
-<p>
-Povšimněte si ale, že nestačí najít nějaký jiný web, který náhodou 
má
-příslušné zdrojové kódy nyní také, a říci lidem, ať se podívají 
tam. Zítra
-by mohly být zdrojové kódy na tom webu již smazány, nebo jednoduše 
nahrazeny
-novější verzí toho samého programu. Tím byste se dostali do rozporu s
-požadavky GPL. Abyste vyvinuli rozumnou snahu být v souladu s těmito
-požadavky, musíte podepsat s druhým webem dohodu a tak zajistit, že 
zdrojové
-kódy tu budou tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDistributeExtendedBinary" id="DistributeExtendedBinary">
-Chci distribuovat rozšířenou verzi programu krytého pod GPL v binární
-formě. Stačí distribuovat pouze zdrojové kódy původní 
verze?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním
-souborům. Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat
-uživatelé identické binární soubory.
-<p>
-Jedna z částí myšlenek stojících za svobodným software je ta, že 
uživatelé
-by měli mít přístup ke zdrojovým kódům <strong>programů, které
-používají</strong>. Proto by při používání vaší verze měli mít 
zdrojové kódy
-této verze.</p>
-<p>
-Vyšším úkolem GPL je budovat svobodný svět tím, že zajistí, aby 
vylepšení
-svobodných programů byla také svobodná. Kdykoliv vydáte vylepšenou verzi
-programu pod GPL, musíte tyto vylepšené zdrojové kódy vydat také pod GPL.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
-id="DistributingSourceIsInconvenient"> Chci distribuovat binární verzi,
-ale distribuce kompletních zdrojových kódů bych se rád vyvaroval. Co 
kdybych
-uživatelům dal spolu s binárními soubory diffy zdrojových kódů oproti
-aktuální verzi dostupné z FSF a doporučil jim, ať základ získají
-odsud?</a></b></dt>
-
-<dd>
-To je dobře myšlený požadavek, ale tato metoda zprostředkování 
zdrojového
-kódu ve skutečnosti nefunguje.
-<p>
-Uživatel, který bude chtít získat zdrojové kódy třeba za rok již 
nemusí mít
-možnost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy. Můžeme již 
distribuovat
-novější verzi a ty samé diffy na ni pravděpodobně již nebudou 
fungovat.</p>
-<p>
-Je tedy třeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy, ne pouze 
diffy.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCAnonFTPAndSendSources" id="AnonFTPAndSendSources"> Chci
-zpřístupnit binární kódy přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové 
kódy pouze
-lidem, kteří si je objednají.</a></b></dt>
-
-<dd>
-<p>Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory přes FTP, musíte spolu s 
nimi
-distribuovat i zdrojové kódy. To by neměl být problém. Když dokážete 
najít
-server, který bude distribuovat váš program, určitě můžete najít 
nějaký,
-který bude mít místo i pro zdrojové kódy.
-</p><p>Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí přesně odpovídat 
binární
-verzi. Konkrétně musíte zabezpečit, aby byly pro tu samou verzi programu 
–
-ne starší ani novější.</p>
-<p>
-Můžete zdrojové kódy zpřístupnit z různých strojů pod podmínkou, že 
je
-stejně snadné se k nim dostat, a za předpokladu, že vedle binární verze
-poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
-id="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"> Jak můžu zajistit, aby každý
-uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také zdrojový 
kód?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Toto nemusíte zajišťovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborů také
-zdrojové kódy a uživatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít si, co 
chtějí,
-splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový kód stáhnout, je
-na uživateli.
-<p>
-Naše požadavky na redistribuci jsou zamýšleny tak, abychom zajistili 
každému
-uživateli možnost získat zdrojové kódy, ne abychom jej nutili si je
-stáhnout, když nechtějí.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL" id="WhySomeGPLAndNotLGPL"> Proč jsou
-některé knihovny kryty klasickou GPL a ne Lesser GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Užití Lesser GPL pro nějakou konkrétní knihovnu znamená pro svobodný
-software ústup. Znamená to, že jsme částečně upustili od požadavku 
ochránit
-uživatelovy svobody a požadavku sdílet vše, co je vybudováno na software
-krytém GPL. To jsou samy o sobě změny k horšímu.
-<p>
-Občas je ale lokální ústup dobrou stategií. Někdy pomůže užití LGPL u
-knihovny jejímu většímu rozšíření a to jí zas přinese více 
vylepšení, lepší
-podporu svobodného software a podobně. To může být pro svobodný software
-přínosem, pokud se to bude dít ve velké míře. Ale bude to opravdu tak? O 
tom
-můžeme pouze spekulovat.</p>
-<p>
-Bylo by hezké zkusit každou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL, podívat 
se,
-jestli to pomáhá, a případně přejít zpět na GPL. To ale není
-proveditelné. Jakmile jednou pro nějakou knihovnu použijeme LGPL, změnit to
-nazpět by bylo velmi obtížné.</p>
-<p>
-Proto se rozhodujeme případ od případu, jakou licenci na knihovnu
-použít. Zde je <a href="/licenses/why-not-lgpl.html"> dlouhé
-vysvětlování</a> toho, jak to posuzujeme.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWillYouMakeAnException" id="WillYouMakeAnException">
-Chtěli bychom používat určitý program GNU v našem projektu 
proprietárního
-software, ale nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to
-tomu programu více uživatelů.</a></b></dt>
-
-<dd>
-Omlouváme se, ale takové výjimky neděláme. Nebylo by to spravedlivé.
-<p>
-Naším cílem není maximalizovat počet uživatelů. Radši se snažíme co 
nejvíce
-uživatelům zajistit základní svobody. V tomto cíli nám projekty
-proprietárního software spíše překážejí, než aby nám pomáhaly.</p>
-<p>
-Občas děláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváří svobodný
-software pod jinou licencí než GPL. Musíme však vidět dobrý důvod, 
proč to
-nějak pomůže cíli hnutí svobodného software.</p>
-<p>
-Občas také měníme distribuční podmínky nějakého balíku, když to 
jasně vypadá
-jako správný způsob, jak pomoci cíli svobodného software. Jsme s tím ale
-velmi opatrní a budete nám muset předložit velmi přesvědčivé důvody, 
abychom
-to udělali.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCVersionTwoOrLater" id="VersionTwoOrLater"> Proč by na
-programech mělo být „Version&nbsp;2 of the GPL or any later version” (GPL
-verze&nbsp;2 nebo jakákoliv pozdější)?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Čas od času, a ty intervaly jsou roky, měníme GPL – občas abychom ji
-vyjasnili, občas abychom povolili nějaké způsoby užití, které dříve 
povoleny
-nebyly, a někdy také proto, abychom zpřísnili nějaký požadavek. 
(Poslední
-změna proběhla roku 1991.) Tím, že použijete v každém programu tento
-„nepřímý odkaz”, nám umožníte změnit distribuční podmínky celé 
kolekce
-software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme.
-<p>
-Kdyby toto upozornění na programech nebylo, museli bychom každou změnu
-dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu, což by bylo prakticky
-nemožné. Neexistovala by tak žádná možnost, jak udržet podmínky 
distribuce
-GNU software konzistentní.</p>
-<p>
-Přepokládejme, že je na programu napsáno „GPL verze&nbsp;2 nebo 
jakákoliv
-pozdější verze” a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL dává 
nějaká
-další povolení, pak tato povolení budou všem uživatelům okamžitě k
-dispozici. Jestli ale nová verze nějaký požadavek zpřísní, užívání
-stávajících verzí programů to nijak neomezí, uživatelé jej mohou stále
-používat pod pomínkami verze&nbsp;2. Když program říká „Verze&nbsp;2 
GPL
-nebo jakákoliv pozdější verze”, uživatelé budou mít možnost 
používat ho pod
-podmínkami GPL verze&nbsp;2, i kdyby byla vydána nová verze GPL.</p>
-<p>
-Když však nebudou muset uživatelé tato přidaná omezení u existujícího
-software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL verze&nbsp;3
-jednou vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další 
verzi s
-copyrightem „Dle GPL verze jednou3 nebo jakékoliv pozdější verze.” 
Potom budou
-muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL
-verze&nbsp;3.</p>
-<p>
-Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud jim to lépe
-vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat i předchozí verze GPL.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhyNotGPLForManuals" id="WhyNotGPLForManuals"> Proč
-nepoužívat GPL pro manuály?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Sice je možné GPL pro manuály použít, ale Licence svobodné dokumentace 
GNU
-(GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro ně mnohem lepší.
-<p>
-GPL byla navrhnuta pro programy. Obsahuje mnoho komplexních ustanovení,
-které jsou důležitá pro programy, ale které pro knihy či manuály nemají
-vůbec žádný význam. Z opačného pohledu, GFDL zase obsahuje ustanovení, 
které
-pomáhají nakladatelům svobodných manuálů na nich vydělat.</p>
-<p>
-Povolujeme změny v těch částech textu, které pokrývají nějaká 
technická
-témata, ale nedovolujeme změny v sekcích, které citují něčí právní,
-politický etický postoj. To děláme tak, že explicitně označíme sekce, 
které
-nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatření týkající se 
těchto
-„neměnných sekcí”, GPL by je nedovolovala.</p>
-<p>
-Je důležité povolit změny v technických sekcích dokumentace, aby 
kdokoliv,
-kdo provede nějakou změnu v programu, mohl odpovídajícím způsobem také
-upravit dokumentaci. Nemůžeme po nikom požadovat, aby to udělal, ale
-doufáme, že tomu tak bude, neměli bychom v tom bránit.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLTranslations" id="GPLTranslations"> Existují překlady
-GPL do jiných jazyků?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Bylo by užitečné mít takové překlady GPL do jazyků jiných, než je
-angličtina. Lidé dokonce i vytvořili překlady a poslali nám je. My jsme se
-ale nikdy neodvážili je oficiálně potvrdit za platné. To s sebou nese 
takové
-riziko, že si je netroufáme přijmout.
-<p>
-Právní dokument je jistým způsobem podobný programu. Překládat ho je 
jako
-překládat program z jednoho programovacího jazyku do jiného. Může to 
udělat
-jedině právník s dobrou znalostí obou jazyků a i přesto je zde riziko, 
že se
-vloudí nějaká chyba.</p>
-<p>
-Kdybychom oficiálně schvalovali překlady GPL, dávali bychom každému 
povolení
-dělat cokoliv, co ten překlad říká, že dělat mohou. Pokud by překlad 
byl
-úplně přesný, je vše vpořádku. Kdyby v něm ale byla nejaká chyba, 
výsledkem
-by mohla být pohroma, kterou bychom již nemohli napravit.</p>
-<p>
-Když je v programu chyba, můžeme vydat novou verzi a stará verze časem
-víceméně zmizí. Ale jak jednou dáme někomu povolení chovat se v souladu 
s
-nějakým konkrétním překladem, neexistuje způsob, jakým bychom mu mohli 
toto
-povolení později odebrat, když zjistíme, že to byla chyba.</p>
-<p>
-Lidé, kteří chtějí pomoci, nám čas od času nabízejí pomoc s 
překladem. Kdyby
-bylo problémem jen najít někoho, kdo by překlad provedl, tímto by byl
-vyřešen. Opravdový problém ale tkví v riziku chyby, a nabídka pomoci toto
-riziko nijak nesníží. Ani náhodou pak nemůžeme autorizovat překlad, 
který
-není napsaný právníkem.</p>
-<p>
-Proto v součastnosti neschvalujeme překlady GPL jako globálně platné a
-závazné. Místo toho děláme dvě věci:</p>
-<ul>
-<li> Odkazujeme lidi na neoficiální překlady. To znamená, že lidem 
povolujeme
-vytvořit neoficiální překlad GPL, ale neschválíme ho jako právně 
platný a
-závazný.
-<p>
-Neschválený překlad nemá žádnou právní moc a mělo by to v něm být 
explicitně
-uvedeno. Měl by být označen takto:</p>
-<pre>
-  This translation of the GPL is informal, and not officially approved
-  by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of
-  what is permitted, refer the original GPL (in English).
-Překlad:
-  Tento překlad GPL je neformální a není oficiálně schválený
-  Nadací pro svobodný software jako platný. Pokud si chcete 
-  být naprosto jisti, co je a není dovoleno, nahlédněte do 
-  originální GPL (v angličtině).
-</pre>
-<p>
-Neschválené překlady však mohou posloužit jako rada ke správnému 
porozumění
-anglické GPL. Pro mnoho uživatelů je to postačující.</p>
-<p>
-Přesto by si ale měli obchodníci používající GNU software ve svých
-komerčních aktivitách a lidé, kteří GNU software veřejně distribuují 
na FTP,
-prostudovat opravdovou anglickou GPL a ujistit se, co všechno je dovoleno.</p>
-</li>
-
-<li>
-Je možné publikovat překlad platný pouze v jedné zemi.
-<p>
-Uvažujeme o tom, že bychom publikovali překlady, které by byly právně 
platné
-pouze v jedné zemi. Tímto způsobem bychom zajistili, že pokud je v 
překladu
-nějaká chyba, bude omezena na tuto jednu zemi a celková škoda nebude tak
-velká.</p>
-<p>
-I to by ale vyžadovalo značnou odbornost a úsilí nějakého 
sympatizujícího
-schopného právníka, než by byl takový překlad hotov, takže nic takového
-nemůžeme v nejbližší době slíbit.</p>
-</li>
-</ul>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCInterpreterIncompat" id="InterpreterIncompat"> Pokud má
-interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní s GPL,
-mohu na něm spouštět GPL programy?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď
-ano. Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak
-neomezuje, jakými nástroji program zpracováváte.
-<p>
-Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb s dalšími 
prostředky
-(což jsou často, ale ne vždy, knihovny), interpretovaný program je 
vpodstatě
-linkován s těmito prostředky, které používá pomocí vazeb. Příkladem 
je JNI
-nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým je takto přistupováno, jsou
-dynamicky linkovány s javovými programy, které je takto volají.</p>
-<p>
-Pokud jsou tedy tyto prostředky vydány pod GPL-nekompatibilní licencí, je 
to
-jako každá jiná situace při linkování s GPL-nekompatibilní knihovnou. To
-znamená, že:</p>
-<ol>
- <li>Pokud píšete kód a uvolníte ho pod GPL, můžete udělit explicitní 
výjimku,
-která dává povolení linkovat ho s těmito GPL-nekompatibilními 
zdroji.</li>
-
- <li>Pokud jste napsal/a program a vypustil/a jej pod GPL, a navrhl/a jej
-speciálně k tomu, aby pracoval s těmito prostředky, lidé to mohou 
považovat
-jako implicitní výjimku, která jim dovoluje linkování s těmito
-prostředky. Jestli to ale takto myslíte, je lepší uvést to 
explicitně.</li>
-
- <li>Nemůžete vzít kód něčího programu krytého GPL a takto jej 
používat nebo do
-něj přidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou přidávat pouze vlastníci
-copyrightu na program.</li>
-</ol>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhoHasThePower" id="WhoHasThePower"> Kdo má moc prosazovat
-GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Jelikož je GPL copyrightovou licencí, moc vynucovat ji mají vlastníci
-copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s porušením GPL,
-měli byste informovat vývojáře daného programu. Buď jsou vlastníky
-copyrightu oni, nebo jsou s nimi nějak spojeni.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCOOPLang" id="OOPLang"> Pokud v nějakém objektově
-orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji třídu pod GPL a
-nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové, jakým způsobem GPL
-ovlivňuje celý program?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Odvozování od třídy je vytvářením odvozené práce. V tom případě 
platí
-podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváříte podtřídu té GPL 
třídy.
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCPortProgramToGL" id="PortProgramToGL"> Když portuji svůj
-program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím uvolnit jako svobodný
-software pod GPL nebo nějakou jinou licencí svobodného 
software?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Obvykle je odpověď ne – není to právní požadavek. Odpověď ale 
záleží na tom,
-jaké knihovny používáte a jaké jsou jejich licence. Většina 
systémových
-knihoven používá buď <a href="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser GPL</a> nebo
-GNU GPL obsahující výjimku, povolující linkování s čímkoliv. Tyto 
knihovny
-mohou být využívány v nesvobodných programech, ale v tomto konkrétním
-případě má Lesser GPL určité požadavky, kterými se musíte řídit.
-<p>
-Některé knihovny jsou zveřejněny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je chcete
-používat, musíte použít licenci kompatibilní s GPL. Takové knihovny 
jsou ale
-většinou specializované a na jiných platformách neexistují, takže co se 
týče
-pouze portování, zřejmě je nebudete vůbec potřebovat.</p>
-<p>
-Váš software však samozřejmě není příspěvkem do naší komunity, 
dokud není
-svobodný. Lidé, kteří si váží hodnoty svobody jej odmítnou používat. 
Užitek
-z něj budou mít pouze lidé, kteří budou ochotni své svobody se vzdát. To
-znamená, že váš software bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, aby 
se
-svobody vzdali.</p>
-<p>
-Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou a cítit, že
-jste nějak pomohli růstu dobré svobodné společnosti, měli byste udělat 
váš
-software svobodným.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCompanyGPLCostsMoney" id="CompanyGPLCostsMoney"> Zrovna
-jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím platit,
-abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k dispozici na
-internetu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ne. GPL po nikom nepožaduje, aby použil k distribuci internet. Ani po nikom
-nepožaduje, aby program redistribuoval. A i když se někdo rozhodne program
-redistribuovat, tak (mimo jeden speciální případ) GPL neříká, že musí
-distribuovat kopii zrovna vám nebo nějaké jiné konkrétní osobě.
-<p>
-GPL požaduje to, aby člověk, který software obdrží, měl svobodu 
distribuovat
-vám program, <em>když chce</em>. Jakmile jednou vlastník copyrightu někomu
-program distribuuje, tento člověk jej může distribuovat vám či komukoliv
-jinému podle toho, jak uzná za vhodné.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCReleaseNotOriginal" id="ReleaseNotOriginal"> Mohu vydat
-program s licencí, která říká, že můžete distribuovat modifikované 
verze pod
-GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ne. Taková licence by si protiřečila. Podívejme se, jaké by měla 
implikace
-pro uživatele. 
-<p>
-Předpokládejme, že začnu s originální verzí (budeme ji nazývat A), 
přidám
-nějaký kód (řekněme 1000 řádek) a vydám tuto modifikovanou verzi 
(říkejme jí
-B) pod GPL. GPL tvrdí, že kdokoliv může opět změnit verzi B a vydat 
výsledek
-pod GPL. Takže já (nebo někdo jiný) smažu těchto tisíc řádek a tím 
vytvořím
-verzi C, která má tentýž kód jako A, ale je nyní krytá GPL.</p>
-<p>
-Pokud se pokusíte tuto cestu zablokovat tím, že v licenci explicitně
-zakážete reprodukci původní kopie identické s A pod GPL vymazáním těch 
řádek
-z B, licence vpodstatě říká, že nesmím plně využívat verzi B všemi 
způsoby,
-jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skutečnosti nedovoluje, aby
-uživatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL. 
-</p>
-</dd>
-
-</dl>
-<div class="translators-notes">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
-<hr /><b>Poznámka překladatele</b><ol>
-<li><a id="TransNote1" href="#revTransNote1"
-class="nounderline">&#8593;</a>&nbsp;Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú 
dží pí
-el].</li></ol></div>
-</div>
-
-<!-- for id="content", starts in the include above -->
-<!--#include virtual="/server/footer.cs.html" -->
-<div id="footer">
-<div class="unprintable">
-
-<p>Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a
-href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Jsou tu i <a
-href="/contact/">další možnosti jak kontaktovat</a> nadaci FSF. Ohledně
-nefunkčních odkazů a dalších návrhů nebo oprav se prosím obracejte na 
<a
-href="mailto:licensing@gnu.org";>&lt;licensing@gnu.org&gt;</a>.</p>
-
-<p>
-<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-    replace it with the translation of these two:
-
-    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-    translations. However, we are not exempt from imperfection.
-    Please send your comments and general suggestions in this regard
-    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-
-    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
-    our web pages, see <a
-    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-    README</a>. -->
-Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní
-překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na
-vylepšení vítáme na adrese <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a
-href="/server/standards/README.translations.html">Příručku 
překladatele</a>,
-kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto
-článku.</p>
-</div>
-
-<p>Copyright &copy; 2001 Free Software Foundation, Inc.</p>
-
-<p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs";>Creative
-Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>.</p>
-
-<!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
-<div class="translators-credits">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
- </div>
-
-<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
-Aktualizováno:
-
-$Date: 2020/12/08 14:36:13 $
-
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-</div>
-</body>
-</html>

Index: gpl-faq.ko.html
===================================================================
RCS file: gpl-faq.ko.html
diff -N gpl-faq.ko.html
--- gpl-faq.ko.html   3 Aug 2019 16:05:04 -0000    1.14
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,1903 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<TITLE>GNU GPL에 대한 빈번한 질문들 - GNU 프로젝트 - 자유 
소프트웨어 재단 (FSF)</TITLE>
-<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
-<LINK REV="made" HREF="mailto:chsong@gnu.org";>
-</HEAD>
-<!-- BODY BGCOLOR="gray" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD" -->
-<H3>GNU GPL에 대한 빈번한 질문들</H3>
-
-<A HREF="/graphics/agnuhead.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-  ALT=" [GNU 헤드 이미지] "
-  style="float: left; width: 7.5em; padding-top: .5em; margin-right: 1em"></A>
-
-<p style="display: inline-block; max-width: 40em; padding: 1em;
-margin: 1em; background: yellow;"><strong>
-This translation is obsolete! Please refer to the <a
-href="/licenses/gpl-faq.en.html">English original</a> or to an up-to-date
-translation.</strong></a><br />
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
- <strong><A HREF="/licenses/gpl-faq.en.html">영어</A></strong>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.es.html">스페인어</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.fr.html">프랑스어</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.it.html">이탈리아어</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.ja.html">일본인</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.ru.html">러시아인</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.zh-cn.html">중국어 (간체)</A>
-<!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A -->
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]</p>
-
-<P><BR>
-이 번역문은 가능한 한도 내에서 대한민국 저작권법과 
컴퓨터 프로그램 보호법에서
-정의하고 있는 용어를 사용하고 있습니다. 현행 대한민국 
법률에 포함되어 있지 않은 
-내용과 용어들에 대해서는 저작권 심의 조정 위원회와 
컴퓨터 법률 관련 논문들에서 제안하고 
-있는 용어를 사용했습니다.  
-
-<P><BR>
-<!-- Replace this list with the page's contents. -->
-<H4>목 차</H4>
-<UL>
- <LI><A HREF="#WhatDoesGPLStandFor" NAME="TOCWhatDoesGPLStandFor">``GPL''은 
무슨 뜻입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
- NAME="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">자유 소프트웨어란 GPL을 
따르는 소프트웨어를 
- 의미하는 것입니까?</A>
-
- <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">다른 종류의 자유 
소프트웨어 라이선스 보다 
- GPL을 사용해야 하는 이유가 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
- NAME="TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">GNU 
소프트웨어들은 모두 
- GNU GPL을 라이선스로 사용하고 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
- NAME="TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">프로그램에 GPL을 
- 적용하면 모두 GNU 소프트웨어가 되는 것입니까?</A>
-
- <li><a href="#ReportingViolation" name="TOCReportingViolation">
- GPL 위반이라고 생각되는 일을 발견했을 때는 어떻게 해야 
하나요?</a>
-
- <LI><A HREF="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
- NAME="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">GPL이 
- 사용자들에게 자신이 개작한 버전을 공표하는 것을 
허용하는 이유는 무엇입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLRequireSourcePostedPublic"
- NAME="TOCGPLRequireSourcePostedPublic">
- GPL은 개작된 버전의 소스 코드를 공중(불특정 다수)에게 
공개하도록
- 요구하고 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhatDoesWrittenOfferValid" NAME="TOCWhatDoesWrittenOfferValid">
- GPL 제3조 (b)항에 언급된 ``제3자에게도 유효한 서면''이란
- 어떤 의미입니까? 이것은 전세계에 있는 누구에게도, 어떠
한 GPL 프로그램에 대해서도
- 그 소스 코드를 얻을 수 있도록 해야 한다는 것을 
의미합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#IfIDistributeModifiedBinaries" 
NAME="TOCIfIDistributeModifiedBinaries">
- 소스 코드 없이 바이너리만 배포할 경우, 소스 코드를 
메일이나 서면 주문에 따라
- 제공하는 대신 단순히 FTP로 제공하는 것이 가능합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#TheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">
- GPL에 의하면 개작된 버전을 공표하게 되면 임의의 제3자 
또는 공중에게 라이선스를 허용해야
- 한다고 되어 있는데, 여기서 말하는 제3자란 정확히 
누구를 말하는 것입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowMoney" NAME="TOCDoesTheGPLAllowMoney">
- GPL은 돈을 벌기 위해 프로그램을 판매하는 것을 
허용합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowPayFee" NAME="TOCDoesTheGPLAllowPayFee">
- GPL은 소프트웨어를 받은 모든 사람에게 비용을 
징수하거나 소프트웨어를 받은 
- 사실을 통보하도록 하는 형식을 허용합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#IWantCredit" NAME="TOCIWantCredit">
- 저는 제 저작물에 제 이름을 표시하고 싶습니다. 
사람들로 하여금 제가 만든
- 것이라는 사실을 알게 하고 싶은 것입니다. GPL을 
사용해도 이러한 사항이
- 유효할 수 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhyMustIInclude" NAME="TOCWhyMustIInclude">
- 왜 GPL 프로그램의 모든 복제물에 GPL 사본을 포함시키도록 
규정하고
- 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIfWorkIsShort" NAME="TOCWhatIfWorkIsShort">
- 저작물이 라이선스 문서 자체보다 작은 양일 때는 어떻게 
해야 합니까?</A>
-
- <li><A HREF="#GPLOmitPreamble" NAME="TOCGPLOmitPreamble">
- 지면이나 공간을 절약하기 위해서 GPL의 전문이나
- 규정들을 실무에 적용하는 방법 부분을 생략해도 
무방합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIsCompatible" NAME="TOCWhatIsCompatible">
- 두개의 라이선스가 호환 된다는 말은 무슨 뜻입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhatDoesCompatMean" NAME="TOCWhatDoesCompatMean">
- 어떤 라이선스가 GPL과 호환된다는 것은 어떤 의미입
니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WritingFSWithNFLibs" NAME="TOCWritingFSWithNFLibs">
- 자유 소프트웨어가 아닌 라이브러리를 사용하는 자유 
소프트웨어를
- 개발하고 있습니다. 이 경우, GPL을 라이선스로 사용하게 
되면
- 어떠한 법적 문제가 일어날 수 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#HowIGetCopyright" NAME="TOCHowIGetCopyright">
- 제가 만든 프로그램을 GPL에 따라 공표하고자 하는데, 
- 프로그램에 대한 저작권을 어떻게 인정받을 수 
있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIfSchool" NAME="TOCWhatIfSchool">
- 제가 만든 프로그램을 학교측이 학교의 독점 소프트웨어 
제품에 포함시키려고 한다면 어떻게
- 해야 합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#CouldYouHelpApplyGPL" NAME="TOCCouldYouHelpApplyGPL">
- 제가 만든 프로그램에 GPL을 적용하는 방법을 구체적으로 
설명해 주시겠습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#CouldYouHelpApplyGFDL"
- NAME="TOCCouldYouHelpApplyGFDL">
- 매뉴얼에 GFDL을 적용하는 방법을 구체적으로 설명해 
주시겠습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#HeardOtherLicense" NAME="TOCHeardOtherLicense">
- 어떤 사람이 GPL 프로그램을 GPL이 아닌 라이선스로 
취득했다는 
- 말을 들었습니다. 가능한 얘기입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#ReleaseUnderGPLAndNF" NAME="TOCReleaseUnderGPLAndNF">
- 제가 만든 프로그램을 GNU GPL로 공표하고 싶습니다. 그런데
- 동일한 코드를 자유 소프트웨어가 아닌 프로그램에서도 
사용하고 싶습니다.
- 이러한 이중적인 사용이 가능한지요?</a>
-
- <LI><A HREF="#DeveloperViolate" NAME="TOCDeveloperViolate">
- GPL 프로그램을 만든 개발자 자신도 GPL에 구속됩니까?
- 개발자가 한 행동이 GPL 위반이 되었던 사례가 
있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#CanDeveloperThirdParty"
- NAME="TOCCanDeveloperThirdParty">
- GPL로 프로그램을 배포했던 개발자가 후에 누군가에게 그 
프로그램에 대한
- 독점적인 사용권을 줄 수가 있습니까?</a>
-
- <LI><A HREF="#CanIUseGPLToolsForNF" NAME="TOCCanIUseGPLToolsForNF">
- GPL로 배포되는 에디터를 사용해서 자유 소프트웨어가 
아닌 소프트웨어를
- 개발하는 것이 가능합니까? 또한 GPL을 따르는 도구들을 
이용해서
- 자유 소프트웨어가 아닌 코드들을 컴파일하는 것이 
가능합니까?</A>
-
- <li><A HREF="#GPLFairUse" NAME="TOCGPLFairUse">
- GPL 프로그램의 소스 코드에도 ``공정 사용''이 적용될 수 
있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOutput" NAME="TOCGPLOutput">
- 제가 만든 프로그램의 작업 결과물이 GPL이 되도록
- 할 수 있습니까? 예를 들면, 하드웨어를 디자인하는 
프로그램을 만들었다고
- 할 때, 다른 사람이 이 프로그램을 이용해서 만든 
디자인들을 모두
- 자유 소프트웨어가 되도록 할 수 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhatCaseIsOutputGPL" NAME="TOCWhatCaseIsOutputGPL">
- 어떤 경우에, GPL 프로그램이 만든 결과물에도 GPL이 ì 
ìš©ë©ë‹ˆê¹Œ?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLModuleLicense" NAME="TOCGPLModuleLicense">
- GPL 모듈에 제가 만든 모듈을 추가했을 경우에, 제가 만든 
모듈에 대한 라이선스로
- GPL을 사용해야만 합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#IfLibraryIsGPL" NAME="TOCIfLibraryIsGPL">
- 만약 라이브러리가 LGPL이 아닌 GPL로 공표되어 있다면
- 이 라이브러리를 사용하는 프로그램은 GPL 프로그램이 
되어야 합니까?</A>
-
- <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" name="TOCIfInterpreterIsGPL">
- 만약 특정한 프로그래밍 언어에 대한 인터프리터가 GPL로 
공표되어 있다면 
- 이러한 인터프리터를 사용해서 만들어진 프로그램에도 
GPL과 호환되는 
- 라이선스가 적용되어야 합니까?</a>
-
- <LI><A HREF="#WindowsRuntimeAndGPL" NAME="TOCWindowsRuntimeAndGPL">
- 저는 마이크로소프트의 Visual C++ (또는 VIsual Basic)으로 
윈도우즈용
- 응용 프로그램을 만들고 있습니다. 이 프로그램을 GPL로 
만들려고 하는데
- GPL은 이러한 프로그램이 실행될 때, Visual C++ (또는 Visual 
Basic)의 라이브러리와 
- 다이나믹 링킹되는 것을 허용합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#OrigBSD" NAME="TOCOrigBSD">
- 최초의 BSD 라이선스가 GPL과 호환되지 않는 이유는 무엇입
니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLAndPlugins" NAME="TOCGPLAndPlugins">
- 플러그인을 사용하는 프로그램을 GPL로 공표한다고 할 때, 
- 플러그인의 라이선스에 대한 조건이 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLPluginsInNF" NAME="TOCGPLPluginsInNF">
- 자유 소프트웨어가 아닌 프로그램을 대상으로 하는 
플러그인을 GPL로 만드는
- 것이 가능합니까?
-
- <LI><A HREF="#LinkingWithGPL" NAME="TOCLinkingWithGPL">
- 코드를 GPL 프로그램과 링크시켜야만 제가 만들고자 하는 
독점 프로그램을
- 만들 수 있습니다. 이것은 제가 만든 프로그램이 GPL 
프로그램이 되어야 한다는 
- 것을 의미합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#SwitchToLGPL" NAME="TOCSwitchToLGPL">
- 그렇다면 링크하고자 하는 프로그램을 Lesser GPL 라이선
스로 사용할 수 있는 방법은
- 없습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#ManyDifferentLicenses" NAME="TOCManyDifferentLicenses">
- 저는 다양한 라이선스가 적용된 여러 개의 컴포넌트들과 
링크되어 실행되는
- 응용 프로그램을 만들고 있습니다. 
- ê·¸ 때문에 제가 만든 프로그램의 라이선스를 어떻게 설ì 
•í•´ì•¼ 할지 매우
- 혼란스럽습니다. 어떻게 해야 할까요</A>
-
- <LI><A HREF="#MereAggregation" NAME="TOCMereAggregation">
- ``단순 집합''과 ``두개의 모듈을 결합하여 하나의 
- 프로그램으로 만든다''는 의미의 차이는 무엇입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#AssignCopyright" NAME="TOCAssignCopyright">
- 왜 자유 소프트웨어 재단은 FSF가 저작권을 갖고 있는 
프로그램에 기여하고
- 있는 사람들에게, 저작권을 자유 소프트웨어 재단으로 
양도하도록 하고 있습니까?
- 제가 GPL 프로그램의 저작권자라면, 저 또한 저작권을 자유
 소프트웨어 재단으로
- 양도해야 합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLCommertially" NAME="TOCGPLCommertially">
- GNU GPL로 배포되는 소프트웨어의 일부를 개작해서 제가 
만든 새로운 프로그램에
- 포함시켰을 경우에, 이 프로그램을 상업적으로 
배포하거나 판매하는 것이
- 가능합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#UseGCC" NAME="TOCUseGCC">
- 저는 C와 C++ 프로그래밍 언어를 사용하고 있는데, GCC를 
이용해서 컴파일하고
- 있습니다. 제가 만든 프로그램을 GCC의 라이선스와 같은 
GPL로 공표해야만 
- 합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOtherThanSoftware" NAME="TOCGPLOtherThanSoftware">
- GPL을 소프트웨어가 아닌 다른 부문에도 적용할 수 
있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#Consider" NAME="TOCConsider">
- 다음과 같은 상황이 있습니다. 
- <UL>
- <LI>X가 프로젝트의 V1 (첫번째 버전)을 GPL로 공표했습니다. 
- <LI>Y가 V1에 기반한 새로운 코드를 작성하고, V1을 
개작하는 작업으로 두번째 버전인 V2의
- 개발에 기여했습니다. 
- <LI>이제, X가 V2를 GPL이 아닌 라이선스로 교체하려고 
합니다. 
- </UL>
- 이 경우, X는 Y의 허가를 받아야 합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLInProprietarySystem"
- NAME="TOCGPLInProprietarySystem">
- GPL 소프트웨어를 독점 시스템 안에 통합시키고
- 싶습니다. 가능합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#MoneyGuzzlerInc" NAME="TOCMoneyGuzzlerInc">
- GPL 프로그램을 개작한 뒤에 돈벌레 주식회사가 만든 독점 
라이브러리와 링크시키고
- 싶습니다. 이 경우, 라이브러리의 소스 코드를 제가 
배포할 수는 없지만
- 만약 프로그램을 개작하고자 하는 사람이 있다면 
라이브러리를 직접 구입하는 형식을
- 취하면 될 것입니다. 그런데 GPL에서 이러한 형태를 
금지하는 이유는 무엇입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#DistributeWithSourceOnInternet"
- NAME="TOCDistributeWithSourceOnInternet">
- GPL 프로그램을 소스 코드 없이 바이너리 형태로만 
배포하려고 합니다. 
- 판매 후에 소스 코드를 제공해 줄 것을 주문하는 
사용자들에게 소스 코드를 보내주는
- 대신에, 단지 인터넷상에 소스 코드를 올려놓으면 안될
까요?</A>
-
- <LI><A HREF="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
- NAME="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites">
- 바이너리와 소스 코드를 인터넷 상의 다른 사이트에 올ë 
¤ë†“아도 괜찮습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#DistributeExtendedBinary"
- NAME="TOCDistributeExtendedBinary">
- GPL 프로그램을 확장한 버전을 바이너리 형태로 배포하고
자 합니다. 
- 바이너리와 함께 확장되기 이전의 소스 코드를 제공해도 
괜찮습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#DistributingSourceIsInconvenient"
- NAME="TOCDistributingSourceIsInconvenient">
- 바이너리를 배포하려고 하는데, 소스 코드 전체와 함께 
배포하는 것이 여의치 않은 상황입니다. 
- 수정된 부분에 대한 diff 파일만을 바이너리와 함께 
사용자들에게 제공하고
- 소스 코드의 기본 부분은 FSF로부터 다운받도록 제안하는 
것이 가능할까요?</A>
-
- <LI><A HREF="#AnonFTPAndSendSources" NAME="TOCAnonFTPAndSendSource">
- 바이너리는 익명 FTP를 통해서 공개하지만, 소스 코드는 
이를 요청하는 사람들에게만
- 보내주고 싶습니다. 이러한 형태가 허용됩니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
- NAME="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
- 어떤 방법으로 바이너리를 다운받은 사용자 각각이 
- 소스 코드도 다운받았는 지 알 수 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhySomeGPLAndNotLGPL" NAME="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL">
- 일부 GNU 라이브러리들은 Lesser GPL이 아닌 GPL로 배포되고 
있습니다.
- 그 이유는 무엇입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WillYouMakeAnException"
- NAME="TOCWillYouMakeAnException">
- GPL로 배포되는 GNU 프로그램 하나를 우리가 진행하고 있는 
독점 소프트웨어 
- 프로젝트에 사용하려고 하는데, GPL에 의하면 이러한 
형태가 인정되지 않는 것
- 같습니다. 우리에게 예외를 인정해 줄 수 없을까요? ê·¸ë 
‡ê²Œ 되면 프로그램을 
- 사용하는 사람들의 수가 더욱 많아 질 수 있을 거라고 
생각합니다.</A>
-
- <LI><A HREF="#VersionTwoOrLater" NAME="TOCVersionTwoOrLater">
- 프로그램에 ``GPL 버전 2 또는 ê·¸ 이후의 버전이 ì 
ìš©ë©ë‹ˆë‹¤.''라는 말이 쓰여져 있는 이유는
- 무엇입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhyNotGPLForManuals" NAME="TOCWhyNotGPLForManuals">
- 매뉴얼에는 GPL을 사용하지 않는 이유가 무엇입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLTranslations" NAME="TOCGPLTranslations">
- 다른 언어로 번역된 GPL이 존재합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#InterpreterIncompat" NAME="TOCInterpreterIncompat">
- GPL과 호환되지 않는 라이선스를 사용하는 프로그래밍 
언어에 대한 인터프리터가 
- 있다면, GPL 프로그램을 이러한 인터프리터 상에서 실행할 
수 있습니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhoHasThePower" NAME="TOCWhoHasThePower">
- GPL을 법률적으로 강제할 수 있는 사람은 누구입니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#OOPLang" NAME="TOCOOPLANG">
- 자바와 같은 객체 지향 언어에 있어서 GPL로 공표된 
클래스를 수정없이 사용해서
- 서브 클래스를 생성했을 경우, 서브 클래스가 포함된 ì 
„ì²´ 프로그램에는
- GPL이 적용됩니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#PortProgramToGL" NAME="TOCPortProgramToGL">
- 프로그램을 GNU/리눅스에서 사용할 수 있도록 포팅했다면, 
이 프로그램을
- GPL이나 그밖의 자유 소프트웨어 라이선스를 사용해서 
공표해야만 합니까?</A>
-
- <LI><A HREF="#CompanyGPLCostsMoney" NAME="TOCCompanyGPLCostsMoney">
- 자신들이 직접 만들지 않은 GPL 프로그램을 인터넷으로 
공개하지 않고, 비용을 받고 제공해 
- 주는 업체를 발견했습니다. 이는 GPL 위반이 아닙니까?</A>
-</UL>
-
-<P>
-<HR>
-
-<P>
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesGPLStandFor" 
NAME="WhatDoesGPLStandFor">``GPL''은 무슨 뜻입니까?</A></h4>
-
-<dd>``GPL''은 ``General Public License''의 약자입니다. 
-가장 널리 알려진 라이선스인 GNU General Public License는 
줄여서 GNU GPL이라고 부릅니다. 
-GNU GPL을 가리키는 것이 분명할 때에는 더욱 줄여서 
GPL이라고 부르기도 합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL" 
NAME="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">
-자유 소프트웨어란 GPL을 따르는 소프트웨어를 의미하는 
것입니까?</A></h4>
-
-<dd>
-그렇지 않습니다. GNU GPL 이외에도 많은 종류의 자유 
소프트웨어 라이선스가 있습니다. 
-우리는 현재까지 파악하고 있는 <A 
HREF="/licenses/license-list.html">자유 소프트웨어 
-라이선스 목록</A>을 유지하고 있는데, 이 문서를 참고해 
주시기 바랍니다. 
-모든 사용자에게 <A HREF="/philosophy/free-sw.html">특정한 종류의 
자유</A>를 제공하는 
-라이선스는 모두 자유 소프트웨어 라이선스라고 할 수 
있습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyUseGPL" NAME="WhyUseGPL">
-다른 종류의 자유 소프트웨어 라이선스 보다 GPL을 
사용해야 하는 이유가 있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GNU GPL을 사용하게 되면 한 프로그램으로부터 <A 
HREF="/philosophy/pragmatic.html">파생되고 
-향상된 모든 버전의 프로그램들이 공표될 때, 계속해서 
자유 소프트웨어로 남아 있게 됩니다.</A> 
-그렇게 되면 여러분이 만들었던 프로그램으로부터 개작된 
독점 소프트웨어가 만들어져서
-여러분의 프로그램과 경쟁하게 되는 위험을 막을 수 
있습니다. 
-그러나 특별한 상황에서는 <A 
HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">GPL보다 유연한 라이선스</A>를 
-사용하는 것이 좋을 수도 있습니다. 
-<p>
-
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense" 
NAME="DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">
-GNU 소프트웨어들은 모두 GNU GPL을 라이선스로 사용하고 
있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-대부분의 GNU 소프트웨어들은 GNU GPL을 사용하고 있지만, 
몇몇 종류의 프로그램이나 
-프로그램의 일부분들은 GNU Lesser GPL과 같은 보다 유연한 
라이선스를 사용하고 있습니다. 
-우리는 자유 소프트웨어를 위한 <A 
HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">전략적인 이유</A> 
-때문에 이러한 이중적인 라이선스 적용을 사용하고 
있습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware" 
NAME="DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-프로그램에 GPL을 적용하면 모두 GNU 소프트웨어가 되는 것입
니까?</A></h4>
-
-<dd>
-누구나 자신의 프로그램을 GPL로 공표할 수 있지만, 
그것만으로 GNU 패키지가 되는 것은 아닙니다. 
-<p>
-
-자신의 프로그램을 GNU 소프트웨어 패키지로 만든다는 것은 
명시적으로 
-GNU 프로젝트에 참여하고 기여하게 된다는 것을 
의미합니다. 이것은 
-프로그램의 개발자와 GNU 프로젝트 양자가 서로 동의했을 
때만 가능한 것입니다. 
-만약 여러분이 만든 프로그램을 GNU 프로젝트에 제공하고자 
한다면 
-<A HREF="mailto:maintainers@gnu.org";>&lt;maintainers@gnu.org&gt;</A> 앞으로 
영문 메일을 
-주시기 바랍니다. 한국어 메일의 경우에는 
-<A 
HREF="mailto:maintainers@korea.gnu.org";>&lt;maintainers@korea.gnu.org&gt;</A>
-앞으로 보내 주시면 됩니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCReportingViolation" NAME="ReportingViolation">
-GPL 위반이라고 생각되는 일을 발견했을 때는 어떻게 해야 
하나요?</A></h4>
-
-<dd>
-<A HREF="/licenses/gpl-violation.html">신고해야 합니다!</A>
-먼저, 여러분이 할 수 있는 최선의 범위에서 GPL 위반 
여부를 판단해 본 뒤에
-ê·¸ 사실을 해당 GPL 프로그램의 저작권자나 출판자에게 알ë 
¤ì£¼ì‹œê¸° 바랍니다. 
-저작권자가 자유 소프트웨어 재단 즉, Free Software 
Foundation으로 표시되어 있다면
-<A 
HREF="mailto:license-violation@gnu.org";>&lt;license-violation@gnu.org&gt;</A>
-앞으로 영문 메일을 주시기 바랍니다. 영어에 익숙하지 
않다면
-<A 
HREF="mailto:license-violation@korea.gnu.org";>&lt;license-violation@korea.gnu.org&gt;</A>
-앞으로 한국어 메일을 주시기 바랍니다. 
-저작권자를 명확히 알 수 없는 경우에는 프로그램의 메인í…
Œì´ë„ˆì—ê²Œ 연락하시면 됩니다. 
-대부분의 경우에 있어서 메인테이너는 저작권자 자신
이거나 저작권자에게 연락할 수 
-있는 방법을 알고 있는 사람입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions" 
NAME="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-GPL이 사용자들에게 자신이 개작한 버전을 공표하는 것을 
허용하는 이유는 무엇입니까?</A></h4>
-
-<dd>
-자유 소프트웨어가 갖고 있는 가장 중요한 측면은 
사용자들이 서로 자유롭게 협력할 
-수 있다는 점입니다. 따라서 버그를 수정하고 개선된 
부분을 서로 공유하고자 하는 마음을 갖고 
-있는 사람들에게 그러한 형태를 허용하는 것은 절대적으로 
필요합니다. 
-<p>
-
-어떤 사람들은 개작된 버전은 프로그램의 원저작자에게 
보내지도록 하는 규정을 GPL에 
-포함시키자고 제안합니다. 원저작자가 프로그램을 관리할 
필요를 계속해서 느끼고 있는 동안에는 
-이러한 방법이 매우 효과적일 것입니다. 그러나 만약 원ì 
€ìž‘자가 다른 일로 인해서 프로그램을 
-계속해서 관리하지 못하는 상황이 발생하거나 다른 
사용자들이 느끼는 필요에 관심을 갖지 않을 
-경우에는 이러한 방법은 좋지 않은 결과를 낳게 됩니다. 
이러한 실제적인 문제 이외에, 그러한 
-방법을 사용하면 사용자들이 서로를 돕는 것을 허용하지 
않게 되는 것입니다. 
-<p>
-
-사용자들에 의해서 만들어진 다양한 버전으로 인한 혼란을 
방지하기
-위해서 개작된 버전들을 통제해야 한다는 의견이 때때로 ì 
œì•ˆë˜ê¸°ë„ 했습니다.
-그러나 우리의 경험으로 ë³¼ 때, 그러한 혼동은 중요한 문ì 
œê°€ 아닙니다. 
-많은 종류의 Emacs 변종 버전들이 GNU 프로젝트 외부에서 
개발되어 졌지만, 
-사용자들은 그것을 구별할 수 있었습니다. 
-GPL은 프로그램을 만들거나 개작할 때, 다른 버전을 만든 
개발자들의
-명성을 보호하고 다른 버전들이 서로 구분될 수 있도록 
하기 위해서
-새로운 버전을 만든 사람의 이름을 명시하도록 규정하고 
있습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
-    NAME="GPLRequireSourcePostedPublic">
-    GPL은 개작된 버전의 소스 코드를 공중(公衆, 불특정 
다수)에게 공개하도록
-    요구하고 있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GPL은 개작된 버전 각각이 모두 공표되도록 규정하고 있지 
않습니다. 
-만약 여러분이 GPL 프로그램을 개작한 뒤에 개인적인 목ì 
ìœ¼ë¡œ 사용하고 있다면
-개작된 소스 코드를 공개하지 않아도 무방합니다. 
-이것은 개인뿐 아니라 단체나 법인, 기업에 대해서도 
마찬가지입니다. 
-이 경우 해당 단체나 법인, 기업은 개작한 프로그램을 
외부로 공표하지 않고
-오직 내부적으로만 사용해야 합니다. 
-
-<p>
-그러나 만약 어떠한 방식으로든지 개작된 버전을 공표하고 
있다면,
-사용자들이 개작된 버전의 소스 코드를 GPL에 따라 이용할 
수 있도록 
-해야만 합니다. 
-
-<p>
-따라서 GPL은 개작한 프로그램을 GPL이 규정한 방식에 
따라서 공표할 수 있는 
-허가를 제공하는 것이며, 개작한 버전을 공표하느냐 
마느냐는 여러분 자신의 선택에 
-달려 있습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid" 
NAME="WhatDoesWrittenOfferValid">
-GPL 제3조 (b)항에 언급된 ``제3자에게도 유효한 서면(written 
offer valid for any third 
-party)''이란 어떤 의미입니까? 이것은 전세계에 있는 
누구에게도, 어떠한 GPL 프로그램에 대해서도
-그 소스 코드를 얻을 수 있도록 해야 한다는 것을 
의미합니까?</a></h4>
-
-<dd>
-``제3자에게도 유효한''이라는 말의 의미는 서면을 갖고 
있는 사람은, 
-그가 누가 되었든지 서면상의 약속을 보장받을 권리가 
있다는 것입니다. 
-<p>
-
-만약 여러분이 소스 코드가 동반되지 않은 프로그램을 상업
적으로 배포한다면,
-소스 코드를 별도로 제공하겠다는 확약이 명시된 서면을 
함께 배포할 것을
-GPL은 규정하고 있습니다. 
-만약 여러분으로부터 프로그램을 구입한 사용자가 그 
프로그램을 비상업적으로 
-재배포할 경우에는 그들이 받은 서면을 복사해서 같이 
배포해야만 합니다. 
-이것은 최초의 배포자인 여러분으로부터 프로그램을 직접 
구입하지 않은 경우라
-하더라고 소스를 제공하겠다는 약정서 또는 그 복사본을 
갖고 있는 사람은 
-누구라도 소스 코드를 제공 받을 권리가 있다는 것을 
의미합니다. 
-<p>
-
-서면 약정서가 제3자에게도 유효하도록 하는 이유는 
-바이너리 프로그램을 간접적으로 받은 사람이라 하더라도 
-최초의 상업 배포자에게 소스 코드를 요구할 수 있도록 
하기 위한
-것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCIfIDistributeModifiedBinaries" 
NAME="IfIDistributeModifiedBinaries">
-소스 코드 없이 바이너리만 배포할 경우, 소스 코드를 
메일이나 서면 주문에 따라
-제공하는 대신 단순히 FTP로 제공하는 것이 
가능합니까?</a></h4>
-<p>
-
-만약 요청하는 사람이 있다면, 소스 코드를 물리적인 
매체에 담아서 제공해야 합니다. 
-이것은 메일이나 서면 주문을 받았을 경우에 소스 코드를 
보내 주어야 한다는 것을 의미합니다. 
-<p>
-
-물론, 메일 주문 방법에 덧붙여서 FTP를 통해서 사람들이 
소스 코드를 다운받을 
-수 있도록 제공하는 것은 좋은 일입니다. FTP를 통한 방법은 
사용자들의
-입장에서 볼 때 편리한 방법일 수 있지만 그렇지 않을 수도 
있습니다. 
-만약 FTP에 의한 방법이 충분히 편리하다면 메일을 통해서 
소스 코드를 
-주문하는 방법을 택하는 사람은 없을 것이므로 소스 
코드를 
-발송하지 않아도 될 것입니다. 이는 상업 배포자들에게 
좋은 일입니다. 
-그러나 누군가 메일이나 서면을 통해서 소스 코드를 
주문했다면, 배포자는 그의
-요구를 충족시켜 주어야 합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TheGPLSaysModifiedVersions">
-GPL에 의하면 개작된 버전을 공표하게 되면 임의의 제3자 
또는 공중에게 라이선스를 허용해야
-한다고 되어 있는데, 여기서 말하는 제3자란 정확히 누구를 
말하는 것입니까?</a></h4>
-
-<dd>
-GPL은 개작된 버전을 배포할 때 개작된 버전에 대한 라이선
스를 임의의 
-제3자에게 허용해야 한다고 규정하고 있습니다. 임의의 ì 
œ3자(any third party) 또는 
-불특정 다수 또는 공중(公衆)이라는 말은 한마디로 모든 
사람을 
-의미합니다. 그러나 이것이 물리적으로 어떤 형태를 
취해야 한다는 
-것을 규정하는 것은 아니며, 단지 GPL에 의해서 
배포자로부터 라이선스를
-부여받게 된다는 것을 의미하는 것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" NAME="DoesTheGPLAllowMoney">
-GPL은 돈을 벌기 위해 프로그램을 판매하는 것을 
허용합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-그렇습니다. GPL은 모든 사람들이 이렇게 하는 것을 
허용합니다. 
-<A HREF="/philosophy/selling.html">프로그램을 판매할 수 있는 
권리</A>는 
-자유 소프트웨어에 대한 정의의
-일부입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowPayFee" NAME="DoesTheGPLAllowPayFee">
-GPL은 소프트웨어를 받은 모든 사람에게 비용을 징수하거나 
소프트웨어를 받은 사실을
-통지하도록 하는 형식을 허용합니까?</a></h4>
-
-<dd>
-그렇지 않습니다. 실제로 그러한 요구 사항은 프로그램을 
자유롭지 못하게 만드는
-것과 같습니다. 프로그램을 구했을 때 그에 대한 비용을 
지불해야만 하거나
-그 사실을 통지해야만 한다면 그 프로그램은 자유 
소프트웨어가 아닙니다. 
-<A HREF="/philosophy/free-sw.html">자유 소프트웨어에 대한 ì 
•ì˜</A>를 
-다시 한번 읽어봐 주시기 바랍니다. 
-<p>
-
-GPL은 자유 소프트웨어에 대한 라이선스입니다. 따라서
-GPL 소프트웨어는 비용을 부담하지 않고도 사용하거나 
재배포할 수 있습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCIWantCredit" NAME="IWantCredit">
-저는 제 저작물에 제 이름을 표시하고 싶습니다. 사람들로 
하여금 제가 만든
-것이라는 사실을 알게 하고 싶은 것입니다. GPL을 사용해도 
이러한 사항이
-유효할 수 있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-영문으로 보통 credit으로 표시되는 성명 표기 사항은 
여러분의 저작물에
-대해서 확실하게 보장될 수 있습니다. 한국의 법률
상으로는 
-저작권법 제12조에 따른 성명표시권이 여기에 해당됩니다.
-GPL은 모든 복제물에 적절한 저작권 표시를 하도록 규정하고
 있습니다.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyMustIInclude" NAME="WhyMustIInclude">
-왜 GPL 프로그램의 모든 복제물에 GPL 사본을 포함시키도록 
규정하고
-있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-저적물에 라이선스의 사본을 포함시키는 것은 프로그램의 
복제물을 
-취득한 사람들로 하여금 그들의 권리를 알 수 있도록 하기 
위한
-것이므로 매우 필수적인 일입니다. 
-<p>
-
-라이선스를 포함시키는 것보다 라이선스를 열람할 수 있는 
인터넷상의
-URL을 명기하는 것은 손쉬운 유혹이 될 수 있습니다. 
-그러나 여러분이 특정한 URL에 대해서 5년이나 10년 뒤까지 
유효한
-지속성을 보장할 수는 없을 것입니다. 20년 뒤에는 현시ì 
ì—ì„œ
-유효한 URL이 더이상 유효하지 않을 수도 있습니다. 
-<p>
-
-네트워크 상의 변화에 무관하게 프로그램의 복제물을 
취득한 
-사람들이 라이선스를 계속해서 읽을 수 있도록 확실하게 
보장할 수 있는 방법은
-라이선스 사본을 프로그램과 함께 제공하는 것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfWorkIsShort" NAME="WhatIfWorkIsShort">
-저작물이 라이선스 문서 자체보다 작은 양일 때는 어떻게 
해야 합니까?</a></h4>
-
-<dd>
-그러한 경우에는 프로그램 상의 모든 권리를 허용한다는 
언급을 담은
-간단한 라이선스를 사용할 수 있을 것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLOmitPreamble"
-    NAME="GPLOmitPreamble">
-지면이나 공간을 절약하기 위해서 GPL의 전문(preamble)이나
-규정들을 실무에 적용하는 방법(Appendix: How to apply these terms 
to your new programs)
-부분을 생략해도 무방합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-전문과 GPL을 실무에 적용하는 방법은 GPL 전체를 구성하는 
하나의 통합된 부분입니다. 
-따라서 생략될 수 없습니다. GPL 전체를 그대로 유지해 
주시기 바랍니다. 
-실제로 GPL ê·¸ 자체는 카피레프트가 아니라 저작권이 설ì 
•ëœ 카피라이트이기 때문에
-단지 GPL을 있는 그대로 복제하는 것만이 허용됩니다. 
-<p>
-
-서문과 GPL 규정을 실무에 적용하는 방법이 설명된 부분은 
5천개의 문자로 구성되어
-있으며 전체 GPL 크기의 1/3에 조금 못 미치는 양입니다. 
-소프트웨어 패키지의 크기가 GPL 보다 작지 않은 경우에는 
영향을 미칠 만한 
-크기는 아니며 만약, 그러한 경우에는 GNU GPL을 사용하기 
보다 모든 권리를 
-허용한다는 간단한 언급을 담은 라이선스를 사용할 수도 
있을 것입니다. 
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatIsCompatible" NAME="WhatIsCompatible">
-두개의 라이선스가 호환(compatible) 된다는 말은 무슨 뜻입
니까?</A></h4>
-
-<dd>
-두개의 프로그램이나 핵심 부분들을 결합해서 보다 큰 ì 
€ìž‘물을 만들기 위해서는 
-두개의 프로그램을 사용하는데 따른 승인을 얻을 필요가 
있습니다. 만약 두개의 
-프로그램에 대한 각각의 라이선스가 이러한 형태를 
허용한다면 이들은 서로 호환되는 
-것입니다. 그러나 두개의 라이선스를 동시에 만족시킬 
방법이 없다면, 이들은 서로 
-호환되지 않는 것입니다. 
-<p>
-
-특정한 라이선스들은 프로그램 간의 결합이 이루어 지는 
방식이 호환성 
-여부에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들면, 두개의 
모듈이 서로 링크되는 
-것은 허용하지만 이들을 하나의 모듈로 병합하는 것은 
허용하지 않을 수도 
-있습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesCompatMean" NAME="WhatDoesCompatMean">
-어떤 라이선스가 GPL과 호환된다는 것은 어떤 의미입
니까?</A></h4>
-
-<dd>
-어떤 라이선스가 GPL과 호환된다는 것은 GPL로 배포된 
코드와 그렇지
-않은 코드를 결합해서 보다 큰 프로그램을 만들 수 있다는 
것을 의미합니다.
-GPL은 이러한 형태를 허용하고 있으며, 특정한 라이선스 
또한 이러한 형태를
-허용하고 있다면 해당 라이선스는 GPL과 호환되는 것입
니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWritingFSWithNFLibs" NAME="WritingFSWithNFLibs">
-자유 소프트웨어가 아닌 라이브러리를 사용하는 자유 
소프트웨어를
-개발하고 있습니다. 이 경우, GPL을 라이선스로 사용하게 
되면
-어떠한 법적 문제가 일어날 수 있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-링크하려고 하는 라이브러리가 GPL이 규정하는 다음과 같은 
예외 조항에
-해당되는 지 살펴보기 바랍니다. 만약 그렇다면 
라이브러리를 사용하기
-위해서 특별히 해야 할 일은 없습니다. 
-다시 말해서, 링크하고자 하는 라이브러리가 독점 운영체ì 
œì˜ 주요 구성 요소로 함께 
-제공되고 있는 경우에는 GPL 프로그램을 링크해서 사용해도 
됩니다. 
-<p>
-
-<pre>
-   그러나 특별한 예외의 하나로서 자신이 배포할 
프로그램의 실행물에
-   컴파일러나 커널 등과 같은, 프로그램이 실행될 
운영체제의 주요 구성 
-   요소로서 (소스나 바이너리의 형태로) 운영체제와 함께 
배포되는 
-   부분들이 함께 포함되어 배포되지 않는한, 이러한 
부분들에 대한 소스
-   코드는 배포할 소스 코드 안에 포함시키지 않아도 
무방하다. 
-</pre>
-
-<p>
-만약 이러한 경우에 해당하지 않는 라이브러리에 여러분이 
만든 프로그램을
-링크하고자 한다면, GPL에 덧붙여서 다음과 같은 형식의 
예외 조항을 
-여러분이 직접 설정할 수 있습니다. 
-<p>
-
-<pre>
-  Copyright (C) yyyy년 &lt;저작권자의 이름&gt;
-
-  이 프로그램은 자유 소프트웨어입니다. 소프트웨어의 
피양도자는 
-  자유 소프트웨어 재단의 GNU General Public License의 규정에 
의해서 
-  이 프로그램을, 개작된 2차적 프로그램과 함께 또는 
개별적으로 
-  재배포할 수 있습니다. 
-
-  이 프로그램은 보다 유용하게 사용될 수 있으리라는 
희망에서 배포되고 
-  있지만 제품에 대한 어떠한 형태의 보증도 제공하지 
않습니다. 보다 
-  자세한 사항에 대해서는 GNU General Public License를 참고
하시기 
-  바랍니다. 
-
-  GNU General Public License는 이 프로그램과 함께 제공됩니다. 
만약 
-  이 문서가 누락되어 있다면 자유 소프트웨어 재단으로 
문의하시기
-  바랍니다. 자유 소프트웨어 재단: Free Software Foundation, 
Inc., 
-  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
-
-  특별한 예외로, <저작권자의 이름>은 이 프로그램의 
코드를 FOO 
-  라이브러리나 FOO와 동일한 라이선스를 사용하는 FOO의 
수정 버전과
-  링크하는 것을 허용합니다. 두개가 링크된 형태로 함께 
배포되는 것도 
-  허용됩니다. FOO 라이브러리에 사용된 코드를 제외한 
모든 코드들은
-  GNU General Public License를 준수해야 합니다. 만약, 이 
파일을 
-  수정하게 되면, 이 파일에 규정된 예외 조건들을 수정된 
파일에 맞게 
-  확장해야 될 지도 모르지만, 이것이 의무 조항은 
아닙니다. 그렇게 
-  하는 것을 원치 않는다면 수정된 버전에서 예외 
조건들을 규정하고 
-  있는 이 문구를 삭제하시기 바랍니다. 
-</pre>
-
-<p>
-
-오직 프로그램의 저작권자만이 법률적으로 유효하게 
이러한 예외 규정을
-설정할 수 있습니다. 만약 여러분이 프로그램의 전부를 직ì 
‘ 만들었고
-여러분의 고용주나 학교가 저작권을 주장하지 않는다면, 
여러분이 바로
-저작권자이며 이러한 예외 규정을 설정할 수 있습니다. 
-그러나 다른 사람들이 작성한 GPL 프로그램의 일부를 
여러분이 작성한 코드에
-포함시키고자 할 경우에는 이러한 예외 규정을 설정할 수 
없습니다. 
-먼저 GPL 프로그램의 저작권자들로부터 이러한 사항에 대한 
승인을 받아야만
-합니다. 
-<p>
-
-그러나 예외 규정이 포함된 프로그램을 개작할 경우에 
있어서, 이러한 예외 규정을
-동일하게 적용해야만 할 필요는 없습니다. 예외 규정이 
추가된 프로그램을 만들 
-것인지 아닌지의 여부는 프로그램을 작성하는 사람의 선
택입니다. 
-
-<p>
-위와 같이 예외 규정을 추가하면 법률적인 문제는 없앨 수 
있겠지만, 
-자유 소프트웨어가 아닌 라이브러리를 사용하는데 따른 
문제는 더욱 심각해
-진다고 볼 수 있습니다. 이러한 프로그램들은 자유 
소프트웨어 환경에서
-완벽하게 사용될 수 없습니다. 
-만약 여러분의 프로그램이 특정한 작업을 수행하기 위해서 
자유 소프트웨어가
-아닌 라이브러리에 의존해야 한다면, 자유 소프트웨어 
세계에서는 그러한 작업을
-할 수 없습니다. 자유 라이브러리가 아닌 라이브러리가 
있어야만 실행될 수
-있는 프로그램이라면 GNU와 같은 자유 운영체제에는 포함될 
수 없기 때문에
-결국 자유 세계를 제한하는 것과 같습니다. 
-<p>
-
-따라서 그러한 라이브러리를 사용하지 않고 작업할 수 
있는 방법은 없을까와
-그러한 라이브러리를 대체할 수 있는 자유 소프트웨어를 
만들 수는 없을지에
-대해서 먼저 생각해 주시기 바랍니다. 
-<p>
-
-이미 자유 소프트웨어가 아닌 라이브러리를 사용하도록 
프로그램이 
-만들어진 상태라면, 아마도 결정을 바꾸기가 쉽지 않을 
것이고
-프로그램을 공표하지 않는 것보다는 그 상태로 공표하는 
것이 나을
-것입니다. 그러나 README 파일 등에 자유 소프트웨어 
대체물의 필요성에
-대한 언급을 포함시키고 자유 소프트웨어가 아닌 
라이브러리가 없이도 
-동일한 작업을 할 수 있도록 프로그램을 개작하는 것이 
필요하다는 사항도
-제안해 줄 것을 부탁합니다. 
-<p>
-
-또한 <A HREF="mailto:tasks@gnu.org";>&lt;tasks@gnu.org&gt;</A> 앞으로
-자유 소프트웨어가 아닌 라이브러리의 이름과 그 역할을 
우리에게 알려주시기
-바랍니다. 그러면 동일한 기능을 가진 자유 라이브러리를 
개발하도록 개발자들을
-격려할 수 있을 것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCHowIGetCopyright" NAME="HowIGetCopyright">
-제가 만든 프로그램을 GPL에 따라 공표(公表 - 공개적으로 
발표함) 하고자 하는데, 
-프로그램에 대한 저작권을 어떻게 인정받을 수 
있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-베른 협약에 따라서 모든 저작물은 창작과 동시에 
자동으로 저작권을 
-인정받게 됩니다. 따라서 누군가가 저작권에 대한 문제를 ì 
œê¸°í•´ 오지
-않는한, 여러분이 만든 프로그램에 대한 저작권을 인정받기
-위해서 별도로 취해야 할 절차는 없습니다. 한국의 
경우에도 
-저작권법 제10조 2항에 따라서 ``저작권은 저작한 때부터 
발생하며
-어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않는다.''라는 
동일한 내용의 
-조항을 명기하고 있습니다. 
-<p>
-
-그러나 미국에서 저작권을 등록하는 것은 매우 좋은 생각입
니다. 
-이것은 미국내에서 저작권 분쟁이 일어날 경우, 보다 
확실한 영향력을
-갖게 해 줄 수 있습니다. 
-<p>
-
-여러분의 저작권에 대해서 누군가 문제를 제기할 수 있는 
경우는, 여러분이
-학생이거나 피고용인이었을 경우입니다. 이 경우, 학교나 
고용자는
-여러분이 피고용인의 신분으로 회사와 학교를 위해서 일한 
것이기 때문에
-저작권이 그들에게 있다고 주장할 수 있습니다. 이러한 
경우에 있어서
-저작권이 누구에게 귀착되는가의 여부는 여러분이 살고 
있는 곳의 실정법과
-근로 계약서 그리고 여러분이 한 일이 무엇인가와 같은 ì 
•í™©ì— 따라서
-달라질 수 있습니다. 이러한 부분에 대해서 여문의 여지가 
있다면 변호사에게 
-자문을 구해보는 것이 가장 좋은 방법입니다. 
-<p>
-
-여러분이 생각하기에 학교나 회사가 저작권 주장을 제기할 
가능성이 있다고
-판단된다면, 회사나 학교에서 적법한 권한을 갖고 있는 
사람으로부터 저작권 
-포기 각서에 서명을 받는 방법으로 이러한 문제를 
확실하게 해결할 수 있습니다. 
-(여러분의 직속 상관이나 교수는 일반적으로 이러한 ì 
€ìž‘권 포기 각서에
-적법한 서명을 할 수 있는 사람이 아닙니다.) 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfSchool" NAME="WhatIfSchool">
-제가 만든 프로그램을 학교측이 학교의 독점 소프트웨어 ì 
œí’ˆì— 포함시키려고 한다면 어떻게
-해야 합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-오늘날, 많은 대학들은 기업과 거의 다를 것 없이 행동하며 
그들이 개발한 정보와 지식의 
-사용을 제한하는 방법으로 기금을 조성하려고 합니다. 
-(그러한 문제에 대한 일반적인 토론 내용과 그 영향에 
대해서는
-2000년 3월호 월간 아틀란틱지에 실린 ``케프트 대학''이라는 
제목의 기사를 
-참고하시기 바랍니다.) 
-<p>
-
-만약 학교측이 여러분이 만든 프로그램을 자유 
소프트웨어로 배포하는 
-것을 허용하지 않을 것 같은 기미가 보인다면, 초기에 문ì 
œë¥¼ 제기하는 
-것이 가장 좋은 방법입니다. 
-개발 중인 프로그램이 보다 유용하게 완성되어 갈수록 
학교 당국은 
-프로그램을 여러분으로부터 격리해서 완성하려는 유혹을 
-더욱 많이 느끼게 될 것입니다.
-개발 초기 단계에는, 여러분에게 보다 많은 영향력이 
있습니다. 
-<p>
-
-따라서 우리는 여러분이 프로그램을 절반 정도 완성했을 
시점이 되면,
-``이 프로그램을 자유 소프트웨어로 배포할 수 있도록 해 
주면
-완성하겠다.''는 식으로 학교측에 접근하기를 권합니다. 
-이것을 허세라고 생각하지는 말기 바랍니다. 
-보다 많은 경우에 있어서 여러분은 다음과 같이 말할 수 
있는
-용기를 가질 수 있어야만 합니다. 
-``내가 만든 프로그램은 자유 소프트웨어가 되어야 합니다.
-그렇지 않다면 결코 프로그램을 만들지 않을 것입니다.'' 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGPL" NAME="CouldYouHelpApplyGPL">
-프로그램에 GPL을 적용하는 방법을 구체적으로 설명해 
주시겠습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-<A HREF="/licenses/gpl-howto.html">GPL 규정들을 실무에 적용하는 
방법</a> 
-문서를 참고하시기 바랍니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGFDL"
- NAME="CouldYouHelpApplyGFDL">
-매뉴얼에 GFDL을 적용하는 방법을 구체적으로 설명해 주시겠
습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-<A HREF="/licenses/fdl-howto.html">GFDL 규정들을 실무에 적용하는 
방법</a> 
-문서를 참고하시기 바랍니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCHeardOtherLicense" NAME="HeardOtherLicense">
-어떤 사람이 GPL 프로그램을 GPL이 아닌 다른 라이선스로 
취득했다는 
-말을 들었습니다. 가능한 얘기입니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GNU GPL은 <B>사용자</B>들이 프로그램에 다른 종류의 라이선
스를 추가할 수
-있는 권리를 허용하지 않습니다. 그러나 프로그램의 <B>ì 
€ìž‘권자</B>는 
-몇 종류의 라이선스를 함께 사용해서 프로그램을 배포할 
수 있습니다. 
-이럴 경우, 그 중 하나가 GNU GPL이 될 수 있습니다. 
한국내에서 배포되고 
-있는 프로그램의 경우 <a 
href="http://openoffice.kldp.org/";>OpenOffice</A>가 
-이러한 예를 따르고 있다고 할 수 있습니다.
-<p>
-
-여러분이 구한 복제물에 포함되어 있는 라이선스는 ì 
€ìž‘권자에 의해서
-포함된 것으로 간주되고, 또한 적법한 절차에 의해서 ë³µì 
œë¬¼ì„ 취득한
-것으로 인정되어 여러분이 갖고 있는 복제물에 그대로 ì 
ìš©ë©ë‹ˆë‹¤. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" NAME="ReleaseUnderGPLAndNF">
-제가 만든 프로그램을 GNU GPL로 공표하고 싶습니다. 그런데
-동일한 코드를 자유 소프트웨어가 아닌 프로그램에서도 
사용하고 싶습니다.
-이러한 이중적인 사용이 가능한지요?</a></h4>
-
-<dd>
-자유 소프트웨어가 아닌 프로그램을 공표하는 것은 윤리ì 
ìœ¼ë¡œ ë³¼ 때 
-언제나 좋지 못한 것이지만, 법률적인 측면에서 ë³´ë©´ ê·¸ë 
‡ê²Œ 하는데 따른
-어떠한 장애도 없습니다. 만약 여러분이 해당 코드의 ì 
€ìž‘권자라면
-여러번에 걸쳐서 다른 종류의 라이선스로 프로그램을 
공표하는 것이 가능합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDeveloperViolate" NAME="DeveloperViolate">
-GPL 프로그램을 만든 개발자 자신도 GPL에 구속됩니까?
-개발자가 한 행동이 GPL 위반이 되었던 사례가 
있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-엄밀하게 말해서, GPL이란 프로그램을 사용하고 배포 및 
-개작할 수 있도록 개발자로부터 임의의 제3자에게 
부여되는 라이선스입니다. 
-따라서 저작권자는 자신의 프로그램에 대해서 무엇을 하든
지 간에 라이선스에 
-종속되지 않기 때문에 GPL 위반이 성립될 수 없습니다. 
-<p>
-
-그러나 개발자 자신이 GPL 위반이 될 수 있는 일을 한다면, 
그는 
-공동체 안에서의 도덕적 지위를 잃게 될 것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCCanDeveloperThirdParty"
- NAME="CanDeveloperThirdParty">
-GPL로 프로그램을 배포했던 개발자가 후에 누군가에게 그 
프로그램에 대한
-독점적인 사용권을 줄 수가 있습니까?
-</a></h4>
-
-<dd>
-그렇지 않습니다. GPL에 의해서 공중이 이미 프로그램을 
사용할 수 있는
-권리를 갖고 있기 때문에 그러한 권리는 철회될 수 
없습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCCanIUseGPLToolsForNF"
- NAME="CanIUseGPLToolsForNF">
-GPL로 배포되는 에디터를 자유 소프트웨어가 아닌 
소프트웨어를
-개발하는데 사용하는 것이 가능합니까? 또한 GPL을 따르는 
도구들을 이용해서
-자유 소프트웨어가 아닌 코드들을 컴파일하는 것이 
가능합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-가능합니다. 에디터와 개발 도구들에 대한 저작권은, 
도구들을 이용해서
-만들어진 코드에 영향을 미치지 않습니다. 
-<p>
-
-몇몇 프로그램들은 기술적인 이유로 프로그램의 일부분을 
출력 결과에
-복사하기도 합니다. 예를 들면, Bison의 경우에는 표준 파서 
프로그램을
-출력 파일로 복사합니다. 이러한 경우에는 출력에 포함된 
복사 부분이
-최초의 라이선스를 그대로 따르게 됩니다. 프로그램의 입ë 
¥ìœ¼ë¡œë¶€í„°
-파생된 출력은 입력의 저작권 상태를 동일하게 갖습니다. 
-<p>
-
-그러나 Bison은 자유 소프트웨어가 아닌 프로그램을 
만드는데 사용될 수
-있습니다. 이것은 Bison 출력 파일에 포함될 표준 파서 
프로그램에 대한
-사용을 제한없이 허용했기 때문입니다. 
-이러한 결정을 하게된 이유는 자유 소프트웨어가 아닌 
프로그램을 만드는데
-사용할 수 있는, Bison과 경쟁이 될만한 도구들이 이미 
존재하고 있기 때문입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLFairUse" NAME="GPLFairUse">
-GPL 프로그램의 소스 코드에도 ``공정 사용(fair use)''이 ì 
ìš©ë  수 
-있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-그렇습니다. 공정 사용(fair use)이란 
-저작권자의 배타적인 권리를 제한하는 것으로, 공공 
도서관이나 교육 기관에서의
-사용과 같이 공적 목적이나 학술적 발전을 위해서 ì 
€ìž‘물의 복제 및 사용을 허가하는 
-것을 말합니다. 한국의 경우에는 ``저작권법 제2장 6절 ì 
€ìž‘재산권의 제한'' 부분에 
-이러한 사항이 규정되어 있습니다. 따라서 공정 사용의 
경우에는 GPL이나 기타 다른 
-종류의 라이선스에서 개발자가 어떠한 종류의 제한을 설ì 
•í–ˆë‹¤ 하더라도 개발자의 
-승인없이 소스 코드를 사용할 수 있습니다. 
-<p>
-
-그러나 공정 사용에 대해서 전세계적으로 통용되는 기준이 
존재하지는 않는다는 점에 
-주의하시기 바랍니다. 어떠한 종류의 사용이 공정 
사용인지에 대해서는 
-국가마다 그 기준이 다릅니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLOutput" NAME="GPLOutput">
-제가 만든 프로그램의 작업 결과물이 GPL이 되도록
-할 수 있습니까? 예를 들면, 하드웨어를 디자인하는 
프로그램을 만들었다고
-할 때, 다른 사람이 이 프로그램을 이용해서 만든 디자인을 
-자유 소프트웨어가 되도록 할 수 있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-일반적으로 이것은 법률적으로 불가능합니다. 저작권법은 
-프로그램을 사용해서 만들어진 출력 데이터에 대한 
권리를, 개발에 사용된
-프로그램의 저작권자에게 인정하고 있지 않습니다. 
-한국의 경우 저작권법과 컴퓨터 프로그램 보호법 2개의 
법이 여기에 해당됩니다.
-만약 프로그램의 사용자가 자신의 데이터를 입력하거나 
변환하기 위해서
-여러분이 만든 프로그램을 사용했다고 하면 출력물에 대한 
저작권은 프로그램을
-사용한 사람에게 있는 것이지 여러분에게 있는 것이 
아닙니다. 
-보다 일반적인 경우에 있어서, 프로그램이 입력을 단지 
다른 형태로 번역하는 
-형태였다고 하면 출력을 만들어 내는데 사용된 입력 
자료의 저작권 설정이
-출력 결과물에도 그대로 적용됩니다.
-<p>
-
-따라서 출력물의 사용에 대해서 여러분이 어떠한 영향력을 
행사할 수 있는
-유일한 경우는 출력물의 핵심 부분이 여러분이 만든 
프로그램의 일부분을
-복사하는 형태로 만들어 지는 경우입니다. 예를 들면, 
-<A HREF="#CanIUseGPLToolsForNF">이전 질문에 대한 답변과 같이 
Bision</A>을 
-사용해서 만들어진 결과물은 모두 GPL이 됩니다. 
-하지만 Bision의 경우에는 전략상의 이유로 우리가 특별한 
예외 기준을 
-설정해 놓았다는 것을 이미 말한 바 있습니다. 
-<p>
-
-그렇다면 한가지 가능한 경우를 생각해 봅니다. 
-그렇게 해야할 기술적인 이유가 특별히 없음에도 불구하고 
이 질문의 의도와
-같은 목적을 충족시키기 위해서, 고의적으로 프로그램의 
일부가 결과물로 
-복사되도록 만들 수 있을 것입니다. 그러나 복사된 부분이 
실제적인 목적으로 
-사용되지 않는다면 사용자는 그 부분을 삭제하고 단지 
나머지 부분만을 사용할 수
-있을 것입니다. 그리고 사용자는 복사된 부분에 적용될
-배포상의 조건과 규정들을 무시하게 될 것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" NAME="WhatCaseIsOutputGPL">
-어떤 경우에, GPL 프로그램이 만든 결과물에도 GPL이 ì 
ìš©ë©ë‹ˆê¹Œ?</A></h4>
-
-<dd>
-프로그램의 일부분이 결과물로 복사될 때만 가능합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLModuleLicense" NAME="GPLModuleLicense">
-GPL 모듈에 제가 만든 모듈을 추가했을 경우에, 제가 만든 
모듈에 대한 라이선스로
-GPL을 사용해야만 합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GPL은 결합된 프로그램 전체가 GPL로 공표될 것을 
요구합니다. 
-따라서 여러분이 만든 모듈의 라이선스는 GPL이 되어야 
합니다. 
-<p>
-
-그러나 여러분이 만든 코드를 사용하는데 따른 보다 많은 
허가 사항을
-추가할 수는 있습니다. 만약 원하다면, <A 
HREF="/philosophy/license-list.html">GPL과 호환되는 보다 
-유연한 라이선스</A>를 사용할 수 있습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCIfLibraryIsGPL" NAME="IfLibraryIsGPL">
-만약 라이브러리가 LGPL이 아닌 GPL로 공표되어 있다면
-이 라이브러리를 사용하는 프로그램은 GPL 프로그램이 
되어야 합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-그렇습니다. 실제적으로 프로그램이 라이브러리를 포함한 
상태로 실행되기
-때문에 GPL이 되어야 합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" name="IfInterpreterIsGPL">
-만약 특정한 프로그래밍 언어에 대한 인터프리터가 GPL로 
공표되어 있다면
-이러한 인터프리터를 사용해서 만들어진 프로그램에도 
GPL과 호환되는
-라이선스가 적용되어야 합니까?</a></h4>
-
-<dd>
-인터프리터가 단순히 한 언어를 인터프리트하는 역할을 
하는 경우에는
-그렇지 않습니다. 인터프리터에 있어서 인터프리트된 
프로그램은 단순히
-데이터일 뿐입니다. GPL과 같은 자유 소프트웨어 라이선
스는 저작권법에 기초하고
-있기 때문에 인터프리터를 사용해서 만들어진 데이터를 ì 
œí•œí•  수 없습니다. 
-어떠한 데이터에 대해서도 인터프리터를 사용할 수 
있으며, 인터프리트된 데이터에 대한
-어떠한 요구도 할 수 없습니다. 
-<p>
-
-그러나 인터프리터가 라이브러리와 같은 요소와 
바인딩되도록 확장되어 있을
-경우에는, 인터프리트된 결과로 만들어진 프로그램이 
바인딩을 통해서 라이브러리와 
-링크될 것입니다. 만약 라이브러리가 GPL로 공표된 
것이었다면, 인터프리트 되어 
-만들어진 프로그램은 GPL과 호환되는 형태로 공표되어야 
합니다. 
-이러한 예로 JNI와 자바 네이티브 인터페이스를 들 수 
있습니다. 
-이러한 방법으로 접근되는 라이브러리들은 이들을 
호출하는 자바 프로그램과 
-다이나믹하게 링크됩니다. 
-<p>
-
-또하나의 일반적인 사례는 인터프리터와 이 인터프리터를 
사용해서 인터프리트된
-라이브러리들이 함께 제공되는 경우입니다. 
-예를 들면, Perl 인터프리터는 많은 종류의 Perl 모듈들과 
함께 제공되고
-자바 구현물에는 많은 양의 자바 클래스들이 함께 ì 
œê³µë©ë‹ˆë‹¤. 
-이러한 경우에는 라이브러리와 라이브러리를 호출하는 
프로그램이 항상 다이나믹하게 
-링크되어 함께 사용됩니다. 
-
-<p>
-결과적으로 GPL로 공표된 Perl 모듈이나 자바 클래스를 
여러분이 만든 프로그램에
-포함시키기로 결정했다면 결합된 Perl이나 자바 프로그램이 
실행될 
-인터프리터들의 라이선스에 상관없이, 여러분의 
프로그램은 GPL과 호환되는 방식으로 
-공표되어야만 합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWindowsRuntimeAndGPL"
- NAME="WindowsRuntimeAndGPL">
-저는 마이크로소프트의 Visual C++ (또는 VIsual Basic)으로 
윈도우즈용
-응용 프로그램을 만들고 있습니다. 이 프로그램을 GPL로 
만들려고 하는데
-GPL은 이러한 프로그램이 실행될 때, Visual C++ (또는 Visual 
Basic)의 라이브러리와 
-다이나믹 링킹되는 것을 허용합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-그렇습니다.  
-런타임 라이브러리는 일반적으로 여러분이 사용하고 있는 
컴파일러나
-인터프리터와 함께 제공되기 때문에 이러한 형태는 
가능합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCOrigBSD" NAME="OrigBSD">
-최초의 BSD 라이선스가 GPL과 호환되지 않는 이유는 무엇입
니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GPL에는 없는 특정한 제한들이 포함되어 있기 때문입니다. 
-BSD 라이선스에는 프로그램의 홍보에 대한 규정이 
있습니다. 
-GPL에는 다음과 같은 부분이 있습니다. 
-<p>
-
-<pre>
-  프로그램(또는 2차적 프로그램)을 양도할 때는 
피양도자의 권리를 제한할 수 
-  있는 어떠한 사항도 별항으로 추가할 수 없습니다.
-</pre>
-<p>
-
-홍보에 대한 부분은 별도의 제한 사항이라고 볼 수 있기 
때문에 GPL 호환된다고 볼 수
-없습니다. 그러나 개정된 BSD 라이선스에서는 문제의 
소지가 되는 구문이 삭제되었습니다.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLAndPlugins" NAME="GPLAndPlugins">
-플러그인 (plug-in)을 사용하는 프로그램을 GPL로 공표한다고 
할 때, 
-플러그인의 라이선스에 대한 조건이 있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-그것은 프로그램이 플러그인을 어떤 방식으로 실행시키는 
지에 달려있습니다. 
-만약 프로그램이 플러그인을 실행하기 위해서 fork와 exec를 
사용한다면
-플러그인은 별도의 프로그램이라고 볼 수 있으므로 
플러그인을 사용하는
-프로그램의 라이선스에는 플러그인에 대한 별도의 규정이 
필요없습니다. 
-<p>
-
-하지만, 만약 프로그램이 플러그인과 다이나믹하게 
링크되는 형식으로
-실행되어 서로 함수를 호출하고 자료 구조를 공유하게 
된다면
-이는 하나의 프로그램을 형성하게 된다고 볼 수 있으므로 
플러그인은
-메인 프로그램이 확장된 것으로 간주되어야 합니다. 
-이것은 플러그인에도 GPL이나 GPLê³¼ 호환되는 라이선스를 ì 
ìš©í•´ì•¼
-한다는 것을 의미합니다. 
-<p>
-
-만약 프로그램이 플러그인과 다이나믹하게 링크되는 
형태이지만, 
-프로그램이 프러그인의 메인 함수를 몇가지 옵션과 함께 
호출하고 
-여기에 대한 리턴값을 기다리는 형태로 만들어 졌다면, 
매우 판단하기
-어려운 경우가 됩니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLPluginsInNF" NAME="GPLPluginsInNF">
-자유 소프트웨어가 아닌 프로그램을 대상으로 하는 
플러그인을 GPL로 만드는
-것이 가능합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-프로그램이 플러그인을 실행하기 위해서 fork와 exec를 
사용한다면
-플러그인은 별도의 프로그램이라고 볼 수 있으므로 
플러그인을 사용하는
-프로그램의 라이선스에는 플러그인에 대한 요구 조건이 
필요없습니다. 
-따라서 플러그인을 GPL로 만들 수 있습니다. 여기에는 
특별한 
-요구 사항이 없습니다. 
-<p>
-
-하지만, 만약 프로그램이 플러그인과 다이나믹하게 
링크되는 형식으로
-실행되어 서로 함수를 호출하고 자료 구조를 공유하게 
된다면
-이는 하나의 프로그램을 형성하게 된다고 볼 수 있으므로 
플로그인은
-메인 프로그램이 확장된 것으로 간주되어야 합니다. 
-이것은 GPL이 적용된 플러그인을 메인 프로그래과 함께 
사용하는 것이
-GPL 위반이 된다는 것을 의미합니다. 
-그러나 이러한 법률적 문제는 여러분이 만든 플러그인의 
라이선스에 
-자유 소프트웨어가 아닌 프로그램과 링크하는 것을 
허용하다는 예외 규정을 
-추가하는 것으로 해결할 수 있습니다. 
-<p>
-
-보다 구체적인 사항에 대해서는 ``자유 소프트웨어가 아닌 
라이브러리를 사용하는 
-자유 소프트웨어의 개발''과 관련된 <A 
HREF="#WritingFSWithNFLibs">질문 부분을 
-참고</A>하시기 바랍니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCLinkingWithGPL" NAME="LinkingWithGPL">
-코드를 GPL 프로그램과 링크시켜야만 제가 만들고자 하는 독
점 프로그램을
-만들 수 있습니다. 이것은 제가 만든 프로그램이 GPL 
프로그램이 되어야 한다는 
-것을 의미합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-그렇습니다.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCSwitchToLGPL" NAME="SwitchToLGPL">
-그렇다면 링크하고자 하는 프로그램을 Lesser GPL 라이선스로 
사용할 수 있는 방법은
-없습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-프로그램의 저작권자에게 요청할 수는 있습니다. 
-그러나 대부분의 저자들은 굳은 자세를 유지할 것이고
-거절할 것입니다.
-GPL의 기본적인 개념은, ``우리가 만든 코드를 여러분의 
프로그램에
-포함시키고자 한다면, 여러분이 만든 프로그램 또한 자유 
소프트웨어가
-되어야 한다.''는 것입니다. 
-그것은 여러분이 만든 프로그램을 공동체의 일부로 
환원시키기 위해서
-일종의 압력을 행사하는 것과 같습니다. 
-<p>
-
-여러분은 언제든지 우리가 만든 코드를 사용하지 않는 선
택을 할 수
-있습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCManyDifferentLicenses"
- NAME="ManyDifferentLicenses">
-저는 다양한 라이선스가 적용된 여러 개의 컴포넌트들과 
링크되어 실행되는
-응용 프로그램을 만들고 있습니다. 
-ê·¸ 때문에 제가 만든 프로그램의 라이선스를 어떻게 설ì 
•í•´ì•¼ 할지 매우
-혼란스럽습니다. 어떻게 해야 할까요?</A></h4>
-
-<dd>
-이 질문에 답하기 위해서는, 먼저 프로그램이 사용하는 
컴포넌트들의 이름과 
-각각의 라이선스에 대해서 알아야 합니다. 그리고 
프로그램의 라이브러리가 어떠한 
-방식으로 컴포넌트를 호출하는 지에 대한 간략한 설명이 
필요합니다. 
-다음의 예와 같은 설명이 포함된 질문이 필요합니다. 
-
-<P>
-<UL>
-<LI>소프트웨어가 작동하기 위해서 FOO라는 라이브러리와 
링크되어야 합니다. 
-FOO의 라이선스는 Lesser GPL입니다. 
-<LI>제 프로그램은 BAR 프로그램을 실행하기 위해서 시스템 
콜을 수행하는데
-BAR 프로그램은 QUUX와 링크하는 것을 허용한다는 예외 
조항이
-추가된 GPL 프로그램입니다. 
-</UL>
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCMereAggregation" NAME="MereAggregation">
-``단순 집합(aggregation)''과 ``두개의 모듈을 결합하여(combine) 
하나의 
-프로그램으로 만든다''는 의미의 차이는 무엇입니까?</A></h4>
-
-<dd>
-두 프로그램의 단순 집합이란 CD-ROM이나 하드 디스크 등에 
이들을 단순히
-함께 저장한 것을 말합니다. 우리는 이 말을 프로그램들이 
하나의 프로그램의 
-일부로서가 아닌 독립된 프로그램들로 취급될 때 
사용합니다. 
-이 경우, 하나의 프로그램에 GPL이 적용된다고 해도 다른 
프로그램에는 전혀
-영향을 미치지 않습니다. 영어로 aggregation이라는 단어는 ì 
€ìž‘권법 상에서
-집합 저작물이라는 용어로 사용되고 있습니다. 독립된 ì 
€ìž‘물을 의미하는
-independent works는 독자적 저작물이라는 용어를 사용합니다. 
-<p>
-
-두개의 모듈을 결합한다는 것은 이들이 보다 큰 하나의 
프로그램을
-구성하기 위해서 함께 연결된다는 뜻입니다. 
-이 경우 어느 한쪽이라도 GPL 프로그램이면, 결합된 전체 
프로그램 또한
-GPL로 공표되어야 합니다. 그렇게 하기 싫다면 프로그램들을
-결합하지 않으면 됩니다. 
-
-<p>
-두개의 부분이 결합되어 하나의 프로그램을 구성하고 
있는지 아닌지의 여부를 어떻게 결정할 
-것인가라는 문제는 궁극적으로 판사들이 결정해야 할 법률
적인 문제입니다. 그러나
-우리는 적정한 기준이 exec와 파이프, rpc, 공유 어드레스 
안에서의 함수 호출 등과 같은
-통신 매커니즘과 어떤 종류의 정보가 교환되는가 하는 통신
상의 내용에 달려있다고
-믿고 있습니다. 
-<p>
-
-만약 모듈들이 특정한 실행 파일 안에 함께 포함되어 
있다면
-이것은 명확히 하나의 프로그램으로 결합되어 있는 것입
니다. 
-만약 모듈들이 공유된 어드레스 공간 안에서 링크되어 
실행되도록
-설계되어 있다면 이또한 거의 확실히 하나의 프로그램으로 
결합되어
-있는 것으로 볼 수 있습니다. 
-<p>
-
-이와 대조적으로 파이프와 소켓, 명령행 인자 등은 두개의 
독립된
-프로그램간의 통신을 위해서 사용되는 매커니즘입니다. 
따라서 모듈들이
-이러한 형식을 사용한다면 모듈들은 독립된 프로그램으로 
볼 수 있습니다. 
-그러나 통신의 내용과 의미를 충분히 깊게 고려해 볼 때, 
-복잡한 내부 자료 구조를 교환하는 것 또한 두 개의 부분이 
보다 큰
-하나의 프로그램을 구성하는 것으로 볼 수 있을 것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCAssignCopyright" NAME="AssignCopyright">
-왜 자유 소프트웨어 재단은 FSF가 저작권을 갖고 있는 
프로그램에 기여하고
-있는 사람들에게, 저작권을 자유 소프트웨어 재단으로 
양도하도록 하고 있습니까?
-제가 GPL 프로그램의 저작권자라면, 저 또한 저작권을 자유 
소프트웨어 재단으로
-양도해야 합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-우리 변호사들의 자문에 따르면, 법정에서 GPL을 위반한 
사람에 대해서 우리가 
-가장 <A HREF="/licenses/why-assign.html">유리한 입장을 취할 수 
있는 방법</A>은 
-저작권 소유 문제를 가능한 가장 단순하게 유지하는 
것이라고 합니다. 
-그래서 우리는 기여자들에게 그들이 기여한 부분에 대한 ì 
€ìž‘권을 자유 소프트웨어
-재단 측에 양도하든지 아니면, 공개 프로그램(public 
domain)으로 만들어서 저작권을 포기하도록
-요청하고 있습니다. 
-<p>
-
-또한 우리는 각각의 기여자들에게 그들의 고용자들이 ì 
€ìž‘권을 주장할 수
-없도록 저작권 포기에 동의한다는 약속을 받도록 요청하고 
있습니다. 
-<p>
-
-물론, 모든 기여자들이 그들의 프로그램을 공개 
프로그램으로 만들어서
-저작권을 포기한다면 GPL을 강제할 수 있는 저작권 자체가 
없어지는 것과
-같습니다. 그래서 우리는 많은 양의 코드에 대해서는 ì 
€ìž‘권을 설정하고,
-오직 짧은 수정에 대한 부분만을 공개 프로그램으로 
만들도록 
-사람들에게 말하고 있습니다. 
-<p>
-
-만약 여러분이 만든 GPL 프로그램에 대해서 법적 대응을 할 
수 있도록
-하고 싶다면 이같은 방법을 따르는 것이 좋은 선택입니다. 
-보다 구체적인 사항에 대해서 알고 싶을 경우에는 
-<A HREF="mailto:licensing@gnu.org";>&lt;licensing@gnu.org&gt;</A>
-앞으로 영문 메일을 보내 주시기 바랍니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLCommertially" NAME="GPLCommertially">
-GNU GPL로 배포되는 소프트웨어의 일부를 개작해서 제가 만든
 새로운 프로그램에
-포함시켰을 경우에, 이 프로그램을 상업적으로 배포하거나 
판매하는 것이
-가능합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-개작한 프로그램을 상업적으로 판매하는 것은 가능합니다. 
-그러나 이 경우에도 GNU GPL의 기준에 따라서 판매 및 배포가 
이루어져야
-합니다. 다시 말해서, GPL에 규정된 대로 사용자들이 소스 
코드를 이용할 수
-있도록 해야 하고 이들이 프로그램을 재배포하거나 
개작하는 것 또한
-허용해야 합니다. 
-<p>
-
-이러한 사항은 여러분의 프로그램에 GPL 코드를 포함시키기 
위해서 충족되어야
-할 요구 조건입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCUseGCC" NAME="UseGCC">
-저는 C와 C++ 프로그래밍 언어를 사용하고 있는데, GCC를 
이용해서 컴파일하고
-있습니다. 제가 만든 프로그램을 GCC의 라이선스와 같은 
GPL로 공표해야만 
-합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GCC를 사용해서 만들어진 프로그램의 라이선스와
-GCC의 라이선스는 별개의 문제입니다.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLOtherThanSoftware"
-NAME="GPLOtherThanSoftware">
-GPL을 소프트웨어가 아닌 다른 부문에도 적용할 수 
있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GPL은 저작물의 ``소스 코드''가 무엇으로 구성되는가라는 ì 
ì´ 명확히 구분될 수
-있는 한, 어떠한 종류의 저작물에도 적용할 수 있습니다. 
-GPL에서는 소스 코드를, ``저작물을 개작하기 위해서 선
호되는 형태''라고 정의하고
-있습니다. 
-
-<p>
-그러나 교과서나 매뉴얼과 같이 교육을 위한 자료들에는 
GPL보다 GFDL을 사용할 
-것을 추천합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCConsider" NAME="Consider">다음과 같은 상황이 
있습니다. 
-<UL>
-<LI>X가 프로젝트의 V1 (첫번째 버전)을 GPL로 공표했습니다. 
-<LI>Y가 V1에 기반한 새로운 코드를 작성하고, V1을 개작하는 
작업으로 두번째 버전인 V2의
-개발에 기여했습니다. 
-<LI>이제, X가 V2를 GPL이 아닌 라이선스로 교체하려고 
합니다. 
-</UL>
-
-이 경우, X는 Y의 허가를 받아야 합니까?</A></h4>
-
-<dd> 
-그렇습니다. Y는 GPL 프로그램이었던 V1을 기반으로 작업을 
했기 때문에
-그가 만든 개작물을 GNU GPL로 공표되어야 합니다. 
-따라서 Y가 V2를 다른 라이선스로 공표하기 위해서는 Y의 
동의가
-필요합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLInProprietarySystem"
- NAME="GPLInProprietarySystem">
-GPL 소프트웨어를 독점 시스템 안에 통합시키고
-싶습니다. 가능합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GPL 소프트웨어는 독점 시스템 안에 통합될 수 없습니다. 
-GPL의 목적은 모든 사람들에게 프로그램에 대한 학습과 
개작, 
-복제와 재배포의 자유를 부여하기 위한 것입니다. 
-만약 GPL 프로그램을 자유 소프트웨어 시스템이 아닌 곳에 
통합시킨다면,
-그것은 GPL 소프트웨어를 자유 소프트웨어가 아닌 것으로 
만드는 
-결과가 됩니다. 
-<p>
-
-GPL 프로그램이 통합된 시스템은, GPL 프로그램이 확장된 
것이라고 할 수
-있습니다. GPL은 GPL 프로그램을 확장한 버전을 공표할 때 그 
라이선스로
-GPL을 사용해야 한다고 규정하고 있습니다. 여기에는 
두가지 이유가 있습니다. 
-첫번째는 소프트웨어를 취득한 사용자로 하여금 그들이 
가질 수 있는 자유를
-알게 하려는 것이고, 두번째는 그들이 만든 개선점들을 
공동체로 환원하도록
-격려하기 위한 것입니다. 
-<p>
-
-그러나 많은 경우에 있어서, GPL 소프트웨어를 독점 시스í…
œê³¼
-함께 배포할 수 있습니다. 이것이 가능하기 위해서는 GPL 
프로그램과 그렇지 않은
-프로그램들이 서로 결합되어 하나의 프로그램으로 
작동하는 형태가 아니라 서로 
-독립적으로 실행되거나 통신하는 형태가 되어야만 합니다. 
-<p>
-
-GPL 소프트웨어가 독점 시스템에 통합된 형태인지 아니면 
서로 독립적으로 작동하는
-형태인지에 대한 구별은 실제적인 측면과 형식적인 
측면으로 구분해서
-생각해 볼 수 있습니다. 
-실제적인 측면에서 볼 때, 두개의 프로그램이 하나의 
프로그램을 구성하는 
-두개의 부분으로 기능하면서 결합되는 경우에는, 두개의 
프로그램을 별도의
-프로그램으로 취급할 수 없기 때문에 프로그램 모두가 
GPL로 취급되어야
-합니다. 
-만약 두개의 프로그램이 커널과 컴파일러(또는 쉘, 
에디터)의 경우과 같이 분리된 상태를 
-유지하면서 원래의 기능을 충분히 수행할 수 있다면 
각각의 프로그램들을 
-별도의 프로그램으로 취급할 수 있습니다. 
-
-<P>
-문제가 되는 것은 GPL 소프트웨어가 포함된 시스템을 배포할
 때, 사용자들에게 배포 형식을
-어떻게 설명할 것인가 하는 형식적인 측면입니다. 
-우리가 이러한 부분에 관심을 갖고 있는 것은
-집합물에 포함되어 있는 GPL 소프트웨어의 상태를 
사용자들이 명확하게 인식하게 되기를
-원하기 때문입니다. 
-
-<p>
-만약 시스템의 일부가 독점 소프트웨어라는 사실을 알고 
있는 사용자들에게, GPL 소프트웨어가
-시스템의 일부로 포함되어 있다고 말하면서 시스템을 
배포하게 된다면
-사용자들은 GPL 소프트웨어에 대해서 갖게 될 그들의 
권리를 확실히 
-알지 못하게 될 수 있습니다. 
-그러나 그들이 받은 것이 자유 소프트웨어인데, 여기에 
덧붙여서 다른 프로그램들도 함께 받은 
-것이라는 식의 설명을 전달받을 수 있다면, 그들의 권리는 
명확해 질 수
-있을 것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCMoneyGuzzlerInc" NAME="MoneyGuzzlerInc">
-GPL 프로그램을 개작한 뒤에 돈벌레 주식회사가 만든 독점 
라이브러리와 링크시키고
-싶습니다. 이 경우, 라이브러리의 소스 코드를 제가 배포할 
수는 없지만
-만약 프로그램을 개작하고자 하는 사람이 있다면 
라이브러리를 직접 구입하는 형식을
-취하면 될 것입니다. 그런데, GPL에서 이러한 형태를 
금지하는 이유는 무엇입니까?
-</A></h4>
-
-<dd>
-여기에는 두가지 이유가 있습니다. 
-<p>
-
-먼저, 일반적인 이유 때문입니다. 
-만약 A라는 회사가 독점 파일을 만들 수 있도록 허용한다면
-B라는 회사에서 그 독점 파일과 링크되는 GPL 소프트웨어를 
배포하게 될 수
-있는데, 이것은 GPL을 존패 가능성을 위협하기에 충분한 
것입니다. 
-이것은 GPL 소프트웨어의 소스 코드에 대한 모든 종류의 
개작과 확장을 
-억제하는 백지 수표나 다름없습니다. 
-<p>
-
-모든 사용자들이 소스 코드에 접근할 수 있도록 하려는 
것이 우리의 목표이기
-때문에 우리는 그러한 형태를 허용할 경우에 나타날 
결과를 막고자 합니다. 
-<p>
-
-좀더 구체적으로 말한다면, 돈벌레 주식회사의 
라이브러리와 링크된 프로그램은
-우리가 정의하고 있는 범위 안에서 볼 때, 자유 
소프트웨어가 아닙니다. 
-이 라이브러리는 사용자들이 프로그램을 수정하고 다시 
컴파일 하기 위한 
-소스 코드를 모두 제공하고 있지 않기 때문입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
- NAME="DistributeWithSourceOnInternet">
-GPL 프로그램을 소스 코드 없이 바이너리 형태로만 배포하ë 
¤ê³  합니다. 
-판매 후에 소스 코드를 제공해 줄 것을 주문하는 
사용자들에게 소스 코드를 보내주는
-대신에, 단지 인터넷상에 소스 코드를 올려놓으면 안될
까요?</A></h4>
-
-<dd>
-GPL 소프트웨어의 소스 코드를 익명 FTP 사이트에 올려놓는 
것은 언제나 환영할
-만한 일입니다. 그러나 이것이 GPL에 규정된 제3항을 
충족시키지는 못합니다. 
-<p>
-
-사용자가 소스 코드를 원할 때에는 언제든지 사용자에게 
소스 코드를 제공해야
-합니다. 만약 특정한 사용자가 익명 FTP를 이용해서 소스 
코드를 받을 수
-있는 상황이라면 FTP를 이용한 소스 코드의 제공이 
서로에게 편리하겠지만,
-모든 사람이 네트워크를 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
-네트워크를 사용할 수 없는 사용자들도 소스 코드를 ì 
œê³µë°›ì„ 똑같은 권리를
-갖고 있습니다. 따라서 소스 코드를 원하는 사용자로부터 
서면 요청이 도착한다면
-디스크나 테이프 등의 저장 매체에 소스 코드를 담아서 
보내주어야만 합니다. 
-<p>
-
-물론, 가장 간단한 방법은 바이너리를 배포할 때 소스 
코드를 함께 배포하는 
-것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
- NAME="SourceAndBinaryOnDifferentSites">
-바이너리와 소스 코드를 인터넷 상의 다른 사이트에 올ë 
¤ë†“아도 괜찮습니까?
-</A></h4>
-
-<dd>
-GPL에는 바이너리가 제공되는 곳과 같은 위치로부터 소스 
코드를 복사해 갈 수
-있도록 해놓아야 한다고 규정하고 있습니다. 그러나 소스 
코드를 다른 사이트에
-올려놓은 뒤에 이들에 대한 링크나 상호 참조 정보를 명
시해서,
-각각의 바이너리에 대한 소스 코드에 접근할 수 있도록 해 
놓았다면
-우리는 이러한 형태도 ``같은 위치''에 있는 것으로 
간주합니다. 
-<p>
-
-그러나 다른 사이트 어딘가에서 소스 코드를 구할 수 
있다고 해서
-사람들에게 ``XX 사이트를 참고하라.''고 말하는 것은 
충분하지 않다는
-것에 주의하기 바랍니다. 그 사이트에서 해당 소스 코드가 
내일 삭제될 수도
-있으며 동일한 프로그램이라고 하더라도 업그레이드 된 
다른 버전의 
-소스 코드로 대체될 수도 있기 때문입니다. 이 경우 GPL을 
만족시키고
-있다고 할 수 없습니다. 따라서 소스 코드가 있는 
사이트와의 협의를 통해서
-바이너리가 제공되는 동안 해당 바이너리에 대한 소스 
코드가 함께
-제공될 수 있도록 해야만 GPL을 충족시키는 것이 됩니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDistributeExtendedBinary"
- NAME="DistributeExtendedBinary">
-GPL 프로그램을 확장한 버전을 바이너리 형태로 배포하고자 
합니다. 
-바이너리와 함께 확장되기 이전의 소스 코드를 제공해도 
괜찮습니까?
-</A></h4>
-
-<dd>
-안됩니다. 바이너리와 동일한 버전에 대한 소스 코드를 ì 
œê³µí•´ì•¼ 합니다. 
-동일한 버전이란, 사용자들이 빌드했을 때 배포된 
바이너리와 동일한
-바이너리를 생성할 수 있는 코드를 의미합니다. 
-<p>
-
-자유 소프트웨어의 개념 중 하나는 사용자이 *그들이 
사용하고 있는 프로그램*의
-소스 코드를 이용할 수 있어야 한다는 것입니다. 
-<p>
-
-GPL의 주된 목적은 자유 프로그램이 향상되더라도 그 또한 
자유 프로그램이 되도록 
-확실히 보장함으로써 자유 세계를 만드는 것입니다. 
-만약 GPL 프로그램을 향상시킨 버전을 공표할 경우에는 
향상된 버전의 소스 코드 또한
-GPL로 공표해야만 합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
- NAME="DistributingSourceIsInconvenient">
-바이너리를 배포하려고 하는데, 소스 코드 전체와 함께 
배포하는 것이 여의치 않은 상황입니다. 
-수정된 부분에 대한 diff 파일만을 바이너리와 함께 
사용자들에게 제공하고
-소스 코드의 기본 부분은 FSF로부터 다운받도록 제안하는 
것이 가능할까요?
-</A></h4>
-
-<dd>
-이것은 GPL을 준수하려는 선의를 가진 생각에서 비롯된 
요청으로 여겨집니다. 
-그러나 이러한 방법으로 소스 코드를 제공하는 것은
-GPL을 충족시키는 것으로 볼 수 없습니다. 
-<p>
-
-사용자가 지금으로 부터 1년 후에 소스 코드를 필요로 
한다면, FSF로 부터 원하는 버전의
-소스 코드를 얻을 수 없을 지도 모릅니다. 우리가 새로운 
버전의 소스 코드를
-제공하게 되면 사용자들은 diff 파일로 올바른 작업을 할 수 
없게 될 것입니다. 
-
-<p>
-따라서 diff 파일이 아닌 완전한 소스 코드 전체를 
바이너리와 함께 제공할
-필요가 있습니다.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCAnonFTPAndSendSource" NAME="AnonFTPAndSendSources">
-바이너리는 익명 FTP를 통해서 공개하지만, 소스 코드는 
이를 요청하는 사람들에게만
-보내주고 싶습니다. 이러한 형태가 허용됩니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GPL은 바이너리를 소스 코드와 함께 배포하지 않는 
경우에는, 사용자가
-소스 코드를 요청하면 소스 코드를 제공하겠다는 서면 약ì 
•ì„œë¥¼ 함께
-제공하도록 규정하고 있습니다. 왜냐하면 이것이 
사용자들로 하여금
-소스 코드를 얻을 수 있도록 우리가 보장할 수 있는 유일한 
방법이기 때문입니다. 
-<p>
-
-따라서 만약 여러분이 익명 FTP를 통해서 바이너리를 
배포하고자 한다면
-서명 약정서를 제공할 수 없을 것이므로 소스 코드를 FTP로 
함께 제공해야 합니다. 
-이것은 어려운 일이 아닙니다. 만약 여러분이 프로그램을 
배포할
-사이트를 찾으려고 한다면, 소스 코드를 함께 제공할 수 
있는 충분한 여유를 가진 사이트를
-찾아야 할 것입니다. 
-<p>
-
-이러한 경우에는 배포되고 있는 바이너리에 해당하는 소스 
코드를 제공해야 하며,
-특히 이전 버전이나 최신 버전의 소스 코드가 아닌 
바이너리를 만드는데 사용된 
-동일한 버전의 소스 코드를 제공해야 합니다. 
-<p>
-
-바이너리와 소스 코드의 배포는 상호간의 연결 및 접근이 
용이하게 이루어 지는 한,
-다른 머신상에서 이루어지는 것이 허용되며 이 경우, 
바이너리의 다운로드 정보 근처에 해당 
-소스 코드를 구할 수 있는 방법을 명시해야 합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
- NAME="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
-어떤 방법으로 바이너리를 다운받은 사용자 각각이 
-소스 코드도 다운받았는 지 알 수 있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-이러한 사항을 알 필요는 없습니다. 
-사용자들에게 그들이 필요로 하는 바이너리와 소스 코드를 
이용할 수
-있는 방법을 명시해 주는 것만으로 배포자에게 부과된 
요구 사항은 충족된 것입니다. 
-소스 코드를 다운받을지, 다운받지 않을 지는 사용자들의 
선택에 달린 것입니다. 
-<p>
-
-배포자들에게 부과된 GPL 규정은 사용자들에게 소스 코드를 
구할 수 있는 방법을
-확실히 명시하도록 하기 위한 것이지, 사용자들이 원하지 
않는데도 불구하고
-소스 코드를 다운받도록 강제하기 위한 것이 아닙니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL" NAME="WhySomeGPLAndNotLGPL">
-일부 GNU 라이브러리들은 Lesser GPL이 아닌 GPL로 배포되고 
있습니다.
-그 이유는 무엇입니까?</A></h4>
-
-<dd>
-라이브러리에 Lesser GPL을 사용하는 것은 자유 소프트웨어의 
발전을 
-후퇴시키는 것과 같습니다. 이것은 사용자들의 자유를 
지키려는 우리의 노력을 
-부분적으로 중단한다는 것을 의미합니다. 
-또한 Lesser GPL의 규정 중 일부는, GPL 소프트웨어를 기반으로 
만들어진 
-저작물들은 모두 공유되어야 한다는 규정을 보류한 것입
니다. 
-이러한 경우 상황은 점점 더 나빠질 뿐입니다. 
-<p>
-
-그러나 때에 따라서 작전상 후퇴는 좋은 전략이 될 수 
있습니다. 
-때때로 라이브러리에 LGPL을 사용하게 되면 라이브러리의 
사용 범위를 
-확대할 수 있기 때문에 보다 많은 향상을 가져올 수 
있으며, 
-자유 소프트웨어에 대한 지원의 폭을 넓힐 수 있는 등의 
긍정적인 결과를 
-유도할 수 있습니다. 이러한 일이 충분히 많이 이루어 질 
경우에는 자유 소프트웨어를 
-위해서 좋은 일이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 일이 
얼마나 많이 일어날 수 있을까요?
-그러한 상황에서는 단지 일이 좋게 되기를 바랄 수밖에 
없습니다. 
-<p>
-
-라이브러리에 대해서 LGPL이 도움이 되는지 잠정적으로 
시험해 보기 위해서
-LGPL을 사용한 뒤에, 도움이 되지 않을 경우에는 GPL로 라이선
스를 변경하는
-것이 좋은 방법인 것처럼 보일 수도 있습니다. 
-그러나 실제로 그것은 좋은 방법이 아닙니다. 
-일단 특정한 라이브러리에 LGPL을 적용한 뒤에는, 라이선
스를 변경하는
-것이 무척이나 힘들게 됩니다. 
-<p>
-
-라이브러리 별로 어떤 라이선스를 사용했는 지에 대한 
우리의 결정에 
-대해서는 <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">보다 자세한 
문서</A>를 
-통해서 참고할 수 있습니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWillYouMakeAnException" NAME="WillYouMakeAnException">
-GPL로 배포되는 GNU 프로그램 하나를 우리가 진행하고 있는 
독점 소프트웨어 
-프로젝트에 사용하려고 하는데, GPL에 의하면 이러한 
형태가 인정되지 않는 것
-같습니다. 우리에게 예외를 인정해 줄 수 없을까요? 그렇게 
되면 프로그램을 
-사용하는 사람들의 수가 더욱 많아 질 수 있을 거라고 
생각합니다.</A></h4>
-
-<dd>
-미안하지만, 우리는 어떠한 예외도 인정할 수 없습니다. 
-그것이 옳지 않은 일이기 때문입니다. 
-<p>
-
-우리의 목표는 사용자의 수를 최대한 많이 늘리는 것이 
아닙니다. 
-우리의 목표는 가능한 많은 사람들에게 확실한 자유를 
주는 것입니다.
-일반적으로 독점 소프트웨어 프로젝트는 자유의 향상을 
돕기보다 이를
-감소시킵니다. 
-<p>
-
-GPL이 아닌 라이선스를 사용하지만, 자유 소프트웨어를 
만들기 위한 
-프로젝트일 경우에는, 이를 지원하기 위해서 때때로 예외 
규정을 만들기도
-합니다. 그러나 이것은 그렇게 하는 것이 자유 
소프트웨어의 향상에 도움이 되는 
-것이 분명할 때만 가능합니다. 
-<p>
-
-또한 우리는 때때로 GNU 패키지들의 배포 규정을 
변경하기도 하는데, 이또한 
-그렇게 하는 것이 자유 소프트웨어의 증진을 위해서 유
익하다고 판단되는
-경우에 한합니다. 따라서 만약 여러분이 우리에게 예외를 
인정해 달라는
-요청을 할 경우에는 매우 설득력 있는 이유를 제시해야만 
합니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCVersionTwoOrLater" NAME="VersionTwoOrLater">
-프로그램에 ``GPL 버전 2 또는 ê·¸ 이후의 버전이 ì 
ìš©ë©ë‹ˆë‹¤.''라는 말이 포함되어 있는 이유는
-무엇입니까?</A></h4>
-
-<dd>
-자유 소프트웨어 재단은 GPL의 내용을 명확히 하거나
-이전 버전에서 금지되었던 사항을 허용하기 위해서, 또는
-규정을 더욱 철저히 적용하기 위해서 때때로 GPL을 개ì 
•í•˜ê¸°ë„ 합니다. 
-(최근 개정은 1991년도에 이루어 졌습니다.)
-따라서 이러한 문구를 각각의 프로그램에 포함시킴으로써 
-나중에 GPL이 개정되더라도 이미 배포된 GNU 소프트웨어에 
상관없이 
-GNU 소프트웨어 전체에 대해서 통일된 배포 규정을 ì 
ìš©ì‹œí‚¬ 수 있습니다. 
-<p>
-
-만약 이러한 문구가 누락된다면, 개정될 GPL의 내용에 
대해서
-이미 배포되어 있는 GPL 소프트웨어의 수많은 저작권자들과 
오랫동안 협의 과정을 거쳐야 하는데, 
-이것은 거의 불가능한 일입니다. 
-실제적인 관점에서 볼 때, 이것은 GNU 소프트웨어에 대한 
배포 규정을 통일적으로 조정하는 것이
-불가능하게 된다는 것을 의미합니다. 
-<p>
-
-``GPL 버전 2 또는 그 이후의 버전이 적용됩니다.''라는 
문구가 프로그램에 명시되어 
-있고, 새로운 버전의 GPL이 발표되었다고 가정해 봅시다. 
-만약 개정된 버전의 GPL에 새로운 허가 조항이 추가되어 
있다면
-이 조항은 모든 사용자들이 쓰고 있는 프로그램에 즉시 ì 
ìš©ë  수 있습니다. 
-그러나 개정된 GPL이 이전 버전보다 더 많은 제약을 가하고 
있다면 
-현재 사용되고 있는 프로그램에는 이러한 제약이 적용되지 
않아도 무방합니다. 
-왜냐하면 버전 2의 GPL을 그대로 적용해서 사용하는 것이 
가능하기 때문입니다. 
-
-<p>
-``GPL 버전 2 또는 그 이후의 버전이 적용됩니다.''라는 말이 
명시된 프로그램을 사용하는
-사용자는 새로운 버전의 GPL이 발표되었다고 하더라도
-GPL 버전 2의 규정에 따라서 언제든지 이 프로그램을 
사용하고 개작하는 것이 허용됩니다. 
-새롭게 개정된 버전의 GPL에 포함된 보다 엄격한 제한 
조건들을 현재 사용하고 있는 
-소프트웨어에 적용할 필요가 없을 경우에 이것은 매우 유
용한 방법입니다. 
-GPL 버전 3이 발표되었을 때, 버전 3의 규정들을
-적용하고 싶다면 GPL 프로그램 개발자들은 ``GPL 버전 3 또는 
그 이후의 버전이 
-적용됩니다.''는 말로 대치하면 됩니다. 
-<p>
-
-그러나 새로운 버전의 GPL이 공표되었다고 하더라도, 
개발자에게는 새로운 버전의 GPL을 사용해야 할 
-의무가 없습니다. 그들이 이전 버전의 GPL을 보다 선
호한다면 원하는 버전의 GPL을 사용하면
-됩니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyNotGPLForManuals" NAME="WhyNotGPLForManuals">
-매뉴얼에는 GPL을 사용하지 않는 이유가 무엇입니까?</A></h4>
-
-<dd>
-매뉴얼에 GPL을 사용하는 것도 가능합니다. 그러나 
매뉴얼의 경우에는
-GNU 자유 문서 라이선스 (GFDL)를 사용하는 것이 보다 좋은 선
택입니다. 
-<p>
-
-GPL은 프로그램을 위해서 설계된 것입니다. 따라서 GPL에는 
매뉴얼이나 서적에는
-해당되지 않고 프로그램에만 적용될 수 있는 많은 
조항들이 포함되어 있습니다. 
-이에 반해서 GFDL에는 자유 매뉴얼의 발행자들에게 이익을 
주기 위한 조항들이
-포함되어 있습니다. 
-<p>
-
-GFDL을 따르는 저작물들은, 기술적인 부분을 다루는 내용에 
대한
-개작이 허용됩니다. 그러나 우리가 갖고 있는 정치, 윤리, 
법률적 견해에 대한
-언급이 포함된 부분에 대한 수정은 허용되지 않습니다. 
-이러한 형태는 저작권 표시 부분에 개작할 수 없는 부분을 
명시해 놓는 형태를 
-통해서 이루어 지는데, GPL에서는 이러한 사항이 허용되지 
않지만
-GFDL에서는 ``변경 불가 부분''(invariant section)이라는 규정을 
통해서 이것이 
-가능합니다. 
-<p>
-
-기술적인 내용이 포함된 부분에 대한 수정을 허용하는 
것은 매우 중요한데, 
-그 이유는 프로그램을 개작하는 사람은 자신이 개작한 
부분에 해당하는 문서의
-설명도 수정할 수 있어야 하기 때문입니다. 
-프로그램을 수정하면 문서도 함께 수정해야 한다는 것을 
강요할 수는
-없지만 그렇게 되기를 바란다면, 그들의 길을 방해해서는 
안될 것입니다. 
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLTranslations" NAME="GPLTranslations">
-다른 언어로 번역된 GPL이 존재합니까?</A></h4>
-
-<dd>
-영어가 아닌 다른 언어로 번역된 GPL 문서를 갖는 것은 매우 
유용할 것입니다.
-우리에게 번역문을 작성해서 보내주는 분들도 있습니다. 
-그럼에도 불구하고, 우리는 어떠한 번역문도 공식적으로 
인정하지 않고 있습니다. 
-그렇게 하기에는 위험 부담이 너무 크기 때문입니다. 
-<p>
-
-법률 문서는 몇몇 측면에 있어서 프로그램과 유사합니다. 
-따라서 법률 문서를 번역하는 것은 프로그램을 하나의 
언어와 운영체제에서
-다른 것으로 번역하는 것과 같습니다. 
-오직 두가지 언어에 능숙한 변호사만이 이 일을 할 수 
있으며, 이 경우에도
-버그가 포함될 위험이 있습니다. 
-<p>
-
-만약 우리가 GPL 번역문을 공식적으로 승인하게 되면, 
-GPL 원문 뿐 아니라 번역문들이 규정하고 있는 모든 
사항들도 인정해야만
-합니다. 만약 완벽한 번역이 이루어 졌다면 문제될 것이 
없겠지만, 
-만의 하나 그렇지 못하다면 그 결과는 우리가 바로잡을 수 
없는 치명적인
-것이 될 수 있습니다. 
-<p>
-
-프로그램에 버그가 포함되어 있을 경우에는 오류를 
바로잡은 새로운 버전을 만들면 되고,
-결과적으로 이전 버전을 사용하지 않게 될 것 입니다. 
-그러나 만약 우리가 특정한 번역문에 따른 권리를 인정해 
주게 되면
-버그라고 판단되어도 나중에 이를 돌이킬 수 있는 방법이 
없습니다. 
-<p>
-
-우리를 도와주려고 하는 사람들이 때때로 번역 작업을 해 
주겠다는 제안을
-해 오기도 합니다. 번역할 사람이 필요하다는 것이 문ì 
œì˜€ë‹¤ë©´, 문제는 해결된 것입니다. 
-그러나 실제적인 문제의 핵심은 오류가 발생할 
위험성이라는 부분이며, 
-번역을 해 주겠다는 제안은 이러한 위험성을 없앨 수 
없습니다.
-우리는 변호사가 아닌 사람이 번역한 문서들을 공식적으로 
승인할 수 없습니다. 
-
-<p>
-따라서 당분간 우리는 국제적으로 유효한 GPL 번역문을 
공식적으로 승인하지 
-않을 것입니다. 그대신 다음과 같은 2가지 방법을 사용하고 
있습니다. 
-
-
-<p>
-<UL>
-<LI>비공식 번역문을 소개합니다.
-<p>
-이것은 GPL을 번역하는 것을 허용하지만, 법적으로 유효한 
것으로 승인하지는
-않는다는 것을 의미합니다.
-비공식 번역문은 법적인 효력이 없습니다. 따라서 
번역문에는 다음과 같은 사항이
-명시되어 있습니다. 
-<p>
-<pre>
-  이 번역문은 자유 소프트웨어 재단이 승인한 공식 
문서가 아닙니다.
-  GPL을 실무에 적용할 경우, 오직 영문판 GPL에 의해서만 
법률적 
-  효력이 유효할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다 
-</pre>
-<p>
-그러나 비공식 번역문은 GPL이 의도하는 것이 무엇인가를 
알리는데 도움이
-될 수 있으며, 대부분의 사용자들에게는 그것만으로도 
충분합니다. 
-
-<p>
-
-그러나 상업적 목적을 위해서 GNU 소프트웨어를 사업에 
이용하거나
-공개 FTP를 이용해서 배포할 경우에는 
-GPL의 규정을 명확히 하기 위해서 영문판 GPL을 반드시 검토
해야 합니다. 
-
-<p>
-<LI>
-번역문을 출판하는 것은 한 국가에 대해서만 유효합니다. 
-
-<P>
-출판된 번역문은 그 국가에서만 유효한 것으로 
간주합니다. 
-이러한 방법을 통해서 번역문에 오류가 있다고 하더라도
-그 피해를 최소화 시킬 수 있습니다. 
-
-<p>
-그러나 이러한 번역문이 만들어 지기 위해서는 
-동조적이고 능력있는 변호사들의 상당한 노력과 전문 
지식이 필요합니다. 
-따라서 우리는 이러한 번역문이 조만간 만들어 질 수 
있으리라는 약속을 쉽게
-할 수 없습니다. 
-<p>
-</UL>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCInterpreterIncompat" NAME="InterpreterIncompat">
-GPL과 호환되지 않는 라이선스를 사용하는 프로그래밍 
언어에 대한 인터프리터가 
-있다면, GPL 프로그램을 이러한 인터프리터 상에서 실행할 
수 있습니까?</A></h4>
-
-<dd>
-인터프리터가 단지 언어를 인터프리트하는 역할만을 
수행할 경우에는
-가능합니다. 인터프리트된 프로그램은 인터프리터의 입
장에서 볼 때, 
-단순한 데이터에 불과하기 때문입니다. 
-이러한 경우 GPL은 프로그램을 처리하는데 사용되는 툴을 
-제한하지 않습니다. 
-
-<P>
-그러나 인터프리터가 라이브러리와 같은 다른 요소와의 
바인딩을 제공하도록
-확장된 경우에는, 인터프리트된 프로그램은 바인딩 ê³¼ì 
•ì—ì„œ 사용된 요소와
-사실상 링크된 것이라고 할 수 있습니다. 
-이러한 예로 JNI와 자바 네이티브 인터페이스를 들 수 
있습니다. 
-이러한 방식으로 접근되는 라이브러리들은 자바 
프로그램이 이들을 호출할 때, 
-다이나믹하게 링크됩니다. 
-
-<p>
-따라서 만약 이러한 요소들이 GPL과 호환되지 않는 라이선
스로 공표되어 있다면,
-이것은 GPL과 호환되지 않는 라이브러리와 링크하는 것과 
같은 상황이 됩니다. 
-이것은 다음과 같이 해야 한다는 것을 의미합니다. 
-
-<ol>
- <li>
-GPL로 프로그램을 작성해서 공표할 경우에는 GPL과 호환되지 
않는 저작물과
-링크하는 것을 허용한다는 예외 규정을 명시적으로 
포함시킵니다. 
-<p>
-
- <li>
-GPL과 호환되지 않는 저작물과 함께 작동하도록 만든 
코드를 GPL로 공표할 경우, 
-사람들은 이를 GPL과 호환되지 않는 저작물과 함께 사용할 
수 있다는 묵시적인
-허용으로 간주할 수 있습니다. 만약 이것이 의도하는 
것이라면 그러한 사항을 명시적으로
-언급하는 것이 좋습니다. 
-<p>
-
- <li>
-다른 사람의 GPL 코드는 이런 방법으로 링크해서 사용할 수 
없고 
-예외를 설정할 수도 없습니다. 오직 해당 코드의 ì 
€ìž‘권자만이 예외 규정을 추가할 수
-있습니다. 
-<p>
-</ol>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhoHasThePower" NAME="WhoHasThePower">
-GPL을 법률적으로 강제할 수 있는 사람은 누구입니까?</A></h4>
-
-<dd>
-GPL은 저작권에 관련된 라이선스이기 때문에 소프트웨어의 
저작권자가 GPL을
-법률적으로 강제할 수 있는 사람 중 하나입니다. 
-만약 여러분이 GPL 위반을 목격하게 되면 해당 
소프트웨어의 개발자들에게 그
-사실을 알려주시기 바랍니다. 그들은 저작권자 자신이거나 
저작권자와
-연락할 수 있는 사람들입니다. 
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCOOPLang" NAME="OOPLang">
-자바와 같은 객체 지향 언어에 있어서 GPL로 공표된 
클래스를 수정없이 사용해서
-서브 클래스를 생성했을 경우, 서브 클래스가 포함된 전체 
프로그램에는
-GPL이 적용됩니까?
-</A></h4>
-
-<dd>
-서브 클래스를 만드는 것은 2차적 저작물을 만드는 것과 
같습니다. 
-따라서 GPL 라이선스를 사용하는 클래스로부터 파생된 서브 
클래스를 이용해서 만들어진
-전체 프로그램에는 GPL이 적용됩니다. 
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCPortProgramToGL" NAME="PortProgramToGL">
-프로그램을 GNU/리눅스에서 사용할 수 있도록 포팅했다면, 
이 프로그램을
-GPL이나 그밖의 자유 소프트웨어 라이선스로 공표해야만 
합니까?
-</A></h4>
-
-<dd>
-일반적으로 말하면, 그렇지 않습니다. 그것이 법률적인 
요구 사항은 아닙니다. 
-보다 자세히 말하면, 사용하고 있는 라이브러리가 
무엇이며 라이브러리의
-라이선스가 무엇인지에 달려있습니다. 
-대부분의 시스템 라이브러리들은 라이선스로 
-<A HREF="/copyleft/lesser.html">GNU Lesser GPL</A>이나, 어떤 
프로그램과도 
-링크할 수 있다는 예외 조항이 설정된 GNU GPL을 사용하고 
있습니다. 
-이러한 라이브러리들은 자유 소프트웨어가 아닌 
프로그램에서
-사용될 수 있습니다. 그러나 LGPL의 경우에는 준수해야 할 
몇가지 규정들이 있습니다. 
-<p>
-
-어떤 라이브러리들은 GNU GPL만을 사용해서 공표되는데, 
이러한 라이브러리를 
-사용하기 위해서는 라이브러리를 사용한 저작물 전체에 GPL 
호환 라이선스가
-적용되어야 합니다. 그러나 일반적으로 다른 플랫폼에서 
사용할 수 있는 대용물이 
-거의 없는 특별한 라이브러들이 많이 존재하기 때문에 
간단한 포팅 작업에 
-이러한 라이브러리를 사용하고 싶지는 않을 것입니다. 
-
-<p>
-만약 여러분이 만든 프로그램이 자유 소프트웨어가 
아니라면, 우리 공동체에 대한
-기여가 아니며 자유의 가치를 소중하게 생각하는 사람들은 
그 프로그램을 사용하지
-않을 것입니다. 
-따라서 그러한 프로그램은 결과적으로 사람들로 하여금 
그들의 자유를 포기하게끔
-유혹하는 역할을 하게 되어, 오직 자유를 포기한 
사람들게만 유용하게 될 것입니다. 
-먼훗날, 여러분이 걸어온 길을 되돌아 보았을 때 지금까지 
한일이 단순히 돈을 벌기
-위한 것 이상이었다는 느낌을 갖고 싶다면 여러분이 만든 
소프트웨어를 자유 
-소프트웨어로 만들어야 합니다. 
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCCompanyGPLCostsMoney" NAME="CompanyGPLCostsMoney">
-자신들이 직접 만들지 않은 GPL 프로그램을 인터넷으로 
공개하지 않고, 비용을 받고 제공해 
-주는 업체를 발견했습니다. 이는 GPL 위반이 아닙니까?
-</A></h4>
-
-<dd>
-그렇지 않습니다. GPL은 프로그램을 배포하는데 인터넷을 
사용하도록 규정하고 있지
-않습니다. 또한 특정인에게 프로그램을 재배포하도록 규ì 
•í•˜ê³  있지도 않습니다. 
-그리고 프로그램을 재배포할 것을 결정했다고 하더라도, 
그 프로그램의 복제물을 특정인에게
-배포해야 한다고 규정하고 있지는 않습니다. 
-<p>
-
-GPL이 규정하고 있는 것은 <B>그가 원한다면</B> 다른 
사람에게 복제물을 배포할
-자유를 가져야 한다는 것입니다. 
-일단 저작권자가 프로그램을 배포한 뒤에는, 복재물을 
받은 사람은 그가 원하는 
-누구에게도 프로그램을 재배포할 수 있습니다. 
-<p>
-
-<HR>
-<P>
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
- <strong><A HREF="/licenses/gpl-faq.en.html">영어</A></strong>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.es.html">스페인어</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.fr.html">프랑스어</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.it.html">이탈리아어</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.ja.html">일본인</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.ru.html">러시아인</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.zh-cn.html">중국어 (간체)</A>
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]
-
-<P>
-<HR>
-GNU 홈페이지의 <A HREF="/home.html">메인 화면</A>으로 
돌아갑니다. 
-
-<P>
-자유 소프트웨어 재단과 GNU 프로젝트에 대한 질문은 
-<A HREF="mailto:gnu@gnu.org";>gnu@gnu.org</A>로 보내 주시기 바랍니다. 
-
-<P>
-GNU에 대한 질문 이외에 홈페이지 자체에 대한 질문은 
-<A HREF="mailto:webmasters@gnu.org";>webmasters@gnu.org</A>로 보내 주시고
, 
-그밖의 연락 방법에 대해서는 <A HREF="/contact/">연락처
-안내</a> 부분을 참고하시기 바랍니다. 
-
-<P>
-Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-
-<P>
-저작권에 대한 본 사항이 명시되는 한, 어떠한 정보 매체에 
의한 본문의 전재나
-발췌도 무상으로 허용됩니다. 
-
-<P>
-한국어 번역: 2001년 9월 19일 송창훈 
-&lt;<A HREF="mailto:chsong@gnu.org";>chsong@gnu.org</A>&gt;
-
-<P>
-최근 수정일:
-<!-- hhmts start -->
-2002년 1월 25일 chsong
-<!-- hhmts end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]