www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/thegnuproject.sq.po gnu/po/linux-and...


From: Besnik Bleta
Subject: www gnu/po/thegnuproject.sq.po gnu/po/linux-and...
Date: Wed, 3 Nov 2021 17:09:06 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/03 17:09:05

Modified files:
    gnu/po     : thegnuproject.sq.po linux-and-gnu.sq.po 
             about-gnu.sq.po gnu.sq.po 
    philosophy/po : free-sw.sq.po 
             open-source-misses-the-point.sq.po 
             who-does-that-server-really-serve.sq.po 
             fs-translations.sq.po words-to-avoid.sq.po 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 
    graphics/po  : graphics.sq.po 
    server/po   : sitemap.sq.po 

Log message:
    Monthly translation update for sq locale

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po?cvsroot=www&r1=1.88&r2=1.89
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.87&r2=1.88
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/about-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.78&r2=1.79
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sq.po?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po?cvsroot=www&r1=1.94&r2=1.95
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.62&r2=1.63
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po?cvsroot=www&r1=1.133&r2=1.134
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.118&r2=1.119
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.169&r2=1.170
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.460&r2=1.461

Patches:
Index: gnu/po/thegnuproject.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po,v
retrieving revision 1.88
retrieving revision 1.89
diff -u -b -r1.88 -r1.89
--- gnu/po/thegnuproject.sq.po 28 Oct 2021 13:33:03 -0000   1.88
+++ gnu/po/thegnuproject.sq.po 3 Nov 2021 21:09:04 -0000    1.89
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2021-10-24 07:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -34,7 +34,6 @@
 msgstr "Projekti GNU"
 
 #. type: Content of: <div><address>
-#, fuzzy
 #| msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgstr "nga <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
@@ -64,15 +63,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The AI Lab used a timesharing operating system called <abbr title="
-#| "\"Incompatible Timesharing System\">ITS</abbr> (the Incompatible "
-#| "Timesharing System) that the lab's staff hackers (1) had designed and "
-#| "written in assembler language for the Digital <abbr title=\"Programmed "
-#| "Data Processor\">PDP</abbr>-10, one of the large computers of the era. "
-#| "As a member of this community, an AI Lab staff system hacker, my job was "
-#| "to improve this system."
 msgid ""
 "The AI Lab used a timesharing operating system called <abbr title="
 "\"Incompatible Timesharing System\">ITS</abbr> (the Incompatible Timesharing "
@@ -92,14 +82,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We did not call our software &ldquo;free software&rdquo;, because that "
-#| "term did not yet exist; but that is what it was. Whenever people from "
-#| "another university or a company wanted to port and use a program, we "
-#| "gladly let them. If you saw someone using an unfamiliar and interesting "
-#| "program, you could always ask to see the source code, so that you could "
-#| "read it, change it, or cannibalize parts of it to make a new program."
 msgid ""
 "We did not call our software &ldquo;free software,&rdquo; because that term "
 "did not yet exist; but that is what it was. Whenever people from another "
@@ -108,13 +90,13 @@
 "could always ask to see the source code, so that you could read it, change "
 "it, or cannibalize parts of it to make a new program."
 msgstr ""
-"Nuk e quanim software-in tonë &ldquo;software i lirë&rdquo;, sepse termi "
-"ende nuk ekzistonte; por kështu qe. Kurdo që njerëz nga një universitet 
apo "
-"shoqëri tjetër donin ta kalonin për sistemin e tyre dhe të përdornin 
një "
-"program, i linim me gëzim ta bënin. Nëse shihnit dikë që përdorte një 
"
-"program të panjohur dhe interesant, gjithmonë mund të kërkonit të 
shihnit "
-"kodin burim, që të mund ta lexonit, ndryshonit, ose kanibalizonit copa prej 
"
-"tij për të bërë një program të ri."
+"Nuk e quanim software-in tonë “software i lirë”, sepse termi ende nuk "
+"ekzistonte; por kështu qe. Kurdo që njerëz nga një universitet apo 
shoqëri "
+"tjetër donin ta kalonin për sistemin e tyre dhe të përdornin një 
program, i "
+"linim me gëzim ta bënin. Nëse shihnit dikë që përdorte një program 
të "
+"panjohur dhe interesant, gjithmonë mund të kërkonit të shihnit kodin 
burim, "
+"që të mund ta lexonit, ndryshonit, ose kanibalizonit copa prej tij për të 
"
+"bërë një program të ri."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -147,15 +129,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The AI Lab hacker community had already collapsed, not long before. In "
-#| "1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of the "
-#| "hackers from the AI Lab, and the depopulated community was unable to "
-#| "maintain itself. (The book Hackers, by Steve Levy, describes these "
-#| "events, as well as giving a clear picture of this community in its "
-#| "prime.) When the AI Lab bought a new PDP-10 in 1982, its administrators "
-#| "decided to use Digital's nonfree timesharing system instead of ITS."
 msgid ""
 "The AI Lab hacker community had already collapsed, not long before. In "
 "1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of the "
@@ -165,14 +138,14 @@
 "prime.) When the AI Lab bought a new PDP-10 in 1982, its administrators "
 "decided to use Digital's nonfree timesharing system instead of ITS."
 msgstr ""
-"Bashkësia e hacker-ëve e laboratorit IA ish rrënuar tashmë, jo shumë 
kohë më "
-"parë. Më 1981, shoqëria Symbolics, e sapolindur, pat punësuar thuajse 
krejt "
-"hacker-ët e laboratorit IA, dhe bashkësia e shpopulluar nuk qe në gjendje 
të "
-"mbante veten në këmbë. (Libri \"Hackers\", nga Steve Levy, përshkruan 
këto "
-"ngjarje, si dhe jep një pamje të qartë të bashkësisë në lulëzimin e 
vet.) "
-"Kur laboratori IA bleu një PDP-10 më 1982, administratorët e tij vendosën 
të "
-"përdorin sistemin me ndarje kohe të vetë Digital-it, jo të lirë, në 
vend të "
-"ITS-së."
+"Bashkësia e hacker-ëve e laboratorit IA ishte rrënuar tashmë, jo shumë 
kohë "
+"më parë. Më 1981, shoqëria Symbolics, e sapolindur, pat punësuar 
thuajse "
+"krejt hacker-ët e laboratorit IA, dhe bashkësia e shpopulluar nuk qe në "
+"gjendje të mbante veten në këmbë. (Libri \"Hackers\", nga Steve Levy, "
+"përshkruan këto ngjarje, si dhe jep një pamje të qartë të bashkësisë 
në "
+"lulëzimin e vet.) Kur laboratori IA bleu një PDP-10 më 1982, "
+"administratorët e tij vendosën të përdorin sistemin me ndarje kohe të 
vetë "
+"Digital-it, jo të lirë, në vend të ITS-së."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -198,8 +171,8 @@
 "Kjo do të thoshte që hapi i parë në përdorimin e një kompjuteri ishte 
të "
 "premtonit se nuk do të ndihmonit as fqinjin tuaj. Bashkësitë e "
 "bashkëpunimit u ndaluan. Rregulli i vendosur nga padronët e software-it "
-"pronësor qe, &ldquo;Nëse e ndani diçka me fqinjin tuaj, jeni pirat. Po "
-"deshët ndonjë ndryshim, na lusni që t’i bëjmë.&rdquo;"
+"pronësor qe, “Nëse e ndani diçka me fqinjin tuaj, jeni pirat. Po "
+"deshët ndonjë ndryshim, na lusni që t’i bëjmë”."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -227,14 +200,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their &ldquo;"
-#| "rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
-#| "html#Piracy\">piracy</a>&rdquo;, what they actually <em>say</em> is "
-#| "secondary. The real message of these statements is in the unstated "
-#| "assumptions they take for granted, which the public is asked to accept "
-#| "without examination. Let's therefore examine them."
 msgid ""
 "When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their &ldquo;"
 "rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
@@ -243,13 +208,12 @@
 "assumptions they take for granted, which the public is asked to accept "
 "without examination. Let's therefore examine them."
 msgstr ""
-"Kur botuesit e software-it flasin për &ldquo;zbatimin me detyrim&rdquo; të "
-"&ldquo;të drejtave&rdquo; të tyre, ose për &ldquo;ndalimin e <a href=\"/"
-"philosophy/words-to-avoid.html#Piracy\">piraterisë</a>&rdquo;, çfarë "
-"faktikisht <em>thonë</em> është e dorës së dytë. Mesazhi real i 
këtyre "
-"deklaratave gjendet në aksiomat e padeklaruara që ata i marrin të 
mirëqena; "
-"publikut i kërkohet t’i pranojë ato pa kritika. Ndaj le t’i marrim në 
"
-"shqyrtim."
+"Kur botuesit e software-it flasin për “zbatimin me detyrim” të “të 
drejtave” "
+"të tyre, ose për “ndalimin e <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy"
+"\">piraterisë</a>”, çfarë faktikisht <em>thonë</em>, është e dorës 
së dytë. "
+"Mesazhi real i këtyre deklaratave gjendet në aksiomat e padeklaruara që 
ata "
+"i marrin të mirëqena; publikut i kërkohet t’i pranojë ato pa kritika. 
Ndaj "
+"le t’i marrim në shqyrtim."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -316,13 +280,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There is no room here for an extensive statement of the reasoning behind "
-#| "this conclusion, so I refer the reader to the web pages <a href=\"/"
-#| "philosophy/why-free.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html</"
-#| "a> and <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\"> "
-#| "http://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html</a>."
 msgid ""
 "There is no room here for an extensive statement of the reasoning behind "
 "this conclusion, so I refer the reader to &ldquo;<a href=\"/philosophy/why-"
@@ -331,10 +288,10 @@
 "Even More Important Now</a>.&rdquo;"
 msgstr ""
 "Këtu nuk ka vend të mjaftueshëm për shtjellim të zgjeruar të arsyeve 
që "
-"qëndrojnë prapa këtij përfundimi, ndaj po i tregoj përdoruesit faqet web 
<a "
-"href=\"/philosophy/why-free.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/why-free.";
-"html</a> dhe <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\"> "
-"http://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html</a>."
+"qëndrojnë prapa këtij përfundimi, ndaj po i tregoj përdoruesit “<a 
href=\"/"
+"philosophy/why-free.html\">Pse Software-i S’duhet të Ketë Pronarë</a>” 
dhe "
+"“<a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">Software-i 
i "
+"Lirë Është Edhe Më i Rëndësishëm Tani</a>”."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -443,15 +400,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "As an operating system developer, I had the right skills for this job. "
-#| "So even though I could not take success for granted, I realized that I "
-#| "was elected to do the job. I chose to make the system compatible with "
-#| "Unix so that it would be portable, and so that Unix users could easily "
-#| "switch to it. The name GNU was chosen, following a hacker tradition, as "
-#| "a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo; It is pronounced as "
-#| "<a href=\"/gnu/pronunciation.html\">one syllable with a hard g</a>."
 msgid ""
 "As an operating system developer, I had the right skills for this job. So "
 "even though I could not take success for granted, I realized that I was "
@@ -466,9 +414,9 @@
 "zgjedhur për ta mbaruar këtë punë. Vendosa ta bëj sistemin të 
përputhshëm "
 "me Unix-in, që kështu të mund të ishte i kalueshëm dhe në këtë 
mënyrë "
 "përdoruesit e Unix-it të mund të hidheshin lehtë në të. Emri GNU u 
zgjodh "
-"sipas një tradite <i>hacker</i>-ësh, si shkurtim ripërsëritës për 
&ldquo;"
-"GNU's Not Unix.&rdquo; Shqiptohet si <a href=\"/gnu/pronunciation.html\">një 
"
-"rrokje me një g të fortë</a>."
+"sipas një tradite <em>hacker</em>-ësh, si shkurtim ripërsëritës për 
“GNU's "
+"Not Unix”. Shqiptohet si <a href=\"/gnu/pronunciation.html\">një rrokje me 
"
+"një <i>g të fortë</i></a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -488,12 +436,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Later I heard these words, attributed to Hillel (1):"
 msgid ""
 "Later I heard these words, attributed to Hillel&#8239;<a href=\"#ft2\">[2]</"
 "a>:"
-msgstr "Më vonë dëgjova këto fjalë, që ia veshin Hillel-it (1):"
+msgstr ""
+"Më vonë dëgjova këto fjalë, që ia veshin Hillel-it&#8239;<a href="
+"\"#ft2\">[2]</a>:"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid "If I am not for myself, who will be for me?"
@@ -525,7 +473,7 @@
 "nothing to do with price. It is about freedom. Here, therefore, is the "
 "definition of free software."
 msgstr ""
-"Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; ndonjëherë keqkuptohet&mdash;nuk ka 
të "
+"Termi “software i lirë” ndonjëherë keqkuptohet&mdash;nuk ka të "
 "bëjë fare me çmimin. Bëhet fjalë për lirinë. Ja, pra, ku është 
përkufizimi "
 "i software-it të lirë."
 
@@ -578,7 +526,7 @@
 "to raise funds for free software development. Therefore, a program which "
 "people are not free to include on these collections is not free software."
 msgstr ""
-"Ngaqë &ldquo;i lirë&rdquo; e ka fjalën për lirinë, jo për çmimin, nuk 
ka "
+"Ngaqë “i lirë” e ka fjalën për lirinë, jo për çmimin, nuk ka "
 "kundërthënie mes shitjes së kopjeve të tij dhe software-it të lirë. 
Në "
 "fakt, liria për të shitur kopje të tij është pikë kyçe: koleksionet e "
 "software-it të lirë, shitur si CD-ROM, janë të rëndësishëm për 
bashkësinë, "
@@ -589,16 +537,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Because of the ambiguity of &ldquo;free&rdquo;, people have long looked "
-#| "for alternatives, but no one has found a better term. The English "
-#| "language has more words and nuances than any other, but it lacks a "
-#| "simple, unambiguous, word that means &ldquo;free&rdquo;, as in "
-#| "freedom&mdash;&ldquo;unfettered&rdquo; being the word that comes closest "
-#| "in meaning. Such alternatives as &ldquo;liberated&rdquo;, &ldquo;"
-#| "freedom&rdquo;, and &ldquo;open&rdquo; have either the wrong meaning or "
-#| "some other disadvantage."
 msgid ""
 "Because of the ambiguity of &ldquo;free,&rdquo; people have long looked for "
 "alternatives, but no one has found a better term. The English language has "
@@ -608,14 +546,13 @@
 "alternatives as &ldquo;liberated,&rdquo; &ldquo;freedom,&rdquo; and &ldquo;"
 "open&rdquo; have either the wrong meaning or some other disadvantage."
 msgstr ""
-"Për shkak të dykuptimësisë së &ldquo;i lirë&rdquo;, njerëzit kanë 
kërkuar "
-"prej kohësh për alternativa, por askush nuk ka gjetur një të 
përshtatshme. "
-"Gjuha angleze ka më shumë fjalë dhe nuanca se cilado tjetër, por asaj i "
-"mungon një fjalë e thjeshtë, jo e dykuptimtë, që të thotë &ldquo;i "
-"lirë&rdquo;, si tek liria&mdash;&ldquo;i çprangosur&rdquo; është më e 
afërta "
-"që vjen në mendje. Alternativa të tilla si &ldquo;i çliruar&rdquo;, 
&ldquo;"
-"liri&rdquo;, dhe &ldquo;i hapur&rdquo; ose kanë kuptim të gabuar, ose kanë 
"
-"ndonjë mangësi tjetër."
+"Për shkak të dykuptimësisë së “i lirë”, njerëzit kanë kërkuar 
prej kohësh "
+"për alternativa, por askush nuk ka gjetur një term më të mirë. Gjuha "
+"angleze ka më shumë fjalë dhe nuanca se cilado tjetër, por asaj i mungon 
një "
+"fjalë e thjeshtë, jo e dykuptimtë, që të thotë “i lirë”, si tek "
+"liria&mdash;“i çprangosur“ është më e afërta që vjen në mendje. 
Alternativa "
+"të tilla si “i çliruar”, “liri” dhe “i hapët” ose kanë kuptim 
të gabuar, ose "
+"kanë ndonjë mangësi tjetër."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -695,14 +632,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Shortly before beginning the GNU Project, I heard about the Free "
-#| "University Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for &ldquo;"
-#| "free&rdquo; is written with a <em>v</em>.) This was a compiler designed "
-#| "to handle multiple languages, including C and Pascal, and to support "
-#| "multiple target machines. I wrote to its author asking if GNU could use "
-#| "it."
 msgid ""
 "Shortly before beginning the GNU Project, I heard about the Free University "
 "Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for &ldquo;free&rdquo; is "
@@ -711,10 +640,10 @@
 "I wrote to its author asking if GNU could use it."
 msgstr ""
 "Pak para se të filloja projektin GNU, dëgjova të flitej mbi Free 
University "
-"Compiler Kit, i njohur edhe si VUCK. (Fjala holandeze për &ldquo;i "
-"lirë&rdquo; shkruhet me V.) Ky qe një përpilues i hartuar të trajtonte "
-"gjuhë të ndryshme, përfshi C dhe Pascal, dhe të mbulonte një shumicë 
llojesh "
-"makinash. I shkrova autorit dhe e pyeta nëse mund të përdorej nga GNU-ja."
+"Compiler Kit, i njohur edhe si VUCK. (Fjala holandeze për “i lirë” 
shkruhet "
+"me V.) Ky qe një përpilues i hartuar të trajtonte gjuhë të ndryshme, "
+"përfshi C dhe Pascal, si dhe të mbulonte një shumicë llojesh makinash. I 
"
+"shkrova autorit dhe e pyeta nëse mund të përdorej nga GNU-ja."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -750,17 +679,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the entire "
-#| "input file into a syntax tree, converting the whole syntax tree into a "
-#| "chain of &ldquo;instructions&rdquo;, and then generating the whole output "
-#| "file, without ever freeing any storage. At this point, I concluded I "
-#| "would have to write a new compiler from scratch. That new compiler is "
-#| "now known as <abbr title=\"GNU Compiler Collection\">GCC</abbr>; none of "
-#| "the Pastel compiler is used in it, but I managed to adapt and use the C "
-#| "front end that I had written. But that was some years later; first, I "
-#| "worked on GNU Emacs."
 msgid ""
 "I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the entire "
 "input file into a syntax tree, converting the whole syntax tree into a chain "
@@ -773,12 +691,12 @@
 msgstr ""
 "Mandej pashë që përpiluesi Pastel funksiononte duke përtypur një 
kartelë të "
 "tërë <em>input</em>-i në një pemë sintakse, duke shndërruar krejt 
pemën e "
-"sintaksës në një zinxhir &ldquo;udhëzimesh&rdquo;, dhe duke prodhuar 
mandej "
-"një kartelë të tërë <em>output</em>, pa liruar fare ndonjë hapësirë. 
Në "
-"këtë pikë, vendosa që më duhej të shkruaja një përpilues të ri nga e 
para. "
-"Ky përpilues i ri tani njihet si <abbr title=\"GNU Compiler Collection"
-"\">GCC</abbr>; në të nuk përdoret gjë prej Pastel-it, por arrita të 
përshtat "
-"dhe të përdor <em>front end</em>-n C që pata shkruar. Por kjo ndodhi pas 
ca "
+"sintaksës në një zinxhir “udhëzimesh” dhe duke prodhuar mandej një 
kartelë "
+"të tërë <em>output</em>, pa liruar fare ndonjë hapësirë. Në këtë 
pikë, "
+"vendosa që më duhej të shkruaja një përpilues të ri nga e para. Ky "
+"përpilues i ri tani njihet si <abbr title=\"GNU Compiler Collection\">GCC</"
+"abbr>; në të s’përdoret gjë prej Pastel-it, por arrita të përshtat 
dhe të "
+"përdor <em>front end</em>-in që pata shkruar në C. Por kjo ndodhi pas ca "
 "vitesh; së pari, u mora me GNU Emacs-in."
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -833,11 +751,11 @@
 "distribution business, the precursor of the companies that today distribute "
 "entire GNU/Linux system distributions."
 msgstr ""
-"Mund të thosha, &ldquo;Gjeni një shok që ka Internet dhe le t’ju bëjë 
një "
-"kopje.&rdquo; Ose mund të bëja si pata bërë me PDP-10 Emacs-in origjinal: 
"
-"t’u thoja, &ldquo;Më dërgoni një kasetë dhe një zarf <abbr 
title=\"Self-"
+"Mund të thosha, “Gjeni një shok që ka Internet dhe le t’ju bëjë një 
"
+"kopje”. Ose mund të bëja si pata bërë me PDP-10 Emacs-in origjinal: "
+"t’u thoja, “Më dërgoni një kasetë dhe një zarf <abbr title=\"Self-"
 "addressed Stamped Envelope\">SASE</abbr>, dhe jua nis mbrapsht me Emacs-in "
-"brenda.&rdquo; Por isha i papunë, dhe po kërkoja mënyra për të bërë ca 
para "
+"brenda”. Por isha i papunë, dhe po kërkoja mënyra për të bërë ca 
para "
 "nga software-i i lirë. Ndaj njoftova se do t’i postoja një kasetë 
cilitdo "
 "që dëshironte një të tillë, kundrejt pagesës $150. Në këtë 
mënyrë, nisa një "
 "biznes shpërndarjeje software-i të lirë, pararendësi i shoqërive që sot 
"
@@ -888,24 +806,17 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The developers of the X Window System did not consider this a "
-#| "problem&mdash;they expected and intended this to happen. Their goal was "
-#| "not freedom, just &ldquo;success&rdquo;, defined as &ldquo;having many "
-#| "users.&rdquo; They did not care whether these users had freedom, only "
-#| "that they should be numerous."
 msgid ""
 "The developers of the X Window System did not consider this a problem&mdash;"
 "they expected and intended this to happen. Their goal was not freedom, just "
 "&ldquo;success,&rdquo; defined as &ldquo;having many users.&rdquo; They did "
 "not care whether these users had freedom, only that they should be numerous."
 msgstr ""
-"Hartuesit e X Window System nuk e quajtën problem këtë&mdash;e prisnin dhe 
e "
-"kishin si synim që kjo të ndodhte. Synimi i tyre nuk qe liria, por thjesht 
"
-"&ldquo;suksesi&rdquo;, i përkufizuar në trajtën &ldquo;pasje e shumë "
-"përdoruesve.&rdquo; Nuk shqetësoheshin në kishin a jo liri këta 
përdorues, "
-"por vetëm që këta të ishin shumë."
+"Hartuesit e Sistemit X t Dritareve s’e quajtën problem këtë&mdash;e 
prisnin "
+"dhe e kishin si synim që kjo të ndodhte. Synimi i tyre nuk qe liria, por "
+"thjesht “suksesi”, i përkufizuar në trajtën “pasje e shumë 
përdoruesve”. Nuk "
+"shqetësoheshin në kishin a jo liri këta përdorues, por vetëm që këta 
të "
+"ishin shumë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -920,7 +831,7 @@
 msgstr ""
 "Kjo shpuri në gjendjen paradoksale, në të cilën dy mënyra të ndryshme 
për "
 "llogaritjen se sa liri kish, shpunë në përgjigje të ndryshme ndaj kësaj "
-"pyetjeje, &ldquo;Është i lirë ky program?&rdquo; Nëse gjykonit mbi 
bazën e "
+"pyetjeje, “Është i lirë ky program?” Nëse gjykonit mbi bazën e "
 "lirisë së lejuar nga kushtet e shpërndarjes së hedhjes në qarkullim nga "
 "<abbr>MIT</abbr>-i, mund të thoshit se X qe <em>software</em> i lirë. Por "
 "nëse e matnit lirinë e një përdoruesi mesatar të X-it, mund të thoshit 
që qe "
@@ -934,12 +845,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The goal of GNU was to give users freedom, not just to be popular. So we "
-#| "needed to use distribution terms that would prevent GNU software from "
-#| "being turned into proprietary software. The method we use is called "
-#| "&ldquo;copyleft&rdquo;.(1)"
 msgid ""
 "The goal of GNU was to give users freedom, not just to be popular. So we "
 "needed to use distribution terms that would prevent GNU software from being "
@@ -949,7 +854,7 @@
 "Synimi i GNU-së qe t’i jepte përdoruesve liri, jo thjeshtë të ishte "
 "popullor. Ndaj na duhej të përdornim kushte shpërndarjeje që do të "
 "parandalonin shndërrimin e software-it GNU në <em>software</em> pronësor. 
"
-"Metoda që përdorim quhet &ldquo;copyleft&rdquo;.(1)"
+"Metoda që përdorim quhet “copyleft”&#8239;<a href=\"#ft3\">[3]</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -976,7 +881,7 @@
 "xhirojë programin, ta kopjojë programin, ta ndryshojë programin, dhe të "
 "shpërndajë versione të ndryshuara të tij&mdash;por jo leje për të 
shtuar në "
 "të kufizime sipas qejfit. Kështu, garantohen për këdo që zotëron një 
kopje "
-"liritë kyçe që përkufizojnë &ldquo;software-in e lirë&rdquo;; 
shndërrohen në "
+"liritë kyçe që përkufizojnë “software-in e lirë”; shndërrohen në "
 "të drejta të patjetërsueshme."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -993,9 +898,9 @@
 "po aq të lira. Kjo siguron që veprat e bazuara mbi tonat të mund të 
kihen "
 "nga bashkësia, nëse ato bëhen publike. Kur programuesit, që janë të "
 "punësuar, ofrojnë ndihmë vullnetare përmirësimin e software-it GNU, 
është "
-"<i>copyleft</i>-i ai që i pengon punëdhënësit të thonë, &ldquo;Nuk mund 
t’i "
+"<i>copyleft</i>-i ai që i pengon punëdhënësit të thonë, “Nuk mund 
t’i "
 "ndani me të tjerët këto ndryshime, ngaqë do t’i përdorim ne për të 
krijuar "
-"version tonë pronësor të programit.&rdquo;"
+"version tonë pronësor të programit”."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1039,13 +944,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The specific implementation of copyleft that we use for most GNU software "
-#| "is the GNU General Public License, or GNU GPL for short. We have other "
-#| "kinds of copyleft that are used in specific circumstances. GNU manuals "
-#| "are copylefted also, but use a much simpler kind of copyleft, because the "
-#| "complexity of the GNU GPL is not necessary for manuals.(2)"
 msgid ""
 "The specific implementation of copyleft that we use for most GNU software is "
 "the GNU General Public License, or GNU GPL for short. We have other kinds "
@@ -1054,12 +952,13 @@
 "complexity of the GNU GPL is not necessary for manuals&#8239;<a href="
 "\"#ft4\">[4]</a>."
 msgstr ""
-"Sendërtimi specifik i <i>copyleft</i>-it që përdorim për shumicën e 
software-"
-"it GNU është GNU General Public License (Leja e Përgjithshme Publike), ose 
"
-"GNU GPL për shkurt. Kemi dhe lloje të tjera <i>copyleft</i>-i që 
përdoren "
-"në rrethana të veçanta. Doracakët e GNU-së janë gjithashtu nën 
<i>copyleft</"
-"i>, por përdorin një lloj <i>copyleft</i>-i shumë më të thjeshtë, 
ngaqë "
-"ndërlikueshmëria e GNU GPL nuk është e nevojshme për doracakë.(2)"
+"Sendërtimi specifik i <em>copyleft</em>-it që përdorim për shumicën e "
+"software-it GNU është licenca GNU General Public License, ose GNU GPL, për 
"
+"shkurt. Kemi dhe lloje të tjera <em>copyleft</em>-i që përdoren në 
rrethana "
+"të veçanta. Doracakët e GNU-së janë gjithashtu nën <em>copyleft</em>, 
por "
+"përdorin një lloj <em>copyleft</em>-i shumë më të thjeshtë, ngaqë GNU 
GPL "
+"është më komplekse se sa është e nevojshme për doracakë.&#8239;<a 
href="
+"\"#ft4\">[4]</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -1068,16 +967,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "As interest in using Emacs was growing, other people became involved in "
-#| "the GNU project, and we decided that it was time to seek funding once "
-#| "again. So in 1985 we created the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free "
-#| "Software Foundation</a> (FSF), a tax-exempt charity for free software "
-#| "development. The <abbr title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr> "
-#| "also took over the Emacs tape distribution business; later it extended "
-#| "this by adding other free software (both GNU and non-GNU) to the tape, "
-#| "and by selling free manuals as well."
 msgid ""
 "As interest in using Emacs was growing, other people became involved in the "
 "GNU project, and we decided that it was time to seek funding once again. So "
@@ -1088,27 +977,16 @@
 "tape, and by selling free manuals as well."
 msgstr ""
 "Meqë interesi për përdorimin e Emacs-i po shtohej, te projekti GNU u "
-"përfshin të tjerë njerëz, dhe vendosëm që pat ardhur koha të shihnim 
sërish "
-"për financim. Kështu, më 1985 krijuam <a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>Free "
-"Software Foundation</a> (FSF), një shoqatë bamirëse, e përjashtuar nga "
-"tatimet, për zhvillim software-i të lirë. <abbr title=\"Free Software "
-"Foundation\">FSF</abbr> mori përsipër edhe biznesin e shpërndarjes me 
kaseta "
-"të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi duke shtuar tjetër software të lirë 
(GNU "
-"dhe jo-GNU) te kaseta, dhe duke shitur gjithashtu doracakë të lirë."
+"përfshinë të tjerë njerëz dhe vendosëm se pati ardhur koha të shihnim 
sërish "
+"për financim. Kështu, më 1985-n krijuam <a href=\"https://www.fsf.org/";
+"\">Free Software Foundation</a> (FSF), një shoqatë bamirëse, e 
përjashtuar "
+"nga tatimet, për zhvillim software-i të lirë. FSF-ja mori përsipër edhe 
"
+"biznesin e shpërndarjes me kaseta të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi 
duke "
+"shtuar tjetër <em>software</em> të lirë (GNU dhe jo-GNU) te kaseta dhe 
duke "
+"shitur gjithashtu doracakë të lirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Most of the FSF's income used to come from sales of copies of free "
-#| "software and of other related services (CD-ROMs of source code, CD-ROMs "
-#| "with binaries, nicely printed manuals, all with the freedom to "
-#| "redistribute and modify), and Deluxe Distributions (distributions for "
-#| "which we built the whole collection of software for the customer's choice "
-#| "of platform). Today the FSF still <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> "
-#| "sells manuals and other gear</a>, but it gets the bulk of its funding "
-#| "from members' dues. You can join the FSF at <a href=\"http://fsf.org/join";
-#| "\">fsf.org</a>."
 msgid ""
 "Most of the FSF's income used to come from sales of copies of free software "
 "and of other related services (CD-ROMs of source code, CD-ROMs with "
@@ -1122,24 +1000,15 @@
 "Shumica e të ardhurave të FSF-së vinin prej shitjes së kopjeve të 
software-"
 "it të lirë dhe të shërbimeve të tjera të ngjashme (CD-ROM-e kodi burim, 
CD-"
 "ROM-e me dyorë, doracakë të shtypur bukur, gjithçka me lirinë për ta "
-"rishpërndarë dhe ndryshuar), dhe Shpërndarje Deluxe (shpërndarje për të 
"
+"rishpërndarë dhe ndryshuar), si dhe Shpërndarje Deluxe (shpërndarje për 
të "
 "cilat krijojmë krejt koleksionin e software-it për platformën e zgjedhur 
nga "
-"porositësi). Ende sot, FSF-ja <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> shet "
+"porositësi). Ende sot, FSF-ja <a href=\"https://shop.fsf.org/\";> shet "
 "doracakë dhe sende të tjera</a>, por pjesa dërrmuese e financimit vjen nga 
"
-"kuotat e anëtarëve. Mund të anëtarësoheni te FSF-ja përmes <a 
href=\"http://";
-"fsf.org/join\">fsf.org</a>."
+"kuotat e anëtarëve. Mund të anëtarësoheni te FSF-ja përmes <a href="
+"\"https://my.fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Free Software Foundation employees have written and maintained a number "
-#| "of GNU software packages. Two notable ones are the C library and the "
-#| "shell. The GNU C library is what every program running on a GNU/Linux "
-#| "system uses to communicate with Linux. It was developed by a member of "
-#| "the Free Software Foundation staff, Roland McGrath. The shell used on "
-#| "most GNU/Linux systems is <abbr title=\"Bourne Again Shell\">BASH</abbr>, "
-#| "the Bourne Again Shell(1), which was developed by FSF employee Brian Fox."
 msgid ""
 "Free Software Foundation employees have written and maintained a number of "
 "GNU software packages. Two notable ones are the C library and the shell. "
@@ -1154,9 +1023,9 @@
 "janë libraria dhe shelli C. Libraria GNU C është ajo çka përdoret për 
të "
 "komunikuar me Linux-in nga çdo program që xhiron në një sistem GNU/Linux. 
 "
 "Qe hartuar nga një anëtar i stafit të Free Software Foundation-it, Roland "
-"McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve GNU/Linux është 
<abbr "
-"title=\"Bourne Again Shell\">BASH</abbr>, <em>the Bourne Again Shell</em>"
-"(1), i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian Fox."
+"McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve GNU/Linux është 
BASH-i, "
+"Bourne Again SHell&#8239;<a href=\"#ft5\">[5]</a>, i cili qe hartuar prej "
+"punonjësit të FSF-së Brian Fox."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1221,16 +1090,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Watch out, though&mdash;a number of companies that associate themselves "
-#| "with the term &ldquo;open source&rdquo; actually base their business on "
-#| "nonfree software that works with free software. These are not free "
-#| "software companies, they are proprietary software companies whose "
-#| "products tempt users away from freedom. They call these programs &ldquo;"
-#| "value-added packages&rdquo;, which shows the values they would like us to "
-#| "adopt: convenience above freedom. If we value freedom more, we should "
-#| "call them &ldquo;freedom-subtracted&rdquo; packages."
 msgid ""
 "Watch out, though&mdash;a number of companies that associate themselves with "
 "the term &ldquo;open source&rdquo; actually base their business on nonfree "
@@ -1242,14 +1101,13 @@
 "&ldquo;freedom-subtracted&rdquo; packages."
 msgstr ""
 "Kujdes, ama&mdash;një numër shoqërish që përshoqërojnë vetveten me 
termin "
-"&ldquo;burim i hapur&rdquo; biznesin e tyre në fakt e bazojnë në "
-"<em>software</em> jo të lirë që punon me software-in e lirë. Këto nuk 
janë "
-"shoqëri software-i të lirë, janë shoqëri software-i pronësor, produktet 
e të "
-"cilave i ndjellin përdoruesit larg lirisë. Këto programe i quajnë 
&ldquo;"
-"paketa të vlerës së shtuar&rdquo;, çka pasqyron vlerat që ata do të 
donin "
-"t’i shihnin të përqafuara prej nesh: leverdinë përmbi lirinë. Nëse 
ne "
-"vlerësojmë më tepër lirinë, do të duhej t’i quanim paketa &ldquo;me 
liri të "
-"hequr&rdquo;."
+"“burim i hapët”, biznesin e tyre në fakt e bazojnë në 
<em>software</em> jo "
+"të lirë që punon me software-in e lirë. Këto s’janë shoqëri 
software-i të "
+"lirë, janë shoqëri software-i pronësor, produktet e të cilave i ndjellin 
"
+"përdoruesit larg lirisë. Këto programe i quajnë “paketa të vlerës 
së "
+"shtuar”, çka pasqyron vlerat që ata do të donin t’i shihnin të 
përqafuara "
+"prej nesh: leverdinë përmbi lirinë. Nëse ne vlerësojmë më tepër 
lirinë, do "
+"të duhej t’i quanim paketa “me liri të hequr”."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -1387,13 +1245,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Today (1), hardly any Unix components are left in the GNU Task List&mdash;"
-#| "those jobs had been done, aside from a few inessential ones. But the "
-#| "list is full of projects that some might call &ldquo;"
-#| "applications&rdquo;. Any program that appeals to more than a narrow "
-#| "class of users would be a useful thing to add to an operating system."
 msgid ""
 "Today&#8239;<a href=\"#ft6\">[6]</a>, hardly any Unix components are left in "
 "the GNU Task List&mdash;those jobs had been done, aside from a few "
@@ -1401,11 +1252,12 @@
 "&ldquo;applications.&rdquo; Any program that appeals to more than a narrow "
 "class of users would be a useful thing to add to an operating system."
 msgstr ""
-"Sot (1), zor të ketë ndonjë përbërës të Unix-it te Lista e Punëve 
GNU&mdash;"
-"ato punë janë mbaruar, bashkë me ca të tjera jothelbësore. Por lista 
është "
-"plot me projekte të cilat ca i quajnë &ldquo;aplikacione&rdquo;. Do të "
-"ishte diçka e dobishme të shtohej te një sistem operativ çfarëdo 
programi që "
-"është në interes të më shumë se një klase të ngushtë përdoruesish."
+"Sot&#8239;<a href=\"#ft6\">[6]</a>, zor të ketë ndonjë përbërës të 
Unix-it "
+"te Lista e Punëve GNU&mdash;ato punë janë mbaruar, bashkë me ca të tjera 
"
+"jothelbësore. Por lista është plot me projekte të cilat ca i quajnë "
+"“aplikacione”. Do të ishte diçka e dobishme të shtohej te një sistem "
+"operativ çfarëdo programi që është në interes të më shumë se një 
klase të "
+"ngushtë përdoruesish."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1425,27 +1277,22 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "The GNU Library GPL"
 msgid "The GNU Lesser GPL"
-msgstr "GNU Library GPL"
+msgstr "GNU Lesser GPL"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU C library uses a special kind of copyleft called the GNU Library "
-#| "General Public License(1), which gives permission to link proprietary "
-#| "software with the library. Why make this exception?"
 msgid ""
 "The GNU C library uses a special kind of copyleft called the GNU Lesser "
 "General Public License&#8239;<a href=\"#ft7\">[7]</a>, which gives "
 "permission to link proprietary software with the library. Why make this "
 "exception?"
 msgstr ""
-"Libraria GNU C përdor një lloj të veçantë <i>copyleft</i>-i të quajtur "
-"<i>GNU Library General Public License</i>(1), që jep leje për lidhje të "
-"software-it pronësor me librarinë. Pse duhet ky përjashtim?"
+"Libraria GNU C përdor një lloj të veçantë <em>copyleft</em>-i, të 
quajtur "
+"<em>GNU Lesser General Public License</em>&#8239;<a href=\"#ft7\">[7]</a>, "
+"që jep leje për lidhje të software-it pronësor me librarinë. Pse duhet 
ky "
+"përjashtim?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1476,16 +1323,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "One system is an exception to this: on the GNU system (and this includes "
-#| "GNU/Linux), the GNU C library is the only C library. So the distribution "
-#| "terms of the GNU C library determine whether it is possible to compile a "
-#| "proprietary program for the GNU system. There is no ethical reason to "
-#| "allow proprietary applications on the GNU system, but strategically it "
-#| "seems that disallowing them would do more to discourage use of the GNU "
-#| "system than to encourage development of free applications. That is why "
-#| "using the Library GPL is a good strategy for the C library."
 msgid ""
 "One system is an exception to this: on the GNU system (and this includes GNU/"
 "Linux), the GNU C library is the only C library. So the distribution terms "
@@ -1502,8 +1339,8 @@
 "përpilohet një program pronësor për sistemin GNU apo jo. Nuk ka arsye 
etike "
 "të lejohen aplikacione pronësore në sistemin GNU, por, në pikëpamje "
 "strategjike, duket se moslejimi i tyre më shumë do të shkurajonte 
përdorimin "
-"e sistemit GNU se sa të nxiste zhvillimin e aplikacioneve të lira. Ja pse "
-"përdorimi i GPL-së për Librari është strategji e mirë për librarinë 
C."
+"e sistemit GNU, se sa të nxiste zhvillimin e aplikacioneve të lira. Ja pse 
"
+"përdorimi i licencës Lesser GPL është strategji e mirë për librarinë 
C."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1523,14 +1360,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Consider GNU Readline, a library that was developed to provide command-"
-#| "line editing for BASH. Readline is released under the ordinary GNU GPL, "
-#| "not the Library GPL. This probably does reduce the amount Readline is "
-#| "used, but that is no loss for us. Meanwhile, at least one useful "
-#| "application has been made free software specifically so it could use "
-#| "Readline, and that is a real gain for the community."
 msgid ""
 "Consider GNU Readline, a library that was developed to provide command-line "
 "editing for BASH. Readline is released under the ordinary GNU GPL, not the "
@@ -1539,12 +1368,12 @@
 "free software specifically so it could use Readline, and that is a real gain "
 "for the community."
 msgstr ""
-"Kujtoni rastin e GNU Readline-it, një librari që qe hartuar për të pasur "
+"Kujtoni rastin e GNU Readline-it, një librari që qe hartuar për të ofruar 
"
 "përpunim nga rresht urdhrash për BASH-in. Readline qarkullon nën GNU GPL 
të "
-"zakonshme, jo nën Library GPL. Kjo ndoshta e ul përdorimin e Readline-it, "
-"por ne nga kjo nuk humbim gjë. Ndërkohë, e pakta një aplikacion i 
dobishëm "
+"zakonshme, jo nën Lesser GPL. Kjo ndoshta e ul përdorimin e Readline-it, "
+"por ne nga kjo s’humbim gjë. Ndërkohë, e pakta një aplikacion i 
dobishëm "
 "është kaluar si <em>software</em> i lirë posaçërisht që të përdorë 
Readline-"
-"in, dhe ky është përfitim i njëmendtë për bashkësinë."
+"in dhe ky është përfitim i njëmendtë për bashkësinë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1578,8 +1407,8 @@
 "complete free operating system. They come from a vision and a plan, not "
 "from impulse."
 msgstr ""
-"Eric Raymond thotë se &ldquo;Çdo punë e mirë software-i zë fill nga një 
"
-"siklet personal i zhvilluesit.&rdquo; Ndoshta ngandonjëherë është 
kështu, "
+"Eric Raymond thotë se “Çdo punë e mirë software-i zë fill nga një "
+"siklet personal i zhvilluesit”. Ndoshta ngandonjëherë është kështu, "
 "por shumë pjesë thelbësore të software-it GNU qenë hartuar me qëllim 
që të "
 "kihej një sistem i plotë operativ i lirë. Rrjedhin nga një përfytyrim 
dhe "
 "një plan, jo nga një impuls."
@@ -1702,8 +1531,8 @@
 "që mungonte qe kerneli. Kishim vendosur që kernelin tonë ta sendërtonim 
si "
 "koleksion procesesh shërbyesi që kryheshin përsipër Mach-ut. Mach qe 
një "
 "mikrokernel i përgatitur nga Carnegie Mellon University dhe mandej nga "
-"University of Utah; GNU HURD është një koleksion shërbyesish (ose &ldquo;"
-"herd of GNUs&rdquo; - kope gnushë) që xhirojnë përsipër Mach-ut, dhe që 
"
+"University of Utah; GNU HURD është një koleksion shërbyesish (ose “"
+"herd of GNUs” - kope gnushë) që xhirojnë përsipër Mach-ut, dhe që "
 "kryejnë detyra të ndryshme të kernelit Unix. Fillimi i përgatitjes u 
vonua "
 "ngaqë prisnim që Mach-u të hidhej në qarkullim si <em>software</em> i 
lirë, "
 "siç qe premtuar."
@@ -1747,8 +1576,8 @@
 "qe Alix&mdash;emërtuar sipas emrit të femrës që kisha për zemër në ato 
"
 "kohë. Ajo, një administratore sistemesh Unix, kish hedhur idenë se emri i 
"
 "saj i përshtatej një rregullsie të rëndomtë në emërtimet e versioneve 
të "
-"sistemeve Unix; gjysmë me tallje, u tha miqve, &ldquo;Dikush le t’i vërë 
"
-"emrin tim një kerneli.&rdquo; Nuk thashë gjë, por vendosa t’i bëja 
surprizë "
+"sistemeve Unix; gjysmë me tallje, u tha miqve, “Dikush le t’i vërë "
+"emrin tim një kerneli”. Nuk thashë gjë, por vendosa t’i bëja 
surprizë "
 "një kernel me emrin Alix."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -1823,14 +1652,6 @@
 "Linux-it, ne sot mund të xhirojnë faktikisht një version të sistemit GNU."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We call this system version <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> GNU/"
-#| "Linux</a>, to express its composition as a combination of the GNU system "
-#| "with Linux as the kernel. Please don't fall into the practice of calling "
-#| "the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, since that means attributing our "
-#| "work to someone else. Please <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> give "
-#| "us equal mention</a>."
 msgid ""
 "We call this system version <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> GNU/Linux</"
 "a>, to express its composition as a combination of the GNU system with Linux "
@@ -1841,9 +1662,9 @@
 "Ne e quajmë këtë version sistemi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> GNU/"
 "Linux</a>, për të shprehur përbërjen e tij si një ndërthurje e sistemit 
GNU "
 "me Linux-in si kernel. Ju lutemi, mos bini pre e thirrjes së krejt sistemit 
"
-"si &ldquo;Linux&rdquo;, ngaqë kjo do të thotë t’ia atribuosh punën 
tonë "
-"dikujt tjetër. Ju lutemi, <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> na 
përmendni "
-"në mënyrë të barabartë</a>."
+"si “Linux”, ngaqë kjo do të thotë t’ia atribuosh punën tonë dikujt 
tjetër. "
+"Ju lutemi, <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> na përmendni në mënyrë 
të "
+"barabartë</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -1907,14 +1728,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Reverse engineering is a big job; will we have programmers with "
-#| "sufficient determination to undertake it? Yes&mdash;if we have built up a "
-#| "strong feeling that free software is a matter of principle, and nonfree "
-#| "drivers are intolerable. And will large numbers of us spend extra money, "
-#| "or even a little extra time, so we can use free drivers? Yes, if the "
-#| "determination to have freedom is widespread."
 msgid ""
 "Reverse engineering is a big job; will we have programmers with sufficient "
 "determination to undertake it? Yes&mdash;if we have built up a strong "
@@ -1925,10 +1738,11 @@
 msgstr ""
 "Retroinxhinierimi është punë e madhe; a do të kemi programues aq të 
vendosur "
 "sa t’i hyjnë atij? Po&mdash;nëse kemi krijuar ndjesinë e fortë se 
software-i "
-"i lirë është çështje parimesh, dhe se përudhësit jo të lirë janë 
të "
+"i lirë është çështje parimesh dhe se përudhësit jo të lirë janë të 
"
 "patolerueshëm. Dhe a do të shpenzojnë një numër i madh prej nesh para 
të "
 "tepërta, ose edhe pak kohë të tepërt, që ne të mund të përdorim 
përudhës të "
-"lirë? Po, nëse vendosmëria për të pasur liri përhapet gjerësisht."
+"lirë? Po, nëse vendosmëria për të pasur liri përhapet 
gjerësisht.&#8239;<a "
+"href=\"#ft8\">[8]</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -2004,8 +1818,8 @@
 "sistemesh GNU/Linux që nuk qenë strikt lidhur me ndenjjen brenda 
software-it "
 "të lirë, e shtuan KDE-në te sistemet e tyre&mdash;duke prodhuar sisteme me 
"
 "më tepër aftësi, por më pak liri.  Grupi KDE nxiste aktivisht sa më 
tepër "
-"programues të përdornin Qt-në, dhe miliona &ldquo;përdoruesve të rinj 
të "
-"Linux-it&rdquo; nuk iu është treguar ndonjëherë ideja se këtu kish një "
+"programues të përdornin Qt-në, dhe miliona “përdoruesve të rinj të "
+"Linux-it” s’iu është treguar ndonjëherë ideja se këtu kish një "
 "problem. Gjendja dukej e zymtë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2042,14 +1856,6 @@
 "të mundur xhirimin e software-it KDE pa përdorur Qt-në."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In November 1998, the developers of Qt announced a change of license "
-#| "which, when carried out, should make Qt free software. There is no way "
-#| "to be sure, but I think that this was partly due to the community's firm "
-#| "response to the problem that Qt posed when it was nonfree. (The new "
-#| "license is inconvenient and inequitable, so it remains desirable to avoid "
-#| "using Qt.)"
 msgid ""
 "In November 1998, the developers of Qt announced a change of license which, "
 "when carried out, should make Qt free software. There is no way to be sure, "
@@ -2058,13 +1864,13 @@
 "and inequitable, so it remains desirable to avoid using Qt&#8239;<a href="
 "\"#ft9\">[9]</a>.)"
 msgstr ""
-"Në Nëntor 1998, zhvilluesit e Qt-së bënë të ditur një ndryshim lejeje, 
e "
+"Në Nëntor 1998, zhvilluesit e Qt-së bënë të ditur një ndryshim 
licence, e "
 "cila, kur të zbatohej, do ta shndërronte Qt-në në <em>software</em> të "
 "lirë. Nuk ka mënyrë për ta vërtetuar, por mendoj se pjesërisht kjo i "
 "detyrohet përgjigjes së palëkundur nga bashkësia kundrejt problemit që 
Qt "
-"paraqiste përpara se të qe e lirë. (Leja e re është e paleverdishme dhe 
jo "
-"e paanshme, kështu që mbetet ende e dëshirueshme të shmanget përdorimi i 
Qt-"
-"së.)"
+"paraqiste përpara se të qe e lirë. (Licenca e re është e paleverdishme 
dhe "
+"jo e paanshme, kështu që mbetet ende e dëshirueshme të shmanget 
përdorimi i "
+"Qt-së&#8239;<a href=\"#ft9\">[9]</a>.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2086,17 +1892,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The worst threat we face comes from software patents, which can put "
-#| "algorithms and features off limits to free software for up to twenty "
-#| "years. The LZW compression algorithm patents were applied for in 1983, "
-#| "and we still cannot release free software to produce proper compressed "
-#| "<abbr title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</abbr>s. [As of 2009 "
-#| "they have expired.] In 1998, a free program to produce <abbr title="
-#| "\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</abbr> compressed audio was removed from "
-#| "distribution under threat of a patent suit. [As of 2017, these patents "
-#| "have expired. Look how long we had to wait.]"
 msgid ""
 "The worst threat we face comes from software patents, which can put "
 "algorithms and features off limits to free software for up to twenty years. "
@@ -2110,13 +1905,12 @@
 "Rreziku më i madh me të cilin përballemi vjen nga patentat e software-it, 
të "
 "cilat mund të mbajnë algoritme dhe veçori programesh jashtë shtrirjes së 
"
 "software-it të lirë deri edhe për njëzet vjet. Patentat mbi algoritmin 
LZW "
-"për ngjeshje filluan të zbatoheshin më 1983, dhe ne ende nuk mundemi të "
-"hedhin në qarkullim program të lirë që prodhon <abbr title=\"Graphics "
-"Interchange Format\">GIF</abbr> të saktë. [Kanë skaduar më 2009-n.] Më "
-"1998, nën kërcënimin për hedhje në gjyq për shkelje patentash, u hoq 
nga "
+"për ngjeshje filluan të zbatoheshin më 1983, dhe ne ende s’mundemi të 
hedhin "
+"në qarkullim program të lirë që prodhon <abbr title=\"Graphics 
Interchange "
+"Format\">GIF</abbr>&#8239;<a href=\"#ft10\">[10]</a> të ngjeshur si duhet. "
+"Më 1998, nën kërcënimin për hedhje në gjyq për shkelje patentash, u 
hoq nga "
 "qarkullimi një program i lirë që prodhonte audio të ngjeshur si <abbr 
title="
-"\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</abbr>. [Këto patenta kanë skaduar më 
2017-n. "
-"Shihni se sa gjatë na u desh të prisnim.]"
+"\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</abbr>&#8239;<a href=\"#ft11\">[11]</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2152,7 +1946,7 @@
 "pa veçoritë e patentuara. Por, ata që software-in e lirë e vlerësojnë 
ngaqë "
 "presin të jetë teknikisht më sipëran, ka gjasa ta shohin si të 
dështuar, kur "
 "një patentë e mban të prapambetur. Ndaj, ndërkohë që është e 
dobishme të "
-"flitet mbi efektshmërinë praktike të modelit &ldquo;katedrale&rdquo; të "
+"flitet mbi efektshmërinë praktike të modelit “katedrale” të "
 "zhvillimit, dhe mbi besueshmërinë dhe fuqinë e ca software-i të lirë, 
nuk "
 "duhet të ndalemi me kaq. Duhet të flasim për lirinë dhe parimet."
 
@@ -2284,12 +2078,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Estimates today are that there are ten million users of GNU/Linux systems "
-#| "such as Debian GNU/Linux and Red Hat &ldquo;Linux&rdquo;. Free software "
-#| "has developed such practical advantages that users are flocking to it for "
-#| "purely practical reasons."
 msgid ""
 "Estimates today are that there are ten million users of GNU/Linux systems "
 "such as Debian GNU/Linux and Red Hat &ldquo;Linux.&rdquo; Free software has "
@@ -2297,9 +2085,9 @@
 "practical reasons."
 msgstr ""
 "Vlerësimet e sotme flasin për dhjetë milionë përdorues të sistemeve 
GNU/"
-"Linux, të tillë si Debian GNU/Linux dhe Red Hat &ldquo;Linux&rdquo;. "
-"Software-i i lirë ka prurë përparësi të tilla praktike sa që 
përdoruesit po "
-"turren drejt tij për arsye të pastra praktike."
+"Linux, të tillë si Debian GNU/Linux dhe Red Hat “Linux”. Software-i i 
lirë "
+"ka prurë përparësi të tilla praktike, sa që përdoruesit po turren drejt 
tij "
+"për arsye të pastra praktike."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2347,7 +2135,7 @@
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "&ldquo;Open Source&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;Burim i Hapur&rdquo;"
+msgstr "“Burim i Hapët”"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2357,8 +2145,8 @@
 "and say &ldquo;open source software&rdquo; instead."
 msgstr ""
 "T’u mësoje përdoruesve të rinj lirinë u bë më e vështirë pas 1998, 
kur një "
-"pjesë e bashkësisë vendosi të mos përdorte më termin &ldquo;software i "
-"lirë&rdquo; dhe të thoshte &ldquo;software me burim të hapur&rdquo; më 
mirë."
+"pjesë e bashkësisë vendosi të mos përdorte më termin “software i "
+"lirë” dhe të thoshte “software me burim të hapët” më mirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2373,12 +2161,12 @@
 "software, but shuns the ideas of freedom, community, and principle."
 msgstr ""
 "Disa prej atyre që parapëlqyen këtë term synonin të shmangnin 
ngatërrimin "
-"mes &ldquo;të lirë&rdquo; dhe &ldquo;falas&rdquo;&mdash;qëllim i 
vlefshëm. "
+"mes “të lirë” dhe “falas”&mdash;qëllim i vlefshëm. "
 "Të tjerë, megjithatë, synonin të linin mënjanë frymën e parimit që 
kish "
 "motivuar lëvizjen e software-it të lirë dhe projektin GNU, dhe të 
bëheshin "
 "tërheqës për drejtuesit e kompanive dhe biznesin, shumë prej të cilëve 
kanë "
 "si ideologji atë që vendos fitimin përmbi lirinë, përmbi bashkësinë, 
përmbi "
-"parimet. Ndaj, retorika e &ldquo;burimit të hapur&rdquo; përqendrohet te "
+"parimet. Ndaj, retorika e “burimit të hapët”; përqendrohet te "
 "potenciali për përgatitje software-i të fuqishëm, të cilësisë së 
lartë, por "
 "lë mënjanë idetë e lirisë, bashkësisë, dhe parimeve."
 
@@ -2390,7 +2178,7 @@
 "Linux. When the next Motif or Qt appears, will these magazines warn "
 "programmers to stay away from it, or will they run ads for it?"
 msgstr ""
-"Revistat &ldquo;Linux&rdquo; janë shembull i qartë i kësaj&mdash;ato janë 
"
+"Revistat “Linux” janë shembull i qartë i kësaj&mdash;ato janë "
 "plot me reklama mbi <em>software</em> pronësor që punon me GNU/Linux-in. "
 "Kur të nxjerrë kryet Motif-i ose Qt-ja e radhës, a do t’i sinjalizojnë "
 "përdoruesit këto revista që të rrinë larg prej tij, apo do të shfaqin "
@@ -2412,13 +2200,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "&ldquo;Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; describe the "
-#| "same category of software, more or less, but say different things about "
-#| "the software, and about values. The GNU Project continues to use the "
-#| "term &ldquo;free software&rdquo;, to express the idea that freedom, not "
-#| "just technology, is important."
 msgid ""
 "&ldquo;Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; describe the same "
 "category of software, more or less, but say different things about the "
@@ -2426,11 +2207,10 @@
 "&ldquo;free software,&rdquo; to express the idea that freedom, not just "
 "technology, is important."
 msgstr ""
-"&ldquo;Software-i i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burimi i hapur&rdquo; "
-"përshkruajnë të njëjtën kategori software-i, pak a shumë, por thonë 
gjëra të "
-"ndryshme mbi software-in, dhe mbi vlerat. Projekti GNU vazhdon të përdorë 
"
-"termin &ldquo;software i lirë&rdquo;, për të shprehur idenë që rëndësi 
ka "
-"liria, jo teknologjia."
+"“Software-i i lirë” dhe “burimi i hapët” përshkruajnë të 
njëjtën kategori "
+"software-i, pak a shumë, por thonë gjëra të ndryshme mbi software-in dhe 
mbi "
+"vlerat. Projekti GNU vazhdon të përdorë termin “software i lirë”, 
për të "
+"shprehur idenë që rëndësi ka liria, jo teknologjia."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -2447,7 +2227,7 @@
 "between the enemy and my city. Surprising myself, I have sometimes "
 "succeeded."
 msgstr ""
-"Aforizmi i Yoda-s (&ldquo;Nuk ka &lsquo;provoje&rsquo;&rdquo;) tingëllon i "
+"Aforizmi i Yoda-s (“Nuk ka &lsquo;provoje&rsquo;”) tingëllon i "
 "qëruar, por nuk funksionon për rastin tim. Shumicën e punës time e kam 
bërë "
 "duke qenë në ankth nëse do t’ia dilja dot apo jo, dhe i pasigurt nëse 
do të "
 "mjaftonte për të përmbushur qëllimin, edhe nëse ia dilja. Por, sido që 
qe, "
@@ -2491,14 +2271,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "(1) The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security "
-#| "breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We hackers "
-#| "refuse to recognize that meaning, and continue using the word to mean "
-#| "someone who loves to program, someone who enjoys playful cleverness, or "
-#| "the combination of the two. See my article, <a href=\"http://stallman.";
-#| "org/articles/on-hacking.html\">On Hacking</a>."
 msgid ""
 "The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security breaker&rdquo; is a "
 "confusion on the part of the mass media. We hackers refuse to recognize "
@@ -2507,35 +2279,24 @@
 "two. See my article, &ldquo;<a href=\"https://stallman.org/articles/on-";
 "hacking.html\">On Hacking</a>.&rdquo;"
 msgstr ""
-"(1) Përdorimi i &ldquo;hacker&rdquo; për të nënkuptuar kështu një 
&ldquo;"
-"shkelës të sigurisë&rdquo; është ngatërresë nga ana e masmedias. Ne 
hackers-"
-"ët nuk pranojmë ta njohim këtë nënkuptim, dhe vazhdojmë ta përdorim 
fjalën "
-"për të nënkuptuar dikë të cilit i pëlqen të programojë dhe kënaqet 
që i di "
-"yçklat, ose një ndërthurje të të dyjave. Shihni artikullin tim, <a 
href="
-"\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>On Hacking</a>."
+"Përdorimi i “hacker” për të nënkuptuar kështu një “shkelës të 
sigurisë” "
+"është ngatërresë nga ana e masmedias. Ne hackers-ët nuk pranojmë ta 
njohim "
+"këtë nënkuptim, dhe vazhdojmë ta përdorim fjalën për të nënkuptuar 
dikë të "
+"cilit i pëlqen të programojë, dikë të cilit i shijon mençuria lojcake, 
ose "
+"një ndërthurje të të dyjave. Shihni artikullin tim, “<a 
href=\"https://";
+"stallman.org/articles/on-hacking.html\">On Hacking</a>”."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "(1) As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I sometimes "
-#| "find I admire something one of them has said."
 msgid ""
 "As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I sometimes find I "
 "admire something one of them has said."
 msgstr ""
-"(1) Si ateist që jam, nuk ndjek ndonjë lider fetar, por ndonjëherë shoh 
se "
+"Si ateist që jam, nuk ndjek ndonjë lider fetar, por ndonjëherë shoh se "
 "admiroj ndonjë gjë mund të ketë thënë ndonjëri prej tyre."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "(1) In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me a "
-#| "letter. On the envelope he had written several amusing sayings, "
-#| "including this one: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; I "
-#| "used the word &ldquo;copyleft&rdquo; to name the distribution concept I "
-#| "was developing at the time."
 msgid ""
 "In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me a "
 "letter. <a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">On the envelope</a> he "
@@ -2544,127 +2305,89 @@
 "copyleft&rdquo; to name the distribution concept I was developing at the "
 "time."
 msgstr ""
-"(1) Më 1984 ose 1985, Don Hopkins (një djalë me shumë imagjinatë) më 
dërgoi "
-"një letër. Mbi zarf kishte shkruar disa thënie zbavitëse, përfshi edhe "
-"këtë: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; Përdora fjalën "
-"&ldquo;copyleft&rdquo; për të emërtuar konceptin e shpërndarjes që po "
-"hartoja në atë kohë."
+"Më 1984-n apo 1985-n, Don Hopkins (një djalë me shumë imagjinatë) më 
dërgoi "
+"një letër. <a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Mbi zarf</a> kishte 
"
+"shkruar disa thënie zbavitëse, përfshi edhe këtë: “Copyleft&mdash;all 
rights "
+"reversed” Përdora fjalën “copyleft” për të emërtuar konceptin e 
shpërndarjes "
+"që po hartoja në atë kohë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "(2) We now use the <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation "
-#| "License</a> for documentation."
 msgid ""
 "We now use the <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation "
 "License</a> for documentation."
 msgstr ""
-"(2) Tani përdorim <a href=\"/licenses/fdl.html\">Lejen e Lirë GNU për "
-"Dokumentime</a> për dokumentim."
+"Tani për dokumentim përdorim <a href=\"/licenses/fdl.html\">Lejen e Lirë 
GNU "
+"për Dokumentime</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name &ldquo;Bourne "
-#| "Shell&rdquo;, which was the usual shell on Unix."
 msgid ""
 "&ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name &ldquo;Bourne Shell,"
 "&rdquo; which was the usual shell on Unix."
 msgstr ""
-"(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; është një lojë me emrin 
&ldquo;Bourne "
-"Shell&rdquo;, i cili qe shelli i zakonshëm në Unix."
+"“Bourne Again Shell” është një lojë me emrin “Bourne Shell”, i 
cili qe "
+"shelli i zakonshëm në Unix."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "(1) That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long task "
-#| "list. The community develops free software so fast that we can't even "
-#| "keep track of it all. Instead, we have a list of High Priority Projects, "
-#| "a much shorter list of projects we really want to encourage people to "
-#| "write."
 msgid ""
 "That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long task list. "
 "The community develops free software so fast that we can't even keep track "
 "of it all. Instead, we have a list of High Priority Projects, a much "
 "shorter list of projects we really want to encourage people to write."
 msgstr ""
-"(1) Qe shkruar më 1998. Nga 2009 e tëhu nuk mirëmbajmë një listë të 
gjatë "
+"Qe shkruar më 1998. Nga 2009 e tëhu nuk mirëmbajmë një listë të 
gjatë "
 "punësh. Bashkësia harton <em>software</em> të lirë me kaq shpejtësi sa 
nuk "
-"arrijmë as t&apos;i mbajmë në vëzhgim të tërë. Në vend të kësaj, 
kemi një "
-"listë Projektesh të Përparësisë së lartë, një listë shumë më e 
shkurtër "
-"projektesh për të cilat vërtet duam t&apos;i nxisim njerëzit t&apos;i "
-"shkruajnë."
+"arrijmë as t’i mbajmë në vëzhgim të tërë. Në vend të kësaj, kemi 
një listë "
+"Projektesh të Përparësisë së Lartë, një listë shumë më e shkurtër 
projektesh "
+"për të cilat vërtet duam t’i nxisim njerëzit t’i shkruajnë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License, to "
-#| "avoid giving the idea that all libraries ought to use it. See <a href=\"/"
-#| "philosophy/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Lesser GPL for "
-#| "your next library</a> for more information."
 msgid ""
 "This license was initially called the GNU Library General Public License, we "
 "renamed it to avoid giving the idea that all libraries ought to use it. See "
 "<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Lesser "
 "GPL for your next library</a> for more information."
 msgstr ""
-"(1) Kjo leje tani <i>quhet GNU Lesser General Public License</i>, për të "
-"shmangur idenë se krejt libraritë janë të detyruara ta përdorin. Për 
më "
-"tepër të dhëna, shihni <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Pse nuk 
do "
+"Kjo leje fillimisht u quajt GNU Library General Public License, e riemërtuam 
"
+"për të shmangur dhënien e idesë se duhej përdorur nga krejt libraritë. 
Për "
+"më tepër hollësi, shihni <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Pse 
s’do "
 "të duhej të përdornit lejen Lesser GPL për librarinë tuaj të 
ardhshme</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "(2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free "
-#| "BIOS, <a href=\"http://www.libreboot.org/\";>LibreBoot</a> (a distribution "
-#| "of coreboot); the problem is getting specs for machines so that LibreBoot "
-#| "can support them without nonfree &ldquo;blobs&rdquo;.)"
 msgid ""
 "2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free BIOS, <a "
 "href=\"https://libreboot.org/\";>LibreBoot</a> (a distribution of coreboot); "
 "the problem is getting specs for machines so that LibreBoot can support them "
 "without nonfree &ldquo;blobs.&rdquo;"
 msgstr ""
-"(Shënim i 2008-s: kjo çështje prek po ashtu edhe BIOS-in. Ka një BIOS 
të "
-"lirë, <a href=\"http://www.libreboot.org/\";>LibreBoot</a> (një shpërndarje 
e "
-"coreboot-it); problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që "
-"kështu LibreBoot-i t’i mbulojë ato pa &ldquo;blobs&rdquo; jo të lirë.)"
+"Shënim i 2008-s: kjo çështje prek po ashtu edhe BIOS-in. Ka një BIOS të 
"
+"lirë, <a href=\"https://www.libreboot.org/\";>LibreBoot</a> (një 
shpërndarje "
+"e coreboot-it); problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që "
+"kështu LibreBoot-i t’i mbulojë ato pa “blobs” jo të lirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "[Subsequent note: in September 2000, Qt was rereleased under the GNU GPL, "
-#| "which essentially solved this problem.]"
 msgid ""
 "In September 2000, Qt was rereleased under the GNU GPL, which essentially "
 "solved this problem."
 msgstr ""
-"[Shënim i mëpasshëm: në Shtator 2000, Qt u hodh në qarkullim nën GNU 
GPL, "
-"çka në thelb e zgjidhi këtë problem.]"
+"Më shtator të 2000-shit, Qt u hodh në qarkullim nën GNU GPL, çka në 
thelb e "
+"zgjidhi këtë problem."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 msgid "As of 2009, the GIF patents have expired."
-msgstr ""
+msgstr "Pas 200-s, patentat për GIF kanë skaduar."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 msgid ""
 "As of 2017, the MP3 patents have expired. Look how long we had to wait."
 msgstr ""
+"Më 2017, patentat për MP3 kanë skaduar. Shihni sa gjatë na u desh të 
presim."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Originally published in the book <em>Open Sources</em>. Richard Stallman "
-#| "was <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> never a "
-#| "supporter of &ldquo;open source&rdquo;</a>, but contributed this article "
-#| "so that the ideas of the free software movement would not be entirely "
-#| "absent from that book."
 msgid ""
 "Originally published in the book <cite>Open Sources</cite>. Richard "
 "Stallman was <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> "
@@ -2672,11 +2395,11 @@
 "article so that the ideas of the free software movement would not be "
 "entirely absent from that book."
 msgstr ""
-"Botuar fillimisht në librin <em>Burime të Hapura</em>. Richard Stallman-i "
-"nuk ka qenë kurrë <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> "
-"përkrahës i &ldquo;burimit të hapur&rdquo;</a>, por kontribuoi me këtë "
-"artikull që kështu idetë e lëvizjes për <em>software</em> të lirë të 
mos "
-"ishin fare të paprekura në atë libër."
+"Botuar fillimisht në librin <em>Burime të Hapëta</em>. Richard Stallman-i 
"
+"s’ka qenë kurrë <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> "
+"përkrahës i “burimit të hapët”</a>, por kontribuoi me këtë 
artikull, që "
+"idetë e lëvizjes për <em>software</em> të lirë të mos ishin fare të "
+"paprekura në atë libër."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -2712,11 +2435,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
@@ -2731,16 +2449,12 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014, "
-#| "2015, 2017, 2018, 2020 Richard Stallman"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1998, 2005, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018, 2021 "
 "Richard Stallman"
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, "
-"2014, 2015, 2017, 2018, 2020 Richard Stallman"
+"Të drejta kopjimi &copy; 1998, 2005, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018, "
+"2021 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: gnu/po/linux-and-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.87
retrieving revision 1.88
diff -u -b -r1.87 -r1.88
--- gnu/po/linux-and-gnu.sq.po 2 Nov 2021 14:41:53 -0000    1.87
+++ gnu/po/linux-and-gnu.sq.po 3 Nov 2021 21:09:04 -0000    1.88
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-11-02 14:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-09-07 14:06+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-03 22:03+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -92,7 +92,7 @@
 "padobi; mund të marrë kuptim vetëm në kontekstin e një sistemi të 
plotë "
 "operativ. Linux-i përdoret normalisht i ndërthurur me sistemin operativ "
 "GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-in shtuar atij, ose GNU/"
-"Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje &ldquo;Linux&rdquo; janë "
+"Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje “Linux” janë "
 "përnjëmend GNU/Linux."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -120,7 +120,7 @@
 "necessary to make a Unix-like system was already available."
 msgstr ""
 "Programuesit përgjithësisht e dinë që Linux-i është një kernel. Por 
ngaqë "
-"dëgjojnë të quhet krejt sistemi &ldquo;Linux&rdquo; po ashtu, shpesh "
+"dëgjojnë të quhet krejt sistemi “Linux” po ashtu, shpesh "
 "përfytyrojnë një historik që do të përligjte thirrjen e krejt sistemit 
sipas "
 "kernelit. Për shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus Torvalds-i "
 "përfundoi së shkruari Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij hodhën sytë "
@@ -207,21 +207,6 @@
 "të ndërtuar <em>një sistem krejt të lirë të ngjashëm me Unix-in</em>: 
GNU."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Many people have made major contributions to the free software in the "
-#| "system, and they all deserve credit for their software. But the reason "
-#| "it is <em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of "
-#| "useful programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. "
-#| "We made a list of the programs needed to make a <em>complete</em> free "
-#| "system, and we systematically found, wrote, or found people to write "
-#| "everything on the list. We wrote essential but unexciting <a href="
-#| "\"#unexciting\">(1)</a> components because you can't have a system "
-#| "without them. Some of our system components, the programming tools, "
-#| "became popular on their own among programmers, but we wrote many "
-#| "components that are not tools <a href=\"#nottools\">(2)</a>. We even "
-#| "developed a chess game, GNU Chess, because a complete system needs games "
-#| "too."
 msgid ""
 "Many people have made major contributions to the free software in the "
 "system, and they all deserve credit for their software. But the reason it "
@@ -236,19 +221,20 @@
 "tools&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#nottools\">[2]</a>. We even developed "
 "a chess game, GNU Chess, because a complete system needs games too."
 msgstr ""
-"Mjaft vetë kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për software-in e 
lirë te "
-"sistemi, dhe të tërë e meritojnë t’u jepet haka për software-in e 
tyre. Por "
+"Te sistemi kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për software-in e 
lirë mjaft "
+"vetë dhe të tërë e meritojnë t’u jepet haka për software-in e tyre. 
Por "
 "shkaku pse është <em>sistem i integruar</em>&mdash;dhe jo thjesht një "
 "koleksion programesh të dobishme&mdash;është ngaqë Projekti GNU i hyri 
punës "
 "për të ndërtuar një të tillë. Hartuam një listë të programeve të "
 "domosdoshme për ndërtimin e një sistemi <em>të plotë</em> të lirë dhe, 
në "
 "mënyrë sistematike, gjetëm, shkrojtëm, ose gjetëm njerëz për shkrimin 
e "
-"gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por ama të 
pabujë <a "
-"href=\"#unexciting\">(1)</a> ngaqë pa ta nuk mund të kihet sistem. Disa 
nga "
-"përbërësit e sistemit tonë, mjetet e programimit, u bënë popullorë 
për hesap "
-"të vet në qarqet e programuesve, por shkruam mjaft përbërës që nuk 
janë "
-"mjete <a href=\"#nottools\">(2)</a>. Hartuam madje edhe një lojë shahu, "
-"Shah GNU, ngaqë një sistem i plotë lyp edhe lojëra."
+"gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por ama të 
pabujë&#8239;"
+"<a class=\"ftn\" href=\"#unexciting\">[1]</a>, ngaqë pa ta nuk mund të "
+"kihet sistem. Disa nga përbërësit e sistemit tonë, mjetet e programimit, 
u "
+"bënë popullorë për hesap të vet në qarqet e programuesve, por shkruam 
mjaft "
+"përbërës që nuk janë mjete&#8239;<a class=\"ftn\" 
href=\"#nottools\">[2]</"
+"a>. Hartuam madje edhe një lojë shahu, Shah GNU, ngaqë një sistem i 
plotë "
+"lyp edhe lojëra."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -267,15 +253,6 @@
 "rrugë derisa të jetë gati për përdorim të përgjithshëm."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
-#| "Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU "
-#| "system. People could then <a href=\"https://ftp.funet.fi/pub/linux/";
-#| "historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> combine Linux with the "
-#| "GNU system</a> to make a complete free system &mdash; a version of the "
-#| "GNU system which also contained Linux. The GNU/Linux system, in other "
-#| "words."
 msgid ""
 "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
 "Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU "
@@ -284,8 +261,8 @@
 "system</a> to make a complete free system&mdash;a version of the GNU system "
 "which also contained Linux. The GNU/Linux system, in other words."
 msgstr ""
-"Për fat, falë Linux-it, s’na u desh të pritnim Hurd-in. Sapo Torvalds e 
"
-"kaloi të lirë Linux-in, më 1992, ky zinte vendin e fundit të zbrazët te "
+"Për fat, falë Linux-it, s’na u desh të pritnim Hurd-in. Sapo Torvalds-i 
e "
+"kaloi të lirë Linux-in, më 1992-shin, ky zinte vendin e fundit të 
zbrazët te "
 "sistemi GNU. Pas kësaj, njerëzit mund <a href=\"https://ftp.funet.fi/pub/";
 "linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> të ndërthurnin Linux-"
 "in me sistemin GNU</a>, për të pasur një sistem të plotë të lirë 
&mdash; një "
@@ -293,17 +270,6 @@
 "sistemin GNU/Linux."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Making them work well together was not a trivial job. Some GNU "
-#| "components<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change "
-#| "to work with Linux. Integrating a complete system as a distribution that "
-#| "would work &ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required "
-#| "addressing the issue of how to install and boot the system&mdash;a "
-#| "problem we had not tackled, because we hadn't yet reached that point. "
-#| "Thus, the people who developed the various system distributions did a lot "
-#| "of essential work. But it was work that, in the nature of things, was "
-#| "surely going to be done by someone."
 msgid ""
 "Making them work well together was not a trivial job. Some GNU "
 "components&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#somecomponents\">[3]</a> needed "
@@ -316,12 +282,12 @@
 "was surely going to be done by someone."
 msgstr ""
 "Përputhja e tyre, që të punonin mirë tok, nuk qe punë e lehtë. Disa "
-"përbërës GNU<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> lypnin ndryshime 
thelbësore "
-"që të mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i një sistemi të 
plotë, "
-"si shpërndarje që do të punonte &ldquo;drejt e sa të hapej&rdquo;, qe 
punë e "
-"madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të instalohej dhe nisej "
-"sistemi&mdash;problem që nuk ishte zënë me dorë, ngaqë nuk kishim 
mbërritur "
-"në atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan shpërndarjet e ndryshme të 
sistemit "
+"përbërës GNU&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#somecomponents\">[3]</a> 
lypnin "
+"ndryshime thelbësore që të mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i 
"
+"një sistemi të plotë, si shpërndarje që do të punonte “drejt e sa të 
hapej”, "
+"qe punë e madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të instalohej dhe 
nisej "
+"sistemi&mdash;problem që s’ishte zënë me dorë, ngaqë nuk kishim 
mbërritur në "
+"atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan shpërndarjet e ndryshme të 
sistemit "
 "kryen shumë punë me rëndësi. Por qe punë e cila, për nga natyra e vet, 
"
 "sigurisht që do të bëhej nga dikush."
 
@@ -353,25 +319,16 @@
 "FSF supports computer facilities for a few of them."
 msgstr ""
 "Sot ka mjaft variante të ndryshëm të sistemit GNU/Linux (shpesh të 
quajtura "
-"&ldquo;shpërndarje (distro)&rdquo;). Shumica e tyre përfshijnë "
+"“shpërndarje (distro)”). Shumica e tyre përfshijnë "
 "<em>software</em> jo të lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin <a href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">filozofinë e &ldquo;burimit "
-"të hapur&rdquo;</a> që i përshoqërohet Linux-it, në vend se <a href=\"/"
-"philosophy/free-software-even-more-important.html\">filozofinë e &ldquo;"
-"software-it të lirë&rdquo;</a> të GNU-së. Por ka edhe <a 
href=\"/distros/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">filozofinë e “burimit "
+"të hapët</a> që i përshoqërohet Linux-it, në vend se <a href=\"/"
+"philosophy/free-software-even-more-important.html\">filozofinë e "
+"“software-it të lirë”</a> të GNU-së. Por ka edhe <a href=\"/distros/"
 "distros.html\">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>. FSF-ja 
mbulon "
 "infrastrukturën kompjuterike për pak prej tyre."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
-#| "various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
-#| "nonfree programs too. These programs are intended to be loaded into I/O "
-#| "devices when the system starts, and they are included, as long series of "
-#| "numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/"
-#| "Linux distributions now entails maintaining a <a href=\"https://directory.";
-#| "fsf.org/project/linux\"> free version of Linux</a> too."
 msgid ""
 "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
 "various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
@@ -384,7 +341,7 @@
 "Bërja e një shpërndarjeje GNU/Linux të lirë nuk është thjesht punë 
heqjeje "
 "programesh të ndryshëm jo të lirë. Sot, edhe versioni i zakonshëm i 
Linux-"
 "it përmban programe jo të lira. Këto programe janë konceptuar të 
ngarkohen "
-"në pajisjet I/O, kur niset sistemi, dhe përfshihen, si vargje të gjatë "
+"në pajisjet I/O, kur niset sistemi dhe përfshihen, si vargje të gjatë "
 "numrash, në “kodin burim” të Linux-it. Ndaj, pasja e shpërndarjeve 
të lira "
 "GNU/Linux tani nënkupton po aq pasjen e <a href=\"https://directory.fsf.org/";
 "project/linux\"> një versioni të lirë të Linux-it</a>."
@@ -404,14 +361,6 @@
 "ndërthurje, ju lutemi, quajeni “GNU/Linux”."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further "
-#| "reference, this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> https://";
-#| "www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> are good choices. If you "
-#| "mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, "
-#| "<a href=\"https://foldoc.org/linux\";>https://foldoc.org/linux</a> is a "
-#| "good URL to use."
 msgid ""
 "If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, "
 "this page and <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\"> https://www.gnu.org/gnu/";
@@ -420,10 +369,10 @@
 "linux\">https://foldoc.org/linux</a> is a good URL to use."
 msgstr ""
 "Nëse doni të krijoni një lidhje te “GNU/Linux”, për referencë të 
mëtejshme, "
-"kjo faqe dhe <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> https://www.gnu.org/gnu/";
-"the-gnu-project.html</a> janë zgjedhje e mirë. Nëse përmendni Linux-in, "
+"kjo faqe dhe <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\"> https://www.gnu.org/gnu/";
+"thegnuproject.html</a> janë zgjedhje e mirë. Nëse përmendni Linux-in, "
 "kernelin, dhe doni të shtoni një lidhje për referenca të mëtejshme, <a 
href="
-"\"https://foldoc.org/linux\";>http://foldoc.org/linux</a> është një URL e "
+"\"https://foldoc.org/linux\";>https://foldoc.org/linux</a> është një URL e "
 "mirë për ta përdorur."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -431,14 +380,6 @@
 msgstr "PS"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Aside from GNU, one other project has independently produced a free Unix-"
-#| "like operating system. This system is known as BSD, and it was developed "
-#| "at UC Berkeley. It was nonfree in the 80s, but became free in the early "
-#| "90s. A free operating system that exists today<a href=\"#newersystems\">"
-#| "(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind "
-#| "of BSD system."
 msgid ""
 "Aside from GNU, one other project has independently produced a free Unix-"
 "like operating system. This system is known as BSD, and it was developed at "
@@ -450,22 +391,11 @@
 "Përveç GNU-së, një tjetër projekt ka prodhuar në mënyrë të pavarur 
një "
 "sistem operativ të lirë të ngjashëm me Unix-in. Ky sistem njihet si BSD, 
"
 "dhe qe hartuar në UC Berkeley. S’qe i lirë në vitet ’80, por u kalua 
i lirë "
-"në fillim të viteve ’90. Sistemet e lirë operativë që ekzistojnë 
sot<a href="
-"\"#newersystems\">(4)</a> janë, pothuaj me siguri, ose variante të sistemit 
"
-"GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/"
-#| "Linux. The BSD developers were inspired to make their code free software "
-#| "by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU "
-#| "activists helped persuade them, but the code had little overlap with "
-#| "GNU. BSD systems today use some GNU programs, just as the GNU system and "
-#| "its variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are "
-#| "two different systems that evolved separately. The BSD developers did "
-#| "not write a kernel and add it to the GNU system, and a name like GNU/BSD "
-#| "would not fit the situation.<a href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
+"në fillim të viteve ’90. Sistemet e lirë operativë që ekzistojnë 
sot&#8239;"
+"<a class=\"ftn\" href=\"#newersystems\">[4]</a> janë, pothuaj me siguri, ose 
"
+"variante të sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
+
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
 "The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
@@ -485,8 +415,8 @@
 "GNU dhe variantet e tyre përdorin disa programe BSD; megjithatë, shqyrtuar "
 "në tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara 
ndarazi. "
 "Zhvilluesit e BSD-së nuk shkruan ndonjë kernel dhe t’ia shtonin sistemit "
-"GNU, dhe ndonjë emër si GNU/BSD nuk do të pasqyronte gjendjen e 
njëmendtë.<a "
-"href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
+"GNU, dhe ndonjë emër si GNU/BSD nuk do të pasqyronte gjendjen e "
+"njëmendtë&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#gnubsd\">[5]</a>."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Footnotes"

Index: gnu/po/about-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/about-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- gnu/po/about-gnu.sq.po   24 Oct 2021 07:01:11 -0000   1.40
+++ gnu/po/about-gnu.sq.po   3 Nov 2021 21:09:04 -0000    1.41
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-10-24 06:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-01 13:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-03 22:29+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,36 +15,27 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2021-10-24 06:55+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "About the GNU Operating System - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgid "GNU in a Nutshell - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Rreth Sistemit Operativ GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+msgstr "GNU me Dy Fjalë - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 msgid "GNU in a Nutshell"
-msgstr ""
+msgstr "GNU-ja me Dy Fjalë"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU was launched by Richard Stallman (rms) in 1983, as an operating "
-#| "system which would be put together by people working together for the "
-#| "freedom of all software users to control their computing. rms remains "
-#| "the Chief GNUisance today."
 msgid ""
 "GNU&#8239;<a href=\"#f1\">[1]</a> was launched by Richard Stallman (rms) in "
 "1983, as an operating system which would be put together by people working "
 "together for the freedom of all software users to control their computing. "
 "rms remains the Chief GNUisance today."
 msgstr ""
-"GNU-ja u nis nga Richard Stallman (rms) më 1983, si një sistem operativ që 
"
-"do të krijohej nga njerëz që do të punonin tok me synimin që tërë "
-"përdoruesit e kompjuterit të ishin të lirë të kontrollonin kompjuterin e 
"
-"tyre. Deri sot rms mbetet ende Chief GNUisance."
+"GNU-ja&#8239;<a href=\"#f1\">[1]</a> u nis nga Richard Stallman (rms) më "
+"1983, si një sistem operativ që do të krijohej nga njerëz që do të 
punonin "
+"tok me synimin që tërë përdoruesit e kompjuterit të ishin të lirë të "
+"kontrollonin kompjuterin e tyre. Deri sot rms mbetet ende Chief GNUisance."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -66,23 +57,6 @@
 "liri përdoruesve të vet."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Completely free system "
-#| "distributions</a> (&ldquo;distros&rdquo;) meeting this goal are available "
-#| "today, many using the <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/";
-#| "linux-libre/\">Linux-libre kernel</a> (the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
-#| "html\">relationship between GNU and the Linux kernel</a> is described "
-#| "more fully elsewhere). The <a href=\"/software/software.html\">GNU "
-#| "packages</a> have been designed to work together so we could have a "
-#| "functioning GNU system. It has turned out that they also serve as a "
-#| "common &ldquo;upstream&rdquo; for many distros, so contributions to GNU "
-#| "packages help the free software community as a whole. Naturally, work on "
-#| "GNU is ongoing, with the goal to create a system that gives the greatest "
-#| "freedom to computer users. GNU packages include user-oriented "
-#| "applications, utilities, tools, libraries, even games&mdash;all the "
-#| "programs that an operating system can usefully offer to its users. <a "
-#| "href=\"/help/evaluation.html\">New packages are welcome.</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Completely free system distributions</"
 "a> (&ldquo;distros&rdquo;) meeting this goal are available today, many using "
@@ -100,30 +74,22 @@
 "its users. <a href=\"/help/evaluation.html\">New packages are welcome.</a>"
 msgstr ""
 "Sot ka të passhme <a href=\"/distros/free-distros.html\">shpërndarje 
sistemi "
-"krejtësisht të lirë</a> (&ldquo;distro&rdquo;) që e plotësojnë këtë 
synim, "
-"me shumë prej tyre që përdorin <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/";
-"selibre/linux-libre/\">kernelin Linux-libre</a> (<a href=\"/gnu/linux-and-"
-"gnu.html\">marrëdhëniet mes GNU-së dhe kernelit Linux</a> përshkruhen më 
në "
-"hollësi diku tjetër). <a href=\"/software/software.html\">Paketat GNU</a> "
-"janë hartuar që të punojnë tok, për të pasur një sistem GNU 
funksional. Më "
-"vonë u pa që ato shërbejnë gjithashtu si baza kryesore e përbashkët 
për "
-"shumë shpërndarje, ndaj kontributi te paketat GNU ndihmon bashkësinë e "
-"software-it të lirë në përgjithësi. Kuptohet që puna për GNU-në 
është e "
-"pandërprerë, me synim krijimin e një sistemi që u jep përdoruesve 
lirinë më "
-"të madhe në kompjuter. Paketat GNU përfshijnë aplikacione përdoruesi, "
-"programe të dobishme, mjete, librari, madje dhe lojëra&mdash;krejt 
programet "
-"që një sistem operativ mund t’u ofrojë përdoruesve të vet. <a 
href=\"/help/"
+"krejtësisht të lirë</a> (“distro”) që e plotësojnë këtë synim, me 
shumë prej "
+"tyre që përdorin <a 
href=\"https://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/";
+"\">kernelin Linux-libre</a> (<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">marrëdhëniet mes GNU-së dhe kernelit Linux</a> përshkruhen më në 
hollësi "
+"diku tjetër). <a href=\"/software/software.html\">Paketat GNU</a> janë "
+"hartuar që të punojnë tok, për të pasur një sistem GNU funksional. Më 
vonë "
+"u pa që ato shërbejnë gjithashtu si baza kryesore e përbashkët për 
shumë "
+"shpërndarje, ndaj kontributi te paketat GNU ndihmon bashkësinë e 
software-it "
+"të lirë në përgjithësi. Kuptohet që puna për GNU-në është e 
pandërprerë, me "
+"synim krijimin e një sistemi që u jep përdoruesve lirinë më të madhe 
në "
+"kompjuter. Paketat GNU përfshijnë aplikacione përdoruesi, programe të "
+"dobishme, mjete, librari, madje dhe lojëra&mdash;krejt programet që një "
+"sistem operativ mund t’u ofrojë përdoruesve të vet. <a href=\"/help/"
 "evaluation.html\">Mirëpresim paketa të reja.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Thousands of people have joined in to make GNU the success it is today, "
-#| "and there are <a href=\"/help/help.html\">many ways to contribute</a>, "
-#| "both technical and non-technical. GNU developers gather from time to "
-#| "time in <a href=\"/ghm/ghm.html\">GNU Hackers Meetings</a>, sometimes as "
-#| "part of the larger free software community <a href=\"http://libreplanet.";
-#| "org/\">LibrePlanet</a> conferences."
 msgid ""
 "Thousands of people have joined in to make GNU the success it is today, and "
 "there are <a href=\"/help/help.html\">many ways to contribute</a>, both "
@@ -132,24 +98,14 @@
 "larger free software community <a href=\"https://libreplanet.org/";
 "\">LibrePlanet</a> conferences."
 msgstr ""
-"Për ta bërë GNU-në atë sukses që përfaqëson sot, kanë punuar me 
mijëra vetë, "
-"dhe ka <a href=\"/help/help.html\">plot rrugë për të kontribuar</a>, si "
-"teknike, ashtu edhe joteknike. Zhvilluesit e GNU-së takohen herë pas here "
+"Për ta bërë GNU-në atë sukses që përfaqëson sot, kanë punuar me 
mijëra vetë "
+"dhe ka <a href=\"/help/help.html\">plot rrugë për të dhënë 
ndihmesë</a>, si "
+"teknike, ashtu edhe jo teknike. Zhvilluesit e GNU-së takohen herë pas here 
"
 "gjatë <a href=\"/ghm/ghm.html\">GNU Hackers Meetings</a>, ndonjëherë edhe 
si "
 "pjesë e konferencave të një bashkësie më të gjerë të software-it të 
lirë, "
-"asaj <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+"asaj <a href=\"https://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU has been supported in several ways by the <a href=\"http://www.fsf.";
-#| "org/\">Free Software Foundation</a>, the nonprofit organization also "
-#| "founded by rms to advocate free software ideals. Among other things, the "
-#| "FSF accepts copyright assignments and disclaimers, so it can act in court "
-#| "on behalf of GNU programs. (To be clear, contributing a program to GNU "
-#| "does <em>not</em> require transferring copyright to the FSF. If you do "
-#| "assign copyright, the FSF will enforce the GPL for the program if someone "
-#| "violates it; if you keep the copyright, enforcement will be up to you.)"
 msgid ""
 "GNU has been supported in several ways by the <a href=\"https://www.fsf.org/";
 "\">Free Software Foundation</a>, the nonprofit organization also founded by "
@@ -160,8 +116,8 @@
 "FSF will enforce the GPL for the program if someone violates it; if you keep "
 "the copyright, enforcement will be up to you.)"
 msgstr ""
-"GNU-ja është përkrahur në rrugë të ndryshme nga <a 
href=\"http://www.fsf.org/";
-"\">Free Software Foundation</a>, organizëm jofitimprurës edhe ky i 
themeluar "
+"GNU-ja është përkrahur në rrugë të ndryshme nga <a 
href=\"https://www.fsf.";
+"org/\">Free Software Foundation</a>, ent jofitimprurës edhe ky i themeluar "
 "nga RMS për mbrojtjen e idealeve të software-it të lirë. Mes të 
tjerash, "
 "FSF-ja pranon dhënie të drejtash kopjimi dhe klauzola rreth tyre, ndaj mund 
"
 "të përfaqësojë programe GNU në çështje gjyqësore. (Për të qenë 
të qartë, "
@@ -181,24 +137,16 @@
 "bërë kështu software-in pronësor kujtim të të shkuarës."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
-#, fuzzy
-#| msgid "Footnote"
 msgid "Footnote"
 msgstr "Poshtëshënim"
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not "
-#| "Unix!&rdquo;; it is pronounced as <a href=\"/gnu/pronunciation.html\"> "
-#| "one syllable with a hard g</a>."
 msgid ""
 "&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced as <a href=\"/gnu/pronunciation.html\">one "
 "syllable with a hard <i>g</i></a>."
 msgstr ""
-"Emri &ldquo;GNU&rdquo; është një akronim ripërsëritës për &ldquo;GNU's 
Not "
-"Unix!&rdquo;; shqiptohet si <a href=\"/gnu/pronunciation.html\"> një rrokje "
-"me një g të dëgjueshme</a>."
+"“GNU” shqiptohet si <a href=\"/gnu/pronunciation.html\"> një rrokje me 
një "
+"<i>g</i> të dëgjueshme</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -233,11 +181,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
@@ -252,11 +195,9 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2017, 2021 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2017, 2021 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: gnu/po/gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.78
retrieving revision 1.79
diff -u -b -r1.78 -r1.79
--- gnu/po/gnu.sq.po  24 Oct 2021 19:00:54 -0000   1.78
+++ gnu/po/gnu.sq.po  3 Nov 2021 21:09:04 -0000    1.79
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-10-24 18:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-01-01 12:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-03 22:42+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -19,24 +19,18 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
-#| msgid "The GNU Operating System - GNU project - Free Software Foundation"
 msgid "About the GNU Operating System - GNU project - Free Software Foundation"
-msgstr "Sistemi Operativ GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+msgstr "Rreth Sistemit Operativ GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
-#| msgid "The GNU Operating System"
 msgid "About the GNU Operating System"
-msgstr "Sistemi Operativ GNU"
+msgstr "Rreth Sistemit Operativ GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">About the GNU Operating System</a>"
 msgid "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">GNU in a Nutshell</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">Mbi Sistemin Operativ GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">GNU-ja me Dy Fjalë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "<strong>Download distributions</strong>"
@@ -65,10 +59,8 @@
 "plotësisht software i lirë</a>.</em>"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
-#, fuzzy
-#| msgid "GNU Home"
 msgid "GNU History"
-msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+msgstr "Historiku i GNU-së"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -76,11 +68,8 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">A historical overview of GNU</a>"
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\"> Overview of the GNU System</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Një përmbledhje historike e GNU-së</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Përmbledhje e Sistemit GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -88,14 +77,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">A more detailed history of GNU</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\"> The GNU Project</a> (by Richard "
 "Stallman) &mdash; A more detailed history of GNU."
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">Histori më e hollësishme e GNU-së</a>"
+"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\"> Projekti GNU</a> (nga Richard "
+"Stallman) &mdash; Histori më e hollësishme e GNU-së."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -103,8 +90,6 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">The GNU Manifesto</a>"
 msgid "<a href=\"/gnu/manifesto.html\"> The GNU Manifesto</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">Manifesti i GNU-së</a>"
 
@@ -114,15 +99,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">The initial announcement</a> "
-#| "of the project"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial Announcement</a> of the "
 "GNU Project"
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Njoftimi fillestar</a> i projektit"
+"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Njoftimi fillestar</a> i "
+"Projektit GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -130,10 +112,6 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">My Lisp Experiences and the Development of "
-#| "GNU Emacs</a> (by Richard Stallman)"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\"> My Lisp Experiences and the Development of "
 "GNU Emacs</a> (by Richard Stallman)"
@@ -146,16 +124,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Years of Free "
-#| "Software</a> (1999)"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\"> 15 Years of Free "
 "Software</a> (by Richard Stallman)"
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Vjet Software i "
-"Lirë</a> (1999)"
+"Lirë</a> (nga Richard Stallman)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -163,36 +137,18 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE interview with Richard "
-#| "Stallman</a> (1986)"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\"> BYTE interview with Richard Stallman</"
 "a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">Intervistë e Richard Stallman-it 
dhënë "
-"BYTE-it</a> (1986)"
+"BYTE-it</a>"
 
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
 #. [1989]</span>'
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?";
-#| "res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;"
-#| "pagewanted=1\"> One Man's Fight for Free Software</a>, an article about "
-#| "Richard Stallman and the early GNU development, published at <cite>The "
-#| "New York Times</cite> on January 11, 1989. One problem with the article "
-#| "is that it uses the propaganda term &ldquo;intellectual property&rdquo; "
-#| "as if that referred to something coherent. The term is such a confusion "
-#| "that talking about it <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">makes no "
-#| "sense</a>. The article is also somewhat confused in regard to Symbolics. "
-#| "What Stallman did, while still working at MIT, was to write, "
-#| "independently, replacement improvements comparable to the improvements "
-#| "that Symbolics made in its version of the MIT Lisp Machine System."
 msgid ""
 "<a href=\"https://web.archive.org/web/20210820153013/https://www.nytimes.";
 "com/1989/01/11/business/business-technology-one-man-s-fight-for-free-"
@@ -207,16 +163,16 @@
 "independently, replacement improvements comparable to the improvements that "
 "Symbolics made in its version of the MIT Lisp Machine System."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?";
-"res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;"
-"pagewanted=1\"> Beteja e Një Njeriu të Vetëm për Software të Lirë</a>, "
-"artikull mbi Richard Stallman-in dhe zhvillimet e hershme të GNU-së, botuar 
"
-"te <cite>The New York Times</cite> më 11 Janar, 1989. Një problem me "
-"artikullin është se përdor termin propagandistik &ldquo;pronësi "
-"intelektuale&rdquo; sikur kjo t’i referohej diçkaje koherente. Termi 
është "
-"i tillë mishmash, saqë të flasësh për të <a 
href=\"/philosophy/not-ipr.html"
-"\">nuk ka kuptim</a>. Artikulli ngatërrohet në një farë mënyre kur vjen 
puna "
-"te Symbolics. Ajo çka bëri Stallman-i, ndërkohë që punonte në MIT, qe "
+"<a href=\"https://web.archive.org/web/20210820153013/https://www.nytimes.";
+"com/1989/01/11/business/business-technology-one-man-s-fight-for-free-"
+"software.html\"> Beteja e Një Njeriu të Vetëm për Software të Lirë</a> 
(nga "
+"John Markoff) &mdash; Një artikull mbi Richard Stallman-in dhe zhvillimet e 
"
+"hershme të GNU-së, botuar te <cite>The New York Times</cite> më 11 Janar, "
+"1989. Një problem me artikullin është se përdor termin propagandistik "
+"“pronësi intelektuale”; sikur kjo t’i referohej diçkaje koherente. 
Termi "
+"është i tillë mishmash, saqë të flasësh për të <a 
href=\"/philosophy/not-ipr."
+"html\">nuk ka kuptim</a>. Artikulli ngatërrohet në një farë mënyre kur 
vjen "
+"puna te Symbolics. Ajo çka bëri Stallman-i, ndërkohë që punonte në 
MIT, qe "
 "shkrimi, në mënyrë të pavarur, i përmirësimeve zëvendësuese të 
krahasueshme "
 "me përmirësimet që Symbolics i kish bërë versionit të vet të Sistemit 
Lisp "
 "të Makinave në MIT."
@@ -240,16 +196,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/why-programs-should-be-shared.html\">Why Programs Should "
-#| "be Shared</a> (1983)"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/why-programs-should-be-shared.html\"> Why Programs Should be "
 "Shared</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/why-programs-should-be-shared.html\">Pse Programet Duhen "
-"Ndarë Me të Tjerët</a> (1983)"
+"Ndarë Me të Tjerët</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -257,14 +209,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/gnu/yes-give-it-away.html\">Yes, Give It Away</a> (1983)"
 msgid "<a href=\"/gnu/yes-give-it-away.html\"> Yes, Give It Away</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/yes-give-it-away.html\">Po, Jepuani</a> (1983)"
+msgstr "<a href=\"/gnu/yes-give-it-away.html\">Po, Jepuani</a>"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "GNU Structure"
-msgstr ""
+msgstr "Struktura e GNU-së"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -272,16 +222,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/gnu-structure.html\">The Structure and Administration of "
-#| "the GNU Project</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/gnu-structure.html\"> The Structure and Administration of the "
 "GNU Project</a> (by Brandon Invergo and Richard Stallman)"
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/gnu-structure.html\">Struktura dhe Administrimi i Projektit "
-"GNU</a>"
+"GNU</a> (nga Brandon Invergo dhe Richard Stallman)"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "GNU and Linux"
@@ -293,17 +239,13 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why the &lsquo;Linux system&rsquo; "
-#| "should be called GNU/Linux</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\"> What's in a Name?</a> (by Richard "
 "Stallman) &mdash; Why the &ldquo;Linux system&rdquo; should be called GNU/"
 "Linux."
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse &lsquo;sistemi Linux&rsquo; duhet "
-"quajtur GNU/Linux</a>"
+"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\"> Ç’përmban Emri?</a> (nga Richard "
+"Stallman) &mdash; Pse “sistemi Linux” duhet quajtur GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -311,12 +253,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">A GNU/Linux FAQ</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> A GNU/Linux FAQ</a> (by Richard "
 "Stallman)"
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">FAQ për GNU/Linux</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">PBR për GNU/Linux</a> (nga Richard "
+"Stallman)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -324,15 +266,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">The relationship between GNU and "
-#| "Linux</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> Linux and the GNU System</a> (by "
 "Richard Stallman) &mdash; The relationship between GNU and Linux."
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Marrëdhëniet mes GNU-së dhe 
Linux-it</a>"
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> Linux-i dhe Sistemi GNU</a> (nga "
+"Richard Stallman) &mdash; Marrëdhënia mes GNU-së dhe Linux-it."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -340,16 +279,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">My Lisp Experiences and the Development of "
-#| "GNU Emacs</a> (by Richard Stallman)"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/incorrect-quotation.html\"> Incorrect Quotation</a> (by "
 "Richard Stallman)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">Përvoja Ime me Lisp-in dhe Hartimi i GNU "
-"Emacs</a> (nga Richard Stallman)"
+"<a href=\"/gnu/incorrect-quotation.html\"> Citim i Pasaktë</a> (nga Richard "
+"Stallman)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
@@ -357,16 +292,12 @@
 #.  
 #. #echo encoding='none' var='DATE' 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have "
-#| "Never Heard of GNU</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> GNU Users Who Have Never "
 "Heard of GNU</a> (by Richard Stallman)"
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues të GNU-së që 
"
-"Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në</a>"
+"Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në</a> (nga Richard Stallman)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -440,11 +371,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
@@ -459,16 +385,12 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2002, 2006-2008, 2011, 2014-2016, 2020, 2021 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
-"Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2002, 2006-2008, 2012, 2014-2016, 2020, 2021 Free "
+"Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/free-sw.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sq.po,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- philosophy/po/free-sw.sq.po 11 Oct 2021 13:04:39 -0000   1.41
+++ philosophy/po/free-sw.sq.po 3 Nov 2021 21:09:05 -0000    1.42
@@ -1204,17 +1204,12 @@
 "jo aq eksplicite sa duhet, ose pohuar diku, por pa u pasqyruar kudo:"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "\"Improvements\" does not mean the license can substantively limit what "
-#| "kinds of modified versions you can release. Freedom 3 includes "
-#| "distributing modified versions, not just changes."
 msgid ""
 "&ldquo;Improvements&rdquo; does not mean the license can substantively limit "
 "what kinds of modified versions you can release. Freedom 3 includes "
 "distributing modified versions, not just changes."
 msgstr ""
-"“Përmirësime” s’do të thotë që licenca mund të kufizojë në 
thelb çfarë "
+"“Përmirësime” s’do të thotë që licenca mund të kufizojë në 
thelb çfarë lloje "
 "versionesh të ndryshuara mund të hidhni në qarkullim. Liria 3 përfshin "
 "shpërndarjen e versioneve të ndryshuar, jo thjesht të ndryshimeve."
 
@@ -1236,18 +1231,13 @@
 "Imponimi i një ndryshimi licence përbën shfuqizim të licencës së 
vjetër."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?"
-#| "root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Version 1.57</a>: Add &quot;Beyond "
-#| "Software&quot; section."
 msgid ""
 "<a href=\"//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?"
 "root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Version 1.57</a>: Add &ldquo;Beyond "
 "Software&rdquo; section."
 msgstr ""
 "<a href=\"//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?"
-"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Versioni 1.57</a>: Shtim i ndarjes “Tej "
+"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Version 1.57</a>: Shtim i ndarjes “Tej "
 "Software-it”."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po,v
retrieving revision 1.94
retrieving revision 1.95
diff -u -b -r1.94 -r1.95
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po  2 Oct 2021 11:08:40 
-0000    1.94
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po  3 Nov 2021 21:09:05 
-0000    1.95
@@ -1,13 +1,12 @@
 # LANGUAGE translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html
 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
-# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2012, 2013.
-#
+# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2012, 2013.#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: open-source-misses-the-point.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-10-02 10:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-10-01 13:48+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-03 21:24+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -22,12 +21,12 @@
 "Why Open Source Misses the Point of Free Software - GNU Project - Free "
 "Software Foundation"
 msgstr ""
-"Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë - Projekti GNU 
- "
+"Pse Burimi i Hapët Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë - Projekti GNU 
- "
 "Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 msgid "Why Open Source Misses the Point of Free Software"
-msgstr "Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë"
+msgstr "Pse Burimi i Hapët Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><address>
 msgid "by Richard Stallman"
@@ -35,45 +34,45 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"The terms &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; stand "
-"for almost the same range of programs. However, they say deeply different "
-"things about those programs, based on different values. The free software "
-"movement campaigns for freedom for the users of computing; it is a movement "
-"for freedom and justice. By contrast, the open source idea values mainly "
+"The terms &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; stand for 
"
+"almost the same range of programs. However, they say deeply different things 
"
+"about those programs, based on different values. The free software movement "
+"campaigns for freedom for the users of computing; it is a movement for "
+"freedom and justice. By contrast, the open source idea values mainly "
 "practical advantage and does not campaign for principles. This is why we do "
 "not agree with open source, and do not use that term."
 msgstr ""
-"Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burim i hapur&rdquo; janë 
të "
+"Termi “software i lirë” dhe “burim i hapët” janë të "
 "përdorshëm për thuajse të njëjtën gamë problemesh. Megjithatë, ato 
shprehin "
 "gjëra thellësisht të ndryshme mbi këto programe, bazuar në vlera të "
 "ndryshme. Lëvizja për software të lirë ngre zërin për lirinë e 
përdoruesve "
-"të kompjuterave; është një lëvizje për liri dhe drejtësi. Në 
kontrast me "
-"të, ideja e burimit të hapur çmon kryesisht përparësitë praktike dhe 
nuk "
-"ngre zërin për parimet. Kjo është arsye pse nuk pajtohemi me burimin e "
-"hapur, dhe nuk e përdorim atë term."
+"të kompjuterave; është një lëvizje për liri dhe drejtësi. Në 
kontrast me të, "
+"ideja e burimit të hapët çmon kryesisht përparësitë praktike dhe nuk 
ngre "
+"zërin për parimet. Kjo është arsye pse nuk pajtohemi me burimin e 
hapët, dhe "
+"nuk e përdorim atë term."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "When we call software &ldquo;free,&rdquo; we mean that it respects the <a "
 "href=\"/philosophy/free-sw.html\">users' essential freedoms</a>: the freedom "
-"to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or "
-"without changes. This is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;"
-"free speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
+"to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or without 
"
+"changes. This is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;free "
+"speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Kur e cilësojmë një software si &ldquo;të lirë,&rdquo; e kemi fjalën 
që ai "
+"Kur e cilësojmë një software si “të lirë”, e kemi fjalën që ai "
 "respekton <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">liritë thelbësore të "
 "përdoruesit</a>: lirinë për ta xhiruar, studiuar, dhe rishpërndarë kopje 
të "
-"tij me ose pa ndryshime. Kjo është çështje lirie, jo çmimi, pra 
mendojeni "
-"si tek &ldquo;fjala e lirë,&rdquo; jo si te &ldquo;birrë falas.&rdquo;"
+"tij me ose pa ndryshime. Kjo është çështje lirie, jo çmimi, pra 
mendojeni si "
+"tek “fjala e lirë”, jo si te “birrë falas”."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "These freedoms are vitally important. They are essential, not just for the "
 "individual users' sake, but for society as a whole because they promote "
 "social solidarity&mdash;that is, sharing and cooperation. They become even "
-"more important as our culture and life activities are increasingly "
-"digitized. In a world of digital sounds, images, and words, free software "
-"becomes increasingly essential for freedom in general."
+"more important as our culture and life activities are increasingly digitized. 
"
+"In a world of digital sounds, images, and words, free software becomes "
+"increasingly essential for freedom in general."
 msgstr ""
 "Këto liri kanë rëndësi jetike. Ato janë thelbësore, jo thjesht për 
hir të "
 "përdoruesit individual, por për hir të shoqërisë si e tërë, pasi 
promovojnë "
@@ -85,103 +84,102 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Tens of millions of people around the world now use free software; the "
-"public schools of some regions of India and Spain now teach all students to "
-"use the free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</"
-"a>. Most of these users, however, have never heard of the ethical reasons "
-"for which we developed this system and built the free software community, "
-"because nowadays this system and community are more often spoken of as "
-"&ldquo;open source,&rdquo; attributing them to a different philosophy in "
-"which these freedoms are hardly mentioned."
+"Tens of millions of people around the world now use free software; the public 
"
+"schools of some regions of India and Spain now teach all students to use the "
+"free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</a>. "
+"Most of these users, however, have never heard of the ethical reasons for "
+"which we developed this system and built the free software community, because 
"
+"nowadays this system and community are more often spoken of as &ldquo;open "
+"source,&rdquo; attributing them to a different philosophy in which these "
+"freedoms are hardly mentioned."
 msgstr ""
 "Dhjetëra miliona njerëz anembanë botës përdorin tani <em>software</em> 
të "
 "lirë; shkollat publike në disa rajone të Indisë dhe Spanjës tani u 
thonë "
 "nxënësve të përdorin <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">sistemin e lirë 
"
 "operativ GNU/Linux</a>. Megjithatë, shumica e këtyre përdoruesve nuk 
kanë "
 "dëgjuar kurrë rreth arsyeve etike për të cilat e krijuam këtë sistem 
dhe "
-"ngritëm bashkësinë e software-it të lirë, ngaqë sot, ky sistem dhe "
-"bashkësia, më shpesh shihen si të &ldquo;burimit të hapur&rdquo;, duke ua 
"
-"atribuar një tjetër filozofie, tek e cila këto liri me zor përmenden."
+"ngritëm bashkësinë e software-it të lirë, ngaqë sot, ky sistem dhe 
bashkësia, "
+"më shpesh shihen si të “burimit të hapët”, duke ua atribuar një "
+"tjetër filozofie, tek e cila këto liri me zor përmenden."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The free software movement has campaigned for computer users' freedom since "
 "1983. In 1984 we launched the development of the free operating system GNU, "
 "so that we could avoid the nonfree operating systems that deny freedom to "
-"their users. During the 1980s, we developed most of the essential "
-"components of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
-"General Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license "
-"designed specifically to protect freedom for all users of a program."
-msgstr ""
-"Lëvizja e software-it të lirë ka dalë në mbrojtje të lirisë së 
përdoruesit "
-"që më 1983-shin. Më 1984-n filluam zhvillimin e sistemit operativ të 
lirë "
-"GNU, që të mund të shmangeshin sistemet operativë jo të lirë të cilët 
u "
-"mohojnë përdoruesve këto liri. Gjatë viteve ’80, zhvilluam shumicën e 
"
-"përbërësve thelbësorë të sistemit dhe hartuam lejen <a 
href=\"/licenses/gpl."
-"html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL) nën të cilën do të 
hidheshin "
-"në qarkullim&mdash;një leje e hartuar posaçërisht për mbrojtjen e 
lirisë për "
-"të gjithë përdoruesit e një programi."
+"their users. During the 1980s, we developed most of the essential components 
"
+"of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General "
+"Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license designed "
+"specifically to protect freedom for all users of a program."
+msgstr ""
+"Lëvizja e software-it të lirë ka dalë në mbrojtje të lirisë së 
përdoruesit që "
+"më 1983-shin. Më 1984-n filluam zhvillimin e sistemit operativ të lirë 
GNU, "
+"që të mund të shmangeshin sistemet operativë jo të lirë të cilët u 
mohojnë "
+"përdoruesve këto liri. Gjatë viteve ’80, zhvilluam shumicën e 
përbërësve "
+"thelbësorë të sistemit dhe hartuam lejen <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
+"General Public License</a> (GNU GPL) nën të cilën do të hidheshin në "
+"qarkullim&mdash;një leje e hartuar posaçërisht për mbrojtjen e lirisë 
për të "
+"gjithë përdoruesit e një programi."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Not all of the users and developers of free software agreed with the goals "
-"of the free software movement. In 1998, a part of the free software "
-"community splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open "
-"source.&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible "
-"misunderstanding of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon became "
-"associated with philosophical views quite different from those of the free "
-"software movement."
+"Not all of the users and developers of free software agreed with the goals of 
"
+"the free software movement. In 1998, a part of the free software community "
+"splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open source."
+"&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible misunderstanding 
"
+"of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon became associated with "
+"philosophical views quite different from those of the free software movement."
 msgstr ""
 "Jo të gjithë përdoruesit dhe zhvilluesit e software-it të lirë u pajtuan 
me "
-"synimet e lëvizjes së software-it të lirë. Më 1998-n, një pjesë e "
-"bashkësisë së software-it të lirë doli veç dhe filloi fushatë në 
emër të "
-"&ldquo;burimit të hapur.&rdquo; Termi fillimisht u propozua për shmangien e 
"
-"një keqkuptimi të mundshëm të termit &ldquo;software i lirë,&rdquo; por "
-"shpejt filloi t’u përshoqërohej ideve filozofike mjaft të ndryshme nga 
ato "
-"të lëvizjes së software-it të lirë."
+"synimet e lëvizjes së software-it të lirë. Më 1998-n, një pjesë e 
bashkësisë "
+"së software-it të lirë doli veç dhe filloi fushatë në emër të 
“burimit "
+"të hapët”. Termi fillimisht u propozua për shmangien e një keqkuptimi "
+"të mundshëm të termit “software i lirë”, por shpejt filloi t’u "
+"përshoqërohej ideve filozofike mjaft të ndryshme nga ato të lëvizjes së 
"
+"software-it të lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Some of the supporters of open source considered the term a &ldquo;marketing "
 "campaign for free software,&rdquo; which would appeal to business executives "
 "by highlighting the software's practical benefits, while not raising issues "
-"of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters "
-"flatly rejected the free software movement's ethical and social values. "
-"Whichever their views, when campaigning for open source, they neither cited "
-"nor advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly "
-"became associated with ideas and arguments based only on practical values, "
-"such as making or having powerful, reliable software. Most of the "
-"supporters of open source have come to it since then, and they make the same "
-"association. Most discussion of &ldquo;open source&rdquo; pays no attention "
-"to right and wrong, only to popularity and success; here's a <a href="
-"\"https://linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-";
-"Hottest-Trends-78937.html\"> typical example</a>. A minority of supporters "
-"of open source do nowadays say freedom is part of the issue, but they are "
-"not very visible among the many that don't."
+"of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters flatly 
"
+"rejected the free software movement's ethical and social values. Whichever "
+"their views, when campaigning for open source, they neither cited nor "
+"advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly became "
+"associated with ideas and arguments based only on practical values, such as "
+"making or having powerful, reliable software. Most of the supporters of open 
"
+"source have come to it since then, and they make the same association. Most "
+"discussion of &ldquo;open source&rdquo; pays no attention to right and wrong, 
"
+"only to popularity and success; here's a <a href=\"https://linuxinsider.com/";
+"story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html\"> "
+"typical example</a>. A minority of supporters of open source do nowadays say 
"
+"freedom is part of the issue, but they are not very visible among the many "
+"that don't."
 msgstr ""
-"Disa nga përkrahësit e burimit të hapur e konsideronin termin si një 
&ldquo;"
-"fushatë marketingu për software-in e lirë,&rdquo; çka do të joshte 
drejtues "
+"Disa nga përkrahësit e burimit të hapët e konsideronin termin si një “"
+"fushatë marketingu për software-in e lirë”, çka do të joshte drejtues "
 "biznesesh përmes nxjerrjes në pah të përfitimeve praktike nga software-i, 
pa "
 "ngritur ndërkohë çështje të së mirës dhe të gabuarës, për të cilat 
ata mund "
 "të mos kishin qejf të dëgjonin. Të tjerë përkrahës i hodhën 
kategorikisht "
 "poshtë vlerat etike dhe sociale të lëvizjes së software-it të lirë. 
Cilatdo "
-"qofshin pikëpamjet e tyre, kur bënin fushatë për burimin e hapur, as i "
-"përmendin, as mbronin këto vlera. Termi &ldquo;burim i hapur&rdquo; shpejt 
"
+"qofshin pikëpamjet e tyre, kur bënin fushatë për burimin e hapët, as i "
+"përmendin, as mbronin këto vlera. Termi “burim i hapët” shpejt "
 "filloi të përshoqërohej me ide dhe argumente të bazuar vetëm në vlera "
 "praktike, të tilla si krijimi ose pasja e software-it të fuqishëm, të "
-"qëndrueshëm. Prej asokohe, shumica e përkrahësve të burimit të hapur 
janë "
+"qëndrueshëm. Prej asokohe, shumica e përkrahësve të burimit të hapët 
janë "
 "rreshtuar pas tij, dhe bëjnë të njëjtin përshoqërim. Shumica e 
diskutimeve "
-"rreth &ldquo;burimit të hapur&rdquo; nuk merren me të mirën dhe të 
gabuarën "
+"rreth ”burimit të hapët” nuk merren me të mirën dhe të gabuarën "
 "fare, vetëm me popullaritetin dhe suksesin; ja një <a href=\"https://www.";
 "linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-"
-"Trends-78937.html\"> shembull tipik</a>. Një pakicë e përkrahësve të "
-"burimit të hapur sot thonë se liria është pjesë e problemit, por ata nuk 
"
-"janë dhe aq të dukshëm mes atyre që s’janë të këtij mendimi."
+"Trends-78937.html\"> shembull tipik</a>. Një pakicë e përkrahësve të 
burimit "
+"të hapët sot thonë se liria është pjesë e problemit, por ata nuk janë 
dhe aq "
+"të dukshëm mes atyre që s’janë të këtij mendimi."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The two now describe almost the same category of software, but they stand "
-"for views based on fundamentally different values. For the free software "
+"The two now describe almost the same category of software, but they stand for 
"
+"views based on fundamentally different values. For the free software "
 "movement, free software is an ethical imperative, essential respect for the "
 "users' freedom. By contrast, the philosophy of open source considers issues "
 "in terms of how to make software &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical "
@@ -192,8 +190,8 @@
 "përfaqësojnë pikëpamje të bazuara mbi vlera në thelb të ndryshme. 
Për "
 "lëvizjen e software-it të lirë, software-i lirë është një imperativ 
etik, "
 "respekt thelbësor për lirinë e përdoruesit. Në kontrast me të, 
filozofia e "
-"burimit të hapur i sheh çështjet sipas optikës se si të bëhet 
software-i "
-"&ldquo;më i mirë&rdquo;&mdash;vetëm nga pikëpamja praktike. Sipas saj, "
+"burimit të hapët i sheh çështjet sipas optikës se si të bëhet 
software-i "
+"“më i mirë”&mdash;vetëm nga pikëpamja praktike. Sipas saj, "
 "software-i jo i lirë është një zgjidhje inferiore për një problem 
praktik të "
 "dhënë."
 
@@ -216,14 +214,14 @@
 "on teaching people to value freedom. If you want to help do this, it is "
 "essential to speak of &ldquo;free software.&rdquo;"
 msgstr ""
-"&ldquo;Software i lirë.&rdquo; &ldquo;Burim i hapur.&rdquo; Nëse është i "
+"“Software i lirë”. “Burim i hapët”. Nëse është i "
 "njëjti software (<a href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">ose "
 "pothuajse</a>), ka rëndësi cilin emër përdorni? Po, ngaqë fjalë të 
ndryshme "
 "përcjellin ide të ndryshme. Edhe pse një program i lirë, me çfarëdo 
emri "
 "tjetër, sot do t’ju jepte po atë liri, forcimi i pozitave të lirisë në 
një "
-"rrugë të qëndrueshme varet mbi të gjitha nga të mësuarit e njerëzve 
të "
-"çmojnë lirinë. Nëse doni të ndihmoni për këtë, është thelbësore 
të flitet "
-"për &ldquo;software të lirë.&rdquo;"
+"rrugë të qëndrueshme varet mbi të gjitha nga të mësuarit e njerëzve 
të çmojnë "
+"lirinë. Nëse doni të ndihmoni për këtë, është thelbësore të flitet 
për "
+"“software të lirë”."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -235,45 +233,38 @@
 "avoid using those terms."
 msgstr ""
 "Ne, të lëvizjes së software-it të lirë, nuk e shohim kampin e burimit 
të "
-"hapur si një armik; armiku është software-i pronësor (jo i lirë). Por 
duam "
-"që njerëzit ta dinë se ne jemi për lirinë, ndaj nuk e pranojmë të "
-"etiketohemi gabimisht si përkrahës të burimit të hapur. Ajo çka 
mbrojmë "
-"s’është “burimi i hapët” dhe ai të cilit i kundërvihemi 
s’është “burimi i "
-"mbyllur”. Për ta bërë të qartë këtë, ne shmangim përdorimin e 
këtyre "
-"termave."
+"hapët si një armik; armiku është software-i pronësor (jo i lirë). Por 
duam "
+"që njerëzit ta dinë se ne jemi për lirinë, ndaj nuk e pranojmë të 
etiketohemi "
+"gabimisht si përkrahës të burimit të hapët. Ajo çka mbrojmë 
s’është “burimi "
+"i hapët” dhe ai të cilit i kundërvihemi s’është “burimi i 
mbyllur”. Për ta "
+"bërë të qartë këtë, ne shmangim përdorimin e këtyre termave."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Practical Differences between Free Software and Open Source"
-msgstr "Dallime Praktike mes Software-it të Lirë dhe Burimit të Hapur"
+msgstr "Dallime Praktike mes Software-it të Lirë dhe Burimit të Hapët"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "In practice, open source stands for criteria a little looser than those of "
-"free software. As far as we know, all existing released free software "
-"source code would qualify as open source. Nearly all open source software "
-"is free software, but there are exceptions. First, some open source "
-"licenses are too restrictive, so they do not qualify as free licenses. For "
-"example, &ldquo;Open Watcom&rdquo; is nonfree because its license does not "
-"allow making a modified version and using it privately. Fortunately, few "
-"programs use such licenses."
+"free software. As far as we know, all existing released free software source 
"
+"code would qualify as open source. Nearly all open source software is free "
+"software, but there are exceptions. First, some open source licenses are too 
"
+"restrictive, so they do not qualify as free licenses. For example, &ldquo;"
+"Open Watcom&rdquo; is nonfree because its license does not allow making a "
+"modified version and using it privately. Fortunately, few programs use such "
+"licenses."
 msgstr ""
-"Në praktikë, burimi i hapur mishëron një kriter paksa më të hapërdarë 
se sa "
+"Në praktikë, burimi i hapët mishëron një kriter paksa më të 
hapërdarë se sa "
 "ata të software-it të lirë. Me aq sa dimë, krejt kodi software i lirë i 
"
-"hedhur në qarkullim mund të kualifikohet si me burim të hapur. Thuajse "
-"krejt software-i me burim të hapur është software i lirë, por ka disa "
-"përjashtime. Së pari, disa licenca burimi të hapur janë shumë 
kufizuese, "
-"ndaj nuk kualifikohen dot si licenca të lira. Për shembull, &ldquo;Open "
-"Watcom&rdquo; s’është e lirë, pasi licenca e saj nuk lejon krijimin e 
një "
-"versioni të modifikuar dhe përdorimin e tij privatisht. Për fat, licenca 
të "
-"tilla përdoren nga pak programe."
+"hedhur në qarkullim mund të kualifikohet si me burim të hapët. Thuajse 
krejt "
+"software-i me burim të hapët është software i lirë, por ka disa 
përjashtime. "
+"Së pari, disa licenca burimi të hapët janë shumë kufizuese, ndaj nuk "
+"kualifikohen dot si licenca të lira. Për shembull, “Open Watcom” "
+"s’është e lirë, pasi licenca e saj nuk lejon krijimin e një versioni 
të "
+"modifikuar dhe përdorimin e tij privatisht. Për fat, licenca të tilla "
+"përdoren nga pak programe."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Second, when a program's source code carries a weak license, one without "
-#| "copyleft, its executables can carry additional nonfree conditions. <a "
-#| "href=\"https://code.visualstudio.com/License/\";>Microsoft does this with "
-#| "Visual Studio Code,</a> for example."
 msgid ""
 "Second, when a program's source code carries a weak license, one without "
 "copyleft, its executables can carry additional nonfree conditions. <a href="
@@ -282,8 +273,8 @@
 msgstr ""
 "Së dyti, kur kodi burim i një programi ka një licencë të dobët, një pa 
"
 "<em>copyleft</em>, të ekzekutueshmit e tij mund të bartin kushte jo të 
lira "
-"shtesë. <a href=\"https://code.visualstudio.com/License/\";>Microsoft-i e "
-"bën këtë me Visual Studio-n,</a> për shembull."
+"shtesë. <a href=\"https://code.visualstudio.com/License/\";>Microsoft-i e 
bën "
+"këtë me Visual Studio-n,</a> për shembull."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -292,7 +283,7 @@
 "compile the source code to make and distribute free executables."
 msgstr ""
 "Nëse këta të ekzekutueshëm u përgjigjen plotësisht burimeve të hedhura 
në "
-"qarkullim, kualifikohen për burim të hapur, por jo si software i lirë. "
+"qarkullim, kualifikohen për burim të hapët, por jo si software i lirë. "
 "Sidoqoftë, në këtë rast përdoruesit mund të përpilojnë kodin burim 
për të "
 "ndërtuar dhe shpërndarë të ekzekutueshëm të lirë."
 
@@ -313,12 +304,12 @@
 "për t’ua parandaluar përdoruesve instalimin e të ekzekutueshmve të 
ndryshëm "
 "nga to; vetëm një kompani e caktuar mund të krijojë të ekzekutueshëm 
që mund "
 "të xhirojnë te pajisja ose që mund të përdorin krejt aftësitë e saj. 
Këto "
-"pajisje i quajmë &ldquo;tiranike&rdquo;, dhe praktika është quajtur 
&ldquo;"
-"tivoizim&rdquo;, sipas produktit (Tivo) te i cili e vumë re për herë të "
+"pajisje i quajmë “tiranike”, dhe praktika është quajtur “"
+"tivoizim”, sipas produktit (Tivo) te i cili e vumë re për herë të "
 "parë. Edhe pse i ekzekutueshmi është ndërtuar nga kod me burim të 
lirë, dhe "
-"formalisht bart me vete një licencë të lirë, përdoruesit nuk mund të "
-"xhirojnë versione të modifikuara të tij, kështu që, <em>de-facto</em>, i 
"
-"ekzekutueshmi është jo i lirë."
+"formalisht bart me vete një licencë të lirë, përdoruesit nuk mund të 
xhirojnë "
+"versione të modifikuara të tij, kështu që, <em>de-facto</em>, i 
ekzekutueshmi "
+"është jo i lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -327,8 +318,8 @@
 "version 3 to prohibit this practice."
 msgstr ""
 "Mjaft produkte Android përmbajnë të ekzekutueshëm Linux jo të lirë të 
Tivo-"
-"izuar, edhe pse kodi i tij burimi gjendet nën GNU GPL version 2. Versionin "
-"3 të GNU GPL-së e konceptuam për ta ndaluar këtë praktikë."
+"izuar, edhe pse kodi i tij burimi gjendet nën GNU GPL version 2. Versionin 
3 "
+"të GNU GPL-së e konceptuam për ta ndaluar këtë praktikë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -336,9 +327,9 @@
 "source code. Thus, these nonfree executables, when made from source code "
 "such as Linux that is open source and free, are open source but not free."
 msgstr ""
-"Kriteri për burim të hapur shqetësohet vetëm për licencimin e kodit 
burim. "
+"Kriteri për burim të hapët shqetësohet vetëm për licencimin e kodit 
burim. "
 "Ndaj, këta të ekzekutueshëm jo të lirë, kur krijohen nga kod burim të 
tillë "
-"si Linux-i, që është me burim të hapur dhe i lirë, janë me burim të 
hapur, "
+"si Linux-i, që është me burim të hapët dhe i lirë, janë me burim të 
hapët, "
 "por jo të lirë."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -346,8 +337,8 @@
 "Common Misunderstandings of &ldquo;Free Software&rdquo; and &ldquo;Open "
 "Source&rdquo;"
 msgstr ""
-"Moskuptime të Rëndomta të &ldquo;Software-it të Lirë&rdquo; dhe &ldquo;"
-"Burimit të Hapur&rdquo;"
+"Moskuptime të Rëndomta të “Software-it të Lirë” dhe “"
+"Burimit të Hapët”"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -355,20 +346,20 @@
 "unintended meaning, &ldquo;software you can get for zero price,&rdquo; fits "
 "the term just as well as the intended meaning, &ldquo;software which gives "
 "the user certain freedoms.&rdquo; We address this problem by publishing the "
-"definition of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free "
-"speech,&rsquo; not &lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect "
-"solution; it cannot completely eliminate the problem. An unambiguous and "
-"correct term would be better, if it didn't present other problems."
-msgstr ""
-"Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; është pre e keqinterpretimeve: një "
-"kuptim i pasynuar prej nesh, &ldquo;software që mund ta keni me çmim zero,"
-"&rdquo; mund t’i jepet termit po njësoj si kuptimi i synuar prej nesh, "
-"&ldquo;software që i jep përdoruesit disa liri.&rdquo; Për këtë problem "
-"kujdesemi duke bërë publik përkufizimin e software-it të lirë, dhe duke "
-"thënë &ldquo;Mendojeni si te &lsquo;liria e fjalës,&rsquo; jo si te 
&lsquo;"
-"birrë falas.&rsquo;&rdquo; Kjo zgjidhje nuk është e përsosur; nuk mund ta 
"
-"eliminojë plotësisht problemin. Do të ishte më mirë një term i saktë 
dhe jo "
-"i dykuptimtë, sikur kjo të mos paraqiste probleme të tjera."
+"definition of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free 
speech,"
+"&rsquo; not &lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect solution; "
+"it cannot completely eliminate the problem. An unambiguous and correct term "
+"would be better, if it didn't present other problems."
+msgstr ""
+"Termi “software i lirë” është pre e keqinterpretimeve: një kuptim "
+"i pasynuar prej nesh, “software që mund ta keni me çmim zero”, "
+"mund t’i jepet termit po njësoj si kuptimi i synuar prej nesh, “"
+"software që i jep përdoruesit disa liri“. Për këtë problem kujdesemi "
+"duke bërë publik përkufizimin e software-it të lirë, dhe duke thënë 
“"
+"Mendojeni si te &lsquo;liria e fjalës,&rsquo; jo si te &lsquo;birrë falas."
+"&rsquo;” Kjo zgjidhje s’është e përsosur; nuk mund ta eliminojë "
+"plotësisht problemin. Do të ishte më mirë një term i saktë dhe jo i "
+"dykuptimtë, sikur kjo të mos paraqiste probleme të tjera."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -382,44 +373,43 @@
 msgstr ""
 "Mjerisht, të gjitha alternativat në Anglisht kanë probleme të tyret. 
Kemi "
 "shqyrtuar mjaft nga sugjerimet e njerëzve, por asnjë nuk është kaq 
qartazi "
-"&ldquo;i drejtë&rdquo; saqë kalimi në të të qe ide e mirë. (Për 
shembull, "
-"në disa kontekste fjalët Frëngjisht dhe Spanjisht &ldquo;libre&rdquo; "
+"“i drejtë” saqë kalimi në të të qe ide e mirë. (Për shembull, në 
"
+"disa kontekste fjalët Frëngjisht dhe Spanjisht “libre” "
 "funksionojnë bukur, por njerëzit në Indi nuk e pranojnë fare këtë.) 
Cilido "
-"zëvendësim i propozuar për &ldquo;software-in e lirë&rdquo; ka ndonjë 
lloj "
-"problemi semantik&mdash;dhe kjo ndodh edhe me &ldquo;software-in me burim të 
"
-"hapur.&rdquo;"
+"zëvendësim i propozuar për “software-in e lirë” ka ndonjë lloj "
+"problemi semantik&mdash;dhe kjo ndodh edhe me “software-in me burim të "
+"hapët”."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The <a href=\"https://opensource.org/osd\";>official definition of &ldquo;"
-"open source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source "
-"Initiative and is too long to include here) was derived indirectly from our "
-"criteria for free software. It is not the same; it is a little looser in "
-"some respects. Nonetheless, their definition agrees with our definition in "
-"most cases."
-msgstr ""
-"<a href=\"https://opensource.org/osd\";>Përkufizimi zyrtar i &ldquo;software-"
-"it me burim të hapur&rdquo;</a> (që është botuar nga Open Source 
Initiative "
-"dhe është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar 
tërthorazi "
-"prej kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; 
është ca më "
+"The <a href=\"https://opensource.org/osd\";>official definition of &ldquo;open 
"
+"source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source Initiative "
+"and is too long to include here) was derived indirectly from our criteria for 
"
+"free software. It is not the same; it is a little looser in some respects. "
+"Nonetheless, their definition agrees with our definition in most cases."
+msgstr ""
+"<a href=\"https://opensource.org/osd\";>Përkufizimi zyrtar i “software-"
+"it me burim të hapët”</a> (që është botuar nga Open Source Initiative "
+"dhe është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar 
tërthorazi prej "
+"kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; është ca 
më "
 "dorëlëshuar në disa këndvështrime. Megjithatë, në shumicën e rasteve 
"
 "përkufizimi i tyre pajtohet me përkufizimin tonë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "However, the obvious meaning for the expression &ldquo;open source "
-"software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;"
-"is &ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much "
-"weaker than the free software definition, much weaker also than the official "
+"software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;is 
"
+"&ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much weaker "
+"than the free software definition, much weaker also than the official "
 "definition of open source. It includes many programs that are neither free "
 "nor open source."
 msgstr ""
-"Sido që të jetë, kuptimi i afërmendshëm për shprehjen &ldquo;software 
me "
-"burim të hapur&rdquo;&mdash;dhe ai që shumica e njerëzve duket se 
mendojnë "
-"që shpreh&mdash;është që &ldquo;Mund t’i shihni kodin burim.&rdquo; Ky "
-"kriter është shumë më i dobët se sa përkufizimi i software-it të 
lirë, shumë "
-"më i dobët gjithashtu se sa përkufizimi zyrtar i burimit të hapur. Me 
të "
-"përfshihen mjaft programe që nuk janë as të lirë dhe as me burim të 
hapur."
+"Sido që të jetë, kuptimi i afërmendshëm për shprehjen “software me "
+"burim të hapët”&mdash;dhe ai që shumica e njerëzve duket se mendojnë 
që "
+"shpreh&mdash;është që “Mund t’i shihni kodin burim”. Ky kriter "
+"është shumë më i dobët se sa përkufizimi i software-it të lirë, 
shumë më i "
+"dobët gjithashtu se sa përkufizimi zyrtar i burimit të hapët. Me të "
+"përfshihen mjaft programe që nuk janë as të lirë dhe as me burim të 
hapët."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -432,24 +422,23 @@
 "of the English language to come up with a meaning for the term. The <a href="
 "\"https://web.archive.org/web/20001011193422/http://da.state.ks.us/ITEC/";
 "TechArchPt6ver80.pdf\">state of Kansas</a> published a similar definition: "
-"&ldquo;Make use of open-source software (OSS). OSS is software for which "
-"the source code is freely and publicly available, though the specific "
-"licensing agreements vary as to what one is allowed to do with that code."
-"&rdquo;"
+"&ldquo;Make use of open-source software (OSS). OSS is software for which the 
"
+"source code is freely and publicly available, though the specific licensing "
+"agreements vary as to what one is allowed to do with that code.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Ngaqë kuptimi i afërmendshëm për “burimin e hapur” s’është 
kuptimi që "
+"Ngaqë kuptimi i afërmendshëm për “burimin e hapët” s’është 
kuptimi që "
 "mbrojtësit e tij kanë në mendje, përfundimi është që shumica e 
njerëzve e "
 "keqkuptojnë termin. Sipas Neal Stephenson-it, “Linux-i është software 
me "
-"“burim të hapur” që do të thotë, thjesht, se cilido mund të marrë 
kopje të "
+"“burim të hapët” që do të thotë, thjesht, se cilido mund të marrë 
kopje të "
 "kartelave të kodit të tij burim”. Nuk mendoj se ka kërkuar me dashje të 
"
 "hidhte tej ose të vinte në diskutim përkufizimin zyrtar. Jam i mendimit 
që "
 "ai thjesht zbatoi konvencionet e anglishtes për të nxjerrë një kuptim të 
"
 "termit.  <a href=\"https://web.archive.org/web/20001011193422/http://da.";
 "state.ks.us/ITEC/TechArchPt6ver80.pdf\">Shteti i Kansasit</a> publikoi një "
-"përkufizim të ngjashëm: “Përdorni <em>software</em> me burim të hapur "
-"(OSS). OSS është software për të cilin kodi burim është i passhëm 
lirisht "
-"dhe publikisht, por marrëveshjet specifike për licencimin e tij varen nga "
-"fakti se ç’i lejohet dikujt të bëjë me atë kod”;."
+"përkufizim të ngjashëm: “Përdorni <em>software</em> me burim të hapët 
(OSS). "
+"OSS është software për të cilin kodi burim është i passhëm lirisht dhe 
"
+"publikisht, por marrëveshjet specifike për licencimin e tij varen nga fakti 
"
+"se ç’i lejohet dikujt të bëjë me atë kod”;."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -465,42 +454,41 @@
 "design-37415.html\"> pati një artikull që e tepron me domethënien e 
termit</"
 "a> duke ia referuar testimeve beta nga ana e përdoruesve&mdash;lejimi i pak "
 "përdoruesve që të vënë në provë një version paraprak të një 
programi dhe të "
-"japin përshtypje konfidenciale lidhur me të&mdash;çka programuesit e "
-"software-it pronësor e kanë praktikuar prej dhjetëra vjetësh."
+"japin përshtypje konfidenciale lidhur me të&mdash;çka programuesit e 
software-"
+"it pronësor e kanë praktikuar prej dhjetëra vjetësh."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The term has even been stretched to include designs for equipment that are "
-"<a href=\"https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-";
-"teenager-water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">published without a "
-"patent</a>. Patent-free equipment designs can be laudable contributions to "
-"society, but the term &ldquo;source code&rdquo; does not pertain to them."
+"The term has even been stretched to include designs for equipment that are <a 
"
+"href=\"https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-";
+"teenager-water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">published without a 
patent</"
+"a>. Patent-free equipment designs can be laudable contributions to society, "
+"but the term &ldquo;source code&rdquo; does not pertain to them."
 msgstr ""
 "Termi madje është sforcuar sa të përfshijë edhe dizajne pajisjesh <a 
href="
-"\"https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-";
-"teenager-water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">të publikuar pa ndonjë "
-"patentë</a>. Dizajne pajisjesh të papatentuar mund të jenë kontribute 
të "
-"lavdërueshëm për shoqërinë, por termi &ldquo;kod burim&rdquo; s’ka 
lidhje me "
-"to."
+"\"https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-teenager-";
+"water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">të publikuar pa ndonjë 
patentë</a>. "
+"Dizajne pajisjesh të papatentuar mund të jenë kontribute të 
lavdërueshëm për "
+"shoqërinë, por termi “kod burim” s’ka lidhje me to."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Open source supporters try to deal with this by pointing to their official "
 "definition, but that corrective approach is less effective for them than it "
 "is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural meanings, "
-"one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea "
-"of &ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. "
-"But the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which "
-"is different from the meaning its supporters intend. So there is no "
-"succinct way to explain and justify its official definition. That makes for "
-"worse confusion."
-msgstr ""
-"Përkrahësit e burimit të hapur përpiqen të merren me këtë çështje 
duke "
-"treguar me gisht përkufizimin e tyre zyrtar, por kjo rrugë ndreqjeje 
është "
-"më pak e efektshme për ta, se sa është për ne. Termi &ldquo;software i "
-"lirë&rdquo; ka dy domethënie natyrale, njëra është domethënia e synuar, 
ndaj "
-"dikush që e ka rrokur idenë &ldquo;si te fjala e lirë, jo si te birrë "
-"falas&rdquo; nuk do të gabojë sërish. Por termi &ldquo;burim i 
hapur&rdquo; "
+"one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea of 
"
+"&ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. But "
+"the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which is "
+"different from the meaning its supporters intend. So there is no succinct "
+"way to explain and justify its official definition. That makes for worse "
+"confusion."
+msgstr ""
+"Përkrahësit e burimit të hapët përpiqen të merren me këtë çështje 
duke "
+"treguar me gisht përkufizimin e tyre zyrtar, por kjo rrugë ndreqjeje 
është më "
+"pak e efektshme për ta, se sa është për ne. Termi “software i "
+"lirë” ka dy domethënie natyrale, njëra është domethënia e synuar, 
ndaj "
+"dikush që e ka rrokur idenë “si te fjala e lirë, jo si te birrë "
+"falas” nuk do të gabojë sërish. Por termi “burim i hapët” "
 "ka vetëm një domethënie natyrale, që është e ndryshme prej domethënies 
së "
 "synuar prej përkrahësve të tij. Pra nuk ka një rrugë për të shpjeguar 
"
 "shkurtimisht dhe përligjur përkufizimin e tij zyrtar. Kjo e përkeqëson 
edhe "
@@ -516,14 +504,14 @@
 "software licenses. There are <a href=\"/licenses/license-list.html\"> many "
 "free software licenses</a> aside from the GNU GPL."
 msgstr ""
-"Një tjetër keqkuptim i &ldquo;burimit të hapur&rdquo; është ideja që me 
të "
-"nënkuptohet &ldquo;mospërdorimi i lejes GNU GPL.&rdquo; Ky priret të "
-"shoqërojë një tjetër keqkuptim sipas të cilit &ldquo;software-i i "
-"lirë&rdquo; do të thotë &ldquo;software nën GPL-në.&rdquo; Që të dyja 
janë "
-"gabim, sa kohë që GNU GPL-ja i plotëson kushtet për të qenë leje burimi 
të "
-"hapur dhe shumica e lejeve të burimit të hapur i plotësojnë kushtet për 
të "
-"qenë leje software-i të lirë. Ka <a href=\"/licenses/license-list.html\"> 
"
-"mjaft licenca software-i të lirë</a> përtej GNU GPL-së."
+"Një tjetër keqkuptim i “burimit të hapët” është ideja që me të "
+"nënkuptohet “mospërdorimi i lejes GNU GPL”. Ky priret të "
+"shoqërojë një tjetër keqkuptim sipas të cilit “software-i i lirë” "
+"do të thotë “software nën GPL-në”. Që të dyja janë gabim, sa kohë 
"
+"që GNU GPL-ja i plotëson kushtet për të qenë leje burimi të hapët dhe 
shumica "
+"e lejeve të burimit të hapët i plotësojnë kushtet për të qenë leje 
software-i "
+"të lirë. Ka <a href=\"/licenses/license-list.html\"> mjaft licenca 
software-"
+"i të lirë</a> përtej GNU GPL-së."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -537,15 +525,15 @@
 "www.nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/morozov-open-and-closed.html\"> "
 "become a vacuous buzzword</a>."
 msgstr ""
-"Termi “burim i hapur” është sforcuar më tej nga zbatimi i tij mbi 
veprimtari "
+"Termi “burim i hapët” është sforcuar më tej nga zbatimi i tij mbi 
veprimtari "
 "të tjera, të tilla si qeverisja, arsimi, shkenca, te të cilat nuk ka gjë 
të "
 "tillë si kodi burim, dhe ku kriteri lidhur me licencimin e software-it "
 "thjesht nuk ka punë fare. E vetmja gjë e përbashkët që kanë këto 
veprimtari "
 "është se, në një farë mënyre, i ftojnë njerëzit të marrin pjesë në 
diçka. "
-"Ato e sforcojnë termin deri atje sa me të nënkuptohet vetëm “me "
-"pjesëmarrje”, ose “transparent”, ose më pak se kaq. Në rastin më 
të keq, "
-"është shndërruar <a 
href=\"https://www.nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/";
-"morozov-open-and-closed.html\"> në një fjalë të zbrazët në modë</a>."
+"Ato e sforcojnë termin deri atje sa me të nënkuptohet vetëm “me 
pjesëmarrje”, "
+"ose “transparent”, ose më pak se kaq. Në rastin më të keq, është 
shndërruar "
+"<a href=\"https://www.nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/morozov-open-and-";
+"closed.html\"> në një fjalë të zbrazët në modë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Different Values Can Lead to Similar Conclusions&mdash;but Not Always"
@@ -562,8 +550,8 @@
 "criticize the entire left."
 msgstr ""
 "Grupet radikale të viteve ’60 kanë reputacion si fraksionistë: disa "
-"organizata u ndanë për shkak të mospajtimeve për hollësira strategjie, 
dhe "
-"dy grupet bij e trajtonin njëri-tjetrin si armiq, edhe pse kishin synime dhe 
"
+"organizata u ndanë për shkak të mospajtimeve për hollësira strategjie, 
dhe dy "
+"grupet bij e trajtonin njëri-tjetrin si armiq, edhe pse kishin synime dhe "
 "vlera themelore të ngjashme. E djathta i dha shumë rëndësi kësaj dhe e "
 "përdori për të kritikuar krejt të majtën."
 
@@ -576,23 +564,23 @@
 "practical behavior&mdash;such as developing free software."
 msgstr ""
 "Ka gojë që përpiqen të njollosin lëvizjen për software të lirë duke e 
"
-"krahasuar mospajtimin tonë me burimin e hapur me mospajtimet e këtyre "
-"grupeve radikale. E shohin së prapthi. Ne nuk pajtohemi me kampin e "
-"burimit të hapur lidhur me synimet dhe vlerat themelore, por pikëpamjet e "
-"tyre dhe tonat shpien në shumë raste te e njëjta sjellje praktike&mdash;"
-"fjala vjen zhvillimi i software-it të lirë."
+"krahasuar mospajtimin tonë me burimin e hapët me mospajtimet e këtyre 
grupeve "
+"radikale. E shohin së prapthi. Ne nuk pajtohemi me kampin e burimit të "
+"hapët lidhur me synimet dhe vlerat themelore, por pikëpamjet e tyre dhe 
tonat "
+"shpien në shumë raste te e njëjta sjellje praktike&mdash;fjala vjen 
zhvillimi "
+"i software-it të lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "As a result, people from the free software movement and the open source camp "
 "often work together on practical projects such as software development. It "
 "is remarkable that such different philosophical views can so often motivate "
-"different people to participate in the same projects. Nonetheless, there "
-"are situations where these fundamentally different views lead to very "
-"different actions."
+"different people to participate in the same projects. Nonetheless, there are 
"
+"situations where these fundamentally different views lead to very different "
+"actions."
 msgstr ""
-"Për pasojë, njerëz nga lëvizja e software-it të lirë shpesh punojnë 
bashkë "
-"me kampin e burimit të hapur në projekte praktike, të tilla si zhvillimi i 
"
+"Për pasojë, njerëz nga lëvizja e software-it të lirë shpesh punojnë 
bashkë me "
+"kampin e burimit të hapët në projekte praktike, të tilla si zhvillimi i "
 "software-it. Të bie në sy që pikëpamje kaq të ndryshme filozofike mund 
të "
 "motivojnë kaq shpesh persona të ndryshëm të marrin pjesë në të 
njëjtat "
 "projekte. Sido qoftë, ka situata ku këto pikëpamje në thelb të ndryshme 
"
@@ -600,20 +588,20 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The idea of open source is that allowing users to change and redistribute "
-"the software will make it more powerful and reliable. But this is not "
+"The idea of open source is that allowing users to change and redistribute the 
"
+"software will make it more powerful and reliable. But this is not "
 "guaranteed. Developers of proprietary software are not necessarily "
-"incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and "
-"reliable, even though it does not respect the users' freedom. Free software "
-"activists and open source enthusiasts will react very differently to that."
+"incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and reliable, 
"
+"even though it does not respect the users' freedom. Free software activists "
+"and open source enthusiasts will react very differently to that."
 msgstr ""
-"Ideja e burimit të hapur është që lejimi i përdoruesve të ndryshojnë 
dhe "
+"Ideja e burimit të hapët është që lejimi i përdoruesve të ndryshojnë 
dhe "
 "rishpërndajnë software-in do ta bëjë këtë më të fuqishëm dhe më të 
"
 "qëndrueshëm. Por kjo nuk është e garantuar. Zhvilluesit e software-it "
 "pronësor nuk janë medoemos të paaftë. Ka raste që ata prodhojnë 
programe që "
 "janë të fuqishëm dhe të qëndrueshëm, edhe pse ato nuk respektojnë 
lirinë e "
 "përdoruesve. Aktivistët e software-it të lirë dhe përkrahësit e 
burimit të "
-"hapur do të reagojnë në mënyra shumë të ndryshme ndaj këtij fakti."
+"hapët do të reagojnë në mënyra shumë të ndryshme ndaj këtij fakti."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -623,11 +611,11 @@
 "did. How can I get a copy?&rdquo; This attitude will reward schemes that "
 "take away our freedom, leading to its loss."
 msgstr ""
-"Një përkrahës puro i burimit të hapur, një që nuk është fare i 
ndikuar nga "
-"idealet e software-it të lirë, do të thoshte, &ldquo;Çuditem që qetë 
në "
+"Një përkrahës puro i burimit të hapët, një që nuk është fare i 
ndikuar nga "
+"idealet e software-it të lirë, do të thoshte, “Çuditem që qetë në "
 "gjendje ta bëni programin të punojë kaq mirë pa përdorur modelin tonë 
të "
-"zhvillimit, por ja që e bëtë. Si mund të kem një kopje?&rdquo; Ky 
qëndrim "
-"do të shpërblejë skema që heqin liri, duke shpënë te humbja e saj."
+"zhvillimit, por ja që e bëtë. Si mund të kem një kopje?” Ky qëndrim 
do "
+"të shpërblejë skema që heqin liri, duke shpënë te humbja e saj."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -636,11 +624,11 @@
 "done some other way, and support a project to develop a free replacement."
 "&rdquo; If we value our freedom, we can act to maintain and defend it."
 msgstr ""
-"Aktivisti i software-it të lirë do të thoshte, &ldquo;Programi juaj 
është "
+"Aktivisti i software-it të lirë do të thoshte, “Programi juaj është "
 "shumë tërheqës, por unë çmoj më tepër lirinë. Ndaj nuk e pranoj 
programin "
-"tuaj. Punën time do ta mbaroj me ndonjë mënyrë tjetër, dhe në vend të 
tij "
-"do të përkrah një projekt për zhvillimin e një zëvendësimi të lirë 
për të."
-"&rdquo; Nëse çmojmë lirinë tonë, mund të veprojmë për ta pasur dhe 
mbrojtur "
+"tuaj. Punën time do ta mbaroj me ndonjë mënyrë tjetër, dhe në vend të 
tij do "
+"të përkrah një projekt për zhvillimin e një zëvendësimi të lirë për 
të”."
+"Nëse çmojmë lirinë tonë, mund të veprojmë për ta pasur dhe mbrojtur "
 "atë."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -655,8 +643,8 @@
 msgstr ""
 "Ideja se duam që software-i të jetë i fuqishëm dhe i qëndrueshëm vjen 
prej "
 "supozimit se software-i është hartuar për t’u shërbyes përdoruesve të 
tyre. "
-"Nëse është i fuqishëm dhe i qëndrueshëm, kjo do të thotë që u 
shërben më "
-"mirë atyre."
+"Nëse është i fuqishëm dhe i qëndrueshëm, kjo do të thotë që u 
shërben më mirë "
+"atyre."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -670,13 +658,13 @@
 msgstr ""
 "Por mund të thuhet që software-i u shërben përdoruesve vetëm nëse 
respekton "
 "lirinë e tyre. Po kur software-i është hartuar për t’u hedhur vargonj "
-"përdoruesve të tij? Në këtë rast të qenët i fuqishëm do të thotë 
që "
-"vargonjtë janë më shtrëngues, dhe të qenët i qëndrueshëm do të 
thotë që "
-"është më e vështirë për t’i hequr këta vargonj.  Veçori 
keqdashëse, të "
-"tilla si spiunimi i përdoruesve, kufizimi i përdoruesve, dyer të pasme, 
dhe "
-"përmirësime të detyrueshme janë të rëndomta në software-in pronësor, 
dhe "
-"disa përkrahës të burimit të hapur duan t’i sendërtojnë ato në 
programe me "
-"burim të hapur."
+"përdoruesve të tij? Në këtë rast të qenët i fuqishëm do të thotë 
që vargonjtë "
+"janë më shtrëngues, dhe të qenët i qëndrueshëm do të thotë që 
është më e "
+"vështirë për t’i hequr këta vargonj.  Veçori keqdashëse, të tilla 
si "
+"spiunimi i përdoruesve, kufizimi i përdoruesve, dyer të pasme, dhe "
+"përmirësime të detyrueshme janë të rëndomta në software-in pronësor, 
dhe disa "
+"përkrahës të burimit të hapët duan t’i sendërtojnë ato në programe 
me burim "
+"të hapët."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -686,31 +674,30 @@
 "href=\"https://defectivebydesign.org\";>DefectiveByDesign.org</a>) and is the "
 "antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. And "
 "not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM "
-"developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to "
-"change the software that implements the DRM."
+"developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to change 
"
+"the software that implements the DRM."
 msgstr ""
 "Nën trysninë e kompanive të filmit dhe regjistrimit të muzikës, 
software-i "
 "për përdorim nga individët po hartohen gjithnjë e më shumë për t’i 
kufizuar "
-"ata. Kjo veçori dashakeqe njihet si Administrim Dixhital i Kufizimeve (DRM "
-"- Digital Restrictions Management) (shihni <a href=\"https://";
-"defectivebydesign.org/\">DefectiveByDesign.org</a>) dhe është krejt e "
-"kundërta e frymës së lirisë që software-i i lirë synon të ofrojë. 
Dhe jo "
-"vetëm e frymës: ngaqë synimi i DRM-së është të shkelë me këmbë 
lirinë tuaj, "
-"zhvilluesit e DRM-së përpiqen t’jua bëjnë të vështirë, të pamundur, 
ose "
-"madje edhe të paligjshme ndryshimin e software-it që sendërton në 
praktikë "
-"DRM-në."
+"ata. Kjo veçori dashakeqe njihet si Administrim Dixhital i Kufizimeve (DRM 
- "
+"Digital Restrictions Management) (shihni <a href=\"https://defectivebydesign.";
+"org/\">DefectiveByDesign.org</a>) dhe është krejt e kundërta e frymës së 
"
+"lirisë që software-i i lirë synon të ofrojë. Dhe jo vetëm e frymës: 
ngaqë "
+"synimi i DRM-së është të shkelë me këmbë lirinë tuaj, zhvilluesit e 
DRM-së "
+"përpiqen t’jua bëjnë të vështirë, të pamundur, ose madje edhe të 
paligjshme "
+"ndryshimin e software-it që sendërton në praktikë DRM-në."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Yet some open source supporters have proposed &ldquo;open source DRM&rdquo; "
 "software. Their idea is that, by publishing the source code of programs "
-"designed to restrict your access to encrypted media and by allowing others "
-"to change it, they will produce more powerful and reliable software for "
+"designed to restrict your access to encrypted media and by allowing others to 
"
+"change it, they will produce more powerful and reliable software for "
 "restricting users like you. The software would then be delivered to you in "
 "devices that do not allow you to change it."
 msgstr ""
-"Megjithatë disa përkrahës të burimit të hapur kanë propozuar software 
&ldquo;"
-"DRM me burim të hapur&rdquo;. Ideja e tyre është që, duke bërë publik 
kodin "
+"Megjithatë disa përkrahës të burimit të hapët kanë propozuar software 
“"
+"DRM me burim të hapët”. Ideja e tyre është që, duke bërë publik 
kodin "
 "burim të programeve të hartuara për të kufizuar hyrjen tuaj në media të 
"
 "fshehtëzuar dhe duke u lejuar të tjerëve ta ndryshojnë atë, do të 
prodhonin "
 "software më të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin e 
përdoruesve si "
@@ -719,18 +706,18 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"This software might be open source and use the open source development "
-"model, but it won't be free software since it won't respect the freedom of "
-"the users that actually run it. If the open source development model "
-"succeeds in making this software more powerful and reliable for restricting "
-"you, that will make it even worse."
-msgstr ""
-"Ky software mund të jetë me burim të hapur dhe të përdorë modelin e "
-"zhvillimit me burim të hapur, por nuk ka për të qenë software i lirë, sa 
"
-"kohë që nuk do të respektojë lirinë e përdoruesve që e xhirojnë 
faktikisht "
-"atë.  Nëse modeli i zhvillimit me burim të hapur ia del ta bëjë këtë "
-"software më të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin tuaj, kjo 
do ta "
-"bënte edhe më të keq."
+"This software might be open source and use the open source development model, 
"
+"but it won't be free software since it won't respect the freedom of the users 
"
+"that actually run it. If the open source development model succeeds in "
+"making this software more powerful and reliable for restricting you, that "
+"will make it even worse."
+msgstr ""
+"Ky software mund të jetë me burim të hapët dhe të përdorë modelin e "
+"zhvillimit me burim të hapët, por nuk ka për të qenë software i lirë, 
sa kohë "
+"që nuk do të respektojë lirinë e përdoruesve që e xhirojnë faktikisht 
atë.  "
+"Nëse modeli i zhvillimit me burim të hapët ia del ta bëjë këtë 
software më të "
+"fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin tuaj, kjo do ta bënte 
edhe më të "
+"keq."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Fear of Freedom"
@@ -740,16 +727,16 @@
 msgid ""
 "The main initial motivation of those who split off the open source camp from "
 "the free software movement was that the ethical ideas of &ldquo;free "
-"software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising ethical "
-"issues such as freedom, talking about responsibilities as well as "
-"convenience, is asking people to think about things they might prefer to "
-"ignore, such as whether their conduct is ethical. This can trigger "
-"discomfort, and some people may simply close their minds to it. It does not "
-"follow that we ought to stop talking about these issues."
-msgstr ""
-"Motivacioni fillestar kryesor i atyre që e nxorën kampin e burimit të 
hapur "
-"më vete prej lëvizjes së software-it të lirë qe që idetë etike të 
&ldquo;"
-"software-it të lirë&rdquo; i vinin në siklet disa njerëz. Kjo është e "
+"software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising ethical issues 
"
+"such as freedom, talking about responsibilities as well as convenience, is "
+"asking people to think about things they might prefer to ignore, such as "
+"whether their conduct is ethical. This can trigger discomfort, and some "
+"people may simply close their minds to it. It does not follow that we ought "
+"to stop talking about these issues."
+msgstr ""
+"Motivacioni fillestar kryesor i atyre që e nxorën kampin e burimit të 
hapët "
+"më vete prej lëvizjes së software-it të lirë qe që idetë etike të “"
+"software-it të lirë” i vinin në siklet disa njerëz. Kjo është e "
 "vërtetë: ngritja e çështjeve etike si liria, përgjegjësive kundrejt 
volisë, "
 "do të thotë t’u kërkosh njerëzve të mendojnë për gjëra që ata mund 
të "
 "parapëlqejnë t’i shpërfillin, fjala vjen a është etike apo jo sjellja 
e "
@@ -762,14 +749,14 @@
 "That is, however, what the leaders of open source decided to do. They "
 "figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and talking only "
 "about the immediate practical benefits of certain free software, they might "
-"be able to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain "
-"users, especially business."
+"be able to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain users, 
"
+"especially business."
 msgstr ""
-"E megjithatë kjo është ajo çka drejtuesit e burimit të hapur vendosën 
të "
+"E megjithatë kjo është ajo çka drejtuesit e burimit të hapët vendosën 
të "
 "bënin. U doli se duke heshtur rreth etikës dhe lirisë, dhe duke folur 
vetëm "
-"për përfitimet e menjëhershme praktike të një pjese prej software-it të 
"
-"lirë, mund të ishin në gjendje ta &ldquo;shisnin&rdquo; software-in më me 
"
-"efekt te disa përdorues, veçanërisht bizneset."
+"për përfitimet e menjëhershme praktike të një pjese prej software-it të 
lirë, "
+"mund të ishin në gjendje ta “shisnin” software-in më me efekt te "
+"disa përdorues, veçanërisht bizneset."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -779,8 +766,8 @@
 "presumes that distributing proprietary software without source code is "
 "morally legitimate."
 msgstr ""
-"Kur mbrojtësit e burimit të hapur flasin rreth çfarëdo gjëje më të 
thellë se "
-"kaq, zakonisht bëhet fjalë për idenë e bërjes &ldquo;dhuratë&rdquo; "
+"Kur mbrojtësit e burimit të hapët flasin rreth çfarëdo gjëje më të 
thellë se "
+"kaq, zakonisht bëhet fjalë për idenë e bërjes “dhuratë” "
 "njerëzimit kodin burim. Duke e paraqitur këtë si një punë veçanërisht 
të "
 "mirë, tej asaj që kërkohet nga ana morale, besohet se shpërndarja e 
software-"
 "it pronësor pa kodin burim është moralisht e ligjëruar."
@@ -797,16 +784,16 @@
 "freedom secure. Attracting users to free software takes them just part of "
 "the way to becoming defenders of their own freedom."
 msgstr ""
-"Kjo rrugë ka dalë me efektshmëri, brenda logjikës së vet. Retorika e "
-"burimit të hapur ka bindur mjaft biznese dhe individë të përdorin, madje "
-"edhe të zhvillojnë, software të lirë, çka e ka zgjeruar bashkësinë "
-"tonë&mdash;por vetëm në nivel sipërfaqësor, praktik. Filozofia e 
burimit të "
-"hapur, me vlerat e veta pastërtisht praktike, e pengon të kuptuarit e ideve 
"
-"më të thella të software-it të lirë; sjell mjaft vetë te bashkësia 
jonë, por "
-"nuk u mëson atyre si ta mbrojnë atë. Kjo është gjë e mirë, për aq sa 
bën, "
-"por nuk mjafton për ta bërë lirinë të sigurt. Tërheqja e përdoruesve 
drejt "
-"software-it të lirë është vetëm një pjesë e rrugës për t’i bërë 
mbrojtës të "
-"lirisë së tyre."
+"Kjo rrugë ka dalë me efektshmëri, brenda logjikës së vet. Retorika e 
burimit "
+"të hapët ka bindur mjaft biznese dhe individë të përdorin, madje edhe 
të "
+"zhvillojnë, software të lirë, çka e ka zgjeruar bashkësinë 
tonë&mdash;por "
+"vetëm në nivel sipërfaqësor, praktik. Filozofia e burimit të hapët, me 
"
+"vlerat e veta pastërtisht praktike, e pengon të kuptuarit e ideve më të "
+"thella të software-it të lirë; sjell mjaft vetë te bashkësia jonë, por 
nuk u "
+"mëson atyre si ta mbrojnë atë. Kjo është gjë e mirë, për aq sa bën, 
por nuk "
+"mjafton për ta bërë lirinë të sigurt. Tërheqja e përdoruesve drejt 
software-"
+"it të lirë është vetëm një pjesë e rrugës për t’i bërë mbrojtës 
të lirisë së "
+"tyre."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -826,10 +813,10 @@
 "që përdoruesit të mos i pranonin? Ah, vetëm po t’u kenë mësuar të 
çmojnë "
 "lirinë që u jep software-i i lirë, të çmojnë lirinë në vetvete, në 
vend se "
 "volitë teknike dhe praktike të një software-i të lirë specifik, 
atëherë po. "
-"Për përhapjen e kësaj ideje, na duhet të flasim për lirinë. Deri në 
një "
-"farë shkalle, rruga &ldquo;mos fol&rdquo; karshi biznesit mund të jetë e "
-"dobishëm për bashkësinë, por është e rrezikshme nëse bëhet aq e 
rëndomtë, sa "
-"dashuria për lirinë të vijë e të duket si diçka ekscentrike."
+"Për përhapjen e kësaj ideje, na duhet të flasim për lirinë. Deri në 
një farë "
+"shkalle, rruga “mos fol” karshi biznesit mund të jetë e dobishëm "
+"për bashkësinë, por është e rrezikshme nëse bëhet aq e rëndomtë, sa 
dashuria "
+"për lirinë të vijë e të duket si diçka ekscentrike."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -837,15 +824,15 @@
 "free software, especially its distributors, say little about freedom&mdash;"
 "usually because they seek to be &ldquo;more acceptable to business.&rdquo; "
 "Nearly all GNU/Linux operating system distributions add proprietary packages "
-"to the basic free system, and they invite users to consider this an "
-"advantage rather than a flaw."
+"to the basic free system, and they invite users to consider this an advantage 
"
+"rather than a flaw."
 msgstr ""
 "Kjo gjendje e rrezikshme është saktësisht ajo që kemi. Shumica e 
personave "
 "të përfshirë me software-in e lirë, veçanërisht shpërndarësit e tij, 
flasin "
-"pak për lirinë&mdash;zakonisht ngaqë kërkojnë të jenë &ldquo;më të "
-"pranueshëm nga bizneset.&rdquo; Thuajse krejt shpërndarjet e sistemit "
-"operativ GNU/Linux i shtojnë paketa pronësore sistemit bazë të lirë, dhe 
i "
-"ftojnë përdoruesit ta shohin këtë si një avantazh, në vend se një cen."
+"pak për lirinë&mdash;zakonisht ngaqë kërkojnë të jenë “më të 
pranueshëm "
+"nga bizneset”. Thuajse krejt shpërndarjet e sistemit operativ GNU/Linux "
+"i shtojnë paketa pronësore sistemit bazë të lirë, dhe i ftojnë 
përdoruesit ta "
+"shohin këtë si një avantazh, në vend se një cen."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -861,29 +848,29 @@
 "Software-i shtesë pronësor dhe shpërndarjet GNU/Linux pjesërisht jo të 
lira "
 "gjejnë tokë pjellore ngaqë shumica e bashkësisë sonë nuk këmbëngul te 
liria "
 "në software-in e vet. Kjo nuk është rastësi. Shumica e përdoruesve të 
GNU/"
-"Linux-it u njohën fillimisht me sistemin përmes diskutimeve të &ldquo;"
-"burimit të hapur&rdquo;, në të cilin nuk përmendet që liria është një 
nga "
-"synimet. Praktikat që nuk përkrahin lirinë dhe fjalët që nuk thonë 
gjë për "
-"lirinë ecin paralelisht, duke nxitur njëra-tjetrën. Për ta kapërcyer 
këtë "
-"prirje, na duhet të flasim më tepër për lirinë, jo më pak."
+"Linux-it u njohën fillimisht me sistemin përmes diskutimeve të “burimit "
+"të hapët”, në të cilin nuk përmendet që liria është një nga 
synimet. "
+"Praktikat që nuk përkrahin lirinë dhe fjalët që nuk thonë gjë për 
lirinë ecin "
+"paralelisht, duke nxitur njëra-tjetrën. Për ta kapërcyer këtë prirje, 
na "
+"duhet të flasim më tepër për lirinë, jo më pak."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "&ldquo;FLOSS&rdquo; and &ldquo;FOSS&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;FLOSS&rdquo; dhe &ldquo;FOSS&rdquo;"
+msgstr "“FLOSS” dhe “FOSS”"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The terms &ldquo;FLOSS&rdquo; and &ldquo;FOSS&rdquo; are used to be <a href="
 "\"/philosophy/floss-and-foss.html\"> neutral between free software and open "
-"source</a>. If neutrality is your goal, &ldquo;FLOSS&rdquo; is the better "
-"of the two, since it really is neutral. But if you want to stand up for "
-"freedom, using a neutral term isn't the way. Standing up for freedom "
-"entails showing people your support for freedom."
+"source</a>. If neutrality is your goal, &ldquo;FLOSS&rdquo; is the better of 
"
+"the two, since it really is neutral. But if you want to stand up for "
+"freedom, using a neutral term isn't the way. Standing up for freedom entails 
"
+"showing people your support for freedom."
 msgstr ""
-"Termat &ldquo;FLOSS&rdquo; dhe &ldquo;FOSS&rdquo; përdoren për të qenë <a 
"
+"Termat “FLOSS” dhe “FOSS” përdoren për të qenë <a "
 "href=\"/philosophy/floss-and-foss.html\"> asnjanës mes software-it të lirë 
"
-"dhe burimit të hapur</a>. Nëse të qenët asnjanës është qëllimi juaj, 
&ldquo;"
-"FLOSS&rdquo; është më mirë se të dy, ngaqë është vërtet asnjanës. 
Por nëse "
+"dhe burimit të hapët</a>. Nëse të qenët asnjanës është qëllimi 
juaj, "
+"“FLOSS” është më mirë se të dy, ngaqë është vërtet asnjanës. 
Por nëse "
 "doni të mbroni lirinë, rruga nuk është përdorimi i një termi asnjanës. 
 Të "
 "mbrosh lirinë kërkon t’u tregosh njerëzve përkrahjen tuaj për lirinë."
 
@@ -896,25 +883,25 @@
 "&ldquo;Free&rdquo; and &ldquo;open&rdquo; are rivals for mindshare. &ldquo;"
 "Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; are different ideas but, "
 "in most people's way of looking at software, they compete for the same "
-"conceptual slot. When people become habituated to saying and thinking "
-"&ldquo;open source,&rdquo; that is an obstacle to their grasping the free "
-"software movement's philosophy and thinking about it. If they have already "
-"come to associate us and our software with the word &ldquo;open,&rdquo; we "
-"may need to shock them intellectually before they recognize that we stand "
-"for something <em>else</em>. Any activity that promotes the word &ldquo;"
+"conceptual slot. When people become habituated to saying and thinking 
&ldquo;"
+"open source,&rdquo; that is an obstacle to their grasping the free software "
+"movement's philosophy and thinking about it. If they have already come to "
+"associate us and our software with the word &ldquo;open,&rdquo; we may need "
+"to shock them intellectually before they recognize that we stand for "
+"something <em>else</em>. Any activity that promotes the word &ldquo;"
 "open&rdquo; tends to extend the curtain that hides the ideas of the free "
 "software movement."
 msgstr ""
-"&ldquo;I lirë&rdquo; dhe &ldquo;i hapur&rdquo; janë rivalë për vëmendje. 
 "
-"&ldquo;Software-i i lirë&rdquo; dhe &ldquo;ai me burim të hapur&rdquo; 
janë "
+"“I lirë” dhe “i hapët” janë rivalë për vëmendje. "
+"“Software-i i lirë” dhe “ai me burim të hapët” janë "
 "ide të ndryshme, por, në mënyrës se si e shohin software-in shumica e "
 "njerëzve, ata konkurrojnë për të njëjtin vend në vëmendje. Kur 
njerëzit "
-"mësohen të thonë dhe mendojnë &ldquo;burim i hapur,&rdquo;, kjo përbën 
një "
-"pengesë për kuptimin nga ana e tyre të filozofisë së lëvizjes për 
software "
-"të lirë dhe për të menduarit rreth saj. Nëse na përshoqërojnë 
tashmë ne dhe "
-"software-in tonë me fjalën &ldquo;e hapët,&rdquo; mund të na nevojitet 
një "
+"mësohen të thonë dhe mendojnë “burim i hapët”, kjo përbën një "
+"pengesë për kuptimin nga ana e tyre të filozofisë së lëvizjes për 
software të "
+"lirë dhe për të menduarit rreth saj. Nëse na përshoqërojnë tashmë ne 
dhe "
+"software-in tonë me fjalën “e hapët”, mund të na nevojitet një "
 "tronditje intelektuale e tyre, përpara se të kuptojnë që ne jemi 
<em>tjetër "
-"gjë</em>. Çfarëdo veprimtarie që promovon fjalën &ldquo;e hapët&rdquo; 
ka "
+"gjë</em>. Çfarëdo veprimtarie që promovon fjalën “e hapët” ka "
 "tendencë të zgjerojë perden që fsheh idetë e lëvizjes për software të 
lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -922,20 +909,19 @@
 "Thus, free software activists are well advised to decline to work on an "
 "activity that calls itself &ldquo;open.&rdquo; Even if the activity is good "
 "in and of itself, each contribution you make does a little harm on the side "
-"by promoting the open source idea. There are plenty of other good "
-"activities which call themselves &ldquo;free&rdquo; or &ldquo;libre.&rdquo; "
-"Each contribution to those projects does a little extra good on the side. "
-"With so many useful projects to choose from, why not choose one which does "
-"extra good?"
-msgstr ""
-"Ndaj, veprimtarët e software-it të lirë i këshillojmë të refuzojnë të 
"
-"punojnë në një veprimtari që e quan vetveten &ldquo;e hapët.&rdquo; Edhe 
"
-"nëse veprimtaria është e mirë në vetvete, çdo kontribut që bëni, 
shkakton "
-"një dëm të vogël në anën tjetër duke promovuar idenë e burimit të 
hapur. Ka "
-"plot veprimtari të tjera që e quajnë vetveten &ldquo;të lira&rdquo; ose "
-"&ldquo;libre.&rdquo; Çdo kontribut në këto projekte shton diçka të 
mirë. Me "
-"kaq shumë projekte të dobishme prej nga mund të zgjidhet, pse të mos "
-"zgjidhet një që bën diçka të mirë ekstra?"
+"by promoting the open source idea. There are plenty of other good activities 
"
+"which call themselves &ldquo;free&rdquo; or &ldquo;libre.&rdquo; Each "
+"contribution to those projects does a little extra good on the side. With so 
"
+"many useful projects to choose from, why not choose one which does extra 
good?"
+msgstr ""
+"Ndaj, veprimtarët e software-it të lirë i këshillojmë të refuzojnë të 
punojnë "
+"në një veprimtari që e quan vetveten “e hapët”. Edhe nëse "
+"veprimtaria është e mirë në vetvete, çdo kontribut që bëni, shkakton 
një dëm "
+"të vogël në anën tjetër duke promovuar idenë e burimit të hapët. Ka 
plot "
+"veprimtari të tjera që e quajnë vetveten “të lira”, ose "
+"“libre”. Çdo kontribut në këto projekte shton diçka të mirë. Me 
kaq "
+"shumë projekte të dobishme prej nga mund të zgjidhet, pse të mos zgjidhet 
një "
+"që bën diçka të mirë ekstra?"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Conclusion"
@@ -944,18 +930,18 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "As the advocates of open source draw new users into our community, we free "
-"software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom "
-"to their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it gives "
-"you freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you say "
-"&ldquo;free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you help "
-"our cause."
+"software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom to 
"
+"their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it gives you "
+"freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you say &ldquo;"
+"free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you help our "
+"cause."
 msgstr ""
-"Ndërkohë që mbrojtësit e burimit të hapur afrojnë përdorues të rinj 
te "
+"Ndërkohë që mbrojtësit e burimit të hapët afrojnë përdorues të rinj 
te "
 "bashkësia jonë, ne veprimtarët e software-it të lirë duhet t’i vëmë 
supet "
 "barrës për tërheqjen e vëmendjes së tyre te çështja e lirisë. Na 
duhet të "
-"themi, &ldquo;Është software i lirë dhe ju jep liri!&rdquo;&mdash;më 
shpesh "
-"dhe më fort se kurrë. Çdo herë që thoni &ldquo;software i lirë&rdquo; 
në "
-"vend të &ldquo;burim i hapur,&rdquo; ndihmoni kauzën tonë."
+"themi, “Është software i lirë dhe ju jep liri”!&mdash;më shpesh "
+"dhe më fort se kurrë. Çdo herë që thoni “software i lirë” në vend "
+"të “burim i hapët”, ndihmoni kauzën tonë."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Note"
@@ -967,17 +953,17 @@
 "management/15-352-managing-innovation-emerging-trends-spring-2005/readings/"
 "lakhaniwolf.pdf\"> paper on the motivation of free software developers</a> "
 "says that a considerable fraction are motivated by the view that software "
-"should be free. This is despite the fact that they surveyed the developers "
-"on SourceForge, a site that does not support the view that this is an "
-"ethical issue."
+"should be free. This is despite the fact that they surveyed the developers on 
"
+"SourceForge, a site that does not support the view that this is an ethical "
+"issue."
 msgstr ""
 "<a href=\"https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-352-";
 "managing-innovation-emerging-trends-spring-2005/readings/lakhaniwolf.pdf"
 "\">Artikulli mbi motivimin e programuesve të software-it të lirë</a> nga "
-"Lakhan dhe Wolf thotë se një pjesë e konsiderueshme motivohen nga 
pikëpamja "
-"e tyre që software-i do të duhej të ishte i lirë. Kjo, përkundër faktit 
që "
-"në vëzhgim u morën zhvillues nga SourceForge, një sajt që s’e përkrah 
"
-"pikëpamjen se kjo është një çështje etike."
+"Lakhan dhe Wolf thotë se një pjesë e konsiderueshme motivohen nga 
pikëpamja e "
+"tyre që software-i do të duhej të ishte i lirë. Kjo, përkundër faktit 
që në "
+"vëzhgim u morën zhvillues nga SourceForge, një sajt që s’e përkrah 
pikëpamjen "
+"se kjo është një çështje etike."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -1017,13 +1003,13 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
-"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të mirë "
+"dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga 
papërsosmëritë. Ju "
+"lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini 
te <a "
+"href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</"
+"p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
faqeve "
+"tona web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2010, 2012-2016, 2019-2021 Richard Stallman"

Index: philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    1 Oct 2021 
11:06:26 -0000    1.17
+++ philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    3 Nov 2021 
21:09:05 -0000    1.18
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: who-does-that-server-really-serve.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-10-01 10:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-01-01 11:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-03 22:17+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: besnik@programeshqip.org\n"
 "Language: sq\n"
@@ -29,26 +29,19 @@
 msgstr "Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?"
 
 #. type: Content of: <div><address>
-#, fuzzy
-#| msgid "Richard Stallman"
 msgid "by Richard Stallman"
-msgstr "Richard Stallman"
+msgstr "nga Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<strong>On the Internet, proprietary software isn't the only way to lose "
-#| "your computing freedom. Service as a Software Substitute, or SaaSS, is "
-#| "another way to give someone else power over your computing.</strong>"
 msgid ""
 "<em>On the Internet, proprietary software isn't the only way to lose your "
 "computing freedom. Service as a Software Substitute, or SaaSS, is another "
 "way to give someone else power over your computing.</em>"
 msgstr ""
-"<strong>Në Internet, software-i pronësor s’është mënyra e vetme për 
të "
-"humbur lirinë tuaj mbi punimin në kompjuter. Shërbime si Zëvendësim "
-"Software-i, (ose SaaSS), është një tjetër mënyrë për t’i dhënë 
dikujt "
-"pushtet mbi punimin tuaj me kompjuter.</strong>"
+"<em>Në Internet, software-i pronësor s’është mënyra e vetme për të 
humbur "
+"lirinë tuaj mbi punimin në kompjuter. Shërbime si Zëvendësim 
Software-i, "
+"(ose SaaSS), është një tjetër mënyrë për t’i dhënë dikujt pushtet 
mbi "
+"punimin tuaj me kompjuter.</em>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -62,15 +55,6 @@
 "ku, në parim, do të mbaronte punë xhirimi i një programi."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "SaaSS means using a service implemented by someone else as a substitute "
-#| "for running your copy of a program. The term is ours; articles and ads "
-#| "won't use it, and they won't tell you whether a service is SaaSS. "
-#| "Instead they will probably use the vague and distracting term &ldquo;"
-#| "cloud&rdquo;, which lumps SaaSS together with various other practices, "
-#| "some abusive and some ok. With the explanation and examples in this "
-#| "page, you can tell whether a service is SaaSS."
 msgid ""
 "SaaSS means using a service implemented by someone else as a substitute for "
 "running your copy of a program. The term is ours; articles and ads won't "
@@ -82,29 +66,18 @@
 msgstr ""
 "SaaSS do të thotë të përdorësh një shërbim të sendërtuar nga dikush 
tjetër, "
 "si zëvendësim të xhirimit të kopjes tuaj të një programi. Termi 
është i "
-"yni; nuk kanë për ta përdorur artikuj dhe reklama, dhe nuk do t’ju 
rrëfejnë "
+"yni; nuk kanë për ta përdorur artikuj dhe reklama dhe nuk do t’ju 
rrëfejnë "
 "nëse një shërbim është apo jo SaaSS. Në vend të kësaj, ka gjasa të 
përdorin "
-"termin e vagullt dhe shpërqendrues &ldquo;cloud&rdquo; (&ldquo;re&rdquo;), "
-"me të cilin futen në një thes SaaSS-i tok me praktika të tjera të 
ndryshme, "
-"disa abuzive dhe disa jo. Me shpjegimin dhe shembujt e kësaj faqeje, mund "
-"të kuptoni nëse një shërbim është apo jo SaaSS."
+"termin e vagullt dhe shpërqendrues “cloud” (“re”), me të cilin 
futen në një "
+"thes SaaSS-i tok me praktika të tjera të ndryshme, disa abuzive dhe disa "
+"jo. Me shpjegimin dhe shembujt e kësaj faqeje, mund të kuptoni nëse një "
+"shërbim është apo jo SaaSS."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Background: How Proprietary Software Takes Away Your Freedom"
 msgstr "Kuadër Më i Përgjithshëm: Si Ju Heq Lirinë Software-i Pronësor"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Digital technology can give you freedom; it can also take your freedom "
-#| "away. The first threat to our control over our computing came from "
-#| "<em>proprietary software</em>: software that the users cannot control "
-#| "because the owner (a company such as Apple or Microsoft) controls it. "
-#| "The owner often takes advantage of this unjust power by inserting "
-#| "malicious features such as spyware, back doors, and <a href=\"http://";
-#| "DefectiveByDesign.org\">Digital Restrictions Management (DRM)</a> "
-#| "(referred to as &ldquo;Digital Rights Management&rdquo; in their "
-#| "propaganda)."
 msgid ""
 "Digital technology can give you freedom; it can also take your freedom "
 "away. The first threat to our control over our computing came from "
@@ -120,20 +93,19 @@
 "erdhi nga <em>software-i pronësor</em>: software të cilin përdoruesit nuk 
e "
 "kontrollojnë dot, ngaqë e kontrollon i zoti (një kompani si Apple ose "
 "Microsoft). I zoti shpesh përfiton nga ky pushtet jo i drejtë, duke futur "
-"veçori dashakeqe, f.v. <em>spyware</em>, deriçka, dhe <a href=\"http://";
-"DefectiveByDesign.org\">Administrim Dixhital të Kufizimeve (DRM)</a> (i "
-"quajtur &ldquo;Administrim Dixhital të Drejtash&rdquo; në propagandën e "
-"tyre)."
+"veçori dashakeqe, f.v. <em>spyware</em>, deriçka, si dhe <a href=\"https://";
+"defectivebydesign.org\">Administrim Dixhital të Kufizimeve (DRM)</a> (i "
+"quajtur “Administrim Dixhital të Drejtash” në propagandën e tyre)."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Our solution to this problem is developing <em>free software</em> and "
 "rejecting proprietary software. Free software means that you, as a user, "
-"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, (1)"
-"&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, (2)&nbsp;"
-"to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies of your "
-"modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-"software definition</a>.)"
+"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, "
+"(1)&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, "
+"(2)&nbsp;to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies "
+"of your modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">free software definition</a>.)"
 msgstr ""
 "Zgjidhja jonë për këtë problem është zhvillimi i <em>software-it të 
lirë</"
 "em> dhe mospranimi i software-it pronësor. Software-i i lirë do të thotë 
që "
@@ -186,16 +158,6 @@
 "mëkëmbësi juaj."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "What does it mean to say that a given computing activity is <em>your own</"
-#| "em>? It means that no one else is inherently involved in it. To clarify "
-#| "the meaning of &ldquo;inherently involved&rdquo;, we present a thought "
-#| "experiment. Suppose that any free software you might need for the job is "
-#| "available to you, and whatever data you might need, as well as computers "
-#| "of whatever speed, functionality and capacity might be required. Could "
-#| "you do this particular computing activity entirely within those "
-#| "computers, not communicating with anyone else's computers?"
 msgid ""
 "What does it mean to say that a given computing activity is <em>your own</"
 "em>? It means that no one else is inherently involved in it. To clarify the "
@@ -208,12 +170,12 @@
 msgstr ""
 "Ç’kuptim ka të thuhet se një veprimtari e dhënë punimi në kompjuter 
është i "
 "<em>juaji</em>? Do të thotë se pjesë e tij s’është askush tjetër. 
Që të "
-"qartësohet kuptimi i &ldquo;të qenit pjesë&rdquo;, ju paraqesim një "
-"eksperiment të menduar. Le të mendojmë se çfarëdo software-i i lirë 
që mund "
-"t’ju duhet për punën, mund ta keni, si dhe çfarëdo të dhënash që 
mund t’ju "
-"duhen, si dhe kompjutera me çfarëdo shpejtësie, funksionesh dhe aftësish 
që "
-"mund të jetë e nevojshme. A do ta bënit atë punën krejtësisht brenda 
këtyre "
-"kompjuterave, pa komunikuar me kompjuterat e cilitdo tjetër?"
+"qartësohet kuptimi i “të qenit pjesë”, ju paraqesim një eksperiment 
të "
+"menduar. Le të mendojmë se çfarëdo software-i i lirë që mund t’ju 
duhet për "
+"punën, mund ta keni, si dhe çfarëdo të dhënash që mund t’ju duhen, si 
dhe "
+"kompjutera me çfarëdo shpejtësie, funksionesh dhe aftësish që mund të 
jetë e "
+"nevojshme. A do ta bënit atë punën krejtësisht brenda këtyre 
kompjuterave, "
+"pa komunikuar me kompjuterat e cilitdo tjetër?"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -286,7 +248,7 @@
 "which pages of which books the user looks at, and when. Angry Birds reports "
 "the user's geolocation history."
 msgstr ""
-"Për shembull, disa programe pronësorë janë &ldquo;spyware&rdquo;: 
programi "
+"Për shembull, disa programe pronësorë janë “spyware”: programi "
 "<a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\"> dërgon të dhëna mbi 
"
 "veprimtari kompjuterike të përdoruesve</a>. Microsoft Windows dërgon te "
 "Microsoft-i të dhëna mbi veprimtaritë e përdoruesve. Windows Media 
Player "
@@ -295,18 +257,6 @@
 "historik gjeovendndodhjeje të përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Unlike proprietary software, SaaSS does not require covert code to obtain "
-#| "the user's data. Instead, users must send their data to the server in "
-#| "order to use it. This has the same effect as spyware: the server "
-#| "operator gets the data&mdash;with no special effort, by the nature of "
-#| "SaaSS. Amy Webb, who intended never to post any photos of her daughter, "
-#| "made the mistake of using SaaSS (Instagram) to edit photos of her. "
-#| "Eventually <a href=\"http://www.slate.com/articles/technology/";
-#| "data_mine_1/2013/09/"
-#| "privacy_facebook_kids_don_t_post_photos_of_your_kids_on_social_media.html"
-#| "\"> they leaked from there</a>."
 msgid ""
 "Unlike proprietary software, SaaSS does not require covert code to obtain "
 "the user's data. Instead, users must send their data to the server in order "
@@ -324,7 +274,7 @@
 "mundim të veçantë, nga vetë natyra e SaaSS-it. Amy Webb, që kurrë nuk 
kish "
 "në mendje të postonte ndonjë foto të së bijës, bëri gabimin e 
përdorimit të "
 "një SaaSS-i (Instagram) për përpunim të fotove të saj. Dhe më pas <a 
href="
-"\"http://www.slate.com/articles/technology/data_mine_1/2013/09/";
+"\"https://slate.com/technology//2013/09/";
 "privacy_facebook_kids_don_t_post_photos_of_your_kids_on_social_media.html\"> "
 "fotot rrodhën prej andej</a> në internet."
 
@@ -392,13 +342,6 @@
 msgstr "SaaSS dhe SaaS"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Originally we referred to this problematical practice as &ldquo;"
-#| "SaaS&rdquo;, which stands for &ldquo;Software as a Service&rdquo;. It's "
-#| "a commonly used term for setting up software on a server rather than "
-#| "offering copies of it to users, and we thought it described precisely the "
-#| "cases where this problem occurs."
 msgid ""
 "Originally we referred to this problematical practice as &ldquo;SaaS,&rdquo; "
 "which stands for &ldquo;Software as a Service.&rdquo; It's a commonly used "
@@ -406,21 +349,13 @@
 "to users, and we thought it described precisely the cases where this problem "
 "occurs."
 msgstr ""
-"Fillimisht kësaj praktike problematike iu referuam si &ldquo;SaaS&rdquo;, 
që "
-"do të thotër &ldquo;Software as a Service&rdquo; - Software si Shërbim. "
-"Është një term i përdorur rëndom për ujdisjen e një software-i në 
një "
-"shërbyes, në vend të ofrimit të kopjeve të tij përdoruesve, dhe menduam 
se "
-"përshkruante në mënyrë të përpiktë rastet kur ndodh ky problem."
+"Fillimisht kësaj praktike problematike iu referuam si “SaaS”, që do të 
thotë "
+"“Software as a Service” - Software si Shërbim. Është një term i 
përdorur "
+"rëndom për ujdisjen e një software-i në një shërbyes, në vend të 
ofrimit të "
+"kopjeve të tij përdoruesve dhe menduam se përshkruante në mënyrë të 
përpiktë "
+"rastet kur ndodh ky problem."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Subsequently we became aware that the term SaaS is sometimes used for "
-#| "communication services&mdash;activities for which this issue is not "
-#| "applicable. In addition, the term &ldquo;Software as a Service&rdquo; "
-#| "doesn't explain <em>why</em> the practice is bad. So we coined the term "
-#| "&ldquo;Service as a Software Substitute&rdquo;, which defines the bad "
-#| "practice more clearly and says what is bad about it."
 msgid ""
 "Subsequently we became aware that the term SaaS is sometimes used for "
 "communication services&mdash;activities for which this issue is not "
@@ -431,10 +366,9 @@
 msgstr ""
 "Më pas vumë re se termi SaaS ndonjëherë përdoret për shërbime 
komunikimi "
 "&mdash; veprimtari për të cilat kjo çështje nuk ka vend. Veç kësaj, 
termi "
-"&ldquo;Software-i si Shërbim&rdquo; nuk shpjegon <em>pse</em> praktika 
është "
-"e keqe. Ndaj sajuam termin &ldquo;Shërbim si Zëvendësim 
Software-i&rdquo;, "
-"që i përkufizon më qartë praktikat e dëmshme dhe e shpreh se ku qëndron 
e "
-"keqja."
+"“Software-i si Shërbim” nuk shpjegon <em>pse</em> praktika është e 
keqe. "
+"Ndaj sajuam termin “Shërbim si Zëvendësim Software-i”, që i 
përkufizon më "
+"qartë praktikat e dëmshme dhe e shpreh se ku qëndron e keqja."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Untangling the SaaSS Issue from the Proprietary Software Issue"
@@ -466,7 +400,7 @@
 "with the issue of using the service itself."
 msgstr ""
 "Këto dy çështje shpesh ngatërrohen, dhe jo vetëm padashur. Zhvilluesit 
Web "
-"përdorin termin e vagullt &ldquo;aplikacion web&rdquo; për të vënë në 
një "
+"përdorin termin e vagullt “aplikacion web” për të vënë në një "
 "thes software shërbyesi tok me programe të xhiruar në makinën tuaj 
përmes "
 "shfletuesit tuaj. Disa faqe web instalojnë në shfletuesin tuaj programe "
 "JavaScript jo më triviale, madje të mëdhenj, pa ju informuar fare. <a 
href="
@@ -534,14 +468,6 @@
 "përllogaritjet tuaja mbi të dhëna që i furnizoni ju vetë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This issue demonstrates the depth of the difference between &ldquo;"
-#| "open&rdquo; and &ldquo;free&rdquo;. Source code that is open source <a "
-#| "href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">is, nearly always, free</a>. "
-#| "However, the idea of an <a href=\"https://opendefinition.org/ossd/";
-#| "\">&ldquo;open software&rdquo; service</a>, meaning one whose server "
-#| "software is open source and/or free, fails to address the issue of SaaSS."
 msgid ""
 "This issue demonstrates the depth of the difference between &ldquo;"
 "open&rdquo; and &ldquo;free.&rdquo; Source code that is open source <a href="
@@ -550,14 +476,13 @@
 "open software&rdquo; service</a>, meaning one whose server software is open "
 "source and/or free, fails to address the issue of SaaSS."
 msgstr ""
-"Kjo çështje demonstron thellësinë e dallimit mes &ldquo;burimit të "
-"hapur&rdquo; dhe &ldquo;software-it të lirë&rdquo;. Kodi burim që është 
"
-"burim i hapur <a href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">është, thuajse 
"
-"përherë, i lirë</a>. Megjithatë, ideja e një <a href=\"https://";
-"opendefinition.org/ossd/\">shërbimi &ldquo;software-i me burim të "
-"hapur&rdquo;</a>, duke nënkuptuar një për të cilin software-i i 
shërbyesit "
-"është me burim të hapur dhe/ose i lirë, dështon t’i japë zgjidhje 
çështjes "
-"së SaaSS-it."
+"Kjo çështje demonstron thellësinë e dallimit mes “burimit të hapët” 
dhe "
+"“software-it të lirë”. Kodi burim që është me burim të hapët <a 
href=\"/"
+"philosophy/free-open-overlap.html\">është, thuajse përherë, i lirë</a>. 
"
+"Megjithatë, ideja e një <a href=\"https://opendefinition.org/ossd/";
+"\">shërbimi “software-i me burim të hapët”</a>, duke nënkuptuar një 
për të "
+"cilin software-i i shërbyesit është me burim të hapët dhe/ose i lirë, "
+"dështon t’i japë zgjidhje çështjes së SaaSS-it."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -571,7 +496,7 @@
 "shpërfaqin shërbimet janë në thelb të ndryshme nga çështjet që 
shpërfaqin "
 "programet. Për të shmangur ngatërrimin, <a href=\"/philosophy/network-"
 "services-arent-free-or-nonfree.html\"> e shmangim përshkrimin e një 
shërbimi "
-"si &ldquo;të lirë&rdquo; ose &ldquo;pronësor.&rdquo;</a>"
+"si “të lirë” ose “pronësor”.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Distinguishing SaaSS from Other Network Services"
@@ -817,11 +742,11 @@
 "generalize about practices they ought to consider individually."
 msgstr ""
 "Industria TI i shkurajon përdoruesit të bëjnë këto dallime. Për këtë 
"
-"shërben fjala në modë &ldquo;cloud computing&rdquo;. Ky term është kaq "
+"shërben fjala në modë “cloud computing”. Ky term është kaq "
 "nebuloz sa që mund t’i referohet thuajse çfarëdo përdorimi të 
Internetit. "
 "Përfshin SaaSS, si dhe mjaft praktika të tjera përdorimi të rrjeteve. 
Në "
-"çfarëdo konteksti të dhënë, gjasat janë që, një autor që shkruan 
&ldquo;"
-"cloud&rdquo; (në qoftë person teknik), të ketë në mendje një 
domethënie "
+"çfarëdo konteksti të dhënë, gjasat janë që, një autor që shkruan "
+"“cloud” (në qoftë person teknik), të ketë në mendje një domethënie 
"
 "specifike, por zakonisht nuk shpjegon që në artikuj të tjetër termi ka "
 "domethënie të tjera specifike. Termi i shpie njerëzit të bëjnë "
 "përgjithësime mbi praktika të cilat do të duhej t’i shqyrtonin tek e 
tek."
@@ -837,15 +762,15 @@
 "mind is an obstacle to clear thinking. For the sake of clear thinking about "
 "computing, let's avoid the term &ldquo;cloud.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Nëse &ldquo;cloud computing&rdquo; ka një kuptim, ky nuk është ndonjë 
mënyrë "
+"Nëse “cloud computing” ka një kuptim, ky nuk është ndonjë mënyrë "
 "e kryerjes së përllogaritjeve, por një rrugë të menduari rreth "
-"përllogaritjeve: një trajtim moskokëçarës që thotë, &ldquo;Mos pyet. 
Mos u "
+"përllogaritjeve: një trajtim moskokëçarës që thotë, “Mos pyet. Mos 
u "
 "bëj merak se kush i kontrollon përllogaritjet tuaja ose kush i mban të "
 "dhënat tuaja. Mos kontrollo për karrem të fshehur brenda shërbimit 
tonë, "
-"përpara se ta përtypni. Besojuni pa ngurrim kompanive.&rdquo; Me fjalë 
të "
-"tjera, &ldquo;Jini leshko.&rdquo; Mjegulla në mendje është pengesë për 
të "
+"përpara se ta përtypni. Besojuni pa ngurrim kompanive”. Me fjalë të "
+"tjera, “Jini leshko”. Mjegulla në mendje është pengesë për të "
 "menduarit e qartë. Për hir të të menduarit të qartë rreth 
përllogaritjeve, "
-"le ta shmangim termin &ldquo;cloud.&rdquo;"
+"le ta shmangim termin “cloud”."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Renting a Server Distinguished from SaaSS"
@@ -948,18 +873,6 @@
 "cilit ju jep një bazë besueshmërie tej marrëdhënies së thjeshtë 
komerciale."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "However, on a longer time scale, we can create alternatives to using "
-#| "servers. For instance, we can create a peer-to-peer program through "
-#| "which collaborators can share data encrypted. The free software "
-#| "community should develop distributed peer-to-peer replacements for "
-#| "important &ldquo;web applications&rdquo;. It may be wise to release them "
-#| "under the <a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\"> GNU Affero GPL</a>, "
-#| "since they are likely candidates for being converted into server-based "
-#| "programs by someone else. The <a href=\"/\">GNU project</a> is looking "
-#| "for volunteers to work on such replacements. We also invite other free "
-#| "software projects to consider this issue in their design."
 msgid ""
 "However, on a longer time scale, we can create alternatives to using "
 "servers. For instance, we can create a peer-to-peer program through which "
@@ -976,24 +889,15 @@
 "përdorimit të shërbyesve. Për shembull, mund të krijojmë një program "
 "<em>peer-to-peer</em> përmes të cilit bashkëpunëtorët të mund të 
shkëmbejnë "
 "të dhëna të fshehtëzuara. Bashkësia e software-it të lirë duhet të "
-"zhvillojë zëvendësime <em>peer-to-peer</em> për &ldquo;aplikacione "
-"web&rdquo; të rëndësishme. Hedhja e tyre në qarkullim nën licencën <a 
href="
-"\"/licenses/why-affero-gpl.html\"> GNU Affero GPL</a> mund të ishte veprim i 
"
-"mençur, ngaqë do të ishin kandidatë për shndërrim nga dikush tjetër 
në "
-"programe me bazë shërbyes. <a href=\"/\">Projekti GNU</a> kërkon 
vullnetarë "
-"për të punuar për zëvendësime të tilla. Ne i ftojmë edhe projektet e 
tjera "
-"të software-it të lirë ta shohin këtë problem në strukturat e tyre."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In the meantime, if a company invites you to use its server to do your "
-#| "own computing tasks, don't yield; don't use SaaSS. Don't buy or install "
-#| "&ldquo;thin clients&rdquo;, which are simply computers so weak they make "
-#| "you do the real work on a server, unless you're going to use them with "
-#| "<em>your</em> server. Use a real computer and keep your data there. Do "
-#| "your own computing with your own copy of a free program, for your "
-#| "freedom's sake."
+"zhvillojë zëvendësime <em>peer-to-peer</em> për “aplikacione web” të 
"
+"rëndësishme. Hedhja e tyre në qarkullim nën licencën <a 
href=\"/licenses/"
+"why-affero-gpl.html\"> GNU Affero GPL</a> mund të ishte veprim i mençur, "
+"ngaqë do të ishin kandidatë për shndërrim nga dikush tjetër në 
programe me "
+"bazë shërbyes. <a href=\"/\">Projekti GNU</a> kërkon vullnetarë për të 
"
+"punuar për zëvendësime të tilla. Ne i ftojmë edhe projektet e tjera të 
"
+"software-it të lirë ta shohin këtë problem në hartimin e tyre."
+
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "In the meantime, if a company invites you to use its server to do your own "
 "computing tasks, don't yield; don't use SaaSS. Don't buy or install &ldquo;"
@@ -1004,35 +908,27 @@
 msgstr ""
 "Ndërkohë, nëse një kompani ju fton të përdorni shërbyesit e saj për 
të kryer "
 "punë tuajat me përllogaritje, mos u dorëzoni; mos përdorni SaaSS. Mos 
blini "
-"apo instaloni &ldquo;thin clients&rdquo;, që janë thjesht kompjutera kaq 
të "
-"dobët sa ju bëjnë të kryeni punën tuaj reale në një shërbyes, veç 
në i "
-"përdorshi me shërbyesin <em>tuaj</em>. Përdorni një kompjuter tuajin dhe 
"
-"mbajini të dhënat tuaja aty. Kryejeni punën me kopjen tuaj të një 
programi "
-"të lirë, për hir të lirisë."
+"apo instaloni “thin clients”, që janë thjesht kompjutera kaq të dobët 
sa ju "
+"bëjnë të kryeni punën tuaj reale në një shërbyes, veç në i 
përdorshi me "
+"shërbyesin <em>tuaj</em>. Përdorni një kompjuter tuajin dhe mbajini të "
+"dhënat tuaja aty. Kryejeni punën me kopjen tuaj të një programi të 
lirë, "
+"për hir të lirisë."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">The Bug "
-#| "Nobody is Allowed to Understand</a>."
 msgid ""
 "See also: <a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">The "
 "Bug Nobody is Allowed to Understand</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">E meta të "
-"Cilën Askush S’është Lejuar Ta Kuptojë</a>."
+"Shihni edhe: <a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">E "
+"meta të Cilën Askush S’është Lejuar Ta Kuptojë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "(The first version was published in <a href=\"http://www.bostonreview.net/";
-#| "richard-stallman-free-software-DRM\"> Boston Review</a>.)"
 msgid ""
 "The first version of this article was published in the <a href=\"http://www.";
 "bostonreview.net/richard-stallman-free-software-DRM\"> Boston Review</a>."
 msgstr ""
-"(Versioni i parë u botua në <a href=\"http://www.bostonreview.net/richard-";
-"stallman-free-software-DRM\"> Boston Review</a>.)"
+"Versioni i parë i këtij artikulli u botua në <a href=\"http://www.";
+"bostonreview.net/richard-stallman-free-software-DRM\"> Boston Review</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -1067,11 +963,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
@@ -1086,12 +977,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 Richard Stallman"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 Richard Stallman"
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 Richard Stallman"
+"Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 Richard "
+"Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/fs-translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.sq.po,v
retrieving revision 1.62
retrieving revision 1.63
diff -u -b -r1.62 -r1.63
--- philosophy/po/fs-translations.sq.po 5 Oct 2021 13:02:38 -0000    1.62
+++ philosophy/po/fs-translations.sq.po 3 Nov 2021 21:09:05 -0000    1.63
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-10-05 12:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-10-01 13:56+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-03 22:45+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -1133,24 +1133,23 @@
 msgstr "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
 msgid "безплатне програмне забезпечення 
(bezplatne programne zapezpechennja)"
-msgstr "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
+msgstr "безплатне програмне забезпечення 
(bezplatne programne zapezpechennja)"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
 msgid ""
 "власницьке програмне забезпечення (vlasnits'ke 
programne zapezpechennja)"
-msgstr "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
+msgstr ""
+"власницьке програмне забезпечення (vlasnits'ke 
programne zapezpechennja)"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
 msgid ""
 "комерційне програмне забезпечення 
(kommertsijne programne zapezpechennja)"
-msgstr "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
+msgstr ""
+"комерційне програмне забезпечення 
(kommertsijne programne zapezpechennja)"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Urdu"

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po,v
retrieving revision 1.133
retrieving revision 1.134
diff -u -b -r1.133 -r1.134
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 11 Oct 2021 09:35:34 -0000   1.133
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 3 Nov 2021 21:09:05 -0000    1.134
@@ -640,17 +640,6 @@
 "celulare. Këtu nuk dalin çështje të veçanta etike."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The <a href=\"https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final";
-#| "\"> NIST definition of \"cloud computing\"</a> mentions three scenarios "
-#| "that raise different ethical issues: Software as a Service, Platform as a "
-#| "Service, and Infrastructure as a Service. However, that definition does "
-#| "not match the common use of &ldquo;cloud computing,&rdquo; since it does "
-#| "not include storing data in online services. Software as a Service as "
-#| "defined by NIST overlaps considerably with Service as a Software "
-#| "Substitute, which mistreats the user, but the two concepts are not "
-#| "equivalent."
 msgid ""
 "The <a href=\"https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final\";> "
 "NIST definition of &ldquo;cloud computing&rdquo;</a> mentions three "
@@ -663,14 +652,14 @@
 "equivalent."
 msgstr ""
 "<a href=\"https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final";
-"\">Përkufizimi NIST për “cloud computing”</a> përmend tre skenarë që 
ngrenë "
-"çështje të ndryshme etike: Software-i si Shërbim, Platforma si Shërbim, 
dhe "
-"Infrastruktura si Shërbim. Por ai përkufizim nuk përputhet me përdorimin 
e "
-"zakonshëm të termit “cloud computing”, ngaqë nuk përfshin depozitimin 
e të "
-"dhënave në shërbime internetore. Software-i si Shërbim, ashtu siç "
-"përkufizohet nga NIST, mbivendoset në mënyrë të konsiderueshme me 
Shërbimin "
-"si Zëvendësim Software-i, i cili abuzon me përdoruesit, por dy konceptet 
nuk "
-"janë të barasvlershëm."
+"\">Përkufizimi i NIST-it për “cloud computing”</a> përmend tre 
skenarë që "
+"ngrenë çështje të ndryshme etike: Software-i si Shërbim, Platforma si "
+"Shërbim, dhe Infrastruktura si Shërbim. Por ai përkufizim s’përputhet 
me "
+"përdorimin e zakonshëm të termit “cloud computing”, ngaqë nuk 
përfshin "
+"depozitimin e të dhënave në shërbime internetore. Software-i si 
Shërbim, "
+"ashtu siç përkufizohet nga NIST, mbivendoset në mënyrë të 
konsiderueshme me "
+"Shërbimin si Zëvendësim Software-i, i cili abuzon me përdoruesit, por dy "
+"konceptet nuk janë të barasvlershëm."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.118
retrieving revision 1.119
diff -u -b -r1.118 -r1.119
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    29 Oct 2021 07:01:40 
-0000   1.118
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    3 Nov 2021 21:09:05 
-0000    1.119
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: README.translations.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-10-29 06:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-06-01 12:40+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-03 22:55+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -824,295 +824,188 @@
 "bashkërenduesit të ekipit."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-#| "\">Arabic</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ka2in\";>Fayçal "
-#| "Alami</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>ar</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ar\">Arabic</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/ka2in\">Fayçal Alami</a> - New "
 "coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-"\">Arabisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ka2in\";>Fayçal "
-"Alami</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>ar</code> - <a href=\"//savannah.nongnu.org/projects/www-ar"
+"\">Arabisht</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/ka2in\">Fayçal Alami</a> 
"
+"- Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "igrar\">Igrar Huseynov</a> - New coordinator needed)"
 msgid "<code>az</code> - Azerbaijani (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>az</code> - Azerbaixhanase (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-"igrar\">Igrar Huseynov</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>az</code> - Azerbaixhanase (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/igrar"
+"\">Igrar Huseynov</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
-#| "\">Bulgarian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
-#| "Doganov</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>bg</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-bg\">Bulgarian</"
 "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/yavor\">Yavor Doganov</a> - New "
 "coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
-"\">Bullgarisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
+"<code>bg</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-bg"
+"\">Bullgarisht</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/yavor\">Yavor "
 "Doganov</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>bn</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-bn\">Bengali</a> "
 "(New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
+"<code>th</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-th"
 "\">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
-#| "\">Catalan</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
-#| "Puigpelat</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>ca</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ca\">Catalan</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/puigpe\">Miquel Puigpelat</a> - New "
 "coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
-"\">Katalanase</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
-"Puigpelat</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>ca</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ca\">Katalanase</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/puigpe\">Miquel Puigpelat</a> - Lyp "
+"bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-#| "\">Czech</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/franta\";>František 
"
-#| "Kučera</a>)"
 msgid ""
 "<code>cs</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-cs\">Czech</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/franta\">František Kučera</a>)"
 msgstr ""
-"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-"\">Çekisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/franta\";>František 
"
-"Kučera</a>)"
+"<code>cs</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-cs\">Çekisht</a> 
"
+"(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/franta\">František Kučera</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>da</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-da\">Danish</a> "
 "(New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
+"<code>th</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-th"
 "\">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-#| "\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg "
-#| "Kohne</a>)"
 msgid ""
 "<code>de</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-de\">German</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/joeko\">Joerg Kohne</a>)"
 msgstr ""
-"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-"\">Gjermanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg "
-"Kohne</a>)"
+"<code>de</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-de"
+"\">Gjermanisht</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/joeko\">Joerg Kohne</"
+"a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
-#| "\">Greek</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
-#| "\">Georgios Zarkadas</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>el</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-el\">Greek</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/gzarkadas\">Georgios Zarkadas</a> - New "
 "coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
-"\">Greqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
-"\">Georgios Zarkadas</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>el</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-el\">Greqisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/gzarkadas\">Georgios Zarkadas</a> - "
+"Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-#| "\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul";
-#| "\">Ludovic Court&egrave;s</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>eo</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-eo\">Esperanto</"
 "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/civodul\">Ludovic Court&egrave;s</a> "
 "- New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
-"Court&egrave;s</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>eo</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-eo\">Esperanto</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/civodul\">Ludovic Court&egrave;s</a> "
+"- Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-#| "\">Spanish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
-#| "Scilipoti</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\";>Javier "
-#| "Fernández Retenaga</a>)"
 msgid ""
 "<code>es</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-es\">Spanish</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/dora\">Dora Scilipoti</a>, <a href=\"//"
 "savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\">Javier Fernández Retenaga</a>)"
 msgstr ""
-"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-"\">Spanjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
-"Scilipoti</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\";>Javier "
-"Fernández Retenaga</a>)"
+"<code>es</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-es\">Spanjisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/dora\">Dora Scilipoti</a>, <a href="
+"\"//savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\">Javier Fernández Retenaga</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";
-#| "\">Farsi/Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/bandali";
-#| "\">Amin Bandali</a>)"
 msgid ""
 "<code>fa</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-fa\">Farsi/"
 "Persian</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/bandali\">Amin Bandali</a>)"
 msgstr ""
-"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";
-"\">Farsish/Persisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/bandali";
-"\">Amin Bandali</a>)"
+"<code>fa</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-fa\">Farsish/"
+"Persisht</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/bandali\">Amin Bandali</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>fi</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-fi\">Finnish</a> "
 "(New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
+"<code>th</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-th"
 "\">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-#| "\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
-#| "Barbier</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/th_g\";>Thérèse "
-#| "Godefroy</a>)"
 msgid ""
 "<code>fr</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-fr\">French</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/barbier\">Denis Barbier</a>, <a href=\"//"
 "savannah.gnu.org/users/th_g\">Thérèse Godefroy</a>)"
 msgstr ""
-"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-"\">Frëngjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
-"Barbier</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/th_g\";>Thérèse "
-"Godefroy</a>)"
+"<code>fr</code> - <a 
href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-fr\">Frëngjisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/barbier\">Denis Barbier</a>, <a href="
+"\"//savannah.gnu.org/users/th_g\">Thérèse Godefroy</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
-#| "\">Hebrew</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>he</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-he\">Hebrew</a> "
 "(New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
-"\">Hebraisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>he</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-he\">Hebraisht</"
+"a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>hr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-hr";
-#| "\">Croatian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mist\";>Martina "
-#| "Bebek</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>hr</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-hr\">Croatian</"
 "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/mist\">Martina Bebek</a> - New "
 "coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>hr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-hr";
-"\">Kroatisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mist\";>Martina "
-"Bebek</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>hr</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-hr\">Kroatisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/mist\">Martina Bebek</a> - Lyp "
+"bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
-#| "\">Indonesian</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>id</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-id\">Indonesian</"
 "a> (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
+"<code>id</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-id"
 "\">Indonezisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
-#| "\">Italian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti";
-#| "\">Andrea Pescetti</a>)"
 msgid ""
 "<code>it</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-it\">Italian</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/pescetti\">Andrea Pescetti</a>)"
 msgstr ""
-"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
-"\">Italisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
-"Pescetti</a>)"
+"<code>it</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-it\">Italisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/pescetti\">Andrea Pescetti</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
-#| "\">Japanese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gniibe\";>NIIBE "
-#| "Yutaka</a>)"
 msgid ""
 "<code>ja</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ja\">Japanese</"
 "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/gniibe\">NIIBE Yutaka</a>)"
 msgstr ""
-"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
-"\">Japonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gniibe\";>NIIBE "
-"Yutaka</a>)"
+"<code>ja</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ja\">Japonisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/gniibe\">NIIBE Yutaka</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>ko</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ko";
-#| "\">Korean</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/blueguy\";>Jongmin "
-#| "Yoon</a>)"
 msgid ""
 "<code>ko</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ko\">Korean</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/blueguy\">Jongmin Yoon</a> - New "
 "coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>ko</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ko";
-"\">Koreane</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/blueguy\";>Jongmin "
-"Yoon</a>)"
+"<code>ko</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ko\">Koreane</a> "
+"(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/blueguy\">Jongmin Yoon</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
-#| "\">Kurdish</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>ku</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ku\">Kurdish</a> "
 "(New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
-"\">Kurde</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>ku</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ku\">Kurde</a> "
+"(Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1125,246 +1018,156 @@
 "a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-#| "\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>nb</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-nb\">Norwegian "
 "Bokm&aring;l</a> (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-"\">Tagaloge</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>tl</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-tl\">Tagaloge</"
+"a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
-#| "\">Dutch</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
-#| "Uijldert</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jvs\";>Justin van "
-#| "Steijn</a>)"
 msgid ""
 "<code>nl</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-nl\">Dutch</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/tuijldert\">Tom Uijldert</a>, <a href="
 "\"//savannah.gnu.org/users/jvs\">Justin van Steijn</a>)"
 msgstr ""
-"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
-"\">Holandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
-"Uijldert</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jvs\";>Justin van "
-"Steijn</a>)"
+"<code>nl</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-nl\">Holandisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/tuijldert\">Tom Uijldert</a>, <a href="
+"\"//savannah.gnu.org/users/jvs\">Justin van Steijn</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-#| "users/att\">Andreas Tolfsen</a> - New coordinator needed)"
 msgid "<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>nn</code> - Norvegjishte Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-"users/att\">Andreas Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>nn</code> - Norvegjishte Nynorsk (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/"
+"att\">Andreas Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-#| "\">Polish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan "
-#| "Owoc</a>)"
 msgid ""
 "<code>pl</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-pl\">Polish</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/jsowoc\">Jan Owoc</a>)"
 msgstr ""
-"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-"\">Polonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan "
-"Owoc</a>)"
+"<code>pl</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-pl\">Polonisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/jsowoc\">Jan Owoc</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-#| "\">Brazilian Portuguese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "rafaelff1\">Rafael Fontenelle</a>)"
 msgid ""
 "<code>pt-br</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-pt-br"
 "\">Brazilian Portuguese</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/"
 "rafaelff1\">Rafael Fontenelle</a>)"
 msgstr ""
-"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-"\">Portugeze Braziliane</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
+"<code>pt-br</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-pt-br"
+"\">Portugeze Braziliane</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/"
 "rafaelff1\">Rafael Fontenelle</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
-#| "\">Romanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tct\";>Tiberiu "
-#| "C. Turbureanu</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>ro</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ro\">Romanian</"
 "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/tct\">Tiberiu C. Turbureanu</a> - "
 "New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
-"\">Rumanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tct\";>Tiberiu C. "
-"Turbureanu</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>ro</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ro\">Rumanisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/tct\">Tiberiu C. Turbureanu</a> - "
+"Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
-#| "\">Russian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";
-#| "\">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "ineiev\">Pavel Kharitonov</a>)"
 msgid ""
 "<code>ru</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ru\">Russian</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/jimcrow\">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a "
 "href=\"//savannah.gnu.org/users/ineiev\">Pavel Kharitonov</a>)"
 msgstr ""
-"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
-"\">Rusisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
-"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
-"Kharitonov</a>)"
+"<code>ru</code> - <a href=\"//savannah.nongnu.org/projects/www-ru\">Rusisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/jimcrow\">Anatoly A. Kazantsev</a>, "
+"<a href=\"//savannah.gnu.org/users/ineiev\">Pavel Kharitonov</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-#| "\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
-#| "\">Dominik Smatana</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>sk</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-sk\">Slovak</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/dominiks\">Dominik Smatana</a> - New "
 "coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-"\">Sllovakisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
-"\">Dominik Smatana</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>sk</code> - <a href=\"//savannah.nongnu.org/projects/www-sk"
+"\">Sllovakisht</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/dominiks\">Dominik "
+"Smatana</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
-#| "\">Albanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik "
-#| "Bleta</a>)"
 msgid ""
 "<code>sq</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-sq\">Albanian</"
 "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/beso\">Besnik Bleta</a>)"
 msgstr ""
-"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
-"\">Shqip</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</"
-"a>)"
+"<code>sq</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-sq\">Shqip</a> "
+"(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/beso\">Besnik Bleta</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-#| "\">Serbian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-#| "\">Strahinya Radich</a>)"
 msgid ""
 "<code>sr</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-sr\">Serbian</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\">Strahinya Radich</a> - New "
 "coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-"\">Serbisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-"\">Strahinya Radich</a>)"
+"<code>sr</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-sr\">Serbisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\">Strahinya Radich</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
-#| "\">Tamil</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri "
-#| "Ramadoss</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>ta</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ta\">Tamil</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/amachutechie\">Sri Ramadoss</a> - New "
 "coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
-"\">Tamile</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri "
-"Ramadoss</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>ta</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ta\">Tamile</a> "
+"(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/amachutechie\">Sri Ramadoss</a> - Lyp "
+"bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>th</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-th\">Thai</a> "
 "(New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
+"<code>th</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-th"
 "\">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-#| "\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>tl</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-tl\">Tagalog</a> "
 "(New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-"\">Tagaloge</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>tl</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-tl\">Tagaloge</"
+"a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
-#| "\">Turkish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tekrei\";> T. E. "
-#| "Kalaycı</a>)"
 msgid ""
 "<code>tr</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-tr\">Turkish</a> "
 "(<a href=\"//savannah.gnu.org/users/tekrei\"> T. E. Kalaycı</a>)"
 msgstr ""
-"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
-"\">Turqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tekrei\";> T. E. "
-"Kalaycı</a>)"
+"<code>tr</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-tr\">Turqisht</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/tekrei\"> T. E. Kalaycı</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
-#| "\">Ukrainian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "andriykopanytsia\">Andriy Bandura</a>)"
 msgid ""
 "<code>uk</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-uk\">Ukrainian</"
 "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia\">Andriy Bandura</a> "
 "- New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
-"\">Ukrainase</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia";
-"\">Andriy Bandura</a>)"
+"<code>uk</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-uk\">Ukrainase</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia\">Andriy Bandura</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-#| "\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/wxie";
-#| "\"> Xie Wensheng</a>)"
 msgid ""
 "<code>zh-cn</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn"
 "\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/wxie\"> Xie "
 "Wensheng</a>)"
 msgstr ""
-"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-"\">Kineve e Thjeshtuar</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/wxie\";> "
-"Xie Wensheng</a>)"
+"<code>zh-cn</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn"
+"\">Kineze e Thjeshtuar</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/wxie\"> Xie "
+"Wensheng</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw";
-#| "\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "s8321414\"> Po-Yen Huang</a>)"
 msgid ""
 "<code>zh-tw</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw"
 "\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/s8321414\"> "
 "Po-Yen Huang</a>)"
 msgstr ""
-"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-"\">Kineze e Thjeshtuar</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/wxie\";> "
-"Xie Wensheng</a>)"
+"<code>zh-cn</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn"
+"\">Kineze Tradicionale</a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/wxie\"> Xie "
+"Wensheng</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<code>??</code> - Not available? Then this line is reserved for you."

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.169
retrieving revision 1.170
diff -u -b -r1.169 -r1.170
--- graphics/po/graphics.sq.po 23 Oct 2021 13:32:34 -0000   1.169
+++ graphics/po/graphics.sq.po 3 Nov 2021 21:09:05 -0000    1.170
@@ -180,16 +180,13 @@
 msgstr "Ç’ka të re?"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/graphics/gnu-and-tux-icon.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/techy-gnu-tux-bivouac.html\">"
-msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-and-tux-icon.html\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/techy-gnu-tux-bivouac.html\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
-#, fuzzy
-#| msgid "&nbsp;[Gnu and Tux icon]&nbsp;"
 msgid "&nbsp;[Gnu and Tux bivouac in the desert]&nbsp;"
-msgstr "&nbsp;[Ikonë Gnu-je dhe Tux-i]&nbsp;"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "</a>"
@@ -200,10 +197,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "<small>by Kursad Karatas</small>"
 msgid "<small>by Muhammed Omar Ali &amp; Fatamy</small>"
-msgstr "<small>nga Kursad Karatas</small>"
+msgstr "<small>nga Muhammed Omar Ali &amp; Fatamy</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/amihud-4-freedoms.html\">"
@@ -344,8 +340,8 @@
 "&nbsp;[Freedo stands in place of the 0 of 2019, and the gnu is holding the "
 "9.]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-n.]"
-"&nbsp;"
+"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-"
+"n.]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "September 2019: Happy GNU Year 2019!"
@@ -808,8 +804,8 @@
 "<small>by Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (and other versions)</"
 "small>"
 msgstr ""
-"<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (dhe versione të 
tjera)"
-"</small>"
+"<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (dhe versione të "
+"tjera)</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/freedom.html\">"
@@ -1751,10 +1747,8 @@
 msgstr "GNU dhe Tux të trishtuar"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
-#| msgid "Gnu and Tux Icon"
 msgid "Gnu and Tux Bivouac"
-msgstr "Ikonë Gnu-ja dhe Tux-i"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/this-is-freedom-wallpaper.html\">"
@@ -2059,7 +2053,6 @@
 msgstr "<small>nga Librefan</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/emacsomancer/m/my-god-it-";
 #| "s-full-of-car-s-png\">"
@@ -2067,8 +2060,8 @@
 "<a href=\"https://www.reddit.com/r/linuxmasterrace/comments/722nr9/";
 "my_god_its_full_of_cars/\">"
 msgstr ""
-"<a href=\"https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/emacsomancer/m/my-god-it-s-";
-"full-of-car-s-png\">"
+"<a href=\"https://www.reddit.com/r/linuxmasterrace/comments/722nr9/";
+"my_god_its_full_of_cars/\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Meditating GNU with Lisp on background]&nbsp;"

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.460
retrieving revision 1.461
diff -u -b -r1.460 -r1.461
--- server/po/sitemap.sq.po   24 Oct 2021 17:02:38 -0000   1.460
+++ server/po/sitemap.sq.po   3 Nov 2021 21:09:05 -0000    1.461
@@ -2692,10 +2692,8 @@
 "a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "Gnu and Tux Icon"
 msgid "Gnu and Tux Bivouac"
-msgstr "Ikonë Gnu-je dhe Tux-i"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3778,10 +3776,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "A Response Letter to the Word Attachments"
 msgid "A Response to Word Attachments"
-msgstr "Letër Përgjigje për Bashkëngjitjet Word"
+msgstr "Përgjigje për Bashkëngjitjet Word"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4090,6 +4086,8 @@
 msgid ""
 "Europe's &ldquo;Unitary Patent&rdquo; Could Mean Unlimited Software Patents"
 msgstr ""
+"“Patenta e Njësuar” e Europës Do të Mund të Thoshte Patenta të 
Pakufizuara "
+"Software-i"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4528,6 +4526,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Keep Control of Your Computing, So It Doesn't Control You!"
 msgstr ""
+"Mbani Kontrollin e Punimit Tuaj Në Kompjuter, Që të Mos Ju Kontrollojë Ai 
Ju!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4555,7 +4554,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Curious History of Komongistan"
-msgstr ""
+msgstr "Historia e Çuditshme e Përbashkistanit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "<small>(Busting the term &ldquo;intellectual property&rdquo;)</small>"
@@ -4567,7 +4566,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "People, Places, Things and Ideas"
-msgstr ""
+msgstr "Njerëz, Vende, Gjëra dhe Ide"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/latest-articles.html\">latest-articles.html</a>"
@@ -4640,10 +4639,8 @@
 "a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "BYTE Interview with Richard Stallman"
 msgid "Interview with Richard Stallman (2001)"
-msgstr "Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman"
+msgstr "Intervistë me Richard Stallman-in (2001)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">mcvoy.html</a>"
@@ -5038,7 +5035,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Science Must Push Copyright Aside"
-msgstr ""
+msgstr "Shkenca Duhet T’i Lërë Mënjanë Të Drejtat e Kopjimit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]