www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/common-distros.pl.html distros/free...


From: GNUN
Subject: www distros/common-distros.pl.html distros/free...
Date: Mon, 1 Nov 2021 13:00:52 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/11/01 13:00:51

Modified files:
    distros    : common-distros.pl.html 
             free-system-distribution-guidelines.pl.html 
    distros/po   : common-distros.pl-en.html common-distros.pl.po 
             free-system-distribution-guidelines.pl-en.html 
             free-system-distribution-guidelines.pl.po 
    gnu      : thegnuproject.pl.html 
    gnu/po     : thegnuproject.pl-en.html thegnuproject.pl.po 
    philosophy   : free-sw.pl.html 
    philosophy/po : free-sw.pl-en.html free-sw.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/common-distros.pl.html?cvsroot=www&r1=1.79&r2=1.80
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/common-distros.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/common-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.146&r2=1.147
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po?cvsroot=www&r1=1.67&r2=1.68
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/thegnuproject.pl.html?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.pl.po?cvsroot=www&r1=1.58&r2=1.59
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.pl.html?cvsroot=www&r1=1.123&r2=1.124
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.120&r2=1.121

Patches:
Index: distros/common-distros.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/common-distros.pl.html,v
retrieving revision 1.79
retrieving revision 1.80
diff -u -b -r1.79 -r1.80
--- distros/common-distros.pl.html   1 Nov 2021 03:59:21 -0000    1.79
+++ distros/common-distros.pl.html   1 Nov 2021 17:00:48 -0000    1.80
@@ -1,9 +1,4 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/distros/po/common-distros.pl.po">
- https://www.gnu.org/distros/po/common-distros.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/distros/common-distros.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/distros/po/common-distros.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2021-09-02" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/distros/common-distros.en.html" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/distros/common-distros.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.96 -->
@@ -18,7 +13,6 @@
 
 <!--#include virtual="/distros/po/common-distros.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Dlaczego nie popieramy innych systemów</h2>
 
 <p>Często jesteśmy pytani, dlaczego nie&nbsp;popieramy określonych
@@ -27,7 +21,7 @@
 nie&nbsp;przestrzega <a
 href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">wytycznych wolnej
 dystrybucji systemu</a>. Ponieważ&nbsp;nie&nbsp;zawsze łatwo jest dostrzec
-w&nbsp;jaki sposób określony system łamie wytyczne, poniższa lista
+w&nbsp;jaki sposób określona dystrybucja łamie wytyczne, poniższa lista
 przedstawia więcej informacji o&nbsp;problemach dotyczących konkretnych
 dobrze znanych niewolnych systemów dystrybucji.</p>
 
@@ -413,7 +407,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2021/11/01 03:59:21 $
+$Date: 2021/11/01 17:00:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html 30 Oct 2021 11:32:47 
-0000   1.53
+++ distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html 1 Nov 2021 17:00:48 
-0000    1.54
@@ -1,9 +1,4 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po">
- https://www.gnu.org/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" 
value="/distros/free-system-distribution-guidelines.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2021-08-31" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/distros/free-system-distribution-guidelines.en.html" 
-->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/distros/free-system-distribution-guidelines.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.86 -->
@@ -17,7 +12,6 @@
 
 <!--#include 
virtual="/distros/po/free-system-distribution-guidelines.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Wytyczne dla wolnych systemów dystrybucji [<em>Free System Distribution
 Guidelines (GNU FSDG)</em>]</h2>
 
@@ -36,7 +30,7 @@
 
 <p>Chcieliśmy podziękować Projektowi Fedora za&nbsp;pomoc
 w&nbsp;rozpowszechnianiu tejże polityki oraz&nbsp;za pozwalanie nam używania
-ich własnych wytycznych licencji dystrybucji jako podstawy do&nbsp;tego
+ich wytycznych co do&nbsp;licencji dystrybucji jako podstawy do&nbsp;tego
 dokumentu.</p>
 
 <h3 id="complete-distros">Kompletne dystrybucje</h3>
@@ -49,16 +43,22 @@
 oprogramowania, to nie jest tu wymieniona, nawet jeżeli&nbsp;zawiera
 wyłącznie wolne oprogramowanie.</p>
 
-<p>Robimy wyjątek do&nbsp;powyższego wymagania i&nbsp;do wymagania instalacji
-innego oprogramowania opisanego wyżej jeśli to jest <em>mała dystrybucja
-systemu</em>, czyli&nbsp;taka przewidziana dla urządzeń z&nbsp;ograniczonymi
-zasobami, typu router bezprzewodowy. Wolne dystrybucje małych systemów nie
-muszą być samo-hostujące ani&nbsp;kompletne, ponieważ&nbsp;jest
-niepraktyczne rozwijać oprogramowanie na&nbsp;takich systemach. Jednakże
-dystrybucja musi umożliwiać rozwój i&nbsp;kompilację na&nbsp;innej
-w&nbsp;całości wolnej dystrybucji z&nbsp;naszej listy, możliwie
-z&nbsp;dodatkowymi wolnymi narzędziami załączanymi do&nbsp;małej wolnej
-dystrybucji.</p>
+<p>W&nbsp;szczególności wolny system dystrybucji powinien być
+samowystarczalny. To oznacza, że&nbsp;musisz być w&nbsp;stanie rozwijać
+oraz&nbsp;budować system za&nbsp;pomocą narzędzi, których system Wam
+dostarcza. W&nbsp;rezultacie wolny system dystrybucji nie może dołączać
+wolnego oprogramowania, które może być tylko rozwijane za&nbsp;pomocą
+niewolnego oprogramowania.</p>
+
+<p>Robimy wyjątek do&nbsp;powyższego wymagania jeśli to jest <em>mała
+dystrybucja systemu</em>, czyli&nbsp;taka przewidziana dla urządzeń
+z&nbsp;ograniczonymi zasobami, typu router bezprzewodowy. Wolne dystrybucje
+małych systemów nie muszą być samo-hostujące ani&nbsp;kompletne,
+ponieważ&nbsp;jest niepraktyczne rozwijać oprogramowanie na&nbsp;takich
+systemach. Jednakże dystrybucja musi umożliwiać rozwój i&nbsp;kompilację
+na&nbsp;innej w&nbsp;całości wolnej dystrybucji z&nbsp;naszej listy,
+możliwie z&nbsp;dodatkowymi wolnymi narzędziami załączanymi do&nbsp;małej
+wolnej dystrybucji.</p>
 
 <h3 id="license-rules">Zasady Licencji</h3>
 
@@ -100,11 +100,16 @@
 implementują EME&nbsp;&ndash; funkcjonalność w&nbsp;przeglądarkach
 przeznaczona do&nbsp;ładowania modułów DRM.</p>
 
-<p>Wolny system dystrybucji powinien być samowystarczalny. To oznacza,
-że&nbsp;musisz być w&nbsp;stanie rozwijać oraz&nbsp;budować system
-za&nbsp;pomocą narzędzi, których system Wam dostarcza. W&nbsp;rezultacie
-wolny system dystrybucji nie może dołączać wolnego oprogramowania, które
-może być tylko rozwijane za&nbsp;pomocą niewolnego oprogramowania.</p>
+<p>Niektóre niewolne dystrybucje oferują możliwość wyłączenia niewolnych
+pakietów. To krok we właściwym kierunku gdyż jest łatwiej je pominąć,
+zakładając że&nbsp;dystrybucja prawidłowo zaimplementowała tę
+opcję. Jednakże, mimo wszystko, dystrybucja zawiera te niewolne
+pakiety. Ponadto wiemy, że&nbsp;większość użytkowników nie jest silnie
+przywiązana do&nbsp;wolności oprogramowania i&nbsp;nie odrzuci przydatnych
+pakietów tylko dlatego, że&nbsp;są niewolne. Praktycznie rzecz biorąc,
+wymieniając taką dystrybucję jako wolną byśmy wiedli użytkowników ku
+instalowaniu niewolnego oprogramowania. Z&nbsp;tych powodów nie wymieniamy
+ich tu.</p>
 
 <p>W&nbsp;dzisiejszych czasach jest bardzo dużo kodu w&nbsp;wolnych systemach
 dystrybucji. Nakład pracy, jaki byłby potrzebny do&nbsp;badania tego
@@ -387,7 +392,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2017, 2018, 2021 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -399,12 +404,12 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Marcin Wolak 2010, 2011, 2012, 2014, Jan Owoc 2014, 2020;
-poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, 2012, 2015, Daniel Oźminkowski 2010.</div>
+poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, 2012, 2015, 2021, Daniel Oźminkowski 
2010.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2021/10/30 11:32:47 $
+$Date: 2021/11/01 17:00:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/po/common-distros.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/common-distros.pl-en.html,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- distros/po/common-distros.pl-en.html    29 May 2021 22:59:06 -0000   
1.46
+++ distros/po/common-distros.pl-en.html    1 Nov 2021 17:00:49 -0000    
1.47
@@ -14,7 +14,7 @@
 answer to that question is that they don't follow
 the <a href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">free
 system distribution guidelines</a>. But since it isn't always obvious
-how a particular system fails to follow the guidelines, this list
+how a particular distro fails to follow the guidelines, this list
 gives more information about the problems of certain well-known
 nonfree system distros.</p>
 
@@ -368,7 +368,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/05/29 22:59:06 $
+$Date: 2021/11/01 17:00:49 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: distros/po/common-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/common-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.146
retrieving revision 1.147
diff -u -b -r1.146 -r1.147

Index: distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html
===================================================================
RCS file: 
/web/www/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html  1 Dec 2020 
21:31:01 -0000    1.32
+++ distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html  1 Nov 2021 
17:00:49 -0000    1.33
@@ -20,8 +20,8 @@
 are aware of now, but we're sure there are more. We will add them
 when we come across them.</p>
 
-<p>We would like to thank the Fedora Project for their help in focusing
-these policies, and allowing us to use their own distribution license
+<p>We would like to thank the Fedora Project for help in focusing
+these policies, and allowing us to use its own distribution license
 guidelines as a basis for this document.</p>
 
 <h3 id="complete-distros">Complete Distros</h3>
@@ -33,15 +33,21 @@
 installing other software as well &mdash; then it is not listed here,
 even if it is free software.</p>
 
-<p>An exception to this requirement and to the self-hosting
-requirement above is for <em>small system distributions</em>, which
-are distros designed for devices with limited resources, like a
-wireless router for example. Free small system distributions do not
-need to be self-hosting or complete, because it is impractical to do
-development on such a system, but it must be developable and buildable
-on top of a free complete system distribution from our list of
-distributions, perhaps with the aid of free tools distributed
-alongside the small system distribution itself.</p>
+<p>In particular, a free system distribution should be self-hosting.
+This means that you must be able to develop and build the system with
+tools that the system provides you. As a result, a free system
+distribution cannot include free software that can only be built by
+using nonfree software.</p>
+
+<p>We make an exception to this requirement for <em>small system
+distributions</em>, which are distros designed for devices with
+limited resources, like a wireless router for example. Free small
+system distributions do not need to be self-hosting or complete,
+because it is impractical to do development on such a system, but it
+must be developable and buildable on top of a free complete system
+distribution from our list of distributions, perhaps with the aid of
+free tools distributed alongside the small system distribution
+itself.</p>
 
 <h3 id="license-rules">License Rules</h3>
 
@@ -80,11 +86,16 @@
 that implement EME, the browser functionality designed to load DRM
 modules.</p>
 
-<p>A free system distribution should be self-hosting. This means that
-you must be able to develop and build the system with tools that the
-system provides you. As a result, a free system distribution cannot
-include free software that can only be built by using nonfree
-software.</p>
+<p>Some nonfree distros offer an installation option to exclude
+nonfree packages. That option is a step forward, since it makes
+avoiding them much easier, provided the distro's implementation of the
+option is fully correct. However, the nonfree packages are
+nonetheless included in the distro. Moreover, we know that most users
+are not strongly committed to software freedom, and will not reject
+packages that seem handy just for being nonfree. Practically
+speaking, to list one of these distros as free would mostly lead
+people to install nonfree software. For these reasons, we do not list
+them.</p>
 
 <p>There's a lot of code in most free system distributions today; the
 amount of effort it would take to audit it all directly is impractical
@@ -344,7 +355,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2017, 2018, 2021 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -354,7 +365,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/12/01 21:31:01 $
+$Date: 2021/11/01 17:00:49 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po,v
retrieving revision 1.67
retrieving revision 1.68
diff -u -b -r1.67 -r1.68

Index: gnu/thegnuproject.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/thegnuproject.pl.html,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- gnu/thegnuproject.pl.html  1 Dec 2020 21:31:01 -0000    1.53
+++ gnu/thegnuproject.pl.html  1 Nov 2021 17:00:50 -0000    1.54
@@ -1,34 +1,29 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/thegnuproject.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnu-history" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>O projekcie GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+a[href*='#ft'] { font-size: .94em; }
+-->
+</style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, Projekt GNU, FSF, wolne 
oprogramowanie, Fundacja Wolnego
 Oprogramowania, historia" />
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/thegnuproject.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.pl.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.pl.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>Projekt GNU</h2>
 
-<p>
-<a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
-
-<blockquote>
-<p>
-Pierwotnie opublikowane w&nbsp;książce <em>Open Sources</em>. Richard
-Stallman <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">nigdy nie
-popierał &bdquo;open source&rdquo;</a>, ale&nbsp;napisał ten artykuł
-aby&nbsp;w książce nie brakowało wzmianki o pomysłach ruchu wolnego
-oprogramowania.
-</p>
-<p>
-Dlaczego obecnie jest ważniejsze niż kiedykolwiek <a
-href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">aby&nbsp;nalegać
-na&nbsp;to, aby&nbsp;oprogramowanie było wolne</a>.
-</p>
-</blockquote>
+<address class="byline"><a href="https://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></address>
 
 <h3>Pierwsza społeczność dzieląca się oprogramowaniem</h3>
 <p>
@@ -44,11 +39,11 @@
 Laboratorium Sztucznej Inteligencji korzystało z&nbsp;systemu operacyjnego
 <abbr title="Incompatible Timesharing System">ITS</abbr>, który dzielił czas
 pracy procesora pomiędzy użytkowników. Został on zaprojektowany
-i&nbsp;napisany w&nbsp;języku assembler przez hackerów (1)
-z&nbsp;Laboratorium na&nbsp;komputer Digital <abbr title="Programmed Data
-Processor">PDP</abbr>-10, jeden z&nbsp;wielkich komputerów tamtego
-czasu. Moja praca, jako członka społeczności i&nbsp;pracownika Laboratorium,
-polegała na&nbsp;rozwijaniu tego systemu.</p>
+i&nbsp;napisany w&nbsp;języku assembler przez hackerów&nbsp;<a
+href="#ft1">[1]</a> z&nbsp;Laboratorium na&nbsp;komputer Digital <abbr
+title="Programmed Data Processor">PDP</abbr>-10, jeden z&nbsp;wielkich
+komputerów tamtego czasu. Moja praca, jako członka społeczności
+i&nbsp;pracownika Laboratorium, polegała na&nbsp;rozwijaniu tego systemu.</p>
 <p>
 Nie nazywaliśmy naszego oprogramowania &bdquo;wolnym oprogramowaniem&rdquo;,
 bo&nbsp;taki termin wówczas nie istniał. Ale&nbsp;właśnie takie ono
@@ -58,15 +53,16 @@
 z&nbsp;nieznanego, interesującego programu, to zawsze można było poprosić o
 jego kod źródłowy &ndash; żeby go przeczytać, zmienić lub&nbsp;użyć 
jego
 fragmentów do&nbsp;stworzenia nowego programu.</p>
+
+<div class="announcement comment" role="complementary">
+<hr class="no-display" />
 <p>
-(1) Użycie słowa &bdquo;hacker&rdquo; w&nbsp;znaczeniu &bdquo;komputerowy
-włamywacz&rdquo; jest mylne, wina leży tu po&nbsp;stronie mass mediów. My,
-hackerzy, nie zgadzamy się z&nbsp;takim jego rozumieniem, i&nbsp;dalej
-używamy terminu hacker rozumianego jako &bdquo;ktoś, kto kocha programować
-i&nbsp;czerpie przyjemność z&nbsp;tego, że&nbsp;jest w&nbsp;tym
-dobry&rdquo;. Przeczytajcie mój artykuł <a
-href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>On Hacking</a> [po
-angielsku].</p>
+Dlaczego obecnie jest ważniejsze niż kiedykolwiek <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">aby&nbsp;nalegać
+na&nbsp;to, aby&nbsp;oprogramowanie było wolne</a>.
+</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
 
 <h3>Upadek społeczności</h3>
 <p>
@@ -81,7 +77,7 @@
 niewiele wcześniej. W&nbsp;roku 1981 rozwijająca się firma Symbolics
 zatrudniła niemal wszystkich hackerów z&nbsp;Laboratorium, a&nbsp;wyludniona
 społeczność nie mogła już samodzielnie dać sobie rady. (Wydarzenia te
-opisuje książka Steve'a Levy'ego &bdquo;Hackers&rdquo;, nakreślono
+opisuje książka Steve'a Levy'ego <cite>Hackers</cite>, nakreślono
 w&nbsp;niej także klarowny opis samej społeczności w&nbsp;czasach
 rozkwitu). Kiedy w&nbsp;1982 Laboratorium kupiło nowy komputer PDP-10, jego
 administratorzy w&nbsp;miejsce ITS zdecydowali się korzystać
@@ -153,11 +149,11 @@
 podstawą funkcjonowania społeczeństwa.</p>
 <p>
 Nie ma tu miejsca na&nbsp;przedstawienie wyczerpującego uzasadnienia tego
-twierdzenia, dlatego&nbsp;pozwolę sobie skierować czytelnika do&nbsp;stroan
-<a
-href="/philosophy/why-free.html">http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html</a>
-oraz&nbsp;<a
-href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html</a>.
+twierdzenia, dlatego&nbsp;pozwolę sobie skierować czytelnika do&nbsp;stron
+&bdquo;<a href="/philosophy/why-free.html">Dlaczego oprogramowanie nie
+powinno mieć właścicieli</a>&rdquo; oraz&nbsp;&bdquo;<a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">Wolne
+oprogramowanie jest jeszcze ważniejsze teraz</a>.&rdquo;
 </p>
 
 <h3>Wybór czysto moralny</h3>
@@ -216,7 +212,7 @@
 została wybrana, zgodnie ze starą hackerską tradycją, jako rekursywny
 akronim &bdquo;GNU's Not Unix&rdquo; [&bdquo;GNU to Nie
 Unix&rdquo;]. Wymawia się <a href="/gnu/pronunciation.html">z&nbsp;jedną
-sylabą i&nbsp;twardym g</a>.</p>
+sylabą i&nbsp;twardym&nbsp;g</a>.</p>
 <p>
 System operacyjny nie oznacza wyłącznie jądra, ledwo wystarczającego
 do&nbsp;uruchamiania innych programów. W&nbsp;latach 70. każdy system
@@ -226,7 +222,8 @@
 Multics miał, VMS miał i&nbsp;Unix miał. System operacyjny GNU także miał 
to
 mieć.</p>
 <p>
-Później usłyszałem słowa, przypisywane Hillelowi (1):</p>
+Później usłyszałem słowa, przypisywane Hillelowi&nbsp;<a
+href="#ft2">[2]</a>:</p>
 
 <blockquote><p>
   Jeśli nie jestem dla siebie, kto będzie dla mnie?<br />
@@ -236,10 +233,6 @@
 <p>
 Decyzja o powołaniu do&nbsp;życia Projektu GNU podjęta została
 w&nbsp;podobnym duchu.</p>
-<p>
-(1) Jako ateista nie kieruję się wskazaniami żadnego z&nbsp;przywódców
-religijnych, ale&nbsp;czasem znajduję godnymi podziwu słowa, jakie któryś
-z&nbsp;nich wypowiedział.</p>
 
 <h3>Free as in freedom</h3>
 <p>
@@ -323,7 +316,7 @@
 Tuż przed rozpoczęciem prac nad&nbsp;GNU usłyszałem o Free University
 Compiler Kit, znanym także jako VUCK (holenderskie słowo oznaczające
 &bdquo;free&rdquo; &ndash; &bdquo;wolny&rdquo; &ndash; pisze się przez
-V). To był kompilator zaprojektowany tak, by obsługiwał różne języki
+<i>v</i>). To był kompilator zaprojektowany tak, by obsługiwał różne 
języki
 programowania, w&nbsp;tym C i&nbsp;Pascala, a&nbsp;także potrafił
 wygenerować postaci wynikowe programów przeznaczone dla rozmaitych typów
 komputerów. Napisałem do&nbsp;autora z&nbsp;pytaniem, czy&nbsp;można go 
użyć
@@ -424,7 +417,8 @@
 Celem GNU jest dać użytkownikom wolność, a&nbsp;nie tylko być
 popularnym. Dlatego&nbsp;potrzebowaliśmy takich warunków dystrybucji, które
 zapobiegłyby przekształceniu oprogramowania GNU w&nbsp;prawnie
-zastrzeżone. Metoda, której użyliśmy, nazywa się 
&bdquo;copyleft&rdquo;.(1)</p>
+zastrzeżone. Metoda, której użyliśmy, nazywa się
+&bdquo;copyleft&rdquo;&nbsp;<a href="#ft3">[3]</a>.</p>
 <p>
 Copyleft korzysta z&nbsp;prawa autorskiego, ale&nbsp;wywraca je do&nbsp;góry
 nogami, żeby służyło innemu niż zazwyczaj celowi: prawo, zamiast być
@@ -470,25 +464,14 @@
 których używamy w&nbsp;wyjątkowych warunkach. Instrukcje obsługi GNU także
 są copyleftowane, ale&nbsp;do tego celu używamy znacznie prostszego rodzaju
 copyleftu, ponieważ&nbsp;dla instrukcji obsługi nie jest konieczna cała
-złożoność GNU GPL.(2)</p>
-<p>
-(1) W&nbsp;1984 lub&nbsp;1985 roku Don Hopkins (znajomy obdarzony wielką
-wyobraźnią) wysłał mi list. Na&nbsp;jego kopercie wypisał szereg zabawnych
-sentencji, między innymi następującą: &bdquo;Copyleft &ndash; all rights
-reversed&rdquo; [&bdquo;Copyleft &ndash; wszystkie prawa
-odwrócone&rdquo;]. Użyłem słowa &bdquo;copyleft&rdquo;, żeby nazwać
-koncepcję dystrybucyjną, jaką rozwijałem w&nbsp;owym czasie.</p>
-
-<p>
-(2) Obecnie dla dokumentacji stosujemy <a href="/licenses/fdl.html">Licencję
-GNU Wolnej Dokumentacji</a> [GNU Free Documentation License].</p>
+złożoność GNU GPL&nbsp;<a href="#ft4">[4]</a>.</p>
 
 <h3>Fundacja Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation)</h3>
 
 <p>W&nbsp;miarę jak rosło zainteresowanie Emacsem, w&nbsp;projekt GNU
 angażowali się coraz to nowi ludzie. W&nbsp;końcu zdecydowaliśmy,
 że&nbsp;czas ponownie poszukać źródeł finansowania. Dlatego&nbsp;w roku 
1985
-stworzyliśmy <a href="http://www.fsf.org/";>Fundację wolnego
+stworzyliśmy <a href="https://www.fsf.org/";>Fundację wolnego
 oprogramowania</a> (Free Software Foundation), zwolnioną z&nbsp;podatku
 instytucję na&nbsp;rzecz rozwoju wolnego oprogramowania. FSF przejęła także
 dystrybucję taśm z&nbsp;Emacsem; później rozszerzyła tę działalność o
@@ -501,10 +484,10 @@
 wszystkie z&nbsp;prawem do&nbsp;rozpowszechniania i&nbsp;modyfikacji),
 a&nbsp;także Dystrybucje Delux (na które składa się cały zestaw programów
 skompilowanych przez nas na&nbsp;platformę wybraną przez nabywcę). Dziś FSF
-nadal <a href="http://shop.fsf.org/";>sprzedaje podręczniki i&nbsp;inne
+nadal <a href="https://shop.fsf.org/";>sprzedaje podręczniki i&nbsp;inne
 zabawki</a>, ale&nbsp;większość przychodów pochodzi z&nbsp;opłat
 członkowskich. Możecie przyłączyć się do&nbsp;FSF na&nbsp;stronie <a
-href="http://fsf.org/join";>fsf.org</a>.</p>
+href="https://fsf.org/join";>fsf.org</a>.</p>
 
 <p>Pracownicy Fundacji wolnego oprogramowania napisali i&nbsp;utrzymywali wiele
 pakietów oprogramowania GNU. Dwa najbardziej znane to biblioteka C
@@ -513,18 +496,14 @@
 z&nbsp;Linuksem. Została stworzona przez członka Fundacji wolnego
 oprogramowania, Rolanda McGratha. Powłoka używana na&nbsp;większości
 systemów GNU/Linux to <abbr title="Bourne Again Shell">BASH</abbr>, Bourne
-Again Shell(1), którą stworzył pracownik FSF Brian Fox.</p>
+Again Shell&nbsp;<a href="#ft5">[5]</a>, którą stworzył pracownik FSF Brian
+Fox.</p>
 
 <p>Sfinansowaliśmy powstanie tych programów, ponieważ&nbsp;projekt GNU nie
 składa się wyłącznie z&nbsp;narzędzi czy&nbsp;środowiska pracy. Naszym 
celem
 był kompletny system operacyjny, a&nbsp;te programy były niezbędne
 do&nbsp;jego stworzenia.</p>
 
-<p>(1) &bdquo;Bourne again Shell&rdquo; jest żartem z&nbsp;nazwy &bdquo;Bourne
-shell&rdquo;, który jest standardową powłoką uniksową. 
[Nieprzetłumaczalna
-gra słów &ndash; w&nbsp;wymowie &bdquo;Bourne again&rdquo; jest podobne
-do&nbsp;&bdquo;born again&rdquo;, &bdquo;nowo narodzony&rdquo;.]</p>
-
 <h3>Wsparcie dla wolnego oprogramowania</h3>
 
 <p>Filozofia wolnego oprogramowania odrzuca szeroko stosowane praktyki
@@ -624,12 +603,12 @@
 oraz&nbsp;dokumentacja projektu, którą &ndash; jak sądziliśmy &ndash; 
każdy
 naprawdę kompletny system powinien posiadać.</p>
 
-<p>Dziś (1) niemal wszystkie komponenty Uniksa, poza kilkoma mniej istotnymi,
-zniknęły z&nbsp;Listy zadań. Ta praca już została wykonana. Ale&nbsp;lista
-jest pełna projektów, które można by nazwać &bdquo;aplikacjami&rdquo;. 
Każdy
-program, który jest atrakcyjny nie tylko dla wąskiej grupy użytkowników,
-jest rzeczą na&nbsp;tyle użyteczną, by włączyć go do&nbsp;systemu
-operacyjnego.</p>
+<p>Dziś&nbsp;<a href="#ft6">[6]</a> niemal wszystkie komponenty Uniksa 
zniknęły
+z&nbsp;Listy zadań GNU. Ta praca już została wykonana, poza kilkoma
+nieistotnymi. Ale&nbsp;lista jest pełna projektów, które można by nazwać
+&bdquo;aplikacjami&rdquo;. Każdy program, który jest atrakcyjny nie tylko
+dla wąskiej grupy użytkowników, jest rzeczą na&nbsp;tyle użyteczną, by
+włączyć go do&nbsp;systemu operacyjnego.</p>
 
 <p>Nawet gry znajdują się na&nbsp;liście zadań &ndash; i&nbsp;znajdowały 
się
 na&nbsp;niej od&nbsp;początku. Unix zawierał gry, więc&nbsp;także GNU
@@ -638,19 +617,13 @@
 w&nbsp;Uniksie. W&nbsp;zamian zamieściliśmy szereg gier różnych rodzajów,
 które użytkownikom mogłyby się spodobać.</p>
 
-<p>(1) To było napisane w&nbsp;1998 roku. Od&nbsp;2009 już nie utrzymujemy
-długiej listy zadań. Wolne oprogramowanie jest rozwijane przez społeczność
-tak szybko, że&nbsp;niemożliwe byłoby wszystko śledzić. W&nbsp;zamian
-trzymamy listę Projektów o wysokim priorytecie [High Priority
-Projects]. Jest to krótsza lista projektów, na&nbsp;których nam zależy.</p>
-
-<h3>GNU GPL Bibliotek (The GNU Library GPL)</h3>
+<h3>Mniejsze GNU GPL (The GNU Lesser GPL)</h3>
 
 <p>Biblioteka GNU C jest opublikowana na&nbsp;specjalnych warunkach copyleft,
-nazwanego GNU Library General Public License (Powszechna Licencja Publiczna
-Bibliotek GNU)(1), która zezwala na&nbsp;łączenie oprogramowania prawnie
-zastrzeżonego z&nbsp;tą biblioteką. Czemu służy to odstępstwo
-od&nbsp;reguły?</p>
+nazwanego GNU Lesser General Public License (Mniejsza Powszechna Licencja
+Publiczna GNU)&nbsp;<a href="#ft7">[7]</a>, która zezwala na&nbsp;łączenie
+oprogramowania prawnie zastrzeżonego z&nbsp;tą biblioteką. Czemu służy to
+odstępstwo od&nbsp;reguły?</p>
 
 <p>To nie jest kwestia zasad, bo&nbsp;nie ma zasady mówiącej,
 że&nbsp;oprogramowanie prawnie zastrzeżone ma prawo zawierać nasz kod. (Po
@@ -672,8 +645,8 @@
 oprogramowania na&nbsp;systemach GNU, ale&nbsp;ze strategicznego punktu
 widzenia zabranianie tego bardziej zniechęcałoby do&nbsp;używania systemu
 GNU, niż zachęcałoby do&nbsp;rozwijania wolnych
-aplikacji. Dlatego&nbsp;stosowanie właśnie GNU LGPL dla biblioteki GNU C
-uważamy za&nbsp;dobrą strategię.</p>
+aplikacji. Dlatego&nbsp;stosowanie właśnie Mniejsze GNU GPL dla biblioteki
+GNU C uważamy za&nbsp;dobrą strategię.</p>
 
 <p>Każdorazowo dla innych bibliotek strategiczna decyzja musi być
 podjęta. Jeśli biblioteka wykonuje specjalną pracę, pomocną przy pisaniu
@@ -685,7 +658,7 @@
 
 <p>Rozważmy GNU Readline &ndash; bibliotekę, która została utworzona, żeby
 umożliwić edycję wiersza poleceń dla BASH. Readline jest opublikowana
-na&nbsp;zasadach zwykłej GPL, a&nbsp;nie GPL Bibliotek. To prawdopodobnie
+na&nbsp;zasadach zwykłej GPL, a&nbsp;nie Mniejszej GPL. To prawdopodobnie
 powoduje rzadsze używanie Readline, co nie jest dla nas żadną stratą. Jak
 dotąd co najmniej jedna użyteczna aplikacja została uczyniona wolnym
 oprogramowaniem tylko po&nbsp;to, by mogła korzystać z&nbsp;Readline,
@@ -699,12 +672,6 @@
 użytecznymi modułami służącymi do&nbsp;budowy nowych wolnych programów,
 dającymi znaczne korzyści w&nbsp;dalszym rozwoju wolnego oprogramowania.</p>
 
-<p>(1) Licencja ta nazywa się obecnie GNU Lesser General Public License,
-Mniejsza Powszechna Licencja GNU, żeby nie podsuwała sugestii,
-że&nbsp;wszystkie biblioteki powinny z&nbsp;niej korzystać. Zobacz także
-tekst &bdquo;<a href="/philosophy/why-not-lgpl.html">Czemu nie powinniście
-stosować Library GPL dla kolejnej biblioteki</a>&rdquo;.</p>
-
 <h3>Czuły punkt?</h3>
 <p>
 Eric Raymond powiedział, że&nbsp;&bdquo;tworzenie każdego dobrego programu
@@ -860,12 +827,7 @@
 do&nbsp;zaakceptowania. Czy&nbsp;większość z&nbsp;nas wyda dodatkowe
 pieniądze lub&nbsp;choćby poświęci więcej czasu, żebyśmy mogli 
korzystać
 z&nbsp;wolnych sterowników? Tak, jeśli determinacja, żeby być wolnym 
będzie
-powszechna.</p>
-<p>
-(Notatka z&nbsp;2008 r.: to dotyczy także BIOSu. Jest wolny BIOS, <a
-href="http://www.libreboot.org/";>LibreBoot</a> (dystrybucja coreboot);
-głównym wyzwaniem jest zdobyciem specyfikacji maszyn aby&nbsp;LibreBoot 
mógł
-je wspierać bez&nbsp;niewolnych &bdquo;blobów&rdquo;.)</p>
+powszechna&nbsp;<a href="#ft8">[8]</a>.</p>
 
 <h3>Nie-wolne biblioteki</h3>
 <p>
@@ -926,10 +888,8 @@
 sposobu, żeby się upewnić, ale&nbsp;myślę, że&nbsp;w dużej mierze było 
to
 spowodowane zdecydowaną postawą społeczności wobec problemu, jaki
 przedstawiała sobą Qt, kiedy nie była wolna. (Nowa licencja jest niedogodna
-i&nbsp;niesprawiedliwa, dlatego&nbsp;rozsądne jest dalsze unikanie Qt.)</p>
-<p>
-[Kolejny dopisek: we wrześniu 2000 Qt została opublikowana na&nbsp;warunkach
-GNU GPL, co zasadniczo rozwiązało ten problem.]</p>
+i&nbsp;niesprawiedliwa, dlatego&nbsp;rozsądne jest dalsze unikanie
+Qt&nbsp;<a href="#ft9">[9]</a>.)</p>
 <p>
 W&nbsp;jaki sposób zareagujemy na&nbsp;następna ponętną, ale&nbsp;niewolną
 bibliotekę? Czy&nbsp;cała społeczność zrozumie potrzebę trzymania się
@@ -941,15 +901,14 @@
 <p>
 Największym zagrożeniem, z&nbsp;jakim mamy do&nbsp;czynienia, są patenty
 na&nbsp;oprogramowanie, które mogą odsunąć algorytm 
czy&nbsp;funkcjonalność
-poza zasięg wolnego oprogramowania nawet na&nbsp;20 lat. Algorytm kompresji
-LZW został opatentowany w&nbsp;roku 1983, a&nbsp;my ciągle nie możemy
-opublikować wolnego programu do&nbsp;tworzenia poprawnie skompresowanych
-<abbr title="Graphics Interchange Format">GIF</abbr>-ów. [W 2009 roku
-straciły ważność.] W&nbsp;roku 1998 wolny program do&nbsp;tworzenia
-skompresowanych plików audio <abbr title="MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</abbr>
-został wycofany z&nbsp;dystrybucji pod&nbsp;groźbą procesu o naruszenie
-patentu. [W roku 2017 te patenty wygasły. Widzicie jak długo musieliśmy
-czekać.]
+poza zasięg wolnego oprogramowania nawet na&nbsp;20 lat. Wniosek
+na&nbsp;patent na&nbsp;algorytm kompresji LZW został złożony w&nbsp;roku
+1983, a&nbsp;my ciągle nie możemy opublikować wolnego programu
+do&nbsp;tworzenia poprawnie skompresowanych <abbr title="Graphics
+Interchange Format">GIF</abbr>-ów&nbsp;<a href="#ft10">[10]</a>. W&nbsp;roku
+1998 wolny program do&nbsp;tworzenia skompresowanych plików audio <abbr
+title="MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</abbr> został wycofany z&nbsp;dystrybucji
+pod&nbsp;groźbą procesu o naruszenie patentu&nbsp;<a href="#ft11">[11]</a>.
 </p>
 <p>
 Są sposoby na&nbsp;radzenie sobie z&nbsp;patentami: możemy szukać dowodów
@@ -1112,6 +1071,79 @@
 zaatakował naszą społeczność. Nie możemy uznać przyszłości naszej 
wolności
 za&nbsp;pewną. Nie uważajmy jej za&nbsp;pewną! Jeśli chcemy zachować 
naszą
 wolność, musimy być przygotowani do&nbsp;jej obrony.</p>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 class="footnote">Przypisy</h3>
+<ol>
+<li id="ft1">Użycie słowa &bdquo;hacker&rdquo; w&nbsp;znaczeniu 
&bdquo;komputerowy
+włamywacz&rdquo; jest mylne, wina leży tu po&nbsp;stronie mass mediów. My,
+hackerzy, nie zgadzamy się z&nbsp;takim jego rozumieniem, i&nbsp;dalej
+używamy terminu hacker rozumianego jako &bdquo;ktoś, kto kocha programować
+i&nbsp;czerpie przyjemność z&nbsp;tego, że&nbsp;jest w&nbsp;tym
+dobry&rdquo;. Przeczytajcie mój artykuł &bdquo;<a
+href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html";>On Hacking</a>&rdquo;
+[po angielsku].</li>
+
+<li id="ft2">Jako ateista nie kieruję się wskazaniami żadnego 
z&nbsp;przywódców
+religijnych, ale&nbsp;czasem znajduję godnymi podziwu słowa, jakie któryś
+z&nbsp;nich wypowiedział.</li>
+
+<li id="ft3">W&nbsp;1984 lub&nbsp;1985 roku Don Hopkins (znajomy obdarzony 
wielką
+wyobraźnią) wysłał mi list. <a
+href="/graphics/copyleft-sticker.html">Na&nbsp;jego kopercie</a> wypisał
+szereg zabawnych sentencji, między innymi następującą: &bdquo;Copyleft
+&ndash; all rights reversed&rdquo; [&bdquo;Copyleft &ndash; wszystkie prawa
+odwrócone&rdquo;]. Użyłem słowa &bdquo;copyleft&rdquo;, żeby nazwać
+koncepcję dystrybucyjną, jaką rozwijałem w&nbsp;owym czasie.</li>
+
+<li id="ft4">Obecnie dla dokumentacji stosujemy <a 
href="/licenses/fdl.html">Licencję GNU
+Wolnej Dokumentacji</a> [GNU Free Documentation License].</li>
+
+<li id="ft5">&bdquo;Bourne Again Shell&rdquo; jest żartem z&nbsp;nazwy 
&bdquo;Bourne
+Shell&rdquo;, który jest standardową powłoką uniksową. 
[Nieprzetłumaczalna
+gra słów&nbsp;&ndash; w&nbsp;wymowie &bdquo;Bourne Again&rdquo; jest podobne
+do&nbsp;&bdquo;born again&rdquo;, &bdquo;nowo narodzony&rdquo;,
+czyli&nbsp;to jest &bdquo;powłoka nowo narodzona&rdquo;.]</li>
+
+<li id="ft6">To było napisane w&nbsp;1998 roku. Od&nbsp;2009 już nie 
utrzymujemy długiej
+listy zadań. Wolne oprogramowanie jest rozwijane przez społeczność tak
+szybko, że&nbsp;niemożliwe byłoby wszystko śledzić. W&nbsp;zamian trzymamy
+listę Projektów o wysokim priorytecie [High Priority Projects]. Jest to
+krótsza lista projektów, na&nbsp;których nam zależy.</li>
+
+<li id="ft7">Licencja ta początkowo nosiła nazwę GNU Library General Public 
License
+[Licencja Publiczna do&nbsp;Bibliotek GNU], ale&nbsp;zmieniliśmy nazwę, żeby
+nie podsuwała sugestii, że&nbsp;wszystkie biblioteki powinny z&nbsp;niej
+korzystać. Zobaczcie także tekst &bdquo;<a
+href="/philosophy/why-not-lgpl.html">Czemu nie powinniście stosować
+Mniejszego GPL dla kolejnej biblioteki</a>&rdquo; aby&nbsp;się dowiedzieć
+więcej.</li>
+
+<li id="ft8">Notatka z&nbsp;2008 r.: to dotyczy także BIOSu. Jest wolny BIOS, 
<a
+href="http://www.libreboot.org/";>LibreBoot</a> (dystrybucja coreboot);
+głównym wyzwaniem jest zdobyciem specyfikacji maszyn, aby&nbsp;LibreBoot
+mógł je wspierać bez&nbsp;niewolnych &bdquo;blobów&rdquo;.</li>
+
+<li id="ft9">We wrześniu 2000 Qt została opublikowana na&nbsp;warunkach GNU 
GPL, co
+zasadniczo rozwiązało ten problem.</li>
+
+<li id="ft10">W&nbsp;2009 roku patenty na&nbsp;GIF wygasły.</li>
+
+<li id="ft11">W&nbsp;2017 roku patenty na&nbsp;MP3 wygasły. Sami widzicie jak 
długo
+musieliśmy czekać.</li>
+</ol>
+
+<div class="infobox extra" role="complementary">
+<hr />
+<p>
+Pierwotnie opublikowane w&nbsp;książce <cite>Open Sources</cite>. Richard
+Stallman <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">nigdy nie
+popierał &bdquo;open source&rdquo;</a>, ale&nbsp;napisał ten artykuł
+aby&nbsp;w książce nie brakowało wzmianki o pomysłach ruchu wolnego
+oprogramowania.
+</p>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -1121,7 +1153,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
@@ -1143,7 +1175,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -1173,8 +1205,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015,
-2017, 2018, 2020 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1998, 2005, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018, 2021
+Richard Stallman</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -1185,13 +1217,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Jaroslaw Lipszyc 2005, Jan Owoc 2011, 2014, 2017; poprawki:
-Wojciech Kotwica 2005, 2006, Jan Owoc 2011, 2012, 2016, 2020.</div>
+Tłumaczenie: Jaroslaw Lipszyc 2005, Jan Owoc 2011, 2014, 2017, 2021;
+poprawki: Wojciech Kotwica 2005, 2006, Jan Owoc 2011, 2012, 2016, 2020.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2020/12/01 21:31:01 $
+$Date: 2021/11/01 17:00:50 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/thegnuproject.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.pl-en.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- gnu/po/thegnuproject.pl-en.html   1 Dec 2020 21:31:02 -0000    1.32
+++ gnu/po/thegnuproject.pl-en.html   1 Nov 2021 17:00:50 -0000    1.33
@@ -1,29 +1,24 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnu-history" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>About the GNU Project
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+a[href*='#ft'] { font-size: .94em; }
+--></style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, 
Free Software Foundation, History" />
 <!--#include virtual="/gnu/po/thegnuproject.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>The GNU Project</h2>
 
-<p>
-by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
-
-<blockquote>
-<p>
-Originally published in the book <em>Open Sources</em>. Richard
-Stallman was <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
-never a supporter of &ldquo;open source&rdquo;</a>, but contributed
-this article so that the ideas of the free software movement would not
-be entirely absent from that book.
-</p>
-<p>
-Why it is even more important than ever
-<a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">to insist
-that the software we use be free</a>.
-</p>
-</blockquote>
+<address class="byline">by <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a></address>
 
 <h3>The first software-sharing community</h3>
 <p>
@@ -37,27 +32,29 @@
 <p>
 The AI Lab used a timesharing operating system called
 <abbr title="Incompatible Timesharing System">ITS</abbr> (the
-Incompatible Timesharing System) that the lab's staff hackers (1) had
+Incompatible Timesharing System) that the lab's staff hackers&#8239;<a 
href="#ft1">[1]</a> had
 designed and written in assembler language for the Digital
 <abbr title="Programmed Data Processor">PDP</abbr>-10, one of
 the large computers of the era. As a member of this community, an AI
 Lab staff system hacker, my job was to improve this system.</p>
 <p>
-We did not call our software &ldquo;free software&rdquo;, because that
+We did not call our software &ldquo;free software,&rdquo; because that
 term did not yet exist; but that is what it was. Whenever people from
 another university or a company wanted to port and use a program, we
 gladly let them. If you saw someone using an unfamiliar and
 interesting program, you could always ask to see the source code, so
 that you could read it, change it, or cannibalize parts of it to make
 a new program.</p>
+
+<div class="announcement comment" role="complementary">
+<hr class="no-display" />
 <p>
-(1) The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security
-breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We
-hackers refuse to recognize that meaning, and continue using the word
-to mean someone who loves to program, someone who enjoys playful
-cleverness, or the combination of the two. See my
-article, <a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>On
-Hacking</a>.</p>
+Why it is even more important than ever
+<a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">to insist
+that the software we use be free</a>.
+</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
 
 <h3>The collapse of the community</h3>
 <p>
@@ -70,7 +67,7 @@
 The AI Lab hacker community had already collapsed, not long before.
 In 1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of
 the hackers from the AI Lab, and the depopulated community was unable
-to maintain itself. (The book Hackers, by Steve Levy, describes these
+to maintain itself. (The book <cite>Hackers</cite>, by Steve Levy, describes 
these
 events, as well as giving a clear picture of this community in its
 prime.) When the AI Lab bought a new PDP-10 in 1982, its
 administrators decided to use Digital's nonfree timesharing system
@@ -98,7 +95,8 @@
 issue.</p>
 <p>
 When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their
-&ldquo;rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a 
href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">piracy</a>&rdquo;, what they
+&ldquo;rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">piracy</a>,&rdquo; what they
 actually <em>say</em> is secondary. The real message of these statements is
 in the unstated assumptions they take for granted, which the public is
 asked to accept without examination. Let's therefore examine them.</p>
@@ -129,11 +127,11 @@
 software, because helping other people is the basis of society.</p>
 <p>
 There is no room here for an extensive statement of the reasoning
-behind this conclusion, so I refer the reader to the web pages
-<a href="/philosophy/why-free.html">
-http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html</a> and
-<a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">
-http://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html</a>.
+behind this conclusion, so I refer the reader to &ldquo;<a
+href="/philosophy/why-free.html">Why Software Should Not Have
+Owners</a>,&rdquo; and &ldquo;<a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">Free
+Software Is Even More Important Now</a>.&rdquo;
 </p>
 
 <h3>A stark moral choice</h3>
@@ -184,7 +182,7 @@
 Unix so that it would be portable, and so that Unix users could easily
 switch to it. The name GNU was chosen, following a hacker tradition, as
 a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo; It is pronounced
-as <a href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a hard g</a>.</p>
+as <a href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a 
hard&nbsp;<i>g</i></a>.</p>
 <p>
 An operating system does not mean just a kernel, barely enough to run
 other programs. In the 1970s, every operating system worthy of the
@@ -193,7 +191,7 @@
 Multics had them, VMS had them, and Unix had them. The GNU operating
 system would include them too.</p>
 <p>
-Later I heard these words, attributed to Hillel (1):</p>
+Later I heard these words, attributed to Hillel&#8239;<a 
href="#ft2">[2]</a>:</p>
 
 <blockquote><p>
   If I am not for myself, who will be for me?<br />
@@ -202,9 +200,6 @@
 </p></blockquote>
 <p>
 The decision to start the GNU Project was based on a similar spirit.</p>
-<p>
-(1) As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I
-sometimes find I admire something one of them has said.</p>
 
 <h3>Free as in freedom</h3>
 <p>
@@ -237,13 +232,13 @@
 Therefore, a program which people are not free to include on these
 collections is not free software.</p>
 <p>
-Because of the ambiguity of &ldquo;free&rdquo;, people have long
+Because of the ambiguity of &ldquo;free,&rdquo; people have long
 looked for alternatives, but no one has found a better term.
 The English language has more words and nuances than any other, but it
-lacks a simple, unambiguous, word that means &ldquo;free&rdquo;, as in
+lacks a simple, unambiguous, word that means &ldquo;free,&rdquo; as in
 freedom&mdash;&ldquo;unfettered&rdquo; being the word that comes closest in
-meaning. Such alternatives as &ldquo;liberated&rdquo;,
-&ldquo;freedom&rdquo;, and &ldquo;open&rdquo; have either the wrong
+meaning. Such alternatives as &ldquo;liberated,&rdquo;
+&ldquo;freedom,&rdquo; and &ldquo;open&rdquo; have either the wrong
 meaning or some other disadvantage.</p>
 
 <h3>GNU software and the GNU system</h3>
@@ -280,7 +275,7 @@
 <p>
 Shortly before beginning the GNU Project, I heard about the Free
 University Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for
-&ldquo;free&rdquo; is written with a <em>v</em>.) This was a compiler
+&ldquo;free&rdquo; is written with a <i>v</i>.) This was a compiler
 designed to handle multiple languages, including C and Pascal, and to
 support multiple target machines. I wrote to its author asking if GNU
 could use it.</p>
@@ -300,7 +295,7 @@
 <p>
 I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the
 entire input file into a syntax tree, converting the whole syntax tree
-into a chain of &ldquo;instructions&rdquo;, and then generating the
+into a chain of &ldquo;instructions,&rdquo; and then generating the
 whole output file, without ever freeing any storage. At this point, I
 concluded I would have to write a new compiler from scratch. That new
 compiler is now known as <abbr title="GNU Compiler Collection">GCC</abbr>;
@@ -355,7 +350,7 @@
 <p>
 The developers of the X Window System did not consider this a
 problem&mdash;they expected and intended this to happen. Their goal was
-not freedom, just &ldquo;success&rdquo;, defined as &ldquo;having many
+not freedom, just &ldquo;success,&rdquo; defined as &ldquo;having many
 users.&rdquo; They did not care whether these users had freedom, only
 that they should be numerous.</p>
 <p>
@@ -373,7 +368,7 @@
 The goal of GNU was to give users freedom, not just to be popular. So
 we needed to use distribution terms that would prevent GNU software
 from being turned into proprietary software. The method we use is
-called &ldquo;copyleft&rdquo;.(1)</p>
+called &ldquo;copyleft&rdquo;&#8239;<a href="#ft3">[3]</a>.</p>
 <p>
 Copyleft uses copyright law, but flips it over to serve the opposite
 of its usual purpose: instead of a means for restricting a program, it
@@ -416,26 +411,16 @@
 have other kinds of copyleft that are used in specific circumstances.
 GNU manuals are copylefted also, but use a much simpler kind of
 copyleft, because the complexity of the GNU GPL is not necessary
-for manuals.(2)</p>
-<p>
-(1) In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me
-a letter. On the envelope he had written several amusing sayings,
-including this one: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; I
-used the word &ldquo;copyleft&rdquo; to name the distribution concept
-I was developing at the time.</p>
-
-<p>
-(2) We now use the <a href="/licenses/fdl.html">GNU Free
-Documentation License</a> for documentation.</p>
+for manuals&#8239;<a href="#ft4">[4]</a>.</p>
 
 <h3>The Free Software Foundation</h3>
 
 <p>As interest in using Emacs was growing, other people became
 involved in the GNU project, and we decided that it was time to seek
 funding once again. So in 1985 we created
-the <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (FSF),
+the <a href="https://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (FSF),
 a tax-exempt charity for free software development. The
-<abbr title="Free Software Foundation">FSF</abbr> also took over
+FSF also took over
 the Emacs tape distribution business; later it extended this by adding
 other free software (both GNU and non-GNU) to the tape, and by selling
 free manuals as well.</p>
@@ -446,9 +431,9 @@
 redistribute and modify), and Deluxe Distributions (distributions for
 which we built the whole collection of software for the customer's
 choice of platform). Today the FSF
-still <a href="http://shop.fsf.org/";> sells manuals and other
+still <a href="https://shop.fsf.org/";> sells manuals and other
 gear</a>, but it gets the bulk of its funding from members' dues. You
-can join the FSF at <a href="http://fsf.org/join";>fsf.org</a>.</p>
+can join the FSF at <a href="https://my.fsf.org/join";>fsf.org</a>.</p>
 
 <p>Free Software Foundation employees have written and maintained a
 number of GNU software packages. Two notable ones are the C library
@@ -456,17 +441,14 @@
 GNU/Linux system uses to communicate with Linux. It was developed by
 a member of the Free Software Foundation staff, Roland McGrath. The
 shell used on most GNU/Linux systems is
-<abbr title="Bourne Again Shell">BASH</abbr>, the Bourne Again
-Shell(1), which was developed by FSF employee Brian Fox.</p>
+BASH, the Bourne Again
+SHell&#8239;<a href="#ft5">[5]</a>, which was developed by FSF employee Brian 
Fox.</p>
 
 <p>We funded development of these programs because the GNU Project was
 not just about tools or a development environment. Our goal was a
 complete operating system, and these programs were needed for that
 goal.</p>
 
-<p>(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name
-&ldquo;Bourne Shell&rdquo;, which was the usual shell on Unix.</p>
-
 <h3>Free software support</h3>
 
 <p>The free software philosophy rejects a specific widespread business
@@ -492,7 +474,7 @@
 on nonfree software that works with free software. These are not
 free software companies, they are proprietary software companies whose
 products tempt users away from freedom. They call these programs
-&ldquo;value-added packages&rdquo;, which shows the values they
+&ldquo;value-added packages,&rdquo; which shows the values they
 would like us to adopt: convenience above freedom. If we value freedom
 more, we should call them &ldquo;freedom-subtracted&rdquo; packages.</p>
 
@@ -550,10 +532,10 @@
 other useful software and documentation projects that, we thought, a
 truly complete system ought to have.</p>
 
-<p>Today (1), hardly any Unix components are left in the GNU Task
+<p>Today&#8239;<a href="#ft6">[6]</a>, hardly any Unix components are left in 
the GNU Task
 List&mdash;those jobs had been done, aside from a few inessential
 ones. But the list is full of projects that some might call
-&ldquo;applications&rdquo;. Any program that appeals to more than a
+&ldquo;applications.&rdquo; Any program that appeals to more than a
 narrow class of users would be a useful thing to add to an operating
 system.</p>
 
@@ -563,16 +545,10 @@
 list of games that Unix had. Instead, we listed a spectrum of
 different kinds of games that users might like.</p>
 
-<p>(1) That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long
-task list. The community develops free software so fast that we can't
-even keep track of it all. Instead, we have a list of High Priority
-Projects, a much shorter list of projects we really want to encourage
-people to write.</p>
-
-<h3>The GNU Library GPL</h3>
+<h3>The GNU Lesser GPL</h3>
 
 <p>The GNU C library uses a special kind of copyleft called the GNU
-Library General Public License(1), which gives permission to link
+Lesser General Public License&#8239;<a href="#ft7">[7]</a>, which gives 
permission to link
 proprietary software with the library. Why make this exception?</p>
 
 <p>It is not a matter of principle; there is no principle that says
@@ -593,7 +569,7 @@
 is no ethical reason to allow proprietary applications on the GNU
 system, but strategically it seems that disallowing them would do more
 to discourage use of the GNU system than to encourage development of
-free applications. That is why using the Library GPL is a good
+free applications. That is why using the Lesser GPL is a good
 strategy for the C library.</p>
 
 <p>For other libraries, the strategic decision needs to be
@@ -605,7 +581,7 @@
 
 <p>Consider GNU Readline, a library that was developed to provide
 command-line editing for BASH. Readline is released under the
-ordinary GNU GPL, not the Library GPL. This probably does reduce the
+ordinary GNU GPL, not the Lesser GPL. This probably does reduce the
 amount Readline is used, but that is no loss for us. Meanwhile, at
 least one useful application has been made free software specifically
 so it could use Readline, and that is a real gain for the
@@ -618,11 +594,6 @@
 useful modules to serve as building blocks in new free software, and
 adding up to a major advantage for further free software development.</p>
 
-<p>(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License,
-to avoid giving the idea that all libraries ought to use it. 
-See <a href="/philosophy/why-not-lgpl.html">Why you shouldn't use the
-Lesser GPL for your next library</a> for more information.</p>
-
 <h3>Scratching an itch?</h3>
 <p>
 Eric Raymond says that &ldquo;Every good work of software starts by
@@ -736,7 +707,7 @@
 We call this system version <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">
 GNU/Linux</a>, to express its composition as a combination of the GNU
 system with Linux as the kernel. Please don't fall into the practice
-of calling the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, since that means
+of calling the whole system &ldquo;Linux,&rdquo; since that means
 attributing our work to someone else.
 Please <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html"> give us equal
 mention</a>.</p>
@@ -772,11 +743,7 @@
 strong feeling that free software is a matter of principle, and
 nonfree drivers are intolerable. And will large numbers of us spend
 extra money, or even a little extra time, so we can use free drivers?
-Yes, if the determination to have freedom is widespread.</p>
-<p>
-(2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free
-BIOS, <a href="http://www.libreboot.org/";>LibreBoot</a> (a distribution of 
coreboot); the problem is getting specs for machines so that
-LibreBoot can support them without nonfree &ldquo;blobs&rdquo;.)</p>
+Yes, if the determination to have freedom is widespread&#8239;<a 
href="#ft8">[8]</a>.</p>
 
 <h3>Nonfree libraries</h3>
 <p>
@@ -832,10 +799,7 @@
 way to be sure, but I think that this was partly due to the
 community's firm response to the problem that Qt posed when it was
 nonfree. (The new license is inconvenient and inequitable, so it
-remains desirable to avoid using Qt.)</p>
-<p>
-[Subsequent note: in September 2000, Qt was rereleased under the GNU GPL,
-which essentially solved this problem.]</p>
+remains desirable to avoid using Qt&#8239;<a href="#ft9">[9]</a>.)</p>
 <p>
 How will we respond to the next tempting nonfree library? Will the
 whole community understand the need to stay out of the trap? Or will
@@ -848,11 +812,10 @@
 algorithms and features off limits to free software for up to twenty
 years. The LZW compression algorithm patents were applied for in
 1983, and we still cannot release free software to produce proper
-compressed <abbr title="Graphics Interchange Format">GIF</abbr>s.
-[As of 2009 they have expired.] In 1998, a free program to produce
+compressed <abbr title="Graphics Interchange Format">GIF</abbr>&#8239;<a 
href="#ft10">[10]</a>.
+In 1998, a free program to produce
 <abbr title="MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</abbr> compressed audio
-was removed from distribution under threat of a patent suit. [As of
-2017, these patents have expired. Look how long we had to wait.]
+was removed from distribution under threat of a patent suit&#8239;<a 
href="#ft11">[11]</a>.
 </p>
 <p>
 There are ways to cope with patents: we can search for evidence that a
@@ -924,7 +887,7 @@
 <h3>We must talk about freedom</h3>
 <p>
 Estimates today are that there are ten million users of GNU/Linux
-systems such as Debian GNU/Linux and Red Hat &ldquo;Linux&rdquo;.
+systems such as Debian GNU/Linux and Red Hat &ldquo;Linux.&rdquo;
 Free software has developed such practical advantages that users are
 flocking to it for purely practical reasons.</p>
 <p>
@@ -977,7 +940,7 @@
 &ldquo;Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; describe the
 same category of software, more or less, but say different things
 about the software, and about values. The GNU Project continues to
-use the term &ldquo;free software&rdquo;, to express the idea that
+use the term &ldquo;free software,&rdquo; to express the idea that
 freedom, not just technology, is important.</p>
 
 <h3>Try!</h3>
@@ -1001,10 +964,75 @@
 can't take the future of freedom for granted. Don't take it for
 granted! If you want to keep your freedom, you must be prepared to
 defend it.</p>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 class="footnote">Footnotes</h3>
+<ol>
+<li id="ft1">The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security
+breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We
+hackers refuse to recognize that meaning, and continue using the word
+to mean someone who loves to program, someone who enjoys playful
+cleverness, or the combination of the two. See my
+article, &ldquo;<a href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html";>On
+Hacking</a>.&rdquo;</li>
+
+<li id="ft2">As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I
+sometimes find I admire something one of them has said.</li>
+
+<li id="ft3">In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me
+a letter. <a href="/graphics/copyleft-sticker.html">On the envelope</a> he
+had written several amusing sayings,
+including this one: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; I
+used the word &ldquo;copyleft&rdquo; to name the distribution concept
+I was developing at the time.</li>
+
+<li id="ft4">We now use the <a href="/licenses/fdl.html">GNU Free
+Documentation License</a> for documentation.</li>
+
+<li id="ft5">&ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name
+&ldquo;Bourne Shell,&rdquo; which was the usual shell on Unix.</li>
+
+<li id="ft6">That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long
+task list. The community develops free software so fast that we can't
+even keep track of it all. Instead, we have a list of High Priority
+Projects, a much shorter list of projects we really want to encourage
+people to write.</li>
+
+<li id="ft7">This license was initially called the GNU Library General
+Public License, we renamed it to avoid giving the idea that all
+libraries ought to use it. 
+See <a href="/philosophy/why-not-lgpl.html">Why you shouldn't use the
+Lesser GPL for your next library</a> for more information.</li>
+
+<li id="ft8">2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a 
free
+BIOS, <a href="https://libreboot.org/";>LibreBoot</a> (a distribution of
+coreboot); the problem is getting specs for machines so that
+LibreBoot can support them without nonfree &ldquo;blobs.&rdquo;</li>
+
+<li id="ft9">In September 2000, Qt was rereleased under the GNU GPL,
+which essentially solved this problem.</li>
+
+<li id="ft10">As of 2009, the GIF patents have expired.</li>
+
+<li id="ft11">As of 2017, the MP3 patents have expired. Look how
+long we had to wait.</li>
+</ol>
+
+<div class="infobox extra" role="complementary">
+<hr />
+<p>
+Originally published in the book <cite>Open Sources</cite>. Richard
+Stallman was <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
+never a supporter of &ldquo;open source&rdquo;</a>, but contributed
+this article so that the ideas of the free software movement would not
+be entirely absent from that book.
+</p>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -1022,13 +1050,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -1049,7 +1077,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014, 
2015, 2017, 2018, 2020
+<p>Copyright &copy; 1998, 2005, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018, 2021
 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -1060,7 +1088,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/12/01 21:31:02 $
+$Date: 2021/11/01 17:00:50 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/thegnuproject.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.pl.po,v
retrieving revision 1.58
retrieving revision 1.59
diff -u -b -r1.58 -r1.59
--- gnu/po/thegnuproject.pl.po 1 Nov 2021 16:32:28 -0000    1.58
+++ gnu/po/thegnuproject.pl.po 1 Nov 2021 17:00:50 -0000    1.59
@@ -830,8 +830,8 @@
 "Celem GNU jest dać użytkownikom wolność, a&nbsp;nie tylko być 
popularnym. "
 "Dlatego&nbsp;potrzebowaliśmy takich warunków dystrybucji, które 
zapobiegłyby "
 "przekształceniu oprogramowania GNU w&nbsp;prawnie zastrzeżone. Metoda, "
-"której użyliśmy, nazywa się &bdquo;copyleft&rdquo;&nbsp;<a href="
-"\"#ft3\">[3]</a>."
+"której użyliśmy, nazywa się &bdquo;copyleft&rdquo;&nbsp;<a 
href=\"#ft3\">[3]"
+"</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/free-sw.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.pl.html,v
retrieving revision 1.123
retrieving revision 1.124
diff -u -b -r1.123 -r1.124
--- philosophy/free-sw.pl.html 30 Sep 2021 09:32:18 -0000   1.123
+++ philosophy/free-sw.pl.html 1 Nov 2021 17:00:50 -0000    1.124
@@ -1,20 +1,18 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/free-sw.pl.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/free-sw.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/free-sw.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/free-sw.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2021-07-16" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/free-sw.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="essays aboutfs principles" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Co to Wolne Oprogramowanie? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania</title>
+<title>Co to wolne oprogramowanie? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania</title>
 <style type="text/css" media="print,screen"><!--
-.note { margin-left: 6%; margin-right: 6%; }
-@media (min-width: 48em) {
-  .note { margin-top: .8em; }
-}
+.toc >
+ ul > li { list-style-type: none; font-weight: bold; }
+.toc ul { font-weight: normal; }
+#History ~ p, #History ~ ul { font-size: 1rem; }
 -->
 </style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Wolne
@@ -25,40 +23,14 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/free-sw.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.pl.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.pl.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>Co to wolne oprogramowanie?</h2>
+<div class="thin"></div>
 
-<div class="article">
-<h3>Definicja Wolnego Oprogramowania</h3>
-
-<blockquote class="note" id="fsf-licensing"><p style="font-size: 80%">
-Macie pytanie o licencjach wolnego oprogramowania, na&nbsp;które nie
-znaleźliście tu odpowiedzi? Zobaczcie nasze <a
-href="http://www.fsf.org/licensing";>zasoby o licencjach</a> i, jeśli to
-konieczne, skontaktujcie się z&nbsp;FSF Compliance Lab pod&nbsp;adresem <a
-href="mailto:licensing@fsf.org";>licensing@fsf.org</a>.</p>
-</blockquote>
-
-<div class="comment">
-<p>
-Definicja wolnego oprogramowania przedstawia jakie warunki muszą zostać
-spełnione aby&nbsp;konkretny program uznać za&nbsp;wolne
-oprogramowanie. Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu modyfikujemy tę definicję by
-wyjaśnić pewne subtelne kwestie. Zajrzyjcie do&nbsp;<a
-href="#History">sekcji Historia</a>, aby&nbsp;zobaczyć zmiany
-w&nbsp;definicji wolnego oprogramowania.
-</p>
-
-<p>
-&bdquo;Open source&rdquo; jest czymś innym: ma bardzo odmienną filozofię
-na&nbsp;bazie odmiennych wartości. Praktyczna definicja jest też odmienna,
-ale&nbsp;prawie wszystkie programy open source są też wolnym
-oprogramowaniem. Objaśniamy różnicę w&nbsp;artykule <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Dlaczego otwartemu
-oprogramowaniu umyka idea Wolnego Oprogramowania</a>.
-</p>
-</div>
-
+<div class="important">
 <p>
 &bdquo;Wolne oprogramowanie&rdquo; [<em>free sofware</em>] oznacza
 oprogramowanie, które szanuje wolność i&nbsp;społeczność
@@ -75,6 +47,15 @@
 </p>
 
 <p>
+Możliwe, że&nbsp;zapłaciliście za&nbsp;kopie wolnego programu, mogliście 
też
+otrzymać go bezpłatnie. Ale&nbsp;bez względu na&nbsp;to, w&nbsp;jaki sposób
+je otrzymaliście, zawsze macie wolność do&nbsp;kopiowania
+i&nbsp;modyfikowania programów, a&nbsp;nawet <a
+href="/philosophy/selling.html">sprzedawania kopii</a>.
+</p>
+</div>
+
+<p>
 Walczymy o te wolności ponieważ&nbsp;na&nbsp;nie zasługujemy. Z&nbsp;tymi
 swobodami, użytkownicy (zarówno indywidualni jak i&nbsp;wspólnie) mają
 kontrolę nad&nbsp;programem i&nbsp;tym, co dla nich robi. Gdy użytkownicy
@@ -84,9 +65,78 @@
 [<em>ang. proprietary</em>] program jest narzędziem niesprawiedliwej władzy.
 </p>
 
-<h4> Cztery niezbędne wolności</h4>
+<p>
+&bdquo;Open source&rdquo; jest czymś innym: ma bardzo odmienną filozofię
+na&nbsp;bazie odmiennych wartości. Praktyczna definicja jest też odmienna,
+ale&nbsp;prawie wszystkie programy open source są też wolnym
+oprogramowaniem. Objaśniamy różnicę w&nbsp;artykule <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Dlaczego otwartemu
+oprogramowaniu umyka idea Wolnego Oprogramowania</a>.
+</p>
+
+<div class="toc">
+<hr class="no-display" />
+<h3 class="no-display">Spis treści</h3>
+<ul>
+ <li><a href="#fs-definition">Definicja Wolnego Oprogramowania</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#four-freedoms">Cztery niezbędne wolności</a></li>
+  <li><a href="#selling">Wolne oprogramowanie <em>może</em> być 
komercyjne</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#clarifying">Wyjaśnianie granicy między wolnym 
a&nbsp;niewolnym</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#run-the-program">Wolność do&nbsp;uruchamiania programu jak
+chcecie, w&nbsp;dowolnym celu</a></li>
+  <li><a href="#make-changes">Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa 
program
+i&nbsp;zmnieniana go aby&nbsp;robił co i&nbsp;jak potrzebujecie</a></li>
+  <li><a href="#redistribute">Wolność do&nbsp;rozpowszechniania kopii: 
podstawowe
+zasady</a></li>
+  <li><a href="#copyleft">Copyleft</a></li>
+  <li><a href="#packaging">Reguły co do&nbsp;szczegółów tworzenia pakietu
+i&nbsp;rozprowadzania</a></li>
+  <li><a href="#exportcontrol">Przepisy eksportowe</a></li>
+  <li><a href="#legal-details">Zagadnienia prawne</a></li>
+  <li><a href="#contracts">Licencje na&nbsp;bazie kontraktu</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#in-practice">Definicja Wolnego Oprogramowania 
w&nbsp;praktyce</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#interpretation">Jak interpretujemy te kryteria</a></li>
+  <li><a href="#get-help">Pomoc z&nbsp;wolnymi licencjami</a></li>
+  <li><a href="#terminology">Używanie właściwych określeń gdy mowa o 
wolnym
+oprogramowaniu</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#beyond-software">Poza oprogramowaniem</a></li>
+ <li><a href="#History">Historia</a></li>
+</ul>
+</div>
+
+<div class="edu-note" id="fsf-licensing" role="complementary">
+<p style="font-size:80%">
+Macie pytanie o licencjach wolnego oprogramowania, na&nbsp;które nie
+znaleźliście tu odpowiedzi? Zobaczcie nasze <a
+href="http://www.fsf.org/licensing";>zasoby o licencjach</a> i, jeśli to
+konieczne, skontaktujcie się z&nbsp;FSF Compliance Lab pod&nbsp;adresem <a
+href="mailto:licensing@fsf.org";>licensing@fsf.org</a>.</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
+
+
+<h3 id="fs-definition">Definicja Wolnego Oprogramowania</h3>
 
 <p>
+Definicja wolnego oprogramowania przedstawia jakie warunki muszą zostać
+spełnione aby&nbsp;konkretny program uznać za&nbsp;wolne
+oprogramowanie. Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu modyfikujemy tę definicję by
+wyjaśnić pewne subtelne kwestie. Zajrzyjcie do&nbsp;<a
+href="#History">sekcji Historia</a>, aby&nbsp;zobaczyć zmiany
+w&nbsp;definicji wolnego oprogramowania.
+</p>
+
+<h4 id="four-freedoms">Cztery niezbędne wolności</h4>
+<p>
 Program jest wolnym oprogramowaniem jeśli użytkownicy programu mają cztery
 niezbędne wolności: <a href="#f1">[1]</a>
 </p>
@@ -122,6 +172,9 @@
 jeśli mamy zamiar zmodyfikować A&nbsp;aby nie używał B, tylko A&nbsp;musi
 być wolnym; B nie jest częścią zamiaru.</p>
 
+
+<h4 id="selling">Wolne oprogramowanie <em>może</em> być komercyjne</h4>
+
 <p>
 &bdquo;Wolne oprogramowanie&rdquo; nie znaczy
 &bdquo;niekomercyjne&rdquo;. Przeciwnie, wolny program musi być dostępny
@@ -159,25 +212,13 @@
 wolność&nbsp;&ndash; to sprawia, że&nbsp;program jest niewolny.
 </p>
 
-<p>
-Wolne oprogramowanie&rdquo; nie oznacza &bdquo;niekomercyjne&rdquo;. Wolny
-program musi być dostępny do&nbsp;komercyjnego wykorzystywania, komercyjnego
-rozwijania i&nbsp;komercyjnego rozpowszechniania. Komercyjny rozwój wolnych
-programów nie jest już niczym niezwykłym; takie wolne komercyjne
-oprogramowanie jest bardzo ważne. Możliwe, że&nbsp;zapłaciliście
-za&nbsp;kopie wolnych programów, mogliście też otrzymać je
-bezpłatnie. Ale&nbsp;bez względu na&nbsp;to, w&nbsp;jaki sposób je
-otrzymaliście, zawsze macie wolność do&nbsp;kopiowania i&nbsp;modyfikowania
-programów, a&nbsp;nawet <a href="/philosophy/selling.html">sprzedawania
-kopii</a>.
-</p>
 
-<h3>Wyjaśnianie granicy między wolnym a&nbsp;niewolnym</h3>
+<h3 id="clarifying">Wyjaśnianie granicy między wolnym a&nbsp;niewolnym</h3>
 
 <p>Reszta artykułu wyjaśnia dokładniej jak daleko muszą pójść wolności,
 aby&nbsp;program był uważany jako wolny.</p>
 
-<h4>Wolność do&nbsp;uruchamiania programu jak chcecie, w&nbsp;dowolnym 
celu</h4>
+<h4 id="run-the-program">Wolność do&nbsp;uruchamiania programu jak chcecie, 
w&nbsp;dowolnym celu</h4>
 
 <p>
 Wolność korzystania z&nbsp;programu oznacza wolność dla każdej osoby
@@ -210,7 +251,7 @@
 
 <p>&bdquo;Jak chcecie&rdquo; wlicza &bdquo;w ogóle&rdquo; jeśli tak 
chcecie.</p>
 
-<h4>Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa program i&nbsp;zmnieniana go
+<h4 id="make-changes">Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa program 
i&nbsp;zmnieniana go
 aby&nbsp;robił co i&nbsp;jak potrzebujecie</h4>
 
 <p>
@@ -255,7 +296,7 @@
 wywołał inny program. Więc&nbsp;wolność 1 dquo;uje
 </p>
 
-<h4>Wolność do&nbsp;rozpowszechniania kopii: podstawowe zasady</h4>
+<h4 id="redistribute">Wolność do&nbsp;rozpowszechniania kopii: podstawowe 
zasady</h4>
 
 <p>Wolność rozpowszechniania (wolności 2 i&nbsp;3) znaczy, 
że&nbsp;powinniście
 mieć swobodę rozpowszechniania kopii, zmodyfikowanych
@@ -278,7 +319,7 @@
 Wolność 3 to także wolność do&nbsp;udostępniania Waszych zmodyfikowanych
 wersji jako wolne oprogramowanie. Wolna licencja może również zezwalać
 na&nbsp;udostępnianie ich na&nbsp;inne sposoby; inaczej mówiąc, nie musi 
być
-to licencja typu <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>. Jednakże
+to licencja typu <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a>. Jednakże
 licencja, która wymaga by zmodyfikowane wersje były niewolne, nie
 kwalifikuje się jako wolna.
 </p>
@@ -295,13 +336,13 @@
 znajdziecie metodę ich utworzenia.
 </p>
 
-<h4>Copyleft</h4>
+<h4 id="copyleft">Copyleft</h4>
 
 <p>
 Pewne rodzaje zasad dotyczących sposobu rozpowszechniania wolnego
 oprogramowania są akceptowalne, pod&nbsp;warunkiem, że&nbsp;nie stoją
 w&nbsp;sprzeczności z&nbsp;zasadniczymi wolnościami. Na&nbsp;przykład, <a
-href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> (w dużym uproszczeniu) jest
+href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> (w dużym uproszczeniu) jest
 zasadą, która mówi, że&nbsp;przy redystrybucji programu nie możecie
 wprowadzać ograniczeń odmawiając głównych swobód innym. Reguła ta nie 
jest
 sprzeczna z&nbsp;głównymi swobodami użytkowników, a&nbsp;raczej je chroni.
@@ -319,7 +360,7 @@
 i&nbsp;niewolnego oprogramowania</a>.
 </p>
 
-<h4>Reguły co do&nbsp;szczegółów tworzenia pakietu 
i&nbsp;rozprowadzania</h4>
+<h4 id="packaging">Reguły co do&nbsp;szczegółów tworzenia pakietu 
i&nbsp;rozprowadzania</h4>
 
 <p>
 Ustalanie reguł tworzenia pakietu ze zmienioną wersją jest dopuszczalne,
@@ -352,19 +393,19 @@
 tylko jeśli jest prosty sposób wyznaczenia aliasu aby&nbsp;zmodyfikowana
 wersja mogła być wywoływana przez alias oryginalnej.</p>
 
-<h4>Przepisy eksportowe</h4>
+<h4 id="exportcontrol">Przepisy eksportowe</h4>
 
 <p>
-Czasami rządowe <a id="exportcontrol">przepisy kontroli eksportu</a>
-i&nbsp;sankcje handlowe mogą ograniczać waszą wolność rozpowszechniania
-kopii programu na&nbsp;cały świat. Wyeliminowanie czy&nbsp;ignorowanie tych
-restrykcji nie jest w&nbsp;mocy autorów oprogramowania, ale&nbsp;mogą
-i&nbsp;powinni oni odmawiać narzucania ich jako warunków stosowania
-programu. W&nbsp;ten sposób restrykcje nie będą wpływać na&nbsp;działania
-i&nbsp;ludzi poza zasięgiem jurysdykcji danego rządu. Co za&nbsp;tym idzie,
-licencje wolnego oprogramowania nie mogą wymagać podporządkowania się 
żadnym
-nietrywialnym przepisom eksportowym jako warunek dla korzystania
-z&nbsp;którejkolwiek z&nbsp;podstawowych wolności.
+Czasami rządowe przepisy kontroli eksportu i&nbsp;sankcje handlowe mogą
+ograniczać waszą wolność rozpowszechniania kopii programu na&nbsp;cały
+świat. Wyeliminowanie czy&nbsp;ignorowanie tych restrykcji nie jest
+w&nbsp;mocy autorów oprogramowania, ale&nbsp;mogą i&nbsp;powinni oni
+odmawiać narzucania ich jako warunków stosowania programu. W&nbsp;ten sposób
+restrykcje nie będą wpływać na&nbsp;działania i&nbsp;ludzi poza zasięgiem
+jurysdykcji danego rządu. Co za&nbsp;tym idzie, licencje wolnego
+oprogramowania nie mogą wymagać podporządkowania się żadnym nietrywialnym
+przepisom eksportowym jako warunek dla korzystania z&nbsp;którejkolwiek
+z&nbsp;podstawowych wolności.
 </p>
 
 <p>
@@ -377,7 +418,7 @@
 że&nbsp;wymóg jest nietrywialny a&nbsp;oprogramowanie stanie się niewolne.
 </p>
 
-<h4>Zagadnienia prawne</h4>
+<h4 id="legal-details">Zagadnienia prawne</h4>
 
 <p>
 Aby&nbsp;wszystkie te wolności nabrały rzeczywistego wymiaru, muszą być
@@ -401,7 +442,7 @@
 i&nbsp;drugie.
 </p>
 
-<h4>Licencje na&nbsp;bazie kontraktu</h4>
+<h4 id="contracts">Licencje na&nbsp;bazie kontraktu</h4>
 
 <p>
 Większość licencji wolnego oprogramowania bazuje na&nbsp;prawie autorskim,
@@ -427,27 +468,14 @@
 jest wolna.
 </p>
 
-<h4>Używanie właściwych określeń gdy mowa o wolnym oprogramowaniu</h4>
+<h3 id="in-practice">Definicja Wolnego Oprogramowania w&nbsp;praktyce</h3>
 
-<p>
-Mówiąc o wolnym oprogramowaniu, najlepiej unikać określeń takich jak
-&bdquo;rozdawać&rdquo; czy&nbsp;&bdquo;bezpłatny&rdquo;, gdyż niejawnie
-sugerują one, że&nbsp;chodzi o cenę, a&nbsp;nie o wolność. Niektóre
-powszechnie używane określenia, jak &bdquo;piractwo&rdquo;, są wyrazem
-poglądów, których, mamy nadzieję, nie podzielacie. Zachęcamy
-do&nbsp;przeczytania omówienia zatytułowanego <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html">&bdquo;Mylące słowa
-i&nbsp;sformułowania, których lepiej unikać&rdquo;</a>. Mamy też listę
-prawidłowych <a href="/philosophy/fs-translations.html">tłumaczeń terminu
-&bdquo;free software&rdquo;</a> na&nbsp;różne języki.
-</p>
-
-<h4>Jak interpretujemy te kryteria</h4>
+<h4 id="interpretation">Jak interpretujemy te kryteria</h4>
 
 <p>
-Na&nbsp;koniec, warto zauważyć, że&nbsp;takie kryteria, jak ustanowione
-w&nbsp;tej definicji wolnego oprogramowania, wymagają uważnego namysłu
-nad&nbsp;ich interpretacją. O tym, czy&nbsp;dana licencja może być zaliczona
+Warto zauważyć, że&nbsp;takie kryteria, jak ustanowione w&nbsp;tej definicji
+wolnego oprogramowania, wymagają uważnego namysłu nad&nbsp;ich
+interpretacją. O tym, czy&nbsp;dana licencja może być zaliczona
 do&nbsp;licencji wolnego oprogramowania, rozstrzygamy w&nbsp;oparciu o
 powyższe kryteria, stwierdzając, czy&nbsp;jest ona z&nbsp;nimi zgodna
 zarówno duchem jak i&nbsp;w szczegółowym zapisie. Jeżeli&nbsp;licencja
@@ -461,7 +489,7 @@
 licencje kwalifikują się bądź&nbsp;nie.
 </p>
 
-<h4>Pomoc z&nbsp;wolnymi licencjami</h4>
+<h4 id="get-help">Pomoc z&nbsp;wolnymi licencjami</h4>
 
 <p>
 Jeśli jesteście ciekawi, czy&nbsp;konkretna licencja kwalifikuje się jako
@@ -488,6 +516,31 @@
 i&nbsp;unikniecie różnych problemów praktycznych.
 </p>
 
+<h4 id="terminology">Używanie właściwych określeń gdy mowa o wolnym 
oprogramowaniu</h4>
+
+<p>
+Mówiąc o wolnym oprogramowaniu, najlepiej unikać określeń takich jak
+&bdquo;rozdawać&rdquo; czy&nbsp;&bdquo;bezpłatny&rdquo;, gdyż niejawnie
+sugerują one, że&nbsp;chodzi o cenę, a&nbsp;nie o wolność. Niektóre
+powszechnie używane określenia, jak &bdquo;piractwo&rdquo;, są wyrazem
+poglądów, których, mamy nadzieję, nie podzielacie. Zachęcamy
+do&nbsp;przeczytania omówienia zatytułowanego <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">&bdquo;Mylące słowa
+i&nbsp;sformułowania, których lepiej unikać&rdquo;</a>. Mamy też listę
+prawidłowych <a href="/philosophy/fs-translations.html">tłumaczeń terminu
+&bdquo;free software&rdquo;</a> na&nbsp;różne języki.
+</p>
+
+<p id="open-source">
+Inna grupa używa terminu &bdquo;open source&rdquo; na&nbsp;oznaczenie czegoś
+zbliżonego (lecz nie identycznego) do&nbsp;&bdquo;wolnego
+oprogramowania&rdquo;. Wolimy określenie &bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo;,
+gdyż od&nbsp;chwili, gdy tylko usłyszy się, o które znaczenie przymiotnika
+w&nbsp;nim chodzi, przywołuje ono na&nbsp;myśl wolność. Słowo
+&bdquo;open&rdquo; ani&nbsp;&bdquo;otwarte&rdquo; nigdy nie wywołują takich
+skojarzeń.
+</p>
+
 <h3 id="beyond-software">Poza oprogramowaniem</h3>
 
 <p>
@@ -501,7 +554,7 @@
 Te same argumenty są prawdziwe także w&nbsp;przypadku innych rodzajów dzieł
 praktycznego użytku &mdash; to znaczy takich, które zawierają przydatną
 wiedzę, jak na&nbsp;przykład materiały edukacyjne i&nbsp;źródłowe. <a
-href="http://wikipedia.org";>Wikipedia</a> jest najbardziej znanym
+href="https://wikipedia.org";>Wikipedia</a> jest najbardziej znanym
 przykładem.
 </p>
 
@@ -512,20 +565,6 @@
 dowolnego rodzaju.
 </p>
 
-<h3 id="open-source">Open Source?</h3>
-
-<p>
-Inna grupa używa terminu &bdquo;open source&rdquo; na&nbsp;oznaczenie czegoś
-zbliżonego (lecz nie identycznego) do&nbsp;&bdquo;wolnego
-oprogramowania&rdquo;. Wolimy określenie &bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo;,
-gdyż od&nbsp;chwili, gdy tylko usłyszy się, o które znaczenie przymiotnika
-w&nbsp;nim chodzi, przywołuje ono na&nbsp;myśl wolność. Słowo
-&bdquo;open&rdquo; ani&nbsp;&bdquo;otwarte&rdquo; <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> nigdy nie wywołują
-takich skojarzeń</a>.
-</p>
-</div>
-
 <h3 id="History">Historia</h3>
 
 <p>Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu zmieniamy definicję Wolnego
@@ -535,111 +574,107 @@
 <ul>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.168&amp;r2=1.169";>Version
-1.169</a>: Explain more clearly why the four freedoms must apply to
-commercial activity. Explain why the four freedoms imply the freedom not to
-run the program and the freedom to delete it, so there is no need to state
-those as separate requirements.<a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.164&amp;r2=1.165";>Version
-1.165</a>: Wyjaśnić, że&nbsp;dowolne niedogodności w&nbsp;kodzie nie 
negują
-wolności 0, oraz&nbsp;że wolności 1 i&nbsp;3 zezwalają użytkonikom
-na&nbsp;ich usunięcie.</li>
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.168&amp;r2=1.169">Wersja
+1.169</a>: Wyjaśnia dokładniej dlaczego cztery wolności muszą dotyczyć
+działań komercyjnych. Wyjaśnić dlaczego z&nbsp;czterech wolności wynika
+wolność nie-uruchomienia programu i&nbsp;wolność aby&nbsp;go skasować,
+więc&nbsp;nie potrzebujemy je nadmienić jako osobne wymagania.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.164&amp;r2=1.165";>Version
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.164&amp;r2=1.165">Version
 1.165</a>: Wyjaśnić, że&nbsp;dowolne niedogodności w&nbsp;kodzie nie 
negują
 wolności 0, oraz&nbsp;że wolności 1 i&nbsp;3 zezwalają użytkonikom
 na&nbsp;ich usunięcie.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153";>Version
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Version
 1.153</a>: Doprecyzować, że&nbsp;wolność do&nbsp;uruchamiania programu
 oznacza, że&nbsp;nic Was nie powstrzymuje aby&nbsp;go uruchomić.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141";>Version
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141">Version
 1.141</a>: Wyjaśnić jaki kod musi być wolny.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135";>Version
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Version
 1.135</a>: Doprecyzować, że&nbsp;wolność 0 jest aby&nbsp;uruchamiać 
program
 w&nbsp;sposób jaki się chce.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134";>Version
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134">Version
 1.134</a>: Wolność 0 nie jest kwestią funkcjonalności programu.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131">Wersja
 1.131</a>: Wolna licencja nie może wymagać dotrzymywania warunków niewolnej
 licencji innego programu.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129">Wersja
 1.129</a>: Jasno określić, że&nbsp;wybór jurysdykcji prawa i&nbsp;miejsce
 składanie pozwów jest dozwolone. (Zawsze mieliśmy takie stanowisko.)</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122">Wersja
 1.122</a>: Wymóg kontroli eksportu jest problematyczny jeśli wymóg jest
 nietrywialny; w&nbsp;przeciwnym wypadku jest tylko potencjalnym problemem.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118">Wersja
 1.118</a>: Wyjaśnienie: problemem jest prawo do&nbsp;robienia zmian,
 a&nbsp;nie jakich zmian się dokonuje. Zmiany nie są ograniczone
 do&nbsp;&bdquo;ulepszeń&rdquo;.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111">Wersja
 1.111</a>: Wyjaśnienie 1.77 aby&nbsp;sprecyzować, że&nbsp;tylko wsteczne
 <em>ograniczenia</em> są niedopuszczalne. Posiadacze praw autorskich zawsze
 mogą dodać dodatkowe <em>przyzwolenia</em> na&nbsp;używanie twórczości
 poprzez&nbsp;wydanie twórczości równolegle na&nbsp;inne sposoby.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105";>Version
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105">Version
 1.105</a>: Wyjaśnienie, że&nbsp;w wolności 1. (już opisanej w&nbsp;wersji
 1.80), że&nbsp;to wlicza uruchamianie zmodyfikowanej wersji programu.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92">Wersja
 1.92</a>: Wyjaśnienie, że&nbsp;zaciemniony kod nie kwalifikuje się jako kod
 źródłowy.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90">Wersja
 1.90</a>: Wyjaśnienie, że&nbsp;wolność 3 oznacza prawo
 do&nbsp;rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych bądź&nbsp;usprawnionych
 przez was wersji, a&nbsp;nie prawo do&nbsp;uczestniczenia w&nbsp;rozwoju
 czyjegoś projektu </li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89">Wersja
 1.89</a>: Wolność 3 zawiera prawo do&nbsp;udostępniania zmodyfikowanej
 wersji jako wolnego oprogramowania.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Wersja1.80</a>:
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Wersja1.80</a>:
 Wolność 1 musi być praktyczna, nie tylko teoretyczna; na&nbsp;przykład
 tiwoizacja.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Wersja
 1.77</a>: Wyjaśnienie, że&nbsp;wszystkie wsteczne zmiany w&nbsp;licencji są
 nie do&nbsp;zaakceptowania, nawet jeśli nie jest to całkowita zmiana
 licencji.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Wersja
 1.74</a>: Cztery wyjaśnienia odnośnie nie dość wyraźnych,
 lub&nbsp;podniesionych w&nbsp;niektórych miejscach lecz&nbsp;nie wszędzie
 odzwierciedlonych stwierdzeń:
 <ul>
-<li>"Usprawnienia" nie oznaczają, że&nbsp;licencja może faktycznie 
ograniczać
-to, jakiego typu zmodyfikowane wersje możecie udostępniać. Wolność 3 
oznacza
-wolność do&nbsp;dystrybucji zmodyfikowanych wersji, nie tylko dokonanych
-zmian.</li>
+<li>&bdquo;Usprawnienia&rdquo; nie oznaczają, że&nbsp;licencja może 
faktycznie
+ograniczać to, jakiego typu zmodyfikowane wersje możecie
+udostępniać. Wolność 3 oznacza wolność do&nbsp;dystrybucji 
zmodyfikowanych
+wersji, nie tylko dokonanych zmian.</li>
 <li>Prawo do&nbsp;włączania istniejących modułów odnosi się 
do&nbsp;tych, które
 są odpowiednio licencjonowane.</li>
 <li>Wyraźne podsumowanie dotyczące kontroli eksportu.</li>
@@ -648,48 +683,48 @@
 </li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57";>Wersja
-1.57</a>: Dodanie sekcji &quot;Poza oprogramowaniem&quot;.</li>
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Wersja
+1.57</a>: Dodanie sekcji &bdquo;Poza oprogramowaniem&rdquo;.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Wersja
 1.46</a>: Wyjaśnienie czyje cele są istotne w&nbsp;wolności
 do&nbsp;uruchamiania programu w&nbsp;dowolnym celu.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Wersja
 1.41</a>: Wyjaśnienie treści dotyczącej licencji opartych o umowy.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Wersja
 1.40</a>: Wyjaśnienie, że&nbsp;wolna licencja musi pozwalać wam
 na&nbsp;wykorzystanie innego dostępnego wolnego oprogramowania w&nbsp;celu
 stworzenia waszej modyfikacji.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Wersja
 1.39</a>: Zwrócenie uwagi na&nbsp;to, że&nbsp;dopuszczalne jest, gdy
 licencja nakazuje wam dostarczenie kodu źródłowego wersji programu, który
 udostępniacie do&nbsp;publicznego użytku.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Wersja
 1.31</a>: Zwrócenie uwagi na&nbsp;to, że&nbsp;dopuszczalne jest, gdy
 licencja nakazuje wam wskazanie swojej osoby jako autora modyfikacji. Inne
 mniejsze wyjaśnienia.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Wersja
 1.23</a>: Zwrócenie uwagi na&nbsp;potencjalne problemy związane
 z&nbsp;licencjami opartymi na&nbsp;umowach.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Wersja
 1.16</a>: Wyjaśnienie dlaczego rozpowszechnianie postaci binarnej programu
 jest istotne.</li>
 
 <li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11";>Wersja
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Wersja
 1.11</a>: Informacja, że&nbsp;wolna licencja może wymagać od&nbsp;Was
 wysłania kopi wersji którą rozpowszechniacie poprzednim autorom, jeśli o to
 poproszą.</li>
@@ -701,10 +736,11 @@
 lub&nbsp;interpretacją. Przykładowo, lista nie zawiera zmian
 w&nbsp;formatowaniu, pisowni, interpunkcji, lub&nbsp;innych częściach
 strony. Kompletna historia zmian jest dostępna dostępna poprzez&nbsp;<a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>interfejs
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">interfejs
 cvsweb</a>.</p>
+<div class="column-limit"></div>
 
-<h3 style="font-size:1em">Przypis</h3>
+<h3 class="footnote">Przypis</h3>
 <ol>
 <li id="f1">Powód dla którego numeracja jest 0, 1, 2 i&nbsp;3 jest 
historczny. Około
 1990 roku były trzy wolności, ponumerowane 1, 2 i&nbsp;3. Potem
@@ -713,6 +749,7 @@
 trzy, więc&nbsp;powinna je poprzedzić. Zamiast zmienić numery pozostałych,
 zrobiliśmy z&nbsp;tego wolność&nbsp;0.</li>
 </ol>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -722,7 +759,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
@@ -744,7 +781,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -774,8 +811,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2019, Free Software Foundation,
-Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2019, 2021, Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -787,12 +823,13 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001-2006, Mariusz Libera 2010, Tomasz
-Kozłowski 2010, Jan Owoc 2012-2017; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, 2020.</div>
+Kozłowski 2010, Jan Owoc 2012-2017; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, 2020,
+2021.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2021/09/30 09:32:18 $
+$Date: 2021/11/01 17:00:50 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- philosophy/po/free-sw.pl-en.html  19 Mar 2021 23:29:45 -0000   1.37
+++ philosophy/po/free-sw.pl-en.html  1 Nov 2021 17:00:51 -0000    1.38
@@ -1,51 +1,27 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
-<title>What is free software?
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="essays aboutfs principles" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<title>What is Free Software?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <style type="text/css" media="print,screen"><!--
-.note { margin-left: 6%; margin-right: 6%; }
-@media (min-width: 48em) {
-  .note { margin-top: .8em; }
-}
+.toc > ul > li { list-style-type: none; font-weight: bold; }
+.toc ul { font-weight: normal; }
+#History ~ p, #History ~ ul { font-size: 1rem; }
 --></style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
 <meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
-
 <!--#include virtual="/philosophy/po/free-sw.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="article reduced-width">
+<h2>What is Free Software?</h2>
+<div class="thin"></div>
 
-<h2>What is free software?</h2>
-
-<div class="article">
-<h3>The Free Software Definition</h3>
-
-<blockquote class="note" id="fsf-licensing"><p style="font-size: 80%">
-Have a question about free software licensing not answered here?
-See our other <a href="http://www.fsf.org/licensing";>licensing resources</a>,
-and if necessary contact the FSF Compliance Lab
-at <a href="mailto:licensing@fsf.org";>licensing@fsf.org</a>.</p>
-</blockquote>
-
-<div class="comment">
-<p>
-The free software definition presents the criteria for whether a
-particular software program qualifies as free software. From time to
-time we revise this definition, to clarify it or to resolve questions
-about subtle issues. See the <a href="#History">History section</a>
-below for a list of changes that affect the definition of free
-software.
-</p>
-
-<p>
-&ldquo;Open source&rdquo; is something different: it has a very
-different philosophy based on different values. Its practical
-definition is different too, but nearly all open source programs are
-in fact free. We explain the
-difference in <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
-Why &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>.
-</p>
-</div>
-
+<div class="important">
 <p>
 &ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users'
 freedom and community. Roughly, it means that <b>the users have the
@@ -53,13 +29,21 @@
 software</b>. Thus, &ldquo;free software&rdquo; is a matter of
 liberty, not price. To understand the concept, you should think of
 &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech,&rdquo; not as in
-&ldquo;free beer&rdquo;. We sometimes call it &ldquo;libre
+&ldquo;free beer.&rdquo; We sometimes call it &ldquo;libre
 software,&rdquo; borrowing the French or Spanish word for
 &ldquo;free&rdquo; as in freedom, to show we do not mean the software
 is gratis.
 </p>
 
 <p>
+You may have paid money to get copies of a free program, or you may
+have obtained copies at no charge. But regardless of how you got your
+copies, you always have the freedom to copy and change the software,
+even to <a href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
+</p>
+</div>
+
+<p>
 We campaign for these freedoms because everyone deserves them. With
 these freedoms, the users (both individually and collectively) control
 the program and what it does for them. When users don't control the
@@ -70,8 +54,76 @@
 an instrument of unjust power</a>.
 </p>
 
-<h4> The four essential freedoms</h4>
+<p>
+&ldquo;Open source&rdquo; is something different: it has a very
+different philosophy based on different values. Its practical
+definition is different too, but nearly all open source programs are
+in fact free. We explain the
+difference in <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
+Why &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>.
+</p>
+
+<div class="toc">
+<hr class="no-display" />
+<h3 class="no-display">Table of contents</h3>
+<ul>
+ <li><a href="#fs-definition">The Free Software Definition</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#four-freedoms">The four essential freedoms</a></li>
+  <li><a href="#selling">Free software <em>can</em> be commercial</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#clarifying">Clarifying the Boundary Between Free and Nonfree</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#run-the-program">The freedom to run the program as you
+   wish</a></li>
+  <li><a href="#make-changes">The freedom to study the source code and make
+   changes</a></li>
+  <li><a href="#redistribute">The freedom to redistribute if you wish:
+   basic requirements</a></li>
+  <li><a href="#copyleft">Copyleft</a></li>
+  <li><a href="#packaging">Rules about packaging and distribution
+   details</a></li>
+  <li><a href="#exportcontrol">Export regulations</a></li>
+  <li><a href="#legal-details">Legal considerations</a></li>
+  <li><a href="#contracts">Contract-based licenses</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#in-practice">The Free Software Definition in Practice</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#interpretation">How we interpret these criteria</a></li>
+  <li><a href="#get-help">Get help with free licenses</a></li>
+  <li><a href="#terminology">Use the right words when talking about free
+   software</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#beyond-software">Beyond Software</a></li>
+ <li><a href="#History">History</a></li>
+</ul>
+</div>
+
+<div class="edu-note" id="fsf-licensing" role="complementary">
+<p style="font-size:80%">
+Have a question about free software licensing not answered here?
+See our other <a href="http://www.fsf.org/licensing";>licensing resources</a>,
+and if necessary contact the FSF Compliance Lab
+at <a href="mailto:licensing@fsf.org";>licensing@fsf.org</a>.</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
+
+
+<h3 id="fs-definition">The Free Software Definition</h3>
+
+<p>
+The free software definition presents the criteria for whether a
+particular software program qualifies as free software. From time to
+time we revise this definition, to clarify it or to resolve questions
+about subtle issues. See the <a href="#History">History section</a>
+below for a list of changes that affect the definition of free
+software.
+</p>
 
+<h4 id="four-freedoms">The four essential freedoms</h4>
 <p>
 A program is free software if the program's users have the
 four essential freedoms: <a href="#f1">[1]</a>
@@ -108,8 +160,11 @@
 are free. However, if we plan to modify A so that it doesn't use B,
 only A needs to be free; B is not pertinent to that plan.</p>
 
+
+<h4 id="selling">Free software <em>can</em> be commercial</h4>
+
 <p>
-&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial&rdquo;.
+&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial.&rdquo;
 On the contrary, a free program must be available for commercial use,
 commercial development, and commercial distribution. This policy is
 of fundamental importance&mdash;without this, free software could not
@@ -145,20 +200,14 @@
 renders the program nonfree.
 </p>
 
-<p>
-You may have paid money to get copies of a free program, or you may
-have obtained copies at no charge. But regardless of how you got your
-copies, you always have the freedom to copy and change the software,
-even to <a href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
-</p>
 
-<h3>Clarifying the boundary between free and nonfree</h3>
+<h3 id="clarifying">Clarifying the Boundary Between Free and Nonfree</h3>
 
 <p>In the rest of this article we explain more precisely how far the
 various freedoms need to extend, on various issues, in order for a
 program to be free.</p>
 
-<h4>The freedom to run the program as you wish</h4>
+<h4 id="run-the-program">The freedom to run the program as you wish</h4>
 
 <p>
 The freedom to run the program means the freedom for any kind of person
@@ -191,7 +240,7 @@
 all&rdquo; if that is what you wish. So there is no need for a
 separate &ldquo;freedom not to run a program.&rdquo;</p>
 
-<h4>The freedom to study the source code and make changes</h4>
+<h4 id="make-changes">The freedom to study the source code and make 
changes</h4>
 
 <p>
 In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the
@@ -205,10 +254,10 @@
 <p>
 Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of
 the original. If the program is delivered in a product designed to
-run someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a
-practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or &ldquo;lockdown&rdquo;,
+run someone else's modified versions but refuse to run yours&mdash;a
+practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or &ldquo;lockdown,&rdquo;
 or (in its practitioners' perverse terminology) as &ldquo;secure
-boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes an empty pretense rather than a
+boot&rdquo;&mdash;freedom 1 becomes an empty pretense rather than a
 practical reality. These binaries are not free
 software even if the source code they are compiled from is free.
 </p>
@@ -216,8 +265,8 @@
 <p>
 One important way to modify a program is by merging in available free
 subroutines and modules. If the program's license says that you
-cannot merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
-requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+cannot merge in a suitably licensed existing module&mdash;for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add&mdash;then the
 license is too restrictive to qualify as free.
 </p>
 
@@ -233,7 +282,8 @@
 Thus, freedom 1 includes the &ldquo;freedom to delete the program.&rdquo;
 </p>
 
-<h4>The freedom to redistribute if you wish: basic requirements</h4>
+<h4 id="redistribute">The freedom to redistribute if you wish: basic
+requirements</h4>
 
 <p>Freedom to distribute (freedoms 2 and 3) means you are free to
 redistribute copies, either with or without modifications, either
@@ -254,7 +304,7 @@
 Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions
 as free software. A free license may also permit other ways of
 releasing them; in other words, it does not have to be
-a <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a
+a <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a
 license that requires modified versions to be nonfree does not qualify
 as a free license.
 </p>
@@ -270,12 +320,12 @@
 make them.
 </p>
 
-<h4>Copyleft</h4>
+<h4 id="copyleft">Copyleft</h4>
 
 <p>
 Certain kinds of rules about the manner of distributing free
 software are acceptable, when they don't conflict with the central
-freedoms. For example, <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>
+freedoms. For example, <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a>
 (very simply stated) is the rule that when redistributing the program,
 you cannot add restrictions to deny other people the central freedoms.
 This rule does not conflict with the central freedoms; rather it
@@ -295,7 +345,7 @@
 relate to each other.
 </p>
 
-<h4>Rules about packaging and distribution details</h4>
+<h4 id="packaging">Rules about packaging and distribution details</h4>
 
 <p>
 Rules about how to package a modified version are acceptable,
@@ -330,10 +380,10 @@
 facility that allows you to specify the original program's name as an
 alias for the modified version.</p>
 
-<h4>Export regulations</h4>
+<h4 id="exportcontrol">Export regulations</h4>
 
 <p>
-Sometimes government <a id="exportcontrol">export control regulations</a>
+Sometimes government export control regulations
 and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of
 programs internationally. Software developers do not have the power to
 eliminate or override these restrictions, but what they can and must do
@@ -354,7 +404,7 @@
 software nonfree.
 </p>
 
-<h4>Legal considerations</h4>
+<h4 id="legal-details">Legal considerations</h4>
 
 <p>
 In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
@@ -367,7 +417,7 @@
 <p>
 A free license may not require compliance with the license of a
 nonfree program. Thus, for instance, if a license requires you to
-comply with the licenses of &ldquo;all the programs you use&rdquo;, in
+comply with the licenses of &ldquo;all the programs you use,&rdquo; in
 the case of a user that runs nonfree programs this would require
 compliance with the licenses of those nonfree programs; that makes the
 license nonfree.
@@ -378,7 +428,7 @@
 law applies, or where litigation must be done, or both.
 </p>
 
-<h4>Contract-based licenses</h4>
+<h4 id="contracts">Contract-based licenses</h4>
 
 <p>
 Most free software licenses are based on copyright, and there are limits
@@ -399,23 +449,12 @@
 it is nonfree.
 </p>
 
-<h4>Use the right words when talking about free software</h4>
-
-<p>
-When talking about free software, it is best to avoid using terms
-like &ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms 
imply that
-the issue is about price, not freedom. Some common terms such
-as &ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See 
-<a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that
-are Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have
-a list of proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of
-&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages.
-</p>
+<h3 id="in-practice">The Free Software Definition in Practice</h3>
 
-<h4>How we interpret these criteria</h4>
+<h4 id="interpretation">How we interpret these criteria</h4>
 
 <p>
-Finally, note that criteria such as those stated in this free software
+Note that criteria such as those stated in this free software
 definition require careful thought for their interpretation. To decide
 whether a specific software license qualifies as a free software license,
 we judge it based on these criteria to determine whether it fits their
@@ -428,7 +467,7 @@
 it easier to see why certain licenses do or don't qualify.
 </p>
 
-<h4>Get help with free licenses</h4>
+<h4 id="get-help">Get help with free licenses</h4>
 
 <p>
 If you are interested in whether a specific license qualifies as a free
@@ -452,6 +491,27 @@
 and avoid various practical problems.
 </p>
 
+<h4 id="terminology">Use the right words when talking about free software</h4>
+
+<p>
+When talking about free software, it is best to avoid using terms
+like &ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms 
imply that
+the issue is about price, not freedom. Some common terms such
+as &ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See 
+<a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that
+are Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have
+a list of proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of
+&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages.
+</p>
+
+<p id="open-source">
+Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean
+something close (but not identical) to &ldquo;free software.&rdquo; We
+prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that
+it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The
+word &ldquo;open&rdquo; never refers to freedom.
+</p>
+
 <h3 id="beyond-software">Beyond Software</h3>
 
 <p>
@@ -462,9 +522,9 @@
 
 <p>
 The same arguments also make sense for other kinds of works of
-practical use &mdash; that is to say, works that embody useful knowledge,
+practical use&mdash;that is to say, works that embody useful knowledge,
 such as educational works and reference
-works. <a href="http://wikipedia.org";>Wikipedia</a> is the best-known
+works. <a href="https://wikipedia.org";>Wikipedia</a> is the best-known
 example.
 </p>
 
@@ -474,18 +534,6 @@
 free cultural works</a> applicable to any kind of works.
 </p>
 
-<h3 id="open-source">Open Source?</h3>
-
-<p>
-Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean
-something close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We
-prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that
-it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The
-word &ldquo;open&rdquo; <a 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
-never refers to freedom</a>.
-</p>
-</div>
-
 <h3 id="History">History</h3>
 
 <p>From time to time we revise this Free Software Definition. Here is
@@ -494,84 +542,84 @@
 
 <ul>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.168&amp;r2=1.169";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.168&amp;r2=1.169">Version
 1.169</a>: Explain more clearly why the four freedoms must apply
 to commercial activity. Explain why the four freedoms imply the
 freedom not to run the program and the freedom to delete it, so there
 is no need to state those as separate requirements.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.164&amp;r2=1.165";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.164&amp;r2=1.165">Version
 1.165</a>: Clarify that arbitrary annoyances in the code do not
 negate freedom 0, and that freedoms 1 and 3 enable users to remove them.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Version
 1.153</a>: Clarify that freedom to run the program means nothing stops
 you from making it run.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141">Version
 1.141</a>: Clarify which code needs to be free.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Version
 1.135</a>: Say each time that freedom 0 is the freedom to run the program
 as you wish.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134">Version
 1.134</a>: Freedom 0 is not a matter of the program's functionality.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131">Version
 1.131</a>: A free license may not require compliance with a nonfree license
 of another program.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129">Version
 1.129</a>: State explicitly that choice of law and choice of forum
 specifications are allowed. (This was always our policy.)</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122">Version
 1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the
 requirement is nontrivial; otherwise it is only a potential problem.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118">Version
 1.118</a>: Clarification: the issue is limits on your right to modify,
 not on what modifications you have made. And modifications are not limited
 to &ldquo;improvements&rdquo;</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111">Version
 1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only
 retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The copyright
 holders can always grant additional <em>permission</em> for use of the
 work by releasing the work in another way in parallel.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105">Version
 1.105</a>: Reflect, in the brief statement of freedom 1, the point
 (already stated in version 1.80) that it includes really using your modified
 version for your computing.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92">Version
 1.92</a>: Clarify that obfuscated code does not qualify as source code.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90">Version
 1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies
 of your own modified or improved version, not a right to participate
 in someone else's development project.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89">Version
 1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as
 free software.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Version
 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical;
 i.e., no tivoization.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Version
 1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are
 unacceptable, even if it's not described as a complete
 replacement.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Version
 1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated
 in some places but not reflected everywhere:
 <ul>
-<li>"Improvements" does not mean the license can
+<li>&ldquo;Improvements&rdquo; does not mean the license can
 substantively limit what kinds of modified versions you can release.
 Freedom 3 includes distributing modified versions, not just changes.</li>
 <li>The right to merge in existing modules
@@ -581,38 +629,38 @@
 </ul>
 </li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57";>Version
-1.57</a>: Add &quot;Beyond Software&quot; section.</li>
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Version
+1.57</a>: Add &ldquo;Beyond Software&rdquo; section.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version
 1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run
 the program for any purpose.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Version
 1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Version
 1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other
 available free software to create your modifications.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Version
 1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to
 provide source for versions of the software you put into public
 use.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Version
 1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to
 identify yourself as the author of modifications. Other minor
 clarifications throughout the text.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Version
 1.23</a>: Address potential problems related to contract-based
 licenses.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Version
 1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important.</li>
 
-<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11";>Version
+<li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Version
 1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of
 versions you distribute to previous developers on request.</li>
 
@@ -623,10 +671,11 @@
 interpretations. For instance, the list does not include changes in
 asides, formatting, spelling, punctuation, or other parts of the page.
 You can review the complete list of changes to the page through
-the <a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
+the <a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">cvsweb
 interface</a>.</p>
+<div class="column-limit"></div>
 
-<h3 style="font-size:1em">Footnote</h3>
+<h3 class="footnote">Footnote</h3>
 <ol>
 <li id="f1">The reason they are numbered 0, 1, 2 and 3 is historical. Around
 1990 there were three freedoms, numbered 1, 2 and 3. Then we realized that
@@ -634,10 +683,11 @@
 It was clearly more basic than the other three, so it properly should
 precede them. Rather than renumber the others, we made it freedom&nbsp;0.</li>
 </ol>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -655,13 +705,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -682,7 +732,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2019, 2021
+<p>Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2019, 2021
 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -693,7 +743,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/03/19 23:29:45 $
+$Date: 2021/11/01 17:00:51 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.120
retrieving revision 1.121
diff -u -b -r1.120 -r1.121reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]