www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/lgpl-3.0.tr.html licenses/po/lgpl-...


From: GNUN
Subject: www licenses/lgpl-3.0.tr.html licenses/po/lgpl-...
Date: Fri, 30 Jul 2021 15:02:22 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/07/30 15:02:22

Modified files:
    licenses    : lgpl-3.0.tr.html 
    licenses/po  : lgpl-3.0.tr-en.html 
    music     : free-software-song.tr.html 
    music/po    : free-software-song.tr-en.html 
    proprietary  : proprietary.tr.html 
    proprietary/po : proprietary.tr-en.html tr.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/lgpl-3.0.tr.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/lgpl-3.0.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/free-software-song.tr.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/po/free-software-song.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/proprietary.tr.html?cvsroot=www&r1=1.62&r2=1.63
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/proprietary.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.58&r2=1.59
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/tr.po?cvsroot=www&r1=1.207&r2=1.208

Patches:
Index: licenses/lgpl-3.0.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/lgpl-3.0.tr.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- licenses/lgpl-3.0.tr.html  27 Feb 2021 07:01:46 -0000   1.2
+++ licenses/lgpl-3.0.tr.html  30 Jul 2021 19:02:20 -0000   1.3
@@ -24,12 +24,13 @@
  <li><a href="/licenses/translations.html">LGPL'nin Çevirileri</a></li>
  <li>Diğer biçimlerde GNU LGPL: <a href="/licenses/lgpl-3.0.txt">düz 
metin</a>,
 <a href="/licenses/lgpl-3.0.dbk">Docbook</a>, <a
-href="/licenses/lgpl-3.0-standalone.html">müstakil HTML</a>, <a
+href="/licenses/lgpl-3.0-standalone.html">tek HTML</a>, <a
 href="/licenses/lgpl-3.0.tex">LaTeX</a>, <a
 href="/licenses/lgpl-3.0.texi">Texinfo</a>, <a
 href="/licenses/lgpl-3.0.md">Markdown</a>, <a
 href="/licenses//lgpl-3.0.odt">ODF</a>, <a
-href="/licenses//lgpl-3.0.rtf">RTF</a></li>
+href="/licenses//lgpl-3.0.rtf">RTF</a>, <a
+href="/licenses/lgpl+gpl.txt">LGPL+GPL</a></li>
  <li>Projenizde kullanmanız için <a 
href="/graphics/license-logos.html">LGPLv3
 logoları</a></li>
  <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL">GNU LGPL'nin eski
@@ -135,7 +136,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/02/27 07:01:46 $
+$Date: 2021/07/30 19:02:20 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/lgpl-3.0.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/lgpl-3.0.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- licenses/po/lgpl-3.0.tr-en.html   5 Apr 2020 05:30:07 -0000    1.1
+++ licenses/po/lgpl-3.0.tr-en.html   30 Jul 2021 19:02:21 -0000   1.2
@@ -26,8 +26,9 @@
    <a href="/licenses/lgpl-3.0.tex">LaTeX</a>,
    <a href="/licenses/lgpl-3.0.texi">Texinfo</a>, 
    <a href="/licenses/lgpl-3.0.md">Markdown</a>, 
-    <a href="/licenses//lgpl-3.0.odt">ODF</a>, 
-    <a href="/licenses//lgpl-3.0.rtf">RTF</a></li>
+    <a href="/licenses/lgpl-3.0.odt">ODF</a>, 
+    <a href="/licenses/lgpl-3.0.rtf">RTF</a>,
+    <a href="/licenses/lgpl+gpl.txt">LGPL+GPL</a></li>
  <li><a href="/graphics/license-logos.html">LGPLv3 logos</a> to use
    with your project</li>
  <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL">Old
@@ -108,7 +109,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/04/05 05:30:07 $
+$Date: 2021/07/30 19:02:21 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: music/free-software-song.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/free-software-song.tr.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- music/free-software-song.tr.html  13 Jul 2021 15:59:50 -0000   1.3
+++ music/free-software-song.tr.html  30 Jul 2021 19:02:21 -0000   1.4
@@ -120,7 +120,7 @@
 altında yayımlanan <a href="/music/freesoft.ogg">Ogg Vorbis</a> biçiminde
 (3,7 MB) farklı bir yapıya sahip bir sürüm.</li>
  <li>Zweitgolf müzik grubu tarafından bir sürüm: GPL altında yayımlanan 
<a
-href="/music/free_software_song_sunnata.ogg">free_software_song_sunnata.ogg</a></li>
+href="/music/free_software_song_sunnata.ogg">free_software_song_sunnata.ogg</a>.</li>
  <li>İşte, Jono Bacon tarafından <a
 href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";>CC-BY-SA</a> altında
 yayımlanan <a
@@ -255,7 +255,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/13 15:59:50 $
+$Date: 2021/07/30 19:02:21 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: music/po/free-software-song.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/po/free-software-song.tr-en.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- music/po/free-software-song.tr-en.html   13 Jul 2021 15:59:50 -0000   
1.2
+++ music/po/free-software-song.tr-en.html   30 Jul 2021 19:02:22 -0000   
1.3
@@ -102,7 +102,7 @@
   CC-BY-NC-SA</a>.</li>
  <li>A version by the band Zweitgolf: <a
   
href="/music/free_software_song_sunnata.ogg">free_software_song_sunnata.ogg</a>,
-  released under the GPL</li>
+  released under the GPL.</li>
  <li>Here is a metal version by Jono Bacon in <a
   
href="https://www.pc-freak.net/files/free-software-songs/jonobacon-freesoftwaresong2.ogg";>
   Ogg Vorbis</a> format (3.9MB), released under <a
@@ -210,7 +210,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/07/13 15:59:50 $
+$Date: 2021/07/30 19:02:22 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: proprietary/proprietary.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/proprietary.tr.html,v
retrieving revision 1.62
retrieving revision 1.63
diff -u -b -r1.62 -r1.63
--- proprietary/proprietary.tr.html   16 Jul 2021 06:01:15 -0000   1.62
+++ proprietary/proprietary.tr.html   30 Jul 2021 19:02:22 -0000   1.63
@@ -198,6 +198,51 @@
 <h3 id="latest">Son eklenenler</h3>
 
 <ul class="blurbs">
+ <li id="M202107190">
+  
+  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">
+2021-07</small>'
+  -->
+<!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
+<p>Kırıcılar, iAygıtlarında en son sürüm özel mülk işletim sistemi 
kurulu bile
+olsa, çoğu gazeteci olan insanların aygıtlarına <a
+href="https://www.xda-developers.com/zero-click-imessage-exploit-was-used-to-spy-on-journalists/";>casus
+yazılım kurmak için, Apple iŞeyler'deki bir sıfır gün açığını
+kullandılar</a>.</p>
+
+  <p>Hiç kimse bu açıklar konusunda bir şey yapamıyor, insanlar 
Apple'nin bu
+güvenlik açıklarını düzeltmesini beklemek zorunda, üstelik düzeltmeye 
karar
+verirse. Özgür bir işletim sistemi insanların açıkları tespit etmesine 
ve
+düzeltmesine olanak sağlar.</p>
+
+  <p><small>Bu yazı güvenlik kırıcılarını hatalı bir şekilde "<a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Hacker">üstât (hacker)</a>" olarak
+adlandırmaktır.</small></p>
+ </li>
+
+ <li id="M202107180">
+  
+  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">
+2021-07</small>'
+  -->
+<!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
+<p>Pegasus casus yazılımı, insanları gözetim altına almak için <a
+href="https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-spyware-and-how-does-it-hack-phones";>özel
+mülk akıllı telefon işletim sistemlerindeki zaafları
+kullandı</a>. İnsanların çağrılarını okuyabiliyor, iletilerini
+kopyayabiliyor, ve gizlice onları filme alabiliyor, bunun için tıklama
+gerektirmeyen (yani etkileşime ihtiyaç duymayan) ve sıfır gün (bu hatanın
+henüz bulunamadığı anlamına geliyor) açıklarını kullanıyor.</p>
+
+  <p>Özgür bir işletim sistemi insanların bu hataları kendilerinin 
düzeltmesine
+olanak sağlardı ancak şimdi virüslü insanlar şirketlerin bu sorunları
+çözmesini beklemek zorunda.</p>
+
+  <p><small>Bu yazı güvenlik kırıcılarını hatalı bir şekilde "<a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Hacker">üstât (hacker)</a>" olarak
+adlandırmaktır.</small></p>
+ </li>
+
  <li id="M202107090">
   
   <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">
@@ -258,33 +303,6 @@
 mülk yazılımlara) karşı öfkemizi, en güçlü şirketlerin bile böyle 
bir şeye
 cesaret edemeyeceği bir düzeye yükseltmemiz gerekiyor.</p>
  </li>
-
- <li id="M202106190">
-  
-  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">
-2021-06</small>'
-  -->
-<!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
-<p><a
-href="https://arstechnica.com/gadgets/2021/06/even-creepier-covid-tracking-google-silently-pushed-app-to-users-phones/";>Google,
-birçok özel mülk Android telefona otomatik olarak bir uygulama
-kurdu</a>. Uygulama kötücül şeyler yapıyor olabilir veya olmayabilir ancak
-Google'nin Android telefonlar üzerinde sahip olduğu iktidar tehlikeli.</p>
- </li>
-
- <li id="M202106170">
-  
-  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">
-2021-06</small>'
-  -->
-<!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
-<p><a
-href="https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/17/nine-out-of-10-health-apps-harvest-user-data-global-study-shows";>Neredeyse
-tüm özel mülk sağlık uygulamaları kullanıcıların verisini 
topluyor</a>, bu
-veri içerisinde hassas sağlık bilgisi, izleme kimlikleri ve kullanıcı
-faaliyetlerini izleyen çerezler de var. Bu uygulamaların bazıları
-kullanıcıları farklı platformlar boyunca takip ediyor.</p>
- </li>
 </ul>
 <p class="button right-align">
 <a href="/proprietary/all.html">Daha fazlası&hellip;</a></p>
@@ -372,7 +390,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/16 06:01:15 $
+$Date: 2021/07/30 19:02:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: proprietary/po/proprietary.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/proprietary.tr-en.html,v
retrieving revision 1.58
retrieving revision 1.59
diff -u -b -r1.58 -r1.59
--- proprietary/po/proprietary.tr-en.html    16 Jul 2021 06:01:15 -0000   
1.58
+++ proprietary/po/proprietary.tr-en.html    30 Jul 2021 19:02:22 -0000   
1.59
@@ -186,6 +186,46 @@
 <h3 id="latest">Latest additions</h3>
 
 <ul class="blurbs">
+ <li id="M202107190">
+  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">2021-07</small>'
+  --><!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
+  <p><a
+  
href="https://www.xda-developers.com/zero-click-imessage-exploit-was-used-to-spy-on-journalists/";>Crackers
+  used a zero-day and zero-click exploit in Apple iThings to install
+  spyware</a> on people's devices, many of them to be journalists, even
+  if they were using the latest version of the proprietary operating
+  system installed on their iDevice.</p>
+
+  <p>Nobody can do anything about these vulnerabilities and people
+  have to wait until Apple fixes these security holes, if it decides
+  to fix it. A free operating system would let people to identify the
+  hole and fix it.</p>
+
+  <p><small>Please note that the article
+  wrongly refers to crackers as &ldquo;<a
+  
href="/philosophy/words-to-avoid.html#Hacker">hackers</a>&rdquo;.</small></p>
+ </li>
+
+ <li id="M202107180">
+  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">2021-07</small>'
+  --><!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
+  <p><a
+  
href="https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-spyware-and-how-does-it-hack-phones";>
+  The pegasus spyware used vulnerabilities on proprietary smartphone
+  operating systems</a> to impose surveillance on people. It can record
+  people's calls, copy their messages, and secretly film them, using a
+  zero-click (means no interaction is needed) and zero-day (means the
+  bug was not found yet) vulnerabilities.</p>
+
+  <p>A free operating system would've let people to fix the bugs for
+  themselves but now infected people should wait for corporations to
+  fix the problems.</p>
+
+  <p><small>Please note that the article
+  wrongly refers to crackers as &ldquo;<a
+  
href="/philosophy/words-to-avoid.html#Hacker">hackers</a>&rdquo;.</small></p>
+ </li>
+
  <li id="M202107090">
   <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">2021-07</small>'
   --><!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
@@ -239,27 +279,6 @@
   features (and the proprietary software that is their entry path)
   to the point that even the most powerful companies don't dare.</p>
  </li>
-
- <li id="M202106190">
-  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">2021-06</small>'
-  --><!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
-  <p><a
-  
href="https://arstechnica.com/gadgets/2021/06/even-creepier-covid-tracking-google-silently-pushed-app-to-users-phones/";>Google
-  automatically installed an app on many proprietary Android phones</a>. The 
app
-  might or might not do malicious things but the power Google has over 
proprietary
-  Android phones is dangerous.</p>
- </li>
-
- <li id="M202106170">
-  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">2021-06</small>'
-  --><!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
-  <p><a
-  
href="https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/17/nine-out-of-10-health-apps-harvest-user-data-global-study-shows";>Almost
-  all proprietary health apps harvest users' data</a>, including
-  sensitive health information, tracking identifiers, and cookies to
-  track user activities. Some of these applications are tracking users
-  across different platforms.</p>
- </li>
 </ul>
 <p class="button right-align">
 <a href="/proprietary/all.html">More items&hellip;</a></p>
@@ -322,7 +341,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/07/16 06:01:15 $
+$Date: 2021/07/30 19:02:22 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: proprietary/po/tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/tr.po,v
retrieving revision 1.207
retrieving revision 1.208
diff -u -b -r1.207 -r1.208
--- proprietary/po/tr.po    30 Jul 2021 16:02:40 -0000   1.207
+++ proprietary/po/tr.po    30 Jul 2021 19:02:22 -0000   1.208
@@ -420,6 +420,11 @@
 "them to be journalists, even if they were using the latest version of the "
 "proprietary operating system installed on their iDevice."
 msgstr ""
+"Kırıcılar, iAygıtlarında en son sürüm özel mülk işletim sistemi 
kurulu bile "
+"olsa, çoğu gazeteci olan insanların aygıtlarına <a 
href=\"https://www.xda-";
+"developers.com/zero-click-imessage-exploit-was-used-to-spy-on-journalists/"
+"\">casus yazılım kurmak için, Apple iŞeyler'deki bir sıfır gün 
açığını "
+"kullandılar</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
@@ -427,6 +432,10 @@
 "until Apple fixes these security holes, if it decides to fix it. A free "
 "operating system would let people to identify the hole and fix it."
 msgstr ""
+"Hiç kimse bu açıklar konusunda bir şey yapamıyor, insanlar Apple'nin bu "
+"güvenlik açıklarını düzeltmesini beklemek zorunda, üstelik düzeltmeye 
karar "
+"verirse. Özgür bir işletim sistemi insanların açıkları tespit etmesine 
ve "
+"düzeltmesine olanak sağlar."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 #, fuzzy
@@ -450,12 +459,22 @@
 "and secretly film them, using a zero-click (means no interaction is needed) "
 "and zero-day (means the bug was not found yet) vulnerabilities."
 msgstr ""
+"Pegasus casus yazılımı, insanları gözetim altına almak için <a href="
+"\"https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-spyware-and-";
+"how-does-it-hack-phones\">özel mülk akıllı telefon işletim 
sistemlerindeki "
+"zaafları kullandı</a>. İnsanların çağrılarını okuyabiliyor, 
iletilerini "
+"kopyayabiliyor, ve gizlice onları filme alabiliyor, bunun için tıklama "
+"gerektirmeyen (yani etkileşime ihtiyaç duymayan) ve sıfır gün (bu 
hatanın "
+"henüz bulunamadığı anlamına geliyor) açıklarını kullanıyor."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "A free operating system would've let people to fix the bugs for themselves "
 "but now infected people should wait for corporations to fix the problems."
 msgstr ""
+"Özgür bir işletim sistemi insanların bu hataları kendilerinin 
düzeltmesine "
+"olanak sağlardı ancak şimdi virüslü insanlar şirketlerin bu sorunları "
+"çözmesini beklemek zorunda."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]