www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/po/lgpl-3.0.tr.po music/po/free-so...


From: T. E. Kalaycı
Subject: www licenses/po/lgpl-3.0.tr.po music/po/free-so...
Date: Fri, 30 Jul 2021 14:44:55 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   T. E. Kalaycı <tekrei> 21/07/30 14:44:54

Modified files:
    licenses/po  : lgpl-3.0.tr.po 
    music/po    : free-software-song.tr.po 
    proprietary/po : proprietary.tr.po 

Log message:
    [tr] Updates.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/lgpl-3.0.tr.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/po/free-software-song.tr.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/proprietary.tr.po?cvsroot=www&r1=1.185&r2=1.186

Patches:
Index: licenses/po/lgpl-3.0.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/lgpl-3.0.tr.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- licenses/po/lgpl-3.0.tr.po 27 Jul 2021 17:02:08 -0000   1.4
+++ licenses/po/lgpl-3.0.tr.po 30 Jul 2021 18:44:53 -0000   1.5
@@ -7,16 +7,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lgpl-3.0.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-07-27 16:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-29 21:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-07-30 20:34+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-07-27 16:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -62,15 +61,6 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/translations.html\">LGPL'nin Çevirileri</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU LGPL in other formats: <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.txt\">plain "
-#| "text</a>, <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/"
-#| "licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">standalone HTML</a>, <a href=\"/"
-#| "licenses/lgpl-3.0.tex\">LaTeX</a>, <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.texi"
-#| "\">Texinfo</a>, <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.md\">Markdown</a>, <a href="
-#| "\"/licenses//lgpl-3.0.odt\">ODF</a>, <a href=\"/licenses//lgpl-3.0.rtf"
-#| "\">RTF</a>"
 msgid ""
 "The GNU LGPL in other formats: <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.txt\">plain "
 "text</a>, <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/"
@@ -82,10 +72,11 @@
 msgstr ""
 "Diğer biçimlerde GNU LGPL: <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.txt\">düz 
metin</a>, "
 "<a href=\"/licenses/lgpl-3.0.dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/lgpl-3.0-"
-"standalone.html\">müstakil HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.tex"
-"\">LaTeX</a>, <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.texi\">Texinfo</a>, <a href=\"/"
-"licenses/lgpl-3.0.md\">Markdown</a>, <a href=\"/licenses//lgpl-3.0.odt"
-"\">ODF</a>, <a href=\"/licenses//lgpl-3.0.rtf\">RTF</a>"
+"standalone.html\">tek HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.tex\">LaTeX</"
+"a>, <a href=\"/licenses/lgpl-3.0.texi\">Texinfo</a>, <a href=\"/licenses/"
+"lgpl-3.0.md\">Markdown</a>, <a href=\"/licenses//lgpl-3.0.odt\">ODF</a>, <a "
+"href=\"/licenses//lgpl-3.0.rtf\">RTF</a>, <a href=\"/licenses/lgpl+gpl.txt"
+"\">LGPL+GPL</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: music/po/free-software-song.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/po/free-software-song.tr.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- music/po/free-software-song.tr.po  29 Jul 2021 17:31:05 -0000   1.8
+++ music/po/free-software-song.tr.po  30 Jul 2021 18:44:54 -0000   1.9
@@ -7,14 +7,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-song.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-07-29 17:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-07-13 17:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-07-30 20:32+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-07-29 17:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
@@ -260,17 +259,12 @@
 "sürüm."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A version by the band Zweitgolf: <a href=\"/music/"
-#| "free_software_song_sunnata.ogg\">free_software_song_sunnata.ogg</a>, "
-#| "released under the GPL"
 msgid ""
 "A version by the band Zweitgolf: <a href=\"/music/free_software_song_sunnata."
 "ogg\">free_software_song_sunnata.ogg</a>, released under the GPL."
 msgstr ""
 "Zweitgolf müzik grubu tarafından bir sürüm: GPL altında yayımlanan <a 
href="
-"\"/music/free_software_song_sunnata.ogg\">free_software_song_sunnata.ogg</a>"
+"\"/music/free_software_song_sunnata.ogg\">free_software_song_sunnata.ogg</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""

Index: proprietary/po/proprietary.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/proprietary.tr.po,v
retrieving revision 1.185
retrieving revision 1.186
diff -u -b -r1.185 -r1.186
--- proprietary/po/proprietary.tr.po  30 Jul 2021 16:02:40 -0000   1.185
+++ proprietary/po/proprietary.tr.po  30 Jul 2021 18:44:54 -0000   1.186
@@ -8,14 +8,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: proprietary.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-07-30 15:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-07-16 07:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-07-30 20:43+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-07-30 15:26+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
@@ -343,6 +342,11 @@
 "them to be journalists, even if they were using the latest version of the "
 "proprietary operating system installed on their iDevice."
 msgstr ""
+"Kırıcılar, iAygıtlarında en son sürüm özel mülk işletim sistemi 
kurulu bile "
+"olsa, çoğu gazeteci olan insanların aygıtlarına <a 
href=\"https://www.xda-";
+"developers.com/zero-click-imessage-exploit-was-used-to-spy-on-journalists/"
+"\">casus yazılım kurmak için, Apple iŞeyler'deki bir sıfır gün 
açığını "
+"kullandılar</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
@@ -350,6 +354,10 @@
 "until Apple fixes these security holes, if it decides to fix it. A free "
 "operating system would let people to identify the hole and fix it."
 msgstr ""
+"Hiç kimse bu açıklar konusunda bir şey yapamıyor, insanlar Apple'nin bu "
+"güvenlik açıklarını düzeltmesini beklemek zorunda, üstelik düzeltmeye 
karar "
+"verirse. Özgür bir işletim sistemi insanların açıkları tespit etmesine 
ve "
+"düzeltmesine olanak sağlar."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
@@ -369,12 +377,22 @@
 "and secretly film them, using a zero-click (means no interaction is needed) "
 "and zero-day (means the bug was not found yet) vulnerabilities."
 msgstr ""
+"Pegasus casus yazılımı, insanları gözetim altına almak için <a href="
+"\"https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-spyware-and-";
+"how-does-it-hack-phones\">özel mülk akıllı telefon işletim 
sistemlerindeki "
+"zaafları kullandı</a>. İnsanların çağrılarını okuyabiliyor, 
iletilerini "
+"kopyayabiliyor, ve gizlice onları filme alabiliyor, bunun için tıklama "
+"gerektirmeyen (yani etkileşime ihtiyaç duymayan) ve sıfır gün (bu 
hatanın "
+"henüz bulunamadığı anlamına geliyor) açıklarını kullanıyor."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
 "A free operating system would've let people to fix the bugs for themselves "
 "but now infected people should wait for corporations to fix the problems."
 msgstr ""
+"Özgür bir işletim sistemi insanların bu hataları kendilerinin 
düzeltmesine "
+"olanak sağlardı ancak şimdi virüslü insanlar şirketlerin bu sorunları "
+"çözmesini beklemek zorunda."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]