www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/15-years-of-free-software.tr.htm...


From: GNUN
Subject: www philosophy/15-years-of-free-software.tr.htm...
Date: Sat, 17 Jul 2021 05:31:08 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/07/17 05:31:08

Modified files:
    philosophy   : 15-years-of-free-software.tr.html 
             free-doc.tr.html free-software-intro.tr.html 
             free-sw.tr.html fs-motives.tr.html 
             government-free-software.tr.html 
             open-source-misses-the-point.tr.html 
             selling.tr.html shouldbefree.tr.html 
             why-free.tr.html 
             your-freedom-needs-free-software.tr.html 
    philosophy/po : 15-years-of-free-software.tr-en.html 
             free-doc.tr-en.html 
             free-software-intro.tr-en.html 
             free-sw.tr-en.html fs-motives.tr-en.html 
             government-free-software.tr-en.html 
             government-free-software.tr.po 
             open-source-misses-the-point.tr-en.html 
             selling.tr-en.html shouldbefree.tr-en.html 
             why-free.tr-en.html 
             your-freedom-needs-free-software.tr-en.html 
    server/gnun/compendia: compendium.tr.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/15-years-of-free-software.tr.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-doc.tr.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-intro.tr.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.tr.html?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-motives.tr.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/government-free-software.tr.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/open-source-misses-the-point.tr.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/selling.tr.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/shouldbefree.tr.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-free.tr.html?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/your-freedom-needs-free-software.tr.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-doc.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-motives.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.tr.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/selling.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/compendium.tr.po?cvsroot=www&r1=1.134&r2=1.135

Patches:
Index: philosophy/15-years-of-free-software.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/15-years-of-free-software.tr.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/15-years-of-free-software.tr.html    22 Aug 2020 06:31:23 
-0000   1.26
+++ philosophy/15-years-of-free-software.tr.html    17 Jul 2021 09:31:07 
-0000   1.27
@@ -1,7 +1,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/15-years-of-free-software.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Özgür Yazılımla 15 Yıl - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
@@ -14,12 +17,16 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/15-years-of-free-software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
+
 <h2> Özgür Yazılımla 15 Yıl</h2>
 
-<p>
- yazan <strong>Richard M. Stallman</strong>
-</p>
+<address class="byline">yazan Richard Stallman</address>
 
+<div class="article">
 <p>
  Özgür Yazılım Hareketi’nin ve GNU Projesi’nin başlangıcından bu 
yana 15
 yıldan fazla geçti. Uzun bir yol almışız.
@@ -83,6 +90,8 @@
 bilgisayar kullanıcıları açısından özgürlüğü etkileyen diğer 
sorunları
 yazacağım.
 </p>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -92,7 +101,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -113,7 +122,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -145,7 +154,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1999, 2014, 2020 Richard M. Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1999, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -186,11 +195,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/08/22 06:31:23 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/free-doc.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-doc.tr.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- philosophy/free-doc.tr.html 11 Jul 2021 18:30:36 -0000   1.23
+++ philosophy/free-doc.tr.html 17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.24
@@ -228,8 +228,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1996-2007, 2009, 2015, 2016, 2019, 2021 Free Software
-Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996, 2019, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -255,7 +254,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-software-intro.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-intro.tr.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/free-software-intro.tr.html   22 Aug 2020 06:31:23 -0000   
1.5
+++ philosophy/free-software-intro.tr.html   17 Jul 2021 09:31:07 -0000   
1.6
@@ -1,15 +1,23 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/free-software-intro.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Özgür Yazılım Hareketi - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/free-software-intro.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Özgür Yazılım Hareketi</h2>
 
+<div class="article">
 <p>
 İnsanlar, <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> gibi özgür 
işletim
 sistemlerini çeşitli nedenlerle kullanırlar. Birçok kullanıcı, pratik
@@ -35,10 +43,9 @@
 
 <p>
 Bir programın özgür yazılım olup olmadığı çoğunlukla lisansına
-bağlıdır. Bununla birlikte, bir yazılım kaynak koduna erişemediğiniz 
için
-veya donanımı değiştirilmiş bir sürümü yüklemenize izin vermediği 
(bu duruma
-&ldquo;tivoization&rdquo; deniyor) için de özgür olmayan bir program
-olabilir.
+bağlıdır. Ancak, bir yazılım kaynak koduna erişemediğinizde veya bir 
donanım
+değiştirilmiş bir sürüm yüklemenize izin vermediğinde de program özgür
+olmayan bir program olabilir (buna &ldquo;tivoization&rdquo; deniyor).
 </p>
 
 <p>
@@ -67,6 +74,9 @@
 düşünüyorsanız, &ldquo;özgür yazılım&rdquo; terimini gururla 
kullanarak
 lütfen bize katılın ve bu ifadenin yayılmasına yardımcı olun.
 </p>
+</div>
+</div>
+
 <div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -75,7 +85,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -96,7 +106,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -114,7 +124,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -128,12 +138,12 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1999, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+<p>Copyright &copy; 1999, 2008, 2009, 2021 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.tr";>Creative
-Commons Atıf-Türetilemez 3.0 Birleşik Devletler Lisansı</a> altında
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
+Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı</a> altında
 lisanslanmıştır.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
@@ -150,11 +160,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/08/22 06:31:23 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/free-sw.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.tr.html,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- philosophy/free-sw.tr.html 29 May 2021 10:30:03 -0000   1.53
+++ philosophy/free-sw.tr.html 17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.54
@@ -1,7 +1,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/free-sw.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Özgür Yazılım Nedir? - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
@@ -20,38 +23,15 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/free-sw.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Özgür Yazılım Nedir?</h2>
+<div class="thin"></div>
 
 <div class="article">
-<h3>Özgür Yazılım Tanımı</h3>
-
-<blockquote class="note" id="fsf-licensing"><p style="font-size: 80%">
-Özgür Yazılım lisansları hakkında burada yanıtlanmamış bir sorunuz mu 
var?
-Diğer <a href="http://www.fsf.org/licensing";>lisanslama</a> kaynaklarına
-bakabilirsiniz ve eğer gerekliyse FSF Uygunluk Labıyla <a
-href="mailto:licensing@fsf.org";>licensing@fsf.org</a> adresinden bağlantıya
-girebilirsiniz.</p>
-</blockquote>
-
-<div class="comment">
-<p>
-Bu özgür yazılım tanımını, belirli bir yazılımın, özgür yazılım 
olarak
-sayılmasının koşullarını açıkça göstermek için yapıyoruz. Arada 
sırada
-açıklık getirmek veya güç algılanan hususlarla ilgili sorunları çözmek
-amacıyla bu tanımı yeniden gözden geçiririz. Eğer yaptığımız 
değişikliklere
-göz atmak isterseniz, lütfen daha fazla bilgi için aşağıdaki <a
-href="#History">Tarihçe kısmına</a> bakınız.
-</p>
-
-<p>
-&ldquo;Açık kaynak&rdquo; farklı bir şey: farklı değerlere dayanan 
oldukça
-farklı bir felsefesi var. Uygulamadaki tanımı da farklı, ancak neredeyse
-bütün açık kaynak programlar aslında özgür. Farklılığı <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> Neden &ldquo;Açık
-Kaynak&rdquo; Özgür Yazılımın Noktasını Kaçırıyor</a> yazısında 
açıklıyoruz.
-</p>
-</div>
-
+<div class="important">
 <p>
 &ldquo;Özgür yazılım&rdquo;, kullanıcıların özgürlüğüne ve 
topluluğa saygı
 duyan yazılım demektir. Kabataslak, <b>kullanıcıların bir yazılımı
@@ -66,6 +46,16 @@
 </p>
 
 <p>
+Özgür yazılımın kopyalarına sahip olmak için ücret ödemeniz 
gerekebilir veya
+kopyaları hiçbir ücret karşılığı olmadan da edinmiş olabilirsiniz. 
Kopyalara
+nasıl sahip olduğunuzdan bağımsız olarak, her zaman için yazılımın
+kopyalama, değiştirme ve hatta <a
+href="/philosophy/selling.html">kopyalarını satma</a> özgürlüğüne
+sahipsiniz.
+</p>
+</div>
+
+<p>
 Bu dört özgürlük için çaba harcıyoruz, çünkü herkesin bunları hak 
ettiğini
 düşünüyoruz. Bu özgürlüklerle, kullanıcılar programı ve kendileri 
için
 yaptığı şeyi (hem bireysel hem de kolektif olarak) denetlemiş
@@ -76,9 +66,78 @@
 iktidarın bir aracı</a> kılar.
 </p>
 
-<h4> Dört temel özgürlük</h4>
+<p>
+&ldquo;Açık kaynak&rdquo; farklı bir şey: farklı değerlere dayanan 
oldukça
+farklı bir felsefesi var. Uygulamadaki tanımı da farklı, ancak neredeyse
+bütün açık kaynak programlar aslında özgür. Farklılığı <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> Neden &ldquo;Açık
+Kaynak&rdquo; Özgür Yazılımın Noktasını Kaçırıyor</a> yazısında 
açıklıyoruz.
+</p>
+
+<div class="toc">
+<hr class="no-display" />
+<h3 class="no-display">İçindekiler</h3>
+<ul>
+ <li><a href="#fs-definition">Özgür Yazılım Tanımı</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#four-freedoms">Dört temel özgürlük</a></li>
+  <li><a href="#selling">Özgür yazılım ticari <em>olabilir</em></a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#clarifying">Özgür olanla özgür olmayan arasındaki 
sınırı açıklığa
+kavuşturmak</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#run-the-program">Programı istediğiniz gibi çalıştırma
+özgürlüğü</a></li>
+  <li><a href="#make-changes">Kaynak kodu inceleme ve değişiklikler yapma
+özgürlüğü</a></li>
+  <li><a href="#redistribute">İsterseniz yeniden dağıtma özgürlüğü: 
temel
+gereksinimler</a></li>
+  <li><a href="#copyleft">Copyleft</a></li>
+  <li><a href="#packaging">Paketleme ve dağıtım ayrıntıları hakkındaki
+kurallar</a></li>
+  <li><a href="#exportcontrol">İhracat düzenlemeleri</a></li>
+  <li><a href="#legal-details">Yasal hususlar</a></li>
+  <li><a href="#contracts">Sözleşme tabanlı lisanslar</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#in-practice">Uygulamada Özgür Yazılım Tanımı</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#interpretation">Bu ölçütler nasıl yorumlanmalı</a></li>
+  <li><a href="#get-help">Özgür lisanslarla ilgili yardım</a></li>
+  <li><a href="#terminology">Özgür yazılım hakkında konuşurken doğru 
kelimeleri
+kullanmak</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#beyond-software">Yazılımdan Ötesi</a></li>
+ <li><a href="#History">Geçmiş</a></li>
+</ul>
+</div>
+
+<div class="edu-note" id="fsf-licensing">
+<p style="font-size:80%">
+Özgür Yazılım lisansları hakkında burada yanıtlanmamış bir sorunuz mu 
var?
+Diğer <a href="http://www.fsf.org/licensing";>lisanslama</a> kaynaklarına
+bakabilirsiniz ve eğer gerekliyse FSF Uygunluk Labıyla <a
+href="mailto:licensing@fsf.org";>licensing@fsf.org</a> adresinden bağlantıya
+girebilirsiniz.</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
+
+
+<h3 id="fs-definition" class="subheader">Özgür Yazılım Tanımı</h3>
 
 <p>
+Bu özgür yazılım tanımını, belirli bir yazılımın, özgür yazılım 
olarak
+sayılmasının koşullarını açıkça göstermek için yapıyoruz. Arada 
sırada
+açıklık getirmek veya güç algılanan hususlarla ilgili sorunları çözmek
+amacıyla bu tanımı yeniden gözden geçiririz. Eğer yaptığımız 
değişikliklere
+göz atmak isterseniz, lütfen daha fazla bilgi için aşağıdaki <a
+href="#History">Tarihçe kısmına</a> bakınız.
+</p>
+
+<h4 id="four-freedoms">Dört temel özgürlük</h4>
+<p>
 Bir program, eğer kullanıcıları dört temel özgürlüğe sahipse bir 
özgür
 yazılımdır: <a href="#f1">[1]</a>
 </p>
@@ -115,6 +174,9 @@
 değiştirmeyi düşünüyorsak, bu durumda sadece A'nın özgür olması 
yetecektir;
 B'nin bu planla bir ilgisi yoktur.</p>
 
+
+<h4 id="selling">Özgür yazılım ticari <em>olabilir</em></h4>
+
 <p>
 &ldquo;Özgür yazılım&rdquo;, &ldquo;ticari olmayan&rdquo; demek
 değildir. Aksine, özgür bir program, ticari kullanım, ticari geliştirme ve
@@ -151,22 +213,14 @@
 program haline gelir.
 </p>
 
-<p>
-Özgür yazılımın kopyalarına sahip olmak için ücret ödemeniz 
gerekebilir veya
-kopyaları hiçbir ücret karşılığı olmadan da edinmiş olabilirsiniz. 
Kopyalara
-nasıl sahip olduğunuzdan bağımsız olarak, her zaman için yazılımın
-kopyalama, değiştirme ve hatta <a
-href="/philosophy/selling.html">kopyalarını satma</a> özgürlüğüne
-sahipsiniz.
-</p>
 
-<h3>Özgür olanla özgür olmayan arasındaki sınırı açıklığa 
kavuşturmak</h3>
+<h3 id="clarifying" class="subheader">Özgür Olanla Özgür Olmayan 
Arasındaki Sınırı Açıklığa Kavuşturmak</h3>
 
 <p>Bu yazının kalan kısmında, farklı hususlar üzerine, bir programın 
özgür
 olabilmesi için özgürlüklerin ne dereceye kadar genişletilmesi 
gerektiğini
 daha açık olarak anlatıyoruz.</p>
 
-<h4>Programı istediğiniz gibi çalıştırma özgürlüğü</h4>
+<h4 id="run-the-program">Programı istediğiniz gibi çalıştırma 
özgürlüğü</h4>
 
 <p>
 Bir programı kullanma özgürlüğü demek, onu, herhangi bir bireyin ya da
@@ -199,7 +253,7 @@
 &ldquo;asla&rdquo;yı da içerektir. Dolayısıyla ayrı bir &ldquo;programı
 çalıştırmama özgürlüğüne&rdquo; ihtiyaç yoktur.</p>
 
-<h4>Kaynak kodu inceleme ve değişiklikler yapma özgürlüğü</h4>
+<h4 id="make-changes">Kaynak kodu inceleme ve değişiklikler yapma 
özgürlüğü</h4>
 
 <p>
 1 ve 3 numaralı özgürlüklerin (değişiklik yapma özgürlüğü ve 
değiştirilmiş
@@ -243,7 +297,7 @@
 özgürlüğünü&rdquo; de içerir.
 </p>
 
-<h4>İsterseniz yeniden dağıtma özgürlüğü: temel gereksinimler</h4>
+<h4 id="redistribute">İsterseniz yeniden dağıtma özgürlüğü: temel 
gereksinimler</h4>
 
 <p>Dağıtım özgürlüğü (2 ve 3 numaralı özgürlükler) kopyaları, 
ister
 değiştirerek ister değiştirmeden olsun, ister bedelsiz ister belirli bir
@@ -264,7 +318,7 @@
 3 numaralı özgürlük değiştirilmiş sürümleri özgür yazılım olarak 
dağıtma
 özgürlüğüdür. Özgür bir lisans diğer şekillerdeki dağıtım 
biçimlerine de
 izin verir; başka bir deyişle, <a
-href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> bir lisans olmak zorunda
+href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> bir lisans olmak zorunda
 değildir. Ancak, değiştirilmiş sürümlerin özgür olmayan olmasını 
gerektiren
 bir lisans, özgür bir lisans olarak değerlendirilemez.
 </p>
@@ -280,12 +334,12 @@
 bulduğunuzda, programı yeniden dağıtmaya hakkınızın olması gerekir.
 </p>
 
-<h4>Copyleft</h4>
+<h4 id="copyleft">Copyleft</h4>
 
 <p>
 Özgür yazılımı dağıtma konusundaki birtakım kurallar, temel 
özgürlüklerle
 çelişmediği sürece, kabul edilebilir. Örneğin, <a
-href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>, (basitçe söyleyecek olursak)
+href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a>, (basitçe söyleyecek olursak)
 yazılımı dağıtırken, diğer insanların özgürlüklerini hiçe sayan 
kısıtlamalar
 eklenememesi için konmuş kuraldır. Bu kural, merkezi özgürlükler ile
 çelişmez; aksine onları korur.
@@ -304,7 +358,7 @@
 inceleyebilirsiniz.
 </p>
 
-<h4>Paketleme ve dağıtım ayrıntıları hakkındaki kurallar</h4>
+<h4 id="packaging">Paketleme ve dağıtım ayrıntıları hakkındaki 
kurallar</h4>
 
 <p>
 Yeniden düzenlenmiş bir sürümü paketlemeye dair kurallar, yeniden
@@ -338,11 +392,11 @@
 takma bir ad olarak belirtmenize olanak sağlayan uygun bir takma adlandırma
 yapısının olması durumunda kabul edilebilirdir.</p>
 
-<h4>İhracat düzenlemeleri</h4>
+<h4 id="exportcontrol">İhracat düzenlemeleri</h4>
 
 <p>
-Bazen devletin <a id="exportcontrol">ihracat denetimi yasaları</a> ve ticari
-yaptırımları, yazılımınızın kopyalarını uluslararası dağıtma 
özgürlüğünüzü
+Bazen devletin ihracat denetimi yasaları ve ticari yaptırımları,
+yazılımınızın kopyalarını uluslararası dağıtma özgürlüğünüzü
 kısıtlayabilir. Yazılım geliştiricileri, bu kısıtlamaları yeniden 
düzenleme
 ya da ortadan kaldırma gücüne sahip değillerdir, ama yapabilecekleri ve
 yapmaları gereken şey, yazılımın kullanma koşulu olarak bu 
yaptırımları
@@ -363,7 +417,7 @@
 olmayan bir yazılım kılabilir.
 </p>
 
-<h4>Yasal hususlar</h4>
+<h4 id="legal-details">Yasal hususlar</h4>
 
 <p>
 Bu özgürlüklerin gerçek olması için, yanlış bir şey yapmadığınız 
sürece,
@@ -387,7 +441,7 @@
 davaların nerede görülmesi gerektiğini veya her ikisini belirtmesi 
uygundur.
 </p>
 
-<h4>Sözleşme tabanlı lisanslar</h4>
+<h4 id="contracts">Sözleşme tabanlı lisanslar</h4>
 
 <p>
 Birçok özgür yazılım lisansı telif hakkına dayanır ve ne gibi
@@ -409,22 +463,9 @@
 herhalde, özgür olmayan bir lisans olarak tanımlayacağızdır.
 </p>
 
-<h4>Özgür yazılım hakkında konuşurken doğru kelimeleri kullanın</h4>
-
-<p>
-Özgür yazılım hakkında konuşurken &ldquo;bedava&rdquo; veya
-&ldquo;hibe&rdquo; gibi terimler kullanmaktan kaçınmak en iyisidir. Çünkü 
bu
-terimler konunun özgürlükle ilgili değil, parayla ilgili olduğunu ima
-edebilir. &ldquo;Korsanlık&rdquo; gibi bazı genel terimler,
-desteklemeyeceğinizi umduğumuz bazı düşünceleri içeriyor. Bu terimler 
ile
-ilgili bir tartışma için <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html">Kullanmaktan Kaçınılması Gereken
-Kelimeler ve Deyimler</a> sayfasına bakabilirsiniz. &ldquo;<a
-href="/philosophy/fs-translations.html">Özgür yazılım</a>&rdquo; 
kavramının
-birçok dile çevirisini içeren bir listemiz de var.
-</p>
+<h3 id="in-practice" class="subheader">Uygulamada Özgür Yazılım 
Tanımı</h3>
 
-<h4>Bu ölçütler nasıl yorumlanmalı</h4>
+<h4 id="interpretation">Bu ölçütler nasıl yorumlanmalı</h4>
 
 <p>
 Son olarak, özgür yazılım tanımında belirtilen kıstaslar gibi 
açıklamaların
@@ -440,7 +481,7 @@
 için bu kıstaslar sıklıkla güncelliyoruz.
 </p>
 
-<h4>Özgür lisanslarla ilgili yardım al</h4>
+<h4 id="get-help">Özgür lisanslarla ilgili yardım al</h4>
 
 <p>
 Eğer bir lisansın, söz ettiğimiz kıstasları sağlayıp sağlamadığıyla
@@ -465,7 +506,31 @@
 edebilir ve olası uygulama sorunlarından kurtulabilirsiniz.
 </p>
 
-<h3 id="beyond-software">Yazılımın Yanında</h3>
+<h4 id="terminology">Özgür yazılım hakkında konuşurken doğru kelimeleri 
kullanın</h4>
+
+<p>
+Özgür yazılım hakkında konuşurken &ldquo;bedava&rdquo; veya
+&ldquo;hibe&rdquo; gibi terimler kullanmaktan kaçınmak en iyisidir. Çünkü 
bu
+terimler konunun özgürlükle ilgili değil, parayla ilgili olduğunu ima
+edebilir. &ldquo;Korsanlık&rdquo; gibi bazı genel terimler,
+desteklemeyeceğinizi umduğumuz bazı düşünceleri içeriyor. Bu terimler 
ile
+ilgili bir tartışma için <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Kullanmaktan Kaçınılması Gereken
+Kelimeler ve Deyimler</a> sayfasına bakabilirsiniz. &ldquo;<a
+href="/philosophy/fs-translations.html">Özgür yazılım</a>&rdquo; 
kavramının
+birçok dile çevirisini içeren bir listemiz de var.
+</p>
+
+<p id="open-source">
+Diğer bir grup, &ldquo;özgür yazılım&rdquo; kavramına yakın (ancak 
aynısı
+olmayan) &ldquo;açık kaynak&rdquo; terimini kullanıyor. Biz, &ldquo;özgür
+yazılım&rdquo; terimini tercih ediyoruz, çünkü bu terimin ücret yerine
+özgürlüğü simgelediğini bir kere duyduğunuzda, bu terim artık size 
düşünce
+özgürlüğünü çağrıştırır. Ancak &ldquo;açık&rdquo; kelimesi asla 
özgürlüğü
+çağrıştırmaz.
+</p>
+
+<h3 id="beyond-software" class="subheader">Yazılımın Yanında</h3>
 
 <p>
 Yazılımın özgür olmasını gerektiren aynı nedenlerden ve kılavuzlar da
@@ -474,9 +539,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Aynı görüşler diğer kullanışlı uygulamalar için de mantıklıdır 
&mdash; yani,
+Aynı görüşler diğer kullanışlı uygulamalar için de mantıklıdır, 
yani,
 öğrenim ve başvuru işleri gibi kullanışlı bilgi sunan işler. <a
-href="http://wikipedia.org";>Wikipedia</a> en iyi bilinen örnek.
+href="https://wikipedia.org";>Wikipedia</a> en iyi bilinen örnek.
 </p>
 
 <p>
@@ -484,18 +549,7 @@
 her çeşit çalışmaya uygun <a href="http://freedomdefined.org/";>özgür
 kültürel çalışmalar</a> tanımına genişletildi.
 </p>
-
-<h3 id="open-source">Açık Kaynak?</h3>
-
-<p>
-Diğer bir grup, &ldquo;özgür yazılım&rdquo; kavramına yakın (ancak 
aynısı
-olmayan) &ldquo;açık kaynak&rdquo; terimini kullanıyor. Biz, &ldquo;özgür
-yazılım&rdquo; terimini tercih ediyoruz, çünkü bu terimin ücret yerine
-özgürlüğü simgelediğini bir kere duyduğunuzda, bu terim artık size 
düşünce
-özgürlüğünü çağrıştırır. Ancak &ldquo;açık&rdquo; kelimesi <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">asla özgürlüğe işaret
-etmez</a>.
-</p>
+<hr class="column-limit" />
 </div>
 
 <h3 id="History">Tarihçe</h3>
@@ -666,8 +720,9 @@
 bir listesine gözatmak isterseniz, bunu <a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
 arayüzümüzden</a> yapabilirsiniz.</p>
+<hr class="column-limit" />
 
-<h3 style="font-size:1em">Dipnotlar</h3>
+<h3 class="footnote">Dipnotlar</h3>
 <ol>
 <li id="f1">0, 1, 2 ve 3 olarak numaralandırılmaları tarihseldir. 1990'lar 
civarında üç
 özgürlük vardı ve 1, 2, ve 3 olarak numaralandırılmışlardı. Daha sonra
@@ -676,6 +731,7 @@
 önce gelmeliydi. Diğerlerini yeniden numaralandırmak yerine, onu 0 numaralı
 özgürlük olarak belirledik.</li>
 </ol>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -701,7 +757,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -722,7 +778,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -754,7 +810,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2019, 2021 Free Software
+<p>Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009-2019, 2021 Free Software
 Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
@@ -784,7 +840,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/05/29 10:30:03 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/fs-motives.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fs-motives.tr.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/fs-motives.tr.html    5 Mar 2020 18:03:58 -0000    1.3
+++ philosophy/fs-motives.tr.html    17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.4
@@ -1,15 +1,23 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/fs-motives.en.html" --> 
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Özgür Yazılım Geliştirmenin Gerekçeleri - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/fs-motives.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Özgür Yazılım Geliştirmenin Gerekçeleri</h2>
 
+<div class="article">
 <p>Yazılım geliştirmek için sadece tek bir basit gerekçe varmış gibi 
bir fikre
 kapılmayın. İnsanları özgür yazılım geliştirmeye yöneltecek 
gerekçelerden
 bazılarını bu yazıda paylaşıyoruz.
@@ -69,7 +77,7 @@
 <a href="/philosophy/microsoft.html">Eleştirileri salt Microsoft'la
 odaklamak</a> yanlıştır. Microsoft gerçekten de, özgür olmayan bir 
yazılım
 geliştirdiği için, kötü niyetlidir. Daha da kötüsü, <a
-href="http://DefectiveByDesign.org";>DRM</a>'i de içeren birçok nedenden
+href="https://DefectiveByDesign.org";>DRM</a>'i de içeren birçok nedenden
 ötürü de çoğunlukla <a
 href="/philosophy/proprietary/malware-microsoft.html">kötü amaçlı bir
 yazılım</a> üretmesidir. Bununla birlikte, birçok başka şirket de 
bunları
@@ -104,6 +112,8 @@
 lütfen <a href="mailto:campaigns@gnu.org";>&lt;campaigns@gnu.org&gt;</a> adlı
 adresimize e-posta atın. Eğer biz de birçok geliştiriciyi etkilediğini
 düşündüğümüz başka gerekçeleri bulduğumuzda bu listeye 
ekleyeceğiz.</p>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -113,7 +123,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -134,7 +144,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -152,7 +162,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -166,11 +176,11 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2009 Özgür Yazılım Vakfı</p>
+<p>Copyright &copy; 2009, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.tr";>Creative
-Commons Atıf-Türetilemez 3.0 Birleşik Devletler Lisansı</a> altında
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
+Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı</a> altında
 lisanslanmıştır.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
@@ -195,11 +205,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/03/05 18:03:58 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/government-free-software.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/government-free-software.tr.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/government-free-software.tr.html 15 Jan 2021 19:34:27 -0000   
1.2
+++ philosophy/government-free-software.tr.html 17 Jul 2021 09:31:07 -0000   
1.3
@@ -1,7 +1,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/government-free-software.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Özgür Yazılımı Teşvik etmek İçin Hükümetlerin Alabileceği 
Önlemler - GNU
@@ -9,12 +12,18 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/government-free-software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
-<h2>Özgür Yazılımı Teşvik etmek İçin Hükümetlerin Alabileceği 
Önlemler</h2>
-<h3>Ve bunu yapmaları neden görevleridir</h3>
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
+<h2 style="margin-bottom: .2em">
+Özgür Yazılımı Teşvik etmek İçin Hükümetlerin Alabileceği 
Önlemler</h2>
+<h3 style="margin: 0 0 1.2em">
+Ve bunu yapmaları neden görevleridir</h3>
 
-<p>yazan <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
-Stallman</strong></a></p>
+<address class="byline">yazan <a href="https://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></address>
 
+<div class="article">
 <p>Bu yazıda, devlet içinde özgür yazılımı teşvik etmek ve ülkenin 
geri
 kalanını yazılım özgürlüğüne yönlendirmek için güçlü ve sağlam 
bir çaba
 gösterilmesine yönelik politikalar önerilmektedir.</p>
@@ -224,6 +233,8 @@
 tarafsızlığın</a> kapsamı dışındadır. Sadece bir ülkeyi boyunduruk 
altına
 almak isteyenler, hükümetinden kendi egemenliği veya vatandaşlarının
 özgürlüğü konusunda &ldquo;tarafsız&rdquo; olmasını isteyebilir.</p>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -233,7 +244,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -254,7 +265,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -270,7 +281,7 @@
 ziyaret edebilirsiniz.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free Software
+<p>Copyright &copy; Copyright &copy; 2011-2014, 2016, 2017 Free Software
 Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
@@ -291,7 +302,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/01/15 19:34:27 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/open-source-misses-the-point.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/open-source-misses-the-point.tr.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/open-source-misses-the-point.tr.html   11 Jul 2021 18:30:36 
-0000   1.26
+++ philosophy/open-source-misses-the-point.tr.html   17 Jul 2021 09:31:07 
-0000   1.27
@@ -492,7 +492,7 @@
 ziyaret edebilirsiniz.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2019-2021 Richard 
Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2007, 2010, 2012-2016, 2019-2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -512,7 +512,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/selling.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/selling.tr.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- philosophy/selling.tr.html 11 Jul 2021 18:30:36 -0000   1.28
+++ philosophy/selling.tr.html 17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.29
@@ -250,8 +250,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1996-1998, 2001, 2007, 2015-2018, 2021 Free Software
-Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996-1998, 2001, 2007, 2015, 2021 Free Software Foundation,
+Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -275,7 +275,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/shouldbefree.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/shouldbefree.tr.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/shouldbefree.tr.html   11 Jul 2021 18:30:36 -0000   1.21
+++ philosophy/shouldbefree.tr.html   17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.22
@@ -906,8 +906,8 @@
 ziyaret edebilirsiniz.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018,
-2020, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2021 Free
+Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -930,7 +930,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/why-free.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-free.tr.html,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- philosophy/why-free.tr.html 11 Jul 2021 18:30:36 -0000   1.46
+++ philosophy/why-free.tr.html 17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.47
@@ -400,7 +400,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1994, 2009, 2020, 2021 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1994, 2009, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -440,7 +440,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/your-freedom-needs-free-software.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/your-freedom-needs-free-software.tr.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/your-freedom-needs-free-software.tr.html 5 Mar 2020 18:03:59 
-0000    1.5
+++ philosophy/your-freedom-needs-free-software.tr.html 17 Jul 2021 09:31:07 
-0000   1.6
@@ -1,7 +1,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/your-freedom-needs-free-software.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.84 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Özgürlüğünüzün Özgür Yazılım'a İhtiyacı Var - GNU Projesi 
- Özgür Yazılım
@@ -9,8 +12,15 @@
 
 <!--#include 
virtual="/philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Özgürlüğünüzün Özgür Yazılım'a İhtiyacı Var</h2>
 
+<address class="byline">yazan Richard Stallman</address>
+
+<div class="article">
 <p>Çoğumuzun bildiği gibi hükümetler yazılım kullanıcılarını 
İnternet sansürü
 ve gözetimi yoluyla tehdit etmektedir. Birçoğumuz ev veya iş
 bilgisayarlarında kullanılan yazılımların bundan daha beter bir tehdit
@@ -34,11 +44,11 @@
 kullanıcının sahip olduğu dosyalarda veya yüklü programlarda ne 
aradıklarını
 bildirmektedir. RealPlayer da gözetlemektedir; kullanıcıların ne 
dinlediğini
 bildirmektedir. Cep telefonları da sizi gözetim altına alan tamamen özgür
-olmayan yazılımlardan oluşur. Cep telefonları "kapalı" bile olsa konumunu
-belli etmek amacıyla sinyaller yollar, birçoğu istemenizden bağımsız 
alarak
-kesin GPS konumunuzu yollar ve bazı modelleri de uzaktan dinleme cihazı
-olarak kullanılabilir. Kullanıcılar, üzerinde bir denetim yetkilerinin
-olmadığı bu kötü niyetli özellikleri kısıtlayamamaktadır.</p>
+olmayan yazılımlardan oluşur. Cep telefonları &lsquo;kapalı&rsquo; bile 
olsa
+konumunu belli etmek amacıyla sinyaller yollar, birçoğu istemenizden
+bağımsız alarak kesin GPS konumunuzu yollar ve bazı modelleri de uzaktan
+dinleme cihazı olarak kullanılabilir. Kullanıcılar, üzerinde bir denetim
+yetkilerinin olmadığı bu kötü niyetli özellikleri 
kısıtlayamamaktadır.</p>
 
 <p>Bazı özel mülk yazılımlar kullanıcıyı kısıtlayabilecek ve ona 
müdahale
 edebilecek şekilde tasarlanmıştır. <a href="http://badvista.org/";>Windows
@@ -57,7 +67,7 @@
 
 <p>Microsoft geçmişte ABD hükümetinin yararlanması amacıyla arka kapılar
 yüklemiştir (<a
-href="http://www.heise.de/tp/artikel/5/5263/1.html";>heise.de'de
+href="https://www.heise.de/tp/artikel/5/5263/1.html";>heise.de'de
 bildirilmiştir</a>). Bugün yerlerine başka bir şeylerin yapılıp
 yapılmadığını öğrenemiyoruz. Öteki özel mülk programlar da arka 
kapılara
 sahip olabilir veya olmayabilir, ancak denetleyemediğimiz için
@@ -72,8 +82,8 @@
 geliştirilmiştir, içinde bir bilgisayarın kullanılabilmesi için gereken
 ofis, uygulamalar, multimedya ve aklınıza gelebilecek her şeyi
 barındırır. <a href="/distros/distros.html">Tamamen özgür</a> bir 
GNU/Linux
-dağıtımı için <a href="http://www.gnewsense.org/";>gNewSense.org</a> 
adresine
-bakabilirsiniz.</p>
+dağıtımı için <a href="https://www.gnewsense.org/";>gNewSense.org</a>
+adresine bakabilirsiniz.</p>
 
 <p>Aktivistler toplumsal bir değişim için özel mülk bir yazılım
 kullandıklarında bu durum özel bir sıkıntıya neden olur. Zira söz konusu
@@ -96,6 +106,8 @@
 <p>İnsan haklarına saygı duymayan tek devlet ABD değil. Dolayısıyla
 verilerinizi kendi bilgisayarınızda saklayın, yedeklerinizi denetiminizde
 tutun ve bilgisayarınızı Özgür Yazılımla kullanın.</p>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -105,7 +117,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -126,7 +138,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -158,7 +170,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2007, 2017 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2007, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -187,11 +199,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/03/05 18:03:59 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/15-years-of-free-software.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.tr-en.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/po/15-years-of-free-software.tr-en.html 1 Jul 2020 16:32:17 
-0000    1.2
+++ philosophy/po/15-years-of-free-software.tr-en.html 17 Jul 2021 09:31:07 
-0000   1.3
@@ -1,5 +1,8 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>15 Years of Free Software
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <meta http-equiv="Keywords"
@@ -9,13 +12,16 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/15-years-of-free-software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 
 <h2>15 Years of Free Software</h2>
 
-<p>
- by <strong>Richard M. Stallman</strong>
-</p>
+<address class="byline">by Richard Stallman</address>
 
+<div class="article">
 <p>
  It is now just over 15 years since the beginning of the Free
  Software Movement and the GNU Project. We have come a long way.
@@ -81,10 +87,12 @@
  freedom for computer users, as well as developments affecting the
  GNU/Linux operating system.
 </p>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -102,13 +110,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -129,7 +137,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1999, 2014, 2020 Richard M. Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1999, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -139,10 +147,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/07/01 16:32:17 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/free-doc.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-doc.tr-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/free-doc.tr-en.html  11 Jul 2021 18:30:36 -0000   1.3
+++ philosophy/po/free-doc.tr-en.html  17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.4
@@ -206,7 +206,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1996-2007, 2009, 2015, 2016, 2019, 2021 Free Software
+<p>Copyright &copy; 1996, 2019, 2021 Free Software
 Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -217,7 +217,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/free-software-intro.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-intro.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/free-software-intro.tr-en.html    8 Sep 2019 16:28:36 
-0000    1.1
+++ philosophy/po/free-software-intro.tr-en.html    17 Jul 2021 09:31:07 
-0000   1.2
@@ -1,11 +1,19 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Free Software movement
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/free-software-intro.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Free Software Movement</h2>
 
+<div class="article">
 <p>
 People use free software operating systems such
 as <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> for various
@@ -31,7 +39,7 @@
 
 <p>
 Whether a program is free software depends mainly on its license.
-However, a program can also be non-free because you don't have access
+However, a program can also be nonfree because you don't have access
 to its source code, or because hardware won't let you put a modified
 version into use (this is called &ldquo;tivoization&rdquo;).
 </p>
@@ -63,9 +71,12 @@
 sake, please join us in proudly using the term &ldquo;free
 software&rdquo;, and help spread the word.
 </p>
+</div>
+</div>
+
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
@@ -83,18 +94,18 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
-information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+information on coordinating and contributing translations of this article.</p>
 </div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -109,21 +120,21 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1999, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+<p>Copyright &copy; 1999, 2008, 2009, 2021 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/09/08 16:28:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/free-sw.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.tr-en.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/po/free-sw.tr-en.html  5 Feb 2021 18:02:55 -0000    1.2
+++ philosophy/po/free-sw.tr-en.html  17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.3
@@ -1,6 +1,9 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
-<title>What is free software?
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<title>What is Free Software?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <style type="text/css" media="print,screen"><!--
 .note { margin-left: 6%; margin-right: 6%; }
@@ -10,42 +13,17 @@
 --></style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
 <meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
-
 <!--#include virtual="/philosophy/po/free-sw.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-
-<h2>What is free software?</h2>
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
+<h2>What is Free Software?</h2>
+<div class="thin"></div>
 
 <div class="article">
-<h3>The Free Software Definition</h3>
-
-<blockquote class="note" id="fsf-licensing"><p style="font-size: 80%">
-Have a question about free software licensing not answered here?
-See our other <a href="http://www.fsf.org/licensing";>licensing resources</a>,
-and if necessary contact the FSF Compliance Lab
-at <a href="mailto:licensing@fsf.org";>licensing@fsf.org</a>.</p>
-</blockquote>
-
-<div class="comment">
-<p>
-The free software definition presents the criteria for whether a
-particular software program qualifies as free software. From time to
-time we revise this definition, to clarify it or to resolve questions
-about subtle issues. See the <a href="#History">History section</a>
-below for a list of changes that affect the definition of free
-software.
-</p>
-
-<p>
-&ldquo;Open source&rdquo; is something different: it has a very
-different philosophy based on different values. Its practical
-definition is different too, but nearly all open source programs are
-in fact free. We explain the
-difference in <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
-Why &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>.
-</p>
-</div>
-
+<div class="important">
 <p>
 &ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users'
 freedom and community. Roughly, it means that <b>the users have the
@@ -60,6 +38,14 @@
 </p>
 
 <p>
+You may have paid money to get copies of a free program, or you may
+have obtained copies at no charge. But regardless of how you got your
+copies, you always have the freedom to copy and change the software,
+even to <a href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
+</p>
+</div>
+
+<p>
 We campaign for these freedoms because everyone deserves them. With
 these freedoms, the users (both individually and collectively) control
 the program and what it does for them. When users don't control the
@@ -70,8 +56,76 @@
 an instrument of unjust power</a>.
 </p>
 
-<h4> The four essential freedoms</h4>
+<p>
+&ldquo;Open source&rdquo; is something different: it has a very
+different philosophy based on different values. Its practical
+definition is different too, but nearly all open source programs are
+in fact free. We explain the
+difference in <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
+Why &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>.
+</p>
+
+<div class="toc">
+<hr class="no-display" />
+<h3 class="no-display">Table of contents</h3>
+<ul>
+ <li><a href="#fs-definition">The Free Software Definition</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#four-freedoms">The four essential freedoms</a></li>
+  <li><a href="#selling">Free software <em>can</em> be commercial</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#clarifying">Clarifying the Boundary Between Free and Nonfree</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#run-the-program">The freedom to run the program as you
+   wish</a></li>
+  <li><a href="#make-changes">The freedom to study the source code and make
+   changes</a></li>
+  <li><a href="#redistribute">The freedom to redistribute if you wish:
+   basic requirements</a></li>
+  <li><a href="#copyleft">Copyleft</a></li>
+  <li><a href="#packaging">Rules about packaging and distribution
+   details</a></li>
+  <li><a href="#exportcontrol">Export regulations</a></li>
+  <li><a href="#legal-details">Legal considerations</a></li>
+  <li><a href="#contracts">Contract-based licenses</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#in-practice">The Free Software Definition in Practice</a>
+ <ul>
+  <li><a href="#interpretation">How we interpret these criteria</a></li>
+  <li><a href="#get-help">Get help with free licenses</a></li>
+  <li><a href="#terminology">Use the right words when talking about free
+   software</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li><a href="#beyond-software">Beyond Software</a></li>
+ <li><a href="#History">History</a></li>
+</ul>
+</div>
+
+<div class="edu-note" id="fsf-licensing">
+<p style="font-size:80%">
+Have a question about free software licensing not answered here?
+See our other <a href="http://www.fsf.org/licensing";>licensing resources</a>,
+and if necessary contact the FSF Compliance Lab
+at <a href="mailto:licensing@fsf.org";>licensing@fsf.org</a>.</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
+
 
+<h3 id="fs-definition" class="subheader">The Free Software Definition</h3>
+
+<p>
+The free software definition presents the criteria for whether a
+particular software program qualifies as free software. From time to
+time we revise this definition, to clarify it or to resolve questions
+about subtle issues. See the <a href="#History">History section</a>
+below for a list of changes that affect the definition of free
+software.
+</p>
+
+<h4 id="four-freedoms">The four essential freedoms</h4>
 <p>
 A program is free software if the program's users have the
 four essential freedoms: <a href="#f1">[1]</a>
@@ -108,6 +162,9 @@
 are free. However, if we plan to modify A so that it doesn't use B,
 only A needs to be free; B is not pertinent to that plan.</p>
 
+
+<h4 id="selling">Free software <em>can</em> be commercial</h4>
+
 <p>
 &ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial&rdquo;.
 On the contrary, a free program must be available for commercial use,
@@ -145,20 +202,14 @@
 renders the program nonfree.
 </p>
 
-<p>
-You may have paid money to get copies of a free program, or you may
-have obtained copies at no charge. But regardless of how you got your
-copies, you always have the freedom to copy and change the software,
-even to <a href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
-</p>
 
-<h3>Clarifying the boundary between free and nonfree</h3>
+<h3 id="clarifying" class="subheader">Clarifying the Boundary Between Free and 
Nonfree</h3>
 
 <p>In the rest of this article we explain more precisely how far the
 various freedoms need to extend, on various issues, in order for a
 program to be free.</p>
 
-<h4>The freedom to run the program as you wish</h4>
+<h4 id="run-the-program">The freedom to run the program as you wish</h4>
 
 <p>
 The freedom to run the program means the freedom for any kind of person
@@ -191,7 +242,7 @@
 all&rdquo; if that is what you wish. So there is no need for a
 separate &ldquo;freedom not to run a program.&rdquo;</p>
 
-<h4>The freedom to study the source code and make changes</h4>
+<h4 id="make-changes">The freedom to study the source code and make 
changes</h4>
 
 <p>
 In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the
@@ -233,7 +284,8 @@
 Thus, freedom 1 includes the &ldquo;freedom to delete the program.&rdquo;
 </p>
 
-<h4>The freedom to redistribute if you wish: basic requirements</h4>
+<h4 id="redistribute">The freedom to redistribute if you wish: basic
+requirements</h4>
 
 <p>Freedom to distribute (freedoms 2 and 3) means you are free to
 redistribute copies, either with or without modifications, either
@@ -254,7 +306,7 @@
 Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions
 as free software. A free license may also permit other ways of
 releasing them; in other words, it does not have to be
-a <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a
+a <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a
 license that requires modified versions to be nonfree does not qualify
 as a free license.
 </p>
@@ -270,12 +322,12 @@
 make them.
 </p>
 
-<h4>Copyleft</h4>
+<h4 id="copyleft">Copyleft</h4>
 
 <p>
 Certain kinds of rules about the manner of distributing free
 software are acceptable, when they don't conflict with the central
-freedoms. For example, <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>
+freedoms. For example, <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a>
 (very simply stated) is the rule that when redistributing the program,
 you cannot add restrictions to deny other people the central freedoms.
 This rule does not conflict with the central freedoms; rather it
@@ -295,7 +347,7 @@
 relate to each other.
 </p>
 
-<h4>Rules about packaging and distribution details</h4>
+<h4 id="packaging">Rules about packaging and distribution details</h4>
 
 <p>
 Rules about how to package a modified version are acceptable,
@@ -330,10 +382,10 @@
 facility that allows you to specify the original program's name as an
 alias for the modified version.</p>
 
-<h4>Export regulations</h4>
+<h4 id="exportcontrol">Export regulations</h4>
 
 <p>
-Sometimes government <a id="exportcontrol">export control regulations</a>
+Sometimes government export control regulations
 and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of
 programs internationally. Software developers do not have the power to
 eliminate or override these restrictions, but what they can and must do
@@ -354,7 +406,7 @@
 software nonfree.
 </p>
 
-<h4>Legal considerations</h4>
+<h4 id="legal-details">Legal considerations</h4>
 
 <p>
 In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
@@ -378,7 +430,7 @@
 law applies, or where litigation must be done, or both.
 </p>
 
-<h4>Contract-based licenses</h4>
+<h4 id="contracts">Contract-based licenses</h4>
 
 <p>
 Most free software licenses are based on copyright, and there are limits
@@ -399,23 +451,12 @@
 it is nonfree.
 </p>
 
-<h4>Use the right words when talking about free software</h4>
-
-<p>
-When talking about free software, it is best to avoid using terms
-like &ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms 
imply that
-the issue is about price, not freedom. Some common terms such
-as &ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See 
-<a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that
-are Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have
-a list of proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of
-&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages.
-</p>
+<h3 id="in-practice" class="subheader">The Free Software Definition in 
Practice</h3>
 
-<h4>How we interpret these criteria</h4>
+<h4 id="interpretation">How we interpret these criteria</h4>
 
 <p>
-Finally, note that criteria such as those stated in this free software
+Note that criteria such as those stated in this free software
 definition require careful thought for their interpretation. To decide
 whether a specific software license qualifies as a free software license,
 we judge it based on these criteria to determine whether it fits their
@@ -428,7 +469,7 @@
 it easier to see why certain licenses do or don't qualify.
 </p>
 
-<h4>Get help with free licenses</h4>
+<h4 id="get-help">Get help with free licenses</h4>
 
 <p>
 If you are interested in whether a specific license qualifies as a free
@@ -452,7 +493,28 @@
 and avoid various practical problems.
 </p>
 
-<h3 id="beyond-software">Beyond Software</h3>
+<h4 id="terminology">Use the right words when talking about free software</h4>
+
+<p>
+When talking about free software, it is best to avoid using terms
+like &ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms 
imply that
+the issue is about price, not freedom. Some common terms such
+as &ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See 
+<a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that
+are Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have
+a list of proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of
+&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages.
+</p>
+
+<p id="open-source">
+Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean
+something close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We
+prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that
+it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The
+word &ldquo;open&rdquo; never refers to freedom.
+</p>
+
+<h3 id="beyond-software" class="subheader">Beyond Software</h3>
 
 <p>
 <a href="/philosophy/free-doc.html">Software manuals must be free</a>,
@@ -464,7 +526,7 @@
 The same arguments also make sense for other kinds of works of
 practical use &mdash; that is to say, works that embody useful knowledge,
 such as educational works and reference
-works. <a href="http://wikipedia.org";>Wikipedia</a> is the best-known
+works. <a href="https://wikipedia.org";>Wikipedia</a> is the best-known
 example.
 </p>
 
@@ -473,17 +535,7 @@
 has been extended to a definition of <a href="http://freedomdefined.org/";>
 free cultural works</a> applicable to any kind of works.
 </p>
-
-<h3 id="open-source">Open Source?</h3>
-
-<p>
-Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean
-something close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We
-prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that
-it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The
-word &ldquo;open&rdquo; <a 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
-never refers to freedom</a>.
-</p>
+<hr class="column-limit" />
 </div>
 
 <h3 id="History">History</h3>
@@ -625,8 +677,9 @@
 You can review the complete list of changes to the page through
 the <a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
 interface</a>.</p>
+<hr class="column-limit" />
 
-<h3 style="font-size:1em">Footnote</h3>
+<h3 class="footnote">Footnote</h3>
 <ol>
 <li id="f1">The reason they are numbered 0, 1, 2 and 3 is historical. Around
 1990 there were three freedoms, numbered 1, 2 and 3. Then we realized that
@@ -634,10 +687,11 @@
 It was clearly more basic than the other three, so it properly should
 precede them. Rather than renumber the others, we made it freedom&nbsp;0.</li>
 </ol>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -655,13 +709,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -682,7 +736,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2019, 2021
+<p>Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009-2019, 2021
 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -693,7 +747,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/02/05 18:02:55 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/fs-motives.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-motives.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/fs-motives.tr-en.html 31 May 2019 10:33:47 -0000   1.1
+++ philosophy/po/fs-motives.tr-en.html 17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.2
@@ -1,11 +1,19 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Motives For Writing Free Software
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/fs-motives.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Motives For Writing Free Software</h2>
 
+<div class="article">
 <p>Don't make the mistake of supposing that all software development
 has one simple motive. Here are some of the motives we know influence
 many people to write free software.
@@ -70,7 +78,7 @@
 it makes nonfree software. Even worse, it is
 often <a href="/philosophy/proprietary/malware-microsoft.html">
 malware</a> in various ways including
-<a href="http://DefectiveByDesign.org";>DRM</a>. However, many other
+<a href="https://DefectiveByDesign.org";>DRM</a>. However, many other
 companies do these things, and the nastiest enemy of our freedom
 nowadays is 
 <a href="/philosophy/proprietary/malware-apple.html">Apple</a>.<br />
@@ -103,10 +111,12 @@
 <a href="mailto:campaigns@gnu.org";>&lt;campaigns@gnu.org&gt;</a>. If
 we think the other motives are likely to influence many developers, we
 will add them to the list.</p>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -124,19 +134,19 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -151,20 +161,20 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2009, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/05/31 10:33:47 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/government-free-software.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/government-free-software.tr-en.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/po/government-free-software.tr-en.html  15 Jan 2021 19:34:27 
-0000   1.2
+++ philosophy/po/government-free-software.tr-en.html  17 Jul 2021 09:31:07 
-0000   1.3
@@ -1,15 +1,25 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Measures Governments Can Use to Promote Free Software
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/government-free-software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-<h2>Measures Governments Can Use to Promote Free Software</h2>
-<h3>And why it is their duty to do so</h3>
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
+<h2 style="margin-bottom: .2em">
+Measures Governments Can Use to Promote Free Software</h2>
+<h3 style="margin: 0 0 1.2em">
+And why it is their duty to do so</h3>
 
-<p>by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
-Stallman</strong></a></p>
+<address class="byline">by <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a></address>
 
+<div class="article">
 <p>This article suggests policies for a strong and firm effort to promote
 free software within the state, and to lead the rest of the country
 towards software freedom.</p>
@@ -18,7 +28,7 @@
 well-being of the people. One aspect of this mission, in the
 computing field, is to encourage users to adopt free software:
 <a href="/philosophy/free-sw.html">software that respects the users'
-freedom</a>. A proprietary (non-free) program tramples the freedom of
+freedom</a>. A proprietary (nonfree) program tramples the freedom of
 those that use it; it is a social problem that the state should work
 to eradicate.</p>
 
@@ -226,10 +236,12 @@
 of <em>technological</em> neutrality</a>. Only those who wish to
 subjugate a country would suggest that its government be
 &ldquo;neutral&rdquo; about its sovereignty or its citizens' freedom.</p>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
@@ -247,16 +259,17 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
-information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+information on coordinating and contributing translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; Copyright &copy; 2011-2014, 2016, 2017 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -266,7 +279,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/01/15 19:34:27 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/government-free-software.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/government-free-software.tr.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/po/government-free-software.tr.po    17 Jul 2021 09:25:36 
-0000   1.10
+++ philosophy/po/government-free-software.tr.po    17 Jul 2021 09:31:07 
-0000   1.11
@@ -602,10 +602,9 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Son Güncelleme:"
 
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; Copyright &copy; 2011-2014, 2016, 2017, 2021 Free Software "
-"Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Copyright &copy; Copyright &copy; 2011-2014, 2016, 2017, 2021 Free Software "
-"Foundation, Inc."
+#~ msgid ""
+#~ "Copyright &copy; Copyright &copy; 2011-2014, 2016, 2017, 2021 Free "
+#~ "Software Foundation, Inc."
+#~ msgstr ""
+#~ "Copyright &copy; Copyright &copy; 2011-2014, 2016, 2017, 2021 Free "
+#~ "Software Foundation, Inc."

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr-en.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr-en.html    11 Jul 2021 
18:30:36 -0000   1.6
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr-en.html    17 Jul 2021 
09:31:07 -0000   1.7
@@ -486,7 +486,7 @@
 of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2019-2021 Richard 
Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2007, 2010, 2012-2016, 2019-2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -496,7 +496,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/selling.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/selling.tr-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/selling.tr-en.html  11 Jul 2021 18:30:36 -0000   1.3
+++ philosophy/po/selling.tr-en.html  17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.4
@@ -239,7 +239,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1996-1998, 2001, 2007, 2015-2018, 2021
+<p>Copyright &copy; 1996-1998, 2001, 2007, 2015, 2021
 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -250,7 +250,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/shouldbefree.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/shouldbefree.tr-en.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/shouldbefree.tr-en.html    11 Jul 2021 18:30:36 -0000   
1.4
+++ philosophy/po/shouldbefree.tr-en.html    17 Jul 2021 09:31:07 -0000   
1.5
@@ -878,7 +878,7 @@
 information on coordinating and contributing translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2017, 
2018, 2020, 2021 Free
+<p>Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2021 Free
 Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -889,7 +889,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/why-free.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.tr-en.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/why-free.tr-en.html  11 Jul 2021 18:30:36 -0000   1.4
+++ philosophy/po/why-free.tr-en.html  17 Jul 2021 09:31:07 -0000   1.5
@@ -368,7 +368,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1994, 2009, 2020, 2021 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1994, 2009, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -378,7 +378,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/07/11 18:30:36 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.tr-en.html
===================================================================
RCS file: 
/web/www/www/philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.tr-en.html  31 May 2019 
09:32:17 -0000   1.1
+++ philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.tr-en.html  17 Jul 2021 
09:31:07 -0000   1.2
@@ -1,11 +1,21 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.84 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="aboutfs" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Your Freedom Needs Free Software
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include 
virtual="/philosophy/po/your-freedom-needs-free-software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Your Freedom Needs Free Software</h2>
 
+<address class="byline">by Richard Stallman</address>
+
+<div class="article">
 <p>Many of us know that governments can threaten the human rights of
 software users through censorship and surveillance of the Internet.
 Many do not realize that the software they run on their home or work
@@ -14,7 +24,7 @@
 fact it often obeys others instead.</p>
 
 <p>The software running in most computers is <a
-href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">non-free,
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">nonfree,
 proprietary software</a>: controlled by software companies, not
 by its users. Users can't check what these programs do, nor
 prevent them from doing what they don't want. Most people accept
@@ -26,7 +36,7 @@
 software in it, it can easily spy on you. Microsoft Windows spies on
 users; for instance, it reports what words a user searches for in her
 own files, and what other programs are installed. RealPlayer spies
-too; it reports what the user plays. Cell phones are full of non-free
+too; it reports what the user plays. Cell phones are full of nonfree
 software, which spies. Cell phones send out localizing signals even
 when &lsquo;off&rsquo;, many can send out your precise GPS location
 whether you wish or not, and some models can be switched on remotely
@@ -48,7 +58,7 @@
 
 <p>Microsoft has installed back doors for the US government's use in
 the past (<a
-href="http://www.heise.de/tp/artikel/5/5263/1.html";>reported on
+href="https://www.heise.de/tp/artikel/5/5263/1.html";>reported on
 heise.de</a>). We cannot check whether they have successors today.
 Other proprietary programs may or may not have back doors, but since
 we cannot check them, we cannot trust them.</p>
@@ -60,7 +70,7 @@
 system</a>, developed <a href="/gnu/gnu.html">specifically for users'
 freedom</a>, includes office applications, multimedia, games, and
 everything you really need to run a computer.
-See <a href="http://www.gnewsense.org/";>gNewSense.org</a> for
+See <a href="https://www.gnewsense.org/";>gNewSense.org</a> for
 a <a href="/distros/distros.html">totally Free/Libre version of 
GNU/Linux</a>.</p>
 
 <p>A special problem occurs when activists for social change use
@@ -82,10 +92,12 @@
 <p>The US is not the only state that doesn't respect human rights, so
 keep your data on your own computer, and your backups under your own
 custody&mdash;and run your computer with Free/Libre software.</p>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -103,13 +115,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -130,7 +142,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2007, 2017 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2007, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -140,10 +152,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/05/31 09:32:17 $
+$Date: 2021/07/17 09:31:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: server/gnun/compendia/compendium.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/gnun/compendia/compendium.tr.po,v
retrieving revision 1.134
retrieving revision 1.135
diff -u -b -r1.134 -r1.135
--- server/gnun/compendia/compendium.tr.po   17 Jul 2021 09:10:35 -0000   
1.134
+++ server/gnun/compendia/compendium.tr.po   17 Jul 2021 09:31:07 -0000   
1.135
@@ -47,7 +47,7 @@
 #.     Please send your comments and general suggestions in this regard
 #.     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
 #.     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     <p>For information on coordinating and contributing translations of
 #.     our web pages, see <a
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]