www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-cases-india.tr.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/education/po edu-cases-india.tr.po
Date: Sun, 19 Jan 2020 07:41:12 -0500 (EST)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 20/01/19 07:41:12

Modified files:
    education/po  : edu-cases-india.tr.po 

Log message:
    Add missing link (T.E. Kalayci).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india.tr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: edu-cases-india.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/po/edu-cases-india.tr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- edu-cases-india.tr.po    19 Jan 2020 09:58:10 -0000   1.1
+++ edu-cases-india.tr.po    19 Jan 2020 12:41:11 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: edu-cases-india.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-09-13 15:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-18 20:42+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-19 12:08+0100\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -45,10 +45,10 @@
 msgstr ""
 "Hint bilim insanı Dr. V. Sasi Kumar'ın Hindistan'da eğitim sisteminin 
nasıl "
 "yapılandırıldığını ayrıntılı olarak anlatan ve tarih boyunca 
gelişimi "
-"hakkında önemli notlar içeren bir makale. Makale ayrıca hükûmetin <a 
href="
-"\"https://www.itschool.gov.in/\";>IT@School</a> projesi sayesinde binlerce "
-"okulda Özgür Yazılım'ı başarıyla uygulayan, Hindistan'da eyalet olan "
-"Kerala'yı da kapsıyor."
+"hakkında önemli notlar içeren bir <a 
href=\"/education/edu-system-india.html"
+"\">makale</a>. Makale ayrıca hükûmetin <a 
href=\"https://www.itschool.gov.in/";
+"\">IT@School</a> projesi sayesinde binlerce okulda Özgür Yazılım'ı 
başarıyla "
+"uygulayan, Hindistan'da eyalet olan Kerala'yı da kapsıyor."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]