www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-software-tuxpaint.tr.po ed...


From: Therese Godefroy
Subject: www/education/po edu-software-tuxpaint.tr.po ed...
Date: Sun, 19 Jan 2020 04:58:11 -0500 (EST)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 20/01/19 04:58:11

Modified files:
    education/po  : edu-software-tuxpaint.tr.po 
Added files:
    education/po  : edu-cases-argentina.tr.po edu-cases-india.tr.po 
             edu-cases.tr.po edu-contents.tr.po 

Log message:
    New translations by The FLOSS Information, reviewed by T.E.Kalayci.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-tuxpaint.tr.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-argentina.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-contents.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-software-tuxpaint.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/po/edu-software-tuxpaint.tr.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- edu-software-tuxpaint.tr.po 1 Dec 2019 18:01:03 -0000    1.2
+++ edu-software-tuxpaint.tr.po 19 Jan 2020 09:58:10 -0000   1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: edu-software-tuxpaint.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-09-13 15:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-12-01 11:06+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-18 20:31+0100\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -128,7 +128,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Who's Using It and How"
-msgstr "Kim Kullanıyor ve Nasıl?"
+msgstr "Kim Kullanıyor ve Nasıl"
 
 #. type: Content of: <div><a>
 msgid "<a href=\"/education/misc/tuxpaint-stamps.jpg\">"
@@ -153,14 +153,15 @@
 "user is allowed to install the program in as many work stations as needed, "
 "which is specially important for schools."
 msgstr ""
-"Ev kullanıcıları tarafından hazırlanan yorumlar ve Tux Paint kullanan "
-"okullardan gelen öyküler resmi web sitesinde sunulmuştur. Program 
çocuklar "
-"için son derece çekici bir ortam sağlarken temel bilgisayar çocukların "
-"grafik becerilerini tanımaları için en yararlı araçlarından biri 
olduğu "
-"bildirilmektedir. Bununla birlikte Tux Paint'i çocuklar için benzer çizim "
-"yazılımlarına göre daha fazla tercih ettiren özellik, Özgür Yazılım 
olduğu "
-"gerçeğidir, yani herhangi bir kısıtlama olmadan gelir ve kullanıcıya 
bir "
-"dizi özgürlük verir. Örneğin; özgürlüklerden biri, kullanıcının 
programı "
+"<a href=\"http://tuxpaint.org/comments/\";>Ev kullanıcıları</a> tarafından 
"
+"hazırlanan yorumlar ve Tux Paint kullanan <a href=\"http://tuxpaint.org/";
+"schools/\">okullardan</a> gelen öyküler resmi web sitesinde sunulmuştur. "
+"Program çocuklar için son derece çekici bir ortam sağlarken temel 
bilgisayar "
+"çocukların grafik becerilerini tanımaları için en yararlı 
araçlarından biri "
+"olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte Tux Paint'i çocuklar için benzer 
"
+"çizim yazılımlarına göre daha fazla tercih ettiren özellik, Özgür 
Yazılım "
+"olduğu gerçeğidir, yani herhangi bir kısıtlama olmadan gelir ve 
kullanıcıya "
+"bir dizi özgürlük verir. Örneğin; özgürlüklerden biri, 
kullanıcının programı "
 "okullar için özel olarak önemli olan birçok iş istasyonuna kurmasına 
izin "
 "verilmesidir."
 
@@ -265,7 +266,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Why"
-msgstr "Neden?"
+msgstr "Neden"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: edu-cases-argentina.tr.po
===================================================================
RCS file: edu-cases-argentina.tr.po
diff -N edu-cases-argentina.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-cases-argentina.tr.po  19 Jan 2020 09:58:10 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,156 @@
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/education/edu-cases-argentina.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-cases-argentina.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-13 15:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-18 20:39+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Case Studies in Argentina - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Arjantin'deki Durum Çalışmaları - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-cases.html\">Case Studies</a> &rarr; Argentina"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a> &rarr; <a 
href=\"/education/"
+"edu-cases.html\">Durum Çalışmaları</a> &rarr; Arjantin"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Case Studies in Argentina"
+msgstr "Arjantin'deki Durum Çalışmaları"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Argentina's administrative territory is divided into twenty three political "
+"autonomous states called provinces. These provinces develop their own "
+"educational policy, attending just to certain basic guidelines from the "
+"National Government. This allows educational institutions to adapt their "
+"curricula to their local needs. Learn more about the <a href= \"http://en.";
+"wikipedia.org/wiki/Argentina#Education\">education system of Argentina</a> "
+"in Wikipedia."
+msgstr ""
+"Arjantin idari bölgesi, eyalet adı verilen yirmi üç siyasi özerk devlete 
"
+"ayrılmıştır. Bu eyaletler, Ulusal Hükûmet'in bazı temel ilkelerine 
uygun "
+"olarak kendi eğitim politikalarını geliştirmektedir. Bu, eğitim 
kurumlarının "
+"müfredatlarını yerel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarını sağlar. 
Wikipedia'da "
+"<a href= \"http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina#Education\";>Arjantin "
+"eğitim sistemi</a> hakkında daha fazla bilgi edinin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Below are listed some of the educational institutions in Argentina who are "
+"using Free Software."
+msgstr ""
+"Arjantin'de Özgür Yazılım kullanan bazı eğitim kurumları aşağıda "
+"listelenmiştir."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\"> Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a>"
+msgstr ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\"> Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"An elementary teacher with little technical skills manages to get her school "
+"to completely migrate to Free Software on the grounds that proprietary "
+"software is against the moral and ethical values promoted by the school."
+msgstr ""
+"Teknik becerisi az olan ilkokul öğretmeni, özel mülk yazılımın okul "
+"tarafından teşvik edilen ahlaki ve etik değerlere aykırı olduğu 
gerekçesiyle "
+"okulun Özgür Yazılım'a tam olarak geçmesini sağlar."
+
+#. type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Back to Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Durum Çalışmalarına Geri 
Dön</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"

Index: edu-cases-india.tr.po
===================================================================
RCS file: edu-cases-india.tr.po
diff -N edu-cases-india.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-cases-india.tr.po    19 Jan 2020 09:58:10 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,182 @@
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/education/edu-cases-india.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-cases-india.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-13 15:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-18 20:42+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Case Studies in India - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Hindistan'daki Durum Çalışmaları - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-cases.html\">Case Studies</a> &rarr; India"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a> &rarr; <a 
href=\"/education/"
+"edu-cases.html\">Durum Çalışmaları</a> &rarr; Hindistan"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Case Studies in India"
+msgstr "Hindistan'daki Durum Çalışmaları"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An <a href=\"/education/edu-system-india.html\">article</a> by Indian "
+"scientist Dr. V. Sasi Kumar which explains in detail how the education "
+"system is structured in India, with significant notes on its development "
+"throughout history. The article also covers the case of Kerala, the state in "
+"India which successfully implemented Free Software in thousands of schools "
+"thanks to the government's project <a href=\"https://www.itschool.gov.in/";
+"\">IT@School</a>."
+msgstr ""
+"Hint bilim insanı Dr. V. Sasi Kumar'ın Hindistan'da eğitim sisteminin 
nasıl "
+"yapılandırıldığını ayrıntılı olarak anlatan ve tarih boyunca 
gelişimi "
+"hakkında önemli notlar içeren bir makale. Makale ayrıca hükûmetin <a 
href="
+"\"https://www.itschool.gov.in/\";>IT@School</a> projesi sayesinde binlerce "
+"okulda Özgür Yazılım'ı başarıyla uygulayan, Hindistan'da eyalet olan "
+"Kerala'yı da kapsıyor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some notions on the <a href= \"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Education_in_India\">education system of India</a> can also be found in "
+"Wikipedia."
+msgstr ""
+"<a href= \"http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_India\";>Hindistan'ın "
+"eğitim sistemi</a> ile ilgili bazı düşünceler Vikipedi'de da 
bulunabilir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Below are listed some of the educational institutions in India who are using "
+"Free Software."
+msgstr ""
+"Aşağıda Hindistan'da Özgür Yazılım kullanan bazı eğitim kurumları "
+"listelenmiştir."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community "
+"Computing Center (AC3)</a>"
+msgstr ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Topluluğu "
+"Bilişim Merkezi (AC3)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"A group of Free Software advocates set up a computing center in a slum in "
+"Bangalore to teach computer skills to underprivileged children."
+msgstr ""
+"Bir grup Özgür Yazılım destekçisi, Bangalore'deki fakir bir semtte "
+"olanakları az olan çocuklara bilgisayar becerileri öğretmek için bir 
bilişim "
+"merkezi kurdu."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Vocational Higher "
+"Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a>"
+msgstr ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Irimpanam Mesleki "
+"Okulu (VHSS Irimpanam)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"One of the several thousand schools that are using exclusively Free Software "
+"as the result of a <a href= \"https://www.itschool.gov.in/\";>project</a> "
+"carried out by the government in the state of Kerala."
+msgstr ""
+"Hükûmet tarafından Kerala eyaletinde yürütülen bir <a href= 
\"https://www.";
+"itschool.gov.in/\">proje</a> sonucunda sadece Özgür Yazılım kullanan 
birkaç "
+"bin okuldan biri."
+
+#. type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Back to Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Durum Çalışmalarına Geri 
Dön</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"

Index: edu-cases.tr.po
===================================================================
RCS file: edu-cases.tr.po
diff -N edu-cases.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-cases.tr.po   19 Jan 2020 09:58:10 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,202 @@
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/education/edu-cases.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-cases.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-13 15:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-18 20:31+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Case Studies - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Durum Çalışmaları - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; Case Studies"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a> &rarr; Durum 
Çalışmaları"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Case Studies"
+msgstr "Durum Çalışmaları"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We perform worldwide research to examine cases of private and public "
+"educational institutions as well as informal educational environments that "
+"have successfully implemented the use of Free Software. We do not attempt to "
+"build a comprehensive database here. Instead, we present specific cases of "
+"success, in the belief that testimony will be inspiring to anyone "
+"considering first time installation or migration to Free Software."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım kullanımını başarılı bir şekilde uygulayan resmi 
olmayan "
+"eğitim ortamlarının yanı sıra özel ve kamusal eğitim kurumlarının 
vakalarını "
+"incelemek için dünya çapında araştırma yapıyoruz. Burada kapsamlı bir 
veri "
+"tabanı oluşturmaya çalışmıyoruz. Bunun yerine tanıklığın ilk kez 
kurulum "
+"veya Özgür Yazılım'a geçiş düşünen herkese ilham vereceği 
inancıyla belirli "
+"başarılı örnekleri sunuyoruz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you know of a case that could be included here, please contact us <a href="
+"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a> to let us know."
+msgstr ""
+"Buraya eklenebilecek bir örnek biliyorsanız lütfen bize bildirmek için <a 
"
+"href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a> ile "
+"iletişime geçin."
+
+#. Begin country-wise Index. Add countries in alphabetical order
+#. End of Country-wise Index
+#. Begin country-wise Section. Add new countries in alphabetical order
+#. type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argentina</a> | <a href=\"/"
+"education/edu-cases-india.html\">India</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Arjantin</a> | <a href=\"/"
+"education/edu-cases-india.html\">Hindistan</a>"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Argentina"
+msgstr "Arjantin"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An elementary teacher with little technical skills manages to get her school "
+"to migrate all work stations, including the administration offices and the "
+"library."
+msgstr ""
+"Teknik becerisi az olan ilkokul öğretmeni; okulunun, idare ofisleri ve "
+"kütüphane de dahil olmak üzere, tüm iş istasyonlarını geçirmesini 
sağlar."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "India"
+msgstr "Hindistan"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community "
+"Computing Center (AC3)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Topluluğu "
+"Bilişim Merkezi (<abbr title=\"Ambedkar Community Computing Center\">AC3</"
+"abbr>)</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A group of Free Software advocates in Bangalore teaches computer skills to "
+"underprivileged children using exclusively Free systems and programs."
+msgstr ""
+"Bangalore'deki bir grup Özgür Yazılım destekçisi; sadece Özgür 
sistemler ve "
+"programlar kullanan, olanakları az olan çocuklara bilgisayar becerileri "
+"öğretiyor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Vocational Higher "
+"Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Irimpanam Mesleki "
+"Okulu (<abbr title=\"Vocational Higher Secondary School Irimpanam\">VHSS "
+"Irimpanam</abbr>)</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One of the several thousand schools that migrated completely to Free "
+"Software under the government's project IT@School."
+msgstr ""
+"Hükûmetin IT@School projesi kapsamında tamamen Özgür Yazılım'a geçen 
birkaç "
+"bin okuldan biri."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"

Index: edu-contents.tr.po
===================================================================
RCS file: edu-contents.tr.po
diff -N edu-contents.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-contents.tr.po 19 Jan 2020 09:58:10 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,245 @@
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/education/edu-contents.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-contents.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-05-01 10:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-18 20:37+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Free Software and Education - Table of Contents - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım ve Eğitim - İçindekiler - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; Education Contents"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a> &rarr; Eğitim İçerikleri"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Free Software and Education - Table of Contents"
+msgstr "Özgür Yazılım ve Eğitim - İçindekiler Listesi"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Education section of the GNU Project is about the importance of using "
+"and teaching exclusively free software in all educational institutions. It "
+"presents articles on the subject, cases of success in implementing free "
+"software in schools and universities around the world, examples of free "
+"programs used in the classroom to the benefit of teachers and students "
+"alike, and free software education projects carried out by organizations and "
+"governments worldwide."
+msgstr ""
+"GNU Projesi'nin Eğitim bölümü, tüm eğitim kurumlarında yalnızca 
özgür "
+"yazılım kullanmanın ve öğretmenin önemiyle ilgilidir. Konu hakkında "
+"makaleler, dünya çapında okul ve üniversitelerde özgür yazılım 
kullanmaya "
+"ilişkin örnek başarılar, sınıflarda öğretmen ve öğrencilerin 
yararına "
+"kullanılan özgür program örnekleri sunuyor ve dünya çapındaki 
örgütler ve "
+"hükümetler tarafından gerçekleştirilen özgür yazılım eğitim 
projeleri "
+"sunuyor."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "İçindekiler"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education Main Page</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Eğitim Ana Sayfası</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Durum Çalışmaları</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argentina</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Arjantin</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n</a>"
+msgstr ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">India</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">Hindistan</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community "
+"Computer Center</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Topluluğu "
+"Bilişim Merkezi</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">VHSS Irimpanam</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">VHSS Irimpanam</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Eğitim Kaynakları</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-software.html\">Educational Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software.html\">Eğitsel Özgür 
Yazılım</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">GIMP</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">GIMP</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Groups and Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Gruplar ve Projeler</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-free-learning-resources.html\">Free Learning "
+"Resources</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-free-learning-resources.html\">Özgür Öğrenme "
+"Kaynakları</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Frequently Asked Questions</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Sıkça Sorulan Sorular</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Eğitim Ekibi</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>In Depth</strong>"
+msgstr "<strong>Ayrıntılar</strong>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-why.html\">Why Educational Institutions Should Use "
+"and Teach Exclusively Free Software</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-why.html\">Eğitim Kurumları Neden Sadece Özgür "
+"Yazılımları Kullanmalı ve Öğretmelidir</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-schools.html\">Why Schools Should Exclusively Use "
+"Free Software</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-schools.html\">Okullar Neden Sadece Özgür 
Yazılım "
+"Kullanmalı</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-system-india.html\">The Education System in India</"
+"a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-system-india.html\">Hindistan'daki Eğitim Sistemi</"
+"a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/misc/edu-misc.html\">Education Miscellaneous Materials</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/misc/edu-misc.html\">Çeşitli Eğitim Materyalleri</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]