www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr.p...


From: GNUN
Subject: www education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr.p...
Date: Sun, 1 Dec 2019 13:01:03 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/12/01 13:01:03

Modified files:
    education/po  : edu-cases-india-irimpanam.tr.po 
             edu-cases-india-irimpanam.translist 
             edu-software-tuxpaint.tr.po 
             edu-software-tuxpaint.translist 
    gnu      : gnu-linux-faq.tr.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.tr.po 
Added files:
    education   : edu-cases-india-irimpanam.tr.html 
             edu-software-tuxpaint.tr.html 
    education/po  : edu-cases-india-irimpanam.tr-en.html 
             edu-software-tuxpaint.tr-en.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.tr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-cases-india-irimpanam.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-software-tuxpaint.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.translist?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-tuxpaint.tr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-tuxpaint.translist?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-tuxpaint.tr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.tr.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po?cvsroot=www&r1=1.64&r2=1.65
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.tr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr.po    1 Dec 2019 17:37:28 
-0000    1.1
+++ education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr.po    1 Dec 2019 18:01:03 
-0000    1.2
@@ -431,9 +431,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-#
-#
-#
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
 #. We work hard and do our best to provide accurate, good quality

Index: education/po/edu-cases-india-irimpanam.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.translist,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- education/po/edu-cases-india-irimpanam.translist  29 Sep 2017 13:30:29 
-0000   1.23
+++ education/po/edu-cases-india-irimpanam.translist  1 Dec 2019 18:01:03 
-0000    1.24
@@ -16,6 +16,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="pl" hreflang="pl" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</span> 
&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.pt-br.html">português&nbsp;do&nbsp;Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>
 &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.tr.html">Türkçe</a>&nbsp;[tr]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.zh-cn.html">简体中文</a>&nbsp;[zh-cn]</span>
 &nbsp;
 </p>
@@ -35,6 +36,7 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pl" hreflang="pl" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.pl.html" title="polski" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.pt-br.html" title="português do 
Brasil" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ru" hreflang="ru" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.ru.html" title="русский" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="tr" hreflang="tr" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.tr.html" title="Türkçe" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="uk" hreflang="uk" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.uk.html" 
title="українська" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/education/edu-cases-india-irimpanam.zh-cn.html" title="简体中文" />
 <!-- end translist file -->

Index: education/po/edu-software-tuxpaint.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-software-tuxpaint.tr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2

Index: education/po/edu-software-tuxpaint.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-software-tuxpaint.translist,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- education/po/edu-software-tuxpaint.translist    6 Oct 2017 15:58:55 
-0000    1.22
+++ education/po/edu-software-tuxpaint.translist    1 Dec 2019 18:01:03 
-0000    1.23
@@ -14,6 +14,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="nl" hreflang="nl" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</span> 
&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.pt-br.html">português&nbsp;do&nbsp;Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>
 &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.tr.html">Türkçe</a>&nbsp;[tr]</span> 
&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.zh-cn.html">简体中文</a>&nbsp;[zh-cn]</span>
 &nbsp;
 </p>
@@ -31,6 +32,7 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="nl" hreflang="nl" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.nl.html" title="Nederlands" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.pt-br.html" title="português do Brasil" 
/>
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ru" hreflang="ru" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.ru.html" title="русский" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="tr" hreflang="tr" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.tr.html" title="Türkçe" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="uk" hreflang="uk" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.uk.html" title="українська" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/education/edu-software-tuxpaint.zh-cn.html" title="简体中文" />
 <!-- end translist file -->

Index: gnu/gnu-linux-faq.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.tr.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- gnu/gnu-linux-faq.tr.html  13 May 2017 08:41:21 -0000   1.26
+++ gnu/gnu-linux-faq.tr.html  1 Dec 2019 18:01:03 -0000    1.27
@@ -1,20 +1,14 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po">
- https://www.gnu.org/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/gnu-linux-faq.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2010-06-26" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/gnu-linux-faq.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>GNU/Linux SSS - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı</title>
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu-linux-faq.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.tr.html" -->
-<h2>GNU/Linux SSS, yazar Richard Stallman</h2>
+<h2>GNU/Linux SSS, yazan Richard Stallman</h2>
 
 <div class="announcement">
  <blockquote><p>Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, <a
@@ -27,172 +21,197 @@
 <p>
 İnsanlar, pek çok kimsenin &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırdığı sistem
 için, GNU/Linux adını kullandığımızı ve bu adın kullanılmasını 
önerdiğimizi
-gördüklerinde pek çok soru sorabiliyorlar. İşte yaygın sorular ve bizim
-yanıtlarımız:</p>
+gördüklerinde pek çok soru sorabiliyorlar. İşte yaygın sorular ve
+yanıtlarımız.</p>
 
 <ul>
 
-<li><a href="#why" id="TOCwhy">Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux
+<li><a href="#why">Neden kullandığımız sistemi Linux olarak değil de 
GNU/Linux
 olarak adlandırıyorsunuz?</a></li>
 
-<li><a href="#whycare" id="TOCwhycare">Peki ad neden önemli? </a></li>
+<li><a href="#whycare">İsim neden önemli? </a></li>
 
-<li><a href="#howerror" id="TOChowerror">Nasıl oldu da çoğu kimse sistemi
-&ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırmayı yeğledi?</a></li>
+<li><a href="#what">GNU ve Linux arasındaki gerçek ilişki nedir?</a></li>
 
-<li><a href="#always" id="TOCalways">&ldquo;Linux&rdquo; yerine her zaman
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo;u mu kullanmalıyız?</a></li>
+<li><a href="#howerror">Neden çoğu insan sisteme &ldquo;Linux&rdquo; 
diyor?</a></li>
 
-<li><a href="#linuxalone" id="TOClinuxalone">Eğer GNU diye bir şey olmasaydı
-Linux gene aynı başarıyı gösterebilir miydi?</a></li>
+<li><a href="#always">Her zaman &ldquo;Linux&rdquo; yerine
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; mu demeliyiz?</a></li>
 
-<li><a href="#divide" id="TOCdivide">Topluluğu böyle bir istekle bölmeseniz
-topluluk için daha iyi olmaz mıydı?</a></li>
+<li><a href="#linuxalone">GNU olmasaydı Linux aynı başarıyı elde eder 
miydi?</a></li>
 
-<li><a href="#freespeech" id="TOCfreespeech">GNU Projesi; bir bireyin 
sistemlere
-kendi seçeceği herhangi bir ismi verebilme konusunda ifade özgürlüğünü
-desteklemiyor mu?</a></li>
+<li><a href="#divide">İnsanları bu istekle bölmeseydiniz topluluk için 
daha iyi
+olmaz mıydı?</a></li>
 
-<li><a href="#everyoneknows" id="TOCeveryoneknows">Herkes GNU'nun sistem
-gelişimindeki rolünü bildiğine göre, isimdeki &ldquo;GNU/&rdquo; kısmı
-atlansa olmaz mı?</a></li>
+<li><a href="#freespeech">GNU Projesi; bir bireyin sistemlere kendi seçeceği
+herhangi bir ismi verebilme konusunda ifade özgürlüğünü desteklemiyor
+mu?</a></li>
 
-<li><a href="#everyoneknows2" id="TOCeveryoneknows2">GNU'nun bu sistemdeki
-rolünü bildiğime göre, hangi ismi kullandığımın ne önemi var?</a></li>
+<li><a href="#everyoneknows">Herkes GNU'nun sistemi geliştirmedeki rolünü
+bildiğinden isimdeki &ldquo;GNU/&rdquo; söylenmese olmaz mı?</a></li>
 
-<li><a href="#windows" id="TOCwindows">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; u
-&ldquo;Linux&rdquo; olarak kısaltmak, &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;u
-&ldquo;Windows&rdquo; olarak kısaltmak gibi değil midir?</a></li>
+<li><a href="#everyoneknows2">GNU'nun bu sistemdeki rolünü bildiğime göre, 
hangi
+ismi kullandığımın ne önemi var?</a></li>
 
-<li><a href="#tools" id="TOCtools">GNU, Linux içinde yer alan bir dizi
-programlama aracı değil midir?</a></li>
+<li><a href="#windows">&ldquo;GNU/Linux&rdquo;'u &ldquo;Linux&rdquo; olarak
+kısaltmak, &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;u &ldquo;Windows&rdquo; olarak
+kısaltmak gibi değil midir?</a></li>
 
-<li><a href="#osvskernel" id="TOCosvskernel">Bir işletim sistemi ile bir
-çekirdek arasındaki fark nedir?</a></li>
+<li><a href="#tools">GNU, Linux içinde yer alan bir dizi programlama aracı 
değil
+mi?</a></li>
 
-<li><a href="#house" id="TOChouse">Bir sistemin çekirdeği bir evin temeli
-gibidir. Temeli olmayan bir eve nasıl olur da tam gözüyle 
bakabiliriz?</a></li>
+<li><a href="#osvskernel">Bir işletim sistemi ile bir çekirdek arasındaki 
fark
+nedir?</a></li>
 
-<li><a href="#brain" id="TOCbrain">Çekirdek sistemin beyni değil 
midir?</a></li>
+<li><a href="#house">Bir sistemin çekirdeği bir evin temeli gibidir. Temeli
+olmayan bir eve nasıl olur da tam gözüyle bakabiliriz?</a></li>
 
-<li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Çekirdeği yazmak bir işletim
-sisteminin büyük bölümü değil midir?</a></li>
+<li><a href="#brain">Çekirdek sistemin beyni değil midir?</a></li>
 
-<li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">Biz, tüm sisteme, çekirdeğin,
-yani Linux'un adını veriyoruz. Bir işletim sistemine çekirdeğin adını 
vermek
-normal değil midir?</a></li>
+<li><a href="#kernelmost">Çekirdeği yazmak işletim sistemi geliştirmenin 
büyük
+bir bölümü değil midir?</a></li>
 
-<li><a href="#long" id="TOClong">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ifadesindeki sorun,
-bunun çok uzun olması… Daha kısa bir isim önerseniz nasıl olur?</a></li>
+<li><a href="#notinstallable">GNU adında bir şey bulamazsam ve kuramazsam
+&ldquo;GNU&rdquo; nasıl bir işletim sistemi olabilir?</a></li>
 
-<li><a href="#justgnu" id="TOCjustgnu">Linux ikincil bir katkı olduğuna 
göre,
-sistemi basitçe &ldquo;GNU&rdquo; diye adlandırmak gerçeğe aykırı mı 
olurdu?
-</a></li>
+<li><a href="#afterkernel">Biz, tüm sisteme, çekirdeğin, yani Linux'un 
adını
+veriyoruz. Bir işletim sistemine çekirdeğin adını vermek normal değil
+midir?</a></li>
 
-<li><a href="#trademarkfee" id="TOCtrademarkfee">Eğer, bir ürün isminde
-&ldquo;Linux&rdquo; kelimesini kullanırsam karşılığında ücret ödemem
-gerekir. Bu durum &ldquo;GNU/Linux&rdquo; kelimesini kullandığım zaman da
-geçerli… Peki, ücret ödememek için &ldquo;Linux&rdquo;u çıkarıp sadece
-&ldquo;GNU&rdquo;yu kullanmam hatalı mı olur?</a></li>
+<li><a href="#feel">Başka bir sistem &ldquo;Linux hissine&rdquo; sahip 
olabilir
+mi?</a></li>
 
-<li><a href="#many" id="TOCmany">Sistemin bugünkü haline pek çok başka 
projenin
-de katkısı bulunmuştur; bunlar arasında TeX, X11, Apache, Perl ve başka 
pek
-çok program sayılabilir. Savlarınıza göre onların da emeklerini saymamız
-gerekmiyor mu? (Fakat bu bizi anlamsız derecede uzun bir ada 
götürür.)</a></li>
+<li><a href="#long">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ifadesindeki sorun, bunun çok uzun
+olması… Daha kısa bir isim önerseniz nasıl olur?</a></li>
 
-<li><a href="#others" id="TOCothers">Sistemin bugünkü haline başka pek çok 
proje
-de katkıda bulunmuştur, fakat onlar sistemin XYZ/Linux şeklinde
-adlandırılması konusunda ısrar etmiyorlar. Neden GNU'ya ayrıcalık
-tanıyalım?</a></li>
+<li><a href="#long1">&ldquo;GliNUx&rdquo; sistemi (&ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+yerine) olarak adlandırmaya ne dersiniz?</a></li>
 
-<li><a href="#allsmall" id="TOCallsmall">GNU artık sistemin küçük bir 
kısmını
-oluşturur hale gelmiştir. Dolayısıyla neden onun adını analım?</a></li>
+<li><a href="#long2">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ile ilgili sorun çok uzun
+olmasıdır. Neden &ldquo;GNU/&rdquo; deme zahmetine girmeliyim?</a></li>
 
-<li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Sistemin bugünkü şekline 
pek
-çok sirket de katkıda bulunmuştur. Bu yüzden sistemi
-GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux olarak adlandırmamız gerekmiyor mu?</a></li>
+<li><a href="#long3">Ne yazık ki &ldquo;GNU/Linux&rdquo; beş hecelidir. 
Ä°nsanlar
+bu kadar uzun bir terim kullanmayacak. Daha kısa bir tane bulamaz 
mısın?</a></li>
 
-<li><a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Neden &ldquo;GNU Linux&rdquo; yerine
+<li><a href="#justgnu">Linux ikincil bir katkı olduğuna göre, sistemi 
basitçe
+&ldquo;GNU&rdquo; diye adlandırmak gerçeğe aykırı mı olurdu? </a></li>
+
+<li><a href="#trademarkfee">Eğer, bir ürün isminde &ldquo;Linux&rdquo;
+kelimesini kullanırsam karşılığında ücret ödemem gerekir. Bu durum
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; kelimesini kullandığım zaman da geçerli… Peki, 
ücret
+ödememek için &ldquo;Linux&rdquo;u çıkarıp sadece &ldquo;GNU&rdquo;yu
+kullanmam hatalı mı olur?</a></li>
+
+<li><a href="#many">Sistemin bugünkü haline pek çok başka projenin de 
katkısı
+bulunmuştur; bunlar arasında TeX, X11, Apache, Perl ve başka pek çok 
program
+sayılabilir. Savlarınıza göre onların da emeklerini saymamız gerekmiyor 
mu
+(Fakat bu bizi anlamsız derecede uzun bir ada götürür.)</a></li>
+
+<li><a href="#others">Sistemin bugünkü haline başka pek çok proje de 
katkıda
+bulunmuştur, fakat onlar sistemin XYZ/Linux şeklinde adlandırılması
+konusunda ısrar etmiyorlar. Neden GNU'ya ayrıcalık tanıyalım?</a></li>
+
+<li><a href="#allsmall">GNU artık sistemin küçük bir kısmını oluşturur 
hale
+gelmiştir. Dolayısıyla neden onun adını analım?</a></li>
+
+<li><a href="#manycompanies">Sistemin bugünkü şekline pek çok şirket de 
katkıda
+bulunmuştur. Bu yüzden sistemi GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux olarak
+adlandırmamız gerekmiyor mu?</a></li>
+
+<li><a href="#whyslash">Neden &ldquo;GNU Linux&rdquo; yerine
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yazıyorsunuz?</a></li>
 
-<li><a href="#whyorder" id="TOCwhyorder">Neden &ldquo;Linux/GNU&rdquo; değil 
de,
+<li><a href="#whyorder">Neden &ldquo;Linux/GNU&rdquo; değil de,
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#distronames" id="TOCdistronames">Benim dağıtımımın adı 
“Falanca
-Linux”; bu onun gerçekten Linux olduğunu göstermez mi?</a></li>
+<li><a href="#distronames0">Dağıtımımın geliştiricileri buna 
&ldquo;Falanca
+Linux&rdquo; diyorlar ancak bu, sistemin nelerden oluştuğu hakkında hiçbir
+şey ifade etmiyor. Neden onu istedikleri gibi adlandırmasınlar ki?</a></li>
 
-<li><a href="#distronames1" id="TOCdistronames1">Benim dağıtımımın resmi 
ismi
-&ldquo;Falanca Linux&rdquo;. Dağıtımı &ldquo;Falanca Linux&rdquo; 
dışında
-herhangi bir şey ile isimlendirmek yanlış olmaz mı?</a></li>
+<li><a href="#distronames">Benim dağıtımımın adı “Falanca Linux”; bu 
onun
+gerçekten Linux olduğunu göstermez mi?</a></li>
 
-<li><a href="#companies" id="TOCcompanies">Tek tek kişilerden dağıtımları
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo; olarak adlandırmalarını istemek yerine, Mandrake,
-Red Hat ve IBM gibi şirketlerden dağıtımlarını &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
-olarak adlandırmalarını istemek daha etkili olmaz mıydı?</a></li>
+<li><a href="#distronames1">Benim dağıtımımın resmi ismi &ldquo;Falanca
+Linux&rdquo;. Dağıtımı &ldquo;Falanca Linux&rdquo; dışında herhangi bir 
şey
+ile isimlendirmek yanlış olmaz mı?</a></li>
 
-<li><a href="#reserve" id="TOCreserve">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ismini, tamamen
-özgür yazılımlardan oluşan dağıtımlara saklamak daha iyi olmaz mı? Ne 
de
-olsa GNU'nun ideali de budur.</a></li>
+<li><a href="#companies">Tek tek kişilerden dağıtımları 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+olarak adlandırmalarını istemek yerine, Mandrake, Red Hat ve IBM gibi
+şirketlerden dağıtımlarını &ldquo;GNU/Linux&rdquo; olarak 
adlandırmalarını
+istemek daha etkili olmaz mıydı?</a></li>
 
-<li><a href="#gnudist" id="TOCgnudist">Neden Linux'un bir GNU dağıtımını 
(sic)
-üretip bunu GNU/Linux olarak adlandırmıyorsunuz?</a></li>
+<li><a href="#reserve">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ismini, tamamen özgür
+yazılımlardan oluşan dağıtımlara saklamak daha iyi olmaz mı? Ne de olsa
+GNU'nun ideali de budur.</a></li>
 
-<li><a href="#linuxgnu" id="TOClinuxgnu">Neden yalnızca &ldquo;Linux GNU
-çekirdeğidir&rdquo; deyip mevcut GNU/Linux sürümlerinden birini
-&ldquo;GNU&rdquo; adı altında yayınlamıyorsunuz?</a></li>
+<li><a href="#gnudist">Neden Linux'un bir GNU dağıtımını (sic) üretip 
bunu
+GNU/Linux olarak adlandırmıyorsunuz?</a></li>
 
-<li><a href="#condemn" id="TOCcondemn">Ä°lk zamanlarda da GNU Projesi, Linux
-kullanımını kınayıp buna karşı çıkıyor muydu?</a></li>
+<li><a href="#linuxgnu">Neden yalnızca &ldquo;Linux GNU çekirdeğidir&rdquo;
+deyip mevcut GNU/Linux sürümlerinden birini &ldquo;GNU&rdquo; adı altında
+yayınlamıyorsunuz?</a></li>
 
-<li><a href="#wait" id="TOCwait">İnsanlardan GNU/Linux adını 
kullanmalarını
-istemekte neden bu kadar geciktiniz?</a></li>
+<li><a href="#condemn">İlk zamanlarda da GNU Projesi, Linux kullanımını 
kınayıp
+buna karşı çıkıyor muydu?</a></li>
 
-<li><a href="#allgpled" id="TOCallgpled">GNU/[ad] şablonunun bütün GPL'li
-programlara uygulanması gerekiyor mu?</a></li>
+<li><a href="#wait">İnsanlardan GNU/Linux adını kullanmalarını istemekte 
neden
+bu kadar geciktiniz?</a></li>
 
-<li><a href="#unix" id="TOCunix">GNU, Unix'ten pek çok şey miras aldığına 
göre,
-isminde &ldquo;Unix&rdquo;i kullanarak ona bir pay vermesi gerekiyor 
mu?</a></li>
+<li><a href="#allgpled">GNU/ <i>isim</i> sözleşmesi GPL'li tüm programlara
+uygulanmalı mıdır?</a></li>
 
-<li><a href="#bsd" id="TOCbsd">&ldquo;GNU/BSD&rdquo; de dememiz gerekir 
mi?</a></li>
+<li><a href="#unix">GNU, Unix'ten pek çok şey miras aldığına göre, 
isminde
+&ldquo;Unix&rdquo;i kullanarak ona bir pay vermesi gerekiyor mu?</a></li>
 
-<li><a href="#othersys" id="TOCothersys">Eğer GNU araçlarını Windows 
üzerine
-kurarsam, bu benim bir GNU/Windows sistemi kullandığım anlamına mı
-gelir?</a></li>
+<li><a href="#bsd">&ldquo;GNU/BSD&rdquo; de dememiz gerekir mi?</a></li>
 
-<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">GNU'suz Linux sistemleri olamaz
-mı?</a></li>
+<li><a href="#othersys">Eğer GNU araçlarını Windows üzerine kurarsam, bu 
benim
+bir GNU/Windows sistemi kullandığım anlamına mı gelir?</a></li>
+
+<li><a href="#justlinux">Linux, GNU'suz kullanılamaz mı?</a></li>
+
+<li><a href="#howmuch">Sistemin GNU/Linux olması için GNU sisteminin ne 
kadarına
+ihtiyaç var?</a></li>
 
-<li><a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Neden sistemi &ldquo;Linux&rdquo;
-olarak isimlendirip, Linus Torvalds'ın, topluluğumuzdaki medya maymunu
-imajını güçlendirmiyoruz?</a></li>
+<li><a href="#linuxsyswithoutgnu">GNU içermeyen eksiksiz Linux sistemleri 
[sic]
+var mı?</a></li>
 
-<li><a href="#claimlinux" id="TOCclaimlinux">Linus Torvalds'ın 
çalışmalarını GNU
-olarak nitelendirmemiz yanlış olmaz mı?</a></li>
+<li><a href="#usegnulinuxandandroid">GNU/Linux ve Android kullanmak
+kastediliyorsa, &ldquo;Linux&rdquo; kullanmak demek doğru mu?</a></li>
 
-<li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Linus Torvalds Linux'un 
yalnızca
-çekirdek olduğu düşüncesine katılıyor mu?</a></li>
+<li><a href="#helplinus">Neden sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak isimlendirip,
+Linus Torvalds'ın, topluluğumuzdaki medya maymunu imajını
+güçlendirmiyoruz?</a></li>
 
-<li><a href="#lost" id="TOClost">Savaş zaten kaybedildi. Toplum kararını
-verdi. Biz de bunu değiştiremeyiz. O halde neden hâlâ bunu düşünüp
-duruyoruz? </a></li>
+<li><a href="#claimlinux">Linus Torvalds'ın çalışmalarını GNU olarak
+nitelendirmemiz yanlış olmaz mı?</a></li>
 
-<li><a href="#whatgood" id="TOCwhatgood">Toplum kararını verdi. Biz de bunu
-değiştiremeyiz. O halde &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dememin ne faydası 
var?</a></li>
+<li><a href="#linusagreed">Linus Torvalds Linux'un yalnızca çekirdek olduğu
+düşüncesine katılıyor mu?</a></li>
 
-<li><a href="#explain" id="TOCexplain">Sisteme &ldquo;Linux&rdquo; desek ve
-insanlara on dakikalık bir açıklama ile sistemin gerçek kökenini 
öğretsek
-daha iyi olmaz mı?</a></li>
+<li><a href="#finishhurd">Neden GNU Hurd çekirdeğini bitirmiyor, GNU 
sistemini
+bir bütün olarak yayımlamıyor ve GNU/Linux olarak adlandırılacak sorununu
+unutmuyorsunuz?</a></li>
 
-<li><a href="#treatment" id="TOCtreatment">Bazı insanlar, sisteme GNU/Linux
-demelerini istediğinizde sizinle alay ediyorlar. Neden kendinizi bu
-muameleye maruz bırakıyorsunuz?</a></li>
+<li><a href="#lost">Savaş zaten kaybedildi. Toplum kararını verdi. Biz de 
bunu
+değiştiremeyiz. O halde neden hâlâ bunu düşünüp duruyoruz? </a></li>
+
+<li><a href="#whatgood">Toplum kararını verdi. Biz de bunu değiştiremeyiz. 
O
+halde &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dememin ne faydası var?</a></li>
+
+<li><a href="#explain">Sisteme &ldquo;Linux&rdquo; desek ve insanlara on
+dakikalık bir açıklama ile sistemin gerçek kökenini öğretsek daha iyi 
olmaz
+mı?</a></li>
 
-<li><a href="#alienate" id="TOCalienate">Bazıları sisteme GNU/Linux 
demelerini
-istediğinizde sizi suçluyorlar. Onları kendinizden uzaklaştırarak
-kaybetmiyor musunuz?</a></li>
+<li><a href="#treatment">Bazı insanlar, sisteme GNU/Linux demelerini
+istediğinizde sizinle alay ediyorlar. Neden kendinizi bu muameleye maruz
+bırakıyorsunuz?</a></li>
 
-<li><a href="#rename" id="TOCrename">Ne katkıda bulunmuş olursanız olun, 
işletim
-sisteminin ismini değiştirmek meşru mudur?</a></li>
+<li><a href="#alienate">Bazıları sisteme GNU/Linux demelerini istediğinizde 
sizi
+suçluyorlar. Onları kendinizden uzaklaştırarak kaybetmiyor 
musunuz?</a></li>
+
+<li><a href="#rename">Ne katkıda bulunmuş olursanız olun, işletim 
sisteminin
+ismini değiştirmek meşru mudur?</a></li>
 
 <li><a href="#force">Ä°nsanlara sistemi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; diye
 isimlendirmelerini dayatmak yanlış değil mi?</a></li>
@@ -200,37 +219,39 @@
 <li><a href="#whynotsue">Niçin bütün sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak
 isimlendiren insanları dava etmiyorsunuz?</a></li>
 
-<li><a href="#BSDlicense" id="TOCBSDlicense">Özgün BSD lisansı’nda, 
California
-Üniversitesi’nin emeğinin takdir edilmesini sağlamak için reklam 
zorunluluğu
-getirilmek istenmesine karşı çıktınız. Şimdi GNU Projesi'nde kendi
-emeğinizin takdir edilmesini istemeniz ikiyüzlü bir davranış değil 
mi?</a></li>
+<li><a href="#BSDlicense">Özgün BSD lisansı’nda, California 
Üniversitesi’nin
+emeğinin takdir edilmesini sağlamak için reklam zorunluluğu getirilmek
+istenmesine karşı çıktınız. Şimdi GNU Projesi'nde kendi emeğinizin 
takdir
+edilmesini istemeniz ikiyüzlü bir davranış değil mi?</a></li>
 
-<li><a href="#require" id="TOCrequire">İnsanların sistemi &ldquo;GNU&rdquo; 
diye
+<li><a href="#require">İnsanların sistemi &ldquo;GNU&rdquo; olarak
 isimlendirmesini zorunlu kılacak bir ifadeyi GNU GPL’ye yerleştirmeniz
 gerekmiyor mu?</a></li>
 
-<li><a href="#deserve" id="TOCdeserve">GNU GPL'e, insanların sisteme
-&ldquo;GNU&rdquo; demelerini zorunlu kılacak bir ifade yerleştirmediniz. O
-yüzden her şeyi hakediyorsunuz. Peki şimdi ne diye şikayet 
ediyorsunuz?</a></li>
-
-<li><a href="#contradict" id="TOCcontradict">Birçok insanın inandığı 
şeyle ters
-düşmeseniz daha iyi olmaz mıydı?</a></li>
-
-<li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Çoğu kimsenin, sistemi
-&ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırması, bu isimlendirmeyi doğru kılmaz
-mı?</a></li>
-
-<li><a href="#winning" id="TOCwinning">Birçok insan doğru-yanlış 
tartışmaları
-ile değil, neyin kullanışlı olduğuyla veya kimin kazandığıyla
-ilgileniyor. Onların desteğini almak için farklı bir yol izleseniz olmaz
-mıydı?</a></li>
+<li><a href="#deserve">GNU GPL'e, insanların sisteme &ldquo;GNU&rdquo;
+demelerini zorunlu kılacak bir ifade yerleştirmediniz. O yüzden her şeyi 
hak
+ediyorsunuz. Peki şimdi ne diye şikayet ediyorsunuz?</a></li>
+
+<li><a href="#contradict">Birçok insanın inandığı şeyle ters 
düşmeseniz daha iyi
+olmaz mıydı?</a></li>
+
+<li><a href="#somanyright">Çoğu kimsenin, sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak
+adlandırması, bu isimlendirmeyi doğru kılmaz mı?</a></li>
+
+<li><a href="#knownname">Sistemi çoğu kullanıcının zaten bildiği bir adla
+çağırmak daha iyi değil mi?</a></li>
+
+<li><a href="#winning">Birçok insan doğru-yanlış tartışmaları ile 
değil, neyin
+kullanışlı olduğuyla veya kimin kazandığıyla ilgileniyor. Onların 
desteğini
+almak için farklı bir yol izleseniz olmaz mıydı?</a></li>
 
 </ul>
 
 <dl>
 
-<dt id="why">Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux olarak 
adlandırıyorsunuz?
-<span class="anchor-reference-id">(<a href="#why">#why</a>)</span></dt>
+<dt id="why">Neden kullandığımız sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux 
olarak
+adlandırıyorsunuz? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#why">#why</a>)</span></dt>
 
 <dd>Çekirdek olarak Linux'u esas alan bir çok işletim sistemi dağıtımı, 
temel
 olarak GNU işletim sisteminin değiştirilmiş sürümleridir. Biz GNU'yu
@@ -264,24 +285,31 @@
 tarafından kavranmasına yardımcı olur</a>.</p>
 </dd>
 
+<dt id="what">GNU ve Linux arasındaki gerçek ilişki nedir? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#what">#what</a>)</span></dt>
+
+<dd>GNU işletim sistemi ve Linux çekirdeği, tamamlayıcı işler yapan 
ayrı yazılım
+projeleridir. Genellikle bir <a href="/distros/distros.html">GNU/Linux</a>
+dağıtımında paketlenir ve birlikte kullanılır.</dd>
+
 <dt id="howerror">Nasıl oldu da çoğu kimse sistemi &ldquo;Linux&rdquo; 
olarak adlandırmayı
 yeğledi? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#howerror">#howerror</a>)</span></dt>
 
-<dd>Sistemin &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırılması, kargaşanın 
düzeltici
+<dd>Sistemin &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırılması, muğlaklığın 
düzeltici
 bilgiye kıyasla daha hızlı yayılmasına bir örnektir.
 <p>
 Linux sözünü GNU sistemini de içerecek şekilde kullanan insanlar
-yaptıklarının neye malolduğunun farkında değillerdi. Dikkatlerini, 
sistemin
+yaptıklarının neye mal olduğunun farkında değillerdi. Dikkatlerini, 
sistemin
 Linux tarafına yoğunlaştırdılar ve bu bileşimin büyük kısmının 
aslında GNU
-olduğunu farketmediler. Verdikleri isim ellerindeki sistemi tarif etmeye
+olduğunu fark etmediler. Verdikleri isim ellerindeki sistemi tarif etmeye
 uygun olmadığı halde, sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırmaya
 başladılar. Sorunun mahiyetini kavramamız ve insanlardan bu 
alışkanlıklarını
 değiştirmelerini istemeye başlamamız birkaç yılımızı aldı. O zamana 
kadar da
 bu kargaşa iyiden iyiye yayılmıştı.</p>
 <p>
 Sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandıran çoğu kimse, bunun neden doğru
-birşey olmadığını hiç duymamıştır. Onlar başkalarının bu ismi 
kullandığını
+bir şey olmadığını hiç duymamıştır. Onlar başkalarının bu ismi 
kullandığını
 görmüşler, bunun da doğru olduğunu varsaymışlar. &ldquo;Linux&rdquo; 
adı,
 aynı zamanda sistemin kökenine ilişkin de yanlış bir intiba yayıyor, 
çünkü
 insanlar sistemin geçmişinin bu ada uygun olduğunu zannediyor. Örneğin, bu
@@ -303,14 +331,14 @@
 <p>
 İnsanlar bütün sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırdığında, 
sonuç
 olarak bütün bir sisteme çekirdek ile aynı adı vermiş oluyorlar. Bu, 
birçok
-karmaşıklığa neden olmaktadır, çünkü böylesi bir kullanımda, biri 
bir şey
+karmaşıklığa neden olmaktadır, çünkü böyle bir kullanımda, biri bir 
şey
 söylediğinde, çekirdekten mi yoksa tüm sistemden mi bahsedildiğini 
yalnızca
 uzmanlar anlayabilir. Tüm sistemi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, çekirdeği de
 &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırarak, anlam karmaşasını önlemiş
 olursunuz.</p>
 </dd>
 
-<dt id="linuxalone">Eğer GNU diye bir şey olmasaydı Linux gene aynı 
başarıyı yakalayabilir
+<dt id="linuxalone">Eğer GNU diye bir şey olmasaydı Linux yine aynı 
başarıyı yakalayabilir
 miydi? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#linuxalone">#linuxalone</a>)</span></dt>
 
@@ -389,8 +417,8 @@
 özgürlük değerleri olduğundan başkalarını haberdar etmek için 
istiyoruz.
 </dd>
 
-<dt id="everyoneknows">Herkes GNU'nun sistem gelişimindeki rolünü 
bildiğine göre, isimdeki
-&ldquo;GNU/&rdquo; kısmı atlansa olmaz mı? <span
+<dt id="everyoneknows">Herkes GNU'nun sistemi geliştirmedeki rolünü 
bildiğinden isimdeki
+&ldquo;GNU/&rdquo; söylemeden geçilmiyor mu? <span
 class="anchor-reference-id">(<a
 href="#everyoneknows">#everyoneknows</a>)</span></dt>
 
@@ -452,7 +480,7 @@
 class="anchor-reference-id">(<a href="#tools">#tools</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Linux'un başlıbaşına bir işletim sistemi olduğunu düşünen insanlar, 
GNU
+Linux'un başlı başına bir işletim sistemi olduğunu düşünen insanlar, 
GNU
 hakkında bir şeyler duyduklarında, genellikle GNU'nun ne olduğu ile ilgili
 yanlış fikirlere kapılıyorlar. Bazı programlama araçlarımız tek 
başlarına
 popüler olduklarından, insanlar GNU'nun bir programlar bütünü olduğunu 
(ki
@@ -462,7 +490,7 @@
 sistemi içinde kavramsal bir yapıya oturtmak zordur.
 <p>
 GNU Projesi, ismini GNU işletim sisteminden almıştır. Yani GNU Projesi, GNU
-sistemini geliştirmek için kullanılan projedir. (Bakınız <a
+sistemini geliştirmek için kullanılan projedir. (Bkz. <a
 href="/gnu/initial-announcement.html">1983 tarihli ilk duyuru</a>.)</p>
 <p>
 GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, vs. programları geliştirdik, çünkü GNU
@@ -552,6 +580,44 @@
 Hayır, birçok bileşen çok fazla iş gerektirmektedir.
 </dd>
 
+<dt id="notinstallable"><a href="#notinstallable">GNU adında bir şey 
bulamazsam ve kuramazsam
+&ldquo;GNU&rdquo; nasıl bir işletim sistemi olabilir?</a> <span
+class="anchor-reference-id">(<a
+href="#notinstallable">#notinstallable</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+GNU'nun <a href="/distros/distros.html"> paketlenmiş ve kurulabilir
+versiyonlarının</a> çoğu mevcuttur. Bunların hiçbirine basitçe GNU 
denmiyor
+ancak GNU temelde oldukları şey.
+
+<p>
+Kurulum için paketlenmiş GNU sistemini yayımlamayı umduk ancak bu plan
+olaylar tarafından üstlenildi: 1992'de diğerleri zaten Linux içeren GNU
+çeşitlerini paketliyordu. 1993 yılında başlayarak <a
+href="/distros/common-distros.html#Debian">Debian GNU/Linux</a> adlı daha
+iyi ve daha özgür bir GNU/Linux dağıtımı yapma çabasına sponsor
+olduk. Debian'ın kurucusu bu ismi çoktan seçmişti. Ondan sadece
+&ldquo;GNU&rdquo; demesini istemedik çünkü bu henüz hazır olmayan GNU Hurd
+çekirdeğine sahip bir sistem versiyonunun adıydı.</p>
+
+<p>
+GNU Hurd çekirdeği asla yeterince hazır hâle gelmedi; sadece üzerinde
+çalışmak isteyenler için tavsiye ediyoruz. Bu yüzden GNU’yu hiçbir 
zaman GNU
+Hurd çekirdeğiyle paketlememiştik. Ancak Debian bu kombinasyonu Debian
+GNU/Hurd olarak paketledi.</p>
+
+<p>
+Şimdi Guix adında gelişmiş bir Scheme tabanlı paket yöneticisi ve <a
+href="/software/guix">Guix System Distribution</a> veya GuixSD olarak
+adlandırılan tam bir sistem dağıtımı geliştiriyoruz. Bu, GNU sisteminin
+önemli bir bölümünün yeniden paketlenmesini içerir.</p>
+
+<p>
+GNU paketlemesinin son basamağını GNU adı altında hiçbir zaman atmadık 
ancak
+bu, GNU'nun ne tür bir şey olduğunu değiştirmiyor. GNU bir işletim
+sistemidir.</p>
+</dd>
+
 <dt id="afterkernel">Biz, tüm sisteme, çekirdeğin, yani Linux'un adını 
veriyoruz. Bir işletim
 sistemine çekirdeğin adını vermek normal değil midir? <span
 class="anchor-reference-id">(<a 
href="#afterkernel">#afterkernel</a>)</span></dt>
@@ -564,14 +630,25 @@
 ayrı bir ismi olmaz. İnsanlar &ldquo;filancanın çekirdeği&rdquo; veya
 &ldquo;filanca çekirdeği&rdquo; derler.
 <p>
-Bu iki ifade eşanlamlı olarak kullanıldığı için, &ldquo;Linux
+Bu iki ifade eş anlamlı olarak kullanıldığı için, &ldquo;Linux
 çekirdeği&rdquo; ifadesi kolaylıkla &ldquo;Linux'un çekirdeği&rdquo;
-şeklinde yanlış anlaşılabilir. Bu anlam da, Linux'un çekirdekten daha 
öte
-bir şey olduğunu ima eder. Bu tür bir yanlış anlamaya meydan vermemek 
için,
-&ldquo;çekirdek, Linux&rdquo; ya da &ldquo;Linux (çekirdek)&rdquo; biçiminde
+şeklinde yanlış anlaşılabilir. Bu anlamda, Linux'un çekirdekten daha 
öte bir
+şey olduğunu ima eder. Bu tür bir yanlış anlamaya meydan vermemek için,
+&ldquo;çekirdek, Linux&rdquo; veya &ldquo;Linux (çekirdek)&rdquo; biçiminde
 söyleyip yazabilirsiniz.</p>
 </dd>
 
+<dt id="feel">Başka bir sistem &ldquo;Linux hissine&rdquo; sahip olabilir mi? 
<span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#feel">#feel</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Linux hissi diye bir şey yoktur çünkü Linux'un kullanıcı arayüzü
+yoktur. Herhangi bir modern çekirdek gibi Linux da programları 
çalıştırmak
+için bir temel oluşturur; kullanıcı arayüzleri sistemin başka yerlerine
+aittir. GNU/Linux ile insan etkileşimi her zaman diğer programlardan geçer
+ve bu his onlardan gelir.
+</dd>
+
 <dt id="long">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ifadesindeki sorun, bunun çok uzun 
olması… Daha kısa
 bir isim önerseniz nasıl olur? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#long">#long</a>)</span></dt>
@@ -582,10 +659,41 @@
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo;u daha çok benimsediler.
 <p>
 &ldquo;GNU&rdquo;, sistem için en kısa meşru isimdi, fakat <a
-href="#justgnu"> aşağıda belirttiğimiz nedenlerden</a> ötürü biz onu
+href="#justgnu"> aşağıda belirttiğimiz nedenlerden</a> dolayı onu
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo; olarak adlandırdık.</p>
 </dd>
 
+<dt id="long1">&ldquo;GliNUx&rdquo; sistemi (&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yerine) 
olarak
+adlandırmaya ne dersiniz? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#long1">#long1</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>&ldquo;GNU&rdquo; ismi görünüşte &ldquo;Glinux&rdquo;'da görünmez, bu 
yüzden
+çoğu insan orada olduğunu farketmezdi. &ldquo;GliNUx&rdquo; olarak büyük
+harfle yazılsa bile çoğu insan GNU'ya referans içerdiğini farketmezdi.</p>
+
+<p>&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yazmakla karşılaştırılabilir ancak
+&ldquo;GNU/&rdquo; 'yu baskıya koymak o kadar küçük ki çoğu insan
+okuyamıyordu.</p>
+</dd>
+
+<dt id="long2">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ile ilgili sorun çok uzun olmasıdır. 
Neden
+&ldquo;GNU/&rdquo; deme zahmetine girmeliyim? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#long2">#long2</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>&ldquo;GNU/&rdquo;'yu söylemek veya yazmak sadece bir saniyenizi
+alır. Geliştirdiğimiz sistemi takdir ederseniz çalışmamızı tanıtmak 
için bir
+saniye bile ayıramaz mısınız?</p>
+</dd>
+
+<dt id="long3">Ne yazık ki &ldquo;GNU/Linux&rdquo; beş hecelidir. İnsanlar 
bu kadar uzun
+bir terim kullanmayacak. Daha kısa bir tane bulamaz mısın? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#long3">#long3</a>)</span></dt>
+<dd><p>Aslında &ldquo;GNU/Linux&rdquo; sadece dört hecelidir. &ldquo;Ne 
yazık
+ki&rdquo; beş heceli ancak insanlar bu kelimeyi kullanmak için isteksizlik
+belirtisi göstermiyor.</p></dd>
+
 <dt id="justgnu">Linux ikincil bir katkı olduğuna göre, sistemi basitçe 
&ldquo;GNU&rdquo;
 diye adlandırmak gerçeğe aykırı mı olurdu? <span
 class="anchor-reference-id">(<a href="#justgnu">#justgnu</a>)</span></dt>
@@ -598,7 +706,7 @@
 <ul>
 <li>
 Sistem tamamen GNU değildir; farklı bir çekirdeği vardır (Linux). 
GNU/Linux
-ile GNU'yu birbirinden ayırmak yararlıdır.</li>
+ile GNU'yu ayırt etmek yararlıdır.</li>
 <li>
 İnsanlardan Linus Torvalds'ın emeğini takdir etmekten
 <em>vazgeçmelerini</em> istemek centilmence bir davranış olmazdı. Sisteme
@@ -613,7 +721,7 @@
 &ldquo;GNU&rdquo; dersek aynı sistemden bahsettiğimizi anlamayabilirler. Ama
 eğer &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dersek, kulaklarına çalınan bilgi ile bunun
 arasında bağlantı kurabilirler.</li>
-</ul>
+</ul><p></p>
 </dd>
 
 <dt id="trademarkfee">Eğer, bir ürün isminde &ldquo;Linux&rdquo; kelimesini 
kullanırsam
@@ -650,11 +758,11 @@
 değil. Eğer X11'in sistemin ismi içinde anılmayı hak ettiğine 
inanıyorsanız
 ve eğer canınız sisteme, GNU/X11/Linux demek istiyorsa deyin. Eğer Perl'in
 anılmak konusunda yakındığını düşünüyorsanız ve canınız 
GNU/Linux/Perl
-yazmak istiyorsa, buyrun yazın.</p>
+yazmak istiyorsa, buyurun yazın.</p>
 <p>
 GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv gibi uzun bir adın saçma
 olmasından dolayı, bu noktada bir sınır çizmeniz ve başka ikincil
-katılımcıların isimlerini gözardı etmeniz gerekecektir. Sınırın nerede
+katılımcıların isimlerini göz ardı etmeniz gerekecektir. Sınırın 
nerede
 çizileceği konusunda belirgin bir tek nokta yoktur, bu yüzden sınırı 
nereden
 çizmek isterseniz isteyin, biz buna karşı çıkmayacağız.</p>
 <p>
@@ -698,7 +806,7 @@
 </p>
 </dd>
 
-<dt id="manycompanies">Sistemin bugünkü şekline pek çok sirket de katkıda 
bulunmuştur. Bu yüzden
+<dt id="manycompanies">Sistemin bugünkü şekline pek çok şirket de 
katkıda bulunmuştur. Bu yüzden
 sistemi GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux olarak adlandırmamız gerekmiyor mu?
 <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#manycompanies">#manycompanies</a>)</span></dt>
@@ -737,7 +845,7 @@
 Linux'un (çekirdek) farklı bir GNU sürümünden bahsetmiyoruz. Özgür 
GNU/Linux
 dağıtımları, <a href="http://directory.fsf.org/project/linux";>Linux'un
 farklı sürümlerini</a>kullanırlar, çünkü &ldquo;standart&rdquo; 
sürümde
-özgür olmayan bellenim &ldquo;blobları&rdquo; (ikili büyük nesne)
+özgür olmayan aygıt yazılımı &ldquo;blobları&rdquo; (ikili büyük 
nesne)
 vardır. Eğer bunlar GNU Projesi'nin bir parçası olsaydı, &ldquo;GNU
 Linux&rdquo; ifadesi doğru olabilirdi, ancak biz bu ifadeyi kullanmak
 istemezdik, çünkü epey kafa karıştırıcı olurdu.</p>
@@ -758,23 +866,46 @@
 class="anchor-reference-id">(<a href="#whyorder">#whyorder</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Doğru ve uygun olan, baş katkıcıyı ilk önce anmaktır. GNU'nun sisteme
-katkısı, Linux'un katkısından sırf daha büyük ve sırf daha önce 
değildir,
-aynı zamanda biz tüm faaliyeti başlatan kişileriz de...
+<p>
+Doğru ve uygun olan, baş katkıyı ilk önce anmaktır. GNU'nun sisteme 
katkısı,
+Linux'un katkısından sırf daha büyük ve sırf daha önce değildir, aynı
+zamanda biz bütün faaliyeti başlatan kişileriz de...</p>
+<p>
+Ek olarak &ldquo;GNU/Linux&rdquo;; Linux'un sistemin en düşük seviyesi
+olduğu ve GNU'nun teknik olarak daha yüksek seviyeleri doldurduğu 
gerçeğine
+uyar.</p>
 <p>
 Fakat, eğer sisteme &ldquo;Linux/GNU&rdquo; demeyi tercih ediyorsanız, bu,
-insanların şimdi çoğunlukla yaptığı gibi, GNU'yu tamamen gözardı
+insanların şimdi çoğunlukla yaptığı gibi, GNU'yu tamamen göz ardı
 etmelerinden ve sanki bütün sistem Linux'muş gibi göstermelerinden çok 
daha
 iyidir.</p>
 </dd>
 
+<dt id="distronames0">Dağıtımımın geliştiricileri buna &ldquo;Falanca 
Linux&rdquo; diyorlar ancak
+bu, sistemin nelerden oluştuğu hakkında hiçbir şey ifade etmiyor. Neden 
onu
+istedikleri gibi adlandırmasınlar ki? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#distronames0">#distronames0</a>)</span></dt>
+<dd>
+Bir sistemi &ldquo;Falanca Linux&rdquo; olarak adlandırmak; bunun Linux'un
+bir türevi olduğunu ve insanların <a href="#distronames">bunu bu şekilde
+anladığını</a> ima eder.
+
+<p>
+Eğer bir GNU/Linux dağıtımını &ldquo;Falanca BSD&rdquo; olarak
+adlandırırlarsa buna bir hata derdiniz. &ldquo;Bu sistem BSD değil,&rdquo;
+onlara söylerdin. Eh, Linux de değil.</p>
+</dd>
+
 <dt id="distronames">Benim dağıtımımın adı &ldquo;Falanca Linux&rdquo;; 
Bu onun gerçekten Linux
 olduğunu göstermez mi? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#distronames">#distronames</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-<p>Bu, &ldquo;Falanca Linux&rdquo; dağıtımını yapan insanların yaygın 
yanlışı
-tekrar ettiği anlamına gelir.</p>
+<p>Bu, &ldquo;Falanca Linux&rdquo; dağıtımını yapan kişilerin yaygın 
hatayı
+tekrar ettiği anlamına gelir. Debian, Dragora, Musix, Trisquel ve Venenux
+gibi dağıtımların resmi adlarının bir parçası olarak GNU/Linux'u 
benimsemiş
+olduklarını takdir ediyoruz ve farklı bir dağıtımla ilgilenirseniz aynı 
şeyi
+yapmaya teşvik edeceğinizi umuyoruz.</p>
 </dd>
 
 <dt id="distronames1">Benim dağıtımımın resmi ismi &ldquo;Falanca 
Linux&rdquo;. Dağıtımı
@@ -782,10 +913,10 @@
 yanlış olmaz mı? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#distronames1">#distronames1</a>)</span></dt>
 
-<dd><p>Eğer onlara &ldquo;GNU&rdquo;yu &ldquo;Falanca Linux&rdquo;a çevirme 
izni
-verilmişse; size de dağıtımın ismini tekrar değiştirip dağıtımı 
“Falanca
-GNU/Linux” olarak isimlendirme izni verilmiştir. Hatayı düzeltmek, hatayı
-yapmaktan daha yanlış olamaz.</p></dd>
+<dd><p>&ldquo;GNU&rdquo;'yu &ldquo;Linux&rdquo;'a değiştirerek yanlış bilgi
+yaydılar ve bunun versiyonunu &ldquo;Falanca Linux&rdquo; olarak
+adlandırdıklarında yanlış bilgiyi &ldquo;Falanca GNU/Linux&rdquo; olarak
+adlandırarak düzeltmeniz uygun olur.</p></dd>
 
 <dt id="companies">Tek tek kişilerden dağıtımları &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
olarak
 adlandırmalarını istemek yerine, Mandrake, Red Hat ve IBM gibi şirketlerden
@@ -840,7 +971,7 @@
 Kullanıcıların özgürlük ile olan bağlantıyı görmelerini sağlamak 
için
 tutulacak yol bunun tam tersidir: Yani onları bütün bu sistem sürümlerinin
 <em>gerçekten de</em> birer GNU sürümü olduğu ve bütün bu sürümlerin, 
özel
-olarak kullanıcıların özgürlüğü için varolan bir sistem üzerine 
kurulu
+olarak kullanıcıların özgürlüğü için var olan bir sistem üzerine 
kurulu
 olduğu konusunda bilgilendirmek... Bu anlayış sayesinde kullanıcılar, 
özgür
 olmayan yazılımları içeren dağıtımların doğru ve uygun birer 
&ldquo;Linux
 sürümü&rdquo; olduğunu düşünmek yerine, bunların bozulmuş, 
saflığını
@@ -903,8 +1034,8 @@
 için neler yapabileceğimizi tartışmaya başladık. Aynı zamanda, Linux ile
 kullanılmak üzere bazı GNU paketlerini değiştiren insanlarla işbirliği 
yapma
 yollarını da aradık. Bu insanların yaptığı değişiklikleri, standart
-sürümlere eklemek istedik, böylelikle bu GNU paketleri kurulur kurulmaz
-Linux ile birlikte çalışabileceklerdi. Fakat yapılanlar genellikle anlık
+sürümlere eklemek istedik, böylece bu GNU paketleri kurulur kurulmaz Linux
+ile birlikte çalışabileceklerdi. Fakat yapılanlar genellikle anlık
 değişikliklerdi ve taşınabilir özellikte değillerdi; bunların kurulum 
için
 temizlenmeleri gerekiyordu.
 <p>
@@ -929,7 +1060,7 @@
 href="#wait">#wait</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-<p>Aslında gecikmedik. Bu konu hakkında gelişticiler ve dağıtıcılarla, 
1994
+<p>Aslında gecikmedik. Bu konu hakkında geliştiriciler ve 
dağıtıcılarla, 1994
 yılında özel görüşmeler yapmaya başladık ve 1996'da daha halka açık 
bir
 kampanya yürüttük. Gerekli olduğu sürece de devam edeceğiz.</p>
 </dd>
@@ -951,7 +1082,7 @@
 isteyip istemediğine karar vermek, tamamen o programın geliştiricisine
 kalmıştır. Eğer siz de bir program geliştirdiyseniz ve bunun bir GNU 
paketi
 haline gelmesini istiyorsanız, lütfen <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine yazın. 
Böylelikle
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine yazın. 
Böylece
 biz de programı değerlendirip, almak isteyip istemediğimize karar
 verebiliriz.</p>
 <p>
@@ -977,8 +1108,8 @@
 <p>
 Linux, o sistemin türevlerinde, yani GNU/Linux sisteminin bugünkü
 sürümlerinde birincil olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu sistemlere kimlik
-kazandıran öğeler, bu sistemlerin merkezinde yer alan GNU ve Linux'tur. Tek
-başına sadece Linux değil.</p>
+kazandıran bileşenler, bu sistemlerin merkezinde yer alan GNU ve
+Linux'tur. Tek başına sadece Linux değil.</p>
 </dd>
 
 <dt id="unix">GNU, Unix'ten pek çok şey miras aldığına göre, isminde 
&ldquo;Unix&rdquo;i
@@ -988,7 +1119,7 @@
 <dd>
 Aslında GNU Unix'ten hiçbir şey miras almamıştır. Unix, sahipli bir
 yazılımdı (hâlâ da öyle). Bu yüzden onun herhangi bir kodunu GNU içinde
-kullanmak yasadışı olurdu. Esasında bu bir tesadüf değildir: GNU'yu
+kullanmak yasa dışı olurdu. Esasında bu bir tesadüf değildir: GNU'yu
 geliştirmemizin nedenidir bu. Unix ya da o dönemdeki herhangi bir işletim
 sistemini kullanarak özgür olamayacağımız için, bu sistemlerin yerine
 koyabileceğimiz özgür bir sisteme gereksinim duyduk. Unix'ten herhangi bir
@@ -1036,7 +1167,7 @@
 isimlendirmiyoruz, çünkü bu terim, BSD sistemlerinin tarihiyle uyuşmuyor.
 <p>
 BSD sistemi, 80'li yıllarda, özgür olmayan bir yazılım olarak UC Berkeley
-tarafından geliştirildi ve 90'lı yıllarda özgür hale geldi. Bugün 
varolan
+tarafından geliştirildi ve 90'lı yıllarda özgür hale geldi. Bugün var 
olan
 özgür bir işletim sistemi çok büyük bir olasılıkla ya GNU sisteminin 
ya da
 BSD sisteminin bir çeşitlemesidir.</p>
 <p>
@@ -1050,10 +1181,10 @@
 Tıpkı GNU sistemi ve bunun çeşitlemelerinin bazı BSD programlarını
 kullanması gibi, BSD sistemleri de bugün bazı GNU paketlerini
 kullanmaktadır. Fakat, bütün olarak bakılırsa, bunlar ayrı ayrı 
evrilmiş iki
-farklı sistemdirler. BSD geliştiricileri bir çekirdek yazıp GNU sistemine
+farklı sistemdir. BSD geliştiricileri bir çekirdek yazıp GNU sistemine
 eklemediler, bu yüzden GNU/BSD gibi bir isim duruma uygun değildir.</p>
 <p>
-GNU/Linux ve GNU arasındaki bağlantı daha sıkıdır ve bu yüzden
+GNU/Linux ve GNU arasındaki bağlantı daha yakındır ve bu yüzden
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ismi sistemin adı olmaya uygundur.</p>
 <p>
 GNU'nun, NetBSD çekirdeğini kullanan bir sürümü vardır. 
Geliştiricileri, onu
@@ -1075,34 +1206,85 @@
 GNU/Linux'tan tamamen farklıdır.
 </dd>
 
-<dt id="justlinux">GNU'suz Linux sistemleri olamaz mı? <span 
class="anchor-reference-id">(<a
+<dt id="justlinux">Linux, GNU'suz kullanılamaz mı? <span 
class="anchor-reference-id">(<a
 href="#justlinux">#justlinux</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Çekirdek olarak Linux kullanan, ama GNU tabanlı olmayan bir sistem yapmak
-olanaklıdır. Linux'u içerdiği halde GNU sistemini içermeyen, gömülü
-geliştirme çalışmaları için kullanılan küçük sistemlerin olduğunu
-duymuştum. IBM'in, bir zamanlar, AIX'in içine çekirdek olarak Linux'u
-yerleştirmeyi planladığı söylentileri çıkmıştı. Bunu gerçekten 
denediler mi
-yoksa denemediler mi bir yana, böyle bir şey teorik olarak mümkündür. Peki
-ama sistemlerin isimlendirilmesine ilişkin olarak bu durumdan ne tür bir
-sonuç çıkarabiliriz?
-<p>
-Çekirdeğin sistemin geri kalanından daha önemli olduğunu düşünen 
insanlar
-diyorlar ki, &ldquo;Hepsinin içinde Linux var, o halde gelin hepsine birden
-Linux sistemleri diyelim.&rdquo; Fakat bu sistemler birbirlerinden büyük
-ölçüde farklıdırlar. Bunlara aynı ismi vermek yanıltıcıdır. (Böyle 
bir
-yaklaşım, insanların, çekirdeğin sistemin geri kalanından daha önemli
-olduğunu zannetmelerine yol açabilir mesela...)</p>
-<p>
-Linux, küçük gömülü sistemlerde sistemin büyük bir kısmını 
oluşturuyor
-olabilir. Belki de &ldquo;Linux sistemleri&rdquo; ifadesi onlar için
-doğrudur. Bunlar, Linux'tan daha çok GNU olan GNU/Linux sistemlerinden çok
-farklıdırlar. Yukarıda bahsettiğimiz farazi IBM sistemi, bunların 
ikisinden
-de farklı olacaktır. O sistem için doğru isim, AIX/Linux olabilir: temelde
-AIX olan, fakat çekirdek olarak Linux kullanan bir sistem… Bu farklı
-isimler, kullanıcılara, bu sistemlerin birbirlerinden ne kadar farklı
-olduğunu gösterecektir.</p>
+Linux bazı cihazlarda kendisi tarafından veya başka küçük programlarla
+kullanılır. Bu küçük yazılım sistemleri GNU/Linux sisteminden çok
+uzak. Kullanıcılar bunları PC'lere yüklemezler, örneğin; onları oldukça
+heves kırıcı bulurlar. Bu küçük platformların GNU/Linux'tan ne kadar 
farklı
+olduğunu göstermek için bu cihazların sadece Linux çalıştırdığını 
söylemek
+faydalıdır.
+</dd>
+
+<dt id="howmuch">Sistemin GNU/Linux olması için GNU sisteminin ne kadarına 
ihtiyaç var? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#howmuch">#howmuch</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+&ldquo;Ne kadar&rdquo; anlamlı bir soru değil çünkü GNU sisteminin kesin
+sınırları yok.
+<p>
+GNU, bir topluluk tarafından sürdürülen bir işletim sistemidir. Yalnızca 
GNU
+yazılım paketlerinden (belirli bir listeye sahip olduğumuz) çok daha
+fazlasını içerir ve insanlar sürekli olarak daha fazla paket ekler. Bu
+değişikliklere rağmen GNU sistemi olarak kalır ve bunu GNU/Linux yapmaya
+zorlayan bir Linux ekler. GNU sisteminin bir parçasını kullanıyor ve 
parçayı
+atlarsanız &ldquo;ne kadar&rdquo; kullandığınızı söylemenin anlamlı 
bir yolu
+yoktur.</p>
+<p>
+Paket seviyesine bakarsak Linux, GNU/Linux sisteminde önemli bir
+pakettir. Önemli bir GNU paketinin dahil edilmesi, eşit söz talebimizi 
haklı
+çıkarmak için yeterlidir.
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="linuxsyswithoutgnu">GNU olmadan tam Linux sistemleri [sic] var mı? 
<span
+class="anchor-reference-id">(<a
+href="#linuxsyswithoutgnu">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+GNU değil, Linux içeren bütün sistemler var; Android bir örnektir. Ancak
+&ldquo;Linux&rdquo; sistemleri olarak adlandırmak bir hatadır, tıpkı GNU'yu
+bir &ldquo;Linux&rdquo; sistemi olarak adlandırmak gibi bir hatadır.
+<p>
+Android, GNU/Linux sisteminden çok farklı çünkü ikisinin ortak kodu çok
+az. Aslında,ortak olan tek şey Linux'tur.</p>
+<p>
+Tüm GNU/Linux sistemini Linux olarak adlandırırsanız &ldquo;Android, Linux
+içerir ancak Linux değildir çünkü her zamanki Linux [sic] 
kütüphanelerine ve
+yardımcı programlarına sahip değildir [GNU sistemi anlamına 
gelir].&rdquo;</p>
+<p>
+Android, GNU/Linux'un yaptığı kadar Linux içerir. Sahip olmadığı şey 
GNU
+sistemi. Android bunu oldukça farklı çalışan Google yazılımı ile
+değiştirir. Android'i GNU/Linux'tan farklı kılan şey GNU'nun 
olmamasıdır.</p>
+</dd>
+
+<dt id="usegnulinuxandandroid">GNU/Linux kullanmak ve Android kullanmak 
demekse &ldquo;Linux&rdquo;
+kullanmak doğru mu? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#usegnulinuxandandroidlinuxsyswithoutgnu">#usegnulinuxandandroidlinuxsyswithoutgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Alakası yok. Bu kullanım o kadar zorlama ki insanlar amaçlanan anlamı
+anlamayacaklar.
+<p>
+Halk, Android'i &ldquo;Linux&rdquo; olarak kullanmaktan bahsetmeyi çok garip
+bulacak. Sohbet etmek gibi bir şey, daha sonra kişinin bağırsaklarıyla 
veya
+kişinin dolaşım sistemi ile konuştuğunu söylemek gibi.</p>
+<p>
+Halk, Linux'u gerçekte GNU/Linux iken her zamanki yanlış anlama yoluyla
+kullanma fikrini anlaya<em>cak</em>tır: Tüm sistemi &ldquo;Linux&rdquo;
+olarak düşünmek.</p>
+<p>
+Android kullanımı ve GNU/Linux kullanımı, araba kullanmak ve bisiklet 
sürmek
+kadar farklıdır. İlk ikisinin de Linux içerdiği gerçeğinin onları
+kullanmakla alakasızdır, tıpkı bir otomobilin ve bir bisikletin her 
ikisinin
+de bir metal yapısına sahip olması onlrı kullanmakla alakasız olması
+gibi. Araba ve bisiklet kullanmak hakkında konuşmak istiyorsanız
+&ldquo;metal nesnelere binmek&rdquo;ten söz etmezsiniz (okuyucu ile oyun
+oynamadığınız sürece). &ldquo;Arabaları ve bisikletleri kullanmak&rdquo;
+dersiniz. Aynı şekilde GNU/Linux ve Android kullanımı hakkında 
konuşmanın
+net yolu; &ldquo;GNU/Linux ve Android kullanmak&rdquo; demektir.</p>
 </dd>
 
 <dt id="helplinus">Neden sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak isimlendirip, 
Linus Torvalds'ın,
@@ -1149,6 +1331,7 @@
 takdir ediyoruz.
 </dd>
 
+
 <dt id="linusagreed">Linus Torvalds Linux'un yalnızca çekirdek olduğu 
düşüncesine katılıyor mu?
 <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#linusagreed">#linusagreed</a>)</span></dt>
@@ -1159,7 +1342,23 @@
 
href="http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>Linux
 ile kullanılan araçların büyük bölümü GNU yazılımı olup bunlar GNU 
copyleft
 lisansı altındadır. Bu araçlar dağıtımın içinde yer almaz. Daha fazla 
bilgi
-için bana sorun (ya da GNU'ya).</a>&rdquo;</p>
+için bana (veya GNU'ya) sorun&rdquo;</a>.</p>
+</dd>
+
+<dt id="finishhurd">Neden GNU Hurd çekirdeğini bitirmiyor, GNU sistemini bir 
bütün olarak
+yayımlamıyor ve GNU/Linux olarak adlandırılacak soruyu unutmuyorsunuz? 
<span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#finishhurd">#finishhurd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Hangi çekirdeğin kullanılacağına bakılmaksızın GNU işletim sistemi 
için
+takdir istiyoruz.
+
+<p>GNU Hurd'un Linux ile rekabet edebilecek kadar iyi çalışmasını 
sağlamak
+büyük bir iş olacaktır ve bu açıkça gerekli değildir. Bir çekirdek 
olarak
+Linux'ta etik olarak yanlış olan tek şey, aygıt yazılımı blob'unun
+eklenmesidir; bu sorun için en iyi çözüm,<a
+href="http://fsf.org/campaigns/priority-projects";> blob'lar için özgür
+ikameler geliştirmektir</a>.</p>
 </dd>
 
 <dt id="lost">Savaş zaten kaybedildi. Toplum kararını verdi. Biz de bunu 
değiştiremeyiz. O
@@ -1246,7 +1445,7 @@
 
 <dd>
 Pek sayılmaz. Sistemi geliştirmedeki rolümüzü takdir etmeyen insanlar bize
-yardım etmek için muhtemelen önemli bir çaba sarfetmeyecektir. Eğer 
bunlar,
+yardım etmek için muhtemelen önemli bir çaba sarf etmeyecektir. Eğer 
bunlar,
 özgür yazılımlar yayınlamak gibi, bizim amaçlarımızı ilerletecek 
şekilde
 çalışıyorlarsa da, bu büyük ihtimalle biz istediğimiz için değil, 
başka
 ilgisiz sebeplerden dolayıdır. Aynı zamanda, bizim yaptığımız 
çalışmaları
@@ -1315,12 +1514,16 @@
 <dd>
 GNU/Linux ismini bir lisans gereksinimi haline getirmek ikiyüzlü bir
 davranış olurdu. Biz de bunu yapmıyoruz zaten. Biz sizden sadece
-hakettiğimiz payı vermenizi <em>istiyoruz</em>.
+hakkettiğimiz payı vermenizi <em>istiyoruz</em>.
 
+<p>
+Lütfen <a href="/licenses/bsd.html"> en az iki farklı BSD lisansı</a>
+olduğunu unutmayın. Netlik için lütfen hangisi olduğunu belirtmeden
+&ldquo;BSD&rdquo; lisansı terimini kullanmayın.</p>
 </dd>
 
 <dt id="deserve">GNU GPL'e, insanların sisteme &ldquo;GNU&rdquo; demelerini 
zorunlu kılacak
-bir ifade yerleştirmediniz. O yüzden her şeyi hakediyorsunuz. Peki şimdi ne
+bir ifade yerleştirmediniz. O yüzden her şeyi hak ediyorsunuz. Peki şimdi 
ne
 diye şikayet ediyorsunuz? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#deserve">#deserve</a>)</span></dt>
 
@@ -1337,7 +1540,7 @@
 class="anchor-reference-id">(<a href="#contradict">#contradict</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Yanlış yola sevkedilmiş insanların sayısı ne kadar fazla olursa olsun,
+Yanlış yola sevk edilmiş insanların sayısı ne kadar fazla olursa olsun,
 onlarla beraber yürüyebileceğimizi düşünmüyoruz. Umarız siz de 
hakikatin
 önemli olduğuna karar verirsiniz.
 <p>
@@ -1355,6 +1558,17 @@
 düşünmüyoruz.
 </dd>
 
+<dt id="knownname">Sistemi çoğu kullanıcının zaten bildiği bir adla 
çağırmak daha iyi değil mi?
+<span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#knownname">#knownname</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Kullanıcılar öğrenemezler. &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, &ldquo;Linux&rdquo;
+içerdiğinden ne hakkında bahsettiğinizi anlayacaklardır. Arada bir
+&ldquo;(çoğu zaman hatalı bir şekilde &lsquo;Linux&rsquo; olarak
+adlandırılır)&rdquo; eklerseniz hepsi anlar.
+</dd>
+
 <dt id="winning">Birçok insan doğru-yanlış tartışmaları ile değil, 
neyin kullanışlı olduğuyla
 veya kimin kazandığıyla ilgileniyor. Onların desteğini almak için 
farklı bir
 yol izleseniz olmaz mıydı? <span class="anchor-reference-id">(<a
@@ -1414,7 +1628,7 @@
 gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a
 href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
-ziyaret edebilir.</p>
+ziyaret edebilirsiniz.</p>
 </div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
@@ -1433,11 +1647,12 @@
 
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016,
+2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>Bu sayfa a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a> ile
+<p>Bu sayfa <a rel="lisans"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası Lisansı</a> altında
 lisanslanmıştır.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
@@ -1446,42 +1661,31 @@
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
 <ul>
-
-<li>
-<a href="http://www.pittle.org/";>Ali Servet Dönmez</a>
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
-2005, 2008.
-</li>
-
-<li>
-Sanem Uçan
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
-2007.
-</li>
-
-<li>
-Anıl Mevlüt Güven
-<a
+<li>The FLOSS Information <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2019.</li>
+<li>Fırat Özgül <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2008.</li>
+<li><a href="http://www.pittle.org/";>Ali Servet Dönmez</a> <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2005, 2008.</li>
+<li>Anıl Mevlüt Güven <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
-2007.
-</li>
-
-<li>
-Fırat Özgül
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
-2008.
-</li>
-
+2007.</li>
+<li>Sanem Uçan <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2007.</li>
 </ul></div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2017/05/13 08:41:21 $
+$Date: 2019/12/01 18:01:03 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po,v
retrieving revision 1.64
retrieving revision 1.65
diff -u -b -r1.64 -r1.65
--- gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po 1 Dec 2019 17:36:22 -0000    1.64
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po 1 Dec 2019 18:01:03 -0000    1.65
@@ -1382,8 +1382,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Biz, tüm sisteme, çekirdeğin, yani Linux'un adını veriyoruz. Bir 
işletim "
 "sistemine çekirdeğin adını vermek normal değil midir? <span 
class=\"anchor-"
@@ -1508,8 +1508,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ile ilgili sorun çok uzun olmasıdır. Neden &ldquo;"
-"GNU/&rdquo; deme zahmetine girmeliyim? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
+"GNU/&rdquo; deme zahmetine girmeliyim? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1641,8 +1641,8 @@
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
 "we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</"
-"a>)</span>"
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Sistemin bugünkü haline pek çok başka projenin de katkısı bulunmuştur; 
"
 "bunlar arasında TeX, X11, Apache, Perl ve başka pek çok program 
sayılabilir. "
@@ -1931,8 +1931,8 @@
 msgstr ""
 "Dağıtımımın geliştiricileri buna &ldquo;Falanca Linux&rdquo; diyorlar 
ancak "
 "bu, sistemin nelerden oluştuğu hakkında hiçbir şey ifade etmiyor. Neden 
onu "
-"istedikleri gibi adlandırmasınlar ki? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#distronames0\">#distronames0</a>)</span>"
+"istedikleri gibi adlandırmasınlar ki? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#distronames0\">#distronames0</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2051,8 +2051,8 @@
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</"
-"a>)</span>"
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ismini, tamamen özgür yazılımlardan oluşan "
 "dağıtımlara saklamak daha iyi olmaz mı? Ne de olsa GNU'nun ideali de 
budur. "
@@ -2287,8 +2287,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 msgstr ""
 "İnsanlardan GNU/Linux adını kullanmalarını istemekte neden bu kadar "
-"geciktiniz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</"
-"a>)</span>"
+"geciktiniz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)"
+"</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2407,8 +2407,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "GNU, Unix'ten pek çok şey miras aldığına göre, isminde 
&ldquo;Unix&rdquo;i "
 "kullanarak ona bir pay vermesi gerekiyor mu? <span class=\"anchor-reference-"
@@ -2501,8 +2501,8 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "&ldquo;GNU/BSD&rdquo; de dememiz gerekir mi? <span class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
@@ -2585,8 +2585,8 @@
 "\">#othersys</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Eğer GNU araçlarını Windows üzerine kurarsam, bu benim bir GNU/Windows "
-"sistemi kullandığım anlamına mı gelir? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
+"sistemi kullandığım anlamına mı gelir? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2855,8 +2855,8 @@
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Linus Torvalds'ın çalışmalarını GNU olarak nitelendirmemiz yanlış 
olmaz mı? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</"
-"a>)</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)"
+"</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2930,12 +2930,12 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Savaş zaten kaybedildi. Toplum kararını verdi. Biz de bunu 
değiştiremeyiz. O "
-"halde neden hâlâ bunu düşünüp duruyoruz? <span 
class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"halde neden hâlâ bunu düşünüp duruyoruz? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -3273,8 +3273,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</"
-"a>)</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Birçok insanın inandığı şeyle ters düşmeseniz daha iyi olmaz mıydı? 
<span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)</"
@@ -3334,8 +3334,8 @@
 msgstr ""
 "Kullanıcılar öğrenemezler. &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, &ldquo;Linux&rdquo; "
 "içerdiğinden ne hakkında bahsettiğinizi anlayacaklardır. Arada bir 
&ldquo;"
-"(çoğu zaman hatalı bir şekilde &lsquo;Linux&rsquo; olarak "
-"adlandırılır)&rdquo; eklerseniz hepsi anlar."
+"(çoğu zaman hatalı bir şekilde &lsquo;Linux&rsquo; olarak 
adlandırılır)"
+"&rdquo; eklerseniz hepsi anlar."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""

Index: education/edu-cases-india-irimpanam.tr.html
===================================================================
RCS file: education/edu-cases-india-irimpanam.tr.html
diff -N education/edu-cases-india-irimpanam.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/edu-cases-india-irimpanam.tr.html 1 Dec 2019 18:00:59 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,282 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/education/edu-cases-india-irimpanam.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Irimpanam Meslek Okulu - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-cases-india-irimpanam.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/education/education-menu.tr.html" -->
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Eğitim</a> 
&rarr; <a
+href="/education/edu-cases.html">Durum Çalışmaları</a> &rarr; <a
+href="/education/edu-cases-india.html">Hindistan</a> &rarr; Irimpanam Meslek
+Okulu</p>
+
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" -->
+<!--#else -->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#endif -->
+<h2>Irimpanam Mesleki Okulu</h2>
+
+<p>Aşağıdaki rapor, okul personeli tarafından bize verilen bilgilere
+dayanmaktadır.</p>     
+
+<div class="edu-cases">
+
+<h3>Yer</h3>
+
+<p>Okul, Hindistan'ın Kerala Eyaleti'nin Ernakulam bölgesinde <a
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kerala#Education";> Tripunithura</a>
+şehrine yakın bir alan olan Irimpanam'da bulunmaktadır.</p>
+
+<h3>Hakkında</h3>
+
+<p><!--a href="http://vhssirimpanam.org/"-->
+<!--/a-->
+1940 yılında kurulan Irimpanam Mesleki Lisesi, Devlet destekli bir özel
+okuldur. Ortaokuldan Lise seviyelerine kadar eğitim veriyor (sırasıyla
+5. sınıftan 7. sınıfa ve 8. sınıftan 10. sınıfa kadar). Okula 10-15 
yaş
+arası yaklaşık 1.000 öğrenci devam ediyor.</p> 
+
+<h3>Motivasyon</h3>
+
+<p>Kurumumuz, bilgisayar programlarında gelişmelere katkıda bulunarak bilgi
+paylaşım özgürlüğü ve topluluğumuzla iş birliği yapma özgürlüğü 
gibi GNU
+Projesi felsefesinin temel yönlerinin tanıtımına özel bir ilgi
+gösterdi. Swathanthra Software <a href="#swathanthra">(1)</a> hakkındaki bu
+farkındalık, büyük ölçüde yakındaki Kochi şehrinde <a
+href="https://web.archive.org/web/20160621163732/http://www.ilug-cochin.org/";>
+Indian Libre User Group (ILUG-Cochin)</a> tarafından düzenlenen
+toplantılarda öğrendiklerimizin sonucudur. Bu toplantılara katılmak, 
Özgür
+Yazılım topluluğuyla yakın ilişki içinde çalışmamıza da yardımcı 
oldu.</p>
+
+<h3>Nasıl Yaptık?</h3>
+
+<p>Okulumuzda Özgür Yazılım'a geçiş; Kerala Hükûmeti tarafından <a
+href="https://itschool.gov.in/otherprograms.php";>IT@School</a> adlı bir
+proje tarafından tasarlanan ve oluşturulan bir projenin sonucudur. 2001
+yılında başlayan proje; Kerala'da birkaç bin okulu kapsıyordu ve 2006'da
+tamamen Özgür Yazılım'a geçildi.</p>
+
+<div class="pict wide">
+
+<a href="/education/misc/irimpanam-school.jpg">
+<img src="/education/misc/irimpanam-school-sm.jpg" 
+alt="Özgür Yazılım etkinliğindeki öğrencilerin görüntüsü." /></a>
+
+<p>SSK VHSS Irimpanam tarafından düzenlenen Özgür Yazılım etkinliğindeki
+öğrenciler.</p>
+
+</div>
+
+<p>Yeni Özgür İşletim Sistemi'nin temellerini ve nasıl kurulacağını 
öğretmek
+için devlet tarafından öğretmenler için eğitim kursları düzenlendi. 
Yeni
+sistem ilk kez Kerala'da bulunan ve Özgür Yazılım'ın özel ve kamu
+sektörlerinde kullanımını teşvik eden bir ajans olan SPACE tarafından
+uyarlandı. <a href="http://space-kerala.org/node/10/";>SPACE</a>, yerel
+Swathanthra Software kullanıcı gruplarının yanı sıra öğretmenlere 
sürekli
+destek sağlayarak süreç boyunca temel bir rol oynadı. SPACE tarafından
+düzenlenen atölye çalışmalarından biri, okulumuzun web sitesini Özgür
+Yazılım kullanarak inşa etmemize yardımcı oldu.</p>
+
+<p>Eğitim yazılımla sınırlı değildi, aynı zamanda donanım 
bakımının temellerini
+öğretmenlere ve öğrencilere öğretmeyi de içeriyordu. Okulumuzda 10 
yaşında
+bir öğrenci bilgisayar montajını biliyor.</p>
+
+<p>Sınıfta Özgür programların kullanımı, öğretmenlere çeşitli 
derslerin
+öğretilmesi için belirli programların kullanımı konusunda talimat vermeye
+yönelik eğitim modüllerinin uygulanmasıyla kolaylaştırılmıştır. 
Örneğin;
+Matematik öğretmenleri için <a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/Dr._geo";>Dr Geo</a>'nun geometri
+öğretimi için nasıl kullanılacağı konusunda bir eğitim modülü, Kimya
+öğretmenleri için de <a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool";>Chemtool</a> kullanarak
+organik moleküllerin nasıl çizileceğine ilişkin bir eğitim modülü 
vardı.</p>
+
+<p>Blender, Inkscape ve komut satırı arayüzü gibi farklı Özgür Yazılım
+uygulamalarının kullanımını bize öğretmek için okul ve ILUG-Cochin 
ortaklaşa
+eğitim faaliyetleri yürütmüştür.</p>
+
+<p>Okul ayrıca öğrencilerin karşılaşabilecekleri konular hakkında 
sorular
+sorabilecekleri bir <a
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat";>IRC</a> kanalı 
açtı.</p> 
+
+<h3>Özgür Yazılıma Bağlılık</h3>
+
+<p>Başlangıçta yeni sistem çift ön yükleme esasına göre kullanıldı. 
Çünkü biz,
+öğretmenler, Özgür Yazılım'a aşina değildik ama çok geçmeden büyük 
ölçüde
+tanıdık. Şu anda bilgisayarlarımızın hiçbirinde özel mülk bir sistem 
kurulu
+değil ve hiçbir özel mülk program kullanılmıyor. Sınıfta ve idari 
ofislerde
+sadece Özgür Yazılım kullanılmaktadır.</p>
+
+<p>Sınıfta <a href= "http://directory.fsf.org/wiki/GIMP/";>GIMP</a>, <a href=
+"http://directory.fsf.org/wiki/TuxPaint";>Tux Paint</a>, <a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/Audacity";>Audacity</a>, <a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/GPeriodic";>GPeriodic</a> ve <a
+href="http://www.libreoffice.org/";>LibreOffice</a> gibi çok çeşitli özgür
+programlar kullanıyoruz ancak diğerleri de var.</p>
+
+<p>Öğrencilere ayrıca 8. sınıftan itibaren (13 yaş) Python programlama 
dili
+tanıtılmaktadır.</p> 
+
+<h3>Sonuçlar</h3>
+
+<div class="pict wide">
+
+<a href="/education/misc/tuxpaint.jpg">
+<img src="/education/misc/tuxpaint-sm.jpg" 
+alt="Adeenia çiçeğinin damgasını gösteren Malayalamca TuxPaint 
arayüzünün
+görüntüsü." /></a>
+
+<p>Malayalamcadaki Adeenia çiçeğinin adını söyleyen bir öğrenciyi <a
+href="/education/misc/adeenia.ogg">dinleyin</a>.</p>
+
+</div>
+
+<p>Kerala Eyaleti'nde eğitim; "IT-enabled" oldu, bu da öğrencilerin BT
+Laboratuvarı dışındaki düzenli müfredat konularını öğrenirken ilk 
elden
+teknoloji bilgisi edindiklerini gösteriyor. Bu, GNU/Linux'ta bulunan çok
+sayıda yüksek kaliteli eğitim uygulaması nedeniyle mümkündür.</p>
+
+<p>Özgür Yazılım'ın şeffaflığı ve iş birlikçi yöntemi; 
öğrencilerin ve
+öğretmenlerin teknolojiye derinlemesine dalmalarını sağladı ve topluma
+çeşitli şekillerde katkıda bulunma yeteneklerini geliştirdi. Önemli bir
+katkı, Tux Paint'in ana dilimiz olan Malayalamcaya yerelleştirilmesiydi.</p>
+
+<p>Bir başka katkı, TuxPaint'e yeni damgaların eklenmesiydi. Yerli 
çiçekler
+fotoğraflandı ve resimler 6. ve 7. sınıf öğrencileri tarafından 
görüntü
+düzenleme programı GIMP kullanılarak düzenlendi. Elde edilen görüntüler 
daha
+sonra Malayalamca yazılan çiçeklerin ismi ile TuxPaint'e entegre edildi. Ek
+olarak öğrenciler kendi sesleriyle çiçeklerin adını kaydetti, bu nedenle
+kullanıcı damgalardan birini seçtiğinde Malayalamca olarak çiçeğin 
adını
+duyacak. Nasıl çalıştığını ve etkinliğin nasıl yapıldığını 
gösteren bir
+video kaydedildi.</p> 
+
+<p>
+
+<!-- TRANSLATORS: Replace the link to the video with subtitles in English with 
+ a link to the video with subtitles in your language, if it exists. Likewise, 
+ modify the link to SubRip subtitles accordingly, and replace the word 
"English" 
+ with the name of your language. -->
+<a href="http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv";>Videoyu
+izleyin ve indirin</a>. <a href="/education/misc/irimpanam.en.srt">Ä°ngilizce
+alt yazıları SubRip biçimindi okuyun ve indirin</a>.
+</p> 
+
+<p>Her iki etkinlik de okula dayalı bir Özgür Yazılım grubu olan 
öğretmen ve
+öğrencilerden oluşan Swathanthra Software Koottayma of VHSS Irimpanam <a
+href="http://sskvhssirimpanam.wordpress.com/";> (SSK VHSS Irimpanam)</a>
+tarafından desteklendi. Amacı Özgür Yazılım felsefesi hakkında 
farkındalık
+yaratmak ve GNU/Linux'ta topluma katkıda bulunmak için yeni uygulamalar
+sunmaktır. Grup aylık toplantılar düzenler ve üyelerini Özgür 
Yazılım'ı
+deneyimlemelerini ve keşfetmelerini teşvik etmek için verdikleri
+özgürlükleri uygulamaya koymak için çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirir.</p>
+
+<p>Diğer okullarla ve Özgür Yazılım topluluğuyla iletişim kurmaya devam 
etmenin
+ve deneyimlerini paylaşmanın bir yolu olarak öğretmenler ve öğrenciler 
her
+yıl National Free Software Conference ve Cyber Safe Day gibi etkinliklere
+katılırlar.</p>
+
+</div> 
+
+<!-- class="edu-cases" -->
+<p>Bu büyük ölçekli hükümet projesinin başarısı için öğretmenlerin,
+öğrencilerin ve yerel grupların bağlılığı ve iş birliği çok 
önemliydi.</p> 
+
+<p>(1) <a id="swathanthra"></a>Swathanthra, "özgür" için Sanskritçe bir
+kelimedir.</p>
+
+<h4>Atıflar</h4>
+
+<p>Bu sayfada gösterilen görüntülerin yanı sıra ses dosyası için 
verilen
+atıflar, bunları <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/";> Creative Commons
+Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a> lisansı altında yayımlayan
+Swathanthra Software Koottayma of VHSS Irimpanam'a aittir.</p>  
+
+<p class="back"> <a href="/education/edu-cases-india.html">Hindistan'da Daha 
Fazla Durum
+Çalışması</a> <br />
+<a href="/education/edu-cases.html">Durum Çalışmalarına Geri Dön</a></p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile
+iletişim kurmanın <a href="/contact/">başka yolları</a> da vardır. Lütfen
+çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine
+gönderin.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve
+önerilerinizi lütfen <a
+href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p><p>Bu
+yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler BENİOKU</a>
+sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri
+gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a
+href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
+ziyaret edebilirsiniz.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2019 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+
+<p>Bu sayfa <a rel="lisans"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası Lisansı</a> altında
+lisanslanmıştır.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
+<ul>
+<li>The FLOSS Information <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2019</li>
+</ul></div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Son Güncelleme:
+
+$Date: 2019/12/01 18:00:59 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: education/edu-software-tuxpaint.tr.html
===================================================================
RCS file: education/edu-software-tuxpaint.tr.html
diff -N education/edu-software-tuxpaint.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/edu-software-tuxpaint.tr.html   1 Dec 2019 18:01:01 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,275 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-software-tuxpaint.en.html" 
-->
+
+<!--#include virtual="/server/html5-header.tr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Tux Paint - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-software-tuxpaint.translist" -->
+<style type="text/css" media="screen,print"><!--
+.pict { margin-top: 2em; border: .2em solid #bbb; }
+.stamp { width: 12.5em; padding: 0 .6em 1.5em; }
+.stamp img, #content .stamp p {
+  width: 100%; padding: 0; margin: 0;
+}
+.stamp p { font-style: italic; }
+#flowers { width: 14.5em; float: right; }
+.stamp { float: right; }
+@media (max-width: 33em) {
+  #flowers, .stamp { float: none; margin: auto; }
+}
+@media (min-width: 55em) {
+  #flowers { width: 29em; }
+  .stamp { float: right; }
+}
+-->
+</style>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/education/education-menu.tr.html" -->
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Eğitim</a> 
&rarr; <a
+href="/education/edu-resources.html">Eğitim Kaynakları</a> &rarr; <a
+href="/education/edu-software.html">Eğitsel Özgür Yazılım</a> &rarr; Tux
+Paint</p>
+
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" -->
+<!--#else -->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#endif -->
+<h2 class="c">Tux Paint</h2>
+
+<h3>Açıklama</h3>
+
+<div class="pict wide">
+
+<!-- GNUN: localize URL /education/misc/tuxpaint-start-sm.tr.png, 
/education/misc/tuxpaint-start.tr.png -->
+<a href="/education/misc/tuxpaint-start.tr.png">
+<img src="/education/misc/tuxpaint-start-sm.tr.png" 
+alt="Tux Paint arayüzünün ekran görüntüsü."/></a>
+</div>
+
+<p>Tux Paint, özellikle çocuklar için oluşturulmuş bir çok platformu
+destekleyen bir çizim programıdır. 3 yaşından küçük çocuklar; bir 
etiket
+tarafından tanımlanan büyük butonların yanı sıra çocuğun kolayca
+tanıyabilmesi için bir simgeye sahip olan net ve sezgisel arayüzünün
+etrafında yol bulmakta güçlük çekmezler. Ekranın merkezinde çocuğun 
çok
+çeşitli araç ve boya fırçalarını kullanarak çizim yapması için beyaz 
bir
+tuval var. Bir başlangıç olarak çocuk boyama kitabındaki gibi renkli 
olması
+gereken resimleri yükleyebilir.</p>
+
+<p>El çizimi ve boyama, geometrik şekiller, boyutlandırma, bir silgi, 
"Yinele"
+ve "Geri Al" seçenekleri, artı boyama sırasında oynayan ses ve etkileyici
+efektler için "Sihir" olarak adlandırılan özel bir araç: Gökkuşağı, 
parıltı,
+tebeşir, bulanıklık, dönüş ve daha fazlası...</p>
+
+<p>Sihir aracının yanı sıra çocuklar arasında diğer popüler özellik; 
bitkiler
+ve çiçekler, hayvanlar, tatil sanatı, gezegenler ve daha fazlası gibi tuval
+üzerine "damgalanabilen" birçok resim ve küçük resim içeren "Damga". Bu
+damgaların birçoğu program kutusundan çıkarılmış ve diğerleri 
kurulacak ayrı
+koleksiyonlar halinde temin edilmiştir. Birçok kullanıcı programda yer
+alması için kendi sanat eserlerine katkıda bulunur; Hindistan'da bir okuldan
+bir grup çocuk tarafından bunun nasıl yapıldığını gösteren bir örnek
+vereceğiz, böylece programın güvence altına aldığı yazılım 
özgürlüğünü
+uygulamaya koyacağız.</p> 
+
+<p>Tux Paint azınlık ve sağdan sola diller dahil olmak üzere 80'den fazla 
dilde
+mevcuttur. Bu kadar çok dil, dünyanın her yerinden kullanıcılar 
tarafından
+yapılan katkıların sonucudur.</p>
+
+<p>Daha fazla öğrenmek için: <a
+href="http://directory.fsf.org/project/TuxPaint/";> FSF Dizini</a>, <a
+href="http://tuxpaint.org";> Tux Paint Resmî Web Sitesi</a></p>        
                      
+
+<h3>Kim Kullanıyor ve Nasıl?</h3>
+
+<div class="pict wide">
+<a href="/education/misc/tuxpaint-stamps.jpg">
+<img src="/education/misc/tuxpaint-stamps-sm.jpg" 
+alt="Malayalamca Tux Paint arayüzünün yerel çiçeklerle birlikte ekran 
görüntüsü."/></a>
+</div>
+
+<p>Ev kullanıcıları tarafından hazırlanan yorumlar ve Tux Paint kullanan
+okullardan gelen öyküler resmi web sitesinde sunulmuştur. Program çocuklar
+için son derece çekici bir ortam sağlarken temel bilgisayar çocukların
+grafik becerilerini tanımaları için en yararlı araçlarından biri olduğu
+bildirilmektedir. Bununla birlikte Tux Paint'i çocuklar için benzer çizim
+yazılımlarına göre daha fazla tercih ettiren özellik, Özgür Yazılım 
olduğu
+gerçeğidir, yani herhangi bir kısıtlama olmadan gelir ve kullanıcıya bir
+dizi özgürlük verir. Örneğin; özgürlüklerden biri, kullanıcının 
programı
+okullar için özel olarak önemli olan birçok iş istasyonuna kurmasına izin
+verilmesidir.</p>
+
+<p>Özgür Yazılım'ın güvence altına aldığı bir diğer önemli 
özgürlük; programı
+kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve değiştirilmiş sürümün
+kopyalarını yeniden dağıtmak için programı değiştirme 
özgürlüğüdür. Bu
+özgürlük sayesinde Tux Paint azınlık grupları tarafından konuşulanlar 
da
+dahil olmak üzere pek çok dilde mevcut. Aslında daha az konuşulan dillere
+yapılan çeviriler kullanıcıların kendileri tarafından sağlanmıştır. 
Bunun
+nedeni, çoğu zaman işleri özgür olmayan yazılımların 
geliştirilmesinden
+oluşan şirketlerin pazar büyüklüğüne dayanan politikalar 
benimsemeleridir:
+Pazar kâr sağlayacak kadar büyük değilse genellikle yatırım yapmakta
+isteksizdirler.</p>
+
+<div id="flowers">
+<div class="stamp">
+<a href="/education/misc/appooppanthaady.jpg">
+<img src="/education/misc/appooppanthaady-sm.jpg"
+alt="Appooppan Thaady çiçeğinin görüntüsü." /></a>
+<p class="c">Malayalamca olarak Appooppan Thaady çiçeğinin adını 
söyleyen bir öğrenciyi
+<a href="/education/misc/appooppanthady.ogg">dinleyin</a>.</p>
+</div> 
+
+<!-- /stamp -->
+<div class="stamp">
+<a href="/education/misc/anthoorium.jpg">
+<img src="/education/misc/anthoorium-sm.jpg"
+alt="Anthoorium çiçeğinin görüntüsü." /></a>
+<p class="c">Malayalamca olarak Anthoorium çiçeğinin adını söyleyen bir 
öğrenciyi <a
+href="/education/misc/anthoorium.ogg">dinleyin</a>.</p>
+</div> 
+<!-- /stamp -->
+</div> 
+
+<!-- /#flowers -->
+<p>Tux Paint'te yazılım özgürlüğünün nasıl uygulanabileceğinin 
güzel bir
+örneği; Hindistan'ın Kerala Eyaleti'ndeki <a
+href="/education/edu-cases-india-irimpanam.html">VHSS Irimpanam</a>
+okulundan 11 ve 12 yaşındaki öğrenciler tarafından yapılan
+çalışmadır. Çalışma, programın öğrenciler tarafından çekilen 
fotoğraflardan
+bir dizi damga eklenmesinden oluşuyordu. Yerel çiçeklerin resimlerini
+çektiler ve dijital görüntüleri özgür GNU Görüntü İşleme Programı 
<a href=
+"http://directory.fsf.org/project/gimp/";>GIMP (GNU Image Manipulation
+Program)</a> ile işleyerek her çiçeğin adını İngilizce ve yerel dil olan
+Malayalamca olarak eklediler. Tux Paint'in ses işlevi olduğundan dolayı
+öğrenciler çiçeklerin adını kendi sesleriyle Malayalamca olarak da
+kaydetmişlerdir, bu nedenle bu çiçeklerden biri tuvale damgalanmak üzere
+seçildiğinde kullanıcı görecek ve çiçeğin adını Malayalamca olarak
+duyacaktır. <a
+href="http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv";>
+Videoyu</a> ve <a href="/education/misc/irimpanam.en.srt">SubRip alt
+yazılarını</a> izleyin ve indirin.</p> 
+
+<p>Bu okul tarafından programın değiştirilme özgürlüğünün 
uygulanmasıyla
+yapılan ek bir etkinlik, Tux Paint arayüzünün Kerala eyaletinde konuşulan
+dil olan Malayalamcaya çevrilmesiydi.</p>
+
+<h3>Neden?</h3>
+
+<p>Programı değiştirme özgürlüğü; okul tarafından temel bilgisayar 
grafiksel
+becerilerini öğretme veya çocukları eğlendirme kapsamının ötesine 
geçmek
+için kullanılan önemli bir kaynaktır. Onlara bilişim teknolojisinin 
bağlı
+olunması gereken bir şey olmadığını, kullanıcıya uygulanması gereken 
bir şey
+değil, kullanıcılara gereksinimlerine göre hizmet edecek bir araç 
olduğunu
+göstermek için kullanıldı.</p> 
+
+<p>Programı Laboratuvar'daki tüm bilgisayarlara kurma özgürlüğü de 
önemliydi
+çünkü okul lisanslara yatırım yapmak için ekonomik kaynakları
+kısıtlıyordu. Okul; programın orijinal ve değiştirilmiş versiyonunun
+kopyalarını öğrencilere dağıtarak ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere 
yardım
+sağlamıştır.</p>
+
+<h3>Sonuçlar</h3>
+
+<p>Tux Paint'e damga eklemek; öğrenciler için heyecan verici ve 
zenginleştirici
+bir deneyim oldu. İlk olarak programın nasıl çalıştığını analiz 
ettiler ve
+programın, damgaların uygulanması için kullandığı mekanizmayı
+keşfettiler. Ardından programın bu özel özelliğinin damgaların 
eklenmesine
+nasıl izin verdiğini ve nasıl yapıldığını öğrendiler. Ayrıca 
görüntülerin
+değiştirilmesi sırasında GIMP hakkında daha derin bir bilgi edindiler. 
Tüm
+süreç onlara sadece yeni tekniksel yetenekler geliştirmekle kalmayıp aynı
+zamanda yerel bitki örtüsünü tanımlamak ve takdir etmek için bir fırsat
+verdi. En önemlisi, programcı olmayan veya çocuk bile olsa, yazılım
+özgürlüğü verildiğinde bilişim teknolojisini etkileyebileceğini ve
+geliştirebileceğini öğrendiler.</p>
+
+<hr />
+
+<h4>Atıflar</h4>
+
+<p>Yerel çiçeklerle Malayalamca Tux Paint arayüzü, Appooppan Thaady ve
+Anthoorium çiçeklerinin görüntüsü yanı sıra her iki ses dosyası da
+Vocational Higher Secondary School Irimpanam'ın izniyle ve CC-BY-SA, <a
+rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/";>
+Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported</a> lisansıyla
+lisanslanmıştır.</p> 
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile
+iletişim kurmanın <a href="/contact/">başka yolları</a> da vardır. Lütfen
+çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine
+gönderin.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve
+önerilerinizi lütfen <a
+href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p><p>Bu
+yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler BENİOKU</a>
+sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri
+gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a
+href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
+ziyaret edebilirsiniz.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Bu sayfa <a rel="lisans"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası Lisansı</a> altında
+lisanslanmıştır.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
+<ul>
+<li>The FLOSS Information <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2019</li>
+</ul></div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Son Güncelleme:
+
+$Date: 2019/12/01 18:01:01 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr-en.html
===================================================================
RCS file: education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr-en.html
diff -N education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-cases-india-irimpanam.tr-en.html  1 Dec 2019 18:01:01 
-0000    1.1
@@ -0,0 +1,256 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+
+<title>Vocational Higher Secondary School Irimpanam
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-cases-india-irimpanam.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/education/education-menu.html" -->
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Education</a> 
&rarr;
+<a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a> &rarr; 
+<a href="/education/edu-cases-india.html">India</a> &rarr; Vocational 
+Higher Secondary School Irimpanam</p>
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" --><!--#else -->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#endif -->
+<h2>Vocational Higher Secondary School Irimpanam</h2>
+
+<p>The following report is based on information provided to us by the 
+school's staff.</p>     
+
+<div class="edu-cases">
+
+<h3>Location</h3>
+
+<p>The school is located in Irimpanam, an area close to the city of 
+Tripunithura, in the Ernakulam district of the 
+<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kerala#Education";> State of 
+Kerala</a>, India.</p>
+
+<h3>About</h3>
+
+<p>Founded in 1940, the <!--a href="http://vhssirimpanam.org/"-->Vocational 
+Higher Secondary School Irimpanam<!--/a--> is a privately owned school aided 
+by the State. It offers instruction from Upper Primary to High School 
+levels (grades 5 to 7 and 8 to 10 respectively). Nearly 1,000 students 
+from 10 to 15 years old attend the school.</p> 
+
+<h3>Motivation</h3>
+
+<p>Our institution took special interest in promoting the main aspects 
+of the philosophy of the GNU Project, such as the freedom to share 
+knowledge and the freedom to cooperate with our community by 
+contributing improvements to computer programs. This awareness about 
+Swathanthra Software <a href="#swathanthra">(1)</a> was largely the 
+result of what we learned at the meetings organized by the 
+<a 
href="https://web.archive.org/web/20160621163732/http://www.ilug-cochin.org/";> 
Indian Libre User Group 
+(ILUG-Cochin)</a> in the nearby city of Kochi. Attending those meetings 
+also helped us to work in close connection with the Free Software 
+community.</p>
+
+<h3>How We Did It</h3>
+
+<p>The migration to Free Software in our school was the result of a
+project designed and established by the Government of Kerala, called 
+<a href="https://itschool.gov.in/otherprograms.php";>IT@School</a>. The 
project, 
+started in 2001, involved several thousand schools in Kerala and in 2006
+it switched completely to Free Software.</p>
+
+<div class="pict wide">
+
+<a href="/education/misc/irimpanam-school.jpg">
+<img src="/education/misc/irimpanam-school-sm.jpg" 
+alt="Image of students at a Free Software event." /></a>
+
+<p>Students at a Free Software event organized by SSK VHSS Irimpanam.</p>
+
+</div>
+
+<p>Training courses for teachers were implemented by the government to
+teach us the basics of the new Free Operating System and how to 
+install it. The new system was customized for the first time by 
+<a href="http://space-kerala.org/node/10/";>SPACE</a>, an agency based in
+Kerala that promotes the use of Free Software in the private and public
+sectors. SPACE, as well as local Swathanthra Software users groups, 
+played a fundamental role during the process by providing constant 
+support to teachers. One of the workshops organized by SPACE helped us 
+to build the website of our school using Free Software.</p>
+
+<p>Training was not limited to software, it also included teaching the 
+basics of hardware maintenance to teachers and students. In our school,
+10 years old students know how to assemble a PC.</p>
+
+<p>The use of Free programs in the classroom was facilitated by the 
+implementation of training modules aimed at instructing teachers on the 
+use of specific programs for teaching various subjects. 
+For example, there was a training module for teachers of Mathematics on 
+how to use <a href="http://directory.fsf.org/wiki/Dr._geo";>Dr Geo</a>
+for teaching geometry, another one for teachers of Chemistry on how to 
+draw organic molecules using
+<a href="http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool";>Chemtool</a>, and 
+many others.</p>
+
+<p>Other training activities were conducted jointly by the school and 
+ILUG-Cochin to teach us the use of different Free Software applications
+such as Blender, Inkscape, and the command line interface.</p>
+
+<p>The school has also opened an 
+<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat";>IRC</a> 
+channel where students can ask questions about issues they may encounter.</p> 
+
+<h3>Commitment to Free Software</h3>
+
+<p>At the beginning the new system was used on a dual-boot basis, 
+because we teachers were not familiar with Free Software, but we
+soon got acquainted with it to a great extent. At present, no
+proprietary systems are installed in any of our computers and no
+proprietary programs are being used. Only Free Software is being used in 
+the classroom and in the administration offices.</p>
+
+<p>We use a wide range of free programs in the classroom, such as
+<a href= "http://directory.fsf.org/wiki/GIMP/";>GIMP</a>,
+<a href= "http://directory.fsf.org/wiki/TuxPaint";>Tux Paint</a>,
+<a href="http://directory.fsf.org/wiki/Audacity";>Audacity</a>,
+<a href="http://directory.fsf.org/wiki/GPeriodic";>GPeriodic</a> and
+<a href="http://www.libreoffice.org/";>LibreOffice</a>,
+but there are many others.</p>
+
+<p>Students are also introduced to the programming language Python as 
+from grade 8 (13 years old).</p> 
+
+<h3>Results</h3>
+
+<div class="pict wide">
+
+<a href="/education/misc/tuxpaint.jpg">
+<img src="/education/misc/tuxpaint-sm.jpg" 
+alt="Image of the TuxPaint interface in Malayalam showing the stamp for 
+the Adeenia flower." /></a>
+
+<p><a href="/education/misc/adeenia.ogg">Listen</a> to a student 
+pronounce the name of the Adeenia flower in Malayalam.</p>
+
+</div>
+
+<p>Education in the State of Kerala has become "IT-enabled", meaning 
+that students are getting first hand technology knowledge while learning 
+regular curriculum subjects outside the IT Lab. This is possible due to 
+the large number of high quality educational applications available in 
+GNU/Linux.</p>
+
+<p>The transparency and the cooperative method of Free Software helped
+students and teachers to dive deep into technology and made them capable 
+of contributing to the community in various ways. One important 
+contribution was the localization of the interface of
+<a href="/education/edu-software-tuxpaint.html">Tux Paint</a> in 
+Malayalam, our mother tongue.</p>
+
+<p>Another contribution was the addition of new stamps in TuxPaint. Native 
+flowers were photographed and the pictures edited by 6th and 7th grade 
students 
+using the image editing program GIMP. The resulting images were then 
integrated 
+in TuxPaint with the name of the flowers written in Malayalam. As a plus, 
+students recorded with their own voices the name of the flowers, so when the 
+user selects one of the stamps, she will hear the name of the flower in 
+Malayalam. A video was recorded to illustrate how it works and how the 
activity 
+was done.</p> 
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Replace the link to the video with subtitles in English with 
+ a link to the video with subtitles in your language, if it exists. Likewise, 
+ modify the link to SubRip subtitles accordingly, and replace the word 
"English" 
+ with the name of your language. --> 
+
+<a href="http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv";>Watch and 
+download the video</a>. <a href="/education/misc/irimpanam.en.srt">Read and 
+download the English subtitles in SubRip format</a>.
+</p> 
+
+<p>Both activities were promoted by Swathanthra Software Koottayma of 
+VHSS Irimpanam <a href="http://sskvhssirimpanam.wordpress.com/";>
+(SSK VHSS Irimpanam)</a>, a Free Software group of teachers and students 
+based on the school. Its aim is to build awareness on the philosophy of 
+Free Software and to introduce new applications in GNU/Linux as a way of 
+contributing to the community. The group organizes monthly meetings and 
+it performs various kinds of activities to encourage its members to 
+experiment and explore Free Software so as to put into practice the 
+freedoms that it grants.</p>
+
+<p>As a way of keeping in touch and sharing experiences with other 
+schools and with the Free Software community, teachers and students each 
+year participate in events such as the National Free Software Conference 
+and the Cyber Safe Day.</p>
+
+</div> <!-- class="edu-cases" -->
+
+<p>The commitment and the collaboration of teachers, students and local 
+groups was essential to the success of this large scale government 
+project.</p> 
+
+<p>(1) <a id="swathanthra"></a>Swathanthra is the Sanskrit word for 
+"free" as in freedom.</p>
+
+<h4>Credits</h4>
+
+<p>Credits for both images shown on this page, as well as for the audio 
+file, go to Swathanthra Software Koottayma of VHSS Irimpanam, who 
+released them under a 
+<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/";>
+Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a> License.</p>  
+
+<p class="back"> <a href="/education/edu-cases-india.html">More Case Studies 
in India</a> <br />
+<a href="/education/edu-cases.html">Back to Case Studies</a></p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2019 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2019/12/01 18:01:01 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: education/po/edu-software-tuxpaint.tr-en.html
===================================================================
RCS file: education/po/edu-software-tuxpaint.tr-en.html
diff -N education/po/edu-software-tuxpaint.tr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-software-tuxpaint.tr-en.html    1 Dec 2019 18:01:03 
-0000    1.1
@@ -0,0 +1,245 @@
+<!--#include virtual="/server/html5-header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+
+<title>Tux Paint
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-software-tuxpaint.translist" -->
+
+<style type="text/css" media="screen,print"><!--
+.pict { margin-top: 2em; border: .2em solid #bbb; }
+.stamp { width: 12.5em; padding: 0 .6em 1.5em; }
+.stamp img, #content .stamp p {
+  width: 100%; padding: 0; margin: 0;
+}
+.stamp p { font-style: italic; }
+#flowers { width: 14.5em; float: right; }
+.stamp { float: right; }
+@media (max-width: 33em) {
+  #flowers, .stamp { float: none; margin: auto; }
+}
+@media (min-width: 55em) {
+  #flowers { width: 29em; }
+  .stamp { float: right; }
+}
+--></style>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/education/education-menu.html" -->
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Education</a> 
&rarr; 
+<a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a> &rarr; 
+<a href="/education/edu-software.html">Educational Free Software</a> &rarr;
+Tux Paint</p>
+
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" --><!--#else -->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#endif -->
+
+<h2 class="c">Tux Paint</h2>
+
+<h3>Description</h3>
+
+<div class="pict wide">
+<!-- GNUN: localize URL /education/misc/tuxpaint-start-sm.png, 
/education/misc/tuxpaint-start.png -->
+<a href="/education/misc/tuxpaint-start.png">
+<img src="/education/misc/tuxpaint-start-sm.png" 
+alt="Screenshot of the Tux Paint interface."/></a>
+</div>
+
+<p>Tux Paint is a cross-platform drawing program created specifically 
+for children. Little kids as young as 3 years old have no difficulty in 
+finding their way around its clear and intuitive interface which 
+features large buttons identified by a label as well as an icon so that
+the child can easily recognize them. At the center of the screen there
+is a white canvas for the child to draw making use of a wide variety of
+tools and paint brushes. As a start, the child can load outlined 
+pictures to be colored, as in a coloring-book.</p>
+
+<p>The program includes all of the most common drawing tools such as 
+lines and brushes for free-hand drawing and coloring, geometric shapes, 
+sizing, an eraser, the "Redo" and "Undo" options, plus sound that plays 
+while painting and a special tool called "Magic" for impressive effects: 
+rainbow, glitter, chalk, blur, flip, and more.</p>
+
+<p>Along with the Magic tool, the other popular feature among children 
+is "Stamp", which contains loads of pictures and clip art that can 
+be "stamped" on the canvas, such as plants and flowers, animals, holiday
+art, planets, and much more. Many of these stamps are provided with the
+program out of the box, and others are available as separate collections 
+to be installed. Many users contribute their own art work to be included
+as stamps in the program; here we are going to see an example of
+how this was done by a group of children from a school in India, thus
+putting into practice the software freedom that the program guarantees.</p> 
+
+<p>Tux Paint is available in more than 80 languages, including minority
+and right-to-left languages. Such a large number of languages is the
+result of contributions made by users from all over the world.</p>
+
+<p>To learn more: <a href="http://directory.fsf.org/project/TuxPaint/";>
+FSF Directory</a>, <a href="http://tuxpaint.org";>
+Tux Paint Official Website</a></p>                       
        
+
+<h3>Who's Using It and How</h3>
+
+<div class="pict wide">
+<a href="/education/misc/tuxpaint-stamps.jpg">
+<img src="/education/misc/tuxpaint-stamps-sm.jpg" 
+alt="Screenshot of the Tux Paint interface in Malayalam with native 
flowers."/></a>
+</div>
+
+<p>Comments by <a href="http://tuxpaint.org/comments/";>home users</a>
+and stories from <a href="http://tuxpaint.org/schools/";>schools</a>
+using Tux Paint are presented in the official website. There are reports 
+that the program is one of the most helpful tools for children to get
+acquainted with basic computer graphic skills while providing a highly
+attractive environment for them. However, the distinctive feature that 
+makes Tux Paint preferable to similar drawing software for kids is
+the fact that it is Free Software, meaning it comes with no restrictions 
+of any sort and the user is granted a series of freedoms. For example, 
+one of the freedoms is that the user is allowed to install the program 
+in as many work stations as needed, which is specially important for 
+schools.</p>
+
+<p>Another significant freedom that Free Software guarantees is the 
+freedom to modify the program so as to adapt it to the user's needs and 
+to redistribute copies of the modified version. It is thanks to this
+freedom that Tux Paint is available in so many languages, including
+those spoken by minority groups. In fact, translations into less widely
+spoken languages have been provided by the users themselves. This is so
+because most of the time, companies whose business consists of
+development of nonfree software adopt policies on the basis of market
+size: if the market is not large enough to ensure profit, they are
+generally reluctant to invest on it.</p>
+
+<div id="flowers">
+<div class="stamp">
+<a href="/education/misc/appooppanthaady.jpg">
+<img src="/education/misc/appooppanthaady-sm.jpg"
+alt="Image of the Appooppan Thaady flower." /></a>
+<p class="c"><a href="/education/misc/appooppanthady.ogg">Listen</a> to a 
student 
+pronounce the name of the Appooppan Thaady flower in Malayalam.</p>
+</div> <!-- /stamp -->
+
+<div class="stamp">
+<a href="/education/misc/anthoorium.jpg">
+<img src="/education/misc/anthoorium-sm.jpg"
+alt="Image of the Anthoorium flower." /></a>
+<p class="c"><a href="/education/misc/anthoorium.ogg">Listen</a> to a student 
+pronounce the name of the Anthoorium flower in Malayalam.</p>
+</div> <!-- /stamp -->
+</div> <!-- /#flowers -->
+
+<p>A good example of how software freedom can be applied in Tux Paint is
+the work done by 11 and 12 years old students from the
+<a href="/education/edu-cases-india-irimpanam.html">VHSS Irimpanam</a>
+school in the State of Kerala, in India. The work consisted in adding a
+series of stamps to the program, from photographs taken by the students 
+themselves. They took pictures of autochthonous flowers and processed 
+the digital images with the free libre GNU Image Manipulation Program
+<a href= "http://directory.fsf.org/project/gimp/";>GIMP</a>, adding also
+the name of each flower in English and in Malayalam, the local language.
+As Tux Paint has a sound function, students also recorded with their own
+voices the name of the flowers in Malayalam, so when one of these 
+flowers is chosen to be stamped onto the canvas, the user will see and 
+hear the name of the flower in Malayalam. 
+<a href="http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv";>
+Watch and download the video</a> and <a 
+href="/education/misc/irimpanam.en.srt">the SubRip subtitles</a>.</p> 
+
+<p>An additional useful activity done by this school by applying the
+freedom to modify the program, was the translation of the Tux Paint
+interface into Malayalam, the language spoken in the state of Kerala.</p>
+
+<h3>Why</h3>
+
+<p>The freedom to modify the program is an important resource that was 
+used by the school to reach beyond the scope of teaching basic computer 
+graphical skills or entertaining children. It was used to show them 
+that information technology is not something to be subjected to, not 
+something that should be imposed upon the user, but an instrument to 
+serve users according to their requirements.</p> 
+
+<p>The freedom to install the program in all computers in the Lab was
+also important, since the school has limited economical resources to
+invest in licenses. By distributing copies of the original and modified
+version of the program to the students, the school provided
+assistance to families undergoing economic hardship.</p>
+
+<h3>Results</h3>
+
+<p>Adding stamps to Tux Paint was an exciting and enriching experience
+for the students. First, they analyzed how the program works and 
+discovered the mechanism that the program uses for the implementation 
+of stamps. Then they learned how this particular characteristic of the 
+program permitted the addition of stamps and how to do it. They also 
+acquired a deeper knowledge of GIMP during the manipulation of the 
+images. The whole process gave them an opportunity not only to develop
+new technical abilities, but also to identify and appreciate local 
+flora. Most importantly, they learned that anyone, even non programmers 
+or children, can actually influence and improve information 
+technology when software freedom is granted.</p>
+
+<hr />
+
+<h4>Credits</h4>
+
+<p>Images of the Tux Paint interface in Malayalam with native flowers, 
+of the Appooppan Thaady and Anthoorium flowers, as well as both sound
+files are courtesy of the Vocational Higher Secondary School Irimpanam
+and are licensed under CC-BY-SA, 
+<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/";>
+Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported</a>.</p> 
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2019/12/01 18:01:03 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.tr-en.html
===================================================================
RCS file: gnu/po/gnu-linux-faq.tr-en.html
diff -N gnu/po/gnu-linux-faq.tr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.tr-en.html   1 Dec 2019 18:01:03 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,1599 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<title>GNU/Linux FAQ
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!--#include virtual="/gnu/po/gnu-linux-faq.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>GNU/Linux FAQ by Richard Stallman</h2>
+
+<div class="announcement">
+ <blockquote><p>To learn more about this issue, you can also read
+our page on <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux and the GNU Project</a>, 
our
+ page on <a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Why GNU/Linux?</a>
+and our page on <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU
+Users Who Have Never Heard of GNU</a>.</p></blockquote>
+</div>
+
+<p>
+When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a
+system that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions.
+Here are common questions, and our answers.</p>
+
+<ul>
+
+<li><a href="#why">Why do you call the system we use GNU/Linux and not 
Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#whycare">Why is the name important?</a></li>
+
+<li><a href="#what">What is the real relationship between GNU and 
Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#howerror">How did it come about that most
+  people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#always">Should we always say
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxalone">Would Linux have achieved
+  the same success if there had been no GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#divide">Wouldn't it be better for the
+  community if you did not divide people with this request?</a></li>
+
+<li><a href="#freespeech">Doesn't the GNU project
+  support an individual's free speech rights to call the system by
+  any name that individual chooses?</a></li>
+
+<li><a href="#everyoneknows">Since everyone
+  knows the role of GNU in developing the system, doesn't the
+  &ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying?</a></li>
+
+<li><a href="#everyoneknows2">Since I know the role of
+  GNU in this system, why does it matter what name I use?</a></li>
+
+<li><a href="#windows">Isn't shortening
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like
+  shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to
+  &ldquo;Windows&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#tools">Isn't GNU a collection of programming
+  tools that were included in Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#osvskernel">What is the difference between an operating
+  system and a kernel?</a></li>
+
+<li><a href="#house">The kernel of a system is like the foundation
+  of a house. How can a house be almost complete when it doesn't have a
+  foundation?</a></li>
+
+<li><a href="#brain">Isn't the kernel the brain of the
+  system?</a></li>
+
+<li><a href="#kernelmost">Isn't writing the kernel
+  most of the work in an operating system?</a></li>
+
+<li><a href="#notinstallable">How can GNU be an
+  operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo;
+  and install it?</a></li>
+
+<li><a href="#afterkernel">We're calling the whole
+  system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an
+  operating system after a kernel?</a></li>
+
+<li><a href="#feel">Can another system have &ldquo;the
+  feel of Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#long">The problem with
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about
+  recommending a shorter name?</a></li>
+
+<li><a href="#long1">How about calling the system
+  &ldquo;GliNUx&rdquo; (instead of &ldquo;GNU/Linux&rdquo;)?</a></li>
+
+<li><a href="#long2">The problem with
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. Why should
+  I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#long3">Unfortunately,
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is five syllables. People won't use such a
+  long term. Shouldn't you find a shorter one?</a></li>
+
+<li><a href="#justgnu">Since Linux is a secondary
+  contribution, would it be false to the facts to call the system
+  simply &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#trademarkfee">I would have to pay a
+  fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and
+  that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it
+  wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to
+  save the fee?</a></li>
+
+<li><a href="#many">Many other projects contributed to the
+  system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many
+  more programs. Don't your arguments imply we have to give them
+  credit too? (But that would lead to a name so long it is
+  absurd.)</a></li>
+
+<li><a href="#others">Many other projects contributed to
+  the system as it is today, but they don't insist on calling it
+  XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?</a></li>
+
+<li><a href="#allsmall">GNU is a small fraction of the system
+  nowadays, so why should we mention it?</a></li>
+
+<li><a href="#manycompanies">Many companies
+  contributed to the system as it is today; doesn't that mean
+  we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#whyslash">Why do you write
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU
+  Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#whyorder">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames0">My distro's developers call it
+  &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, but that doesn't say anything about
+  what the system consists of. Why shouldn't they call it whatever
+  they like?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames">My distro is called
+  &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really
+  Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames1">My distro's official
+  name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the
+  distro anything but &ldquo;Foobar Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#companies">Wouldn't it be more
+  effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to
+  call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than
+  asking individuals?</a></li>
+
+<li><a href="#reserve">Wouldn't it be better to
+  reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that
+  are purely free software? After all, that is the ideal of
+  GNU.</a></li>
+
+<li><a href="#gnudist">Why not make a GNU distribution of
+  Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxgnu">Why not just say &ldquo;Linux
+  is the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of
+  GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#condemn">Did the GNU Project condemn and
+  oppose use of Linux in the early days?</a></li>
+
+<li><a href="#wait">Why did you wait so long before
+  asking people to use the name GNU/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#allgpled">Should the GNU/<i>name</i> convention
+  be applied to all programs that are GPL'ed?</a></li>
+
+<li><a href="#unix">Since much of GNU comes from Unix,
+  shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in
+  its name?</a></li>
+
+<li><a href="#bsd">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo;
+too?</a></li>
+
+<li><a href="#othersys">If I install the GNU tools on
+  Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a></li>
+
+<li><a href="#justlinux">Can't Linux be used without
+GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#howmuch">How much of the GNU system
+is needed for the system to be GNU/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxsyswithoutgnu">Are there complete Linux systems [sic] 
without GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#usegnulinuxandandroid">Is it correct to say &ldquo;using
+  Linux&rdquo; if it refers to using GNU/Linux and using Android?</a></li>
+
+<li><a href="#helplinus">Why not call the system
+  &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as
+  posterboy for our community?</a></li>
+
+<li><a href="#claimlinux">Isn't it wrong for us to label Linus
+  Torvalds' work as GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#linusagreed">Does Linus Torvalds
+  agree that Linux is just the kernel?</a></li>
+
+<li><a href="#finishhurd">Why not finish
+  the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole,
+  and forget the question of what to call GNU/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#lost">The battle is already
+  lost&mdash;society has made its decision and we can't change it,
+  so why even think about it?</a></li>
+
+<li><a href="#whatgood">Society has made its decision
+  and we can't change it, so what good does it do if I say
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#explain">Wouldn't it be better to call
+  the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin
+  with a ten-minute explanation?</a></li>
+
+<li><a href="#treatment">Some people laugh at you when
+  you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself
+  to this treatment?</a></li>
+
+<li><a href="#alienate">Some people condemn you when you
+  ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by
+  alienating them?</a></li>
+
+<li><a href="#rename">Whatever you contributed,
+  is it legitimate to rename the operating system?</a></li>
+
+<li><a href="#force">Isn't it wrong to force people to call
+  the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#whynotsue">Why not sue people who call
+  the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#BSDlicense">Since you objected to the original
+  BSD license's advertising requirement to give credit to the University of
+  California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU 
project?</a></li>
+
+<li><a href="#require">Shouldn't you put something in
+  the GNU GPL to require people to call the system
+  &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#deserve">Since you failed to put
+  something in the GNU GPL to require people to call the system
+  &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you
+  complaining now?</a></li>
+
+<li><a href="#contradict">Wouldn't you be better off
+  not contradicting what so many people believe?</a></li>
+
+<li><a href="#somanyright">Since many people call it
+  &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a></li>
+
+<li><a href="#knownname">Isn't it better to call the
+  system by the name most users already know?</a></li>
+
+<li><a href="#winning">Many people care about what's convenient or
+  who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't you
+  get more of their support by a different road?</a></li>
+
+</ul>
+
+<dl>
+
+<dt id="why">Why do you call the system we use GNU/Linux and not
+  Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#why">#why</a>)</span></dt>
+
+<dd>Most operating system distributions based on Linux as kernel are
+basically modified versions of the GNU operating system. We began
+developing GNU in 1984, years before Linus Torvalds started to write
+his kernel. Our goal was to develop a complete free operating system.
+Of course, we did not develop all the parts ourselves&mdash;but we led the way.
+We developed most of the central components, forming the largest single
+contribution to the whole system. The basic vision was ours too.
+<p>
+In fairness, we ought to get at least equal mention.</p>
+
+<p>See <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux and the GNU System</a>
+and <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU Users Who Have
+Never Heard of GNU</a> for more explanation, and <a
+href="/gnu/the-gnu-project.html">The GNU Project</a> for the
+history.</p> </dd>
+
+<dt id="whycare">Why is the name
+  important? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whycare">#whycare</a>)</span></dt>
+
+<dd>Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to
+the free software community, many of them do not care about freedom.
+People who think the whole system is Linux tend to get confused and
+assign to those developers a role in the history of our community
+which they did not actually play. Then they give inordinate weight to
+those developers' views.
+<p>
+Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism
+played in building our community, and
+<a href="/gnu/why-gnu-linux.html">helps the public recognize the
+practical importance of these ideals</a>.</p>
+</dd>
+
+<dt id="what">What is the real relationship between GNU and Linux? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#what">#what</a>)</span></dt>
+
+<dd>The GNU operating system and the Linux kernel are separate
+software projects that do complementary jobs. Typically they are
+packaged in a <a href="/distros/distros.html">GNU/Linux distribution</a>, and 
used
+together.</dd>
+
+<dt id="howerror">How did it come about that most
+  people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#howerror">#howerror</a>)</span></dt>
+
+<dd>Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread 
faster
+than the corrective information.
+<p>
+The people who combined Linux with the GNU system were not aware that
+that's what their activity amounted to. They focused their attention
+on the piece that was Linux and did not realize that more of the
+combination was GNU. They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though 
that
+name did not fit what they had. It took a few years for us to realize
+what a problem this was and ask people to correct the practice. By
+that time, the confusion had a big head start.</p>
+<p>
+Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard why
+that's not the right thing. They saw others using that name and
+assume it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false
+picture of the system's origin, because people tend to suppose that
+the system's history was such as to fit that name. For
+instance, they often believe its development was started by Linus
+Torvalds in 1991. This false picture tends to reinforce the idea
+that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;.</p>
+<p>
+Many of the questions in this file represent people's attempts to
+justify the name they are accustomed to using.</p>
+</dd>
+
+<dt id="always">Should we always say
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#always">#always</a>)</span></dt>
+<dd>
+Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When
+you're referring specifically to the kernel, you should call it
+&ldquo;Linux&rdquo;, the name its developer chose.
+<p>
+When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence
+they call the whole system by the same name as the kernel.
+This causes many kinds of confusion, because only experts can tell
+whether a statement is about the kernel or the whole system.
+By calling the whole system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel
+&ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the ambiguity.</p>
+</dd>
+
+<dt id="linuxalone">Would Linux have
+  achieved the same success if there had been no
+  GNU? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linuxalone">#linuxalone</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+In that alternative world, there would be nothing today like the
+GNU/Linux system, and probably no free operating system at all. No
+one attempted to develop a free operating system in the 1980s except
+the GNU Project and (later) Berkeley CSRG, which had been specifically
+asked by the GNU Project to start freeing its code.
+<p>
+Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland
+in 1990. It's possible that even without this influence he might have
+written a Unix-like kernel, but it probably would not have been free
+software. Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under
+the GNU GPL. (See the release notes for version 0.12.)</p>
+<p>
+Even if Torvalds had released Linux under some other free software
+license, a free kernel alone would not have made much difference to
+the world. The significance of Linux came from fitting into a larger
+framework, a complete free operating system: GNU/Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="divide">Wouldn't it be better for the
+  community if you did not divide people with this request? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#divide">#divide</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing people. 
 We
+are asking them to give the GNU Project credit for the GNU operating
+system. This does not criticize anyone or push anyone away.
+<p>
+However, there are people who do not like our saying this. Sometimes
+those people push us away in response. On occasion they are so rude
+that one wonders if they are intentionally trying to intimidate us
+into silence. It doesn't silence us, but it does tend to divide the
+community, so we hope you can convince them to stop.</p>
+<p>
+However, this is only a secondary cause of division in our community.
+The largest division in the community is between people who appreciate
+free software as a social and ethical issue and consider proprietary
+software a social problem (supporters of the free software movement),
+and those who cite only practical benefits and present free software
+only as an efficient development model (the open source movement).</p>
+<p>
+This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter
+of differing basic values. It is essential for the community to see
+and think about this disagreement. The names &ldquo;free
+software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; are the banners of the
+two positions.
+See <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Why Open
+Source misses the point of Free Software</a>.</p>
+<p>
+The disagreement over values partially aligns with the amount of
+attention people pay to the GNU Project's role in our community.
+People who value freedom are more likely to call the system
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and people who learn that the system is 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; are
+more likely to pay attention to our philosophical arguments for
+freedom and community (which is why the choice of name for the system
+makes a real difference for society). However, the disagreement would
+probably exist even if everyone knew the system's real origin and its
+proper name, because the issue is a real one. It can only go away if
+we who value freedom either persuade everyone (which won't be easy) or
+are defeated entirely (let's hope not).</p>
+</dd>
+
+<dt id="freespeech">Doesn't the GNU project
+     support an individual's free speech rights to call the system by
+     any name that individual chooses? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#freespeech">#freespeech</a>)</span></dt>
+<dd>
+Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the
+operating system by any name you wish. We ask that people call it
+GNU/Linux as a matter of doing justice to the GNU project, to promote
+the values of freedom that GNU stands for, and to inform others that
+those values of freedom brought the system into existence.
+</dd>
+
+<dt id="everyoneknows">Since everyone knows the role
+  of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the
+  name go without saying? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#everyoneknows">#everyoneknows</a>)</span></dt>
+
+<dd>Experience shows that the system's users, and the computer-using
+public in general, often know nothing about the GNU system. Most
+articles about the system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the 
ideals
+that GNU stands for. <a
+href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU Users Who Have Never
+Heard of GNU</a> explains further.
+<p>
+The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they
+know. Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong
+idea of what GNU is. For instance, many think it is a collection
+of <a href="#tools">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools.</p>
+<p>
+The wording of this question, which is typical, illustrates another
+common misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing
+something assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating
+system. It would make sense to talk about the GNU Project's role in
+this or some other activity, but not that of GNU.</p>
+</dd>
+
+<dt id="everyoneknows2">Since I know the role of GNU in this system,
+  why does it matter what name I use? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#everyoneknows2">#everyoneknows2</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others.
+Most people who have heard of the GNU/Linux system think it is
+&ldquo;Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that
+it was intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell
+them, who will?
+</dd>
+
+<dt id="windows">Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+  to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft 
Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#windows">#windows</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the
+abbreviation is misleading.
+<p>
+Almost everyone in developed countries really does know that the
+&ldquo;Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening 
&ldquo;Microsoft
+Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead anyone as to that 
system's
+nature and origin. Shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; 
does give the
+wrong idea of where the system comes from.</p>
+<p>
+The question is itself misleading because GNU and Microsoft are
+not the same kind of thing. Microsoft is a company;
+GNU is an operating system.</p>
+</dd>
+
+<dt id="tools">Isn't GNU a collection of
+  programming tools that were included in Linux? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#tools">#tools</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+People who think that Linux is an entire operating system, if they
+hear about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They
+may think that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they
+say &ldquo;programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became
+popular on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an 
operating
+system is hard to fit into a conceptual framework in which that
+operating system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;.
+<p>
+The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the project
+to develop the GNU system. (See <a
+href="/gnu/initial-announcement.html">the 1983 initial announcement</a>.)</p>
+<p>
+We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc.,
+because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU
+Compiler Collection is the compiler that we wrote for the GNU
+operating system. We, the many people working on the GNU Project,
+developed Ghostscript, GNUCash, GNU Chess and GNOME for the GNU system
+too.</p>
+</dd>
+
+<dt id="osvskernel">What is the difference
+between an operating system and a kernel? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#osvskernel">#osvskernel</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+An operating system, as we use the term, means a collection of
+programs that are sufficient to use the computer to do a wide variety
+of jobs. A general purpose operating system, to be complete, ought to
+handle all the jobs that many users may want to do.
+<p>
+The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program
+that allocates the machine's resources to the other programs that are
+running. The kernel also takes care of starting and stopping other
+programs.</p>
+<p>
+To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; to
+mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. The
+use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is found in 
a number of
+textbooks on system design, going back to the 80s. At the same time,
+in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was understood to include 
all
+the system programs, and Berkeley's version of Unix included even
+games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating system, we
+use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way.</p>
+<p>
+Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating system&rdquo;
+they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same sense we use: they 
mean
+the whole collection of programs. If that's what you are referring
+to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean just the kernel, then
+&ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but please say 
&ldquo;kernel&rdquo; also to
+avoid ambiguity about which body of software you mean.</p>
+<p>
+If you prefer to use some other term such as &ldquo;system distribution&rdquo; 
for
+the entire collection of programs, instead of &ldquo;operating system&rdquo;,
+that's fine. Then you would talk about GNU/Linux system
+distributions.</p>
+</dd>
+
+<dt id="house">The kernel of a system is like the foundation of a
+  house. How can a house be almost complete when it doesn't have a
+  foundation? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#house">#house</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+A kernel is not much like the foundation of a house because building
+an operating system is not much like building a house.
+
+<p>A house is built from lots of little general parts that are cut and
+put together in situ. They have to be put together from the bottom
+up. Thus, when the foundation has not been built, no substantial part
+has been built; all you have is a hole in the ground.</p>
+
+<p>
+By contrast, an operating system consists of complex
+components that can be developed in any order. When you have
+developed most of the components, most of the work is done. This is
+much more like the International Space Station than like a house. If
+most of the Space Station modules were in orbit but awaiting one other
+essential module, that would be like the GNU system in 1992.
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="brain">Isn't the kernel the brain of the system? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#brain">#brain</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+A computer system is not much like a human body,
+and no part of it plays a role comparable to that of
+the brain in a human.
+</dd>
+
+<dt id="kernelmost">Isn't writing the kernel most of the work in an
+operating system? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#kernelmost">#kernelmost</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+No, many components take a lot of work.
+</dd>
+
+<dt id="notinstallable">How can GNU be an
+  operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo;
+  and install it? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#notinstallable">#notinstallable</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Many <a href="/distros/distros.html"> packaged and installable
+versions of GNU</a> are available. None of them is called simply
+&ldquo;GNU&rdquo;, but GNU is what they basically are.
+
+<p>
+We expected to release the GNU system packaged for installation, but
+this plan was overtaken by events: in 1992 others were already
+packaging GNU variants containing Linux. Starting in 1993 we
+sponsored an effort to make a better and freer GNU/Linux distribution,
+called <a href="/distros/common-distros.html#Debian">Debian
+GNU/Linux</a>. The founder of Debian had already chosen that name.
+We did not ask him to call it just &ldquo;GNU&rdquo; because that was
+to be the name of a system version with the GNU Hurd kernel&mdash;which
+wasn't ready yet.</p>
+
+<p>
+The GNU Hurd kernel never became sufficiently ready; we only recommend
+it to those interested in working on it. So we never packaged GNU
+with the GNU Hurd kernel. However, Debian packaged this combination
+as Debian GNU/Hurd.</p>
+
+<p>
+We are now developing an advanced Scheme-based package manager called
+Guix and a complete system distribution based on it called the
+<a href="/software/guix">Guix System Distribution</a> or GuixSD.
+This includes repackaging a substantial part of the GNU system.</p>
+
+<p>
+We never took the last step of packaging GNU under the name
+&ldquo;GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is.
+GNU is an operating system.</p>
+</dd>
+
+<dt id="afterkernel">We're calling the
+  whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an
+  operating system after a kernel? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#afterkernel">#afterkernel</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other
+than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating system 
is
+developed as a single unified project, and the developers choose a
+name for the system as a whole. The kernel usually does not have a
+name of its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of 
such-and-such&rdquo; or
+&ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;.
+<p>
+Because those two constructions are used synonymously, the expression
+&ldquo;the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning 
&ldquo;the kernel
+of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a kernel. You can
+avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing
+&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;</p>
+</dd>
+
+<dt id="feel">Can another system have &ldquo;the
+  feel of Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#feel">#feel</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+There is no such thing as the &ldquo;feel of Linux&rdquo; because
+Linux has no user interfaces. Like any modern kernel, Linux is a base
+for running programs; user interfaces belong elsewhere in the system.
+Human interaction with GNU/Linux always goes through other programs,
+and the &ldquo;feel&rdquo; comes from them.
+</dd>
+
+<dt id="long">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long.
+  How about recommending a shorter name? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#long">#long</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words 
&ldquo;GNU&rdquo;
+and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. People accept 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+much better.
+<p>
+The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but
+we call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href="#justgnu"> for the reasons
+given below</a>.</p>
+</dd>
+
+<dt id="long1">How about calling the system
+  &ldquo;GliNUx&rdquo; (instead of &ldquo;GNU/Linux&rdquo;)?
+  <span class="anchor-reference-id">(<a href="#long1">#long1</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; does not visibly appear in
+&ldquo;Glinux,&rdquo; so most people would not notice it is there.
+Even if it is capitalized as &ldquo;GliNUx,&rdquo; most people would
+not realize that it contains a reference to GNU.</p>
+
+<p>It would be comparable to writing &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; but
+putting &ldquo;GNU/&rdquo; in print so small that most people could
+not read it.</p>
+</dd>
+
+<dt id="long2">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long.
+  Why should I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/&rdquo;?
+  <span class="anchor-reference-id">(<a href="#long2">#long2</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>It only takes a second to say or type &ldquo;GNU/&rdquo;. If you
+appreciate the system that we developed, can't you take one second
+to recognize our work?</p>
+</dd>
+
+<dt id="long3">Unfortunately, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is five
+ syllables. People won't use such a long term. Shouldn't you find a
+ shorter one?
+ <span class="anchor-reference-id">(<a href="#long3">#long3</a>)</span></dt>
+<dd><p>Actually, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is only four syllables.
+ &ldquo;Unfortunately&rdquo; is five syllables, yet people show no
+ sign of reluctance to use that word.</p></dd>
+
+<dt id="justgnu">Since Linux is a secondary
+  contribution, would it be false to the facts to call the system simply
+  &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#justgnu">#justgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It would not be false to the facts, but it is not the best thing to
+do. Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:
+
+<ul>
+<li>
+It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux).
+Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful.</li>
+<li>
+It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any
+credit to Linus Torvalds. He did write an important component of the
+system. We want to get credit for launching and sustaining the
+system's development, but this doesn't mean we should treat Linus the
+same way those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly
+disagree with his political views, but we deal with that disagreement
+honorably and openly, rather than by trying to cut him out of the
+credit for his contribution to the system.</li>
+<li>
+Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say 
&ldquo;GNU&rdquo; they
+may simply not recognize we're talking about the same system. If we
+say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to what they have heard
+about.</li>
+</ul><p></p>
+</dd>
+
+<dt id="trademarkfee">I would have
+  to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and 
that
+  would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use 
&ldquo;GNU&rdquo;
+  without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#trademarkfee">#trademarkfee</a>)</span></dt>
+<dd>
+There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, 
that's
+what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit
+as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing
+so.
+<p>
+So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid 
paying
+the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you.</p>
+</dd>
+
+<dt id="many">Many other projects contributed to
+  the system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many
+  more programs. Don't your arguments imply we have to give them credit
+  too? (But that would lead to a name so long it is
+  absurd.) <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#many">#many</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+What we say is that you ought to give the system's principal developer
+a share of the credit. The principal developer is the GNU Project,
+and the system is basically GNU.
+<p>
+If you feel even more strongly about giving credit where it is due,
+you might feel that some secondary contributors also deserve credit in
+the system's name. If so, far be it from us to argue against it. If
+you feel that X11 deserves credit in the system's name, and you want
+to call the system GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl
+simply cries out for mention, and you want to write GNU/Linux/Perl, go
+ahead.</p>
+<p>
+Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv
+becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and
+omit the names of the many other secondary contributions. There is no
+one obvious right place to set the threshold, so wherever you set it,
+we won't argue against it.</p>
+<p>
+Different threshold levels would lead to different choices of name for
+the system. But one name that cannot result from concerns of fairness
+and giving credit, not for any possible threshold level, is 
&ldquo;Linux&rdquo;.
+It can't be fair to give all the credit to one secondary contribution
+(Linux) while omitting the principal contribution (GNU).</p>
+</dd>
+
+<dt id="others">Many other projects contributed to
+  the system as it is today, but they don't insist on calling it
+  XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#others">#others</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Thousands of projects have developed programs commonly included in
+today's GNU/Linux systems. They all deserve credit for their
+contributions, but they aren't the principal developers of the system
+as a whole, so they don't ask to be credited as such.
+<p>
+GNU is different because it is more than just a contributed program,
+more than just a collection of contributed programs. GNU is the
+framework on which the system was made.</p>
+</dd>
+
+<dt id="allsmall">GNU is a small fraction of the system nowadays,
+  so why should we mention it? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#allsmall">#allsmall</a>)</span></dt>
+<dd>
+In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the
+&ldquo;main&rdquo; repository of the gNewSense GNU/Linux distribution.
+Linux made up 1.5%. So the same argument would apply even more
+strongly to calling it &ldquo;Linux&rdquo;.
+
+<p>
+GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an
+even smaller fraction. But they are the system's core; the system
+was made by combining them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+remains appropriate.
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="manycompanies">Many companies
+  contributed to the system as it is today; doesn't that mean
+  we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span
+  class="anchor-reference-id">(<a
+  href="#manycompanies">#manycompanies</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>
+GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an
+organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When
+we speak of the GNU Project, that refers to the project to develop the
+GNU system.) The GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU
+ought to appear in its name.
+</p>
+<p>
+Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in
+the code they have contributed to various GNU packages including GCC
+and GNOME. Saying GNU/Linux gives credit to those companies along
+with all the rest of the GNU developers.
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="whyslash">Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whyslash">#whyslash</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; the
+word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean either 
&ldquo;GNU's version of
+Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU package.&rdquo; Neither of those 
meanings
+fits the situation at hand.
+<p>
+Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU
+Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus
+Torvalds wrote Linux independently, as his own project. So the
+&ldquo;Linux, which is a GNU package&rdquo; meaning is not right.</p>
+<p>
+We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel.
+The free GNU/Linux distros do have
+a <a href="http://directory.fsf.org/project/linux";>separate version of
+Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; version contains non-free
+firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part of the GNU Project,
+it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we would not want
+to call it that, because it would be too confusing.</p>
+<p>
+We're talking about a version of GNU, the operating system,
+distinguished by having Linux as the kernel. A slash fits the
+situation because it means &ldquo;combination.&rdquo; (Think of
+&ldquo;Input/Output&rdquo;.) This system is the combination of GNU
+and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+<p>
+There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you
+think that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a
+hyphen is clear: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes
+say &ldquo;GNU con Linux&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="whyorder">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather
+than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whyorder">#whyorder</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>
+It is right and proper to mention the principal contribution first.
+The GNU contribution to the system is not only bigger than Linux and
+prior to Linux, we actually started the whole activity.</p>
+<p>
+In addition, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; fits the fact that Linux is the
+lowest level of the system and GNU fills technically higher levels.</p>
+<p>
+However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a 
lot
+better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and
+make it seem that the whole system is Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="distronames0">My distro's developers call it
+  &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, but that doesn't say anything about
+  what the system consists of. Why shouldn't they call it whatever
+  they like? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#distronames0">#distronames0</a>)</span></dt>
+<dd>
+Calling a system &ldquo;Foobar Linux&rdquo; implies that it's a flavor
+of &ldquo;Linux,&rdquo; and people <a href="#distronames">understand
+it that way</a>.
+
+<p>
+If they called a GNU/Linux distro &ldquo;Foobar BSD,&rdquo; you would
+call that a mistake. &ldquo;This system is not BSD,&rdquo; you
+would tell them. Well, it's not Linux either.</p>
+</dd>
+
+<dt id="distronames">My distro is called
+  &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#distronames">#distronames</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are
+repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, 
Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted
+GNU/Linux as part of their official name, and we hope that if you are involved 
with a different distribution, you will
+encourage it to do the same.</p>
+</dd>
+
+<dt id="distronames1">My distro's official name is &ldquo;Foobar
+  Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro
+  anything but &ldquo;Foobar Linux&rdquo;? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#distronames1">#distronames1</a>)</span></dt>
+
+<dd><p>When they spread misinformation by changing &ldquo;GNU&rdquo;
+to &ldquo;Linux&rdquo;, and call their version of it &ldquo;Foobar
+Linux&rdquo;, it's proper for you to correct the misinformation by
+calling it &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;.</p></dd>
+
+<dt id="companies">Wouldn't it be more
+  effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to
+  call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking
+  individuals? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#companies">#companies</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and
+organizations and individuals to help spread the word about this. In
+fact, we have asked all three of those companies. Mandrake said it
+would use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM
+and Red Hat were unwilling to help. One executive said, &ldquo;This
+is a pure commercial decision; we expect to make more money calling it
+&lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; In other words, that company did not care
+what was right.
+<p>
+We can't make them do this right, but we're not the sort to give up
+just because the road isn't easy. You may not have as much influence
+at your disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together
+we can change the situation to the point where companies will make
+more profit calling it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="reserve">Wouldn't it be better to
+  reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely
+  free software? After all, that is the ideal of GNU. <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#reserve">#reserve</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux
+system is a major problem for our community. It teaches the users
+that non-free software is ok, and that using it is part of the spirit
+of &ldquo;Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of 
their mission to
+help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen to come
+and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;helping
+the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use non-free
+applications and drivers), or making the system more popular even at
+the cost of freedom.
+<p>
+The question is how to try to change this.</p>
+<p>
+Given that most of the community which uses GNU with Linux already
+does not realize that's what it is, for us to disown these adulterated
+versions, saying they are not really GNU, would not teach the users to
+value freedom more. They would not get the intended message. They
+would only respond they never thought these systems were GNU in the
+first place.</p>
+<p>
+The way to lead these users to see a connection with freedom is
+exactly the opposite: to inform them that all these system
+versions <em>are</em> versions of GNU, that they all are based on a
+system that exists specifically for the sake of the users' freedom.
+With this understanding, they can start to recognize the distributions
+that include non-free software as perverted, adulterated versions of
+GNU, instead of thinking they are proper and appropriate &ldquo;versions of
+Linux&rdquo;.</p>
+<p>
+It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the
+system GNU/Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis
+for their activities. If the Linux User Group in your area has the
+problems described above, we suggest you either campaign within the
+group to change its orientation (and name) or start a new group. The
+people who focus on the more superficial goals have a right to their
+views, but don't let them drag you along!</p>
+</dd>
+
+<dt id="gnudist">Why not make a GNU
+  distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#gnudist">#gnudist</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU 
system
+with Linux as the kernel. The purpose of the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is 
to
+communicate this point. To develop one new distribution and call that
+alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the point we want to make.
+<p>
+As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this
+once, when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do
+it again now does not seem useful; it would be a lot of work, and
+unless the new distribution had substantial practical advantages over
+other distributions, it would serve no purpose.</p>
+<p>
+Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions,
+such as gNewSense and Ututo.</p>
+</dd>
+
+<dt id="linuxgnu">Why not just say &ldquo;Linux is
+  the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under
+  the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linuxgnu">#linuxgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back
+in 1992. If we had realized, then, how long it would take to get the
+GNU Hurd to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)
+<p>
+If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as
+&ldquo;GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU 
system
+and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't
+want to act like that.</p>
+</dd>
+
+<dt id="condemn">Did the GNU Project condemn
+  and oppose use of Linux in the early days? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#condemn">#condemn</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose
+it. In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the
+development of Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the
+people who were changing some GNU packages for use with Linux. We
+wanted to include their changes in the standard releases so that these
+GNU packages would work out-of-the-box in combination with Linux. But
+the changes were often ad-hoc and nonportable; they needed to be cleaned
+up for installation.
+<p>
+The people who had made the changes showed little interest in
+cooperating with us. One of them actually told us that he didn't care
+about working with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;.
+That came as a shock, because the people who ported GNU packages to
+other systems had generally wanted to work with us to get their
+changes installed. Yet these people, developing a system that was
+primarily based on GNU, were the first (and still practically the
+only) group that was unwilling to work with us.</p>
+<p>
+It was this experience that first showed us that people were calling a
+version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was
+obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is
+our response to that problem, and to the other problems caused by the
+&ldquo;Linux&rdquo; misnomer.</p>
+</dd>
+
+<dt id="wait">Why did you wait so
+  long before asking people to use the name GNU/Linux? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#wait">#wait</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>Actually we didn't. We began talking privately with developers and
+distributors about this in 1994, and made a more public campaign in
+1996. We will continue for as long as it's necessary.</p>
+</dd>
+
+<dt id="allgpled">Should the GNU/<i>name</i>
+  convention be applied to all programs that are GPL'ed? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#allgpled">#allgpled</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. When 
a program
+is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>&rdquo;.
+<p>
+GNU, the operating system, is made up of many different programs.
+Some of the programs in GNU were written as part of the GNU Project or
+specifically contributed to it; these are the GNU packages, and we
+often use &ldquo;GNU&rdquo; in their names.</p>
+<p>
+It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute
+it and make it a GNU package. If you have developed a program and you
+would like it to be a GNU package, please write to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate 
it
+and decide whether we want it.</p>
+<p>
+It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program
+that is released under the GPL. If you write a program and release it
+under the GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you
+wrote it for us. For instance, the kernel, Linux, is released under
+the GNU GPL, but Linus did not write it as part of the GNU Project&mdash;he
+did the work independently. If something is not a GNU package, the
+GNU Project can't take credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name
+would be improper.</p>
+<p>
+In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating
+system as a whole, even though not for each and every program in it.
+The system exists as a system because of our determination and
+persistence, starting in 1984, many years before Linux was begun.</p>
+<p>
+The operating system in which Linux became popular was basically the
+same as the GNU operating system. It was not entirely the same,
+because it had a different kernel, but it was mostly the same system.
+It was a variant of GNU. It was the GNU/Linux system.</p>
+<p>
+Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in
+today's versions of the GNU/Linux system. What gives these systems
+their identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly
+Linux alone.</p>
+</dd>
+
+<dt id="unix">Since much of GNU comes
+from Unix, shouldn't GNU give credit
+to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#unix">#unix</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software
+(and still is), so using any of its code in GNU would have been
+illegal. This is not a coincidence; this is why we developed GNU:
+since you could not have freedom in using Unix, or any of the other
+operating systems of the day, we needed a free system to replace it.
+We could not copy programs, or even parts of them, from Unix;
+everything had to be written afresh.
+<p>
+No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system;
+therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from
+Unix. The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not
+Unix&rdquo;, is a humorous way of giving credit to Unix for this,
+following a hacker tradition of recursive acronyms that started in the
+70s.</p>
+<p>
+The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not
+TECO&rdquo;. The author of TINT wrote another implementation of TECO
+(there were already many of them, for various systems), but instead of
+calling it by a dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he
+thought of a clever amusing name. (That's what hacking
+means: <a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>playful
+cleverness</a>.)</p>
+<p>
+Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach.
+It became a tradition that, when you were writing from scratch a
+program that was similar to some existing program (let's imagine its
+name was &ldquo;Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, 
such
+as &ldquo;MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same 
spirit we called our
+replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;.</p>
+<p>
+Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to
+give it credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar
+system, not even in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually
+threatened to sue anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is
+why each of the various modified versions of Unix (all proprietary,
+like Unix) had a completely different name that didn't include
+&ldquo;Unix&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="bsd">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo;
+too? <span class="anchor-reference-id">(<a href="#bsd">#bsd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems,
+because that term does not fit the history of the BSD systems.
+<p>
+The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in
+the 80s, and became free in the early 90s. A free operating system
+that exists today is almost certainly either a variant of the GNU
+system, or a kind of BSD system.</p>
+<p>
+People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux
+is. It is not. The BSD developers were inspired to make their code
+free software by the example of the GNU Project, and explicit appeals
+from GNU activists helped convince them to start, but the code had
+little overlap with GNU.</p>
+<p>
+BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and
+its variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are
+two different systems that evolved separately. The BSD developers did
+not write a kernel and add it to the GNU system, so a name like
+GNU/BSD would not fit the situation.</p>
+<p>
+The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's
+why the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it.</p>
+<p>
+There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its
+developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo;
+would be more accurate, since NetBSD is an entire system, not just
+the kernel. This is not a BSD system, since most of the system
+is the same as the GNU/Linux system.</p>
+</dd>
+
+<dt id="othersys">If I install the GNU tools
+on Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#othersys">#othersys</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of 
GNU
+are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU
+system, and underneath them you would still have another complete
+operating system which has no code in common with GNU. All in all,
+that's a very different situation from GNU/Linux.
+</dd>
+
+<dt id="justlinux">Can't Linux be used without GNU? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#justlinux">#justlinux</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Linux is used by itself, or with small other programs, in some
+appliances. These small software systems are a far cry from the
+GNU/Linux system. Users do not install them on PCs, for instance, and
+would find them rather disappointing. It is useful to say that these
+appliances run just Linux, to show how different those small platforms
+are from GNU/Linux.
+</dd>
+
+<dt id="howmuch">How much of the GNU system is needed for the system
+to be
+GNU/Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#howmuch">#howmuch</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+&ldquo;How much&rdquo; is not a meaningful question because the GNU
+system does not have precise boundaries.
+<p>
+GNU is an operating system maintained by a community. It includes far
+more than just the GNU software packages (of which we have a specific
+list), and people add more packages constantly. Despite these
+changes, it remains the GNU system, and adding Linux to that yields
+GNU/Linux. If you use part of the GNU system and omit part, there is
+no meaningful way to say &ldquo;how much&rdquo; you used.</p>
+<p>
+If we look at the level of packages, Linux is one important package in
+the GNU/Linux system. The inclusion of one important GNU package is
+enough to justify our request for equal mention.
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="linuxsyswithoutgnu">Are there complete Linux systems [sic] without 
GNU? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linuxsyswithoutgnu">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is
+an example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo;
+systems, just as it is a mistake to call GNU a &ldquo;Linux&rdquo; system.
+<p>
+Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because
+the two have very little code in common. In fact, the only thing they
+have in common is Linux.</p>
+<p>
+If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux&rdquo;,
+you will find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains
+Linux, but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux
+[sic] libraries and utilities [meaning the GNU system].&rdquo;</p>
+<p>
+Android contains just as much of Linux as GNU/Linux does. What it
+doesn't have is the GNU system. Android replaces that with Google
+software that works quite differently. What makes Android different
+from GNU/Linux is the absence of GNU.</p>
+</dd>
+
+<dt id="usegnulinuxandandroid">Is it correct to say &ldquo;using Linux&rdquo; 
if it refers to using GNU/Linux and
+using Android? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#usegnulinuxandandroidlinuxsyswithoutgnu">#usegnulinuxandandroidlinuxsyswithoutgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Far from it. That usage is so strained that
+people will not understand the intended meaning.
+<p>
+The public will find it very strange to speak of using Android as
+&ldquo;using Linux&rdquo;. It's like having a conversation, then
+saying you were conversing with the person's intestines or the
+person's circulatory system.</p>
+<p>
+The public <em>will</em> understand the idea of &ldquo;using
+Linux&rdquo; when it's really GNU/Linux, by way of the usual
+misunderstanding: thinking of the whole system as
+&ldquo;Linux&rdquo;.</p>
+<p>
+Use of Android and use of GNU/Linux are totally different, as
+different as driving a car and riding a bicycle. The fact that the
+first two both contain Linux is irrelevant to using them, just as the
+fact that a car and a bicycle both have a structure of metal is
+irrelevant to using those two. If you wish to talk about using cars
+and bikes, you wouldn't speak of &ldquo;riding metal objects&rdquo;
+&mdash; not unless you're playing games with the reader. You would
+say, &ldquo;using cars and bikes.&rdquo; Likewise, the clear way to
+talk about using GNU/Linux and Android is to say &ldquo;using
+GNU/Linux and Android.&rdquo;</p>
+</dd>
+
+<dt id="helplinus">Why not call the system
+  &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as 
posterboy for our
+  community? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#helplinus">#helplinus</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of word, 
not
+ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system more
+popular, and he believes its value to society lies merely in the
+practical advantages it offers: its power, reliability and easy
+availability. He has never advocated
+<a href="/philosophy/why-free.html">freedom to cooperate</a> as an
+ethical principle, which is why the public does not connect the name
+&ldquo;Linux&rdquo; with that principle.
+<p>
+Linus publicly states his disagreement with the free software
+movement's ideals. He developed non-free software in his job for many
+years (and said so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and
+publicly invited fellow developers of Linux, the kernel, to use
+non-free software to work on it with him. He goes even further, and
+rebukes people who suggest that engineers and scientists should
+consider social consequences of our technical work&mdash;rejecting the
+lessons society learned from the development of the atom bomb.</p>
+<p>
+There is nothing wrong with writing a free program for the motivations
+of learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons
+was an important contribution to our community. But those motivations
+are not the reason why the complete free system, GNU/Linux, exists,
+and they won't secure our freedom in the future. The public needs to
+know this. Linus has the right to promote his views; however, people
+should be aware that the operating system in question
+stems from ideals of freedom, not from his views.</p>
+</dd>
+
+<dt id="claimlinux">Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds'
+  work as GNU? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#claimlinux">#claimlinux</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the
+kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project
+or label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole
+system, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the
+credit.
+</dd>
+
+
+<dt id="linusagreed">Does Linus Torvalds
+  agree that Linux is just the kernel? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linusagreed">#linusagreed</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes
+said, <a
+href="http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>
+&ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software and are under the
+GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU)
+for more info&rdquo;</a>.</p>
+</dd>
+
+<dt id="finishhurd">Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system
+  as a whole, and forget the question of what to call GNU/Linux?
+  <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#finishhurd">#finishhurd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We would like credit for the GNU operating system no matter which
+kernel is used with it.
+
+<p>Making the GNU Hurd work well enough to compete with Linux would be
+a big job, and it's not clearly necessary. The only thing ethically
+wrong with Linux as a kernel is its inclusion of firmware
+&ldquo;blobs&rdquo;; the best fix for that problem
+is <a href="http://fsf.org/campaigns/priority-projects";> developing
+free replacement for the blobs</a>.</p>
+</dd>
+
+<dt id="lost">The battle is already lost&mdash;society
+  has made its decision and we can't change it, so why even think about
+  it? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#lost">#lost</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the
+system is not a single decision, to be made at one moment by
+&ldquo;society&rdquo;: each person, each organization, can decide what
+name to use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but
+you can decide to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+yourself&mdash;and by doing so, you will help educate others.
+</dd>
+
+<dt id="whatgood">Society has made its
+  decision and we can't change it, so what good does it do if I say
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whatgood">#whatgood</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect
+pictures are being spread more or less by various people. If you call
+the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's 
true
+history, origin, and reason for being. You can't correct the misnomer
+everywhere on your own, any more than we can, but you can help. If
+only a few hundred people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you 
will
+have educated a substantial number of people with very little work.
+And some of them will spread the correction to others.
+</dd>
+
+<dt id="explain">Wouldn't it be better to call
+  the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a 
ten-minute
+  explanation? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#explain">#explain</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your
+effort, but that is not the best method. It is not as effective as
+calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently.
+<p>
+It is ineffective because it may not sink in, and surely will not
+propagate. Some of the people who hear your explanation will pay
+attention, and they may learn a correct picture of the system's
+origin. But they are unlikely to repeat the explanation to others
+whenever they talk about the system. They will probably just call it
+&ldquo;Linux&rdquo;. Without particularly intending to, they will help spread 
the
+incorrect picture.</p>
+<p>
+It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and
+writing &ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not
+minutes, so you can afford to reach far more people that way.
+Distinguishing between Linux and GNU/Linux when you write and speak is
+by far the easiest way to help the GNU Project effectively.</p>
+</dd>
+
+<dt id="treatment">Some people laugh at you
+  when you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject
+  yourself to this treatment? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#treatment">#treatment</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken picture 
of
+the system's history and reason for existence. People who laugh at
+our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they think
+our work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for
+it. If they knew the truth, they probably wouldn't laugh.
+<p>
+Why do we take the risk of making a request that sometimes leads
+people to ridicule us? Because often it has useful results that help
+the GNU Project. We will run the risk of undeserved abuse to achieve
+our goals.</p>
+<p>
+If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't
+sit idly by. Please teach the laughing people the real history. When
+they see why the request is justified, those who have any sense will
+stop laughing.</p>
+</dd>
+
+<dt id="alienate">Some people condemn you
+  when you ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by
+  alienating them? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#alienate">#alienate</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Not much. People who don't appreciate our role in developing the
+system are unlikely to make substantial efforts to help us. If they
+do work that advances our goals, such as releasing free software, it
+is probably for other unrelated reasons, not because we asked them.
+Meanwhile, by teaching others to attribute our work to someone else,
+they are undermining our ability to recruit the help of others.
+<p>
+It makes no sense to worry about alienating people who are already
+mostly uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from
+correcting a major problem lest we anger the people who perpetuate it.
+Therefore, we will continue trying to correct the misnomer.</p>
+</dd>
+
+<dt id="rename">Whatever you contributed,
+  is it legitimate to rename the operating system? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#rename">#rename</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We are not renaming anything; we have been calling this system 
&ldquo;GNU&rdquo;
+ever since we announced it in 1983. The people who tried to rename
+it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so.</dd>
+
+<dt id="force">Isn't it wrong to force people to call
+the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#force">#force</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too.
+</dd>
+
+<dt id="whynotsue">Why not sue people who call
+the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whynotsue">#whynotsue</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+There are no legal grounds to sue them, but since we believe in
+freedom of speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people
+to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to 
do.
+</dd>
+
+<dt id="require">Shouldn't you put something in
+  the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#require">#require</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those
+who would make proprietary versions of free software. While it is
+true that those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that 
limit
+the users' freedom, such as bundling non-free software with the
+GNU/Linux system or even developing non-free software for such use,
+the mere act of calling the system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, 
deny
+users their freedom. It seems improper to make the GPL restrict what
+name people can use for the system.
+</dd>
+
+<dt id="BSDlicense">Since you objected to the original BSD license's
+advertising requirement to give credit to the University of California,
+isn't it hypocritical to demand credit for the GNU project? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#BSDlicense">#BSDlicense</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license
+requirement, and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the
+credit we deserve.
+
+<p>
+Please note that there are at least <a href="/licenses/bsd.html">
+two different BSD licenses</a>. For clarity's sake, please don't use
+the term &ldquo;BSD license&rdquo; without specifying which one.</p>
+</dd>
+
+<dt id="deserve">Since you failed to put
+  something in the GNU GPL to require people to call the system 
&ldquo;GNU&rdquo;,
+  you deserve what happened; why are you complaining now? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#deserve">#deserve</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+The question presupposes a rather controversial general ethical
+premise: that if people do not force you to treat them fairly, you are
+entitled to take advantage of them as much as you like. In other
+words, it assumes that might makes right.
+<p>
+We hope you disagree with that premise just as we do.</p>
+</dd>
+
+<dt id="contradict">Wouldn't you be better
+  off not contradicting what so many people believe? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#contradict">#contradict</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We don't think we should go along with large numbers of people because
+they have been misled. We hope you too will decide that truth is
+important.
+<p>
+We could never have developed a free operating system without first
+denying the belief, held by most people, that proprietary software
+was legitimate and acceptable.</p>
+</dd>
+
+<dt id="somanyright">Since many people call
+it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#somanyright">#somanyright</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We don't think that the popularity of an error makes it the truth.
+</dd>
+
+<dt id="knownname">Isn't it better to call the
+  system by the name most users already know? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#knownname">#knownname</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+includes &ldquo;Linux&rdquo;, they will recognize what you're talking
+about. If you add &ldquo;(often erroneously referred to as
+&lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; once in a while, they will all understand.
+</dd>
+
+<dt id="winning">Many people care about what's
+  convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong.
+  Couldn't you get more of their support by a different
+  road? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#winning">#winning</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+To care only about what's convenient or who's winning is an amoral
+approach to life. Non-free software is an example of that amoral
+approach and thrives on it. Thus, in the long run it would be
+self-defeating for us to adopt that approach. We will continue
+talking in terms of right and wrong.
+<p>
+We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter.</p>
+</dd>
+
+</dl>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018
+Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2019/12/01 18:01:03 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]