www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq....


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq....
Date: Sun, 1 Dec 2019 05:19:08 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   19/12/01 05:19:08

Modified files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.sq.po 
    po       : home.sq.po 
    graphics/po  : graphics.sq.po 
    software/po  : software.sq.po 

Log message:
    Monthly translation update for sq

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.95&r2=1.96
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.312&r2=1.313
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.128&r2=1.129
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.95&r2=1.96

Patches:
Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.95
retrieving revision 1.96
diff -u -b -r1.95 -r1.96
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    5 Oct 2019 09:31:02 
-0000    1.95
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    1 Dec 2019 10:19:05 
-0000    1.96
@@ -97,14 +97,6 @@
 "nxjerrësit e sekreteve (të tillë si Snowden-i) ka shumë gjasa të 
zbulohen."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Faced with government secrecy, we the people depend on whistleblowers to "
-#| "<a href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\";>tell us "
-#| "what the state is doing</a>. However, today's surveillance intimidates "
-#| "potential whistleblowers, which means it is too much. To recover our "
-#| "democratic control over the state, we must reduce surveillance to the "
-#| "point where whistleblowers know they are safe."
 msgid ""
 "Faced with government secrecy, we the people depend on whistleblowers to <a "
 "href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\";>tell us what "
@@ -119,27 +111,17 @@
 msgstr ""
 "Të përballur me fshehtësinë e qeverive, ne populli varemi nga nxjerrësit 
e "
 "sekreteve <a href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama";
-"\">të na rrëfejnë se çfarë po bën shteti</a>. Por mbikëqyrja e sotme 
i "
-"tremb nxjerrësit potencialë të sekreteve, çka do të thotë se është e "
-"tepruar. Për të shëndoshur kontrollin tonë demokratik mbi shtetin, duhet 
ta "
-"zvogëlojmë mbikëqyrjen deri në një pikë, sa nxjerrësit e sekreteve ta 
dinë "
-"se nuk rrezikohen."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Using free/libre software, <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-"
-#| "important.html\">as I've advocated for 30 years</a>, is the first step in "
-#| "taking control of our digital lives, and that includes preventing "
-#| "surveillance. We can't trust nonfree software; the NSA <a href=\"https://";
-#| "web.archive.org/web/20130622044225/http://blogs.computerworlduk.com/open-";
-#| "enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index."
-#| "htm\">uses</a> and even <a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/";
-#| "sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security\">creates</a> security "
-#| "weaknesses in nonfree software to invade our own computers and routers. "
-#| "Free software gives us control of our own computers, but <a href=\"http://";
-#| "www.wired.com/opinion/2013/10/149481/\">that won't protect our privacy "
-#| "once we set foot on the Internet</a>."
+"\">të na rrëfejnë se çfarë po bën shteti</a>. (Kjo na u kujtua sërish 
gjatë "
+"2019-s, teksa nxjerrës të ndryshëm sekretesh i dhanë publikut shtesa të 
<a "
+"href=\"https://www.commondreams.org/views/2019/09/27/trumps-ukraine-scandal-";
+"shows-why-whistleblowers-are-so-vital-democracy\">informacioneve rreth "
+"përpjekjeve të Trump-it për të rrëzuar presidentin e Ukrainës</a>.) 
Por "
+"mbikëqyrja e sotme i tremb nxjerrësit potencialë të sekreteve, çka do 
të "
+"thotë se është e tepruar. Për të shëndoshur kontrollin tonë 
demokratik mbi "
+"shtetin, duhet ta zvogëlojmë mbikëqyrjen deri në atë pikë, sa 
nxjerrësit e "
+"sekreteve ta dinë se nuk rrezikohen."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Using free/libre software, <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-"
 "important.html\">as I've advocated since 1983</a>, is the first step in "
@@ -155,9 +137,9 @@
 "the Internet</a>."
 msgstr ""
 "Përdorimi i software-it të lirë/libre, <a 
href=\"/philosophy/free-software-"
-"even-more-important.html\">që mbroj këtu e 30 vjet</a>, është hapi i 
parë "
+"even-more-important.html\">që mbroj që prej 1983-shit</a>, është hapi i 
parë "
 "për të marrë kontrollin e jetës sonë dixhitale, dhe kjo përfshin "
-"parandalimin e mbikëqyrjes. Nuk mund t’i zëmë besë software-it jo të 
lirë; "
+"parandalimin e survejimit. Nuk mund t’i zëmë besë software-it jo të 
lirë; "
 "NSA-ja <a href=\"https://web.archive.org/web/20130622044225/http://blogs.";
 "computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-trust-"
 "microsoft-again/index.htm\">përdor</a> dhe madje <a href=\"http://www.";

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.312
retrieving revision 1.313
diff -u -b -r1.312 -r1.313
--- po/home.sq.po    6 Nov 2019 13:59:30 -0000    1.312
+++ po/home.sq.po    1 Dec 2019 10:19:06 -0000    1.313
@@ -87,17 +87,16 @@
 msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Provojeni GNU/Linux-in</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/dragora-ice.png\">"
-msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshots/dragora-ice.png\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><table><tr><td><a><img>
-#, fuzzy
-#| msgid "&nbsp;[Screenshot of Trisquel&nbsp;8 with MATE desktop]&nbsp;"
 msgid ""
 "&nbsp;[Screenshot of Dragora&nbsp;3.0-beta1 with IceWM window manager]&nbsp;"
-msgstr "&nbsp;[Pamje ekrani nga Trisquel&nbsp;8 me desktopin MATE]&nbsp;"
+msgstr ""
+"&nbsp;[Pamje ekrani nga Dragora&nbsp;3.0-beta1 me përgjegjësin e dritareve "
+"IceWM]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h3>
 msgid "</a>"
@@ -109,6 +108,9 @@
 "beta1</a> with customized <a href=\"https://ice-wm.org/\";> IceWM</a> window "
 "manager</small>"
 msgstr ""
+"<small><a href=\"https://dragora.org/en/index.html\";> Dragora&nbsp;3.0-"
+"beta1</a> me përgjegjës dritaresh <a href=\"https://ice-wm.org/\";> 
IceWM</a> "
+"të përshtatur</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/guixSD-gnome3.jpg\">"
@@ -129,32 +131,26 @@
 "e videove Totem, dhe emuluesin GNOME të terminalit</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/distros/screenshots/pureos8-gnome3.jpg\">"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/hyperbola-i3.png\">"
-msgstr "<a href=\"/distros/screenshots/pureos8-gnome3.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshots/hyperbola-i3.png\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><div><a><img>
-#, fuzzy
-#| msgid "&nbsp;[Screenshot of Trisquel&nbsp;8 with MATE desktop]&nbsp;"
 msgid "&nbsp;[Screenshot of Hyperbola with i3 window manager]&nbsp;"
-msgstr "&nbsp;[Pamje ekrani nga Trisquel&nbsp;8 me desktopin MATE]&nbsp;"
+msgstr ""
+"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola me përgjegjësin e dritareve i3]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<small><a href=\"https://www.pureos.net/\";>PureOS&nbsp;8</a> with <a href="
-#| "\"https://www.gnome.org/\";>GNOME&nbsp;3</a> desktop, PureBrowser (web "
-#| "browser), and Gimp (image editor)</small>"
 msgid ""
 "<small><a href=\"https://www.hyperbola.info/\";> Hyperbola&nbsp;0.3</a> with "
 "<a href=\"https://i3wm.org/\";>i3 window manager</a>, cool-retro-term "
 "(terminal emulator), Gimp (image editor), and Iceweasel-UXP (web browser)</"
 "small>"
 msgstr ""
-"<small><a href=\"https://www.pureos.net/\";>PureOS&nbsp;8</a> me desktopin <a "
-"href=\"https://www.gnome.org/\";>GNOME&nbsp;3</a>, PureBrowser (shfletues), "
-"dhe Gimp (përpunues figurash)</small>"
+"<small><a href=\"https://www.hyperbola.info/\";> Hyperbola&nbsp;0.3</a> me <a "
+"href=\"https://i3wm.org/\";>përgjegjësin i3 të dritareve</a>, 
cool-retro-term "
+"(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP "
+"(shfletues)</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/pureos8-gnome3.jpg\">"
@@ -193,64 +189,57 @@
 "Inkscape (përpunues grafikash vektoriale)</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/home.html?distro=guix#gnu-linux\">"
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=dragora#gnu-linux\">"
-msgstr "<a href=\"/home.html?distro=guix#gnu-linux\">"
+msgstr "<a href=\"/home.html?distro=dragora#gnu-linux\">"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=guix#gnu-linux\">"
 msgstr "<a href=\"/home.html?distro=guix#gnu-linux\">"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/home.html?distro=pureos8#gnu-linux\">"
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=hyperbola#gnu-linux\">"
-msgstr "<a href=\"/home.html?distro=pureos8#gnu-linux\">"
+msgstr "<a href=\"/home.html?distro=hyperbola#gnu-linux\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><table><tr><td><a><img>
-#, fuzzy
-#| msgid "&nbsp;[Screenshot of Trisquel&nbsp;8 with MATE desktop]&nbsp;"
 msgid "&nbsp;[Screenshot of Hyperbola&nbsp;0.3 with i3 window manager]&nbsp;"
-msgstr "&nbsp;[Pamje ekrani nga Trisquel&nbsp;8 me desktopin MATE]&nbsp;"
+msgstr ""
+"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e dritareve "
+"i3]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/home.html?distro=pureos8#gnu-linux\">"
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=pureos#gnu-linux\">"
-msgstr "<a href=\"/home.html?distro=pureos8#gnu-linux\">"
+msgstr "<a href=\"/home.html?distro=pureos#gnu-linux\">"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/home.html?distro=trisquel8#gnu-linux\">"
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=trisquel#gnu-linux\">"
-msgstr "<a href=\"/home.html?distro=trisquel8#gnu-linux\">"
+msgstr "<a href=\"/home.html?distro=trisquel#gnu-linux\">"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
 msgid "<small>Dragora / IceWM</small>"
-msgstr ""
+msgstr "<small>Dragora / IceWM</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "<small>Guix &amp; GNOME&nbsp;3</small>"
 msgid "<small>Guix / GNOME3</small>"
-msgstr "<small>Guix &amp; GNOME&nbsp;3</small>"
+msgstr "<small>Guix / GNOME3</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
 msgid "<small>Hyperbola / i3</small>"
-msgstr ""
+msgstr "<small>Hyperbola / i3</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "<small>PureOS&nbsp;8 &amp; GNOME&nbsp;3</small>"
 msgid "<small>PureOS / GNOME3</small>"
-msgstr "<small>PureOS&nbsp;8 &amp; GNOME&nbsp;3</small>"
+msgstr "<small>PureOS / GNOME3</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "<small>Trisquel&nbsp;8 &amp; MATE</small>"
 msgid "<small>Trisquel / MATE</small>"
-msgstr "<small>Trisquel&nbsp;8 &amp; MATE</small>"
+msgstr "<small>Trisquel / MATE</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.128
retrieving revision 1.129
diff -u -b -r1.128 -r1.129
--- graphics/po/graphics.sq.po 4 Oct 2019 08:30:38 -0000    1.128
+++ graphics/po/graphics.sq.po 1 Dec 2019 10:19:07 -0000    1.129
@@ -210,8 +210,8 @@
 "&nbsp;[Freedo stands in place of the 0 of 2019, and the gnu is holding the "
 "9.]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-n.]"
-"&nbsp;"
+"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-"
+"n.]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "September 2019: Happy GNU Year 2019!"
@@ -299,7 +299,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Glitch]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Glitch]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "July 2018: Sunny GNU designs"
@@ -2330,8 +2330,8 @@
 #~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&ldquo;Copyleft (L)&rdquo; "
 #~ "sticker</a> by Don Hopkins"
 #~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft (L)"
-#~ "&quot; e Don Hopkins-it</a>"
+#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft "
+#~ "(L)&quot; e Don Hopkins-it</a>"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.95
retrieving revision 1.96
diff -u -b -r1.95 -r1.96
--- software/po/software.sq.po 23 Nov 2019 13:30:50 -0000   1.95
+++ software/po/software.sq.po 1 Dec 2019 10:19:07 -0000    1.96
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-11-23 13:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-11-01 10:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-01 12:18+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -209,17 +209,12 @@
 "nëse mundeni, që të na ndihmoni të shkruajmë më tepër software të 
lirë.)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Use the <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU Guix</a> functional "
-#| "package manager to install and manage GNU package releases."
 msgid ""
 "Use the <a href=\"/software/guix/\">GNU Guix</a> functional package manager "
 "to install and manage GNU package releases."
 msgstr ""
-"Përdorni administruesin <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU Guix</a> "
-"funksional të paketave që të instaloni dhe administroni versione të 
paketave "
-"GNU."
+"Përdorni administruesin <a href=\"/software/guix/\">GNU Guix</a> funksional "
+"të paketave që të instaloni dhe administroni versione të paketave GNU."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -357,59 +352,6 @@
 msgstr "Paketa GNU të braktisura"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've "
-#| "been superseded by, or integrated into, other packages. If you have time "
-#| "and interest in resurrecting any of these, please contact <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Here is "
-#| "the list; we leave the old project pages up (when they existed): <a href="
-#| "\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href="
-#| "\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a href=\"alexandria/\">alexandria</a>, "
-#| "<a href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href="
-#| "\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/"
-#| "\">cons</a>, <a href=\"dbmanual/\">dbmanual</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</"
-#| "a>, <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a href="
-#| "\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a href=\"dotgnu-see/\">dotgnu-see</a>, "
-#| "<a href=\"drgenius/\">drgenius</a>, <a href=\"elib/\">elib</a>, <a href="
-#| "\"fcrypt/\">fcrypt</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</"
-#| "a>, <a href=\"free/\">free</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a>, <a href="
-#| "\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"ggv/\">ggv</a>, <a href=\"gicqd/\">gicqd</a>, "
-#| "<a href=\"giptables/\">giptables</a>, <a href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a "
-#| "href=\"gnochive/\">gnochive</a>, <a href=\"gnotary/\">gnotary</a>, <a "
-#| "href=\"gnotepad/\">gnotepad</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">gnu3dkit</a>, <a "
-#| "href=\"gnubios/\">gnubios</a>, <a href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a "
-#| "href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"gnucad/\">gnucad</a>, <a "
-#| "href=\"gnue-sb/\">gnue-sb</a>, <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, <a href="
-#| "\"gnupedia/\">gnupedia</a>, <a href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href="
-#| "\"gnusql/\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href="
-#| "\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href="
-#| "\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/"
-#| "\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, <a href=\"grover/"
-#| "\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/"
-#| "\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/"
-#| "\">hegemonie</a>, <a href=\"hydrant/\">hydrant</a>, <a href=\"isofsmk/"
-#| "\">isofsmk</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a href="
-#| "\"lengualibre/\">lengualibre</a>, <a href=\"leonardo/\">leonardo</a>, <a "
-#| "href=\"libcvs-spec/\">libcvs-spec</a>, <a href=\"libopts/\">libopts</a>, "
-#| "<a href=\"m68hc11/\">m68hc11</a>, <a href=\"mana/\">mana</a>, <a href="
-#| "\"mathmoon/\">mathmoon</a>, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href="
-#| "\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href="
-#| "\"myserver/\">myserver</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/"
-#| "\">octal</a>, <a href=\"p2c/\">p2c</a>, <a href=\"packaging/\">packaging</"
-#| "a>, <a href=\"paperclips/\">paperclips</a>, <a href=\"patchwork/"
-#| "\">patchwork</a>, <a href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, <a href="
-#| "\"pier/\">pier</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, "
-#| "<a href=\"proto/\">proto</a>, <a href=\"radar/\">radar</a>, <a href=\"rat/"
-#| "\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</a>, <a href=\"snakecharmer/"
-#| "\">snakecharmer</a>, <a href=\"songanizer/\">songanizer</a>, <a href="
-#| "\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, <a href=\"sovix/\">sovix</a>, <a "
-#| "href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href="
-#| "\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"url/\">url</a>, <a href=\"vmslib/"
-#| "\">vmslib</a>, <a href=\"vtags/\">vtags</a>, <a href=\"webpublish/"
-#| "\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xhippo/"
-#| "\">xhippo</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</"
-#| "a>, <a href=\"zebra/\">zebra</a>."
 msgid ""
 "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've been "
 "superseded by, or integrated into, other packages. If you have time and "
@@ -484,31 +426,30 @@
 "a>, <a href=\"gnupedia/\">gnupedia</a>, <a href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, "
 "<a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a "
 "href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href="
-"\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/"
-"\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, <a href=\"grover/"
-"\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/"
-"\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/"
-"\">hegemonie</a>, <a href=\"hydrant/\">hydrant</a>, <a href=\"isofsmk/"
-"\">isofsmk</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a href=\"lengualibre/"
-"\">lengualibre</a>, <a href=\"leonardo/\">leonardo</a>, <a href=\"libcvs-"
-"spec/\">libcvs-spec</a>, <a href=\"libopts/\">libopts</a>, <a href=\"m68hc11/"
-"\">m68hc11</a>, <a href=\"mana/\">mana</a>, <a href=\"mathmoon/\">mathmoon</"
-"a>, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a "
-"href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"myserver/\">myserver</a>, <a href="
-"\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, <a href=\"p2c/\">p2c</a>, "
-"<a href=\"packaging/\">packaging</a>, <a href=\"paperclips/\">paperclips</"
-"a>, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"phpgroupware/"
-"\">phpgroupware</a>, <a href=\"pier/\">pier</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, "
-"<a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/\">proto</a>, <a href=\"radar/"
-"\">radar</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</a>, <a "
-"href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"songanizer/\">songanizer</"
-"a>, <a href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, <a href=\"sovix/\">sovix</"
-"a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href="
-"\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"url/\">url</a>, <a href=\"vmslib/"
-"\">vmslib</a>, <a href=\"vtags/\">vtags</a>, <a href=\"webpublish/"
-"\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xhippo/\">xhippo</"
-"a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href="
-"\"zebra/\">zebra</a>."
+"\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/"
+"\">graphics</a>, <a href=\"grover/\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/"
+"\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/"
+"\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"hydrant/"
+"\">hydrant</a>, <a href=\"isofsmk/\">isofsmk</a>, <a href=\"jdresolve/"
+"\">jdresolve</a>, <a href=\"lengualibre/\">lengualibre</a>, <a href="
+"\"leonardo/\">leonardo</a>, <a href=\"libcvs-spec/\">libcvs-spec</a>, <a "
+"href=\"libopts/\">libopts</a>, <a href=\"m68hc11/\">m68hc11</a>, <a href="
+"\"mana/\">mana</a>, <a href=\"mathmoon/\">mathmoon</a>, <a href=\"messenger/"
+"\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/"
+"\">mll2html</a>, <a href=\"myserver/\">myserver</a>, <a href=\"obst/\">obst</"
+"a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, <a href=\"p2c/\">p2c</a>, <a href="
+"\"packaging/\">packaging</a>, <a href=\"paperclips/\">paperclips</a>, <a "
+"href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</"
+"a>, <a href=\"pier/\">pier</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/"
+"\">poc</a>, <a href=\"proto/\">proto</a>, <a href=\"radar/\">radar</a>, <a "
+"href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</a>, <a href=\"snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"songanizer/\">songanizer</a>, <a href="
+"\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, <a href=\"sovix/\">sovix</a>, <a href="
+"\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"toutdoux/"
+"\">toutdoux</a>, <a href=\"url/\">url</a>, <a href=\"vmslib/\">vmslib</a>, "
+"<a href=\"vtags/\">vtags</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a "
+"href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xhippo/\">xhippo</a>, <a href=\"xinfo/"
+"\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/\">zebra</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]