www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/old-licenses po/gpl-2.0-faq.pl.po ...


From: Therese Godefroy
Subject: www/licenses/old-licenses po/gpl-2.0-faq.pl.po ...
Date: Wed, 10 Jul 2019 09:12:30 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/07/10 09:12:30

Modified files:
    licenses/old-licenses/po: gpl-2.0-faq.pl.po 
    licenses/old-licenses: gpl-2.0-faq.pl.html 

Log message:
    Revert. This space isn't spurious.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.pl.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: po/gpl-2.0-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- po/gpl-2.0-faq.pl.po    10 Jul 2019 12:36:50 -0000   1.2
+++ po/gpl-2.0-faq.pl.po    10 Jul 2019 13:12:29 -0000   1.3
@@ -53,7 +53,7 @@
 "licenses.html\">our licenses page</a>."
 msgstr ""
 "Ta strona zawiera odpowiedzi na&nbsp;zwykle zadawane pytania o&nbsp;"
-"Powszechną Licencję Publiczną GNU (GPL) z&nbsp;wersji&nbsp;2.0&nbsp;innych 
"
+"Powszechną Licencję Publiczną GNU (GPL) z&nbsp;wersji&nbsp;2. 
O&nbsp;innych "
 "licencjach Fundacji Wolnego Oprogramowania możecie dowiedzieć się więcej "
 "na&nbsp;<a href=\"/licenses/licenses.html\">naszej stronie poświęconej "
 "licencjom</a>."

Index: gpl-2.0-faq.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.pl.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gpl-2.0-faq.pl.html 10 Jul 2019 12:36:50 -0000   1.4
+++ gpl-2.0-faq.pl.html 10 Jul 2019 13:12:30 -0000   1.5
@@ -21,7 +21,7 @@
 <p>
 Ta strona zawiera odpowiedzi na&nbsp;zwykle zadawane pytania
 o&nbsp;Powszechną Licencję Publiczną GNU (GPL)
-z&nbsp;wersji&nbsp;2.0&nbsp;innych licencjach Fundacji Wolnego
+z&nbsp;wersji&nbsp;2. O&nbsp;innych licencjach Fundacji Wolnego
 Oprogramowania możecie dowiedzieć się więcej na&nbsp;<a
 href="/licenses/licenses.html">naszej stronie poświęconej licencjom</a>.</p>
 
@@ -2571,7 +2571,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2019/07/10 12:36:50 $
+$Date: 2019/07/10 13:12:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]