www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/old-licenses/po gpl-2.0-faq.pl.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/licenses/old-licenses/po gpl-2.0-faq.pl.po
Date: Wed, 10 Jul 2019 08:12:03 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/07/10 08:12:03

Added files:
    licenses/old-licenses/po: gpl-2.0-faq.pl.po 

Log message:
    GNUNify.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gpl-2.0-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: gpl-2.0-faq.pl.po
diff -N gpl-2.0-faq.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gpl-2.0-faq.pl.po  10 Jul 2019 12:12:02 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,5612 @@
+# Polish translation of 
https://www.gnu.org/old-licenses/licenses/gpl-2.0-faq.html
+# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Grupa tłumaczy witryny Projektu GNU, 2001.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001-2006.
+# May 2017: GNUNify.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gpl-2.0-faq.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-01 05:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Wojciech Kotwica <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2006-11-08 00:04+0000\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Frequently Asked Questions about the GNU GPL v2.0 - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"Często zadawane pytania na&nbsp;temat GNU GPL v2.0 - Projekt GNU - Free "
+"Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+# | Frequently Asked Questions about {+version 2 of+} the GNU GPL
+#, fuzzy
+#| msgid "Frequently Asked Questions about the GNU GPL"
+msgid "Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL"
+msgstr "Czêsto zadawane pytania na temat GNU GPL"
+
+#. type: Content of: <p>
+# | This page contains answers to commonly asked questions about the GNU
+# | General Public License (GPL), version 2. {+The FAQ for the current version
+# | of the GPL is <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">here</a>.+} To learn more
+# | about the Free Software Foundation's other licenses, please see <a
+# | href=\"/licenses/licenses.html\">our licenses page</a>.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This page contains answers to commonly asked questions about the GNU "
+#| "General Public License (GPL), version 2. To learn more about the Free "
+#| "Software Foundation's other licenses, please see <a href=\"/licenses/"
+#| "licenses.html\">our licenses page</a>."
+msgid ""
+"This page contains answers to commonly asked questions about the GNU General "
+"Public License (GPL), version 2. The FAQ for the current version of the GPL "
+"is <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">here</a>. To learn more about the Free "
+"Software Foundation's other licenses, please see <a href=\"/licenses/"
+"licenses.html\">our licenses page</a>."
+msgstr ""
+"Ta strona zawiera odpowiedzi na&nbsp;zwykle zadawane pytania o&nbsp;"
+"Powszechną Licencję Publiczną GNU (GPL) z&nbsp;wersji&nbsp;2. 
O&nbsp;innych "
+"licencjach Fundacji Wolnego Oprogramowania możecie dowiedzieć się więcej "
+"na&nbsp;<a href=\"/licenses/licenses.html\">naszej stronie poświęconej "
+"licencjom</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"After you read this FAQ, <a href=\"/cgi-bin/license-quiz.cgi\">you can test "
+"your knowledge of Free Software licensing with our quiz</a>."
+msgstr ""
+"Po przeczytaniu tego dokumentu <a href=\"/cgi-bin/license-quiz.cgi\">możecie 
"
+"sprawdzić swoją wiedzę na&nbsp;temat licencjonowania wolnego 
oprogramowania "
+"rozwiązując nasz quiz</a> (w&nbsp;języku angielskim)."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "Spis treści"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Basic questions about the GPL, the GNU Project, and the Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Podstawowe pytania o&nbsp;GPL, Projekt GNU i&nbsp;Fundację Wolnego "
+"Oprogramowania"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatDoesGPLStandFor\" name=\"TOCWhatDoesGPLStandFor\">What does "
+"&ldquo;GPL&rdquo; stand for?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatDoesGPLStandFor\" name=\"TOCWhatDoesGPLStandFor\">Co to "
+"znaczy &bdquo;GPL&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\" name="
+"\"TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\">Does free software mean using the GPL?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\" name="
+"\"TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\">Czy&nbsp;wolne oprogramowanie oznacza "
+"programy stosujące GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\" name="
+"\"TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\">Does all GNU software use "
+"the GNU GPL as its license?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\" name="
+"\"TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\">Czy&nbsp;wszystkie "
+"programy GNU stosują GNU GPL jako swoją licencję?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\" name="
+"\"TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\">Does using the GPL for a "
+"program make it GNU software?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\" name="
+"\"TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\">Czy&nbsp;użycie GPL dla "
+"programu czyni z&nbsp;niego oprogramowanie GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLOtherThanSoftware\" name=\"TOCGPLOtherThanSoftware\">Can I use "
+"the GPL for something other than software?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLOtherThanSoftware\" name=\"TOCGPLOtherThanSoftware\">Czy&nbsp;"
+"mogę użyć GPL do&nbsp;czegoś innego niż oprogramowanie?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhyNotGPLForManuals\" name=\"TOCWhyNotGPLForManuals\">Why don't "
+"you use the GPL for manuals?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhyNotGPLForManuals\" name=\"TOCWhyNotGPLForManuals\">Dlaczego "
+"nie stosujecie GPL do&nbsp;podręczników?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLTranslations\" name=\"TOCGPLTranslations\">Are there "
+"translations of the GPL into other languages?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLTranslations\" name=\"TOCGPLTranslations\">Czy&nbsp;istnieją "
+"tłumaczenia GPL na&nbsp;inne języki?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhySomeGPLAndNotLGPL\" name=\"TOCWhySomeGPLAndNotLGPL\">Why are "
+"some GNU libraries released under the ordinary GPL rather than the Lesser "
+"GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhySomeGPLAndNotLGPL\" name=\"TOCWhySomeGPLAndNotLGPL\">Dlaczego "
+"niektóre biblioteki GNU wydane są na&nbsp;zwykłej GPL zamiast 
na&nbsp;Lesser "
+"GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#AssignCopyright\" name=\"TOCAssignCopyright\">Why does the FSF "
+"require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to "
+"the FSF? If I hold copyright on a GPL'ed program, should I do this, too? If "
+"so, how?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#AssignCopyright\" name=\"TOCAssignCopyright\">Dlaczego FSF wymaga "
+"od&nbsp;wnoszących swój wkład do&nbsp;programów, do&nbsp;których prawa "
+"autorskie ma FSF, przekazania praw autorskich na&nbsp;rzecz FSF? Czy&nbsp;"
+"jeśli mam prawa autorskie do&nbsp;programu na&nbsp;GPL, też powinienem to "
+"zrobić? Jeśli tak, to w&nbsp;jaki sposób?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ModifyGPL\" name=\"TOCModifyGPL\">Can I modify the GPL and make a "
+"modified license?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ModifyGPL\" name=\"TOCModifyGPL\">Czy mogę zmodyfikować GPL "
+"i&nbsp;utworzyć zmodyfikowaną licencję?</a>"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "General understanding of the GPL"
+msgstr "Ogólna orientacja w&nbsp;GPL"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\" name="
+"\"TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\">Why does the "
+"GPL permit users to publish their modified versions?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\" name="
+"\"TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\">Dlaczego GPL "
+"pozwala użytkownikom na&nbsp;publikację własnych zmodyfikowanych 
wersji?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLRequireSourcePostedPublic\" name="
+"\"TOCGPLRequireSourcePostedPublic\">Does the GPL require that source code of "
+"modified versions be posted to the public?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLRequireSourcePostedPublic\" name="
+"\"TOCGPLRequireSourcePostedPublic\">Czy&nbsp;GPL wymaga, by kod źródłowy "
+"zmodyfikowanej wersji został udostępniony publicznie?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLAndNonfreeOnSameMachine\" name=\"TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine"
+"\"> Can I have a GPL-covered program and an unrelated nonfree program on the "
+"same computer?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLAndNonfreeOnSameMachine\" name=\"TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine"
+"\">Czy&nbsp;mogę w&nbsp;tym samym komputerze mieć program objęty licencją 
"
+"GPL i&nbsp;niezwiązany z&nbsp;nim inny, nie-wolny program?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CanIDemandACopy\" name=\"TOCCanIDemandACopy\">If I know someone "
+"has a copy of a GPL-covered program, can I demand he give me a copy?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CanIDemandACopy\" name=\"TOCCanIDemandACopy\">Jeśli znam kogoś, "
+"kto ma kopię programu wydanego na&nbsp;GPL, to czy&nbsp;mogę domagać się "
+"od&nbsp;niego, żeby dał mi kopię?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatDoesWrittenOfferValid\" name=\"TOCWhatDoesWrittenOfferValid"
+"\">What does this &ldquo;written offer valid for any third party&rdquo; "
+"mean? Does that mean everyone in the world can get the source to any GPL'ed "
+"program no matter what?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatDoesWrittenOfferValid\" name=\"TOCWhatDoesWrittenOfferValid"
+"\">Co oznacza &bdquo;pisemna oferta ważna dla każdej strony 
trzeciej&rdquo;? "
+"Czy&nbsp;to znaczy, że&nbsp;każdy na&nbsp;świecie może dostać źródła "
+"dowolnego programu na&nbsp;GPL, wszystko jedno jakiego?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#TheGPLSaysModifiedVersions\" name=\"TOCTheGPLSaysModifiedVersions"
+"\">The GPL says that modified versions, if released, must be &ldquo;licensed "
+"&hellip; to all third parties.&rdquo; Who are these third parties?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#TheGPLSaysModifiedVersions\" name=\"TOCTheGPLSaysModifiedVersions"
+"\">W&nbsp;GPL powiedziano, że&nbsp;zmodyfikowane wersje, jeśli są "
+"publikowane, muszą być &bdquo;licencjonowane&nbsp;&hellip; dla wszelkich "
+"stron trzecich&rdquo;. Kim są te trzecie strony?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowMoney\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowMoney\">Does the "
+"GPL allow me to sell copies of the program for money?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowMoney\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowMoney\">Czy&nbsp;"
+"GPL pozwala mi na&nbsp;sprzedaż kopii programu za pieniądze?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+# | <a href=\"#DoesTheGPLAllowDownloadFee\"
+# | name=\"TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a
+# | fee for downloading the program from my {+distribution+} site?</a>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#DoesTheGPLAllowDownloadFee\" name="
+#| "\"TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a fee "
+#| "for downloading the program from my site?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowDownloadFee\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee"
+"\"> Does the GPL allow me to charge a fee for downloading the program from "
+"my distribution site?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowDownloadFee\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee"
+"\">Czy&nbsp;GPL pozwala mi na&nbsp;pobieranie opłaty za pobranie programu "
+"z&nbsp;mojego serwera internetowego?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowRequireFee\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowRequireFee"
+"\"> Does the GPL allow me to require that anyone who receives the software "
+"must pay me a fee and/or notify me?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowRequireFee\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowRequireFee"
+"\">Czy&nbsp;GPL pozwala mi żądać od&nbsp;każdego, kto otrzyma program "
+"wniesienia opłaty i/lub powiadomienia mnie?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\" name="
+"\"TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\">If I distribute GPL'd software "
+"for a fee, am I required to also make it available to the public without a "
+"charge?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\" name="
+"\"TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\">Czy jeśli dystrybuuję za "
+"odpłatnością oprogramowanie na&nbsp;GPL, muszę je również udostępnić 
ogółowi "
+"bez&nbsp;opłat?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowNDA\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowNDA\">Does the GPL "
+"allow me to distribute a copy under a nondisclosure agreement?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowNDA\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowNDA\">Czy&nbsp;GPL "
+"pozwala mi na&nbsp;dystrybucję kopii na&nbsp;warunkach umowy o&nbsp;"
+"nieujawnianiu <cite>(nondisclosure agreement)</cite>?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowModNDA\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowModNDA\">Does "
+"the GPL allow me to distribute a modified or beta version under a "
+"nondisclosure agreement?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowModNDA\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowModNDA"
+"\">Czy&nbsp;GPL pozwala mi na&nbsp;dystrybucję zmodyfikowanej wersji "
+"lub&nbsp;wersji beta na&nbsp;warunkach umowy o&nbsp;nieujawnianiu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DevelopChangesUnderNDA\" name=\"TOCDevelopChangesUnderNDA\">Does "
+"the GPL allow me to develop a modified version under a nondisclosure "
+"agreement?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DevelopChangesUnderNDA\" name=\"TOCDevelopChangesUnderNDA"
+"\">Czy&nbsp;GPL pozwala mi na&nbsp;rozwijanie zmodyfikowanej wersji w&nbsp;"
+"ramach umowy o&nbsp;nieujawnianiu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#RequiredToClaimCopyright\" name=\"TOCRequiredToClaimCopyright"
+"\">Am I required to claim a copyright on my modifications to a GPL-covered "
+"program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#RequiredToClaimCopyright\" name=\"TOCRequiredToClaimCopyright"
+"\">Czy jestem zobowiązany do&nbsp;ogłoszenia praw autorskich (copyright) "
+"do&nbsp;własnych modyfikacji programu objętego GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CombinePublicDomainWithGPL\" name=\"TOCCombinePublicDomainWithGPL"
+"\">If a program combines public-domain code with GPL-covered code, can I "
+"take the public-domain part and use it as public domain code?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CombinePublicDomainWithGPL\" name=\"TOCCombinePublicDomainWithGPL"
+"\">Jeśli program łączy w&nbsp;sobie kod należący do&nbsp;domeny 
publicznej "
+"<cite>(public domain)</cite> z&nbsp;kodem objętym GPL, to czy&nbsp;mogę "
+"wziąć tę część, która jest dobrem publicznym i&nbsp;korzystać 
z&nbsp;niej "
+"tak jak z&nbsp;kodu z&nbsp;domeny publicznej?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#IWantCredit\" name=\"TOCIWantCredit\">I want to get credit for my "
+"work. I want people to know what I wrote. Can I still get credit if I use "
+"the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#IWantCredit\" name=\"TOCIWantCredit\">Chcę uznania za moją 
pracę. "
+"Chcę, żeby ludzie wiedzieli, co napisałem. Czy&nbsp;praca będzie mi nadal 
"
+"przypisywana jeśli stosuję GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatIsCompatible\" name=\"TOCWhatIsCompatible\">What does it mean "
+"to say that two licenses are &ldquo;compatible&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatIsCompatible\" name=\"TOCWhatIsCompatible\">Co to oznacza, "
+"że&nbsp;dwie licencje są &bdquo;zgodne&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatDoesCompatMean\" name=\"TOCWhatDoesCompatMean\">What does it "
+"mean to say a license is &ldquo;compatible with the GPL&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatDoesCompatMean\" name=\"TOCWhatDoesCompatMean\">Co znaczy, "
+"że&nbsp;licencja jest &bdquo;zgodna z&nbsp;GPL&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#OrigBSD\" name=\"TOCOrigBSD\">Why is the original BSD license "
+"incompatible with the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#OrigBSD\" name=\"TOCOrigBSD\">Dlaczego pierwotna licencja BSD "
+"jest niezgodna z&nbsp;GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLCommercially\" name=\"TOCGPLCommercially\">If I use a piece of "
+"software that has been obtained under the GNU GPL, am I allowed to modify "
+"the original code into a new program, then distribute and sell that new "
+"program commercially?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLCommercially\" name=\"TOCGPLCommercially\">Jeśli skorzystam "
+"z&nbsp;kawałka oprogramowania uzyskanego na&nbsp;GNU GPL, to czy&nbsp;wolno "
+"mi zmienić oryginalny kod w&nbsp;nowy program, a&nbsp;następnie "
+"rozpowszechniać i&nbsp;sprzedawać taki nowy program komercyjnie?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#LGPLJava\" name=\"TOCLGPLJava\">How does the LGPL work with Java?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#LGPLJava\" name=\"TOCLGPLJava\">Jak działa LGPL w&nbsp;przypadku "
+"Javy?</a>"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Using the GPL for your programs"
+msgstr "Stosowanie GPL do&nbsp;własnych programów"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CouldYouHelpApplyGPL\" name=\"TOCCouldYouHelpApplyGPL\">Could you "
+"give me step by step instructions on how to apply the GPL to my program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CouldYouHelpApplyGPL\" name=\"TOCCouldYouHelpApplyGPL\">Czy&nbsp;"
+"moglibyście podać szczegółowe instrukcje, jak zastosować GPL 
do&nbsp;mojego "
+"programu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhyUseGPL\" name=\"TOCWhyUseGPL\">Why should I use the GNU GPL "
+"rather than other free software licenses?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhyUseGPL\" name=\"TOCWhyUseGPL\">Dlaczego powinienem stosować "
+"GNU GPL, a&nbsp;nie inne licencje wolnego oprogramowania?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhyMustIInclude\" name=\"TOCWhyMustIInclude\">Why does the GPL "
+"require including a copy of the GPL with every copy of the program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhyMustIInclude\" name=\"TOCWhyMustIInclude\">Dlaczego GPL wymaga "
+"dołączania kopii GPL do&nbsp;każdego egzemplarza programu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatIfWorkIsShort\" name=\"TOCWhatIfWorkIsShort\">What if the "
+"work is not much longer than the license itself?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatIfWorkIsShort\" name=\"TOCWhatIfWorkIsShort\">A&nbsp;co jeśli 
"
+"dzieło jest niewiele dłuższe niż sama licencja?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLOmitPreamble\" name=\"TOCGPLOmitPreamble\">Can I omit the "
+"preamble of the GPL, or the instructions for how to use it on your own "
+"programs, to save space?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLOmitPreamble\" name=\"TOCGPLOmitPreamble\">Czy&nbsp;dla "
+"zaoszczędzenia miejsca mogę pominąć preambułę GPL lub&nbsp;wskazówki, 
jak "
+"stosować tę licencję do&nbsp;własnych programów?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#HowIGetCopyright\" name=\"TOCHowIGetCopyright\">How do I get a "
+"copyright on my program in order to release it under the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#HowIGetCopyright\" name=\"TOCHowIGetCopyright\">Jak mogę uzyskać 
"
+"prawa autorskie do&nbsp;swojego programu, by wydać go na&nbsp;GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatIfSchool\" name=\"TOCWhatIfSchool\">What if my school might "
+"want to make my program into its own proprietary software product?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatIfSchool\" name=\"TOCWhatIfSchool\">Co jeśli moja szkoła "
+"zechce włączyć mój program do&nbsp;swego własnego produktu 
oprogramowania "
+"prawnie zastrzeżonego?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ReleaseUnderGPLAndNF\" name=\"TOCReleaseUnderGPLAndNF\">I would "
+"like to release a program I wrote under the GNU GPL, but I would like to use "
+"the same code in nonfree programs.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ReleaseUnderGPLAndNF\" name=\"TOCReleaseUnderGPLAndNF\">Chciałbym 
"
+"wydać napisany przez siebie program na&nbsp;GNU GPL, ale&nbsp;chciałbym "
+"wykorzystać ten sam kod w&nbsp;programach, które nie będą wolne.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CanDeveloperThirdParty\" name=\"TOCCanDeveloperThirdParty\">Can "
+"the developer of a program who distributed it under the GPL later license it "
+"to another party for exclusive use?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CanDeveloperThirdParty\" name=\"TOCCanDeveloperThirdParty"
+"\">Czy&nbsp;konstruktor programu, który wypuścił go na&nbsp;GPL może 
później "
+"licencjonować go innej stronie na&nbsp;zasadzie wyłączności?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLUSGov\" name=\"TOCGPLUSGov\">Can the US Government release a "
+"program under the GNU GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLUSGov\" name=\"TOCGPLUSGov\">Czy rząd USA może wydać program 
"
+"na&nbsp;GNU GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#VersionTwoOrLater\" name=\"TOCVersionTwoOrLater\">Why should "
+"programs say &ldquo;Version 2 of the GPL or any later version&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#VersionTwoOrLater\" name=\"TOCVersionTwoOrLater\">Dlaczego w&nbsp;"
+"programach powinno się pisać &bdquo;w wersji&nbsp;2 GPL lub&nbsp;dowolnej "
+"późniejszej wersji&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#FontException\" name=\"TOCFontException\">How does the GPL apply "
+"to fonts?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#FontException\" name=\"TOCFontException\">Jak stosuje się GPL "
+"do&nbsp;fontów?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WMS\" name=\"TOCWMS\">What license should I use for website "
+"maintenance system templates?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WMS\" name=\"TOCWMS\">Jakiej licencji powinienem użyć dla 
systemu "
+"szablonów do&nbsp;zarządzania witryną WWW?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#NonFreeTools\" name=\"TOCNonFreeTools\">Can I release a program "
+"under the GPL which I developed using nonfree tools?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Distribution of programs released under the GPL"
+msgstr "Dystrybucja programów wydanych na&nbsp;GPL"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ModifiedJustBinary\" name=\"TOCModifiedJustBinary\">Can I release "
+"a modified version of a GPL-covered program in binary form only?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ModifiedJustBinary\" name=\"TOCModifiedJustBinary\">Czy mogę "
+"zmodyfikowaną wersję programu objętego GPL wydać tylko w&nbsp;postaci "
+"binarnej?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#UnchangedJustBinary\" name=\"TOCUnchangedJustBinary\">I "
+"downloaded just the binary from the net. If I distribute copies, do I have "
+"to get the source and distribute that too?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#UnchangedJustBinary\" name=\"TOCUnchangedJustBinary\">Pobrałem "
+"z&nbsp;sieci tylko binaria. Czy&nbsp;jeśli rozprowadzam kopie, to muszę "
+"pobrać źródła i&nbsp;je też rozprowadzać?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DistributeWithSourceOnInternet\" name="
+"\"TOCDistributeWithSourceOnInternet\">I want to distribute binaries via "
+"physical media without accompanying sources. Can I provide source code by "
+"FTP instead of by mail order?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DistributeWithSourceOnInternet\" name="
+"\"TOCDistributeWithSourceOnInternet\">Chcę rozprowadzać binaria na&nbsp;"
+"nośniku fizycznym, ale&nbsp;bez towarzyszących źródeł. Czy&nbsp;mogę "
+"zapewniać dostęp do&nbsp;źródeł przez FTP zamiast przesyłać je pocztą
?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#RedistributedBinariesGetSource\" name="
+"\"TOCRedistributedBinariesGetSource\">My friend got a GPL-covered binary "
+"with an offer to supply source, and made a copy for me. Can I use the offer "
+"to obtain the source?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#RedistributedBinariesGetSource\" name="
+"\"TOCRedistributedBinariesGetSource\">Znajomy dostał objęty GPL kod binarny 
"
+"z&nbsp;ofertą dostarczenia źródeł i&nbsp;zrobił mi kopię. 
Czy&nbsp;mogę "
+"wykorzystać tę ofertę, żeby otrzymać źródła?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#SourceAndBinaryOnDifferentSites\" name="
+"\"TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites\">Can I put the binaries on my Internet "
+"server and put the source on a different Internet site?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#SourceAndBinaryOnDifferentSites\" name="
+"\"TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites\">Czy&nbsp;mogę umieścić binaria "
+"na&nbsp;swoim serwerze internetowym, a&nbsp;źródła w&nbsp;innym ośrodku "
+"internetowym?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DistributeExtendedBinary\" name=\"TOCDistributeExtendedBinary\">I "
+"want to distribute an extended version of a GPL-covered program in binary "
+"form. Is it enough to distribute the source for the original version?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DistributeExtendedBinary\" name=\"TOCDistributeExtendedBinary"
+"\">Chciałbym rozpowszechniać poszerzoną wersję programu objętego GPL 
w&nbsp;"
+"postaci binarnej. Czy&nbsp;wystarczy rozpowszechniać źródła oryginalnej "
+"wersji?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DistributingSourceIsInconvenient\" name="
+"\"TOCDistributingSourceIsInconvenient\">I want to distribute binaries, but "
+"distributing complete source is inconvenient. Is it ok if I give users the "
+"diffs from the &ldquo;standard&rdquo; version along with the binaries?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DistributingSourceIsInconvenient\" name="
+"\"TOCDistributingSourceIsInconvenient\">Chcę rozprowadzać binaria, 
ale&nbsp;"
+"dystrybucja pełnych źródeł jest niewygodna. Czy&nbsp;byłoby w&nbsp;porzą
dku, "
+"gdybym razem binariami dawał użytkownikom pliki różnic w&nbsp;stosunku "
+"do&nbsp;&bdquo;standardowej&rdquo; wersji?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#AnonFTPAndSendSources\" name=\"TOCAnonFTPAndSendSources\">I want "
+"to make binaries available for anonymous FTP, but send sources only to "
+"people who order them.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#AnonFTPAndSendSources\" name=\"TOCAnonFTPAndSendSources"
+"\">Chciałbym udostępnić binaria za pośrednictwem anonimowego FTP, 
ale&nbsp;"
+"wysyłać źródła tylko tym, którzy ich zażądają.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\" name="
+"\"TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\">How can I make sure each user "
+"who downloads the binaries also gets the source?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\" name="
+"\"TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\">Jak mogę się upewnić, 
że&nbsp;"
+"użytkownik, który ściągnął binaria pobrał również źródła?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ReleaseNotOriginal\" name=\"TOCReleaseNotOriginal\"> Can I "
+"release a program with a license which says that you can distribute modified "
+"versions of it under the GPL but you can't distribute the original itself "
+"under the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ReleaseNotOriginal\" name=\"TOCReleaseNotOriginal\">Czy&nbsp;mogę 
"
+"wydać program na&nbsp;licencji stanowiącej, że&nbsp;można 
rozpowszechniać "
+"jego zmodyfikowane wersje na&nbsp;GPL, ale&nbsp;samego oryginału nie można "
+"rozpowszechniać na&nbsp;GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#UnreleasedMods\" name=\"TOCUnreleasedMods\"> A company is running "
+"a modified version of a GPL'ed program on a web site. Does the GPL say they "
+"must release their modified sources?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#UnreleasedMods\" name=\"TOCUnreleasedMods\">Na witrynie "
+"internetowej firmy działa zmodyfikowana wersja programu wydanego na&nbsp;"
+"GPL. Czy&nbsp;według GPL firma musi wypuścić źródła tej swojej 
zmienionej "
+"wersji?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#InternalDistribution\" name=\"TOCInternalDistribution\"> Is use "
+"within one organization or company &ldquo;distribution&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#InternalDistribution\" name=\"TOCInternalDistribution\">Czy "
+"wykonanie i&nbsp;używanie wielu kopii programu wewnątrz jednej instytucji "
+"lub&nbsp;firmy jest &bdquo;rozprowadzaniem&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#StolenCopy\" name=\"TOCStolenCopy\"> If someone steals a CD "
+"containing a version of a GPL-covered program, does the GPL give him the "
+"right to redistribute that version?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#StolenCopy\" name=\"TOCStolenCopy\">Czy jeśli ktoś ukradnie CD "
+"z&nbsp;pewną wersją programu objętego GPL, to czy&nbsp;GPL daje mu prawo "
+"do&nbsp;redystrybucji tej wersji?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#TradeSecretRelease\" name=\"TOCTradeSecretRelease\"> What if a "
+"company distributes a copy as a trade secret?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#TradeSecretRelease\" name=\"TOCTradeSecretRelease\">Co jeśli "
+"firma dystrybuuje kopie jako sekret handlowy?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DistributeSubsidiary\" name=\"TOCDistributeSubsidiary\"> Does "
+"moving a copy to a majority-owned, and controlled, subsidiary constitute "
+"distribution?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DistributeSubsidiary\" name=\"TOCDistributeSubsidiary\">Czy&nbsp;"
+"przekazanie kopii firmie, w&nbsp;której ma się udziały większościowe 
i&nbsp;"
+"którą się kontroluje, przedsiębiorstwu zależnemu, stanowi 
rozprowadzanie?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ClickThrough\" name=\"TOCClickThrough\"> Can software installers "
+"ask people to click to agree to the GPL? If I get some software under the "
+"GPL, do I have to agree to anything?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ClickThrough\" name=\"TOCClickThrough\">Czy instalatory programów 
"
+"mogą prosić o&nbsp;kliknięcie wyrażające zgodę na&nbsp;akceptację GPL? 
Jeśli "
+"dostanę jakieś programy na&nbsp;GPL, to czy&nbsp;muszę się na&nbsp;coś "
+"zgadzać?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLCompatInstaller\" name=\"TOCGPLCompatInstaller\">I would like "
+"to bundle GPLed software with some sort of installation software. Does that "
+"installer need to have a GPL-compatible license?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Using programs released under the GPL when writing other programs"
+msgstr ""
+"Wykorzystywanie programów wydanych na&nbsp;GPL przy pisaniu innych 
programów"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CanIUseGPLToolsForNF\" name=\"TOCCanIUseGPLToolsForNF\">Can I use "
+"GPL-covered editors such as GNU Emacs to develop nonfree programs? Can I use "
+"GPL-covered tools such as GCC to compile them?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CanIUseGPLToolsForNF\" name=\"TOCCanIUseGPLToolsForNF\">Czy&nbsp;"
+"mogę korzystać z&nbsp;edytorów objętych GPL do&nbsp;pisania programów, 
które "
+"nie są wolne? Czy&nbsp;do ich kompilacji mogę wykorzystywać narzędzia 
objęte "
+"GPL, takie jak GCC?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLOutput\" name=\"TOCGPLOutput\">Is there some way that I can "
+"GPL the output people get from use of my program? For example, if my program "
+"is used to develop hardware designs, can I require that these designs must "
+"be free?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLOutput\" name=\"TOCGPLOutput\">Czy&nbsp;jest jakiś sposób, "
+"w&nbsp;jaki mogę objąć przez GPL wyniki uzyskiwane z&nbsp;mojego programu? 
"
+"na&nbsp;przykład, jeśli program służy do&nbsp;opracowywania projektów "
+"sprzętu, to czy&nbsp;mogę wymagać, by te projekty musiały być wolne?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatCaseIsOutputGPL\" name=\"TOCWhatCaseIsOutputGPL\">In what "
+"cases is the output of a GPL program covered by the GPL too?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatCaseIsOutputGPL\" name=\"TOCWhatCaseIsOutputGPL\">W&nbsp;"
+"jakich przypadkach wynik programu na&nbsp;GPL jest również objęty GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#PortProgramToGPL\" name=\"TOCPortProgramToGPL\">If I port my "
+"program to GNU/Linux, does that mean I have to release it as Free Software "
+"under the GPL or some other Free Software license?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#PortProgramToGPL\" name=\"TOCPortProgramToGPL\">Czy&nbsp;jeśli "
+"przeniosę swój program na&nbsp;platformę GNU/Linux, to znaczy 
że&nbsp;muszę "
+"wydać go jako Wolne Oprogramowanie na&nbsp;GPL czy&nbsp;jakiejś innej "
+"licencji Wolnego Oprogramowania?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#LibGCCException\" name=\"TOCLibGCCException\">Does the libstdc++ "
+"exception permit dynamic linking?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#LibGCCException\" name=\"TOCLibGCCException\">Czy wyjątek dla "
+"libstdc++ pozwala na&nbsp;dynamiczne łączenie?</a>"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Combining work with code released under the GPL"
+msgstr "Łączenie pracy z&nbsp;kodem wydanym na&nbsp;GPL"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#MereAggregation\" name=\"TOCMereAggregation\">What is the "
+"difference between &ldquo;mere aggregation&rdquo; and &ldquo;combining two "
+"modules into one program&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#MereAggregation\" name=\"TOCMereAggregation\">Czym się różnią "
+"&bdquo;zwyczajne gromadzenie&rdquo; i&nbsp;&bdquo;połączenie dwu modułów "
+"w&nbsp;jeden program&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLFairUse\" name=\"TOCGPLFairUse\">Do I have &ldquo;fair "
+"use&rdquo; rights in using the source code of a GPL-covered program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLFairUse\" name=\"TOCGPLFairUse\">Czy&nbsp;mam prawo &bdquo;"
+"dozwolonego użytku&rdquo; w&nbsp;korzystaniu z&nbsp;kodu źródłowego 
programu "
+"objętego GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLUSGovAdd\" name=\"TOCGPLUSGovAdd\">Can the US Government "
+"release improvements to a GPL-covered program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLUSGovAdd\" name=\"TOCGPLUSGovAdd\">Czy rząd USA może wydać "
+"ulepszenia do&nbsp;programu objętego GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#IfLibraryIsGPL\" name=\"TOCIfLibraryIsGPL\">If a library is "
+"released under the GPL (not the LGPL), does that mean that any program which "
+"uses it has to be under the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#IfLibraryIsGPL\" name=\"TOCIfLibraryIsGPL\">Czy&nbsp;jeśli "
+"bibliotekę wydano na&nbsp;warunkach GPL (nie LGPL), to znaczy, 
że&nbsp;każdy "
+"program, który jej używa musi być objęty GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#LinkingWithGPL\" name=\"TOCLinkingWithGPL\">You have a GPL'ed "
+"program that I'd like to link with my code to build a proprietary program. "
+"Does the fact that I link with your program mean I have to GPL my program?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#LinkingWithGPL\" name=\"TOCLinkingWithGPL\">Macie program na&nbsp;"
+"GPL, który chciałbym połączyć ze swoim kodem i&nbsp;zbudować program 
prawnie "
+"zastrzeżony. Czy&nbsp;z&nbsp;tego, że&nbsp;łączę z&nbsp;waszym programem 
"
+"wynika, że&nbsp;muszę wydać swój program na&nbsp;GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#SwitchToLGPL\" name=\"TOCSwitchToLGPL\">If so, is there any "
+"chance I could get a license of your program under the Lesser GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#SwitchToLGPL\" name=\"TOCSwitchToLGPL\">Jeśli tak, to czy&nbsp;"
+"istnieje możliwość uzyskania licencji waszego programu na&nbsp;warunkach "
+"Lesser GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WillYouMakeAnException\" name=\"TOCWillYouMakeAnException\">Using "
+"a certain GNU program under the GPL does not fit our project to make "
+"proprietary software. Will you make an exception for us? It would mean more "
+"users of that program.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WillYouMakeAnException\" name=\"TOCWillYouMakeAnException"
+"\">Użycie pewnego programu GNU na&nbsp;GPL nie pasuje do&nbsp;naszego "
+"zamierzenia zbudowania oprogramowania prawnie zastrzeżonego. Zrobicie dla "
+"nas wyjątek? To oznaczałby więcej użytkowników tego programu.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#IfInterpreterIsGPL\" name=\"TOCIfInterpreterIsGPL\">If a "
+"programming language interpreter is released under the GPL, does that mean "
+"programs written to be interpreted by it must be under GPL-compatible "
+"licenses?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#IfInterpreterIsGPL\" name=\"TOCIfInterpreterIsGPL\">Czy&nbsp;"
+"jeśli interpreter jakiegoś języka programowania jest wydany na&nbsp;GPL, 
to "
+"programy napisane do&nbsp;interpretowania przez niego muszą być na&nbsp;"
+"licencji zgodnej z&nbsp;GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#InterpreterIncompat\" name=\"TOCInterpreterIncompat\">If a "
+"programming language interpreter has a license that is incompatible with the "
+"GPL, can I run GPL-covered programs on it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#InterpreterIncompat\" name=\"TOCInterpreterIncompat\">Jeśli "
+"interpreter pewnego języka programowania ma licencję, która jest niezgodna 
"
+"z&nbsp;GPL, to czy&nbsp;mogę na&nbsp;nim uruchamiać programy objęte 
GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLModuleLicense\" name=\"TOCGPLModuleLicense\">If I add a module "
+"to a GPL-covered program, do I have to use the GPL as the license for my "
+"module?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLModuleLicense\" name=\"TOCGPLModuleLicense\">Jeśli dołożę "
+"moduł do&nbsp;programu objętego GPL, to czy&nbsp;muszę użyć GPL jako "
+"licencji dla swojego modułu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLPlugins\" name=\"TOCGPLPlugins\"> When are a program and its "
+"plug-ins considered a single combined program?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLAndPlugins\" name=\"TOCGPLAndPlugins\">If a program released "
+"under the GPL uses plug-ins, what are the requirements for the licenses of a "
+"plug-in?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLAndPlugins\" name=\"TOCGPLAndPlugins\">Jeśli w&nbsp;programie "
+"wydanym na&nbsp;GPL używane są wtyczki <cite>(plug-ins)</cite>, to jakie są
 "
+"dla nich wymagania licencyjne?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLPluginsInNF\" name=\"TOCGPLPluginsInNF\">Can I apply the GPL "
+"when writing a plug-in for a nonfree program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLPluginsInNF\" name=\"TOCGPLPluginsInNF\">Czy&nbsp;mogę wydać "
+"zastosować GPL pisząc wtyczkę do&nbsp;programu, który nie jest wolny?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#NFUseGPLPlugins\" name=\"TOCNFUseGPLPlugins\">Can I release a "
+"nonfree program that's designed to load a GPL-covered plug-in?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#NFUseGPLPlugins\" name=\"TOCNFUseGPLPlugins\">Czy&nbsp;mogę 
wydać "
+"niewolny program, zaprojektowany tak, żeby ładował wtyczkę wydaną 
na&nbsp;"
+"GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLInProprietarySystem\" name=\"TOCGPLInProprietarySystem\">I'd "
+"like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. Can I do "
+"this?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLInProprietarySystem\" name=\"TOCGPLInProprietarySystem"
+"\">Chciałbym do&nbsp;swego prawnie zastrzeżonego systemu wcielić "
+"oprogramowanie objęte GPL. Czy&nbsp;mogę to zrobić?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLWrapper\" name=\"TOCGPLWrapper\">I'd like to incorporate GPL-"
+"covered software in my proprietary system. Can I do this by putting a "
+"&ldquo;wrapper&rdquo; module, under a GPL-compatible lax permissive license "
+"(such as the X11 license) in between the GPL-covered part and the "
+"proprietary part?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#FSWithNFLibs\" name=\"TOCFSWithNFLibs\"> Can I write free "
+"software that uses nonfree libraries?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#FSWithNFLibs\" name=\"TOCFSWithNFLibs\">Czy&nbsp;mogę pisać 
wolne "
+"oprogramowanie korzystające z&nbsp;bibliotek, które nie są wolne?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLIncompatibleLibs\" name=\"TOCGPLIncompatibleLibs\"> What legal "
+"issues come up if I use GPL-incompatible libraries with GPL software?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLIncompatibleLibs\" name=\"TOCGPLIncompatibleLibs\">Jakie "
+"kwestie prawne pojawią się, jeśli z&nbsp;oprogramowaniem GPL zastosuję "
+"biblioteki niezgodne z&nbsp;GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WindowsRuntimeAndGPL\" name=\"TOCWindowsRuntimeAndGPL\">I'm "
+"writing a Windows application with Microsoft Visual C++ and I will be "
+"releasing it under the GPL. Is dynamically linking my program with the "
+"Visual C++ run-time library permitted under the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WindowsRuntimeAndGPL\" name=\"TOCWindowsRuntimeAndGPL\">Piszę "
+"w&nbsp;Microsoft Visual C++ aplikację do&nbsp;Windows i&nbsp;chcę ją 
wydać "
+"na&nbsp;GPL. Czy&nbsp;zgodnie z&nbsp;GPL dozwolone jest dynamiczne łączenie 
"
+"programu z&nbsp;biblioteką wykonawczą <cite>(run-time)</cite> 
Visual&nbsp;C+"
+"+?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#MoneyGuzzlerInc\" name=\"TOCMoneyGuzzlerInc\">I'd like to modify "
+"GPL-covered programs and link them with the portability libraries from Money "
+"Guzzler Inc. I cannot distribute the source code for these libraries, so "
+"any user who wanted to change these versions would have to obtain those "
+"libraries separately. Why doesn't the GPL permit this?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#MoneyGuzzlerInc\" name=\"TOCMoneyGuzzlerInc\">Chciałbym "
+"zmodyfikować programy objęte GPL i&nbsp;skonsolidować je 
z&nbsp;bibliotekami "
+"przenośności z&nbsp;Money Guzzler Inc. Nie mogę rozpowszechniać kodu "
+"źródłowego tych bibliotek, więc&nbsp;każdy użytkownik, który chciałby 
"
+"zmienić te wersje, musiałby osobno uzyskać biblioteki. Dlaczego GPL 
na&nbsp;"
+"to nie pozwala?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLIncompatibleAlone\" name=\"TOCGPLIncompatibleAlone\">If "
+"license for a module Q has a requirement that's incompatible with the GPL, "
+"but the requirement applies only when Q is distributed by itself, not when Q "
+"is included in a larger program, does that make the license GPL-compatible? "
+"Can I combine or link Q with a GPL-covered program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLIncompatibleAlone\" name=\"TOCGPLIncompatibleAlone\">Jeśli "
+"licencja modułu Q zawiera wymaganie niezgodne z&nbsp;GPL, ale&nbsp;ma ono "
+"zastosowanie tylko do&nbsp;sytuacji, gdy rozprowadzany jest sam moduł&nbsp;"
+"Q, a&nbsp;nie gdy Q jest włączony w&nbsp;większy program, to czy&nbsp;"
+"licencja ta jest zgodna z&nbsp;GPL? Czy&nbsp;mogę połączyć lub&nbsp;"
+"skonsolidować Q z&nbsp;programem objętym GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#OOPLang\" name=\"TOCOOPLang\"> In an object-oriented language "
+"such as Java, if I use a class that is GPL'ed without modifying, and "
+"subclass it, in what way does the GPL affect the larger program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#OOPLang\" name=\"TOCOOPLang\">Jeśli w&nbsp;języku obiektowym, "
+"takim jak Java, korzystam bez&nbsp;modyfikacji z&nbsp;klasy, która jest "
+"objęta GPL, a&nbsp;utworzę jej podklasę, to w&nbsp;jaki sposób GPL 
wpływa "
+"na&nbsp;powstały większy program?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#LinkingOverControlledInterface\" name="
+"\"TOCLinkingOverControlledInterface\">How can I allow linking of proprietary "
+"modules with my GPL-covered library under a controlled interface only?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#LinkingOverControlledInterface\" name="
+"\"TOCLinkingOverControlledInterface\">W jaki sposób mogę zezwolić na&nbsp;"
+"łączenie modułów prawnie zastrzeżonych ze swoją biblioteką na&nbsp;GPL 
tylko "
+"za pośrednictwem ustalonego interfejsu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#Consider\" name=\"TOCConsider\">Consider this situation: 1. X "
+"releases V1 of a project under the GPL. 2. Y contributes to the development "
+"of V2 with changes and new code based on V1. 3. X wants to convert V2 to a "
+"non-GPL license. Does X need Y's permission?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#Consider\" name=\"TOCConsider\">Rozważmy taką sytuację: 1) X "
+"wypuszcza V1 projektu na&nbsp;GPL; 2) Y przyczynia się do&nbsp;rozwoju V2, "
+"wprowadzając zmiany i&nbsp;nowy kod oparty na&nbsp;V1; 3) X chce zmienić "
+"licencję V2 na&nbsp;inną niż GPL. Czy&nbsp;X potrzebuje na&nbsp;to "
+"pozwolenia ze strony Y?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ManyDifferentLicenses\" name=\"TOCManyDifferentLicenses\">I have "
+"written an application that links with many different components, that have "
+"different licenses. I am very confused as to what licensing requirements "
+"are placed on my program. Can you please tell me what licenses I may use?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ManyDifferentLicenses\" name=\"TOCManyDifferentLicenses"
+"\">Napisałem aplikację, która łączy wiele różnych komponentów mają
cych różne "
+"licencje. Jestem zdezorientowany: jakie wymogi licencyjne dotyczą mojego "
+"programu? Czy&nbsp;moglibyście mi powiedzieć, z&nbsp;jakich licencji mogę "
+"skorzystać?</a>"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Questions about violations of the GPL"
+msgstr "Pytania o&nbsp;naruszenia GPL"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ReportingViolation\" name=\"TOCReportingViolation\">What should I "
+"do if I discover a possible violation of the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ReportingViolation\" name=\"TOCReportingViolation\">Co powinienem "
+"zrobić, jeśli wykryję możliwe naruszenie GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhoHasThePower\" name=\"TOCWhoHasThePower\">Who has the power to "
+"enforce the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhoHasThePower\" name=\"TOCWhoHasThePower\">Kto jest upoważniony "
+"do&nbsp;egzekwowania przestrzegania GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#HeardOtherLicense\" name=\"TOCHeardOtherLicense\">I heard that "
+"someone got a copy of a GPL'ed program under another license. Is this "
+"possible?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#HeardOtherLicense\" name=\"TOCHeardOtherLicense\">Słyszałem, "
+"że&nbsp;ktoś ma kopię programu wydanego na&nbsp;GPL, ale&nbsp;z&nbsp;inną 
"
+"licencją. Czy&nbsp;to możliwe?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DeveloperViolate\" name=\"TOCDeveloperViolate\">Is the developer "
+"of a GPL-covered program bound by the GPL? Could the developer's actions "
+"ever be a violation of the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DeveloperViolate\" name=\"TOCDeveloperViolate\">Czy&nbsp;"
+"konstruktor programu objętego GPL jest nią związany? Czy&nbsp;jego 
działania "
+"mogą kiedykolwiek naruszać GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CompanyGPLCostsMoney\" name=\"TOCCompanyGPLCostsMoney\"> I just "
+"found out that a company has a copy of a GPL'ed program, and it costs money "
+"to get it. Aren't they violating the GPL by not making it available on the "
+"Internet?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CompanyGPLCostsMoney\" name=\"TOCCompanyGPLCostsMoney\">Właśnie "
+"dowiedziałem się, że&nbsp;pewna firma ma kopię programu objętego GPL, 
a&nbsp;"
+"żeby go dostać trzeba zapłacić. Czy&nbsp;nie naruszają GPL nie 
udostępniając "
+"go w&nbsp;Internecie?</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesGPLStandFor\" name=\"WhatDoesGPLStandFor\">What "
+"does &ldquo;GPL&rdquo; stand for?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesGPLStandFor\" name=\"WhatDoesGPLStandFor\">Co to "
+"znaczy &bdquo;GPL&rdquo;?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"&ldquo;GPL&rdquo; stands for &ldquo;General Public License&rdquo;. The most "
+"widespread such license is the GNU General Public License, or GNU GPL for "
+"short. This can be further shortened to &ldquo;GPL&rdquo;, when it is "
+"understood that the GNU GPL is the one intended."
+msgstr ""
+"&bdquo;GPL&rdquo; oznacza &bdquo;General Public License&rdquo;, &bdquo;"
+"Powszechna Licencja Publiczna&rdquo;. Najbardziej rozpowszechnioną licencją 
"
+"tego rodzaju jest Powszechna Licencja Publiczna GNU, lub&nbsp;krótko: GNU "
+"GPL. Można to potem skracać do&nbsp;&bdquo;GPL&rdquo;, gdy wiadomo, 
że&nbsp;"
+"chodzi o&nbsp;GNU GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\" name="
+"\"DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\"> Does free software mean using the GPL?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\" name="
+"\"DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\">Czy&nbsp;wolne oprogramowanie oznacza "
+"programy stosujące GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not at all&mdash;there are many other free software licenses. We have an <a "
+"href=\"/licenses/license-list.html\"> incomplete list</a>. Any license that "
+"provides the user <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">certain specific "
+"freedoms</a> is a free software license."
+msgstr ""
+"Niekoniecznie &ndash;&nbsp;istnieje wiele innych licencji wolnego "
+"oprogramowania. Mamy <a href=\"/licenses/license-list.html\">niepełną ich "
+"listę</a>. Każda z&nbsp;licencji, która zapewnia użytkownikowi <a 
href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">pewne szczególne wolności</a> jest licencją "
+"wolnego oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyUseGPL\" name=\"WhyUseGPL\"> Why should I use the GNU "
+"GPL rather than other free software licenses?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyUseGPL\" name=\"WhyUseGPL\">Dlaczego powinienem stosować 
"
+"GNU GPL, a&nbsp;nie inne licencje wolnego oprogramowania?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Using the GNU GPL will require that all the <a href=\"/philosophy/pragmatic."
+"html\">released improved versions be free software</a>. This means you can "
+"avoid the risk of having to compete with a proprietary modified version of "
+"your own work. However, in some special situations it can be better to use "
+"a <a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\"> more permissive license</a>."
+msgstr ""
+"Korzystanie z&nbsp;GNU GPL wymaga, by wszystkie <a href=\"/philosophy/"
+"pragmatic.html\">wydane ulepszone wersje były wolnym oprogramowaniem</a>. To 
"
+"znaczy, że&nbsp;unikasz ryzyka konieczności konkurowania z&nbsp;prawnie "
+"zastrzeżoną zmienioną wersją swojej własnej pracy. Jednakże, 
w&nbsp;pewnych "
+"specjalnych okolicznościach, może być lepsze użycie <a 
href=\"/licenses/why-"
+"not-lgpl.html\">licencji zezwalającej na&nbsp;więcej</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\" name="
+"\"DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\"> Does all GNU software use "
+"the GNU GPL as its license?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\" name="
+"\"DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\">Czy&nbsp;wszystkie programy "
+"GNU stosują GNU GPL jako swoją licencję?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Most GNU software packages use the GNU GPL, but there are a few GNU programs "
+"(and parts of programs) that use looser licenses, such as the Lesser GPL. "
+"When we do this, it is a matter of <a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\"> "
+"strategy</a>."
+msgstr ""
+"Większość pakietów programowych GNU stosuje GNU GPL, ale&nbsp;jest kilka "
+"programów GNU (i&nbsp;części programów), które korzystają z&nbsp;mniej "
+"rygorystycznych licencji, jak Lesser GPL. Kiedy się to dzieje, jest kwestią 
"
+"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">strategii</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\" name="
+"\"DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\"> Does using the GPL for a "
+"program make it GNU software?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\" name="
+"\"DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\">Czy&nbsp;użycie GPL dla "
+"programu czyni z&nbsp;niego oprogramowanie GNU?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Anyone can release a program under the GNU GPL but that does not make it a "
+"GNU package."
+msgstr ""
+"Każdy może opublikować program na&nbsp;warunkach GNU GPL, ale&nbsp;to nie "
+"robi z&nbsp;tego programu pakietu GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Making the program a GNU software package means explicitly contributing to "
+"the GNU Project. This happens when the program's developers and the GNU "
+"Project agree to do it. If you are interested in contributing a program to "
+"the GNU Project, please write to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Uczynienie programu pakietem programowym GNU oznacza jawny wkład do&nbsp;"
+"Projektu GNU. Dzieje się tak wtedy, gdy konstruktorzy programu i&nbsp;"
+"Projekt GNU się na&nbsp;to zgodzą. Jeśli jesteś zainteresowany 
wniesieniem "
+"programu do&nbsp;Projektu GNU, napisz prosimy do&nbsp;&lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden\">address@hidden</a>&gt;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCReportingViolation\" name=\"ReportingViolation\"> What "
+"should I do if I discover a possible violation of the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCReportingViolation\" name=\"ReportingViolation\">Co "
+"powinienem zrobić, jeśli wykryję możliwe naruszenie GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You should <a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">report it</a>. First, "
+"check the facts as best you can. Then tell the publisher or copyright "
+"holder of the specific GPL-covered program. If that is the Free Software "
+"Foundation, write to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. Otherwise, the program's maintainer may "
+"be the copyright holder, or else could tell you how to contact the copyright "
+"holder, so report it to the maintainer."
+msgstr ""
+"Powinieneś <a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">to zgłosić</a>. Po "
+"pierwsze, możliwie najlepiej sprawdź ten fakt. Następnie powiadom wydawcę 
"
+"lub&nbsp;posiadacza praw autorskich danego programu, wydanego na&nbsp;GPL. "
+"Jeśli jest to Free Software Foundation, pisz na&nbsp;adres &lt;<a href="
+"\"mailto:address@hidden\";>address@hidden</a>&gt;. "
+"W&nbsp;przeciwnym razie, możliwe, że&nbsp;opiekun programu jest posiadaczem 
"
+"praw autorskich albo też może wskazać Ci, jak się z&nbsp;tą osobą "
+"skontaktować, więc&nbsp;zgłoś to jemu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\" "
+"name=\"WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\"> Why does "
+"the GPL permit users to publish their modified versions?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\" "
+"name=\"WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\">Dlaczego GPL "
+"pozwala użytkownikom na&nbsp;publikację własnych zmodyfikowanych wersji?</"
+"a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A crucial aspect of free software is that users are free to cooperate. It "
+"is absolutely essential to permit users who wish to help each other to share "
+"their bug fixes and improvements with other users."
+msgstr ""
+"Decydującym aspektem wolnych programów jest swoboda współpracy 
użytkowników. "
+"Pozwolenie użytkownikom, którzy chcą pomagać innym, na&nbsp;dzielenie 
się "
+"własnymi poprawkami błędów i&nbsp;udoskonaleniami jest absolutnie 
kluczowe."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some have proposed alternatives to the GPL that require modified versions to "
+"go through the original author. As long as the original author keeps up "
+"with the need for maintenance, this may work well in practice, but if the "
+"author stops (more or less) to do something else or does not attend to all "
+"the users' needs, this scheme falls down. Aside from the practical "
+"problems, this scheme does not allow users to help each other."
+msgstr ""
+"Niektórzy proponowali alternatywy dla GPL, które wymagały aby zmienione "
+"wersje przechodziły przez pierwotnego autora. W&nbsp;praktyce, póki dbałby 
"
+"on o&nbsp;potrzeby konserwacji programu, mogłoby to działać dobrze. Jednak 
"
+"jeśli autor przestaje, mniej czy&nbsp;bardziej, zajmować się konserwacją, 
by "
+"robić coś innego, lub&nbsp;gdy nie zwraca uwagi na&nbsp;wszystkie potrzeby "
+"użytkowników, ten plan zawodzi. Pomijając problemy praktyczne, taka metoda 
"
+"nie pozwala użytkownikom na&nbsp;wzajemną pomoc."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Sometimes control over modified versions is proposed as a means of "
+"preventing confusion between various versions made by users. In our "
+"experience, this confusion is not a major problem. Many versions of Emacs "
+"have been made outside the GNU Project, but users can tell them apart. The "
+"GPL requires the maker of a version to place his or her name on it, to "
+"distinguish it from other versions and to protect the reputations of other "
+"maintainers."
+msgstr ""
+"Czasem proponuje się kontrolę nad&nbsp;zmodyfikowanymi wersjami jako 
środek "
+"zapobiegający kłopotliwemu pomieszaniu między rozmaitymi wersjami "
+"utworzonymi przez użytkowników. Wedle naszego doświadczenia, to 
pomieszanie "
+"nie stanowi większego kłopotu. Wiele wersji Emacsa wykonano poza Projektem "
+"GNU, ale&nbsp;użytkownicy potrafią je odróżnić. GPL wymaga umieszczania "
+"w&nbsp;wersji nazwiska producenta, by odróżnić ją od&nbsp;innych wersji "
+"i&nbsp;chronić reputację pozostałych opiekunów."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLRequireSourcePostedPublic\" name="
+"\"GPLRequireSourcePostedPublic\"> Does the GPL require that source code of "
+"modified versions be posted to the public?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLRequireSourcePostedPublic\" name="
+"\"GPLRequireSourcePostedPublic\">Czy&nbsp;GPL wymaga, by kod źródłowy "
+"zmodyfikowanej wersji został udostępniony publicznie?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GPL does not require you to release your modified version. You are free "
+"to make modifications and use them privately, without ever releasing them. "
+"This applies to organizations (including companies), too; an organization "
+"can make a modified version and use it internally without ever releasing it "
+"outside the organization."
+msgstr ""
+"GPL nie wymaga rozpowszechniania zmodyfikowanego przez Ciebie programu. "
+"Wolno Ci wprowadzać zmiany i&nbsp;korzystać z&nbsp;nich prywatnie, w&nbsp;"
+"ogóle bez&nbsp;ich wydawania. Odnosi się to także do&nbsp;organizacji "
+"(łącznie z&nbsp;firmami); organizacja może utworzyć zmienioną wersję 
i&nbsp;"
+"używać jej wewnętrznie nigdy nie wydając tej wersji na&nbsp;zewnątrz."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But <em>if</em> you release the modified version to the public in some way, "
+"the GPL requires you to make the modified source code available to the "
+"program's users, under the GPL."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;<em>jeśli</em> w&nbsp;jakiś sposób publicznie wypuszczasz 
zmienioną "
+"wersję, GPL wymaga byś udostępnił użytkownikom programu zmodyfikowany 
kod "
+"źródłowy, na&nbsp;warunkach GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Thus, the GPL gives permission to release the modified program in certain "
+"ways, and not in other ways; but the decision of whether to release it is up "
+"to you."
+msgstr ""
+"Tak więc, GPL zezwala na&nbsp;pewne sposoby rozpowszechniania zmienionego "
+"programu, a&nbsp;na inne nie, ale&nbsp;decyzja o&nbsp;samym wypuszczeniu "
+"należy do&nbsp;Ciebie."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine\" name="
+"\"GPLAndNonfreeOnSameMachine\"> Can I have a GPL-covered program and an "
+"unrelated nonfree program on the same computer?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine\" name="
+"\"GPLAndNonfreeOnSameMachine\">Czy&nbsp;mogę w&nbsp;tym samym komputerze "
+"mieć program objęty licencją GPL i&nbsp;niezwiązany z&nbsp;nim inny, nie-"
+"wolny program?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. The &ldquo;mere aggregation&rdquo; clause in the GPL makes this "
+"permission explicit, but that only reinforces what we believe would be true "
+"anyway."
+msgstr ""
+"Tak. Zezwolenie na&nbsp;takie działanie zostało w&nbsp;GPL wyrażone 
wprost, "
+"w&nbsp;punkcie mówiącym o&nbsp;&bdquo;zwyczajnym gromadzeniu&rdquo; <cite>"
+"(mere aggregation)</cite>. Choć ten zapis tylko akcentuje to, co naszym "
+"zdaniem i&nbsp;tak by zachodziło."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCanIDemandACopy\" name=\"CanIDemandACopy\">If I know "
+"someone has a copy of a GPL-covered program, can I demand he give me a copy?"
+"</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCanIDemandACopy\" name=\"CanIDemandACopy\">Jeśli znam "
+"kogoś, kto ma kopię programu wydanego na&nbsp;GPL, to czy&nbsp;mogę 
domagać "
+"się od&nbsp;niego, żeby dał mi kopię?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | No. The GPL gives him permission to make and redistribute copies of the
+# | program <em>if {+and when+} he chooses to do so</em>. He also has the
+# | right not to redistribute the program, [-if-] {+when+} that is what he
+# | chooses.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "No. The GPL gives him permission to make and redistribute copies of the "
+#| "program <em>if he chooses to do so</em>. He also has the right not to "
+#| "redistribute the program, if that is what he chooses."
+msgid ""
+"No. The GPL gives him permission to make and redistribute copies of the "
+"program <em>if and when he chooses to do so</em>. He also has the right not "
+"to redistribute the program, when that is what he chooses."
+msgstr ""
+"Nie. Dzięki GPL otrzymał pozwolenie na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;"
+"rozprowadzanie kopii programu <em>jeśli zechce to robić</em>. Ale&nbsp;ma 
on "
+"też prawo nie rozprowadzać programu, jeśli tak woli."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesWrittenOfferValid\" name=\"WhatDoesWrittenOfferValid"
+"\"> What does this &ldquo;written offer valid for any third party&rdquo; "
+"mean? Does that mean everyone in the world can get the source to any GPL'ed "
+"program no matter what?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesWrittenOfferValid\" name=\"WhatDoesWrittenOfferValid"
+"\">Co oznacza &bdquo;pisemna oferta ważna dla każdej strony 
trzeciej&rdquo;? "
+"Czy&nbsp;to znaczy, że&nbsp;każdy na&nbsp;świecie może dostać źródła "
+"dowolnego programu na&nbsp;GPL, wszystko jedno jakiego?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | [-&ldquo;Valid for any third party&rdquo; means that anyone-]{+If you
+# | choose to provide source through a written offer, then anybody+} who
+# | [-has-] {+requests+} the [-offer-] {+source from you+} is entitled to
+# | [-take you up on-] {+receive+} it.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;Valid for any third party&rdquo; means that anyone who has the "
+#| "offer is entitled to take you up on it."
+msgid ""
+"If you choose to provide source through a written offer, then anybody who "
+"requests the source from you is entitled to receive it."
+msgstr ""
+"&bdquo;Ważna dla każdej strony trzeciej&rdquo; <cite>(valid for any third "
+"party)</cite> oznacza, że&nbsp;każdy, to ma tę ofertę ma jest uprawiony "
+"do&nbsp;jej przyjęcia."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you commercially distribute binaries not accompanied with source code, "
+"the GPL says you must provide a written offer to distribute the source code "
+"later. When users non-commercially redistribute the binaries they received "
+"from you, they must pass along a copy of this written offer. This means "
+"that people who did not get the binaries directly from you can still receive "
+"copies of the source code, along with the written offer."
+msgstr ""
+"Jeśli komercyjnie rozpowszechniasz pliki binarne bez&nbsp;towarzyszącego "
+"kodu źródłowego, GPL stanowi, że&nbsp;musisz złożyć pisemną ofertę "
+"dostarczenia kodu źródłowego później. Kiedy użytkownicy niekomercyjnie "
+"redystrybuują otrzymane od&nbsp;Ciebie binaria, muszą przekazać wraz 
z&nbsp;"
+"nimi kopię tej pisemnej oferty. To znaczy, że&nbsp;ludzie, którzy nie "
+"uzyskali binariów wprost od&nbsp;Ciebie, mimo to mogą otrzymać kopie 
kodów "
+"źródłowych, zgodnie z&nbsp;ofertą."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The reason we require the offer to be valid for any third party is so that "
+"people who receive the binaries indirectly in that way can order the source "
+"code from you."
+msgstr ""
+"Wymagamy, żeby oferta była ważna dla każdej strony trzeciej, po to, by "
+"osoby, które otrzymały binaria pośrednio mogły w&nbsp;ten sposób zażą
dać "
+"kodu źródłowego od&nbsp;Ciebie."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCTheGPLSaysModifiedVersions\" name="
+"\"TheGPLSaysModifiedVersions\">The GPL says that modified versions, if "
+"released, must be &ldquo;licensed &hellip; to all third parties.&rdquo; Who "
+"are these third parties?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCTheGPLSaysModifiedVersions\" name="
+"\"TheGPLSaysModifiedVersions\">W&nbsp;GPL powiedziano, że&nbsp;zmodyfikowane 
"
+"wersje, jeśli są publikowane, muszą być 
&bdquo;licencjonowane&nbsp;&hellip; "
+"dla wszelkich stron trzecich&rdquo;. Kim są te trzecie strony?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Section 2 says that modified versions you distribute must be licensed to all "
+"third parties under the GPL. &ldquo;All third parties&rdquo; means "
+"absolutely everyone&mdash;but this does not require you to <strong>do</"
+"strong> anything physically for them. It only means they have a license "
+"from you, under the GPL, for your version."
+msgstr ""
+"Sekcja 2 mówi, że&nbsp;zmienione wersje, które rozpowszechniasz muszą 
być "
+"licencjonowane dla wszelkich stron trzecich na&nbsp;warunkach GPL. &bdquo;"
+"Wszelkie strony trzecie&rdquo; oznacza dosłownie każdego &ndash;&nbsp;"
+"ale&nbsp;nie wymaga to, byś musiał mieć z&nbsp;nimi fizycznie do&nbsp;"
+"czynienia. Oznacza tylko, że&nbsp;mają od&nbsp;Ciebie licencję, 
na&nbsp;GPL, "
+"dla Twojej wersji."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCRequiredToClaimCopyright\" name=\"RequiredToClaimCopyright"
+"\">Am I required to claim a copyright on my modifications to a GPL-covered "
+"program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCRequiredToClaimCopyright\" name=\"RequiredToClaimCopyright"
+"\">Czy jestem zobowiązany do&nbsp;jawnego ogłoszenia praw autorskich "
+"(copyright) do&nbsp;własnych modyfikacji programu objętego GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You are not required to claim a copyright on your changes. In most "
+"countries, however, that happens automatically by default, so you need to "
+"place your changes explicitly in the public domain if you do not want them "
+"to be copyrighted."
+msgstr ""
+"Nie jesteś zobowiązany do&nbsp;zgłaszania praw autorskich 
do&nbsp;własnych "
+"zmian. Jednak w&nbsp;większości krajów [także w&nbsp;Polsce] domyślnie "
+"dzieje się to automatycznie, więc&nbsp;jeśli nie chcesz, by dzieło było "
+"objęte prawami autorskimi, powinieneś jawnie uczynić swoje zmiany dobrem "
+"publicznym (wydać je jako public domain)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Whether you claim a copyright on your changes or not, either way you must "
+"release the modified version, as a whole, under the GPL. (<a href="
+"\"#GPLRequireSourcePostedPublic\">if you release your modified version at "
+"all</a>)"
+msgstr ""
+"Niezależnie od&nbsp;tego, czy&nbsp;będziesz sobie rościł prawa autorskie "
+"do&nbsp;własnych zmian czy&nbsp;nie, musisz wydać zmodyfikowaną wersję, 
jako "
+"całość, na&nbsp;GPL (<a href=\"#GPLRequireSourcePostedPublic\">jeżeli 
w&nbsp;"
+"ogóle wydasz zmodyfikowaną przez siebie wersję</a>)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCombinePublicDomainWithGPL\" name="
+"\"CombinePublicDomainWithGPL\">If a program combines public-domain code with "
+"GPL-covered code, can I take the public-domain part and use it as public "
+"domain code?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCombinePublicDomainWithGPL\" name="
+"\"CombinePublicDomainWithGPL\">Jeśli program łączy w&nbsp;sobie kod 
należący "
+"do&nbsp;domeny publicznej <cite>(public domain)</cite> z&nbsp;kodem objętym "
+"GPL, to czy&nbsp;mogę wziąć tę część, która jest dobrem publicznym 
i&nbsp;"
+"korzystać z&nbsp;niej tak jak z&nbsp;kodu z&nbsp;domeny publicznej?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can do that, if you can figure out which part is the public domain part "
+"and separate it from the rest. If code was put in the public domain by its "
+"developer, it is in the public domain no matter where it has been."
+msgstr ""
+"Możesz to zrobić, jeśli potrafisz odróżnić, która z&nbsp;części jest 
dobrem "
+"publicznym i&nbsp;oddzielić ją od&nbsp;reszty. Jeśli kod został przez 
jego "
+"konstruktora umieszczony w&nbsp;domenie publicznej, to pozostaje dobrem "
+"publicznym bez&nbsp;względu na&nbsp;to, gdzie się znajduje."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowMoney\" name=\"DoesTheGPLAllowMoney\"> Does "
+"the GPL allow me to sell copies of the program for money?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowMoney\" name=\"DoesTheGPLAllowMoney"
+"\">Czy&nbsp;GPL pozwala mi na&nbsp;sprzedaż kopii programu za pieniądze?</"
+"a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, the GPL allows everyone to do this. The <a href=\"/philosophy/selling."
+"html\"> right to sell copies </a> is part of the definition of free "
+"software. Except in one special situation, there is no limit on what price "
+"you can charge. (The one exception is the required written offer to provide "
+"source code that must accompany binary-only release.)"
+msgstr ""
+"Tak, GPL pozwala na&nbsp;to wszystkim. <a href=\"/philosophy/selling.html"
+"\">Prawo do&nbsp;sprzedaży kopii</a> jest częścią definicji wolnego "
+"oprogramowania. Z&nbsp;wyjątkiem jednej, specyficznej sytuacji nie ma "
+"żadnych ograniczeń co opłat, jakie zechcesz pobierać. (Tym wyjątkiem 
jest "
+"wymagana w&nbsp;GPL pisemna oferta dostarczenia źródeł, jaka musi być "
+"dołączona do&nbsp;oprogramowania, jeśli jest ono rozprowadzane w&nbsp;"
+"postaci samych binariów)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+# | <b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\"
+# | name=\"DoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a fee
+# | for downloading the program from my {+distribution+} site?</a></b>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\" name="
+#| "\"DoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a fee for "
+#| "downloading the program from my site?</a></b>"
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\" name="
+"\"DoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a fee for "
+"downloading the program from my distribution site?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\" name="
+"\"DoesTheGPLAllowDownloadFee\">Czy&nbsp;GPL pozwala mi na&nbsp;pobieranie "
+"opłaty za pobranie programu z&nbsp;mojego serwera internetowego?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. You can charge any fee you wish for distributing a copy of the "
+"program. If you distribute binaries by download, you must provide &ldquo;"
+"equivalent access&rdquo; to download the source&mdash;therefore, the fee to "
+"download source may not be greater than the fee to download the binary."
+msgstr ""
+"Tak. Za przekazanie kopii programu (rozpowszechnianie) możesz pobierać "
+"dowolną opłatę. Jeżeli binaria rozpowszechniasz udostępniając pliki 
do&nbsp;"
+"ściągnięcia, musisz zapewnić &bdquo;równoważny dostęp&rdquo; do&nbsp;"
+"pobierania źródeł &ndash;&nbsp;zatem opłata za ściągnięcie źródeł 
nie może "
+"być większa niż opłata za ściągnięcie binariów."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee\" name=\"DoesTheGPLAllowRequireFee"
+"\"> Does the GPL allow me to require that anyone who receives the software "
+"must pay me a fee and/or notify me?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee\" name=\"DoesTheGPLAllowRequireFee"
+"\">Czy&nbsp;GPL pozwala mi żądać od&nbsp;każdego, kto otrzyma program "
+"wniesienia opłaty i/lub&nbsp;powiadomienia mnie?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. In fact, a requirement like that would make the program nonfree. If "
+"people have to pay when they get a copy of a program, or if they have to "
+"notify anyone in particular, then the program is not free. See the <a href="
+"\"/philosophy/free-sw.html\"> definition of free software</a>."
+msgstr ""
+"Nie. W&nbsp;rzeczywistości, taki wymóg spowodowałby, że&nbsp;program nie "
+"byłby wolny. Jeśli ludzie muszą płacić za otrzymanie kopii programu 
lub&nbsp;"
+"jeśli muszą specjalnie kogoś powiadamiać, to program nie jest wolny. 
Zobacz "
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">definicję wolnego oprogramowania</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GPL is a free software license, and therefore it permits people to use "
+"and even redistribute the software without being required to pay anyone a "
+"fee for doing so."
+msgstr ""
+"GPL jest licencją wolnego oprogramowania i&nbsp;dlatego zezwala ludziom "
+"na&nbsp;wykorzystywanie, a&nbsp;nawet redystrybucję oprogramowania bez&nbsp;"
+"obowiązku płacenia za to komukolwiek."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"You <em>can</em> charge people a fee to <a href=\"#DoesTheGPLAllowMoney"
+"\">get a copy <em>from you</em></a>. You can't require people to pay you "
+"when they get a copy <em>from someone else</em>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\" name="
+"\"DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\">If I distribute GPL'd software for "
+"a fee, am I required to also make it available to the public without a "
+"charge?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\" name="
+"\"DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\">Czy jeśli dystrybuuję za "
+"odpłatnością oprogramowanie na&nbsp;GPL, muszę je również udostępnić 
ogółowi "
+"bez&nbsp;opłat?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. However, if someone pays your fee and gets a copy, the GPL gives them "
+"the freedom to release it to the public, with or without a fee. For "
+"example, someone could pay your fee, and then put her copy on a web site for "
+"the general public."
+msgstr ""
+"Nie. Jednakże, jeśli ktoś uiścił opłatę i&nbsp;otrzymał 
od&nbsp;Ciebie "
+"kopię, GPL daje mu swobodę przekazania jej ogółowi, za opłatą 
lub&nbsp;bez "
+"niej. Na&nbsp;przykład, ktoś mógłby Ci zapłacić, po czym umieścić 
swoją "
+"kopię na&nbsp;serwerze internetowym, udostępniając ogółowi."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowNDA\" name=\"DoesTheGPLAllowNDA\"> Does the "
+"GPL allow me to distribute copies under a nondisclosure agreement?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowNDA\" name=\"DoesTheGPLAllowNDA\">Czy&nbsp;"
+"GPL pozwala mi na&nbsp;dystrybucję kopie na&nbsp;warunkach umowy o&nbsp;"
+"nieujawnianiu <cite>(nondisclosure agreement)</cite>?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | No. The GPL says that anyone who receives a copy from you has the right
+# | to redistribute copies, modified or not. [-It does-] {+You are+} not
+# | [-give you permission-] {+allowed+} to distribute the work on any more
+# | restrictive basis.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "No. The GPL says that anyone who receives a copy from you has the right "
+#| "to redistribute copies, modified or not. It does not give you permission "
+#| "to distribute the work on any more restrictive basis."
+msgid ""
+"No. The GPL says that anyone who receives a copy from you has the right to "
+"redistribute copies, modified or not. You are not allowed to distribute the "
+"work on any more restrictive basis."
+msgstr ""
+"Nie. GPL stanowi, że&nbsp;każdy, kto otrzyma kopię od&nbsp;Ciebie ma prawo 
"
+"rozprowadzać dalej kopie (zmodyfikowane lub&nbsp;nie). Nie pozwala na&nbsp;"
+"rozpowszechnianie prac na&nbsp;bardziej restrykcyjnych warunkach."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If someone asks you to sign an NDA for receiving GPL-covered software "
+"copyrighted by the FSF, please inform us immediately by writing to <a href="
+"\"mailto:address@hidden\";>address@hidden</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the violation involves GPL-covered code that has some other copyright "
+"holder, please inform that copyright holder, just as you would for any other "
+"kind of violation of the GPL."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowModNDA\" name=\"DoesTheGPLAllowModNDA\"> "
+"Does the GPL allow me to distribute a modified or beta version under a "
+"nondisclosure agreement?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowModNDA\" name=\"DoesTheGPLAllowModNDA"
+"\">Czy&nbsp;GPL pozwala mi na&nbsp;dystrybucję zmodyfikowanej wersji "
+"lub&nbsp;wersji beta na&nbsp;warunkach umowy o&nbsp;nieujawnianiu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | No. [-Anyone-] {+The GPL says that your modified versions must carry all
+# | the freedoms stated in the GPL. Thus, anyone+} who receives a copy of
+# | your version from you has the right to redistribute copies (modified or
+# | not) of that version. [-It does-] {+You may+} not [-give you permission
+# | to-] distribute {+any version of+} the work on [-any-] {+a+} more
+# | restrictive basis.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "No. Anyone who receives a copy of your version from you has the right to "
+#| "redistribute copies (modified or not) of that version. It does not give "
+#| "you permission to distribute the work on any more restrictive basis."
+msgid ""
+"No. The GPL says that your modified versions must carry all the freedoms "
+"stated in the GPL. Thus, anyone who receives a copy of your version from "
+"you has the right to redistribute copies (modified or not) of that version. "
+"You may not distribute any version of the work on a more restrictive basis."
+msgstr ""
+"Nie. Każdy, kto otrzyma od&nbsp;Ciebie kopię Twojej wersji ma prawo "
+"rozprowadzać dalej kopie tej wersji (zmodyfikowane lub&nbsp;nie). Nie "
+"pozwala na&nbsp;rozpowszechnianie prac na&nbsp;bardziej restrykcyjnych "
+"warunkach."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDevelopChangesUnderNDA\" name=\"DevelopChangesUnderNDA\"> "
+"Does the GPL allow me to develop a modified version under a nondisclosure "
+"agreement?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDevelopChangesUnderNDA\" name=\"DevelopChangesUnderNDA"
+"\">Czy&nbsp;GPL pozwala mi na&nbsp;rozwijanie zmodyfikowanej wersji w&nbsp;"
+"ramach umowy o&nbsp;nieujawnianiu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. For instance, you can accept a contract to develop changes and agree "
+"not to release <em>your changes</em> until the client says ok. This is "
+"permitted because in this case no GPL-covered code is being distributed "
+"under an NDA."
+msgstr ""
+"Tak. Na&nbsp;przykład, możesz przyjąć umowę na&nbsp;wykonanie zmian "
+"wvprogramie i&nbsp;zgodzić się na&nbsp;niewypuszczanie <em>swoich 
zmian</em> "
+"póki klient się na&nbsp;to nie zgodzi. Jest to dozwolone, gdyż w&nbsp;tym "
+"przypadku żaden objęty GPL kod nie jest rozprowadzany na&nbsp;zasadach "
+"zakazujących ujawniania."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"You can also release your changes to the client under the GPL, but agree not "
+"to release them to anyone else unless the client says ok. In this case, "
+"too, no GPL-covered code is being distributed under an NDA, or under any "
+"additional restrictions."
+msgstr ""
+"Możesz także przekazać klientowi swoje modyfikacje na&nbsp;zasadach GPL, "
+"ale&nbsp;przystać na&nbsp;warunek nieudostępniania ich komu innemu, chyba "
+"że&nbsp;za jego zgodą. Również w&nbsp;tym przypadku żaden kod objęty 
GPL nie "
+"jest rozprowadzany z&nbsp;zakazem ujawniania czy&nbsp;innymi dodatkowymi "
+"ograniczeniami."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GPL would give the client the right to redistribute your version. In "
+"this scenario, the client will probably choose not to exercise that right, "
+"but does <em>have</em> the right."
+msgstr ""
+"GPL dałaby Twojemu klientowi prawo do&nbsp;redystrybucji zmienionej przez "
+"Ciebie wersji. W&nbsp;rozpatrywanej sytuacji zapewne zdecyduje się z&nbsp;"
+"niego nie skorzystać, ale&nbsp;<em>ma</em> prawo."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCIWantCredit\" name=\"IWantCredit\">I want to get credit for "
+"my work. I want people to know what I wrote. Can I still get credit if I "
+"use the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCIWantCredit\" name=\"IWantCredit\">Chcę uznania za moją "
+"pracę. Chcę, żeby ludzie wiedzieli, co napisałem. Czy&nbsp;praca będzie 
mi "
+"nadal przypisywana jeśli stosuję GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can certainly get credit for the work. Part of releasing a program "
+"under the GPL is writing a copyright notice in your own name (assuming you "
+"are the copyright holder). The GPL requires all copies to carry an "
+"appropriate copyright notice."
+msgstr ""
+"Z&nbsp;pewnością uzyskasz należne uznanie dla swojej pracy. Częścią 
procesu "
+"wypuszczania programu na&nbsp;warunkach GPL jest napisanie informacji o&nbsp;"
+"prawach autorskich w&nbsp;twoim własnym imieniu (zakładając, 
że&nbsp;jesteś "
+"posiadaczem praw autorskich). GPL żąda, by wszystkie kopie były opatrzone "
+"odpowiednią informacją o&nbsp;prawach autorskich."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyMustIInclude\" name=\"WhyMustIInclude\">Why does the GPL "
+"require including a copy of the GPL with every copy of the program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyMustIInclude\" name=\"WhyMustIInclude\">Dlaczego GPL "
+"wymaga dołączania kopii GPL do&nbsp;każdego egzemplarza programu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Including a copy of the license with the work is vital so that everyone who "
+"gets a copy of the program can know what his rights are."
+msgstr ""
+"Dołączanie kopii licencji do&nbsp;dzieła jest istotne, gdyż dzięki temu "
+"każdy otrzymujący kopię programu może się dowiedzieć, jakie ma prawa."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It might be tempting to include a URL that refers to the license, instead of "
+"the license itself. But you cannot be sure that the URL will still be "
+"valid, five years or ten years from now. Twenty years from now, URLs as we "
+"know them today may no longer exist."
+msgstr ""
+"Może być kuszące zamieszczanie URL-a, który wskazuje na&nbsp;licencję, "
+"zamiast samej licencji. ale&nbsp;nie możesz być pewien, że&nbsp;za pięć "
+"czy&nbsp;dziesięć lat ten odnośnik będzie nadal prawidłowy. Za 
dwadzieścia "
+"lat mogą już nie istnieć URL-e w&nbsp;postaci jaką znamy dzisiaj."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The only way to make sure that people who have copies of the program will "
+"continue to be able to see the license, despite all the changes that will "
+"happen in the network, is to include a copy of the license in the program."
+msgstr ""
+"Jedyną metodą upewnienia się, że, pomimo wszelkich zmian, jakie zajdą 
w&nbsp;"
+"sieci, ludzie, którzy mają kopie programu będą mogli przeczytać 
licencję, "
+"jest dołączenie jej kopii do&nbsp;programu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIfWorkIsShort\" name=\"WhatIfWorkIsShort\">What if the "
+"work is not much longer than the license itself?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIfWorkIsShort\" name=\"WhatIfWorkIsShort\">A&nbsp;co "
+"jeśli dzieło jest niewiele dłuższe niż sama licencja?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If a single program is that short, you may as well use a simple all-"
+"permissive license for it, rather than the GNU GPL."
+msgstr ""
+"Jeśli pojedynczy program jest tak krótki, można zamiast GNU GPL równie "
+"dobrze użyć prostej licencji zezwalającej na&nbsp;wszystko."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOmitPreamble\" name=\"GPLOmitPreamble\"> Can I omit the "
+"preamble of the GPL, or the instructions for how to use it on your own "
+"programs, to save space?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOmitPreamble\" name=\"GPLOmitPreamble\">Czy&nbsp;dla "
+"zaoszczędzenia miejsca mogę pominąć preambułę GPL lub&nbsp;wskazówki, 
jak "
+"stosować tę licencję do&nbsp;własnych programów?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The preamble and instructions are integral parts of the GNU GPL and may not "
+"be omitted. In fact, the GPL is copyrighted, and its license permits only "
+"verbatim copying of the entire GPL. (You can use the legal terms to make <a "
+"href=\"#ModifyGPL\">another license</a> but it won't be the GNU GPL.)"
+msgstr ""
+"Preambuła i&nbsp;wskazówki są integralnymi częściami GNU GPL i&nbsp;nie "
+"wolno ich pomijać. Faktycznie GPL [jako tekst] jest objęta prawem 
autorskim, "
+"a&nbsp;jej licencja zezwala wyłącznie na&nbsp;dosłowne kopiowanie 
całości "
+"GPL. (Można wykorzystać warunki prawne z&nbsp;GPL do&nbsp;skonstruowania <a 
"
+"href=\"#ModifyGPL\">innej licencji</a>, ale&nbsp;nie będzie to GNU GPL)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The preamble and instructions add up to some 5000 characters, less than 1/3 "
+"of the GPL's total size. They will not make a substantial fractional change "
+"in the size of a software package unless the package itself is quite small. "
+"In that case, you may as well use a simple all-permissive license rather "
+"than the GNU GPL."
+msgstr ""
+"Preambuła i&nbsp;wskazówki dodają około 5000 znaków, mniej niż 1/3 "
+"całkowitej wielkości GPL. Nie powodują znaczącej procentowo zmiany 
w&nbsp;"
+"rozmiarze pakietu oprogramowania, chyba że&nbsp;sam pakiet jest całkiem "
+"mały. W&nbsp;takim wypadku, zamiast stosować GPL możesz równie dobrze "
+"skorzystać z&nbsp;jakiejś prostej, zezwalającej na&nbsp;wszystko licencji."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIsCompatible\" name=\"WhatIsCompatible\">What does it "
+"mean to say that two licenses are &ldquo;compatible&rdquo;?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIsCompatible\" name=\"WhatIsCompatible\">Co to oznacza, "
+"że&nbsp;dwie licencje są &bdquo;zgodne&rdquo;?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In order to combine two programs (or substantial parts of them) into a "
+"larger work, you need to have permission to use both programs in this way. "
+"If the two programs' licenses permit this, they are compatible. If there is "
+"no way to satisfy both licenses at once, they are incompatible."
+msgstr ""
+"Chcąc połączyć dwa programy (lub ich znaczne części) w&nbsp;większą 
pracę, "
+"musisz mieć zezwolenie na&nbsp;użycie w&nbsp;ten sposób obu programów. 
Jeśli "
+"licencje obu programów na&nbsp;to pozwalają, to są one zgodne. Jeśli nie 
da "
+"się jednocześnie spełnić obu licencji, to są niezgodne."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For some licenses, the way in which the combination is made may affect "
+"whether they are compatible&mdash;for instance, they may allow linking two "
+"modules together, but not allow merging their code into one module."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przypadku niektórych licencji, sposób, w&nbsp;jaki wykonywane łą
czone "
+"są programy może wpływać na&nbsp;to, czy&nbsp;są one zgodne. Może być, 
"
+"na&nbsp;przykład, dopuszczalna wspólna konsolidacja dwu modułów, 
ale&nbsp;"
+"nie być dozwolone połączenie ich kodu w&nbsp;jednym module."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Just to install two separate programs in the same system, it is not "
+"necessary that their licenses be compatible, because this does not combine "
+"them into a larger work."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesCompatMean\" name=\"WhatDoesCompatMean\">What does "
+"it mean to say a license is &ldquo;compatible with the GPL&rdquo;.</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesCompatMean\" name=\"WhatDoesCompatMean\">Co znaczy, "
+"że&nbsp;licencja jest &bdquo;zgodna z&nbsp;GPL&rdquo;?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It means that the other license and the GNU GPL are compatible; you can "
+"combine code released under the other license with code released under the "
+"GNU GPL in one larger program."
+msgstr ""
+"To znaczy, że&nbsp;ta licencja i&nbsp;GPL są zgodne: możesz łączyć kod "
+"wypuszczony na&nbsp;tej licencji z&nbsp;kodem wydanym na&nbsp;GPL w&nbsp;"
+"jeden większy program."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GPL permits such a combination provided it is released under the GNU "
+"GPL. The other license is compatible with the GPL if it permits this too."
+msgstr ""
+"GPL zezwala na&nbsp;takie połączenie pod warunkiem, że&nbsp;wynik zostanie 
"
+"wydany na&nbsp;warunkach GNU GPL. Inna licencja jest zgodna z&nbsp;GPL jeśli 
"
+"zezwala także na&nbsp;to."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCFSWithNFLibs\" name=\"FSWithNFLibs\">Can I write free "
+"software that uses nonfree libraries?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCFSWithNFLibs\" name=\"FSWithNFLibs\">Czy&nbsp;mogę pisać "
+"wolne oprogramowanie korzystające z&nbsp;bibliotek, które nie są 
wolne?</a></"
+"b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you do this, your program won't be fully usable in a free environment. If "
+"your program depends on a nonfree library to do a certain job, it cannot do "
+"that job in the Free World. If it depends on a nonfree library to run at "
+"all, it cannot be part of a free operating system such as GNU; it is "
+"entirely off limits to the Free World."
+msgstr ""
+"Jeśli to zrobisz, to Twój program nie będzie w&nbsp;pełni użyteczny 
w&nbsp;"
+"wolnym środowisku. Jeżeli twemu programowi do&nbsp;wykonania pewnego 
zadania "
+"konieczna jest biblioteka, która nie jest wolna, to nie może on wykonać 
tego "
+"zadania w&nbsp;Wolnym Świecie. Jeśli do&nbsp;tego, by w&nbsp;ogóle się "
+"uruchomić zależy od&nbsp;biblioteki, która nie jest wolna, nie może być "
+"częścią wolnego systemu operacyjnego, takiego jak GNU. Jest całkowicie 
poza "
+"granicami Wolnego Świata."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So please consider: can you find a way to get the job done without using "
+"this library? Can you write a free replacement for that library?"
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;zastanów się, prosimy: czy&nbsp;możesz znaleźć sposób 
wykonania "
+"zadania bez&nbsp;użycia tej biblioteki? Czy&nbsp;możesz napisać wolny "
+"zastępnik tej biblioteki?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the program is already written using the nonfree library, perhaps it is "
+"too late to change the decision. You may as well release the program as it "
+"stands, rather than not release it. But please mention in the README that "
+"the need for the nonfree library is a drawback, and suggest the task of "
+"changing the program so that it does the same job without the nonfree "
+"library. Please suggest that anyone who thinks of doing substantial further "
+"work on the program first free it from dependence on the nonfree library."
+msgstr ""
+"Jeśli program jest już napisany z&nbsp;wykorzystaniem biblioteki, która 
nie "
+"jest wolna, być może jest już za późno na&nbsp;zmianę decyzji. Równie 
dobrze "
+"możesz wypuścić program, jaki jest, zamiast nie wypuszczać go wcale. "
+"Wspomnij jednak, prosimy, w&nbsp;pliku README, że&nbsp;wadą jest potrzeba "
+"użycia biblioteki, która nie jest wolna, i&nbsp;zasugeruj pracę nad&nbsp;"
+"zmianą programu tak, aby wykonywał to samo zadanie bez&nbsp;niej. Prosimy, "
+"podpowiadaj każdemu, kto zastanawia się nad&nbsp;zaangażowaniem się 
w&nbsp;"
+"poważniejszą pracę nad&nbsp;tym programem, żeby najpierw uwolnił go 
od&nbsp;"
+"zależności od&nbsp;niewolnej biblioteki."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Note that there may also be legal issues with combining certain nonfree "
+"libraries with GPL-covered Free Software. Please see <a href="
+"\"#GPLIncompatibleLibs\">the question on GPL software with GPL-incompatible "
+"libraries</a> for more information."
+msgstr ""
+"Zwróć uwagę, że&nbsp;łączenie niektórych niewolnych bibliotek 
z&nbsp;Wolnym "
+"Oprogramowaniem objętym GPL może rodzić również problemy prawne. Więcej 
"
+"szczegółów na&nbsp;ten temat znajdziesz w&nbsp;odpowiedzi na&nbsp;<a href="
+"\"#GPLIncompatibleLibs\">pytanie o&nbsp;programy GPL z&nbsp;bibliotekami "
+"niezgodnymi z&nbsp;GPL</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLIncompatibleLibs\" name=\"GPLIncompatibleLibs\">What "
+"legal issues come up if I use GPL-incompatible libraries with GPL software?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLIncompatibleLibs\" name=\"GPLIncompatibleLibs\">Jakie "
+"kwestie prawne pojawią się, jeśli z&nbsp;oprogramowaniem GPL zastosuję "
+"biblioteki niezgodne z&nbsp;GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If the libraries that you link with fall within the following exception in "
+"the GPL:"
+msgstr ""
+"Jeśli biblioteki, które dołączasz zalicza się do&nbsp;poniższego wyją
tku "
+"wymienionego w&nbsp;GPL:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"However, as a special exception, the source code distributed need not "
+"include anything that is normally distributed (in either source or binary "
+"form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the "
+"operating system on which the executable runs, unless that component itself "
+"accompanies the executable."
+msgstr ""
+"<cite>However, as a special exception, the source code distributed need not "
+"include anything that is normally distributed (in either source or binary "
+"form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the "
+"operating system on which the executable runs, unless that component itself "
+"accompanies the executable.</cite><sup><a href=\"#TransNote1\" id="
+"\"revTransNote1\">1</a></sup>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"then you don't have to do anything special to use them; the requirement to "
+"distribute source code for the whole program does not include those "
+"libraries, even if you distribute a linked executable containing them. "
+"Thus, if the libraries you need come with major parts of a proprietary "
+"operating system, the GPL says people can link your program with them "
+"without any conditions."
+msgstr ""
+"to nie musisz robić niczego specjalnego, żeby ich używać; wymóg 
dystrybucji "
+"kodu źródłowego całego programu nie obejmuje tych bibliotek, nawet jeśli 
"
+"rozprowadzasz skonsolidowaną wersję wykonywalną, która je zawiera. Zatem, 
"
+"jeżeli biblioteki, których potrzebujesz są dostarczane z&nbsp;głównymi "
+"składowymi prawnie zastrzeżonego systemu operacyjnego, to według GPL 
ludzie "
+"mogą konsolidować z&nbsp;nimi Twój program bez&nbsp;żadnych warunków."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you want your program to link against a library not covered by that "
+"exception, you need to add your own exception, wholly outside of the GPL. "
+"This copyright notice and license notice give permission to link with the "
+"program FOO:"
+msgstr ""
+"Jeśli chcesz, by Twój program był konsolidowany z&nbsp;bibliotekami, 
które "
+"nie spełniają tego wyjątku, powinieneś dodać własny wyjątek, 
całkowicie poza "
+"GPL. Informacja o&nbsp;prawach autorskich i&nbsp;nota licencyjna zezwalające 
"
+"na&nbsp;konsolidację z&nbsp;programem FOO:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid "Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;"
+msgstr "Copyright (C) rrrr &lt;nazwa posiadacza praw autorskich&gt;"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"any later version."
+msgstr ""
+"<cite>This program is free software; you can redistribute it and/or modify "
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by the "
+"Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
+"option) any later version.</cite>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details."
+msgstr ""
+"<cite>This program is distributed in the hope that it will be useful, but "
+"WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
+"or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.</cite>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+msgstr ""
+"<cite>You should have received a copy of the GNU General Public License "
+"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, "
+"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA</cite>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"Linking ABC statically or dynamically with other modules is making a "
+"combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of the GNU "
+"General Public License cover the whole combination."
+msgstr ""
+"<cite>Linking ABC statically or dynamically with other modules is making a "
+"combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of the GNU "
+"General Public License cover the whole combination.</cite>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give you "
+"permission to combine ABC program with free software programs or libraries "
+"that are released under the GNU LGPL and with code included in the standard "
+"release of DEF under the XYZ license (or modified versions of such code, "
+"with unchanged license). You may copy and distribute such a system "
+"following the terms of the GNU GPL for ABC and the licenses of the other "
+"code concerned, provided that you include the source code of that other code "
+"when and as the GNU GPL requires distribution of source code."
+msgstr ""
+"<cite>In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give "
+"you permission to combine ABC program with free software programs or "
+"libraries that are released under the GNU LGPL and with code included in the "
+"standard release of DEF under the XYZ license (or modified versions of such "
+"code, with unchanged license). You may copy and distribute such a system "
+"following the terms of the GNU GPL for ABC and the licenses of the other "
+"code concerned, provided that you include the source code of that other code "
+"when and as the GNU GPL requires distribution of source code.</cite>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"Note that people who make modified versions of ABC are not obligated to "
+"grant this special exception for their modified versions; it is their choice "
+"whether to do so. The GNU General Public License gives permission to "
+"release a modified version without this exception; this exception also makes "
+"it possible to release a modified version which carries forward this "
+"exception."
+msgstr ""
+"<cite>Note that people who make modified versions of ABC are not obligated "
+"to grant this special exception for their modified versions; it is their "
+"choice whether to do so. The GNU General Public License gives permission to "
+"release a modified version without this exception; this exception also makes "
+"it possible to release a modified version which carries forward this "
+"exception.</cite><sup><a href=\"#TransNote2\" id=\"revTransNote2\">2</a></"
+"sup>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "You should put this text in each file to which the exception applies."
+msgstr ""
+"Powinieneś umieścić ten tekst w&nbsp;każdym pliku, którego dotyczy wyją
tek."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Only the copyright holders for the program can legally authorize this "
+"exception. If you wrote the whole program yourself, then assuming your "
+"employer or school does not claim the copyright, you are the copyright "
+"holder&mdash;so you can authorize the exception. But if you want to use "
+"parts of other GPL-covered programs by other authors in your code, you "
+"cannot authorize the exception for them. You have to get the approval of the "
+"copyright holders of those programs."
+msgstr ""
+"Wyjątek ten może być prawnie upełnomocniony wyłącznie przez posiadaczy 
praw "
+"autorskich. Jeśli sam napisałeś cały program, to, zakładając, 
że&nbsp;ani "
+"Twój pracodawca ani szkoła nie roszczą sobie pretensji do&nbsp;praw "
+"autorskich, sam jesteś ich posiadaczem &ndash;&nbsp;zatem możesz 
autoryzować "
+"taki wyjątek. Jeśli jednak chciałbyś wykorzystać w&nbsp;swoim kodzie 
części "
+"innych programów objętych GPL, napisanych przez innych autorów, nie 
możesz "
+"za nich uprawomocnić wyjątku. Musisz uzyskać zgodę posiadaczy praw "
+"autorskich tych programów."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When other people modify the program, they do not have to make the same "
+"exception for their code&mdash;it is their choice whether to do so."
+msgstr ""
+"Gdy inne osoby modyfikują program, nie muszą robić tego samego wyjątku 
dla "
+"własnego kodu &ndash;&nbsp;wybór należy do&nbsp;nich."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the libraries you intend to link with are nonfree, please also see <a "
+"href=\"#FSWithNFLibs\">the section on writing Free Software which uses "
+"nonfree libraries</a>."
+msgstr ""
+"Jeśli biblioteki, z&nbsp;jakimi zamierzasz połączyć program, nie są 
wolne, "
+"przeczytaj, prosimy, <a href=\"#FSWithNFLibs\">część o&nbsp;pisaniu 
wolnego "
+"oprogramowania korzystającego z&nbsp;bibliotek, które nie są wolne</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCHowIGetCopyright\" name=\"HowIGetCopyright\">How do I get a "
+"copyright on my program in order to release it under the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCHowIGetCopyright\" name=\"HowIGetCopyright\">Jak mogę "
+"uzyskać prawa autorskie do&nbsp;swojego programu, by wydać go 
na&nbsp;GPL?</"
+"a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Under the Berne Convention, everything written is automatically copyrighted "
+"from whenever it is put in fixed form. So you don't have to do anything to "
+"&ldquo;get&rdquo; the copyright on what you write&mdash;as long as nobody "
+"else can claim to own your work."
+msgstr ""
+"Zgodnie z&nbsp;Konwencją Berneńską, wszystko co się napisze jest "
+"automatycznie objęte prawami autorskimi od&nbsp;momentu utrwalenia dzieła. "
+"Nie musisz więc&nbsp;niczego robić, by &bdquo;uzyskać&rdquo; prawa 
autorskie "
+"do&nbsp;tego, co napisałeś &ndash;&nbsp;pod warunkiem, że&nbsp;nikt inny 
nie "
+"może sobie rościć praw własności do&nbsp;Twojej pracy."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, registering the copyright in the US is a very good idea. It will "
+"give you more clout in dealing with an infringer in the US."
+msgstr ""
+"Jednak w&nbsp;USA zarejestrowanie praw autorskich jest bardzo dobrym "
+"pomysłem. Daje większą siłę przebicia w&nbsp;postępowaniu z&nbsp;"
+"naruszającymi je w&nbsp;USA."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The case when someone else might possibly claim the copyright is if you are "
+"an employee or student; then the employer or the school might claim you did "
+"the job for them and that the copyright belongs to them. Whether they would "
+"have a valid claim would depend on circumstances such as the laws of the "
+"place where you live, and on your employment contract and what sort of work "
+"you do. It is best to consult a lawyer if there is any possible doubt."
+msgstr ""
+"Przypadek, gdy ktoś inny może prawdopodobnie rościć sobie pretensje 
do&nbsp;"
+"praw autorskich zachodzi, gdy jesteś pracownikiem lub&nbsp;studentem. "
+"Wówczas pracodawca lub&nbsp;szkoła może twierdzić, że&nbsp;wykonałeś 
pracę "
+"dla nich i&nbsp;że prawa autorskie do&nbsp;nich należą. Czy&nbsp;ich "
+"roszczenia są słuszne czy&nbsp;nie zależy od&nbsp;okoliczności takich jak 
"
+"miejscowe prawo, Twoja umowa o&nbsp;pracę i&nbsp;rodzaj pracy, jaką "
+"wykonujesz. W&nbsp;przypadku jakichkolwiek możliwych wątpliwości najlepiej 
"
+"poradzić się prawnika."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you think that the employer or school might have a claim, you can resolve "
+"the problem clearly by getting a copyright disclaimer signed by a suitably "
+"authorized officer of the company or school. (Your immediate boss or a "
+"professor is usually NOT authorized to sign such a disclaimer.)"
+msgstr ""
+"Jeżeli sądzisz, że&nbsp;pracodawca lub&nbsp;szkoła mogłaby mieć takie "
+"roszczenia, możesz rozwiązać bezspornie problem uzyskując zrzeczenie się 
"
+"praw autorskich podpisane przez odpowiednio upoważnionego urzędnika firmy "
+"czy&nbsp;szkoły. (Twój bezpośredni szef czy&nbsp;nauczyciel zwykle NIE 
jest "
+"upoważniony do&nbsp;podpisywania takich dokumentów)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIfSchool\" name=\"WhatIfSchool\">What if my school "
+"might want to make my program into its own proprietary software product?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIfSchool\" name=\"WhatIfSchool\">Co jeśli moja szkoła "
+"zechce włączyć mój program do&nbsp;swego własnego produktu 
oprogramowania "
+"prawnie zastrzeżonego?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Many universities nowadays try to raise funds by restricting the use of the "
+"knowledge and information they develop, in effect behaving little different "
+"from commercial businesses. (See &ldquo;The Kept University&rdquo;, "
+"Atlantic Monthly, March 2000, for a general discussion of this problem and "
+"its effects.)"
+msgstr ""
+"Obecnie wiele uniwersytetów próbuje zwiększyć swoje fundusze ograniczają
c "
+"dostęp do&nbsp;wiedzy i&nbsp;informacji, które opracowują, w&nbsp;efekcie "
+"zachowując się niewiele inaczej niż przedsiębiorstwa komercyjne. (Zobacz "
+"&bdquo;The Kept University&rdquo;, <cite>Atlantic Monthly</cite>, marzec "
+"2000, gdzie zamieszczono ogólne omówienie tego problemu i&nbsp;jego 
skutków)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you see any chance that your school might refuse to allow your program to "
+"be released as free software, it is best to raise the issue at the earliest "
+"possible stage. The closer the program is to working usefully, the more "
+"temptation the administration might feel to take it from you and finish it "
+"without you. At an earlier stage, you have more leverage."
+msgstr ""
+"Jeśli widzisz jakąkolwiek możliwość, że&nbsp;Twoja szkoła mogłaby 
odmówić "
+"pozwolenia na&nbsp;wypuszczenie Twojego programu jako wolnego "
+"oprogramowania, najlepiej podnieść tę kwestię na&nbsp;możliwie "
+"najwcześniejszym etapie. Im bliżej do&nbsp;użytecznego działania 
programu, "
+"tym większą może odczuwać pokusę administracja, by Ci go zabrać i&nbsp;"
+"ukończyć go bez&nbsp;Ciebie. Na&nbsp;wczesnym etapie masz dużo większy 
wpływ."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So we recommend that you approach them when the program is only half-done, "
+"saying, &ldquo;If you will agree to releasing this as free software, I will "
+"finish it.&rdquo; Don't think of this as a bluff. To prevail, you must have "
+"the courage to say, &ldquo;My program will have liberty, or never be born."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"Dlatego też zalecamy, byś zwrócił się do&nbsp;nich wtedy gdy program 
jest "
+"tylko w&nbsp;połowie gotowy, mówiąc, &bdquo;Jeśli zgodzicie się na&nbsp;"
+"wypuszczenie go jako wolnego oprogramowania, skończę go&rdquo;. Nie traktuj 
"
+"tego jak blef. Aby wygrać <!-- to prevail --> musisz mieć odwagę 
powiedzieć: "
+"&bdquo;mój program będzie wolny albo nigdy się nie narodzi&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCouldYouHelpApplyGPL\" name=\"CouldYouHelpApplyGPL\">Could "
+"you give me step by step instructions on how to apply the GPL to my program?"
+"</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCouldYouHelpApplyGPL\" name=\"CouldYouHelpApplyGPL"
+"\">Czy&nbsp;moglibyście podać szczegółowe instrukcje, jak zastosować GPL 
"
+"do&nbsp;mojego programu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"See the page of <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\"> GPL instructions</a>."
+msgstr ""
+"Zobacz stronę <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">z instrukcjami GPL</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCHeardOtherLicense\" name=\"HeardOtherLicense\">I heard that "
+"someone got a copy of a GPL'ed program under another license. Is this "
+"possible?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCHeardOtherLicense\" name=\"HeardOtherLicense\">Słyszałem, "
+"że&nbsp;ktoś ma kopię programu wydanego na&nbsp;GPL, ale&nbsp;z&nbsp;inną 
"
+"licencją. Czy&nbsp;to możliwe?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GNU GPL does not give users permission to attach other licenses to the "
+"program. But the copyright holder for a program can release it under "
+"several different licenses in parallel. One of them may be the GNU GPL."
+msgstr ""
+"GNU GPL nie zezwala użytkownikom na&nbsp;dołączanie innych licencji 
do&nbsp;"
+"programu. Jednak posiadacz praw autorskich może wypuścić program pod 
kilkoma "
+"różnymi licencjami równolegle. Jedną z&nbsp;nich może być GNU GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The license that comes in your copy, assuming it was put in by the copyright "
+"holder and that you got the copy legitimately, is the license that applies "
+"to your copy."
+msgstr ""
+"Ta licencja, która jest dołączona do&nbsp;Twojej kopii, zakładając, 
że&nbsp;"
+"została tam umieszczona przez posiadacza praw autorskich i&nbsp;że 
uzyskałeś "
+"kopię zgodnie z&nbsp;prawem, jest licencją mającą zastosowanie do&nbsp;"
+"Twojej kopii."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCReleaseUnderGPLAndNF\" name=\"ReleaseUnderGPLAndNF\">I "
+"would like to release a program I wrote under the GNU GPL, but I would like "
+"to use the same code in nonfree programs.</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCReleaseUnderGPLAndNF\" name=\"ReleaseUnderGPLAndNF"
+"\">Chciałbym wydać napisany przez siebie program na&nbsp;GNU GPL, ale&nbsp;"
+"chciałbym wykorzystać ten sam kod w&nbsp;programach, które nie będą 
wolne.</"
+"a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"To release a nonfree program is always ethically tainted, but legally there "
+"is no obstacle to your doing this. If you are the copyright holder for the "
+"code, you can release it under various different non-exclusive licenses at "
+"various times."
+msgstr ""
+"Wypuszczenie programu, który nie jest wolny jest zawsze skażone etycznie, "
+"ale&nbsp;z&nbsp;punktu widzenia prawa nie ma przeszkód, byś to zrobił. 
Jeśli "
+"masz prawa autorskie do&nbsp;kodu, możesz wypuszczać go kilkakrotnie 
na&nbsp;"
+"rozmaitych różniących się niewyłącznych licencjach."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDeveloperViolate\" name=\"DeveloperViolate\">Is the "
+"developer of a GPL-covered program bound by the GPL? Could the developer's "
+"actions ever be a violation of the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDeveloperViolate\" name=\"DeveloperViolate\">Czy&nbsp;"
+"konstruktor programu objętego GPL jest nią związany? Czy&nbsp;jego 
działania "
+"mogą kiedykolwiek naruszać GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Strictly speaking, the GPL is a license from the developer for others to "
+"use, distribute and change the program. The developer itself is not bound "
+"by it, so no matter what the developer does, this is not a &ldquo;"
+"violation&rdquo; of the GPL."
+msgstr ""
+"Mówiąc ściśle, GPL jest licencją na&nbsp;użytkowanie, dystrybucję 
i&nbsp;"
+"zmianę programu, którą jego konstruktor udziela innym. Sam nie jest nią "
+"związany, więc&nbsp;bez&nbsp;względu na&nbsp;to, co zrobi, nie jest to "
+"&bdquo;naruszenie&rdquo; GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if the developer does something that would violate the GPL if done "
+"by someone else, the developer will surely lose moral standing in the "
+"community."
+msgstr ""
+"Jednak, jeśli uczyni coś, co naruszałoby GPL, gdyby zrobił to ktoś inny, 
"
+"z&nbsp;pewnością straci reputację w&nbsp;społeczności."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCanDeveloperThirdParty\" name=\"CanDeveloperThirdParty"
+"\">Can the developer of a program who distributed it under the GPL later "
+"license it to another party for exclusive use?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCanDeveloperThirdParty\" name=\"CanDeveloperThirdParty"
+"\">Czy&nbsp;konstruktor programu, który wypuścił go na&nbsp;GPL może 
później "
+"licencjonować go innej stronie na&nbsp;zasadzie wyłączności?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No, because the public already has the right to use the program under the "
+"GPL, and this right cannot be withdrawn."
+msgstr ""
+"Nie, gdyż społeczeństwo ma już prawo do&nbsp;używania programu na&nbsp;"
+"zasadach GPL, a&nbsp;nie może ono zostać odwołane."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCanIUseGPLToolsForNF\" name=\"CanIUseGPLToolsForNF\">Can I "
+"use GPL-covered editors such as GNU Emacs to develop nonfree programs? Can I "
+"use GPL-covered tools such as GCC to compile them?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCanIUseGPLToolsForNF\" name=\"CanIUseGPLToolsForNF"
+"\">Czy&nbsp;mogę korzystać z&nbsp;edytorów objętych GPL do&nbsp;pisania "
+"programów, które nie są wolne? Czy&nbsp;do ich kompilacji mogę 
wykorzystywać "
+"narzędzia objęte GPL, takie jak GCC?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, because the copyright on the editors and tools does not cover the code "
+"you write. Using them does not place any restrictions, legally, on the "
+"license you use for your code."
+msgstr ""
+"Tak, gdyż prawa autorskie związane z&nbsp;edytorami czy&nbsp;narzędziami 
nie "
+"obejmują kodu, który piszesz. Zgodnie z&nbsp;prawem, korzystanie 
z&nbsp;nich "
+"nie nakłada żadnych ograniczeń na&nbsp;licencję, jakiej zechcesz użyć 
dla "
+"swojego kodu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some programs copy parts of themselves into the output for technical "
+"reasons&mdash;for example, Bison copies a standard parser program into its "
+"output file. In such cases, the copied text in the output is covered by the "
+"same license that covers it in the source code. Meanwhile, the part of the "
+"output which is derived from the program's input inherits the copyright "
+"status of the input."
+msgstr ""
+"Niektóre z&nbsp;programów z&nbsp;powodów technicznych kopiują części 
samych "
+"siebie na&nbsp;wyjście &ndash;&nbsp;na&nbsp;przykład, Bison do&nbsp;"
+"generowanego pliku wynikowego kopiuje standardowy program analizy składni. "
+"W&nbsp;takich przypadkach, skopiowany na&nbsp;wyjście tekst jest objęty tą 
"
+"samą licencją, która obejmuje kod źródłowy. Z&nbsp;kolei część 
wyjścia, "
+"która pochodzi od&nbsp;wejścia programu dziedziczy status prawny wejścia."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"As it happens, Bison can also be used to develop nonfree programs. This is "
+"because we decided to explicitly permit the use of the Bison standard parser "
+"program in Bison output files without restriction. We made the decision "
+"because there were other tools comparable to Bison which already permitted "
+"use for nonfree programs."
+msgstr ""
+"Skoro tak, to także i&nbsp;Bison może być używany do&nbsp;budowania "
+"programów, które nie są wolne. Jest tak dlatego, że&nbsp;zdecydowaliśmy "
+"jawnie zezwolić na&nbsp;użycie bez&nbsp;ograniczeń standardowego programu "
+"analizy składni z&nbsp;Bisona w&nbsp;generowanych przezeń plikach "
+"wyjściowych. Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ są inne narzędzia 
porównywalne "
+"z&nbsp;Bisonem, które już pozwalały na&nbsp;ich zastosowanie do&nbsp;"
+"programów, które nie są wolne."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLFairUse\" name=\"GPLFairUse\">Do I have &ldquo;fair "
+"use&rdquo; rights in using the source code of a GPL-covered program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLFairUse\" name=\"GPLFairUse\">Czy&nbsp;mam prawo &bdquo;"
+"dozwolonego użytku&rdquo; w&nbsp;korzystaniu z&nbsp;kodu źródłowego 
programu "
+"objętego GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, you do. &ldquo;Fair use&rdquo; is use that is allowed without any "
+"special permission. Since you don't need the developers' permission for "
+"such use, you can do it regardless of what the developers said about "
+"it&mdash;in the license or elsewhere, whether that license be the GNU GPL or "
+"any other free software license."
+msgstr ""
+"Tak, masz. &bdquo;Dozwolony użytek&rdquo; <cite>(fair use)</cite> to 
użytek, "
+"który jest dopuszczalny bez&nbsp;żadnych specjalnych zezwoleń. Ponieważ 
nie "
+"potrzebujesz zezwolenia autorów na&nbsp;takie użytkowanie, możesz z&nbsp;"
+"niego korzystać bez&nbsp;względu na&nbsp;to, co o&nbsp;tym powiedzieli "
+"autorzy &ndash;&nbsp;w&nbsp;licencji czy&nbsp;gdzieś indziej, czy&nbsp;"
+"będzie to GNU GPL czy&nbsp;jakakolwiek inna licencja wolnego oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Note, however, that there is no world-wide principle of fair use; what kinds "
+"of use are considered &ldquo;fair&rdquo; varies from country to country."
+msgstr ""
+"Zauważ jednak, że&nbsp;nie ma ogólnie przyjętej na&nbsp;świecie zasady "
+"dozwolonego użytku; jakie rodzaje wykorzystywania są uważane za &bdquo;"
+"dozwolone&rdquo; zależy od&nbsp;konkretnego kraju."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLUSGov\" name=\"GPLUSGov\">Can the US Government release "
+"a program under the GNU GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLUSGov\" name=\"GPLUSGov\">Czy rząd USA może wydać "
+"program na&nbsp;GNU GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If the program is written by US federal government employees in the course "
+"of their employment, it is in the public domain, which means it is not "
+"copyrighted. Since the GNU GPL is based on copyright, such a program cannot "
+"be released under the GNU GPL. (It can still be <a href=\"/philosophy/free-"
+"sw.html\"> free software</a>, however; a public domain program is free.)"
+msgstr ""
+"Jeśli dany program został napisany przez pracowników państwowych USA, 
w&nbsp;"
+"ramach obowiązków służbowych, to jest dobrem publicznym, public domain, 
co "
+"znaczy, że&nbsp;nie jest objęty prawem autorskim. Ponieważ GNU GPL bazuje "
+"na&nbsp;systemie praw autorskich, taki program nie może zostać wydany "
+"na&nbsp;GNU GPL. (Niemniej jednak, mimo to może być <a href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">wolnym oprogramowaniem</a>; public domain jest wolne)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, when a US federal government agency uses contractors to develop "
+"software, that is a different situation. The contract can require the "
+"contractor to release it under the GNU GPL. (GNU Ada was developed in this "
+"way.) Or the contract can assign the copyright to the government agency, "
+"which can then release the software under the GNU GPL."
+msgstr ""
+"Jednakże, gdy któraś z&nbsp;federalnych agencji rządowych USA wykonanie "
+"oprogramowania powierza zleceniobiorcom, sprawy wyglądają inaczej. Jednym "
+"z&nbsp;wymogów kontraktu może być wydanie programu przez wykonawcę 
na&nbsp;"
+"warunkach GNU GPL (w&nbsp;ten sposób opracowano GNU Adę). Albo też 
kontrakt "
+"może ustalać, że&nbsp;autorskie prawa majątkowe będą przysługiwać 
agencji "
+"rządowej, która potem może wydać oprogramowanie na&nbsp;GNU GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLUSGovAdd\" name=\"GPLUSGovAdd\">Can the US Government "
+"release improvements to a GPL-covered program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLUSGovAdd\" name=\"GPLUSGovAdd\">Czy rząd USA może 
wydać "
+"ulepszenia do&nbsp;programu objętego GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. If the improvements are written by US government employees in the "
+"course of their employment, then the improvements are in the public domain. "
+"However, the improved version, as a whole, is still covered by the GNU GPL. "
+"There is no problem in this situation."
+msgstr ""
+"Tak. Jeśli usprawnienia napisali w&nbsp;ramach swoich obowiązków 
pracownicy "
+"państwowi USA, to są one dobrem publicznym. Jednakże, ulepszona wersja, 
jako "
+"całość, pozostaje objęta licencją GNU GPL. Taka sytuacja nie powoduje "
+"żadnych kłopotów."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the US government uses contractors to do the job, then the improvements "
+"themselves can be GPL-covered."
+msgstr ""
+"Jeśli rząd USA zleca tę pracę kontrahentom, to również same ulepszenia 
mogą "
+"zostać objęte GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOutput\" name=\"GPLOutput\">Is there some way that I can "
+"GPL the output people get from use of my program? For example, if my program "
+"is used to develop hardware designs, can I require that these designs must "
+"be free?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOutput\" name=\"GPLOutput\">Czy&nbsp;jest jakiś sposób, 
"
+"w&nbsp;jaki mogę objąć przez GPL wyniki, uzyskiwane z&nbsp;mojego 
programu? "
+"na&nbsp;przykład, jeśli program służy do&nbsp;opracowywania projektów "
+"sprzętu, to czy&nbsp;mogę wymagać, by te projekty musiały być 
wolne?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In general this is legally impossible; copyright law does not give you any "
+"say in the use of the output people make from their data using your "
+"program. If the user uses your program to enter or convert his own data, "
+"the copyright on the output belongs to him, not you. More generally, when a "
+"program translates its input into some other form, the copyright status of "
+"the output inherits that of the input it was generated from."
+msgstr ""
+"Ogólnie rzecz biorąc jest to prawnie niemożliwe. Prawo autorskie nie daje 
Ci "
+"prawa głosu co do&nbsp;tego, w&nbsp;jaki sposób ktoś wykorzysta wyniki "
+"uzyskane przez niego ze swoich danych przy użyciu Twojego programu. Jeśli "
+"użytkownik korzysta z&nbsp;Twojego programu do&nbsp;wprowadzania i&nbsp;"
+"przetwarzania własnych danych, to prawa autorskie do&nbsp;wyniku należą "
+"do&nbsp;niego, nie do&nbsp;Ciebie. Ogólniej: gdy program przekształca "
+"otrzymane dane wejściowe w&nbsp;jakąś inną postać, to status prawny 
wyniku "
+"jest taki sam, jak wejścia, z&nbsp;którego go utworzono."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So the only way you have a say in the use of the output is if substantial "
+"parts of the output are copied (more or less) from text in your program. "
+"For instance, part of the output of Bison (see above) would be covered by "
+"the GNU GPL, if we had not made an exception in this specific case."
+msgstr ""
+"Zatem jedyna sytuacja, w&nbsp;której możesz mieć coś do&nbsp;powiedzenia, 
co "
+"do&nbsp;użycia wyników, zachodzi wówczas, gdy w&nbsp;znaczne części 
wyniku "
+"skopiowane są (mniej czy&nbsp;bardziej dokładnie) z&nbsp;tekstu Twojego "
+"programu. Na&nbsp;przykład, część wyniku generowanego przez program Bison 
"
+"(zobacz wyżej) byłaby objęta przez GNU GPL, gdybyśmy nie zrobili wyjątku 
"
+"w&nbsp;tym konkretnego przypadku."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"You could artificially make a program copy certain text into its output even "
+"if there is no technical reason to do so. But if that copied text serves no "
+"practical purpose, the user could simply delete that text from the output "
+"and use only the rest. Then he would not have to obey the conditions on "
+"redistribution of the copied text."
+msgstr ""
+"Mógłbyś sztucznie spowodować, by program kopiował pewien tekst do&nbsp;"
+"generowanego wyjścia, nawet gdyby nie było do&nbsp;tego żadnego 
technicznego "
+"powodu. Jednak, jeśli tak skopiowany tekst nie miałby praktycznego "
+"znaczenia, użytkownik po prostu usunąłby go z&nbsp;uzyskanego wyniku 
i&nbsp;"
+"wykorzystał tylko resztę. W&nbsp;ten sposób nie musiałby przestrzegać "
+"warunków redystrybucji skopiowanego tekstu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatCaseIsOutputGPL\" name=\"WhatCaseIsOutputGPL\">In what "
+"cases is the output of a GPL program covered by the GPL too?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatCaseIsOutputGPL\" name=\"WhatCaseIsOutputGPL\">W&nbsp;"
+"jakich przypadkach wynik programu na&nbsp;GPL jest również objęty 
GPL?</a></"
+"b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Only when the program copies part of itself into the output."
+msgstr "Tylko wówczas, gdy program kopiuje do&nbsp;wyniku część samego 
siebie."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLModuleLicense\" name=\"GPLModuleLicense\">If I add a "
+"module to a GPL-covered program, do I have to use the GPL as the license for "
+"my module?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLModuleLicense\" name=\"GPLModuleLicense\">Jeśli 
dołożę "
+"moduł do&nbsp;programu objętego GPL, to czy&nbsp;muszę użyć GPL jako "
+"licencji dla swojego modułu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GPL says that the whole combined program has to be released under the "
+"GPL. So your module has to be available for use under the GPL."
+msgstr ""
+"W&nbsp;GPL stwierdza się, że&nbsp;cały połączony program musi być 
wydany "
+"na&nbsp;warunkach GPL. Zatem Twój moduł musi być dostępny do&nbsp;"
+"wykorzystania na&nbsp;GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | But you can give additional permission for the use of your code. You can,
+# | if you wish, release your [-program-] {+module+} under a license which is
+# | more lax than the GPL but compatible with the GPL. The <a
+# | href=\"/licenses/license-list.html\">license list page</a> gives a partial
+# | list of GPL-compatible licenses.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "But you can give additional permission for the use of your code. You "
+#| "can, if you wish, release your program under a license which is more lax "
+#| "than the GPL but compatible with the GPL. The <a href=\"/licenses/"
+#| "license-list.html\">license list page</a> gives a partial list of GPL-"
+#| "compatible licenses."
+msgid ""
+"But you can give additional permission for the use of your code. You can, "
+"if you wish, release your module under a license which is more lax than the "
+"GPL but compatible with the GPL. The <a href=\"/licenses/license-list.html"
+"\">license list page</a> gives a partial list of GPL-compatible licenses."
+msgstr ""
+"Możesz jednak udzielić dodatkowego zezwolenia na&nbsp;użycie swojego kodu. 
"
+"Możesz, jeśli chcesz, wypuścić program na&nbsp;licencji swobodniejszej 
niż "
+"GPL, ale&nbsp;z&nbsp;nią zgodnej. Na&nbsp;<a href=\"/licenses/license-list."
+"html\">stronie z&nbsp;listą licencji</a> znajduje się częściowy wykaz "
+"licencji zgodnych z&nbsp;GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCIfLibraryIsGPL\" name=\"IfLibraryIsGPL\">If a library is "
+"released under the GPL (not the LGPL), does that mean that any program which "
+"uses it has to be under the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCIfLibraryIsGPL\" name=\"IfLibraryIsGPL\">Czy&nbsp;jeśli "
+"bibliotekę wydano na&nbsp;warunkach GPL (nie LGPL), to znaczy, 
że&nbsp;każdy "
+"program, który jej używa musi być objęty GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | Yes, because the program {+actually links to the library. As such, the
+# | terms of the GPL apply to the entire combination. The software modules
+# | that link with the library may be under various GPL compatible licenses,
+# | but the work+} as {+a whole must be licensed under the GPL. See also: <a
+# | href=\"#WhatDoesCompatMean\">What does+} it {+mean to say a license+} is
+# | [-actually run includes-] {+&ldquo;compatible with+} the [-library.-]
+# | {+GPL&rdquo;?</a>+}
+#, fuzzy
+#| msgid "Yes, because the program as it is actually run includes the library."
+msgid ""
+"Yes, because the program actually links to the library. As such, the terms "
+"of the GPL apply to the entire combination. The software modules that link "
+"with the library may be under various GPL compatible licenses, but the work "
+"as a whole must be licensed under the GPL. See also: <a href="
+"\"#WhatDoesCompatMean\">What does it mean to say a license is &ldquo;"
+"compatible with the GPL&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"Tak, gdyż podczas działania faktycznie wykonywany program obejmuje także "
+"bibliotekę."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCIfInterpreterIsGPL\" name=\"IfInterpreterIsGPL\">If a "
+"programming language interpreter is released under the GPL, does that mean "
+"programs written to be interpreted by it must be under GPL-compatible "
+"licenses?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCIfInterpreterIsGPL\" name=\"IfInterpreterIsGPL\">Czy&nbsp;"
+"jeśli interpreter jakiegoś języka programowania jest wydany na&nbsp;GPL, 
to "
+"programy napisane do&nbsp;interpretowania przez niego muszą być na&nbsp;"
+"licencji zgodnej z&nbsp;GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"When the interpreter just interprets a language, the answer is no. The "
+"interpreted program, to the interpreter, is just data; a free software "
+"license like the GPL, based on copyright law, cannot limit what data you use "
+"the interpreter on. You can run it on any data (interpreted program), any "
+"way you like, and there are no requirements about licensing that data to "
+"anyone."
+msgstr ""
+"Jeśli ten interpreter tylko interpretuje język, to nie muszą. 
Interpretowany "
+"program to, dla interpretera, tylko dane; licencje wolnego oprogramowania, "
+"jak GPL, oparte na&nbsp;systemie praw autorskich, nie mogą ograniczać Cię "
+"w&nbsp;tym, z&nbsp;jakimi danych używasz interpretera. Możesz uruchamiać 
dla "
+"dowolnych danych (interpretowanego programu), w&nbsp;jaki zechcesz sposób, "
+"i&nbsp;nie istnieją żadne wymagania dotyczące licencjonowania tych danych "
+"na&nbsp;rzecz kogokolwiek."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, when the interpreter is extended to provide &ldquo;bindings&rdquo; "
+"to other facilities (often, but not necessarily, libraries), the interpreted "
+"program is effectively linked to the facilities it uses through these "
+"bindings. So if these facilities are released under the GPL, the interpreted "
+"program that uses them must be released in a GPL-compatible way. The JNI or "
+"Java Native Interface is an example of such a binding mechanism; libraries "
+"that are accessed in this way are linked dynamically with the Java programs "
+"that call them. These libraries are also linked with the interpreter. If "
+"the interpreter is linked statically with these libraries, or if it is "
+"designed to <a href=\"#GPLPluginsInNF\"> link dynamically with these "
+"specific libraries</a>, then it too needs to be released in a GPL-compatible "
+"way."
+msgstr ""
+"Jednakże, gdy interpreter jest rozszerzony tak, by udostępniać &bdquo;"
+"powiązania&rdquo; z&nbsp;innymi mechanizmami wspomagającymi (często, choć 
"
+"niekoniecznie, z&nbsp;bibliotekami), interpretowany program, praktycznie "
+"rzecz biorąc, jest połączony z&nbsp;mechanizmami, z&nbsp;jakich korzysta 
za "
+"pośrednictwem tych powiązań. Stąd też, jeśli mechanizmy wydano 
na&nbsp;GPL, "
+"to interpretowany program, który ich używa, musi być wydany w&nbsp;sposób 
"
+"zgodny z&nbsp;GPL. Przykładem takiego mechanizmu wiązania jest JNI, czyli "
+"Java Native Interface: biblioteki, do&nbsp;których sięga się tą metodą, 
są "
+"dynamicznie łączone z&nbsp;programami Javy, które je wywołują. 
Biblioteki te "
+"są łączone również z&nbsp;interpreterem. Jeśli interpreter został "
+"skonsolidowany statycznie z&nbsp;tymi bibliotekami lub&nbsp;jeśli "
+"zaprojektowano go <a href=\"#GPLPluginsInNF\">do łączenia dynamicznego "
+"z&nbsp;tymi konkretnymi bibliotekami</a>, to również on powinien zostać "
+"wydany w&nbsp;sposób zgodny z&nbsp;wymogami GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Another similar and very common case is to provide libraries with the "
+"interpreter which are themselves interpreted. For instance, Perl comes with "
+"many Perl modules, and a Java implementation comes with many Java classes. "
+"These libraries and the programs that call them are always dynamically "
+"linked together."
+msgstr ""
+"Innym podobnym i&nbsp;bardzo często spotykanym przypadkiem jest dostarczanie 
"
+"wraz z&nbsp;interpreterem bibliotek, które same są interpretowane. Na&nbsp;"
+"przykład, Perl rozprowadzany jest z&nbsp;wieloma modułami perlowymi, 
a&nbsp;"
+"implementacje Javy z&nbsp;wieloma klasami Javy. Te biblioteki i&nbsp;"
+"programy, które je wywołują są zawsze dynamicznie łączone."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A consequence is that if you choose to use GPL'd Perl modules or Java "
+"classes in your program, you must release the program in a GPL-compatible "
+"way, regardless of the license used in the Perl or Java interpreter that the "
+"combined Perl or Java program will run on."
+msgstr ""
+"Wskutek tego, jeśli zdecydowałeś się na&nbsp;użycie w&nbsp;swoim 
programie "
+"wydanych na&nbsp;GPL modułów Perla czy&nbsp;klas Javy, musisz wydać go "
+"zgodnie z&nbsp;GPL, bez&nbsp;względu na&nbsp;to jakiej licencji użyto dla "
+"interpretera Perla czy&nbsp;Javy, przez który będzie wykonywany."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWindowsRuntimeAndGPL\" name=\"WindowsRuntimeAndGPL\">I'm "
+"writing a Windows application with Microsoft Visual C++ (or Visual Basic) "
+"and I will be releasing it under the GPL. Is dynamically linking my program "
+"with the Visual C++ (or Visual Basic) run-time library permitted under the "
+"GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWindowsRuntimeAndGPL\" name=\"WindowsRuntimeAndGPL\">Piszę "
+"w&nbsp;Microsoft Visual C++ (lub w&nbsp;Visual Basicu) aplikację do&nbsp;"
+"Windows i&nbsp;chcę ją wydać na&nbsp;GPL. Czy&nbsp;zgodnie z&nbsp;GPL "
+"dozwolone jest dynamiczne łączenie programu z&nbsp;biblioteką wykonawczą "
+"<cite>(run-time)</cite> Visual&nbsp;C++ (Visual Basica)?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | [-Yes,-]{+The GPL permits this+} because that run-time library normally
+# | accompanies the compiler or interpreter you are using. So it falls under
+# | the exception in GPL section 3.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Yes, because that run-time library normally accompanies the compiler or "
+#| "interpreter you are using. So it falls under the exception in GPL "
+#| "section 3."
+msgid ""
+"The GPL permits this because that run-time library normally accompanies the "
+"compiler or interpreter you are using. So it falls under the exception in "
+"GPL section 3."
+msgstr ""
+"Tak, gdyż ta biblioteka wykonawcza zwykle jest dostarczana z&nbsp;"
+"kompilatorem lub&nbsp;interpreterem, którego używasz, czyli podpada pod "
+"wyjątek opisany w&nbsp;Sekcji&nbsp;3&nbsp;GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | That doesn't mean it is a good idea to write the program so that it only
+# | runs on Windows. Doing so results in a program that is free software but
+# | <a href=\"/philosophy/java-trap.html\">&ldquo;trapped&rdquo;</a> (in this
+# | case, trapped by Windows instead of by Java, but the effect is the same). 
+# | {+(Historical note: As of December 2006 Sun is in the middle of <a
+# | href=\"http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html\";>rereleasing
+# | its Java platform under GNU GPL</a>.)+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "That doesn't mean it is a good idea to write the program so that it only "
+#| "runs on Windows. Doing so results in a program that is free software but "
+#| "<a href=\"/philosophy/java-trap.html\">&ldquo;trapped&rdquo;</a> (in this "
+#| "case, trapped by Windows instead of by Java, but the effect is the same)."
+msgid ""
+"That doesn't mean it is a good idea to write the program so that it only "
+"runs on Windows. Doing so results in a program that is free software but <a "
+"href=\"/philosophy/java-trap.html\">&ldquo;trapped&rdquo;</a> (in this case, "
+"trapped by Windows instead of by Java, but the effect is the same). "
+"(Historical note: As of December 2006 Sun is in the middle of <a href="
+"\"http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html\";>rereleasing its Java "
+"platform under GNU GPL</a>.)"
+msgstr ""
+"Co nie oznacza, że&nbsp;pisanie programu, który będzie działać tylko 
w&nbsp;"
+"środowisku Windows jest dobrym pomysłem. W&nbsp;efekcie powstanie program "
+"wolny, lecz &bdquo;<a href=\"/philosophy/java-trap.html\">w&nbsp;okowach</"
+"a>&rdquo; (w&nbsp;tym przypadku schwytany w&nbsp;pułapkę przez Windows, "
+"a&nbsp;nie Javę, ale&nbsp;skutek jest ten sam)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCOrigBSD\" name=\"OrigBSD\">Why is the original BSD license "
+"incompatible with the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCOrigBSD\" name=\"OrigBSD\">Dlaczego pierwotna licencja BSD "
+"jest niezgodna z&nbsp;GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Because it imposes a specific requirement that is not in the GPL; namely, "
+"the requirement on advertisements of the program. The GPL states:"
+msgstr ""
+"Ponieważ nakłada pewne specyficzne wymaganie, którego nie ma w&nbsp;GPL. "
+"Konkretnie, chodzi o&nbsp;wymóg związany z&nbsp;reklamowaniem programu "
+"[wymaga się zamieszczenia podziękowań w&nbsp;ogłoszeniach lub&nbsp;"
+"dokumentacji związanej z&nbsp;pakietem]. GPL stanowi:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise\n"
+"  of the rights granted herein.\n"
+msgstr ""
+"  <cite>You may not impose any further restrictions on the recipients' 
exercise\n"
+"  of the rights granted herein.</cite><a id=\"TransNote3-rev\" 
href=\"#TransNote3\"><sup>3</sup></a>\n"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The advertising clause provides just such a further restriction, and thus is "
+"GPL-incompatible."
+msgstr ""
+"Klauzula ogłoszeniowa stanowi takie właśnie dalsze ograniczenie, zatem 
jest "
+"niezgodna z&nbsp;GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The revised BSD license does not have the advertising clause, which "
+"eliminates the problem."
+msgstr ""
+"Poprawiona licencja BSD nie zawiera klauzuli ogłoszeniowej, co rozwiązuje "
+"problem."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLPlugins\" name=\"GPLPlugins\"> When are a program and "
+"its plug-ins considered a single combined program? </a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It depends on how the main program invokes its plug-ins. If the main program "
+"uses fork and exec to invoke plug-ins, and they establish intimate "
+"communication by sharing complex data structures, or shipping complex data "
+"structures back and forth, that can make them one single combined program. A "
+"main program that uses simple fork and exec to invoke plug-ins and does not "
+"establish intimate communication between them results in the plug-ins being "
+"a separate program."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | If the {+main+} program dynamically links plug-ins, and they make function
+# | calls to each other and share data structures, we believe they form a
+# | single {+combined+} program, which must be treated as an extension of both
+# | the main program and the plug-ins. [-This means-] {+If+} the [-plug-ins
+# | must be released under-] {+main program dynamically links plug-ins, but+}
+# | the [-GPL or a GPL-compatible free software license, and that-]
+# | {+communication between them is limited to invoking+} the [-terms-]
+# | {+&lsquo;main&rsquo; function+} of the [-GPL must be followed when those
+# | plug-ins are distributed.-] {+plug-in with some options and waiting for it
+# | to return, that is a borderline case.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If the program dynamically links plug-ins, and they make function calls "
+#| "to each other and share data structures, we believe they form a single "
+#| "program, which must be treated as an extension of both the main program "
+#| "and the plug-ins. This means the plug-ins must be released under the GPL "
+#| "or a GPL-compatible free software license, and that the terms of the GPL "
+#| "must be followed when those plug-ins are distributed."
+msgid ""
+"If the main program dynamically links plug-ins, and they make function calls "
+"to each other and share data structures, we believe they form a single "
+"combined program, which must be treated as an extension of both the main "
+"program and the plug-ins. If the main program dynamically links plug-ins, "
+"but the communication between them is limited to invoking the &lsquo;"
+"main&rsquo; function of the plug-in with some options and waiting for it to "
+"return, that is a borderline case."
+msgstr ""
+"Jeśli program dynamicznie dołącza wtyczki, wykonują one wzajemne 
wywołania "
+"funkcyjne i&nbsp;mają wspólne struktury danych, to uważamy, 
że&nbsp;tworzą "
+"one jeden program, który musi być traktowany jako rozszerzenie zarówno "
+"programu głównego, jak i&nbsp;wtyczek. To znaczy, że&nbsp;wtyczki muszą "
+"zostać wydane na&nbsp;GPL lub&nbsp;na licencji wolnego oprogramowania "
+"zgodnej z&nbsp;GPL, a&nbsp;przy ich rozprowadzaniu muszą być przestrzegane "
+"warunki GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Using shared memory to communicate with complex data structures is pretty "
+"much equivalent to dynamic linking."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLAndPlugins\" name=\"GPLAndPlugins\">If a program "
+"released under the GPL uses plug-ins, what are the requirements for the "
+"licenses of a plug-in?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLAndPlugins\" name=\"GPLAndPlugins\">Jeśli w&nbsp;"
+"programie wydanym na&nbsp;GPL używane są wtyczki <cite>(plug-ins)</cite>, 
to "
+"jakie są dla nich wymagania licencyjne?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Please see this question <a href=\"#GPLPlugins\">for determining when plug-"
+"ins and a main program are considered a single combined program and when "
+"they are considered separate works</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the main program and the plugins are a single combined program then this "
+"means you must license the plug-in under the GPL or a GPL-compatible free "
+"software license and distribute it with source code in a GPL-compliant way. "
+"A main program that is separate from its plug-ins makes no requirements for "
+"the plug-ins."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLPluginsInNF\" name=\"GPLPluginsInNF\">Can I apply the "
+"GPL when writing a plug-in for a nonfree program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLPluginsInNF\" name=\"GPLPluginsInNF\">Czy&nbsp;mogę "
+"zastosować GPL pisząc wtyczkę do&nbsp;programu, który nie jest 
wolny?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Please see this question <a href=\"#GPLPlugins\">for determining when plug-"
+"ins and a main program are considered a single combined program and when "
+"they are considered separate programs</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | If [-the program dynamically links plug-ins, and they make function calls
+# | to each other and share data structures, we believe-] they form a single
+# | [-program, which must be treated as an extension of both the main-]
+# | {+combined+} program [-and the plug-ins. This-] {+this+} means that
+# | combination of the GPL-covered plug-in with the nonfree main program would
+# | violate the GPL. However, you can resolve that legal problem by adding an
+# | exception to your plug-in's license, giving permission to link it with the
+# | nonfree main program.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If the program dynamically links plug-ins, and they make function calls "
+#| "to each other and share data structures, we believe they form a single "
+#| "program, which must be treated as an extension of both the main program "
+#| "and the plug-ins. This means that combination of the GPL-covered plug-in "
+#| "with the nonfree main program would violate the GPL. However, you can "
+#| "resolve that legal problem by adding an exception to your plug-in's "
+#| "license, giving permission to link it with the nonfree main program."
+msgid ""
+"If they form a single combined program this means that combination of the "
+"GPL-covered plug-in with the nonfree main program would violate the GPL. "
+"However, you can resolve that legal problem by adding an exception to your "
+"plug-in's license, giving permission to link it with the nonfree main "
+"program."
+msgstr ""
+"Jeśli program dynamicznie dołącza wtyczki, wykonują one wzajemne 
wywołania "
+"funkcyjne i&nbsp;mają wspólne struktury danych, to uważamy, 
że&nbsp;tworzą "
+"one jeden program, który musi być traktowany jako rozszerzenie zarówno "
+"programu głównego, jak i&nbsp;wtyczek. To znaczy, że&nbsp;połączenie 
objętej "
+"GPL wtyczki z&nbsp;niewolnym programem głównym naruszałoby GPL. Można 
jednak "
+"rozwiązać ten problem prawny, dodając do&nbsp;licencji swojej wtyczki "
+"wyjątek, zezwalający na&nbsp;łączenie wtyczki z&nbsp;konkretnym programem 
"
+"głównym, mimo że&nbsp;nie jest on wolny."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"See also the question <a href=\"#FSWithNFLibs\">I am writing free software "
+"that uses a nonfree library.</a>"
+msgstr ""
+"Zobacz także odpowiedź na&nbsp;pytanie <a href=\"#FSWithNFLibs\">Czy&nbsp;"
+"mogę pisać wolne oprogramowanie korzystające z&nbsp;bibliotek, które nie 
są "
+"wolne?</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCNFUseGPLPlugins\" name=\"NFUseGPLPlugins\">Can I release a "
+"nonfree program that's designed to load a GPL-covered plug-in?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCNFUseGPLPlugins\" name=\"NFUseGPLPlugins\">Czy&nbsp;mogę "
+"wydać niewolny program, zaprojektowany tak, żeby ładował wtyczkę wydaną 
"
+"na&nbsp;GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | If [-the program dynamically links plug-ins, and they make function calls
+# | to each other and share data structures, we believe-] they form a single
+# | [-program, which must be treated as an extension of both the main-]
+# | {+combined+} program [-and the plug-ins. In order to use the GPL-covered
+# | plug-ins,-] {+then+} the main program must be released under the GPL or a
+# | GPL-compatible free software license, and [-that-] the terms of the GPL
+# | must be followed when the main program is distributed for use with these
+# | plug-ins.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If the program dynamically links plug-ins, and they make function calls "
+#| "to each other and share data structures, we believe they form a single "
+#| "program, which must be treated as an extension of both the main program "
+#| "and the plug-ins. In order to use the GPL-covered plug-ins, the main "
+#| "program must be released under the GPL or a GPL-compatible free software "
+#| "license, and that the terms of the GPL must be followed when the main "
+#| "program is distributed for use with these plug-ins."
+msgid ""
+"If they form a single combined program then the main program must be "
+"released under the GPL or a GPL-compatible free software license, and the "
+"terms of the GPL must be followed when the main program is distributed for "
+"use with these plug-ins."
+msgstr ""
+"Jeżeli program dołącza wtyczki dynamicznie, wykonują one wzajemne 
wywołania "
+"funkcyjne i&nbsp;mają wspólne struktury danych, to uważamy, 
że&nbsp;tworzą "
+"one jeden program, który musi być traktowany jako rozszerzenie zarówno "
+"programu głównego, jak i&nbsp;wtyczek. Program główny, żeby mógł 
korzystać "
+"z&nbsp;wtyczek objętych GPL, musi zostać wydany na&nbsp;GPL lub&nbsp;na "
+"licencji wolnego oprogramowania zgodnej z&nbsp;GPL, a&nbsp;przy "
+"rozprowadzaniu programu do&nbsp;użytku z&nbsp;tymi wtyczkami muszą być "
+"przestrzegane warunki GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | [-It depends on how the program invokes its plug-ins. If the program uses
+# | fork and exec to invoke plug-ins, then the plug-ins-]{+However, if they+}
+# | are separate [-programs, so-] {+works then+} the license of the plug-in
+# | makes no requirements about the main program.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It depends on how the program invokes its plug-ins. If the program uses "
+#| "fork and exec to invoke plug-ins, then the plug-ins are separate "
+#| "programs, so the license of the plug-in makes no requirements about the "
+#| "main program."
+msgid ""
+"However, if they are separate works then the license of the plug-in makes no "
+"requirements about the main program."
+msgstr ""
+"To zależy od&nbsp;sposobu, w&nbsp;jaki program wywołuje wtyczki. Jeśli "
+"korzysta w&nbsp;tym celu z&nbsp;<code>fork</code> i&nbsp;<code>exec</code>, "
+"wówczas wtyczki są odrębnymi programami, a&nbsp;więc licencja wtyczki nie 
"
+"stawia żadnych wymagań co do&nbsp;głównego programu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCLinkingWithGPL\" name=\"LinkingWithGPL\">You have a GPL'ed "
+"program that I'd like to link with my code to build a proprietary program. "
+"Does the fact that I link with your program mean I have to GPL my program?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCLinkingWithGPL\" name=\"LinkingWithGPL\">Macie program "
+"na&nbsp;GPL, który chciałbym połączyć ze swoim kodem i&nbsp;zbudować 
program "
+"prawnie zastrzeżony. Czy&nbsp;z&nbsp;tego, że&nbsp;łączę z&nbsp;waszym "
+"programem wynika, że&nbsp;muszę wydać swój program na&nbsp;GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Yes."
+msgstr "Tak."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCSwitchToLGPL\" name=\"SwitchToLGPL\">If so, is there any "
+"chance I could get a license of your program under the Lesser GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCSwitchToLGPL\" name=\"SwitchToLGPL\">Jeśli tak, to 
czy&nbsp;"
+"istnieje możliwość uzyskania licencji waszego programu na&nbsp;warunkach "
+"Lesser GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can ask, but most authors will stand firm and say no. The idea of the "
+"GPL is that if you want to include our code in your program, your program "
+"must also be free software. It is supposed to put pressure on you to "
+"release your program in a way that makes it part of our community."
+msgstr ""
+"Możesz zapytać, ale&nbsp;większość autorów nie ustąpi i&nbsp;odmówi. 
Ideą "
+"GPL jest: jeśli chcesz włączyć nasz kod do&nbsp;swojego programu, to 
Twój "
+"program musi także być wolny. Sądzimy, że&nbsp;będzie na&nbsp;Ciebie "
+"naciskać, byś wypuścił program w&nbsp;sposób, który uczyni go częścią
 naszej "
+"społeczności."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "You always have the legal alternative of not using our code."
+msgstr ""
+"Zawsze masz zgodne z&nbsp;prawem wyjście: nie korzystać z&nbsp;naszego 
kodu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCLinkingOverControlledInterface\" name="
+"\"LinkingOverControlledInterface\">How can I allow linking of proprietary "
+"modules with my GPL-covered library under a controlled interface only?</a></"
+"b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCLinkingOverControlledInterface\" name="
+"\"LinkingOverControlledInterface\">W&nbsp;jaki sposób mogę zezwolić 
na&nbsp;"
+"łączenie modułów prawnie zastrzeżonych ze swoją biblioteką na&nbsp;GPL 
tylko "
+"za pośrednictwem ustalonego interfejsu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Add this text to the license notice of each file in the package, at the end "
+"of the text that says the file is distributed under the GNU GPL:"
+msgstr ""
+"Do informacji licencyjnej każdego pliku pakietu, po fragmencie mówiącym "
+"o&nbsp;tym, że&nbsp;plik jest rozprowadzany na&nbsp;warunkach GNU GPL, "
+"powinieneś dodać tekst:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"Linking ABC statically or dynamically with other modules is making\n"
+"a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of\n"
+"the GNU General Public License cover the whole combination.\n"
+"\n"
+"In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give\n"
+"you permission to combine ABC program with free software programs or\n"
+"libraries that are released under the GNU LGPL and with independent\n"
+"modules that communicate with ABC solely through the ABCDEF interface.\n"
+"You may copy and distribute such a system following the terms of the\n"
+"GNU GPL for ABC and the licenses of the other code concerned, provided\n"
+"that you include the source code of that other code when and as the\n"
+"GNU GPL requires distribution of source code.\n"
+"\n"
+"Note that people who make modified versions of ABC are not obligated\n"
+"to grant this special exception for their modified versions; it is\n"
+"their choice whether to do so. The GNU General Public License gives\n"
+"permission to release a modified version without this exception; this\n"
+"exception also makes it possible to release a modified version which\n"
+"carries forward this exception.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"<cite>Linking ABC statically or dynamically with other modules is making\n"
+"a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of\n"
+"the GNU General Public License cover the whole combination.\n"
+"\n"
+"In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give\n"
+"you permission to combine ABC program with free software programs or\n"
+"libraries that are released under the GNU LGPL and with independent\n"
+"modules that communicate with ABC solely through the ABCDEF interface.\n"
+"You may copy and distribute such a system following the terms of the\n"
+"GNU GPL for ABC and the licenses of the other code concerned, provided\n"
+"that you include the source code of that other code when and as the\n"
+"GNU GPL requires distribution of source code.\n"
+"\n"
+"Note that people who make modified versions of ABC are not obligated\n"
+"to grant this special exception for their modified versions; it is\n"
+"their choice whether to do so. The GNU General Public License gives\n"
+"permission to release a modified version without this exception; this\n"
+"exception also makes it possible to release a modified version which\n"
+"carries forward this exception.</cite><sup><a href=\"#TransNote4\" 
id=\"revTransNote4\">4</a></sup>\n"
+"\n"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCManyDifferentLicenses\" name=\"ManyDifferentLicenses\">I "
+"have written an application that links with many different components, that "
+"have different licenses. I am very confused as to what licensing "
+"requirements are placed on my program. Can you please tell me what licenses "
+"I may use?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCManyDifferentLicenses\" name=\"ManyDifferentLicenses"
+"\">Napisałem aplikację, która łączy wiele różnych komponentów mają
cych różne "
+"licencje. Jestem zdezorientowany: jakie wymogi licencyjne dotyczą mojego "
+"programu? Czy&nbsp;moglibyście mi powiedzieć, z&nbsp;jakich licencji mogę "
+"skorzystać?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"To answer this question, we would need to see a list of each component that "
+"your program uses, the license of that component, and a brief (a few "
+"sentences for each should suffice) describing how your library uses that "
+"component. Two examples would be:"
+msgstr ""
+"By móc odpowiedzieć, musielibyśmy zobaczyć listę wszystkich komponentów 
"
+"wykorzystanych w&nbsp;twoim programie, ich licencje i&nbsp;krótkie (kilka "
+"zdań na&nbsp;każdy składnik powinno wystarczyć) opisy sposobu, 
w&nbsp;jaki "
+"Twoja biblioteka korzysta z&nbsp;danego składnika. Oto dwa przykłady:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"To make my software work, it must be linked to the FOO library, which is "
+"available under the Lesser GPL."
+msgstr ""
+"Mój program, by działać, musi być skonsolidowany z&nbsp;biblioteką FOO, "
+"dostępną na&nbsp;Lesser GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"My software makes a system call (with a command line that I built) to run "
+"the BAR program, which is licensed under &ldquo;the GPL, with a special "
+"exception allowing for linking with QUUX&rdquo;."
+msgstr ""
+"Mój program funkcją systemową (za pomocą wiersza poleceń, który 
zrobiłem) "
+"uruchamia program BAR, który jest licencjonowany na&nbsp;&bdquo;GPL, ze "
+"specjalnym wyjątkiem zezwalającym na&nbsp;łączenie z&nbsp;QUUX&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCMereAggregation\" name=\"MereAggregation\">What is the "
+"difference between &ldquo;mere aggregation&rdquo; and &ldquo;combining two "
+"modules into one program&rdquo;?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCMereAggregation\" name=\"MereAggregation\">Czym się 
różnią "
+"&bdquo;zwyczajne gromadzenie&rdquo; i&nbsp;&bdquo;połączenie dwu modułów "
+"w&nbsp;jeden program&rdquo;?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Mere aggregation of two programs means putting them side by side on the same "
+"CD-ROM or hard disk. We use this term in the case where they are separate "
+"programs, not parts of a single program. In this case, if one of the "
+"programs is covered by the GPL, it has no effect on the other program."
+msgstr ""
+"Zwyczajne zgromadzenie dwu programów oznacza umieszczenie ich obok siebie "
+"na&nbsp;tym samym CD-ROM-ie lub&nbsp;dysku twardym. Stosujemy to określenie "
+"w&nbsp;przypadku, gdy stanowią one odrębne programy, a&nbsp;nie części "
+"jednego programu. W&nbsp;tym przypadku, jeśli jeden z&nbsp;programów jest "
+"objęty GPL, nie ma to żadnego wpływu na&nbsp;drugi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Combining two modules means connecting them together so that they form a "
+"single larger program. If either part is covered by the GPL, the whole "
+"combination must also be released under the GPL&mdash;if you can't, or "
+"won't, do that, you may not combine them."
+msgstr ""
+"Połączenie dwu modułów oznacza złączenie ich tak, że&nbsp;tworzą 
pojedynczy "
+"większy program. Jeśli któraś z&nbsp;części jest objęta GPL, to całe "
+"połączenie musi być również wydane na&nbsp;GPL. Jeśli nie możesz 
lub&nbsp;"
+"nie chcesz tego zrobić, nie możesz ich połączyć."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"What constitutes combining two parts into one program? This is a legal "
+"question, which ultimately judges will decide. We believe that a proper "
+"criterion depends both on the mechanism of communication (exec, pipes, rpc, "
+"function calls within a shared address space, etc.) and the semantics of "
+"the communication (what kinds of information are interchanged)."
+msgstr ""
+"Co stanowi o&nbsp;połączeniu dwu części w&nbsp;jeden program? Jest to "
+"kwestia prawna, o&nbsp;której ostatecznie zadecydują sędziowie. Uważamy, "
+"że&nbsp;poprawne kryterium zależy zarówno od&nbsp;mechanizmu komunikacji "
+"(exec, potoki, rpc, wywołania funkcyjne wewnątrz wspólnej przestrzeni "
+"adresowej,&nbsp;itd.), jak i&nbsp;od jej semantyki (jakie rodzaje informacji "
+"są wymieniane)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the modules are included in the same executable file, they are definitely "
+"combined in one program. If modules are designed to run linked together in "
+"a shared address space, that almost surely means combining them into one "
+"program."
+msgstr ""
+"Jeśli moduły są zawarte w&nbsp;tym samym pliku wykonywalnym, bez&nbsp;"
+"wątpienia są połączone w&nbsp;jeden program. Jeśli są zaprojektowane 
do&nbsp;"
+"działania we wzajemnym połączeniu we wspólnej przestrzeni adresowej, to "
+"niemal na&nbsp;pewno oznacza połączenie w&nbsp;jeden program."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"By contrast, pipes, sockets and command-line arguments are communication "
+"mechanisms normally used between two separate programs. So when they are "
+"used for communication, the modules normally are separate programs. But if "
+"the semantics of the communication are intimate enough, exchanging complex "
+"internal data structures, that too could be a basis to consider the two "
+"parts as combined into a larger program."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;tego, potoki, gniazda i&nbsp;argumenty "
+"wiersza poleceń to mechanizmy komunikacyjne normalnie używane między dwoma 
"
+"odrębnymi programami. Jeśli jednak semantyka tej komunikacji jest "
+"wystarczająco zażyła, występuje wymiana złożonych wewnętrznych 
struktur "
+"danych, to to również może być podstawą do&nbsp;uważania tych dwu 
części za "
+"połączone w&nbsp;większy program."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCAssignCopyright\" name=\"AssignCopyright\">Why does the FSF "
+"require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to "
+"the FSF? If I hold copyright on a GPL'ed program, should I do this, too? If "
+"so, how?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCAssignCopyright\" name=\"AssignCopyright\">Dlaczego FSF "
+"wymaga od&nbsp;wnoszących swój wkład do&nbsp;programów, do&nbsp;których "
+"prawa autorskie ma FSF, przekazania praw autorskich na&nbsp;rzecz FSF? "
+"Czy&nbsp;jeśli mam prawa autorskie do&nbsp;programu na&nbsp;GPL, też "
+"powinienem to zrobić? Jeśli tak, to w&nbsp;jaki sposób?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Our lawyers have told us that to be in the <a href=\"/licenses/why-assign."
+"html\">best position to enforce the GPL</a> in court against violators, we "
+"should keep the copyright status of the program as simple as possible. We "
+"do this by asking each contributor to either assign the copyright on his "
+"contribution to the FSF, or disclaim copyright on it and thus put it in the "
+"public domain."
+msgstr ""
+"Nasi prawnicy powiedzieli, że&nbsp;aby być w&nbsp;<a href=\"/licenses/why-"
+"assign.html\">najlepszej sytuacji występując przed sądem przeciw 
naruszaniu "
+"GPL</a>, <!-- egzekwując GPL w&nbsp;sądzie przeciw naruszającym, --> <!-- "
+"egzekwując w&nbsp;sądzie przestrzeganie GPL przez naruszających licencję, 
--"
+"> powinniśmy starać się utrzymać jak najprostszy status praw autorskich "
+"do&nbsp;programu. Robimy to prosząc każdego, kto wnosi swój wkład, by 
albo "
+"przekazał prawa autorskie do&nbsp;niego na&nbsp;rzecz FSF, albo zrzekł się 
"
+"praw autorskich i&nbsp;w&nbsp;ten sposób udostępnił go jako public domain."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We also ask individual contributors to get copyright disclaimers from their "
+"employers (if any) so that we can be sure those employers won't claim to own "
+"the contributions."
+msgstr ""
+"Osoby prywatne prosimy również o&nbsp;uzyskanie od&nbsp;pracodawców 
(jeśli "
+"ich mają) pisemnego zrzeczenia się praw autorskich. Dzięki temu możemy 
być "
+"pewni, że&nbsp;pracodawcy Ci nie będą sobie rościć pretensji do&nbsp;"
+"przekazanych prac."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Of course, if all the contributors put their code in the public domain, "
+"there is no copyright with which to enforce the GPL. So we encourage people "
+"to assign copyright on large code contributions, and only put small changes "
+"in the public domain."
+msgstr ""
+"Oczywiście, jeśli wszyscy współpracownicy udostępnili swój kod jako 
public "
+"domain, to nie ma takiego prawa autorskiego, za pomocą którego można 
byłoby "
+"narzucić GPL. Dlatego zachęcamy ludzi do&nbsp;przypisywania praw autorskich 
"
+"do&nbsp;dużego wkładu w&nbsp;kod, a&nbsp;przekazywania jako public domain "
+"tylko niewielkich zmian."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you want to make an effort to enforce the GPL on your program, it is "
+"probably a good idea for you to follow a similar policy. Please contact <a "
+"href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a> if you want "
+"more information."
+msgstr ""
+"Jeśli chcesz podjąć wysiłek egzekwowania GPL w&nbsp;przypadku własnego "
+"programu, zapewne byłoby dobrze, gdybyś przestrzegał podobnej polityki. "
+"Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się, prosimy, 
z&nbsp;&lt;<a "
+"href=\"mailto:address@hidden\";>address@hidden</a>&gt;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCModifyGPL\" name=\"ModifyGPL\">Can I modify the GPL and "
+"make a modified license?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCModifyGPL\" name=\"ModifyGPL\">Czy mogę zmodyfikować GPL "
+"i&nbsp;utworzyć zmodyfikowaną licencję?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can use the GPL terms (possibly modified) in another license provided "
+"that you call your license by another name and do not include the GPL "
+"preamble, and provided you modify the instructions-for-use at the end enough "
+"to make it clearly different in wording and not mention GNU (though the "
+"actual procedure you describe may be similar)."
+msgstr ""
+"Możesz wykorzystać warunki GPL (mogą być zmienione) w&nbsp;innej 
licencji, "
+"pod warunkiem, że&nbsp;nazwiesz swoją licencję inaczej i&nbsp;nie 
zamieścisz "
+"w&nbsp;niej preambuły zaczerpniętej z&nbsp;GPL oraz&nbsp;zmienisz końcową 
"
+"instrukcję stosowania licencji na&nbsp;tyle, żeby była wyraźnie inaczej "
+"sformułowana i&nbsp;nie wzmiankowała GPL (choć faktyczna procedura w&nbsp;"
+"niej opisana może być podobna)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you want to use our preamble in a modified license, please write to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a> for "
+"permission. For this purpose we would want to check the actual license "
+"requirements to see if we approve of them."
+msgstr ""
+"Jeśli w&nbsp;zmodyfikowanej licencji chciałbyś użyć naszej preambuły, "
+"napisz, prosimy do&nbsp;&lt;<a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a>&gt; o&nbsp;pozwolenie. Przed jego udzieleniem "
+"będziemy chcieli zapoznać się z&nbsp;faktycznymi wymaganiami tej licencji, 
"
+"żeby sprawdzić, czy&nbsp;je aprobujemy."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Although we will not raise legal objections to your making a modified "
+"license in this way, we hope you will think twice and not do it. Such a "
+"modified license is almost certainly <a href=\"#WhatIsCompatible\"> "
+"incompatible with the GNU GPL</a>, and that incompatibility blocks useful "
+"combinations of modules. The mere proliferation of different free software "
+"licenses is a burden in and of itself."
+msgstr ""
+"Mimo że&nbsp;nie będziemy zgłaszać prawnych sprzeciwów wobec licencji, 
którą "
+"utworzysz w&nbsp;opisany sposób, mamy nadzieję, że&nbsp;dobrze się "
+"zastanowisz i&nbsp;nie zrobisz tego. Tak zmieniona licencja jest niemal "
+"na&nbsp;pewno <a href=\"#WhatIsCompatible\">niezgodna z&nbsp;GNU GPL</a>, co "
+"blokuje przydatną możliwość łączenia modułów. Samo mnożenie się 
różnych "
+"licencji wolnego oprogramowania jest już uciążliwe."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLCommercially\" name=\"GPLCommercially\">If I use a piece "
+"of software that has been obtained under the GNU GPL, am I allowed to modify "
+"the original code into a new program, then distribute and sell that new "
+"program commercially?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLCommercially\" name=\"GPLCommercially\">Jeśli skorzystam 
"
+"z&nbsp;kawałka oprogramowania uzyskanego na&nbsp;GNU GPL, to czy&nbsp;wolno "
+"mi zmienić oryginalny kod w&nbsp;nowy program, a&nbsp;następnie "
+"rozpowszechniać i&nbsp;sprzedawać taki nowy program komercyjnie?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You are allowed to sell copies of the modified program commercially, but "
+"only under the terms of the GNU GPL. Thus, for instance, you must make the "
+"source code available to the users of the program as described in the GPL, "
+"and they must be allowed to redistribute and modify it as described in the "
+"GPL."
+msgstr ""
+"Wolno Ci sprzedawać kopie zmodyfikowanego programu komercyjnie, ale&nbsp;"
+"tylko na&nbsp;warunkach GNU GPL. Zatem, na&nbsp;przykład, musisz 
udostępnić "
+"kod źródłowy użytkownikom programu, tak jak to opisano w&nbsp;GPL i&nbsp;"
+"zezwolić im na&nbsp;redystrybucję i&nbsp;modyfikacje, jak opisano 
w&nbsp;GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"These requirements are the condition for including the GPL-covered code you "
+"received in a program of your own."
+msgstr ""
+"Spełnienie tych wymagań jest warunkiem włączenia do&nbsp;własnego 
programu "
+"kodu objętego GPL, który otrzymałeś."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOtherThanSoftware\" name=\"GPLOtherThanSoftware\">Can I "
+"use the GPL for something other than software?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOtherThanSoftware\" name=\"GPLOtherThanSoftware"
+"\">Czy&nbsp;mogę użyć GPL do&nbsp;czegoś innego niż 
oprogramowanie?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can apply the GPL to any kind of work, as long as it is clear what "
+"constitutes the &ldquo;source code&rdquo; for the work. The GPL defines "
+"this as the preferred form of the work for making changes in it."
+msgstr ""
+"Możesz zastosować GPL do&nbsp;dowolnego rodzaju dzieła, dopóki jasne 
jest, "
+"co stanowi &bdquo;kod źródłowy&rdquo; tego dzieła. GPL definiuje go jako "
+"preferowaną postać dzieła do&nbsp;dokonywania w&nbsp;nim zmian."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, for manuals and textbooks, or more generally any sort of work that "
+"is meant to teach a subject, we recommend using the GFDL rather than the GPL."
+msgstr ""
+"Jednak dla dokumentacji i&nbsp;podręczników, czy&nbsp;bardziej ogólnie "
+"wszelkiego rodzaju pracy, której celem jest nauczanie jakiegoś tematu, "
+"zalecamy użycie raczej GFDL niż GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCLGPLJava\" name=\"LGPLJava\">How does the LGPL work with "
+"Java?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCLGPLJava\" name=\"LGPLJava\">Jak działa LGPL w&nbsp;"
+"przypadku Javy?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/lgpl-java.html\">See this article for details.</a> It "
+"works as designed, intended, and expected."
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/lgpl-java.html\">Szczegóły wyjaśniono w&nbsp;tym "
+"artykule</a>. Działa tak, jak to zaprojektowano, zamierzono, zgodnie z&nbsp;"
+"oczekiwaniami."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCConsider\" name=\"Consider\">Consider this situation: 1. X "
+"releases V1 of a project under the GPL. 2. Y contributes to the development "
+"of V2 with changes and new code based on V1. 3. X wants to convert V2 to a "
+"non-GPL license. Does X need Y's permission?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCConsider\" name=\"Consider\">Rozważmy taką sytuację: 1) X 
"
+"wypuszcza V1 projektu na&nbsp;GPL; 2) Y przyczynia się do&nbsp;rozwoju V2, "
+"wprowadzając zmiany i&nbsp;nowy kod oparty na&nbsp;V1; 3) X chce zmienić "
+"licencję V2 na&nbsp;inną niż GPL. Czy&nbsp;X potrzebuje na&nbsp;to "
+"pozwolenia ze strony Y?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. Y was required to release its version under the GNU GPL, as a "
+"consequence of basing it on X's version V1. Nothing required Y to agree to "
+"any other license for its code. Therefore, X must get Y's permission before "
+"releasing that code under another license."
+msgstr ""
+"Tak. Y musiał wypuścić swoją wersję na&nbsp;GNU GPL, wskutek oparcia jej 
"
+"na&nbsp;wersji V1 wydanej przez X. Nic nie wymagało od&nbsp;Y wyrażania "
+"zgody na&nbsp;inną licencję na&nbsp;jego kod. A&nbsp;zatem, X musi uzyskać 
"
+"zezwolenie Y przed wypuszczeniem tego kodu na&nbsp;innej licencji."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLInProprietarySystem\" name=\"GPLInProprietarySystem"
+"\">I'd like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. "
+"Can I do this?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLInProprietarySystem\" name=\"GPLInProprietarySystem"
+"\">Chciałbym do&nbsp;swego prawnie zastrzeżonego systemu wcielić "
+"oprogramowanie objęte GPL. Czy&nbsp;mogę to zrobić?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You cannot incorporate GPL-covered software in a proprietary system. The "
+"goal of the GPL is to grant everyone the freedom to copy, redistribute, "
+"understand, and modify a program. If you could incorporate GPL-covered "
+"software into a nonfree system, it would have the effect of making the GPL-"
+"covered software nonfree too."
+msgstr ""
+"Nie możesz wcielić oprogramowania objętego GPL do&nbsp;systemu prawnie "
+"zastrzeżonego. Celem GPL jest przyznanie każdemu wolności kopiowania, "
+"redystrybucji, rozumienia ivmodyfikacji programu. Gdybyś mógł włączyć "
+"oprogramowanie objęte GPL do&nbsp;systemu, który nie jest wolny, to "
+"wvefekcie <!-- tego programy te także nie byłyby być wolne. --> tego "
+"programy te także przestałyby być wolne."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A system incorporating a GPL-covered program is an extended version of that "
+"program. The GPL says that any extended version of the program must be "
+"released under the GPL if it is released at all. This is for two reasons: "
+"to make sure that users who get the software get the freedom they should "
+"have, and to encourage people to give back improvements that they make."
+msgstr ""
+"System włączający program na&nbsp;GPL jest rozszerzoną wersją tego 
programu. "
+"GPL stanowi, że&nbsp;wszelkie rozszerzone wersje programu muszą być wydane 
"
+"na&nbsp;GPL, jeśli mają być w&nbsp;ogóle wydane. Jest tak z&nbsp;dwu "
+"powodów: aby zapewnić, że&nbsp;użytkownicy, którzy otrzymują 
oprogramowanie, "
+"otrzymują też wolność, którą <!-- to encourage people to give back "
+"improvements that they make --> powinni mieć, oraz&nbsp;by zachęcić ludzi "
+"do&nbsp;zwracania ulepszeń, które poczynili."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, in many cases you can distribute the GPL-covered software alongside "
+"your proprietary system. To do this validly, you must make sure that the "
+"free and nonfree programs communicate at arms length, that they are not "
+"combined in a way that would make them effectively a single program."
+msgstr ""
+"Jednakże, w&nbsp;wielu przypadkach możesz rozpowszechniać oprogramowanie "
+"objęte GPL razem <!-- alongside --> z&nbsp;prawnie zastrzeżonym systemem. "
+"Chcąc to zrobić w&nbsp;sposób ważny, musisz zapewnić, by programy wolne "
+"i&nbsp;nie będące wolnymi komunikowały się ze sobą na&nbsp;dystans, by 
nie "
+"były połączone w&nbsp;sposób, który faktycznie czyniłby z&nbsp;nich 
jeden "
+"program."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The difference between this and &ldquo;incorporating&rdquo; the GPL-covered "
+"software is partly a matter of substance and partly form. The substantive "
+"part is this: if the two programs are combined so that they become "
+"effectively two parts of one program, then you can't treat them as two "
+"separate programs. So the GPL has to cover the whole thing."
+msgstr ""
+"Różnica pomiędzy tym a&nbsp;&bdquo;wcielaniem&rdquo; programów objętych 
GPL "
+"jest częściowo kwestią treści, a&nbsp;częściowo formy. Część dotyczą
ca "
+"treści jest taka: jeśli dwa programy są połączone w&nbsp;taki sposób, "
+"że&nbsp;stają się faktycznie dwoma częściami jednego programu, to nie 
możesz "
+"traktować ich jako dwu osobnych programów. A&nbsp;zatem GPL musi obejmować 
"
+"całość."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the two programs remain well separated, like the compiler and the kernel, "
+"or like an editor and a shell, then you can treat them as two separate "
+"programs&mdash;but you have to do it properly. The issue is simply one of "
+"form: how you describe what you are doing. Why do we care about this? "
+"Because we want to make sure the users clearly understand the free status of "
+"the GPL-covered software in the collection."
+msgstr ""
+"Jeśli oba programy pozostają dobrze odseparowane, jak kompilator i&nbsp;"
+"jądro, czy&nbsp;jak edytor i&nbsp;powłoka, to możesz traktować je jako 
dwa "
+"odrębne programy &ndash;&nbsp;ale&nbsp;musisz to robić poprawnie. Kwestia "
+"dotyczy właśnie formy: jak opisujesz to, co robisz. Dlaczego zwracamy "
+"na&nbsp;to uwagę? Ponieważ chcemy mieć pewność, że&nbsp;użytkownicy 
jasno "
+"rozumieją wolny status umieszczonego w&nbsp;kolekcji oprogramowania 
objętego "
+"GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If people were to distribute GPL-covered software calling it &ldquo;part "
+"of&rdquo; a system that users know is partly proprietary, users might be "
+"uncertain of their rights regarding the GPL-covered software. But if they "
+"know that what they have received is a free program plus another program, "
+"side by side, their rights will be clear."
+msgstr ""
+"Jeśli ktoś rozpowszechniałby programy objęte GPL nazywając je &bdquo;"
+"częścią&rdquo; systemu, o&nbsp;którym wiadomo, że&nbsp;jest częściowo "
+"prawnie zastrzeżony, użytkownicy mogliby być niepewni swoich praw "
+"dotyczących oprogramowania objętego GPL. Jednak jeśli będą wiedzieć, 
że&nbsp;"
+"to, co otrzymali to wolny program plus inny program, obok siebie, ich prawa "
+"będą jasne."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLWrapper\" name=\"GPLWrapper\"> I'd like to incorporate "
+"GPL-covered software in my proprietary system. Can I do this by putting a "
+"&ldquo;wrapper&rdquo; module, under a GPL-compatible lax permissive license "
+"(such as the X11 license) in between the GPL-covered part and the "
+"proprietary part?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. The X11 license is compatible with the GPL, so you can add a module to "
+"the GPL-covered program and put it under the X11 license. But if you were "
+"to incorporate them both in a larger program, that whole would include the "
+"GPL-covered part, so it would have to be licensed <em> as a whole </em> "
+"under the GNU GPL."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The fact that proprietary module A communicates with GPL-covered module C "
+"only through X11-licensed module B is legally irrelevant; what matters is "
+"the fact that module C is included in the whole."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCLibGCCException\" name=\"LibGCCException\"> Does the libstdc"
+"++ exception permit dynamic linking?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCLibGCCException\" name=\"LibGCCException\">Czy wyjątek dla "
+"libstdc++ pozwala na&nbsp;dynamiczne łączenie?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. The intent of the exception is to allow people to compile proprietary "
+"software using gcc."
+msgstr ""
+"Tak. Ten wyjątek utworzono, żeby pozwolić ludziom na&nbsp;używanie gcc "
+"do&nbsp;kompilacji programów prawnie zastrzeżonych."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCMoneyGuzzlerInc\" name=\"MoneyGuzzlerInc\">I'd like to "
+"modify GPL-covered programs and link them with the portability libraries "
+"from Money Guzzler Inc. I cannot distribute the source code for these "
+"libraries, so any user who wanted to change these versions would have to "
+"obtained those libraries separately. Why doesn't the GPL permit this?</a></"
+"b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCMoneyGuzzlerInc\" name=\"MoneyGuzzlerInc\">Chciałbym "
+"zmodyfikować programy objęte GPL i&nbsp;skonsolidować je 
z&nbsp;bibliotekami "
+"przenośności z&nbsp;Money Guzzler Inc. Nie mogę rozpowszechniać kodu "
+"źródłowego tych bibliotek, więc&nbsp;każdy użytkownik, który chciałby 
"
+"zmienić te wersje musiałby osobno uzyskać biblioteki. Dlaczego GPL 
na&nbsp;"
+"to nie pozwala?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "There are two reasons for this."
+msgstr "Są dwa powody."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"First, a general one. If we permitted company A to make a proprietary file, "
+"and company B to distribute GPL-covered software linked with that file, the "
+"effect would be to make a hole in the GPL big enough to drive a truck "
+"through. This would be carte blanche for withholding the source code for "
+"all sorts of modifications and extensions to GPL-covered software."
+msgstr ""
+"Pierwszy, ogólny. Jeśli pozwolilibyśmy firmie&nbsp;A na&nbsp;zrobienie "
+"prawnie zastrzeżonego pliku, a&nbsp;firmie&nbsp;B na&nbsp;dystrybucję "
+"oprogramowania objętego GPL połączonego z&nbsp;tym plikiem, to 
konsekwencją "
+"byłaby dziura w&nbsp;GPL, przez którą wjechałaby ciężarówka. Byłoby 
to "
+"wystawienie carte blanche dla odmawiania kodu źródłowego 
do&nbsp;wszelkiego "
+"rodzaju zmian i&nbsp;rozszerzeń programów objętych GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Giving all users access to the source code is one of our main goals, so this "
+"consequence is definitely something we want to avoid."
+msgstr ""
+"Zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępu do&nbsp;kodu źródłowego jest "
+"jednym z&nbsp;naszych głównych celów, zatem ten skutek jest bez&nbsp;"
+"wątpienia czymś, czego chcielibyśmy uniknąć."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"More concretely, the versions of the programs linked with the Money Guzzler "
+"libraries would not really be free software as we understand the term&mdash;"
+"they would not come with full source code that enables users to change and "
+"recompile the program."
+msgstr ""
+"A wracając do&nbsp;konkretów: wersje programów skonsolidowane z&nbsp;"
+"bibliotekami Money Guzzler nie byłyby naprawdę wolnym oprogramowaniem 
w&nbsp;"
+"sposób, w&nbsp;jaki rozumiemy ten termin. Nie byłyby dostarczane z&nbsp;"
+"pełnym kodem źródłowym, który umożliwia użytkownikom zmianę i&nbsp;"
+"rekompilację programu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLIncompatibleAlone\" name=\"GPLIncompatibleAlone\">If "
+"license for a module Q has a requirement that's incompatible with the GPL, "
+"but the requirement applies only when Q is distributed by itself, not when Q "
+"is included in a larger program, does that make the license GPL-compatible? "
+"Can I combine or link Q with a GPL-covered program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLIncompatibleAlone\" name=\"GPLIncompatibleAlone\">Jeśli "
+"licencja modułu Q zawiera wymaganie niezgodne z&nbsp;GPL, ale&nbsp;ma ono "
+"zastosowanie tylko do&nbsp;sytuacji, gdy rozprowadzany jest sam moduł&nbsp;"
+"Q, a&nbsp;nie gdy Q jest włączony w&nbsp;większy program, to czy&nbsp;"
+"licencja ta jest zgodna z&nbsp;GPL? Czy&nbsp;mogę połączyć lub&nbsp;"
+"skonsolidować Q z&nbsp;programem objętym GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If a program P is released under the GPL that means <strong>any and every "
+"part of it</strong> can be used under the GPL. If you integrate module Q, "
+"and release the combined program P+Q under the GPL, that means any part of P"
+"+Q can be used under the GPL. One part of P+Q is Q. So releasing P+Q under "
+"the GPL says that Q any part of it can be used under the GPL. Putting it in "
+"other words, a user who obtains P+Q under the GPL can delete P, so that just "
+"Q remains, still under the GPL."
+msgstr ""
+"Jeśli program P wydano na&nbsp;GPL, oznacza to, że&nbsp;<strong>każda "
+"dowolna jego część</strong> może być wykorzystywana na&nbsp;warunkach 
GPL. "
+"Jeśli integrujesz moduł Q i&nbsp;wydajesz połączony program P+Q 
na&nbsp;GPL, "
+"oznacza to, że&nbsp;każda jego część może być używana 
na&nbsp;warunkach GPL. "
+"Jedną z&nbsp;części P+Q jest Q. Zatem wydanie P+Q na&nbsp;GPL oznacza, "
+"że&nbsp;Q może być wykorzystywana na&nbsp;warunkach GPL. Innymi słowy, "
+"użytkownik, który otrzymał P+Q objęte GPL, może usunąć P 
i&nbsp;pozostawić "
+"tylko Q, nadal na&nbsp;GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the license of module Q permits you to give permission for that, then it "
+"is GPL-compatible. Otherwise, it is not GPL-compatible."
+msgstr ""
+"Jeżeli licencja modułu Q pozwala na&nbsp;takie działanie, wówczas jest "
+"zgodna z&nbsp;GPL. W&nbsp;przeciwnym razie, nie jest zgodna."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the license for Q says in no uncertain terms that you must do certain "
+"things (not compatible with the GPL) when you redistribute Q on its own, "
+"then it does not permit you to distribute Q under the GPL. It follows that "
+"you can't release P+Q under the GPL either. So you cannot link or combine P "
+"with Q."
+msgstr ""
+"Jeśli w&nbsp;licencji Q jednoznacznie zapisano, że&nbsp;gdy rozprowadzasz "
+"samo Q, to musisz zrobić pewne rzeczy (które nie są zgodne z&nbsp;GPL), to 
"
+"nie pozwala ona na&nbsp;dystrybucję Q na&nbsp;GPL. Z&nbsp;czego wynika, "
+"że&nbsp;na&nbsp;GPL nie można także wydać P+Q. Nie można więc&nbsp;"
+"skonsolidować lub&nbsp;połączyć P&nbsp;z&nbsp;Q."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCModifiedJustBinary\" name=\"ModifiedJustBinary\">Can I "
+"release a modified version of a GPL-covered program in binary form only?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCModifiedJustBinary\" name=\"ModifiedJustBinary\">Czy mogę "
+"zmodyfikowaną wersję programu objętego GPL wydać tylko w&nbsp;postaci "
+"binarnej?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. The whole point of the GPL is that all modified versions must be <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\"> free software</a>&mdash;which means, in "
+"particular, that the source code of the modified version is available to the "
+"users."
+msgstr ""
+"Nie. Sednem GPL jest to, że&nbsp;wszystkie zmodyfikowane wersje muszą być 
<a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">wolnym oprogramowaniem</a>, co w&nbsp;"
+"szczególności oznacza, że&nbsp;kod źródłowy zmienionej wersji powinien 
być "
+"dostępny dla użytkowników."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCUnchangedJustBinary\" name=\"UnchangedJustBinary\">I "
+"downloaded just the binary from the net. If I distribute copies, do I have "
+"to get the source and distribute that too?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCUnchangedJustBinary\" name=\"UnchangedJustBinary\">Pobrałem 
"
+"z&nbsp;sieci tylko binaria. Czy&nbsp;jeśli rozprowadzam kopie, to muszę "
+"pobrać źródła i&nbsp;je też rozprowadzać?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. The general rule is, if you distribute binaries, you must distribute "
+"the complete corresponding source code too. The exception for the case "
+"where you received a written offer for source code is quite limited."
+msgstr ""
+"Tak. Ogólna reguła brzmi: jeśli rozprowadzasz binaria, to musisz "
+"rozprowadzać również odpowiadający im kompletny kod źródłowy. Wyją
tek, dla "
+"sytuacji, w&nbsp;której otrzymałeś pisemną ofertę na&nbsp;kod 
źródłowy, "
+"dotyczy bardzo niewielkiej liczby przypadków."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeWithSourceOnInternet\" name="
+"\"DistributeWithSourceOnInternet\">I want to distribute binaries via "
+"physical media without accompanying sources. Can I provide source code by "
+"FTP instead of by mail order?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeWithSourceOnInternet\" name="
+"\"DistributeWithSourceOnInternet\">Chcę rozprowadzać binaria 
na&nbsp;nośniku "
+"fizycznym, ale&nbsp;bez towarzyszących źródeł. Czy&nbsp;mogę zapewniać "
+"dostęp do&nbsp;źródeł przez FTP zamiast przesyłać je pocztą?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You're supposed to provide the source code by mail-order on a physical "
+"medium, if someone orders it. You are welcome to offer people a way to copy "
+"the corresponding source code by FTP, in addition to the mail-order option, "
+"but FTP access to the source is not sufficient to satisfy section 3 of the "
+"GPL."
+msgstr ""
+"Jeśli ktoś sobie tego zażyczy, powinieneś dostarczyć kod źródłowy 
przesyłką "
+"pocztową, na&nbsp;fizycznym nośniku danych. Mile widziane jest, że&nbsp;"
+"oferujesz ludziom metodę skopiowania odpowiedniego kodu źródłowego za 
pomocą "
+"FTP, oprócz możliwości wysyłki pocztą, ale&nbsp;dostęp przez FTP nie "
+"wystarcza do&nbsp;spełnienia warunku z&nbsp;sekcji&nbsp;3 GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When a user orders the source, you have to make sure to get the source to "
+"that user. If a particular user can conveniently get the source from you by "
+"anonymous FTP, fine&mdash;that does the job. But not every user can do such "
+"a download. The rest of the users are just as entitled to get the source "
+"code from you, which means you must be prepared to send it to them by post."
+msgstr ""
+"Kiedy użytkownik zamawia źródła, musisz się upewnić, że&nbsp;je 
otrzyma. "
+"Jeśli jakaś konkretna osoba może w&nbsp;dogodny sposób uzyskać od&nbsp;"
+"Ciebie źródła korzystając z&nbsp;anonimowego FTP, to świetnie 
&ndash;&nbsp;"
+"wystarczy. Jednak nie każdy użytkownik może to zrobić. Pozostali są po "
+"prostu upoważnieni do&nbsp;uzyskania kodu źródłowego od&nbsp;Ciebie. 
Zatem "
+"musisz być przygotowany na&nbsp;wysłanie im go zwykłą pocztą."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the FTP access is convenient enough, perhaps no one will choose to mail-"
+"order a copy. If so, you will never have to ship one. But you cannot "
+"assume that."
+msgstr ""
+"Jeśli dostęp przez FTP okaże się wystarczająco wygodny, być może nikt 
nie "
+"zdecyduje się na&nbsp;zamówienie kopii pocztą. Wówczas nigdy nie 
będziesz "
+"musiał ich wysyłać. Ale&nbsp;nie możesz tego z&nbsp;góry zakładać."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Of course, it's easiest to just send the source with the binary in the first "
+"place."
+msgstr ""
+"Oczywiście, przede wszystkim najłatwiej jest po prostu wysłać źródła 
razem "
+"z&nbsp;binariami."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you distribute binaries via FTP, <a href=\"#AnonFTPAndSendSources\">you "
+"should distribute source via FTP.</a>"
+msgstr ""
+"Jeśli rozprowadzasz binaria przez FTP, to <a href=\"#AnonFTPAndSendSources"
+"\">powinieneś przez FTP rozprowadzać źródła.</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCRedistributedBinariesGetSource\" name="
+"\"RedistributedBinariesGetSource\">My friend got a GPL-covered binary with "
+"an offer to supply source, and made a copy for me. Can I use the offer "
+"myself to obtain the source?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCRedistributedBinariesGetSource\" name="
+"\"RedistributedBinariesGetSource\">Znajomy dostał objęty GPL kod binarny "
+"z&nbsp;ofertą dostarczenia źródeł i&nbsp;zrobił mi kopię. 
Czy&nbsp;mogę "
+"wykorzystać tę ofertę, żeby otrzymać źródła?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, you can. The offer must be open to everyone who has a copy of the "
+"binary that it accompanies. This is why the GPL says your friend must give "
+"you a copy of the offer along with a copy of the binary&mdash;so you can "
+"take advantage of it."
+msgstr ""
+"Tak, możesz. Oferta musi być ważna dla każdego, kto ma kopie binariów, "
+"do&nbsp;których ją dołączono. Dlatego w&nbsp;GPL stwierdza się, 
że&nbsp;Twój "
+"znajomy musi razem z&nbsp;kopią plików binarnych przekazać Ci kopię 
oferty "
+"&ndash;&nbsp;żebyś mógł z&nbsp;niej skorzystać."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites\" name="
+"\"SourceAndBinaryOnDifferentSites\">Can I put the binaries on my Internet "
+"server and put the source on a different Internet site?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites\" name="
+"\"SourceAndBinaryOnDifferentSites\">Czy&nbsp;mogę umieścić binaria 
na&nbsp;"
+"swoim serwerze internetowym, a&nbsp;źródła w&nbsp;innym ośrodku 
internetowym?"
+"</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GPL says you must offer access to copy the source code &ldquo;from the "
+"same place&rdquo;; that is, next to the binaries. However, if you make "
+"arrangements with another site to keep the necessary source code available, "
+"and put a link or cross-reference to the source code next to the binaries, "
+"we think that qualifies as &ldquo;from the same place&rdquo;."
+msgstr ""
+"GPL stwierdza, że&nbsp;musisz zaoferować dostęp do&nbsp;kopii kodu "
+"źródłowego &bdquo;z&nbsp;tego samego miejsca&rdquo;, to znaczy, 
najbliższego "
+"binariów. Jeśli jednak zawrzesz umowę z&nbsp;innym ośrodkiem na&nbsp;"
+"zapewnianie dostępności niezbędnego kodu źródłowego i&nbsp;umieścisz 
w&nbsp;"
+"pobliżu binariów odnośnik hipertekstowy lub&nbsp;odsyłacz do&nbsp;tego 
kodu, "
+"to sądzimy, że&nbsp;kwalifikuje się to jako &bdquo;z&nbsp;tego samego "
+"miejsca&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Note, however, that it is not enough to find some site that happens to have "
+"the appropriate source code today, and tell people to look there. Tomorrow "
+"that site may have deleted that source code, or simply replaced it with a "
+"newer version of the same program. Then you would no longer be complying "
+"with the GPL requirements. To make a reasonable effort to comply, you need "
+"to make a positive arrangement with the other site, and thus ensure that the "
+"source will be available there for as long as you keep the binaries "
+"available."
+msgstr ""
+"Zauważ, jednak, że&nbsp;nie wystarczy znaleźć jakieś miejsce, teraz 
akurat "
+"ma odpowiedni kod źródłowy i&nbsp;wskazać ludziom, by tam sięgnęli. 
Jutro "
+"w&nbsp;tym ośrodku może zostać skasowany lub&nbsp;po prostu zastąpiony "
+"nowszą wersją tego samego programu. Wówczas nie będziesz już spełniał "
+"wymagań GPL. Chcąc podjąć rozsądny wysiłek, by się do&nbsp;nich 
zastosować, "
+"powinieneś zawrzeć skuteczną umowę z&nbsp;tym ośrodkiem, 
i&nbsp;w&nbsp;ten "
+"sposób zapewnić, że&nbsp;źródła będą tam dostępne tak długo, jak 
długo "
+"będziesz udostępniał binaria."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeExtendedBinary\" name=\"DistributeExtendedBinary"
+"\">I want to distribute an extended version of a GPL-covered program in "
+"binary form. Is it enough to distribute the source for the original version?"
+"</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeExtendedBinary\" name=\"DistributeExtendedBinary"
+"\">Chciałbym rozpowszechniać poszerzoną wersję programu objętego GPL 
w&nbsp;"
+"postaci binarnej. Czy&nbsp;wystarczy rozpowszechniać źródła oryginalnej "
+"wersji?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No, you must supply the source code that corresponds to the binary. "
+"Corresponding source means the source from which users can rebuild the same "
+"binary."
+msgstr ""
+"Nie, musisz dostarczyć kod źródłowy odpowiadający binarnemu. Odpowiadają
ce "
+"binariom źródła oznaczają źródła, z&nbsp;których użytkownicy mogą 
ponownie "
+"zbudować te same binaria."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Part of the idea of free software is that users should have access to the "
+"source code for <strong>the programs they use</strong>. Those using your "
+"version should have access to the source code for your version."
+msgstr ""
+"Częścią idei wolnego oprogramowania jest to, iż użytkownicy powinni 
mieć "
+"dostęp do&nbsp;kodu źródłowego <strong>programów, które używają
</strong>. "
+"Używający Twojej wersji powinni mieć dostęp do&nbsp;kodu źródłowego 
Twojej "
+"wersji."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A major goal of the GPL is to build up the Free World by making sure that "
+"improvement to a free program are themselves free. If you release an "
+"improved version of a GPL-covered program, you must release the improved "
+"source code under the GPL."
+msgstr ""
+"Głównym celem GPL jest zbudowanie Wolnego Świata dzięki zagwarantowaniu, "
+"że&nbsp;udoskonalenia wolnego programu same są wolne. Jeśli wypuszczasz "
+"udoskonaloną wersję programu objętego GPL, musisz wypuścić na&nbsp;GPL "
+"udoskonalony kod źródłowy."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributingSourceIsInconvenient\" name="
+"\"DistributingSourceIsInconvenient\">I want to distribute binaries, but "
+"distributing complete source is inconvenient. Is it ok if I give users the "
+"diffs from the &ldquo;standard&rdquo; version along with the binaries?</a></"
+"b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributingSourceIsInconvenient\" name="
+"\"DistributingSourceIsInconvenient\">Chcę rozprowadzać binaria, ale&nbsp;"
+"dystrybucja pełnych źródeł jest niewygodna. Czy&nbsp;byłoby w&nbsp;porzą
dku, "
+"gdybym razem binariami dawał użytkownikom pliki różnic w&nbsp;stosunku "
+"do&nbsp;&bdquo;standardowej&rdquo; wersji?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This is a well-meaning request, but this method of providing the source "
+"doesn't really do the job."
+msgstr ""
+"To prośba o&nbsp;dobrych intencjach, ale&nbsp;ta metoda zapewniania 
źródeł "
+"w&nbsp;rzeczywistości nie spełnia wymogów."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A user that wants the source a year from now may be unable to get the proper "
+"version from another site at that time. The standard distribution site may "
+"have a newer version, but the same diffs probably won't work with that "
+"version."
+msgstr ""
+"Użytkownik, który zechce kodu źródłowego za rok może wówczas nie być 
w&nbsp;"
+"stanie uzyskać właściwej wersji podstawowej z&nbsp;innego miejsca. 
Na&nbsp;"
+"serwerze prowadzącym standardową dystrybucję może wtedy znajdować się 
już "
+"nowsza wersja, a&nbsp;te same pliki różnicowe prawdopodobnie nie będą "
+"do&nbsp;niej pasowały."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So you need to provide complete sources, not just diffs, with the binaries."
+msgstr ""
+"Tak więc&nbsp;z&nbsp;binariami powinieneś dostarczyć pełne źródła, nie 
tylko "
+"pliki różnic."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCAnonFTPAndSendSources\" name=\"AnonFTPAndSendSources\">I "
+"want to make binaries available for anonymous FTP, but send sources only to "
+"people who order them.</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCAnonFTPAndSendSources\" name=\"AnonFTPAndSendSources"
+"\">Chciałbym udostępnić binaria za pośrednictwem anonimowego FTP, 
ale&nbsp;"
+"wysyłać źródła tylko tym, którzy ich zażądają.</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | If you want to distribute binaries by anonymous FTP, you {+still+} have to
+# | [-distribute sources along with them.-] {+provide source through one of
+# | the options listed in section 3.+} This should not be hard. [-If-] 
+# | {+You can provide a written offer for source if you want; section 3(b)
+# | allows this. But if+} you can find a site to distribute your program, you
+# | can surely find one that has room for the sources.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If you want to distribute binaries by anonymous FTP, you have to "
+#| "distribute sources along with them. This should not be hard. If you can "
+#| "find a site to distribute your program, you can surely find one that has "
+#| "room for the sources."
+msgid ""
+"If you want to distribute binaries by anonymous FTP, you still have to "
+"provide source through one of the options listed in section 3. This should "
+"not be hard. You can provide a written offer for source if you want; "
+"section 3(b) allows this. But if you can find a site to distribute your "
+"program, you can surely find one that has room for the sources."
+msgstr ""
+"Jeśli chcesz rozpowszechniać binaria za pośrednictwem anonimowego FTP, "
+"musisz rozpowszechniać wraz z&nbsp;nimi i&nbsp;źródła. To nie powinno 
być "
+"trudne. Jeśli możesz znaleźć jakiś ośrodek, który rozpowszechniałby 
Twój "
+"program, to z&nbsp;pewnością znajdziesz taki, który ma miejsce na&nbsp;"
+"źródła."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | [-The-]{+No matter how you distribute the source, the+} sources you
+# | provide must correspond exactly to the binaries. In particular, you must
+# | make sure they are for the same version of the program&mdash;not an older
+# | version and not a newer version.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The sources you provide must correspond exactly to the binaries. In "
+#| "particular, you must make sure they are for the same version of the "
+#| "program&mdash;not an older version and not a newer version."
+msgid ""
+"No matter how you distribute the source, the sources you provide must "
+"correspond exactly to the binaries. In particular, you must make sure they "
+"are for the same version of the program&mdash;not an older version and not a "
+"newer version."
+msgstr ""
+"Kod źródłowy, który dostarczasz musi dokładnie odpowiadać binariom. 
W&nbsp;"
+"szczególności, musisz upewnić się, że&nbsp;są to źródła tej samej 
wersji "
+"programu &ndash;&nbsp;nie wersji starszej ani nowszej."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"You can make the sources and binaries available on different machines, "
+"provided they are equally easy to get to, and provided that you have "
+"information next to the binaries saying where to find the sources."
+msgstr ""
+"Możesz udostępnić źródła i&nbsp;binaria na&nbsp;różnych maszynach, po 
"
+"warunkiem, że&nbsp;dostęp do&nbsp;nich jest równie łatwy, i&nbsp;że obok 
"
+"binariów pozostawisz informację, gdzie znaleźć źródła."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\" name="
+"\"HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\">How can I make sure each user who "
+"downloads the binaries also gets the source?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\" name="
+"\"HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\">Jak mogę się upewnić, że&nbsp;"
+"użytkownik, który ściągnął binaria pobrał również źródła?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You don't have to make sure of this. As long as you make the source and "
+"binaries available so that the users can see what's available and take what "
+"they want, you have done what is required of you. It is up to the user "
+"whether to download the source."
+msgstr ""
+"Nie musisz się upewniać. Jeśli tylko udostępniłeś źródła 
i&nbsp;binaria, tak "
+"że&nbsp;użytkownicy widzą, co jest dostępne i&nbsp;mogą wziąć, czego "
+"potrzebują, to zrobiłeś już to, czego się od&nbsp;Ciebie wymaga. 
Czy&nbsp;"
+"ściągać źródła czy&nbsp;nie zależy od&nbsp;użytkownika."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Our requirements for redistributors are intended to make sure the users can "
+"get the source code, not to force users to download the source code even if "
+"they don't want it."
+msgstr ""
+"Intencją naszych wymagań dotyczących redystrybutorów jest zapewnienie "
+"użytkownikom możliwości uzyskania kodu źródłowego, a&nbsp;nie zmuszanie 
ich "
+"do&nbsp;ściągania kodu nawet jeśli go nie chcą."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCUnreleasedMods\" name=\"UnreleasedMods\">A company is "
+"running a modified version of a GPL'ed program on a web site. Does the GPL "
+"say they must release their modified sources?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCUnreleasedMods\" name=\"UnreleasedMods\">Na witrynie "
+"internetowej firmy działa zmodyfikowana wersja programu wydanego na&nbsp;"
+"GPL. Czy&nbsp;według GPL firma musi wypuścić źródła tej swojej 
zmienionej "
+"wersji?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GPL permits anyone to make a modified version and use it without ever "
+"distributing it to others. What this company is doing is a special case of "
+"that. Therefore, the company does not have to release the modified sources."
+msgstr ""
+"GPL zezwala każdemu na&nbsp;wykonanie zmodyfikowanej wersji i&nbsp;"
+"korzystanie z&nbsp;niej bez&nbsp;konieczności przekazywania innym. 
Działania "
+"tej firmy są szczególnym przypadkiem takiej sytuacji. Dlatego firma nie 
musi "
+"wypuszczać zmodyfikowanych źródeł."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is essential for people to have the freedom to make modifications and use "
+"them privately, without ever publishing those modifications. However, "
+"putting the program on a server machine for the public to talk to is hardly "
+"&ldquo;private&rdquo; use, so it would be legitimate to require release of "
+"the source code in that special case. We are thinking about doing something "
+"like this in GPL version 3, but we don't have precise wording in mind yet."
+msgstr ""
+"Najistotniejsze, żeby ludzie mieli swobodę dokonywania zmian i&nbsp;"
+"korzystania ze zmienionych wersji prywatnie, bez&nbsp;konieczności ich "
+"publikowania. Jednak umieszczenie programu na&nbsp;komputerze służącym 
jako "
+"serwer, żeby ogół mógł się z&nbsp;nim porozumiewać, trudno uznać za 
&bdquo;"
+"prywatny&rdquo; użytek, więc&nbsp;w&nbsp;tym szczególnym przypadku "
+"uprawnione byłoby żądać wypuszczenia kodu źródłowego. Myślimy o&nbsp;"
+"zrobieniu czegoś podobnego w&nbsp;trzeciej wersji GPL, ale&nbsp;jeszcze nie "
+"mamy wymyślonych precyzyjnych sformułowań."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In the mean time, you might want to use the <a href=\"http://www.affero.org/";
+"oagpl.html\">Affero GPL</a> for programs designed for network server use."
+msgstr ""
+"Na razie, jeśli chcecie, możecie dla programów przeznaczonych 
do&nbsp;użytku "
+"na&nbsp;serwerach sieciowych zastosować <a href=\"http://www.affero.org/";
+"oagpl.html\">Affero GPL</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCInternalDistribution\" name=\"InternalDistribution\">Is "
+"making and using multiple copies within one organization or company &ldquo;"
+"distribution&rdquo;?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCInternalDistribution\" name=\"InternalDistribution"
+"\">Czy&nbsp;wykonanie i&nbsp;używanie wielu kopii programu wewnątrz jednej "
+"instytucji lub&nbsp;firmy jest &bdquo;rozprowadzaniem&rdquo;?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No, in that case the organization is just making the copies for itself. As "
+"a consequence, a company or other organization can develop a modified "
+"version and install that version through its own facilities, without giving "
+"the staff permission to release that modified version to outsiders."
+msgstr ""
+"Nie, w&nbsp;takim przypadku instytucja po prostu wykonuje kopie dla siebie. "
+"Skutkiem tego, firma lub&nbsp;inny podmiot może opracować i&nbsp;"
+"zainstalować zmodyfikowaną wersję własnymi siłami, bez&nbsp;udzielania "
+"personelowi zezwolenia na&nbsp;wydawanie takiej zmienionej wersji osobom "
+"z&nbsp;zewnątrz."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, when the organization transfers copies to other organizations or "
+"individuals, that is distribution. In particular, providing copies to "
+"contractors for use off-site is distribution."
+msgstr ""
+"Jednak kiedy przekazuje kopie innej instytucji, firmie, organizacji czy&nbsp;"
+"osobom prywatnym, wówczas mamy do&nbsp;czynienia z&nbsp;rozprowadzaniem. "
+"W&nbsp;szczególności, rozprowadzaniem jest rozdawanie kopii wykonawcom "
+"kontraktu do&nbsp;użytku poza firmą."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCStolenCopy\" name=\"StolenCopy\"> If someone steals a CD "
+"containing a version of a GPL-covered program, does the GPL give him the "
+"right to redistribute that version?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCStolenCopy\" name=\"StolenCopy\">Czy&nbsp;jeśli ktoś "
+"ukradnie CD z&nbsp;pewną wersją programu objętego GPL, to czy&nbsp;GPL 
daje "
+"mu prawo do&nbsp;redystrybucji tej wersji?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If the version has been released elsewhere, then the thief probably does "
+"have the right to make copies and redistribute them under the GPL, but if he "
+"is imprisoned for stealing the CD he may have to wait until his release "
+"before doing so."
+msgstr ""
+"Jeśli ta wersja była już gdzieś indziej wypuszczona, to złodziej zapewne 
ma "
+"prawo do&nbsp;robienia kopii i&nbsp;dalszego rozprowadzania ich na&nbsp;"
+"zasadach GPL, ale&nbsp;jeśli zostanie uwięziony za kradzież, będzie 
musiał "
+"poczekać do&nbsp;uwolnienia zanim z&nbsp;niego skorzysta."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the version in question is unpublished and considered by a company to be "
+"its trade secret, then publishing it may be a violation of trade secret law, "
+"depending on other circumstances. The GPL does not change that. If the "
+"company tried to release its version and still treat it as a trade secret, "
+"that would violate the GPL, but if the company hasn't released this version, "
+"no such violation has occurred."
+msgstr ""
+"Jeżeli wersji, o&nbsp;której mowa, nie publikowano a&nbsp;firma uważa ją 
za "
+"swoją tajemnicę handlową, to upublicznienie może, zależnie 
od&nbsp;innych "
+"okoliczności, stanowić naruszenie prawa o&nbsp;tajemnicy handlowej. GPL 
tego "
+"nie zmienia. Gdyby firma próbowała wydać swoją wersję i&nbsp;nadal 
traktować "
+"ją jak tajemnicę handlową, naruszałaby GPL, ale&nbsp;jeśli jej nie 
wydała, "
+"takie naruszenie nie nastąpiło."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCTradeSecretRelease\" name=\"TradeSecretRelease\">What if a "
+"company distributes a copy as a trade secret?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCTradeSecretRelease\" name=\"TradeSecretRelease\">Co jeśli "
+"firma dystrybuuje kopie jako sekret handlowy?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If a company distributes a copy to you and claims it is a trade secret, the "
+"company has violated the GPL and will have to cease distribution. Note how "
+"this differs from the theft case above; the company does not intentionally "
+"distribute a copy when a copy is stolen, so in that case the company has not "
+"violated the GPL."
+msgstr ""
+"Jeśli firma rozprowadza kopie i&nbsp;utrzymuje, że&nbsp;są objęte 
tajemnicą "
+"handlową, to narusza warunki GPL i&nbsp;musi zaprzestać dystrybucji. 
Należy "
+"zwrócić uwagę, że&nbsp;ten przypadek różni się od&nbsp;opisanego 
powyżej "
+"przypadku kradzieży; wykradziona z&nbsp;firmy kopia nie jest przez nią "
+"rozprowadzana celowo, więc&nbsp;wtedy firma nie narusza GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL\" name=\"WhySomeGPLAndNotLGPL\">Why "
+"are some GNU libraries released under the ordinary GPL rather than the "
+"Lesser GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL\" name=\"WhySomeGPLAndNotLGPL"
+"\">Dlaczego niektóre biblioteki GNU wydane są na&nbsp;zwykłej GPL zamiast "
+"na&nbsp;Lesser GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Using the Lesser GPL for any particular library constitutes a retreat for "
+"free software. It means we partially abandon the attempt to defend the "
+"users' freedom, and some of the requirements to share what is built on top "
+"of GPL-covered software. In themselves, those are changes for the worse."
+msgstr ""
+"Zastosowanie Lesser GPL do&nbsp;którejkolwiek konkretnej biblioteki to dla "
+"wolnego oprogramowania wycofywanie się. Oznacza, że&nbsp;częściowo 
porzucamy "
+"usiłowania obrony wolności użytkowników i&nbsp;niektóre z&nbsp;wymagań "
+"dotyczących dzielenia się tym, co zbudowano na&nbsp;oprogramowaniu objętym 
"
+"GPL. <!-- It means we partially abandon the attempt to defend the users' "
+"freedom, and some of the requirements to share what is built on top of GPL-"
+"covered software. --> Same w&nbsp;sobie, są to zmiany na&nbsp;gorsze."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Sometimes a localized retreat is a good strategy. Sometimes, using the LGPL "
+"for a library might lead to wider use of that library, and thus to more "
+"improvement for it, wider support for free software, and so on. This could "
+"be good for free software if it happens to a large extent. But how much "
+"will this happen? We can only speculate."
+msgstr ""
+"Czasami lokalny odwrót jest dobrą taktyką. Czasem, stosując LGPL do&nbsp;"
+"jakiejś biblioteki może prowadzić do&nbsp;szerszego jej użytkowania, 
a&nbsp;"
+"zatem do&nbsp;większych możliwości jej usprawniania, szerszego wspomagania 
"
+"wolnego oprogramowania, i&nbsp;tak dalej. Jeśli to zachodzi w&nbsp;znacznym "
+"natężeniu, może być dobre dla wolnego oprogramowania. Ale&nbsp;w&nbsp;jak 
"
+"dużym stopniu wystąpi? Możemy tylko spekulować."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It would be nice to try out the LGPL on each library for a while, see "
+"whether it helps, and change back to the GPL if the LGPL didn't help. But "
+"this is not feasible. Once we use the LGPL for a particular library, "
+"changing back would be difficult."
+msgstr ""
+"Byłoby miło wypróbować na&nbsp;chwilę GPL dla każdej biblioteki, 
zobaczyć "
+"czy&nbsp;to pomaga, i&nbsp;zmienić z&nbsp;powrotem na&nbsp;GPL jeśli LGPL "
+"nie pomoże. Jednak coś takiego jest niewykonalne. Kiedy już 
zastosowalibyśmy "
+"LGPL do&nbsp;konkretnej biblioteki, odwrócenie zmiany byłoby trudne."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So we decide which license to use for each library on a case-by-case basis. "
+"There is a <a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\"> long explanation</a> of "
+"how we judge the question."
+msgstr ""
+"Dlatego też o&nbsp;tym, jakiej licencji użyć dla każdej z&nbsp;bibliotek "
+"decydujemy w&nbsp;zależności od&nbsp;konkretnego przypadku. Można 
zapoznać "
+"się z&nbsp;<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">obszernym wyjaśnieniem</"
+"a>, w&nbsp;jaki sposób rozstrzygamy tę kwestię."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWillYouMakeAnException\" name=\"WillYouMakeAnException"
+"\">Using a certain GNU program under the GPL does not fit our project to "
+"make proprietary software. Will you make an exception for us? It would mean "
+"more users of that program.</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWillYouMakeAnException\" name=\"WillYouMakeAnException"
+"\">Użycie pewnego programu GNU na&nbsp;GPL nie pasuje do&nbsp;naszego "
+"zamierzenia zbudowania oprogramowania prawnie zastrzeżonego. Zrobicie dla "
+"nas wyjątek? To oznaczałby więcej użytkowników tego programu.</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Sorry, we don't make such exceptions. It would not be right."
+msgstr "Przykro mi, nie robimy takich wyjątków. To nie byłoby słuszne."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Maximizing the number of users is not our aim. Rather, we are trying to "
+"give the crucial freedoms to as many users as possible. In general, "
+"proprietary software projects hinder rather than help the cause of freedom."
+msgstr ""
+"Maksymalizacja liczby użytkowników nie jest naszym celem. Właściwie, "
+"usiłujemy dać decydujące wolności możliwie wielu użytkownikom. 
Na&nbsp;ogół "
+"projekty programów prawnie zastrzeżonych raczej przeszkadzają niż 
pomagają "
+"sprawie wolności."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We do occasionally make license exceptions to assist a project which is "
+"producing free software under a license other than the GPL. However, we "
+"have to see a good reason why this will advance the cause of free software."
+msgstr ""
+"Niekiedy zdarza się, że&nbsp;czynimy wyjątki licencyjne, by wesprzeć 
projekt "
+"rozwijający wolne oprogramowanie na&nbsp;licencji innej niż GPL. Jednak "
+"musimy mieć przedstawione dobre uzasadnienie tego, dlaczego poparłoby to "
+"sprawę wolnego oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We also do sometimes change the distribution terms of a package, when that "
+"seems clearly the right way to serve the cause of free software; but we are "
+"very cautious about this, so you will have to show us very convincing "
+"reasons."
+msgstr ""
+"Czasami zmieniamy też warunki dystrybucji pakietu, gdy jasno wygląda to "
+"na&nbsp;słuszny sposób przysłużenia się sprawie wolnego oprogramowania, 
lecz "
+"jesteśmy przy tym bardzo ostrożni i&nbsp;będziesz nam musiał przedstawić 
"
+"bardzo przekonujące powody."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCVersionTwoOrLater\" name=\"VersionTwoOrLater\">Why should "
+"programs say &ldquo;Version 2 of the GPL or any later version&rdquo;?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCVersionTwoOrLater\" name=\"VersionTwoOrLater\">Dlaczego "
+"w&nbsp;programach powinno się pisać &bdquo;GPL w&nbsp;wersji 2 lub&nbsp;"
+"dowolnej późniejszej wersji&rdquo;?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"From time to time, at intervals of years, we change the GPL&mdash;sometimes "
+"to clarify it, sometimes to permit certain kinds of use not previously "
+"permitted, and sometimes to tighten up a requirement. (The last change was "
+"in 1991.) Using this &ldquo;indirect pointer&rdquo; in each program makes "
+"it possible for us to change the distribution terms on the entire collection "
+"of GNU software, when we update the GPL."
+msgstr ""
+"Od czasu do&nbsp;czasu, w&nbsp;odstępach lat, zmieniamy GPL &ndash;&nbsp;"
+"czasem po to, by ją uściślić, czasem by zezwolić na&nbsp;pewne rodzaje "
+"wykorzystywania, które nie były uprzednio dozwolone, a&nbsp;czasami żeby "
+"zacieśnić wymagania. (Ostatnia zmiana była w&nbsp;1991). Użycie tego 
&bdquo;"
+"wskaźnika pośredniego&rdquo; w&nbsp;każdym programie umożliwia nam przy "
+"aktualizacji GPL zmianę warunków rozpowszechniania dla całego zbioru "
+"oprogramowania GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If each program lacked the indirect pointer, we would be forced to discuss "
+"the change at length with numerous copyright holders, which would be a "
+"virtual impossibility. In practice, the chance of having uniform "
+"distribution terms for GNU software would be nil."
+msgstr ""
+"Gdyby w&nbsp;każdym programie brakowało tego pośredniego wskazania, "
+"bylibyśmy zmuszeni szczegółowo przedyskutowywać zmiany GPL 
z&nbsp;licznymi "
+"posiadaczami praw autorskich, co byłoby właściwie niemożliwe. W&nbsp;"
+"praktyce, szanse uzyskania jednolitych warunków rozpowszechniania dla "
+"oprogramowania GNU byłyby zerowe."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Suppose a program says &ldquo;Version 2 of the GPL or any later "
+"version&rdquo; and a new version of the GPL is released. If the new GPL "
+"version gives additional permission, that permission will be available "
+"immediately to all the users of the program. But if the new GPL version has "
+"a tighter requirement, it will not restrict use of the current version of "
+"the program, because it can still be used under GPL version 2. When a "
+"program says &ldquo;Version 2 of the GPL or any later version&rdquo;, users "
+"will always be permitted to use it, and even change it, according to the "
+"terms of GPL version 2&mdash;even after later versions of the GPL are "
+"available."
+msgstr ""
+"Załóżmy, że&nbsp;w&nbsp;programie napisano &bdquo;GPL 
w&nbsp;wersji&nbsp;2 "
+"lub&nbsp;dowolnej późniejszej&rdquo; i&nbsp;została wydana nowa wersja 
GPL. "
+"Jeśli ta nowa wersja daje dodatkowe uprawnienie, to będzie ono natychmiast "
+"dostępne dla wszystkich użytkowników programu. Ale&nbsp;jeśli 
w&nbsp;nowej "
+"wersji GPL jest jakieś bardziej rygorystyczne wymaganie, to nie ograniczy "
+"ono użytkowania aktualnej wersji programu, gdyż nadal można z&nbsp;niego "
+"korzystać na&nbsp;warunkach GPL wersji&nbsp;2. Kiedy program zawiera "
+"klauzulę &bdquo;GPL w&nbsp;wersji&nbsp;2 lub&nbsp;dowolnej "
+"późniejszej&rdquo;, użytkownicy będą zawsze mogli go użyć, 
a&nbsp;nawet "
+"zmienić, zgodnie z&nbsp;warunkami GPL w&nbsp;wersji&nbsp;2 &ndash;&nbsp;"
+"nawet po udostępnieniu późniejszych wersji GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If a tighter requirement in a new version of the GPL need not be obeyed for "
+"existing software, how is it useful? Once GPL version 3 is available, the "
+"developers of most GPL-covered programs will release subsequent versions of "
+"their programs specifying &ldquo;Version 3 of the GPL or any later "
+"version&rdquo;. Then users will have to follow the tighter requirements in "
+"GPL version 3, for subsequent versions of the program."
+msgstr ""
+"Jeśli mocniejsze wymaganie w&nbsp;nowej wersji GPL nie musi być "
+"przestrzegane, to jaki z&nbsp;niego pożytek? od&nbsp;momentu wydania "
+"wersji&nbsp;3 GPL, autorzy większości programów objętych GPL będą 
wypuszczać "
+"kolejne wersje swoich programów podając &bdquo;GPL w&nbsp;wersji&nbsp;3 "
+"lub&nbsp;dowolnej późniejszej&rdquo;. Wówczas, dla następnych wersji "
+"programu, użytkownicy będą musieli przestrzegać mocniejszych wymagań 
z&nbsp;"
+"GPL wersji&nbsp;3."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, developers are not obligated to do this; developers can continue "
+"allowing use of the previous version of the GPL, if that is their preference."
+msgstr ""
+"Jednakże autorzy nie są zobligowani, by tak postąpić. Jeśli wolą, mogą 
nadal "
+"zezwalać na&nbsp;korzystanie z&nbsp;poprzedniej wersji GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyNotGPLForManuals\" name=\"WhyNotGPLForManuals\">Why "
+"don't you use the GPL for manuals?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyNotGPLForManuals\" name=\"WhyNotGPLForManuals\">Dlaczego "
+"nie stosujecie GPL do&nbsp;podręczników?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It is possible to use the GPL for a manual, but the GNU Free Documentation "
+"License (GFDL) is much better for manuals."
+msgstr ""
+"Zastosowanie GPL do&nbsp;podręczników jest możliwe, ale&nbsp;lepsza jest 
dla "
+"nich Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, GNU Free Documentation License (GFDL)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GPL was designed for programs; it contains lots of complex clauses that "
+"are crucial for programs, but that would be cumbersome and unnecessary for a "
+"book or manual. For instance, anyone publishing the book on paper would "
+"have to either include machine-readable &ldquo;source code&rdquo; of the "
+"book along with each printed copy, or provide a written offer to send the "
+"&ldquo;source code&rdquo; later."
+msgstr ""
+"GPL zaprojektowano do&nbsp;programów: zawiera wiele skomplikowanych klauzul "
+"o&nbsp;decydującym znaczeniu w&nbsp;przypadku programów, ale&nbsp;które "
+"byłyby nieporęczne, zawikłane i&nbsp;zbędne w&nbsp;przypadku książki "
+"czy&nbsp;podręcznika. Na&nbsp;przykład, każdy wydający książkę w&nbsp;"
+"postaci papierowej musiałby albo do&nbsp;każdego wydrukowanego egzemplarza "
+"dołączać możliwy do&nbsp;odczytania przez urządzenia cyfrowe &bdquo;kod "
+"źródłowy&rdquo; książki, albo dołączać pisemną ofertę przesłania 
&bdquo;kodu "
+"źródłowego&rdquo; później."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Meanwhile, the GFDL has clauses that help publishers of free manuals make a "
+"profit from selling copies&mdash;cover texts, for instance. The special "
+"rules for Endorsements sections make it possible to use the GFDL for an "
+"official standard. This would permit modified versions, but they could not "
+"be labeled as &ldquo;the standard&rdquo;."
+msgstr ""
+"Z drugiej strony, GFDL zawiera klauzule, które pomagają wydawcom wolnych "
+"podręczników zarabiać na&nbsp;sprzedaży kopii 
&ndash;&nbsp;na&nbsp;przykład "
+"odnoszące się do&nbsp;tekstów na&nbsp;okładce. Specjalne zasady dotyczą
ce "
+"części z&nbsp;Adnotacjami umożliwiają stosowanie GFDL do&nbsp;oficjalnych 
"
+"standardów. Zezwalają na&nbsp;tworzenie zmienionych wersji, które jednak 
nie "
+"mogą być oznakowane jako &bdquo;standard&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Using the GFDL, we permit changes in the text of a manual that covers its "
+"technical topic. It is important to be able to change the technical parts, "
+"because people who change a program ought to change the documentation to "
+"correspond. The freedom to do this is an ethical imperative."
+msgstr ""
+"Używając GFDL, zezwalamy na&nbsp;zmiany w&nbsp;tekście podręcznika "
+"dotyczącym spraw technicznych. Możliwość dokonywania takich zmian jest "
+"ważna, ponieważ ci, którzy zmieniają program powinni zmienić 
dokumentację, "
+"aby była zgodna. Swoboda dokonywania zmian w&nbsp;tekście technicznym to "
+"imperatyw moralny."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Our manuals also include sections that state our political position about "
+"free software. We mark these as &ldquo;invariant&rdquo;, so that they "
+"cannot be changed or removed. The GFDL makes provisions for these &ldquo;"
+"invariant sections&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nasze podręczniki zawierają także części wyrażające nasze stanowisko "
+"polityczne na&nbsp;temat wolnego oprogramowania. Oznaczamy je jako &bdquo;"
+"niezmienne&rdquo;, dzięki czemu nie mogą być zmieniane ani usuwane. GFDL "
+"zawiera odpowiednie postanowienia dla takich &bdquo;sekcji "
+"niezmiennych&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCFontException\" name=\"FontException\">How does the GPL "
+"apply to fonts?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCFontException\" name=\"FontException\">Jak stosuje się GPL "
+"do&nbsp;fontów?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | Font licensing is a complex issue which needs serious consideration. The
+# | following license exception is experimental but approved for general use. 
+# | We welcome suggestions on this subject&mdash;please {+see this <a
+# | href=\"http://www.fsf.org/blogs/licensing/20050425novalis\";>explanatory
+# | essay</a> and+} write to <a
+# | href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Font licensing is a complex issue which needs serious consideration. The "
+#| "following license exception is experimental but approved for general "
+#| "use. We welcome suggestions on this subject&mdash;please write to <a "
+#| "href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Font licensing is a complex issue which needs serious consideration. The "
+"following license exception is experimental but approved for general use. "
+"We welcome suggestions on this subject&mdash;please see this <a href="
+"\"http://www.fsf.org/blogs/licensing/20050425novalis\";>explanatory essay</a> "
+"and write to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Licencjonowanie fontów jest złożoną kwestią, która wymaga gruntownego "
+"rozważenia. Niżej podany wyjątek licencyjny jest eksperymentalny, 
ale&nbsp;"
+"zaaprobowany do&nbsp;ogólnego zastosowania. Będziemy wdzięczni za sugestie 
"
+"na&nbsp;ten temat; prosimy przesyłać je na&nbsp;adres &lt;<a href=\"mailto:";
+"address@hidden\">address@hidden</a>&gt;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"To use this exception, add this text to the license notice of each file in "
+"the package (to the extent possible), at the end of the text that says the "
+"file is distributed under the GNU GPL:"
+msgstr ""
+"Chcąc użyć takiego wyjątku, do&nbsp;informacji licencyjnej każdego pliku 
"
+"pakietu (na ile to możliwe), po fragmencie mówiącym o&nbsp;tym, 
że&nbsp;plik "
+"jest rozprowadzany na&nbsp;warunkach GNU GPL, powinieneś dodać tekst:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"<tt> As a special exception, if you create a document which uses this font, "
+"and embed this font or unaltered portions of this font into the document, "
+"this font does not by itself cause the resulting document to be covered by "
+"the GNU General Public License. This exception does not however invalidate "
+"any other reasons why the document might be covered by the GNU General "
+"Public License. If you modify this font, you may extend this exception to "
+"your version of the font, but you are not obligated to do so. If you do not "
+"wish to do so, delete this exception statement from your version. </tt>"
+msgstr ""
+"<tt><cite>As a special exception, if you create a document which uses this "
+"font, and embed this font or unaltered portions of this font into the "
+"document, this font does not by itself cause the resulting document to be "
+"covered by the GNU General Public License. This exception does not however "
+"invalidate any other reasons why the document might be covered by the GNU "
+"General Public License. If you modify this font, you may extend this "
+"exception to your version of the font, but you are not obligated to do so. "
+"If you do not wish to do so, delete this exception statement from your "
+"version.</cite></tt><sup><a href=\"#TransNote5\" id=\"revTransNote5\">5</a></"
+"sup>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWMS\" name=\"WMS\"> I am writing a website maintenance "
+"system</a> (called a &ldquo;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html"
+"\">content management system</a>&rdquo; by some), or some other application "
+"which generates web pages from templates. What license should I use for "
+"those templates?</b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWMS\" name=\"WMS\">Piszę system zarządzania witryną 
WWW</a> "
+"(przez niektórych nazywany &bdquo;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.pl."
+"html\">systemem zarządzania treścią</a>&rdquo;) lub&nbsp;jakąś inną "
+"aplikację generującą z&nbsp;szablonów strony internetowe. Jakiej licencji 
"
+"powinienem użyć dla tych szablonów?</b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Templates are minor enough that it is not worth using copyleft to protect "
+"them. It is normally harmless to use copyleft on minor works, but templates "
+"are a special case, because they are combined with data provided by users of "
+"the application and the combination is distributed. So, we recommend that "
+"you license your templates under simple permissive terms."
+msgstr ""
+"Szablony są tak drobną rzeczą, że&nbsp;nie warto ich obejmować licencją 
typu "
+"copyleft. Zazwyczaj zastosowanie licencji copyleft do&nbsp;pomniejszych prac "
+"jest nieszkodliwe, ale&nbsp;szablony są przypadkiem szczególnym, ponieważ 
są "
+"łączone z&nbsp;danymi dostarczonymi przez użytkowników, a&nbsp;"
+"rozpowszechniane jest powstałe połączenie. Dlatego zalecamy 
licencjonowanie "
+"szablonów na&nbsp;prostych liberalnych warunkach."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some templates make calls into Javascript functions. Since Javascript is "
+"often non-trivial, it is worth copylefting. Because the templates will be "
+"combined with user data, it's possible that template+user data+Javascript "
+"would be considered one work under copyright law. A line needs to be drawn "
+"between the Javascript (copylefted), and the user code (usually under "
+"incompatible terms)."
+msgstr ""
+"Niektóre szablony wywołują funkcje Javascriptu. Skoro kod w&nbsp;języku "
+"Javascripyt jest często niebanalny, to warto go objąć licencją typu "
+"copyleft. Ponieważ szablony będą połączone z&nbsp;danymi pochodzącymi "
+"od&nbsp;użytkowników, niewykluczone, że&nbsp;połączenie szablon + dane "
+"użytkownika + Javascript zostałoby według prawa autorskiego uznane za "
+"pojedyncze dzieło. Trzeba wykreślić granicę pomiędzy danym kodem 
Javascriptu "
+"(objętym warunkami typu copyleft), a&nbsp;kodem użytkownika (zwykle "
+"udostępnianym na&nbsp;warunkach niezgodnych z&nbsp;warunkami copyleft)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p><a>
+msgid "<a href=\"/licenses/template-diagram.png\">"
+msgstr "<a href=\"/licenses/template-diagram.png\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <dl><dd><p><a><img>
+msgid "A diagram of the above content"
+msgstr "Schemat powyższej zawartości"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Here's an exception for Javascript code that does this:"
+msgstr ""
+"Oto wyjątek licencyjny dla kodu Javascript, dzięki któremu można to 
uzyskać:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"As a special exception to GPL, any HTML file which merely makes function "
+"calls to this code, and for that purpose includes it by reference shall be "
+"deemed a separate work for copyright law purposes. In addition, the "
+"copyright holders of this code give you permission to combine this code with "
+"free software libraries that are released under the GNU LGPL. You may copy "
+"and distribute such a system following the terms of the GNU GPL for this "
+"code and the LGPL for the libraries. If you modify this code, you may "
+"extend this exception to your version of the code, but you are not obligated "
+"to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from "
+"your version."
+msgstr ""
+"<cite>As a special exception to GPL, any HTML file which merely makes "
+"function calls to this code, and for that purpose includes it by reference "
+"shall be deemed a separate work for copyright law purposes. In addition, "
+"the copyright holders of this code give you permission to combine this code "
+"with free software libraries that are released under the GNU LGPL. You may "
+"copy and distribute such a system following the terms of the GNU GPL for "
+"this code and the LGPL for the libraries. If you modify this code, you may "
+"extend this exception to your version of the code, but you are not obligated "
+"to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from "
+"your version.</cite><sup><a href=\"#TransNote6\" id=\"revTransNote6\">6</a></"
+"sup>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCNonFreeTools\" name=\"NonFreeTools\">Can I release a "
+"program under the GPL which I developed using nonfree tools?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Which programs you used to edit the source code, or to compile it, or study "
+"it, or record it, usually makes no difference for issues concerning the "
+"licensing of that source code."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if you link nonfree libraries with the source code, that would be "
+"an issue you need to deal with. It does not preclude releasing the source "
+"code under the GPL, but if the libraries don't fit under the &ldquo;system "
+"library&rdquo; exception, you should affix an explicit notice giving "
+"permission to link your program with them. The FSF can give you advice on "
+"doing this."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLTranslations\" name=\"GPLTranslations\">Are there "
+"translations of the GPL into other languages?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLTranslations\" name=\"GPLTranslations\">Czy&nbsp;"
+"istnieją tłumaczenia GPL na&nbsp;inne języki?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be useful to have translations of the GPL into languages other than "
+"English. People have even written translations and sent them to us. But we "
+"have not dared to approve them as officially valid. That carries a risk so "
+"great we do not dare accept it."
+msgstr ""
+"Przydatne byłoby mieć tłumaczenia GPL na&nbsp;języki inne niż angielski. 
"
+"Ludzie nawet napisali tłumaczenia i&nbsp;przesłali je nam. Ale&nbsp;nie "
+"ośmieliliśmy się zatwierdzić ich jako oficjalnie ważne. Niesie to za 
sobą "
+"ryzyko tak wielkie, że&nbsp;nie odważymy się go zaakceptować."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A legal document is in some ways like a program. Translating it is like "
+"translating a program from one language and operating system to another. "
+"Only a lawyer skilled in both languages can do it&mdash;and even then, there "
+"is a risk of introducing a bug."
+msgstr ""
+"Dokument prawny do&nbsp;pewnego stopnia przypomina program. Tłumaczenie go "
+"jest jak przełożenie programu z&nbsp;jednego języka i&nbsp;systemu "
+"operacyjnego na&nbsp;inny. Potrafi to zrobić tylko prawnik bardzo dobrze "
+"znający oba języki, a&nbsp;nawet wówczas istnieje ryzyku wprowadzenia 
błędu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If we were to approve, officially, a translation of the GPL, we would be "
+"giving everyone permission to do whatever the translation says they can do. "
+"If it is a completely accurate translation, that is fine. But if there is "
+"an error in the translation, the results could be a disaster which we could "
+"not fix."
+msgstr ""
+"jeśli mielibyśmy zatwierdzić, oficjalnie, jakieś tłumaczenie GPL, 
dalibyśmy "
+"każdemu uprawnienie do&nbsp;zrobienia czegokolwiek, na&nbsp;co pozwalałoby "
+"tłumaczenie. Jeśli byłoby całkowicie wierne, to świetnie. 
Ale&nbsp;jeśli "
+"byłby w&nbsp;nim błąd, to skutki mogłyby być katastrofą nie do&nbsp;"
+"naprawienia."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If a program has a bug, we can release a new version, and eventually the old "
+"version will more or less disappear. But once we have given everyone "
+"permission to act according to a particular translation, we have no way of "
+"taking back that permission if we find, later on, that it had a bug."
+msgstr ""
+"Jeśli jakiś program ma błąd, możemy wypuścić nową wersję, 
i&nbsp;ostatecznie "
+"stara mniej czy&nbsp;bardziej zniknie. Jednak kiedy już damy komuś "
+"zezwolenie na&nbsp;działanie zgodnie z&nbsp;jakimś konkretnym 
tłumaczeniem, "
+"nie mamy żadnych możliwości odwołania tego pozwolenia jeśli później "
+"znajdziemy w&nbsp;nim błąd."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Helpful people sometimes offer to do the work of translation for us. If the "
+"problem were a matter of finding someone to do the work, this would solve "
+"it. But the actual problem is the risk of error, and offering to do the "
+"work does not avoid the risk. We could not possibly authorize a translation "
+"written by a non-lawyer."
+msgstr ""
+"Pomocni ludzie czasem oferują się, że&nbsp;zrobią dla nas tłumaczenie. 
Gdyby "
+"kłopot polegał na&nbsp;znalezieniu kogoś, kto miałby to zrobić, to 
byłby "
+"rozwiązany. Jednak faktycznym problemem jest ryzyko błędu, 
a&nbsp;propozycja "
+"wykonania prac nie oddala tego ryzyka. W&nbsp;żaden sposób nie moglibyśmy "
+"zatwierdzić tłumaczenia napisanego przez kogoś, kto nie jest prawnikiem."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Therefore, for the time being, we are not approving translations of the GPL "
+"as globally valid and binding. Instead, we are doing two things:"
+msgstr ""
+"Z tego powodu, na&nbsp;razie, nie zatwierdzamy tłumaczeń GPL jako ogólnie "
+"ważnych i&nbsp;wiążących. Natomiast robimy dwie rzeczy:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"Referring people to unofficial translations. This means that we permit "
+"people to write translations of the GPL, but we don't approve them as "
+"legally valid and binding."
+msgstr ""
+"Kierowanie ludzi do&nbsp;nieoficjalnych tłumaczeń. To znaczy, że&nbsp;"
+"pozwalamy na&nbsp;pisanie tłumaczeń GPL, ale&nbsp;nie zatwierdzamy ich jako 
"
+"prawnie ważnych i&nbsp;wiążących."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"An unapproved translation has no legal force, and it should say so "
+"explicitly. It should be marked as follows:"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie niezatwierdzone nie ma mocy prawnej i&nbsp;powinno to być 
w&nbsp;"
+"nim stwierdzone wprost. Powinno być oznaczone jak niżej:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"  This translation of the GPL is informal, and not officially approved\n"
+"  by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of\n"
+"  what is permitted, refer to the original GPL (in English).\n"
+msgstr ""
+"  <cite>This translation of the GPL is informal, and not officially 
approved\n"
+"  by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of\n"
+"  what is permitted, refer to the original GPL (in English).</cite>\n"
+"\n"
+"  To tłumaczenie GPL jest nieformalne i&nbsp;nie jest oficjalnie\n"
+"  zatwierdzone przez Free Software Foundation jako wiążące. Pełną\n"
+"  pewność, co do&nbsp;tego, co jest dozwolone, uzyskasz odwołując\n"
+"  się do&nbsp;oryginalnej GPL (w języku angielskim).\n"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"But the unapproved translation can serve as a hint for how to understand the "
+"English GPL. For many users, that is sufficient."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"However, businesses using GNU software in commercial activity, and people "
+"doing public ftp distribution, should need to check the real English GPL to "
+"make sure of what it permits."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;niezatwierdzone tłumaczenie może służyć jako wskazówka, co 
do&nbsp;"
+"rozumienia angielskiej GPL. Dla wielu użytkowników to wystarcza."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid "Publishing translations valid for a single country only."
+msgstr "Publikowanie tłumaczeń ważnych tylko w&nbsp;jednym kraju."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"We are considering the idea of publishing translations which are officially "
+"valid only for one country. This way, if there is a mistake, it will be "
+"limited to that country, and the damage will not be too great."
+msgstr ""
+"Rozważamy pomysł publikacji tłumaczeń, które byłyby oficjalnie ważne 
tylko "
+"w&nbsp;jednym kraju. W&nbsp;ten sposób, jeśli popełniono by pomyłkę, 
byłaby "
+"ograniczona do&nbsp;jednego kraju, a&nbsp;szkoda nie byłaby nazbyt wielka."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"It will still take considerable expertise and effort from a sympathetic and "
+"capable lawyer to make a translation, so we cannot promise any such "
+"translations soon."
+msgstr ""
+"Mimo to, nadal do&nbsp;wykonania tłumaczenia potrzebne będą spore "
+"umiejętności i&nbsp;wysiłek ze strony życzliwego i&nbsp;uzdolnionego "
+"prawnika, więc&nbsp;nie możemy obiecać żadnych takich tłumaczeń w&nbsp;"
+"najbliższym czasie."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCInterpreterIncompat\" name=\"InterpreterIncompat\">If a "
+"programming language interpreter has a license that is incompatible with the "
+"GPL, can I run GPL-covered programs on it?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCInterpreterIncompat\" name=\"InterpreterIncompat\">Jeśli "
+"interpreter pewnego języka programowania ma licencję, która jest niezgodna 
"
+"z&nbsp;GPL, to czy&nbsp;mogę na&nbsp;nim uruchamiać programy objęte GPL?</"
+"a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"When the interpreter just interprets a language, the answer is yes. The "
+"interpreted program, to the interpreter, is just data; the GPL doesn't "
+"restrict what tools you process the program with."
+msgstr ""
+"Jeśli ten interpreter tylko interpretuje język, to tak. Interpretowany "
+"program to, dla interpretera, tylko dane; GPL nie nakłada ograniczeń 
na&nbsp;"
+"narzędzia, jakimi przetwarza się program."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, when the interpreter is extended to provide &ldquo;bindings&rdquo; "
+"to other facilities (often, but not necessarily, libraries), the interpreted "
+"program is effectively linked to the facilities it uses through these "
+"bindings. The JNI or Java Native Interface is an example of such a "
+"facility; libraries that are accessed in this way are linked dynamically "
+"with the Java programs that call them."
+msgstr ""
+"Jednakże, gdy interpreter jest rozszerzony tak, by udostępniać &bdquo;"
+"powiązania&rdquo; z&nbsp;innymi mechanizmami wspomagającymi (często, choć 
"
+"niekoniecznie, z&nbsp;bibliotekami), interpretowany program praktycznie "
+"rzecz biorąc jest łączony z&nbsp;mechanizmami, z&nbsp;jakich korzysta za "
+"pośrednictwem tych powiązań. Przykładem takiego mechanizmu jest JNI, 
czyli "
+"Java Native Interface: biblioteki, do&nbsp;których sięga się tą metodą, 
są "
+"dynamicznie konsolidowane z&nbsp;programami Javy, które je wywołują."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So if these facilities are released under a GPL-incompatible license, the "
+"situation is like linking in any other way with a GPL-incompatible library. "
+"Which implies that:"
+msgstr ""
+"Zatem jeśli te mechanizmy wspomagające są wydane na&nbsp;licencji 
niezgodnej "
+"z&nbsp;GPL, to sytuacja jest taka, jak w&nbsp;przypadku każdego innego "
+"sposobu połączenia z&nbsp;biblioteką niezgodną z&nbsp;GPL. Skąd wynika, 
że:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ol><li>
+msgid ""
+"If you are writing code and releasing it under the GPL, you can state an "
+"explicit exception giving permission to link it with those GPL-incompatible "
+"facilities."
+msgstr ""
+"Jeśli napiszesz kod i&nbsp;wydasz go na&nbsp;GPL, możesz ustanowić jawny "
+"wyjątek zezwalający na&nbsp;łączenie go z&nbsp;danym mechanizmem 
niezgodnym "
+"z&nbsp;GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ol><li>
+msgid ""
+"If you wrote and released the program under the GPL, and you designed it "
+"specifically to work with those facilities, people can take that as an "
+"implicit exception permitting them to link it with those facilities. But if "
+"that is what you intend, it is better to say so explicitly."
+msgstr ""
+"Jeśli napiszesz i&nbsp;wydasz na&nbsp;GPL program, a&nbsp;zaprojektowałeś 
go "
+"specjalnie do&nbsp;pracy z&nbsp;tymi mechanizmami, ludzie mogą uważać to 
za "
+"niejawny wyjątek zezwalający im na&nbsp;łączenie z&nbsp;tymi 
mechanizmami. "
+"Jednak jeśli tak właśnie zamierzałeś, lepiej powiedzieć to wprost."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ol><li>
+msgid ""
+"You can't take someone else's GPL-covered code and use it that way, or add "
+"such exceptions to it. Only the copyright holders of that code can add the "
+"exception."
+msgstr ""
+"Nie możesz wziąć cudzego kodu objętego GPL i&nbsp;użyć go 
w&nbsp;opisany "
+"sposób, czy&nbsp;dodać do&nbsp;niego takiego wyjątku. Mogą go dodać 
tylko "
+"posiadacze praw autorskich do&nbsp;kodu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhoHasThePower\" name=\"WhoHasThePower\">Who has the power "
+"to enforce the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhoHasThePower\" name=\"WhoHasThePower\">Kto jest "
+"upoważniony do&nbsp;egzekwowania przestrzegania GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Since the GPL is a copyright license, the copyright holders of the software "
+"are the ones who have the power to enforce the GPL. If you see a violation "
+"of the GPL, you should inform the developers of the GPL-covered software "
+"involved. They either are the copyright holders, or are connected with the "
+"copyright holders. <a href=\"#ReportingViolation\">Learn more about "
+"reporting GPL violations.</a>"
+msgstr ""
+"Ponieważ GPL jest licencją praw autorskich, prawnie upoważnieni do&nbsp;"
+"egzekwowania przestrzegania GPL są posiadacze praw autorskich do&nbsp;danego 
"
+"oprogramowania. Jeśli zauważysz naruszenie GPL, powinieneś poinformować "
+"autorów programu, o&nbsp;który chodzi. Albo są oni posiadaczami praw "
+"autorskich albo pozostają z&nbsp;nimi w&nbsp;kontakcie. <a href="
+"\"#ReportingViolation\">Dowiedz się więcej na&nbsp;temat zgłaszania 
naruszeń "
+"GPL.</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCOOPLang\" name=\"OOPLang\"> In an object-oriented language "
+"such as Java, if I use a class that is GPL'ed without modifying, and "
+"subclass it, in what way does the GPL affect the larger program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCOOPLang\" name=\"OOPLang\">Jeśli w&nbsp;języku obiektowym, 
"
+"takim jak Java, korzystam bez&nbsp;modyfikacji z&nbsp;klasy, która jest "
+"objęta GPL, a&nbsp;utworzę jej podklasę, to w&nbsp;jaki sposób GPL 
wpływa "
+"na&nbsp;powstały większy program?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Subclassing is creating a derivative work. Therefore, the terms of the GPL "
+"affect the whole program where you create a subclass of a GPL'ed class."
+msgstr ""
+"Utworzenie podklasy to wykonanie pracy pochodnej. Dlatego warunki GPL będą "
+"dotyczyć całości programu, w&nbsp;którym utworzono podklasę klasy 
objętej "
+"GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCPortProgramToGPL\" name=\"PortProgramToGPL\">If I port my "
+"program to GNU/Linux, does that mean I have to release it as Free Software "
+"under the GPL or some other Free Software license?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCPortProgramToGPL\" name=\"PortProgramToGPL\">Czy&nbsp;jeśli 
"
+"przeniosę swój program na&nbsp;platformę GNU/Linux, to znaczy 
że&nbsp;muszę "
+"wydać go jako Wolne Oprogramowanie na&nbsp;GPL czy&nbsp;jakiejś innej "
+"licencji Wolnego Oprogramowania?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In general, the answer is no&mdash;this is not a legal requirement. In "
+"specific, the answer depends on which libraries you want to use and what "
+"their licenses are. Most system libraries either use the <a href=\"/"
+"licenses/lgpl.html\">GNU Lesser GPL</a>, or use the GNU GPL plus an "
+"exception permitting linking the library with anything. These libraries can "
+"be used in nonfree programs; but in the case of the Lesser GPL, it does have "
+"some requirements you must follow."
+msgstr ""
+"Ogólnie rzecz biorąc, odpowiedź brzmi: nie &ndash;&nbsp;nie jest to 
prawnie "
+"wymagane. W&nbsp;konkretnym przypadku odpowiedź zależy od&nbsp;tego, 
z&nbsp;"
+"jakich bibliotek skorzystać i&nbsp;jakie są ich licencje. Większość "
+"bibliotek systemowych używa albo <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU Lesser "
+"GPL</a>, albo GNU GPL z&nbsp;dodanym wyjątkiem zezwalającym na&nbsp;łą
czenie "
+"tej biblioteki z&nbsp;czymkolwiek. Tych bibliotek można używać w&nbsp;"
+"programach, które nie są wolne; jednak Lesser GPL zawiera pewne wymagania, "
+"których musisz przestrzegać."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some libraries are released under the GNU GPL alone; you must use a GPL-"
+"compatible license to use those libraries. But these are normally the more "
+"specialized libraries, and you would not have had anything much like them on "
+"another platform, so you probably won't find yourself wanting to use these "
+"libraries for simple porting."
+msgstr ""
+"Część bibliotek wydana jest na&nbsp;samej licencji GNU GPL; by z&nbsp;nich 
"
+"korzystać musisz użyć licencji zgodnej z&nbsp;GPL. Zwykle są to jednak "
+"biblioteki bardziej specjalizowane i&nbsp;podobnych nie miałeś na&nbsp;"
+"poprzedniej platformie, więc&nbsp;zapewne nie będziesz ich chciał ich 
użyć "
+"przy zwykłym przeniesieniu programu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Of course, your software is not a contribution to our community if it is not "
+"free, and people who value their freedom will refuse to use it. Only people "
+"willing to give up their freedom will use your software, which means that it "
+"will effectively function as an inducement for people to lose their freedom."
+msgstr ""
+"Oczywiście, Twoje oprogramowanie nie jest wkładem na&nbsp;rzecz naszej "
+"społeczności jeśli nie jest wolne, a&nbsp;ludzie ceniący sobie wolność "
+"odmówią używania go. Będą go używać tylko ci, którzy decydują się 
na&nbsp;"
+"rezygnację ze swej wolności, co znaczy, że&nbsp;skutkiem tego będzie ono "
+"funkcjonować jako pokusa, by ludzie porzucili wolność."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you hope some day to look back on your career and feel that it has "
+"contributed to the growth of a good and free society, you need to make your "
+"software free."
+msgstr ""
+"Jeśli masz nadzieję pewnego dnia spojrzeć wstecz na&nbsp;swoją karierę "
+"i&nbsp;mieć poczucie, że&nbsp;przyczyniłeś się do&nbsp;rozwoju dobrego "
+"i&nbsp;wolnego społeczeństwa, powinieneś swe programy uczynić wolnymi."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCompanyGPLCostsMoney\" name=\"CompanyGPLCostsMoney\"> I "
+"just found out that a company has a copy of a GPL'ed program, and it costs "
+"money to get it. Aren't they violating the GPL by not making it available "
+"on the Internet?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCompanyGPLCostsMoney\" name=\"CompanyGPLCostsMoney"
+"\">Właśnie dowiedziałem się, że&nbsp;pewna firma ma kopię programu 
objętego "
+"GPL, a&nbsp;żeby go dostać trzeba zapłacić. Czy&nbsp;nie naruszają GPL 
nie "
+"udostępniając go w&nbsp;Internecie?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. The GPL does not require anyone to use the Internet for distribution. "
+"It also does not require anyone in particular to redistribute the program. "
+"And (outside of one special case), even if someone does decide to "
+"redistribute the program sometimes, the GPL doesn't say he has to distribute "
+"a copy to you in particular, or any other person in particular."
+msgstr ""
+"Nie. GPL nie wymaga, by ktokolwiek do&nbsp;dystrybucji używał Internetu. 
Nie "
+"wymaga też, by ktokolwiek indywidualnie redystrybuował program. 
A&nbsp;nawet "
+"(poza jednym specjalnym przypadkiem), jeśli ktoś czasem zdecyduje się "
+"na&nbsp;redystrybucję danego programu, GPL nie stwierdza, że&nbsp;musi "
+"przekazać kopię konkretnie Tobie, czy&nbsp;jakiejkolwiek innej konkretnej "
+"osobie."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"What the GPL requires is that he must have the freedom to distribute a copy "
+"to you <em>if he wishes to</em>. Once the copyright holder does distribute "
+"a copy program to someone, that someone can then redistribute the program to "
+"you, or to anyone else, as he sees fit."
+msgstr ""
+"Wymaganie jest inne: musi on mieć swobodę przekazania Ci kopii <em>jeśli "
+"tego zechce</em>. Po tym, gdy posiadacz praw autorskich przekaże kopię "
+"programu komuś innemu, ten ktoś może potem przekazać go Tobie czy&nbsp;"
+"komukolwiek innemu, jak uważa za stosowne."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCReleaseNotOriginal\" name=\"ReleaseNotOriginal\"> Can I "
+"release a program with a license which says that you can distribute modified "
+"versions of it under the GPL but you can't distribute the original itself "
+"under the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCReleaseNotOriginal\" name=\"ReleaseNotOriginal\">Czy&nbsp;"
+"mogę wydać program na&nbsp;licencji stanowiącej, że&nbsp;można "
+"rozpowszechniać jego zmodyfikowane wersje na&nbsp;GPL, ale&nbsp;samego "
+"oryginału nie można rozpowszechniać na&nbsp;GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. Such a license would be self-contradictory. Let's look at its "
+"implications for me as a user."
+msgstr ""
+"Nie. Taka licencja byłaby wewnętrznie sprzeczna. Przyjrzyjmy się, jakie "
+"implikacje pociąga za sobą dla mnie jako użytkownika."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Suppose I start with the original version (call it version A), add some code "
+"(let's imagine it is 1000 lines), and release that modified version (call it "
+"B) under the GPL. The GPL says anyone can change version B again and "
+"release the result under the GPL. So I (or someone else) can delete those "
+"1000 lines, producing version C which has the same code as version A but is "
+"under the GPL."
+msgstr ""
+"Załóżmy, że&nbsp;zaczynam od&nbsp;oryginalnej wersji (nazwijmy ją "
+"wersją&nbsp;A), dokładam trochę kodu (powiedzmy, 1000 wierszy) i&nbsp;"
+"wypuszczam taką zmodyfikowaną wersję (nazwijmy ją&nbsp;B) na&nbsp;GPL. "
+"Według GPL każdy może ponownie zmienić wersję&nbsp;B i&nbsp;wypuścić 
wynik "
+"na&nbsp;warunkach GPL. Zatem ja sam (czy ktokolwiek inny) mogę usunąć te "
+"1000 wierszy, tworząc wersję&nbsp;C, która będzie mieć ten sam kod, co "
+"wersja&nbsp;A, ale&nbsp;będzie objęta GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you try to block that path, by saying explicitly in the license that I'm "
+"not allowed to reproduce something identical to version A under the GPL by "
+"deleting those lines from version B, in effect the license now says that I "
+"can't fully use version B in all the ways that the GPL permits. In other "
+"words, the license does not in fact allow a user to release a modified "
+"version such as B under the GPL."
+msgstr ""
+"Mógłbyś usiłować zablokować tę drogę, pisząc wprost w&nbsp;licencji, 
że&nbsp;"
+"nie wolno mi, przez usunięcie wierszy z&nbsp;wersji&nbsp;B, odtworzyć "
+"niczego identycznego z&nbsp;wersją&nbsp;A na&nbsp;warunkach GPL. Wówczas "
+"jednak będzie to oznaczać, że&nbsp;nie mogę w&nbsp;pełni wykorzystywać "
+"wersji&nbsp;B w&nbsp;każdy sposób, na&nbsp;jaki zezwala GPL. Inaczej mówią
c, "
+"tak utworzona licencja w&nbsp;rzeczywistości nie pozwalałaby użytkownikowi 
"
+"na&nbsp;wypuszczanie zmienionych wersji, takich jak B, na&nbsp;GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeSubsidiary\" name=\"DistributeSubsidiary\"> Does "
+"moving a copy to a majority-owned, and controlled, subsidiary constitute "
+"distribution?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeSubsidiary\" name=\"DistributeSubsidiary"
+"\">Czy&nbsp;przekazanie kopii firmie, w&nbsp;której ma się udziały "
+"większościowe i&nbsp;którą się kontroluje, przedsiębiorstwu zależnemu, 
"
+"stanowi rozprowadzanie?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Whether moving a copy to or from this subsidiary constitutes 'distribution' "
+"is a matter to be decided in each case under the copyright law of the "
+"appropriate jurisdiction. The GPL does not and cannot override local laws. "
+"US copyright law is not entirely clear on the point, but appears not to "
+"consider this distribution."
+msgstr ""
+"Kwestia, czy&nbsp;przekazanie kopii do&nbsp;(lub od) firmy zależnej stanowi "
+"&bdquo;rozprowadzanie&rdquo;, powinna być rozstrzygana w&nbsp;każdym 
z&nbsp;"
+"przypadków na&nbsp;podstawie przepisów prawa autorskiego stosownej "
+"jurysdykcji. GPL nie może być i&nbsp;nie jest nadrzędna w&nbsp;stosunku "
+"do&nbsp;lokalnego prawa. Przepisy obowiązujące w&nbsp;USA są w&nbsp;tym "
+"punkcie nie całkiem jasne, ale&nbsp;wydaje się, że&nbsp;nie uznają 
takiego "
+"przypadku za rozprowadzanie."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If, in some country, this is considered distribution, and the subsidiary "
+"must receive the right to redistribute the program, that will not make a "
+"practical difference. The subsidiary is controlled by the parent company; "
+"rights or no rights, it won't redistribute the program unless the parent "
+"company decides to do so."
+msgstr ""
+"Jeśli w&nbsp;jakimś państwie uważa się to za rozprowadzanie 
i&nbsp;spółka "
+"zależna musi uzyskać prawo do&nbsp;redystrybuowania danego programu, to "
+"i&nbsp;tak nie ma praktycznej różnicy. Spółka zależna jest kontrolowana "
+"przez macierzystą; z&nbsp;prawami czy&nbsp;bez, nie będzie redystrybuować "
+"programu, póki jej firma macierzysta o&nbsp;tym nie zdecyduje."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCClickThrough\" name=\"ClickThrough\"> Can software "
+"installers ask people to click to agree to the GPL? If I get some software "
+"under the GPL, do I have to agree to anything?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCClickThrough\" name=\"ClickThrough\">Czy&nbsp;instalatory "
+"programów mogą prosić o&nbsp;kliknięcie wyrażające zgodę 
na&nbsp;akceptację "
+"GPL? Jeśli dostanę jakieś programy na&nbsp;GPL, to czy&nbsp;muszę się "
+"na&nbsp;coś zgadzać?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some software packaging systems have a place which requires you to click "
+"through or otherwise indicate assent to the terms of the GPL. This is "
+"neither required nor forbidden. With or without a click through, the GPL's "
+"rules remain the same."
+msgstr ""
+"W&nbsp;niektórych systemach pakietów dystrybucyjnych oprogramowania "
+"występuje etap instalacji, na&nbsp;którym wymaga się od&nbsp;użytkownika "
+"kliknięcia lub&nbsp;w&nbsp;jakiś inny sposób wyrażenia akceptacji 
warunków "
+"GPL. Nie jest to ani wymagane, ani zakazane. Z&nbsp;kliknięciem, czy&nbsp;"
+"bez niego, reguły GPL pozostają takie same."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | Merely agreeing to the GPL doesn't place any obligations on you. You are
+# | not required to agree to anything to merely use software which is licensed
+# | under the GPL. You only have obligations if you modify or distribute the
+# | software. If it really bothers you to click through the GPL, nothing
+# | stops you from hacking the {+GPLed+} software to bypass this.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Merely agreeing to the GPL doesn't place any obligations on you. You are "
+#| "not required to agree to anything to merely use software which is "
+#| "licensed under the GPL. You only have obligations if you modify or "
+#| "distribute the software. If it really bothers you to click through the "
+#| "GPL, nothing stops you from hacking the software to bypass this."
+msgid ""
+"Merely agreeing to the GPL doesn't place any obligations on you. You are "
+"not required to agree to anything to merely use software which is licensed "
+"under the GPL. You only have obligations if you modify or distribute the "
+"software. If it really bothers you to click through the GPL, nothing stops "
+"you from hacking the GPLed software to bypass this."
+msgstr ""
+"Samo wyrażenie zgody na&nbsp;GPL nie nakłada na&nbsp;Ciebie żadnych "
+"zobowiązań. Nie musisz się na&nbsp;nic zgadzać, jeśli chcesz tylko 
używać "
+"programu, który wydano na&nbsp;licencji GNU GPL. Obowiązki masz wyłącznie 
"
+"wtedy, kiedy modyfikujesz lub&nbsp;rozprowadzasz taki program. Jeśli "
+"naprawdę przeszkadza Ci akceptowanie GPL kliknięciem, nic nie stoi na&nbsp;"
+"przeszkodzie, możesz zhakować program, żeby pomijał ten krok."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLCompatInstaller\" name=\"GPLCompatInstaller\">I would "
+"like to bundle GPLed software with some sort of installation software. Does "
+"that installer need to have a GPL-compatible license?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"No. The installer and the files it installs are separate works. As a "
+"result, the terms of the GPL do not apply to the installation software."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+#, fuzzy
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+"<hr /><b>Nieoficjalne tłumaczenie</b><ol>\n"
+"<li><a id=\"TransNote1\" href=\"#revTransNote1\" class=\"nounderline"
+"\">&#8593;</a>&nbsp;\n"
+"Niemniej jednak, jako wyjątek specjalny, dystrybuowany (w formie 
źródłowej "
+"albo binarnej) kod źródłowy nie musi obejmować niczego, co jest normalnie 
"
+"rozprowadzane z&nbsp;głównymi komponentami (kompilator, jądro&nbsp;itd.) "
+"systemu operacyjnego, na&nbsp;którym pracuje część wykonywalna, 
o&nbsp;ile "
+"sam taki komponent towarzyszy tej części.</li>\n"
+"\n"
+"<li><a id=\"TransNote2\" href=\"#revTransNote2\" class=\"nounderline"
+"\">&#8593;</a>&nbsp;\n"
+"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej 
"
+"i/lub modyfikować na&nbsp;warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, "
+"wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej 
Licencji "
+"lub&nbsp;(według Twojego wyboru) którejś z&nbsp;późniejszych wersji.\n"
+"<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n"
+"Niniejszy program rozpowszechniany jest z&nbsp;nadzieją, iż będzie on "
+"użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji "
+"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. 
W&nbsp;"
+"celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do&nbsp;Powszechnej Licencji "
+"Publicznej GNU.\n"
+"<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n"
+"Z pewnością wraz z&nbsp;niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz "
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
+"- napisz do&nbsp;Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth "
+"Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+"<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n"
+"Konsolidacja statyczna lub&nbsp;dynamiczna ABC z&nbsp;innymi modułami jest "
+"tworzeniem pracy złożonej, opartej na&nbsp;ABC. Dlatego warunki Powszechnej 
"
+"Licencji Publicznej GNU obowiązują w&nbsp;stosunku do&nbsp;całości tak "
+"powstałej kombinacji.\n"
+"<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n"
+"Dodatkowo, w&nbsp;ramach wyjątku specjalnego, posiadacz praw autorskich "
+"do&nbsp;ABC udziela zezwolenia na&nbsp;konsolidację tego programu z&nbsp;"
+"wolnymi programami lub&nbsp;bibliotekami wydanymi na&nbsp;licencji GNU LGPL "
+"oraz&nbsp;z&nbsp;kodem zawartym w&nbsp;standardowym wydaniu DEF na&nbsp;"
+"licencji XYZ (lub ze zmodyfikowanymi wersjami takiego kodu na&nbsp;"
+"niezmienionej licencji). Możesz kopiować i&nbsp;dystrybuować tak powstały 
"
+"system przestrzegając warunków GNU GPL dla ABC oraz&nbsp;odpowiednich "
+"licencji dla reszty kodu, pod warunkiem, że&nbsp;dołączysz kod źródłowy 
tego "
+"kodu w&nbsp;przypadkach, kiedy w&nbsp;GNU GPL wymaga się dystrybucji kodu "
+"źródłowego, i&nbsp;we wskazany w&nbsp;niej sposób.\n"
+"<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n"
+"Zauważ, że&nbsp;osoby, które utworzą zmodyfikowane wersje ABC, nie są "
+"zobowiązane przyznawać do&nbsp;nich niniejszego wyjątku; zależy to wyłą
cznie "
+"od&nbsp;nich. W&nbsp;Powszechnej Licencji Publicznej GNU pozwala się 
na&nbsp;"
+"wydawanie wersji bez&nbsp;tego wyjątku; niniejszy wyjątek umożliwia także 
"
+"wydanie takiej zmodyfikowanej wersji, w&nbsp;której zostanie zachowany.</"
+"li>\n"
+"\n"
+"<li><a id=\"TransNote3\" href=\"#revTransNote3\" class=\"nounderline"
+"\">&#8593;</a>&nbsp;\n"
+"Na&nbsp;korzystanie przez odbiorcę z&nbsp;udzielonych w&nbsp;"
+"niniejszejLicencji praw nie możesz narzucać już dalszych 
ograniczeń.</li>\n"
+"\n"
+"<li><a id=\"TransNote4\" href=\"#revTransNote4\" class=\"nounderline"
+"\">&#8593;</a>&nbsp;\n"
+"Konsolidacja statyczna lub&nbsp;dynamiczna ABC z&nbsp;innymi modułami jest "
+"tworzeniem pracy złożonej, opartej na&nbsp;ABC. Dlatego warunki Powszechnej 
"
+"Licencji Publicznej GNU obowiązują w&nbsp;stosunku do&nbsp;całości tak "
+"powstałej kombinacji.\n"
+"<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n"
+"Dodatkowo, w&nbsp;ramach wyjątku specjalnego, posiadacz praw autorskich "
+"do&nbsp;ABC udziela zezwolenia na&nbsp;konsolidację tego programu z&nbsp;"
+"wolnymi programami lub&nbsp;bibliotekami wydanymi na&nbsp;licencji GNU LGPL "
+"oraz&nbsp;z&nbsp;niezależnymi modułami, które komunikują się z&nbsp;ABC "
+"wyłącznie przez interfejs ABCDEF. Możesz kopiować i&nbsp;dystrybuować 
tak "
+"powstały system przestrzegając warunków GNU GPL dla ABC oraz&nbsp;"
+"odpowiednich licencji dla reszty kodu, pod warunkiem, że&nbsp;dołączysz 
kod "
+"źródłowy tego kodu w&nbsp;przypadkach, kiedy w&nbsp;GNU GPL wymaga się "
+"dystrybucji kodu źródłowego, i&nbsp;we wskazany w&nbsp;niej sposób.\n"
+"<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n"
+"Zauważ, że&nbsp;osoby, które utworzą zmodyfikowane wersje ABC, nie są "
+"zobowiązane przyznawać do&nbsp;nich niniejszego wyjątku; zależy to wyłą
cznie "
+"od&nbsp;nich. W&nbsp;Powszechnej Licencji Publicznej GNU pozwala się 
na&nbsp;"
+"wydawanie wersji bez&nbsp;tego wyjątku; niniejszy wyjątek umożliwia także 
"
+"wydanie takiej zmodyfikowanej wersji, w&nbsp;której zostanie zachowany.</"
+"li>\n"
+"\n"
+"<li><a id=\"TransNote5\" href=\"#revTransNote5\" class=\"nounderline"
+"\">&#8593;</a>&nbsp;\n"
+"W&nbsp;ramach specjalnego wyjątku, jeśli tworzysz dokument, który korzysta 
"
+"z&nbsp;tego fontu i&nbsp;osadzasz ten font lub&nbsp;jego niezmienione 
części "
+"w&nbsp;dokumencie, to sam font nie powoduje objęcia powstałego dokumentu "
+"Powszechną Licencją Publiczną GNU. Wyjątek ten nie unieważnia jednakże "
+"innych powodów, dla których dokument może być objęty Powszechną 
Licencją "
+"Publiczną GNU. Jeżeli zmodyfikujesz ten font, możesz rozszerzyć niniejszy 
"
+"wyjątek na&nbsp;swoją wersję fontu, ale&nbsp;nie masz takiego obowiązku. "
+"Jeśli nie tego chcesz, usuń niniejsze oświadczenie ze swojej 
wersji.</li>\n"
+"\n"
+"<li><a id=\"TransNote6\" href=\"#revTransNote6\" class=\"nounderline"
+"\">&#8593;</a>&nbsp;\n"
+"W&nbsp;ramach specjalnego wyjątku w&nbsp;GPL, każdy plik HTML, który tylko 
"
+"wywołuje funkcje z&nbsp;tego kodu, i&nbsp;w&nbsp;tym celu dołącza go przez 
"
+"wskazanie, powinien być z&nbsp;punktu widzenia prawa autorskiego uważany za 
"
+"odrębne dzieło. Dodatkowo posiadacze praw autorskich do&nbsp;tego kodu "
+"udzielają zezwolenia na&nbsp;łączenie go z&nbsp;bibliotekami wolnego "
+"oprogramowania wydanymi na&nbsp;licencji GNU LGPL. Możesz kopiować i&nbsp;"
+"dystrybuować tak powstały system przestrzegając warunków GNU GPL dla tego 
"
+"kodu oraz&nbsp;LGPL dla bibliotek. Jeśli zmodyfikujesz ten kod, możesz "
+"rozszerzyć niniejszy wyjątek na&nbsp;swoją wersję kodu, ale&nbsp;nie masz 
"
+"takiego obowiązku. Jeśli nie tego chcesz, usuń niniejsze oświadczenie ze "
+"swojej wersji.</li>\n"
+"</ol>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
"
+"href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody 
kontaktu "
+"z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href=\"/contact/contact.html"
+"\">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;"
+"inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, "
+"ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze 
odnośnie "
+"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy 
w&nbsp;"
+"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
href=\"mailto:www-pl-trans@gnu.";
+"org\">address@hidden</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat "
+"koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów 
znajdziecie "
+"na&nbsp;<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">stronie "
+"tłumaczeń</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 2001, [-2006-] {+2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2017,
+# | 2018+} Free Software Foundation, Inc.
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 2001, 2006 Free Software Foundation, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 Free "
+"Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2001, 2006 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl\">licencji Creative Commons "
+"Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 "
+"Międzynarodowe</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: <a href=\"/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"
+"\"><em>Grupa tłumaczy witryny Projektu GNU</em></a>, 2001-2006."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "&ldquo;Valid for any third party&rdquo; means that anyone who has the "
+#~ "offer is entitled to take you up on it."
+#~ msgstr ""
+#~ "&bdquo;Ważna dla każdej strony trzeciej&rdquo; (&bdquo;valid for any "
+#~ "third party&rdquo;) oznacza, że&nbsp;każdy, to ma tę ofertę ma jest "
+#~ "uprawiony do&nbsp;jej przyjęcia."
+
+#~ msgid "Yes, because the program as it is actually run includes the library."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tak, gdyż podczas działania faktycznie wykonywany program obejmuje 
także "
+#~ "bibliotekę."
+
+#~ msgid ""
+#~ "It depends on how the program invokes its plug-ins. If the program uses "
+#~ "fork and exec to invoke plug-ins, then the plug-ins are separate "
+#~ "programs, so the license for the main program makes no requirements for "
+#~ "them."
+#~ msgstr ""
+#~ "To zależy od&nbsp;tego, w&nbsp;jaki sposób program wywołuje wtyczki. "
+#~ "Jeśli używa do&nbsp;tego <code>fork</code> i&nbsp;<code>exec</code>, to "
+#~ "wtyczki są odrębnymi programami, więc&nbsp;licencja, którą objęty 
jest "
+#~ "główny program nie nakłada na&nbsp;nie żadnych wymagań."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the program dynamically links plug-ins, but the communication between "
+#~ "them is limited to invoking the &ldquo;main&rdquo; function of the plug-"
+#~ "in with some options and waiting for it to return, that is a borderline "
+#~ "case."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jeśli program dynamicznie dołącza wtyczki, ale&nbsp;komunikacja 
pomiędzy "
+#~ "nimi ogranicza się do&nbsp;wywoływania funkcji <cite>main</cite> wtyczki 
"
+#~ "z&nbsp;jakimiś opcjami i&nbsp;oczekiwania na&nbsp;powrót sterowania, to "
+#~ "jest to przypadek graniczny."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the program uses fork and exec to invoke plug-ins, then the plug-ins "
+#~ "are separate programs, so the license for the main program makes no "
+#~ "requirements for them. So you can use the GPL for a plug-in, and there "
+#~ "are no special requirements."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jeśli program do&nbsp;wywoływania wtyczek stosuje <code>fork</code> "
+#~ "i&nbsp;<code>exec</code>, to wtyczki są odrębnymi programami, zatem "
+#~ "licencja, którą objęty jest główny program, nie nakłada na&nbsp;nie "
+#~ "żadnych wymagań. Możesz więc&nbsp;użyć GPL do&nbsp;wtyczki, 
i&nbsp;nie ma "
+#~ "tu żadnych specjalnych wymagań."
+
+#~ msgid "<b><a href=\"/licenses/licenses.html\">More about licenses</a></b>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b><a href=\"/licenses/licenses.html\">Więcej o&nbsp;licencjach</a></b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Linking FOO statically or dynamically with other modules is making a "
+#~ "combined work based on FOO. Thus, the terms and conditions of the GNU "
+#~ "General Public License cover the whole combination."
+#~ msgstr ""
+#~ "Konsolidacja statyczna lub dynamiczna z&nbsp;innymi modułami jest "
+#~ "tworzeniem pracy złożonej, opartej na FOO. Stąd też, całość pracy 
jest "
+#~ "objęta warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU."
+
+#~ msgid ""
+#~ "As a special exception, the copyright holders of FOO give you permission "
+#~ "to link FOO with independent modules that communicate with FOO solely "
+#~ "through the FOOBAR interface, regardless of the license terms of these "
+#~ "independent modules, and to copy and distribute the resulting combined "
+#~ "work under terms of your choice, provided that every copy of the combined "
+#~ "work is accompanied by a complete copy of the source code of FOO (the "
+#~ "version of FOO used to produce the combined work), being distributed "
+#~ "under the terms of the GNU General Public License plus this exception. "
+#~ "An independent module is a module which is not derived from or based on "
+#~ "FOO."
+#~ msgstr ""
+#~ "W ramach wyjątku specjalnego, posiadacze praw autorskich do FOO udzielają
 "
+#~ "Ci zezwolenia na konsolidację FOO z niezależnymi modułami, komunikują
cymi "
+#~ "się z&nbsp;FOO wyłącznie za pośrednictwem interfejsu FOOBAR, 
niezależnie "
+#~ "od warunków licencyjnych tych modułów, oraz na kopiowanie i&nbsp;"
+#~ "dystrybucję powstałej pracy złożonej na dowolnie wybranych warunkach, 
pod "
+#~ "warunkiem, że każdej kopii takiej pracy towarzyszyć będzie pełna 
kopia "
+#~ "kodu źródłowego FOO (wersji FOO użytej do utworzenia pracy 
złożonej), "
+#~ "rozprowadzanej na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU z&nbsp;"
+#~ "dodanym niniejszym wyjątkiem. Moduł niezależny to moduł, który nie "
+#~ "pochodzi od FOO ani nie jest na nim oparty."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note that people who make modified versions of FOO are not obligated to "
+#~ "grant this special exception for their modified versions; it is their "
+#~ "choice whether to do so. The GNU General Public License gives permission "
+#~ "to release a modified version without this exception; this exception also "
+#~ "makes it possible to release a modified version which carries forward "
+#~ "this exception."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zwróć uwagę, że osoby tworzące zmodyfikowane wersje FOO nie są "
+#~ "zobowiązane do przyznawania tego wyjątku specjalnego dla swoich wersji, "
+#~ "decyzja należy do nich. Powszechna Licencja Publiczna GNU zezwala na "
+#~ "wydawanie zmodyfikowanych wersji bez tego wyjątku; sam wyjątek 
umożliwia "
+#~ "wydawanie także takich zmienionych wersji, które go sobie kolejno "
+#~ "przekazują."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]