www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/free-distros.pl.html distros/free-s...


From: Therese Godefroy
Subject: www distros/free-distros.pl.html distros/free-s...
Date: Tue, 9 Jul 2019 10:41:27 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/07/09 10:41:27

Modified files:
    distros    : free-distros.pl.html 
             free-system-distribution-guidelines.pl.html 
    education   : edu-software.pl.html 
    gnu      : gnu-linux-faq.pl.html linux-and-gnu.pl.html 
    philosophy   : android-and-users-freedom.pl.html 
             categories.pl.html compromise.pl.html 
             copyright-versus-community.pl.html 
             essays-and-articles.pl.html 
             government-free-software.pl.html 
             microsoft.pl.html nonfree-games.pl.html 
             opposing-drm.pl.html right-to-read.pl.html 
             savingeurope.pl.html 
             who-does-that-server-really-serve.pl.html 
             why-copyleft.pl.html 

Log message:
    Regenerate from outdated PO.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-distros.pl.html?cvsroot=www&r1=1.83&r2=1.84
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html?cvsroot=www&r1=1.50&r2=1.51
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-software.pl.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.pl.html?cvsroot=www&r1=1.63&r2=1.64
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.pl.html?cvsroot=www&r1=1.86&r2=1.87
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/android-and-users-freedom.pl.html?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.pl.html?cvsroot=www&r1=1.75&r2=1.76
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.pl.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/copyright-versus-community.pl.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/essays-and-articles.pl.html?cvsroot=www&r1=1.66&r2=1.67
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/government-free-software.pl.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/microsoft.pl.html?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/nonfree-games.pl.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/opposing-drm.pl.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.pl.html?cvsroot=www&r1=1.58&r2=1.59
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/savingeurope.pl.html?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.html?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-copyleft.pl.html?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40

Patches:
Index: distros/free-distros.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/free-distros.pl.html,v
retrieving revision 1.83
retrieving revision 1.84
diff -u -b -r1.83 -r1.84
--- distros/free-distros.pl.html    21 Dec 2017 17:59:22 -0000   1.83
+++ distros/free-distros.pl.html    9 Jul 2019 14:41:22 -0000    1.84
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-07-22" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Wolne dystrybucje GNU/Linuksa - Projekt GNU - Fundacja Wolnego
@@ -15,35 +15,48 @@
    href="http://www.gnu.org/distros/distros.rss";
    type="application/rss+xml" />
 <style type="text/css" media="screen"><!--
-td.icon { width: 20%; }
+h2 { margin-bottom: 1.5em; }
+h3 { margin: 1.8em 0 1.3em; }
+.summary {
+  padding-top: .7em; padding-bottom: 1.2em;
+  margin-top: 0;
+  border: .15em dotted #ccc;
+}
+.note { margin-top: .8em; margin-bottom: 1em; }
+p.highlight {
+  border: .1em solid #ccc;
+  margin-bottom: 0;
+}
+table.listing { display: table; margin-bottom: 3em; }
+table.listing td.text { text-align: left; }
+table.listing td.icon {
+  width: 20%; 
+  text-align: center; }
 td.icon img { max-width: 100%; max-height: 4em; }
--->
-</style>
-
+@media (max-width: 48em) {
+  .note, .summary { width: 30em; max-width: 93%; }
+}
+--></style>
 <!--#include virtual="/distros/po/free-distros.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Wolne dystrybucje GNU/Linuksa</h2>
 
 <!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.pl.html" -->
-<blockquote>
 <p><em><span class="highlight"><a href="http://www.fsf.org/";>Free Software
 Foundation</a> nie jest odpowiedzialna za&nbsp;zawartość 
lub&nbsp;aktualność
 zewnętrznych witryn internetowych.</span></em></p> 
-</blockquote>
 
 <p>Na&nbsp;tej stronie jest lista dystrybucji <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a>, które zawierają wyłącznie <a
-href="/philosophy/free-sw.html">wolne oprogramowanie</a>. Wszystkie te
-dystrybucje mogą być zainstalowane na&nbsp;dysku komputera; wiele można
-uruchomić w&nbsp;trybie &bdquo;live&rdquo;.</p>
+href="/philosophy/free-sw.html">wolne oprogramowanie</a>. Wolne dystrybucje,
+które nie są na&nbsp;bazie GNU są <a
+href="/distros/free-non-gnu-distros.html">w&nbsp;oddzielnym pliku</a>.</p>
 
 <p>Free Software Foundation poleca i&nbsp;zatwierdza te dystrybucje GNU/Linux,
-ale&nbsp;nie próbujemy ich osądzać ani&nbsp;porównywać według 
jakichkolwiek
-kryteriów poza wolnością; dlatego&nbsp;są wymienione w&nbsp;kolejności
-alfabetycznej. Sugerujemy abyście przeczytali te krótkie opisy, odwiedzili
-strony dystrybucji oraz&nbsp;zdobyli inne informacje aby&nbsp;wybrać
-najlepszą dla Was.</p>
+ale&nbsp;<strong>nie próbujemy ich osądzać ani&nbsp;porównywać według
+jakichkolwiek kryteriów poza wolnością</strong>; dlatego&nbsp;są wymienione
+w&nbsp;kolejności alfabetycznej.</p>
 
 <p>Poniższe dystrybucje to kompletne, gotowe do&nbsp;użycia, systemy których
 deweloperzy podjęły silne zobowiązanie, aby&nbsp;podporządkować się <a
@@ -75,17 +88,13 @@
 chcecie poprawić stan wolnych dystrybucji, pomoc przy rozwoju istniejącej
 dystrybucji jest o wiele cenniejsza niż zakładanie nowej.</p>
 
-<p><strong>Każdą z&nbsp;niżej wymienionych dystrybucji można zainstalować
-na&nbsp;dysku twardym; wiele z&nbsp;nich można uruchomić w&nbsp;trybie
-&bdquo;live&rdquo;. Nie każdy sprzęt działa w&nbsp;świecie wolnego
-oprogramowania; strona każdej dystrybucji powinna pisać na&nbsp;jakim
-sprzęcie działa.</strong></p>
-
-<p>My zatwierdzamy te dystrybucje jedynie z&nbsp;punktu widzenia wolności. Nie
-próbujemy ich osądzać ani&nbsp;porównywać według jakichkolwiek innych
-kryteriów, dlatego&nbsp;są wymienione w&nbsp;kolejności
-alfabetycznej. Sugerujemy abyście odwiedzili strony dystrybucji
-aby&nbsp;wybrać najlepszą dla Was.</p>
+<p>Nie każdy sprzęt działa w&nbsp;świecie wolnego oprogramowania; strona 
każdej
+dystrybucji powinna pisać na&nbsp;jakim sprzęcie działa. Sugerujemy abyście
+przeczytali te krótkie opisy, odwiedzili strony dystrybucji
+oraz&nbsp;zdobyli inne informacje aby&nbsp;wybrać najlepszą dla Was.</p>
+
+<p>Wszystkie te dystrybucje mogą być zainstalowane na&nbsp;dysku komputera;
+wiele można uruchomić w&nbsp;trybie &bdquo;live&rdquo;.</p>
 
 <!-- Do not add or remove anything from this list without a lot of
   discussion, following the usual process, and confirmation by RMS. See 
@@ -96,72 +105,81 @@
   <th>Opis</th>
  </tr></thead>
 
-<tr class="odd">
-  <td class="icon"><a href="http://www.blagblagblag.org/";>
-    <img src="/graphics/distros-blag.jpg" alt="BLAG Linux and GNU" 
/></a></td>
-  <td>BLAG Linux i&nbsp;GNU, dystrybucja GNU/Linuksa oparta 
na&nbsp;Fedorze.</td></tr>
-
 <tr class="even">
-  <td class="icon"><a href="http://dragora.org";>
-    <img src="/graphics/distros-dragora.png" alt="Dragora GNU/Linux-Libre" 
/></a></td>
-  <td>Dragora GNU/Linux-Libre, niezależna dystrybucja GNU/Linuksa stawiająca
-na&nbsp;łatwość obsługi.</td></tr>
+  <td class="icon"><a href="https://dragora.org/en/index.html";>
+    <img src="/graphics/distros-dragora.png"
+      alt="Dragora GNU/Linux-Libre" /></a></td>
+  <td class="text">
+<em>Dragora GNU/Linux-Libre</em>, niezależna dystrybucja GNU/Linuksa
+stawiająca na&nbsp;łatwość obsługi.</td></tr>
 
 <tr class="odd">
-  <td class="icon"><a href="http://www.dynebolic.org";>
-    <img src="/graphics/distros-dyen.png" alt="Dynebolic" /></a></td>
-  <td>Dynebolic, dystrybucja GNU/Linuksa koncentrująca się na&nbsp;edycji 
audio
-i&nbsp;video.</td></tr>
+  <td class="icon"><a href="https://www.dyne.org/software/dynebolic/";>
+    <img src="/graphics/distros-dyen.png" alt="Dyne:bolic" /></a></td>
+  <td class="text">
+<em>Dyne:bolic</em>, dystrybucja GNU/Linuksa koncentrująca się
+na&nbsp;edycji audio i&nbsp;video.</td></tr>
 
 <tr class="even">
  <td class="icon"><a href="http://www.gnewsense.org/";>
    <img src="/graphics/distros-gnewsense.png" alt="gNewSense" /></a></td>
-  <td>gNewSense, dystrybucja GNU/Linuksa oparta na&nbsp;Debianie, sponsorowana
-przez FSF.</td></tr>
+  <td class="text">
+<em>gNewSense</em>, dystrybucja GNU/Linuksa oparta na&nbsp;Debianie,
+sponsorowana przez FSF.</td></tr>
 
 <tr class="odd">
-  <td class="icon"><a href="http://www.gnu.org/software/guix/";>
-    <img src="/software/guix/graphics/GuixSD-V.png" alt="guix" /></a></td>
-  <td>Guix System Distribution jest zaawansowaną dystrybucją GNU/Linuksa 
zbudowaną
+  <td class="icon"><a href="/software/guix/">
+    <img src="/software/guix/static/base/img/Guix.png" alt="guix" 
/></a></td>
+  <td class="text">
+<em>Guix System</em>, zaawansowaną dystrybucją GNU/Linuksa zbudowaną
 na&nbsp;bazie GNU Guix (wymawia się &bdquo;geeks&rdquo;), menedżerem
 pakietów systemu GNU. </td></tr>
 
-  
 <tr class="even">
-  <td class="icon"><a href="https://musixdistro.wordpress.com/";>
-    <img src="/graphics/distros-musix.png" alt="Musix GNU+Linux" /></a></td>
-  <td>Musix GNU+Linux, dystrybucja GNU/Linuksa oparta na&nbsp;Knoppiksie,
-koncentrująca się na&nbsp;obróbce audio.</td></tr>
+  <td class="icon"><a href="https://www.hyperbola.info/?gnu-free-stros-page";>
+    <img src="/graphics/distro-hyperbola.png" alt="Hyperbola" /></a></td>
+  <td class="text"><em>Hyperbola</em>
+  </td>
+ </tr>
 
 <tr class="odd">
-  <td class="icon"><a href="http://www.parabola.nu/https/";>
+  <td class="icon"><a href="https://www.parabola.nu";>
    <img src="/graphics/distros-parabola.png"
       alt="Parabola GNU/Linux-libre" /></a></td>
-  <td>Parabola GNU/Linux-libre, dystrybucja oparta na&nbsp;Arch, która ma
+  <td class="text">
+<em>Parabola GNU/Linux-libre</em>, dystrybucja oparta na&nbsp;Arch, która ma
 za&nbsp;priorytet proste zażądanie pakietami i&nbsp;systemem.</td></tr>
 
 <tr class="even">
-  <td class="icon"><a href="http://trisquel.info/";>
+  <td class="icon"><a href="https://pureos.net/";>
+    <img src="/graphics/pureos-logo-small.png" style="max-height: 1.8em;"
+      alt="PureOS" /></a></td>
+  <td class="text"></td></tr>
+ <tr class="odd">
+  <td class="icon"><a href="https://trisquel.info/";>
    <img src="/graphics/distros-trisquel.png" alt="Trisquel" /></a></td>
-  <td>Trisquel, dystrybucja GNU/Linuksa na&nbsp;bazie Ubuntu stworzona
+  <td class="text">
+<em>Trisquel</em>, dystrybucja GNU/Linuksa na&nbsp;bazie Ubuntu stworzona
 z&nbsp;myślą o małych przedsiębiorstwach, użytkownikach domowych
 i&nbsp;ośrodkach edukacyjnych.</td></tr>
 
-<tr class="odd">
+<tr class="even">
  <td class="icon"><a href="http://www.ututo.org/";>
    <img src="/graphics/distros-ututo.png" alt="Ututo" /></a></td>
-  <td>Ututo XS, dystrybucja GNU/Linuksa oparta na&nbsp;Gentoo; był to 
pierwszy
-całkowicie wolny system uznany przez projekt GNU.</td></tr>
+  <td class="text">
+<em>Ututo</em> był to pierwszy całkowicie wolny system uznany przez projekt
+GNU.</td></tr>
 
 </table>
 
-<p id="small-distros">Poniżej jest lista małych dystrybucji systemu. Te 
dystrybucje są
+<p>Poniżej jest lista małych dystrybucji systemu. Te dystrybucje są
 przeznaczone dla urządzeń z&nbsp;ograniczonymi zasobami, takie jak
 router. Wolna mała dystrybucja systemu nie jest samowystarczalna,
 ale&nbsp;powinna mieć możliwość rozwijania i&nbsp;kompilowania
 na&nbsp;jednej z&nbsp;powyższych kompletnych wolnych dystrybucji,
 z&nbsp;ewentualnym dodatkiem wolnych narzędzi dostępnych z&nbsp;wolną
 dystrybucją.</p>
+
 <table class="listing">
  <thead><tr>
   <th>Dystrybucja</th>
@@ -171,14 +189,17 @@
 <tr class="odd">
  <td class="icon"><a href="http://librecmc.org/";> <img
    src="/graphics/librecmc.png" alt="libreCMC" /></a></td>
-   <td>libreCMC jest wbudowaną dystrybucją GNU/Linux dla sprzętu
+   <td class="text">
+<em>libreCMC</em> jest wbudowaną dystrybucją GNU/Linux dla sprzętu
 z&nbsp;ograniczonymi zasobami. Choć&nbsp;jest głównie dla routerów, wspiera
 różnego rodzaju sprzęty i&nbsp;zastosowania. W&nbsp;2015 roku, LibreWRT
 połączyło się z&nbsp;libreCMC.</td></tr>
+
 <tr class="even">
  <td class="icon"><a href="http://proteanos.com/";> <img
    src="/graphics/proteanos.png" alt="ProteanOS" /></a></td>
-  <td>ProteanOS jest nową, małą i&nbsp;szybką dystrybucją dla urządzeń
+  <td class="text">
+<em>ProteanOS</em> jest nową, małą i&nbsp;szybką dystrybucją dla urzą
dzeń
 wbudowanych. Jego możliwości konfiguracji platformy umożliwiają
 aby&nbsp;pakiety binarne były konfigurowane zarówno przy kompilacji jak
 i&nbsp;przy uruchamianiu dla różnego sprzętu i&nbsp;różnych 
zastosowań.</td></tr>
@@ -192,16 +213,14 @@
 lustrzany wysyłając maila z&nbsp;prośbą do&nbsp;<a
 href="mailto:address@hidden";>FSF sysadmin</a>.</p>
 
-<p id="other-free">Wolne dystrybucje, które nie są na&nbsp;bazie GNU są <a
-href="/distros/free-non-gnu-distros.html">w&nbsp;oddzielnym pliku</a>.</p>
-
-<p>Sporządziliśmy odrębną <a href="/links/companies.html">listę firm
-sprzedających sprzęt komputerowy z&nbsp;zainstalowanym fabrycznie wolnym
-GNU/Linuksem</a>.</p>
-
 <p><a href="/software/software.html">Konkretne pakiety GNU</a> (w większości 
są
 one zawarte w&nbsp;wolnych dystrybucjach) są opisane oddzielnie.</p>
 
+<p>Sporządziliśmy odrębną <a
+href="https://www.fsf.org/resources/hw/endorsement/respects-your-freedom";>listę
+firm sprzedających sprzęt komputerowy z&nbsp;zainstalowanym fabrycznie
+wolnym GNU/Linuksem</a>.</p>
+
 <h3 id="NewDistro">Pominęliśmy coś?</h3>
 
 <p>Czy&nbsp;znacie dystrybucję, którą się spodziewaliście, 
że&nbsp;będzie
@@ -224,6 +243,31 @@
 objaśnimy więcej o naszym procesie zatwierdzania i&nbsp;od razu go
 rozpoczniemy. Czekamy na&nbsp;Waszego maila!</p>
 
+<h3 id="Historical">Stare dystrybucje</h3>
+
+<table class="listing">
+ <thead><tr>
+  <th>Dystrybucja</th>
+  <th>Opis</th>
+ </tr></thead>
+
+ <tr class="odd">
+  <td class="icon"><a href="http://www.blagblagblag.org/";>
+    <img src="/graphics/distros-blag.jpg" alt="BLAG Linux and GNU" 
/></a></td>
+  <td class="text">
+<em>BLAG Linux i&nbsp;GNU</em>, dystrybucja GNU/Linuksa oparta
+na&nbsp;Fedorze.</td>
+ </tr>
+
+ <tr class="even">
+  <td class="icon"><a href="https://musixdistro.wordpress.com/";>
+    <img src="/graphics/distros-musix.png" alt="Musix GNU+Linux" /></a></td>
+  <td class="text">
+<em>Musix</em>, dystrybucja GNU/Linuksa oparta na&nbsp;Knoppiksie,
+koncentrująca się na&nbsp;obróbce audio.</td>
+ </tr>
+</table>
+
 <div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -275,13 +319,11 @@
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.</p>
@@ -301,11 +343,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/12/21 17:59:22 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -b -r1.50 -r1.51
--- distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html 31 Dec 2017 08:24:30 
-0000   1.50
+++ distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html 9 Jul 2019 14:41:22 
-0000    1.51
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-10-16" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Wytyczne dla wolnych systemów dystrybucji (GNU FSDG) - Projekt GNU -
@@ -26,9 +26,9 @@
 
 <p>Celem tych wytycznych jest wyjaśnienie, co to wszystko oznacza dla
 instalowanych dystrybucji systemu operacyjnego (takiego jak np. dystrybucji
-GNU/Linux) że&nbsp;został zakwalifikowany jako <a
-href="/philosophy/free-sw.html">wolny</a> oraz&nbsp;pomóc deweloperom
-dystrybucji w&nbsp;jego zakwalifikowaniu.</p>
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a>) że&nbsp;został
+zakwalifikowany jako <a href="/philosophy/free-sw.html">wolny</a>
+oraz&nbsp;pomóc deweloperom dystrybucji w&nbsp;jego zakwalifikowaniu.</p>
 
 <p>Lista wytycznych nie jest kompletna. Jedynie wspomnieliśmy o problemach,
 których jesteśmy świadomi, lecz&nbsp;jesteśmy pewni że&nbsp;jest ich
@@ -309,7 +309,7 @@
 systemów GNU</a> o których wiemy. Jeżeli&nbsp;znacie wolną dystrybucję,
 która nie została tutaj wymieniona, poproście deweloperów o napisanie
 do&nbsp;nas na&nbsp;adres &lt;<a class="reference"
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; wraz&nbsp;z
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; wraz&nbsp;z
 opisem&nbsp;ich systemu oraz&nbsp;odnośnikiem&nbsp;do ich strony 
głównej.</p>
 
 <p>Mamy także listę <a href="/distros/free-non-gnu-distros.html">wolnych
@@ -374,13 +374,11 @@
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
@@ -400,11 +398,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:30 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: education/edu-software.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/edu-software.pl.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- education/edu-software.pl.html   11 Apr 2019 22:01:52 -0000   1.35
+++ education/edu-software.pl.html   9 Jul 2019 14:41:22 -0000    1.36
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-09-04" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -31,6 +31,10 @@
 <!--#endif -->
 <h2>Edukacyjne wolne oprogramowanie</h2>
 
+<p><strong>Możecie także zerknąć na&nbsp;<a
+href="/software/free-software-for-education.html">listę oprogramowania
+edukacyjnego</a>, które zalecamy.</strong></p>
+
 <div class="emph-box">
 <p>Na&nbsp;początku chcieliśmy przypomnieć naszym czytelnikom, 
że&nbsp;słowo
 &bdquo;wolny&rdquo; w&nbsp;terminie &bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo;
@@ -49,7 +53,7 @@
 pokazać w&nbsp;jaki sposób edukacyjne placówki mogą efektywnie
 i&nbsp;praktycznie wykorzystać wolności, które oferuje im wolne
 oprogramowanie. Dla każdego opisanego programu będziemy pokazywać, jak te
-wolności zostały faktycznie wykorzystane. </p> 
+wolności zostały faktycznie wykorzystane.</p> 
 
 <p>Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych programów:</p>
 
@@ -71,29 +75,17 @@
 oprogramowania, tak jak to zostało przedstawione w&nbsp;naszej kampanii dla
 <a href="/philosophy/free-doc.html">wolnej dokumentacji</a>.</p>
 
-<p>Możecie także zerknąć na&nbsp;<a
-href="/software/free-software-for-education.html">listę oprogramowania
-edukacyjnego</a>, które zalecamy.</p>
-
 <p>Ludzie, którzy chcą migrować na&nbsp;wolne oprogramowanie 
lub&nbsp;szukają
 wolnego oprogramowania by wykonać poszczególne zadania powinni zainteresować
 się <a href="http://directory.fsf.org";>katalogiem wolnego
 oprogramowania</a>, który zawiera ponad 6000 wolnych programów, które mogą
-być uruchomione na&nbsp;<a
-href="http://gnu.org/distros/free-distros.html";>wolnych systemach
-operacyjnych</a>. W&nbsp;szczególności dział <a
+być uruchomione na&nbsp;<a href="/distros/free-distros.html">wolnych
+systemach operacyjnych</a>. W&nbsp;szczególności dział <a
 href="http://directory.fsf.org/category/educ/";>edukacja</a> z&nbsp;katalogu
 wymienia programy powiązane z&nbsp;różnymi poziomami edukacji:
 od&nbsp;przedszkola aż po&nbsp;wyższe szkoły, w&nbsp;tym uniwersytety
 i&nbsp;placówki badawcze.</p>
 
-<div class="edu-note"><p>
-Poszukujemy wolnych, edukacyjnych gier oraz&nbsp;wszelkich informacji
-odnośnie wolnych gier, które mogłyby zostać użyte w&nbsp;celach
-edukacyjnych. Kontakt: <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p></div>
-
 <p>Jeżeli&nbsp;znasz wolny program, który jest używany przez edukacyjną
 instytucję dla konkretnych celów lub&nbsp;też został zmodyfikowany
 czy&nbsp;też dostosowany przez swoich użytkowników do&nbsp;sprostania
@@ -101,6 +93,13 @@
 na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
+<div class="edu-note"><p>
+Poszukujemy wolnych, edukacyjnych gier oraz&nbsp;wszelkich informacji
+odnośnie wolnych gier, które mogłyby zostać użyte w&nbsp;celach
+edukacyjnych. Kontakt: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p></div>
+
 <div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -145,7 +144,7 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -162,7 +161,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2019/04/11 22:01:52 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-linux-faq.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/gnu-linux-faq.pl.html,v
retrieving revision 1.63
retrieving revision 1.64
diff -u -b -r1.63 -r1.64
--- gnu/gnu-linux-faq.pl.html  21 Apr 2017 02:30:04 -0000   1.63
+++ gnu/gnu-linux-faq.pl.html  9 Jul 2019 14:41:23 -0000    1.64
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-08-18" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>GNU/Linux FAQ - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)</title>
@@ -33,203 +33,194 @@
 
 <ul>
 
-<li><a href="#why" id="TOCwhy">Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie
-Linux?</a></li>
+<li><a href="#why">Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie 
Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#whycare" id="TOCwhycare">Czemu ta nazwa jest ważna?</a></li>
+<li><a href="#whycare">Czemu ta nazwa jest ważna?</a></li>
 
-<li><a href="#howerror" id="TOChowerror">Jak to się stało, 
że&nbsp;większość
-ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#howerror">Jak to się stało, że&nbsp;większość ludzi używa 
nazwy
+&bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#always" id="TOCalways">Czy&nbsp;zawsze powinniśmy mówić
-&bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#always">Czy&nbsp;zawsze powinniśmy mówić 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo;
+zamiast &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#linuxalone" id="TOClinuxalone">Czy&nbsp;Linux osiągnąłby taki 
sam
-sukces gdyby nie było GNU?</a></li>
+<li><a href="#linuxalone">Czy&nbsp;Linux osiągnąłby taki sam sukces gdyby 
nie
+było GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#divide" id="TOCdivide">Czy&nbsp;nie byłoby lepiej dla wspólnoty
-gdybyście nie wprowadzali tą sprawą podziałów między ludźmi?</a></li>
+<li><a href="#divide">Czy&nbsp;nie byłoby lepiej dla wspólnoty gdybyście nie
+wprowadzali tą sprawą podziałów między ludźmi?</a></li>
 
-<li><a href="#freespeech" id="TOCfreespeech">Czy&nbsp;projekt GNU nie popiera
-prawa każdej osoby do&nbsp;nazywania systemu taką nazwą, jaką ta osoba
-wybierze?</a></li>
+<li><a href="#freespeech">Czy&nbsp;projekt GNU nie popiera prawa każdej osoby
+do&nbsp;nazywania systemu taką nazwą, jaką ta osoba wybierze?</a></li>
 
-<li><a href="#everyoneknows" id="TOCeveryoneknows">Skoro wszyscy znają rolę
-[Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, czy&nbsp;przedrostek
-&bdquo;GNU/&rdquo; nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go?</a></li>
+<li><a href="#everyoneknows">Skoro wszyscy znają rolę [Projektu] GNU
+w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, czy&nbsp;przedrostek &bdquo;GNU/&rdquo;
+nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go?</a></li>
 
-<li><a href="#everyoneknows2" id="TOCeveryoneknows2">Skoro znam rolę GNU
-w&nbsp;tym systemie, jakie to ma znaczenie, jakiej nazwy używam?</a></li>
+<li><a href="#everyoneknows2">Skoro znam rolę GNU w&nbsp;tym systemie, jakie 
to
+ma znaczenie, jakiej nazwy używam?</a></li>
 
-<li><a href="#windows" id="TOCwindows">Czy&nbsp;skrócenie określenia
-&bdquo;GNU/Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; jest analogiczne
-do&nbsp;skrócenia nazwy &bdquo;Microsoft Windows&rdquo;
-do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#windows">Czy&nbsp;skrócenie określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
+do&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; jest analogiczne do&nbsp;skrócenia nazwy
+&bdquo;Microsoft Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#tools" id="TOCtools">Czy&nbsp;GNU nie jest tylko zestawem 
narzędzi
+<li><a href="#tools">Czy&nbsp;GNU nie jest tylko zestawem narzędzi
 programistycznych dołączonych do&nbsp;Linuksa?</a></li>
 
-<li><a href="#osvskernel" id="TOCosvskernel">Jaka jest różnica między 
systemem
-operacyjnym a&nbsp;jądrem?</a></li>
+<li><a href="#osvskernel">Jaka jest różnica między systemem operacyjnym
+a&nbsp;jądrem?</a></li>
 
-<li><a href="#house" id="TOChouse">Jądro systemu jest jak fundament domu. Jak
-dom może być prawie ukończony, kiedy nie posiada fundamentów?</a></li>
+<li><a href="#house">Jądro systemu jest jak fundament domu. Jak dom może być
+prawie ukończony, kiedy nie posiada fundamentów?</a></li>
 
-<li><a href="#brain" id="TOCbrain">Czy&nbsp;to nie jądro jest mózgiem
-systemu?</a></li>
+<li><a href="#brain">Czy&nbsp;to nie jądro jest mózgiem systemu?</a></li>
 
-<li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Czy&nbsp;pisanie jądra nie jest
-większością pracy w&nbsp;tworzeniu systemu operacyjnego?</a></li>
+<li><a href="#kernelmost">Czy&nbsp;pisanie jądra nie jest większością pracy
+w&nbsp;tworzeniu systemu operacyjnego?</a></li>
 
-<li><a href="#notinstallable" id="TOCnotinstallable">Jak może GNU być 
systemem
-operacyjnym, skoro nie mogę zdobyć czegoś o nazwie &bdquo;GNU&rdquo;
-i&nbsp;zainstalować?</a></li>
+<li><a href="#notinstallable">Jak może GNU być systemem operacyjnym, skoro 
nie
+mogę zdobyć czegoś o nazwie &bdquo;GNU&rdquo; i&nbsp;zainstalować?</a></li>
 
-<li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">Nazywamy system operacyjny tak
-jak jądro: Linux. Czy&nbsp;nie jest normalne nazywanie systemu tak jak
-nazywa się jądro?</a></li>
+<li><a href="#afterkernel">Nazywamy system operacyjny tak jak jądro:
+Linux. Czy&nbsp;nie jest normalne nazywanie systemu tak jak nazywa się
+jądro?</a></li>
 
-<li><a href="#feel" id="TOCfeel">Czy&nbsp;inny system może &bdquo;zachowywać 
się
-jak Linux&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#feel">Czy&nbsp;inny system może &bdquo;zachowywać się jak
+Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#long" id="TOClong">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia kłopot,
-bo&nbsp;jest za&nbsp;długa. Może zaproponujecie krótszą nazwę?</a></li>
+<li><a href="#long">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia kłopot, bo&nbsp;jest
+za&nbsp;długa. Może zaproponujecie krótszą nazwę?</a></li>
 
-<li><a href="#long2" id="TOClong2">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia 
kłopot,
-bo&nbsp;jest za&nbsp;długa. Dlaczego mam się wysilać aby&nbsp;mówić
+<li><a href="#long2">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia kłopot, 
bo&nbsp;jest
+za&nbsp;długa. Dlaczego mam się wysilać aby&nbsp;mówić
 &bdquo;GNU/&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#long3" id="TOClong3">Niestety, &bdquo;GNU plus Linux&rdquo; ma
-cztery sylaby. Ludzie nie będą używali tak długiej nazwy. Nie powinniście
-znaleźć krótszej?</a></li>
+<li><a href="#long3">Niestety, &bdquo;GNU plus Linux&rdquo; ma cztery
+sylaby. Ludzie nie będą używali tak długiej nazwy. Nie powinniście 
znaleźć
+krótszej?</a></li>
 
-<li><a href="#justgnu" id="TOCjustgnu">Skoro Linux został dodany 
do&nbsp;systemu
-GNU, czy&nbsp;byłoby błędem nazwanie systemu po&nbsp;prostu
+<li><a href="#justgnu">Skoro Linux został dodany do&nbsp;systemu GNU,
+czy&nbsp;byłoby błędem nazwanie systemu po&nbsp;prostu
 &bdquo;GNU&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#trademarkfee" id="TOCtrademarkfee">Musiałbym uiścić opłatę, 
gdybym
-chciał użyć słowa &bdquo;Linux&rdquo; w&nbsp;nazwie swojego produktu; 
odnosi
-się to również do&nbsp;określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Czy&nbsp;jeśli
-dla uniknięcia opłat używam &bdquo;GNU&rdquo; bez&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;,
-to jest to nieuczciwe?</a></li>
-
-<li><a href="#many" id="TOCmany">Wiele innych projektów wniosło swój wkład
-do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl
-i&nbsp;wiele innych programów. Czy&nbsp;wasza argumentacja sugeruje,
-że&nbsp;powinniśmy uwzględnić również ich wkład? (Ale to doprowadziłoby
-do&nbsp;absurdalnie długich nazw)</a></li>
-
-<li><a href="#others" id="TOCothers">Wiele innych projektów wniosło swój 
wkład
-do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie nalegają
-na&nbsp;nazywanie go XYZ/Linux. Czemu mielibyśmy traktować GNU 
inaczej?</a></li>
-
-<li><a href="#allsmall" id="TOCallsmall">GNU jest małym odłamem dzisiejszych
-systemów, więc&nbsp;dlaczego powinnyśmy o nim wspominać?</a></li>
-
-<li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Wiele przedsiębiorstw 
wniosło
-swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj; czyżby to
-znaczyło, że&nbsp;powinniśmy go nazywać 
GNU/Red&nbsp;hat/Novell/Linux?</a></li>
-
-<li><a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Czemu piszecie &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
-zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?</a></li>
-
-<li><a href="#whyorder" id="TOCwhyorder">Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
-a&nbsp;nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;?</a></li>
-
-<li><a href="#distronames0" id="TOCdistronames0">Deweloperzy mojej dystrybucji
-nazywają ją &bdquo;Foobar Linux&rdquo;, ale&nbsp;to nic nie mówi o
-zawartości systemu. Dlaczego nie mogą nazywać jak chcą?</a></li>
-
-<li><a href="#distronames" id="TOCdistronames">Moja dystrybucja nazywa się
-&bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest oczywiste to, że&nbsp;to jest
-Linux?</a></li>
-
-<li><a href="#distronames1" id="TOCdistronames1">Oficjalna nazwa mojej
-dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest błędem
-nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
-
-<li><a href="#companies" id="TOCcompanies">Czy&nbsp;poproszenie firm takich jak
-Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by nazywały swoje dystrybucje
-&bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie dałoby lepszych rezultatów niż zwracanie się
-z&nbsp;tym do&nbsp;pojedynczych osób?</a></li>
+<li><a href="#trademarkfee">Musiałbym uiścić opłatę, gdybym chciał 
użyć słowa
+&bdquo;Linux&rdquo; w&nbsp;nazwie swojego produktu; odnosi się to również
+do&nbsp;określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Czy&nbsp;jeśli dla uniknięcia
+opłat używam &bdquo;GNU&rdquo; bez&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, to jest to
+nieuczciwe?</a></li>
+
+<li><a href="#many">Wiele innych projektów wniosło swój wkład 
do&nbsp;systemu,
+czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl i&nbsp;wiele
+innych programów. Czy&nbsp;wasza argumentacja sugeruje, że&nbsp;powinniśmy
+uwzględnić również ich wkład? (Ale to doprowadziłoby do&nbsp;absurdalnie
+długich nazw)</a></li>
+
+<li><a href="#others">Wiele innych projektów wniosło swój wkład 
do&nbsp;systemu,
+czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie nalegają na&nbsp;nazywanie
+go XYZ/Linux. Czemu mielibyśmy traktować GNU inaczej?</a></li>
+
+<li><a href="#allsmall">GNU jest małym odłamem dzisiejszych systemów,
+więc&nbsp;dlaczego powinnyśmy o nim wspominać?</a></li>
+
+<li><a href="#manycompanies">Wiele przedsiębiorstw wniosło swój wkład
+do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj; czyżby to znaczyło,
+że&nbsp;powinniśmy go nazywać GNU/Red&nbsp;hat/Novell/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#whyslash">Czemu piszecie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast
+&bdquo;GNU Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#whyorder">Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo; a&nbsp;nie
+&bdquo;Linux/GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames0">Deweloperzy mojej dystrybucji nazywają ją
+&bdquo;Foobar Linux&rdquo;, ale&nbsp;to nic nie mówi o zawartości
+systemu. Dlaczego nie mogą nazywać jak chcą?</a></li>
 
-<li><a href="#reserve" id="TOCreserve">Czy&nbsp;nie byłoby lepiej 
zarezerwować
-nazwę &bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla dystrybucji zawierających jedynie wolne
+<li><a href="#distronames">Moja dystrybucja nazywa się &bdquo;Foobar
+Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest oczywiste to, że&nbsp;to jest Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames1">Oficjalna nazwa mojej dystrybucji to &bdquo;Foobar
+Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest błędem nazywanie jej inaczej niż
+&bdquo;Foobar Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#companies">Czy&nbsp;poproszenie firm takich jak Mandrake, Red Hat
+i&nbsp;IBM by nazywały swoje dystrybucje &bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie dałoby
+lepszych rezultatów niż zwracanie się z&nbsp;tym do&nbsp;pojedynczych
+osób?</a></li>
+
+<li><a href="#reserve">Czy&nbsp;nie byłoby lepiej zarezerwować nazwę
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla dystrybucji zawierających jedynie wolne
 oprogramowanie? W&nbsp;końcu taki jest ideał projektu GNU.</a></li>
 
-<li><a href="#gnudist" id="TOCgnudist">Czemu nie stworzyć dystrybucji Linuksa
-w&nbsp;wydaniu GNU (sic) i&nbsp;nazwać ją GNU/Linux?</a></li>
+<li><a href="#gnudist">Czemu nie stworzyć dystrybucji Linuksa w&nbsp;wydaniu 
GNU
+(sic) i&nbsp;nazwać ją GNU/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#linuxgnu" id="TOClinuxgnu">Czemu nie stwierdzić,
-że&nbsp;&bdquo;Linux jest jądrem systemu GNU&rdquo; i&nbsp;udostępnić jaką
ś
-istniejącą wersję systemu GNU/Linux pod&nbsp;nazwą 
&bdquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#linuxgnu">Czemu nie stwierdzić, że&nbsp;&bdquo;Linux jest ją
drem
+systemu GNU&rdquo; i&nbsp;udostępnić jakąś istniejącą wersję systemu
+GNU/Linux pod&nbsp;nazwą &bdquo;GNU&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#condemn" id="TOCcondemn">Czy&nbsp;na&nbsp;początku Projekt GNU
-potępił i&nbsp;sprzeciwił się używaniu nazwy Linux?</a></li>
+<li><a href="#condemn">Czy&nbsp;na&nbsp;początku Projekt GNU potępił
+i&nbsp;sprzeciwił się używaniu nazwy Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#wait" id="TOCwait">Czemu czekaliście tak długo zanim 
zaczęliście
-prosić ludzi o używanie nazwy GNU/Linux?</a></li>
+<li><a href="#wait">Czemu czekaliście tak długo zanim zaczęliście prosić 
ludzi o
+używanie nazwy GNU/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#allgpled" id="TOCallgpled">Czy&nbsp;konwencja GNU/[nazwa] powinna
-być stosowana do&nbsp;wszystkich programów udostępnianych na&nbsp;licencji
-GPL? </a></li>
+<li><a href="#allgpled">Czy&nbsp;konwencja GNU/<i>nazwa</i> powinna być
+stosowana do&nbsp;wszystkich programów udostępnianych na&nbsp;licencji GPL?
+</a></li>
 
-<li><a href="#unix" id="TOCunix">Skoro duża część idei GNU wywodzi się
-z&nbsp;Uniksa, czy&nbsp;GNU nie powinien uznać jego zasług używając słowa
+<li><a href="#unix">Skoro duża część idei GNU wywodzi się z&nbsp;Uniksa,
+czy&nbsp;GNU nie powinien uznać jego zasług używając słowa
 &bdquo;Unix&rdquo; w&nbsp;swojej nazwie?</a></li>
 
-<li><a href="#bsd" id="TOCbsd">Czy&nbsp;powinniśmy również mówić
-&bdquo;GNU/BSD&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#bsd">Czy&nbsp;powinniśmy również mówić 
&bdquo;GNU/BSD&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#othersys" id="TOCothersys">Jeżeli&nbsp;zainstaluję narzędzia 
GNU
-w&nbsp;systemie Windows, czy&nbsp;to oznacza, że&nbsp;pracuję
-w&nbsp;systemie GNU/Windows?</a></li>
+<li><a href="#othersys">Jeżeli&nbsp;zainstaluję narzędzia GNU 
w&nbsp;systemie
+Windows, czy&nbsp;to oznacza, że&nbsp;pracuję w&nbsp;systemie
+GNU/Windows?</a></li>
 
-<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Czy&nbsp;Linux nie może być 
używany
-bez&nbsp;GNU?</a></li>
+<li><a href="#justlinux">Czy&nbsp;Linux nie może być używany 
bez&nbsp;GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#howmuch" id="TOChowmuch">Ile musi być systemu GNU 
aby&nbsp;system
-się nazywał GNU/Linux?</a></li>
+<li><a href="#howmuch">Ile musi być systemu GNU aby&nbsp;system się nazywał
+GNU/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#linuxsyswithoutgnu" id="TOClinuxsyswithoutgnu">Czy&nbsp;istnieją
-kompletne systemy Linuksowe [sic] bez&nbsp;GNU?</a></li>
+<li><a href="#linuxsyswithoutgnu">Czy&nbsp;istnieją kompletne systemy 
Linuksowe
+[sic] bez&nbsp;GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Czemu jednak&nbsp;nie nazwać 
systemu
+<li><a href="#helplinus">Czemu jednak&nbsp;nie nazwać systemu
 &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocnić w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa
 jako gwiazdy naszej wspólnoty?</a></li>
 
-<li><a href="#claimlinux" id="TOCclaimlinux">Czy&nbsp;nie jest złem oznaczanie
-pracy Linusa Torvaldsa jako GNU?</a></li>
+<li><a href="#claimlinux">Czy&nbsp;nie jest złem oznaczanie pracy Linusa
+Torvaldsa jako GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza
-się z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to tylko jądro?</a></li>
+<li><a href="#linusagreed">Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza się
+z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to tylko jądro?</a></li>
 
-<li><a href="#finishhurd" id="TOCfinishhurd">Dlaczego nie skończyć jądra GNU
-Hurd, wydać system GNU w&nbsp;całości, i&nbsp;zapomnieć o tym jak nazywać
-GNU/Linux?</a></li>
+<li><a href="#finishhurd">Dlaczego nie skończyć jądra GNU Hurd, wydać 
system GNU
+w&nbsp;całości, i&nbsp;zapomnieć o tym jak nazywać GNU/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#lost" id="TOClost">Bitwa już jest
-przegrana&nbsp;&ndash;społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy 
tego
-zmienić, więc&nbsp;po co jeszcze o tym myśleć?</a></li>
+<li><a href="#lost">Bitwa już jest przegrana&nbsp;&ndash;społeczność już
+zdecydowała i&nbsp;my nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;po co jeszcze o 
tym
+myśleć?</a></li>
 
-<li><a href="#whatgood" id="TOCwhatgood">Społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;my
-nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;co to da, że&nbsp;ja będę mówić
+<li><a href="#whatgood">Społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy 
tego
+zmienić, więc&nbsp;co to da, że&nbsp;ja będę mówić
 &bdquo;GNU/Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#explain" id="TOCexplain">Czy&nbsp;nie byłoby lepiej nazywać 
system
+<li><a href="#explain">Czy&nbsp;nie byłoby lepiej nazywać system
 &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyć o jego prawdziwym pochodzeniu
 w&nbsp;krótkim omówieniu?</a></li>
 
-<li><a href="#treatment" id="TOCtreatment">Niektórzy ludzie śmieją się
-z&nbsp;was kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: GNU/Linux. Czemu
-narażacie się na&nbsp;takie traktowanie?</a></li>
-
-<li><a href="#alienate" id="TOCalienate">Niektórzy ludzie potępiają was 
kiedy
-prosicie ich o nazywanie systemu: GNU/Linux. Czy&nbsp;nie tracicie
-na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie?</a></li>
+<li><a href="#treatment">Niektórzy ludzie śmieją się z&nbsp;was kiedy 
prosicie
+ich o nazywanie systemu: GNU/Linux. Czemu narażacie się na&nbsp;takie
+traktowanie?</a></li>
+
+<li><a href="#alienate">Niektórzy ludzie potępiają was kiedy prosicie ich o
+nazywanie systemu: GNU/Linux. Czy&nbsp;nie tracicie na&nbsp;tym, że&nbsp;ich
+zrażacie?</a></li>
 
-<li><a href="#rename" id="TOCrename">Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu,
-czy&nbsp;jest możliwa zmiana nazwy systemu operacyjnego?</a></li>
+<li><a href="#rename">Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu, czy&nbsp;jest 
możliwa
+zmiana nazwy systemu operacyjnego?</a></li>
 
 <li><a href="#force">Czy&nbsp;nie jest złem zmuszanie ludzi do&nbsp;nazywania
 systemu &bdquo;GNU/Linuksem&rdquo;?</a></li>
@@ -237,35 +228,30 @@
 <li><a href="#whynotsue">Czemu nie pozywać do&nbsp;sądu ludzi, którzy 
nazywają
 cały system &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#BSDlicense" id="TOCBSDlicense">Od&nbsp;kiedy sprzeciwiliście 
się
-oryginalnej licencji BSD wymaganej do&nbsp;uznania wkładu Uniwersytetu
-w&nbsp;Californi, czy&nbsp;nie będzie zakłamaniem żądanie uznania dla
-projektu GNU?</a></li>
-
-<li><a href="#require" id="TOCrequire">Czy&nbsp;nie powinniście umieścić
-w&nbsp;treści licencji GNU GPL punktu, który wymagałby nazywania systemu
-&bdquo;GNU&rdquo;?</a></li>
-
-<li><a href="#deserve" id="TOCdeserve">Skoro nie umieściliście 
w&nbsp;licencji
-GNU GPL punktu wymagającego od&nbsp;ludzi nazywania systemu
-&bdquo;GNU&rdquo;, to zasłużyliście na&nbsp;swoją obecną sytuację. Czemu 
się
-teraz skarżycie?</a></li>
-
-<li><a href="#contradict" id="TOCcontradict">Czy&nbsp;nie wyszlibyście lepiej
-na&nbsp;tym, gdybyście nie sprzeciwiali się temu, w&nbsp;co wierzy tylu
-ludzi?</a></li>
-
-<li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Skoro tylu ludzi używa nazwy
-&bdquo;Linux&rdquo;, to czy&nbsp;nie sprawia to, że&nbsp;to określenie jest
-poprawne?</a></li>
-
-<li><a href="#knownname" id="TOCknownname">Czy&nbsp;nie lepiej nazywać system
-nazwą znaną przez większość użytkowników?</a></li>
-
-<li><a href="#winning" id="TOCwinning">Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, co
-jest dla nich dogodne lub&nbsp;kto wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty o
-dobru lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie możecie zyskać większego poparcia
-z&nbsp;ich strony w&nbsp;inny sposób?</a></li>
+<li><a href="#BSDlicense">Od&nbsp;kiedy sprzeciwiliście się oryginalnej 
licencji
+BSD wymaganej do&nbsp;uznania wkładu Uniwersytetu w&nbsp;Californi,
+czy&nbsp;nie będzie zakłamaniem żądanie uznania dla projektu GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#require">Czy&nbsp;nie powinniście umieścić w&nbsp;treści 
licencji
+GNU GPL punktu, który wymagałby nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#deserve">Skoro nie umieściliście w&nbsp;licencji GNU GPL punktu
+wymagającego od&nbsp;ludzi nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;, to
+zasłużyliście na&nbsp;swoją obecną sytuację. Czemu się teraz 
skarżycie?</a></li>
+
+<li><a href="#contradict">Czy&nbsp;nie wyszlibyście lepiej na&nbsp;tym,
+gdybyście nie sprzeciwiali się temu, w&nbsp;co wierzy tylu ludzi?</a></li>
+
+<li><a href="#somanyright">Skoro tylu ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;, 
to
+czy&nbsp;nie sprawia to, że&nbsp;to określenie jest poprawne?</a></li>
+
+<li><a href="#knownname">Czy&nbsp;nie lepiej nazywać system nazwą znaną 
przez
+większość użytkowników?</a></li>
+
+<li><a href="#winning">Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, co jest dla nich
+dogodne lub&nbsp;kto wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty o dobru
+lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie możecie zyskać większego poparcia z&nbsp;ich
+strony w&nbsp;inny sposób?</a></li>
 
 </ul>
 
@@ -734,7 +720,7 @@
 zorientować się, że&nbsp;mówimy o tym samym systemie. Jeżeli&nbsp;użyjemy
 nazwy &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, połączą to z&nbsp;tym, co słyszeli o 
systemie
 Linux.</li>
-</ul><p></p>
+</ul>
 </dd>
 
 <dt id="trademarkfee">Musiałbym uiścić opłatę, gdybym chciał użyć 
słowa &bdquo;Linux&rdquo;
@@ -885,9 +871,10 @@
 <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whyorder">#whyorder</a>)</span></dt>
 
 <dd>
+<p>
 Wymienianie na&nbsp;pierwszym miejscu głównego wkładu jest słuszne
 i&nbsp;właściwe. Wkład do&nbsp;systemu wniesiony przez GNU jest nie tylko
-większy i&nbsp;wcześniejszy niż Linux. To my zaczęliśmy całą 
działalność.
+większy i&nbsp;wcześniejszy niż Linux. To my zaczęliśmy całą 
działalność.</p>
 <p>
 Jeżeli&nbsp;jednak wolicie nazywać system &bdquo;Linux/GNU&rdquo;, to jest
 to i&nbsp;tak o wiele lepsze niż to, co ludzie zazwyczaj robią,
@@ -923,14 +910,14 @@
 </dd>
 
 <dt id="distronames1">Oficjalna nazwa mojej dystrybucji to &bdquo;Foobar 
Linux&rdquo;;
-czy&nbsp;nie jest błędem nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;?
-<span class="anchor-reference-id">(<a
+czy&nbsp;nie jest błędem nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Foobar
+Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#distronames1">#distronames1</a>)</span></dt>
 
 <dd><p>Jeżeli&nbsp;ludziom tworzącym dystrybucję wolno zmienić 
&bdquo;GNU&rdquo;
-na&nbsp;&bdquo;Foobar Linux&rdquo;, to wolno wam zrobić to samo
-i&nbsp;nazwać dystrybucję &bdquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. To jest co
-powinniście robić aby&nbsp;unikać ich błędu.</p></dd>
+na&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, to wolno wam zrobić to samo i&nbsp;nazwać
+dystrybucję &bdquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. To jest co powinniście robić
+aby&nbsp;unikać ich błędu.</p></dd>
 
 <dt id="companies">Czy&nbsp;poproszenie firm takich jak Mandrake, Red Hat 
i&nbsp;IBM by
 nazywały swoje dystrybucje &bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie dałoby lepszych
@@ -1246,6 +1233,26 @@
 Linuksa by pokazać, jak różne są od&nbsp;GNU/Linuksa.
 </dd>
 
+<dt id="howmuch">Ile musi być systemu GNU aby&nbsp;system się nazywał 
GNU/Linux? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#howmuch">#howmuch</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+&bdquo;Ile&rdquo; nie jest dobrym pytaniem, ponieważ&nbsp;system GNU nie ma
+jasnych granic.
+<p>
+GNU jest systemem operacyjnym utrzymywanym przez społeczność. Wlicza wiele
+więcej aniżeli tylko oprogramowanie GNU (których jest precyzyjna lista),
+a&nbsp;ludzie na&nbsp;bieżąco dodają nowe pakiety. Mimo tych zmian,
+pozostaje to system GNU, i&nbsp;dodanie do&nbsp;tego Linuksa daje
+GNU/Linux. Jeśli używacie część systemu GNU, a&nbsp;część ominiecie, 
nie ma
+jak policzyć &bdquo;ile&rdquo; użyliście.</p>
+<p>
+Z&nbsp;punktu widzenia pakietów, Linux jest jednym z&nbsp;ważniejszych
+pakietów systemu GNU/Linux. Załączanie jednego ważnego pakietu GNU to już
+wystarczająco aby&nbsp;uzasadnić naszą prośbę o równe wspominanie.
+</p>
+</dd>
+
 <dt id="linuxsyswithoutgnu">Czy&nbsp;istnieją kompletne systemy Linuksowe 
[sic] bez&nbsp;GNU? <span
 class="anchor-reference-id">(<a
 href="#linuxsyswithoutgnu">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span></dt>
@@ -1270,26 +1277,6 @@
 działa odmiennie. Co rozróżnia Android od&nbsp;GNU/Linux jest brak GNU.</p>
 </dd>
 
-<dt id="howmuch">Ile musi być systemu GNU aby&nbsp;system się nazywał 
GNU/Linux? <span
-class="anchor-reference-id">(<a href="#howmuch">#howmuch</a>)</span></dt>
-
-<dd>
-&bdquo;Ile&rdquo; nie jest dobrym pytaniem, ponieważ&nbsp;system GNU nie ma
-jasnych granic.
-<p>
-GNU jest systemem operacyjnym utrzymywanym przez społeczność. Wlicza wiele
-więcej aniżeli tylko oprogramowanie GNU (których jest precyzyjna lista),
-a&nbsp;ludzie na&nbsp;bieżąco dodają nowe pakiety. Mimo tych zmian,
-pozostaje to system GNU, i&nbsp;dodanie do&nbsp;tego Linuksa daje
-GNU/Linux. Jeśli używacie część systemu GNU, a&nbsp;część ominiecie, 
nie ma
-jak policzyć &bdquo;ile&rdquo; użyliście.</p>
-<p>
-Z&nbsp;punktu widzenia pakietów, Linux jest jednym z&nbsp;ważniejszych
-pakietów systemu GNU/Linux. Załączanie jednego ważnego pakietu GNU to już
-wystarczająco aby&nbsp;uzasadnić naszą prośbę o równe wspominanie.
-</p>
-</dd>
-
 <dt id="helplinus">Czemu jednak&nbsp;nie nazwać systemu &bdquo;Linux&rdquo; 
i&nbsp;wzmocnić
 w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty? <span
 class="anchor-reference-id">(<a href="#helplinus">#helplinux</a>)</span></dt>
@@ -1335,7 +1322,6 @@
 część.
 </dd>
 
-
 <dt id="linusagreed">Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza się z&nbsp;twierdzeniem, 
że&nbsp;Linux to
 tylko jądro? <span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#linusagreed">#linusagreed</a>)</span></dt>
@@ -1680,11 +1666,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/04/21 02:30:04 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: gnu/linux-and-gnu.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/linux-and-gnu.pl.html,v
retrieving revision 1.86
retrieving revision 1.87
diff -u -b -r1.86 -r1.87
--- gnu/linux-and-gnu.pl.html  1 Mar 2019 18:00:05 -0000    1.86
+++ gnu/linux-and-gnu.pl.html  9 Jul 2019 14:41:25 -0000    1.87
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-09-04" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.87 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Linux i&nbsp;GNU - Projekt GNU - Free Software Foundation</title>
@@ -167,8 +167,9 @@
 Dzisiaj jest wiele różnych wariantów systemu GNU/Linux (często zwane
 w&nbsp;skrócie &bdquo;distro&rdquo;). Większość z&nbsp;nich dołącza 
niewolne
 oprogramowanie&nbsp;&ndash; programiści idą za&nbsp;filozofią Linuksa
-zamiast GNU. Lecz&nbsp;istnieją również <a href="/distros/">całkowicie 
wolne
-dystrybucje GNU/Linuksa</a>. FSF wspiera zasoby komputerowe dla&nbsp;<a
+zamiast GNU. Lecz&nbsp;istnieją również <a
+href="/distros/distros.html">całkowicie wolne dystrybucje
+GNU/Linuksa</a>. FSF wspiera zasoby komputerowe dla&nbsp;<a
 href="http://gnewsense.org/";>gNewSense</a>.</p>
 
 <p>Tworzenie wolnej dystrybucji GNU/Linux nie polega tylko
@@ -309,13 +310,11 @@
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2014, 2015, 2016,
@@ -336,7 +335,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2019/03/01 18:00:05 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/android-and-users-freedom.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/android-and-users-freedom.pl.html,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- philosophy/android-and-users-freedom.pl.html    18 Nov 2016 07:32:42 
-0000   1.30
+++ philosophy/android-and-users-freedom.pl.html    9 Jul 2019 14:41:25 
-0000    1.31
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-06-29" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Android a&nbsp;wolność użytkowników - Projekt GNU - Fundacja Wolnego
@@ -16,14 +16,14 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Android a&nbsp;wolność użytkowników</h2>
-<p>Richard Stallman<br />Pierwotnie opublikowano w&nbsp;<a
+<p>Richard Stallman<br />Pierwotnie opublikowano w&nbsp;<em><a
 
href="http://www.guardian.co.uk/technology/2011/sep/19/android-free-software-stallman";>The
-Guardian</a></p>
+Guardian</a></em></p>
 
-<h3 class="center">Wesprzyj kampanię <a 
href="http://FreeYourAndroid.org/";>Free Your
-Android</a>.</h3>
+<hr class="thin" />
 
-<p>Do&nbsp;jakiego stopnia Android szanuje wolność swoich użytkowników? Dla
+<p class="comment">
+Do&nbsp;jakiego stopnia Android szanuje wolność swoich użytkowników? Dla
 ceniącego sobie wolność użytkownika to najważniejsza kwestia odnośnie
 dowolnego oprogramowania.</p>
 
@@ -44,7 +44,7 @@
 Linuksem, oprogramowanie składające się na&nbsp;Androida w&nbsp;wersji 1
 i&nbsp;2 zostało stworzone przez Google i&nbsp;wypuszczone na&nbsp;licencji
 Apache 2.0, która jest wolną licencją bez&nbsp;<a
-href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>.</p>
+href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a>.</p>
 
 <p>Wersja Linuksa zawarta w&nbsp;Androidzie nie jest całkowicie wolnym
 oprogramowanie ponieważ&nbsp;zawiera &bdquo;binarne kleksy&rdquo; (tak jak
@@ -57,13 +57,18 @@
 urządzenie. Niektóre aplikacje zwykle dostarczane z&nbsp;Androidem również
 są niewolne.</p>
 
+<div class="announcement comment">
+<p><em>Wesprzyj kampanię <a href="http://FreeYourAndroid.org/";>Free Your
+Android</a>.</em></p>
+</div>
+
 <p>Android różni się bardzo od&nbsp;<a 
href="/gnu/the-gnu-project.html">systemu
 operacyjnego GNU/Linux</a>, ponieważ&nbsp;zawiera bardzo mało GNU. 
Właściwie
 jedyny komponent wspólny dla Androida i&nbsp;GNU/Linuksa to samo jądro
 (Linux). Ludzie, którzy omylnie myślą, że&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; odnosi
 się do&nbsp;całej kombinacji GNU/Linux plączą się z&nbsp;faktami
 i&nbsp;stawiają paradoksalne stwierdzenia takie jak &bdquo;Android zawiera
-Linuksa, ale&nbsp;to nie Linux.&rdquo;(<a href="#linuxnote">*</a>)
+Linuksa, ale&nbsp;to nie Linux.&rdquo;(<a href="#linuxnote">1</a>)
 Bez&nbsp;tych pomylonych stwierdzeń, sytuacja jest prosta: Android zawiera
 Linuksa, ale&nbsp;nie GNU, a&nbsp;zatem Android i&nbsp;GNU/Linux to
 z&nbsp;grubsza różne rzeczy.</p>
@@ -255,17 +260,18 @@
 wiele mniej złe niż telefony Apple lub&nbsp;Windows, nie można o nich
 powiedzieć, że&nbsp;szanują Waszą wolność.</p>
 
-<hr />
-<ul>
-<li><a id="linuxnote"></a>Ekstremalnym przykładem tego zamieszania jest strona
-linuxonandroid.com, która pomaga &bdquo;zainstalować Linuksa [sic]
-na&nbsp;urządzeniach Android&rdquo;. To jest całkiem nieprawdą: co 
instalują
-to wersja systemu GNU, <em>z&nbsp;wyłączeniem</em> Linuksa, który już jest
-obecny jako część Android. Ponieważ&nbsp;ta strona promuje jedynie <a
+<hr class="thin" />
+
+<ol>
+<li id="linuxnote">Ekstremalnym przykładem tego zamieszania jest strona 
linuxonandroid.com,
+która pomaga &bdquo;zainstalować Linuksa [sic] na&nbsp;urządzeniach
+Android&rdquo;. To jest całkiem nieprawdą: co instalują to wersja systemu
+GNU, <em>z&nbsp;wyłączeniem</em> Linuksa, który już jest obecny jako 
część
+Android. Ponieważ&nbsp;ta strona promuje jedynie <a
 href="/distros/distros.html">niewolne dystrybucje GNU/Linuksa</a>, nie
 polecamy jej.
 </li>
-</ul>
+</ol>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
   all pages on the GNU web server should have the section about
@@ -320,8 +326,9 @@
 <p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2014, 2015 Richard Stallman</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
-Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -334,11 +341,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:42 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/categories.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/categories.pl.html,v
retrieving revision 1.75
retrieving revision 1.76
diff -u -b -r1.75 -r1.76
--- philosophy/categories.pl.html    31 Dec 2017 08:24:43 -0000   1.75
+++ philosophy/categories.pl.html    9 Jul 2019 14:41:25 -0000    1.76
@@ -3,10 +3,10 @@
 https://www.gnu.org/philosophy/po/categories.pl.po</a>'
 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/categories.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/categories.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-05-08" -->
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2019-02-21" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Kategorie Wolnego i&nbsp;Niewolnego Oprogramowania - Projekt GNU - Free
@@ -157,14 +157,13 @@
 
     <p>Niektóre licencje copyleft, takie jak GPL w&nbsp;wersji 3, 
uniemożliwiają
 inne metody przekształcania programów w&nbsp;oprogramowanie własnościowe,
-takie jak <a
-href="http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.html";>tivoization</a>.</p> 
+takie jak <a href="/licenses/rms-why-gplv3.html">tivoization</a>.</p> 
 
    <p>W&nbsp;Projekcie GNU stosujemy copyleft do&nbsp;prawie całego 
oprogramowania
 jakie piszemy, gdyż naszym celem jest dać każdemu użytkownikowi wolności
 wynikające z&nbsp;pojęcia &bdquo;wolne
 oprogramowanie&rdquo;. Na&nbsp;stronie <a href=
-"/copyleft/copyleft.html">Czym jest copyleft</a> znajduje się szczegółowe
+"/licenses/copyleft.html">Czym jest copyleft</a> znajduje się szczegółowe
 wyjaśnienie sposobu działania copyleft i&nbsp;powodów, dla których 
stosujemy
 to rozwiązanie.</p>
 
@@ -174,7 +173,7 @@
 dystrybucji zgodnych z&nbsp;copyleft, więc&nbsp;w&nbsp;zasadzie dla wolnego
 oprogramowania może istnieć wiele licencji typu copyleft. Niemniej jednak,
 w&nbsp;praktyce niemal całe oprogramowanie wydane na&nbsp;zasadach copyleft
-korzysta z&nbsp;<a href="/copyleft/gpl.html">Powszechnej Licencji Publicznej
+korzysta z&nbsp;<a href="/licenses/gpl.html">Powszechnej Licencji Publicznej
 GNU</a> [<em>GNU General Public License</em>]. Dwie różne licencje typu
 copyleft są na&nbsp;ogół ze sobą &bdquo;niezgodne&rdquo;,
 &bdquo;niekompatybilne&rdquo;, co znaczy, że&nbsp;łączenie kodu objętego
@@ -211,13 +210,14 @@
 licensed software</em>]</h3>
 
    <p>W&nbsp;skład licencji zbyt przyzwalających wchodzi licencja X11 
oraz&nbsp;<a
-href="bsd.html">dwie licencje BSD</a>. Te licencje zezwalają na&nbsp;prawie
-jakiekolwiek modyfikowanie kodu, włączając w&nbsp;to redystrybucję prawnie
-zastrzeżonych binarii z&nbsp;lub bez&nbsp;zmian kodu źródłowego.</p>
+href="/licenses/bsd.html">dwie licencje BSD</a>. Te licencje zezwalają
+na&nbsp;prawie jakiekolwiek modyfikowanie kodu, włączając w&nbsp;to
+redystrybucję prawnie zastrzeżonych binarii z&nbsp;lub bez&nbsp;zmian kodu
+źródłowego.</p>
 
 <h3 id="GPL-CoveredSoftware">Oprogramowanie objęte GPL</h3>
 
-    <p>Powszechna Licencja Publiczna, <a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL 
(General
+    <p>Powszechna Licencja Publiczna, <a href="/licenses/gpl.html">GNU GPL 
(General
 Public License)</a>, to jeden z&nbsp;konkretnych zestawów warunków
 rozpowszechniania służący do&nbsp;objęcia programu licencją typu
 copyleft. Projekt GNU wydaje na&nbsp;jej warunkach większość swojego
@@ -275,7 +275,7 @@
 oprogramowania</a>.</p>
 
    <p>Większość oprogramowania GNU jest wydana na&nbsp;warunkach <a 
href=
-"/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>, ale&nbsp;nie wszystkie;
+"/licenses/copyleft.html">copyleft</a>, ale&nbsp;nie wszystkie;
 jednak&nbsp;całość musi być <a href="/philosophy/free-sw.html">wolnym
 oprogramowaniem</a>.</p>
 
@@ -298,7 +298,6 @@
 do&nbsp;którego FSF posiada prawa autorskie. FSF może egzekwować warunki
 licencji. Jeżeli&nbsp;zachowali prawa autorskie dla siebie, egzekwowanie
 warunków licencji jest ich zadaniem.</p>
-    
    <p>FSF z&nbsp;zasady nie przyjmuje praw autorskich oprogramowania, 
które nie
 jest oficjalną paczką GNU.</p>
 
@@ -339,7 +338,6 @@
 tej zasady. Ustanowiliśmy ją dla siebie. Jednak&nbsp;mamy nadzieję,
 że&nbsp;Wy także postanowicie się nią kierować, choćby dla wolności.</p>
 
-
 <h3 id="freeware"><em>Freeware</em></h3>
 
    <p>Termin &bdquo;freeware&rdquo; nie ma jasnej uzgodnionej definicji,
@@ -476,7 +474,7 @@
 </div>
 
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015,
-2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -494,11 +492,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:43 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/compromise.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/compromise.pl.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- philosophy/compromise.pl.html    31 Mar 2018 01:00:39 -0000   1.32
+++ philosophy/compromise.pl.html    9 Jul 2019 14:41:27 -0000    1.33
@@ -3,10 +3,10 @@
 https://www.gnu.org/philosophy/po/compromise.pl.po</a>'
 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/compromise.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/compromise.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-08-27" -->
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2018-03-31" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Unikać zgubnych kompromisów - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania
@@ -25,7 +25,32 @@
   -opera-border-radius: 1em;
  }
 .quote.imgright { margin: .3em 1em 1em 1em; }
- .quote b { font-style: normal; }
+ .quote {
+  font-style: italic;
+ }
+ .quote b {
+  font-style: normal;
+  font-weight: normal;
+ }
+ .imgleft {
+  width: 18em;
+  max-width: 100%;
+ }
+
+@media (max-width:50em) {
+ .imgleft, .imgright {
+   float: none;
+   display: block;
+   margin: auto;
+ }
+ .quote {
+   max-width: none; width: auto;
+   margin: 1em 10%;
+ } 
+}
+@media (min-width:50em) {
+ .quote { max-width: 40%; }
+}
 -->
 
 </style>
@@ -35,7 +60,7 @@
 <!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Unikać zgubnych kompromisów</h2>
 
-<p><strong>Richard Stallman</strong></p>
+<p class="byline">Richard Stallman</p>
 
 <blockquote class="quote imgright"><p>&bdquo;Dwadzieścia pięć lat temu <a
 href="/gnu/initial-announcement.html">27. września, 1983 roku, ogłosiłem
@@ -89,7 +114,7 @@
 
 <p>Na&nbsp;niektóre kompromisy nie możemy się zgodzić, nawet jeśli inni
 w&nbsp;naszej społeczności są do&nbsp;tego skłonni. Na&nbsp;przykład, 
możemy
-<a href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html">poprzeć tylko
+<a href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">poprzeć tylko
 dystrybucje GNU/Linuksa</a>, które mają przepisy o niedołączaniu niewolnego
 oprogramowania ani&nbsp;nie naprowadzają użytkowników na&nbsp;instalowanie
 niewolnego oprogramowania. Popieranie niewolnych dystrybucji byłoby <acronym
@@ -204,9 +229,9 @@
 <p>Jeśli chcesz przejść do&nbsp;wolnego oprogramowania nie naruszając 
wolności,
 skorzystaj z&nbsp;<a href="http://www.fsf.org/resources";>zasobów
 FSF</a>. Jest to lista sprzętu i&nbsp;konfiguracji, które współpracują
-z&nbsp;wolnym oprogramowaniem, <a href="/distros">całkowicie wolnymi
-dystrybucjami GNU/Linuksa</a> gotowymi do&nbsp;zainstalowania, oraz&nbsp;<a
-href="http://directory.fsf.org/";>tysiącami pakietów wolnego
+z&nbsp;wolnym oprogramowaniem, <a href="/distros/distros.html">całkowicie
+wolnymi dystrybucjami GNU/Linuksa</a> gotowymi do&nbsp;zainstalowania,
+oraz&nbsp;<a href="http://directory.fsf.org/";>tysiącami pakietów wolnego
 oprogramowania</a>, które działają w&nbsp;100 procentowym wolnym
 środowisku. Jeśli chcesz pomóc społeczności utrzymać się na&nbsp;drodze 
ku
 wolności, jednym sposobem jest publiczna obrona wartości obywatela. Kiedy
@@ -217,7 +242,7 @@
 do&nbsp;pożądanego celu. By osiągnąć ambitny cel, kompromis jest 
niezbędny,
 ale&nbsp;strzeż się kompromisów które wiodą daleko od&nbsp;celu.</p>
 
-<hr />
+<hr class="column-limit"/>
 
 <p>
 Podobny punkt widzenia, ale&nbsp;w innej dziedzinie życia znajdziecie
@@ -270,12 +295,13 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015 <a
+<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017 <a
 href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a>.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
-Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -287,11 +313,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2018/03/31 01:00:39 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/copyright-versus-community.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/copyright-versus-community.pl.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/copyright-versus-community.pl.html    6 Aug 2016 15:57:57 
-0000    1.25
+++ philosophy/copyright-versus-community.pl.html    9 Jul 2019 14:41:27 
-0000    1.26
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2015-11-26" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Prawo autorskie kontra społeczność w&nbsp;Erze Sieci Komputerowych - 
Projekt
@@ -16,16 +16,19 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Prawo autorskie kontra społeczność w&nbsp;Erze Sieci Komputerowych</h2>
+<p class="byline">Richard Stallman</p>
 
-<blockquote class="note">
-<p><a href="http://defectivebydesign.org/ebooks.html";>Zapiszcie się
-na&nbsp;naszą listę mailową o zagrożeniach ebookami</a>.</p>
-</blockquote>
-
-<p><b>Przemówienie inauguracyjne na&nbsp;konferencji LIANZA [Library and
+<p><em>Przemówienie inauguracyjne na&nbsp;konferencji LIANZA [Library and
 Information Association of New Zealand Aotearoa - Stowarzyszenie
 bibliotekarzy i&nbsp;pracowników informacyjnych Nowej Zelandii]
-w&nbsp;Christchurch Convention Centre, 12 października 2009</b></p>
+w&nbsp;Christchurch Convention Centre, 12 października 2009.<br />
+<a href="/philosophy/copyright-versus-community-2000.html">Kliknij tu</a>
+żeby przeczytać starszą wersję tej przemowy z&nbsp;roku 2000.</em></p>
+
+<blockquote class="announcement" style="margin-bottom: 2.5em"><p>
+<a href="http://defectivebydesign.org/ebooks.html";>Zapiszcie się
+na&nbsp;naszą listę mailową o zagrożeniach ebookami</a>.
+</p></blockquote>
 
 <dl>
 <dt>BC:</dt>
@@ -613,7 +616,8 @@
 <p>Teraz nas dorwali. Rzeczy takie jak Sony Shreader (oficjalna nazwa brzmi
 Sony Reader, ale&nbsp;jeśli umieścisz 'sh' na&nbsp;początku, nazwa wyjaśnia
 co ma robić to urządzenie z&nbsp;waszymi książkami) [shredder&nbsp;&ndash;
-niszczarka do&nbsp;papieru&nbsp;&ndash; przyp. tłum.], i&nbsp;Amazon Swindle
+niszczarka do&nbsp;papieru&nbsp;&ndash; przyp. tłum.], i&nbsp;<a
+href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Amazon Swindle</a>
 [swindle&nbsp;&ndash; szwindel&nbsp;&ndash; przyp. tłum.], zaprojektowane by
 okantować was z&nbsp;tradycyjnych wolności, tak, że&nbsp;nawet nie
 zauważysz. Oczywiście nazywają to Kindle, i&nbsp;to właśnie będzie robić
@@ -1022,16 +1026,15 @@
 a&nbsp;my nie wiemy w&nbsp;jaki sposób, bo&nbsp;nie chcą nam 
powiedzieć.</p></dd>
 
 </dl>
+<div class="column-limit"></div>
 
-<p><a href="/philosophy/copyright-versus-community-2000.html">Kliknij tu</a>
-żeby przeczytać starszą wersję tej przemowy z&nbsp;roku 2000.</p>
-
-<h4>Przypisy</h4>
+<h3 style="font-size: 1.2em">Przypisy</h3>
 <ol>
 <li id="footnote1">W&nbsp;2010 r., system szyfrowania wyjścia obrazu 
cyfrowego został raz
 na&nbsp;zawsze złamany.<br /><a
 
href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2369280,00.asp";>http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2369280,00.asp</a></li>
-<li id="footnote2">Nowa Zelandia uchwaliła system karania bez&nbsp;procesu 
użytkowników
+
+<li id="footnote3">Nowa Zelandia uchwaliła system karania bez&nbsp;procesu 
użytkowników
 Internetu oskarżonych o kopiowanie; potem, w&nbsp;obliczu masowego protestu,
 rząd nie wprowadził tego i&nbsp;ogłosił plan wdrożenia zmodyfikowanego
 niesprawiedliwego systemu kar. Rzecz w&nbsp;tym, że&nbsp;nie powinni
@@ -1041,6 +1044,7 @@
 <br />
 Rząd Nowej Zelandii potem wdrożył schemat kar w&nbsp;formie podobnej jak
 planowano.</li>
+
 </ol>
 
 <div class="translators-notes">
@@ -1054,11 +1058,12 @@
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
-<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
-z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
-poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+<p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody kontaktu
+z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a
+href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających
+odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać
+na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
@@ -1080,10 +1085,10 @@
 ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
 tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
 w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br />
-Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
-i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br /> Więcej
+informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji
+tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a
+href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
 </div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
@@ -1093,13 +1098,11 @@
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2014, 2015 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
@@ -1119,11 +1122,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/08/06 15:57:57 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/essays-and-articles.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/essays-and-articles.pl.html,v
retrieving revision 1.66
retrieving revision 1.67
diff -u -b -r1.66 -r1.67
--- philosophy/essays-and-articles.pl.html   25 Apr 2017 16:33:48 -0000   
1.66
+++ philosophy/essays-and-articles.pl.html   9 Jul 2019 14:41:27 -0000    
1.67
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2015-10-05" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -116,6 +116,7 @@
 oprogramowania</a></li>
  <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Środki, jakich mogą
 użyć
 rządy, by promować wolne oprogramowanie</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/uruguay.html">Nauka płynąca z Urugwaju</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="aboutgnu">O&nbsp;systemie operacyjnym GNU</h3>
@@ -224,18 +225,23 @@
 Millenium Copyright Act (DMCA) nie zabrania im publikowania rezultatów badań
 naukowych.</li>
 
- <li><a href="https://www.eff.org/search/site/dvd cases/">Archiwum EFF
-&bdquo;Własność intekletualna: przypadki związane z&nbsp;DVD i&nbsp;MPAA
-(Motion Picture Association of America)&rdquo;</a> [w&nbsp;języku
-angielskim].</li>
+ <li><a href="https://www.eff.org/search/site/dvd cases/">EFF 
&ldquo;Intellectual
+Property&rdquo;: MPAA (Motion Picture Association of America) DVD Cases
+Archive</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html">Reforma systemu
 patentowego nie wystarczy</a>.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/savingeurope.html">O&nbsp;ochronie Europy przed
-patentami na&nbsp;oprogramowanie</a>.</li>
+patentami na&nbsp;oprogramowanie</a></li>
 
- <li><a href="/philosophy/amazon.html">Bojkotujcie Amazon!</a>.</li>
+ <li><a href="/philosophy/europes-unitary-patent.html">&bdquo;Jednolity
+patent&rdquo; mógłby znaczyć nieograniczone patenty na&nbsp;oprogramowanie
+w&nbsp;Europie</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/amazon.html">Bojkotujcie Amazon!</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/amazon-rms-tim.html">List o Amazon od&nbsp;RMS
+do&nbsp;Tima O'Reilly'ego</a></li>
 
  <li><a
 
href="https://web.archive.org/web/20000815064858/http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf";
@@ -245,7 +251,7 @@
 matematyczny ilustrujący negatywny wpływ patentów na&nbsp;postęp
 w&nbsp;dziedzinach takich jak informatyka.</li>
 
- <li><a href="/philosophy/hague.html">Niebezpieczeństwo z&nbsp;Hagi</a>.</li>
+ <li><a href="/philosophy/hague.html">Niebezpieczeństwo z&nbsp;Hagi</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/guardian-article.html">Przeciwko Europejskiej
 Dyrektywie Patentowej</a> trochę zmieniona wersja artykułu Richarda
@@ -308,13 +314,13 @@
 
  <li><a href="/philosophy/eldred-amicus.html">Przedłożone przez FSF, 
występującą
 jako amicus curiae, streszczenie sprawy Eldred v. Ashcroft przed Sądem
-Najwyższym USA.</a></li>
+Najwyższym USA</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/push-copyright-aside.html">Nauka musi 
&bdquo;odłożyć
 prawa autorskie na&nbsp;bok&rdquo;</a>, kolejna praca <a
 href="http://www.stallman.org";>Richarda Stallmana</a>. Ukazała się
 w&nbsp;2001 roku w&nbsp;<a
-href="http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html";>Debatach
+href="https://web.archive.org/web/20050729110347/http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html";>Debatach
 miesięcznika Nature</a> i&nbsp;wyjaśnia negatywny wpływ praw autorskich
 na&nbsp;postęp badań naukowych. Może także Was zainteresować <a
 href="http://www.plos.org";>The Public Library of Science</a>, [<em>Publiczna
@@ -322,7 +328,7 @@
 jest poświęcona temu aby&nbsp;badania naukowe były ogólnie dostępne.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">Nowa ocena prawa
-autorskiego &ndash; społeczeństwo musi być górą.</a></li>
+autorskiego &ndash; społeczeństwo musi być górą</a></li>
 
  <li><a
 
href="http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/cyber/complaint_orig.html";>Eldred
@@ -392,11 +398,11 @@
  <li>Komentarz Richarda Stallmana na&nbsp;temat <a
 href="/philosophy/ipjustice.html">opublikowanego przez ICLC wezwania
 do&nbsp;odrzucenia Dyrektywy o&nbsp;Egzekfowaniu Własności
-Intelektualnej</a>.</li>
+Intelektualnej</a></li>
 
  <li>Richard Stallman napisał <a 
href="/philosophy/boldrin-levine.html">recenzję
 rozprawy Boldrina i&nbsp;Levine'a &bdquo;Argumentacja przeciw własności
-intelektualnej&rdquo;</a>.</li>
+intelektualnej&rdquo;</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/not-ipr.html">Powiedziałeś &bdquo;własność
 intelektualna&rdquo;? To zwodnicza fatamorgana</a>. Esej Richarda Stallmana
@@ -412,12 +418,13 @@
  <li><a href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Komu tak
 naprawdę ten serwer służy?</a> Richarda Stallmana opublikowany w&nbsp;<a
 href="http://www.bostonreview.net/richard-stallman-free-software-DRM";>Boston
-Review.</a> [artykuł po&nbsp;angielsku&nbsp;&ndash; przyp. tłum.]</li>
+Review</a>. [artykuł po&nbsp;angielsku&nbsp;&ndash; przyp. tłum.]</li>
 </ul>
 
 <h4 id="cultural">Zagadnienia społeczne i&nbsp;kulturowe</h4>
 
 <ul>
+
  <li><a href="/philosophy/technological-neutrality.html">Neutralność
 technologiczna i&nbsp;Wolne oprogramowanie</a> Richarda Stallmana</li>
 
@@ -439,11 +446,11 @@
 aby&nbsp;było?</a> Richarda Stallmana.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/wsis.html">Światowy Szczyt Społeczeństwa
-Informacyjnego</a>.</li>
+Informacyjnego</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/wassenaar.html">Ochotnicy/specjaliści
 od&nbsp;szyfrowania są potrzebni w&nbsp;krajach nie&nbsp;posiadających
-ograniczeń eksportowych</a>.</li>
+ograniczeń eksportowych</a></li>
 
  <li>Jak chronić <a href="/philosophy/basic-freedoms.html"> swobodę 
wypowiedzi,
 prasy i&nbsp;gromadzenia się</a> w&nbsp;Internecie.</li>
@@ -453,7 +460,7 @@
 w&nbsp;USA zbierała prywatne dane od&nbsp;klientów.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/ucita.html">Dlaczego powinniśmy walczyć
-z&nbsp;UCITA</a>.</li>
+z&nbsp;UCITA</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/second-sight.html">Wolne oprogramowanie
 i&nbsp;(e-)rządy</a>, artykuł z&nbsp;The Guardian autorstwa Richarda
@@ -466,6 +473,15 @@
 Richarda Stallmana o&nbsp;używaniu oprogramowania własnościowego
 do&nbsp;rozwoju kultury.</li>
 
+ <li><a href="/philosophy/keep-control-of-your-computing.html">Zatrzymajcie
+kontrolę nad&nbsp;Waszym komputerem, aby&nbsp;to on Was nie 
kontrolował!</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/judge-internet-usage.html">Roztropny użytkownik
+starannie ocenia każdy scenariusz korzystania z&nbsp;Internetu</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">Niebezpieczeństwo
+e-booków</a></li>
+
  <li><a href="/philosophy/is-ever-good-use-nonfree-program.html">Czy&nbsp;są
 przypadki kiedy używanie niewolnego programu jest dobre?</a> autorstwa
 Richarda Stallmana.</li>
@@ -476,7 +492,9 @@
 
 <ul>
  <li><a href="/philosophy/proprietary.html">Przypadki własnościowego
-oprogramowania, które robi paskudne rzeczy użytkownikom</a>.</li>
+oprogramowania, które robi paskudne rzeczy użytkownikom</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/practical.html">Zalety wolnego 
oprogramowania</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html">Usterka, 
której
 nikt nie ma prawo zrozumieć</a>, Richarda Stallmana.</li>
@@ -500,13 +518,18 @@
 dostępnych.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/dat.html">O&nbsp;prawidłowym sposobie opodatkowania
-DAT</a>.</li>
+DAT</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Cenzura mojego programu</a>,
 Richard Stallman.</li>
  <li><a href="/philosophy/funding-art-vs-funding-software.html">Finansowanie
 sztuki a&nbsp;finansowanie oprogramowania</a>, Richard Stallman.</li>
 
+ <li><a href="/philosophy/android-and-users-freedom.html">Android 
a&nbsp;wolność
+użytkowników</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/netscape.html">Netscape a&nbsp;wolne 
oprogramowanie</a></li>
+
 </ul>
 
 <h3 id="terminology">Terminologia i&nbsp;definicje</h3>
@@ -530,7 +553,7 @@
  <li><a href="/philosophy/loyal-computers.html">Co to oznacza, 
że&nbsp;komputer
 jest lojalny?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/fs-translations.html">Tłumaczenia terminu 
&bdquo;free
-software&rdquo;</a>.</li>
+software&rdquo;</a></li>
  <li><a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Dlaczego nazywać to
 Swindle</a></li>
 </ul>
@@ -545,7 +568,7 @@
 Richarda Stallmana.</li>
  <li><a href="/philosophy/social-inertia.html">Przemóc bezwładność 
społeczną</a>,
 Richarda Stallmana.</li>
- <li><a href="/philosophy/compromise.html">Unikanie rujnujących 
kompromisów</a>.</li>
+ <li><a href="/philosophy/compromise.html">Unikanie rujnujących 
kompromisów</a></li>
  <li><a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">Wolne
 oprogramowanie jest ważniejsze niż kiedykolwiek</a></li>
 </ul>
@@ -618,11 +641,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/04/25 16:33:48 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/government-free-software.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/government-free-software.pl.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/government-free-software.pl.html 18 Nov 2016 07:32:45 -0000   
1.22
+++ philosophy/government-free-software.pl.html 9 Jul 2019 14:41:27 -0000    
1.23
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-06-07" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Środki, jakich mogą użyć rządy, by promować wolne oprogramowanie 
- Projekt
@@ -108,7 +108,9 @@
 dźwiękowych lub&nbsp;filmów w&nbsp;formatach, które wymagają technologii
 Flash lub&nbsp;niewolnych kodeków, a&nbsp;biblioteki publiczne nie powinny
 rozprowadzać materiałów zawierających DRM (cyfrowe zarządzanie
-ograniczeniami).</p></li>
+ograniczeniami).</p>
+
+</li>
 
 <li><p><b>Oddzielić komputery od&nbsp;licencji</b><br />
 Sprzedaż komputerów nie może wymagać zakupu licencji na&nbsp;oprogramowanie
@@ -230,10 +232,10 @@
 sprzętowe lub&nbsp;celowe ograniczenia utrudniające użytkownikom rozwój,
 instalację i&nbsp;używanie zamienników dla części lub&nbsp;całości
 zainstalowanego oprogramowania, które producent mógłby aktualizować. To
-dotyczyłoby, w&nbsp;szczególności, każdego sprzętu dla którego
-&bdquo;jailbreak&rdquo; jest wymagany do&nbsp;zainstalowania innego systemu
-operacyjnego, lub&nbsp;dla którego interfejsy do&nbsp;obsługi urządzeń
-peryferyjnych są tajne.
+dotyczyłoby, w&nbsp;szczególności, każdego sprzętu dla którego &bdquo;<a
+href="/proprietary/proprietary-jails.html">jailbreak</a>&rdquo; jest
+wymagany do&nbsp;zainstalowania innego systemu operacyjnego, lub&nbsp;dla
+którego interfejsy do&nbsp;obsługi urządzeń peryferyjnych są tajne.
 </p></li>
 </ul>
 
@@ -299,7 +301,7 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2011, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -316,11 +318,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:45 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/microsoft.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/microsoft.pl.html,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- philosophy/microsoft.pl.html    31 Dec 2017 08:24:45 -0000   1.46
+++ philosophy/microsoft.pl.html    9 Jul 2019 14:41:27 -0000    1.47
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-06-25" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Czy&nbsp;Microsoft jest Wielkim Szatanem? - Projekt GNU - Fundacja 
Wolnego
@@ -40,10 +40,11 @@
 <p>Nie usprawiedliwiamy w&nbsp;ten sposób Microsoftu. Służy to raczej
 przypomnieniu, że&nbsp;postawa Microsoftu jest wynikiem naturalnego rozwoju
 przemysłu oprogramowania bazującego na&nbsp;<a
-href="/philosophy/shouldbefree.html">utrzymaniu użytkowników w&nbsp;podziale
-i&nbsp;zdobywaniu ich</a>. Krytykując Microsoft, nie powinniśmy się skupiać
-się tylko na&nbsp;nim, ale&nbsp;również i&nbsp;na innych firmach
-produkujących własnościowe oprogramowanie.</p>
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">utrzymaniu
+użytkowników w&nbsp;podziale i&nbsp;zdobywaniu ich</a>. Krytykując
+Microsoft, nie powinniśmy się skupiać się tylko na&nbsp;nim,
+ale&nbsp;również i&nbsp;na innych firmach produkujących własnościowe
+oprogramowanie.</p>
 
 <p>Kiedy odrzucamy oprogramowanie Microsoftu nie mówimy o bojkocie. Słowo
 &bdquo;bojkot&rdquo; oznacza odrzucenie, jako protest, produktów, które
@@ -163,26 +164,25 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 Free
 Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
-Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -194,11 +194,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:45 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/nonfree-games.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/nonfree-games.pl.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- philosophy/nonfree-games.pl.html  18 Nov 2016 07:32:46 -0000   1.13
+++ philosophy/nonfree-games.pl.html  9 Jul 2019 14:41:27 -0000    1.14
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-03-26" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Niewolne gry z&nbsp;DRM na&nbsp;GNU/Linuksa: Dobre czy&nbsp;złe? - 
Projekt
@@ -44,9 +44,11 @@
 
 <p>Niewolne gry (jak również pozostałe niewolne programy) są nieetyczne,
 ponieważ&nbsp;odmawiają użytkownikom wolności. (Grafika w&nbsp;grach to
-odmienny problem, ponieważ&nbsp;nie jest oprogramowaniem.)
-Jeżeli&nbsp;chcecie wolności, to jednym z&nbsp;warunków jest nieinstalowanie
-niewolnych programów na&nbsp;waszych komputerach. To jest jasne.</p>
+odmienny problem, ponieważ&nbsp;<a
+href="/philosophy/copyright-versus-community.html">nie jest
+oprogramowaniem</a>.) Jeżeli&nbsp;chcecie wolności, to jednym
+z&nbsp;warunków jest nieinstalowanie niewolnych programów na&nbsp;waszych
+komputerach. To jest jasne.</p>
 
 <p>Jednakże jeżeli&nbsp;zamierzacie korzystać z&nbsp;tych gier, będzie dla 
was
 lepiej, jeśli uruchomicie je na&nbsp;GNU/Linuksie zamiast na&nbsp;Microsoft
@@ -149,16 +151,14 @@
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -175,11 +175,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:46 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/opposing-drm.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/opposing-drm.pl.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/opposing-drm.pl.html   27 Jan 2018 20:00:14 -0000   1.11
+++ philosophy/opposing-drm.pl.html   9 Jul 2019 14:41:27 -0000    1.12
@@ -3,10 +3,10 @@
 https://www.gnu.org/philosophy/po/opposing-drm.pl.po</a>'
 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/opposing-drm.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/opposing-drm.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-11-28" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/opposing-drm.en.html" -->
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-11-28" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Sprzeciw wobec cyfrowym marnotrawstwem praw - Projekt GNU - Free 
Software
@@ -15,12 +15,14 @@
 <!--#include virtual="/philosophy/po/opposing-drm.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
-<h2>Sprzeciw wobec cyfrowym marnotrawstwem praw</h2>
-<h3>(Lub, jak teraz nazywamy, cyfrowym zarządzaniem ograniczeniami 
[<em>Digital
-Restrictions Management</em>])</h3>
+<h2>Sprzeciw wobec cyfrowym marnotrawstwem praw<br />
+<span style="font-size: .7em">(Lub, jak teraz nazywamy, cyfrowym
+zarządzaniem ograniczeniami [<em>Digital Restrictions
+Management</em>])</span></h2>
 
 <p><a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a>
 </p>
+<p><em>Pierwszy raz opublikowano w&nbsp;BusinessWeek Online.</em></p>
 
 <p>W&nbsp;1989, w&nbsp;zupełnie innych czasach, napisałem pierwszą wersję
 Powszechnej Licencji Publicznej GNU, licencję, która dawała wolność
@@ -153,8 +155,6 @@
 w&nbsp;sobie, nie może usprawiedliwiać zakazywania ogółowi kontroli
 nad&nbsp;technologią. Obrona wolności oznacza krzyżowanie szyków DRM-owi.
 </p>
-<p> Pierwszy raz opublikowano w&nbsp;BusinessWeek Online.</p>
-<p>Dr Richard M. Stallman jest założycielem <a href="/gnu/">Projektu 
GNU</a></p>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -202,25 +202,24 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 2006 Richard M. Stallman</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
-Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -231,7 +230,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2018/01/27 20:00:14 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/right-to-read.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/right-to-read.pl.html,v
retrieving revision 1.58
retrieving revision 1.59
diff -u -b -r1.58 -r1.59
--- philosophy/right-to-read.pl.html  25 Apr 2017 16:33:48 -0000   1.58
+++ philosophy/right-to-read.pl.html  9 Jul 2019 14:41:27 -0000    1.59
@@ -454,32 +454,22 @@
 
  <li><a href="http://www.wired.com/wired/archive/4.01/white.paper_pr.html";>An
 explanation of the White Paper: The Copyright Grab</a> (Biała Księga
-objaśniona. Grabież praw autorskich), Pamela Samuelson, Wired, styczeń 
1996.</li>
+objaśniona. Grabież praw autorskich), objaśniona. Grabież praw autorskich),
+Pamela Samuelson, <cite>Wired</cite>, 1 styczeń 1996.</li>
 
  <li><a href="http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm";>Sold Out</a>
-(Wyprzedane), James Boyle, New York Times, 31 marca 1996.</li>
+(Wyprzedane), James Boyle, <cite>New York Times</cite>, 31 marca 1996.</li>
 
  <li><a
 
href="http://web.archive.org/web/20130508120533/http://www.interesting-people.org/archives/interesting-people/199611/msg00012.html";>Public
-Data or Private Data</a> (Dane publiczne czy&nbsp;dane prywatne), Washington
-Post, 4 listopada 1996. </li>
+Data or Private Data</a> (Dane publiczne czy&nbsp;dane prywatne), Dave Farber,
+<cite>Washington Post</cite>, 4 listopada 1996.</li>
  <li><a
 
href="https://web.archive.org/web/20151113122141/http://public-domain.org/";>Union
 for the Public Domain</a>&nbsp;&ndash; organizacja, która za&nbsp;swój cel
 stawia opór wobec przerostu potęgi praw autorskich i&nbsp;patentów
 i&nbsp;powrót do&nbsp;poprzedniego stanu.</li>
 </ul>
-
-<h4>Inne teksty</h4>
-
-<ul>
-    <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Filozofia Projektu 
GNU</a></li>
-    <li><a
-href="http://www.computerworld.com/article/2596679/networking/copy-protection--just-say-no.html";
-id="copy-protection">Copy Protection: Just Say No</a> (Zabezpieczenia
-przeciw kopiowaniu&nbsp;&ndash; powiedzcie nie), opublikowane w&nbsp;piśmie
-Computer World.</li>
-</ul>
 </div>
 
 <hr class="thin" />
@@ -564,7 +554,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/04/25 16:33:48 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/savingeurope.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/savingeurope.pl.html,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- philosophy/savingeurope.pl.html   31 Dec 2017 08:24:45 -0000   1.39
+++ philosophy/savingeurope.pl.html   9 Jul 2019 14:41:27 -0000    1.40
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-05-06" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Ratując Europę przed patentami na&nbsp;oprogramowanie - Projekt GNU -
@@ -40,33 +40,29 @@
 Patenty już wprowadziły zamęt w&nbsp;wolnym oprogramowaniu. W&nbsp;latach
 80. posiadacze patentów na&nbsp;szyfrowanie z&nbsp;użyciem klucza
 publicznego całkowicie zakazali stosowania wolnego oprogramowania w&nbsp;tej
-dziedzinie. Chcieli również unicestwić <acronym title="Pretty Good
-Privacy">PGP</acronym> ale&nbsp;napotkawszy powszechny sprzeciw, poszli
-na&nbsp;kompromis: do&nbsp;<acronym>PGP</acronym> dołożono ograniczenia,
-żeby przestało być wolne. (Po tym, jak wygasł najbardziej ogólny patent,
+dziedzinie. Chcieli również unicestwić PGP ale&nbsp;napotkawszy powszechny
+sprzeciw, poszli na&nbsp;kompromis: do&nbsp;PGP dołożono ograniczenia, żeby
+przestało być wolne. (Po tym, jak wygasł najbardziej ogólny patent,
 zaczęliśmy prace nad&nbsp;GNU Privacy Guard).</p>
 <p>
-Compuserve opracował format graficzny <abbr title="Graphics Interchange
-Format">GIF</abbr>, po&nbsp;czym oniemiał, gdy Unisys zagroził procesem im
-i&nbsp;każdemu innemu, kto konstruowałby albo&nbsp;uruchamiał programy
-tworzące <abbr>GIF</abbr>-y. Unisys uzyskał patent na&nbsp;algorytm
-kompresji danych <abbr title="Lempel-Ziv-Welch">LZW</abbr> z&nbsp;którego
-korzysta się na&nbsp;pewnym etapie kodowania obrazu do&nbsp;postaci,
-<abbr>GIF</abbr>, i&nbsp;odmawia zezwolenia na&nbsp;używanie
-<abbr>LZW</abbr> w&nbsp;wolnym oprogramowaniu (<a
+Compuserve opracował format graficzny GIF, po&nbsp;czym oniemiał, gdy Unisys
+zagroził procesem im i&nbsp;każdemu innemu, kto konstruowałby
+albo&nbsp;uruchamiał programy tworzące GIF-y. Unisys uzyskał patent
+na&nbsp;algorytm kompresji danych LZW z&nbsp;którego korzysta się
+na&nbsp;pewnym etapie kodowania obrazu do&nbsp;postaci, GIF, i&nbsp;odmawia
+zezwolenia na&nbsp;używanie LZW w&nbsp;wolnym oprogramowaniu (<a
 href="#ft2">2</a>). Wskutek tego, w&nbsp;USA każdy autor wolnego
 oprogramowania, które umożliwia generowanie prawdziwych kompresowanych
-<abbr>GIF</abbr>-ów naraża się na&nbsp;proces sądowy.</p>
+GIF-ów naraża się na&nbsp;proces sądowy.</p>
 <p>
 W&nbsp;USA i&nbsp;niektórych innych krajach nie&nbsp;można rozwijać wolnego
-oprogramowania obsługującego <abbr title="MPEG-1 Audio Layer
-3">MP3</abbr>&nbsp;– w&nbsp;1998 amerykańskim programistom, którzy napisali
-wolne programy do&nbsp;generowania plików <abbr>MP3</abbr> zagrożono
-procesami o&nbsp;naruszenie patentu i&nbsp;zmuszono ich do&nbsp;wycofania
-tych programów z&nbsp;obiegu. Niektóre z&nbsp;nich są teraz rozprowadzane
-w&nbsp;krajach europejskich, ale&nbsp;jeśli Europejski Urząd Patentowy
-wprowadzi w&nbsp;życie planowane zmiany, również i&nbsp;tu mogą stać się
-nieosiągalne.</p>
+oprogramowania obsługującego MP3&nbsp;– w&nbsp;1998 amerykańskim
+programistom, którzy napisali wolne programy do&nbsp;generowania plików MP3
+zagrożono procesami o&nbsp;naruszenie patentu i&nbsp;zmuszono ich
+do&nbsp;wycofania tych programów z&nbsp;obiegu. Niektóre z&nbsp;nich są
+teraz rozprowadzane w&nbsp;krajach europejskich, ale&nbsp;jeśli Europejski
+Urząd Patentowy wprowadzi w&nbsp;życie planowane zmiany, również i&nbsp;tu
+mogą stać się nieosiągalne.</p>
 <p>
 Nieco później w&nbsp;1998 Microsoft zagroził World Wide Web, uzyskując
 patent na&nbsp;arkusze stylów&nbsp;- po&nbsp;zachęceniu WWW Consortium
@@ -122,19 +118,20 @@
 <h4>Przypisy</h4>
 
 <ol>
-<li><a id="ft1"></a>Europejski Urząd Patentowy, używany w&nbsp;wielu krajach
-europejskich, wydał sporą liczbę patentów dotyczących oprogramowania, 
które
-przedstawiono jako coś innego niż patenty na&nbsp;oprogramowanie. Obecnie
-rozważana zmiana dawałaby zielone światło nieograniczonemu patentowaniu
-algorytmów i&nbsp;cech programów, co ogromnie zwiększyłoby liczbę 
wydawanych
-patentów na&nbsp;oprogramowanie.</li>
-
-<li><a id="ft2"></a>Unisys wydał zręcznie sformułowane oświadczenie, które
-często uważa się za&nbsp;przyzwolenie na&nbsp;wypuszczanie wolnych 
programów
-tworzących <abbr>GIF</abbr>-y, a&nbsp;które, moim zdaniem, takiego
-zezwolenia nie&nbsp;zawiera. Napisałem do&nbsp;ich działu prawnego prosząc
+<li id="ft1">Europejski Urząd Patentowy, używany w&nbsp;wielu krajach 
europejskich, wydał
+sporą liczbę patentów dotyczących oprogramowania, które przedstawiono jako
+coś innego niż patenty na&nbsp;oprogramowanie. Obecnie rozważana zmiana
+dawałaby zielone światło nieograniczonemu patentowaniu algorytmów
+i&nbsp;cech programów, co ogromnie zwiększyłoby liczbę wydawanych patentów
+na&nbsp;oprogramowanie.</li>
+
+<li id="ft2">Unisys wydał zręcznie sformułowane oświadczenie, które 
często uważa się
+za&nbsp;przyzwolenie na&nbsp;wypuszczanie wolnych programów tworzących
+GIF-y, a&nbsp;które, moim zdaniem, takiego zezwolenia
+nie&nbsp;zawiera. Napisałem do&nbsp;ich działu prawnego prosząc
 o&nbsp;wyjaśnienie lub&nbsp;ewentualna zmianę polityki,
 ale&nbsp;nie&nbsp;otrzymałem odpowiedzi.</li>
+
 </ol>
 
 <hr />
@@ -188,11 +185,27 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2007 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 2017, 2018 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
-Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -204,11 +217,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/12/31 08:24:45 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.html,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.html    18 Nov 2016 
07:32:52 -0000   1.38
+++ philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.html    9 Jul 2019 
14:41:27 -0000    1.39
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2015-11-21" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Komu tak na&nbsp;prawdę służy ten serwer? - Projekt GNU - Fundacja 
Wolnego
@@ -29,13 +29,13 @@
 inną metodą pozwolenia obcej osobie kontrolowania naszego sposobu
 przetwarzania danych.</strong></p>
 
-SaaSS znaczy, że&nbsp;używacie usługę udostępnianą przez kogoś innego
+<p>SaaSS znaczy, że&nbsp;używacie usługę udostępnianą przez kogoś innego
 w&nbsp;zamian za&nbsp;uruchamianie własnej kopii programu. Termin jest nasz;
 artykuły i&nbsp;reklamy nie używają go i&nbsp;nie powiedzą wam 
czy&nbsp;dany
 serwis jest SaaSS. Zamiast tego, będą używali niejasnego terminu
 &bdquo;chmura&rdquo;, który łączy SaaSS z&nbsp;innymi praktykami,
 nadużywającymi i&nbsp;nie. Za&nbsp;pomocą wyjaśnień i&nbsp;przykładów
-na&nbsp;tej stronie, sami rozróżnicie czy&nbsp;dany serwis jest SaaSS.
+na&nbsp;tej stronie, sami rozróżnicie czy&nbsp;dany serwis jest SaaSS.</p>
 
 <h3>Podstawy: Jak oprogramowanie własnościowe zabiera nam wolność</h3>
 
@@ -211,7 +211,7 @@
 a&nbsp;&bdquo;wolnym&rdquo;. Kod źródłowy, który jest otwartym <a
 href="/philosophy/free-open-overlap.html">jest, prawie zawsze,
 wolnym</a>. Jednak&nbsp;pomysł <a
-href="http://opendefinition.org/software-service";>serwisu &bdquo;open
+href="https://opendefinition.org/ossd/";>serwisu &bdquo;open
 software&rdquo;</a> w&nbsp;znaczeniu, że&nbsp;oprogramowanie
 na&nbsp;serwerze jest otwarte i/lub wolne, nie zajmuje się problemem
 z&nbsp;SaaSS.</p>
@@ -420,11 +420,12 @@
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
-<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
-z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
-poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+<p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody kontaktu
+z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a
+href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających
+odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać
+na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
@@ -446,36 +447,32 @@
 ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
 tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
 w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br />
-Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
-i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br /> Więcej
+informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji
+tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a
+href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
 </div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 2010, 2013, 2015 Richard Stallman</p>
 
-<p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
-utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
-licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>
-lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
-Francisco, California 94105, USA.</p>
+<p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -487,11 +484,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:52 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/why-copyleft.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/why-copyleft.pl.html,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- philosophy/why-copyleft.pl.html   15 Dec 2018 13:45:49 -0000   1.39
+++ philosophy/why-copyleft.pl.html   9 Jul 2019 14:41:27 -0000    1.40
@@ -6,7 +6,7 @@
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-12-11" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Dlaczego copyleft? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)</title>
@@ -53,12 +53,13 @@
 </p>
 
 <p>
-Udostępnienie kodu na&nbsp;zasadach jednej z&nbsp;licencji BSD
-lub&nbsp;innych liberalnych licencji niezgodnych z&nbsp;copyleft nie jest
-złe; program wciąż pozostaje wolnym oprogramowaniem i&nbsp;wciąż jest 
darem
-dla naszej społeczności. Ale&nbsp;jest to kiepskie rozwiązanie i&nbsp;w
-większości przypadków nie najlepsze, jeśli chodzi o promowanie wolności
-użytkowników do&nbsp;rozpowszechniania i&nbsp;zmieniania oprogramowania.
+Udostępnienie kodu na&nbsp;zasadach <a href="/licenses/bsd.html">jednej
+z&nbsp;licencji BSD</a> lub&nbsp;innych liberalnych licencji niezgodnych
+z&nbsp;copyleft nie jest złe; program wciąż pozostaje wolnym oprogramowaniem
+i&nbsp;wciąż jest darem dla naszej społeczności. Ale&nbsp;jest to kiepskie
+rozwiązanie i&nbsp;w większości przypadków nie najlepsze, jeśli chodzi o
+promowanie wolności użytkowników do&nbsp;rozpowszechniania i&nbsp;zmieniania
+oprogramowania.
 </p>
 
 <div class="translators-notes">
@@ -107,25 +108,24 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
-   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 2003, 2007, 2008, 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
-Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -137,11 +137,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2018/12/15 13:45:49 $
+$Date: 2019/07/09 14:41:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]