www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/software/po for-windows.hr.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/software/po for-windows.hr.po
Date: Fri, 5 Jul 2019 08:29:58 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/07/05 08:29:58

Removed files:
    software/po  : for-windows.hr.po 

Log message:
    Remove obsolete file.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/for-windows.hr.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=0

Patches:
Index: for-windows.hr.po
===================================================================
RCS file: for-windows.hr.po
diff -N for-windows.hr.po
--- for-windows.hr.po  11 Jan 2018 13:01:20 -0000   1.31
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,845 +0,0 @@
-# Croatian translation of http://www.gnu.org/software/for-windows.html
-# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the original article.
-# Martina Bebek <address@hidden>, 2013.
-# Sept 2016: trivial update of a few strings (T. Godefroy)
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: for-windows.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-01-11 12:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-13 23:19+0100\n"
-"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
-"Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
-"Language: hr\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-02-13 03:55+0000\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
-
-#. type: Content of: <title>
-msgid "Free Software for Windows - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr ""
-"Slobodni softver za Windowse - Projekt GNU - Zaklada za slobodni softver"
-
-#. type: Content of: <h2>
-msgid "Free Software for Windows"
-msgstr "Slobodni softver za Windowse"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Here is a list of popular free software applications that run on Microsoft "
-"Windows &mdash; along with the proprietary applications they replace. If you "
-"are still a Windows user, you can take a first step towards free software by "
-"installing these applications."
-msgstr ""
-"Donosimo popis popularnog slobodnog softvera koji je moguće pokrenuti na "
-"Microsoftovim Windowsima &mdash; uz popis vlasničkih programa koje "
-"zamjenjuju. Ako ste još uvijek korisnik Windowsa, možete napraviti prvi "
-"korak prema slobodnom softveru instalirajući ove aplikacije."
-
-#. type: Content of: <div><a>
-# | <a [-href=\"http://www.upgradefromwindows8.com\";>-]
-# | {+href=\"http://upgradefromwindows.com\";>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"http://www.upgradefromwindows8.com\";>"
-msgid "<a href=\"http://upgradefromwindows.com\";>"
-msgstr "<a href=\"http://www.upgradefromwindows8.com\";>"
-
-#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
-msgid "Close Windows, Open Doors"
-msgstr "Zatvorite prozore, otvorite vrata"
-
-#. type: Content of: <div>
-msgid "</a>"
-msgstr "</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When we say these application programs are <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
-"\">free software</a>, we're talking about freedom, not price. It means that "
-"you are free to use these programs constructively, either alone or in a "
-"community, while respecting the freedom of others. The source code is "
-"available, so that you can study the software, adapt it to your needs, fix "
-"bugs, and release versions with new features. You can also convince or pay "
-"others to do these things for you. You are also free to give away and free "
-"to sell copies, under the terms of the applicable free software license. "
-"These programs are free software because <em>you have freedom</em> in using "
-"them. Free software develops under the control of its users."
-msgstr ""
-"Kada kažemo da su ovi primjenski programi <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
-"\">slobodni softver</a>, govorimo o slobodi, ne cijeni. To znači da ste "
-"slobodni u korištenju ovih programa, bilo sami, bilo u zajednici, uz "
-"poštivanje slobode drugih. Izvorni kod je dostupan, te možete proučiti "
-"softver, prilagoditi ga svojim potrebama, ispraviti nedostatke i izdavati "
-"verzije s dodatnim mogućnostima. Možete i nagovoriti nekoga ili platiti "
-"nekomu da napravi sve ovo za vas. Također, slobodni ste dijeliti ili "
-"prodavati kopije, sve dok se pridržavate uvjeta licenci slobodnog softvera. "
-"Ovi programi su slobodni softver jer ste <em>slobodni</em> u njihovu "
-"korištenju. Razvoj slobodnog softvera kontroliraju njegovi korisnici."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Microsoft Windows is a clear and instructive example of nonfree software. "
-"Its source code is a secret, so programmers cannot learn from it, fix it, "
-"adapt it to their clients (your) needs, or even verify what it really does. "
-"If you share copies with your neighbors, you will be called a &ldquo;"
-"pirate&rdquo;, and users have been threatened with imprisonment for this. "
-"Nonfree software is completely controlled by its developer, who also has "
-"power over the users. We started the free software movement because <a href="
-"\"/philosophy/freedom-or-power.html\">this power is unjust</a>."
-msgstr ""
-"Microsoftovi Windowsi su jasan i poučan primjer neslobodnog softvera. "
-"Izvorni kod im je tajan, stoga ga programeri ne mogu proučavati, mijenjati "
-"ga, prilagođavati ga potrebama svojih klijenata (tj. vama); čak ne mogu "
-"utvrditi što to točno oni rade. Ukoliko dijelite kopije svojim susjedima 
bit "
-"ćete proglašeni &ldquo;piratom&rdquo; - korisnicima se prijetilo zatvorskim 
"
-"kaznama zbog ovoga. Neslobodan softver je u potpunosti kontroliran od strane "
-"razvijatelja, koji tako dobiva i moć nad korisnicima. Započeli smo s "
-"pokretom za slobodan softver jer <a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html"
-"\">ovakva moć je nepravedna</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Using free software on Microsoft Windows (or any nonfree operating system) "
-"is the first step towards freedom, but it does not get you all the way "
-"there. You're still under Microsoft's power as long as you use Windows."
-msgstr ""
-"Korištenje slobodnog softvera na Microsoftovim Windowsima (ili na bilo kojem 
"
-"drugom neslobodnom operacijskom sustavu) jest prvi korak prema slobodi, "
-"međutim, preostaje ih još mnogo. Sve dok koristite Windowse, ostajete pod "
-"Microsoftovom vlašću."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"So the next step is to replace Windows with a <a href=\"/distros/\">free "
-"operating system such as GNU/Linux</a>."
-msgstr ""
-"Stoga, sljedeći korak jest zamjena Windowsa s nekim <a href=\"/distros/"
-"\">slobodnim operacijskim sustavom, kao Å¡to je GNU/Linux</a>.."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>However, on this page we're concerned with the first step.</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>Međutim, na ovoj stranici, pozabavit ćemo se tim prvim korakom.</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <table><thead><tr><th>
-#, fuzzy
-msgid "Category"
-msgstr "Kategorija"
-
-#. type: Content of: <table><thead><tr><th>
-#, fuzzy
-msgid "Free program<a href=\"#f1\"><sup>1</sup></a>"
-msgstr "Slobodan program<a href=\"#f1\"><sup>1</sup></a>"
-
-#. type: Content of: <table><thead><tr><th>
-msgid "Replacement for"
-msgstr "Zamjena za"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Graphics and Design"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#Dia\">Dia</a>"
-msgstr "<a href=\"#Dia\">Dia</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Microsoft Visio"
-msgstr "Microsoft Visio"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#GIMP\">GIMP</a>"
-msgstr "<a href=\"#GIMP\">GIMP</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Photoshop, Paint Shop Pro"
-msgstr "Photoshop, Paint Shop Pro"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#Inkscape\">Inkscape</a>"
-msgstr "<a href=\"#Inkscape\">Inkscape</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, CorelDraw, Xara Xtreme"
-msgstr "Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, CorelDraw, Xara Xtreme"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Internet"
-msgstr "Internet"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#ClawsMail\">Claws Mail</a>"
-msgstr "<a href=\"#ClawsMail\">Claws Mail</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Outlook, Outlook Express"
-msgstr "Outlook, Outlook Express"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#GNUnet\">GNUnet</a>"
-msgstr "<a href=\"#GNUnet\">GNUnet</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-#, fuzzy
-msgid "Napster, etc."
-msgstr "Napster itd."
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#Pidgin\">Pidgin</a>"
-msgstr "<a href=\"#Pidgin\">Pidgin</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-#, fuzzy
-msgid "Trillian, AIM, MSN, Yahoo, ICQ chat clients"
-msgstr "Trillian, AIM, MSN, Yahoo, chat klijente ICQ"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#IceCat\">GNU IceCat</a>"
-msgstr "<a href=\"#IceCat\">GNU IceCat</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Firefox<a href=\"#f2\"><sup>2</sup></a>, Chrome, Internet Explorer"
-msgstr "Firefox<a href=\"#f2\"><sup>2</sup></a>, Chrome, Internet Explorer"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-# | <a [-href=\"#Pidgin\">Pidgin</a>-] {+href=\"#Iridium\">Iridium</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"#Pidgin\">Pidgin</a>"
-msgid "<a href=\"#Iridium\">Iridium</a>"
-msgstr "<a href=\"#Pidgin\">Pidgin</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#QupZilla\">QupZilla</a>"
-msgstr "<a href=\"#QupZilla\">QupZilla</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#qBittorrent\">qBittorrent</a>"
-msgstr "<a href=\"#qBittorrent\">qBittorrent</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "BitTorrent"
-msgstr "BitTorrent"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#Tribler\">Tribler</a>"
-msgstr "<a href=\"#Tribler\">Tribler</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Live USB Systems"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-# | <a [-href=\"#Scribus\">Scribus</a>-] {+href=\"#Rufus\">Rufus</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"#Scribus\">Scribus</a>"
-msgid "<a href=\"#Rufus\">Rufus</a>"
-msgstr "<a href=\"#Scribus\">Scribus</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Windows USB/DVD Download Tool, WinToFlash, Windows USB Installer Maker"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-# | <a [-href=\"#GNUnet\">GNUnet</a>-] {+href=\"#UNetbootin\">UNetbootin</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"#GNUnet\">GNUnet</a>"
-msgid "<a href=\"#UNetbootin\">UNetbootin</a>"
-msgstr "<a href=\"#GNUnet\">GNUnet</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Multimedia"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#Blender3D\">Blender3D</a>"
-msgstr "<a href=\"#Blender3D\">Blender3D</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Maya, 3DSMax"
-msgstr "Maya, 3DSMax"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#VLC\">VideoLan Client (VLC)</a>"
-msgstr "<a href=\"#VLC\">VideoLan Client (VLC)</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Windows Media Player, PowerDVD"
-msgstr "Windows Media Player, PowerDVD"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Office and Productivity"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#LibreOffice\">LibreOffice</a>"
-msgstr "<a href=\"#LibreOffice\">LibreOffice</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Microsoft Office"
-msgstr "Microsoft Office"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-# | <a [-href=\"#MinGW\">MinGW</a>-] {+href=\"#Evince\">Evince</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"#MinGW\">MinGW</a>"
-msgid "<a href=\"#Evince\">Evince</a>"
-msgstr "<a href=\"#MinGW\">MinGW</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Adobe Reader, Reader (Windows 8), Nitro PDF Reader"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Publishing"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#Scribus\">Scribus</a>"
-msgstr "<a href=\"#Scribus\">Scribus</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "PageMaker, InDesign, QuarkXPress"
-msgstr "PageMaker, InDesign, QuarkXPress"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Programming Utilities"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "<a href=\"#MinGW\">MinGW</a>"
-msgstr "<a href=\"#MinGW\">MinGW</a>"
-
-#. type: Content of: <table><tbody><tr><td>
-msgid "Microsoft Visual C++"
-msgstr "Microsoft Visual C++"
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"This is a selection of the more common free software applications available "
-"for the Microsoft Windows platform, and is nothing like a comprehensive list."
-msgstr ""
-"Ovo je samo odabir nekih poznatijih slobodnih programa dostupnih za "
-"Microsoftove Windowse, ne iscrpan popis."
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"Why not recommend Firefox? As explained in our <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">Free Software Definition</a>, all four freedoms must be available on "
-"both a commercial and non-commercial basis. Mozilla's trademark policy "
-"serves to limit Freedom 2 to gratis distribution only, making the software "
-"nonfree."
-msgstr ""
-"Zašto ne preporučamo Firefox? Kao što je objašnjeno u našoj <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">definiciji slobodnog softvera</a>, sve četiri "
-"slobode moraju biti omogućene i u komercijalnom i u nekomercijalnom "
-"korištenju. Mozillino štićenje <i>trademarka</i> ograničava 2. slobodu 
samo "
-"na besplatno distribuiranje, što čini program neslobodnim."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/dia.html\";>Dia</a>"
-msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/dia.html\";>Dia</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Dia is designed to be much like the proprietary Microsoft program 'Visio'. "
-"It can be used to draw many different kinds of diagrams. It currently has "
-"special objects to help draw entity relationship diagrams, UML diagrams, "
-"flowcharts, network diagrams, and simple circuits. It is also possible to "
-"add support for new shapes by writing simple XML files, using a subset of "
-"SVG to draw the shape."
-msgstr ""
-"Dia je dizajnirana da bude poput vlasničkog Microsoftova programa \"Visio\". 
"
-"Može se koristiti za crtanje mnogo vrsta dijagrama. Trenutno ima posebne "
-"objekte za crtanje E-R dijagrama, UML dijagrama, dijagrama toka, mrežnih "
-"dijagrama i jednostavnih sklopova. Moguće je dodati podršku za nove oblike "
-"pišući jednostavne XML datoteke, koristeći podskup SVG-a kako bi se 
nacrtao "
-"oblik."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It can load and save diagrams to a custom XML format (gzipped by default, to "
-"save space), can export diagrams to EPS or SVG formats and can print "
-"diagrams (including ones that span multiple pages)."
-msgstr ""
-"Može otvarati i spremati dijagrame u prilagođenom XML formatu (zadano u 
gzip-"
-"u, kako bi se sačuvao prostor), može eksportirati dijagrame u formate EPS "
-"ili SVG i može ispisivati dijagrame (uključujući i one na nekoliko 
stranica)."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/gimp.html\";>GIMP</a>"
-msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/gimp.html\";>GIMP</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It can be used as a "
-"simple paint program, an expert quality photo retouching program, an online "
-"batch processing system, a mass production image renderer, an image format "
-"converter, etc."
-msgstr ""
-"GIMP je skraćenica od GNU Image Manipulation Program (GNU-ov program za "
-"rukovanje slikama). Može se koristiti kao jednostavan program za crtanje, "
-"kao profesionalni program za retuširanje fotografija, kao online sustav za "
-"skupnu obradu, za masovno renderiranje slika, kao konverter formata itd."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
-"ins and extensions to do just about anything."
-msgstr ""
-"GIMP je vrlo proširiv - osmišljen je kao program s kojim se uz ekstenzije i 
"
-"dodatke može napraviti gotovo sve."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"<i>Anyone who is familiar with the GNU/Linux operating system has probably "
-"seen/used the GIMP at some stage. In terms of compatibility, GIMP can open/"
-"manipulate the PhotoShop <b>PSD</b> format and the Paint Shop Pro <b>PSP</b> "
-"format.</i>"
-msgstr ""
-"<i>Svatko tko je upoznat s operativnim sustavom GNU/Linux se vjerojatno "
-"susreo s GIMP-om u nekom trenutku. Što se tiče kompatibilnosti, GIMP može "
-"otvarati i uređivati PhotoShopov format <b>PSD</b> i Paint Shop Proov "
-"format<b>PSP</b>.</i>"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://www.inkscape.org/\";>Inkscape</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.inkscape.org/\";>Inkscape</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Inkscape is an vector graphics editor, with capabilities similar to "
-"Illustrator, Freehand, CorelDraw, or Xara Xtreme using the W3C standard "
-"Scalable Vector Graphics (SVG) file format. Supported SVG features include "
-"shapes, paths, text, markers, clones, alpha blending, transforms, gradients, "
-"patterns, and grouping."
-msgstr ""
-"Inkscape je program za vektorsku grafiku, s mogućnostima nalik Illustratoru, 
"
-"Freehandu, CorelDrawu ili Xari Xtreme, a koristi format SVG (scalable vector "
-"graphics) po W3C standardima. Podržane mogućnosti SVG-a su oblici, putevi, "
-"tekst, markeri, kloniranje, alfa blending, transformiranje, gradijenti, "
-"uzorci i grupiranje."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Inkscape also supports Creative Commons meta-data, node editing, layers, "
-"complex path operations, bitmap tracing, text-on-path, flowed text, direct "
-"XML editing, and more. It imports formats such as JPEG, PNG, TIFF, and "
-"others and exports PNG as well as multiple vector-based formats."
-msgstr ""
-"Inkscape tekođer podržava meta-podatke Creative Commons, uređivanje 
čvorova, "
-"slojeve, kompleksne operacije s putevima, praćenja po bitmapi, text-on-path, 
"
-"direktno uređivanje XML-ova itd. Importira formate JPEG, PNG, TIFF i druge, "
-"a ekportira PNG i nekoliko vektorskih formata."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"/software/gnuzilla/\">GNU IceCat</a>"
-msgstr "<a href=\"/software/gnuzilla/\">GNU IceCat</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"IceCat is the GNU version of the Firefox browser. It is entirely free "
-"software, which does not recommend non-free plugins and addons. It also "
-"features built-in privacy-protecting features."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-# | <a [-href=\"http://directory.fsf.org/pidgin.html\";>Pidgin</a>-]
-# | {+href=\"https://directory.fsf.org/wiki/Iridium\";>Iridium</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/pidgin.html\";>Pidgin</a>"
-msgid "<a href=\"https://directory.fsf.org/wiki/Iridium\";>Iridium</a>"
-msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/pidgin.html\";>Pidgin</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Iridium is a free/libre Chromium-based web browser, with privacy "
-"enhancements in several key areas. Automatic transmission of partial "
-"queries, keywords and metrics to central services is inhibited and only "
-"occurs with consent. In addition, all the builds are reproducible, and "
-"modifications are auditable."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://www.claws-mail.org/\";>Claws Mail</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.claws-mail.org/\";>Claws Mail</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Claws Mail is designed to be familiar to new users coming from other popular "
-"email clients, as well as experienced users."
-msgstr ""
-"Claws Mail je dizajniran i za nove korisnike koji prelaze s drugih poznatih "
-"klijenata e-pošte, ali i za iskusne korisnike."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://gnunet.org\";>GNUnet</a>"
-msgstr "<a href=\"http://gnunet.org\";>GNUnet</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNUnet is a framework for secure peer-to-peer networking that does not use "
-"any centralized or otherwise trusted services. A first service implemented "
-"on top of the networking layer allows anonymous censorship-resistant file-"
-"sharing. GNUnet uses a simple, excess-based economic model to allocate "
-"resources. Peers in GNUnet monitor each others behavior with respect to "
-"resource usage; peers that contribute to the network are rewarded with "
-"better service."
-msgstr ""
-"GNUnet je okvir za sigurno <i>peer-to-peer</i> umrežavanje koji ne koristi "
-"niti jedan centraliziran ili inače pouzdan servis. Prvi servis "
-"implementiran na mrežnom sloju omogućava anonimno dijeljenje datoteka "
-"otporno na cenzuru. GNUnet korisit jednostavan ekonomski model viškova pri "
-"raspodjeli resursa. Korisnici GNUneta međusobno prate potrošnju resursa, te 
"
-"su korisnici koji najviše doprinose mreži nagrađivani boljom uslugom."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/pidgin.html\";>Pidgin</a>"
-msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/pidgin.html\";>Pidgin</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Pidgin (Gaim) is a multi-protocol instant messaging client, with support for:"
-msgstr ""
-"Pdigin (Gaim) je klijent za instantne poruke koji koristi više protokola, a "
-"podržava:"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "AIM (Oscar and TOC protocols),"
-msgstr "AIM (protokoli Oscar i TOC),"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "ICQ,"
-msgstr "ICQ,"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "MSN Messenger,"
-msgstr "MSN Messenger,"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "Yahoo,"
-msgstr "Yahoo,"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "IRC,"
-msgstr "IRC,"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "Jabber,"
-msgstr "Jabber,"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "Novell,"
-msgstr "Novell,"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "Gadu-Gadu, and"
-msgstr "Gadu-Gadu, i"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "Zephyr networks."
-msgstr "Zephyr networks."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Pidgin also supports plugins, for additional functionality."
-msgstr "Dodatna funkcionalnost se može dobiti koristeći dodatke za Pidgin."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://www.qupzilla.com/\";>QupZilla</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.qupzilla.com/\";>QupZilla</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"QupZilla is a cross-platform web browser with a unified RSS reader, history "
-"and bookmarks in a single window."
-msgstr ""
-"QupZilla je višeplatformski pretraživač interneta s uključenim čitačem 
RSS-"
-"ova, poviješću pregledavanja i oznakama."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://www.qbittorrent.org/\";>qBittorrent</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.qbittorrent.org/\";>qBittorrent</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"qBittorrent is an application that enables its users to share files over the "
-"internet."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"https://www.tribler.org/\";>Tribler</a>"
-msgstr "<a href=\"https://www.tribler.org/\";>Tribler</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-# | Tribler is an application that enables its users to find, enjoy and share
-# | video, audio, pictures, and other things. {+It implements anonymous
-# | downloads with strong encryption, onion routing and hidden seeding.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Tribler is an application that enables its users to find, enjoy and share "
-#| "video, audio, pictures, and other things."
-msgid ""
-"Tribler is an application that enables its users to find, enjoy and share "
-"video, audio, pictures, and other things. It implements anonymous downloads "
-"with strong encryption, onion routing and hidden seeding."
-msgstr ""
-"Tribler je program koji korisnicima omogućava pretraživanje, korištenje i "
-"dijeljenje videa, audija, slika i dr."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-# | <a [-href=\"http://www.scribus.net/\";>Scribus</a>-]
-# | {+href=\"https://rufus.akeo.ie/\";>Rufus</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"http://www.scribus.net/\";>Scribus</a>"
-msgid "<a href=\"https://rufus.akeo.ie/\";>Rufus</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.scribus.net/\";>Scribus</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Rufus is a program that formats and creates bootable USB flash drives. "
-"Usually, Rufus is used to burn ISO files (images of an operating system) "
-"onto USB sticks in order to install that operating system.\tIt currently "
-"works only on Windows."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-# | <a [-href=\"http://gnunet.org\";>GNUnet</a>-]
-# | {+href=\"https://unetbootin.github.io/\";>UNetbootin</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"http://gnunet.org\";>GNUnet</a>"
-msgid "<a href=\"https://unetbootin.github.io/\";>UNetbootin</a>"
-msgstr "<a href=\"http://gnunet.org\";>GNUnet</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Similar to Rufus, UNetbootin is a program that allows you to create bootable "
-"USB flash drives by burning an ISO (operating system image) onto a USB "
-"stick. UNetbootin is cross-platform."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/blender.html\";>Blender 3D</a>"
-msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/blender.html\";>Blender 3D</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Blender is the first and only fully integrated 3D graphics creation suite "
-"allowing modeling, animation, rendering, post-production, realtime "
-"interactive 3D and game creation and playback with cross-platform "
-"compatibility."
-msgstr ""
-"Blender je prvi i jedini u potpunosti integriran paket za stvaranje 3D "
-"grafike, koji se može koristiti za modeliranje, animaciju, renderiranje, "
-"post-produkciju, stvaranje i pokretanje interaktivnih igara i 3D-a u "
-"stvarnom vremenu, te posjeduje višeplatformsku kompatibilnost."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://videolan.org/vlc/\";>VideoLAN Client (VLC)</a>"
-msgstr "<a href=\"http://videolan.org/vlc/\";>VideoLAN Client (VLC)</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"VLC (initially VideoLAN Client) is a highly portable multimedia player for "
-"various audio and video formats (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, OGG, "
-"etc.) as well as DVDs, VCDs, and various streaming protocols. It can also be "
-"used as a server to stream in unicast or multicast in IPv4 or IPv6 on a high-"
-"bandwidth network."
-msgstr ""
-"VLC (prvotno VideoLAN Client) je portabilan svirač multimedije, koji "
-"podržava mnoge formate audija i videa (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, "
-"OGG itd.) kao i DVD-e, VCD-e i mnoge protokole strujanja. Može se koristiti "
-"kao poslužitelj za strujanje prema jednom (<i>unicast</i>) ili više "
-"klijenata (<i>multicast</i>) koristeći IPv4 ili IPv6 na širokopojasnim "
-"mrežama."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://www.libreoffice.org/\";>LibreOffice</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.libreoffice.org/\";>LibreOffice</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"LibreOffice is a multi-platform office productivity suite compatible with "
-"all major file formats."
-msgstr ""
-"LibreOffice je višeplatformski paket uredskih programa kompatibilan sa svim "
-"poznatijim formatima datoteka."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-# | <a [-href=\"http://www.inkscape.org/\";>Inkscape</a>-]
-# | {+href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Downloads\";> Evince</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"http://www.inkscape.org/\";>Inkscape</a>"
-msgid "<a href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Downloads\";> Evince</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.inkscape.org/\";>Inkscape</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Evince is a document viewer for multiple formats, including PDF, Postscript, "
-"and DVI."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://www.scribus.net/\";>Scribus</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.scribus.net/\";>Scribus</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Scribus is a desktop publishing application, like Adobe PageMaker or Adobe "
-"InDesign from the proprietary software world. It is free software, "
-"distributed under the terms of the Gnu General Public License."
-msgstr ""
-"Scribus je program za stolno izdavaštvo, poput vlasničkih programa Adobe "
-"PageMaker ili Adobe InDesign. Scribus je slobodan softver, distribuiran pod "
-"licencom Gnu General Public License."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Scribus supports many major graphic formats including most all of the "
-"standard ones used in DTP in addition to SVG import and export."
-msgstr ""
-"Scribus podržava mnoge poznate grafičke formate, uključujući i većinu "
-"standardnih koji se koriste u DTP-u (uz mogućnost importiranja i "
-"eksportiranja SVG-a)."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://www.mingw.org\";>MinGW</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.mingw.org\";>MinGW</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"MinGW (Minimalist GNU for Windows) provides many of the GNU programming "
-"utilities on Windows. It includes the GNU Compiler Collection (GCC), "
-"Binutils, GNU Debugger (GDB), Make, and more."
-msgstr ""
-"MinGW (Minimalist GNU for Windows) donosi mnoge GNU-ove programerske alate "
-"na Windowse, što uključuje GNU Compiler Collection (GCC), Binutils, Gnu "
-"Debugger (GDB), Make i mnoge druge."
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#. type: Content of: <div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr " "
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
-"address@hidden\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
-"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i ostale ispravke ili "
-"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
-
-#
-#
-#
-#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-#.     replace it with the translation of these two:
-#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
-#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
-#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
-#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
-#.     our web pages, see <a
-#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-#.     README</a>. 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
-"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
-"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
-"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
-"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
-"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
-"za prijevode</a>."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015,
-# | [-2016-] {+2016, 2017, 2018+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, "
-#| "2016 Free Software Foundation, Inc."
-msgid ""
-"Copyright &copy; 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, "
-"2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Copyright &copy; 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 "
-"Free Software Foundation, Inc."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
-"the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later "
-"version published by the Free Software Foundation; with no Invariant "
-"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts."
-msgstr ""
-"Ovaj tekst možete kopirati, distribuirati i/ili modificirati pod uvjetima "
-"licence GNU Free Documentation, verzija 1.2 ili kasnije, koje je objavila "
-"Zaklada za slobodan softver, bez nepromjenjivih dijelova, tekstova na "
-"naslovnici ili stražnjoj strani."
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#. type: Content of: <div><div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "<b>Prijevod</b>: Martina Bebek, 2013."
-
-#. timestamp start 
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Updated:"
-msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
-
-#~ msgid "Upgrade from Windows 8"
-#~ msgstr "Nadogradnja s Windowsa 8"
-
-#~ msgid "<strong>Replacement for:</strong> Maya, 3DSMax"
-#~ msgstr "<strong>Zamjena za:</strong> Maya, 3DSMax"
-
-#~ msgid "<strong>Replacement for:</strong> Microsoft Visio"
-#~ msgstr "<strong>Zamjena za:</strong> Microsoft Visio"
-
-#~ msgid "<strong>Replacement for:</strong> Photoshop, Paint Shop Pro"
-#~ msgstr "<strong>Zamjena za:</strong> Photoshop, Paint Shop Pro"
-
-#~ msgid "<strong>Replacement for:</strong> Napster, etc."
-#~ msgstr "<strong>Zamjena za:</strong> Napster, etc."
-
-#~ msgid "<strong>Replacement for:</strong> Microsoft Visual C++"
-#~ msgstr "<strong>Zamjena za:</strong> Microsoft Visual C++"
-
-#~ msgid "<strong>Replacement for:</strong> Outlook, Outlook Express"
-#~ msgstr "<strong>Zamjena za:</strong> Outlook, Outlook Express"
-
-#~ msgid "<strong>Replacement for:</strong> Microsoft Office"
-#~ msgstr "<strong>Zamjena za:</strong> Microsoft Office"
-
-#~ msgid "<strong>Replacement for:</strong> BitTorrent"
-#~ msgstr "<strong>Zamjena za:</strong> BitTorrent"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Replacement for:</strong> Mozilla Firefox, Google Chrome, "
-#~ "Microsoft Internet Explorer"
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Zamjena za:</strong> Mozilla Firefox, Google Chrome i Microsoft "
-#~ "Internet Explorer"
-
-#~ msgid "<b>Application:</b>"
-#~ msgstr "<b>Program:</b>"
-
-#~ msgid "<small>Upgrade from Windows 8</small>"
-#~ msgstr "<small>Nadogradnja s Windowsa 8</small>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]