www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po sitemap.html.translist


From: GNUN
Subject: www/server/po sitemap.html.translist
Date: Tue, 14 May 2019 12:56:52 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/05/14 12:56:52

Modified files:
    server/po   : sitemap.html.translist 

Log message:
    Automatic translation list update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.html.translist?cvsroot=www&r1=1.1006&r2=1.1007

Patches:
Index: sitemap.html.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.html.translist,v
retrieving revision 1.1006
retrieving revision 1.1007
diff -u -b -r1.1006 -r1.1007
--- sitemap.html.translist   9 May 2019 16:57:05 -0000    1.1006
+++ sitemap.html.translist   14 May 2019 16:56:51 -0000   1.1007
@@ -1427,8 +1427,8 @@
 مستخدمو غنو الذين لم يسمعوا عنه 
أبدًا</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,bg,/" -->
 <em>[bg] <a hreflang="bg" lang="bg" xml:lang="bg" 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.html">
 Потребители на GNU, които никога не са 
чували за GNU</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,ca,/" 
-->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html">
-Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU</a></em><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,cs,/" -->
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html">
+Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU</a><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,cs,/" -->
 <em>[cs] <a hreflang="cs" lang="cs" xml:lang="cs" 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs.html">
 Uživatelé GNU, kteří nikdy neslyšeli o GNU</a></em><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
 [de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.de.html">
@@ -2639,8 +2639,8 @@
 Licenses</a></span><br /><!--#if expr="$qs = /,ar,/" -->
 <em>[ar] <a hreflang="ar" lang="ar" xml:lang="ar" 
href="/licenses/licenses.ar.html">
 تراخيص</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/licenses/licenses.ca.html">
-Llicències</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/licenses/licenses.ca.html">
+Llicències</a><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
 [de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/licenses/licenses.de.html">
 Lizenzen</a><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,el,/" -->
 <em>[el] <a hreflang="el" lang="el" xml:lang="el" 
href="/licenses/licenses.el.html">
@@ -3343,8 +3343,8 @@
 <em>[bg] <a hreflang="bg" lang="bg" xml:lang="bg" 
href="/licenses/why-assign.bg.html">
 Защо ФСС изисква документи за прехвърляне 
на авторски права от сътрудниците
 си?</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/licenses/why-assign.ca.html">
-Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del 
copyright</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/licenses/why-assign.ca.html">
+Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del copyright</a><br 
/><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
 <em>[de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/licenses/why-assign.de.html">
 Warum der FSF das Copyright zugeordnet wird</a></em><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,es,/" -->
 [es] <a hreflang="es" lang="es" xml:lang="es" 
href="/licenses/why-assign.es.html">
@@ -3408,9 +3408,9 @@
 لماذا يجب ألا تستخدم غنو العمومية الصغرى لم
كتبتك القادمة</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,bg,/" -->
 <em>[bg] <a hreflang="bg" lang="bg" xml:lang="bg" 
href="/licenses/why-not-lgpl.bg.html">
 Защо не трябва да използвате Lesser GPL за 
следващата си библиотека</a></em><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/licenses/why-not-lgpl.ca.html">
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/licenses/why-not-lgpl.ca.html">
 Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per a 
la
-vostra pròxima biblioteca</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,de,/" -->
+vostra pròxima biblioteca</a><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" 
-->
 [de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/licenses/why-not-lgpl.de.html">
 Warum man die Lesser GPL nicht für die nächste Bibliothek verwenden 
sollte</a><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,es,/" -->
 [es] <a hreflang="es" lang="es" xml:lang="es" 
href="/licenses/why-not-lgpl.es.html">
@@ -3872,8 +3872,8 @@
 فلسفة مشروع غنو</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,bg,/" -->
 <em>[bg] <a hreflang="bg" lang="bg" xml:lang="bg" 
href="/philosophy/philosophy.bg.html">
 Философия на проекта GNU</a></em><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/philosophy.ca.html">
-Filosofia del Projecte GNU</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,cs,/" -->
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/philosophy.ca.html">
+Filosofia del Projecte GNU</a><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,cs,/" 
-->
 <em>[cs] <a hreflang="cs" lang="cs" xml:lang="cs" 
href="/philosophy/philosophy.cs.html">
 Filosofie projektu GNU</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,da,/" 
-->
 <em>[da] <a hreflang="da" lang="da" xml:lang="da" 
href="/philosophy/philosophy.da.html">
@@ -4062,8 +4062,8 @@
 <!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,(ca|de|es|fr|ko|nl|pl|ru),/" --><dt><a 
href="/philosophy/apsl.html">philosophy/apsl.html</a></dt>
 <dd><span class="original">[en] <a href="/philosophy/apsl.en.html" 
hreflang="en" lang="en" xml:lang="en">
 FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0</a></span><br 
/><!--#if expr="$qs = /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/apsl.ca.html">
-L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 
2.0</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" href="/philosophy/apsl.ca.html">
+L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 
2.0</a><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
 <em>[de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/philosophy/apsl.de.html">
 Stellungnahme der FSF zur <span xml:lang="en" lang="en">Apple Public Source
 License</span> (APSL) 2.0</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,es,/" -->
@@ -4096,8 +4096,8 @@
 <!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,(ca|cs|de|el|es|fr|hr|ja|ko|nl|pl|pt-br|ru|sq|uk),/" --><dt><a 
href="/philosophy/basic-freedoms.html">philosophy/basic-freedoms.html</a></dt>
 <dd><span class="original">[en] <a href="/philosophy/basic-freedoms.en.html" 
hreflang="en" lang="en" xml:lang="en">
 Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet</a></span><br 
/><!--#if expr="$qs = /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/basic-freedoms.ca.html">
-Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet</a></em><br 
/><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,cs,/" -->
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/basic-freedoms.ca.html">
+Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet</a><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,cs,/" -->
 <em>[cs] <a hreflang="cs" lang="cs" xml:lang="cs" 
href="/philosophy/basic-freedoms.cs.html">
 Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu</a></em><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
 [de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/philosophy/basic-freedoms.de.html">
@@ -4876,8 +4876,8 @@
 Определение на свободен софтуер</a></em><br 
/><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,bn,/" -->
 <del>[bn] <a hreflang="bn" lang="bn" xml:lang="bn" 
href="/philosophy/free-sw.bn.html">
 ফ্রী সফটওয়ারের ব্যাখ্যা</a></del><br 
/><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,ca,/" -->
-<del>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">
-La definici&oacute; de Programari Lliure</a></del><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,cs,/" -->
+<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">
+La definició de Programari Lliure</a></em><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,cs,/" -->
 <em>[cs] <a hreflang="cs" lang="cs" xml:lang="cs" 
href="/philosophy/free-sw.cs.html">
 Co je to svobodný software?</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,da,/" -->
 <em>[da] <a hreflang="da" lang="da" xml:lang="da" 
href="/philosophy/free-sw.da.html">
@@ -5142,8 +5142,8 @@
 <!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,(ca|de|es|fr|he|ja|ko|pl|ro|ru|sr),/" 
--><dt><a href="/philosophy/gif.html">philosophy/gif.html</a></dt>
 <dd><span class="original">[en] <a href="/philosophy/gif.en.html" 
hreflang="en" lang="en" xml:lang="en">
 Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages</a></span><br /><!--#if expr="$qs 
= /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/gif.ca.html">
-Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU</a></em><br 
/><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" href="/philosophy/gif.ca.html">
+Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU</a><br 
/><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
 [de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" href="/philosophy/gif.de.html">
 Warum es keine GIF-Dateien in HTML-Dokumenten von GNU gibt</a><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,es,/" -->
 [es] <a hreflang="es" lang="es" xml:lang="es" href="/philosophy/gif.es.html">
@@ -5168,8 +5168,8 @@
 <!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,(ca|de|es|fr|hr|hu|id|ja|ko|nl|pl|pt-br|ro|ru|uk|zh-cn|zh-tw),/" --><dt><a 
href="/philosophy/gnutella.html">philosophy/gnutella.html</a></dt>
 <dd><span class="original">[en] <a href="/philosophy/gnutella.en.html" 
hreflang="en" lang="en" xml:lang="en">
 Regarding Gnutella</a></span><br /><!--#if expr="$qs = /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/gnutella.ca.html">
-Sobre Gnutella</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/gnutella.ca.html">
+Sobre Gnutella</a><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
 <em>[de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/philosophy/gnutella.de.html">
 Bezüglich Gnutella …</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,es,/" -->
 [es] <a hreflang="es" lang="es" xml:lang="es" 
href="/philosophy/gnutella.es.html">
@@ -6732,8 +6732,8 @@
 Why Software Should Be Free</a></span><br /><!--#if expr="$qs = /,ar,/" -->
 <em>[ar] <a hreflang="ar" lang="ar" xml:lang="ar" 
href="/philosophy/shouldbefree.ar.html">
 لماذا يجب أن تكون البرمجيات حرة؟</a></em><br 
/><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/shouldbefree.ca.html">
-Per què el programari hauria de ser lliure</a></em><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,cs,/" -->
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/shouldbefree.ca.html">
+Per què el programari hauria de ser lliure</a><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,cs,/" -->
 <em>[cs] <a hreflang="cs" lang="cs" xml:lang="cs" 
href="/philosophy/shouldbefree.cs.html">
 Proč by měl být software svobodný</a></em><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,de,/" -->
 <em>[de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/philosophy/shouldbefree.de.html">
@@ -7166,9 +7166,9 @@
 <dd><span class="original">[en] <a 
href="/philosophy/use-free-software.en.html" hreflang="en" lang="en" 
xml:lang="en">
 The Free Software Community After 20 Years: <br />
 With great but incomplete success, what now?</a></span><br /><!--#if expr="$qs 
= /,ca,/" -->
-<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/use-free-software.ca.html">
+[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/use-free-software.ca.html">
 La comunitat del programari lliure 20 anys després: <br />
-Un gran però incomplet èxit. I ara què?</a></em><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,es,/" -->
+Un gran però incomplet èxit. I ara què?</a><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,es,/" -->
 [es] <a hreflang="es" lang="es" xml:lang="es" 
href="/philosophy/use-free-software.es.html">
 La comunidad del software libre 20 años después: <br />
 Un gran éxito, pero incompleto. ¿Ahora qué?</a><br /><!--#endif --><!--#if 
expr="$qs = /,fr,/" -->
@@ -7391,7 +7391,7 @@
 <em>[bg] <a hreflang="bg" lang="bg" xml:lang="bg" 
href="/philosophy/why-copyleft.bg.html">
 Защо „copyleft“?</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,ca,/" -->
 <em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">
-Per qu&egrave; Copyleft?</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,de,/" -->
+Per què Copyleft?</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
 [de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/philosophy/why-copyleft.de.html">
 Copyleft. Warum?</a><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,es,/" -->
 [es] <a hreflang="es" lang="es" xml:lang="es" 
href="/philosophy/why-copyleft.es.html">
@@ -7502,8 +7502,8 @@
 Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or 
Confusing</a></span><br /><!--#if expr="$qs = /,ar,/" -->
 <em>[ar] <a hreflang="ar" lang="ar" xml:lang="ar" 
href="/philosophy/words-to-avoid.ar.html">
 كلمات تتحاشها (أو استخدمها بحذر) لأنها م
فخخة أو مضللة</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = 
/,ca,/" -->
-<del>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html">
-Algunes paraules i frases confuses que conv&eacute; evitar</a></del><br 
/><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,cs,/" -->
+<em>[ca] <a hreflang="ca" lang="ca" xml:lang="ca" 
href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html">
+Algunes paraules i frases confuses que convé evitar</a></em><br /><!--#endif 
--><!--#if expr="$qs = /,cs,/" -->
 <em>[cs] <a hreflang="cs" lang="cs" xml:lang="cs" 
href="/philosophy/words-to-avoid.cs.html">
 Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se 
vyhnout</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
 <em>[de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/philosophy/words-to-avoid.de.html">
@@ -8792,8 +8792,8 @@
 <!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,(de|pt-br),/" --><dt><a 
href="/thankgnus/2018supporters.html">thankgnus/2018supporters.html</a></dt>
 <dd><span class="original">[en] <a href="/thankgnus/2018supporters.en.html" 
hreflang="en" lang="en" xml:lang="en">
 Thank GNUs, 2018</a></span><br /><!--#if expr="$qs = /,de,/" -->
-[de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/thankgnus/2018supporters.de.html">
-Danke, GNUs (2018)</a><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,pt-br,/" -->
+<em>[de] <a hreflang="de" lang="de" xml:lang="de" 
href="/thankgnus/2018supporters.de.html">
+Danke, GNUs (2018)</a></em><br /><!--#endif --><!--#if expr="$qs = /,pt-br,/" 
-->
 [pt-br] <a hreflang="pt-br" lang="pt-br" xml:lang="pt-br" 
href="/thankgnus/2018supporters.pt-br.html">
 Agradecimentos do GNU, 2018</a><br /><!--#endif --></dd>
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]