www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www po/home.sq.po server/po/sitemap.sq.po graph...


From: Besnik Bleta
Subject: www po/home.sq.po server/po/sitemap.sq.po graph...
Date: Mon, 14 Jan 2019 03:02:46 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   19/01/14 03:02:46

Modified files:
    po       : home.sq.po 
    server/po   : sitemap.sq.po 
    graphics/po  : graphics.sq.po 
    software/po  : software.sq.po 

Log message:
    Monthly update for sq translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.290&r2=1.291
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.302&r2=1.303
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.113&r2=1.114
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.84&r2=1.85

Patches:
Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.290
retrieving revision 1.291
diff -u -b -r1.290 -r1.291
--- po/home.sq.po    20 Dec 2018 12:00:03 -0000   1.290
+++ po/home.sq.po    14 Jan 2019 08:02:45 -0000   1.291
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2018-12-20 11:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System and the Free Software Movement"
@@ -421,42 +421,41 @@
 "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"//www.fsf.org/campaigns/"
 "priority-projects/\">High Priority Areas</a>?</strong>"
 msgstr ""
+"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"//www.fsf.org/"
+"campaigns/priority-projects/\">Fusha Me Përparësi të Madhe</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "Free phone operating system,"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem operativ telefonash i lirë,"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "decentralization, federation and self-hosting,"
-msgstr ""
+msgstr "decentralizim, federim, dhe vetëstrehim,"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "free drivers, firmware and hardware designs,"
-msgstr ""
+msgstr "përudhës, firmware, dhe dizajne hardware të lira,"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "real-time voice and video chat,"
-msgstr ""
+msgstr "biseda të atypëratyshme me video dhe zë,"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "encourage contribution by people underrepresented in the community,"
 msgstr ""
+"nxitje e pjesëmarrjes nga persona me përfaqësim të pamjaftueshëm në 
bashkësi,"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "and more."
-msgstr ""
+msgstr "dhe më tepër."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-#| "\">unmaintained GNU package</a>?</strong>"
 msgid ""
 "<strong>Can you help <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">maintain a "
 "GNU package</a>?</strong>"
 msgstr ""
 "<strong>A mund t’i dilni zot një <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">pakete GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong>"
+"\">paketeje GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid ""
@@ -465,18 +464,18 @@
 "software/mcron/\">mcron</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
 "\">quickthreads</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
-"\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
-"software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-"\">teximpatient</a>"
+"<a href=\"/software/cfengine/\">cfengine</a>, <a href=\"/software/freetalk/"
+"\">freetalk</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/mcron/\">mcron</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
+"\">quickthreads</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid ", are all looking for maintainers."
-msgstr ""
+msgstr ", të tëra kërkojnë mirëmbajtës."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "Also, these packages are looking for co-maintainers:"
-msgstr ""
+msgstr "Veç kësaj, këto paketa presin për bashkë-mirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid ""
@@ -494,13 +493,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid "."
-msgstr ""
+msgstr "."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ". See the package web pages for more information."
 msgid "See the package web pages for more information."
-msgstr ". Për më tepër të dhëna, shihni faqet web të paketave."
+msgstr "Për më tepër të dhëna, shihni faqet web të paketave."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid ""

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.302
retrieving revision 1.303
diff -u -b -r1.302 -r1.303
--- server/po/sitemap.sq.po   4 Jan 2019 18:00:35 -0000    1.302
+++ server/po/sitemap.sq.po   14 Jan 2019 08:02:45 -0000   1.303
@@ -3,7 +3,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-01-04 17:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-11-02 11:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-14 00:55+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: address@hidden"
 "Language: sq\n"
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 "Outdated-Since: 2012-04-01 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -40,7 +40,7 @@
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Site map of www.gnu.org"
-msgstr "Hartë e sajtit për www.gnu.org"
+msgstr "Hartë e sajtit www.gnu.org"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -63,16 +63,16 @@
 "\"#directory-usenet\">usenet</a>]"
 msgstr ""
 "[drejtori të shkallës së epërme: <a href=\"#directory-accessibility"
-"\">accessibility</a> <a href=\"#directory-award\">çmime</a> <a href="
+"\">përdorshmëri</a> <a href=\"#directory-award\">çmime</a> <a href="
 "\"#directory-bulletins\">buletinë</a> <a href=\"#directory-contact"
 "\">kontakt</a> <a href=\"#directory-distros\">shpërndarje</a> <a href="
 "\"#directory-doc\">dokumentim</a> <a href=\"#directory-education\">edukim</"
-"a> <a href=\"#directory-encyclopedia\">encyklopedi</a> <a href=\"#directory-"
+"a> <a href=\"#directory-encyclopedia\">enciklopedi</a> <a href=\"#directory-"
 "events\">veprimtari</a> <a href=\"#directory-fun\">zbavitje</a> <a href="
 "\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href=\"#directory-graphics\">punime grafike</"
 "a> <a href=\"#directory-help\">ndihmë</a> <a href=\"#directory-licenses"
 "\">licenca</a> <a href=\"#directory-links\">lidhje</a> <a href=\"#directory-"
-"manual\">doracak</a> <a href=\"#directory-music\">musikë</a> <a href="
+"manual\">doracak</a> <a href=\"#directory-music\">muzikë</a> <a href="
 "\"#directory-people\">njerëz</a> <a 
href=\"#directory-philosophy\">filozofi</"
 "a> <a href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">shtypi</"
 "a> <a href=\"#directory-proprietary\">pronësore</a> <a href=\"#directory-"
@@ -86,7 +86,7 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "Keeping Up With GNU and the FSF"
-msgstr "GNU dhe FSF Në Vazhdimësi"
+msgstr "GNU-ja dhe FSF-ja Në Vazhdimësi"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -102,7 +102,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "GNU Accessibility Statement"
-msgstr "Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara"
+msgstr "Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Aftësi të Kufizuara"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
 msgid "</span>"
@@ -114,7 +114,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Prior Years' Free Software Awards"
-msgstr "Çmime të Marra Nga Software-i i Lirë"
+msgstr "Çmime të Dikurshme të Marra Nga Software-i i Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/award/award-1998.html\">award-1998.html</a>"
@@ -122,7 +122,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "1998 Free Software Award"
-msgstr "Çmimet Software i Lirë për 1998-n"
+msgstr "Çmimi Software i Lirë për 1998-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/award/award-1999.html\">award-1999.html</a>"
@@ -130,7 +130,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "1999 Free Software Award"
-msgstr "Çmimi i Software-it të Lirë për 1999-n"
+msgstr "Çmimi Software i Lirë për 1999-n"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
@@ -160,7 +160,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "1999 Free Software Awards"
-msgstr "Çmimet e Software-it të Lirë për 1999-n"
+msgstr "Çmimi Software i Lirë për 1999-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/award/2000/2000.html\">award/2000</a>"
@@ -168,7 +168,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "2000 Free Software Awards"
-msgstr "Çmimet e Software-it të Lirë për 2000-n"
+msgstr "Çmimi Software i Lirë për 2000-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/award/2001/2001.html\">award/2001</a>"
@@ -176,7 +176,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "2001 Free Software Awards"
-msgstr "Çmimet e Software-it të Lirë për 2001-shin"
+msgstr "Çmimi Software i Lirë për 2001-shin"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/award/2002/2002.html\">award/2002</a>"
@@ -184,7 +184,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "2002 Free Software Awards"
-msgstr "Çmimet e Software-it të Lirë për 2002-shin"
+msgstr "Çmimi Software i Lirë për 2002-shin"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/award/2003/2003.html\">award/2003</a>"
@@ -192,7 +192,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "2003 Free Software Awards"
-msgstr "Çmimet e Software-it të Lirë për 2003-shin"
+msgstr "Çmimi Software i Lirë për 2003-shin"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/award/2003/2003-call.html\">2003-call.html</a>"
@@ -207,7 +207,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "GNU's Bulletins"
-msgstr "Buletinë GNU"
+msgstr "Buletine GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/bulletins/bull10.html\">bull10.html</a>"
@@ -231,7 +231,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU's Bulletin, vol. 1 no. 12, January, 1992"
-msgstr "Buletini i GNU-së, vëll. 1 no. 12, Janaar, 1992"
+msgstr "Buletini i GNU-së, vëll. 1 no. 12, Janar, 1992"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/bulletins/bull13.html\">bull13.html</a>"
@@ -427,7 +427,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Thank GNUs from the GNU's Bulletins"
-msgstr "Faleminderit GNU nga Buletinet GNU"
+msgstr "Thank GNUs, nga nga Buletinet GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/contact/contact.html\">contact</a>"
@@ -502,7 +502,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Optionally Free Is Not Enough"
-msgstr ""
+msgstr "I lirë Në Mënyrë Opsionale Nuk Mjafton"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -558,7 +558,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)"
-msgstr "Shkolla Ungjillësore e Krishterë e Neuquén-it (ECEN)"
+msgstr "Shkolla Ungjillore e Krishterë e Neuquén-it (ECEN)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -580,7 +580,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Ambedkar Community Computing Center (AC3)"
-msgstr "Ambedkar Community Computing Center (AC3)"
+msgstr "Qendra e Kompjuterit e Bashkësisë Ambedkar (AC3)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -592,7 +592,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
-msgstr "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">edu-cases-india.html</a>"
@@ -617,7 +617,7 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software and Education - Table of Contents"
-msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabela e Lëndës"
+msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tryezë e Lëndës"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">edu-faq.html</a>"
@@ -625,7 +625,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Frequently Asked Questions About Free Software and Education"
-msgstr "Pyetje të bëra Shpesh Rreth Software-it të Lirë dhe Edukimit"
+msgstr "Pyetje të bëra Shpesh Rreth Software-it të Lirë dhe Arsimit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">edu-projects.html</a>"
@@ -744,7 +744,7 @@
 "\">encyclopedia</a>"
 msgstr ""
 "<a class=\"topmost-title\" href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html"
-"\">encyclopedia</a>"
+"\">enciklopedi</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "The Free Encyclopedia Project"
@@ -767,7 +767,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Records of Past FSF and GNU Events"
-msgstr "Regjistrim i Veprimtarive të Kaluara të FSF-së dhe GNU-së"
+msgstr "Regjistër Veprimtarish të Dikurshme të FSF-së dhe GNU-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/events/dinner-20030807.html\">dinner-20030807.html</a>"
@@ -807,7 +807,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Porto, Technological City"
-msgstr "Porto, Qyteti Teknologjik"
+msgstr "Porto, Qytet Teknologjik"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/events/sco_without_fear.html\">sco_without_fear.html</a>"
@@ -857,7 +857,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Anagrams"
-msgstr "Anagrama"
+msgstr "Anagrame"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/any-key.html\">any-key.html</a>"
@@ -922,7 +922,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "What does Dr. Emacs think of the GNU Manifesto?"
-msgstr "Ç'mendon Dr. Emacs mbi Manifestin e GNU-së?"
+msgstr "Ç’mendon Dr. Emacs mbi Manifestin e GNU-së?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/echo-msg.html\">echo-msg.html</a>"
@@ -1009,7 +1009,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "FSF in German"
-msgstr "FSF-ja në Gjermanisht"
+msgstr "FSF-ja në gjermanisht"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/fundefinitions1.html\">fundefinitions1.html</a>"
@@ -1087,7 +1087,7 @@
 "Rules, Sins, Virtues, Gods and more of The Church of EMACS according to The "
 "Gospel of Prophet Antony"
 msgstr ""
-"Rregulla, Mëkate, Virtyte, Perëndi, etj, të Kishësh së EMACS-it, sipas "
+"Rregulla, Mëkate, Virtyte, Perëndi, etj, të Kishës së EMACS-it, sipas "
 "Ungjillit të Profetit Anton"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
@@ -1148,7 +1148,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The YAAS Foundation Patent Suit"
-msgstr ""
+msgstr "Padija për Patentën e Fondacionit YAAS"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/helloworld.html\">helloworld.html</a>"
@@ -1346,7 +1346,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Santa Claus is coming to town"
-msgstr "Vit' i Riu po mbërrin në qytet"
+msgstr "Vit’ i Riu po mbërrin në qytet"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/science.facts.html\">science.facts.html</a>"
@@ -1420,7 +1420,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Top 10 Unreliable Networks"
-msgstr "10 Rrjetet Kryesues Më të Paqëndrueshëm"
+msgstr "10 Rrjetet Më të Paqëndrueshëm"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/users-lightbulb.html\">users-lightbulb.html</a>"
@@ -1428,7 +1428,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How many GNU/Linux users are needed to change a light bulb?"
-msgstr "Sa përdorues të GNU/Linux-it duhen për të ndërruar një llampë?"
+msgstr "Sa përdorues të GNU/Linux-it duhen për të ndërruar një llambë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/vaxorcist.html\">vaxorcist.html</a>"
@@ -1452,7 +1452,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "VIM Songs . . ."
-msgstr "Këngë VIM . . ."
+msgstr "Këngë VIM …"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/virus-warning.html\">virus-warning.html</a>"
@@ -1634,7 +1634,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "What's in a Name?"
-msgstr "Ç'përmban Emri?"
+msgstr "Ç’përmban Emri?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -1680,7 +1680,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "3D GNU Head by Dale Mellor"
-msgstr "Kryet e GNU-së në 3D nga Dale Mellor"
+msgstr "Krye GNU-je në 3D nga Dale Mellor"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/agnubody.html\">agnubody.html</a>"
@@ -1809,7 +1809,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Winking GNU"
-msgstr ""
+msgstr "GNU që ju shkel syrin"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/BVBN.html\">BVBN.html</a>"
@@ -1845,7 +1845,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Art - Digital Restrictions Management"
-msgstr "Art GNU - Digital Restrictions Management"
+msgstr "Art GNU - Administrim Dixhital Kufizimesh"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/distros-dragora.html\">distros-dragora.html</a>"
@@ -1890,7 +1890,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free-Software Dealers"
-msgstr ""
+msgstr "Shqytarë të Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/free-your-soul.html\">free-your-soul.html</a>"
@@ -1916,7 +1916,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "What Freedom Means"
-msgstr "Ç'do të Thorë Liri"
+msgstr "Ç’do të Thotë Liri"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/french-motto.html\">french-motto.html</a>"
@@ -1924,7 +1924,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "French Motto Button"
-msgstr "Buton motoje në Frëngjisht"
+msgstr "Buton Motoje Në Frëngjisht"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/fromagnulinux.html\">fromagnulinux.html</a>"
@@ -1949,7 +1949,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The book cover logo for Free Software, Free Society"
-msgstr "Logoja për kapakun e librit \"Software i Lirë, Shoqëri e Lirë\""
+msgstr "Logoja për kapakun e librit “Software i Lirë, Shoqëri e Lirë”"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/gg3po.html\">gg3po.html</a>"
@@ -1998,7 +1998,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Gnu and Tux Icon"
-msgstr "Ikonë Gnu-ja dhe Tux-i"
+msgstr "Ikonë Gnu-je dhe Tux-i"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html</a>"
@@ -2045,7 +2045,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Luk's GNU head"
-msgstr "Krye GNU-je nga Luku"
+msgstr "Krye GNU-je nga Luk-u"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">gnu-head-shadow.html</a>"
@@ -2053,7 +2053,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU head shadowed"
-msgstr "Kryet e GNU-së, hijëzuar"
+msgstr "Krye GNU-je, e hijezuar"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-inside.html\">gnu-inside.html</a>"
@@ -2095,7 +2095,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A GNU Banner"
-msgstr "Flamur GNU-je"
+msgstr "Banderolë GNU-je"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnuhornedlogo.html\">gnuhornedlogo.html</a>"
@@ -2160,7 +2160,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Bold GNU Head"
-msgstr "Krye GNU me të trasha"
+msgstr "Krye GNU Me të Trasha"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -2236,7 +2236,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Lisa J. Lovchik GNU Art GNU colored head"
-msgstr ""
+msgstr "Krye GNU-je e ngjyrosur, nga Lisa J. Lovchik"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/meditate.html\">meditate.html</a>"
@@ -2310,7 +2310,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Color Gnu Head"
-msgstr "Kryet Gnu e Ngjyrosur"
+msgstr "Krye Gnu e Ngjyrosur"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/runfreegnu.html\">runfreegnu.html</a>"
@@ -2318,7 +2318,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU banner: run free run GNU"
-msgstr "Stemë GNU: xhironi i lirë, xhironi GNU"
+msgstr "Banderolë GNU: xhironi i lirë, xhironi GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/santa-gnu.html\">santa-gnu.html</a>"
@@ -2326,7 +2326,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Santa Claus GNU"
-msgstr "Babagjyshi i Vitit të Ri GNU"
+msgstr "GNU si Babagjysh i Vitit të Ri"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/scowcroft.html\">scowcroft.html</a>"
@@ -2359,7 +2359,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A slick GNU logo by Brian Bush"
-msgstr "Një logo e lëmuar GNU nga Brian Bush"
+msgstr "Një logo e lëmuar GNU, nga Brian Bush"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/social.html\">social.html</a>"
@@ -2396,7 +2396,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Jochen St&auml;rk Herd Banners"
-msgstr "Stema Kopeje nga Jochen St&auml;rk"
+msgstr "Banderola Kopeje nga Jochen St&auml;rk"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/supergnu-ascii.html\">supergnu-ascii.html</a>"
@@ -2404,7 +2404,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "ASCII Super Gnu"
-msgstr "Super Gnu në ASCII"
+msgstr "Super Gnu, si ASCII"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -2452,7 +2452,7 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "What's GNU"
-msgstr "Ç'është GNU-ja"
+msgstr "Ç’është GNU-ja"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">winkler-gnu.html</a>"
@@ -2460,7 +2460,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Kyle's Alternative GNU Logos"
-msgstr "Logo Alternative GNU nga Kyle"
+msgstr "Logo Alternative GNU, nga Kyle"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/adrienne/index.html\">graphics/adrienne</a>"
@@ -2476,7 +2476,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "Georg Bahlon's 3D GNU head"
-msgstr "Krye GNU-je në 3D nga Georg Bahlon"
+msgstr "Krye GNU-je në 3D, nga Georg Bahlon"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/behroze/index.html\">graphics/behroze</a>"
@@ -2538,7 +2538,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Software Evaluation"
-msgstr "Vlerësim i Software-it GNU"
+msgstr "Vlerësim Software-i GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -2573,7 +2573,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Linking to the GNU Project"
-msgstr "Si të Krijoni Lidhje Internet Për Te Projekti GNU"
+msgstr "Lidhje e Projektit GNU në Internet"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -2664,7 +2664,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The eCos license version 2.0"
-msgstr "The eCos license version 2.0"
+msgstr "Licenca eCos version 2.0"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -2676,7 +2676,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Eiffel Forum License, version 2"
-msgstr "Eiffel Forum License, version 2"
+msgstr "Licenca Eiffel Forum, version 2"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/exceptions.html\">exceptions.html</a>"
@@ -2808,7 +2808,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "What does &quot;the Program&quot; mean in GPLv3?"
-msgstr "Ç'do të thotë &quot;Programi&quot; sipas GPLv3-it?"
+msgstr "Ç’do të thotë &quot;Programi&quot;, sipas GPLv3-it?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/hessla.html\">hessla.html</a>"
@@ -2921,7 +2921,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "FSF Seminars in 2004"
-msgstr "FSF Seminaret FSF në 2004"
+msgstr "Seminare FSF në 2004-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html</a>"
@@ -2950,7 +2950,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Upgrade to GPLv3"
-msgstr "Pse të Përmirësoni versionin me GPLv3"
+msgstr "Pse ta Përmirësoni me GPLv3"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/translations.html\">translations.html</a>"
@@ -2966,7 +2966,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why the Affero GPL"
-msgstr "Ç'duhet Affero GPL-ja"
+msgstr "Ç’duhet Affero GPL-ja"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/why-assign.html\">why-assign.html</a>"
@@ -2974,7 +2974,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why the FSF gets copyright assignments from contributors"
-msgstr "Pse FSF-ja kërkon deklarata të drejtash kopjimi prej kontribuesve"
+msgstr "Pse FSF-ja kërkon prej kontribuesve dhënie të drejtash kopjimi"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">why-gfdl.html</a>"
@@ -3242,7 +3242,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "GNU Manuals Online"
-msgstr "Doracakë GNU Online"
+msgstr "Doracakë Internetorë mbi GNU-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/manual/blurbs.html\">blurbs.html</a>"
@@ -3340,7 +3340,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU's Webmasters Past and Present"
-msgstr ""
+msgstr "Përgjegjës Sajti të Dikurshëm dhe të Tanishëm të GNU-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/people/rms.html\">rms.html</a>"
@@ -3348,7 +3348,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Richard Stallman's Personal Home Page ..."
-msgstr "Faqja Personale Hyrëse e Richard Stallman-it ..."
+msgstr "Faqja Personale e Richard Stallman-it …"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">speakers.html</a>"
@@ -3356,7 +3356,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU and Free Software Speakers"
-msgstr "Folësa për GNU-në dhe Software-in e Lirë"
+msgstr "Folës për GNU-në dhe Software-in e Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/people/webmeisters.html\">webmeisters.html</a>"
@@ -3364,7 +3364,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "We are the GNU Webmasters!"
-msgstr "Jemi Përgjegjësat Web të GNU-së!"
+msgstr "Jemi Përgjegjësit e Sajtit të GNU-së!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3387,7 +3387,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "15 Years of Free Software"
-msgstr "15 Vjetë Software të Lirë"
+msgstr "15 Vjet Software të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/amazon-nat.html\">amazon-nat.html</a>"
@@ -3395,7 +3395,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Amazon Letter from Nat"
-msgstr "Letër nga Nat-i"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/amazon-rms-tim.html\">amazon-rms-tim.html</a>"
@@ -3403,7 +3403,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Letter from RMS to Tim O'Reilly"
-msgstr "Letër e RMS për Tim O'Reilly"
+msgstr "Letër e RMS-së për Tim O'Reilly-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/amazon.html\">amazon.html</a>"
@@ -3411,7 +3411,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "(Formerly) Boycott Amazon!"
-msgstr "(Dikur) Bojkotoni Amazon-ën!"
+msgstr "(E dikurshme) Bojkotoni Amazon-ën!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/amazonpatent.html\">amazonpatent.html</a>"
@@ -3442,7 +3442,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Response Letter to the Word Attachments"
-msgstr "Letër Përgjigje për Bashkangjitjet Word"
+msgstr "Letër Përgjigje për Bashkëngjitjet Word"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3472,7 +3472,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "When a Company Asks For Your Copyright"
-msgstr "Kur një Firmë Ju Kërkon të Drejta Kopjimi"
+msgstr "Kur një Shoqëri Kërkon të Drejtat Tuaja të Kopjimit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">basic-freedoms.html</a>"
@@ -3511,8 +3511,7 @@
 "Review: Boldrin and Levine, &ldquo;The case against intellectual "
 "property&rdquo;"
 msgstr ""
-"Recension: Boldrin dhe Levine, &ldquo;The case against intellectual "
-"property&rdquo;"
+"Recension: Boldrin dhe Levine, “The case against intellectual property”"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3524,7 +3523,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Bug Nobody is Allowed to Understand"
-msgstr "E Meta Që Nuk i Lejohet Kujt Ta Kuptojë"
+msgstr "E Meta Që Askush S’Lejohet Ta Kuptojë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/can-you-trust.html\">can-you-trust.html</a>"
@@ -3533,7 +3532,7 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Can You Trust Your Computer?"
-msgstr "A Mund T'i Zini Besë Kompjuterit Tuaj?"
+msgstr "A Mund T’i Zini Besë Kompjuterit Tuaj?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/categories.html\">categories.html</a>"
@@ -3567,7 +3566,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Computing &lsquo;progress&rsquo;: good and bad"
-msgstr "&lsquo;Progresi&rsquo; në fushën e kompjuterit: të mirat dhe të 
këqiat"
+msgstr "“Përparimi” në fushën e kompjuterit: të mirat dhe të këqijat"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3604,7 +3603,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Copyright versus Community in the Age of Computer Networks (2000)"
 msgstr ""
-"Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë "
+"Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë, në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë "
 "(2000)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -3619,7 +3618,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Copyright versus Community in the Age of Computer Networks"
 msgstr ""
-"Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë"
+"Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë, në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3673,7 +3672,8 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Is Digital Inclusion a Good Thing? How Can We Make Sure It Is?"
 msgstr ""
-"A Është Përfshirja Dixhitale një Gjë e Mirë? Si Mund të Garantojmë 
të Jetë?"
+"A Është Përfshirja Dixhitale një Gjë e Mirë? Si Mund të Garantojmë 
të Jetë e "
+"Tillë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/dmarti-patent.html\">dmarti-patent.html</a>"
@@ -3682,7 +3682,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Patent Reform Now! Mail USPTO before 12 April 2001!"
 msgstr ""
-"Reformë Patentash Që Sot! Dërgojini mesazh USPTO para 12 Prillit, 2001!"
+"Reformë Patentash Që Sot! Dërgojini mesazh USPTO-së para 12 Prillit, 
2001!"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -3752,7 +3752,7 @@
 msgid ""
 "Europe's &ldquo;unitary patent&rdquo; could mean unlimited software patents"
 msgstr ""
-"&ldquo;Patenta e njësuar&rdquo; e Europës do të thosh patenta të 
pakufizuara "
+"“Patenta e njësuar” e Europës mund të dojë të thotë patenta të 
pakufizuara "
 "mbi software-in"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -3853,9 +3853,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid ""
 "Why &ldquo;Free Software&rdquo; is better than &ldquo;Open Source&rdquo;"
-msgstr ""
-"Pse &ldquo;Software-i i Lirë&rdquo; është më mirë se sa &ldquo;Burimi i "
-"Hapur&rdquo;"
+msgstr "Pse “Software-i i Lirë” është më mirë se sa “Burimi i 
Hapët”"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3874,7 +3872,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "What is free software?"
-msgstr "Ç'është software-i i lirë?"
+msgstr "Ç’është software-i i lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-world-notes.html\">free-world-notes.html</a>"
@@ -3883,7 +3881,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free World Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Shënime mbi Botën e Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-world.html\">free-world.html</a>"
@@ -3938,7 +3936,7 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software and Sustainable Development"
-msgstr "Software-i Lirë dhe Zhvillim i Qëndrueshëm"
+msgstr "Software i Lirë dhe Zhvillim i Qëndrueshëm"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">fs-motives.html</a>"
@@ -3954,7 +3952,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Translations of the term &ldquo;free software&rdquo;"
-msgstr "Përkthimet e termit &ldquo;software i lirë&rdquo;"
+msgstr "Përkthime të termit “software i lirë”"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4018,7 +4016,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Measures Governments Can Use to Promote Free Software"
 msgstr ""
-"Masa Që Qeveritë Mund T'i Përdorin për Promuovimin e Software-it të 
Lirë"
+"Masa Që Qeveritë Mund T’i Përdorin për Promovimin e Software-it të 
Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4055,7 +4053,7 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Opposing The European Software Patent Directive"
-msgstr "Kundërshtimi i Direktivës Europiane Mbi Patentat e Software-it"
+msgstr "Kundërshtimi i Direktivës Europiane Mbi Patenta Software-i"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/hackathons.html\">hackathons.html</a>"
@@ -4064,7 +4062,7 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why hackathons should insist on free software"
-msgstr "Pse hackathon-et duhet të insistojnë në software-in e lirë"
+msgstr "Pse hackathon-et duhet të ngulin këmbë në software-in e lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/hague.html\">hague.html</a>"
@@ -4096,6 +4094,8 @@
 msgid ""
 "Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global Prosperity"
 msgstr ""
+"Mbrujtje e Zhvillimit Bashkëpunues në fushën e TIK-ut dhe Nisma për "
+"Mbrothësi Globale"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4107,7 +4107,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Imperfection is not the same as oppression"
-msgstr "Mospërsosmëri nuk është njësoj me shtypjen"
+msgstr "E papërsosur s’është njësoj me shtypjen"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/ipjustice.html\">ipjustice.html</a>"
@@ -4127,7 +4127,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Is It Ever a Good Thing to Use a Nonfree Program?"
-msgstr "A Ka Ndonjë Të Mirë Përdorimi i Një Progami Jo të Lirë?"
+msgstr "A Ka Ndonjë të Mirë Përdorimi i Një Progami Jo të Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/java-trap.html\">java-trap.html</a>"
@@ -4135,7 +4135,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free but Shackled - The Java Trap"
-msgstr "Të lirë por Nën Vargonj - Kurthi Java"
+msgstr "Të lirë, por Nën Vargonj - Kurthi Java"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">javascript-trap.html</a>"
@@ -4186,7 +4186,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Kind Communications Guidelines"
-msgstr ""
+msgstr "Udhëzime GNU për Komunikime të Sjellshme"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/komongistan.html\">komongistan.html</a>"
@@ -4197,8 +4197,8 @@
 "The Curious History of Komongistan (Busting the term &ldquo;intellectual "
 "property&rdquo;)"
 msgstr ""
-"Historia e Çuditshme e Komongistanit (Hedhja tej e termit &ldquo;pronësi "
-"intelektuale&rdquo;)"
+"Historia e Çuditshme e Komongistanit (Hedhja tej e termit “pronësi "
+"intelektuale”)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/kragen-software.html\">kragen-software.html</a>"
@@ -4252,7 +4252,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Giving the Software Field Protection from Patents"
-msgstr "Për Mbrojtje nga Patentat të Fushës së Software-it"
+msgstr "Për Mbrojtjen nga Patentat të Fushës së Software-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4290,7 +4290,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Thank You, Larry McVoy"
-msgstr "Ju Falemi Nderit, Larry McVoy"
+msgstr "Faleminderit, Larry McVoy"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4363,7 +4363,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Eben Moglen - Speech for Harvard Journal of Law &amp; Technology"
-msgstr "Eben Moglen - Fjala për Harvard Journal of Law &amp; Technology"
+msgstr "Eben Moglen - Fjala në Harvard Journal of Law &amp; Technology"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/motif.html\">motif.html</a>"
@@ -4401,7 +4401,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "MyDoom and You"
-msgstr "MyDoom dhe You"
+msgstr "MyDoom dhe Ju"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html</a>"
@@ -4440,8 +4440,8 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues"
 msgstr ""
-"Shërbimet e Rrjeteve Nuk Janë të Lirë ose Jo të Lirë; Prej Tyre Dalin "
-"Çështje të Tjera"
+"Shërbimet e Rrjeteve S’janë të Lirë ose Jo të Lirë; Prej Tyre Dalin 
Çështje "
+"të Tjera"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/new-monopoly.html\">new-monopoly.html</a>"
@@ -4465,8 +4465,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Don't Let &lsquo;Intellectual Property&rsquo; Twist Your Ethos"
-msgstr ""
-"Mos e Lini &lsquo;Pronësinë Intelektuale&rsquo; të Shtrembërojë Etikën 
Tuaj"
+msgstr "Mos e Lini “Pronësinë Intelektuale” të Shtrembërojë Etikën 
Tuaj"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4476,7 +4475,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "We Can Put an End to Word Attachments"
-msgstr "Mund T'u Japim Fund Bashkangjitjeve Word"
+msgstr "Mund T’u Japim Fund Bashkëngjitjeve Word"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/nonfree-games.html\">nonfree-games.html</a>"
@@ -4484,7 +4483,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?"
-msgstr "Lojëra jo të lira, nën DRM, për GNU/Linux: Të mira apo të 
këqia?"
+msgstr "Lojëra jo të lira, nën DRM, për GNU/Linux: Të mira apo të 
këqija?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4496,7 +4495,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Applying Copyleft To Non-Software Information"
-msgstr "Zbatimi i Copyleft-it te të Dhëna Që Nuk Janë Software"
+msgstr "Zbatimi i Copyleft-it te të Dhëna Që S’janë Software"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">not-ipr.html</a>"
@@ -4517,7 +4516,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Open Source misses the point of Free Software"
-msgstr "Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë"
+msgstr "Pse Burimi i Hapët S’e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/opposing-drm.html\">opposing-drm.html</a>"
@@ -4525,7 +4524,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Opposing Digital Rights Mismanagement"
-msgstr ""
+msgstr "Kundër Keqadministrimit të të Drejtave Dixhitale"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid ""
@@ -4567,7 +4566,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Patent Reform Is Not Enough"
-msgstr "Reforma e Patentave Nuk Mjafton"
+msgstr "Reforma e Patentave S’mjafton"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4579,7 +4578,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Anonymous Payment by Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Pagesë Anonime Që Nga Telefoni"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">pirate-party.html</a>"
@@ -4588,7 +4587,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software"
 msgstr ""
-"Në Ç'Mënyrë Platforma e Partisë Pirate Suedeze Kthehet Kundër 
Software-it të "
+"Në Ç’Mënyrë Platforma e Partisë Pirate Suedeze Kthehet Kundër 
Software-it të "
 "Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -4597,7 +4596,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Problems of the (Earlier) Plan 9 License"
-msgstr ""
+msgstr "Problemet e Licencës Plan 9 (I hershmi)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/practical.html\">practical.html</a>"
@@ -4634,7 +4633,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why programs must not limit the freedom to run them"
-msgstr "Pse programet nuk duhet ta kufizojnë lirinë për xhirimin e tyre"
+msgstr "Pse programet s’duhet ta kufizojnë lirinë për xhirimin e tyre"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/protecting.html\">protecting.html</a>"
@@ -4643,8 +4642,8 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software"
 msgstr ""
-"Ndihmoni të Mbrohen të Drejtat për Shkrim Qoftë të Software-it të 
Lirë, "
-"Qoftë Jo të Lirë"
+"Ndihmoni të Mbrohen të Drejtat për Shkrim Qoftë Software-i të Lirë, 
Qoftë Jo "
+"të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4656,7 +4655,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why I Will Not Sign the Public Domain Manifesto"
-msgstr "Pse Nuk Do Ta Nënshkruaj Manifestin e Përkatësisë Publike"
+msgstr "Pse S’do Ta Nënshkruaj Manifestin e Përkatësisë Publike"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4668,7 +4667,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Science must push copyright aside"
-msgstr "Shkenca duhet t'i lërë tej të drejtat e kopjimit"
+msgstr "Shkenca duhet t’i lërë tej të drejtat e kopjimit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4795,7 +4794,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License in Works"
 msgstr ""
-"Version i licencës RTLinux Open Patent License i përputhshëm me GPL-në 
në "
+"Version i përputhshëm me GPL-në i licencës RTLinux Open Patent License 
për "
 "Punime"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -5044,7 +5043,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Ubuntu Spyware: What to Do?"
-msgstr "Ubuntu Spyware: Ç'Duhet Bërë?"
+msgstr "Ubuntu Spyware: Ç’Duhet Bërë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/ucita.html\">ucita.html</a>"
@@ -5070,7 +5069,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Releasing Free Software If You Work at a University"
 msgstr ""
-"Si të Hidhni Në Qarkullim Software të Lirë Nëse Punoni Në një 
Universitet"
+"Si të Hidhni Në Qarkullim Software të Lirë, Nëse Punoni Në një 
Universitet"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/uruguay.html\">uruguay.html</a>"
@@ -5118,8 +5117,8 @@
 msgid ""
 "FSF's Position on W3 Consortium &ldquo;Royalty-Free&rdquo; Patent Policy"
 msgstr ""
-"Pozicioni i FSF-së lidhur me Politikën e Patentave &ldquo;Pa Pagesë&rdquo; 
"
-"të W3 Consortium-it"
+"Pozicioni i FSF-së lidhur me Politikën e Patentave “Pa Pagesë” të "
+"Konsorciumit W3"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/wassenaar.html\">wassenaar.html</a>"
@@ -5215,7 +5214,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Software Should Not Have Owners"
-msgstr "Pse Software-i i Lirë Nuk do të Duhej të Kishte Pronarë"
+msgstr "Pse Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -5227,7 +5226,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Public Awareness of Copyright, WIPO, June 2002"
-msgstr "Ndërgjegjësim Publik mbi Të Drejtat e Kopjimit, WIPO, Qershor 2002"
+msgstr "Ndërgjegjësim Publik mbi Të drejtat e Kopjimit, WIPO, Qershor 2002"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">words-to-avoid.html</a>"
@@ -5261,7 +5260,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The X Window System Trap"
-msgstr "Kurthi i Sistemit X të Dritareve"
+msgstr "Gracka e Sistemit X të Dritareve"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -5287,7 +5286,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Does Studying Economics Inhibit Cooperation?"
-msgstr ""
+msgstr "A e Ndrydh Bashkëpunimin Studimi i Ekonomisë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco.html\">philosophy/sco</a>"
@@ -5305,7 +5304,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Questioning SCO: A Hard Look at Nebulous Claims"
-msgstr ""
+msgstr "Pyetje rreth SCO-së: Një Vështrim i Zorshëm në Pretendime të 
Mjegullta"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html\">sco-gnu-linux.html</a>"
@@ -5496,6 +5495,8 @@
 "FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux Open "
 "Patent License"
 msgstr ""
+"FSF-ja dhe FSMLabs arrijnë marrëveshje mbi version të përputhshëm me 
GPL-në "
+"të licencës RTLinux Open Patent License"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2001-09-24-CPI.html\">2001-09-24-CPI.html</a>"
@@ -5591,6 +5592,8 @@
 "GNU Enterprise and Double Choco Latte Projects Merge to Further Accelerate "
 "Free Software Enterprise Application Offerings"
 msgstr ""
+"Projektet GNU Enterprise dhe Double Choco Latte Shkrihen Në Një Për të "
+"Përshpjetuar më Tej Oferta Aplikacionesh Software i Lirë Për Ndërmarrje"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -5697,7 +5700,7 @@
 "Professor Lawrence Lessig Awarded the 2002 FSF Award for the Advancement of "
 "Free Software"
 msgstr ""
-"Profesorit Lawrence Lessig i Akordohet Çmimi i FSF-së 2002 për Shtyrjen "
+"Profesorit Lawrence Lessig i Akordohet Çmimi i FSF-së 2002 për Shpënien "
 "Përpara të Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -5737,6 +5740,8 @@
 "FSF To Host Free Software Licensing Seminars and Discussions on SCO v. IBM "
 "in New York"
 msgstr ""
+"FSF-ja Do të Mbajë Seminare Licencimi Software-i të Lirë dhe Diskutime 
rreth "
+"SCO v. IBM, në Nju Jork"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -5915,7 +5920,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Coverups"
-msgstr ""
+msgstr "Fshehje Pronësore"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -5928,7 +5933,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Deception"
-msgstr ""
+msgstr "Mashtrim Pronësor"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/proprietary/proprietary-drm.html\">proprietary-drm.html</a>"
@@ -5961,7 +5966,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Insecurity"
-msgstr "Pasiguria Pronësore"
+msgstr "Pasiguri Pronësore"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -5996,7 +6001,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Sabotage"
-msgstr "Sabotimi Pronësor"
+msgstr "Sabotim Pronësor"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -6020,7 +6025,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Surveillance"
-msgstr "Survejimi Pronësor"
+msgstr "Survejim Pronësor"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -6111,7 +6116,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "Web Server Utility Sources"
-msgstr ""
+msgstr "Burime Mjetesh Shërbyesi"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
@@ -6184,7 +6189,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Webmastering Guidelines"
-msgstr "Udhëzime për Përgjegjësa Web të GNU-së"
+msgstr "Udhëzime për Përgjegjës Web të GNU-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -6235,7 +6240,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Web Translation Priorities"
-msgstr "Përparësi Për Përkthimet Web"
+msgstr "Përparësi Në Përkthimet Web"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -6429,7 +6434,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials - Christian Mondrup"
-msgstr "Dëshmi GNU - Christian Mondrup"
+msgstr "Dëshmi GNU&mdash;Christian Mondrup"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -6635,7 +6640,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Thank GNUs, 2017"
-msgstr "Falënderime nga GNU, 2017"
+msgstr "Falënderime nga GNU, për 2017-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2018supporters.html\">2018supporters.html</a>"
@@ -6643,17 +6648,15 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Thank GNUs, 2018"
-msgstr "Falënderime nga GNU, 2018"
+msgstr "Falënderime nga GNU, për 2018-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2019supporters.html\">2019supporters.html</a>"
 msgstr "<a href=\"/thankgnus/2019supporters.html\">2019supporters.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "Thank GNUs, 2010"
 msgid "Thank GNUs, 2019"
-msgstr "Faleminderit nga GNU-ja, për 2010-n"
+msgstr "Faleminderit nga GNU-ja, për 2019-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.old.html\">thankgnus.old.html</a>"
@@ -6661,7 +6664,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Old Thanks GNUs"
-msgstr "Falënderime të Mëparshme anga GNU-ja"
+msgstr "Falënderime të Mëparshme nga GNU-ja"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/usenet/usenet.html\">usenet</a>"
@@ -6718,10 +6721,8 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.113
retrieving revision 1.114
diff -u -b -r1.113 -r1.114
--- graphics/po/graphics.sq.po 2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.113
+++ graphics/po/graphics.sq.po 14 Jan 2019 08:02:45 -0000   1.114
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2018-05-06 06:26+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Art Gallery - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -281,7 +281,7 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "January 2018: My God, it's full of &lsquo;car&rsquo;s!"
-msgstr ""
+msgstr "Janar 2018: My God, it's full of &lsquo;car&rsquo;s!"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "<small>by Benjamin Slade</small>"
@@ -539,7 +539,7 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Winking GNU"
-msgstr "GNU që shkel syrin"
+msgstr "GNU që ju shkel syrin"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "<small>by Bravo Edison</small>"
@@ -567,7 +567,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[B &amp; W Cartoon]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Karikaturë B &amp; W]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "The Dynamic Duo: The Gnu and the Penguin in flight"
@@ -639,7 +639,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Reference card with GNU face]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Skedar me fytyrën e GNU-së]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "GNU Emacs Reference Wallpaper"
@@ -687,7 +687,7 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Free-Software Dealers"
-msgstr ""
+msgstr "Shqytarë të Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "<small>by Péhä</small>"
@@ -715,7 +715,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[liberty, equality, brotherhood button]&nbsp;"
-msgstr "&nbsp;[buton liri, barazi, vëllarëzi]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[buton liri, barazi, vëllazëri]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "French motto"
@@ -809,7 +809,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[GNU 30th - Celebrating 30 years]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[GNU 30th - Kremtim i 30-vjetorit]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "GNU 30th birthday"
@@ -857,11 +857,11 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[ASCII Gnu is liberty]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Gnu is liberty, në format ASCII]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "An ASCII &ldquo;GNU is Liberty&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;GNU is Liberty&rdquo; si ASCII"
+msgstr "“GNU is Liberty”, si ASCII"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "<small>by Carlos Contreras A.</small>"
@@ -873,7 +873,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[A gnu running]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Gnu që turret]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "GNU Born Free Runs Free"
@@ -905,7 +905,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[GNU banner saying: run free run gnu]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Banderolë GNU që thotë: run free run gnu]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "A GNU Head shadowed"
@@ -1189,11 +1189,11 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Listening Gnu]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Gnu Me Kufje]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Listening Gnu"
-msgstr "Gnu Që Dëgjon"
+msgstr "Gnu Me Kufje"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "<small>by the Nevrax Design Team</small>"
@@ -1265,7 +1265,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[A computer dreaming about GNU for freedom]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Kompjuter që ëndërron GNU-në për liri]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Give Me Freedom"
@@ -1341,11 +1341,11 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;['Run free run GNU' banner]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Banderolë 'Run free run GNU']&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Run free run GNU"
-msgstr ""
+msgstr "Run free run GNU"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/santa-gnu.html\">"
@@ -1485,11 +1485,11 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[ASCII Super Gnu]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Super Gnu, vizatuar si ASCII]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "An ASCII Super Gnu"
-msgstr "Super Gnu në ASCII"
+msgstr "Super Gnu, vizatuar si ASCII"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "<small>by Vijay Kumar</small>"
@@ -1517,7 +1517,7 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "This is Freedom"
-msgstr "Kjo Është Liria"
+msgstr "Kjo është Liria"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "<small>by Vadim Gush</small>"
@@ -1541,7 +1541,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Pseudo-Lisp (Use 'GNU)]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Pseudo-Lisp (Përdorni 'GNU)]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Use 'GNU"
@@ -1557,7 +1557,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[GNU head with motto on banderoles]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Krye GNU me moton në banderola]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "What's GNU"
@@ -1609,7 +1609,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[We run GNU]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Xhirojmë GNU]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "GNU buttons"
@@ -1729,7 +1729,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[GFDL logo]&nbsp;"
-msgstr "&nbsp;[Stemë GFDL]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Stemë GFDL-je]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "GNU license logos"
@@ -1757,7 +1757,7 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Wallpapers"
-msgstr "Sfonde"
+msgstr "Sfonde ekrani"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU Art on other sites"
@@ -1811,7 +1811,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;['United Geekdom of GNU Linux' poster]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Afishe 'United Geekdom of GNU Linux']&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Le Sage"
@@ -1859,7 +1859,7 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "GNU themed artwork"
-msgstr ""
+msgstr "Punime artistike me temë GNU-në"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "<small>by Anja and Markus Gerwinski</small>"
@@ -2122,8 +2122,8 @@
 #~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&ldquo;Copyleft (L)&rdquo; "
 #~ "sticker</a> by Don Hopkins"
 #~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft (L)"
-#~ "&quot; e Don Hopkins-it</a>"
+#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft "
+#~ "(L)&quot; e Don Hopkins-it</a>"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.84
retrieving revision 1.85
diff -u -b -r1.84 -r1.85
--- software/po/software.sq.po 13 Jan 2019 16:28:35 -0000   1.84
+++ software/po/software.sq.po 14 Jan 2019 08:02:46 -0000   1.85
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-01-13 16:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-02 14:28+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-14 10:02+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2018-11-27 08:55+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Software - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -353,53 +353,6 @@
 msgstr "Paketa GNU të braktisura"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've "
-#| "been superseded by, or integrated into, other packages. If you have time "
-#| "and interest in resurrecting any of these, please contact <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Here is "
-#| "the list; we leave the old project pages up (when they existed): <a href="
-#| "\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a href="
-#| "\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href="
-#| "\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/"
-#| "\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</"
-#| "a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/"
-#| "\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a href=\"dotgnu-pnet/"
-#| "\">dotgnu-pnet</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/";
-#| "\">dr.genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"fcrypt/\">fcrypt</"
-#| "a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/"
-#| "\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (see <a href="
-#| "\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://";
-#| "directory.fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (see <a href=\"gv/\">gv</a>), "
-#| "gicqd, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</"
-#| "a>, <a href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-#| "project/gnochive/\">gnochive</a>, gnotary, <a href=\"http://directory.fsf.";
-#| "org/project/gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, <a href=\"gnu-arch/\">gnu-"
-#| "arch</a>, <a href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, <a href=\"gnufi/"
-#| "\">gnufi</a>, gnupedia (see <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</"
-#| "a>), <a href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, "
-#| "<a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a "
-#| "href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a "
-#| "href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href="
-#| "\"graphics/\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, "
-#| "<a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a "
-#| "href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, isofsmk, <a href=\"jdresolve/"
-#| "\">jdresolve</a>, lengualibre, leonardo, libopts (see <a href=\"autogen/"
-#| "\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href="
-#| "\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href="
-#| "\"myserver/\">myserver</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/"
-#| "\">octal</a>, p2c, <a href=\"packaging/\">packaging</a>, <a href="
-#| "\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, "
-#| "<a href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/"
-#| "\">proto</a>, <a href=\"radar/\">radar</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a "
-#| "href=\"regex/\">regex</a>, <a href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a "
-#| "href=\"songanizer/\">songanizer</a>, <a href=\"sourceinstall/"
-#| "\">sourceinstall</a>, sovix, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href="
-#| "\"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"vmslib/"
-#| "\">vmslib</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/"
-#| "\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</"
-#| "a>, <a href=\"zebra/\">zebra</a>."
 msgid ""
 "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've been "
 "superseded by, or integrated into, other packages. If you have time and "
@@ -465,39 +418,39 @@
 "<a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/"
 "\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href="
 "\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a href="
-"\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr.genius</a>, <a href=\"elib/"
-"\">elib</a>, <a href=\"fcrypt/\">fcrypt</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a "
-"href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href="
-"\"gcron/\">gcron</a> (see <a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/"
-"\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html\";>ggv</a> (see "
-"<a href=\"gv/\">gv</a>), gicqd, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"giptables/\">giptables</a>, <a href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/project/gnochive/\">gnochive</a>, gnotary, <a href="
-"\"http://directory.fsf.org/project/gnotepad/\";>gnotepad+</a>, gnubios, <a "
-"href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, "
-"gnucad, <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, gnupedia (see <a href=\"http://";
-"wikipedia.org\">wikipedia</a>), <a href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href="
-"\"gnusql/\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href="
-"\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href="
-"\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/"
-"\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, grover, <a href="
-"\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a "
-"href=\"guss/\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, isofsmk, <a "
-"href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, lengualibre, leonardo, libopts (see <a "
-"href=\"autogen/\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, "
-"<a href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href="
-"\"myserver/\">myserver</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/"
-"\">octal</a>, p2c, <a href=\"packaging/\">packaging</a>, <a href=\"patchwork/"
-"\">patchwork</a>, <a href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, <a href=\"pips/"
-"\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/\">proto</a>, <a href="
-"\"radar/\">radar</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</"
-"a>, <a href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"songanizer/"
-"\">songanizer</a>, <a href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, sovix, <a "
-"href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href="
-"\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href="
-"\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href="
-"\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/"
-"\">zebra</a>."
+"\"https://web.archive.org/web/20031207112046/http://www.ofset.org/drgenius/";
+"\">dr.genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"fcrypt/\">fcrypt</"
+"a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/"
+"\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (see <a href="
+"\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (see <a href=\"gv/\">gv</a>), gicqd, <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</a>, <a href="
+"\"gmorph/\">gmorph</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/";
+"\">gnochive</a>, gnotary, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, <a href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a "
+"href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, "
+"gnupedia (see <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a href="
+"\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a href="
+"\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href="
+"\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href="
+"\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/"
+"\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href="
+"\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href="
+"\"hegemonie/\">hegemonie</a>, isofsmk, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, "
+"lengualibre, leonardo, libopts (see <a href=\"autogen/\">autogen</a>), mana, "
+"<a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href="
+"\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"myserver/\">myserver</a>, <a href="
+"\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a href=\"packaging/"
+"\">packaging</a>, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href="
+"\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a href="
+"\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/\">proto</a>, <a href=\"radar/\">radar</"
+"a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</a>, <a href="
+"\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"songanizer/\">songanizer</a>, "
+"<a href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, sovix, <a href=\"sweater/"
+"\">sweater</a>, <a href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</"
+"a>, <a href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, "
+"<a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/"
+"\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/\">zebra</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -545,11 +498,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2015, 2016, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2016, 2018, 2019 Free Software Foundation, "
+"Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]