www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www fun/po/humor.sq.po graphics/po/graphics.sq-...


From: GNUN
Subject: www fun/po/humor.sq.po graphics/po/graphics.sq-...
Date: Fri, 2 Nov 2018 07:29:18 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   18/11/02 07:29:18

Modified files:
    fun/po     : humor.sq.po 
    graphics/po  : graphics.sq-diff.html graphics.sq.po 
    server     : mirror.sq.html sitemap.sq.html 
    server/po   : mirror.sq-en.html mirror.sq.po 
             select-language.sq.po select-language.translist 
             sitemap.sq.po takeaction.sq-en.html 
             takeaction.sq.po 
Added files:
    server     : select-language.sq.html 
    server/po   : select-language.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fun/po/humor.sq.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.112&r2=1.113
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/mirror.sq.html?cvsroot=www&r1=1.58&r2=1.59
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.sq.html?cvsroot=www&r1=1.258&r2=1.259
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/select-language.sq.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.129&r2=1.130
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/select-language.sq.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/select-language.translist?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.297&r2=1.298
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.205&r2=1.206
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/select-language.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: fun/po/humor.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fun/po/humor.sq.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- fun/po/humor.sq.po 2 Nov 2018 11:00:34 -0000    1.34
+++ fun/po/humor.sq.po 2 Nov 2018 11:29:16 -0000    1.35
@@ -9,13 +9,13 @@
 "POT-Creation-Date: 2018-10-26 20:26+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-11-02 11:49+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2012-06-10 04:26-0300\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
-"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Laugh along with GNU - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -560,12 +560,12 @@
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, s’jemi të përjashtuar nga 
papërsosmëritë. "
-"Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë 
dërgojini te "
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
-"a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të "
-"faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">README për përkthimet</a>."
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2015, 2018 Richard M. Stallman"

Index: graphics/po/graphics.sq-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- graphics/po/graphics.sq-diff.html  3 Oct 2018 09:29:22 -0000    1.23
+++ graphics/po/graphics.sq-diff.html  2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.24
@@ -1255,7 +1255,7 @@
 
 &lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2018/10/03 09:29:22 $
+$Date: 2018/11/02 11:29:17 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.112
retrieving revision 1.113
diff -u -b -r1.112 -r1.113
--- graphics/po/graphics.sq.po 2 Nov 2018 11:00:33 -0000    1.112
+++ graphics/po/graphics.sq.po 2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.113
@@ -2122,8 +2122,8 @@
 #~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&ldquo;Copyleft (L)&rdquo; "
 #~ "sticker</a> by Don Hopkins"
 #~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft "
-#~ "(L)&quot; e Don Hopkins-it</a>"
+#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft (L)"
+#~ "&quot; e Don Hopkins-it</a>"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Index: server/mirror.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/mirror.sq.html,v
retrieving revision 1.58
retrieving revision 1.59
diff -u -b -r1.58 -r1.59
--- server/mirror.sq.html    8 Sep 2018 17:57:30 -0000    1.58
+++ server/mirror.sq.html    2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.59
@@ -53,6 +53,7 @@
 <dd><tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Kanada)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.its.dal.ca/gnu</tt> (Kanada)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</tt> (Kanada)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror1.freemirror.org/gnu</tt> (Kanada)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, ShBA)</dd>
@@ -320,7 +321,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/09/08 17:57:30 $
+$Date: 2018/11/02 11:29:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.sq.html,v
retrieving revision 1.258
retrieving revision 1.259
diff -u -b -r1.258 -r1.259
--- server/sitemap.sq.html   30 Oct 2018 15:28:30 -0000   1.258
+++ server/sitemap.sq.html   2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.259
@@ -368,7 +368,7 @@
 <div id="directory-fun">
 <dl><dt><a class="topmost-title" href="/fun/humor.html">zbavitje</a></dt>
   <dd><span class="topmost-title">
-Qeshni bashk&euml; me GNU-n&euml;
+Dëfrehuni me GNU-në
 </span>
 
 <div id="directory-fun-jokes">
@@ -469,7 +469,7 @@
  <dt><a href="/fun/jokes/musical-pickup.html">musical-pickup.html</a></dt>
  <dd>Musical pick-up!</dd>
  <dt><a href="/fun/jokes/networkologist.html">networkologist.html</a></dt>
- <dd>A Networkologist's Christmas (v3.1)</dd>
+ <dd>Kërshëndellat e Një Rrjetologjisti (v3.1)</dd>
  <dt><a href="/fun/jokes/nobody-owns.html">nobody-owns.html</a></dt>
  <dd>Askush nuk është pronar i kësaj kënge</dd>
  <dt><a href="/fun/jokes/only-gnu.html">only-gnu.html</a></dt>
@@ -614,7 +614,7 @@
  <dt><a href="/graphics/ahurdlogo.html">ahurdlogo.html</a></dt>
  <dd>Logo Hurd-i</dd>
  <dt><a 
href="/graphics/alternative-ascii.html">alternative-ascii.html</a></dt>
- <dd>Gnu ASCII Alternative </dd>
+ <dd>Gnu ASCII Alternative</dd>
  <dt><a href="/graphics/anfsflogo.html">anfsflogo.html</a></dt>
  <dd>Logo FSF-je</dd>
  <dt><a href="/graphics/anlpflogo.html">anlpflogo.html</a></dt>
@@ -718,7 +718,7 @@
  <dt><a href="/graphics/gnusvgart.html">gnusvgart.html</a></dt>
  <dd>Art GNU në format svg</dd>
  <dt><a href="/graphics/groff-head.html">groff-head.html</a></dt>
- <dd>GNU head with printing press</dd>
+ <dd>Krye GNU me presë shtypshkronje</dd>
  <dt><a href="/graphics/heckert_gnu.html">heckert_gnu.html</a></dt>
  <dd>Krye GNU me të trasha</dd>
  <dt><a 
href="/graphics/historic-gnu-press.html">historic-gnu-press.html</a></dt>
@@ -1041,8 +1041,8 @@
  <dd>Kompani që shesin kompjutera me <acronym title="GNU's Not
 Unix!">GNU</acronym>/Linux të instaluar</dd>
  <dt><a href="/links/non-ryf.html">non-ryf.html</a></dt>
- <dd>Non-<abbr title="Respects Your Freedom">RYF</abbr> computers with <abbr
-title="GNU's Not Unix!">GNU</abbr>/Linux preinstalled</dd>
+ <dd>Kompjutera Jo-<abbr title="Respekton Lirinë Tuaj">RLT</abbr> me <abbr
+title="GNU's Not Unix!">GNU</abbr>/Linux të parainstaluar</dd>
 </dl>
 </dd></dl>
 </div>
@@ -1165,7 +1165,7 @@
  <dd>&lsquo;Progresi&rsquo; në fushën e kompjuterit: të mirat dhe të 
këqiat</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/contradictory-support.html">contradictory-support.html</a></dt>
- <dd>Kujdes nga &ldquo;Asistenca&rdquo; Kontradiktore</dd>
+ <dd>Kujdes nga “Asistenca” Kontradiktore</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/copyright-and-globalization.html">copyright-and-globalization.html</a></dt>
  <dd>Të drejta Kopjimi dhe Globalizëm në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë</dd>
@@ -1185,7 +1185,7 @@
  <dt><a href="/philosophy/dat.html">dat.html</a></dt>
  <dd>Rruga e Duhur për Tatimin e DAT-it</dd>
  <dt><a href="/philosophy/devils-advocate.html">devils-advocate.html</a></dt>
- <dd>Why the Devil's Advocate Doesn't Help Reach the Truth</dd>
+ <dd>Pse Avokati i Djallit Nuk Ndihmon të Arrihet e Vërteta</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html">digital-inclusion-in-freedom.html</a></dt>
  <dd>A Është Përfshirja Dixhitale një Gjë e Mirë? Si Mund të 
Garantojmë të Jetë?</dd>
@@ -1223,7 +1223,7 @@
  <dd>Pse Software-i i Lirë lyp Dokumentim të Lirë</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/free-hardware-designs.html">free-hardware-designs.html</a></dt>
- <dd>Free Hardware and Free Hardware Designs</dd>
+ <dd>Hardware i Lirë dhe Dizajne të Lirë Hardware-i</dd>
  <dt><a 
href="/philosophy/free-open-overlap.html">free-open-overlap.html</a></dt>
  <dd>Ç’lidhje ka mes Software-it të Lirë dhe Burimit të Hapur si 
Kategori
 Programesh</dd>
@@ -1387,7 +1387,7 @@
 href="/philosophy/nonsoftware-copyleft.html">nonsoftware-copyleft.html</a></dt>
  <dd>Zbatimi i Copyleft-it te të Dhëna Që Nuk Janë Software</dd>
  <dt><a href="/philosophy/not-ipr.html">not-ipr.html</a></dt>
- <dd>&ldquo;Pronësi Intelektuale&rdquo; Thatë? Ç'Mirazh Joshës!</dd>
+ <dd>“Pronësi Intelektuale” Thatë? Ç’Mirazh Joshës!</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">open-source-misses-the-point.html</a></dt>
  <dd>Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</dd>
@@ -1528,7 +1528,7 @@
  <dd>Mësim prej Uruguajit</dd>
  <dt><a 
href="/philosophy/use-free-software.html">use-free-software.html</a></dt>
  <dd>Bashkësia e Software-it të Lirë Pas 20 Vjetësh: <br />
-With great but incomplete success, what now?</dd>
+Me sukses jo të pakët, por jo të plotë, po tani?</dd>
  <dt><a href="/philosophy/using-gfdl.html">using-gfdl.html</a></dt>
  <dd>Përdorimi i GNU FDL-së</dd>
  <dt><a href="/philosophy/vaccination.html">vaccination.html</a></dt>
@@ -2130,7 +2130,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/10/30 15:28:30 $
+$Date: 2018/11/02 11:29:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/mirror.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq-en.html,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- server/po/mirror.sq-en.html 8 Sep 2018 17:57:31 -0000    1.40
+++ server/po/mirror.sq-en.html 2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.41
@@ -47,6 +47,7 @@
 <dd><tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Canada)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.its.dal.ca/gnu</tt> (Canada)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</tt> (Canada)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror1.freemirror.org/gnu</tt> (Canada)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (California, USA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (California, USA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, USA)</dd>
@@ -295,7 +296,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/09/08 17:57:31 $
+$Date: 2018/11/02 11:29:17 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.129
retrieving revision 1.130
diff -u -b -r1.129 -r1.130
--- server/po/mirror.sq.po   2 Nov 2018 11:00:34 -0000    1.129
+++ server/po/mirror.sq.po   2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.130
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-10-17 13:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
 
 # type: Content of: <title>

Index: server/po/select-language.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/select-language.sq.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- server/po/select-language.sq.po   2 Nov 2018 11:00:34 -0000    1.3
+++ server/po/select-language.sq.po   2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.4
@@ -8,14 +8,13 @@
 "Project-Id-Version: select-language.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-09-17 15:25+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-11-02 12:53+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-09-17 15:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Select language - GNU Project - Free Software Foundation"

Index: server/po/select-language.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/select-language.translist,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- server/po/select-language.translist 17 Jan 2018 19:31:02 -0000   1.7
+++ server/po/select-language.translist 2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.8
@@ -8,6 +8,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/server/select-language.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span> &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/server/select-language.pt-br.html">português&nbsp;do&nbsp;Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/server/select-language.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span> 
&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/server/select-language.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</span> &nbsp;
 </p>
 </div>' -->
 <link rel="alternate" type="text/html" href="/server/select-language.html" 
hreflang="x-default" />
@@ -17,4 +18,5 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ja" hreflang="ja" 
href="/server/select-language.ja.html" title="日本語" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/server/select-language.pt-br.html" title="português do Brasil" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ru" hreflang="ru" 
href="/server/select-language.ru.html" title="русский" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="sq" hreflang="sq" 
href="/server/select-language.sq.html" title="Shqip" />
 <!-- end translist file -->

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.297
retrieving revision 1.298
diff -u -b -r1.297 -r1.298

Index: server/po/takeaction.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq-en.html,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- server/po/takeaction.sq-en.html   1 Mar 2018 13:02:04 -0000    1.41
+++ server/po/takeaction.sq-en.html   2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.42
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.84 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 <title>Take Action
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <style type="text/css">
@@ -94,7 +94,11 @@
 <h4 id="unmaint">Take over an unmaintained GNU package</h4>
  <p>These GNU packages are looking for a maintainer:
 <span class="gnun-split"></span>
- <a href="/software/halifax/">halifax</a><span class="gnun-split"></span>.
+ <a href="/software/cfengine/">cfengine</a>,
+ <a href="/software/freetalk/">freetalk</a>,
+ <a href="/software/halifax/">halifax</a>,
+ <a href="/software/mcron/">mcron</a>,
+ <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a><span 
class="gnun-split"></span>.
   And these packages are looking for co-maintainers:
 <span class="gnun-split"></span>
  <a href="/software/aspell/">aspell</a>,
@@ -198,7 +202,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/03/01 13:02:04 $
+$Date: 2018/11/02 11:29:17 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.205
retrieving revision 1.206
diff -u -b -r1.205 -r1.206
--- server/po/takeaction.sq.po 2 Nov 2018 11:00:34 -0000    1.205
+++ server/po/takeaction.sq.po 2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.206
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-10-11 08:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -199,11 +198,6 @@
 msgstr "Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
-#| "\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
-#| "software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-#| "\">teximpatient</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/cfengine/\">cfengine</a>, <a href=\"/software/freetalk/"
 "\">freetalk</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"

Index: server/select-language.sq.html
===================================================================
RCS file: server/select-language.sq.html
diff -N server/select-language.sq.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/select-language.sq.html   2 Nov 2018 11:29:17 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,450 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/select-language.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Përzgjidhni gjuhë - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/server/po/select-language.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<h2>Përzgjidhni gjuhë</h2>
+
+<p>I dashur vizitor! Kjo faqe ofron një rrugë për të përcaktuar gjuhën 
tuaj të
+parapëlqyer; kjo përzgjedhje do të ketë përparësi mbi parapëlqimet e
+caktuara te shfletuesi juaj. Që të arrihet kjo, <a
+href="#explanation">depozitojmë një cookie</a>; mund ta ktheni në fillimet
+përmes mundësisë së parë në këtë listë, dhe shfletuesi juaj do ta 
rikthejë
+në fund të sesionit tuaj.</p>
+
+<!--#if expr=";$QUERY_STRING; = /^[^<>]*;callback=([^;<>]+);[^<>]*$/" -->
+<!--#set var="callback" value="$1" -->
+<!--#else -->
+<!--#set var="callback" value="/home.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#set var="link_head"
+ value="<a href='/server/select-language.html?goto=$callback;language=" -->
+<ul>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}reset'>" -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Riktheje te parazgjedhjet
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}en' title='English'> [en] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Anglisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}af' title='Afrikaans'> [af] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Afrikaans
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}ar' title='العربية'> [ar] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Arabisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}az' title='Azərbaycanca'> [az] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Azerbajxhanaseisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}bg' title='български'> [bg] " 
-->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Bullgarisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}bn' title='বাংলা'> [bn] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Bengaleze
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}bs' title='bosanski'> [bs] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Boshnjake
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}ca' title='català'> [ca] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Katalanase
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}cs' title='Česky'> [cs] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Çekisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}da' title='dansk'> [da] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Danisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}de' title='Deutsch'> [de] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Gjermanisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}el' title='ελληνικά'> [el] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Greqisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}eo' title='Esperanto'> [eo] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Esperanto
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}es' title='español'> [es] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Spanjisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}fa' title='فارسی'> [fa] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Persisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}fi' title='suomi'> [fi] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Finlandisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}fr' title='français'> [fr] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Frëngjisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}gl' title='galego'> [gl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Galike
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}he' title='עברית'> [he] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Hebraisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}hr' title='hrvatski'> [hr] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Kroatisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}hu' title='magyar'> [hu] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Hungarisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}id' title='Bahasa Indonesia'> [id] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Indonezisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}it' title='italiano'> [it] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Italisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}ja' title='日本語'> [ja] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Japonisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}kn' title='ಕನ್ನಡ'> [kn] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Kannada
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}ko' title='한국어'> [ko] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Koreane
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}lt' title='lietuvių'> [lt] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Lituanisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}mk' title='македонски'> [mk] 
" -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Maqedonisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}ml' title='മലയാളം'> [ml] " 
-->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Malajalame
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}nb' title='norsk (bokmål)'> [nb] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Norvegjishte (Bokmål)
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}nl' title='Nederlands'> [nl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Holandisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}nn' title='norsk (nynorsk)'> [nn] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Norvegjisht (Nynorsk)
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}pl' title='polski'> [pl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Polonisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}pt-br' title='português do Brasil'> 
[pt-br] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Portugeze Braziliane
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}ro' title='română'> [ro] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Rumanisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}ru' title='русский'> [ru] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Rusisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}sk' title='slovenčina'> [sk] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Sllovakisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}sl' title='slovenščina'> [sl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Sllovenisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}sq' title='Shqip'> [sq] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Shqip
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}sr' title='српски'> [sr] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Serbisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}sv' title='svenska'> [sv] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Suedisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}ta' title='தமிழ்'> [ta] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Tamileze
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}tl' title='Tagalog'> [tl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Tagaloge
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}tr' title='Türkçe'> [tr] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Turqisht
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}uk' title='українська'> [uk] 
" -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Ukrainase
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}uz' title='Oʻzbekcha'> [uz] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Uzbeke
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}zh-cn' title='简体中文'> [zh-cn] " 
-->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Kineze (E thjeshtuar)
+</a></li>
+<li>
+
+<!--#set var="link" value="${link_head}zh-tw' title='繁體中文'> [zh-tw] " 
-->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Kineze (Tradicionale)
+</a></li>
+</ul>
+
+<h3 id="explanation">Nga e dini gjuhën time amtare? Po na spiunoni?</h3>
+
+ <p>Teksa shfletoni në Web, shfletuesi juaj tok me kërkesën për çfarëdo
+dokumenti dërgon një parametër që tregon parapëlqimet tuaja për gjuhën. 
 Kjo
+është diçka që zakonisht e përcaktoni te rregullimet tuaja mbi 
shfletuesin.
+Nëse keni shkarkuar një shfletues të përkthyer në danisht, gjasat janë 
që të
+ketë ardhur i paraformësuar të dërgojë <code>Accept-Language: da</code>.
+Shërbyesit tanë janë formësuar që t’i përgjigjen këtij parametri duke 
dhënë
+faqen në gjuhën e kërkuar, nëse ka përkthim në të; përndryshe, 
dërgohet
+faqja origjinale në anglisht.</p>
+
+<p>Tani afër shtuam një lidhje &ldquo;Caktoni Gjuhën&rdquo;, në krye të 
çdo
+faqeje për t’ju lejuar të anashkaloni atë rregullim dhe &ldquo;për të
+fiksuar&rdquo; një gjuhë të dhënëm të ndryshme nga rregullimi 
parazgjedhje i
+shfletuesit tuaj. Për shembull, mund të zgjidhni <em>shqipen</em>, për
+shfletim të gnu.org-ut, edhe pse shfletuesi juaj ka të anglishten të
+zgjedhur. Kjo veçori përdor një cookie.</p>
+
+<p>Nëse jeni i ndjeshëm ndaj privatësisë tuaj në Web, mund të provoni 
Paketën
+Tor, e gatshme që nga <a href="https://torproject.org/";
+rel="nofollow">https://torproject.org/</a>. Mes mjaft përmirësimesh të
+tjera kundrejt shfletuesve të thjeshtë lidhur me privatësinë, TBB vjen i
+formësuar të duket si të ish një shfletues me bazë Windows, që përdor
+US-English.</p>
+
+<p>E keni saktë që rregullimi për gjuhën në shfletuesin tuaj mund të 
përdoret
+nga disa sajte apo palë të treta për të identifikuar shfletuesin tuaj
+specifik dhe dërguar reklama enkas. Tor-i ofron rrugën më të parrezik që
+dimë për të shmangur shënjestrizim të tillë. Sidoqoftë, projekti GNU 
nuk e
+përdor këtë apo metoda të tjera shënjestrizimi, madje as cookies (hiq 
rastin
+e anashkalimit opsional për gjuhën, përmendur më sipër): <strong>thjesht i
+kemi merak përdoruesit tanë dhe s’jemi të interesuar t’ju
+spiunojmë</strong>. Parametri <code>Accept-Language</code> është një mjet 
i
+rëndomtë drejt lënde të përkthyer, në përputhje me parapëlqimet e
+përdoruesit. Më tepër rreth tij mund <a
+href="http://www.w3.org/International/questions/qa-accept-lang-locales";
+rel="nofollow">të mësoni që nga W3C</a>.</p>
+
+<p>As nuk gjurmojmë adresa IP për vizitorët tanë, dhe vetë sajti është i
+ndërtuar kryesisht prej faqesh statike, dhe nuk përdor Javascript. Jini i
+qetë se projekti GNU dhe FSF-ja janë shumë të kujdesshëm rreth <a
+href="https://www.fsf.org/about/free-software-foundation-privacy-policy";>privatësisë
+së përdoruesve</a>. Nëse keni ndonjë dyshim, mos ngurroni të <a
+href="/contact/">lidheni me ne</a>.</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
+dërgojini te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a>
+FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
+mund të dërgohen te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të
+mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga
+papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me
+këtë dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për
+të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona
+web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për
+përkthimet</a>.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 4.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+U përditësua më:
+
+$Date: 2018/11/02 11:29:17 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: server/po/select-language.sq-en.html
===================================================================
RCS file: server/po/select-language.sq-en.html
diff -N server/po/select-language.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/po/select-language.sq-en.html    2 Nov 2018 11:29:17 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,377 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<title>Select language
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+ <!--#include virtual="/server/po/select-language.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Select language</h2>
+
+<p>Dear visitor! This page provides a means to specify your preferred
+language; this selection will have priority over the preferences set
+in your browser. In order to do this,
+<a href="#explanation">we set a cookie</a>;
+you can reset it with the first option in this list, and your browser
+will reset it at the end of your session.</p>
+
+<!--#if expr=";$QUERY_STRING; = /^[^<>]*;callback=([^;<>]+);[^<>]*$/" -->
+<!--#set var="callback" value="$1" -->
+<!--#else -->
+<!--#set var="callback" value="/home.html" -->
+<!--#endif -->
+
+<!--#set var="link_head"
+ value="<a href='/server/select-language.html?goto=$callback;language=" -->
+<ul>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}reset'>" -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Reset
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}en' title='English'> [en] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+English
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}af' title='Afrikaans'> [af] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Afrikaans
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}ar' title='العربية'> [ar] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Arabic
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}az' title='Azərbaycanca'> [az] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Azerbaijani
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}bg' title='български'> [bg] " 
-->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Bulgarian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}bn' title='বাংলা'> [bn] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Bengali
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}bs' title='bosanski'> [bs] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Bosnian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}ca' title='català'> [ca] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Catalan
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}cs' title='Česky'> [cs] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Czech
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}da' title='dansk'> [da] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Danish
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}de' title='Deutsch'> [de] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+German
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}el' title='ελληνικά'> [el] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Greek
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}eo' title='Esperanto'> [eo] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Esperanto
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}es' title='español'> [es] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Spanish
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}fa' title='فارسی'> [fa] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Persian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}fi' title='suomi'> [fi] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Finnish
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}fr' title='français'> [fr] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+French
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}gl' title='galego'> [gl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Galician
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}he' title='עברית'> [he] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Hebrew
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}hr' title='hrvatski'> [hr] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Croatian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}hu' title='magyar'> [hu] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Hungarian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}id' title='Bahasa Indonesia'> [id] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Indonesian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}it' title='italiano'> [it] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Italian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}ja' title='日本語'> [ja] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Japanese
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}kn' title='ಕನ್ನಡ'> [kn] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Kannada
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}ko' title='한국어'> [ko] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Korean
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}lt' title='lietuvių'> [lt] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Lithuanian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}mk' title='македонски'> [mk] 
" -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Macedonian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}ml' title='മലയാളം'> [ml] " 
-->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Malayalam
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}nb' title='norsk (bokmål)'> [nb] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Norwegian (Bokmål)
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}nl' title='Nederlands'> [nl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Dutch
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}nn' title='norsk (nynorsk)'> [nn] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Norwegian (Nynorsk)
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}pl' title='polski'> [pl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Polish
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}pt-br' title='português do Brasil'> 
[pt-br] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Brazilian Portuguese
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}ro' title='română'> [ro] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Romanian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}ru' title='русский'> [ru] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Russian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}sk' title='slovenčina'> [sk] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Slovak
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}sl' title='slovenščina'> [sl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Slovenian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}sq' title='Shqip'> [sq] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Albanian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}sr' title='српски'> [sr] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Serbian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}sv' title='svenska'> [sv] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Swedish
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}ta' title='தமிழ்'> [ta] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Tamil
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}tl' title='Tagalog'> [tl] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Tagalog
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}tr' title='Türkçe'> [tr] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Turkish
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}uk' title='українська'> [uk] 
" -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Ukrainian
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}uz' title='Oʻzbekcha'> [uz] " -->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Uzbek
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}zh-cn' title='简体中文'> [zh-cn] " 
-->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Chinese (Simplified)
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+<li>
+<!--#set var="link" value="${link_head}zh-tw' title='繁體中文'> [zh-tw] " 
-->
+<!--#echo encoding="none" var='link' -->
+Chinese (Traditional)
+<span class="gnun-split"></span></a></li>
+</ul>
+
+<h3 id="explanation">How do you know my native language? Are you spying on 
us?</h3>
+
+ <p>As you browse the Web, your browser sends a header with the request
+of any document that indicates your language preference. This is
+usually something you can configure in your browser settings. If you
+downloaded a browser localized in Danish, it probably came
+preconfigured to send <code>Accept-Language: da</code>. Our servers
+are configured to respond to this header by providing the page in the
+requested language, if the translation exists; otherwise, the original
+English page is sent.</p>
+
+<p>We recently added a &ldquo;Set Language&rdquo; link on the top of
+each page to allow you to override that setting and &ldquo;fix&rdquo;
+a certain language different from your browser's default setting. For
+example, you could choose <em>English</em> to browse gnu.org even if
+your browser is set to Danish. This feature uses a cookie.</p>
+
+<p>If you're concerned about your privacy on the Web you can try the
+Tor Browser Bundle available from
+<a href="https://torproject.org/"; rel="nofollow">https://torproject.org/</a>.
+Among many other improvements over generic browsers with regard to
+privacy, the TBB comes configured to appear to be like a
+Windows-based, US-English browser.</p>
+
+<p>You're right that the language setting of your browser can be used
+by some sites or third-parties to identify your specific browser and
+target you for advertising. Tor provides the safest way we know to
+avoid such targeting. Nevertheless, the GNU project does not use this
+nor any other targeting methods, not even cookies (exception made of
+the optional language override mentioned above): <strong>we simply
+care for our users and have no interest in spying on you</strong>. The
+<code>Accept-Language</code> header is a common way to localize
+contents according to user preferences. You can
+<a href="http://www.w3.org/International/questions/qa-accept-lang-locales"; 
rel="nofollow">learn more about it from the W3C</a>.</p>
+
+<p>We also do not track IP addresses of our visitors, and the site
+itself is mostly made of static pages, and does not use
+Javascript. Rest assured that the GNU project and the FSF are very
+careful about
+<a 
href="https://www.fsf.org/about/free-software-foundation-privacy-policy";>users' 
privacy</a>.
+If you have any doubt, feel free to <a href="/contact/">contact us</a>.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2018/11/02 11:29:17 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]