www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server footer-text.cs.html footer-text.pl.h...


From: GNUN
Subject: www/server footer-text.cs.html footer-text.pl.h...
Date: Fri, 11 May 2018 12:01:07 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   18/05/11 12:01:07

Modified files:
    server     : footer-text.cs.html footer-text.pl.html 
    server/po   : footer-text.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.cs.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.pl.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.pl.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41

Patches:
Index: footer-text.cs.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.cs.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- footer-text.cs.html 11 May 2018 14:29:19 -0000   1.23
+++ footer-text.cs.html 11 May 2018 16:01:06 -0000   1.24
@@ -29,7 +29,7 @@
 organizací sponzorující Operační systém GNU. <strong>Podpořte GNU a
 FSF</strong> <a href="//shop.fsf.org/">koupí příruček a vybavení</a>, <a
 
href="https://my.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052";><strong>připojte
-se k FSF</strong> jako přidružený člen</a> nebo <a
+se k FSF</strong></a> jako přidružený člen nebo <a
 href="//donate.fsf.org/"><strong>přispějte darem</strong></a>.</p>
 
 </div>

Index: footer-text.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.pl.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- footer-text.pl.html 11 May 2018 14:29:19 -0000   1.35
+++ footer-text.pl.html 11 May 2018 16:01:06 -0000   1.36
@@ -31,7 +31,7 @@
 i&nbsp;drobiazgi</a>, <a
 
href="https://my.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052";><strong>przyłÄ
…czając
 się do&nbsp;FSF</strong></a> jako członek zrzeszony lub&nbsp;<a
-href="//donate.fsf.org/">dając datek</a>.</p>
+href="//donate.fsf.org/"><strong>dając datek</strong></a>.</p>
 
 </div>
 

Index: po/footer-text.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.pl.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- po/footer-text.pl.po    11 May 2018 15:27:43 -0000   1.40
+++ po/footer-text.pl.po    11 May 2018 16:01:07 -0000   1.41
@@ -95,4 +95,5 @@
 "FSF</strong> <a href=\"//shop.fsf.org/\">kupując podręczniki i&nbsp;"
 "drobiazgi</a>, <a href=\"https://my.fsf.org/associate/support_freedom?";
 "referrer=4052\"><strong>przyłączając się do&nbsp;FSF</strong></a> jako "
-"członek zrzeszony lub&nbsp;<a href=\"//donate.fsf.org/\"><strong>dając 
datek</strong></a>."
+"członek zrzeszony lub&nbsp;<a href=\"//donate.fsf.org/\"><strong>dając "
+"datek</strong></a>."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]