www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/who-does-that-server-really-serv...


From: GNUN
Subject: www philosophy/who-does-that-server-really-serv...
Date: Sun, 31 Dec 2017 13:00:30 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   17/12/31 13:00:30

Modified files:
    philosophy   : who-does-that-server-really-serve.sq.html 
    philosophy/po : who-does-that-server-really-serve.sq.po 
    server     : sitemap.ar.html sitemap.de.html sitemap.es.html 
             sitemap.fr.html sitemap.it.html sitemap.ja.html 
             sitemap.nl.html sitemap.ro.html sitemap.ru.html 
             sitemap.sq.html sitemap.uk.html 
    server/po   : sitemap.es-en.html sitemap.fr-en.html 
             sitemap.it-en.html sitemap.ru-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.ar.html?cvsroot=www&r1=1.242&r2=1.243
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.de.html?cvsroot=www&r1=1.322&r2=1.323
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.es.html?cvsroot=www&r1=1.185&r2=1.186
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.fr.html?cvsroot=www&r1=1.368&r2=1.369
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.it.html?cvsroot=www&r1=1.101&r2=1.102
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.ja.html?cvsroot=www&r1=1.318&r2=1.319
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.nl.html?cvsroot=www&r1=1.243&r2=1.244
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.ro.html?cvsroot=www&r1=1.224&r2=1.225
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.ru.html?cvsroot=www&r1=1.311&r2=1.312
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.sq.html?cvsroot=www&r1=1.232&r2=1.233
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.uk.html?cvsroot=www&r1=1.272&r2=1.273
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.es-en.html?cvsroot=www&r1=1.95&r2=1.96
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.fr-en.html?cvsroot=www&r1=1.225&r2=1.226
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.it-en.html?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.ru-en.html?cvsroot=www&r1=1.186&r2=1.187

Patches:
Index: philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html    29 Dec 2017 
17:59:50 -0000   1.1
+++ philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html    31 Dec 2017 
18:00:29 -0000   1.2
@@ -18,24 +18,24 @@
 Boston Review</a>.)</p></blockquote>
 
 <p><strong>Në Internet, software-i pronësor s’është mënyra e vetme për 
të
-humbur lirinë tuaj. Shërbime si Zëvendësim Software-i (ose SaaSS), është
+humbur lirinë tuaj. Shërbime si Zëvendësim Software-i, (ose SaaSS), 
është
 një tjetër mënyrë për t’i dhënë dikujt pushtet mbi punimin tuaj me
 kompjuter.</strong></p>
 
-<p>Thelbi është, mund të keni kontroll mbi një program të shkruar nga 
dikush
+<p>Thelbi është se mund të keni kontroll mbi një program të shkruar nga 
dikush
 tjetër (nëse është i lirë), por s’mund të keni kurrë kontroll mbi një
 shërbim që e xhiron dikush tjetër, ndaj mos përdorni kurrë një shërbim 
atje
 ku, në parim, një program do të mbaronte punë.</p>
 
 
-<p>SaaSS do të thotë të përdorësh një shërbim të sendërtuar nga 
dikush tjetër
-si një zëvendësim ndaj xhirimit të kopjes tuaj të një programi. Termi 
është
-i yni; artikuj dhe reklama nuk kanë për ta përdoru, dhe nuk do t’ju 
rrëfejnë
+<p>SaaSS do të thotë të përdorësh një shërbim të sendërtuar nga 
dikush tjetër,
+si zëvendësim të xhirimit të kopjes tuaj të një programi. Termi është 
i
+yni; nuk kanë për ta përdorur artikuj dhe reklama, dhe nuk do t’ju 
rrëfejnë
 nëse një shërbim është apo jo SaaSS. Në vend të kësaj, ka gjasa të 
përdorin
 termin e vagullt dhe shpërqendrues &ldquo;cloud&rdquo; (&ldquo;re&rdquo;),
 me të cilin futen në një thes SaaSS-i tok me praktika të tjera të 
ndryshme,
-disa abuzive dhe disa jo. Me shpejgimin dhe shembujt e kësaj faqeje, mund
-të kuptoni nëse një shërbim është apo jo një SaaSS.</p>
+disa abuzive dhe disa jo. Me shpjegimin dhe shembujt e kësaj faqeje, mund
+të kuptoni nëse një shërbim është apo jo SaaSS.</p>
 
 <h3>Kuadër Më i Përgjithshëm: Si Ju Heq Lirinë Software-i Pronësor</h3>
 
@@ -69,18 +69,18 @@
 <p>Shërbimi si Zëvendësim Software-i (SaaSS) do të thotë përdorimi i një
 shërbimi si zëvendësim i xhirimit të kopjes tuaj të një programi.
 Konkretisht, do të thotë që dikush rregullon një shërbyes rrjeti që kryen
-një punë që mund të bëhet me kompjuter&mdash;për shembull, modifikim i 
një
-fotoje, përkthimi teksti në një gjuhë tjetër, etj.&mdash;dhe mandej fton
+një punë që mund të bëhet me kompjuter &mdash; për shembull, modifikim i 
një
+fotoje, përkthim teksti në një gjuhë tjetër, etj. &mdash; dhe mandej fton
 përdorues ta bëjnë përmes atij shërbyesi. Një përdorues i shërbyesit 
do t’i
 dërgonte të dhënat e veta te shërbyesi, që kryen <em>në vend të tij 
këtë
 punë</em> mbi të dhënat e furnizuara, dhe mandej i dërgon përfundimet te
 përdoruesi ose vepron drejtpërsëdrejti në këmbë të tij.</p>
 
-<p>Kryerja është <em>në vend të tij</em> ngaqë, presupozohet, ai do të 
mundej,
+<p>Kryerja bëhet <em>në vend të tij</em> ngaqë, presupozohet, ai do të 
mundej,
 në parim, ta bënte duke xhiruar një program në kompjuterin e vet
-(pavarësisht faktit që ai program është apo jo i passhëm nga përdoruesi 
në
-kohën e dhënë). Për rastet kur ky presupozim s’është i vërtetë, 
s’bëhet
-fjalë për SaaSS.</p>
+(pavarësisht faktit nëse ka apo jo në kohën e dhënë një program të 
tillë të
+gatshëm për përdoruesin). Për rastet kur ky presupozim s’është i 
vërtetë,
+s’bëhet fjalë për SaaSS.</p>
 
 <p>Këta shërbyes ua rrëmbejnë kontrollin përdoruesve edhe më 
pakthyeshëm se sa
 software-i pronësor. Me software-in pronësor, përdoruesit zakonisht marrin
@@ -94,7 +94,7 @@
 pamundur të sigurohen se çfarë bën në të vërtet, dhe e pamundur ta
 ndryshojnë.</p>
 
-<p>Për më tepër, SaaSS automatikisht shpie në pasoja të njëvlershme me 
veçoritë
+<p>Për më tepër, SaaSS shpie automatikisht në pasoja të njëvlershme me 
veçoritë
 dashakeqe të disa prej software-it pronësor.</p>
 
 <p> Për shembull, disa programe pronësorë janë &ldquo;spyware&rdquo;: 
programi
@@ -108,7 +108,7 @@
 <p>Ndryshe nga software-i pronësor, SaaSS-i nuk kërkon kod mbulesë për të
 përfituar të dhëna të përdoruesit. Në vend të kësaj, përdoruesit 
duhet të
 dërgojnë të dhëna të tyret te shërbyesi që të mund ta përdorin. Kjo 
ka të
-njëjtin efekt si spyware-i: operatori i shërbyesit merr të dhënat&mdash;pa
+njëjtin efekt si spyware-i: operatori i shërbyesit merr të dhënat &mdash; 
pa
 mundim të veçantë, nga vetë natyra e SaaSS-it. Amy Webb, që kurrë nuk 
kish
 në mendje të postonte ndonjë foto të së bijës, bëri gabimin e 
përdorimit të
 një SaaSS-i (Instagram) për përpunim të fotove të saj. Dhe më pas <a
@@ -120,7 +120,7 @@
 pikë sa shërbime SaaSS të ardhshme të mund të ndërtohen për të qenë 
të
 paafta të kuptojnë disa nga të dhënat që përdoruesit dërgojnë në ta.
 Shërbime të tilla <em>mundet</em> të rregullohen për të mos futur hundët 
te
-përdoruesit; kjo nuk do të thotë që ata <em>nuk</em> do të fusin 
hundët.</p>
+përdoruesit; kjo nuk do të thotë ama që <em>nuk</em> do të futen 
hundët.</p>
 
 <p>Disa sisteme operative kanë deriçka të pasme universale, që i lejojnë 
dikujt
 të instalojë që nga larg ndryshime software-i. Për shembull, Windows ka 
një
@@ -131,14 +131,14 @@
 nga larg versione të modifikuara.</p>
 
 <p>Me SaaSS-in, operatori i shërbyesit mund të ndryshojë software-in në
-përdorim te shërbyesi. I bie që të jetë në gjendje ta bëjë këtë, 
ngaqë
-është kompjuteri i tij; por përfundimi është i njëjtë si nga përdorimi 
i një
+përdorim te shërbyesi. Do të duhej të qe në gjendje ta bëjë këtë, 
ngaqë
+është kompjuteri i tij; përfundimi ama është i njëjtë si me përdorimin 
e një
 programi aplikacioni pronësor me deriçkë universale: dikush ka fuqinë të
 imponojë heshtazi ndryshime se si përdoruesi kryen punimin me kompjuter .</p>
 
 <p>Ndaj, SaaSS-i është i barasvlershëm me xhirim software-i pronësor me
 <em>spyware</em> dhe deriçkë universale. I jep operatorit të shërbyesit
-fuqi të padrejtë mbi përdoruesin, dhe ajo fuqi është diçka të cilës 
duhet
+fuqi të padrejtë mbi përdoruesin, dhe kjo fuqi është diçka të cilës 
duhet
 t’i rezistojmë.</p>
 
 <h3>SaaSS dhe SaaS</h3>
@@ -149,33 +149,33 @@
 shërbyes, në vend të ofrimit të kopjeve të tij përdoruesve, dhe menduam 
se
 përshkruante në mënyrë të përpiktë rastet kur ndodh ky problem.</p>
 
-<p>Më pas vumë re se termi SaaS ndonjëherë përdoret për shërbime
-komunikimi&mdash;veprimtari për të cilat kjo çështje nuk ka vend. Veç
-kësaj, termi &ldquo;Software-i si Shërbim&rdquo; nuk shpjegon <em>pse</em>
-praktika është e keqe. Ndaj sajuam termin &ldquo;Shërbim si Zëvendësim
-Software-i&rdquo;, që i përkufizon më qartë praktikat e dëmshme dhe 
thotë se
-ku qëndron e keqja.</p>
+<p>Më pas vumë re se termi SaaS ndonjëherë përdoret për shërbime 
komunikimi
+&mdash; veprimtari për të cilat kjo çështje nuk ka vend. Veç kësaj, 
termi
+&ldquo;Software-i si Shërbim&rdquo; nuk shpjegon <em>pse</em> praktika është
+e keqe. Ndaj sajuam termin &ldquo;Shërbim si Zëvendësim Software-i&rdquo;,
+që i përkufizon më qartë praktikat e dëmshme dhe e shpreh se ku qëndron e
+keqja.</p>
 
 <h3>Ndarja e Çështjes së SaaSS-it nga Çështja e Software-it Pronësor</h3>
 
-<p>SaaSS-i dhe software pronësor shpien te përfundime të dëmshme të 
ngjashme,
+<p>SaaSS-i dhe software pronësor shpien në përfundime të dëmshme të 
ngjashme,
 por mekanizmat janë të ndryshëm. Me software-in pronësor, mekanizmin e
 përbën pasja dhe përdorimi i një kopje e cila është e vështirë dhe/ose 
e
-paligjshme të ndryshohet. Me SaaSS-in, mekanizmi është që nuk keni kopjen
-që kryen përllogaritjet për ju.</p>
+paligjshme të ndryshohet. Me SaaSS-in, nuk e keni kopjen që kryen
+përllogaritjet për ju.</p>
 
 <p>Këto dy çështje shpesh ngatërrohen, dhe jo vetëm padashur. Zhvilluesit 
Web
 përdorin termin e vagullt &ldquo;aplikacion web&rdquo; për të vënë në 
një
 thes software shërbyesi tok me programe të xhiruar në makinën tuaj përmes
 shfletuesit tuaj. Disa faqe web instalojnë në shfletuesin tuaj programe
-JavaScript jo më triviale, madje të mëdhenj, paju informuar fare. <a
+JavaScript jo më triviale, madje të mëdhenj, pa ju informuar fare. <a
 href="/philosophy/javascript-trap.html">Kur këto programe JavaScript janë jo
 të lira</a>, ato shkaktojnë të njëjtën lloj padrejtësie si çfarëdo 
software
 tjetër jo i lirë. Këtu, ama, problemin e kemi me çështjen e përdorimit 
të
 shërbimit në vetvete.</p>
 
 <p>Shumë përkrahës të software-it të lirë mendojnë se problemi i 
SaaSS-it do të
-zgjidhet duke zhvillues software të lirë për shërbyesit. E mira e
+zgjidhet duke zhvilluar software të lirë për shërbyesit. E mira e
 operatorit të shërbyesit është që programet në shërbyes më mirë të 
ishin të
 lirë; nëse janë pronësorë, zhvilluesit/të zotët e tyre kanë pushtet mbi
 shërbyesin. Kjo është e padrejtë kundrejt operatorit të shërbyesit, dhe 
nuk
@@ -187,7 +187,7 @@
 <p>Hedhja në qarkullim e kodit burim të software-it të shërbyesit është 
me
 përfitim për bashkësinë: u bën të mundur përdoruesve me aftësitë e 
duhura të
 ndërtojnë shërbyes të ngjashëm, ndoshta edhe duke e ndryshuar software-in.
-<a href="/licenses/license-recommendations.html"> Rekonadojmë përdorimin e
+<a href="/licenses/license-recommendations.html"> Rekomandojmë përdorimin e
 GNU Affero GPL-së</a> si licencën për programe të përdorur shpesh në
 shërbyes.</p>
 
@@ -198,9 +198,9 @@
 shërbyesit të një miku për disa punë, ashtu siç mund të lini shokët 
tuaj të
 mirëmbajnë software-in në kompjuterin tuaj. Jashtë kësaj shtrirjeje, krejt
 shërbyesit nga ju duhen konsideruar SaaSS. SaaSS-i përherë ju nënshtron
-ndaj pushtetit të operatorit të shërbyesit, dhe kura e vetme është, 
<em>Mos
+ndaj pushtetit të operatorit të shërbyesit, dhe kura e vetme është: 
<em>Mos
 përdorni SaaSS!</em> Mos përdorni shërbyesin e dikujt tjetër për të 
bërë
-përllogaritjet tuaja mbi të dhëna që i furnizoni ju.</p>
+përllogaritjet tuaja mbi të dhëna që i furnizoni ju vetë.</p>
 
 <p>Kjo çështje demonstron thellësinë e dallimit mes &ldquo;burimit të
 hapur&rdquo; dhe &ldquo;software-it të lirë&rdquo;. Kodi burim që është
@@ -220,14 +220,14 @@
 
 <h3>Bërja e Dallimit Mes SaaSS-it dhe Shërbimeve të Tjera Rrjeti</h3>
 
-<p>Cilat shërbime internetore janë SaaSS? Shembullimi më i qartë është 
një
-shërbim përkthimi, i cili përkthen (le të themi) tekst Anglisht në tekst
+<p>Cilat shërbime internetore janë SaaSS? Shembulli më i qartë është një
+shërbim përkthimi, i cili përkthen tekst (le të themi) Anglisht në tekst
 Spanjisht. Përkthimi i një teksti për ju është një akt kompjuterik që 
ju
 takon thjesht juve. Mund ta bënit duke xhiruar një program në kompjuterin
 tuaj, vetëm të kishit programin e duhur. (Për të qenë etik, ky program do
 të duhej të ishte i lirë.) Shërbimi i përkthimit e zëvendëson këtë 
program,
 pra është një Shërbim si Zëvendësim Software-i, ose SaaSS. Ngaqë ju 
mohon
-kontrollin mbi përllogaritjet tuaja, ju bën keq.</p>
+kontrollin mbi punimin tuaj në kompjuter, ju bën dëm.</p>
 
 <p>Një tjetër shembull është përdorimi i një shërbimi si Flickr apo 
Instagram
 për të modifikuar një foto. Modifikimi i fotove është një veprimtari që
@@ -240,8 +240,8 @@
 shërbyesve nuk janë SaaSS, ngaqë punët që bëjnë janë një lloj 
komunikimi, në
 vend se përllogaritje në këmbë të përdoruesit.</p>
 
-<p>Ideja origjinale për shërbyes web nuk qe të bënin përllogaritje për 
ju, qe
-botimi i të dhënave për ju, që të mund të hyni në to. Madje edhe sot, 
kjo
+<p>Ideja origjinale për shërbyesit web nuk qe të bënin përllogaritje për 
ju, qe
+botimi i të dhënave për ju, që të mund t’i përdorni. Madje edhe sot, 
kjo
 është ajo çka bëjnë shumica e sajteve, dhe nuk shtrohet problemi SaaSS,
 ngaqë përdorimi i informacioneve të botuara të dikujt nuk përbën kryerje
 përllogaritjesh në këmbë të tij. Dhe i tillë s’është as përdorimi 
i një
@@ -249,10 +249,10 @@
 si Twitter ose StatusNet. (Këto shërbime mund të kenë ose jo probleme të
 tjera, në varësi të hollësive që merren në shqyrtim.) E njëjta gjë 
vlen
 edhe për komunikime të tjera që nuk janë konceptuar për të qenë private,
-b.f. grupe fjalosjeje.</p>
+b.f. grupe fjalosjesh.</p>
 
-<p>Në thelbin e tij, lidhja përmes rrjetesh shoqërore është një formë 
botimi
-dhe komunikimi, jo SaaSS. Sidoqoftë, një shërbim që si përbërësen 
bazë ka
+<p>Në thelbin e saj, lidhja përmes rrjetesh shoqërore është një formë 
botimi
+dhe komunikimi, jo SaaSS. Sidoqoftë, një shërbim që përbërëse bazë ka
 lidhjen mes një rrjeti shoqëror, mund të ketë veçori ose zgjerime që 
janë
 SaaSS.</p>
 
@@ -267,7 +267,7 @@
 
 <p>Shërbime të tillë si motorët e kërkimeve grumbullojnë të dhëna nga 
anembanë
 web-i dhe ju lejojnë t’i merrni në shqyrtim. Këqyrja e koleksioneve të 
tyre
-të të dhënave s’është e njëjtë me përllogaritje që do ta bënit ju, 
në
+të të dhënave s’është e njëjtë me përllogaritje që do të bënit 
ju, në
 kuptimin e rëndomtë të fjalës &mdash; atë koleksion nuk e furnizuat ju
 &mdash; ndaj përdorimi i atij shërbimi për të bërë kërkime në internet 
nuk
 është SaaSS. Por, përdorimi i shërbyesit të dikujt tjetër për të 
sendërtuar
@@ -275,7 +275,7 @@
 
 <p>Blerjet internetore nuk përbëjnë SaaSS, ngaqë përllogaritjet nuk janë
 veprimtari e <em>juaja</em>; ato kryhen në bashkëpunim me ju dhe për ju, nga
-ju dhe dyqani. Problemi i vërtetë me blerjet internetore është ua besoni
+ju dhe dyqani. Problemi i vërtetë me blerjet internetore është t’ua 
besoni
 apo jo palëve të tjera paratë tuaja dhe të tjera të dhëna personale (duke
 filluar me emrin tuaj).</p>
 
@@ -283,12 +283,12 @@
 SaaSS, ngaqë puna e një depoje është botimi i të dhënave që i 
furnizohen.</p>
 
 <p>Përdorimi i shërbyesve të një projekti të përbashkët s’është 
SaaSS, ngaqë
-përllogaritjet që bëni në këtë mënyrë, s’ju përkasin juve. Për 
shembull,
+përllogaritjet që bëhen në këtë mënyrë, s’ju përkasin juve. Për 
shembull,
 nëse përpunoni faqe në Wikipedia, nuk bëni përllogaritje tuajat; në vend 
të
-kësaj, po bashkëpunoni në përllogaritje nga Wikipedia. Wikipedia 
kontrollon
-shërbyesit e vet, por entet, dhe po ashtu edhe personat individualë,
-problemin e SaaSS-it e hasin nëse kryejnë në shërbyesin e dikujt atë që 
mund
-ta bënin në kompjuterin e tyre.</p>
+kësaj, po bashkëpunoni në përllogaritje të Wikipedia-s. Wikipedia ka
+kontrollin e shërbyesve të vet, por entet, dhe po ashtu edhe personat
+individualë, problemin e SaaSS-it e hasin nëse kryejnë në shërbyesin e
+dikujt atë që mund ta bënin në kompjuterin e tyre.</p>
 
 <p>Disa sajte ofrojnë shumë shërbime njëherësh, dhe nëse njëri 
s’është SaaSS,
 tjetri mund të jetë. Për shembull, shërbimi kryesor i Facebook-ut
@@ -299,20 +299,19 @@
 është SaaSS. Po njësoj, përdorimi i Instagramit për postimin e një 
fotoje,
 nuk përbën SaaSS, por përdorimi i tij për të transformuar foton është 
SaaSS.</p>
 
-<p>Google Docs shpalos se sa i ndërlikuar mund të bëhet vlerësimi i një
-shërbimi të caktuar. Në të njerëzit ftohen të përpunojnë një dokument
-përmes xhirimit të një a large <a
-href="/philosophy/javascript-trap.html">programi jo të lirë JavaScript</a>,
-të madh, haptazi gabim. Megjithatë, ai fron një API për ngarkim dhe
-shkarkim dokumentesh në formate standard. Një përpunues tekstesh që 
është
-software i lirë mund ta bëjë këtë përmes kësaj API. Ky skenar nuk 
përbën
-SaaSS, ngaqë e përdor Google Docs thjesht si një depo e rëndomtë. 
Shfaqja e
-krejt të dhënave tuaja në kompanie është e dëmshme, por kjo hyn te
-privatësia, jo te SaaSS; të qenët i varur nga një shërbim për të hyrë 
në të
-dhënat personale është e dëmshme, por këtu bëhet fjalë për rreziqe, jo 
për
-SaaSS. Nga ana tjetër, përdorimi i shërbimit për shndërrim formatesh
-dokumentesh <em>është</em> SaaSS, ngaqë është diçka që do të mund ta 
bënit
-duke xhiruar një program të përshtatshëm (të lirë, shpresohet) në
+<p>Google Docs tregon se sa i ndërlikuar mund të bëhet vlerësimi i një 
shërbimi
+të caktuar. Në të, njerëzit ftohen të përpunojnë një dokument përmes
+xhirimit të një <a href="/philosophy/javascript-trap.html">programi jo të
+lirë JavaScript</a>, të madh, haptazi gabim. Megjithatë, ai ofron një API
+për ngarkim dhe shkarkim dokumentesh në formate standard. Një përpunues
+tekstesh që është software i lirë mund ta bëjë këtë përmes kësaj 
API. Ky
+skenar nuk përbën SaaSS, ngaqë e përdor Google Docs thjesht si një depo 
të
+rëndomtë. Shfaqja e krejt të dhënave tuaja një kompanie është e 
dëmshme,
+por kjo hyn te privatësia, jo te SaaSS; të qenët i varur nga një shërbim 
për
+të hyrë në të dhënat personale është i dëmshëm, por këtu bëhet 
fjalë për
+rreziqe, jo për SaaSS. Nga ana tjetër, përdorimi i shërbimit për 
shndërrim
+formatesh dokumentesh <em>është</em> SaaSS, ngaqë është diçka që do të 
mund
+ta bënit duke xhiruar një program të përshtatshëm (të lirë, shpresohet) 
në
 kompjuterin tuaj.</p>
 
 <p>Përdorimi i Google Docs përmes një përpunuesi të lirë është i 
rrallë,
@@ -333,14 +332,14 @@
 shërben fjala në modë &ldquo;cloud computing&rdquo;. Ky term është kaq
 nebuloz sa që mund t’i referohet thuajse çfarëdo përdorimi të 
Internetit.
 Përfshin SaaSS, si dhe mjaft praktika të tjera përdorimi të rrjeteve. Në
-çfarëdo konteksti të dhënë, një autor që shkruan &ldquo;cloud&rdquo; 
(në
-qoftë person teknik) gjasat janë që në mendje të ketë një domethënie
-specifike, por zakonisht nuk shpjegon që në artikuj të tjetër termi ka
-domethënie të tjera specifike. Termi i shpie njerëzit të bëjnë
-përgjithësime mbi praktika që do të duhej t’i shqyrtonin 
individualisht.</p>
+çfarëdo konteksti të dhënë, gjasat janë që, një autor që shkruan
+&ldquo;cloud&rdquo; (në qoftë person teknik), të ketë në mendje një
+domethënie specifike, por zakonisht nuk shpjegon që në artikuj të tjetër
+termi ka domethënie të tjera specifike. Termi i shpie njerëzit të bëjnë
+përgjithësime mbi praktika të cilat do të duhej t’i shqyrtonin tek e 
tek.</p>
 
 <p>Nëse &ldquo;cloud computing&rdquo; ka një kuptim, ky nuk është ndonjë 
mënyrë
-e të bërit të përllogaritjeve, por një rrugë e të menduarit rreth
+e kryerjes së përllogaritjeve, por një rrugë të menduari rreth
 përllogaritjeve: një trajtim moskokëçarës që thotë, &ldquo;Mos pyet. 
Mos u
 bëj merak se kush i kontrollon përllogaritjet tuaja ose kush i mban të
 dhënat tuaja. Mos kontrollo për karrem të fshehur brenda shërbimit tonë,
@@ -349,15 +348,15 @@
 menduarit e qartë. Për hir të të menduarit të qartë rreth 
përllogaritjeve,
 le ta shmangim termin &ldquo;cloud.&rdquo;</p>
 
-<h3 id="renting">Marrja Me Qera e një Shërbyesi të Dallueshëm Nga 
SaaSS-i</h3>
+<h3 id="renting">Marrja Me Qera e një Shërbyesi Që Ndryshon Nga SaaSS-i</h3>
 
 <p>Nëse merrni me qira një shërbyes (real apo virtual), mbi ngarkesën 
software
-të të cilit keni kontrollin, kët nuk kemi SaaSS. Në SaaSS, dikush tjetër
+të të cilit keni kontrollin, këtu nuk kemi SaaSS. Në SaaSS, dikush tjetër
 vendos se çfarë software-i xhiron në shërbyes dhe prandaj kontrollon
 përllogaritjet që ai bën për ju. Në rastin kur instaloni software në
-shërbyes, ju kontrolloni se ç’përllogaritje ai bën për ju. Ndaj, 
shërbyesi
-i marrë me qira është në fakt kompjuter i juaj. Për këtë çështje, 
merret si
-i juaji.</p>
+shërbyes, se ç’përllogaritje bën ky për ju, e kontrolloni ju. Ndaj,
+shërbyesi i marrë me qira është në fakt kompjuter i juaji. Për këtë
+çështje, merret si i juaji.</p>
 
 <p>Të <em>dhënat</em> në shërbyes të largët të marrë me qira janë më 
pak të
 sigurta se sa po ta kishit shërbyesin në shtëpi, por kjo është një 
çështje
@@ -369,20 +368,20 @@
 shtrohet problemi. Por ç’duhet të bëjmë me ata për të cilët 
shtrohet?</p>
 
 <p>Për rastin e thjeshtë, kur bëni përllogaritje mbi të dhëna që i keni 
vetë në
-dorë, zgjidhja është e thjeshtë: përdorni kopjen tuaj aplikacioni software
-të lirë. Bëni përpunim tekstesh me kopjen tuaj të një përpunuesi të 
lirë
-tekstesh, të tillë si GNU Emacs ose një fjalëpërpunues i lirë. Bëni
+dorë, zgjidhja është e thjeshtë: përdorni kopjen tuaj të një aplikacioni
+software të lirë. Bëni përpunim tekstesh me kopjen tuaj të një 
përpunuesi
+të lirë tekstesh, të tillë si GNU Emacs ose një fjalëpërpunues i lirë. 
 Bëni
 përpunim fotosh tuajat me kopjen tuaj të një software të lirë, të tillë 
si
 GIMP. Po kur nuk ka program të lirë? Një program pronësor ose SaaSS-i do
 t’ju hiqte lirinë, ndaj s’duhet t’i përdorni. Mund të kontribuoni me 
kohë
-ose me para që të zhvillohet një zëvendësim i lirë.</p>
+ose me para që të zhvillohet një zëvendësim i lirë i tij.</p>
 
 <p>Po për bashkëpunim me individë të tjerë si një grup? Hëpërhë mund 
të jetë e
 zorshme të bëhet kjo pa përdorur një shërbyes, dhe grupi juaj mund të mos
 dijë si të xhirojë shërbyesin e vet. Nëse përdorni shërbyesin e dikujt
 tjetër, të paktën mos i besoni një shërbyesi të xhiruar nga një kompani.
 Një kontratë e thjeshtë klienti nuk është mbrojtje, veç nëse mund të 
kapni
-një shkelje dhe vërtet mundeni të padisni, dhe gjasat janë që kompania e
+një shkelje dhe vërtet mundeni të paditni, dhe gjasat janë që kompania e
 shkruan kontratën për të lejuar një gamë të gjerë abuzimesh. Shteti, 
nën
 kërcënimin e ndjekjes ligjore, mund t’i kërkojë kompanisë të dhënat 
tuaja
 dhe të kujtdo tjetër, ashtu siç ka bërë Obama me kompani telefonike, duke
@@ -398,8 +397,8 @@
 zhvillojë zëvendësime <em>peer-to-peer</em> për &ldquo;aplikacione
 web&rdquo; të rëndësishme. Hedhja e tyre në qarkullim nën licencën <a
 href="/licenses/why-affero-gpl.html"> GNU Affero GPL</a> mund të ishte
-veprim i mençur, ngaqë do të ishin kandidatë për shndërrim në programe 
me
-bazë shërbyes nga dikush tjetër. <a href="/">Projekti GNU</a> kërkon
+veprim i mençur, ngaqë do të ishin kandidatë për shndërrim nga dikush 
tjetër
+në programe me bazë shërbyes. <a href="/">Projekti GNU</a> kërkon
 vullnetarë për të punuar për zëvendësime të tilla. Ne i ftojmë edhe
 projektet e tjera të software-it të lirë ta shohin këtë problem në
 strukturat e tyre.</p>
@@ -490,7 +489,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/12/29 17:59:50 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    31 Dec 2017 
17:38:56 -0000   1.3
+++ philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    31 Dec 2017 
18:00:29 -0000   1.4
@@ -109,11 +109,11 @@
 msgid ""
 "Our solution to this problem is developing <em>free software</em> and "
 "rejecting proprietary software. Free software means that you, as a user, "
-"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, "
-"(1)&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, "
-"(2)&nbsp;to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies "
-"of your modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
-"\">free software definition</a>.)"
+"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, (1)"
+"&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, (2)&nbsp;"
+"to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies of your "
+"modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software definition</a>.)"
 msgstr ""
 "Zgjidhja jonë për këtë problem është zhvillimi i <em>software-it të 
lirë</"
 "em> dhe mospranimi i software-it pronësor. Software-i i lirë do të thotë 
që "

Index: server/sitemap.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.ar.html,v
retrieving revision 1.242
retrieving revision 1.243
diff -u -b -r1.242 -r1.243
--- server/sitemap.ar.html   22 Dec 2017 18:00:45 -0000   1.242
+++ server/sitemap.ar.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.243
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ar.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Site map of www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation</title>
@@ -2104,7 +2104,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 حُدثت:
 
-$Date: 2017/12/22 18:00:45 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.de.html,v
retrieving revision 1.322
retrieving revision 1.323
diff -u -b -r1.322 -r1.323
--- server/sitemap.de.html   22 Dec 2017 18:00:45 -0000   1.322
+++ server/sitemap.de.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.323
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.de.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Seitenübersicht von www.GNU.org - GNU-Projekt - Free Software 
Foundation</title>
@@ -2120,7 +2120,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Letzte Änderung:
 
-$Date: 2017/12/22 18:00:45 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.es.html,v
retrieving revision 1.185
retrieving revision 1.186
diff -u -b -r1.185 -r1.186
--- server/sitemap.es.html   22 Dec 2017 18:00:46 -0000   1.185
+++ server/sitemap.es.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.186
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.es.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Mapa del sitio www.gnu.org - GNU Project - Free Software 
Foundation</title>
@@ -2110,7 +2110,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2017/12/22 18:00:46 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.fr.html,v
retrieving revision 1.368
retrieving revision 1.369
diff -u -b -r1.368 -r1.369
--- server/sitemap.fr.html   23 Dec 2017 07:30:47 -0000   1.368
+++ server/sitemap.fr.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.369
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.fr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Plan du site www.gnu.org - Projet GNU - Free Software Foundation</title>
@@ -2136,7 +2136,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour :
 
-$Date: 2017/12/23 07:30:47 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.it.html,v
retrieving revision 1.101
retrieving revision 1.102
diff -u -b -r1.101 -r1.102
--- server/sitemap.it.html   31 Dec 2017 12:29:58 -0000   1.101
+++ server/sitemap.it.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.102
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.it.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Mappa del sito di www.gnu.org - Progetto GNU - Free Software 
Foundation</title>
@@ -2108,7 +2108,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2017/12/31 12:29:58 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.ja.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.ja.html,v
retrieving revision 1.318
retrieving revision 1.319
diff -u -b -r1.318 -r1.319
--- server/sitemap.ja.html   22 Dec 2017 18:00:46 -0000   1.318
+++ server/sitemap.ja.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.319
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ja.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>www.gnu.org サイトマップ - GNUプロジェクト - 
フリーソフトウェアファウンデーション</title>
@@ -2067,7 +2067,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 最終更新:
 
-$Date: 2017/12/22 18:00:46 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.nl.html,v
retrieving revision 1.243
retrieving revision 1.244
diff -u -b -r1.243 -r1.244
--- server/sitemap.nl.html   22 Dec 2017 18:00:46 -0000   1.243
+++ server/sitemap.nl.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.244
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Site map of www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation</title>
@@ -2102,7 +2102,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2017/12/22 18:00:46 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.ro.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.ro.html,v
retrieving revision 1.224
retrieving revision 1.225
diff -u -b -r1.224 -r1.225
--- server/sitemap.ro.html   22 Dec 2017 18:00:46 -0000   1.224
+++ server/sitemap.ro.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.225
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ro.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Site map of www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation</title>
@@ -2104,7 +2104,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Actualizată:
 
-$Date: 2017/12/22 18:00:46 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.ru.html,v
retrieving revision 1.311
retrieving revision 1.312
diff -u -b -r1.311 -r1.312
--- server/sitemap.ru.html   24 Dec 2017 06:30:04 -0000   1.311
+++ server/sitemap.ru.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.312
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ru.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Карта сайта www.gnu.org - Проект GNU - Фонд 
свободного программного
@@ -2125,7 +2125,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2017/12/24 06:30:04 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.sq.html,v
retrieving revision 1.232
retrieving revision 1.233
diff -u -b -r1.232 -r1.233
--- server/sitemap.sq.html   22 Dec 2017 18:00:46 -0000   1.232
+++ server/sitemap.sq.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.233
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Hartë e sajtit www.gnu.org - Projekti GNU - Free Software 
Foundation</title>
@@ -2116,7 +2116,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/12/22 18:00:46 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/sitemap.uk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.uk.html,v
retrieving revision 1.272
retrieving revision 1.273
diff -u -b -r1.272 -r1.273
--- server/sitemap.uk.html   22 Dec 2017 18:00:46 -0000   1.272
+++ server/sitemap.uk.html   31 Dec 2017 18:00:29 -0000   1.273
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/server/sitemap.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.uk.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Мапа сайту www.gnu.org - Проект GNU - Фонд 
вільного програмного забезпечення</title>
@@ -2114,7 +2114,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Оновлено:
 
-$Date: 2017/12/22 18:00:46 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/sitemap.es-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.es-en.html,v
retrieving revision 1.95
retrieving revision 1.96
diff -u -b -r1.95 -r1.96
--- server/po/sitemap.es-en.html    29 Dec 2017 10:00:50 -0000   1.95
+++ server/po/sitemap.es-en.html    31 Dec 2017 18:00:30 -0000   1.96
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <title>Site map of www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
@@ -1975,7 +1975,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/12/29 10:00:50 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:30 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/sitemap.fr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.fr-en.html,v
retrieving revision 1.225
retrieving revision 1.226
diff -u -b -r1.225 -r1.226
--- server/po/sitemap.fr-en.html    23 Dec 2017 07:30:47 -0000   1.225
+++ server/po/sitemap.fr-en.html    31 Dec 2017 18:00:30 -0000   1.226
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <title>Site map of www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
@@ -1975,7 +1975,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/12/23 07:30:47 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:30 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/sitemap.it-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.it-en.html,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- server/po/sitemap.it-en.html    31 Dec 2017 12:29:59 -0000   1.43
+++ server/po/sitemap.it-en.html    31 Dec 2017 18:00:30 -0000   1.44
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <title>Site map of www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
@@ -1975,7 +1975,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/12/31 12:29:59 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:30 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/sitemap.ru-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.ru-en.html,v
retrieving revision 1.186
retrieving revision 1.187
diff -u -b -r1.186 -r1.187
--- server/po/sitemap.ru-en.html    24 Dec 2017 06:30:06 -0000   1.186
+++ server/po/sitemap.ru-en.html    31 Dec 2017 18:00:30 -0000   1.187
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.83 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <title>Site map of www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
@@ -1975,7 +1975,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/12/24 06:30:06 $
+$Date: 2017/12/31 18:00:30 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]