www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/education.sq.html education/po/ed...


From: GNUN
Subject: www education/education.sq.html education/po/ed...
Date: Mon, 25 Dec 2017 05:59:45 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   17/12/25 05:59:45

Modified files:
    education   : education.sq.html 
    education/po  : education.sq.po 
    gnu      : thegnuproject.sq.html 
    gnu/po     : thegnuproject.sq.po 
    philosophy   : philosophy.sq.html 
    server     : footer-text.sq.html mirror.sq.html 
    server/po   : footer-text.sq.po mirror.sq-en.html 
             mirror.sq.po 
    server/standards: README.translations.sq.html 
    server/standards/po: README.translations.sq-en.html 
               README.translations.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/education.sq.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.sq.po?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/thegnuproject.sq.html?cvsroot=www&r1=1.47&r2=1.48
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po?cvsroot=www&r1=1.75&r2=1.76
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.sq.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.sq.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/mirror.sq.html?cvsroot=www&r1=1.49&r2=1.50
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.sq.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.99&r2=1.100
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.sq.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.84&r2=1.85

Patches:
Index: education/education.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/education.sq.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- education/education.sq.html 18 Nov 2016 07:32:22 -0000   1.33
+++ education/education.sq.html 25 Dec 2017 10:59:40 -0000   1.34
@@ -75,7 +75,7 @@
 të duhej të ishte i lirë</a> (si tek liria).</p>
 
 <h3>Bazat</h3>
-<p>Projekti GNU <a href=" /gnu/initial-announcement.html">u fillua</a> më 1983
+<p>Projekti GNU <a href="/gnu/initial-announcement.html">u fillua</a> më 1983
 nga Richard Stallman për zhvillimin e një sistemi operativ Free Libre:
 sistemin operativ GNU. Si përfundim, sot për këdo është e mundur të 
përdorë
 i lirë një kompjuter.</p>
@@ -100,7 +100,7 @@
   English with a link to the video with subtitles in your language, 
   if it exists. -->
 <a href="http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.sq.ogv";>
-Shkarkojeni dhe shiheni videon</a> në cilësi më të lartë, në formatin e 
lirë
+Shkarkojeni dhe shiheni videon</a> me cilësi më të lartë, në formatin e 
lirë
 Ogg Theora (ogv).
 
 <!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
@@ -202,7 +202,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:22 $
+$Date: 2017/12/25 10:59:40 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/po/education.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.sq.po,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44

Index: gnu/thegnuproject.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/thegnuproject.sq.html,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -b -r1.47 -r1.48
--- gnu/thegnuproject.sq.html  20 Nov 2017 14:00:02 -0000   1.47
+++ gnu/thegnuproject.sq.html  25 Dec 2017 10:59:44 -0000   1.48
@@ -446,12 +446,13 @@
 
 <p>Meqë interesi për përdorimin e Emacs-i po shtohej, te projekti GNU u
 përfshin të tjerë njerëz, dhe vendosëm që pat ardhur koha të shihnim 
sërish
-për financim. Kështu, më 1985 krijuam Free Software Foundation, një 
shoqatë
-bamirëse, e përjashtuar nga tatimet, për zhvillim software-i të lirë.
-<acronym title="Free Software Foundation">FSF</acronym> mori përsipër edhe
-biznesin e shpërndarjes me kaseta të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi duke
-shtuar tjetër software të lirë (GNU dhe jo-GNU) te kaseta, dhe duke shitur
-gjithashtu doracakë të lirë.</p>
+për financim. Kështu, më 1985 krijuam <a href="http://www.fsf.org/";>Free
+Software Foundation</a> (FSF), një shoqatë bamirëse, e përjashtuar nga
+tatimet, për zhvillim software-i të lirë. <acronym title="Free Software
+Foundation">FSF</acronym> mori përsipër edhe biznesin e shpërndarjes me
+kaseta të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi duke shtuar tjetër software të
+lirë (GNU dhe jo-GNU) te kaseta, dhe duke shitur gjithashtu doracakë të
+lirë.</p>
 
 <p>Shumica e të ardhurave të FSF-së vinin prej shitjes së kopjeve të
 software-it të lirë dhe të shërbimeve të tjera të ngjashme (CD-ROM-e kodi
@@ -790,8 +791,9 @@
 lirë? Po, nëse vendosmëria për të pasur liri përhapet gjerësisht.</p>
 <p>
 (Shënim i 2008-s: kjo çështje prek po ashtu edhe BIOS-in. Ka një BIOS të
-lirë, coreboot-i; problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që
-kështu coreboot-i t’i mbulojë ato.)</p>
+lirë, <a href="http://www.libreboot.org/";>LibreBoot</a> (një shpërndarje e
+coreboot-it); problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që
+kështu LibreBoot-i t’i mbulojë ato pa &ldquo;blobs&rdquo; jo të 
lirë.)</p>
 
 <h3>Librari jo të lira</h3>
 <p>
@@ -1094,7 +1096,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/11/20 14:00:02 $
+$Date: 2017/12/25 10:59:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/thegnuproject.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po,v
retrieving revision 1.75
retrieving revision 1.76
diff -u -b -r1.75 -r1.76
--- gnu/po/thegnuproject.sq.po 25 Dec 2017 10:44:16 -0000   1.75
+++ gnu/po/thegnuproject.sq.po 25 Dec 2017 10:59:44 -0000   1.76
@@ -1086,8 +1086,8 @@
 "komunikuar me Linux-in nga çdo program që xhiron në një sistem GNU/Linux. 
 "
 "Qe hartuar nga një anëtar i stafit të Free Software Foundation-it, Roland "
 "McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve GNU/Linux është 
<acronym "
-"title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, <i>the Bourne Again Shell</"
-"i>(1), i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian Fox."
+"title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, <i>the Bourne Again Shell</i>"
+"(1), i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian Fox."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>

Index: philosophy/philosophy.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.sq.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- philosophy/philosophy.sq.html    24 Dec 2017 22:29:48 -0000   1.35
+++ philosophy/philosophy.sq.html    25 Dec 2017 10:59:44 -0000   1.36
@@ -72,7 +72,7 @@
 Stallman</a></li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Pse "Burimi i 
Hapur"
 Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a></li>
- <li><a 
href="/philosophy/when_free_software_isnt_practically_superior.html">Kur
+ <li><a 
href="/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html">Kur
 Software-i i Lirë S’është (Praktikisht) Më Superior</a></li>
  <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Masa që qeveritë 
mund të
 përdorin për të promovuar software-in e lirë</a></li>    
@@ -165,7 +165,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/12/24 22:29:48 $
+$Date: 2017/12/25 10:59:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/footer-text.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.sq.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- server/footer-text.sq.html 21 Dec 2017 20:59:33 -0000   1.24
+++ server/footer-text.sq.html 25 Dec 2017 10:59:44 -0000   1.25
@@ -19,9 +19,10 @@
 
 <blockquote>
 <p><a href="//www.fsf.org"><img id="fsfbanner"
-src="/graphics/fsf-logo-notext-small.png" alt="[Logo FSF-je]"/></a><strong> 
&ldquo;The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a
-worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of
-all software users.&rdquo;</strong></p>
+src="/graphics/fsf-logo-notext-small.png" alt="[Logo FSF-je]"/></a><strong> 
&ldquo;The Free Software Foundation (FSF) është një ent
+jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së 
përdoruesit
+të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të
+software-it.&rdquo;</strong></p>
 </blockquote>
 
 <p><a href="//www.fsf.org">Free Software Foundation</a> është sponsori

Index: server/mirror.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/mirror.sq.html,v
retrieving revision 1.49
retrieving revision 1.50
diff -u -b -r1.49 -r1.50
--- server/mirror.sq.html    20 Nov 2017 14:00:07 -0000   1.49
+++ server/mirror.sq.html    25 Dec 2017 10:59:44 -0000   1.50
@@ -5,6 +5,11 @@
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software 
Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+dl dt { margin: 1em 0 0; }
+dl dd { margin: .2em 3%; }
+-->
+</style>
 
 <!--#include virtual="/server/po/mirror.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
@@ -29,67 +34,112 @@
 (sipas shifrave të Shkurtit&nbsp;2017). Mund të kryeni rsync drejt e nga
 ftp.gnu.org:</p>
 
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://ftp.gnu.org/gnu/ /your/dir/
 </pre>
 
-<p>Sidoqoftë, ju lutemi, shqyrtojeni mundësinë e pasqyrimit prej një sajti
-tjetër, e themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi GNU. 
Këta
-sajte ofrojnë hyrje te krej materiali i ftp.gnu.org. Përditësohen me
-materialin tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta (përmes 
rsync-ut)
-me:</p>
+<p>Sidoqoftë, ju lutemi, shihni mundësinë e pasqyrimit prej një sajti 
tjetër, e
+themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi GNU. Këta sajte
+ofrojnë hyrje te krejt materiali i ftp.gnu.org. Përditësohen me materialin
+tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta përmes rsync-ut me të 
njëjtat
+mundësi si më sipër:</p>
+
+<dl class="compact">
+<dt>Afrikë</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</tt> (Afrikë e Jugut)</dd>
+
+<dt>Amerikë e Veriut</dt>
+<dd><tt>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</tt> (Kanada)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Kanada)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</tt> (Kanada)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.peers.community/mirrors/gnu/</tt> (ShBA)</dd>
+<dd><tt>rsync://open-source-box.org/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, ShBA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</tt> (Nju Jork, ShBA)</dd>
+
+<dt>Amerikë e Jugut</dt>
+<dd><tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnu</tt> (Ekuador)</dd>
+<dd><tt>rsync://espejito.fder.edu.uy/gnu</tt> (Uruguai)</dd>
+
+<dt>Azi</dt>
+<dd><tt>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</tt> (Kinë)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</tt> (Kinë)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/GNU/</tt> (Japoni)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.jre655.com/GNU</tt> (Japoni)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.kaist.ac.kr/gnu/</tt> (Kore)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.yzu.edu.tw/pub/gnu/</tt> (Tajvan)</dd>
+
+<dt>Australi</dt>
+<dd><tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu</tt> (Australi)</dd>
+
+<dt>Europë</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnu/</tt> (Austri)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finlandë)</dd>
+<dd><tt>rsync://fr.mirror.babylon.network/gnu/</tt> (Francë)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.heikorichter.name/gnu</tt> (Gjermani)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</tt> (Gjermani)</dd>
+<dd><tt>rsync://nl.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Holandë)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</tt> (Holandë)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.koddos.net/gnu</tt> (Holandë)</dd>
+<dd><tt>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</tt> (Norvegji)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu/</tt> (Portugali)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/gnu/</tt> (Suedi)</dd>
+<dd><tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/ftp.gnu.org/gnu/</tt> (Britani e 
Madhe)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukrainë)</dd>
+
+<dt>Paqësori Jugor</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.lagoon.nc/gnu/</tt> (Kaledoni e Re)</dd>
+</dl>
+
+<h3 id="mirror-guidelines">Kalimi i pasqyrës suaj si publike</h3>
+
+<p>Mund ta mbani pasqyrën tuaj private, por do t’ju ishim shumë 
mirënjohës,
+nëse përkrahni software-in e lirë duke e bërë atë publike. Por që të
+pranohet në <a href="/prep/ftp.html">listën tonë të pasqyrave publike</a>,
+pasqyra juaj lypset të plotësojë udhëzimet vijuese:</p>
 
 <ul>
-<li><tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)</li>
-<li><tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)</li>
-<li><tt>rsync://ca.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Kanada)</li>
-<li><tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)</li>
-<li><tt>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</tt> (Kinë)</li>
-<li><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finlandë)</li>
-<li><tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)</li>
-<li><tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)</li>
-<li><tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu </tt> (Australi)</li>
-<li><tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukrainë)</li>
+<li>Teksti (në u dashtë) duhet të jetë sa më i shkurtër që mundet, dhe 
vetëm
+shpjegues.</li>
+<li>Figurat, përfshi logo, do të duhej të shmangeshin, si mirësjellje ndaj
+personave që përdorin pajisje me ekrane të vegjël, hiq rastin kur figurat
+gjenden në sajtin që po pasqyrohet.</li> 
+<li>Kryet dhe fundfaqet s’duhet të përmbajnë lidhje, hiq rastin ndoshta, 
për
+njoftim të metash. Lidhjet ekstra janë të bezdisshme për përdoruesit, dhe 
në
+disa raste edhe të marra për <em>spam</em>.</li>
 </ul>
 
-<p>rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa që 
përherë
-këshillojmë përdorimin r rsync-ut për shpërngulje pasqyrash, me 
mundësitë e
-mësipërme, që të sigurohet kopjimi i përpiktë.</p>
-
-<p>Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por e vlerësojmë përkrahjen përmes
-bërjes publike të pasqyrës suaj. Që të shtohet pasqyra juaj te <a
-href="/order/ftp.html">lista e pasqyrave publike</a>, kërkojmë medoemos (dhe
-këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së 
pasqyrës,
-lidhuni me <a
+<p>Që pasqyra juaj të shtohet te lista e pasqyrave publike, kërkojmë 
medoemos
+(dhe këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së
+pasqyrës, lidhuni me <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që të mund
 ta marrim në shqyrtim. Ju lutemi, na furnizoni sa vijon:</p>
 
 <ul>
-<li>URL-ja e pasqyrës (ftp/http/rsync siç duhet),</li>
-<li>vendi ku gjendet pasqyra,</li>
+<li>URL pasqyre (mundësisht https/http/ftp/rsyn),</li>
+<li>vend ku gjendet pasqyra,</li>
 <li>shpeshti përditësimi (e këshillueshme një herë në ditë),</li>
 <li>të dhëna për kontaktin e parapëlqyer për çfarëdo çështjesh që 
lidhen me
 pasqyrimin (do t’i mbajmë të fshehta krejt të dhënat), dhe</li>
 <li>nëse mund të shërbejë sajti juaj si burim për pasqyra të tjera.</li>
 </ul>
 
-<p>Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe individë që
-dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të mirëpritura dhe i
-çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh reklame ose tjetër
-vlerësim nga sajti ynë, ose që merren me veprimtari joetike, nuk pranohen 
në
-listën tonë.</p>
-
-
 <h3>Rregullime Web për pasqyrat</h3>
 
-<p>Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj përmes 
protokollit
-http është shumë e dobishme, ndaj ju lutemi ta mundësoni këtë, nëse
-mundeni. Ju lutemi, rregullojeni formësimin e shërbyesit tuaj web që që 
të
-shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> (.sig kartelash të ngjeshura, nga
-të cilat kemi plot në shërbyesit tanë) të koduara si gzip. Për Apache, 
kjo
-do të ishte:</p>
+<p>Është shumë e dobishme t’u ofrohet pasqyra juaj përdoruesve përmes 
HTTP-je
+ose HTTPS-je, ndaj, ju lutemi, mbulojeni këtë, nëse mundeni. Nxisim fort
+krijimin e pasqyrave të reja që mbulojnë HTTPS-në, si mundësia më e 
sigurt.</p>
+
+<p>Rregullojeni formësimin e shërbyesit tuaj web që të shmangë dërgim 
kartelash
+<tt>.gz.sig</tt> (nënshkrime kartelash të ngjeshura, nga të cilat kemi plot
+në shërbyesit tanë) të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:</p>
 
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 AddType application/pgp-signature .sig
 # sigurohuni që kartelat .sig _nuk_ dërgohen me "Content-Encoding: gzip".
 &lt;Files *.gz.sig&gt;
@@ -102,7 +152,7 @@
 
 <p>Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një pikë 
për
 zgjerimin, për shembull si kjo:</p>
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 AddEncoding x-gzip gz tgz
 </pre>
 <p>atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin nga 
një
@@ -112,22 +162,39 @@
 prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend që 
këto të
 cungohen:</p>
 
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 IndexOptions NameWidth=*
 </pre>
 
-
+<p>Nëse rregulloni një pasqyrë, ju lutemi, garantoni që dëshmia SSL e saj 
të
+bartë një nënshkrim të vlefshëm nga një autoritet dëshmish; për ne 
është e
+vështirë të ndjekim pasqyra me dëshmi të vetë-nënshkruara. Nëse 
s’keni
+tashmë një nënshkrim të vlefshëm, Let's Encrypt është një vend i mirë 
për të
+marrë një të tillë.</p>
 
 <h3>Pasqyrim i shërbyesit të hedhjeve në qarkullim GNU Alpha</h3>
 
 <p>ftp.gnu.org dhe sajte të tjerë ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org (rreth 
10GB)
 për nevojat tuaja të pasqyrimit:</p>
 
-<ul>
-<li><tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt></li>
-<li><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt></li>
-<li><tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt></li>
-</ul>
+<dl class="compact">
+<dt>Amerikë e Veriut</dt>
+<dd><tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt> (ShBA - sajt parësor)</dd>
+
+<dt>Amerikë e Jugut</dt>
+<dd><tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt> (Brazil)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnualpha</tt> (Ekuador)</dd>
+
+<dt>Europë</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnualpha/</tt> (Austri)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt> 
(Finlandë)</dd>
+<dd><tt>rsync://gnualpha.uib.no/gnualpha</tt> (Norvegji)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu-alpha/</tt> (Portugali)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/alpha/</tt> (Suedi)</dd>
+<dd><tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (Britani e
+Madhe)</dd>
+<dd><tt>rsync://alpha-gnu-org.ip-connect.vn.ua/alpha.gnu.org/</tt> 
(Ukrainë)</dd>
+</dl>
 
 <p>Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e 
FTP-së GNU
 dhe Alpha.</p>
@@ -141,7 +208,7 @@
 përditësoni kartelat duke përdorur rsync-un, me të njëjtat mundësi si më
 sipër për ftp.gnu.org, përkatësisht:</p>
 
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://dl.sv.gnu.org/releases/ /your/dir
 </pre>
 
@@ -171,7 +238,7 @@
 ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku keni një
 recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për
 <tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> tuaj:</p>
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 ServerName gnumirror.example.org
 CacheRoot "/var/cache/mod_proxy"
 CacheDefaultExpire 86400 # for Apache 2.0+, vlera është në sekonda
@@ -257,7 +324,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/11/20 14:00:07 $
+$Date: 2017/12/25 10:59:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/footer-text.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.sq.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- server/po/footer-text.sq.po 25 Dec 2017 10:44:16 -0000   1.33
+++ server/po/footer-text.sq.po 25 Dec 2017 10:59:44 -0000   1.34
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-12-21 20:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 # type: Content of: <div><p>

Index: server/po/mirror.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq-en.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- server/po/mirror.sq-en.html 20 Nov 2017 14:00:09 -0000   1.32
+++ server/po/mirror.sq-en.html 25 Dec 2017 10:59:44 -0000   1.33
@@ -2,7 +2,10 @@
 <!-- Parent-Version: 1.83 -->
 <title>Using and Running Mirrors
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
-
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+dl dt { margin: 1em 0 0; }
+dl dd { margin: .2em 3%; }
+--></style>
 <!--#include virtual="/server/po/mirror.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 
@@ -26,42 +29,93 @@
 <p>Mirroring the GNU FTP server requires approximately 63GB disk space
 (as of February&nbsp;2017). You can rsync directly from ftp.gnu.org:</p>
 
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://ftp.gnu.org/gnu/ /your/dir/
 </pre>
 
 <p>However, please consider mirroring from another site, again to reduce
 load on the GNU server. These sites provide access to all the material
-on ftp.gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may
-access them with (via rsync):</p>
+on ftp.gnu.org. They update from us nightly (at least), and you may
+access them via rsync with the same options as above:</p>
+
+<dl class="compact">
+<dt>Africa</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</tt> (South Africa)</dd>
+
+<dt>North America</dt>
+<dd><tt>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</tt> (Canada)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Canada)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</tt> (Canada)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.peers.community/mirrors/gnu/</tt> (USA)</dd>
+<dd><tt>rsync://open-source-box.org/gnu/</tt> (California, USA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (California, USA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (California, USA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, USA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Illinois, USA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</tt> (New York, USA)</dd>
+
+<dt>South America</dt>
+<dd><tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnu</tt> (Ecuador)</dd>
+<dd><tt>rsync://espejito.fder.edu.uy/gnu</tt> (Uruguay)</dd>
+
+<dt>Asia</dt>
+<dd><tt>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</tt> (China)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</tt> (China)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/GNU/</tt> (Japan)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.jre655.com/GNU</tt> (Japan)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.kaist.ac.kr/gnu/</tt> (Korea)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.yzu.edu.tw/pub/gnu/</tt> (Taiwan)</dd>
+
+<dt>Australia</dt>
+<dd><tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu</tt> (Australia)</dd>
+
+<dt>Europe</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnu/</tt> (Austria)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finland)</dd>
+<dd><tt>rsync://fr.mirror.babylon.network/gnu/</tt> (France)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.heikorichter.name/gnu</tt> (Germany)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</tt> (Germany)</dd>
+<dd><tt>rsync://nl.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Netherlands)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</tt> (Netherlands)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.koddos.net/gnu</tt> (Netherlands)</dd>
+<dd><tt>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</tt> (Norway)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu/</tt> (Portugal)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/gnu/</tt> (Sweden)</dd>
+<dd><tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/ftp.gnu.org/gnu/</tt> (UK)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukraine)</dd>
+
+<dt>South Pacific</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.lagoon.nc/gnu/</tt> (New Caledonia)</dd>
+</dl>
+
+<h3 id="mirror-guidelines">Making your mirror public</h3>
+
+<p>You can keep your mirror private, but we will be very grateful if you
+support free software by making it public. However, your mirror needs to
+meet the following guidelines to be accepted on our <a
+href="/prep/ftp.html">public mirror list</a>:</p>
 
 <ul>
-<li><tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)</li>
-<li><tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (California, USA)</li>
-<li><tt>rsync://ca.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Canada)</li>
-<li><tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)</li>
-<li><tt>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</tt> (China)</li>
-<li><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finland)</li>
-<li><tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Illinois, USA)</li>
-<li><tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)</li>
-<li><tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu </tt> (Australia)</li>
-<li><tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukraine)</li>
+<li>Text (if any) should be as short as possible, and strictly
+  explanatory.</li>
+<li>Images, including logos, should be avoided by courtesy to people who
+  use devices with small screens, except if the images are on the site
+  being mirrored.</li> 
+<li>The header and footer shouldn't have links, except possibly for
+  bug-reporting. Extra links are annoying for users, and in some cases
+  are considered spam.</li>
 </ul>
 
-<p>rsync is so much more efficient than other protocols that we
-always recommend rsync for mirror transfers, with 
-the options above, to ensure an exact copy.</p>
-
-<p>You can keep your mirror private, but we appreciate the support if
-you can make your mirror public. To add your mirror to the <a
-href="/order/ftp.html">public mirror list</a>, we require (and
+<p>To add your mirror to the public mirror list, we require (and
 recommend) a daily update frequency. <em>After</em> establishing your
 mirror, please contact <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we
 can review it. Please provide the following:</p>
 
 <ul>
-<li>URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate),</li>
+<li>URL of the mirror (https/http/ftp/rsync as appropriate),</li>
 <li>country where the mirror is located,</li>
 <li>update frequency (once daily is recommended),</li>
 <li>preferred contact information for any mirror-related issues
@@ -69,21 +123,18 @@
 <li>whether your site can also be a source for other mirrors.</li>
 </ul>
 
-<p>In general, mirrors run by both individuals and organizations that want to
-support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for
-the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site,
-or that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list.</p>
-
-
 <h3>Web setup for mirrors</h3>
 
-<p>It is very useful to make your mirror available to users via http, so
-please support this if you can. Please set up your web server
+<p>It is very useful to make your mirror available to users via HTTP
+or HTTPS, so please support this if you can. We highly encourage new
+mirrors to support HTTPS as the most secure option.</p>
+
+<p>Set up your web server
 configuration to avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of
 compressed files, of which there are many on our servers) as
 gzip-encoded. For Apache, this means:</p>
 
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 AddType application/pgp-signature .sig
 # make sure .sig files are _not_ sent with "Content-Encoding: gzip".
 &lt;Files *.gz.sig&gt;
@@ -96,7 +147,7 @@
 
 <p>Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for
 the extension, for instance like this:</p>
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 AddEncoding x-gzip gz tgz
 </pre>
 <p>then the RemoveEncoding lines should also not have a leading dot.</p>
@@ -105,22 +156,37 @@
 see full filenames in generated listings instead of having them be
 truncated:</p>
 
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 IndexOptions NameWidth=*
 </pre>
 
-
+<p>If you set up an HTTPS mirror, please make sure its SSL certificate
+carries a valid signature from a certification authority; it's difficult
+for us to track mirrors with self-signed certificates. If you don't
+already have a valid signature, Let's Encrypt is a good place to get it.</p>
 
 <h3>Mirroring the GNU Alpha release server</h3>
 
 <p>ftp.gnu.org and other sites also offer alpha.gnu.org (around 10GB) for
 your mirroring pleasure:</p>
 
-<ul>
-<li><tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt></li>
-<li><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt></li>
-<li><tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt></li>
-</ul>
+<dl class="compact">
+<dt>North America</dt>
+<dd><tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt> (USA - primary site)</dd>
+
+<dt>South America</dt>
+<dd><tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt> (Brazil)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnualpha</tt> (Ecuador)</dd>
+
+<dt>Europe</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnualpha/</tt> (Austria)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt> 
(Finland)</dd>
+<dd><tt>rsync://gnualpha.uib.no/gnualpha</tt> (Norway)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu-alpha/</tt> (Portugal)</dd>
+<dd><tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/alpha/</tt> (Sweden)</dd>
+<dd><tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (UK)</dd>
+<dd><tt>rsync://alpha-gnu-org.ip-connect.vn.ua/alpha.gnu.org/</tt> 
(Ukraine)</dd>
+</dl>
 
 <p>Nightly updates are sufficient for GNU FTP and Alpha material.</p>
 
@@ -134,7 +200,7 @@
 update the files using rsync, with the same options as above for
 ftp.gnu.org, namely:</p>
 
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://dl.sv.gnu.org/releases/ /your/dir
 </pre>
 
@@ -166,7 +232,7 @@
 Here is an
 <i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your
 <tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt>:</p>
-<pre>
+<pre class="emph-box">
 ServerName gnumirror.example.org
 CacheRoot "/var/cache/mod_proxy"
 CacheDefaultExpire 86400 # for Apache 2.0+, value is in seconds
@@ -233,7 +299,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/11/20 14:00:09 $
+$Date: 2017/12/25 10:59:44 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.99
retrieving revision 1.100
diff -u -b -r1.99 -r1.100
--- server/po/mirror.sq.po   25 Dec 2017 10:44:16 -0000   1.99
+++ server/po/mirror.sq.po   25 Dec 2017 10:59:44 -0000   1.100
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-12-14 10:58+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 # type: Content of: <title>

Index: server/standards/README.translations.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/README.translations.sq.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- server/standards/README.translations.sq.html    3 Dec 2017 19:58:25 
-0000    1.18
+++ server/standards/README.translations.sq.html    25 Dec 2017 10:59:45 
-0000   1.19
@@ -572,7 +572,7 @@
 (<a href="https://savannah.gnu.org/users/wxie";> Xie Wensheng</a>) </li>
 
  <li><code>zh-tw</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Kineze Tradicionale</a>
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw";>Kineze Tradicionale</a>
 (<a href="https://savannah.gnu.org/users/zerngjia";> Cheng-Chia Tseng</a>) </li>
  
  <li><code>??</code> - S’gjendet? Atëherë ky rresht është për ju.</li>
@@ -665,7 +665,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/12/03 19:58:25 $
+$Date: 2017/12/25 10:59:45 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/standards/po/README.translations.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq-en.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- server/standards/po/README.translations.sq-en.html 3 Dec 2017 19:58:26 
-0000    1.6
+++ server/standards/po/README.translations.sq-en.html 25 Dec 2017 10:59:45 
-0000   1.7
@@ -587,7 +587,7 @@
   Xie Wensheng</a>) </li>
 
  <li><code>zh-tw</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Traditional
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw";>Traditional
   Chinese</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/zerngjia";>
   Cheng-Chia Tseng</a>) </li>
  
@@ -664,7 +664,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/12/03 19:58:26 $
+$Date: 2017/12/25 10:59:45 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.84
retrieving revision 1.85
diff -u -b -r1.84 -r1.85
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    25 Dec 2017 10:44:17 
-0000   1.84
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    25 Dec 2017 10:59:45 
-0000   1.85
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-12-11 07:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]