www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.sq.html education/misc/edu-misc.sq.htm...


From: GNUN
Subject: www home.sq.html education/misc/edu-misc.sq.htm...
Date: Sun, 24 Dec 2017 17:29:50 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   17/12/24 17:29:49

Modified files:
    .       : home.sq.html 
    education/misc : edu-misc.sq.html 
    education/misc/po: edu-misc.sq.po 
    gnu      : gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html 
             gnu.sq.html initial-announcement.sq.html 
             why-gnu-linux.sq.html 
    gnu/po     : gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po gnu.sq.po 
             initial-announcement.sq.po why-gnu-linux.sq.po 
    licenses    : licenses.sq.html 
    licenses/po  : licenses.sq.po 
    philosophy   : free-software-even-more-important.sq.html 
             open-source-misses-the-point.sq.html 
             philosophy.sq.html 
             surveillance-vs-democracy.sq.html 
    philosophy/po : free-software-even-more-important.sq.po 
             open-source-misses-the-point.sq.po 
             philosophy.sq.po 
             surveillance-vs-democracy.sq.po 
    po       : home.sq.po 
    server     : irc-rules.sq.html 
    server/po   : irc-rules.sq.po 
    software    : devel.sq.html gethelp.sq.html 
    software/po  : devel.sq.po gethelp.sq.po 
    thankgnus   : thankgnus.sq.html 
    thankgnus/po  : thankgnus.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sq.html?cvsroot=www&r1=1.251&r2=1.252
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/edu-misc.sq.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/initial-announcement.sq.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/why-gnu-linux.sq.html?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.59&r2=1.60
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/initial-announcement.sq.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.sq.po?cvsroot=www&r1=1.48&r2=1.49
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.sq.html?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.68&r2=1.69
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-even-more-important.sq.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.sq.html?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po?cvsroot=www&r1=1.70&r2=1.71
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.67&r2=1.68
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.260&r2=1.261
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/irc-rules.sq.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/irc-rules.sq.po?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/devel.sq.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/gethelp.sq.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/gethelp.sq.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/thankgnus.sq.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38

Patches:
Index: home.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sq.html,v
retrieving revision 1.251
retrieving revision 1.252
diff -u -b -r1.251 -r1.252
--- home.sq.html    20 Nov 2017 13:59:58 -0000   1.251
+++ home.sq.html    24 Dec 2017 22:29:44 -0000   1.252
@@ -275,11 +275,11 @@
 <div id="unmaint" class="emph-box">
 <ul>
 <li><strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>Projekte me Përparësi
-të Madhe</a>?</strong> Sistem operativ i lirë telefonash; decentralizim,
+href="//www.fsf.org/campaigns/priority-projects/">Fusha Me Përparësi të
+Madhe</a>?</strong> Sistem operativ i lirë telefonash; decentralizim,
 federim, dhe vetëstrehim; përudhës, firmware, dhe dizajne hardware të lira;
-biseda të atypëratyshme me video dhe audio; nxitje e pjesëmarrësjes nga
-persona me përfaqësim të pamjaftueshëm në bashkësi.</li>
+biseda të atypëratyshme me video dhe zë; nxitje e pjesëmarrësjes nga 
persona
+me përfaqësim të pamjaftueshëm në bashkësi, etj.</li>
 
 <li><strong>A mund t’i dilni zot një <a
 href="/server/takeaction.html#unmaint">pakete GNU të
@@ -411,7 +411,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/11/20 13:59:58 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/misc/edu-misc.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/edu-misc.sq.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- education/misc/edu-misc.sq.html   20 Nov 2017 14:00:00 -0000   1.24
+++ education/misc/edu-misc.sq.html   24 Dec 2017 22:29:47 -0000   1.25
@@ -208,9 +208,9 @@
 href="/education/misc/rms-education-es-transcription.it.txt">Italisht</a> |
 <a
 href="/education/misc/rms-education-es-translation-to-pt-br.txt">Portugalisht
-(Braziliançe)</a> | <a
+(Brazil)</a> | <a
 href="/education/misc/rms-education-es-transcription.txt">Spanjisht</a> | <a
-href="/education/misc/rms-education-es-translation.sq.txt">Shqip</a> |
+href="/education/misc/rms-education-es-transcription.sq.txt">Shqip</a> |
 </p>
 
 <ul>
@@ -328,7 +328,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation,
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2012, 2016, 2017 Free Software Foundation,
 Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
@@ -344,7 +344,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/11/20 14:00:00 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:47 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/misc/po/edu-misc.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- education/misc/po/edu-misc.sq.po  24 Dec 2017 22:08:19 -0000   1.25
+++ education/misc/po/edu-misc.sq.po  24 Dec 2017 22:29:47 -0000   1.26
@@ -363,16 +363,15 @@
 "education-es-translation-to-pt-br.txt\">Portuguese (Brazilian)</a> | <a href="
 "\"/education/misc/rms-education-es-transcription.txt\">Spanish</a> |"
 msgstr ""
-"<a href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt\""
-">Anglisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.fr."
-"txt\">Frëngjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-"
-"transcription.de.txt\">Gjermanisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-"
-"education-es-translation-to-nl.txt\">Holandisht</a> | <a href=\""
-"/education/misc/rms-education-es-transcription.it.txt\">Italisht</a> | <a "
-"href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-pt-br.txt\">"
-"Portugalisht (Brazil)</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-"
-"transcription.txt\">Spanjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-"
-"es-transcription.sq.txt\">Shqip</a> |"
+"<a href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt\">Anglisht</"
+"a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.fr.txt"
+"\">Frëngjisht</a> | <a 
href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription."
+"de.txt\">Gjermanisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-"
+"translation-to-nl.txt\">Holandisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-"
+"education-es-transcription.it.txt\">Italisht</a> | <a href=\"/education/misc/"
+"rms-education-es-translation-to-pt-br.txt\">Portugalisht (Brazil)</a> | <a "
+"href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.txt\">Spanjisht</a> | "
+"<a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.sq.txt\">Shqip</a> |"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -416,10 +415,9 @@
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.de.srt\">Gjermanisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.nl.srt\">Holandisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.it.srt\">Italisht</a> | <a href="
-"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht "
-"(Braziliançe)</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\""
-">Spanjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt\""
-">Shqip</a> |"
+"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht 
(Braziliançe)"
+"</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\">Spanjisht</a> "
+"| <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt\">Shqip</a> |"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -435,10 +433,10 @@
 "irimpanam.fr.srt\">French</a> | <a href=\"/education/misc/irimpanam.pt-br.srt"
 "\">Portuguese (Brazilian)</a> |"
 msgstr ""
-"<a href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt\">Anglisht</a> | <a href=\""
-"/education/misc/irimpanam.fr.srt\">Frëngjisht</a> | <a href=\""
-"/education/misc/irimpanam.pt-br.srt\">Portugalisht (Braziliane)</a> | <a "
-"href=\"/education/misc/irimpanam.sq.srt\">Shqip</a>"
+"<a href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt\">Anglisht</a> | <a href=\"/"
+"education/misc/irimpanam.fr.srt\">Frëngjisht</a> | <a 
href=\"/education/misc/"
+"irimpanam.pt-br.srt\">Portugalisht (Braziliane)</a> | <a href=\"/education/"
+"misc/irimpanam.sq.srt\">Shqip</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Audio"
@@ -510,8 +508,8 @@
 "papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
 "këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
 "address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\""
-"/server/standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc."

Index: gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html  20 Nov 2017 14:00:02 -0000   
1.39
+++ gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html  24 Dec 2017 22:29:47 -0000   
1.40
@@ -42,13 +42,14 @@
 nëse këta përdorues kërkojnë rreth GNU-së, do të zbulojnë idetë që 
mishëron
 GNU-ja.</p>
 
-<p>Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e
-&ldquo;burimit të hapur&rdquo; priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg
-nga problemet e lirisë së përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë 
diskutohet
-mbi GNU-në dhe software-in e lirë, dhe njerëzit prapë kanë gjasa ta
-ndeshin. Kur kjo ndodh, lexuesi ka më tepër gjasa ta drejtojë vëmendjen 
nga
-të dhënat mbi GNU-në (të tillë si vepër e një fushate për liri dhe 
bashkësi)
-nëse e di se është përdorues i sistemit GNU.</p>
+<p>Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;burimit të
+hapur&rdquo;</a> priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg nga problemet
+e lirisë së përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë diskutohet mbi GNU-në 
dhe
+software-in e lirë, dhe njerëzit prapë kanë gjasa ta ndeshin. Kur kjo
+ndodh, lexuesi ka më tepër gjasa ta drejtojë vëmendjen nga të dhënat mbi
+GNU-në (në faktin që është vepër e një fushate për liri dhe 
bashkësi), nëse
+e di se është përdorues i sistemit GNU.</p>
 
 <p>Parë në shtrirje kohore, quajtja e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
përhap
 ndërgjegjësimin mbi idealet e lirisë për të cilat ne zhvilluam sistemin
@@ -134,7 +135,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/11/20 14:00:02 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:47 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- gnu/gnu.sq.html   18 Nov 2016 07:32:29 -0000   1.45
+++ gnu/gnu.sq.html   24 Dec 2017 22:29:47 -0000   1.46
@@ -109,8 +109,8 @@
 <h3><a id="misc"></a>Të tjera burime të afërta me GNU-në</h3>
 
 <ul>
- <li><a href="/gnu/gnu-user-groups.html">Grupe përdoruesish GNU/Linux, 
GNU/Hurd
-dhe software-i të lirë</a></li>
+ <li><a href="http://libreplanet.org/wiki/Group_list";>Grupe përdoruesish
+GNU/Linux, GNU/Hurd dhe software-i të lirë</a></li>
 </ul>
 
 <div class="translators-notes">
@@ -187,7 +187,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:29 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:47 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/initial-announcement.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/initial-announcement.sq.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- gnu/initial-announcement.sq.html  10 Dec 2014 18:29:49 -0000   1.35
+++ gnu/initial-announcement.sq.html  24 Dec 2017 22:29:47 -0000   1.36
@@ -10,7 +10,8 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
 <h2>Njoftimi Fillestar</h2>
 
-<p> Rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)</p>
+<p> Ky është njoftimi origjinal mbi Projektin GNU, postuar nga <a
+href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> më 27 shtator, 1983.</p>
 
 <p> Historia faktike e Projektit GNU është, në shumë pikëpamje, e 
ndryshme nga
 ky plan fillestar. Për shembull, fillimi u shty deri më Janar të 1984. Disa
@@ -307,7 +308,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/12/10 18:29:49 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:47 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/why-gnu-linux.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/why-gnu-linux.sq.html,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- gnu/why-gnu-linux.sq.html  18 Nov 2016 07:32:32 -0000   1.39
+++ gnu/why-gnu-linux.sq.html  24 Dec 2017 22:29:47 -0000   1.40
@@ -92,8 +92,8 @@
 duhet ushqyer nga vendime teknike, në vend se nga ato politike.&rdquo; Dhe
 <acronym title="Chief Executive Officer">CEO</acronym>-ja i Caldera-s i i
 ftoi haptazi përdoruesit <a
-href="http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-free-3002091004/";>të hedhin
-tej qëllimin e lirisë dhe të punojnë më mirë drejt &ldquo;popullaritetit 
të
+href="http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/";>të hedhin tej
+qëllimin e lirisë dhe të punojnë më mirë drejt &ldquo;popullaritetit të
 Linux-it&rdquo;</a>.</p>
 
 <p>
@@ -199,10 +199,7 @@
 <blockquote id="fsfs"><p class="big">Kjo sprovë është botuar te <a
 href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";> <cite>Free
 Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
-M. Stallman</cite></a>. <a
-href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Software
-i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova të Përzgjedhura të Richard
-M. Stallman-it</cite></a>.</p></blockquote>
+M. Stallman</cite></a>.</p></blockquote>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -278,7 +275,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:32 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:47 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42

Index: gnu/po/gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.59
retrieving revision 1.60
diff -u -b -r1.59 -r1.60

Index: gnu/po/initial-announcement.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/initial-announcement.sq.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35

Index: gnu/po/why-gnu-linux.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.sq.po,v
retrieving revision 1.48
retrieving revision 1.49
diff -u -b -r1.48 -r1.49
--- gnu/po/why-gnu-linux.sq.po 24 Dec 2017 22:08:19 -0000   1.48
+++ gnu/po/why-gnu-linux.sq.po 24 Dec 2017 22:29:47 -0000   1.49
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-19 15:55+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-11-18 06:57+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-12-24 23:54+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"

Index: licenses/licenses.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.sq.html,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- licenses/licenses.sq.html  18 Nov 2016 07:32:37 -0000   1.36
+++ licenses/licenses.sq.html  24 Dec 2017 22:29:48 -0000   1.37
@@ -146,7 +146,7 @@
 dhe <a href="/licenses/lgpl.rtf">RTF</a>. Këto dokumente nuk janë të
 formatuar për t’u botuar më vete, dhe janë konceptuar për të qenë të
 përfshirë në një dokument tjetër.</li>
- <li><a href="/philosophy/why-not-lgpl.html">Pse do të duhej të mos 
përdornit
+ <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Pse do të duhej të mos përdornit
 Lesser GPL për librarinë tuaj të ardhshme</a></li>
  <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL">Versione të 
vjetra
 të GNU LGPL-së</a></li>
@@ -523,7 +523,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:37 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.68
retrieving revision 1.69
diff -u -b -r1.68 -r1.69

Index: philosophy/free-software-even-more-important.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-even-more-important.sq.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/free-software-even-more-important.sq.html    20 Nov 2017 
14:00:06 -0000   1.14
+++ philosophy/free-software-even-more-important.sq.html    24 Dec 2017 
22:29:48 -0000   1.15
@@ -38,10 +38,10 @@
 <p>Këto dy programe jo të lira kanë diçka të përbashkët: janë që të 
dy
 <em>malware</em>. Domethënë, që të dy kanë funksione të konceptuar për
 abuzim të përdoruesit. Software-i pronësor sot, shpesh është
-<em>malware</em>, ngaqë <a href="/proprietary/proprietary.html">e korrupton
-pushteti i zhvilluesve</a>. Në atë listë radhiten rreth 300 funksione të
-ndryshme dashakeqe (deri në Prill të 2017-s), por pa diskutim që kjo është
-vetëm maja e ajsbergut.</p>
+<em>malware</em>, ngaqë <a href="/malware/">e korrupton pushteti i
+zhvilluesve</a>. Në atë listë radhiten rreth 300 funksione të ndryshme
+dashakeqe (deri në Prill të 2017-s), por pa diskutim që kjo është vetëm 
maja
+e ajsbergut.</p>
 
 <p>Me software-in e lirë, programin e kontrollojnë përdoruesit, 
individualisht
 dhe kolektivisht. Pra ata kontrollojnë çfarë bëjnë kompjuterët e tyre 
(duke
@@ -386,7 +386,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/11/20 14:00:06 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html   18 Nov 2016 07:32:46 
-0000   1.31
+++ philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html   24 Dec 2017 22:29:48 
-0000   1.32
@@ -150,12 +150,12 @@
 problemi semantik&mdash;dhe kjo ndodh edhe me &ldquo;software-in me burim të
 hapur.&rdquo;</p>
 
-<p><a href="https://opensource.org/docs/osd";>Përkufizimi zyrtar i
-&ldquo;software-it me burim të hapur&rdquo;</a> (që është botuar nga Open
-Source Initiative dhe është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) 
është
-përftuar tërthorazi prej kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk 
është i
-njëjti; është ca më dorëlëshuar në disa këndvështrime. Megjithatë, 
në
-shumicën e rasteve përkufizimi i tyre pajtohet me përkufizimin tonë.</p>
+<p><a href="https://opensource.org/osd";>Përkufizimi zyrtar i 
&ldquo;software-it
+me burim të hapur&rdquo;</a> (që është botuar nga Open Source Initiative 
dhe
+është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar 
tërthorazi prej
+kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; është ca 
më
+dorëlëshuar në disa këndvështrime. Megjithatë, në shumicën e rasteve
+përkufizimi i tyre pajtohet me përkufizimin tonë.</p>
 
 <p>Sido që të jetë, kuptimi i afërmendshëm për shprehjen &ldquo;software 
me
 burim të hapur&rdquo;&mdash;dhe ai që shumica e njerëzve duket se mendojnë
@@ -491,7 +491,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:46 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/philosophy.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.sq.html,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- philosophy/philosophy.sq.html    20 Nov 2017 14:00:06 -0000   1.34
+++ philosophy/philosophy.sq.html    24 Dec 2017 22:29:48 -0000   1.35
@@ -64,8 +64,7 @@
  <li><a href="/philosophy/pragmatic.html">Copyleft: Idealizëm 
Pragmatik</a></li>
  <li><a href="/philosophy/free-doc.html">Pse Software-i i Lirë Lyp 
Dokumentim të
 Lirë</a></li>
- <li>Nuk Është Problem <a href="/philosophy/selling.html">Të Shesësh 
Software të
-Lirë</a>!</li>
+ <li><a href="/philosophy/selling.html">Të Shesësh Software të Lirë</a> 
është OK!</li>
  <li><a href="/philosophy/fs-motives.html">Motive Për Shkrim Software-i të
 Lirë</a></li>
  <li><a href="/philosophy/right-to-read.html">E drejta Për të Lexuar: Një 
Tregim
@@ -73,7 +72,7 @@
 Stallman</a></li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Pse "Burimi i 
Hapur"
 Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a></li>
- <li><a href="/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html">Pse
+ <li><a 
href="/philosophy/when_free_software_isnt_practically_superior.html">Kur
 Software-i i Lirë S’është (Praktikisht) Më Superior</a></li>
  <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Masa që qeveritë 
mund të
 përdorin për të promovuar software-in e lirë</a></li>    
@@ -166,7 +165,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/11/20 14:00:06 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    20 Nov 2017 14:00:06 
-0000   1.25
+++ philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    24 Dec 2017 22:29:48 
-0000   1.26
@@ -533,7 +533,7 @@
 <p>Teknologjia dixhitale ka sjellë një rritje të tmerrshme të nivelit të
 mbikëqyrjes së lëvizjeve, veprimeve dhe komunikimeve tona. Bëhet fjalë 
për
 shumë më tepër se sa patëm provuar në vitet ’90, dhe <a
-href="http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html";>shumë
+href="https://hbr.org/2013/06/your-iphone-works-for-the-secret-police";>shumë
 më tepër se sa patën provuar njerëzit pas Perdes së Hekurt</a> gjatë 
viteve
 ’80, dhe kufijtë e propozuar ligjorë mbi përdorimin nga shteti të të 
dhënave
 të grumbulluara nuk do ta ndryshonin gjendjen.</p>
@@ -627,7 +627,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/11/20 14:00:06 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po,v
retrieving revision 1.70
retrieving revision 1.71
diff -u -b -r1.70 -r1.71

Index: philosophy/po/philosophy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.sq.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.67
retrieving revision 1.68
diff -u -b -r1.67 -r1.68

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.260
retrieving revision 1.261
diff -u -b -r1.260 -r1.261

Index: server/irc-rules.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/irc-rules.sq.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- server/irc-rules.sq.html  20 Nov 2017 14:00:07 -0000   1.37
+++ server/irc-rules.sq.html  24 Dec 2017 22:29:49 -0000   1.38
@@ -32,8 +32,8 @@
 <ul>
 <li><a href="irc://irc.gnu.org/gnu">#gnu</a> &mdash; Kanali <em>zyrtar</em> i
 Projektit GNU</li>
-<li>Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free Software
-Foundation (FSF)</li>
+<li><a href="irc://irc.gnu.org/gnu-women">#gnu-women</a> &mdash; kanal për
+femrat në GNU dhe tjetër software të lirë</li>
 <li><a href="irc://irc.gnu.org/gnu-es">#gnu-es</a> &mdash; GNU në 
Spanjisht</li>
 <li><a href="irc://irc.gnu.org/gnu-mx">#gnu-mx</a> &mdash; Diskutime rreth
 kapitullit GNU Meksikë</li>
@@ -206,7 +206,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/11/20 14:00:07 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:49 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/irc-rules.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/irc-rules.sq.po,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47

Index: software/devel.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/devel.sq.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- software/devel.sq.html   12 Jan 2015 19:26:53 -0000   1.23
+++ software/devel.sq.html   24 Dec 2017 22:29:49 -0000   1.24
@@ -118,7 +118,9 @@
 
 <p>Japim të drejta hyrjeje në makinat GNU për personat që kanë nevojë 
për to
 për të punuar për software GNU. Pasja e llogarie hyrjeje është një 
privilegj
-dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të përdoreshin vetëm 
pë</p>
+dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të përdoreshin vetëm 
për punën
+tuaj me GNU-në. <a href="README.accounts.html">Udhëzimet si të përfitohet
+një llogari te makinat</a> janë të shkruara veçmas.</p>
 
 <p>Te makina me hyrje për këdo, zhvilluesit e paketës <a
 href="/software/gsrc/">gsrc</a> mirëmbajnë një hierarki të hedhjeve të
@@ -131,7 +133,7 @@
 përdorni një llogari GNU për email-in</a>.</p>
 
 
-<h3 id="Hydra">Hydra: Montime dhe testime të kalueshmërisë vazhdimisht</h3>
+<h3 id="Hydra">Hydra: Montime dhe testime të vazhdueshme kalueshmërie në 
platforma të tjera</h3>
 
 <p>Mjetet për montim të vazhdueshëm (të quajtura shpesh si mjete integrimi 
të
 vazhdueshëm) lejojnë që gabimet në programim të kapen sapo të jenë 
shfaqur
@@ -192,9 +194,7 @@
 
href="http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual";>PDF</a>).
 Për më tepër hollësi, ju lutemi, shihni <a
 
href="http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html";>doracakun
-për Nix</a> dhe <a
-href="http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html";>doracakun
-për Nixpkgs</a>.</p>
+për Nix</a>.</p>
 
 
 <h3 id="platform-testers">testues platformash: Testim dorazi për platforma 
të ndryshme</h3>
@@ -291,7 +291,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2015/01/12 19:26:53 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:49 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/gethelp.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/gethelp.sq.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- software/gethelp.sq.html  1 Oct 2015 09:57:40 -0000    1.2
+++ software/gethelp.sq.html  24 Dec 2017 22:29:49 -0000   1.3
@@ -94,9 +94,12 @@
 <h3>Si të kihet ndihmë e përgjithshme</h3>
 
 <p>Strehojmë një numër <a href="http://lists.gnu.org/";>listash postimesh 
rreth
-software-i GNU dhe tjetër software të lirë</a>. Listat e postimeve që
+software-i GNU dhe tjetër software të lirë</a>, si për njoftim të metash,
+ashtu dhe për diskutime të përgjithshme dhe ndihmë. Listat e postimeve që
 fillojnë me <code>help-</code> janë lista për të pasur ndihmë nga
-bashkësia. Nëse nuk gjeni dot një listë postimesh për një program të 
caktuar</p>
+bashkësia. Nëse nuk gjeni dot një listë postimesh për një program të
+caktuar, ju lutemi, përdorni listën e postimeve <a
+href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/help-gnu-utils/";>help-gnu-utils</a>.</p>
 
 <p><a href="http://www.fsf.org/resources/service";>Drejtoria GNU e
 Shërbimeve</a> është një listë e personave që ofrojnë asistencë dhe 
shërbime
@@ -182,7 +185,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2015/10/01 09:57:40 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:49 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/devel.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26

Index: software/po/gethelp.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/gethelp.sq.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6

Index: thankgnus/thankgnus.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/thankgnus.sq.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- thankgnus/thankgnus.sq.html 1 Feb 2017 12:01:18 -0000    1.32
+++ thankgnus/thankgnus.sq.html 24 Dec 2017 22:29:49 -0000   1.33
@@ -18,8 +18,8 @@
 <li><a href="/thankgnus/2017supporters.html">Lista e Përkrahësve për 
2017-n</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2016supporters.html">Lista e Përkrahësve për 
2016-n</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2015supporters.html">Lista e Përkrahësve për 
2015</a></li>
-<li><a href="/thankgnus/2012supporters.html">Lista e Përkrahësve për 
2014-n</a></li>
-<li><a href="/thankgnus/2012supporters.html">Listë e Përkrahësve për 
2013-n</a></li>
+<li><a href="/thankgnus/2014supporters.html">Lista e Përkrahësve për 
2014-n</a></li>
+<li><a href="/thankgnus/2013supporters.html">Listë e Përkrahësve për 
2013-n</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2012supporters.html">Listë e Përkrahësve për 
2012-n</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2011supporters.html">Listë e Përkrahësve për 
2011-n</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2010supporters.html">Listë e Përkrahësve për 
2010-n</a></li>
@@ -130,7 +130,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/02/01 12:01:18 $
+$Date: 2017/12/24 22:29:49 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: thankgnus/po/thankgnus.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]