www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po guardian-article.nl.po


From: Justin van Steijn
Subject: www/philosophy/po guardian-article.nl.po
Date: Sat, 23 Sep 2017 05:58:39 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Justin van Steijn <jvs> 17/09/23 05:58:39

Modified files:
    philosophy/po : guardian-article.nl.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/guardian-article.nl.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: guardian-article.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/guardian-article.nl.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- guardian-article.nl.po   9 Feb 2015 21:03:05 -0000    1.9
+++ guardian-article.nl.po   23 Sep 2017 09:58:35 -0000   1.10
@@ -9,27 +9,28 @@
 "Project-Id-Version: guardian-article.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-14 04:34+0000\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Dutch\n"
+"Last-Translator: Justin van Steijn <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2012-10-24 12:25-0300\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
-#. type: Content of: <title>
 # | [-That's fighting talk-]{+Guardian Article on Software Patents+} - GNU
 # | Project - Free Software Foundation
-#, fuzzy
-#| msgid "That's fighting talk - GNU Project - Free Software Foundation"
+#. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Guardian Article on Software Patents - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Dit is oorlogsretoriek - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Guardian-artikel over softwarepatenten - GNU-project - Free Software "
+"Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
 msgid "Opposing The European Software Patent Directive"
-msgstr "Dit is oorlogsretoriek"
+msgstr "Verzet tegen de Europese richtlijn inzake softwarepatenten"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -47,6 +48,12 @@
 "patents on most of Europe: through fine print in the <a href=\"/philosophy/"
 "europes-unitary-patent.html\">unitary patent</a>."
 msgstr ""
+"Na veel protest werd de richtlijn van de Europese Unie over "
+"softwarepatenten, waartegen dit artikel uit 2003 zich verzette, uiteindelijk "
+"geschrapt door zijn aanhangers. Maar later vonden ze een andere manier om "
+"aan het overgrote deel van Europa softwarepatenten op te leggen: dankzij de "
+"kleine lettertjes in het <a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html"
+"\">uniforme patent</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -238,7 +245,7 @@
 "In de tekst staat dat patenten die met computers te maken hebben een &ldquo;"
 "technische bijdrage&rdquo; moeten leveren; de commissie beweerd dat dit "
 "betekent dat er geen sprake is van software-patenten. Maar &ldquo;"
-"technisch&rdquo; is een breed begrip. Het europese patentbureau is al "
+"technisch&rdquo; is een breed begrip. Het Europese patentbureau is al "
 "softwarepatenten aan het registreren waarvan de wettigheid ter discussie "
 "staat, daarmee de grenzen van het verdrag al oprekkend nog voor het is "
 "uitgevaardigd. Met het gebruik van dit soort vage termen kunnen ze het "
@@ -284,7 +291,7 @@
 "Ga alsjeblieft naar <a href=\"http://web.archive.org/web/20031216123801/";
 "http://www.softwarepatents.co.uk\";> http://www.softwarepatents.co.uk "
 "[gearchiveerd]</a> voor meer informatie en praat vervolgens met de "
-"volksvertegewoordiger van jouw regio."
+"volksvertegenwoordiger van jouw regio."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -338,14 +345,16 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl\">Creative Commons Attribution-NoDerivs "
-"3.0 United States Licentie</a>."
+"Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel=\"license\" href=\"https://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl\">Creative Commons "
+"Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Verenigde Staten licentie</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr ""
+"<strong>Vertaling:</strong> <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-nl"
+"\">www-nl</a>"
 
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]