www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/edu-cases-india-irimpanam.nl.html...


From: GNUN
Subject: www education/edu-cases-india-irimpanam.nl.html...
Date: Sun, 17 Sep 2017 17:30:11 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   17/09/17 17:30:11

Modified files:
    education   : edu-cases-india-irimpanam.nl.html 
    education/po  : edu-cases-india-irimpanam.nl.po 
    gnu      : gnu-linux-faq.nl.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.nl-en.html gnu-linux-faq.nl.po 
    philosophy   : compromise.nl.html essays-and-articles.nl.html 
             latest-articles.nl.html second-sight.nl.html 
    philosophy/po : compromise.nl-en.html compromise.nl.po 
             essays-and-articles.nl-en.html 
             essays-and-articles.nl.po 
             latest-articles.nl-en.html 
             latest-articles.nl.po second-sight.nl-en.html 
             second-sight.nl.po 
    server     : body-include-2.nl.html bottom-notes.nl.html 
             footer-text.nl.html fs-gang.nl.html 
    server/po   : body-include-2.nl.po bottom-notes.nl.po 
             footer-text.nl.po fs-gang.nl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-cases-india-irimpanam.nl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.nl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.nl.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.nl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/essays-and-articles.nl.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/latest-articles.nl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/second-sight.nl.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.nl-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.nl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.nl-en.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.nl.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/latest-articles.nl-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/latest-articles.nl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/second-sight.nl-en.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/second-sight.nl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.nl.html?cvsroot=www&r1=1.94&r2=1.95
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/bottom-notes.nl.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.nl.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/fs-gang.nl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.nl.po?cvsroot=www&r1=1.89&r2=1.90
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/bottom-notes.nl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.nl.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/fs-gang.nl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: education/edu-cases-india-irimpanam.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/edu-cases-india-irimpanam.nl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/edu-cases-india-irimpanam.nl.html 15 Sep 2017 19:30:28 -0000   
1.1
+++ education/edu-cases-india-irimpanam.nl.html 17 Sep 2017 21:30:09 -0000   
1.2
@@ -98,11 +98,12 @@
 door de invoering van opleidingsmodules die erop gericht waren het gebruik
 van bepaalde programma's aan te leren aan de leraren voor het onderwijzen
 van velerlei onderwerpen. Zo was er een opleidingsmodule voor leraren
-wiskunde over hoe <a href="http://directory.fsf.org/wiki/Dr._geo";>Dr Geo</a>
-te gebruiken om meetkunde te onderwijzen, een andere voor leraren chemie
-over hoe organische molecules te tekenen gebruikmakend van <a
-href="http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool";>Chemtool</a>, en nog vele
-anderen.</p>
+wiskunde over het gebruik van <a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/Dr._geo";>Dr Geo</a> in de lessen
+meetkunde. Een andere module, bedoeld voor leraren chemie, behandelde het
+uittekenen van organische molecules door middel van <a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool";>Chemtool</a>. En zo waren er
+nog vele anderen.</p>
 
 <p>Andere opleidingsactiviteiten werden gezamenlijk georganiseerd door de
 school en ILUG-Cochin om ons het gebruik van verschillende Vrije
@@ -150,25 +151,25 @@
 
 <p>Onderwijs in de staat Kerala wordt mogelijk gemaakt door IT. Dit betekent
 dat leerlingen directe technologiekennis opdoen tijdens lessen van het
-reguliere curriculum buiten het IT Labo. Dit is mogelijk dankzij de vele
-onderwijsprogramma's van hoge kwaliteit beschikbaar in GNU/Linux.</p>
+reguliere curriculum, en niet enkel in het IT Labo. Dit is mogelijk dankzij
+de vele onderwijsprogramma's van hoge kwaliteit beschikbaar in GNU/Linux.</p>
 
 <p>De nadruk op transparantie en samenwerking door Vrije Software hielp
-leerlingen en leraren om zich in technologie vast te bijten en zorgde ervoor
-dat zij op verschillende manieren konden bijdragen aan de gemeenschap. Een
-belangrijke bijdrage was de vertaling van de <a
-href="/education/edu-software-tuxpaint.html">Tux Paint</a> interface in
+leerlingen en leraren om zich in technologie vast te bijten. Het heeft hen
+de kans geboden om op verschillende manieren bij te dragen aan de
+gemeenschap. Een belangrijke bijdrage was de vertaling van de <a
+href="/education/edu-software-tuxpaint.html">Tux Paint</a>-interface in
 Malayalam, onze moedertaal.</p>
 
-<p>Een andere bijdrage was de aanmaak van nieuwe stempels in TuxPaint. Inheemse
-bloemen werden gefotografeerd en vervolgens werden de afbeeldingen bewerkt
-door leerlingen van groepen 6 en 7 door middel van GIMP, het programma voor
-afbeeldingsbewerking. De uiteindelijke afbeeldingen werden daarna
-geïntegreerd in TuxPaint met de naam van de bloemen geschreven in
-Malayalam. Als bonus namen de studenten met hun eigen stem de namen van de
-bloemen op, zodat wanneer de gebruiker één van de stempels selecteert, hij
-de namen van de bloemen in Malayalam te horen krijgt. Een video werd
-opgenomen om te tonen hoe het werkt en tot stand gekomen is.</p> 
+<p>Een andere bijdrage was de aanmaak van nieuwe stempels in TuxPaint.
+Leerlingen van groep 6 en 7 fotografeerden inheemse bloemen en bewerkten
+deze foto's nadien in GIMP, het programma voor afbeeldingsbewerking. De
+uiteindelijke afbeeldingen werden daarna geïntegreerd in TuxPaint met de
+naam van de bloemen geschreven in Malayalam. Als bonus namen de studenten
+met hun eigen stem de namen van de bloemen op. Wanneer de gebruiker nu één
+van de stempels selecteert, krijgt hij de namen van de bloemen in Malayalam
+te horen. Een video werd opgenomen om te tonen hoe de zegels werken en hoe
+ze tot stand gekomen zijn.</p> 
 
 <p>
 
@@ -188,13 +189,13 @@
 Software en om nieuwe programma's in GNU/Linux voor te stellen als manier om
 bij te dragen aan de gemeenschap. De groep organiseert maandelijkse
 bijeenkomsten en allerlei andere activiteiten om haar leden aan te moedigen
-tot experimenteren en verkennen van Vrije Software zodat ze de vrijheden die
-ze onderschrijft ook in de praktijk kan brengen.</p>
+tot experimenteren en verkennen van Vrije Software. Op die manier brengt ze
+de vrijheden die ze onderschrijft ook in de praktijk.</p>
 
-<p>Als manier om in contact te blijven en ervaringen te delen met andere
-scholen en met de Vrije Software-gemeenschap, nemen leraren en leerlingen
-elk jaar deel aan evenementen zoals de Nationale Vrije Software Conferentie
-en de Cyberveiligheidsdag.</p>
+<p>Leraren en leerlingen nemen elk jaar deel aan evenementen zoals de Nationale
+Vrije Software Conferentie en de Cyberveiligheidsdag. Zo blijven ze in
+contact met elkaar en delen ze ervaringen met andere scholen en met de Vrije
+Software-gemeenschap.</p>
 
 </div> 
 
@@ -273,7 +274,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2017/09/15 19:30:28 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:09 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/po/edu-cases-india-irimpanam.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.nl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4

Index: gnu/gnu-linux-faq.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.nl.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- gnu/gnu-linux-faq.nl.html  4 Jul 2017 18:59:26 -0000    1.18
+++ gnu/gnu-linux-faq.nl.html  17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.19
@@ -25,204 +25,191 @@
 
 <ul>
 
-<li><a href="#why" id="TOCwhy">Waarom noem je het systeem dat we gebruiken
-GNU/Linux en geen Linux?</a></li>
+<li><a href="#why">Waarom noem je het systeem dat we gebruiken GNU/Linux en 
geen
+Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#whycare" id="TOCwhycare">Waarom is de naam belangrijk?</a></li>
+<li><a href="#whycare">Waarom is de naam belangrijk?</a></li>
 
-<li><a href="#what" id="TOCwhat">Wat is de echte relatie tussen GNU en
-Linux?</a></li>
+<li><a href="#what">Wat is de echte relatie tussen GNU en Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#howerror" id="TOChowerror">Hoe kom het dat de meeste mensen het
-&ldquo;Linux&rdquo; noemen?</a></li>
+<li><a href="#howerror">Hoe kom het dat de meeste mensen het 
&ldquo;Linux&rdquo;
+noemen?</a></li>
 
-<li><a href="#always" id="TOCalways">Moeten we altijd &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
-zeggen in plaats van &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#always">Moeten we altijd &ldquo;GNU/Linux&rdquo; zeggen in plaats
+van &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#linuxalone" id="TOClinuxalone">Zou Linux net zo'n groot succes
-zijn geweest zonder GNU?</a></li>
+<li><a href="#linuxalone">Zou Linux net zo'n groot succes zijn geweest zonder
+GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#divide" id="TOCdivide">Zou het niet beter zijn voor de eenheid
-binnen de gemeenschap wanneer je dit laat rusten?</a></li>
+<li><a href="#divide">Zou het niet beter zijn voor de eenheid binnen de
+gemeenschap wanneer je dit laat rusten?</a></li>
 
-<li><a href="#freespeech" id="TOCfreespeech">Is het GNU-project tegen vrijheid
-van meningsuiting met het bijbehorende recht het systeem welke naam dan ook
-te geven?</a></li>
+<li><a href="#freespeech">Is het GNU-project tegen vrijheid van meningsuiting
+met het bijbehorende recht het systeem welke naam dan ook te geven?</a></li>
 
-<li><a href="#everyoneknows" id="TOCeveryoneknows">Iedereen kent toch de rol 
van
-GNU in de ontwikkeling van dit systeem, spreekt het &ldquo;GNU/&rdquo; dan
-niet vanzelf?</a></li>
+<li><a href="#everyoneknows">Iedereen kent toch de rol van GNU in de
+ontwikkeling van dit systeem, spreekt het &ldquo;GNU/&rdquo; dan niet
+vanzelf?</a></li>
 
-<li><a href="#everyoneknows2" id="TOCeveryoneknows2">Ik ken de rol van GNU in
-dit systeem, wat maakt het dan nog uit welke naam ik gebruik?</a></li>
+<li><a href="#everyoneknows2">Ik ken de rol van GNU in dit systeem, wat maakt
+het dan nog uit welke naam ik gebruik?</a></li>
 
-<li><a href="#windows" id="TOCwindows">Is het inkorten van
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo; naar &ldquo;Linux&rdquo; niet hetzelfde als het
-inkorten van &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; naar 
&ldquo;Windows&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#windows">Is het inkorten van &ldquo;GNU/Linux&rdquo; naar
+&ldquo;Linux&rdquo; niet hetzelfde als het inkorten van &ldquo;Microsoft
+Windows&rdquo; naar &ldquo;Windows&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#tools" id="TOCtools">Is GNU niet een verzameling
-programmeerhulpmiddelen die in Linux zijn ondergebracht?</a></li>
+<li><a href="#tools">Is GNU niet een verzameling programmeerhulpmiddelen die in
+Linux zijn ondergebracht?</a></li>
 
-<li><a href="#osvskernel" id="TOCosvskernel">Wat is het verschil tussen een
-besturingssysteem en een kernel?</a></li>
+<li><a href="#osvskernel">Wat is het verschil tussen een besturingssysteem en
+een kernel?</a></li>
 
-<li><a href="#house" id="TOChouse">De kernel van een besturingssysteem is als 
de
-fundering van je huis. Hoe kan een huis af zijn wanneer het geen fundering
-heeft?</a></li>
+<li><a href="#house">De kernel van een besturingssysteem is als de fundering 
van
+je huis. Hoe kan een huis af zijn wanneer het geen fundering heeft?</a></li>
 
-<li><a href="#brain" id="TOCbrain">Vormt de kernel niet het brein van het
-systeem?</a></li>
+<li><a href="#brain">Vormt de kernel niet het brein van het systeem?</a></li>
 
-<li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Is het schrijven van de kernel 
niet
-het meeste werk bij het maken van een bestruingssysteem?</a></li>
+<li><a href="#kernelmost">Is het schrijven van de kernel niet het meeste werk
+bij het maken van een bestruingssysteem?</a></li>
 
-<li><a href="#notinstallable" id="TOCnotinstallable">Hoe kan GNU een
-besturingssysteem zijn als ik niet iets kan krijgen dat &ldquo;GNU&rdquo;
-heet om dat te installeren?</a></li>
+<li><a href="#notinstallable">Hoe kan GNU een besturingssysteem zijn als ik 
niet
+iets kan krijgen dat &ldquo;GNU&rdquo; heet om dat te installeren?</a></li>
 
-<li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">We vernoemen het hele systeem
-naar de kernel, Linux. Is het niet gebruikelijk om het systeem naar de
-kernel te vernoemen?</a></li>
+<li><a href="#afterkernel">We vernoemen het hele systeem naar de kernel,
+Linux. Is het niet gebruikelijk om het systeem naar de kernel te
+vernoemen?</a></li>
 
-<li><a href="#feel" id="TOCfeel">Kan een ander systeem &ldquo;het gevoel van
-Linux&rdquo; hebben?</a></li>
+<li><a href="#feel">Kan een ander systeem &ldquo;het gevoel van Linux&rdquo;
+hebben?</a></li>
 
-<li><a href="#long" id="TOClong">Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is 
dat
-het te lang is. Heb je niet iets korters?</a></li>
+<li><a href="#long">Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is dat het te lang
+is. Heb je niet iets korters?</a></li>
 
-<li><a href="#long1" id="TOClong1">Waarom noem je het systeem niet
-&ldquo;GliNUx&rdquo; (in plaats van &ldquo;GNU/Linux&rdquo;)?</a></li>
+<li><a href="#long1">Waarom noem je het systeem niet &ldquo;GliNUx&rdquo; (in
+plaats van &ldquo;GNU/Linux&rdquo;)?</a></li>
 
-<li><a href="#long2" id="TOClong2">Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is
-dat het te lang is. Waarom zou ik moeilijk doen en &ldquo;GNU/&rdquo;
-zeggen?</a></li>
+<li><a href="#long2">Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is dat het te 
lang
+is. Waarom zou ik moeilijk doen en &ldquo;GNU/&rdquo; zeggen?</a></li>
 
-<li><a href="#long3" id="TOClong3">Betreurenswaardig dat 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;
-vijf lettergrepen heeft. Mensen gaan zo'n lange term niet gebruiken. Moet je
-niet iets korters vinden?</a></li>
+<li><a href="#long3">Betreurenswaardig dat &ldquo;GNU/Linux&rdquo; vijf
+lettergrepen heeft. Mensen gaan zo'n lange term niet gebruiken. Moet je niet
+iets korters vinden?</a></li>
 
-<li><a href="#justgnu" id="TOCjustgnu">Omdat Linux slechts een bijdrage is aan
-het besturingssysteem, zouden we het niet beter &ldquo;GNU&rdquo; kunnen
+<li><a href="#justgnu">Omdat Linux slechts een bijdrage is aan het
+besturingssysteem, zouden we het niet beter &ldquo;GNU&rdquo; kunnen
 noemen?</a></li>
 
-<li><a href="#trademarkfee" id="TOCtrademarkfee">Ik moet rechten afdragen
-wanneer ik &ldquo;Linux&rdquo; gebruik in de naam van een product en dat
-geldt ook wanneer ik &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gebruik. Kan ik alleen
-&ldquo;GNU&rdquo; gebruiken zonder &ldquo;Linux&rdquo; om zo geld te
-besparen?</a></li>
-
-<li><a href="#many" id="TOCmany">Veel andere projecten hebben ook bijgedragen,
-zoals TeX, X11, Apache, Perl, en vele anderen. Betekent jouw pleidooi niet
-dat we hen ook moeten erkennen via de naamgeving? (Wat zou leiden tot absurd
-lange namen)</a></li>
-
-<li><a href="#others" id="TOCothers">Vele andere projecten hebben bijgedragen
-aan het systeem zoals het nu is, maar die staan er niet op dat het systeem
-XYZ/Linux genoemd wordt. Waarom zouden we een uitzondering maken voor
-GNU?</a></li>
+<li><a href="#trademarkfee">Ik moet rechten afdragen wanneer ik
+&ldquo;Linux&rdquo; gebruik in de naam van een product en dat geldt ook
+wanneer ik &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gebruik. Kan ik alleen &ldquo;GNU&rdquo;
+gebruiken zonder &ldquo;Linux&rdquo; om zo geld te besparen?</a></li>
+
+<li><a href="#many">Veel andere projecten hebben ook bijgedragen, zoals TeX,
+X11, Apache, Perl, en vele anderen. Betekent jouw pleidooi niet dat we hen
+ook moeten erkennen via de naamgeving? (Wat zou leiden tot absurd lange
+namen)</a></li>
+
+<li><a href="#others">Vele andere projecten hebben bijgedragen aan het systeem
+zoals het nu is, maar die staan er niet op dat het systeem XYZ/Linux genoemd
+wordt. Waarom zouden we een uitzondering maken voor GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#allsmall" id="TOCallsmall">GNU is tegenwoordig slechts een klein
-onderdeel van het systeem dus waarom zouden we het vermelden?</a></li>
+<li><a href="#allsmall">GNU is tegenwoordig slechts een klein onderdeel van het
+systeem dus waarom zouden we het vermelden?</a></li>
 
-<li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Veel bedrijven hebben
-bijgedragen aan het systeem zoals het nu is; betekent dat niet dat we het
-GNU/Redhat/Novell/Linux moeten noemen?</a></li>
+<li><a href="#manycompanies">Veel bedrijven hebben bijgedragen aan het systeem
+zoals het nu is; betekent dat niet dat we het GNU/Redhat/Novell/Linux moeten
+noemen?</a></li>
 
-<li><a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Waarom spel je het
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo; in plaats van &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#whyslash">Waarom spel je het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; in plaats 
van
+&ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#whyorder" id="TOCwhyorder">Waarom &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en niet
+<li><a href="#whyorder">Waarom &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en niet
 &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#distronames0" id="TOCdistronames0">De ontwikkelaars van mijn
-distributie noemen het &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, maar dat zegt niets over
-waar het systeem uit bestaat. Waarom kunnen ze het niet gewoon noemen zoals
-zij willen?</a></li>
-
-<li><a href="#distronames" id="TOCdistronames">Mijn distributie heet
-&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; bewijst dat niet dat het eigenlijk Linux 
is?</a></li>
-
-<li><a href="#distronames1" id="TOCdistronames1">De offici&euml;le naam van 
mijn
-distributie is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; is het niet fout om de
-distributie anders te noemen dan &ldquo;Foobar Linux&rdquo;?</a></li>
-
-<li><a href="#companies" id="TOCcompanies">Zou het niet handiger zijn om
-bedrijven als Mandrake, Red Hat en IBM te vragen hun distributies
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen in plaats van individuen?</a></li>
+<li><a href="#distronames0">De ontwikkelaars van mijn distributie noemen het
+&ldquo;Foobar Linux&rdquo;, maar dat zegt niets over waar het systeem uit
+bestaat. Waarom kunnen ze het niet gewoon noemen zoals zij willen?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames">Mijn distributie heet &ldquo;Foobar Linux&rdquo;;
+bewijst dat niet dat het eigenlijk Linux is?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames1">De offici&euml;le naam van mijn distributie is
+&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; is het niet fout om de distributie anders te
+noemen dan &ldquo;Foobar Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#companies">Zou het niet handiger zijn om bedrijven als Mandrake,
+Red Hat en IBM te vragen hun distributies &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen
+in plaats van individuen?</a></li>
 
-<li><a href="#reserve" id="TOCreserve">Zou het niet beter zijn om de naam
+<li><a href="#reserve">Zou het niet beter zijn om de naam
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te gebruiken voor distributies die alleen uit vrije
 software bestaan? Dat is tenslotte het ideaal van GNU.</a></li>
 
-<li><a href="#gnudist" id="TOCgnudist">Waarom maak je geen GNU-distributie van
-Linux (sic) en noem je dat GNU/Linux?</a></li>
-
-<li><a href="#linuxgnu" id="TOClinuxgnu">Waarom zeggen we niet gewoon
-&ldquo;Linux is de kernel van GNU&rdquo; en brengen we een bestaande versie
-van GNU/Linux uit onder de naam &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+<li><a href="#gnudist">Waarom maak je geen GNU-distributie van Linux (sic) en
+noem je dat GNU/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#condemn" id="TOCcondemn">Was het GNU-project tegen Linux in het
-begin?</a></li>
+<li><a href="#linuxgnu">Waarom zeggen we niet gewoon &ldquo;Linux is de kernel
+van GNU&rdquo; en brengen we een bestaande versie van GNU/Linux uit onder de
+naam &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#wait" id="TOCwait">Waarom heb je zolang gewacht voordat je mensen
-vroeg het systeem GNU/Linux te noemen?</a></li>
+<li><a href="#condemn">Was het GNU-project tegen Linux in het begin?</a></li>
 
-<li><a href="#allgpled" id="TOCallgpled">Moeten we de constructie GNU/[naam]
-toepassen op alle programma's die onder de GPL vallen?</a></li>
+<li><a href="#wait">Waarom heb je zolang gewacht voordat je mensen vroeg het
+systeem GNU/Linux te noemen?</a></li>
 
-<li><a href="#unix" id="TOCunix">Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de naam
-moeten hebben omdat veel in GNU van Unix is afgekeken?</a></li>
+<li><a href="#allgpled">Moeten we de constructie GNU/[naam] toepassen op alle
+programma's die onder de GPL vallen?</a></li>
 
-<li><a href="#bsd" id="TOCbsd">Moeten we ook GNU/BSD zeggen?</a></li>
+<li><a href="#unix">Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de naam moeten hebben
+omdat veel in GNU van Unix is afgekeken?</a></li>
 
-<li><a href="#othersys" id="TOCothersys">Wanneer ik de GNU-hulpmiddelen op
-Windows installeer, betekent dat dan dat ik een GNU/Windows systeem 
heb?</a></li>
+<li><a href="#bsd">Moeten we ook GNU/BSD zeggen?</a></li>
 
-<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Kun je Linux niet zonder GNU
-gebruiken??</a></li>
+<li><a href="#othersys">Wanneer ik de GNU-hulpmiddelen op Windows installeer,
+betekent dat dan dat ik een GNU/Windows systeem heb?</a></li>
 
-<li><a href="#howmuch" id="TOChowmuch">Hoe veel van het GNU-systeem heb je 
nodig
-om het systeem GNU/Linux te noemen?</a></li>
+<li><a href="#justlinux">Kun je Linux niet zonder GNU gebruiken??</a></li>
 
-<li><a href="#linuxsyswithoutgnu" id="TOClinuxsyswithoutgnu">Zijn er complete
-Linux systemen [sic] zonder GNU?</a></li>
+<li><a href="#howmuch">Hoe veel van het GNU-systeem heb je nodig om het systeem
+GNU/Linux te noemen?</a></li>
 
-<li><a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Waarom noemen we het systeem niet
-gewoon &ldquo;Linux&rdquo; en laten we Linus Torvalds het
-&ldquo;gezicht&rdquo; van onze gemeenschap zijn?</a></li>
-
-<li><a href="#claimlinux" id="TOCclaimlinux">Mogen we het werk van Linus
-Torvalds wel als onderdeel zien van GNU?</a></li>
+<li><a href="#linuxsyswithoutgnu">Zijn er complete Linux systemen [sic] zonder
+GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Vindt Linus Torvalds ook dat
-Linux alleen de kernel is?</a></li>
+<li><a href="#helplinus">Waarom noemen we het systeem niet gewoon
+&ldquo;Linux&rdquo; en laten we Linus Torvalds het &ldquo;gezicht&rdquo; van
+onze gemeenschap zijn?</a></li>
+
+<li><a href="#claimlinux">Mogen we het werk van Linus Torvalds wel als 
onderdeel
+zien van GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#linusagreed">Vindt Linus Torvalds ook dat Linux alleen de kernel
+is?</a></li>
+
+<li><a href="#finishhurd">Waarom maak je de kernel GNU Hurd niet af, waarna je
+het gehele GNU-systeem kan uitbrengen en de vraag over hoe GNU/Linux te
+noemen kunt vergeten?</a></li>
+
+<li><a href="#lost">De strijd is al verloren&mdash;de maatschappij heeft al
+gekozen en daar kunnen we niets aan veranderen, waarom dan nog al die
+moeite?</a></li>
 
-<li><a href="#finishhurd" id="TOCfinishhurd">Waarom maak je de kernel GNU Hurd
-niet af, waarna je het gehele GNU-systeem kan uitbrengen en de vraag over
-hoe GNU/Linux te noemen kunt vergeten?</a></li>
+<li><a href="#whatgood">De maatschappij heeft al besloten en dat kunnen we niet
+veranderen, wat heeft het dan voor nut het systeem alsnog
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</a></li>
 
-<li><a href="#lost" id="TOClost">De strijd is al verloren&mdash;de maatschappij
-heeft al gekozen en daar kunnen we niets aan veranderen, waarom dan nog al
-die moeite?</a></li>
+<li><a href="#explain">Is het niet beter het systeem gewoon &ldquo;Linux&rdquo;
+te noemen, vergezeld van een verklaring van enkele minuten?</a></li>
 
-<li><a href="#whatgood" id="TOCwhatgood">De maatschappij heeft al besloten en
-dat kunnen we niet veranderen, wat heeft het dan voor nut het systeem alsnog
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</a></li>
+<li><a href="#treatment">Sommige mensen lachen je uit wanneer je hen vraagt het
+systeem GNU/Linux te noemen. Waarom laat je dit gebeuren?</a></li>
 
-<li><a href="#explain" id="TOCexplain">Is het niet beter het systeem gewoon
-&ldquo;Linux&rdquo; te noemen, vergezeld van een verklaring van enkele
-minuten?</a></li>
-
-<li><a href="#treatment" id="TOCtreatment">Sommige mensen lachen je uit wanneer
-je hen vraagt het systeem GNU/Linux te noemen. Waarom laat je dit
-gebeuren?</a></li>
-
-<li><a href="#alienate" id="TOCalienate">Sommige mensen veroordelen je omdat je
-ze vraagt het systeem GNU/Linux te noemen. Verlies je dan niet doordat je
-die mensen van je vervreemd?</a></li>
+<li><a href="#alienate">Sommige mensen veroordelen je omdat je ze vraagt het
+systeem GNU/Linux te noemen. Verlies je dan niet doordat je die mensen van
+je vervreemd?</a></li>
 
-<li><a href="#rename" id="TOCrename">Wat je ook hebt bijgedragen, is het wel
-legaal om een besturingssysteem van naam te veranderen?</a></li>
+<li><a href="#rename">Wat je ook hebt bijgedragen, is het wel legaal om een
+besturingssysteem van naam te veranderen?</a></li>
 
 <li><a href="#force">Is het niet ontzettend fout om mensen te dwingen het
 systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</a></li>
@@ -230,29 +217,28 @@
 <li><a href="#whynotsue">Waarom span je geen rechtszaak aan tegen mensen die 
het
 systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen?</a></li>
 
-<li><a href="#BSDlicense" id="TOCBSDlicense">Je had bezwaar tegen de originele
-licentie van BSD die mensen verplichtte de Universiteit van Californi&euml;
-te vermelden. Is het dan niet hypocriet ditzelfde te eisen voor het
-GNU-project?</a></li>
+<li><a href="#BSDlicense">Je had bezwaar tegen de originele licentie van BSD 
die
+mensen verplichtte de Universiteit van Californi&euml; te vermelden. Is het
+dan niet hypocriet ditzelfde te eisen voor het GNU-project?</a></li>
 
-<li><a href="#require" id="TOCrequire">Zou je niet wat in de GPL moeten zetten
-wat mensen dwingt het systeem &ldquo;GNU&rdquo; te noemen?</a></li>
+<li><a href="#require">Zou je niet wat in de GPL moeten zetten wat mensen 
dwingt
+het systeem &ldquo;GNU&rdquo; te noemen?</a></li>
 
-<li><a href="#deserve" id="TOCdeserve">Door geen vermeldingsplicht van GNU in 
de
-GNU GPL op te nemen heb je dit zelf over je afgeroepen; wat zeur je 
nog?</a></li>
+<li><a href="#deserve">Door geen vermeldingsplicht van GNU in de GNU GPL op te
+nemen heb je dit zelf over je afgeroepen; wat zeur je nog?</a></li>
 
-<li><a href="#contradict" id="TOCcontradict">Zou het niet makkelijker zijn om
-niet tegen de heersende overtuiging in te gaan?</a></li>
+<li><a href="#contradict">Zou het niet makkelijker zijn om niet tegen de
+heersende overtuiging in te gaan?</a></li>
 
-<li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Doordat zoveel mensen het
-&ldquo;Linux&rdquo; noemen maakt het toch niet meer uit?</a></li>
+<li><a href="#somanyright">Doordat zoveel mensen het &ldquo;Linux&rdquo; noemen
+maakt het toch niet meer uit?</a></li>
 
-<li><a href="#knownname" id="TOCknownname">Is het niet beter om het systeem te
-noemen naar de naam die de meeste gebruikers al kennen?</a></li>
+<li><a href="#knownname">Is het niet beter om het systeem te noemen naar de 
naam
+die de meeste gebruikers al kennen?</a></li>
 
-<li><a href="#winning" id="TOCwinning">Veel mensen vinden vooral gemak
-belangrijk of wie er wint, niet wie er gelijk heeft of niet. Kun je niet
-beter op een andere manier hun steun verwerven?</a></li>
+<li><a href="#winning">Veel mensen vinden vooral gemak belangrijk of wie er
+wint, niet wie er gelijk heeft of niet. Kun je niet beter op een andere
+manier hun steun verwerven?</a></li>
 
 </ul>
 
@@ -862,9 +848,13 @@
 class="anchor-reference-id">(<a href="#whyorder">#whyorder</a>)</span></dt>
 
 <dd>
+<p>
 Het is gebruikelijk om de belangrijkste bijdrage het eerst te noemen. De
 bijdrage van GNU is niet alleen groter dan Linux en eerder dan Linux, we
-hebben het geheel opgestart.
+hebben het geheel opgestart.</p>
+<p>
+Daarnaast past &ldquo;GNU/Linux&rdquo; goed bij het feit dat Linux het
+diepste niveau van het systeem is en GNU de technisch hogere niveaus vormt.</p>
 <p>
 Als je echter het systeem &ldquo;Linux/GNU&rdquo; noemt is dat al een stuk
 beter dan wat men meestal doet, GNU totaal niet noemen en daarmee de
@@ -1593,7 +1583,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2017/07/04 18:59:26 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html   4 Jul 2017 18:59:26 -0000    1.5
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html   17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.6
@@ -21,208 +21,208 @@
 
 <ul>
 
-<li><a href="#why" id="TOCwhy">Why do you call the system we use GNU/Linux and 
not Linux?</a></li>
+<li><a href="#why">Why do you call the system we use GNU/Linux and not 
Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#whycare" id="TOCwhycare">Why is the name important?</a></li>
+<li><a href="#whycare">Why is the name important?</a></li>
 
-<li><a href="#what" id="TOCwhat">What is the real relationship between GNU and 
Linux</a></li>
+<li><a href="#what">What is the real relationship between GNU and 
Linux</a></li>
 
-<li><a href="#howerror" id="TOChowerror">How did it come about that most
+<li><a href="#howerror">How did it come about that most
   people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#always" id="TOCalways">Should we always say
+<li><a href="#always">Should we always say
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#linuxalone" id="TOClinuxalone">Would Linux have achieved
+<li><a href="#linuxalone">Would Linux have achieved
   the same success if there had been no GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#divide" id="TOCdivide">Wouldn't it be better for the
+<li><a href="#divide">Wouldn't it be better for the
   community if you did not divide people with this request?</a></li>
 
-<li><a href="#freespeech" id="TOCfreespeech">Doesn't the GNU project
+<li><a href="#freespeech">Doesn't the GNU project
   support an individual's free speech rights to call the system by
   any name that individual chooses?</a></li>
 
-<li><a href="#everyoneknows" id="TOCeveryoneknows">Since everyone
+<li><a href="#everyoneknows">Since everyone
   knows the role of GNU in developing the system, doesn't the
   &ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying?</a></li>
 
-<li><a href="#everyoneknows2" id="TOCeveryoneknows2">Since I know the role of
+<li><a href="#everyoneknows2">Since I know the role of
   GNU in this system, why does it matter what name I use?</a></li>
 
-<li><a href="#windows" id="TOCwindows">Isn't shortening
+<li><a href="#windows">Isn't shortening
   &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like
   shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to
   &ldquo;Windows&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#tools" id="TOCtools">Isn't GNU a collection of programming
+<li><a href="#tools">Isn't GNU a collection of programming
   tools that were included in Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#osvskernel" id="TOCosvskernel">What is the difference between an 
operating
+<li><a href="#osvskernel">What is the difference between an operating
   system and a kernel?</a></li>
 
-<li><a href="#house" id="TOChouse">The kernel of a system is like the 
foundation
+<li><a href="#house">The kernel of a system is like the foundation
   of a house. How can a house be almost complete when it doesn't have a
   foundation?</a></li>
 
-<li><a href="#brain" id="TOCbrain">Isn't the kernel the brain of the
+<li><a href="#brain">Isn't the kernel the brain of the
   system?</a></li>
 
-<li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Isn't writing the kernel
+<li><a href="#kernelmost">Isn't writing the kernel
   most of the work in an operating system?</a></li>
 
-<li><a href="#notinstallable" id="TOCnotinstallable">How can GNU be an
+<li><a href="#notinstallable">How can GNU be an
   operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo;
   and install it?</a></li>
 
-<li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">We're calling the whole
+<li><a href="#afterkernel">We're calling the whole
   system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an
   operating system after a kernel?</a></li>
 
-<li><a href="#feel" id="TOCfeel">Can another system have &ldquo;the
+<li><a href="#feel">Can another system have &ldquo;the
   feel of Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#long" id="TOClong">The problem with
+<li><a href="#long">The problem with
   &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about
   recommending a shorter name?</a></li>
 
-<li><a href="#long1" id="TOClong1">How about calling the system
+<li><a href="#long1">How about calling the system
   &ldquo;GliNUx&rdquo; (instead of &ldquo;GNU/Linux&rdquo;)?</a></li>
 
-<li><a href="#long2" id="TOClong2">The problem with
+<li><a href="#long2">The problem with
   &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. Why should
   I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#long3" id="TOClong3">Unfortunately,
+<li><a href="#long3">Unfortunately,
   &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is five syllables. People won't use such a
   long term. Shouldn't you find a shorter one?</a></li>
 
-<li><a href="#justgnu" id="TOCjustgnu">Since Linux is a secondary
+<li><a href="#justgnu">Since Linux is a secondary
   contribution, would it be false to the facts to call the system
   simply &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#trademarkfee" id="TOCtrademarkfee">I would have to pay a
+<li><a href="#trademarkfee">I would have to pay a
   fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and
   that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it
   wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to
   save the fee?</a></li>
 
-<li><a href="#many" id="TOCmany">Many other projects contributed to the
+<li><a href="#many">Many other projects contributed to the
   system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many
   more programs. Don't your arguments imply we have to give them
   credit too? (But that would lead to a name so long it is
   absurd.)</a></li>
 
-<li><a href="#others" id="TOCothers">Many other projects contributed to
+<li><a href="#others">Many other projects contributed to
   the system as it is today, but they don't insist on calling it
   XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?</a></li>
 
-<li><a href="#allsmall" id="TOCallsmall">GNU is a small fraction of the system
+<li><a href="#allsmall">GNU is a small fraction of the system
   nowadays, so why should we mention it?</a></li>
 
-<li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Many companies
+<li><a href="#manycompanies">Many companies
   contributed to the system as it is today; doesn't that mean
   we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Why do you write
+<li><a href="#whyslash">Why do you write
   &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU
   Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#whyorder" id="TOCwhyorder">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+<li><a href="#whyorder">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
 rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#distronames0" id="TOCdistronames0">My distro's developers call it
+<li><a href="#distronames0">My distro's developers call it
   &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, but that doesn't say anything about
   what the system consists of. Why shouldn't they call it whatever
   they like?</a></li>
 
-<li><a href="#distronames" id="TOCdistronames">My distro is called
+<li><a href="#distronames">My distro is called
   &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really
   Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#distronames1" id="TOCdistronames1">My distro's official
+<li><a href="#distronames1">My distro's official
   name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the
   distro anything but &ldquo;Foobar Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#companies" id="TOCcompanies">Wouldn't it be more
+<li><a href="#companies">Wouldn't it be more
   effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to
   call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than
   asking individuals?</a></li>
 
-<li><a href="#reserve" id="TOCreserve">Wouldn't it be better to
+<li><a href="#reserve">Wouldn't it be better to
   reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that
   are purely free software? After all, that is the ideal of
   GNU.</a></li>
 
-<li><a href="#gnudist" id="TOCgnudist">Why not make a GNU distribution of
+<li><a href="#gnudist">Why not make a GNU distribution of
   Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#linuxgnu" id="TOClinuxgnu">Why not just say &ldquo;Linux
+<li><a href="#linuxgnu">Why not just say &ldquo;Linux
   is the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of
   GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#condemn" id="TOCcondemn">Did the GNU Project condemn and
+<li><a href="#condemn">Did the GNU Project condemn and
   oppose use of Linux in the early days?</a></li>
 
-<li><a href="#wait" id="TOCwait">Why did you wait so long before
+<li><a href="#wait">Why did you wait so long before
   asking people to use the name GNU/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#allgpled" id="TOCallgpled">Should the GNU/[name] convention
+<li><a href="#allgpled">Should the GNU/[name] convention
   be applied to all programs that are GPL'ed?</a></li>
 
-<li><a href="#unix" id="TOCunix">Since much of GNU comes from Unix,
+<li><a href="#unix">Since much of GNU comes from Unix,
   shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in
   its name?</a></li>
 
-<li><a href="#bsd" id="TOCbsd">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo;
+<li><a href="#bsd">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo;
 too?</a></li>
 
-<li><a href="#othersys" id="TOCothersys">If I install the GNU tools on
+<li><a href="#othersys">If I install the GNU tools on
   Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a></li>
 
-<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Can't Linux be used without
+<li><a href="#justlinux">Can't Linux be used without
 GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#howmuch" id="TOChowmuch">How much of the GNU system
+<li><a href="#howmuch">How much of the GNU system
 is needed for the system to be GNU/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#linuxsyswithoutgnu" id="TOClinuxsyswithoutgnu">Are there 
complete Linux systems [sic] without GNU?</a></li>
+<li><a href="#linuxsyswithoutgnu">Are there complete Linux systems [sic] 
without GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Why not call the system
+<li><a href="#helplinus">Why not call the system
   &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as
   posterboy for our community?</a></li>
 
-<li><a href="#claimlinux" id="TOCclaimlinux">Isn't it wrong for us to label 
Linus
+<li><a href="#claimlinux">Isn't it wrong for us to label Linus
   Torvalds' work as GNU?</a></li>
 
-<li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Does Linus Torvalds
+<li><a href="#linusagreed">Does Linus Torvalds
   agree that Linux is just the kernel?</a></li>
 
-<li><a href="#finishhurd" id="TOCfinishhurd">Why not finish
+<li><a href="#finishhurd">Why not finish
   the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole,
   and forget the question of what to call GNU/Linux?</a></li>
 
-<li><a href="#lost" id="TOClost">The battle is already
+<li><a href="#lost">The battle is already
   lost&mdash;society has made its decision and we can't change it,
   so why even think about it?</a></li>
 
-<li><a href="#whatgood" id="TOCwhatgood">Society has made its decision
+<li><a href="#whatgood">Society has made its decision
   and we can't change it, so what good does it do if I say
   &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#explain" id="TOCexplain">Wouldn't it be better to call
+<li><a href="#explain">Wouldn't it be better to call
   the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin
   with a ten-minute explanation?</a></li>
 
-<li><a href="#treatment" id="TOCtreatment">Some people laugh at you when
+<li><a href="#treatment">Some people laugh at you when
   you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself
   to this treatment?</a></li>
 
-<li><a href="#alienate" id="TOCalienate">Some people condemn you when you
+<li><a href="#alienate">Some people condemn you when you
   ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by
   alienating them?</a></li>
 
-<li><a href="#rename" id="TOCrename">Whatever you contributed,
+<li><a href="#rename">Whatever you contributed,
   is it legitimate to rename the operating system?</a></li>
 
 <li><a href="#force">Isn't it wrong to force people to call
@@ -231,29 +231,29 @@
 <li><a href="#whynotsue">Why not sue people who call
   the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#BSDlicense" id="TOCBSDlicense">Since you objected to the original
+<li><a href="#BSDlicense">Since you objected to the original
   BSD license's advertising requirement to give credit to the University of
   California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU 
project?</a></li>
 
-<li><a href="#require" id="TOCrequire">Shouldn't you put something in
+<li><a href="#require">Shouldn't you put something in
   the GNU GPL to require people to call the system
   &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
 
-<li><a href="#deserve" id="TOCdeserve">Since you failed to put
+<li><a href="#deserve">Since you failed to put
   something in the GNU GPL to require people to call the system
   &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you
   complaining now?</a></li>
 
-<li><a href="#contradict" id="TOCcontradict">Wouldn't you be better off
+<li><a href="#contradict">Wouldn't you be better off
   not contradicting what so many people believe?</a></li>
 
-<li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Since many people call it
+<li><a href="#somanyright">Since many people call it
   &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a></li>
 
-<li><a href="#knownname" id="TOCknownname">Isn't it better to call the
+<li><a href="#knownname">Isn't it better to call the
   system by the name most users already know?</a></li>
 
-<li><a href="#winning" id="TOCwinning">Many people care about what's 
convenient or
+<li><a href="#winning">Many people care about what's convenient or
   who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't you
   get more of their support by a different road?</a></li>
 
@@ -852,9 +852,13 @@
 than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whyorder">#whyorder</a>)</span></dt>
 
 <dd>
+<p>
 It is right and proper to mention the principal contribution first.
 The GNU contribution to the system is not only bigger than Linux and
-prior to Linux, we actually started the whole activity.
+prior to Linux, we actually started the whole activity.</p>
+<p>
+In addition, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; fits the fact that Linux is the
+lowest level of the system and GNU fills technically higher levels.</p>
 <p>
 However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a 
lot
 better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and
@@ -1554,7 +1558,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/07/04 18:59:26 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po 17 Sep 2017 21:05:19 -0000   1.53
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po 17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.54
@@ -17,7 +17,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-15 08:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -1371,8 +1370,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "We vernoemen het hele systeem naar de kernel, Linux. Is het niet "
 "gebruikelijk om het systeem naar de kernel te vernoemen? <span class="
@@ -1635,8 +1634,8 @@
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
 "we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</"
-"a>)</span>"
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Veel andere projecten hebben ook bijgedragen, zoals TeX, X11, Apache, Perl, "
 "en vele anderen. Betekent jouw pleidooi niet dat we hen ook moeten erkennen "
@@ -2032,8 +2031,8 @@
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</"
-"a>)</span>"
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Zou het niet beter zijn om de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te gebruiken voor "
 "distributies die alleen uit vrije software bestaan? Dat is tenslotte het "
@@ -2263,8 +2262,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Waarom heb je zolang gewacht voordat je mensen vroeg het systeem GNU/Linux "
-"te noemen? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</"
-"a>)</span>"
+"te noemen? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)"
+"</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2380,8 +2379,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de naam moeten hebben omdat veel in GNU "
 "van Unix is afgekeken? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix"
@@ -2470,8 +2469,8 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Zouden we ook &ldquo;GNU/BSD&rdquo; moeten gebruiken? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
@@ -2575,8 +2574,8 @@
 "Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Kun je Linux niet zonder GNU gebruiken? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+"Kun je Linux niet zonder GNU gebruiken? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2769,8 +2768,8 @@
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Is het niet fout om het werk van Linux Torvalds als GNU te bestempelen? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</"
-"a>)</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)"
+"</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2846,8 +2845,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "De strijd is al verloren&mdash;de maatschappij heeft al gekozen en daar "
 "kunnen we niets aan veranderen, waarom dan nog al die moeite? <span class="
@@ -3129,8 +3128,8 @@
 msgstr ""
 "Je had bezwaar tegen de originele licentie van BSD die mensen verplichtte de "
 "Universiteit van Californi&euml; te vermelden. Is het dan niet hypocriet "
-"ditzelfde te eisen voor het GNU-project? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+"ditzelfde te eisen voor het GNU-project? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -3182,8 +3181,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</"
-"a>)</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Zou het niet makkelijker zijn om niet tegen de heersende overtuiging in te "
 "gaan? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict"
@@ -3243,8 +3242,8 @@
 msgstr ""
 "Gebruikers kunnen altijd dingen leren. &ldquo;GNU/Linux&rdquo; bevat &ldquo;"
 "Linux&rdquo;, dus zullen ze begrijpen waar je het over hebt. Als je af en "
-"toe &ldquo;(waar vaak foutief naar wordt verwezen met &lsquo;"
-"Linux&rsquo;)&rdquo; toevoegt, zal iedereen het begrijpen."
+"toe &ldquo;(waar vaak foutief naar wordt verwezen met &lsquo;Linux&rsquo;)"
+"&rdquo; toevoegt, zal iedereen het begrijpen."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""

Index: philosophy/compromise.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/compromise.nl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/compromise.nl.html    22 May 2016 19:30:05 -0000   1.1
+++ philosophy/compromise.nl.html    17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.2
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/compromise.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Schadelijke compromissen vermijden - GNU-project - Free Software 
Foundation</title>
@@ -33,7 +33,7 @@
 <blockquote class="quote imgright"><p>&ldquo;Vijfentwintig jaar geleden <a
 href="/gnu/initial-announcement.html">op 27 september 1983, kondigde ik het
 plan aan</a> om een volledig vrij besturingssysteem te maken, GNU
-genaamd&mdash;voor&lsquo;GNU's Not Unix&rsquo; (GNU is geen Unix). Als
+genaamd&mdash;voor &lsquo;GNU's Not Unix&rsquo; (GNU is geen Unix). Als
 onderdeel van de 25e verjaardag van het GNU-systeem heb ik dit artikel
 geschreven, over hoe onze gemeenschap schadelijke compromissen kan
 vermijden. Naast het vermijden van deze compromissen, zijn er vele andere
@@ -82,7 +82,7 @@
 
 <p>Maar we verwerpen bepaalde compromissen, zelfs als veel anderen in onze
 gemeenschap daar wel toe bereid zijn. We kunnen bijvoorbeeld <a
-href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html">alleen
+href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">alleen
 GNU/Linux-distributies aanbevelen</a> die als beleid hebben om geen
 niet-vrije software mee te leveren en dit ook niet zullen presenteren. Een
 niet-vrije distributie aanbevelen zou een schadelijk compromis zijn.</p>
@@ -97,11 +97,11 @@
 &ldquo;consumenten&rdquo;-standpunt ingenomen, wat betekent dat ze een
 programma alleen beoordelen op praktische eigenschappen als prijs en gemak.</p>
 
-<p>Het klassieke zelfhulpboek van Dale Carnegie, <cite>Hoe vrienden te maken en
-mensen te be&iuml;nvloeden</cite>, adviseert dat de beste manier om iemand
-aan te zetten tot een bepaalde actie is met argumenten te komen die zijn
-waarden aanspreken. Er zijn manieren waarop we de consumentenwaarden, die in
-onze samenleving aanwezig zijn, kunnen aanspreken. Vrije software die gratis
+<p>Het klassieke zelfhulpboek van Dale Carnegie, <cite>Hoe je vrienden maakt en
+mensen beïnvloedt</cite>, adviseert dat de beste manier om iemand aan te
+zetten tot een bepaalde actie is met argumenten te komen die zijn waarden
+aanspreken. Er zijn manieren waarop we de consumentenwaarden, die in onze
+samenleving aanwezig zijn, kunnen aanspreken. Vrije software die gratis
 wordt verkregen, kan de gebruiker bijvoorbeeld geld besparen. Veel vrije
 programma's zijn ook gemakkelijk en betrouwbaar. Het aanhalen van deze
 praktische voordelen heeft ertoe geleid dat veel gebruikers verschillende
@@ -188,7 +188,7 @@
 te tasten, kan je kijken naar de <a
 href="http://www.fsf.org/resources";>hulpmiddelenpagina van de FSF</a>. Daar
 staan hardware- en machinesamenstellingen op die werken met vrije software,
-<a href="/distros">volledig vrije GNU/Linux-distributies om te
+<a href="/distros/distros.html"> volledig vrije GNU/Linux-distributies om te
 installeren</a>, en <a href="http://directory.fsf.org/";>duizenden
 vrije-softwarepakketten</a> die werken in een 100 procent
 vrije-softwareomgeving. Als je de gemeenschap wilt helpen op het
@@ -250,23 +250,24 @@
 website.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015 <a
+<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017 <a
 href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a>.</p>
 
-<p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.</p>
+<p>Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel="license"
+href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.nl";>Creative
+Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal 
licentie</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.nl.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
- </div>
+<strong>Vertaling:</strong> <a
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-nl">www-nl</a></div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2016/05/22 19:30:05 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/essays-and-articles.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/essays-and-articles.nl.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/essays-and-articles.nl.html   11 Jul 2017 19:58:54 -0000   
1.9
+++ philosophy/essays-and-articles.nl.html   17 Sep 2017 21:30:10 -0000   
1.10
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/essays-and-articles.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -441,6 +441,9 @@
 <h4 id="cultural">Culturele en sociale kwesties</h4>
 
 <ul>
+ <li><a href="/philosophy/hackathons.html"> Waarom hackathons moeten aandringen
+op vrije software</a> door Richard Stallman</li>
+
  <li><a href="/philosophy/technological-neutrality.html"> Technische 
neutraliteit
 en vrije software</a> door Richard Stallman</li>
 
@@ -660,7 +663,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2017/07/11 19:58:54 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/latest-articles.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/latest-articles.nl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/latest-articles.nl.html 10 Aug 2016 18:28:38 -0000   1.1
+++ philosophy/latest-articles.nl.html 17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.2
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/latest-articles.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -29,6 +29,8 @@
 GNU-project.</p>
 
 <ul>
+ <li><a href="/philosophy/hackathons.html"> Waarom hackathons moeten aandringen
+op vrije software</a> door Richard Stallman</li>
 <li><a href="/philosophy/contradictory-support.html"> Pas op voor 
tegenstrijdige
 &ldquo;ondersteuning&rdquo;</a></li>
 <li><a href="/philosophy/when-free-depends-on-nonfree.html"> Wanneer vrije
@@ -85,7 +87,6 @@
 <li><a href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">Het gevaar van 
e-boeken</a></li>
 <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Maatregelen die
 overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren</a></li>
-<li><a href="/philosophy/practical.html">De voordelen van vrije 
software</a>.</li>
 </ul>
 
 <div class="translators-notes">
@@ -146,7 +147,7 @@
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software
 Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel="license"
@@ -162,7 +163,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2016/08/10 18:28:38 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/second-sight.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/second-sight.nl.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/second-sight.nl.html   9 Aug 2017 07:01:10 -0000    1.12
+++ philosophy/second-sight.nl.html   17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.13
@@ -1,24 +1,18 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/second-sight.nl.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/second-sight.nl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/second-sight.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/second-sight.nl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2017-06-10" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/second-sight.en.html" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/second-sight.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.83 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Vrije Software en de (elektronische) Overheid - GNU Project - Free 
Software
+<title>Vrije Software en de (elektronische) overheid - GNU-project - Free 
Software
 Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/second-sight.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.nl.html" -->
-<h2>Vrije Software en de (elektronische) Overheid</h2>
+<h2>Vrije Software en de (elektronische) overheid</h2>
 
 <div class="announcement">
-<blockquote><p>Dit artikel is eerder verschenen in The Guardian &mdash; 3 
Maart 2005</p></blockquote>
+<blockquote><p>Dit artikel is eerder verschenen in The Guardian &mdash; 3 
maart 2005</p></blockquote>
 </div>
 
 <p>door <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
@@ -62,7 +56,7 @@
 
 <p>
 Vandaag de dag hebben we een alternatief: vrije software (ook bekend als <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html ">open bron</a> of Foss
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">open bron</a> of Foss
 [Free open source software]). Met vrije software zijn mensen vrij in het
 gebruik ervan. Vrij om het opnieuw te verspreiden en vrij om het te
 bestuderen en zelfs uit te breiden met nieuwe functionaliteit.
@@ -81,9 +75,9 @@
 <p>
 Sinds 1984 hebben vrijwilligers krachtige en bruikbare vrije programma's
 ontwikkeld &mdash; eerst een paar programma's, daarna complete
-besturingssystemen zoals GNU/Linux en BSD. Tegenwoordig bevat de <a
-href="http://directory.fsf.org/wiki/Main_Page";>Free Software Directory</a>
-een lijst van bijna 4.000 vrije softwarepakketten. De regering van Groot
+besturingssystemen zoals GNU/Linux en BSD. Tegenwoordig bevat het <a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/Main_Page";>Overzicht Vrije Software</a>
+een lijst van bijna 4.000 vrijesoftwarepakketten. De regering van Groot
 Brittanni&euml; heeft al besloten meer gebruik te gaan maken van vrije
 software; dit is de perfecte gelegenheid om het te gaan gebruiken en er aan
 bij te dragen.
@@ -105,7 +99,7 @@
 </p>
 
 <pre>
--- Richard Stallman startte het GNU besturingssysteem (www.gnu.org) in 1984
+-- Richard Stallman startte het GNU-besturingssysteem (www.gnu.org) in 1984
  en stichtte de Free Software Foundation (fsf.org) in 1985.
 </pre>
 
@@ -149,22 +143,23 @@
 website.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2005 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2005, 2017 Richard Stallman</p>
 
 <p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.nl";>Creative
+Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal 
Licentie</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.nl.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
- </div>
+<strong>Vertaling:</strong> <a
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-nl">www-nl</a></div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2017/08/09 07:01:10 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/compromise.nl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/compromise.nl-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/compromise.nl-en.html 22 May 2016 19:30:05 -0000   1.1
+++ philosophy/po/compromise.nl-en.html 17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.2
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 <title>Avoiding Ruinous Compromises
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <style type="text/css" media="print,screen">
@@ -73,7 +73,7 @@
 
 <p>But we reject certain compromises even though many others in our
 community are willing to make them. For instance,
-we <a href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html">
+we <a href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">
 endorse only the GNU/Linux distributions</a> that have policies not to
 include nonfree software or lead users to install it. To endorse
 nonfree distributions would be a <acronym title="ruinous
@@ -183,7 +183,7 @@
 <p>If you want to move to free software without compromising the goal
 of freedom, look at <a href="http://www.fsf.org/resources";>the FSF's
 resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that
-work with free software, <a href="/distros"> totally free GNU/Linux
+work with free software, <a href="/distros/distros.html"> totally free 
GNU/Linux
 distros</a> to install, and <a href="http://directory.fsf.org/";>
 thousands of free software packages</a> that
 work in a 100 percent free software environment. If you want to help the
@@ -234,18 +234,18 @@
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015 <a 
href="http://www.stallman.org/";>Richard
+<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017 <a 
href="http://www.stallman.org/";>Richard
 Stallman</a>.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/05/22 19:30:05 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/compromise.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/compromise.nl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/compromise.nl.po   17 Sep 2017 21:05:18 -0000   1.6
+++ philosophy/po/compromise.nl.po   17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.7
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-08-27 14:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -132,16 +131,6 @@
 "zelfs als we niet volledig achter de groepen staan die deze campagnes "
 "opzetten."
 
-# | But we reject certain compromises even though many others in our community
-# | are willing to make them. For instance, we <a
-# | [-href=\"/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\">-]
-# | {+href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">+} endorse
-# | only the GNU/Linux distributions</a> that have policies not to include
-# | nonfree software or lead users to install it. To endorse nonfree
-# | distributions would be a <acronym title=\"ruinous
-# | (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. Causing or apt to cause ruin;
-# | destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or
-# | decayed.\">ruinous</acronym> compromise.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But we reject certain compromises even though many others in our community "
@@ -372,17 +361,6 @@
 "publiek, versterken zij consumentenwaarden. We moeten deze compromissen "
 "afwijzen als we onze waarden overeind willen houden."
 
-# | If you want to move to free software without compromising the goal of
-# | freedom, look at <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>the FSF's
-# | resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that
-# | work with free software, <a [-href=\"/distros\">-]
-# | {+href=\"/distros/distros.html\">+} totally free GNU/Linux distros</a> to
-# | install, and <a href=\"http://directory.fsf.org/\";> thousands of free
-# | software packages</a> that work in a 100 percent free software
-# | environment. If you want to help the community stay on the road to
-# | freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When
-# | people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values
-# | of freedom and community and argue from them.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If you want to move to free software without compromising the goal of "
@@ -470,8 +448,6 @@
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
 "voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
 
-# | Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, [-2015-] {+2015, 2017+} <a
-# | href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017 <a href=\"http://www.stallman.";
@@ -480,11 +456,6 @@
 "Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017 <a href=\"http://www.stallman.";
 "org/\">Richard Stallman</a>."
 
-# | This page is licensed under a <a rel=\"license\"
-# | [-href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative-]
-# | {+href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Creative+}
-# | Commons [-Attribution-NoDerivs 3.0 United States-]
-# | {+Attribution-NoDerivatives 4.0 International+} License</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";

Index: philosophy/po/essays-and-articles.nl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.nl-en.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/essays-and-articles.nl-en.html    11 Jul 2017 19:58:54 
-0000   1.4
+++ philosophy/po/essays-and-articles.nl-en.html    17 Sep 2017 21:30:10 
-0000   1.5
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <title>Essays and Articles
@@ -425,6 +425,10 @@
 <h4 id="cultural">Cultural and Social Issues</h4>
 
 <ul>
+ <li><a href="/philosophy/hackathons.html">
+ Why Hackathons Should Insist on Free Software</a>
+ by Richard Stallman</li>
+
  <li><a href="/philosophy/technological-neutrality.html">
  Technological Neutrality and Free Software</a>
  by Richard Stallman</li>
@@ -633,7 +637,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/07/11 19:58:54 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/essays-and-articles.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.nl.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- philosophy/po/essays-and-articles.nl.po   17 Sep 2017 21:05:18 -0000   
1.40
+++ philosophy/po/essays-and-articles.nl.po   17 Sep 2017 21:30:10 -0000   
1.41
@@ -18,7 +18,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-13 17:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -1118,9 +1117,6 @@
 msgid "Cultural and Social Issues"
 msgstr "Culturele en sociale kwesties"
 
-# | <a [-href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Censoring My
-# | Software</a>,-] {+href=\"/philosophy/hackathons.html\"> Why Hackathons
-# | Should Insist on Free Software</a>+} by Richard Stallman[-.-]
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/hackathons.html\"> Why Hackathons Should Insist on "

Index: philosophy/po/latest-articles.nl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/latest-articles.nl-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/latest-articles.nl-en.html  10 Aug 2016 18:28:38 -0000   
1.1
+++ philosophy/po/latest-articles.nl-en.html  17 Sep 2017 21:30:10 -0000   
1.2
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.84 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <title>Latest Articles
@@ -26,6 +26,8 @@
 software and the GNU project.</p>
 
 <ul>
+ <li><a href="/philosophy/hackathons.html">
+ Why Hackathons Should Insist on Free Software</a></li>
 <li><a href="/philosophy/contradictory-support.html">
  Beware of Contradictory &ldquo;Support&rdquo;</a></li>
 <li><a href="/philosophy/when-free-depends-on-nonfree.html">
@@ -78,7 +80,6 @@
 <li><a href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">The Danger of 
E-Books</a></li>
 <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">
   How Should Governments Promote Free Software?</a></li>
-<li><a href="/philosophy/practical.html">The advantages of free 
software</a></li>
 </ul>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
@@ -130,7 +131,7 @@
 
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016
+2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -141,7 +142,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/08/10 18:28:38 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/latest-articles.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/latest-articles.nl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/po/latest-articles.nl.po 17 Sep 2017 21:05:18 -0000   1.7
+++ philosophy/po/latest-articles.nl.po 17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.8
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-13 17:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -33,9 +32,6 @@
 "Vers van de pers: hier zijn de nieuwste artikelen over vrije software en het "
 "GNU-project."
 
-# | <a [-href=\"/philosophy/practical.html\">The advantages of free
-# | software</a>-] {+href=\"/philosophy/hackathons.html\"> Why Hackathons
-# | Should Insist on Free Software</a>+}
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/hackathons.html\"> Why Hackathons Should Insist on "
@@ -301,9 +297,6 @@
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
 "voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
 
-# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, [-2016-] {+2016,
-# | 2017+} Free Software Foundation, Inc.
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "

Index: philosophy/po/second-sight.nl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/second-sight.nl-en.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/second-sight.nl-en.html    12 Jul 2014 12:59:28 -0000   
1.6
+++ philosophy/po/second-sight.nl-en.html    17 Sep 2017 21:30:10 -0000   
1.7
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.83 -->
 
 <title>Free Software and (e-)Government - GNU Project - Free Software 
Foundation</title>
 
@@ -50,7 +50,7 @@
 
 <p>
 Today, we know another way: free software (also known
-as <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html "> open
+as <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> open
 source</a> or Foss). Free software means the users are free to use
 this software, redistribute it, study it, or even extend it to do more
 jobs.
@@ -125,17 +125,17 @@
 of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2005 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2005, 2017 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/07/12 12:59:28 $
+$Date: 2017/09/17 21:30:10 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/second-sight.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/second-sight.nl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/second-sight.nl.po  17 Sep 2017 21:05:18 -0000   1.11
+++ philosophy/po/second-sight.nl.po  17 Sep 2017 21:30:10 -0000   1.12
@@ -16,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-06-10 06:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -98,10 +97,6 @@
 "te geven van een bedrijf en die alle macht daar over te geven, dit de enige "
 "manier was om het doel te verwezenlijken."
 
-# | Today, we know another way: free software (also known as <a
-# | href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html[- -]\"> open
-# | source</a> or Foss). Free software means the users are free to use this
-# | software, redistribute it, study it, or even extend it to do more jobs.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Today, we know another way: free software (also known as <a href=\"/"
@@ -226,16 +221,10 @@
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
 "voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
 
-# | Copyright &copy; [-2005-] {+2005, 2017+} Richard Stallman
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2005, 2017 Richard Stallman"
 msgstr "Copyright &copy; 2005, 2017 Richard Stallman"
 
-# | This page is licensed under a <a rel=\"license\"
-# | [-href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative-]
-# | {+href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Creative+}
-# | Commons [-Attribution-NoDerivs 3.0 United States-]
-# | {+Attribution-NoDerivatives 4.0 International+} License</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";

Index: server/body-include-2.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.nl.html,v
retrieving revision 1.94
retrieving revision 1.95
diff -u -b -r1.94 -r1.95
--- server/body-include-2.nl.html    15 Sep 2017 15:31:34 -0000   1.94
+++ server/body-include-2.nl.html    17 Sep 2017 21:30:11 -0000   1.95
@@ -5,7 +5,7 @@
 <p id="join-fsf"><a 
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052";>Sluit
 je aan bij de FSF!</a></p>
 <div id="fssbox">
-<p><a href="//www.fsf.org/fss">Free Software Supporter</a></p>
+<p><a href="//www.fsf.org/fss">Vrije Software-nieuwsbrief</a></p>
 <form action="https://my.fsf.org/civicrm/profile/create?reset=1&amp;gid=31";
 method="post" class="header">
 <div>

Index: server/bottom-notes.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/bottom-notes.nl.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- server/bottom-notes.nl.html 15 Sep 2017 15:31:34 -0000   1.12
+++ server/bottom-notes.nl.html 17 Sep 2017 21:30:11 -0000   1.13
@@ -1,8 +1,8 @@
 
 <!-- start of server/bottom-notes.html -->
 <div id="bottom-notes" class="unprintable">
-<p><a href="//www.fsf.org/about/dmca-notice">Copyright Infringement
-Notification</a></p>
+<p><a href="//www.fsf.org/about/dmca-notice">Melding
+auteursrechtenschending</a></p>
 <div id="generic">
 
 <!--#include virtual="/server/generic.nl.html" -->

Index: server/footer-text.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.nl.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- server/footer-text.nl.html 15 Sep 2017 15:31:35 -0000   1.23
+++ server/footer-text.nl.html 17 Sep 2017 21:30:11 -0000   1.24
@@ -6,7 +6,7 @@
 <div id="fsf-links">
 <ul>
  <li><a href="//www.fsf.org/">FSF</a></li>
- <li><a href="//directory.fsf.org">FREE&nbsp;SOFTWARE&nbsp;DIRECTORY</a></li>
+ <li><a href="//directory.fsf.org">OVERZICHT&nbsp;VRIJE&nbsp;SOFTWARE</a></li>
  <li><a href="https://h-node.org/";>HARDWARE</a></li>
  <li><a href="/graphics/graphics.html">GNU&nbsp;KUNST</a></li>
  <li><a 
href="/people/people.html">WIE&nbsp;IS&nbsp;WIE&nbsp;BIJ&nbsp;GNU</a></li>
@@ -25,14 +25,14 @@
 vrije software.&rdquo;</strong></p>
 </blockquote>
 
-<p>The <a href="//www.fsf.org">Free Software Foundation</a> is the principal
-organizational sponsor of the GNU Operating System. <strong>Support GNU and
-the FSF</strong> by <a href="//shop.fsf.org/">buying manuals and gear</a>,
-<a href="https://my.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052";>
-<strong>joining the FSF</strong></a> as an associate member, or making a
-<strong>donation</strong>, either <a href="//donate.fsf.org/">directly to
-the FSF</a> or <a
-href="https://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";>via Flattr</a>.</p>
+<p>De <a href="//www.fsf.org">Free Software Foundation</a> is de hoofdsponsor
+van het GNU besturingssysteem. <strong>Steun GNU en de FSF</strong> door <a
+href="//shop.fsf.org/">handleidingen en andere gadgets te kopen</a>, door <a
+href="https://my.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052";>
+<strong>lid te worden van de FSF</strong></a> of met een
+<strong>schenking</strong>, <a href="//donate.fsf.org/">direct aan de
+FSF</a> of <a href="http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";>via
+Flattr</a>.</p>
 
 </div>
 

Index: server/fs-gang.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/fs-gang.nl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- server/fs-gang.nl.html   15 Sep 2017 15:31:35 -0000   1.3
+++ server/fs-gang.nl.html   17 Sep 2017 21:30:11 -0000   1.4
@@ -1,6 +1,7 @@
 <div id="fs-gang">
 <div class="img-container">
-<a href="//www.fsf.org/working-together/gang">meet the free software gang<img 
src="/graphics/fs-gang.png" alt="[FS gang]"/></a>
+<a href="//www.fsf.org/working-together/gang">maak kennis met het
+vrijesoftwaregezelschap<img src="/graphics/fs-gang.png" alt="[FS gang]"/></a>
 </div> 
 <!-- /img-container -->
 </div> 

Index: server/po/body-include-2.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.nl.po,v
retrieving revision 1.89
retrieving revision 1.90
diff -u -b -r1.89 -r1.90
--- server/po/body-include-2.nl.po   17 Sep 2017 21:05:18 -0000   1.89
+++ server/po/body-include-2.nl.po   17 Sep 2017 21:30:11 -0000   1.90
@@ -16,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-15 15:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -28,8 +27,6 @@
 "referrer=4052\">Sluit je aan bij de FSF!</a>"
 
 # veranderd
-# | <a [-href=\"http://www.fsf.org/fss\";>Free-]
-# | {+href=\"//www.fsf.org/fss\">Free+} Software Supporter</a>
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "<a href=\"//www.fsf.org/fss\">Free Software Supporter</a>"
 msgstr "<a href=\"//www.fsf.org/fss\">Vrije Software-nieuwsbrief</a>"

Index: server/po/bottom-notes.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/bottom-notes.nl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- server/po/bottom-notes.nl.po    17 Sep 2017 21:05:18 -0000   1.10
+++ server/po/bottom-notes.nl.po    17 Sep 2017 21:30:11 -0000   1.11
@@ -14,12 +14,8 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-15 15:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
-# | <a [-href=\"http://www.fsf.org/about/dmca-notice\";>Copyright-]
-# | {+href=\"//www.fsf.org/about/dmca-notice\">Copyright+} Infringement
-# | Notification</a>
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "<a href=\"//www.fsf.org/about/dmca-notice\">Copyright Infringement "

Index: server/po/footer-text.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.nl.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- server/po/footer-text.nl.po 17 Sep 2017 21:05:18 -0000   1.30
+++ server/po/footer-text.nl.po 17 Sep 2017 21:30:11 -0000   1.31
@@ -16,22 +16,16 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-15 15:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "<a href=\"#header\">BACK TO TOP</a>"
 msgstr "<a href=\"#header\">NAAR BEGIN</a>"
 
-# | <a [-href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a>-]
-# | {+href=\"//www.fsf.org/\">FSF</a>+}
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"//www.fsf.org/\">FSF</a>"
 msgstr "<a href=\"//www.fsf.org/\">FSF</a>"
 
-# | <a
-# | [-href=\"http://directory.fsf.org\";>FREE&nbsp;SOFTWARE&nbsp;DIRECTORY</a>-]
-# | {+href=\"//directory.fsf.org\">FREE&nbsp;SOFTWARE&nbsp;DIRECTORY</a>+}
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"//directory.fsf.org\">FREE&nbsp;SOFTWARE&nbsp;DIRECTORY</a>"
 msgstr "<a href=\"//directory.fsf.org\">OVERZICHT&nbsp;VRIJE&nbsp;SOFTWARE</a>"
@@ -54,7 +48,6 @@
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">SITE&nbsp;MAP</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">WEBSITE-OVERZICHT</a>"
 
-# | <a [-href=\"http://www.fsf.org\";>-] {+href=\"//www.fsf.org\">+}
 #. type: Content of: <div><blockquote><p><a>
 msgid "<a href=\"//www.fsf.org\">"
 msgstr "<a href=\"//www.fsf.org\">"
@@ -74,18 +67,6 @@
 "wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van "
 "vrije software.&rdquo;</strong>"
 
-# | The <a [-href=\"http://www.fsf.org\";>Free-]
-# | {+href=\"//www.fsf.org\">Free+} Software Foundation</a> is the principal
-# | organizational sponsor of the GNU Operating System. <strong>Support GNU
-# | and the FSF</strong> by <a [-href=\"http://shop.fsf.org/\";>buying-]
-# | {+href=\"//shop.fsf.org/\">buying+} manuals and gear</a>, <a
-# | href=\"https://my.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052\";>
-# | <strong>joining the FSF</strong></a> as an associate member, or making a
-# | <strong>donation</strong>, either <a
-# | [-href=\"http://donate.fsf.org/\";>directly-]
-# | {+href=\"//donate.fsf.org/\">directly+} to the FSF</a> or <a
-# | href=\"http{+s+}://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\">via
-# | Flattr</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The <a href=\"//www.fsf.org\">Free Software Foundation</a> is the principal "

Index: server/po/fs-gang.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/fs-gang.nl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- server/po/fs-gang.nl.po   17 Sep 2017 21:05:18 -0000   1.3
+++ server/po/fs-gang.nl.po   17 Sep 2017 21:30:11 -0000   1.4
@@ -14,12 +14,8 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-09-15 15:27+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
-# | <a [-href=\"http://www.fsf.org/working-together/gang\";>meet-]
-# | {+href=\"//www.fsf.org/working-together/gang\">meet+} the free software
-# | gang
 #. type: Content of: <div><div><a>
 msgid ""
 "<a href=\"//www.fsf.org/working-together/gang\">meet the free software gang"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]