www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po ...


From: Therese Godefroy
Subject: www/licenses old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po ...
Date: Thu, 18 May 2017 08:54:55 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/18 08:54:55

Modified files:
    licenses/old-licenses/po: gpl-2.0-faq.cs.po 
    licenses    : gpl-faq.cs.html 
    licenses/old-licenses: gpl-2.0-faq.cs.html 

Log message:
    Add nbsp's.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/gpl-faq.cs.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po  18 May 2017 12:43:46 -0000   1.1
+++ old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po  18 May 2017 12:54:53 -0000   1.2
@@ -3718,7 +3718,7 @@
 "Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu, kdykoliv si jej 
někdo "
 "objedná. To znamená, zaslat jej poštou. Bude skvělé, pokud poskytnete 
lidem "
 "možnost zkopírovat si odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek 
k "
-"možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění sekce 3 "
+"možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění 
sekce&nbsp;3 "
 "Všeobecné veřejné licence GNU nestačí."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -4318,11 +4318,11 @@
 "GPL version 3, for subsequent versions of the program."
 msgstr ""
 "Když však nebudou muset uživatelé tato přidaná omezení u 
existujícího "
-"software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL verze 3 
jednou "
-"vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další verzi s "
-"copyrightem „Dle GPL verze 3 nebo jakékoliv pozdější verze.” Potom 
budou "
-"muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat podmínky 
GPL verze "
-"3."
+"software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL 
verze&nbsp;3 "
+"jednou vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další 
verzi s "
+"copyrightem „Dle GPL verze&nbsp;3 nebo jakékoliv pozdější verze.” 
Potom "
+"budou muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat 
podmínky GPL "
+"verze&nbsp;3."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""

Index: gpl-faq.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/gpl-faq.cs.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- gpl-faq.cs.html   18 May 2017 12:46:16 -0000   1.9
+++ gpl-faq.cs.html   18 May 2017 12:54:53 -0000   1.10
@@ -1326,7 +1326,7 @@
 Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu, kdykoliv si jej 
někdo
 objedná. To znamená, zaslat jej poštou. Bude skvělé, pokud poskytnete 
lidem
 možnost zkopírovat si odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek k
-možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění sekce 3
+možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění sekce&nbsp;3
 Všeobecné veřejné licence GNU nestačí.
 <p>
 Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout. 
Pokud
@@ -1508,11 +1508,11 @@
 podmínkami GPL verze&nbsp;2, i kdyby byla vydána nová verze GPL.</p>
 <p>
 Když však nebudou muset uživatelé tato přidaná omezení u existujícího
-software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL verze 3 
jednou
-vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další verzi s
-copyrightem „Dle GPL verze 3 nebo jakékoliv pozdější verze.” Potom 
budou
-muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL 
verze
-3.</p>
+software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL verze&nbsp;3
+jednou vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další 
verzi s
+copyrightem „Dle GPL verze jednou3 nebo jakékoliv pozdější verze.” 
Potom budou
+muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL
+verze&nbsp;3.</p>
 <p>
 Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud jim to lépe
 vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat i předchozí verze GPL.
@@ -1795,7 +1795,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizováno:
 
-$Date: 2017/05/18 12:46:16 $
+$Date: 2017/05/18 12:54:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html  18 May 2017 12:46:17 -0000   1.4
+++ old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html  18 May 2017 12:54:54 -0000   1.5
@@ -1328,7 +1328,7 @@
 Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu, kdykoliv si jej 
někdo
 objedná. To znamená, zaslat jej poštou. Bude skvělé, pokud poskytnete 
lidem
 možnost zkopírovat si odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek k
-možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění sekce 3
+možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění sekce&nbsp;3
 Všeobecné veřejné licence GNU nestačí.
 <p>
 Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout. 
Pokud
@@ -1510,11 +1510,11 @@
 podmínkami GPL verze&nbsp;2, i kdyby byla vydána nová verze GPL.</p>
 <p>
 Když však nebudou muset uživatelé tato přidaná omezení u existujícího
-software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL verze 3 
jednou
-vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další verzi s
-copyrightem „Dle GPL verze 3 nebo jakékoliv pozdější verze.” Potom 
budou
-muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL 
verze
-3.</p>
+software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL verze&nbsp;3
+jednou vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další 
verzi s
+copyrightem „Dle GPL verze&nbsp;3 nebo jakékoliv pozdější verze.” 
Potom budou
+muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL
+verze&nbsp;3.</p>
 <p>
 Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud jim to lépe
 vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat i předchozí verze GPL.
@@ -1797,7 +1797,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizováno:
 
-$Date: 2017/05/18 12:46:17 $
+$Date: 2017/05/18 12:54:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]