www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses gpl-faq.cs.html old-licenses/gpl-2...


From: Therese Godefroy
Subject: www/licenses gpl-faq.cs.html old-licenses/gpl-2...
Date: Thu, 18 May 2017 08:46:17 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/18 08:46:17

Modified files:
    licenses    : gpl-faq.cs.html 
    licenses/old-licenses: gpl-2.0-faq.cs.html 

Log message:
    Regenerate from outdated PO (same text for gpl-faq.cs.html and 
gpl-2.0-faq.cs.html).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/gpl-faq.cs.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: gpl-faq.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/gpl-faq.cs.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- gpl-faq.cs.html   4 May 2017 14:29:32 -0000    1.8
+++ gpl-faq.cs.html   18 May 2017 12:46:16 -0000   1.9
@@ -1,105 +1,69 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2 Final//EN">
-
-<HTML>
 <!--#set var="PO_FILE" value=''
 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/licenses/gpl-faq.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-07-29" -->
-<HEAD>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
-<TITLE>Často kladené otázky o GNU GPL v2 - Projekt GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</TITLE>
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-04-19" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Často kladené otázky o GNU GPL v2.0 - Projekt GNU - Free Software 
Foundation</title>
+
 <!--#include virtual="/licenses/po/gpl-faq.translist" -->
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-<style>
-img { display: none; }
-#outdated { padding: 0 1em 0; margin: 1.5em; border-left: 1em solid yellow; }
address@hidden (min-width:30em) {
- img { display: block; float: left; width: 8em; margin-bottom: .5em; }
- #outdated { margin-left: 10em; }
-}
-</style>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#99
-00DD">
-<H3>Často kladené otázky o GNU GPL v2</H3>
-
-<A HREF="/graphics/agnuhead.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-  ALT=" [image of the Head of a GNU] " />
-</A>
+<!--#include virtual="/server/banner.cs.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
-<div style="clear:both"></div>
-<!--#if expr="$TRANSLATION_LIST" -->
-<!--#echo encoding="none" var="TRANSLATION_LIST" -->
-<!--#elif expr="$INITIAL_TRANSLATIONS_LIST = included" -->
-<!--#include virtual="/server/gnun/initial-translations-list.html" -->
-<!--#endif -->
-<hr />
+<h2>Často kladené otázky o GNU GPL, verze&nbsp;2</h2>
+
+<!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.cs.html" -->
 
-Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené otázky o
-GNU General Public License (GPL). Pokud hledáte informace
-o jiných licencích Nadace pro svobodný software, podívejte
-se na <a href="/licenses/licenses.html">naši stránku licencí</a>.
+<p><a href="/licenses/gpl-faq.en.html">Často kladené otázky o novějších 
verzích licencí&nbsp;GNU</a></p>
 
 <p>
+Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené otázky o GNU General 
Public
+License (GPL), verze&nbsp;2. Pokud hledáte informace o jiných licencích 
Nadace
+pro svobodný software, podívejte se na <a
+href="/licenses/licenses.html">naši stránku licencí</a>.</p>
 
-Až si přečtete tento FAQ (Frequently Asked Questions, často kladené
-otázky), <a
-   href="http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi";>můžete
-si své znalosti o licencování svobodného software vyzkoušet v
-našem testu</a>.
+<p>
+Až si přečtete tento FAQ (Frequently Asked Questions, často kladené 
otázky),
+<a href="/cgi-bin/license-quiz.cgi">můžete si své znalosti o licencování
+svobodného software vyzkoušet v našem testu</a>.
+</p>
 
-<P>
 <!-- Replace this list with the page's contents. -->
-<H4>Obsah</H4>
-<ul>
- <h4>Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný
-software</h4>
+<h3 style="clear:both; padding:.3em 0; border-bottom:1px solid #999">Obsah</h3>
+
+ <h4>Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný 
software</h4>
+
+ <ul>
+
+  <li><a href="#WhatDoesGPLStandFor" name="TOCWhatDoesGPLStandFor"> Co 
znamená
+zkratka GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
+name="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"> Znamená svobodný software, že
+musím použít GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
+name="TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"> Znamená použití GNU
+GPL, že se software stane součástí GNU?</a></li>
 
-<UL>
- <LI><A HREF="#WhatDoesGPLStandFor" NAME="TOCWhatDoesGPLStandFor">
-Co znamená zkratka GPL?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
- NAME="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">
-Znamená svobodný software, že musím použít GPL?</A>
-
- <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">Proč bych
-měl použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
- NAME="TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">Používá
-všechen GNU software jako svou licenci GNU GPL?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
- NAME="TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-Znamená použití GNU GPL, že se software stane součástí GNU?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOtherThanSoftware" NAME="TOCGPLOtherThanSoftware">
-Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhyNotGPLForManuals" NAME="TOCWhyNotGPLForManuals">
-Proč nepoužívat GPL pro manuály?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLTranslations" NAME="TOCGPLTranslations">
-Existují překlady GPL do jiných jazyků?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhySomeGPLAndNotLGPL" NAME="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL">
-Proč jsou některé knihovny kryty klasickou
-GPL a ne Lesser GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhoHasThePower" NAME="TOCWhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#AssignCopyright" NAME="TOCAssignCopyright">
-Proč FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
-převedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
-</A>
+  <li><a href="#GPLOtherThanSoftware" name="TOCGPLOtherThanSoftware"> Mohu 
použít
+GPL i na něco jiného, než jen na software?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhyNotGPLForManuals" name="TOCWhyNotGPLForManuals"> Proč
+nepoužívat GPL pro manuály?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLTranslations" name="TOCGPLTranslations"> Existují 
překlady GPL
+do jiných jazyků?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhySomeGPLAndNotLGPL" name="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL"> Proč 
jsou
+některé knihovny kryty klasickou GPL a ne Lesser GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#AssignCopyright" name="TOCAssignCopyright"> Proč FSF 
požaduje po
+přispěvatelích jí copyrightovaných programů převedení copyrightu na 
sebe?
+Pokud jsem vlastníkem copyrightu na GPL program, měl bych to dělat také?
+Jestli ano, jak?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -107,121 +71,70 @@
 
  <ul>
 
+  <li><a href="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
+name="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"> Proč GPL
+povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLRequireSourcePostedPublic"
+name="TOCGPLRequireSourcePostedPublic"> Požaduje GPL, aby byl zveřejněn
+zdrojový kód modifikovaných verzí?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatDoesWrittenOfferValid" 
name="TOCWhatDoesWrittenOfferValid"> Co
+to znamená „písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu”? 
Znamená to,
+že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv GPL 
programu?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
- NAME="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-Proč GPL povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLRequireSourcePostedPublic"
- NAME="TOCGPLRequireSourcePostedPublic">
-    Požaduje GPL, aby byl zveřejněn zdrojový kód modifikovaných
-    verzí?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatDoesWrittenOfferValid" NAME="TOCWhatDoesWrittenOfferValid">
-Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu''?
-Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv
-GPL programu?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#TheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">
+  <li><a href="#TheGPLSaysModifiedVersions" 
name="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">
 GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
-,,licencovány ... všem třetím stranám.'' Kdo jsou tyto třetí strany?
- </A>
+„licencovány &hellip; všem třetím stranám.” Kdo jsou tyto třetí 
strany?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowMoney" NAME="TOCDoesTheGPLAllowMoney">
-    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowDownloadFee"
- NAME="TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu
-z mého webu?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowRequireFee" NAME="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží,
-musel platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic" 
NAME="TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">
- Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
-zadarmo?
-  </A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowNDA" NAME="TOCDoesTheGPLAllowNDA">
-Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi
-pod non-disclosure agreement?
- </A>
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowMoney" name="TOCDoesTheGPLAllowMoney"> 
Dovoluje mi
+GPL prodávat kopie programu za peníze?</a></li>
 
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowDownloadFee" 
name="TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee">
+Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu z mého 
webu?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#DevelopChangesUnderNDA" NAME="TOCDevelopChangesUnderNDA">
-Dovoluje mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure
-agreement?
- </A>
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowRequireFee" 
name="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">
+Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží, musel platit
+poplatek nebo mě musel upozorňovat?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
+name="TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"> Pokud distribuuji GPL
+software za peníze, musím jej poskytnout také zadarmo?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowNDA" name="TOCDoesTheGPLAllowNDA"> Dovoluje 
mi GPL
+distribuovat kopie pod non-disclosure agreement?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowModNDA" name="TOCDoesTheGPLAllowModNDA"> 
Dovoluje mi GPL
+distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi pod non-disclosure
+agreement?</a></li>
+
+  <li><a href="#DevelopChangesUnderNDA" name="TOCDevelopChangesUnderNDA"> 
Dovoluje
+mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure agreement?</a></li>
+
+  <li><a href="#RequiredToClaimCopyright" 
name="TOCRequiredToClaimCopyright">Musím
+na své změny v GPL programu uvalovat copyright?</a></li>
+
+  <li><a href="#CombinePublicDomainWithGPL"
+name="TOCCombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje kód v public
+domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public domain a zacházet s ní
+jako s kódem v public domain?</a></li>
+
+  <li><a href="#IWantCredit" name="TOCIWantCredit"> Chci za svou práci 
získat
+uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i když 
použiji
+GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatIsCompatible" name="TOCWhatIsCompatible"> Co to 
znamená, když
+se řekne, že dvě licence jsou „kompatibilní”?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#WhyMustIInclude" NAME="TOCWhyMustIInclude">
-Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIfWorkIsShort" NAME="TOCWhatIfWorkIsShort">
-A co když program není o moc delší než sama licence?
- </A>
-
- <LI><a href="#RequiredToClaimCopyright"
-    name="TOCRequiredToClaimCopyright">Musím na své změny
-v GPL programu uvalovat copyright?</a>
-
- <LI><A href="#CombinePublicDomainWithGPL"
-    name="TOCCombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje
-kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public
-domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a>
-
- <LI><A HREF="#IWantCredit" NAME="TOCIWantCredit">
-Chci za svou práci
-získat uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i 
když
-použiji GPL?
- </A>
-
- <li><A HREF="#GPLOmitPreamble" NAME="TOCGPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit předmluvu
-a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
-místo?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIsCompatible" NAME="TOCWhatIsCompatible">
-Co to znamená, když se řekne, že dvě licence jsou ,,kompatibilní''?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatDoesCompatMean" NAME="TOCWhatDoesCompatMean">
-Co to znamená, když se řekne, že licence je ,,kompatibilní s GPL''?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#OrigBSD" NAME="TOCOrigBSD">
-Proč je původní BSD licence nekompatibilní s GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#MereAggregation" NAME="TOCMereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
-do jednoho programu?''
-</A>
-
- <LI><A HREF="#AssignCopyright" NAME="TOCAssignCopyright">
-Proč FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
-převedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLCommercially" NAME="TOCGPLCommercially">
-Pokud používám nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL,
-smím jej modifikovat, vytvořit tak nový program, a ten pak
-komerčně prodávat?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOtherThanSoftware" NAME="TOCGPLOtherThanSoftware">
- Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
-</A>
+  <li><a href="#WhatDoesCompatMean" name="TOCWhatDoesCompatMean"> Co to 
znamená,
+když se řekne, že licence je „kompatibilní s GPL”?</a></li>
+
+  <li><a href="#OrigBSD" name="TOCOrigBSD"> Proč je původní BSD licence
+nekompatibilní s GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLCommercially" name="TOCGPLCommercially"> Pokud 
používám nějaký
+software, který jsem obdržel pod GNU GPL, smím jej modifikovat, vytvořit 
tak
+nový program, a ten pak komerčně prodávat?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -229,68 +142,41 @@
 
  <ul>
 
- <LI><A HREF="#CouldYouHelpApplyGPL" NAME="TOCCouldYouHelpApplyGPL">
-Mohli
-byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?
- </A>
-
- <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">
-Proč bych
-měl použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhyMustIInclude" NAME="TOCWhyMustIInclude">
-Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIfWorkIsShort" NAME="TOCWhatIfWorkIsShort">
-A co když program není o moc delší než sama licence?
- </A>
-
- <li><A HREF="#GPLOmitPreamble" NAME="TOCGPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit předmluvu
-a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
-místo?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#HowIGetCopyright" NAME="TOCHowIGetCopyright">
-Jak
-získám copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIfSchool" NAME="TOCWhatIfSchool">
-Co když bude má škola chtít zabudovat můj program do vlastního
-proprietárního produktu?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#ReleaseUnderGPLAndNF" NAME="TOCReleaseUnderGPLAndNF">
-Rád
-bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych
-ten samý kód použít i v nesvobodných programech.
-</a>
-
- <LI><A HREF="#CanDeveloperThirdParty"
- NAME="TOCCanDeveloperThirdParty">
-Může vývojář programu, který již
-byl distribuován pod GPL, licencovat později tento program
-nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#VersionTwoOrLater" NAME="TOCVersionTwoOrLater">
-Proč
-by na programech mělo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
-(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdější)?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOutput" NAME="TOCGPLOutput">
-Existuje nějaký
-způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
-pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
-mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhyNotGPLForManuals" NAME="TOCWhyNotGPLForManuals">
-Proč nepoužívat GPL pro manuály?
-</A>
+  <li><a href="#CouldYouHelpApplyGPL" name="TOCCouldYouHelpApplyGPL"> Mohli 
byste
+mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?</a></li>
+
+
+  <li><a href="#WhyUseGPL" name="TOCWhyUseGPL">Proč bych měl použít GPL 
raději než
+nějakou jinou licenci svobodného software?</a></li>
+
+
+  <li><a href="#WhyMustIInclude" name="TOCWhyMustIInclude"> Proč GPL 
požaduje
+přiložit kopii licence ke každé kopii programu?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatIfWorkIsShort" name="TOCWhatIfWorkIsShort"> A co když 
program
+není o moc delší než sama licence?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLOmitPreamble" name="TOCGPLOmitPreamble"> Mohu z GPL 
vypustit
+předmluvu a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak 
ušetřil
+místo?</a></li>
+
+  <li><a href="#HowIGetCopyright" name="TOCHowIGetCopyright"> Jak získám 
copyright
+na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatIfSchool" name="TOCWhatIfSchool"> Co když bude má 
škola chtít
+zabudovat můj program do vlastního proprietárního produktu?</a></li>
+
+  <li><a href="#ReleaseUnderGPLAndNF" name="TOCReleaseUnderGPLAndNF"> Rád 
bych
+vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych ten samý kód
+použít i v nesvobodných programech.</a></li>
+
+  <li><a href="#CanDeveloperThirdParty" name="TOCCanDeveloperThirdParty"> 
Může
+vývojář programu, který již byl distribuován pod GPL, licencovat později
+tento program nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?</a></li>
+
+  <li><a href="#VersionTwoOrLater" name="TOCVersionTwoOrLater"> Proč by na
+programech mělo být „Version&nbsp;2 of the GPL or any later version” (GPL
+verze&nbsp;2 nebo jakákoliv pozdější)?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -298,61 +184,36 @@
 
  <ul>
 
- <LI><A HREF="#DistributeWithSourceOnInternet"
- NAME="TOCDistributeWithSourceOnInternet">
-Chci distribuovat binární
-verzi GPL programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel
-později posílat zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají,
-stačí umístit zdrojové kódy na internetový server?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
- NAME="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites">
-Mohu umístit binární
-soubory na svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#DistributeExtendedBinary"
- NAME="TOCDistributeExtendedBinary">
-Chci distribuovat rozšířenou
-verzi programu krytého pod GPL v binární formě. Stačí distribuovat
-pouze zdrojové kódy původní verze?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#DistributingSourceIsInconvenient"
- NAME="TOCDistributingSourceIsInconvenient">
-Chci distribuovat
-binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódů
-bych se rád vyvaroval. Co kdybych uživatelům dal spolu s binárními
-soubory diffy zdrojových kódů oproti aktuální verzi dostupné
-z FSF a doporučil jim, ať základ získají odsud?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#AnonFTPAndSendSources" NAME="TOCAnonFTPAndSendSource">
-Chci zpřístupnit binární kódy
-přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
-kteří si je objednají.
-</A>
-
- <LI><A HREF="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
- NAME="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
-Jak můžu zajistit,
-aby každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
-zdrojový kód?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#ReleaseNotOriginal" NAME="TOCReleaseNotOriginal">
-Mohu
-vydat program s licencí, která říká, že můžete distribuovat 
modifikované
-verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#CompanyGPLCostsMoney" NAME="TOCCompanyGPLCostsMoney">
-Zrovna
-jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
-na internetu?
-</A>
+  <li><a href="#DistributeWithSourceOnInternet"
+name="TOCDistributeWithSourceOnInternet"> Pokud distribuuji binární soubory
+na fyzickém médiu bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy 
přes
+FTP místo zasílání poštou?</a></li>
+
+  <li><a href="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
+name="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"> Mohu umístit binární soubory na
+svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?</a></li>
+
+  <li><a href="#DistributeExtendedBinary" 
name="TOCDistributeExtendedBinary"> Chci
+distribuovat rozšířenou verzi programu krytého pod GPL v binární
+formě. Stačí distribuovat pouze zdrojové kódy původní verze?</a></li>
+
+  <li><a href="#DistributingSourceIsInconvenient"
+name="TOCDistributingSourceIsInconvenient"> Chci distribuovat binární verzi,
+ale distribuce kompletních zdrojových kódů bych se rád vyvaroval. Co 
kdybych
+uživatelům dal spolu s binárními soubory diffy zdrojových kódů oproti
+aktuální verzi dostupné z FSF a doporučil jim, ať základ získají 
odsud?</a></li>
+
+  <li><a href="#AnonFTPAndSendSources" name="TOCAnonFTPAndSendSources"> Chci
+zpřístupnit binární kódy přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové 
kódy pouze
+lidem, kteří si je objednají.</a></li>
+
+  <li><a href="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
+name="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"> Jak můžu zajistit, aby
+každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také zdrojový 
kód?</a></li>
+
+  <li><a href="#ReleaseNotOriginal" name="TOCReleaseNotOriginal"> Mohu vydat
+program s licencí, která říká, že můžete distribuovat modifikované 
verze pod
+GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -360,42 +221,21 @@
 
  <ul>
 
- <LI><A HREF="#CanIUseGPLToolsForNF" NAME="TOCCanIUseGPLToolsForNF">
-Mohu používat programy kryté GPL
-k vývoji nesvobodných programů? Mohu používat nástroje kryté
-GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOutput" NAME="TOCGPLOutput">
-Existuje nějaký
-způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
-pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
-mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhatCaseIsOutputGPL" NAME="TOCWhatCaseIsOutputGPL">
-V jakém
-případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#UseGCC" NAME="TOCUseGCC">
-Pokud používám
-programovací jazyk C nebo C++ a kompiluiu jej GCC, musím
-software, který napíši, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#PortProgramToGL" NAME="TOCPortProgramToGL">
-Když
-portuji svůj program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím 
-uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nějakou jinou
-licencí svobodného software?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLInProprietarySystem"
- NAME="TOCGPLInProprietarySystem">
-Chtěl bych použít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
-</A>
+  <li><a href="#CanIUseGPLToolsForNF" name="TOCCanIUseGPLToolsForNF"> Mohu
+používat programy kryté GPL k vývoji nesvobodných programů? Mohu 
používat
+nástroje kryté GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy 
zkompiloval?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLOutput" name="TOCGPLOutput"> Existuje nějaký způsob, 
jak bych
+mohl na výstup programu uvalit GPL? Například pokud by můj program byl
+používán k vývoji designů hardware, mohl bych požadovat, aby tyto designy
+byly svobodné?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatCaseIsOutputGPL" name="TOCWhatCaseIsOutputGPL"> V jakém
+případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#PortProgramToGL" name="TOCPortProgramToGL"> Když portuji 
svůj
+program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím uvolnit jako svobodný
+software pod GPL nebo nějakou jinou licencí svobodného software?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -403,127 +243,90 @@
 
  <ul>
 
- <LI><A HREF="#MereAggregation" NAME="TOCMereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
-do jednoho programu?''
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLFairUse" NAME="TOCGPLFairUse">
-Mám práva ,,fair use'' při používání zdrojového kódu GPL programu?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#IfLibraryIsGPL" NAME="TOCIfLibraryIsGPL">
-Pokud
-je knihovna zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že
-program, který ji používá, musí být taktéž pod GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#LinkingWithGPL" NAME="TOCLinkingWithGPL">
-Vy jste
-vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
-a vytvořil tak proprietární program. Znamená linkování s vaším
-programem, že i můj program musí být pod GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#SwitchToLGPL" NAME="TOCSwitchToLGPL">
-Jestli ano,
-existuje nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu
-pod Lesser GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WillYouMakeAnException"
- NAME="TOCWillYouMakeAnException">
-Chtěli bychom používat určitý
-program GNU v našem projektu proprietárního software, ale
-nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu
-programu více uživatelů.
-</A>
-
- <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" name="TOCIfInterpreterIsGPL">
-Je-li
- interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
- že programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
- být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?</a>
-
- <LI><A HREF="#InterpreterIncompat" NAME="TOCInterpreterIncompat">
-Pokud
-má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
-s GPL, mohu na něm spouštět GPL programy?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLModuleLicense" NAME="TOCGPLModuleLicense">
-Pokud do programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít
-také jako licenci GPL?
-</A>
+  <li><a href="#MereAggregation" name="TOCMereAggregation"> Jaký je rozdíl 
mezi
+„pouhým seskupováním” a „kombinováním dvou modulů do jednoho 
programu?”</a></li>
 
- <LI><A HREF="#GPLAndPlugins" NAME="TOCGPLAndPlugins">
-Pokud program
-zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
-těchto pluginů?
-</A>
+  <li><a href="#GPLFairUse" name="TOCGPLFairUse"> Mám práva „fair use” 
při
+používání zdrojového kódu GPL programu?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#GPLPluginsInNF" NAME="TOCGPLPluginsInNF">
-Mohu použít GPL na plugin pro nějaký nesvobodný program?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLInProprietarySystem"
- NAME="TOCGPLInProprietarySystem">
-Chtěl bych použít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WritingFSWithNFLibs" NAME="TOCWritingFSWithNFLibs">
-Píši svobodný software, který používá nesvobodné knihovny.
-S jakými právními problémy se setkám, pokud použiji GPL?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WindowsRuntimeAndGPL" NAME="TOCWindowsRuntimeAndGPL">
-Píši aplikaci pro Windows
-s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
-jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky
-linkovat s run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#MoneyGuzzlerInc" NAME="TOCMoneyGuzzlerInc">
-Chtěl bych
- modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
- pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód
- těchto knihoven, takže uživatel, který by chtěl změnit
- tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to
- GPL nepovoluje?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#OOPLang" NAME="TOCOOPLANG">
-Pokud v nějakém
-objektově orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji
-třídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové,
-jakým způsobem GPL ovlivňuje celý program?
-</A>
+  <li><a href="#IfLibraryIsGPL" name="TOCIfLibraryIsGPL"> Pokud je knihovna
+zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že program, který ji 
používá,
+musí být taktéž pod GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#LinkingWithGPL" name="TOCLinkingWithGPL"> Vy jste vydali pod 
GPL
+program, který bych rád slinkoval s mým kódem a vytvořil tak 
proprietární
+program. Znamená linkování s vaším programem, že i můj program musí 
být pod
+GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#SwitchToLGPL" name="TOCSwitchToLGPL"> Jestli ano, existuje 
nějaká
+šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu pod Lesser GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#WillYouMakeAnException" name="TOCWillYouMakeAnException"> 
Chtěli
+bychom používat určitý program GNU v našem projektu proprietárního 
software,
+ale nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu 
programu
+více uživatelů.</a></li>
+
+  <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" name="TOCIfInterpreterIsGPL"> Je-li 
interpretr
+programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to, že programy napsané tak,
+aby jím byly interpretovány, musí být vydány pod licencemi 
kompatibilními s
+GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#InterpreterIncompat" name="TOCInterpreterIncompat"> Pokud má
+interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní s GPL,
+mohu na něm spouštět GPL programy?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLModuleLicense" name="TOCGPLModuleLicense"> Pokud do 
programu
+pod GPL přidám modul, musím pro něj použít také jako licenci 
GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLAndPlugins" name="TOCGPLAndPlugins"> Pokud program 
zveřejněný
+pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na licenci těchto
+pluginů?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLPluginsInNF" name="TOCGPLPluginsInNF"> Mohu použít GPL 
na
+plugin pro nějaký nesvobodný program?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLInProprietarySystem" name="TOCGPLInProprietarySystem"> 
Chtěl
+bych použít software krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to
+udělat?</a></li>
+
+  <li><a href="#FSWithNFLibs" name="TOCFSWithNFLibs"> Mohu napsat svobodný
+software, který používá nesvobodné knihovny?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLIncompatibleLibs" name="TOCGPLIncompatibleLibs"> S jakými
+právními problémy se setkám, pokud použiji GPL-nekompatibilní knihovnu s 
GPL
+software?</a></li>
+
+  <li><a href="#WindowsRuntimeAndGPL" name="TOCWindowsRuntimeAndGPL"> Píši
+aplikaci pro Windows s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a
+chci jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky linkovat s
+run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?</a></li>
+
+  <li><a href="#MoneyGuzzlerInc" name="TOCMoneyGuzzlerInc"> Chtěl bych 
modifikovat
+programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami pro portování od Money Guzzler
+Inc. Nemohu šířit zdrojový kód těchto knihoven, takže uživatel, který 
by
+chtěl změnit tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to 
GPL
+nepovoluje?</a></li>
+
+  <li><a href="#OOPLang" name="TOCOOPLang"> Pokud v nějakém objektově 
orientovaném
+programovacím jazyku, jako je Java, použiji třídu pod GPL a nebudu ji
+modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové, jakým způsobem GPL ovlivňuje 
celý
+program?</a></li>
 
  <li><a href="#LinkingOverControlledInterface"
- name="TOCLinkingOverControlledInterface">
-Jak mohu dovolit
-likování proprietárních programů s mou GPL-knihovnou
-pouze přes kontrolované rozhraní?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#Consider" NAME="TOCConsider">
-Vezměme tuto situaci:</a>
-<UL>
-<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
-<LI>Y přispívá k vývoji verze V2 změnami a novým kódem,
-   který je založen na V1.
-<LI>X chce zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci.  
-</UL>
-Potřebuje X povolení od Y?
-
- <LI><A HREF="#ManyDifferentLicenses" NAME="TOCManyDifferentLicenses">
-Napsal jsem aplikaci, která
- linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
- velmi zmatený/á, protože nevím, jaké licenční požadavky jsou
- kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké
- licence mám použít?
-</A>
+name="TOCLinkingOverControlledInterface"> Jak mohu dovolit likování
+proprietárních programů s mou GPL-knihovnou pouze přes kontrolované
+rozhraní?</a></li>
+
+  <li><a href="#Consider" name="TOCConsider"> Vezměme tuto situaci: 
(1)&nbsp;X
+vydává verzi V1 projektu pod GPL. (2)&nbsp;Y přispívá k vývoji verze V2
+změnami a novým kódem, který je založen na V1. (3)&nbsp;X chce 
zkonvertovat
+V2 na ne-GPL licenci. Potřebuje X povolení od Y?</a></li>
+
+  <li><a href="#ManyDifferentLicenses" name="TOCManyDifferentLicenses"> 
Napsal
+jsem aplikaci, která linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s
+rozdílnými licencemi. Jsem velmi zmatený/á, protože nevím, jaké 
licenční
+požadavky jsou kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké 
licence
+mám použít?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -531,1703 +334,1472 @@
 
  <ul>
 
- <li><a href="#ReportingViolation" name="TOCReportingViolation">Co
-bych měl dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a>
+  <li><a href="#ReportingViolation" name="TOCReportingViolation"> Co bych 
měl
+dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#WhoHasThePower" NAME="TOCWhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#HeardOtherLicense" NAME="TOCHeardOtherLicense">
-Slyšel
-jsem, že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí,
-je to možné?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#DeveloperViolate" NAME="TOCDeveloperViolate">
-Je vývojář programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo
-by být chování tohoto vývojáře za nějakých okolností
-porušením GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#CompanyGPLCostsMoney" NAME="TOCCompanyGPLCostsMoney">
-Zrovna
-jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
-na internetu?
-</A>
-</ul>
+  <li><a href="#WhoHasThePower" name="TOCWhoHasThePower"> Kdo má moc 
prosazovat
+GPL?</a></li>
 
-</UL>
+  <li><a href="#HeardOtherLicense" name="TOCHeardOtherLicense"> Slyšel 
jsem, že
+někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí, je to 
možné?</a></li>
 
-<P>
-<HR>
-<P>
+  <li><a href="#DeveloperViolate" name="TOCDeveloperViolate"> Je vývojář 
programu
+krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo by být chování tohoto vývojáře 
za
+nějakých okolností porušením GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#CompanyGPLCostsMoney" name="TOCCompanyGPLCostsMoney"> Zrovna 
jsem
+zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím platit, 
abych
+ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k dispozici na
+internetu?</a></li>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesGPLStandFor" NAME="WhatDoesGPLStandFor">Co 
znamená
-zkratka GPL?</A></h4>
+ </ul>
 
-<dd>,,GPL'' znamená ,,General Public License'', což se dá do češtiny
-přeložit jako ,,Všeobecná veřejná licence''. Nejrozšířenější 
takovou
-licencí je GNU General Public License, zkráceně GNU GPL. Toto může
-být ještě dále zkráceno na GPL, pokud je z kontextu zřejmé, že se
-mluví o té GPL z projektu GNU. 
+<hr />
 
-<p>
-<!-- added by Czech translators -->
-Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú dží pí el].
-<!-- /added -->
-<p>
+<dl>
+
+<dt><b><a href="#TOCWhatDoesGPLStandFor" name="WhatDoesGPLStandFor">Co znamená
+zkratka GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>„GPL” znamená „General Public License”, což se dá do češtiny 
přeložit jako
+„Všeobecná veřejná licence”. Nejrozšířenější takovou licencí je 
GNU General
+Public License, zkráceně GNU GPL. Toto může být ještě dále zkráceno 
na GPL,
+pokud je z kontextu zřejmé, že se mluví o té GPL<sup><a href="#TransNote1"
+id="revTransNote1">1</a></sup> z projektu GNU.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL" 
NAME="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Znamená svobodný software, že musím 
použít GPL?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
+name="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Znamená svobodný software, že musím
+použít GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vůbec ne -- existuje mnoho dalších licencí svobodného software.
-Existuje jejich
-<A HREF="/licenses/license-list.html">neúplný seznam</A>. 
-Jakákoliv licence, která uživateli poskytuje <A
-HREF="/philosophy/free-sw.html">jisté konkrétní svobody</A>
-je licencí svobodného software.
-<p>
+Vůbec ne – existuje mnoho dalších licencí svobodného software. Existuje
+jejich <a href="/licenses/license-list.html">neúplný seznam</a>. Jakákoliv
+licence, která uživateli poskytuje <a href="/philosophy/free-sw.html">jisté
+konkrétní svobody</a> je licencí svobodného software.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyUseGPL" NAME="WhyUseGPL">Proč bych měl 
-použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhyUseGPL" name="WhyUseGPL">Proč bych měl použít GPL 
raději
+než nějakou jinou licenci svobodného software?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Používáním GNU GPL můžete zajistit, aby všechny
-<A
-HREF="/philosophy/pragmatic.html">vydané vylepšené verze byly také 
svobodným
-software</A>. To znamená, že se tak můžete vyhnout
-tomu, abyste museli v budoucnosti soupeřit s proprietární
-verzí vaší vlastní práce. Přesto může být použití
-<A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">volnější licence</a> v některých
-speciálních případech vhodnější.
-<p>
+Používáním GNU GPL můžete zajistit, aby všechny <a
+href="/philosophy/pragmatic.html">vydané vylepšené verze byly také 
svobodným
+software</a>. To znamená, že se tak můžete vyhnout tomu, abyste museli v
+budoucnosti soupeřit s proprietární verzí vaší vlastní práce. Přesto 
může
+být použití <a href="/licenses/why-not-lgpl.html">volnější licence</a> v
+některých speciálních případech vhodnější.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense" 
NAME="DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">
-Používá všechen GNU software jako svoji licenci GNU GPL?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
+name="DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"> Používá všechen GNU
+software jako svoji licenci GNU GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Většina balíků GNU software používá jako svoji licenci GNU GPL,
-ale existuje několik málo GNU programů, které používají
-volnější licence, jako je Lesser GPL. Pokud to děláme,
-je to záležitostí <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">strategie</A>.
-<p>
+Většina balíků GNU software používá jako svoji licenci GNU GPL, ale 
existuje
+několik málo GNU programů, které používají volnější licence, jako je 
Lesser
+GPL. Pokud to děláme, je to záležitostí <a
+href="/licenses/why-not-lgpl.html">strategie</a>.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware" 
NAME="DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-Znamená použití GNU GPL, že se software stane součástí GNU?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
+name="DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"> Znamená použití GNU GPL,
+že se software stane součástí GNU?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Zveřejnit svůj program pod GNU GPL může kdokoliv, 
-ale to z něj ještě nedělá součást GNU.
-<p>
-Udělat z programu balík GNU znamená explicitně přispívat
-k projektu GNU. To nastane, když s tím souhlasí jak vývojáři
-programu, tak projekt GNU. Pokud byste rádi přispěli svým programem
-do projektu GNU, prosím napište na
-<A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
+Zveřejnit svůj program pod GNU GPL může kdokoliv, ale to z něj ještě 
nedělá
+součást GNU.
 <p>
+Udělat z programu balík GNU znamená explicitně přispívat k projektu GNU. 
To
+nastane, když s tím souhlasí jak vývojáři programu, tak projekt GNU. 
Pokud
+byste rádi přispěli svým programem do projektu GNU, prosím napište na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCReportingViolation" NAME="ReportingViolation">
-Co bych měl/a dělat, pokud odhalím porušení GPL?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCReportingViolation" name="ReportingViolation"> Co bych 
měl/a
+dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Měl/a byste <A HREF="/licenses/gpl-violation.html">to oznámit.</a>
-Nejprve si ověřte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to řekněte
-distributorovi či vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní
-GPL program. Jestli je jím Nadace pro svobodný software, napište
-na <A
-HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>. 
+Měl/a byste <a href="/licenses/gpl-violation.html">to oznámit</a>. Nejprve
+si ověřte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to řekněte distributorovi či
+vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní GPL program. Jestli je jím
+Nadace pro svobodný software, napište na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 V ostatních případech by mohl být vlastníkem copyrightu maintainer 
(správce)
 programu, nebo by vám alespoň mohl říci, jak můžete vlastníka copyrightu
 kontaktovat. Zkuste tedy napsat maintainerovi.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions" 
NAME="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-Proč GPL povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Rozhodujícím aspektem svobodného software je možnost svobodné 
-spolupráce. Je naprosto nezbytné dovolit uživatelům,
-kteří si chtějí vzájemně pomáhat, aby sdíleli opravy chyb a vylepšení
-s ostatními uživateli.
-<p>
-Někteří lidé navrhovali alternativy k GPL, požadující, aby
-upravené verze šly přes původního autora. Dokud se původní
-autor dobře stará o správu programu, mohl by tento přístup
-v praxi fungovat dobře, ale když autor více méně
-přestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat požadavky
-svých uživatelů, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických
-problémů navíc tento model nedovoluje, aby si uživatelé
-pomáhali navzájem.
-<p>
-Někdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi,
-aby nevznikl zmatek mezi různými verzemi od uživatelů.
-Z naší zkušenosti však víme, že toto není žádným větším
-problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu GNU,
-ale uživatelé je dokáží odlišit. GPL vyžaduje, aby tvůrce
-pozměněné verze uvedl své jméno, které ji umožní odlišit
-od ostatních verzí a ochrání reputaci ostatních správců.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
-    NAME="GPLRequireSourcePostedPublic">
-    Požaduje GPL, aby byl zveřejněn zdrojový kód modifikovaných
-    verzí?
-</A></h4>
-
-<dd>
-GPL nepožaduje, aby byla pozměněná verze zveřejněna.
-Můžete provést nějakou změnu a používat takový program
-soukromě, bez toho, abyste jej zveřejňovali. To se vztahuje
-i na organizace (včetně společností). Organizace může vytvořit
-modifikovanou verzi a interně jí používat bez toho, aby
-jí zveřejnila mimo tuto organizaci.
-<p>
-Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nějakým způsobem
-zveřejníte, GPL vám ukládá povinnost zveřejnit i zdrojový
-kód této modifikované verze a to pod GPL.
-<p>
-GPL vám tedy dává povolení zveřejnit modifikovaný program
-určitým způsobem a ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vůbec
-zveřejnit, je na vás.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid" 
NAME="WhatDoesWrittenOfferValid">
-Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu''?
-Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv
-GPL programu?
-</A></h4>
+</dd>
 
+<dt><b><a href="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
+name="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"> Proč GPL
+povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Rozhodujícím aspektem svobodného software je možnost svobodné 
spolupráce. Je
+naprosto nezbytné dovolit uživatelům, kteří si chtějí vzájemně 
pomáhat, aby
+sdíleli opravy chyb a vylepšení s ostatními uživateli.
+<p>
+Někteří lidé navrhovali alternativy k GPL, požadující, aby upravené 
verze
+šly přes původního autora. Dokud se původní autor dobře stará o správu
+programu, mohl by tento přístup v praxi fungovat dobře, ale když autor 
více
+méně přestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat požadavky svých
+uživatelů, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických problémů navíc tento
+model nedovoluje, aby si uživatelé pomáhali navzájem.</p>
+<p>
+Někdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi, aby nevznikl zmatek
+mezi různými verzemi od uživatelů. Z naší zkušenosti však víme, že 
toto není
+žádným větším problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu GNU, 
ale
+uživatelé je dokáží odlišit. GPL vyžaduje, aby tvůrce pozměněné 
verze uvedl
+své jméno, které ji umožní odlišit od ostatních verzí a ochrání 
reputaci
+ostatních správců.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
+name="GPLRequireSourcePostedPublic"> Požaduje GPL, aby byl zveřejněn
+zdrojový kód modifikovaných verzí?</a></b></dt>
+
+<dd>
+GPL nepožaduje, aby byla pozměněná verze zveřejněna. Můžete provést 
nějakou
+změnu a používat takový program soukromě, bez toho, abyste jej
+zveřejňovali. To se vztahuje i na organizace (včetně
+společností). Organizace může vytvořit modifikovanou verzi a interně jí
+používat bez toho, aby jí zveřejnila mimo tuto organizaci.
+<p>
+Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nějakým způsobem zveřejníte, GPL 
vám
+ukládá povinnost zveřejnit i zdrojový kód této modifikované verze a to 
pod
+GPL.</p>
+<p>
+GPL vám tedy dává povolení zveřejnit modifikovaný program určitým 
způsobem a
+ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vůbec zveřejnit, je na vás.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid" 
name="WhatDoesWrittenOfferValid">
+Co to znamená „písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu”? 
Znamená
+to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv GPL
+programu?</a></b></dt>
 
-,,Platná pro jakoukoliv třetí stranu znamená, že každý, kdo
-tuto nabídku má, ji může využít.
+<dd>
+<p>„Platná pro jakoukoliv třetí stranu” znamená, že každý, kdo tuto 
nabídku má,
+ji může využít.</p>
 <p>
 Pokud komerčně distribuujete binární kódy, které nejsou doprovázené
-zdrojovým kódem, GPL říká, že musíte poskytnout alespoň písemnou
-nabídku dodat zdrojový kód později. Když uživatelé nekomerčně
-redistribuují tyto binární soubory získané od vás, musí přiložit
-i kopii písemné nabídky. To znamená, že i lidé, kteří nezískali
-binární verzi přímo od vás, mohou stále získat kopie zdrojových kódů
-spolu s písemnou nabídkou.
-<p>
-Důvod k tomu, proč požadujeme, aby byla tato nabídka platná
-pro jakoukoliv třetí osobu je ten, aby lidé, kteří získávají
-binární soubory nepřímo touto cestou, mohli od vás také získat
-zdrojový kód.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCIfIDistributeModifiedBinaries" 
NAME="IfIDistributeModifiedBinaries"> 
-Pokud distribuuji binární soubory na fyzickém médiu
-bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy přes FTP místo
-zasílání poštou?
-</A></h4>
-
-<p>
-Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu,
-kdykoliv si jej někdo objedná. To znamená, zaslat jej poštou.
-<p>
-Bude skvělé, pokud poskytnete lidem možnost zkopírovat si
-odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek k možnosti
-objednat si jej poštou. FTP přístup může uživatelům vyhovovat,
-ale také nemusí. Pokud tento způsob vyhovuje, možná si nikdo
-nezvolí objednat si kopii poštou a vy nebudete nikdy muset
-žádnou zasílat. To je dobré pro vás. Když se ale uživatel
-rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TheGPLSaysModifiedVersions">
-GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
-,,licencovány ... všem třetím stranám.'' Kdo jsou tyto třetí strany?
-</A></h4>
+zdrojovým kódem, GPL říká, že musíte poskytnout alespoň písemnou 
nabídku
+dodat zdrojový kód později. Když uživatelé nekomerčně redistribuují 
tyto
+binární soubory získané od vás, musí přiložit i kopii písemné 
nabídky. To
+znamená, že i lidé, kteří nezískali binární verzi přímo od vás, 
mohou stále
+získat kopie zdrojových kódů spolu s písemnou nabídkou.</p>
+<p>
+Důvod k tomu, proč požadujeme, aby byla tato nabídka platná pro jakoukoliv
+třetí osobu je ten, aby lidé, kteří získávají binární soubory 
nepřímo touto
+cestou, mohli od vás také získat zdrojový kód.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions"
+name="TheGPLSaysModifiedVersions"> GPL říká, že pozměněné verze musí 
být,
+pokud jsou distribuovány, „licencovány &hellip; všem třetím 
stranám.” Kdo
+jsou tyto třetí strany?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Sekce 2 říká, že modifikované verze, které distribuujete musí být
-licencovány všem třetím stranám pod GPL. ,,Všem třetím stranám''
-znamená úplně všem, ale neznamená to, že byste pro ně museli
-něco fyzicky *dělat*. Znamená to pouze, že od vás mají licenci
-na tuto vaši verzi pod GPL.
-<p>
-
-<dt><h4><a href="#TOCRequiredToClaimCopyright"
-    name="RequiredToClaimCopyright">Musím na své změny
-v GPL programu uvalovat copyright?</a></h4>
+licencovány všem třetím stranám pod GPL. „Všem třetím stranám” 
znamená úplně
+všem, ale neznamená to, že byste pro ně museli něco fyzicky
+<strong>dělat</strong>. Znamená to pouze, že od vás mají licenci na tuto
+vaši verzi pod GPL.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCRequiredToClaimCopyright"
+name="RequiredToClaimCopyright">Musím na své změny v GPL programu uvalovat
+copyright?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Své změny copyrightovat nemusíte. Ve většině zemí se tak ale děje
-automaticky, takže pokud na ně copyright nechcete, musíte je dát
-do public domain explicitně.
-<p>
-Ať již uděláte to či ono, modifikovanou verzi programu musíte
-distribuovat pod GPL.
+automaticky, takže pokud na ně copyright nechcete, musíte je dát do public
+domain explicitně.
 <p>
+Ať již uděláte to či ono, modifikovanou verzi programu musíte 
distribuovat
+pod GPL.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><a href="#TOCCombinePublicDomainWithGPL"
-    name="CombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje
-kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public
-domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCCombinePublicDomainWithGPL"
+name="CombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje kód v public
+domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public domain a zacházet s ní
+jako s kódem v public domain?</a></b></dt>
 
 <dd>
-To udělat můžete, když můžete rozlišit, která část je public domain
-a oddělit ji od zbytku. Pokud vývojář nějaký kód vloží do public 
domain,
-bude v public domain i nadále, nehledě na to, kam se kdy dostane.
-<p>
-
+To udělat můžete, když můžete rozlišit, která část je public domain a
+oddělit ji od zbytku. Pokud vývojář nějaký kód vloží do public 
domain, bude
+v public domain i nadále, nehledě na to, kam se kdy dostane.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" NAME="DoesTheGPLAllowMoney">
-    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" name="DoesTheGPLAllowMoney"> Dovoluje
+mi GPL prodávat kopie programu za peníze?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano, GPL toto dovoluje každému.
-<A HREF="/philosophy/selling.html">Právo prodávat kopie</A> 
-je součástí definice svobodného software.
-<p>
+Ano, GPL toto dovoluje každému. <a href="/philosophy/selling.html">Právo
+prodávat kopie</a> je součástí definice svobodného software.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee" 
NAME="DoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu
-z mého webu?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee"
+name="DoesTheGPLAllowDownloadFee"> Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za
+stažení programu z mého webu?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano. Za distribuci kopie programu si můžete zvolit poplatek,
-jaký chcete. Jestli poskytujete ke stažení binární verzi,
-musíte zajistit ,,stejný přístup'' i ke zdrojovým kódům.
-To znamená, že poplatek za stažení zdrojových kódů nesmí
-být vyšší než poplatek za stažení binární verze.
-<p>
+Ano. Za distribuci kopie programu si můžete zvolit poplatek, jaký
+chcete. Jestli poskytujete ke stažení binární verzi, musíte zajistit 
„stejný
+přístup” i ke zdrojovým kódům. To znamená, že poplatek za stažení 
zdrojových
+kódů nesmí být vyšší než poplatek za stažení binární verze.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee" 
NAME="DoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží,
-musel platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee" 
name="DoesTheGPLAllowRequireFee">
+Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží, musel platit
+poplatek nebo mě musel upozorňovat?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Ne. Takový požadavek by ve skutečnosti učinil z programu nesvobodný
-software. Když musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu,
-nebo pokud musí někoho konkrétního upozornit, program není svobodný.
-Podívejte se na <A HREF="/philosophy/free-sw.html">definici
-svobodného software</A>.
-<p>
-GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje
-užívat a dokonce redistribuovat program bez toho, aby
-za to museli někomu platit poplatek.
+software. Když musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu, nebo
+pokud musí někoho konkrétního upozornit, program není svobodný. 
Podívejte se
+na <a href="/philosophy/free-sw.html">definici svobodného software</a>.
 <p>
+GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje užívat a dokonce
+redistribuovat program bez toho, aby za to museli někomu platit poplatek.</p>
 
-<dt><A HREF="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic" 
NAME="DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">
- Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
-zadarmo?
-  </A>
-<dd>
-Ne. Nicméně pokud vám někdo poplatek zaplatí a dostane od vás
-kopii, GPL mu dává svobodu zveřejnit jej za peníze či zadarmo.
-Například, někdo by si od vás software koupil, ale pak by jej
-vystavil na své webové stránce pro širokou veřejnost.
-<p>
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowNDA" NAME="DoesTheGPLAllowNDA">
-Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi
-pod non-disclosure agreement?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
+name="DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"> Pokud distribuuji GPL software
+za peníze, musím jej poskytnout také zadarmo?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi
-vaší verze, má právo redistribuovat kopie (ať již změněné
-či nikoliv) této verze. Nedává vám povolení distribuovat
-práci se žádnými dalšími omezeními.
-<p>
+Ne. Nicméně pokud vám někdo poplatek zaplatí a dostane od vás kopii, GPL 
mu
+dává svobodu zveřejnit jej za peníze či zadarmo. Například, někdo by 
si od
+vás software koupil, ale pak by jej vystavil na své webové stránce pro
+širokou veřejnost.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDevelopChangesUnderNDA" NAME="DevelopChangesUnderNDA">
-Dovoluje mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure
-agreement?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowNDA" name="DoesTheGPLAllowNDA"> Dovoluje mi
+GPL distribuovat kopie pod non-disclosure agreement?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano. Například pokud souhlasíte s kontraktem na provedení
-změn a přistoupíte na to, že <em>vaše změny</em> nebudou
-zveřejněny dokud to klient neschválí. Toto je dovoleno, protože
-v tomto případě není pod NDA distribuován žádný GPL kód. 
-
-<p>
-
-Můžete také předat změny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím,
-že je nikomu dalšímu nezveřejníte, dokud vám k tomu klient nedá
-svolení. V tomto případě také není pod NDA distribuován žádný
-kód krytý GPL.
-<p>
-GPL by vašemu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat,
-ale v tomto případě se klient rozhodne toto právo neuplatňovat.
-<p>
+Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi, má právo 
redistribuovat
+kopie, ať již změněné či nikoliv. Nedává vám povolení distribuovat 
práci se
+žádnými dalšími omezeními.
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCIWantCredit" NAME="IWantCredit">
-Chci za svou práci
-získat uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i 
když
-použiji GPL?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Jistě, že můžete získat za svou práci uznání. Součástí 
-zveřejňování programu pod GPL je sepsání upozornění o copyrightu
-na vaše vlastní jméno (za předpokladu, že jste jeho vlastníkem).
-GPL požaduje, aby tuto zprávu obsahovaly všechny kopie.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyMustIInclude" NAME="WhyMustIInclude">
-Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Přiložit licenci je důležité, aby každý, kdo získá kopii
-programu věděl, jaká jsou jeho práva.
-<p>
-Mohlo by vás lákat pokušení vložit místo licence pouze
-URL, které na ni odkazuje. Nemůžete si však být jisti,
-že to URL bude platné ještě za pět či deset let.
-Za dvacet let by už internetové adresy, jak je známe dnes,
-vůbec nemusely existovat.
-<p>
-Jediný způsob, jak zajistit, že lidé, kteří mají kopie
-programu, budou mít vždy možnost licenci si prohlédnout,
-je přiložit ji k programu.
 <p>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfWorkIsShort" NAME="WhatIfWorkIsShort">
-A co když program není o moc delší než sama licence?
-</A></h4>
+</p></dd>
 
-<dd>
-Pokud je program tak krátký, můžete pro něj použít
-i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
-<p>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowModNDA" name="DoesTheGPLAllowModNDA">
+Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi pod
+non-disclosure agreement?</a></b></dt>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLOmitPreamble"
-    NAME="GPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit předmluvu
-a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
-místo?
-</A></h4>
 <dd>
-Předmluva a instrukce jsou nedílné součásti GNU GPL a nesmějí
-být vypuštěny. Prosím použijte celou GPL. GNU GPL je ve skutečnosti
-copyrightována a její licence dovoluje pouze doslovné kopírování.
-<p>
-Předmluva a instrukce představují přibližně 5000 znaků, což je méně
-než 1/3 celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy
-žádnou podstatnou změnu neudělá, pouze v případě, že je program
-velmi malý. V tomto případě pro něj můžete použít
-i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
-<p>
+Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi vaší verze, má 
právo
+redistribuovat kopie (ať již změněné či nikoliv) této verze. Nedává 
vám
+povolení distribuovat práci se žádnými dalšími omezeními.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatIsCompatible" NAME="WhatIsCompatible">
-Co to znamená, když se řekne, že dvě licence jsou ,,kompatibilní''?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDevelopChangesUnderNDA" name="DevelopChangesUnderNDA">
+Dovoluje mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure
+agreement?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné části)
-do nějakého většího celku, potřebujeme povolení použít takto
-oba programy. Jestli to licence těchto dvou programů dovolují,
-pak jsou kompatibilní. Když neexistuje žádný způsob, jak zároveň
-naplnit požadavky obou licencí, potom jsou vzájemně nekompatibilní.
+Ano. Například pokud souhlasíte s kontraktem na provedení změn a 
přistoupíte
+na to, že <em>vaše změny</em> nebudou zveřejněny dokud to klient
+neschválí. Toto je dovoleno, protože v tomto případě není pod NDA
+distribuován žádný GPL kód.
 <p>
-Pro určení kompatibility některých licencí může být podstatný
-způsob, jakým je jejich kombinace provedena. Například mohou
-dovolovat linkování dvou modulů dohromady, ale nemusí povolovat
-spojení jejich kódu do modulu jednoho.
+Můžete také předat změny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím, že je
+nikomu dalšímu nezveřejníte, dokud vám k tomu klient nedá svolení. V 
tomto
+případě také není pod NDA distribuován žádný kód krytý GPL.</p>
 <p>
+GPL by vašemu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat, ale v tomto
+případě se klient rozhodne toto právo neuplatňovat.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesCompatMean" NAME="WhatDoesCompatMean">
-Co to znamená, když se řekne, že licence je ,,kompatibilní s GPL''?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCIWantCredit" name="IWantCredit"> Chci za svou práci 
získat
+uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i když 
použiji
+GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Znamená to, že tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní,
-že můžete kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem,
-zveřejněným pod GNU GPL v jednom velkém programu.
-<p>
-GPL povoluje takové kombinování za předpokladu, že je výsledný
-kód licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní,
-pokud toto také dovoluje.
-<p>
+Jistě, že můžete získat za svou práci uznání. Součástí 
zveřejňování programu
+pod GPL je sepsání upozornění o copyrightu na vaše vlastní jméno (za
+předpokladu, že jste jeho vlastníkem). GPL požaduje, aby tuto zprávu
+obsahovaly všechny kopie.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWritingFSWithNFLibs" NAME="WritingFSWithNFLibs">
-Píši svobodný software, který používá nesvobodné knihovny.
-S jakými právními problémy se setkám, pokud použiji GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhyMustIInclude" name="WhyMustIInclude"> Proč GPL 
požaduje
+přiložit kopii licence ke každé kopii programu?</a></b></dt>
 
 <dd>
-
-Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku
-v GPL:
-<p>
-<!-- citace z licence - neprekladat -->
-<pre>
-   However, as a special exception, the source code distributed need not
-   include anything that is normally distributed (in either source or
-   binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of
-   the operating system on which the executable runs, unless that
-   component itself accompanies the executable.
-</pre>
-<!-- konec citace -->
-<p>
-potom nemusíte udělat nic zvláštního, abyste je mohli použít. Jinak
-řečeno, pokud knihovny, které potřebujete, pocházejí z větší části
-proprietárního operačního systému, GPL říká, že je lidé mohou 
linkovat
-s vaším programem.
-<p>
-Pokud chcete linkovat program proti knihovně nepodléhající této výjimce,
-je třeba přidat vaši vlastní výjimku, zcela mimo GPL. 
-Tato poznámka ke copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování
-s programem FOO:
-
-<p>
-<!-- citace z licence - neprekladat -->
-<pre>
-  Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;
-
-  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-  it under the terms of the GNU General Public License as published by
-  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-  (at your option) any later version.
-
-  This program is distributed in the hope that it will be useful,
-  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-  GNU General Public License for more details.
-
-  You should have received a copy of the GNU General Public License
-  along with this program; if not, write to the Free Software
-  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
-
-  In addition, as a special exception, &lt;name of copyright
-  holder&gt; gives permission to link the code of this program with
-  the FOO library (or with modified versions of FOO that use the
-  same license as FOO), and distribute linked combinations including
-  the two. You must obey the GNU General Public License in all
-  respects for all of the code used other than FOO. If you modify
-  this file, you may extend this exception to your version of the
-  file, but you are not obligated to do so. If you do not wish to
-  do so, delete this exception statement from your version.
-</pre>
-<!-- konec citace -->
-
-<p>
-Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu.
-Pokud jste autorem celého programu vy, potom
-za předpokladu, že si váš zaměstnavatel či vaše škola nedělají 
nároky
-na copyright, jste
-jeho majitelem -- tudíž smíte výjimku přidat. Pokud však chcete 
-ve vašem kódu použít části jiných pod GPL vydaných programů od 
jiných autorů,
-nemůžete pro ně výjimku přidat. Museli byste získat
-souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
-
-<p>
-Když program pak budou modifikovat ostatní, nemají žádnou povinnost
-učinit tu samou výjimku pro jejich kód -- je to jejich rozhodnutí.
-<p>
-Přidáním této výjimky se zbavíte právního problému, ale neučiníte
-nic pro vyřešení toho nejzávažnějšího problému používání 
nesvobodné
-knihovny: váš program nebude plně použitelný ve svobodném prostředí.
-Pokud určitá funkce vašeho programu závisí na nesvobodné knihovně,
-nebudeme moci tuto funkci ve svobodném světě používat. Jestli
-program závisí na nesvobodné knihovně úplně, nebude moci být součástí
-svobodného operačního systému, jako je GNU; stojí úplně za hranicemi
-svobodného světa.
+Přiložit licenci je důležité, aby každý, kdo získá kopii programu 
věděl,
+jaká jsou jeho práva.
 <p>
-Zvažte proto prosím: dokážete najít způsob, jak funkci implementovat
-bez použití této knihovny? Dokážete za tuto knihovnu napsat svobodnou
-náhradu?
-<p>
-Když je již program napsán s využitím nesvobodné knihovny,
-již je možná příliš pozdě měnit své rozhodnutí. Doporučujeme
-vám zveřejnit program tak, jak je, raději než nezveřejňovat
-ho vůbec. Prosíme vás ale, zmiňte v README, že má nevýhodu
-v potřebě nesvobodné knihobny a navrhněte, aby někdo program
-pozměnil tak, aby již nesvobodnou knihovnu nepotřeboval.
-<p>
-
-Také nám o této nesvobodné knihovně a jejích funkcích 
-prosím dejte vědět na <A
-HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>. 
-Můžeme doporučit lidem napsat svobodnou knihovnu s tou samou
-funkcí.
+Mohlo by vás lákat pokušení vložit místo licence pouze URL, které na ni
+odkazuje. Nemůžete si však být jisti, že to URL bude platné ještě za 
pět či
+deset let. Za dvacet let by už internetové adresy, jak je známe dnes, vůbec
+nemusely existovat.</p>
 <p>
+Jediný způsob, jak zajistit, že lidé, kteří mají kopie programu, budou 
mít
+vždy možnost licenci si prohlédnout, je přiložit ji k programu.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCHowIGetCopyright" NAME="HowIGetCopyright">
-Jak získám copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhatIfWorkIsShort" name="WhatIfWorkIsShort"> A co když
+program není o moc delší než sama licence?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Dle Bernské dohody je vše napsané automaticky copyrightováno
-kdykoliv to nabyde nějaké podoby. Nemusíte tedy pro ,,získání''
-copyrightu na vaši práci dělat vůbec nic -- pokud máte jistotu,
-že nemůže nikdo jiný prohlašovat, že práce je jeho.
-<p>
-Přesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad.
-V USA to pro vás bude berlička při jednání s porušovatelem
-vašeho copyrightu.
-<p>
-Situace, kdy by se mohl někdo jiný prohlašovat za vlastníka
-copyrightu, nastává, pokud jste zaměstnanec či student.
-Váš zaměstnavatel či škola by mohl tvrdit, že jste dělali práci
-pro ně a copyright tak patří jim. Zda by měli pravdu, to záleží
-na okolnostech jakými jsou zákony země, kde žijete, na vaší
-pracovní smlouvě a na typu práce, který děláte. Pokud máte nějaké
-pochybnosti, je nejlepší konzultovat to s právníkem.
-<p>
-Kdykoliv si myslíte, že váš zaměstnavatel či škola by mohla později
-vznášet takové nároky, můžete problém vyřešit tím, že
-získáte dokument o vzdání se copyrightu, podepsaný nějakým
-oprávněným vedoucím pracovníkem společnosti či školy.
-(Váš přímo nadřazený šéf či profesor většinou NENÍ k takovému
-úkonu oprávněn.)
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfSchool" NAME="WhatIfSchool">
-Co když bude má škola chtít zabudovat můj program do vlastního
-proprietárního produktu?
-</A></h4>
+Pokud je program tak krátký, můžete pro něj použít i jednoduchou licenci
+dovolující vše spíše než GNU GPL.
+</dd>
 
+<dt><b><a href="#TOCGPLOmitPreamble" name="GPLOmitPreamble"> Mohu z GPL 
vypustit
+předmluvu a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak 
ušetřil
+místo?</a></b></dt>
 <dd>
-Mnoho univerzit se dnes snaží vydělávat omezováním využití
-znalostí a informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování
-velmi blíží chování komerčních firem. (,,The Kept University'',
-Atlantic Monthly, duben 2000, poskytuje obecnou diskuzi tohoto
-problému a jeho následků.)
-<p>
-Pokud je možné, že by vaše škola mohla odmítnout vydat váš program
-jako svobodný software, nejlepší je řešit situaci co nejdříve.
-Čím lépe bude program pracovat, tím větší bude pokušení správců
-vzít vám jej a dokončit jej bez vás. V rannějších stádiích máte
-více šancí.
-<p>
-Doporučujeme vám, abyste s nimi promluvili, až bude program
-napůl hotov a řekli: ,,Když budete souhlasit s tím,
-že to vydám jako svobodný software, dokončím to.''
-Nemyslete si, že je to nějaké zastrašování. Abyste zvítězili,
-musíte mít odvahu říci: ,,Můj program bude mít svobodu,
-nebo nebude nikdy zrozen.''
+Předmluva a instrukce jsou nedílné součásti GNU GPL a nesmějí být
+vypuštěny. GNU GPL je ve skutečnosti copyrightována a její licence 
dovoluje
+pouze doslovné kopírování.
 <p>
+Předmluva a instrukce představují přibližně 5000 znaků, což je méně 
než 1/3
+celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy žádnou podstatnou 
změnu
+neudělá, pouze v případě, že je program velmi malý. V tomto případě 
pro něj
+můžete použít i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGPL" NAME="CouldYouHelpApplyGPL">
-Mohli byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhatIsCompatible" name="WhatIsCompatible"> Co to znamená,
+když se řekne, že dvě licence jsou „kompatibilní”?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Podívejte se na <A HREF="/licenses/gpl-howto.html">
-instrukce k GPL</A>.
+Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné části) do
+nějakého většího celku, potřebujeme povolení použít takto oba
+programy. Jestli to licence těchto dvou programů dovolují, pak jsou
+kompatibilní. Když neexistuje žádný způsob, jak zároveň naplnit 
požadavky
+obou licencí, potom jsou vzájemně nekompatibilní.
 <p>
+Pro určení kompatibility některých licencí může být podstatný 
způsob, jakým
+je jejich kombinace provedena. Například mohou dovolovat linkování dvou
+modulů dohromady, ale nemusí povolovat spojení jejich kódu do modulu
+jednoho.</p>
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGFDL"
- NAME="CouldYouHelpApplyGFDL">
-Mohli byste mi dát instrukce krok
-za krokem, jak aplikovat GFDL na manuál?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhatDoesCompatMean" name="WhatDoesCompatMean"> Co to
+znamená, když se řekne, že licence je „kompatibilní s 
GPL”?</a></b></dt>
 
 <dd>
-
-Podívejte se na konec GFDL samotné a na stránku <A
-HREF="/licenses/fdl-howto.html">instrukce k GFDL</A>.
+Znamená to, že tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní, že můžete
+kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem, zveřejněným pod GNU 
GPL v
+jednom velkém programu.
 <p>
+GPL povoluje takové kombinování za předpokladu, že je výsledný kód
+licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní, pokud toto také
+dovoluje.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCHeardOtherLicense" NAME="HeardOtherLicense">
-Slyšel
-jsem, že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí,
-je to možné?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCFSWithNFLibs" name="FSWithNFLibs"> Mohu napsat svobodný
+software, který používá nesvobodné knihovny?</a></b></dt>
 
 <dd>
-GNU GPL nedovoluje uživatelům připojovat k programu jiné licence.
-Vlastník copyrightu ale mohl program vydat paralelně pod několika
-různými licencemi. Jedna z nich může být GNU GPL.
+Pokud to uděláte, váš program nebude plně použitelný ve svobodném
+prostředí. Pokud určitá funkce vašeho programu závisí na nesvobodné
+knihovně, nebudeme moci tuto funkci ve svobodném světě používat. Jestli
+program závisí na nesvobodné knihovně úplně, nebude moci být součástí
+svobodného operačního systému, jako je GNU; stojí úplně za hranicemi
+svobodného světa.
 <p>
-Licence, která se vyskytuje u vaší kopie, za předpokladu,
-že ji tam umístil vlastník copyrightu a že jste získal/a
-kopii legitimně, je tou licencí, která se na ni vztahuje.
+Zvažte proto prosím: dokážete najít způsob, jak funkci implementovat bez
+použití této knihovny? Dokážete za tuto knihovnu napsat svobodnou 
náhradu?</p>
 <p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" NAME="ReleaseUnderGPLAndNF">
-Rád
-bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych
-ten samý kód použít i v nesvobodných programech.
-</a></h4>
+Když je již program napsán s využitím nesvobodné knihovny, již je 
možná
+příliš pozdě měnit své rozhodnutí. Doporučujeme vám zveřejnit 
program tak,
+jak je, raději než nezveřejňovat ho vůbec. Prosíme vás ale, zmiňte v 
README,
+že má nevýhodu v potřebě nesvobodné knihobny a navrhněte, aby někdo 
program
+pozměnil tak, aby již nesvobodnou knihovnu nepotřeboval.</p>
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLIncompatibleLibs" name="GPLIncompatibleLibs"> S jakými
+právními problémy se setkám, pokud použiji GPL-nekompatibilní knihovnu s 
GPL
+software?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vydat nesvobodný program je vždy eticky špatné, ale právně
-neexistuje žádná překážka v tom, abyste tak učinil/a. Pokud jste
-vlastníkem copyrightu na kód, můžete jej vydat v různých
-datech v několika různých ne-exkluzivních licencích.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDeveloperViolate" NAME="DeveloperViolate">
-Je vývojář programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo
-by být chování tohoto vývojáře za nějakých okolností
-porušením GPL?
-</A></h4>
+Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku v GPL:
+<blockquote><p>
+   However, as a special exception, the source code distributed need not
+include anything that is normally distributed (in either source or binary
+form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
+operating system on which the executable runs, unless that component itself
+accompanies the executable.
+</p></blockquote>
+<p>
+potom nemusíte udělat nic zvláštního, abyste je mohli použít. Jinak 
řečeno,
+pokud knihovny, které potřebujete, pocházejí z větší části 
proprietárního
+operačního systému, GPL říká, že je lidé mohou linkovat s vaším 
programem.
+</p><p>    
+Pokud chcete linkovat program proti knihovně nepodléhající této výjimce, 
je
+třeba přidat vaši vlastní výjimku, zcela mimo GPL. Tato poznámka ke
+copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování s programem FOO:</p>
 
-<dd>
-Striktně řečeno, GPL je licence od vývojáře, aby mohli ostatní
-program používat, distribuovat a měnit. Vývojář sám jí není
-omezen, takže ať bude vývojář dělat cokoliv, nebude to ,,porušení''
-GPL.
-<p>
-Na druhé straně, když bude vývojář dělat něco, co by bylo porušením
-licence, pokud by to dělal někdo jiný, nejspíš ztratí své morální
-postavení v komunitě.
-<p>
+<blockquote><p>   
+  Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;
+</p><p>
+  This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
+under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
+Software Foundation; either version&nbsp;2 of the License, or (at your option)
+any later version.
+</p><p>
+  This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
+more details.
+</p><p>
+  You should have received a copy of the GNU General Public License along 
with
+this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
+Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
+</p>
+<p>Linking ABC statically or dynamically with other modules is making a
+combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of the GNU
+General Public License cover the whole combination.</p>
+
+<p>In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give you
+permission to combine ABC program with free software programs or libraries
+that are released under the GNU LGPL and with code included in the standard
+release of DEF under the XYZ license (or modified versions of such code,
+with unchanged license). You may copy and distribute such a system
+following the terms of the GNU GPL for ABC and the licenses of the other
+code concerned, provided that you include the source code of that other code
+when and as the GNU GPL requires distribution of source code.</p>
+
+<p>Note that people who make modified versions of ABC are not obligated to
+grant this special exception for their modified versions; it is their choice
+whether to do so. The GNU General Public License gives permission to
+release a modified version without this exception; this exception also makes
+it possible to release a modified version which carries forward this
+exception.</p>
+
+</blockquote>
+<p>
+Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu. Pokud jste
+autorem celého programu vy, potom za předpokladu, že si váš 
zaměstnavatel či
+vaše škola nedělají nároky na copyright, jste jeho majitelem – tudíž 
smíte
+výjimku přidat. Pokud však chcete ve vašem kódu použít části jiných 
pod GPL
+vydaných programů od jiných autorů, nemůžete pro ně výjimku přidat. 
Museli
+byste získat souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
+</p><p>
+Když program pak budou modifikovat ostatní, nemají žádnou povinnost 
učinit
+tu samou výjimku pro jejich kód – je to jejich rozhodnutí.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCHowIGetCopyright" name="HowIGetCopyright"> Jak získám
+copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Dle Bernské dohody je vše napsané automaticky copyrightováno kdykoliv to
+nabyde nějaké podoby. Nemusíte tedy pro „získání” copyrightu na 
vaši práci
+dělat vůbec nic – pokud máte jistotu, že nemůže nikdo jiný 
prohlašovat, že
+práce je jeho.
+<p>
+Přesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad. V USA to pro 
vás
+bude berlička při jednání s porušovatelem vašeho copyrightu.</p>
+<p>
+Situace, kdy by se mohl někdo jiný prohlašovat za vlastníka copyrightu,
+nastává, pokud jste zaměstnanec či student. Váš zaměstnavatel či 
Å¡kola by
+mohl tvrdit, že jste dělali práci pro ně a copyright tak patří jim. Zda 
by
+měli pravdu, to záleží na okolnostech jakými jsou zákony země, kde 
žijete,
+na vaší pracovní smlouvě a na typu práce, který děláte. Pokud máte 
nějaké
+pochybnosti, je nejlepší konzultovat to s právníkem.</p>
+<p>
+Kdykoliv si myslíte, že váš zaměstnavatel či škola by mohla později 
vznášet
+takové nároky, můžete problém vyřešit tím, že získáte dokument o 
vzdání se
+copyrightu, podepsaný nějakým oprávněným vedoucím pracovníkem 
společnosti či
+školy. (Váš přímo nadřazený šéf či profesor většinou NENÍ k 
takovému úkonu
+oprávněn.)
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWhatIfSchool" name="WhatIfSchool"> Co když bude má škola
+chtít zabudovat můj program do vlastního proprietárního 
produktu?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Mnoho univerzit se dnes snaží vydělávat omezováním využití znalostí a
+informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování velmi blíží 
chování
+komerčních firem. („The Kept University”, Atlantic Monthly, duben 2000,
+poskytuje obecnou diskuzi tohoto problému a jeho následků.)
+<p>
+Pokud je možné, že by vaše škola mohla odmítnout vydat váš program jako
+svobodný software, nejlepší je řešit situaci co nejdříve. Čím lépe 
bude
+program pracovat, tím větší bude pokušení správců vzít vám jej a 
dokončit
+jej bez vás. V rannějších stádiích máte více šancí.</p>
+<p>
+Doporučujeme vám, abyste s nimi promluvili, až bude program napůl hotov a
+řekli: „Když budete souhlasit s tím, že to vydám jako svobodný 
software,
+dokončím to.” Nemyslete si, že je to nějaké zastrašování. Abyste 
zvítězili,
+musíte mít odvahu říci: „Můj program bude mít svobodu, nebo nebude 
nikdy
+zrozen.”
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCCouldYouHelpApplyGPL" name="CouldYouHelpApplyGPL"> Mohli
+byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj
+program?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Podívejte se na <a href="/licenses/gpl-howto.html"> instrukce k GPL</a>.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCHeardOtherLicense" name="HeardOtherLicense"> Slyšel jsem, 
že
+někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí, je to
+možné?</a></b></dt>
+
+<dd>
+GNU GPL nedovoluje uživatelům připojovat k programu jiné licence. Vlastník
+copyrightu ale mohl program vydat paralelně pod několika různými
+licencemi. Jedna z nich může být GNU GPL.
+<p>
+Licence, která se vyskytuje u vaší kopie, za předpokladu, že ji tam 
umístil
+vlastník copyrightu a že jste získal/a kopii legitimně, je tou licencí,
+která se na ni vztahuje.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" name="ReleaseUnderGPLAndNF"> Rád 
bych
+vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych ten samý kód
+použít i v nesvobodných programech.</a></b></dt>
+
+<dd>
+Vydat nesvobodný program je vždy eticky špatné, ale právně neexistuje 
žádná
+překážka v tom, abyste tak učinil/a. Pokud jste vlastníkem copyrightu na
+kód, můžete jej vydat v různých datech v několika různých 
ne-exkluzivních
+licencích.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCDeveloperViolate" name="DeveloperViolate"> Je vývojář
+programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo by být chování tohoto
+vývojáře za nějakých okolností porušením GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Striktně řečeno, GPL je licence od vývojáře, aby mohli ostatní program
+používat, distribuovat a měnit. Vývojář sám jí není omezen, takže 
ať bude
+vývojář dělat cokoliv, nebude to „porušení” GPL.
+<p>
+Na druhé straně, když bude vývojář dělat něco, co by bylo porušením 
licence,
+pokud by to dělal někdo jiný, nejspíš ztratí své morální postavení v
+komunitě.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCCanDeveloperThirdParty" name="CanDeveloperThirdParty"> 
Může
+vývojář programu, který již byl distribuován pod GPL, licencovat později
+tento program nějaké další straně k exkluzivnímu 
užívání?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ne, protože veřejnost již má právo program užívat pod GPL a tohoto 
práva
+nemůže být zbavena.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCCanIUseGPLToolsForNF" name="CanIUseGPLToolsForNF"> Mohu
+používat programy kryté GPL k vývoji nesvobodných programů? Mohu 
používat
+nástroje kryté GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy
+zkompiloval?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ano, protože copyright na editory a nástroje nepokrývá kód, který 
napíšete.
+<p>
+Některé programy z technických důvodů kopírují na výstup části samy 
sebe,
+například Bison kopíruje program standardního parseru do výstupního
+souboru. V takovém případě je tento zkopírovaný text ve výstupu krytý 
toutéž
+licencí, jako zdrojový kód. Část výstupu, odvozená od vstupu programu, 
dědí
+copyright vstupních dat.</p>
+<p>
+Co se ale týče Bisonu, ten může být užíván i k vývoji nesvobodných
+programů. Rozhodli jsme se explicitně povolit užívání standardního 
parseru
+ve výstupu Bisonu bez omezení. Takové rozhodnutí jsme učinili proto, že 
již
+existovaly jiné nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly použití 
pro
+nesvobodné programy.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCCanDeveloperThirdParty"
- NAME="CanDeveloperThirdParty">
-Může vývojář programu, který již
-byl distribuován pod GPL, licencovat později tento program
-nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCGPLFairUse" name="GPLFairUse"> Mám práva „fair use” 
při
+používání zdrojového kódu GPL programu?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ne, protože veřejnost již má právo program užívat
-pod GPL a tohoto práva nemůže být zbavena.
-<p>
+Ano, máte. „Fair use” je užití, které je dovoleno bez jakéhokoliv
+speciálního povolení. Protože pro takové užití nepotřebujete svolení
+vývojářů, můžete to udělat nezávisle na tom, co vývojáři říkají 
– ať již v
+licenci nebo někde jinde, ať již ta licence bude GPL nebo nějaká jiná
+licence svobodného software.
+<p>
+Přesto je ale třeba poznamenat, že neexistuje žádný mezinárodní 
princip fair
+use. Jaké všechny způsoby použití jsou považovány za „fair” se 
liší zemi od
+země.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLOutput" name="GPLOutput"> Existuje nějaký způsob, jak
+bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například pokud by můj program byl
+používán k vývoji designů hardware, mohl bych požadovat, aby tyto designy
+byly svobodné?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Obecně řečeno, toto je právně nemožné. Copyright vám nedává žádné 
právo
+rozhodovat o tom, co mohou lidé udělat s použitím vašeho programu ze 
svých
+dat. Pokud uživatel použije váš program ke konverzi vlastních dat, pak
+konvertovaná data patří jemu, ne vám. Ještě obecněji, pokud program 
nějakým
+způsobem zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zděděn z
+copyrightu vstupu, ze kterého byl generován.
+<p>
+Jediný případ, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright výstupu je ten, kdyby
+podstatné části výstupu byly kopírovány z textu vašeho programu. 
Například
+část programu Bison (podívejte se výše) by byla kryta GNU GPL, kdybychom
+neudělali v tomto speciálním případě výjimku.</p>
+<p>
+Mohl byste uměle donutit program kopírovat určitý text do výstupu, i 
kdyby k
+tomu technicky žádný důvod nebyl. Ale když tento zkopírovaný text 
neslouží k
+ničemu praktickému, uživatel by jej mohl jednoduše z výstupu vymazat a
+použít pouze ten zbytek. Potom by se nemusel řídit podmínkami redistribuce
+kopírovaného textu.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCCanIUseGPLToolsForNF"
- NAME="CanIUseGPLToolsForNF">
-Mohu používat programy kryté GPL
-k vývoji nesvobodných programů? Mohu používat nástroje kryté
-GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" name="WhatCaseIsOutputGPL"> V jakém
+případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano, protože copyright na editory a nástroje nepokrývá kód,
-který napíšete.
-<p>
-Některé programy z technických důvodů kopírují na výstup
-části samy sebe, například Bison kopíruje program standardního
-parseru do výstupního souboru. V takovém případě je tento zkopírovaný
-text ve výstupu krytý toutéž licencí, jako zdrojový kód. Část
-výstupu, odvozená od vstupu programu, dědí copyright vstupních
-dat.
-<p>
-Co se ale týče Bisonu, ten může být užíván i k vývoji
-nesvobodných programů. Rozhodli jsme se explicitně povolit
-užívání standardního parseru ve výstupu Bisonu bez omezení.
-Takové rozhodnutí jsme učinili proto, že již existovaly jiné
-nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly použití pro
-nesvobodné programy.
-<p>
+Pouze pokud program do výstupu kopíruje část sebe sama.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLFairUse" NAME="GPLFairUse">
-Mám práva ,,fair use'' při používání zdrojového kódu GPL programu?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Ano, máte. ,,Fair use'' je užití, které je dovoleno bez jakéhokoliv
-speciálního povolení. Protože pro takové užití nepotřebujete 
-svolení vývojářů, můžete to udělat nezávisle na tom, co vývojáři
-říkají -- ať již v licenci nebo někde jinde, ať již ta licence
-bude GPL nebo nějaká jiná licence svobodného software.
-<p>
-Přesto je ale třeba poznamenat, že neexistuje žádný mezinárodní
-princip fair use. Jaké všechny způsoby použití jsou považovány
-za ,,fair'' se liší zemi od země.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLOutput" NAME="GPLOutput">
-Existuje nějaký
-způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
-pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
-mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Obecně řečeno, toto je právně nemožné. Copyright
-vám nedává žádné právo rozhodovat o tom, co mohou lidé udělat
-s použitím vašeho programu ze svých dat. Pokud uživatel použije
-váš program ke konverzi vlastních dat, pak konvertovaná data
-patří jemu, ne vám. Ještě obecněji, pokud program nějakým způsobem
-zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zděděn
-z copyrightu vstupu, ze kterého byl generován.
-<p>
-Jediný případ, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright
-výstupu je ten, kdyby podstatné části výstupu byly kopírovány
-z textu vašeho programu. Například část programu Bison (podívejte
-se výše) by byla kryta GNU GPL, kdybychom neudělali v tomto speciálním
-případě výjimku.
-<p>
-Mohl byste uměle donutit program kopírovat určitý text
-do výstupu, i kdyby k tomu technicky žádný důvod nebyl. Ale když
-tento zkopírovaný text neslouží k ničemu praktickému, uživatel
-by jej mohl jednoduše z výstupu vymazat a použít pouze ten zbytek.
-Potom by se nemusel řídit podmínkami redistribuce kopírovaného
-textu.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" NAME="WhatCaseIsOutputGPL">
-V jakém případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCGPLModuleLicense" name="GPLModuleLicense"> Pokud do 
programu
+pod GPL přidám modul, musím pro něj použít také jako licenci 
GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Pouze pokud program do výstupu kopíruje část sebe sama.
+GPL říká, že celý kombinovaný program musí být také uvolněn pod GPL. 
Váš
+modul musí být tedy dostupný k užívání dle GPL.
 <p>
+Můžete však dát ještě nějaká další povolení k jeho používání. 
Pokud chcete,
+můžete vydat svůj program pod nějakou laxnější licencí, než je GPL, 
ale s ní
+kompatibilní. V <a href="/licenses/license-list.html">seznamu licencí</a> je
+částečný seznam licencí kompatibilních s GPL.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCIfLibraryIsGPL" name="IfLibraryIsGPL"> Pokud je knihovna
+zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že program, který ji 
používá,
+musí být taktéž pod GPL?</a></b></dt>
+
+<dd><p>Ano, protože program v okamžiku, kdy je spuštěn, zahrnuje i 
knihovnu.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" name="IfInterpreterIsGPL"> Je-li
+interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to, že programy
+napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí být vydány pod licencemi
+kompatibilními s GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ne. Interpretovaný
+program jsou pro interpretr pouze data, licence svobodného software jako
+GPL, založená na copyrightovém právu, nemůže omezovat na jaká data
+interpretr použijete. Můžete jej použít na jakákoliv data 
(interpretovaný
+program), jakým způsobem budete chtít, a na licencování těchto dat nejsou
+kladeny žádné požadavky.
+<p>Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb s dalšími 
prostředky
+(což jsou často, ale ne vždy, knihovny), interpretovaný program je 
vpodstatě
+linkován s těmito prostředky, které používá pomocí vazeb. Pokud jsou 
tedy
+tyto prostředky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být vydán pod
+nějakoku licencí s GPL kompatibilní. Příkladem je JNI nebo Java Native
+Interface: knihovny, ke kterým je takto přistupováno, jsou dynamicky
+linkovány s javovými programy, které je takto volají.</p>
+<p>
+Další podobný a velmi častý případ je poskytovat s interpreterem 
knihovny,
+které jsou sami o sobě interpretovány. Například Perl poskytuje perlové
+moduly a implementace Javy poskytuje javové třídy. Tyto knihovny a programy,
+které je volají jsou k sobě vždy dynamicky linkovány.</p>
+<p>
+Následek je, že pokud se rozhodnete použít GPL perlové moduly nebo javové
+třídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní s GPL, 
nezávisle
+na tom, jakou má licenci perlový či javový interpretr, na kterém tento
+kombinovaný perlový či javový program poběží.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWindowsRuntimeAndGPL" name="WindowsRuntimeAndGPL"> Píši
+aplikaci pro Windows s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a
+chci jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky linkovat s
+run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ano, protože run-time knihovna běžně doprovází překladač či 
interpreter,
+který používáte.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLModuleLicense" NAME="GPLModuleLicense">
-Pokud do programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít
-také jako licenci GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCOrigBSD" name="OrigBSD"> Proč je původní BSD licence
+nekompatibilní s GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-GPL říká, že celý kombinovaný program musí být také uvolněn pod GPL.
-Váš modul musí být tedy dostupný k užívání dle GPL.
+Protože obsahuje specifický požadavek, který v GPL není: konkrétně 
požadavek
+o oznámení změn programu. GPL říká:
+<pre>
+  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise
+  of the rights granted herein.
+</pre>
 <p>
-Můžete však dát ještě nějaká další povolení k jeho používání.
-Pokud chcete, můžete vydat svůj program pod nějakou laxnější
-licencí, než je GPL, ale s ní kompatibilní. V 
-<A HREF="/licenses/license-list.html">seznamu licencí</A> 
-je částečný seznam licencí kompatibilních s GPL.
+Ten článek o oznamování změn je právě takovým dalším omezením, a 
proto je
+nekompatibilní s GPL.</p>
 <p>
+Revidovaná BSD licence již tuto klauzuli neobsahuje a tím je tento problém
+vyřešen.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCIfLibraryIsGPL" NAME="IfLibraryIsGPL">
-Pokud
-je knihovna zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že
-program, který ji používá, musí být taktéž pod GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCGPLAndPlugins" name="GPLAndPlugins"> Pokud program
+zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
+těchto pluginů?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano, protože program v okamžiku, kdy je spuštěn, zahrnuje i knihovnu.
-<p>
+  To záleží na způsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program 
k jejich
+vyvolání používá fork a exec, potom jsou to oddělené programy a licence
+hlavního programu je nijak neovlivňuje.
 
-<dt><h4><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" name="IfInterpreterIsGPL">
-Je-li
- interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
- že programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
- být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?
-</a></h4>
+<p>Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně volají 
své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme, že dohromady 
tvoří jediný program. V takovém případě pak musí být s pluginy 
nakládáno jako s rozšířením původního programu. To znamená, že 
musejí být vydány pod GPL nebo nějakou jinou svobodnou GPL-kompatibilní 
licencí.</p>
 
-<dd>
+<p> Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním je omezena
+pouze na vyvolání hlavní funkce, předání určitých parametrů a 
čekání na
+výsledek, potom se jedná o případ, který stojí někde na pomezí.</p>
 
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ne.
-Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, licence
-svobodného software jako GPL, založená na copyrightovém právu,
-nemůže omezovat na jaká data interpretr použijete.
-Můžete jej použít na jakákoliv data (interpretovaný program),
-jakým způsobem budete chtít, a na licencování těchto dat
-nejsou kladeny žádné požadavky.
+</dd>
 
-<p>
-Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb
-s dalšími prostředky (což jsou často, ale ne vždy, knihovny),
-interpretovaný program je vpodstatě linkován s těmito
-prostředky, které používá pomocí vazeb. Pokud jsou tedy tyto 
-prostředky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být
-vydán pod nějakoku licencí s GPL kompatibilní.
-Příkladem je JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
-je takto přistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
-programy, které je takto volají. 
-<p>
-Další podobný a velmi častý případ je poskytovat s interpreterem
-knihovny, které jsou sami o sobě interpretovány. Například
-Perl poskytuje perlové moduly a implementace Javy poskytuje
-javové třídy. Tyto knihovny a programy, které je volají
-jsou k sobě vždy dynamicky linkovány.
-<p>
-Následek je, že pokud se rozhodnete použít GPL perlové moduly
-nebo javové třídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní
-s GPL, nezávisle na tom, jakou má licenci perlový či javový interpretr,
-na kterém tento kombinovaný perlový či javový program poběží.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWindowsRuntimeAndGPL"
- NAME="WindowsRuntimeAndGPL">
-Píši aplikaci pro Windows
-s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
-jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky
-linkovat s run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCGPLPluginsInNF" name="GPLPluginsInNF"> Mohu použít GPL na
+plugin pro nějaký nesvobodný program?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano, protože run-time knihovna běžně doprovází překladač či
-interpreter, který používáte.
-<p>
+  Pokud program k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to 
oddělené programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje. V 
takovém případě tedy na plugin můžete použít GPL a nesetkáte se s 
žádnými dalšími požadavky.
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCOrigBSD" NAME="OrigBSD">
-Proč je původní BSD licence nekompatibilní s GPL?
-</A></h4>
+<p>Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně volají 
své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme, že dohromady 
tvoří jediný program. V takovém případě pak musí být s pluginem 
nakládáno jako s rozšířením původního programu. To znamená, že 
linkování programu krytého GPL s hlavním programem by bylo porušením GPL. 
Situaci však můžete vyřešit tím, že k licenci vašeho programu dodáte 
výjimku, která dovoluje jeho využití v kombinaci s nesvobodným hlavním 
programem.</p>
 
-<dd>
-Protože obsahuje specifický požadavek, který v GPL není:
-konkrétně požadavek o oznámení změn programu. GPL říká:
-<p>
-<!-- citace, neprekladat -->
-<pre>
-  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise
-  of the rights granted herein.
-</pre>
-<!-- konec citace -->
-<p>
-Ten článek o oznamování změn je právě takovým dalším omezením, a 
proto je
-nekompatibilní s GPL.
-<p>
-Revidovaná BSD licence již tuto klauzuli neobsahuje a tím
-je tento problém vyřešen.
-<p>
+<p>Chcete-li se dozvědět více detailů, podívejte se otázku <a
+href="#WritingFSWithNFLibs">Píši svobodný software, který používá 
nesvobodné
+knihovny</a>.</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLAndPlugins" NAME="GPLAndPlugins">
-Pokud program
-zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
-těchto pluginů?
-</A></h4>
-
-<dd>
-To záleží na způsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program
-k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to oddělené
-programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje.
-<p>
-Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně
-volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
-že dohromady tvoří jediný program. V takovém případě pak musí
-být s pluginy nakládáno jako s rozšířením původního programu.
-To znamená, že musejí být vydány pod GPL nebo nějakou
-jinou svobodnou GPL-kompatibilní licencí.
-<p>
-Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním
-je omezena pouze na vyvolání hlavní funkce, předání určitých
-parametrů a čekání na výsledek, potom se jedná o případ, který
-stojí někde na pomezí.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLPluginsInNF" NAME="GPLPluginsInNF">
-Mohu použít GPL na plugin pro nějaký nesvobodný program?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Pokud program k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to 
oddělené
-programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje. V takovém
-případě tedy na plugin můžete použít GPL a nesetkáte se s žádnými
-dalšími požadavky.
-<p>
-Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně
-volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
-že dohromady tvoří jediný program. V takovém případě pak musí
-být s pluginem nakládáno jako s rozšířením původního programu.
-To znamená, že linkování programu krytého GPL s hlavním programem
-by bylo porušením GPL. Situaci však můžete vyřešit tím, 
-že k licenci vašeho programu dodáte výjimku, která dovoluje
-jeho využití v kombinaci s nesvobodným hlavním programem.
-<p>
-Chcete-li se dozvědět více detailů, podívejte se na výše uvedenou 
otázku, 
-která začíná ,,Píši svobodný program, který využívá nesvobodnou
-knihovnu.''
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCLinkingWithGPL" NAME="LinkingWithGPL">
-Vy jste
-vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
-a vytvořil tak proprietární program. Znamená linkování s vaším
-programem, že i můj program musí být pod GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCLinkingWithGPL" name="LinkingWithGPL"> Vy jste vydali pod
+GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem a vytvořil tak
+proprietární program. Znamená linkování s vaším programem, že i můj 
program
+musí být pod GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Ano.
-<p>
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCSwitchToLGPL" NAME="SwitchToLGPL">
-Jestli ano,
-existuje nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu
-pod Lesser GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCSwitchToLGPL" name="SwitchToLGPL"> Jestli ano, existuje
+nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu pod Lesser
+GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-
-Můžete se zeptat, ale většina autorů bude neústupná
-a řekne vám ne. Myšlenka GPL je ta, že pokud chcete
-ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i váš program
-být svobodným software. Důvodem je snaha vyvinout na vás
-tlak, abyste svůj program uvolnili způsobem, který
-z něj činí součást naší komunity.
+Můžete se zeptat, ale většina autorů bude neústupná a řekne vám ne. 
Myšlenka
+GPL je ta, že pokud chcete ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i 
váš
+program být svobodným software. Důvodem je snaha vyvinout na vás tlak,
+abyste svůj program uvolnili způsobem, který z něj činí součást naší
+komunity.
 <p>
 Vždy máte legální alternativu náš kód nepoužít.
-<p>
+</p></dd>
 
-<dt><h4><a href="#TOCLinkingOverControlledInterface"
- name="LinkingOverControlledInterface">
-Jak mohu dovolit
-likování proprietárních programů s mou GPL-knihovnou
-pouze přes kontrolované rozhraní?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCLinkingOverControlledInterface"
+name="LinkingOverControlledInterface"> Jak mohu dovolit likování
+proprietárních programů s mou GPL-knihovnou pouze přes kontrolované
+rozhraní?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Do každého souboru na konec licenčního upozornění 
-o distribuci pod GNU GPL přidejte tento text:
-
-<p>
-<!-- citace licence, neprekladat -->
+Do každého souboru na konec licenčního upozornění o distribuci pod GNU 
GPL
+přidejte tento text:
 <pre>
-  Linking FOO statically or dynamically with other modules is making a
-  combined work based on FOO. Thus, the terms and conditions of the GNU
-  General Public License cover the whole combination.
-
-  As a special exception, the copyright holders of FOO give you
-  permission to link FOO with independent modules that communicate with
-  FOO solely through the FOOBAR interface, regardless of the license
-  terms of these independent modules, and to copy and distribute the
-  resulting combined work under terms of your choice, provided that
-  every copy of the combined work is accompanied by a complete copy of
-  the source code of FOO (the version of FOO used to produce the
-  combined work), being distributed under the terms of the GNU General
-  Public License plus this exception. An independent module is a module
-  which is not derived from or based on FOO.
-
-  Note that people who make modified versions of FOO are not obligated
-  to grant this special exception for their modified versions; it is
-  their choice whether to do so. The GNU General Public License gives
-  permission to release a modified version without this exception; this
-  exception also makes it possible to release a modified version which
-  carries forward this exception.
+
+Linking ABC statically or dynamically with other modules is making
+a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of
+the GNU General Public License cover the whole combination.
+
+In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give
+you permission to combine ABC program with free software programs or
+libraries that are released under the GNU LGPL and with independent
+modules that communicate with ABC solely through the ABCDEF interface.
+You may copy and distribute such a system following the terms of the
+GNU GPL for ABC and the licenses of the other code concerned, provided
+that you include the source code of that other code when and as the
+GNU GPL requires distribution of source code.
+
+Note that people who make modified versions of ABC are not obligated
+to grant this special exception for their modified versions; it is
+their choice whether to do so. The GNU General Public License gives
+permission to release a modified version without this exception; this
+exception also makes it possible to release a modified version which
+carries forward this exception.
+
 </pre>
-<!-- konec citace -->
 <p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCManyDifferentLicenses"
- NAME="ManyDifferentLicenses">
-Napsal jsem aplikaci, která
- linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
- velmi zmatený/á, protože nevím, jaké licenční požadavky jsou
- kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké
- licence mám použít?
-</A></h4>
+Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu. Pokud jste
+autorem celého programu vy, potom za předpokladu, že si váš 
zaměstnavatel či
+vaše škola nedělají nároky na copyright, jste jeho majitelem – tudíž 
smíte
+výjimku přidat. Pokud však chcete ve vašem kódu použít části jiných 
pod GPL
+vydaných programů od jiných autorů, nemůžete pro ně výjimku přidat. 
Museli
+byste získat souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCManyDifferentLicenses" name="ManyDifferentLicenses"> Napsal
+jsem aplikaci, která linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s
+rozdílnými licencemi. Jsem velmi zmatený/á, protože nevím, jaké 
licenční
+požadavky jsou kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké 
licence
+mám použít?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, potřebovali bychom vidět seznam
-jednotlivých částí, které váš program používá, licence těchto 
komponent
-a stručný (několikavětný) popisek, jak vaše knihovna používá tyto
+jednotlivých částí, které váš program používá, licence těchto 
komponent a
+stručný (několikavětný) popisek, jak vaše knihovna používá tyto
 componenty. Například:
-<P>
-<UL>
- <LI>Aby můj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO,
-   která je dostupná pod GNU Lesser GPL.
- <LI>Můj software provádí ke spuštění programu BAR systémová volání 
-(pomocí příkazové řádky, kterou jsem vytvořil). BAR je licencován 
,,pod GPL
- s výjimkou povolující linkování s programem QUUX''.
-</UL>
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCMereAggregation" NAME="MereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
-do jednoho programu?''
-</A></h4>
-
-<dd>
-Pouhé seskupování dvou programů znamená nahrát je vedle sebe
-na to samé CD-ROM či na jeden pevný disk. Tento termín používáme
-v případě, že se jedná o samostatné programy, ne součásti jednoho
-většího programu. V tomto případě, pokud je jeden z nich kryt
-GPL, na ten druhý to nemá žádný dopad.
-<p>
-Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, že
-tvoří jeden jediný program. Když je jedna z částí krytá GPL,
-celá kombinace musí být také vydána pod GPL. Pokud to nemůžete
-nebo nechcete takto udělat, nesmíte je kombinovat.
-<p>
-Co znamená kombinovat dvě části v jeden program? Toto je právní
-otázka, kterou s konečnou platností rozhodnou až soudcové. My věříme,
-že správné kritérium záleží jak na způsobu komunikace (exec, roury,
-rpc, volání funkcí ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na
-sémantice komunikace (jaký druh informací je vyměňován).
-<p>
-Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru,
-je jisté, že jsou kombinovány v jeden program. Pokud jsou
-moduly navrženy tak, aby běžely slinkované v jednom adresním
-prostoru, téměř jistě to znamená, že jsou zkombinované v jeden
-program.
-<p>
-Na druhou stranu roury, sokety a parametry příkazové řádky
-jsou komunikační mechanismy, které se normálně používají
-mezi dvěma oddělenými programy. Pokud je ale sémantika
-komunikace dostatečně důvěrná, jsou vyměňovány kompletní
-interní datové struktury, i toto by mohlo být základem
+<ul>
+<li>Aby můj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO, která 
je
+dostupná pod GNU Lesser GPL.</li>
+
+<li>Můj software provádí ke spuštění programu BAR systémová volání 
(pomocí
+příkazové řádky, kterou jsem vytvořil). BAR je licencován „pod GPL s
+výjimkou povolující linkování s programem QUUX”.</li>
+
+</ul>
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCMereAggregation" name="MereAggregation"> Jaký je rozdíl 
mezi
+„pouhým seskupováním” a „kombinováním dvou modulů do jednoho
+programu?”</a></b></dt>
+
+<dd>
+Pouhé seskupování dvou programů znamená nahrát je vedle sebe na to samé
+CD-ROM či na jeden pevný disk. Tento termín používáme v případě, že 
se jedná
+o samostatné programy, ne součásti jednoho většího programu. V tomto
+případě, pokud je jeden z nich kryt GPL, na ten druhý to nemá žádný 
dopad.
+<p>
+Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, že tvoří jeden
+jediný program. Když je jedna z částí krytá GPL, celá kombinace musí 
být
+také vydána pod GPL. Pokud to nemůžete nebo nechcete takto udělat, 
nesmíte
+je kombinovat.</p>
+<p>
+Co znamená kombinovat dvě části v jeden program? Toto je právní otázka,
+kterou s konečnou platností rozhodnou až soudcové. My věříme, že 
správné
+kritérium záleží jak na způsobu komunikace (exec, roury, rpc, volání 
funkcí
+ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na sémantice komunikace (jaký druh
+informací je vyměňován).</p>
+<p>
+Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru, je jisté, že jsou
+kombinovány v jeden program. Pokud jsou moduly navrženy tak, aby běžely
+slinkované v jednom adresním prostoru, téměř jistě to znamená, že jsou
+zkombinované v jeden program.</p>
+<p>
+Na druhou stranu roury, sokety a parametry příkazové řádky jsou 
komunikační
+mechanismy, které se normálně používají mezi dvěma oddělenými
+programy. Pokud je ale sémantika komunikace dostatečně důvěrná, jsou
+vyměňovány kompletní interní datové struktury, i toto by mohlo být 
základem
 pro považování programu za jeden velký celek.
-<p>
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCAssignCopyright" NAME="AssignCopyright">
-Proč
-FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
-převedení copyrightu na ni? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Naši právníci nám řekli, že pokud chceme být u soudu
-<A HREF="/licenses/why-assign.html">v nejlepší pozici k vynucení
-GPL</A> proti narušitelům, měli bychom udržovat copyrightový
-statut programu co nejjednodušší. Děláme to tak, že požádáme
-každého přispěvatele, aby buď převedl copyright na své vylepšení
-k FSF, nebo aby jej dal do public domain.
-<p>
-Také žádáme přispěvatele, aby si od svých zaměstnavatelů (pokud
-nějaké mají) vyžádali dokument o zřeknutí se copyrightu,
-abychom si mohli být jisti, že si tito zaměstnavatelé nebudou
-později dělat nárok na copyright těchto příspěvků.
-<p>
-
-Kdyby ale všichni přispěvatelé dali svůj kód do public
-domain, nebyl by žádný copyright, kterým vynucovat GPL.
-Proto lidem doporučujeme, aby nám copyright na velké části
-kódu přiřazovali a do public domain dávali jen malé změny.
-
-<p>
-
-Pokud se chcete snažit zabezpečit si možnost vynucování GPL
-na váš program, měli byste také zavést podobná pravidla.
-Pro více informací prosím kontaktujte <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLCommercially" NAME="GPLCommercially">
-Pokud používám nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL,
-smím jej modifikovat, vytvořit tak nový program, a ten pak
-komerčně prodávat?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Smíte komerčně prodávat kopie nového modifikovaného programu,
-ale pouze pod podmínkami GNU GPL. Například tedy musíte zpřístupnit
-uživatelům zdrojový program a musíte jim povolit jej modifikovat
-a redistribuovat tak, jak je to popsáno v GPL.
-<p>
-Tyto požadavky jsou podmínky pro vložení kódu krytého
-GPL do vašeho vlastního programu.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCUseGCC" NAME="UseGCC">
-Pokud používám
-programovací jazyk C nebo C++ a kompiluji jej GCC, musím
-software, který napíši, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Používání GCC neklade na licenci vašeho programu žádné požadavky.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLOtherThanSoftware"
-NAME="GPLOtherThanSoftware">
-Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
-</A></h4>
-
-<dd>
-GPL můžete použít na jakýkoliv druh práce, u kterého
-je jasné, co to je zdrojový kód vašeho díla. GPL jej definuje
-jako formu práce, ve které se dají nejlépe dělat změny.
-<p>
-Pro manuály, učebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce,
-která je určena k výuce, doporučujeme používat řaději GFDL.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCConsider" NAME="Consider">
-Vezměme tuto situaci:
-<UL>
-<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
-<LI>Y přispívá k vývoji verze V2 změnami a novým kódem,
-   který je založen na V1.
-<LI>X chce zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci.  
-</UL>
-Potřebuje X povolení od Y?
-</A></h4>
-
-<dd> 
-Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, protože ji založil
-na X-ově verzi V1. Není žádný důvod, aby Y musel souhlasit
-s nějakou jinou licencí pro svůj kód. Proto potřebuje
-X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod nějakou jinou licencí.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLInProprietarySystem"
- NAME="GPLInProprietarySystem">
-Chtěl bych použít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Nemůžete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem.
-Cílem GPL je zajistit pro každého svobodu kopírovat,
-redistribuovat, pochopit a modifikovat program. Pokud byste
-mohl zakomponovat program krytý GPL do nesvobodného systému,
-mělo by to za následek, že i tento program krytý GPL by byl
-nesvobodný.
-<p>
-Systém zahrnující program krytý pod GPL je rozšířená verze
-tohoto programu. GPL říká, že jakákoliv rozšířená verze programu
-musí být také krytá pod GPL, pokud je někdy vydána. Takový požadavek
-klademe ze dvou důvodů: abychom zajistili, že uživatelé, kteří
-získají software, získají také svobody, které by měli mít, a abychom
-lidi povzbudili k tomu, aby nám vraceli vylepšení, která udělají.
-<p>
-Na druhé straně často můžete distribuovat program krytý GPL
-vedle vašeho proprietárního systému. Abyste to mohli udělat, musíte
-zajistit, aby svobodné a nesvobodné programy komunikovaly
-na dlouhé lokte, aby nebyly spojeny dohromady tak, že
-by vpodstatě tvořily jediný program.
-<p>
-Rozdíl mezi tímto a ,,spojením'' software krytého pod GPL
-s nesvobodným software je jednak otázkou podstaty a jednak
-otázkou formy. Část týkající se podstaty je tato: pokud
-jsou dva programy zkombinované tak, že se stávají dvěmi
-částmi jednoho programu, nemůžete s nimi jednat jako
-s oddělenými programy. Proto musí GPL krýt celek.
-<p>
-Pokud jsou oba programy dobře oddělené, jako například
-kompiler a jádro či editor a shell, potom s nimi můžete nakládat
-jako s dvěma oddělenými programy -- musíte to ale dělat pořádně.
-Zde je jen problém formy: jak popíšete, co děláte. Proč se
-o toto staráme? Protože chceme zajistit, že uživatelé přesně chápou,
-které programy z kolekce mají svobodný statut krytý pod GPL.
-<p>
-Pokud bude někdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat
-je ,,součást'' systému, o kterém uživatelé vědí, že je částečně
-proprietární, pak by uživatelé mohli být v nejistotě ohledně jejich
-práv na programy pod GPL. Když ale vědí, že to, co obdrželi,
-je svobodný program plus vedle něj nějaký jiný, pak jsou jejich
-práva jasná.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCMoneyGuzzlerInc" NAME="MoneyGuzzlerInc">
-Chtěl bych
- modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
- pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód
- těchto knihoven, takže uživatel, který by chtěl změnit
- tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to
- GPL nepovoluje?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCAssignCopyright" name="AssignCopyright"> Proč FSF 
požaduje
+po přispěvatelích jí copyrightovaných programů převedení copyrightu na 
ni?
+Pokud jsem vlastníkem copyrightu na GPL program, měl bych to dělat také?
+Jestli ano, jak?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Naši právníci nám řekli, že pokud chceme být u soudu <a
+href="/licenses/why-assign.html">v nejlepší pozici k vynucení GPL</a> proti
+narušitelům, měli bychom udržovat copyrightový statut programu co
+nejjednodušší. Děláme to tak, že požádáme každého přispěvatele, 
aby buď
+převedl copyright na své vylepšení k FSF, nebo aby jej dal do public 
domain.
+<p>
+Také žádáme přispěvatele, aby si od svých zaměstnavatelů (pokud 
nějaké mají)
+vyžádali dokument o zřeknutí se copyrightu, abychom si mohli být jisti, 
že
+si tito zaměstnavatelé nebudou později dělat nárok na copyright těchto
+příspěvků.</p>
+<p>
+Kdyby ale všichni přispěvatelé dali svůj kód do public domain, nebyl by
+žádný copyright, kterým vynucovat GPL. Proto lidem doporučujeme, aby nám
+copyright na velké části kódu přiřazovali a do public domain dávali jen 
malé
+změny.</p>
+<p>
+Pokud se chcete snažit zabezpečit si možnost vynucování GPL na váš 
program,
+měli byste také zavést podobná pravidla. Pro více informací prosím
+kontaktujte <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLCommercially" name="GPLCommercially"> Pokud používám
+nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL, smím jej modifikovat,
+vytvořit tak nový program, a ten pak komerčně prodávat?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Smíte komerčně prodávat kopie nového modifikovaného programu, ale pouze 
pod
+podmínkami GNU GPL. Například tedy musíte zpřístupnit uživatelům 
zdrojový
+program a musíte jim povolit jej modifikovat a redistribuovat tak, jak je to
+popsáno v GPL.
+<p>
+Tyto požadavky jsou podmínky pro vložení kódu krytého GPL do vašeho
+vlastního programu.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLOtherThanSoftware" name="GPLOtherThanSoftware"> Mohu
+použít GPL i na něco jiného, než jen na software?</a></b></dt>
+
+<dd>
+GPL můžete použít na jakýkoliv druh práce, u kterého je jasné, co to je
+zdrojový kód vašeho díla. GPL jej definuje jako formu práce, ve které se
+dají nejlépe dělat změny.
+<p>
+Pro manuály, učebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce, která je určena k
+výuce, doporučujeme používat řaději GFDL.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCConsider" name="Consider"> Vezměme tuto situaci:
+(1)&nbsp;X vydává verzi V1 projektu pod GPL. (2)&nbsp;Y přispívá k 
vývoji
+verze V2 změnami a novým kódem, který je založen na V1. (3)&nbsp;X chce
+zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci. Potřebuje X povolení od Y?</a></b></dt>
+
+<dd> 
+Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, protože ji založil na X-ově
+verzi V1. Není žádný důvod, aby Y musel souhlasit s nějakou jinou 
licencí
+pro svůj kód. Proto potřebuje X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod
+nějakou jinou licencí.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLInProprietarySystem" name="GPLInProprietarySystem"> 
Chtěl
+bych použít software krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to
+udělat?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Nemůžete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem. Cílem GPL 
je
+zajistit pro každého svobodu kopírovat, redistribuovat, pochopit a
+modifikovat program. Pokud byste mohl zakomponovat program krytý GPL do
+nesvobodného systému, mělo by to za následek, že i tento program krytý 
GPL
+by byl nesvobodný.
+<p>
+Systém zahrnující program krytý pod GPL je rozšířená verze tohoto
+programu. GPL říká, že jakákoliv rozšířená verze programu musí být 
také
+krytá pod GPL, pokud je někdy vydána. Takový požadavek klademe ze dvou
+důvodů: abychom zajistili, že uživatelé, kteří získají software, 
získají
+také svobody, které by měli mít, a abychom lidi povzbudili k tomu, aby nám
+vraceli vylepšení, která udělají.</p>
+<p>
+Na druhé straně často můžete distribuovat program krytý GPL vedle vašeho
+proprietárního systému. Abyste to mohli udělat, musíte zajistit, aby
+svobodné a nesvobodné programy komunikovaly na dlouhé lokte, aby nebyly
+spojeny dohromady tak, že by vpodstatě tvořily jediný program.</p>
+<p>
+Rozdíl mezi tímto a „spojením” software krytého pod GPL s nesvobodným
+software je jednak otázkou podstaty a jednak otázkou formy. Část 
týkající se
+podstaty je tato: pokud jsou dva programy zkombinované tak, že se stávají
+dvěmi částmi jednoho programu, nemůžete s nimi jednat jako s oddělenými
+programy. Proto musí GPL krýt celek.</p>
+<p>
+Pokud jsou oba programy dobře oddělené, jako například kompiler a jádro 
či
+editor a shell, potom s nimi můžete nakládat jako s dvěma oddělenými
+programy – musíte to ale dělat pořádně. Zde je jen problém formy: jak
+popíšete, co děláte. Proč se o toto staráme? Protože chceme zajistit, 
že
+uživatelé přesně chápou, které programy z kolekce mají svobodný statut 
krytý
+pod GPL.</p>
+<p>
+Pokud bude někdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat je 
„součást”
+systému, o kterém uživatelé vědí, že je částečně proprietární, 
pak by
+uživatelé mohli být v nejistotě ohledně jejich práv na programy pod
+GPL. Když ale vědí, že to, co obdrželi, je svobodný program plus vedle 
něj
+nějaký jiný, pak jsou jejich práva jasná.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCMoneyGuzzlerInc" name="MoneyGuzzlerInc"> Chtěl bych
+modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami pro portování od
+Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód těchto knihoven, takže
+uživatel, který by chtěl změnit tyto verze, by musel získat tyto knihovny
+odděleně. Proč to GPL nepovoluje?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Pro to jsou dva důvody:
 <p>
 Ten první je obecný. Pokud bychom povolili firmě A vytvořit proprietární
-soubor a firmě B distribuci software krytého GPL a spojeného
-s tímto souborem, udělali bychom v GPL tak velkou díru, že by jí
-projel i náklaďák. Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom,
-aby neposkytly zdrojové kódy veškerých modifikací a rozšíření 
-software krytého GPL.
-<p>
-Jedním z našich hlavních cílů je poskytnout všem uživatelům přístup
-ke zdrojovému kódu, takže se takového následku samozřejmě chceme 
-vyvarovat.
-<p>
-Konkrétnější důvod spočívá v tom, že verze programů linkovaných 
-s knihovnami Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, 
-jak tento termín chápeme my. Neměly by úplný zdrojový kód, 
-který by uživatelům umožnil program měnit a a rekompilovat.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
- NAME="DistributeWithSourceOnInternet">
-Chci distribuovat binární
-verzi GPL programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel
-později posílat zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají,
-stačí umístit zdrojové kódy na internetový server?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Uvítáme, když zpřítupníte zdrojové kódy jakékoliv verze
-GPL programu přes anonymní FTP, ale to k naplnění sekce
-3 Všeobecné veřejné licence GNU nestačí.
-<p>
-Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout.
-Pokud může od vás nějaký konkrétní uživatel pohodlně získat 
zdrojový 
-kód přes anonymní FTP, dobře, splní to svůj úkol. Ale ne všichni jsou
-na síti. I zbytek uživatelů má stejné právo získat od vás zdrojový
-kód. Musíte tedy být připraven jim kód zaslat na disketě nebo
-na pásce poštou.
+soubor a firmě B distribuci software krytého GPL a spojeného s tímto
+souborem, udělali bychom v GPL tak velkou díru, že by jí projel i
+náklaďák. Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom, aby neposkytly 
zdrojové
+kódy veškerých modifikací a rozšíření software krytého GPL.</p>
+<p>
+Jedním z našich hlavních cílů je poskytnout všem uživatelům přístup 
ke
+zdrojovému kódu, takže se takového následku samozřejmě chceme 
vyvarovat.</p>
+<p>
+Konkrétnější důvod spočívá v tom, že verze programů linkovaných s 
knihovnami
+Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, jak tento termín chápeme
+my. Neměly by úplný zdrojový kód, který by uživatelům umožnil program 
měnit
+a a rekompilovat.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
+name="DistributeWithSourceOnInternet"> Pokud distribuuji binární soubory
+na fyzickém médiu bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy 
přes
+FTP místo zasílání poštou?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu, kdykoliv si jej 
někdo
+objedná. To znamená, zaslat jej poštou. Bude skvělé, pokud poskytnete 
lidem
+možnost zkopírovat si odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek k
+možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění sekce 3
+Všeobecné veřejné licence GNU nestačí.
+<p>
+Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout. 
Pokud
+může od vás nějaký konkrétní uživatel pohodlně získat zdrojový kód 
přes
+anonymní FTP, dobře, splní to svůj úkol. Ale ne všichni jsou na síti. I
+zbytek uživatelů má stejné právo získat od vás zdrojový kód. Musíte 
tedy být
+připraven jim kód zaslat na disketě nebo na pásce poštou.</p>
+<p>
+Pokud FTP přístup vyhovuje, možná si nikdo nezvolí objednat si kopii 
poštou
+a vy nebudete nikdy muset žádnou zasílat. To je dobré pro vás. Když se 
ale
+uživatel rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat.</p>
 <p>
 Nejsnazší je samozřejmě zaslat zdrojový kód rovnou s binární verzí.
-<p>
+</p>
+
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
- NAME="SourceAndBinaryOnDifferentSites">
-Mohu umístit binární
-soubory na svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?
-</A></h4>
-
-<dd>
-GPL říká, že musíte nabídnout přístup ke zdrojovým kódům 
-,,z téhož místa'', to znamená, vedle binárních souborů.
-Pokud však uzavřete s jiným serverem dohodu, že bude poskytovat
-potřebné zdrojové kódy, a umístíte vedle binárních souborů link
-nebo křížový odkaz na toto místo, myslíme, že to je dostatečné
-pro naplnění věty ,,z téhož místa.''
-<p>
-Povšimněte si ale, že nestačí najít nějaký jiný web, který náhodou
-má příslušné zdrojové kódy nyní také, a říci lidem, ať se 
podívají
-tam. Zítra by mohly být zdrojové kódy na tom webu již smazány,
-nebo jednoduše nahrazeny novější verzí toho samého programu.
-Tím byste se dostali do rozporu s požadavky GPL. Abyste vyvinuli
-rozumnou snahu být v souladu s těmito požadavky, musíte podepsat
-s druhým webem dohodu a tak zajistit, že zdrojové kódy tu budou
-tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDistributeExtendedBinary"
- NAME="DistributeExtendedBinary">
-Chci distribuovat rozšířenou
-verzi programu krytého pod GPL v binární formě. Stačí distribuovat
-pouze zdrojové kódy původní verze?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním souborům.
-Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat uživatelé
-identické binární soubory.
-<p>
-Jedna z částí myšlenek stojících za svobodným software je ta,
-že uživatelé by měli mít přístup ke zdrojovým kódům *programů,
-které používají*. Proto by při používání vaší verze měli mít 
zdrojové
-kódy této verze.
-<p>
-Vyšším úkolem GPL je budovat svobodný svět tím, že zajistí,
-aby vylepšení svobodných programů byla také svobodná. Kdykoliv
-vydáte vylepšenou verzi programu pod GPL, musíte tyto vylepšené
-zdrojové kódy vydat také pod GPL.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
- NAME="DistributingSourceIsInconvenient">
-Chci distribuovat
-binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódů
-bych se rád vyvaroval. Co kdybych uživatelům dal spolu s binárními
-soubory diffy zdrojových kódů oproti aktuální verzi dostupné
-z FSF a doporučil jim, ať základ získají odsud?
-</A></h4>
-
-<dd>
-To je dobře myšlený požadavek, ale tato metoda zprostředkování
-zdrojového kódu ve skutečnosti nefunguje.
-<p>
-Uživatel, který bude chtít získat zdrojové kódy třeba za rok
-již nemusí mít možnost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy.
-Můžeme již distribuovat novější verzi a ty samé diffy na ni
-pravděpodobně již nebudou fungovat.
-<p>
-Je tedy třeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy,
-ne pouze diffy.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCAnonFTPAndSendSource"
- NAME="AnonFTPAndSendSources">
-Chci zpřístupnit binární kódy
-přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
-kteří si je objednají.
-</A></h4>
-
-<dd>
-GPL trvá na tom, aby redistributoři binárních souborů
-bez zdrojových kódů poskytli psanou nabídku zaslat
-na požádání zdrojové kódy, protože to je jediný způsob,
-jak můžeme opravdu zajistit, že uživatelé zdrojové kódy
-dostanou.
-<p>
-Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory přes FTP, musíte
-spolu s nimi distribuovat i zdrojové kódy. To by neměl být problém.
-Když dokážete najít server, který bude distribuovat váš program,
-určitě můžete najít nějaký, který bude mít místo i pro zdrojové 
kódy.
-<p>
-Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí přesně odpovídat
-binární verzi. Konkrétně musíte zabezpečit, aby byly pro
-tu samou verzi programu -- ne starší ani novější.
-<p>
-Můžete zdrojové kódy zpřístupnit z různých strojů pod podmínkou,
-že je stejně snadné se k nim dostat, a za předpokladu, že vedle
-binární verze poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
- NAME="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
-Jak můžu zajistit,
-aby každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
-zdrojový kód?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Toto nemusíte zajišťovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborů
-také zdrojové kódy a uživatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít
-si, co chtějí, splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový
-kód stáhnout, je na uživateli.
-<p>
-Naše požadavky na redistribuci jsou zamýšleny tak, abychom
-zajistili každému uživateli možnost získat zdrojové kódy, 
-ne abychom jej nutili si je stáhnout, když nechtějí.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL"
- NAME="WhySomeGPLAndNotLGPL">
-Proč jsou některé knihovny kryty klasickou
-GPL a ne Lesser GPL?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Užití Lesser GPL pro nějakou konkrétní knihovnu znamená
-pro svobodný software ústup. Znamená to, že jsme částečně upustili
-od požadavku ochránit uživatelovy svobody a požadavku sdílet
-vše, co je vybudováno na software krytém GPL. To jsou samy o sobě
-změny k horšímu.
-<p>
-Občas je ale lokální ústup dobrou stategií. Někdy pomůže užití
-LGPL u knihovny jejímu většímu rozšíření a to jí zas přinese více
-vylepšení, lepší podporu svobodného software a podobně. To může
-být pro svobodný software přínosem, pokud se to bude dít ve velké
-míře. Ale bude to opravdu tak? O tom můžeme pouze spekulovat.
-<p>
-Bylo by hezké zkusit každou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL,
-podívat se, jestli to pomáhá, a případně přejít zpět na GPL.
-To ale není proveditelné. Jakmile jednou pro nějakou knihovnu
-použijeme LGPL, změnit to nazpět by bylo velmi obtížné.
-<p>
-Proto se rozhodujeme případ od případu, jakou licenci na knihovnu 
použít. 
-Zde je <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">
-dlouhé vysvětlování</A> toho, jak to posuzujeme.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWillYouMakeAnException"
- NAME="WillYouMakeAnException">
-Chtěli bychom používat určitý
-program GNU v našem projektu proprietárního software, ale
-nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu
-programu více uživatelů.
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
+name="SourceAndBinaryOnDifferentSites"> Mohu umístit binární soubory na 
svůj
+internetový server a zdrojový kód na jiný?</a></b></dt>
+
+<dd>
+GPL říká, že musíte nabídnout přístup ke zdrojovým kódům „z 
téhož místa”, to
+znamená, vedle binárních souborů. Pokud však uzavřete s jiným serverem
+dohodu, že bude poskytovat potřebné zdrojové kódy, a umístíte vedle
+binárních souborů link nebo křížový odkaz na toto místo, myslíme, že 
to je
+dostatečné pro naplnění věty „z téhož místa.”
+<p>
+Povšimněte si ale, že nestačí najít nějaký jiný web, který náhodou 
má
+příslušné zdrojové kódy nyní také, a říci lidem, ať se podívají 
tam. Zítra
+by mohly být zdrojové kódy na tom webu již smazány, nebo jednoduše 
nahrazeny
+novější verzí toho samého programu. Tím byste se dostali do rozporu s
+požadavky GPL. Abyste vyvinuli rozumnou snahu být v souladu s těmito
+požadavky, musíte podepsat s druhým webem dohodu a tak zajistit, že 
zdrojové
+kódy tu budou tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCDistributeExtendedBinary" name="DistributeExtendedBinary">
+Chci distribuovat rozšířenou verzi programu krytého pod GPL v binární
+formě. Stačí distribuovat pouze zdrojové kódy původní 
verze?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním
+souborům. Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat
+uživatelé identické binární soubory.
+<p>
+Jedna z částí myšlenek stojících za svobodným software je ta, že 
uživatelé
+by měli mít přístup ke zdrojovým kódům <strong>programů, které
+používají</strong>. Proto by při používání vaší verze měli mít 
zdrojové kódy
+této verze.</p>
+<p>
+Vyšším úkolem GPL je budovat svobodný svět tím, že zajistí, aby 
vylepšení
+svobodných programů byla také svobodná. Kdykoliv vydáte vylepšenou verzi
+programu pod GPL, musíte tyto vylepšené zdrojové kódy vydat také pod GPL.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
+name="DistributingSourceIsInconvenient"> Chci distribuovat binární verzi,
+ale distribuce kompletních zdrojových kódů bych se rád vyvaroval. Co 
kdybych
+uživatelům dal spolu s binárními soubory diffy zdrojových kódů oproti
+aktuální verzi dostupné z FSF a doporučil jim, ať základ získají
+odsud?</a></b></dt>
+
+<dd>
+To je dobře myšlený požadavek, ale tato metoda zprostředkování 
zdrojového
+kódu ve skutečnosti nefunguje.
+<p>
+Uživatel, který bude chtít získat zdrojové kódy třeba za rok již 
nemusí mít
+možnost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy. Můžeme již 
distribuovat
+novější verzi a ty samé diffy na ni pravděpodobně již nebudou 
fungovat.</p>
+<p>
+Je tedy třeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy, ne pouze 
diffy.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCAnonFTPAndSendSources" name="AnonFTPAndSendSources"> Chci
+zpřístupnit binární kódy přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové 
kódy pouze
+lidem, kteří si je objednají.</a></b></dt>
+
+<dd>
+<p>Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory přes FTP, musíte spolu s 
nimi
+distribuovat i zdrojové kódy. To by neměl být problém. Když dokážete 
najít
+server, který bude distribuovat váš program, určitě můžete najít 
nějaký,
+který bude mít místo i pro zdrojové kódy.
+</p><p>Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí přesně odpovídat 
binární
+verzi. Konkrétně musíte zabezpečit, aby byly pro tu samou verzi programu 
–
+ne starší ani novější.</p>
+<p>
+Můžete zdrojové kódy zpřístupnit z různých strojů pod podmínkou, že 
je
+stejně snadné se k nim dostat, a za předpokladu, že vedle binární verze
+poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
+name="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"> Jak můžu zajistit, aby každý
+uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také zdrojový 
kód?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Toto nemusíte zajišťovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborů také
+zdrojové kódy a uživatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít si, co 
chtějí,
+splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový kód stáhnout, je
+na uživateli.
+<p>
+Naše požadavky na redistribuci jsou zamýšleny tak, abychom zajistili 
každému
+uživateli možnost získat zdrojové kódy, ne abychom jej nutili si je
+stáhnout, když nechtějí.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL" name="WhySomeGPLAndNotLGPL"> Proč 
jsou
+některé knihovny kryty klasickou GPL a ne Lesser GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Užití Lesser GPL pro nějakou konkrétní knihovnu znamená pro svobodný
+software ústup. Znamená to, že jsme částečně upustili od požadavku 
ochránit
+uživatelovy svobody a požadavku sdílet vše, co je vybudováno na software
+krytém GPL. To jsou samy o sobě změny k horšímu.
+<p>
+Občas je ale lokální ústup dobrou stategií. Někdy pomůže užití LGPL u
+knihovny jejímu většímu rozšíření a to jí zas přinese více 
vylepšení, lepší
+podporu svobodného software a podobně. To může být pro svobodný software
+přínosem, pokud se to bude dít ve velké míře. Ale bude to opravdu tak? O 
tom
+můžeme pouze spekulovat.</p>
+<p>
+Bylo by hezké zkusit každou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL, podívat 
se,
+jestli to pomáhá, a případně přejít zpět na GPL. To ale není
+proveditelné. Jakmile jednou pro nějakou knihovnu použijeme LGPL, změnit to
+nazpět by bylo velmi obtížné.</p>
+<p>
+Proto se rozhodujeme případ od případu, jakou licenci na knihovnu
+použít. Zde je <a href="/licenses/why-not-lgpl.html"> dlouhé
+vysvětlování</a> toho, jak to posuzujeme.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWillYouMakeAnException" name="WillYouMakeAnException">
+Chtěli bychom používat určitý program GNU v našem projektu 
proprietárního
+software, ale nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to
+tomu programu více uživatelů.</a></b></dt>
 
 <dd>
 Omlouváme se, ale takové výjimky neděláme. Nebylo by to spravedlivé.
 <p>
-Naším cílem není maximalizovat počet uživatelů. Radši se snažíme
-co nejvíce uživatelům zajistit základní svobody. V tomto cíli nám
-projekty proprietárního software spíše překážejí, než aby nám 
-pomáhaly.
-<p>
-Občas děláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváří
-svobodný software pod jinou licencí než GPL. Musíme však vidět
-dobrý důvod, proč to nějak pomůže cíli hnutí svobodného software.
-<p>
-Občas také měníme distribuční podmínky nějakého balíku,
-když to jasně vypadá jako správný způsob, jak pomoci
-cíli svobodného software. Jsme s tím ale velmi opatrní
-a budete nám muset předložit velmi přesvědčivé důvody,
-abychom to udělali.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCVersionTwoOrLater" NAME="VersionTwoOrLater">
-Proč
-by na programech mělo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
-(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdější)?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Čas od času, a ty intervaly jsou roky, měníme GPL -- občas 
-abychom ji vyjasnili, občas abychom povolili nějaké způsoby
-užití, které dříve povoleny nebyly, a někdy také proto, abychom 
zpřísnili
-nějaký požadavek. (Poslední změna proběhla roku 1991.) Tím, že 
použijete
-v každém programu tento ,,nepřímý odkaz'', nám umožníte změnit 
distribuční
-podmínky celé kolekce software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme.
-<p>
-Kdyby toto upozornění na programech nebylo, museli bychom
-každou změnu dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu,
-což by bylo prakticky nemožné. Neexistovala by tak žádná
-možnost, jak udržet podmínky distribuce GNU software konzistentní.
-<p>
-Přepokládejme, že je na programu napsáno ,,GPL verze 2 nebo jakákoliv
-pozdější verze'' a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL
-dává nějaká další povolení, pak tato povolení budou všem uživatelům
-okamžitě k dispozici. Jestli ale nová verze nějaký požadavek zpřísní,
-užívání stávajících verzí programů to nijak neomezí, uživatelé jej
-mohou stále používat pod pomínkami verze 2. Když program říká ,,Verze
-2 GPL nebo jakákoliv pozdější verze'', uživatelé budou mít možnost
-používat ho pod podmínkami GPL verze 2, i kdyby byla vydána nová verze 
-GPL.
+Naším cílem není maximalizovat počet uživatelů. Radši se snažíme co 
nejvíce
+uživatelům zajistit základní svobody. V tomto cíli nám projekty
+proprietárního software spíše překážejí, než aby nám pomáhaly.</p>
+<p>
+Občas děláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváří svobodný
+software pod jinou licencí než GPL. Musíme však vidět dobrý důvod, 
proč to
+nějak pomůže cíli hnutí svobodného software.</p>
+<p>
+Občas také měníme distribuční podmínky nějakého balíku, když to 
jasně vypadá
+jako správný způsob, jak pomoci cíli svobodného software. Jsme s tím ale
+velmi opatrní a budete nám muset předložit velmi přesvědčivé důvody, 
abychom
+to udělali.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCVersionTwoOrLater" name="VersionTwoOrLater"> Proč by na
+programech mělo být „Version&nbsp;2 of the GPL or any later version” (GPL
+verze&nbsp;2 nebo jakákoliv pozdější)?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Čas od času, a ty intervaly jsou roky, měníme GPL – občas abychom ji
+vyjasnili, občas abychom povolili nějaké způsoby užití, které dříve 
povoleny
+nebyly, a někdy také proto, abychom zpřísnili nějaký požadavek. 
(Poslední
+změna proběhla roku 1991.) Tím, že použijete v každém programu tento
+„nepřímý odkaz”, nám umožníte změnit distribuční podmínky celé 
kolekce
+software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme.
+<p>
+Kdyby toto upozornění na programech nebylo, museli bychom každou změnu
+dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu, což by bylo prakticky
+nemožné. Neexistovala by tak žádná možnost, jak udržet podmínky 
distribuce
+GNU software konzistentní.</p>
+<p>
+Přepokládejme, že je na programu napsáno „GPL verze&nbsp;2 nebo 
jakákoliv
+pozdější verze” a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL dává 
nějaká
+další povolení, pak tato povolení budou všem uživatelům okamžitě k
+dispozici. Jestli ale nová verze nějaký požadavek zpřísní, užívání
+stávajících verzí programů to nijak neomezí, uživatelé jej mohou stále
+používat pod pomínkami verze&nbsp;2. Když program říká „Verze&nbsp;2 
GPL
+nebo jakákoliv pozdější verze”, uživatelé budou mít možnost 
používat ho pod
+podmínkami GPL verze&nbsp;2, i kdyby byla vydána nová verze GPL.</p>
 <p>
 Když však nebudou muset uživatelé tato přidaná omezení u existujícího
-software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude
-GPL verze 3 jednou vydána, vývojáři většiny GPL programů
-uvolní jejich další verzi s copyrightem ,,Dle GPL verze 3
-nebo jakékoliv pozdější verze.'' Potom budou muset uživatelé
-v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL verze 3.
-<p>
-Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud
-jim to lépe vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat
-i předchozí verze GPL.
-<p>
+software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL verze 3 
jednou
+vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další verzi s
+copyrightem „Dle GPL verze 3 nebo jakékoliv pozdější verze.” Potom 
budou
+muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL 
verze
+3.</p>
+<p>
+Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud jim to lépe
+vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat i předchozí verze GPL.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyNotGPLForManuals" NAME="WhyNotGPLForManuals">
-Proč nepoužívat GPL pro manuály?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhyNotGPLForManuals" name="WhyNotGPLForManuals"> Proč
+nepoužívat GPL pro manuály?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Sice je možné GPL pro manuály použít, ale Licence svobodné dokumentace
-GNU (GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro ně mnohem lepší.
+Sice je možné GPL pro manuály použít, ale Licence svobodné dokumentace 
GNU
+(GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro ně mnohem lepší.
 <p>
 GPL byla navrhnuta pro programy. Obsahuje mnoho komplexních ustanovení,
-které jsou důležitá pro programy, ale které pro knihy či manuály
-nemají vůbec žádný význam. Z opačného pohledu, GFDL zase obsahuje
-ustanovení, které pomáhají nakladatelům svobodných manuálů na nich
-vydělat.
+které jsou důležitá pro programy, ale které pro knihy či manuály nemají
+vůbec žádný význam. Z opačného pohledu, GFDL zase obsahuje ustanovení, 
které
+pomáhají nakladatelům svobodných manuálů na nich vydělat.</p>
 <p>
 Povolujeme změny v těch částech textu, které pokrývají nějaká 
technická
 témata, ale nedovolujeme změny v sekcích, které citují něčí právní,
-politický etický postoj. To děláme tak, že explicitně označíme
-sekce, které nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatření
-týkající se těchto ,,neměnných sekcí'', GPL by je nedovolovala.
-<p>
-Je důležité povolit změny v technických sekcích dokumentace,
-aby kdokoliv, kdo provede nějakou změnu v programu, mohl odpovídajícím
-způsobem také upravit dokumentaci. Nemůžeme po nikom požadovat, aby
-to udělal, ale doufáme, že tomu tak bude, neměli bychom v tom bránit.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLTranslations" NAME="GPLTranslations">
-Existují překlady GPL do jiných jazyků?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Bylo by užitečné mít takové překlady GPL do jazyků jiných,
-než je angličtina. Lidé dokonce i vytvořili překlady
-a poslali nám je. My jsme se ale nikdy neodvážili je oficiálně
-potvrdit za platné. To s sebou nese takové riziko, že si je
-netroufáme přijmout.
-<p>
-Právní dokument je jistým způsobem podobný programu.
-Překládat ho je jako překládat program z jednoho programovacího
-jazyku do jiného. Může to udělat jedině právník s dobrou znalostí
-obou jazyků a i přesto je zde riziko, že se vloudí nějaká chyba.
-<p>
-Kdybychom oficiálně schvalovali překlady GPL, dávali bychom každému
-povolení dělat cokoliv, co ten překlad říká, že dělat mohou.
-Pokud by překlad byl úplně přesný, je vše vpořádku. Kdyby v něm
-ale byla nejaká chyba, výsledkem by mohla být pohroma, kterou bychom
-již nemohli napravit.
-<p>
-Když je v programu chyba, můžeme vydat novou verzi a 
-stará verze časem víceméně zmizí. Ale jak jednou dáme
-někomu povolení chovat se v souladu s nějakým konkrétním
-překladem, neexistuje způsob, jakým bychom mu mohli toto
-povolení později odebrat, když zjistíme, že to byla chyba.
-<p>
-Lidé, kteří chtějí pomoci, nám čas od času nabízejí pomoc s 
překladem.
-Kdyby bylo problémem jen najít někoho, kdo by překlad provedl,
-tímto by byl vyřešen. Opravdový problém ale tkví v riziku
-chyby, a nabídka pomoci toto riziko nijak nesníží. Ani náhodou
-pak nemůžeme autorizovat překlad, který není napsaný právníkem.
-<p>
-Proto v součastnosti neschvalujeme překlady GPL jako globálně
-platné a závazné. Místo toho děláme dvě věci:
-<p>
-<UL>
-<LI> Odkazujeme lidi na neoficiální překlady.
+politický etický postoj. To děláme tak, že explicitně označíme sekce, 
které
+nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatření týkající se 
těchto
+„neměnných sekcí”, GPL by je nedovolovala.</p>
+<p>
+Je důležité povolit změny v technických sekcích dokumentace, aby 
kdokoliv,
+kdo provede nějakou změnu v programu, mohl odpovídajícím způsobem také
+upravit dokumentaci. Nemůžeme po nikom požadovat, aby to udělal, ale
+doufáme, že tomu tak bude, neměli bychom v tom bránit.</p>
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLTranslations" name="GPLTranslations"> Existují 
překlady
+GPL do jiných jazyků?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Bylo by užitečné mít takové překlady GPL do jazyků jiných, než je
+angličtina. Lidé dokonce i vytvořili překlady a poslali nám je. My jsme se
+ale nikdy neodvážili je oficiálně potvrdit za platné. To s sebou nese 
takové
+riziko, že si je netroufáme přijmout.
+<p>
+Právní dokument je jistým způsobem podobný programu. Překládat ho je 
jako
+překládat program z jednoho programovacího jazyku do jiného. Může to 
udělat
+jedině právník s dobrou znalostí obou jazyků a i přesto je zde riziko, 
že se
+vloudí nějaká chyba.</p>
+<p>
+Kdybychom oficiálně schvalovali překlady GPL, dávali bychom každému 
povolení
+dělat cokoliv, co ten překlad říká, že dělat mohou. Pokud by překlad 
byl
+úplně přesný, je vše vpořádku. Kdyby v něm ale byla nejaká chyba, 
výsledkem
+by mohla být pohroma, kterou bychom již nemohli napravit.</p>
+<p>
+Když je v programu chyba, můžeme vydat novou verzi a stará verze časem
+víceméně zmizí. Ale jak jednou dáme někomu povolení chovat se v souladu 
s
+nějakým konkrétním překladem, neexistuje způsob, jakým bychom mu mohli 
toto
+povolení později odebrat, když zjistíme, že to byla chyba.</p>
+<p>
+Lidé, kteří chtějí pomoci, nám čas od času nabízejí pomoc s 
překladem. Kdyby
+bylo problémem jen najít někoho, kdo by překlad provedl, tímto by byl
+vyřešen. Opravdový problém ale tkví v riziku chyby, a nabídka pomoci toto
+riziko nijak nesníží. Ani náhodou pak nemůžeme autorizovat překlad, 
který
+není napsaný právníkem.</p>
 <p>
-To znamená, že lidem povolujeme vytvořit neoficiální překlad GPL,
-ale neschválíme ho jako právně platný a závazný.
-<p>
-Neschválený překlad nemá žádnou právní moc a mělo by to v něm
-být explicitně uvedeno. Měl by být označen takto:
+Proto v součastnosti neschvalujeme překlady GPL jako globálně platné a
+závazné. Místo toho děláme dvě věci:</p>
+<ul>
+<li> Odkazujeme lidi na neoficiální překlady. To znamená, že lidem 
povolujeme
+vytvořit neoficiální překlad GPL, ale neschválíme ho jako právně 
platný a
+závazný.
 <p>
+Neschválený překlad nemá žádnou právní moc a mělo by to v něm být 
explicitně
+uvedeno. Měl by být označen takto:</p>
 <pre>
+  This translation of the GPL is informal, and not officially approved
+  by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of
+  what is permitted, refer the original GPL (in English).
+Překlad:
   Tento překlad GPL je neformální a není oficiálně schválený
   Nadací pro svobodný software jako platný. Pokud si chcete 
   být naprosto jisti, co je a není dovoleno, nahlédněte do 
   originální GPL (v angličtině).
 </pre>
 <p>
-Neschválené překlady však mohou posloužit jako rada ke správnému
-porozumění anglické GPL. Pro mnoho uživatelů je to postačující.
-<p>
-Přesto by si ale měli obchodníci používající GNU software
-ve svých komerčních aktivitách a lidé, kteří GNU software
-veřejně distribuují na ftp, prostudovat opravdovou anglickou
-GPL a ujistit se, co všechno je dovoleno.
+Neschválené překlady však mohou posloužit jako rada ke správnému 
porozumění
+anglické GPL. Pro mnoho uživatelů je to postačující.</p>
 <p>
-<LI>
+Přesto by si ale měli obchodníci používající GNU software ve svých
+komerčních aktivitách a lidé, kteří GNU software veřejně distribuují 
na FTP,
+prostudovat opravdovou anglickou GPL a ujistit se, co všechno je dovoleno.</p>
+</li>
+
+<li>
 Je možné publikovat překlad platný pouze v jedné zemi.
 <p>
-Uvažujeme o tom, že bychom publikovali překlady, které
-by byly právně platné pouze v jedné zemi. Tímto způsobem
-bychom zajistili, že pokud je v překladu nějaká chyba,
-bude omezena na tuto jednu zemi a celková škoda nebude tak
-velká.
-<p>
-I to by ale vyžadovalo značnou odbornost a úsilí nějakého
-sympatizujícího schopného právníka, než by byl takový překlad
-hotov, takže nic takového nemůžeme v nejbližší době slíbit.
-</UL>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCInterpreterIncompat" NAME="InterpreterIncompat">
-Pokud
-má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
-s GPL, mohu na něm spouštět GPL programy?
-</A></h4>
+Uvažujeme o tom, že bychom publikovali překlady, které by byly právně 
platné
+pouze v jedné zemi. Tímto způsobem bychom zajistili, že pokud je v 
překladu
+nějaká chyba, bude omezena na tuto jednu zemi a celková škoda nebude tak
+velká.</p>
+<p>
+I to by ale vyžadovalo značnou odbornost a úsilí nějakého 
sympatizujícího
+schopného právníka, než by byl takový překlad hotov, takže nic takového
+nemůžeme v nejbližší době slíbit.</p>
+</li>
+</ul>
+</dd>
 
-<dd>
+<dt><b><a href="#TOCInterpreterIncompat" name="InterpreterIncompat"> Pokud má
+interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní s GPL,
+mohu na něm spouštět GPL programy?</a></b></dt>
 
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ano.
-Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak
+<dd>
+Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď
+ano. Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak
 neomezuje, jakými nástroji program zpracováváte.
-
-Když je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb
-s dalšími prostředky (což jsou často, ale ne vždy, knihovny),
-interpretovaný program je vpodstatě linkován s těmito
-prostředky, které používá pomocí vazeb. Příkladem je 
-JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
-je takto přistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
-programy, které je takto volají. 
-
-Pokud jsou tedy tyto prostředky vydány pod GPL-nekompatibilní
-licencí, je to jako každá jiná situace při linkování
-s GPL-nekompatibilní knihovnou.
-To znamená, že:
-
+<p>
+Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb s dalšími 
prostředky
+(což jsou často, ale ne vždy, knihovny), interpretovaný program je 
vpodstatě
+linkován s těmito prostředky, které používá pomocí vazeb. Příkladem 
je JNI
+nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým je takto přistupováno, jsou
+dynamicky linkovány s javovými programy, které je takto volají.</p>
+<p>
+Pokud jsou tedy tyto prostředky vydány pod GPL-nekompatibilní licencí, je 
to
+jako každá jiná situace při linkování s GPL-nekompatibilní knihovnou. To
+znamená, že:</p>
 <ol>
- <li>Pokud píšete kód a uvolníte ho pod GPL, můžete udělit explicitní
-výjimku, která dává povolení linkovat ho s těmito GPL-nekompatibilními 
zdroji.
+ <li>Pokud píšete kód a uvolníte ho pod GPL, můžete udělit explicitní 
výjimku,
+která dává povolení linkovat ho s těmito GPL-nekompatibilními 
zdroji.</li>
 
-<li>Pokud jste napsal/a program a vypustil/a jej pod GPL, a navrhl/a
-jej speciálně k tomu, aby pracoval s těmito prostředky,
-lidé to mohou považovat jako implicitní výjimku, která jim
-dovoluje linkování s těmito prostředky. Jestli to ale takto
-myslíte, je lepší uvést to explicitně.
-
- <li>Nemůžete vzít kód něčího programu krytého GPL a takto jej 
používat
-nebo do něj přidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou přidávat pouze
-vlastníci copyrightu na program.
+ <li>Pokud jste napsal/a program a vypustil/a jej pod GPL, a navrhl/a jej
+speciálně k tomu, aby pracoval s těmito prostředky, lidé to mohou 
považovat
+jako implicitní výjimku, která jim dovoluje linkování s těmito
+prostředky. Jestli to ale takto myslíte, je lepší uvést to 
explicitně.</li>
+
+ <li>Nemůžete vzít kód něčího programu krytého GPL a takto jej 
používat nebo do
+něj přidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou přidávat pouze vlastníci
+copyrightu na program.</li>
 </ol>
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhoHasThePower" NAME="WhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhoHasThePower" name="WhoHasThePower"> Kdo má moc 
prosazovat
+GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-
 Jelikož je GPL copyrightovou licencí, moc vynucovat ji mají vlastníci
-copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s porušením
-GPL, měli byste informovat vývojáře daného programu. Buď jsou vlastníky
+copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s porušením GPL,
+měli byste informovat vývojáře daného programu. Buď jsou vlastníky
 copyrightu oni, nebo jsou s nimi nějak spojeni.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCOOPLang" NAME="OOPLang">
-Pokud v nějakém
-objektově orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji
-třídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové,
-jakým způsobem GPL ovlivňuje celý program?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Odvozování od třídy je vytvářením odvozené práce. V tom případě
-platí podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváříte podtřídu
-té GPL třídy.
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCPortProgramToGL" NAME="PortProgramToGL">
-Když
-portuji svůj program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím 
-uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nějakou jinou
-licencí svobodného software?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCOOPLang" name="OOPLang"> Pokud v nějakém objektově
+orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji třídu pod GPL a
+nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové, jakým způsobem GPL
+ovlivňuje celý program?</a></b></dt>
 
 <dd>
+Odvozování od třídy je vytvářením odvozené práce. V tom případě 
platí
+podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváříte podtřídu té GPL 
třídy.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCPortProgramToGL" name="PortProgramToGL"> Když portuji 
svůj
+program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím uvolnit jako svobodný
+software pod GPL nebo nějakou jinou licencí svobodného 
software?</a></b></dt>
 
-Obvykle je odpověď ne -- není to právní požadavek. Odpověď ale 
záleží
-na tom, jaké knihovny používáte a jaké jsou jejich licence.
-Většina systémových knihoven používá buď <A
-HREF="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser GPL</A> nebo GNU GPL
-obsahující výjimku, povolující linkování s čímkoliv. Tyto knihovny
+<dd>
+Obvykle je odpověď ne – není to právní požadavek. Odpověď ale 
záleží na tom,
+jaké knihovny používáte a jaké jsou jejich licence. Většina 
systémových
+knihoven používá buď <a href="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser GPL</a> nebo
+GNU GPL obsahující výjimku, povolující linkování s čímkoliv. Tyto 
knihovny
 mohou být využívány v nesvobodných programech, ale v tomto konkrétním
 případě má Lesser GPL určité požadavky, kterými se musíte řídit.
-
-<p>
-
-Některé knihovny jsou zveřejněny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je
-chcete používat, musíte použít licenci kompatibilní s GPL. Takové
-knihovny jsou ale většinou specializované a na jiných platformách
-neexistují, takže co se týče pouze portování, zřejmě je nebudete
-vůbec potřebovat.
-
-<p>
-
-Váš software však samozřejmě není příspěvkem do naší komunity,
-dokud není svobodný. Lidé, kteří si váží hodnoty svobody jej
-odmítnou používat. Užitek z něj budou mít pouze lidé, kteří
-budou ochotni své svobody se vzdát. To znamená, že váš software
-bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, aby se svobody vzdali.
-
 <p>
-
-Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou
-a cítit, že jste nějak pomohli růstu dobré svobodné společnosti,
-měli byste udělat váš software svobodným.
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCCompanyGPLCostsMoney" NAME="CompanyGPLCostsMoney">
-Zrovna
-jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
-na internetu?
-</A></h4>
-
-<dd>
-
-Ne. GPL po nikom nepožaduje, aby použil k distribuci internet.
-Ani po nikom nepožaduje, aby program redistribuoval.
-A i když se někdo rozhodne program redistribuovat, 
-tak (mimo jeden speciální případ) GPL neříká, že musí
+Některé knihovny jsou zveřejněny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je chcete
+používat, musíte použít licenci kompatibilní s GPL. Takové knihovny 
jsou ale
+většinou specializované a na jiných platformách neexistují, takže co se 
týče
+pouze portování, zřejmě je nebudete vůbec potřebovat.</p>
+<p>
+Váš software však samozřejmě není příspěvkem do naší komunity, 
dokud není
+svobodný. Lidé, kteří si váží hodnoty svobody jej odmítnou používat. 
Užitek
+z něj budou mít pouze lidé, kteří budou ochotni své svobody se vzdát. To
+znamená, že váš software bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, aby 
se
+svobody vzdali.</p>
+<p>
+Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou a cítit, že
+jste nějak pomohli růstu dobré svobodné společnosti, měli byste udělat 
váš
+software svobodným.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCCompanyGPLCostsMoney" name="CompanyGPLCostsMoney"> Zrovna
+jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím platit,
+abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k dispozici na
+internetu?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ne. GPL po nikom nepožaduje, aby použil k distribuci internet. Ani po nikom
+nepožaduje, aby program redistribuoval. A i když se někdo rozhodne program
+redistribuovat, tak (mimo jeden speciální případ) GPL neříká, že musí
 distribuovat kopii zrovna vám nebo nějaké jiné konkrétní osobě.
-
 <p>
-
-GPL požaduje to, aby člověk, který software obdrží, měl svobodu
-distribuovat vám program, <em>když chce</em>. Jakmile jednou
-vlastník copyrightu někomu program distribuuje, tento člověk jej
-může distribuovat vám či komukoliv jinému podle toho, jak uzná
-za vhodné.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCReleaseNotOriginal" NAME="ReleaseNotOriginal">
-Mohu
-vydat program s licencí, která říká, že můžete distribuovat 
modifikované
-verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
-</a></h4>
-
-<dd>
-
-Taková licence by si protiřečila. Podívejme se, jaké by měla
-implikace pro uživatele.
-<p>
-Předpokládejme, že začnu s originální verzí (budeme ji nazývat A),
-přidám nějaký kód (řekněme 1000 řádek) a vydám tuto modifikovanou
-verzi (říkejme jí B) pod GPL. GPL tvrdí, že kdokoliv může opět změnit
-verzi B a vydat výsledek pod GPL. Takže já (nebo někdo jiný)
-smažu těchto tisíc řádek a tím vytvořím verzi C, která má
-tentýž kód jako A, ale je nyní krytá GPL.
+GPL požaduje to, aby člověk, který software obdrží, měl svobodu 
distribuovat
+vám program, <em>když chce</em>. Jakmile jednou vlastník copyrightu někomu
+program distribuuje, tento člověk jej může distribuovat vám či komukoliv
+jinému podle toho, jak uzná za vhodné.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCReleaseNotOriginal" name="ReleaseNotOriginal"> Mohu vydat
+program s licencí, která říká, že můžete distribuovat modifikované 
verze pod
+GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ne. Taková licence by si protiřečila. Podívejme se, jaké by měla 
implikace
+pro uživatele. 
+<p>
+Předpokládejme, že začnu s originální verzí (budeme ji nazývat A), 
přidám
+nějaký kód (řekněme 1000 řádek) a vydám tuto modifikovanou verzi 
(říkejme jí
+B) pod GPL. GPL tvrdí, že kdokoliv může opět změnit verzi B a vydat 
výsledek
+pod GPL. Takže já (nebo někdo jiný) smažu těchto tisíc řádek a tím 
vytvořím
+verzi C, která má tentýž kód jako A, ale je nyní krytá GPL.</p>
 <p>
 Pokud se pokusíte tuto cestu zablokovat tím, že v licenci explicitně
-zakážete reprodukci původní kopie identické s A pod GPL vymazáním
-těch řádek z B, licence vpodstatě říká, že nesmím plně využívat 
verzi
-B všemi způsoby, jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skutečnosti
-nedovoluje, aby uživatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL.
-<p>
-
-<HR>
-<HR>
-
-Návrat na <A HREF="/">domovskou stránku GNU</A>.
-<P>
-FSF &amp; GNU informace &amp; otázky na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Další <A HREF="/contact/">možnost</A> jak kontaktovat FSF.
-<P>
-Komentáře k těmto web stránkám na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-jiné otázky zasílejte na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv 
médiu
-je dovoleno v případě, že bude toto upozornění zachováno.<P>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/05/04 14:29:32 $
-<!-- timestamp end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+zakážete reprodukci původní kopie identické s A pod GPL vymazáním těch 
řádek
+z B, licence vpodstatě říká, že nesmím plně využívat verzi B všemi 
způsoby,
+jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skutečnosti nedovoluje, aby
+uživatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL. 
+</p>
+</dd>
+
+</dl>
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<hr /><b>Poznámka překladatele</b><ol>
+<li><a id="TransNote1" href="#revTransNote1"
+class="nounderline">&#8593;</a>&nbsp;Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú 
dží pí
+el].</li></ol></div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.cs.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Jsou tu i <a
+href="/contact/">další možnosti jak kontaktovat</a> nadaci FSF. Ohledně
+nefunkčních odkazů a dalších návrhů nebo oprav se prosím obracejte na 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní
+překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na
+vylepšení vítáme na adrese <a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Příručku 
překladatele</a>,
+kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto
+článku.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2001 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs";>Creative
+Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
 
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Aktualizováno:
 
+$Date: 2017/05/18 12:46:16 $
 
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html  4 May 2017 14:29:33 -0000    1.3
+++ old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html  18 May 2017 12:46:17 -0000   1.4
@@ -1,105 +1,71 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2 Final//EN">
-
-<HTML>
-<!--#set var="PO_FILE" value=''
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po">
+ https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po</a>'
 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" 
value="/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-07-29" -->
-<HEAD>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
-<TITLE>Často kladené otázky o GNU GPL v2 - Projekt GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</TITLE>
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-04-19" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Často kladené otázky o GNU GPL v2.0 - Projekt GNU - Free Software 
Foundation</title>
+
 <!--#include virtual="/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.translist" -->
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-<style>
-img { display: none; }
-#outdated { padding: 0 1em 0; margin: 1.5em; border-left: 1em solid yellow; }
address@hidden (min-width:30em) {
- img { display: block; float: left; width: 8em; margin-bottom: .5em; }
- #outdated { margin-left: 10em; }
-}
-</style>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#99
-00DD">
-<H3>Často kladené otázky o GNU GPL v2</H3>
-
-<A HREF="/graphics/agnuhead.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-  ALT=" [image of the Head of a GNU] " />
-</A>
+<!--#include virtual="/server/banner.cs.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
-<div style="clear:both"></div>
-<!--#if expr="$TRANSLATION_LIST" -->
-<!--#echo encoding="none" var="TRANSLATION_LIST" -->
-<!--#elif expr="$INITIAL_TRANSLATIONS_LIST = included" -->
-<!--#include virtual="/server/gnun/initial-translations-list.html" -->
-<!--#endif -->
-<hr />
+<h2>Často kladené otázky o GNU GPL, verze&nbsp;2</h2>
+
+<!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.cs.html" -->
 
-Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené otázky o
-GNU General Public License (GPL). Pokud hledáte informace
-o jiných licencích Nadace pro svobodný software, podívejte
-se na <a href="/licenses/licenses.html">naši stránku licencí</a>.
+<p><a href="/licenses/gpl-faq.en.html">Často kladené otázky o novějších 
verzích licencí GNU</a></p>
 
 <p>
+Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené otázky o GNU General 
Public
+License (GPL), verze&nbsp;2. Pokud hledáte informace o jiných licencích 
Nadace
+pro svobodný software, podívejte se na <a
+href="/licenses/licenses.html">naši stránku licencí</a>.</p>
 
-Až si přečtete tento FAQ (Frequently Asked Questions, často kladené
-otázky), <a
-   href="http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi";>můžete
-si své znalosti o licencování svobodného software vyzkoušet v
-našem testu</a>.
+<p>
+Až si přečtete tento FAQ (Frequently Asked Questions, často kladené 
otázky),
+<a href="/cgi-bin/license-quiz.cgi">můžete si své znalosti o licencování
+svobodného software vyzkoušet v našem testu</a>.
+</p>
 
-<P>
 <!-- Replace this list with the page's contents. -->
-<H4>Obsah</H4>
-<ul>
- <h4>Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný
-software</h4>
+<h3 style="clear:both; padding:.3em 0; border-bottom:1px solid #999">Obsah</h3>
+
+ <h4>Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný 
software</h4>
+
+ <ul>
+
+  <li><a href="#WhatDoesGPLStandFor" name="TOCWhatDoesGPLStandFor"> Co 
znamená
+zkratka GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
+name="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"> Znamená svobodný software, že
+musím použít GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
+name="TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"> Znamená použití GNU
+GPL, že se software stane součástí GNU?</a></li>
 
-<UL>
- <LI><A HREF="#WhatDoesGPLStandFor" NAME="TOCWhatDoesGPLStandFor">
-Co znamená zkratka GPL?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
- NAME="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">
-Znamená svobodný software, že musím použít GPL?</A>
-
- <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">Proč bych
-měl použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
- NAME="TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">Používá
-všechen GNU software jako svou licenci GNU GPL?</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
- NAME="TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-Znamená použití GNU GPL, že se software stane součástí GNU?</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOtherThanSoftware" NAME="TOCGPLOtherThanSoftware">
-Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhyNotGPLForManuals" NAME="TOCWhyNotGPLForManuals">
-Proč nepoužívat GPL pro manuály?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLTranslations" NAME="TOCGPLTranslations">
-Existují překlady GPL do jiných jazyků?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhySomeGPLAndNotLGPL" NAME="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL">
-Proč jsou některé knihovny kryty klasickou
-GPL a ne Lesser GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhoHasThePower" NAME="TOCWhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#AssignCopyright" NAME="TOCAssignCopyright">
-Proč FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
-převedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
-</A>
+  <li><a href="#GPLOtherThanSoftware" name="TOCGPLOtherThanSoftware"> Mohu 
použít
+GPL i na něco jiného, než jen na software?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhyNotGPLForManuals" name="TOCWhyNotGPLForManuals"> Proč
+nepoužívat GPL pro manuály?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLTranslations" name="TOCGPLTranslations"> Existují 
překlady GPL
+do jiných jazyků?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhySomeGPLAndNotLGPL" name="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL"> Proč 
jsou
+některé knihovny kryty klasickou GPL a ne Lesser GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#AssignCopyright" name="TOCAssignCopyright"> Proč FSF 
požaduje po
+přispěvatelích jí copyrightovaných programů převedení copyrightu na 
sebe?
+Pokud jsem vlastníkem copyrightu na GPL program, měl bych to dělat také?
+Jestli ano, jak?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -107,121 +73,70 @@
 
  <ul>
 
+  <li><a href="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
+name="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"> Proč GPL
+povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLRequireSourcePostedPublic"
+name="TOCGPLRequireSourcePostedPublic"> Požaduje GPL, aby byl zveřejněn
+zdrojový kód modifikovaných verzí?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatDoesWrittenOfferValid" 
name="TOCWhatDoesWrittenOfferValid"> Co
+to znamená „písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu”? 
Znamená to,
+že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv GPL 
programu?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
- NAME="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-Proč GPL povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLRequireSourcePostedPublic"
- NAME="TOCGPLRequireSourcePostedPublic">
-    Požaduje GPL, aby byl zveřejněn zdrojový kód modifikovaných
-    verzí?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatDoesWrittenOfferValid" NAME="TOCWhatDoesWrittenOfferValid">
-Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu''?
-Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv
-GPL programu?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#TheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">
+  <li><a href="#TheGPLSaysModifiedVersions" 
name="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">
 GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
-,,licencovány ... všem třetím stranám.'' Kdo jsou tyto třetí strany?
- </A>
+„licencovány &hellip; všem třetím stranám.” Kdo jsou tyto třetí 
strany?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowMoney" NAME="TOCDoesTheGPLAllowMoney">
-    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowDownloadFee"
- NAME="TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu
-z mého webu?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowRequireFee" NAME="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží,
-musel platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic" 
NAME="TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">
- Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
-zadarmo?
-  </A>
-
- <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowNDA" NAME="TOCDoesTheGPLAllowNDA">
-Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi
-pod non-disclosure agreement?
- </A>
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowMoney" name="TOCDoesTheGPLAllowMoney"> 
Dovoluje mi
+GPL prodávat kopie programu za peníze?</a></li>
 
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowDownloadFee" 
name="TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee">
+Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu z mého 
webu?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#DevelopChangesUnderNDA" NAME="TOCDevelopChangesUnderNDA">
-Dovoluje mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure
-agreement?
- </A>
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowRequireFee" 
name="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">
+Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží, musel platit
+poplatek nebo mě musel upozorňovat?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
+name="TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"> Pokud distribuuji GPL
+software za peníze, musím jej poskytnout také zadarmo?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowNDA" name="TOCDoesTheGPLAllowNDA"> Dovoluje 
mi GPL
+distribuovat kopie pod non-disclosure agreement?</a></li>
+
+  <li><a href="#DoesTheGPLAllowModNDA" name="TOCDoesTheGPLAllowModNDA"> 
Dovoluje mi GPL
+distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi pod non-disclosure
+agreement?</a></li>
+
+  <li><a href="#DevelopChangesUnderNDA" name="TOCDevelopChangesUnderNDA"> 
Dovoluje
+mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure agreement?</a></li>
+
+  <li><a href="#RequiredToClaimCopyright" 
name="TOCRequiredToClaimCopyright">Musím
+na své změny v GPL programu uvalovat copyright?</a></li>
+
+  <li><a href="#CombinePublicDomainWithGPL"
+name="TOCCombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje kód v public
+domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public domain a zacházet s ní
+jako s kódem v public domain?</a></li>
+
+  <li><a href="#IWantCredit" name="TOCIWantCredit"> Chci za svou práci 
získat
+uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i když 
použiji
+GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatIsCompatible" name="TOCWhatIsCompatible"> Co to 
znamená, když
+se řekne, že dvě licence jsou „kompatibilní”?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#WhyMustIInclude" NAME="TOCWhyMustIInclude">
-Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIfWorkIsShort" NAME="TOCWhatIfWorkIsShort">
-A co když program není o moc delší než sama licence?
- </A>
-
- <LI><a href="#RequiredToClaimCopyright"
-    name="TOCRequiredToClaimCopyright">Musím na své změny
-v GPL programu uvalovat copyright?</a>
-
- <LI><A href="#CombinePublicDomainWithGPL"
-    name="TOCCombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje
-kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public
-domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a>
-
- <LI><A HREF="#IWantCredit" NAME="TOCIWantCredit">
-Chci za svou práci
-získat uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i 
když
-použiji GPL?
- </A>
-
- <li><A HREF="#GPLOmitPreamble" NAME="TOCGPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit předmluvu
-a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
-místo?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIsCompatible" NAME="TOCWhatIsCompatible">
-Co to znamená, když se řekne, že dvě licence jsou ,,kompatibilní''?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatDoesCompatMean" NAME="TOCWhatDoesCompatMean">
-Co to znamená, když se řekne, že licence je ,,kompatibilní s GPL''?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#OrigBSD" NAME="TOCOrigBSD">
-Proč je původní BSD licence nekompatibilní s GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#MereAggregation" NAME="TOCMereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
-do jednoho programu?''
-</A>
-
- <LI><A HREF="#AssignCopyright" NAME="TOCAssignCopyright">
-Proč FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
-převedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLCommercially" NAME="TOCGPLCommercially">
-Pokud používám nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL,
-smím jej modifikovat, vytvořit tak nový program, a ten pak
-komerčně prodávat?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOtherThanSoftware" NAME="TOCGPLOtherThanSoftware">
- Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
-</A>
+  <li><a href="#WhatDoesCompatMean" name="TOCWhatDoesCompatMean"> Co to 
znamená,
+když se řekne, že licence je „kompatibilní s GPL”?</a></li>
+
+  <li><a href="#OrigBSD" name="TOCOrigBSD"> Proč je původní BSD licence
+nekompatibilní s GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLCommercially" name="TOCGPLCommercially"> Pokud 
používám nějaký
+software, který jsem obdržel pod GNU GPL, smím jej modifikovat, vytvořit 
tak
+nový program, a ten pak komerčně prodávat?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -229,68 +144,41 @@
 
  <ul>
 
- <LI><A HREF="#CouldYouHelpApplyGPL" NAME="TOCCouldYouHelpApplyGPL">
-Mohli
-byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?
- </A>
-
- <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">
-Proč bych
-měl použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A>
-
- <LI><A HREF="#WhyMustIInclude" NAME="TOCWhyMustIInclude">
-Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIfWorkIsShort" NAME="TOCWhatIfWorkIsShort">
-A co když program není o moc delší než sama licence?
- </A>
-
- <li><A HREF="#GPLOmitPreamble" NAME="TOCGPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit předmluvu
-a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
-místo?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#HowIGetCopyright" NAME="TOCHowIGetCopyright">
-Jak
-získám copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WhatIfSchool" NAME="TOCWhatIfSchool">
-Co když bude má škola chtít zabudovat můj program do vlastního
-proprietárního produktu?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#ReleaseUnderGPLAndNF" NAME="TOCReleaseUnderGPLAndNF">
-Rád
-bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych
-ten samý kód použít i v nesvobodných programech.
-</a>
-
- <LI><A HREF="#CanDeveloperThirdParty"
- NAME="TOCCanDeveloperThirdParty">
-Může vývojář programu, který již
-byl distribuován pod GPL, licencovat později tento program
-nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#VersionTwoOrLater" NAME="TOCVersionTwoOrLater">
-Proč
-by na programech mělo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
-(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdější)?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOutput" NAME="TOCGPLOutput">
-Existuje nějaký
-způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
-pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
-mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhyNotGPLForManuals" NAME="TOCWhyNotGPLForManuals">
-Proč nepoužívat GPL pro manuály?
-</A>
+  <li><a href="#CouldYouHelpApplyGPL" name="TOCCouldYouHelpApplyGPL"> Mohli 
byste
+mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?</a></li>
+
+
+  <li><a href="#WhyUseGPL" name="TOCWhyUseGPL">Proč bych měl použít GPL 
raději než
+nějakou jinou licenci svobodného software?</a></li>
+
+
+  <li><a href="#WhyMustIInclude" name="TOCWhyMustIInclude"> Proč GPL 
požaduje
+přiložit kopii licence ke každé kopii programu?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatIfWorkIsShort" name="TOCWhatIfWorkIsShort"> A co když 
program
+není o moc delší než sama licence?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLOmitPreamble" name="TOCGPLOmitPreamble"> Mohu z GPL 
vypustit
+předmluvu a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak 
ušetřil
+místo?</a></li>
+
+  <li><a href="#HowIGetCopyright" name="TOCHowIGetCopyright"> Jak získám 
copyright
+na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatIfSchool" name="TOCWhatIfSchool"> Co když bude má 
škola chtít
+zabudovat můj program do vlastního proprietárního produktu?</a></li>
+
+  <li><a href="#ReleaseUnderGPLAndNF" name="TOCReleaseUnderGPLAndNF"> Rád 
bych
+vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych ten samý kód
+použít i v nesvobodných programech.</a></li>
+
+  <li><a href="#CanDeveloperThirdParty" name="TOCCanDeveloperThirdParty"> 
Může
+vývojář programu, který již byl distribuován pod GPL, licencovat později
+tento program nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?</a></li>
+
+  <li><a href="#VersionTwoOrLater" name="TOCVersionTwoOrLater"> Proč by na
+programech mělo být „Version&nbsp;2 of the GPL or any later version” (GPL
+verze&nbsp;2 nebo jakákoliv pozdější)?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -298,61 +186,36 @@
 
  <ul>
 
- <LI><A HREF="#DistributeWithSourceOnInternet"
- NAME="TOCDistributeWithSourceOnInternet">
-Chci distribuovat binární
-verzi GPL programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel
-později posílat zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají,
-stačí umístit zdrojové kódy na internetový server?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
- NAME="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites">
-Mohu umístit binární
-soubory na svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#DistributeExtendedBinary"
- NAME="TOCDistributeExtendedBinary">
-Chci distribuovat rozšířenou
-verzi programu krytého pod GPL v binární formě. Stačí distribuovat
-pouze zdrojové kódy původní verze?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#DistributingSourceIsInconvenient"
- NAME="TOCDistributingSourceIsInconvenient">
-Chci distribuovat
-binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódů
-bych se rád vyvaroval. Co kdybych uživatelům dal spolu s binárními
-soubory diffy zdrojových kódů oproti aktuální verzi dostupné
-z FSF a doporučil jim, ať základ získají odsud?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#AnonFTPAndSendSources" NAME="TOCAnonFTPAndSendSource">
-Chci zpřístupnit binární kódy
-přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
-kteří si je objednají.
-</A>
-
- <LI><A HREF="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
- NAME="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
-Jak můžu zajistit,
-aby každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
-zdrojový kód?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#ReleaseNotOriginal" NAME="TOCReleaseNotOriginal">
-Mohu
-vydat program s licencí, která říká, že můžete distribuovat 
modifikované
-verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#CompanyGPLCostsMoney" NAME="TOCCompanyGPLCostsMoney">
-Zrovna
-jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
-na internetu?
-</A>
+  <li><a href="#DistributeWithSourceOnInternet"
+name="TOCDistributeWithSourceOnInternet"> Pokud distribuuji binární soubory
+na fyzickém médiu bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy 
přes
+FTP místo zasílání poštou?</a></li>
+
+  <li><a href="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
+name="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"> Mohu umístit binární soubory na
+svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?</a></li>
+
+  <li><a href="#DistributeExtendedBinary" 
name="TOCDistributeExtendedBinary"> Chci
+distribuovat rozšířenou verzi programu krytého pod GPL v binární
+formě. Stačí distribuovat pouze zdrojové kódy původní verze?</a></li>
+
+  <li><a href="#DistributingSourceIsInconvenient"
+name="TOCDistributingSourceIsInconvenient"> Chci distribuovat binární verzi,
+ale distribuce kompletních zdrojových kódů bych se rád vyvaroval. Co 
kdybych
+uživatelům dal spolu s binárními soubory diffy zdrojových kódů oproti
+aktuální verzi dostupné z FSF a doporučil jim, ať základ získají 
odsud?</a></li>
+
+  <li><a href="#AnonFTPAndSendSources" name="TOCAnonFTPAndSendSources"> Chci
+zpřístupnit binární kódy přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové 
kódy pouze
+lidem, kteří si je objednají.</a></li>
+
+  <li><a href="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
+name="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"> Jak můžu zajistit, aby
+každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také zdrojový 
kód?</a></li>
+
+  <li><a href="#ReleaseNotOriginal" name="TOCReleaseNotOriginal"> Mohu vydat
+program s licencí, která říká, že můžete distribuovat modifikované 
verze pod
+GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -360,42 +223,21 @@
 
  <ul>
 
- <LI><A HREF="#CanIUseGPLToolsForNF" NAME="TOCCanIUseGPLToolsForNF">
-Mohu používat programy kryté GPL
-k vývoji nesvobodných programů? Mohu používat nástroje kryté
-GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLOutput" NAME="TOCGPLOutput">
-Existuje nějaký
-způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
-pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
-mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WhatCaseIsOutputGPL" NAME="TOCWhatCaseIsOutputGPL">
-V jakém
-případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#UseGCC" NAME="TOCUseGCC">
-Pokud používám
-programovací jazyk C nebo C++ a kompiluiu jej GCC, musím
-software, který napíši, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#PortProgramToGL" NAME="TOCPortProgramToGL">
-Když
-portuji svůj program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím 
-uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nějakou jinou
-licencí svobodného software?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLInProprietarySystem"
- NAME="TOCGPLInProprietarySystem">
-Chtěl bych použít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
-</A>
+  <li><a href="#CanIUseGPLToolsForNF" name="TOCCanIUseGPLToolsForNF"> Mohu
+používat programy kryté GPL k vývoji nesvobodných programů? Mohu 
používat
+nástroje kryté GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy 
zkompiloval?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLOutput" name="TOCGPLOutput"> Existuje nějaký způsob, 
jak bych
+mohl na výstup programu uvalit GPL? Například pokud by můj program byl
+používán k vývoji designů hardware, mohl bych požadovat, aby tyto designy
+byly svobodné?</a></li>
+
+  <li><a href="#WhatCaseIsOutputGPL" name="TOCWhatCaseIsOutputGPL"> V jakém
+případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#PortProgramToGL" name="TOCPortProgramToGL"> Když portuji 
svůj
+program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím uvolnit jako svobodný
+software pod GPL nebo nějakou jinou licencí svobodného software?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -403,127 +245,90 @@
 
  <ul>
 
- <LI><A HREF="#MereAggregation" NAME="TOCMereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
-do jednoho programu?''
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLFairUse" NAME="TOCGPLFairUse">
-Mám práva ,,fair use'' při používání zdrojového kódu GPL programu?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#IfLibraryIsGPL" NAME="TOCIfLibraryIsGPL">
-Pokud
-je knihovna zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že
-program, který ji používá, musí být taktéž pod GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#LinkingWithGPL" NAME="TOCLinkingWithGPL">
-Vy jste
-vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
-a vytvořil tak proprietární program. Znamená linkování s vaším
-programem, že i můj program musí být pod GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#SwitchToLGPL" NAME="TOCSwitchToLGPL">
-Jestli ano,
-existuje nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu
-pod Lesser GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WillYouMakeAnException"
- NAME="TOCWillYouMakeAnException">
-Chtěli bychom používat určitý
-program GNU v našem projektu proprietárního software, ale
-nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu
-programu více uživatelů.
-</A>
-
- <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" name="TOCIfInterpreterIsGPL">
-Je-li
- interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
- že programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
- být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?</a>
-
- <LI><A HREF="#InterpreterIncompat" NAME="TOCInterpreterIncompat">
-Pokud
-má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
-s GPL, mohu na něm spouštět GPL programy?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLModuleLicense" NAME="TOCGPLModuleLicense">
-Pokud do programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít
-také jako licenci GPL?
-</A>
+  <li><a href="#MereAggregation" name="TOCMereAggregation"> Jaký je rozdíl 
mezi
+„pouhým seskupováním” a „kombinováním dvou modulů do jednoho 
programu?”</a></li>
 
- <LI><A HREF="#GPLAndPlugins" NAME="TOCGPLAndPlugins">
-Pokud program
-zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
-těchto pluginů?
-</A>
+  <li><a href="#GPLFairUse" name="TOCGPLFairUse"> Mám práva „fair use” 
při
+používání zdrojového kódu GPL programu?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#GPLPluginsInNF" NAME="TOCGPLPluginsInNF">
-Mohu použít GPL na plugin pro nějaký nesvobodný program?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#GPLInProprietarySystem"
- NAME="TOCGPLInProprietarySystem">
-Chtěl bych použít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#WritingFSWithNFLibs" NAME="TOCWritingFSWithNFLibs">
-Píši svobodný software, který používá nesvobodné knihovny.
-S jakými právními problémy se setkám, pokud použiji GPL?
- </A>
-
- <LI><A HREF="#WindowsRuntimeAndGPL" NAME="TOCWindowsRuntimeAndGPL">
-Píši aplikaci pro Windows
-s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
-jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky
-linkovat s run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#MoneyGuzzlerInc" NAME="TOCMoneyGuzzlerInc">
-Chtěl bych
- modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
- pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód
- těchto knihoven, takže uživatel, který by chtěl změnit
- tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to
- GPL nepovoluje?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#OOPLang" NAME="TOCOOPLANG">
-Pokud v nějakém
-objektově orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji
-třídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové,
-jakým způsobem GPL ovlivňuje celý program?
-</A>
+  <li><a href="#IfLibraryIsGPL" name="TOCIfLibraryIsGPL"> Pokud je knihovna
+zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že program, který ji 
používá,
+musí být taktéž pod GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#LinkingWithGPL" name="TOCLinkingWithGPL"> Vy jste vydali pod 
GPL
+program, který bych rád slinkoval s mým kódem a vytvořil tak 
proprietární
+program. Znamená linkování s vaším programem, že i můj program musí 
být pod
+GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#SwitchToLGPL" name="TOCSwitchToLGPL"> Jestli ano, existuje 
nějaká
+šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu pod Lesser GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#WillYouMakeAnException" name="TOCWillYouMakeAnException"> 
Chtěli
+bychom používat určitý program GNU v našem projektu proprietárního 
software,
+ale nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu 
programu
+více uživatelů.</a></li>
+
+  <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" name="TOCIfInterpreterIsGPL"> Je-li 
interpretr
+programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to, že programy napsané tak,
+aby jím byly interpretovány, musí být vydány pod licencemi 
kompatibilními s
+GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#InterpreterIncompat" name="TOCInterpreterIncompat"> Pokud má
+interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní s GPL,
+mohu na něm spouštět GPL programy?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLModuleLicense" name="TOCGPLModuleLicense"> Pokud do 
programu
+pod GPL přidám modul, musím pro něj použít také jako licenci 
GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLAndPlugins" name="TOCGPLAndPlugins"> Pokud program 
zveřejněný
+pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na licenci těchto
+pluginů?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLPluginsInNF" name="TOCGPLPluginsInNF"> Mohu použít GPL 
na
+plugin pro nějaký nesvobodný program?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLInProprietarySystem" name="TOCGPLInProprietarySystem"> 
Chtěl
+bych použít software krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to
+udělat?</a></li>
+
+  <li><a href="#FSWithNFLibs" name="TOCFSWithNFLibs"> Mohu napsat svobodný
+software, který používá nesvobodné knihovny?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLIncompatibleLibs" name="TOCGPLIncompatibleLibs"> S jakými
+právními problémy se setkám, pokud použiji GPL-nekompatibilní knihovnu s 
GPL
+software?</a></li>
+
+  <li><a href="#WindowsRuntimeAndGPL" name="TOCWindowsRuntimeAndGPL"> Píši
+aplikaci pro Windows s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a
+chci jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky linkovat s
+run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?</a></li>
+
+  <li><a href="#MoneyGuzzlerInc" name="TOCMoneyGuzzlerInc"> Chtěl bych 
modifikovat
+programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami pro portování od Money Guzzler
+Inc. Nemohu šířit zdrojový kód těchto knihoven, takže uživatel, který 
by
+chtěl změnit tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to 
GPL
+nepovoluje?</a></li>
+
+  <li><a href="#OOPLang" name="TOCOOPLang"> Pokud v nějakém objektově 
orientovaném
+programovacím jazyku, jako je Java, použiji třídu pod GPL a nebudu ji
+modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové, jakým způsobem GPL ovlivňuje 
celý
+program?</a></li>
 
  <li><a href="#LinkingOverControlledInterface"
- name="TOCLinkingOverControlledInterface">
-Jak mohu dovolit
-likování proprietárních programů s mou GPL-knihovnou
-pouze přes kontrolované rozhraní?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#Consider" NAME="TOCConsider">
-Vezměme tuto situaci:</a>
-<UL>
-<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
-<LI>Y přispívá k vývoji verze V2 změnami a novým kódem,
-   který je založen na V1.
-<LI>X chce zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci.  
-</UL>
-Potřebuje X povolení od Y?
-
- <LI><A HREF="#ManyDifferentLicenses" NAME="TOCManyDifferentLicenses">
-Napsal jsem aplikaci, která
- linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
- velmi zmatený/á, protože nevím, jaké licenční požadavky jsou
- kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké
- licence mám použít?
-</A>
+name="TOCLinkingOverControlledInterface"> Jak mohu dovolit likování
+proprietárních programů s mou GPL-knihovnou pouze přes kontrolované
+rozhraní?</a></li>
+
+  <li><a href="#Consider" name="TOCConsider"> Vezměme tuto situaci: 
(1)&nbsp;X
+vydává verzi V1 projektu pod GPL. (2)&nbsp;Y přispívá k vývoji verze V2
+změnami a novým kódem, který je založen na V1. (3)&nbsp;X chce 
zkonvertovat
+V2 na ne-GPL licenci. Potřebuje X povolení od Y?</a></li>
+
+  <li><a href="#ManyDifferentLicenses" name="TOCManyDifferentLicenses"> 
Napsal
+jsem aplikaci, která linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s
+rozdílnými licencemi. Jsem velmi zmatený/á, protože nevím, jaké 
licenční
+požadavky jsou kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké 
licence
+mám použít?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -531,1703 +336,1472 @@
 
  <ul>
 
- <li><a href="#ReportingViolation" name="TOCReportingViolation">Co
-bych měl dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a>
+  <li><a href="#ReportingViolation" name="TOCReportingViolation"> Co bych 
měl
+dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a></li>
 
- <LI><A HREF="#WhoHasThePower" NAME="TOCWhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#HeardOtherLicense" NAME="TOCHeardOtherLicense">
-Slyšel
-jsem, že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí,
-je to možné?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#DeveloperViolate" NAME="TOCDeveloperViolate">
-Je vývojář programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo
-by být chování tohoto vývojáře za nějakých okolností
-porušením GPL?
-</A>
-
- <LI><A HREF="#CompanyGPLCostsMoney" NAME="TOCCompanyGPLCostsMoney">
-Zrovna
-jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
-na internetu?
-</A>
-</ul>
+  <li><a href="#WhoHasThePower" name="TOCWhoHasThePower"> Kdo má moc 
prosazovat
+GPL?</a></li>
 
-</UL>
+  <li><a href="#HeardOtherLicense" name="TOCHeardOtherLicense"> Slyšel 
jsem, že
+někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí, je to 
možné?</a></li>
 
-<P>
-<HR>
-<P>
+  <li><a href="#DeveloperViolate" name="TOCDeveloperViolate"> Je vývojář 
programu
+krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo by být chování tohoto vývojáře 
za
+nějakých okolností porušením GPL?</a></li>
+
+  <li><a href="#CompanyGPLCostsMoney" name="TOCCompanyGPLCostsMoney"> Zrovna 
jsem
+zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím platit, 
abych
+ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k dispozici na
+internetu?</a></li>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesGPLStandFor" NAME="WhatDoesGPLStandFor">Co 
znamená
-zkratka GPL?</A></h4>
+ </ul>
 
-<dd>,,GPL'' znamená ,,General Public License'', což se dá do češtiny
-přeložit jako ,,Všeobecná veřejná licence''. Nejrozšířenější 
takovou
-licencí je GNU General Public License, zkráceně GNU GPL. Toto může
-být ještě dále zkráceno na GPL, pokud je z kontextu zřejmé, že se
-mluví o té GPL z projektu GNU. 
+<hr />
 
-<p>
-<!-- added by Czech translators -->
-Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú dží pí el].
-<!-- /added -->
-<p>
+<dl>
+
+<dt><b><a href="#TOCWhatDoesGPLStandFor" name="WhatDoesGPLStandFor">Co znamená
+zkratka GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>„GPL” znamená „General Public License”, což se dá do češtiny 
přeložit jako
+„Všeobecná veřejná licence”. Nejrozšířenější takovou licencí je 
GNU General
+Public License, zkráceně GNU GPL. Toto může být ještě dále zkráceno 
na GPL,
+pokud je z kontextu zřejmé, že se mluví o té GPL<sup><a href="#TransNote1"
+id="revTransNote1">1</a></sup> z projektu GNU.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL" 
NAME="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Znamená svobodný software, že musím 
použít GPL?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
+name="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Znamená svobodný software, že musím
+použít GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vůbec ne -- existuje mnoho dalších licencí svobodného software.
-Existuje jejich
-<A HREF="/licenses/license-list.html">neúplný seznam</A>. 
-Jakákoliv licence, která uživateli poskytuje <A
-HREF="/philosophy/free-sw.html">jisté konkrétní svobody</A>
-je licencí svobodného software.
-<p>
+Vůbec ne – existuje mnoho dalších licencí svobodného software. Existuje
+jejich <a href="/licenses/license-list.html">neúplný seznam</a>. Jakákoliv
+licence, která uživateli poskytuje <a href="/philosophy/free-sw.html">jisté
+konkrétní svobody</a> je licencí svobodného software.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyUseGPL" NAME="WhyUseGPL">Proč bych měl 
-použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhyUseGPL" name="WhyUseGPL">Proč bych měl použít GPL 
raději
+než nějakou jinou licenci svobodného software?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Používáním GNU GPL můžete zajistit, aby všechny
-<A
-HREF="/philosophy/pragmatic.html">vydané vylepšené verze byly také 
svobodným
-software</A>. To znamená, že se tak můžete vyhnout
-tomu, abyste museli v budoucnosti soupeřit s proprietární
-verzí vaší vlastní práce. Přesto může být použití
-<A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">volnější licence</a> v některých
-speciálních případech vhodnější.
-<p>
+Používáním GNU GPL můžete zajistit, aby všechny <a
+href="/philosophy/pragmatic.html">vydané vylepšené verze byly také 
svobodným
+software</a>. To znamená, že se tak můžete vyhnout tomu, abyste museli v
+budoucnosti soupeřit s proprietární verzí vaší vlastní práce. Přesto 
může
+být použití <a href="/licenses/why-not-lgpl.html">volnější licence</a> v
+některých speciálních případech vhodnější.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense" 
NAME="DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">
-Používá všechen GNU software jako svoji licenci GNU GPL?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
+name="DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"> Používá všechen GNU
+software jako svoji licenci GNU GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Většina balíků GNU software používá jako svoji licenci GNU GPL,
-ale existuje několik málo GNU programů, které používají
-volnější licence, jako je Lesser GPL. Pokud to děláme,
-je to záležitostí <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">strategie</A>.
-<p>
+Většina balíků GNU software používá jako svoji licenci GNU GPL, ale 
existuje
+několik málo GNU programů, které používají volnější licence, jako je 
Lesser
+GPL. Pokud to děláme, je to záležitostí <a
+href="/licenses/why-not-lgpl.html">strategie</a>.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware" 
NAME="DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-Znamená použití GNU GPL, že se software stane součástí GNU?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
+name="DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"> Znamená použití GNU GPL,
+že se software stane součástí GNU?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Zveřejnit svůj program pod GNU GPL může kdokoliv, 
-ale to z něj ještě nedělá součást GNU.
-<p>
-Udělat z programu balík GNU znamená explicitně přispívat
-k projektu GNU. To nastane, když s tím souhlasí jak vývojáři
-programu, tak projekt GNU. Pokud byste rádi přispěli svým programem
-do projektu GNU, prosím napište na
-<A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
+Zveřejnit svůj program pod GNU GPL může kdokoliv, ale to z něj ještě 
nedělá
+součást GNU.
 <p>
+Udělat z programu balík GNU znamená explicitně přispívat k projektu GNU. 
To
+nastane, když s tím souhlasí jak vývojáři programu, tak projekt GNU. 
Pokud
+byste rádi přispěli svým programem do projektu GNU, prosím napište na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCReportingViolation" NAME="ReportingViolation">
-Co bych měl/a dělat, pokud odhalím porušení GPL?</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCReportingViolation" name="ReportingViolation"> Co bych 
měl/a
+dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Měl/a byste <A HREF="/licenses/gpl-violation.html">to oznámit.</a>
-Nejprve si ověřte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to řekněte
-distributorovi či vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní
-GPL program. Jestli je jím Nadace pro svobodný software, napište
-na <A
-HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>. 
+Měl/a byste <a href="/licenses/gpl-violation.html">to oznámit</a>. Nejprve
+si ověřte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to řekněte distributorovi či
+vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní GPL program. Jestli je jím
+Nadace pro svobodný software, napište na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 V ostatních případech by mohl být vlastníkem copyrightu maintainer 
(správce)
 programu, nebo by vám alespoň mohl říci, jak můžete vlastníka copyrightu
 kontaktovat. Zkuste tedy napsat maintainerovi.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions" 
NAME="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-Proč GPL povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Rozhodujícím aspektem svobodného software je možnost svobodné 
-spolupráce. Je naprosto nezbytné dovolit uživatelům,
-kteří si chtějí vzájemně pomáhat, aby sdíleli opravy chyb a vylepšení
-s ostatními uživateli.
-<p>
-Někteří lidé navrhovali alternativy k GPL, požadující, aby
-upravené verze šly přes původního autora. Dokud se původní
-autor dobře stará o správu programu, mohl by tento přístup
-v praxi fungovat dobře, ale když autor více méně
-přestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat požadavky
-svých uživatelů, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických
-problémů navíc tento model nedovoluje, aby si uživatelé
-pomáhali navzájem.
-<p>
-Někdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi,
-aby nevznikl zmatek mezi různými verzemi od uživatelů.
-Z naší zkušenosti však víme, že toto není žádným větším
-problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu GNU,
-ale uživatelé je dokáží odlišit. GPL vyžaduje, aby tvůrce
-pozměněné verze uvedl své jméno, které ji umožní odlišit
-od ostatních verzí a ochrání reputaci ostatních správců.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
-    NAME="GPLRequireSourcePostedPublic">
-    Požaduje GPL, aby byl zveřejněn zdrojový kód modifikovaných
-    verzí?
-</A></h4>
-
-<dd>
-GPL nepožaduje, aby byla pozměněná verze zveřejněna.
-Můžete provést nějakou změnu a používat takový program
-soukromě, bez toho, abyste jej zveřejňovali. To se vztahuje
-i na organizace (včetně společností). Organizace může vytvořit
-modifikovanou verzi a interně jí používat bez toho, aby
-jí zveřejnila mimo tuto organizaci.
-<p>
-Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nějakým způsobem
-zveřejníte, GPL vám ukládá povinnost zveřejnit i zdrojový
-kód této modifikované verze a to pod GPL.
-<p>
-GPL vám tedy dává povolení zveřejnit modifikovaný program
-určitým způsobem a ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vůbec
-zveřejnit, je na vás.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid" 
NAME="WhatDoesWrittenOfferValid">
-Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu''?
-Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv
-GPL programu?
-</A></h4>
+</dd>
 
+<dt><b><a href="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
+name="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"> Proč GPL
+povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Rozhodujícím aspektem svobodného software je možnost svobodné 
spolupráce. Je
+naprosto nezbytné dovolit uživatelům, kteří si chtějí vzájemně 
pomáhat, aby
+sdíleli opravy chyb a vylepšení s ostatními uživateli.
+<p>
+Někteří lidé navrhovali alternativy k GPL, požadující, aby upravené 
verze
+šly přes původního autora. Dokud se původní autor dobře stará o správu
+programu, mohl by tento přístup v praxi fungovat dobře, ale když autor 
více
+méně přestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat požadavky svých
+uživatelů, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických problémů navíc tento
+model nedovoluje, aby si uživatelé pomáhali navzájem.</p>
+<p>
+Někdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi, aby nevznikl zmatek
+mezi různými verzemi od uživatelů. Z naší zkušenosti však víme, že 
toto není
+žádným větším problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu GNU, 
ale
+uživatelé je dokáží odlišit. GPL vyžaduje, aby tvůrce pozměněné 
verze uvedl
+své jméno, které ji umožní odlišit od ostatních verzí a ochrání 
reputaci
+ostatních správců.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
+name="GPLRequireSourcePostedPublic"> Požaduje GPL, aby byl zveřejněn
+zdrojový kód modifikovaných verzí?</a></b></dt>
+
+<dd>
+GPL nepožaduje, aby byla pozměněná verze zveřejněna. Můžete provést 
nějakou
+změnu a používat takový program soukromě, bez toho, abyste jej
+zveřejňovali. To se vztahuje i na organizace (včetně
+společností). Organizace může vytvořit modifikovanou verzi a interně jí
+používat bez toho, aby jí zveřejnila mimo tuto organizaci.
+<p>
+Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nějakým způsobem zveřejníte, GPL 
vám
+ukládá povinnost zveřejnit i zdrojový kód této modifikované verze a to 
pod
+GPL.</p>
+<p>
+GPL vám tedy dává povolení zveřejnit modifikovaný program určitým 
způsobem a
+ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vůbec zveřejnit, je na vás.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid" 
name="WhatDoesWrittenOfferValid">
+Co to znamená „písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu”? 
Znamená
+to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv GPL
+programu?</a></b></dt>
 
-,,Platná pro jakoukoliv třetí stranu znamená, že každý, kdo
-tuto nabídku má, ji může využít.
+<dd>
+<p>„Platná pro jakoukoliv třetí stranu” znamená, že každý, kdo tuto 
nabídku má,
+ji může využít.</p>
 <p>
 Pokud komerčně distribuujete binární kódy, které nejsou doprovázené
-zdrojovým kódem, GPL říká, že musíte poskytnout alespoň písemnou
-nabídku dodat zdrojový kód později. Když uživatelé nekomerčně
-redistribuují tyto binární soubory získané od vás, musí přiložit
-i kopii písemné nabídky. To znamená, že i lidé, kteří nezískali
-binární verzi přímo od vás, mohou stále získat kopie zdrojových kódů
-spolu s písemnou nabídkou.
-<p>
-Důvod k tomu, proč požadujeme, aby byla tato nabídka platná
-pro jakoukoliv třetí osobu je ten, aby lidé, kteří získávají
-binární soubory nepřímo touto cestou, mohli od vás také získat
-zdrojový kód.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCIfIDistributeModifiedBinaries" 
NAME="IfIDistributeModifiedBinaries"> 
-Pokud distribuuji binární soubory na fyzickém médiu
-bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy přes FTP místo
-zasílání poštou?
-</A></h4>
-
-<p>
-Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu,
-kdykoliv si jej někdo objedná. To znamená, zaslat jej poštou.
-<p>
-Bude skvělé, pokud poskytnete lidem možnost zkopírovat si
-odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek k možnosti
-objednat si jej poštou. FTP přístup může uživatelům vyhovovat,
-ale také nemusí. Pokud tento způsob vyhovuje, možná si nikdo
-nezvolí objednat si kopii poštou a vy nebudete nikdy muset
-žádnou zasílat. To je dobré pro vás. Když se ale uživatel
-rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TheGPLSaysModifiedVersions">
-GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
-,,licencovány ... všem třetím stranám.'' Kdo jsou tyto třetí strany?
-</A></h4>
+zdrojovým kódem, GPL říká, že musíte poskytnout alespoň písemnou 
nabídku
+dodat zdrojový kód později. Když uživatelé nekomerčně redistribuují 
tyto
+binární soubory získané od vás, musí přiložit i kopii písemné 
nabídky. To
+znamená, že i lidé, kteří nezískali binární verzi přímo od vás, 
mohou stále
+získat kopie zdrojových kódů spolu s písemnou nabídkou.</p>
+<p>
+Důvod k tomu, proč požadujeme, aby byla tato nabídka platná pro jakoukoliv
+třetí osobu je ten, aby lidé, kteří získávají binární soubory 
nepřímo touto
+cestou, mohli od vás také získat zdrojový kód.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions"
+name="TheGPLSaysModifiedVersions"> GPL říká, že pozměněné verze musí 
být,
+pokud jsou distribuovány, „licencovány &hellip; všem třetím 
stranám.” Kdo
+jsou tyto třetí strany?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Sekce 2 říká, že modifikované verze, které distribuujete musí být
-licencovány všem třetím stranám pod GPL. ,,Všem třetím stranám''
-znamená úplně všem, ale neznamená to, že byste pro ně museli
-něco fyzicky *dělat*. Znamená to pouze, že od vás mají licenci
-na tuto vaši verzi pod GPL.
-<p>
-
-<dt><h4><a href="#TOCRequiredToClaimCopyright"
-    name="RequiredToClaimCopyright">Musím na své změny
-v GPL programu uvalovat copyright?</a></h4>
+licencovány všem třetím stranám pod GPL. „Všem třetím stranám” 
znamená úplně
+všem, ale neznamená to, že byste pro ně museli něco fyzicky
+<strong>dělat</strong>. Znamená to pouze, že od vás mají licenci na tuto
+vaši verzi pod GPL.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCRequiredToClaimCopyright"
+name="RequiredToClaimCopyright">Musím na své změny v GPL programu uvalovat
+copyright?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Své změny copyrightovat nemusíte. Ve většině zemí se tak ale děje
-automaticky, takže pokud na ně copyright nechcete, musíte je dát
-do public domain explicitně.
-<p>
-Ať již uděláte to či ono, modifikovanou verzi programu musíte
-distribuovat pod GPL.
+automaticky, takže pokud na ně copyright nechcete, musíte je dát do public
+domain explicitně.
 <p>
+Ať již uděláte to či ono, modifikovanou verzi programu musíte 
distribuovat
+pod GPL.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><a href="#TOCCombinePublicDomainWithGPL"
-    name="CombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje
-kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public
-domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCCombinePublicDomainWithGPL"
+name="CombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje kód v public
+domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public domain a zacházet s ní
+jako s kódem v public domain?</a></b></dt>
 
 <dd>
-To udělat můžete, když můžete rozlišit, která část je public domain
-a oddělit ji od zbytku. Pokud vývojář nějaký kód vloží do public 
domain,
-bude v public domain i nadále, nehledě na to, kam se kdy dostane.
-<p>
-
+To udělat můžete, když můžete rozlišit, která část je public domain a
+oddělit ji od zbytku. Pokud vývojář nějaký kód vloží do public 
domain, bude
+v public domain i nadále, nehledě na to, kam se kdy dostane.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" NAME="DoesTheGPLAllowMoney">
-    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" name="DoesTheGPLAllowMoney"> Dovoluje
+mi GPL prodávat kopie programu za peníze?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano, GPL toto dovoluje každému.
-<A HREF="/philosophy/selling.html">Právo prodávat kopie</A> 
-je součástí definice svobodného software.
-<p>
+Ano, GPL toto dovoluje každému. <a href="/philosophy/selling.html">Právo
+prodávat kopie</a> je součástí definice svobodného software.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee" 
NAME="DoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu
-z mého webu?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee"
+name="DoesTheGPLAllowDownloadFee"> Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za
+stažení programu z mého webu?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano. Za distribuci kopie programu si můžete zvolit poplatek,
-jaký chcete. Jestli poskytujete ke stažení binární verzi,
-musíte zajistit ,,stejný přístup'' i ke zdrojovým kódům.
-To znamená, že poplatek za stažení zdrojových kódů nesmí
-být vyšší než poplatek za stažení binární verze.
-<p>
+Ano. Za distribuci kopie programu si můžete zvolit poplatek, jaký
+chcete. Jestli poskytujete ke stažení binární verzi, musíte zajistit 
„stejný
+přístup” i ke zdrojovým kódům. To znamená, že poplatek za stažení 
zdrojových
+kódů nesmí být vyšší než poplatek za stažení binární verze.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee" 
NAME="DoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží,
-musel platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee" 
name="DoesTheGPLAllowRequireFee">
+Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží, musel platit
+poplatek nebo mě musel upozorňovat?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Ne. Takový požadavek by ve skutečnosti učinil z programu nesvobodný
-software. Když musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu,
-nebo pokud musí někoho konkrétního upozornit, program není svobodný.
-Podívejte se na <A HREF="/philosophy/free-sw.html">definici
-svobodného software</A>.
-<p>
-GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje
-užívat a dokonce redistribuovat program bez toho, aby
-za to museli někomu platit poplatek.
+software. Když musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu, nebo
+pokud musí někoho konkrétního upozornit, program není svobodný. 
Podívejte se
+na <a href="/philosophy/free-sw.html">definici svobodného software</a>.
 <p>
+GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje užívat a dokonce
+redistribuovat program bez toho, aby za to museli někomu platit poplatek.</p>
 
-<dt><A HREF="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic" 
NAME="DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">
- Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
-zadarmo?
-  </A>
-<dd>
-Ne. Nicméně pokud vám někdo poplatek zaplatí a dostane od vás
-kopii, GPL mu dává svobodu zveřejnit jej za peníze či zadarmo.
-Například, někdo by si od vás software koupil, ale pak by jej
-vystavil na své webové stránce pro širokou veřejnost.
-<p>
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowNDA" NAME="DoesTheGPLAllowNDA">
-Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi
-pod non-disclosure agreement?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
+name="DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"> Pokud distribuuji GPL software
+za peníze, musím jej poskytnout také zadarmo?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi
-vaší verze, má právo redistribuovat kopie (ať již změněné
-či nikoliv) této verze. Nedává vám povolení distribuovat
-práci se žádnými dalšími omezeními.
-<p>
+Ne. Nicméně pokud vám někdo poplatek zaplatí a dostane od vás kopii, GPL 
mu
+dává svobodu zveřejnit jej za peníze či zadarmo. Například, někdo by 
si od
+vás software koupil, ale pak by jej vystavil na své webové stránce pro
+širokou veřejnost.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDevelopChangesUnderNDA" NAME="DevelopChangesUnderNDA">
-Dovoluje mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure
-agreement?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowNDA" name="DoesTheGPLAllowNDA"> Dovoluje mi
+GPL distribuovat kopie pod non-disclosure agreement?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano. Například pokud souhlasíte s kontraktem na provedení
-změn a přistoupíte na to, že <em>vaše změny</em> nebudou
-zveřejněny dokud to klient neschválí. Toto je dovoleno, protože
-v tomto případě není pod NDA distribuován žádný GPL kód. 
-
-<p>
-
-Můžete také předat změny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím,
-že je nikomu dalšímu nezveřejníte, dokud vám k tomu klient nedá
-svolení. V tomto případě také není pod NDA distribuován žádný
-kód krytý GPL.
-<p>
-GPL by vašemu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat,
-ale v tomto případě se klient rozhodne toto právo neuplatňovat.
-<p>
+Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi, má právo 
redistribuovat
+kopie, ať již změněné či nikoliv. Nedává vám povolení distribuovat 
práci se
+žádnými dalšími omezeními.
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCIWantCredit" NAME="IWantCredit">
-Chci za svou práci
-získat uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i 
když
-použiji GPL?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Jistě, že můžete získat za svou práci uznání. Součástí 
-zveřejňování programu pod GPL je sepsání upozornění o copyrightu
-na vaše vlastní jméno (za předpokladu, že jste jeho vlastníkem).
-GPL požaduje, aby tuto zprávu obsahovaly všechny kopie.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyMustIInclude" NAME="WhyMustIInclude">
-Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Přiložit licenci je důležité, aby každý, kdo získá kopii
-programu věděl, jaká jsou jeho práva.
-<p>
-Mohlo by vás lákat pokušení vložit místo licence pouze
-URL, které na ni odkazuje. Nemůžete si však být jisti,
-že to URL bude platné ještě za pět či deset let.
-Za dvacet let by už internetové adresy, jak je známe dnes,
-vůbec nemusely existovat.
-<p>
-Jediný způsob, jak zajistit, že lidé, kteří mají kopie
-programu, budou mít vždy možnost licenci si prohlédnout,
-je přiložit ji k programu.
 <p>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfWorkIsShort" NAME="WhatIfWorkIsShort">
-A co když program není o moc delší než sama licence?
-</A></h4>
+</p></dd>
 
-<dd>
-Pokud je program tak krátký, můžete pro něj použít
-i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
-<p>
+<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowModNDA" name="DoesTheGPLAllowModNDA">
+Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi pod
+non-disclosure agreement?</a></b></dt>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLOmitPreamble"
-    NAME="GPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit předmluvu
-a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
-místo?
-</A></h4>
 <dd>
-Předmluva a instrukce jsou nedílné součásti GNU GPL a nesmějí
-být vypuštěny. Prosím použijte celou GPL. GNU GPL je ve skutečnosti
-copyrightována a její licence dovoluje pouze doslovné kopírování.
-<p>
-Předmluva a instrukce představují přibližně 5000 znaků, což je méně
-než 1/3 celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy
-žádnou podstatnou změnu neudělá, pouze v případě, že je program
-velmi malý. V tomto případě pro něj můžete použít
-i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
-<p>
+Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi vaší verze, má 
právo
+redistribuovat kopie (ať již změněné či nikoliv) této verze. Nedává 
vám
+povolení distribuovat práci se žádnými dalšími omezeními.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatIsCompatible" NAME="WhatIsCompatible">
-Co to znamená, když se řekne, že dvě licence jsou ,,kompatibilní''?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCDevelopChangesUnderNDA" name="DevelopChangesUnderNDA">
+Dovoluje mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure
+agreement?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné části)
-do nějakého většího celku, potřebujeme povolení použít takto
-oba programy. Jestli to licence těchto dvou programů dovolují,
-pak jsou kompatibilní. Když neexistuje žádný způsob, jak zároveň
-naplnit požadavky obou licencí, potom jsou vzájemně nekompatibilní.
+Ano. Například pokud souhlasíte s kontraktem na provedení změn a 
přistoupíte
+na to, že <em>vaše změny</em> nebudou zveřejněny dokud to klient
+neschválí. Toto je dovoleno, protože v tomto případě není pod NDA
+distribuován žádný GPL kód.
 <p>
-Pro určení kompatibility některých licencí může být podstatný
-způsob, jakým je jejich kombinace provedena. Například mohou
-dovolovat linkování dvou modulů dohromady, ale nemusí povolovat
-spojení jejich kódu do modulu jednoho.
+Můžete také předat změny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím, že je
+nikomu dalšímu nezveřejníte, dokud vám k tomu klient nedá svolení. V 
tomto
+případě také není pod NDA distribuován žádný kód krytý GPL.</p>
 <p>
+GPL by vašemu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat, ale v tomto
+případě se klient rozhodne toto právo neuplatňovat.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesCompatMean" NAME="WhatDoesCompatMean">
-Co to znamená, když se řekne, že licence je ,,kompatibilní s GPL''?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCIWantCredit" name="IWantCredit"> Chci za svou práci 
získat
+uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i když 
použiji
+GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Znamená to, že tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní,
-že můžete kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem,
-zveřejněným pod GNU GPL v jednom velkém programu.
-<p>
-GPL povoluje takové kombinování za předpokladu, že je výsledný
-kód licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní,
-pokud toto také dovoluje.
-<p>
+Jistě, že můžete získat za svou práci uznání. Součástí 
zveřejňování programu
+pod GPL je sepsání upozornění o copyrightu na vaše vlastní jméno (za
+předpokladu, že jste jeho vlastníkem). GPL požaduje, aby tuto zprávu
+obsahovaly všechny kopie.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWritingFSWithNFLibs" NAME="WritingFSWithNFLibs">
-Píši svobodný software, který používá nesvobodné knihovny.
-S jakými právními problémy se setkám, pokud použiji GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhyMustIInclude" name="WhyMustIInclude"> Proč GPL 
požaduje
+přiložit kopii licence ke každé kopii programu?</a></b></dt>
 
 <dd>
-
-Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku
-v GPL:
-<p>
-<!-- citace z licence - neprekladat -->
-<pre>
-   However, as a special exception, the source code distributed need not
-   include anything that is normally distributed (in either source or
-   binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of
-   the operating system on which the executable runs, unless that
-   component itself accompanies the executable.
-</pre>
-<!-- konec citace -->
-<p>
-potom nemusíte udělat nic zvláštního, abyste je mohli použít. Jinak
-řečeno, pokud knihovny, které potřebujete, pocházejí z větší části
-proprietárního operačního systému, GPL říká, že je lidé mohou 
linkovat
-s vaším programem.
-<p>
-Pokud chcete linkovat program proti knihovně nepodléhající této výjimce,
-je třeba přidat vaši vlastní výjimku, zcela mimo GPL. 
-Tato poznámka ke copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování
-s programem FOO:
-
-<p>
-<!-- citace z licence - neprekladat -->
-<pre>
-  Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;
-
-  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-  it under the terms of the GNU General Public License as published by
-  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-  (at your option) any later version.
-
-  This program is distributed in the hope that it will be useful,
-  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-  GNU General Public License for more details.
-
-  You should have received a copy of the GNU General Public License
-  along with this program; if not, write to the Free Software
-  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
-
-  In addition, as a special exception, &lt;name of copyright
-  holder&gt; gives permission to link the code of this program with
-  the FOO library (or with modified versions of FOO that use the
-  same license as FOO), and distribute linked combinations including
-  the two. You must obey the GNU General Public License in all
-  respects for all of the code used other than FOO. If you modify
-  this file, you may extend this exception to your version of the
-  file, but you are not obligated to do so. If you do not wish to
-  do so, delete this exception statement from your version.
-</pre>
-<!-- konec citace -->
-
-<p>
-Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu.
-Pokud jste autorem celého programu vy, potom
-za předpokladu, že si váš zaměstnavatel či vaše škola nedělají 
nároky
-na copyright, jste
-jeho majitelem -- tudíž smíte výjimku přidat. Pokud však chcete 
-ve vašem kódu použít části jiných pod GPL vydaných programů od 
jiných autorů,
-nemůžete pro ně výjimku přidat. Museli byste získat
-souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
-
-<p>
-Když program pak budou modifikovat ostatní, nemají žádnou povinnost
-učinit tu samou výjimku pro jejich kód -- je to jejich rozhodnutí.
-<p>
-Přidáním této výjimky se zbavíte právního problému, ale neučiníte
-nic pro vyřešení toho nejzávažnějšího problému používání 
nesvobodné
-knihovny: váš program nebude plně použitelný ve svobodném prostředí.
-Pokud určitá funkce vašeho programu závisí na nesvobodné knihovně,
-nebudeme moci tuto funkci ve svobodném světě používat. Jestli
-program závisí na nesvobodné knihovně úplně, nebude moci být součástí
-svobodného operačního systému, jako je GNU; stojí úplně za hranicemi
-svobodného světa.
+Přiložit licenci je důležité, aby každý, kdo získá kopii programu 
věděl,
+jaká jsou jeho práva.
 <p>
-Zvažte proto prosím: dokážete najít způsob, jak funkci implementovat
-bez použití této knihovny? Dokážete za tuto knihovnu napsat svobodnou
-náhradu?
-<p>
-Když je již program napsán s využitím nesvobodné knihovny,
-již je možná příliš pozdě měnit své rozhodnutí. Doporučujeme
-vám zveřejnit program tak, jak je, raději než nezveřejňovat
-ho vůbec. Prosíme vás ale, zmiňte v README, že má nevýhodu
-v potřebě nesvobodné knihobny a navrhněte, aby někdo program
-pozměnil tak, aby již nesvobodnou knihovnu nepotřeboval.
-<p>
-
-Také nám o této nesvobodné knihovně a jejích funkcích 
-prosím dejte vědět na <A
-HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>. 
-Můžeme doporučit lidem napsat svobodnou knihovnu s tou samou
-funkcí.
+Mohlo by vás lákat pokušení vložit místo licence pouze URL, které na ni
+odkazuje. Nemůžete si však být jisti, že to URL bude platné ještě za 
pět či
+deset let. Za dvacet let by už internetové adresy, jak je známe dnes, vůbec
+nemusely existovat.</p>
 <p>
+Jediný způsob, jak zajistit, že lidé, kteří mají kopie programu, budou 
mít
+vždy možnost licenci si prohlédnout, je přiložit ji k programu.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCHowIGetCopyright" NAME="HowIGetCopyright">
-Jak získám copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhatIfWorkIsShort" name="WhatIfWorkIsShort"> A co když
+program není o moc delší než sama licence?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Dle Bernské dohody je vše napsané automaticky copyrightováno
-kdykoliv to nabyde nějaké podoby. Nemusíte tedy pro ,,získání''
-copyrightu na vaši práci dělat vůbec nic -- pokud máte jistotu,
-že nemůže nikdo jiný prohlašovat, že práce je jeho.
-<p>
-Přesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad.
-V USA to pro vás bude berlička při jednání s porušovatelem
-vašeho copyrightu.
-<p>
-Situace, kdy by se mohl někdo jiný prohlašovat za vlastníka
-copyrightu, nastává, pokud jste zaměstnanec či student.
-Váš zaměstnavatel či škola by mohl tvrdit, že jste dělali práci
-pro ně a copyright tak patří jim. Zda by měli pravdu, to záleží
-na okolnostech jakými jsou zákony země, kde žijete, na vaší
-pracovní smlouvě a na typu práce, který děláte. Pokud máte nějaké
-pochybnosti, je nejlepší konzultovat to s právníkem.
-<p>
-Kdykoliv si myslíte, že váš zaměstnavatel či škola by mohla později
-vznášet takové nároky, můžete problém vyřešit tím, že
-získáte dokument o vzdání se copyrightu, podepsaný nějakým
-oprávněným vedoucím pracovníkem společnosti či školy.
-(Váš přímo nadřazený šéf či profesor většinou NENÍ k takovému
-úkonu oprávněn.)
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfSchool" NAME="WhatIfSchool">
-Co když bude má škola chtít zabudovat můj program do vlastního
-proprietárního produktu?
-</A></h4>
+Pokud je program tak krátký, můžete pro něj použít i jednoduchou licenci
+dovolující vše spíše než GNU GPL.
+</dd>
 
+<dt><b><a href="#TOCGPLOmitPreamble" name="GPLOmitPreamble"> Mohu z GPL 
vypustit
+předmluvu a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak 
ušetřil
+místo?</a></b></dt>
 <dd>
-Mnoho univerzit se dnes snaží vydělávat omezováním využití
-znalostí a informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování
-velmi blíží chování komerčních firem. (,,The Kept University'',
-Atlantic Monthly, duben 2000, poskytuje obecnou diskuzi tohoto
-problému a jeho následků.)
-<p>
-Pokud je možné, že by vaše škola mohla odmítnout vydat váš program
-jako svobodný software, nejlepší je řešit situaci co nejdříve.
-Čím lépe bude program pracovat, tím větší bude pokušení správců
-vzít vám jej a dokončit jej bez vás. V rannějších stádiích máte
-více šancí.
-<p>
-Doporučujeme vám, abyste s nimi promluvili, až bude program
-napůl hotov a řekli: ,,Když budete souhlasit s tím,
-že to vydám jako svobodný software, dokončím to.''
-Nemyslete si, že je to nějaké zastrašování. Abyste zvítězili,
-musíte mít odvahu říci: ,,Můj program bude mít svobodu,
-nebo nebude nikdy zrozen.''
+Předmluva a instrukce jsou nedílné součásti GNU GPL a nesmějí být
+vypuštěny. GNU GPL je ve skutečnosti copyrightována a její licence 
dovoluje
+pouze doslovné kopírování.
 <p>
+Předmluva a instrukce představují přibližně 5000 znaků, což je méně 
než 1/3
+celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy žádnou podstatnou 
změnu
+neudělá, pouze v případě, že je program velmi malý. V tomto případě 
pro něj
+můžete použít i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGPL" NAME="CouldYouHelpApplyGPL">
-Mohli byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhatIsCompatible" name="WhatIsCompatible"> Co to znamená,
+když se řekne, že dvě licence jsou „kompatibilní”?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Podívejte se na <A HREF="/licenses/gpl-howto.html">
-instrukce k GPL</A>.
+Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné části) do
+nějakého většího celku, potřebujeme povolení použít takto oba
+programy. Jestli to licence těchto dvou programů dovolují, pak jsou
+kompatibilní. Když neexistuje žádný způsob, jak zároveň naplnit 
požadavky
+obou licencí, potom jsou vzájemně nekompatibilní.
 <p>
+Pro určení kompatibility některých licencí může být podstatný 
způsob, jakým
+je jejich kombinace provedena. Například mohou dovolovat linkování dvou
+modulů dohromady, ale nemusí povolovat spojení jejich kódu do modulu
+jednoho.</p>
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGFDL"
- NAME="CouldYouHelpApplyGFDL">
-Mohli byste mi dát instrukce krok
-za krokem, jak aplikovat GFDL na manuál?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhatDoesCompatMean" name="WhatDoesCompatMean"> Co to
+znamená, když se řekne, že licence je „kompatibilní s 
GPL”?</a></b></dt>
 
 <dd>
-
-Podívejte se na konec GFDL samotné a na stránku <A
-HREF="/licenses/fdl-howto.html">instrukce k GFDL</A>.
+Znamená to, že tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní, že můžete
+kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem, zveřejněným pod GNU 
GPL v
+jednom velkém programu.
 <p>
+GPL povoluje takové kombinování za předpokladu, že je výsledný kód
+licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní, pokud toto také
+dovoluje.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCHeardOtherLicense" NAME="HeardOtherLicense">
-Slyšel
-jsem, že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí,
-je to možné?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCFSWithNFLibs" name="FSWithNFLibs"> Mohu napsat svobodný
+software, který používá nesvobodné knihovny?</a></b></dt>
 
 <dd>
-GNU GPL nedovoluje uživatelům připojovat k programu jiné licence.
-Vlastník copyrightu ale mohl program vydat paralelně pod několika
-různými licencemi. Jedna z nich může být GNU GPL.
+Pokud to uděláte, váš program nebude plně použitelný ve svobodném
+prostředí. Pokud určitá funkce vašeho programu závisí na nesvobodné
+knihovně, nebudeme moci tuto funkci ve svobodném světě používat. Jestli
+program závisí na nesvobodné knihovně úplně, nebude moci být součástí
+svobodného operačního systému, jako je GNU; stojí úplně za hranicemi
+svobodného světa.
 <p>
-Licence, která se vyskytuje u vaší kopie, za předpokladu,
-že ji tam umístil vlastník copyrightu a že jste získal/a
-kopii legitimně, je tou licencí, která se na ni vztahuje.
+Zvažte proto prosím: dokážete najít způsob, jak funkci implementovat bez
+použití této knihovny? Dokážete za tuto knihovnu napsat svobodnou 
náhradu?</p>
 <p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" NAME="ReleaseUnderGPLAndNF">
-Rád
-bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych
-ten samý kód použít i v nesvobodných programech.
-</a></h4>
+Když je již program napsán s využitím nesvobodné knihovny, již je 
možná
+příliš pozdě měnit své rozhodnutí. Doporučujeme vám zveřejnit 
program tak,
+jak je, raději než nezveřejňovat ho vůbec. Prosíme vás ale, zmiňte v 
README,
+že má nevýhodu v potřebě nesvobodné knihobny a navrhněte, aby někdo 
program
+pozměnil tak, aby již nesvobodnou knihovnu nepotřeboval.</p>
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLIncompatibleLibs" name="GPLIncompatibleLibs"> S jakými
+právními problémy se setkám, pokud použiji GPL-nekompatibilní knihovnu s 
GPL
+software?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vydat nesvobodný program je vždy eticky špatné, ale právně
-neexistuje žádná překážka v tom, abyste tak učinil/a. Pokud jste
-vlastníkem copyrightu na kód, můžete jej vydat v různých
-datech v několika různých ne-exkluzivních licencích.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDeveloperViolate" NAME="DeveloperViolate">
-Je vývojář programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo
-by být chování tohoto vývojáře za nějakých okolností
-porušením GPL?
-</A></h4>
+Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku v GPL:
+<blockquote><p>
+   However, as a special exception, the source code distributed need not
+include anything that is normally distributed (in either source or binary
+form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
+operating system on which the executable runs, unless that component itself
+accompanies the executable.
+</p></blockquote>
+<p>
+potom nemusíte udělat nic zvláštního, abyste je mohli použít. Jinak 
řečeno,
+pokud knihovny, které potřebujete, pocházejí z větší části 
proprietárního
+operačního systému, GPL říká, že je lidé mohou linkovat s vaším 
programem.
+</p><p>    
+Pokud chcete linkovat program proti knihovně nepodléhající této výjimce, 
je
+třeba přidat vaši vlastní výjimku, zcela mimo GPL. Tato poznámka ke
+copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování s programem FOO:</p>
 
-<dd>
-Striktně řečeno, GPL je licence od vývojáře, aby mohli ostatní
-program používat, distribuovat a měnit. Vývojář sám jí není
-omezen, takže ať bude vývojář dělat cokoliv, nebude to ,,porušení''
-GPL.
-<p>
-Na druhé straně, když bude vývojář dělat něco, co by bylo porušením
-licence, pokud by to dělal někdo jiný, nejspíš ztratí své morální
-postavení v komunitě.
-<p>
+<blockquote><p>   
+  Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;
+</p><p>
+  This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
+under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
+Software Foundation; either version&nbsp;2 of the License, or (at your option)
+any later version.
+</p><p>
+  This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
+more details.
+</p><p>
+  You should have received a copy of the GNU General Public License along 
with
+this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
+Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
+</p>
+<p>Linking ABC statically or dynamically with other modules is making a
+combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of the GNU
+General Public License cover the whole combination.</p>
+
+<p>In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give you
+permission to combine ABC program with free software programs or libraries
+that are released under the GNU LGPL and with code included in the standard
+release of DEF under the XYZ license (or modified versions of such code,
+with unchanged license). You may copy and distribute such a system
+following the terms of the GNU GPL for ABC and the licenses of the other
+code concerned, provided that you include the source code of that other code
+when and as the GNU GPL requires distribution of source code.</p>
+
+<p>Note that people who make modified versions of ABC are not obligated to
+grant this special exception for their modified versions; it is their choice
+whether to do so. The GNU General Public License gives permission to
+release a modified version without this exception; this exception also makes
+it possible to release a modified version which carries forward this
+exception.</p>
+
+</blockquote>
+<p>
+Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu. Pokud jste
+autorem celého programu vy, potom za předpokladu, že si váš 
zaměstnavatel či
+vaše škola nedělají nároky na copyright, jste jeho majitelem – tudíž 
smíte
+výjimku přidat. Pokud však chcete ve vašem kódu použít části jiných 
pod GPL
+vydaných programů od jiných autorů, nemůžete pro ně výjimku přidat. 
Museli
+byste získat souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
+</p><p>
+Když program pak budou modifikovat ostatní, nemají žádnou povinnost 
učinit
+tu samou výjimku pro jejich kód – je to jejich rozhodnutí.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCHowIGetCopyright" name="HowIGetCopyright"> Jak získám
+copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Dle Bernské dohody je vše napsané automaticky copyrightováno kdykoliv to
+nabyde nějaké podoby. Nemusíte tedy pro „získání” copyrightu na 
vaši práci
+dělat vůbec nic – pokud máte jistotu, že nemůže nikdo jiný 
prohlašovat, že
+práce je jeho.
+<p>
+Přesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad. V USA to pro 
vás
+bude berlička při jednání s porušovatelem vašeho copyrightu.</p>
+<p>
+Situace, kdy by se mohl někdo jiný prohlašovat za vlastníka copyrightu,
+nastává, pokud jste zaměstnanec či student. Váš zaměstnavatel či 
Å¡kola by
+mohl tvrdit, že jste dělali práci pro ně a copyright tak patří jim. Zda 
by
+měli pravdu, to záleží na okolnostech jakými jsou zákony země, kde 
žijete,
+na vaší pracovní smlouvě a na typu práce, který děláte. Pokud máte 
nějaké
+pochybnosti, je nejlepší konzultovat to s právníkem.</p>
+<p>
+Kdykoliv si myslíte, že váš zaměstnavatel či škola by mohla později 
vznášet
+takové nároky, můžete problém vyřešit tím, že získáte dokument o 
vzdání se
+copyrightu, podepsaný nějakým oprávněným vedoucím pracovníkem 
společnosti či
+školy. (Váš přímo nadřazený šéf či profesor většinou NENÍ k 
takovému úkonu
+oprávněn.)
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWhatIfSchool" name="WhatIfSchool"> Co když bude má škola
+chtít zabudovat můj program do vlastního proprietárního 
produktu?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Mnoho univerzit se dnes snaží vydělávat omezováním využití znalostí a
+informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování velmi blíží 
chování
+komerčních firem. („The Kept University”, Atlantic Monthly, duben 2000,
+poskytuje obecnou diskuzi tohoto problému a jeho následků.)
+<p>
+Pokud je možné, že by vaše škola mohla odmítnout vydat váš program jako
+svobodný software, nejlepší je řešit situaci co nejdříve. Čím lépe 
bude
+program pracovat, tím větší bude pokušení správců vzít vám jej a 
dokončit
+jej bez vás. V rannějších stádiích máte více šancí.</p>
+<p>
+Doporučujeme vám, abyste s nimi promluvili, až bude program napůl hotov a
+řekli: „Když budete souhlasit s tím, že to vydám jako svobodný 
software,
+dokončím to.” Nemyslete si, že je to nějaké zastrašování. Abyste 
zvítězili,
+musíte mít odvahu říci: „Můj program bude mít svobodu, nebo nebude 
nikdy
+zrozen.”
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCCouldYouHelpApplyGPL" name="CouldYouHelpApplyGPL"> Mohli
+byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj
+program?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Podívejte se na <a href="/licenses/gpl-howto.html"> instrukce k GPL</a>.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCHeardOtherLicense" name="HeardOtherLicense"> Slyšel jsem, 
že
+někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí, je to
+možné?</a></b></dt>
+
+<dd>
+GNU GPL nedovoluje uživatelům připojovat k programu jiné licence. Vlastník
+copyrightu ale mohl program vydat paralelně pod několika různými
+licencemi. Jedna z nich může být GNU GPL.
+<p>
+Licence, která se vyskytuje u vaší kopie, za předpokladu, že ji tam 
umístil
+vlastník copyrightu a že jste získal/a kopii legitimně, je tou licencí,
+která se na ni vztahuje.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" name="ReleaseUnderGPLAndNF"> Rád 
bych
+vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych ten samý kód
+použít i v nesvobodných programech.</a></b></dt>
+
+<dd>
+Vydat nesvobodný program je vždy eticky špatné, ale právně neexistuje 
žádná
+překážka v tom, abyste tak učinil/a. Pokud jste vlastníkem copyrightu na
+kód, můžete jej vydat v různých datech v několika různých 
ne-exkluzivních
+licencích.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCDeveloperViolate" name="DeveloperViolate"> Je vývojář
+programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo by být chování tohoto
+vývojáře za nějakých okolností porušením GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Striktně řečeno, GPL je licence od vývojáře, aby mohli ostatní program
+používat, distribuovat a měnit. Vývojář sám jí není omezen, takže 
ať bude
+vývojář dělat cokoliv, nebude to „porušení” GPL.
+<p>
+Na druhé straně, když bude vývojář dělat něco, co by bylo porušením 
licence,
+pokud by to dělal někdo jiný, nejspíš ztratí své morální postavení v
+komunitě.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCCanDeveloperThirdParty" name="CanDeveloperThirdParty"> 
Může
+vývojář programu, který již byl distribuován pod GPL, licencovat později
+tento program nějaké další straně k exkluzivnímu 
užívání?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ne, protože veřejnost již má právo program užívat pod GPL a tohoto 
práva
+nemůže být zbavena.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCCanIUseGPLToolsForNF" name="CanIUseGPLToolsForNF"> Mohu
+používat programy kryté GPL k vývoji nesvobodných programů? Mohu 
používat
+nástroje kryté GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy
+zkompiloval?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ano, protože copyright na editory a nástroje nepokrývá kód, který 
napíšete.
+<p>
+Některé programy z technických důvodů kopírují na výstup části samy 
sebe,
+například Bison kopíruje program standardního parseru do výstupního
+souboru. V takovém případě je tento zkopírovaný text ve výstupu krytý 
toutéž
+licencí, jako zdrojový kód. Část výstupu, odvozená od vstupu programu, 
dědí
+copyright vstupních dat.</p>
+<p>
+Co se ale týče Bisonu, ten může být užíván i k vývoji nesvobodných
+programů. Rozhodli jsme se explicitně povolit užívání standardního 
parseru
+ve výstupu Bisonu bez omezení. Takové rozhodnutí jsme učinili proto, že 
již
+existovaly jiné nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly použití 
pro
+nesvobodné programy.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCCanDeveloperThirdParty"
- NAME="CanDeveloperThirdParty">
-Může vývojář programu, který již
-byl distribuován pod GPL, licencovat později tento program
-nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCGPLFairUse" name="GPLFairUse"> Mám práva „fair use” 
při
+používání zdrojového kódu GPL programu?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ne, protože veřejnost již má právo program užívat
-pod GPL a tohoto práva nemůže být zbavena.
-<p>
+Ano, máte. „Fair use” je užití, které je dovoleno bez jakéhokoliv
+speciálního povolení. Protože pro takové užití nepotřebujete svolení
+vývojářů, můžete to udělat nezávisle na tom, co vývojáři říkají 
– ať již v
+licenci nebo někde jinde, ať již ta licence bude GPL nebo nějaká jiná
+licence svobodného software.
+<p>
+Přesto je ale třeba poznamenat, že neexistuje žádný mezinárodní 
princip fair
+use. Jaké všechny způsoby použití jsou považovány za „fair” se 
liší zemi od
+země.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLOutput" name="GPLOutput"> Existuje nějaký způsob, jak
+bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například pokud by můj program byl
+používán k vývoji designů hardware, mohl bych požadovat, aby tyto designy
+byly svobodné?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Obecně řečeno, toto je právně nemožné. Copyright vám nedává žádné 
právo
+rozhodovat o tom, co mohou lidé udělat s použitím vašeho programu ze 
svých
+dat. Pokud uživatel použije váš program ke konverzi vlastních dat, pak
+konvertovaná data patří jemu, ne vám. Ještě obecněji, pokud program 
nějakým
+způsobem zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zděděn z
+copyrightu vstupu, ze kterého byl generován.
+<p>
+Jediný případ, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright výstupu je ten, kdyby
+podstatné části výstupu byly kopírovány z textu vašeho programu. 
Například
+část programu Bison (podívejte se výše) by byla kryta GNU GPL, kdybychom
+neudělali v tomto speciálním případě výjimku.</p>
+<p>
+Mohl byste uměle donutit program kopírovat určitý text do výstupu, i 
kdyby k
+tomu technicky žádný důvod nebyl. Ale když tento zkopírovaný text 
neslouží k
+ničemu praktickému, uživatel by jej mohl jednoduše z výstupu vymazat a
+použít pouze ten zbytek. Potom by se nemusel řídit podmínkami redistribuce
+kopírovaného textu.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCCanIUseGPLToolsForNF"
- NAME="CanIUseGPLToolsForNF">
-Mohu používat programy kryté GPL
-k vývoji nesvobodných programů? Mohu používat nástroje kryté
-GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" name="WhatCaseIsOutputGPL"> V jakém
+případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano, protože copyright na editory a nástroje nepokrývá kód,
-který napíšete.
-<p>
-Některé programy z technických důvodů kopírují na výstup
-části samy sebe, například Bison kopíruje program standardního
-parseru do výstupního souboru. V takovém případě je tento zkopírovaný
-text ve výstupu krytý toutéž licencí, jako zdrojový kód. Část
-výstupu, odvozená od vstupu programu, dědí copyright vstupních
-dat.
-<p>
-Co se ale týče Bisonu, ten může být užíván i k vývoji
-nesvobodných programů. Rozhodli jsme se explicitně povolit
-užívání standardního parseru ve výstupu Bisonu bez omezení.
-Takové rozhodnutí jsme učinili proto, že již existovaly jiné
-nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly použití pro
-nesvobodné programy.
-<p>
+Pouze pokud program do výstupu kopíruje část sebe sama.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLFairUse" NAME="GPLFairUse">
-Mám práva ,,fair use'' při používání zdrojového kódu GPL programu?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Ano, máte. ,,Fair use'' je užití, které je dovoleno bez jakéhokoliv
-speciálního povolení. Protože pro takové užití nepotřebujete 
-svolení vývojářů, můžete to udělat nezávisle na tom, co vývojáři
-říkají -- ať již v licenci nebo někde jinde, ať již ta licence
-bude GPL nebo nějaká jiná licence svobodného software.
-<p>
-Přesto je ale třeba poznamenat, že neexistuje žádný mezinárodní
-princip fair use. Jaké všechny způsoby použití jsou považovány
-za ,,fair'' se liší zemi od země.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLOutput" NAME="GPLOutput">
-Existuje nějaký
-způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
-pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
-mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Obecně řečeno, toto je právně nemožné. Copyright
-vám nedává žádné právo rozhodovat o tom, co mohou lidé udělat
-s použitím vašeho programu ze svých dat. Pokud uživatel použije
-váš program ke konverzi vlastních dat, pak konvertovaná data
-patří jemu, ne vám. Ještě obecněji, pokud program nějakým způsobem
-zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zděděn
-z copyrightu vstupu, ze kterého byl generován.
-<p>
-Jediný případ, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright
-výstupu je ten, kdyby podstatné části výstupu byly kopírovány
-z textu vašeho programu. Například část programu Bison (podívejte
-se výše) by byla kryta GNU GPL, kdybychom neudělali v tomto speciálním
-případě výjimku.
-<p>
-Mohl byste uměle donutit program kopírovat určitý text
-do výstupu, i kdyby k tomu technicky žádný důvod nebyl. Ale když
-tento zkopírovaný text neslouží k ničemu praktickému, uživatel
-by jej mohl jednoduše z výstupu vymazat a použít pouze ten zbytek.
-Potom by se nemusel řídit podmínkami redistribuce kopírovaného
-textu.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" NAME="WhatCaseIsOutputGPL">
-V jakém případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCGPLModuleLicense" name="GPLModuleLicense"> Pokud do 
programu
+pod GPL přidám modul, musím pro něj použít také jako licenci 
GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Pouze pokud program do výstupu kopíruje část sebe sama.
+GPL říká, že celý kombinovaný program musí být také uvolněn pod GPL. 
Váš
+modul musí být tedy dostupný k užívání dle GPL.
 <p>
+Můžete však dát ještě nějaká další povolení k jeho používání. 
Pokud chcete,
+můžete vydat svůj program pod nějakou laxnější licencí, než je GPL, 
ale s ní
+kompatibilní. V <a href="/licenses/license-list.html">seznamu licencí</a> je
+částečný seznam licencí kompatibilních s GPL.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCIfLibraryIsGPL" name="IfLibraryIsGPL"> Pokud je knihovna
+zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že program, který ji 
používá,
+musí být taktéž pod GPL?</a></b></dt>
+
+<dd><p>Ano, protože program v okamžiku, kdy je spuštěn, zahrnuje i 
knihovnu.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" name="IfInterpreterIsGPL"> Je-li
+interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to, že programy
+napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí být vydány pod licencemi
+kompatibilními s GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ne. Interpretovaný
+program jsou pro interpretr pouze data, licence svobodného software jako
+GPL, založená na copyrightovém právu, nemůže omezovat na jaká data
+interpretr použijete. Můžete jej použít na jakákoliv data 
(interpretovaný
+program), jakým způsobem budete chtít, a na licencování těchto dat nejsou
+kladeny žádné požadavky.
+<p>Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb s dalšími 
prostředky
+(což jsou často, ale ne vždy, knihovny), interpretovaný program je 
vpodstatě
+linkován s těmito prostředky, které používá pomocí vazeb. Pokud jsou 
tedy
+tyto prostředky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být vydán pod
+nějakoku licencí s GPL kompatibilní. Příkladem je JNI nebo Java Native
+Interface: knihovny, ke kterým je takto přistupováno, jsou dynamicky
+linkovány s javovými programy, které je takto volají.</p>
+<p>
+Další podobný a velmi častý případ je poskytovat s interpreterem 
knihovny,
+které jsou sami o sobě interpretovány. Například Perl poskytuje perlové
+moduly a implementace Javy poskytuje javové třídy. Tyto knihovny a programy,
+které je volají jsou k sobě vždy dynamicky linkovány.</p>
+<p>
+Následek je, že pokud se rozhodnete použít GPL perlové moduly nebo javové
+třídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní s GPL, 
nezávisle
+na tom, jakou má licenci perlový či javový interpretr, na kterém tento
+kombinovaný perlový či javový program poběží.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWindowsRuntimeAndGPL" name="WindowsRuntimeAndGPL"> Píši
+aplikaci pro Windows s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a
+chci jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky linkovat s
+run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ano, protože run-time knihovna běžně doprovází překladač či 
interpreter,
+který používáte.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLModuleLicense" NAME="GPLModuleLicense">
-Pokud do programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít
-také jako licenci GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCOrigBSD" name="OrigBSD"> Proč je původní BSD licence
+nekompatibilní s GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-GPL říká, že celý kombinovaný program musí být také uvolněn pod GPL.
-Váš modul musí být tedy dostupný k užívání dle GPL.
+Protože obsahuje specifický požadavek, který v GPL není: konkrétně 
požadavek
+o oznámení změn programu. GPL říká:
+<pre>
+  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise
+  of the rights granted herein.
+</pre>
 <p>
-Můžete však dát ještě nějaká další povolení k jeho používání.
-Pokud chcete, můžete vydat svůj program pod nějakou laxnější
-licencí, než je GPL, ale s ní kompatibilní. V 
-<A HREF="/licenses/license-list.html">seznamu licencí</A> 
-je částečný seznam licencí kompatibilních s GPL.
+Ten článek o oznamování změn je právě takovým dalším omezením, a 
proto je
+nekompatibilní s GPL.</p>
 <p>
+Revidovaná BSD licence již tuto klauzuli neobsahuje a tím je tento problém
+vyřešen.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCIfLibraryIsGPL" NAME="IfLibraryIsGPL">
-Pokud
-je knihovna zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že
-program, který ji používá, musí být taktéž pod GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCGPLAndPlugins" name="GPLAndPlugins"> Pokud program
+zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
+těchto pluginů?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano, protože program v okamžiku, kdy je spuštěn, zahrnuje i knihovnu.
-<p>
+  To záleží na způsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program 
k jejich
+vyvolání používá fork a exec, potom jsou to oddělené programy a licence
+hlavního programu je nijak neovlivňuje.
 
-<dt><h4><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" name="IfInterpreterIsGPL">
-Je-li
- interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
- že programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
- být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?
-</a></h4>
+<p>Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně volají 
své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme, že dohromady 
tvoří jediný program. V takovém případě pak musí být s pluginy 
nakládáno jako s rozšířením původního programu. To znamená, že 
musejí být vydány pod GPL nebo nějakou jinou svobodnou GPL-kompatibilní 
licencí.</p>
 
-<dd>
+<p> Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním je omezena
+pouze na vyvolání hlavní funkce, předání určitých parametrů a 
čekání na
+výsledek, potom se jedná o případ, který stojí někde na pomezí.</p>
 
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ne.
-Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, licence
-svobodného software jako GPL, založená na copyrightovém právu,
-nemůže omezovat na jaká data interpretr použijete.
-Můžete jej použít na jakákoliv data (interpretovaný program),
-jakým způsobem budete chtít, a na licencování těchto dat
-nejsou kladeny žádné požadavky.
+</dd>
 
-<p>
-Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb
-s dalšími prostředky (což jsou často, ale ne vždy, knihovny),
-interpretovaný program je vpodstatě linkován s těmito
-prostředky, které používá pomocí vazeb. Pokud jsou tedy tyto 
-prostředky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být
-vydán pod nějakoku licencí s GPL kompatibilní.
-Příkladem je JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
-je takto přistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
-programy, které je takto volají. 
-<p>
-Další podobný a velmi častý případ je poskytovat s interpreterem
-knihovny, které jsou sami o sobě interpretovány. Například
-Perl poskytuje perlové moduly a implementace Javy poskytuje
-javové třídy. Tyto knihovny a programy, které je volají
-jsou k sobě vždy dynamicky linkovány.
-<p>
-Následek je, že pokud se rozhodnete použít GPL perlové moduly
-nebo javové třídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní
-s GPL, nezávisle na tom, jakou má licenci perlový či javový interpretr,
-na kterém tento kombinovaný perlový či javový program poběží.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWindowsRuntimeAndGPL"
- NAME="WindowsRuntimeAndGPL">
-Píši aplikaci pro Windows
-s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
-jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky
-linkovat s run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCGPLPluginsInNF" name="GPLPluginsInNF"> Mohu použít GPL na
+plugin pro nějaký nesvobodný program?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ano, protože run-time knihovna běžně doprovází překladač či
-interpreter, který používáte.
-<p>
+  Pokud program k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to 
oddělené programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje. V 
takovém případě tedy na plugin můžete použít GPL a nesetkáte se s 
žádnými dalšími požadavky.
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCOrigBSD" NAME="OrigBSD">
-Proč je původní BSD licence nekompatibilní s GPL?
-</A></h4>
+<p>Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně volají 
své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme, že dohromady 
tvoří jediný program. V takovém případě pak musí být s pluginem 
nakládáno jako s rozšířením původního programu. To znamená, že 
linkování programu krytého GPL s hlavním programem by bylo porušením GPL. 
Situaci však můžete vyřešit tím, že k licenci vašeho programu dodáte 
výjimku, která dovoluje jeho využití v kombinaci s nesvobodným hlavním 
programem.</p>
 
-<dd>
-Protože obsahuje specifický požadavek, který v GPL není:
-konkrétně požadavek o oznámení změn programu. GPL říká:
-<p>
-<!-- citace, neprekladat -->
-<pre>
-  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise
-  of the rights granted herein.
-</pre>
-<!-- konec citace -->
-<p>
-Ten článek o oznamování změn je právě takovým dalším omezením, a 
proto je
-nekompatibilní s GPL.
-<p>
-Revidovaná BSD licence již tuto klauzuli neobsahuje a tím
-je tento problém vyřešen.
-<p>
+<p>Chcete-li se dozvědět více detailů, podívejte se otázku <a
+href="#WritingFSWithNFLibs">Píši svobodný software, který používá 
nesvobodné
+knihovny</a>.</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLAndPlugins" NAME="GPLAndPlugins">
-Pokud program
-zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
-těchto pluginů?
-</A></h4>
-
-<dd>
-To záleží na způsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program
-k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to oddělené
-programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje.
-<p>
-Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně
-volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
-že dohromady tvoří jediný program. V takovém případě pak musí
-být s pluginy nakládáno jako s rozšířením původního programu.
-To znamená, že musejí být vydány pod GPL nebo nějakou
-jinou svobodnou GPL-kompatibilní licencí.
-<p>
-Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním
-je omezena pouze na vyvolání hlavní funkce, předání určitých
-parametrů a čekání na výsledek, potom se jedná o případ, který
-stojí někde na pomezí.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLPluginsInNF" NAME="GPLPluginsInNF">
-Mohu použít GPL na plugin pro nějaký nesvobodný program?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Pokud program k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to 
oddělené
-programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje. V takovém
-případě tedy na plugin můžete použít GPL a nesetkáte se s žádnými
-dalšími požadavky.
-<p>
-Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně
-volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
-že dohromady tvoří jediný program. V takovém případě pak musí
-být s pluginem nakládáno jako s rozšířením původního programu.
-To znamená, že linkování programu krytého GPL s hlavním programem
-by bylo porušením GPL. Situaci však můžete vyřešit tím, 
-že k licenci vašeho programu dodáte výjimku, která dovoluje
-jeho využití v kombinaci s nesvobodným hlavním programem.
-<p>
-Chcete-li se dozvědět více detailů, podívejte se na výše uvedenou 
otázku, 
-která začíná ,,Píši svobodný program, který využívá nesvobodnou
-knihovnu.''
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCLinkingWithGPL" NAME="LinkingWithGPL">
-Vy jste
-vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
-a vytvořil tak proprietární program. Znamená linkování s vaším
-programem, že i můj program musí být pod GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCLinkingWithGPL" name="LinkingWithGPL"> Vy jste vydali pod
+GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem a vytvořil tak
+proprietární program. Znamená linkování s vaším programem, že i můj 
program
+musí být pod GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Ano.
-<p>
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCSwitchToLGPL" NAME="SwitchToLGPL">
-Jestli ano,
-existuje nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu
-pod Lesser GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCSwitchToLGPL" name="SwitchToLGPL"> Jestli ano, existuje
+nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu pod Lesser
+GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-
-Můžete se zeptat, ale většina autorů bude neústupná
-a řekne vám ne. Myšlenka GPL je ta, že pokud chcete
-ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i váš program
-být svobodným software. Důvodem je snaha vyvinout na vás
-tlak, abyste svůj program uvolnili způsobem, který
-z něj činí součást naší komunity.
+Můžete se zeptat, ale většina autorů bude neústupná a řekne vám ne. 
Myšlenka
+GPL je ta, že pokud chcete ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i 
váš
+program být svobodným software. Důvodem je snaha vyvinout na vás tlak,
+abyste svůj program uvolnili způsobem, který z něj činí součást naší
+komunity.
 <p>
 Vždy máte legální alternativu náš kód nepoužít.
-<p>
+</p></dd>
 
-<dt><h4><a href="#TOCLinkingOverControlledInterface"
- name="LinkingOverControlledInterface">
-Jak mohu dovolit
-likování proprietárních programů s mou GPL-knihovnou
-pouze přes kontrolované rozhraní?
-</a></h4>
+<dt><b><a href="#TOCLinkingOverControlledInterface"
+name="LinkingOverControlledInterface"> Jak mohu dovolit likování
+proprietárních programů s mou GPL-knihovnou pouze přes kontrolované
+rozhraní?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Do každého souboru na konec licenčního upozornění 
-o distribuci pod GNU GPL přidejte tento text:
-
-<p>
-<!-- citace licence, neprekladat -->
+Do každého souboru na konec licenčního upozornění o distribuci pod GNU 
GPL
+přidejte tento text:
 <pre>
-  Linking FOO statically or dynamically with other modules is making a
-  combined work based on FOO. Thus, the terms and conditions of the GNU
-  General Public License cover the whole combination.
-
-  As a special exception, the copyright holders of FOO give you
-  permission to link FOO with independent modules that communicate with
-  FOO solely through the FOOBAR interface, regardless of the license
-  terms of these independent modules, and to copy and distribute the
-  resulting combined work under terms of your choice, provided that
-  every copy of the combined work is accompanied by a complete copy of
-  the source code of FOO (the version of FOO used to produce the
-  combined work), being distributed under the terms of the GNU General
-  Public License plus this exception. An independent module is a module
-  which is not derived from or based on FOO.
-
-  Note that people who make modified versions of FOO are not obligated
-  to grant this special exception for their modified versions; it is
-  their choice whether to do so. The GNU General Public License gives
-  permission to release a modified version without this exception; this
-  exception also makes it possible to release a modified version which
-  carries forward this exception.
+
+Linking ABC statically or dynamically with other modules is making
+a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of
+the GNU General Public License cover the whole combination.
+
+In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give
+you permission to combine ABC program with free software programs or
+libraries that are released under the GNU LGPL and with independent
+modules that communicate with ABC solely through the ABCDEF interface.
+You may copy and distribute such a system following the terms of the
+GNU GPL for ABC and the licenses of the other code concerned, provided
+that you include the source code of that other code when and as the
+GNU GPL requires distribution of source code.
+
+Note that people who make modified versions of ABC are not obligated
+to grant this special exception for their modified versions; it is
+their choice whether to do so. The GNU General Public License gives
+permission to release a modified version without this exception; this
+exception also makes it possible to release a modified version which
+carries forward this exception.
+
 </pre>
-<!-- konec citace -->
 <p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCManyDifferentLicenses"
- NAME="ManyDifferentLicenses">
-Napsal jsem aplikaci, která
- linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
- velmi zmatený/á, protože nevím, jaké licenční požadavky jsou
- kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké
- licence mám použít?
-</A></h4>
+Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu. Pokud jste
+autorem celého programu vy, potom za předpokladu, že si váš 
zaměstnavatel či
+vaše škola nedělají nároky na copyright, jste jeho majitelem – tudíž 
smíte
+výjimku přidat. Pokud však chcete ve vašem kódu použít části jiných 
pod GPL
+vydaných programů od jiných autorů, nemůžete pro ně výjimku přidat. 
Museli
+byste získat souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCManyDifferentLicenses" name="ManyDifferentLicenses"> Napsal
+jsem aplikaci, která linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s
+rozdílnými licencemi. Jsem velmi zmatený/á, protože nevím, jaké 
licenční
+požadavky jsou kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké 
licence
+mám použít?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, potřebovali bychom vidět seznam
-jednotlivých částí, které váš program používá, licence těchto 
komponent
-a stručný (několikavětný) popisek, jak vaše knihovna používá tyto
+jednotlivých částí, které váš program používá, licence těchto 
komponent a
+stručný (několikavětný) popisek, jak vaše knihovna používá tyto
 componenty. Například:
-<P>
-<UL>
- <LI>Aby můj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO,
-   která je dostupná pod GNU Lesser GPL.
- <LI>Můj software provádí ke spuštění programu BAR systémová volání 
-(pomocí příkazové řádky, kterou jsem vytvořil). BAR je licencován 
,,pod GPL
- s výjimkou povolující linkování s programem QUUX''.
-</UL>
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCMereAggregation" NAME="MereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
-do jednoho programu?''
-</A></h4>
-
-<dd>
-Pouhé seskupování dvou programů znamená nahrát je vedle sebe
-na to samé CD-ROM či na jeden pevný disk. Tento termín používáme
-v případě, že se jedná o samostatné programy, ne součásti jednoho
-většího programu. V tomto případě, pokud je jeden z nich kryt
-GPL, na ten druhý to nemá žádný dopad.
-<p>
-Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, že
-tvoří jeden jediný program. Když je jedna z částí krytá GPL,
-celá kombinace musí být také vydána pod GPL. Pokud to nemůžete
-nebo nechcete takto udělat, nesmíte je kombinovat.
-<p>
-Co znamená kombinovat dvě části v jeden program? Toto je právní
-otázka, kterou s konečnou platností rozhodnou až soudcové. My věříme,
-že správné kritérium záleží jak na způsobu komunikace (exec, roury,
-rpc, volání funkcí ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na
-sémantice komunikace (jaký druh informací je vyměňován).
-<p>
-Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru,
-je jisté, že jsou kombinovány v jeden program. Pokud jsou
-moduly navrženy tak, aby běžely slinkované v jednom adresním
-prostoru, téměř jistě to znamená, že jsou zkombinované v jeden
-program.
-<p>
-Na druhou stranu roury, sokety a parametry příkazové řádky
-jsou komunikační mechanismy, které se normálně používají
-mezi dvěma oddělenými programy. Pokud je ale sémantika
-komunikace dostatečně důvěrná, jsou vyměňovány kompletní
-interní datové struktury, i toto by mohlo být základem
+<ul>
+<li>Aby můj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO, která 
je
+dostupná pod GNU Lesser GPL.</li>
+
+<li>Můj software provádí ke spuštění programu BAR systémová volání 
(pomocí
+příkazové řádky, kterou jsem vytvořil). BAR je licencován „pod GPL s
+výjimkou povolující linkování s programem QUUX”.</li>
+
+</ul>
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCMereAggregation" name="MereAggregation"> Jaký je rozdíl 
mezi
+„pouhým seskupováním” a „kombinováním dvou modulů do jednoho
+programu?”</a></b></dt>
+
+<dd>
+Pouhé seskupování dvou programů znamená nahrát je vedle sebe na to samé
+CD-ROM či na jeden pevný disk. Tento termín používáme v případě, že 
se jedná
+o samostatné programy, ne součásti jednoho většího programu. V tomto
+případě, pokud je jeden z nich kryt GPL, na ten druhý to nemá žádný 
dopad.
+<p>
+Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, že tvoří jeden
+jediný program. Když je jedna z částí krytá GPL, celá kombinace musí 
být
+také vydána pod GPL. Pokud to nemůžete nebo nechcete takto udělat, 
nesmíte
+je kombinovat.</p>
+<p>
+Co znamená kombinovat dvě části v jeden program? Toto je právní otázka,
+kterou s konečnou platností rozhodnou až soudcové. My věříme, že 
správné
+kritérium záleží jak na způsobu komunikace (exec, roury, rpc, volání 
funkcí
+ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na sémantice komunikace (jaký druh
+informací je vyměňován).</p>
+<p>
+Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru, je jisté, že jsou
+kombinovány v jeden program. Pokud jsou moduly navrženy tak, aby běžely
+slinkované v jednom adresním prostoru, téměř jistě to znamená, že jsou
+zkombinované v jeden program.</p>
+<p>
+Na druhou stranu roury, sokety a parametry příkazové řádky jsou 
komunikační
+mechanismy, které se normálně používají mezi dvěma oddělenými
+programy. Pokud je ale sémantika komunikace dostatečně důvěrná, jsou
+vyměňovány kompletní interní datové struktury, i toto by mohlo být 
základem
 pro považování programu za jeden velký celek.
-<p>
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCAssignCopyright" NAME="AssignCopyright">
-Proč
-FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
-převedení copyrightu na ni? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Naši právníci nám řekli, že pokud chceme být u soudu
-<A HREF="/licenses/why-assign.html">v nejlepší pozici k vynucení
-GPL</A> proti narušitelům, měli bychom udržovat copyrightový
-statut programu co nejjednodušší. Děláme to tak, že požádáme
-každého přispěvatele, aby buď převedl copyright na své vylepšení
-k FSF, nebo aby jej dal do public domain.
-<p>
-Také žádáme přispěvatele, aby si od svých zaměstnavatelů (pokud
-nějaké mají) vyžádali dokument o zřeknutí se copyrightu,
-abychom si mohli být jisti, že si tito zaměstnavatelé nebudou
-později dělat nárok na copyright těchto příspěvků.
-<p>
-
-Kdyby ale všichni přispěvatelé dali svůj kód do public
-domain, nebyl by žádný copyright, kterým vynucovat GPL.
-Proto lidem doporučujeme, aby nám copyright na velké části
-kódu přiřazovali a do public domain dávali jen malé změny.
-
-<p>
-
-Pokud se chcete snažit zabezpečit si možnost vynucování GPL
-na váš program, měli byste také zavést podobná pravidla.
-Pro více informací prosím kontaktujte <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLCommercially" NAME="GPLCommercially">
-Pokud používám nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL,
-smím jej modifikovat, vytvořit tak nový program, a ten pak
-komerčně prodávat?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Smíte komerčně prodávat kopie nového modifikovaného programu,
-ale pouze pod podmínkami GNU GPL. Například tedy musíte zpřístupnit
-uživatelům zdrojový program a musíte jim povolit jej modifikovat
-a redistribuovat tak, jak je to popsáno v GPL.
-<p>
-Tyto požadavky jsou podmínky pro vložení kódu krytého
-GPL do vašeho vlastního programu.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCUseGCC" NAME="UseGCC">
-Pokud používám
-programovací jazyk C nebo C++ a kompiluji jej GCC, musím
-software, který napíši, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Používání GCC neklade na licenci vašeho programu žádné požadavky.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLOtherThanSoftware"
-NAME="GPLOtherThanSoftware">
-Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
-</A></h4>
-
-<dd>
-GPL můžete použít na jakýkoliv druh práce, u kterého
-je jasné, co to je zdrojový kód vašeho díla. GPL jej definuje
-jako formu práce, ve které se dají nejlépe dělat změny.
-<p>
-Pro manuály, učebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce,
-která je určena k výuce, doporučujeme používat řaději GFDL.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCConsider" NAME="Consider">
-Vezměme tuto situaci:
-<UL>
-<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
-<LI>Y přispívá k vývoji verze V2 změnami a novým kódem,
-   který je založen na V1.
-<LI>X chce zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci.  
-</UL>
-Potřebuje X povolení od Y?
-</A></h4>
-
-<dd> 
-Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, protože ji založil
-na X-ově verzi V1. Není žádný důvod, aby Y musel souhlasit
-s nějakou jinou licencí pro svůj kód. Proto potřebuje
-X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod nějakou jinou licencí.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLInProprietarySystem"
- NAME="GPLInProprietarySystem">
-Chtěl bych použít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Nemůžete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem.
-Cílem GPL je zajistit pro každého svobodu kopírovat,
-redistribuovat, pochopit a modifikovat program. Pokud byste
-mohl zakomponovat program krytý GPL do nesvobodného systému,
-mělo by to za následek, že i tento program krytý GPL by byl
-nesvobodný.
-<p>
-Systém zahrnující program krytý pod GPL je rozšířená verze
-tohoto programu. GPL říká, že jakákoliv rozšířená verze programu
-musí být také krytá pod GPL, pokud je někdy vydána. Takový požadavek
-klademe ze dvou důvodů: abychom zajistili, že uživatelé, kteří
-získají software, získají také svobody, které by měli mít, a abychom
-lidi povzbudili k tomu, aby nám vraceli vylepšení, která udělají.
-<p>
-Na druhé straně často můžete distribuovat program krytý GPL
-vedle vašeho proprietárního systému. Abyste to mohli udělat, musíte
-zajistit, aby svobodné a nesvobodné programy komunikovaly
-na dlouhé lokte, aby nebyly spojeny dohromady tak, že
-by vpodstatě tvořily jediný program.
-<p>
-Rozdíl mezi tímto a ,,spojením'' software krytého pod GPL
-s nesvobodným software je jednak otázkou podstaty a jednak
-otázkou formy. Část týkající se podstaty je tato: pokud
-jsou dva programy zkombinované tak, že se stávají dvěmi
-částmi jednoho programu, nemůžete s nimi jednat jako
-s oddělenými programy. Proto musí GPL krýt celek.
-<p>
-Pokud jsou oba programy dobře oddělené, jako například
-kompiler a jádro či editor a shell, potom s nimi můžete nakládat
-jako s dvěma oddělenými programy -- musíte to ale dělat pořádně.
-Zde je jen problém formy: jak popíšete, co děláte. Proč se
-o toto staráme? Protože chceme zajistit, že uživatelé přesně chápou,
-které programy z kolekce mají svobodný statut krytý pod GPL.
-<p>
-Pokud bude někdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat
-je ,,součást'' systému, o kterém uživatelé vědí, že je částečně
-proprietární, pak by uživatelé mohli být v nejistotě ohledně jejich
-práv na programy pod GPL. Když ale vědí, že to, co obdrželi,
-je svobodný program plus vedle něj nějaký jiný, pak jsou jejich
-práva jasná.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCMoneyGuzzlerInc" NAME="MoneyGuzzlerInc">
-Chtěl bych
- modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
- pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód
- těchto knihoven, takže uživatel, který by chtěl změnit
- tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to
- GPL nepovoluje?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCAssignCopyright" name="AssignCopyright"> Proč FSF 
požaduje
+po přispěvatelích jí copyrightovaných programů převedení copyrightu na 
ni?
+Pokud jsem vlastníkem copyrightu na GPL program, měl bych to dělat také?
+Jestli ano, jak?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Naši právníci nám řekli, že pokud chceme být u soudu <a
+href="/licenses/why-assign.html">v nejlepší pozici k vynucení GPL</a> proti
+narušitelům, měli bychom udržovat copyrightový statut programu co
+nejjednodušší. Děláme to tak, že požádáme každého přispěvatele, 
aby buď
+převedl copyright na své vylepšení k FSF, nebo aby jej dal do public 
domain.
+<p>
+Také žádáme přispěvatele, aby si od svých zaměstnavatelů (pokud 
nějaké mají)
+vyžádali dokument o zřeknutí se copyrightu, abychom si mohli být jisti, 
že
+si tito zaměstnavatelé nebudou později dělat nárok na copyright těchto
+příspěvků.</p>
+<p>
+Kdyby ale všichni přispěvatelé dali svůj kód do public domain, nebyl by
+žádný copyright, kterým vynucovat GPL. Proto lidem doporučujeme, aby nám
+copyright na velké části kódu přiřazovali a do public domain dávali jen 
malé
+změny.</p>
+<p>
+Pokud se chcete snažit zabezpečit si možnost vynucování GPL na váš 
program,
+měli byste také zavést podobná pravidla. Pro více informací prosím
+kontaktujte <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLCommercially" name="GPLCommercially"> Pokud používám
+nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL, smím jej modifikovat,
+vytvořit tak nový program, a ten pak komerčně prodávat?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Smíte komerčně prodávat kopie nového modifikovaného programu, ale pouze 
pod
+podmínkami GNU GPL. Například tedy musíte zpřístupnit uživatelům 
zdrojový
+program a musíte jim povolit jej modifikovat a redistribuovat tak, jak je to
+popsáno v GPL.
+<p>
+Tyto požadavky jsou podmínky pro vložení kódu krytého GPL do vašeho
+vlastního programu.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLOtherThanSoftware" name="GPLOtherThanSoftware"> Mohu
+použít GPL i na něco jiného, než jen na software?</a></b></dt>
+
+<dd>
+GPL můžete použít na jakýkoliv druh práce, u kterého je jasné, co to je
+zdrojový kód vašeho díla. GPL jej definuje jako formu práce, ve které se
+dají nejlépe dělat změny.
+<p>
+Pro manuály, učebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce, která je určena k
+výuce, doporučujeme používat řaději GFDL.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCConsider" name="Consider"> Vezměme tuto situaci:
+(1)&nbsp;X vydává verzi V1 projektu pod GPL. (2)&nbsp;Y přispívá k 
vývoji
+verze V2 změnami a novým kódem, který je založen na V1. (3)&nbsp;X chce
+zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci. Potřebuje X povolení od Y?</a></b></dt>
+
+<dd> 
+Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, protože ji založil na X-ově
+verzi V1. Není žádný důvod, aby Y musel souhlasit s nějakou jinou 
licencí
+pro svůj kód. Proto potřebuje X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod
+nějakou jinou licencí.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLInProprietarySystem" name="GPLInProprietarySystem"> 
Chtěl
+bych použít software krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to
+udělat?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Nemůžete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem. Cílem GPL 
je
+zajistit pro každého svobodu kopírovat, redistribuovat, pochopit a
+modifikovat program. Pokud byste mohl zakomponovat program krytý GPL do
+nesvobodného systému, mělo by to za následek, že i tento program krytý 
GPL
+by byl nesvobodný.
+<p>
+Systém zahrnující program krytý pod GPL je rozšířená verze tohoto
+programu. GPL říká, že jakákoliv rozšířená verze programu musí být 
také
+krytá pod GPL, pokud je někdy vydána. Takový požadavek klademe ze dvou
+důvodů: abychom zajistili, že uživatelé, kteří získají software, 
získají
+také svobody, které by měli mít, a abychom lidi povzbudili k tomu, aby nám
+vraceli vylepšení, která udělají.</p>
+<p>
+Na druhé straně často můžete distribuovat program krytý GPL vedle vašeho
+proprietárního systému. Abyste to mohli udělat, musíte zajistit, aby
+svobodné a nesvobodné programy komunikovaly na dlouhé lokte, aby nebyly
+spojeny dohromady tak, že by vpodstatě tvořily jediný program.</p>
+<p>
+Rozdíl mezi tímto a „spojením” software krytého pod GPL s nesvobodným
+software je jednak otázkou podstaty a jednak otázkou formy. Část 
týkající se
+podstaty je tato: pokud jsou dva programy zkombinované tak, že se stávají
+dvěmi částmi jednoho programu, nemůžete s nimi jednat jako s oddělenými
+programy. Proto musí GPL krýt celek.</p>
+<p>
+Pokud jsou oba programy dobře oddělené, jako například kompiler a jádro 
či
+editor a shell, potom s nimi můžete nakládat jako s dvěma oddělenými
+programy – musíte to ale dělat pořádně. Zde je jen problém formy: jak
+popíšete, co děláte. Proč se o toto staráme? Protože chceme zajistit, 
že
+uživatelé přesně chápou, které programy z kolekce mají svobodný statut 
krytý
+pod GPL.</p>
+<p>
+Pokud bude někdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat je 
„součást”
+systému, o kterém uživatelé vědí, že je částečně proprietární, 
pak by
+uživatelé mohli být v nejistotě ohledně jejich práv na programy pod
+GPL. Když ale vědí, že to, co obdrželi, je svobodný program plus vedle 
něj
+nějaký jiný, pak jsou jejich práva jasná.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCMoneyGuzzlerInc" name="MoneyGuzzlerInc"> Chtěl bych
+modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami pro portování od
+Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód těchto knihoven, takže
+uživatel, který by chtěl změnit tyto verze, by musel získat tyto knihovny
+odděleně. Proč to GPL nepovoluje?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Pro to jsou dva důvody:
 <p>
 Ten první je obecný. Pokud bychom povolili firmě A vytvořit proprietární
-soubor a firmě B distribuci software krytého GPL a spojeného
-s tímto souborem, udělali bychom v GPL tak velkou díru, že by jí
-projel i náklaďák. Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom,
-aby neposkytly zdrojové kódy veškerých modifikací a rozšíření 
-software krytého GPL.
-<p>
-Jedním z našich hlavních cílů je poskytnout všem uživatelům přístup
-ke zdrojovému kódu, takže se takového následku samozřejmě chceme 
-vyvarovat.
-<p>
-Konkrétnější důvod spočívá v tom, že verze programů linkovaných 
-s knihovnami Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, 
-jak tento termín chápeme my. Neměly by úplný zdrojový kód, 
-který by uživatelům umožnil program měnit a a rekompilovat.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
- NAME="DistributeWithSourceOnInternet">
-Chci distribuovat binární
-verzi GPL programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel
-později posílat zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají,
-stačí umístit zdrojové kódy na internetový server?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Uvítáme, když zpřítupníte zdrojové kódy jakékoliv verze
-GPL programu přes anonymní FTP, ale to k naplnění sekce
-3 Všeobecné veřejné licence GNU nestačí.
-<p>
-Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout.
-Pokud může od vás nějaký konkrétní uživatel pohodlně získat 
zdrojový 
-kód přes anonymní FTP, dobře, splní to svůj úkol. Ale ne všichni jsou
-na síti. I zbytek uživatelů má stejné právo získat od vás zdrojový
-kód. Musíte tedy být připraven jim kód zaslat na disketě nebo
-na pásce poštou.
+soubor a firmě B distribuci software krytého GPL a spojeného s tímto
+souborem, udělali bychom v GPL tak velkou díru, že by jí projel i
+náklaďák. Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom, aby neposkytly 
zdrojové
+kódy veškerých modifikací a rozšíření software krytého GPL.</p>
+<p>
+Jedním z našich hlavních cílů je poskytnout všem uživatelům přístup 
ke
+zdrojovému kódu, takže se takového následku samozřejmě chceme 
vyvarovat.</p>
+<p>
+Konkrétnější důvod spočívá v tom, že verze programů linkovaných s 
knihovnami
+Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, jak tento termín chápeme
+my. Neměly by úplný zdrojový kód, který by uživatelům umožnil program 
měnit
+a a rekompilovat.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
+name="DistributeWithSourceOnInternet"> Pokud distribuuji binární soubory
+na fyzickém médiu bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy 
přes
+FTP místo zasílání poštou?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu, kdykoliv si jej 
někdo
+objedná. To znamená, zaslat jej poštou. Bude skvělé, pokud poskytnete 
lidem
+možnost zkopírovat si odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek k
+možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění sekce 3
+Všeobecné veřejné licence GNU nestačí.
+<p>
+Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout. 
Pokud
+může od vás nějaký konkrétní uživatel pohodlně získat zdrojový kód 
přes
+anonymní FTP, dobře, splní to svůj úkol. Ale ne všichni jsou na síti. I
+zbytek uživatelů má stejné právo získat od vás zdrojový kód. Musíte 
tedy být
+připraven jim kód zaslat na disketě nebo na pásce poštou.</p>
+<p>
+Pokud FTP přístup vyhovuje, možná si nikdo nezvolí objednat si kopii 
poštou
+a vy nebudete nikdy muset žádnou zasílat. To je dobré pro vás. Když se 
ale
+uživatel rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat.</p>
 <p>
 Nejsnazší je samozřejmě zaslat zdrojový kód rovnou s binární verzí.
-<p>
+</p>
+
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
- NAME="SourceAndBinaryOnDifferentSites">
-Mohu umístit binární
-soubory na svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?
-</A></h4>
-
-<dd>
-GPL říká, že musíte nabídnout přístup ke zdrojovým kódům 
-,,z téhož místa'', to znamená, vedle binárních souborů.
-Pokud však uzavřete s jiným serverem dohodu, že bude poskytovat
-potřebné zdrojové kódy, a umístíte vedle binárních souborů link
-nebo křížový odkaz na toto místo, myslíme, že to je dostatečné
-pro naplnění věty ,,z téhož místa.''
-<p>
-Povšimněte si ale, že nestačí najít nějaký jiný web, který náhodou
-má příslušné zdrojové kódy nyní také, a říci lidem, ať se 
podívají
-tam. Zítra by mohly být zdrojové kódy na tom webu již smazány,
-nebo jednoduše nahrazeny novější verzí toho samého programu.
-Tím byste se dostali do rozporu s požadavky GPL. Abyste vyvinuli
-rozumnou snahu být v souladu s těmito požadavky, musíte podepsat
-s druhým webem dohodu a tak zajistit, že zdrojové kódy tu budou
-tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDistributeExtendedBinary"
- NAME="DistributeExtendedBinary">
-Chci distribuovat rozšířenou
-verzi programu krytého pod GPL v binární formě. Stačí distribuovat
-pouze zdrojové kódy původní verze?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním souborům.
-Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat uživatelé
-identické binární soubory.
-<p>
-Jedna z částí myšlenek stojících za svobodným software je ta,
-že uživatelé by měli mít přístup ke zdrojovým kódům *programů,
-které používají*. Proto by při používání vaší verze měli mít 
zdrojové
-kódy této verze.
-<p>
-Vyšším úkolem GPL je budovat svobodný svět tím, že zajistí,
-aby vylepšení svobodných programů byla také svobodná. Kdykoliv
-vydáte vylepšenou verzi programu pod GPL, musíte tyto vylepšené
-zdrojové kódy vydat také pod GPL.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
- NAME="DistributingSourceIsInconvenient">
-Chci distribuovat
-binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódů
-bych se rád vyvaroval. Co kdybych uživatelům dal spolu s binárními
-soubory diffy zdrojových kódů oproti aktuální verzi dostupné
-z FSF a doporučil jim, ať základ získají odsud?
-</A></h4>
-
-<dd>
-To je dobře myšlený požadavek, ale tato metoda zprostředkování
-zdrojového kódu ve skutečnosti nefunguje.
-<p>
-Uživatel, který bude chtít získat zdrojové kódy třeba za rok
-již nemusí mít možnost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy.
-Můžeme již distribuovat novější verzi a ty samé diffy na ni
-pravděpodobně již nebudou fungovat.
-<p>
-Je tedy třeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy,
-ne pouze diffy.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCAnonFTPAndSendSource"
- NAME="AnonFTPAndSendSources">
-Chci zpřístupnit binární kódy
-přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
-kteří si je objednají.
-</A></h4>
-
-<dd>
-GPL trvá na tom, aby redistributoři binárních souborů
-bez zdrojových kódů poskytli psanou nabídku zaslat
-na požádání zdrojové kódy, protože to je jediný způsob,
-jak můžeme opravdu zajistit, že uživatelé zdrojové kódy
-dostanou.
-<p>
-Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory přes FTP, musíte
-spolu s nimi distribuovat i zdrojové kódy. To by neměl být problém.
-Když dokážete najít server, který bude distribuovat váš program,
-určitě můžete najít nějaký, který bude mít místo i pro zdrojové 
kódy.
-<p>
-Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí přesně odpovídat
-binární verzi. Konkrétně musíte zabezpečit, aby byly pro
-tu samou verzi programu -- ne starší ani novější.
-<p>
-Můžete zdrojové kódy zpřístupnit z různých strojů pod podmínkou,
-že je stejně snadné se k nim dostat, a za předpokladu, že vedle
-binární verze poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
- NAME="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
-Jak můžu zajistit,
-aby každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
-zdrojový kód?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Toto nemusíte zajišťovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborů
-také zdrojové kódy a uživatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít
-si, co chtějí, splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový
-kód stáhnout, je na uživateli.
-<p>
-Naše požadavky na redistribuci jsou zamýšleny tak, abychom
-zajistili každému uživateli možnost získat zdrojové kódy, 
-ne abychom jej nutili si je stáhnout, když nechtějí.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL"
- NAME="WhySomeGPLAndNotLGPL">
-Proč jsou některé knihovny kryty klasickou
-GPL a ne Lesser GPL?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Užití Lesser GPL pro nějakou konkrétní knihovnu znamená
-pro svobodný software ústup. Znamená to, že jsme částečně upustili
-od požadavku ochránit uživatelovy svobody a požadavku sdílet
-vše, co je vybudováno na software krytém GPL. To jsou samy o sobě
-změny k horšímu.
-<p>
-Občas je ale lokální ústup dobrou stategií. Někdy pomůže užití
-LGPL u knihovny jejímu většímu rozšíření a to jí zas přinese více
-vylepšení, lepší podporu svobodného software a podobně. To může
-být pro svobodný software přínosem, pokud se to bude dít ve velké
-míře. Ale bude to opravdu tak? O tom můžeme pouze spekulovat.
-<p>
-Bylo by hezké zkusit každou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL,
-podívat se, jestli to pomáhá, a případně přejít zpět na GPL.
-To ale není proveditelné. Jakmile jednou pro nějakou knihovnu
-použijeme LGPL, změnit to nazpět by bylo velmi obtížné.
-<p>
-Proto se rozhodujeme případ od případu, jakou licenci na knihovnu 
použít. 
-Zde je <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">
-dlouhé vysvětlování</A> toho, jak to posuzujeme.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCWillYouMakeAnException"
- NAME="WillYouMakeAnException">
-Chtěli bychom používat určitý
-program GNU v našem projektu proprietárního software, ale
-nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu
-programu více uživatelů.
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
+name="SourceAndBinaryOnDifferentSites"> Mohu umístit binární soubory na 
svůj
+internetový server a zdrojový kód na jiný?</a></b></dt>
+
+<dd>
+GPL říká, že musíte nabídnout přístup ke zdrojovým kódům „z 
téhož místa”, to
+znamená, vedle binárních souborů. Pokud však uzavřete s jiným serverem
+dohodu, že bude poskytovat potřebné zdrojové kódy, a umístíte vedle
+binárních souborů link nebo křížový odkaz na toto místo, myslíme, že 
to je
+dostatečné pro naplnění věty „z téhož místa.”
+<p>
+Povšimněte si ale, že nestačí najít nějaký jiný web, který náhodou 
má
+příslušné zdrojové kódy nyní také, a říci lidem, ať se podívají 
tam. Zítra
+by mohly být zdrojové kódy na tom webu již smazány, nebo jednoduše 
nahrazeny
+novější verzí toho samého programu. Tím byste se dostali do rozporu s
+požadavky GPL. Abyste vyvinuli rozumnou snahu být v souladu s těmito
+požadavky, musíte podepsat s druhým webem dohodu a tak zajistit, že 
zdrojové
+kódy tu budou tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCDistributeExtendedBinary" name="DistributeExtendedBinary">
+Chci distribuovat rozšířenou verzi programu krytého pod GPL v binární
+formě. Stačí distribuovat pouze zdrojové kódy původní 
verze?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním
+souborům. Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat
+uživatelé identické binární soubory.
+<p>
+Jedna z částí myšlenek stojících za svobodným software je ta, že 
uživatelé
+by měli mít přístup ke zdrojovým kódům <strong>programů, které
+používají</strong>. Proto by při používání vaší verze měli mít 
zdrojové kódy
+této verze.</p>
+<p>
+Vyšším úkolem GPL je budovat svobodný svět tím, že zajistí, aby 
vylepšení
+svobodných programů byla také svobodná. Kdykoliv vydáte vylepšenou verzi
+programu pod GPL, musíte tyto vylepšené zdrojové kódy vydat také pod GPL.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
+name="DistributingSourceIsInconvenient"> Chci distribuovat binární verzi,
+ale distribuce kompletních zdrojových kódů bych se rád vyvaroval. Co 
kdybych
+uživatelům dal spolu s binárními soubory diffy zdrojových kódů oproti
+aktuální verzi dostupné z FSF a doporučil jim, ať základ získají
+odsud?</a></b></dt>
+
+<dd>
+To je dobře myšlený požadavek, ale tato metoda zprostředkování 
zdrojového
+kódu ve skutečnosti nefunguje.
+<p>
+Uživatel, který bude chtít získat zdrojové kódy třeba za rok již 
nemusí mít
+možnost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy. Můžeme již 
distribuovat
+novější verzi a ty samé diffy na ni pravděpodobně již nebudou 
fungovat.</p>
+<p>
+Je tedy třeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy, ne pouze 
diffy.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCAnonFTPAndSendSources" name="AnonFTPAndSendSources"> Chci
+zpřístupnit binární kódy přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové 
kódy pouze
+lidem, kteří si je objednají.</a></b></dt>
+
+<dd>
+<p>Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory přes FTP, musíte spolu s 
nimi
+distribuovat i zdrojové kódy. To by neměl být problém. Když dokážete 
najít
+server, který bude distribuovat váš program, určitě můžete najít 
nějaký,
+který bude mít místo i pro zdrojové kódy.
+</p><p>Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí přesně odpovídat 
binární
+verzi. Konkrétně musíte zabezpečit, aby byly pro tu samou verzi programu 
–
+ne starší ani novější.</p>
+<p>
+Můžete zdrojové kódy zpřístupnit z různých strojů pod podmínkou, že 
je
+stejně snadné se k nim dostat, a za předpokladu, že vedle binární verze
+poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
+name="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"> Jak můžu zajistit, aby každý
+uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také zdrojový 
kód?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Toto nemusíte zajišťovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborů také
+zdrojové kódy a uživatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít si, co 
chtějí,
+splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový kód stáhnout, je
+na uživateli.
+<p>
+Naše požadavky na redistribuci jsou zamýšleny tak, abychom zajistili 
každému
+uživateli možnost získat zdrojové kódy, ne abychom jej nutili si je
+stáhnout, když nechtějí.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL" name="WhySomeGPLAndNotLGPL"> Proč 
jsou
+některé knihovny kryty klasickou GPL a ne Lesser GPL?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Užití Lesser GPL pro nějakou konkrétní knihovnu znamená pro svobodný
+software ústup. Znamená to, že jsme částečně upustili od požadavku 
ochránit
+uživatelovy svobody a požadavku sdílet vše, co je vybudováno na software
+krytém GPL. To jsou samy o sobě změny k horšímu.
+<p>
+Občas je ale lokální ústup dobrou stategií. Někdy pomůže užití LGPL u
+knihovny jejímu většímu rozšíření a to jí zas přinese více 
vylepšení, lepší
+podporu svobodného software a podobně. To může být pro svobodný software
+přínosem, pokud se to bude dít ve velké míře. Ale bude to opravdu tak? O 
tom
+můžeme pouze spekulovat.</p>
+<p>
+Bylo by hezké zkusit každou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL, podívat 
se,
+jestli to pomáhá, a případně přejít zpět na GPL. To ale není
+proveditelné. Jakmile jednou pro nějakou knihovnu použijeme LGPL, změnit to
+nazpět by bylo velmi obtížné.</p>
+<p>
+Proto se rozhodujeme případ od případu, jakou licenci na knihovnu
+použít. Zde je <a href="/licenses/why-not-lgpl.html"> dlouhé
+vysvětlování</a> toho, jak to posuzujeme.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWillYouMakeAnException" name="WillYouMakeAnException">
+Chtěli bychom používat určitý program GNU v našem projektu 
proprietárního
+software, ale nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to
+tomu programu více uživatelů.</a></b></dt>
 
 <dd>
 Omlouváme se, ale takové výjimky neděláme. Nebylo by to spravedlivé.
 <p>
-Naším cílem není maximalizovat počet uživatelů. Radši se snažíme
-co nejvíce uživatelům zajistit základní svobody. V tomto cíli nám
-projekty proprietárního software spíše překážejí, než aby nám 
-pomáhaly.
-<p>
-Občas děláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváří
-svobodný software pod jinou licencí než GPL. Musíme však vidět
-dobrý důvod, proč to nějak pomůže cíli hnutí svobodného software.
-<p>
-Občas také měníme distribuční podmínky nějakého balíku,
-když to jasně vypadá jako správný způsob, jak pomoci
-cíli svobodného software. Jsme s tím ale velmi opatrní
-a budete nám muset předložit velmi přesvědčivé důvody,
-abychom to udělali.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCVersionTwoOrLater" NAME="VersionTwoOrLater">
-Proč
-by na programech mělo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
-(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdější)?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Čas od času, a ty intervaly jsou roky, měníme GPL -- občas 
-abychom ji vyjasnili, občas abychom povolili nějaké způsoby
-užití, které dříve povoleny nebyly, a někdy také proto, abychom 
zpřísnili
-nějaký požadavek. (Poslední změna proběhla roku 1991.) Tím, že 
použijete
-v každém programu tento ,,nepřímý odkaz'', nám umožníte změnit 
distribuční
-podmínky celé kolekce software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme.
-<p>
-Kdyby toto upozornění na programech nebylo, museli bychom
-každou změnu dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu,
-což by bylo prakticky nemožné. Neexistovala by tak žádná
-možnost, jak udržet podmínky distribuce GNU software konzistentní.
-<p>
-Přepokládejme, že je na programu napsáno ,,GPL verze 2 nebo jakákoliv
-pozdější verze'' a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL
-dává nějaká další povolení, pak tato povolení budou všem uživatelům
-okamžitě k dispozici. Jestli ale nová verze nějaký požadavek zpřísní,
-užívání stávajících verzí programů to nijak neomezí, uživatelé jej
-mohou stále používat pod pomínkami verze 2. Když program říká ,,Verze
-2 GPL nebo jakákoliv pozdější verze'', uživatelé budou mít možnost
-používat ho pod podmínkami GPL verze 2, i kdyby byla vydána nová verze 
-GPL.
+Naším cílem není maximalizovat počet uživatelů. Radši se snažíme co 
nejvíce
+uživatelům zajistit základní svobody. V tomto cíli nám projekty
+proprietárního software spíše překážejí, než aby nám pomáhaly.</p>
+<p>
+Občas děláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváří svobodný
+software pod jinou licencí než GPL. Musíme však vidět dobrý důvod, 
proč to
+nějak pomůže cíli hnutí svobodného software.</p>
+<p>
+Občas také měníme distribuční podmínky nějakého balíku, když to 
jasně vypadá
+jako správný způsob, jak pomoci cíli svobodného software. Jsme s tím ale
+velmi opatrní a budete nám muset předložit velmi přesvědčivé důvody, 
abychom
+to udělali.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCVersionTwoOrLater" name="VersionTwoOrLater"> Proč by na
+programech mělo být „Version&nbsp;2 of the GPL or any later version” (GPL
+verze&nbsp;2 nebo jakákoliv pozdější)?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Čas od času, a ty intervaly jsou roky, měníme GPL – občas abychom ji
+vyjasnili, občas abychom povolili nějaké způsoby užití, které dříve 
povoleny
+nebyly, a někdy také proto, abychom zpřísnili nějaký požadavek. 
(Poslední
+změna proběhla roku 1991.) Tím, že použijete v každém programu tento
+„nepřímý odkaz”, nám umožníte změnit distribuční podmínky celé 
kolekce
+software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme.
+<p>
+Kdyby toto upozornění na programech nebylo, museli bychom každou změnu
+dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu, což by bylo prakticky
+nemožné. Neexistovala by tak žádná možnost, jak udržet podmínky 
distribuce
+GNU software konzistentní.</p>
+<p>
+Přepokládejme, že je na programu napsáno „GPL verze&nbsp;2 nebo 
jakákoliv
+pozdější verze” a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL dává 
nějaká
+další povolení, pak tato povolení budou všem uživatelům okamžitě k
+dispozici. Jestli ale nová verze nějaký požadavek zpřísní, užívání
+stávajících verzí programů to nijak neomezí, uživatelé jej mohou stále
+používat pod pomínkami verze&nbsp;2. Když program říká „Verze&nbsp;2 
GPL
+nebo jakákoliv pozdější verze”, uživatelé budou mít možnost 
používat ho pod
+podmínkami GPL verze&nbsp;2, i kdyby byla vydána nová verze GPL.</p>
 <p>
 Když však nebudou muset uživatelé tato přidaná omezení u existujícího
-software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude
-GPL verze 3 jednou vydána, vývojáři většiny GPL programů
-uvolní jejich další verzi s copyrightem ,,Dle GPL verze 3
-nebo jakékoliv pozdější verze.'' Potom budou muset uživatelé
-v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL verze 3.
-<p>
-Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud
-jim to lépe vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat
-i předchozí verze GPL.
-<p>
+software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL verze 3 
jednou
+vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další verzi s
+copyrightem „Dle GPL verze 3 nebo jakékoliv pozdější verze.” Potom 
budou
+muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL 
verze
+3.</p>
+<p>
+Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud jim to lépe
+vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat i předchozí verze GPL.
+</p></dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyNotGPLForManuals" NAME="WhyNotGPLForManuals">
-Proč nepoužívat GPL pro manuály?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhyNotGPLForManuals" name="WhyNotGPLForManuals"> Proč
+nepoužívat GPL pro manuály?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Sice je možné GPL pro manuály použít, ale Licence svobodné dokumentace
-GNU (GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro ně mnohem lepší.
+Sice je možné GPL pro manuály použít, ale Licence svobodné dokumentace 
GNU
+(GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro ně mnohem lepší.
 <p>
 GPL byla navrhnuta pro programy. Obsahuje mnoho komplexních ustanovení,
-které jsou důležitá pro programy, ale které pro knihy či manuály
-nemají vůbec žádný význam. Z opačného pohledu, GFDL zase obsahuje
-ustanovení, které pomáhají nakladatelům svobodných manuálů na nich
-vydělat.
+které jsou důležitá pro programy, ale které pro knihy či manuály nemají
+vůbec žádný význam. Z opačného pohledu, GFDL zase obsahuje ustanovení, 
které
+pomáhají nakladatelům svobodných manuálů na nich vydělat.</p>
 <p>
 Povolujeme změny v těch částech textu, které pokrývají nějaká 
technická
 témata, ale nedovolujeme změny v sekcích, které citují něčí právní,
-politický etický postoj. To děláme tak, že explicitně označíme
-sekce, které nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatření
-týkající se těchto ,,neměnných sekcí'', GPL by je nedovolovala.
-<p>
-Je důležité povolit změny v technických sekcích dokumentace,
-aby kdokoliv, kdo provede nějakou změnu v programu, mohl odpovídajícím
-způsobem také upravit dokumentaci. Nemůžeme po nikom požadovat, aby
-to udělal, ale doufáme, že tomu tak bude, neměli bychom v tom bránit.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCGPLTranslations" NAME="GPLTranslations">
-Existují překlady GPL do jiných jazyků?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Bylo by užitečné mít takové překlady GPL do jazyků jiných,
-než je angličtina. Lidé dokonce i vytvořili překlady
-a poslali nám je. My jsme se ale nikdy neodvážili je oficiálně
-potvrdit za platné. To s sebou nese takové riziko, že si je
-netroufáme přijmout.
-<p>
-Právní dokument je jistým způsobem podobný programu.
-Překládat ho je jako překládat program z jednoho programovacího
-jazyku do jiného. Může to udělat jedině právník s dobrou znalostí
-obou jazyků a i přesto je zde riziko, že se vloudí nějaká chyba.
-<p>
-Kdybychom oficiálně schvalovali překlady GPL, dávali bychom každému
-povolení dělat cokoliv, co ten překlad říká, že dělat mohou.
-Pokud by překlad byl úplně přesný, je vše vpořádku. Kdyby v něm
-ale byla nejaká chyba, výsledkem by mohla být pohroma, kterou bychom
-již nemohli napravit.
-<p>
-Když je v programu chyba, můžeme vydat novou verzi a 
-stará verze časem víceméně zmizí. Ale jak jednou dáme
-někomu povolení chovat se v souladu s nějakým konkrétním
-překladem, neexistuje způsob, jakým bychom mu mohli toto
-povolení později odebrat, když zjistíme, že to byla chyba.
-<p>
-Lidé, kteří chtějí pomoci, nám čas od času nabízejí pomoc s 
překladem.
-Kdyby bylo problémem jen najít někoho, kdo by překlad provedl,
-tímto by byl vyřešen. Opravdový problém ale tkví v riziku
-chyby, a nabídka pomoci toto riziko nijak nesníží. Ani náhodou
-pak nemůžeme autorizovat překlad, který není napsaný právníkem.
-<p>
-Proto v součastnosti neschvalujeme překlady GPL jako globálně
-platné a závazné. Místo toho děláme dvě věci:
-<p>
-<UL>
-<LI> Odkazujeme lidi na neoficiální překlady.
+politický etický postoj. To děláme tak, že explicitně označíme sekce, 
které
+nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatření týkající se 
těchto
+„neměnných sekcí”, GPL by je nedovolovala.</p>
+<p>
+Je důležité povolit změny v technických sekcích dokumentace, aby 
kdokoliv,
+kdo provede nějakou změnu v programu, mohl odpovídajícím způsobem také
+upravit dokumentaci. Nemůžeme po nikom požadovat, aby to udělal, ale
+doufáme, že tomu tak bude, neměli bychom v tom bránit.</p>
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLTranslations" name="GPLTranslations"> Existují 
překlady
+GPL do jiných jazyků?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Bylo by užitečné mít takové překlady GPL do jazyků jiných, než je
+angličtina. Lidé dokonce i vytvořili překlady a poslali nám je. My jsme se
+ale nikdy neodvážili je oficiálně potvrdit za platné. To s sebou nese 
takové
+riziko, že si je netroufáme přijmout.
+<p>
+Právní dokument je jistým způsobem podobný programu. Překládat ho je 
jako
+překládat program z jednoho programovacího jazyku do jiného. Může to 
udělat
+jedině právník s dobrou znalostí obou jazyků a i přesto je zde riziko, 
že se
+vloudí nějaká chyba.</p>
+<p>
+Kdybychom oficiálně schvalovali překlady GPL, dávali bychom každému 
povolení
+dělat cokoliv, co ten překlad říká, že dělat mohou. Pokud by překlad 
byl
+úplně přesný, je vše vpořádku. Kdyby v něm ale byla nejaká chyba, 
výsledkem
+by mohla být pohroma, kterou bychom již nemohli napravit.</p>
+<p>
+Když je v programu chyba, můžeme vydat novou verzi a stará verze časem
+víceméně zmizí. Ale jak jednou dáme někomu povolení chovat se v souladu 
s
+nějakým konkrétním překladem, neexistuje způsob, jakým bychom mu mohli 
toto
+povolení později odebrat, když zjistíme, že to byla chyba.</p>
+<p>
+Lidé, kteří chtějí pomoci, nám čas od času nabízejí pomoc s 
překladem. Kdyby
+bylo problémem jen najít někoho, kdo by překlad provedl, tímto by byl
+vyřešen. Opravdový problém ale tkví v riziku chyby, a nabídka pomoci toto
+riziko nijak nesníží. Ani náhodou pak nemůžeme autorizovat překlad, 
který
+není napsaný právníkem.</p>
 <p>
-To znamená, že lidem povolujeme vytvořit neoficiální překlad GPL,
-ale neschválíme ho jako právně platný a závazný.
-<p>
-Neschválený překlad nemá žádnou právní moc a mělo by to v něm
-být explicitně uvedeno. Měl by být označen takto:
+Proto v součastnosti neschvalujeme překlady GPL jako globálně platné a
+závazné. Místo toho děláme dvě věci:</p>
+<ul>
+<li> Odkazujeme lidi na neoficiální překlady. To znamená, že lidem 
povolujeme
+vytvořit neoficiální překlad GPL, ale neschválíme ho jako právně 
platný a
+závazný.
 <p>
+Neschválený překlad nemá žádnou právní moc a mělo by to v něm být 
explicitně
+uvedeno. Měl by být označen takto:</p>
 <pre>
+  This translation of the GPL is informal, and not officially approved
+  by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of
+  what is permitted, refer the original GPL (in English).
+Překlad:
   Tento překlad GPL je neformální a není oficiálně schválený
   Nadací pro svobodný software jako platný. Pokud si chcete 
   být naprosto jisti, co je a není dovoleno, nahlédněte do 
   originální GPL (v angličtině).
 </pre>
 <p>
-Neschválené překlady však mohou posloužit jako rada ke správnému
-porozumění anglické GPL. Pro mnoho uživatelů je to postačující.
-<p>
-Přesto by si ale měli obchodníci používající GNU software
-ve svých komerčních aktivitách a lidé, kteří GNU software
-veřejně distribuují na ftp, prostudovat opravdovou anglickou
-GPL a ujistit se, co všechno je dovoleno.
+Neschválené překlady však mohou posloužit jako rada ke správnému 
porozumění
+anglické GPL. Pro mnoho uživatelů je to postačující.</p>
 <p>
-<LI>
+Přesto by si ale měli obchodníci používající GNU software ve svých
+komerčních aktivitách a lidé, kteří GNU software veřejně distribuují 
na FTP,
+prostudovat opravdovou anglickou GPL a ujistit se, co všechno je dovoleno.</p>
+</li>
+
+<li>
 Je možné publikovat překlad platný pouze v jedné zemi.
 <p>
-Uvažujeme o tom, že bychom publikovali překlady, které
-by byly právně platné pouze v jedné zemi. Tímto způsobem
-bychom zajistili, že pokud je v překladu nějaká chyba,
-bude omezena na tuto jednu zemi a celková škoda nebude tak
-velká.
-<p>
-I to by ale vyžadovalo značnou odbornost a úsilí nějakého
-sympatizujícího schopného právníka, než by byl takový překlad
-hotov, takže nic takového nemůžeme v nejbližší době slíbit.
-</UL>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCInterpreterIncompat" NAME="InterpreterIncompat">
-Pokud
-má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
-s GPL, mohu na něm spouštět GPL programy?
-</A></h4>
+Uvažujeme o tom, že bychom publikovali překlady, které by byly právně 
platné
+pouze v jedné zemi. Tímto způsobem bychom zajistili, že pokud je v 
překladu
+nějaká chyba, bude omezena na tuto jednu zemi a celková škoda nebude tak
+velká.</p>
+<p>
+I to by ale vyžadovalo značnou odbornost a úsilí nějakého 
sympatizujícího
+schopného právníka, než by byl takový překlad hotov, takže nic takového
+nemůžeme v nejbližší době slíbit.</p>
+</li>
+</ul>
+</dd>
 
-<dd>
+<dt><b><a href="#TOCInterpreterIncompat" name="InterpreterIncompat"> Pokud má
+interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní s GPL,
+mohu na něm spouštět GPL programy?</a></b></dt>
 
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ano.
-Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak
+<dd>
+Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď
+ano. Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak
 neomezuje, jakými nástroji program zpracováváte.
-
-Když je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb
-s dalšími prostředky (což jsou často, ale ne vždy, knihovny),
-interpretovaný program je vpodstatě linkován s těmito
-prostředky, které používá pomocí vazeb. Příkladem je 
-JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
-je takto přistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
-programy, které je takto volají. 
-
-Pokud jsou tedy tyto prostředky vydány pod GPL-nekompatibilní
-licencí, je to jako každá jiná situace při linkování
-s GPL-nekompatibilní knihovnou.
-To znamená, že:
-
+<p>
+Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb s dalšími 
prostředky
+(což jsou často, ale ne vždy, knihovny), interpretovaný program je 
vpodstatě
+linkován s těmito prostředky, které používá pomocí vazeb. Příkladem 
je JNI
+nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým je takto přistupováno, jsou
+dynamicky linkovány s javovými programy, které je takto volají.</p>
+<p>
+Pokud jsou tedy tyto prostředky vydány pod GPL-nekompatibilní licencí, je 
to
+jako každá jiná situace při linkování s GPL-nekompatibilní knihovnou. To
+znamená, že:</p>
 <ol>
- <li>Pokud píšete kód a uvolníte ho pod GPL, můžete udělit explicitní
-výjimku, která dává povolení linkovat ho s těmito GPL-nekompatibilními 
zdroji.
+ <li>Pokud píšete kód a uvolníte ho pod GPL, můžete udělit explicitní 
výjimku,
+která dává povolení linkovat ho s těmito GPL-nekompatibilními 
zdroji.</li>
 
-<li>Pokud jste napsal/a program a vypustil/a jej pod GPL, a navrhl/a
-jej speciálně k tomu, aby pracoval s těmito prostředky,
-lidé to mohou považovat jako implicitní výjimku, která jim
-dovoluje linkování s těmito prostředky. Jestli to ale takto
-myslíte, je lepší uvést to explicitně.
-
- <li>Nemůžete vzít kód něčího programu krytého GPL a takto jej 
používat
-nebo do něj přidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou přidávat pouze
-vlastníci copyrightu na program.
+ <li>Pokud jste napsal/a program a vypustil/a jej pod GPL, a navrhl/a jej
+speciálně k tomu, aby pracoval s těmito prostředky, lidé to mohou 
považovat
+jako implicitní výjimku, která jim dovoluje linkování s těmito
+prostředky. Jestli to ale takto myslíte, je lepší uvést to 
explicitně.</li>
+
+ <li>Nemůžete vzít kód něčího programu krytého GPL a takto jej 
používat nebo do
+něj přidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou přidávat pouze vlastníci
+copyrightu na program.</li>
 </ol>
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhoHasThePower" NAME="WhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCWhoHasThePower" name="WhoHasThePower"> Kdo má moc 
prosazovat
+GPL?</a></b></dt>
 
 <dd>
-
 Jelikož je GPL copyrightovou licencí, moc vynucovat ji mají vlastníci
-copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s porušením
-GPL, měli byste informovat vývojáře daného programu. Buď jsou vlastníky
+copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s porušením GPL,
+měli byste informovat vývojáře daného programu. Buď jsou vlastníky
 copyrightu oni, nebo jsou s nimi nějak spojeni.
+</dd>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCOOPLang" NAME="OOPLang">
-Pokud v nějakém
-objektově orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji
-třídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové,
-jakým způsobem GPL ovlivňuje celý program?
-</A></h4>
-
-<dd>
-Odvozování od třídy je vytvářením odvozené práce. V tom případě
-platí podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváříte podtřídu
-té GPL třídy.
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCPortProgramToGL" NAME="PortProgramToGL">
-Když
-portuji svůj program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím 
-uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nějakou jinou
-licencí svobodného software?
-</A></h4>
+<dt><b><a href="#TOCOOPLang" name="OOPLang"> Pokud v nějakém objektově
+orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji třídu pod GPL a
+nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové, jakým způsobem GPL
+ovlivňuje celý program?</a></b></dt>
 
 <dd>
+Odvozování od třídy je vytvářením odvozené práce. V tom případě 
platí
+podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváříte podtřídu té GPL 
třídy.
+</dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCPortProgramToGL" name="PortProgramToGL"> Když portuji 
svůj
+program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím uvolnit jako svobodný
+software pod GPL nebo nějakou jinou licencí svobodného 
software?</a></b></dt>
 
-Obvykle je odpověď ne -- není to právní požadavek. Odpověď ale 
záleží
-na tom, jaké knihovny používáte a jaké jsou jejich licence.
-Většina systémových knihoven používá buď <A
-HREF="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser GPL</A> nebo GNU GPL
-obsahující výjimku, povolující linkování s čímkoliv. Tyto knihovny
+<dd>
+Obvykle je odpověď ne – není to právní požadavek. Odpověď ale 
záleží na tom,
+jaké knihovny používáte a jaké jsou jejich licence. Většina 
systémových
+knihoven používá buď <a href="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser GPL</a> nebo
+GNU GPL obsahující výjimku, povolující linkování s čímkoliv. Tyto 
knihovny
 mohou být využívány v nesvobodných programech, ale v tomto konkrétním
 případě má Lesser GPL určité požadavky, kterými se musíte řídit.
-
-<p>
-
-Některé knihovny jsou zveřejněny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je
-chcete používat, musíte použít licenci kompatibilní s GPL. Takové
-knihovny jsou ale většinou specializované a na jiných platformách
-neexistují, takže co se týče pouze portování, zřejmě je nebudete
-vůbec potřebovat.
-
-<p>
-
-Váš software však samozřejmě není příspěvkem do naší komunity,
-dokud není svobodný. Lidé, kteří si váží hodnoty svobody jej
-odmítnou používat. Užitek z něj budou mít pouze lidé, kteří
-budou ochotni své svobody se vzdát. To znamená, že váš software
-bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, aby se svobody vzdali.
-
 <p>
-
-Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou
-a cítit, že jste nějak pomohli růstu dobré svobodné společnosti,
-měli byste udělat váš software svobodným.
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCCompanyGPLCostsMoney" NAME="CompanyGPLCostsMoney">
-Zrovna
-jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
-na internetu?
-</A></h4>
-
-<dd>
-
-Ne. GPL po nikom nepožaduje, aby použil k distribuci internet.
-Ani po nikom nepožaduje, aby program redistribuoval.
-A i když se někdo rozhodne program redistribuovat, 
-tak (mimo jeden speciální případ) GPL neříká, že musí
+Některé knihovny jsou zveřejněny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je chcete
+používat, musíte použít licenci kompatibilní s GPL. Takové knihovny 
jsou ale
+většinou specializované a na jiných platformách neexistují, takže co se 
týče
+pouze portování, zřejmě je nebudete vůbec potřebovat.</p>
+<p>
+Váš software však samozřejmě není příspěvkem do naší komunity, 
dokud není
+svobodný. Lidé, kteří si váží hodnoty svobody jej odmítnou používat. 
Užitek
+z něj budou mít pouze lidé, kteří budou ochotni své svobody se vzdát. To
+znamená, že váš software bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, aby 
se
+svobody vzdali.</p>
+<p>
+Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou a cítit, že
+jste nějak pomohli růstu dobré svobodné společnosti, měli byste udělat 
váš
+software svobodným.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCCompanyGPLCostsMoney" name="CompanyGPLCostsMoney"> Zrovna
+jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím platit,
+abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k dispozici na
+internetu?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ne. GPL po nikom nepožaduje, aby použil k distribuci internet. Ani po nikom
+nepožaduje, aby program redistribuoval. A i když se někdo rozhodne program
+redistribuovat, tak (mimo jeden speciální případ) GPL neříká, že musí
 distribuovat kopii zrovna vám nebo nějaké jiné konkrétní osobě.
-
 <p>
-
-GPL požaduje to, aby člověk, který software obdrží, měl svobodu
-distribuovat vám program, <em>když chce</em>. Jakmile jednou
-vlastník copyrightu někomu program distribuuje, tento člověk jej
-může distribuovat vám či komukoliv jinému podle toho, jak uzná
-za vhodné.
-<p>
-
-<dt><h4><A HREF="#TOCReleaseNotOriginal" NAME="ReleaseNotOriginal">
-Mohu
-vydat program s licencí, která říká, že můžete distribuovat 
modifikované
-verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
-</a></h4>
-
-<dd>
-
-Taková licence by si protiřečila. Podívejme se, jaké by měla
-implikace pro uživatele.
-<p>
-Předpokládejme, že začnu s originální verzí (budeme ji nazývat A),
-přidám nějaký kód (řekněme 1000 řádek) a vydám tuto modifikovanou
-verzi (říkejme jí B) pod GPL. GPL tvrdí, že kdokoliv může opět změnit
-verzi B a vydat výsledek pod GPL. Takže já (nebo někdo jiný)
-smažu těchto tisíc řádek a tím vytvořím verzi C, která má
-tentýž kód jako A, ale je nyní krytá GPL.
+GPL požaduje to, aby člověk, který software obdrží, měl svobodu 
distribuovat
+vám program, <em>když chce</em>. Jakmile jednou vlastník copyrightu někomu
+program distribuuje, tento člověk jej může distribuovat vám či komukoliv
+jinému podle toho, jak uzná za vhodné.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCReleaseNotOriginal" name="ReleaseNotOriginal"> Mohu vydat
+program s licencí, která říká, že můžete distribuovat modifikované 
verze pod
+GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Ne. Taková licence by si protiřečila. Podívejme se, jaké by měla 
implikace
+pro uživatele. 
+<p>
+Předpokládejme, že začnu s originální verzí (budeme ji nazývat A), 
přidám
+nějaký kód (řekněme 1000 řádek) a vydám tuto modifikovanou verzi 
(říkejme jí
+B) pod GPL. GPL tvrdí, že kdokoliv může opět změnit verzi B a vydat 
výsledek
+pod GPL. Takže já (nebo někdo jiný) smažu těchto tisíc řádek a tím 
vytvořím
+verzi C, která má tentýž kód jako A, ale je nyní krytá GPL.</p>
 <p>
 Pokud se pokusíte tuto cestu zablokovat tím, že v licenci explicitně
-zakážete reprodukci původní kopie identické s A pod GPL vymazáním
-těch řádek z B, licence vpodstatě říká, že nesmím plně využívat 
verzi
-B všemi způsoby, jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skutečnosti
-nedovoluje, aby uživatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL.
-<p>
-
-<HR>
-<HR>
-
-Návrat na <A HREF="/">domovskou stránku GNU</A>.
-<P>
-FSF &amp; GNU informace &amp; otázky na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Další <A HREF="/contact/">možnost</A> jak kontaktovat FSF.
-<P>
-Komentáře k těmto web stránkám na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-jiné otázky zasílejte na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv 
médiu
-je dovoleno v případě, že bude toto upozornění zachováno.<P>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/05/04 14:29:33 $
-<!-- timestamp end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+zakážete reprodukci původní kopie identické s A pod GPL vymazáním těch 
řádek
+z B, licence vpodstatě říká, že nesmím plně využívat verzi B všemi 
způsoby,
+jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skutečnosti nedovoluje, aby
+uživatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL. 
+</p>
+</dd>
+
+</dl>
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<hr /><b>Poznámka překladatele</b><ol>
+<li><a id="TransNote1" href="#revTransNote1"
+class="nounderline">&#8593;</a>&nbsp;Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú 
dží pí
+el].</li></ol></div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.cs.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Jsou tu i <a
+href="/contact/">další možnosti jak kontaktovat</a> nadaci FSF. Ohledně
+nefunkčních odkazů a dalších návrhů nebo oprav se prosím obracejte na 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní
+překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na
+vylepšení vítáme na adrese <a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Příručku 
překladatele</a>,
+kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto
+článku.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2001 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs";>Creative
+Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
 
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Aktualizováno:
 
+$Date: 2017/05/18 12:46:17 $
 
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]