www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/old-licenses/po gpl-2.0-faq.cs.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/licenses/old-licenses/po gpl-2.0-faq.cs.po
Date: Thu, 18 May 2017 08:43:47 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/18 08:43:46

Added files:
    licenses/old-licenses/po: gpl-2.0-faq.cs.po 

Log message:
    GNUNify.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.cs.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gpl-2.0-faq.cs.po
===================================================================
RCS file: gpl-2.0-faq.cs.po
diff -N gpl-2.0-faq.cs.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gpl-2.0-faq.cs.po  18 May 2017 12:43:46 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,5384 @@
+# Czech translation of 
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
+# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# List of translators in https://www.gnu.org/server/standards/translations/cs/
+# Eva Frantova, et al., 2002.
+# May 2017: GNUNify.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gpl-2.0-faq.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-17 08:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Thérèse Godefroy <godef.th AT free.fr>\n"
+"Language-Team: web-translators <address@hidden>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2002-04-19 07:01\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Frequently Asked Questions about the GNU GPL v2.0 - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"Často kladené otázky o GNU GPL v2.0 - Projekt GNU - Free Software 
Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL"
+msgstr "Často kladené otázky o GNU GPL, verze&nbsp;2"
+
+#. type: Content of: <p>
+# | This page contains answers to commonly asked questions about the GNU
+# | General Public License (GPL), version 2. {+The FAQ for the current version
+# | of the GPL is <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">here</a>.+} To learn more
+# | about the Free Software Foundation's other licenses, please see <a
+# | href=\"/licenses/licenses.html\">our licenses page</a>.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This page contains answers to commonly asked questions about the GNU "
+#| "General Public License (GPL), version 2. To learn more about the Free "
+#| "Software Foundation's other licenses, please see <a href=\"/licenses/"
+#| "licenses.html\">our licenses page</a>."
+msgid ""
+"This page contains answers to commonly asked questions about the GNU General "
+"Public License (GPL), version 2. The FAQ for the current version of the GPL "
+"is <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">here</a>. To learn more about the Free "
+"Software Foundation's other licenses, please see <a href=\"/licenses/"
+"licenses.html\">our licenses page</a>."
+msgstr ""
+"Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené otázky o GNU General 
Public "
+"License (GPL), verze&nbsp;2. Pokud hledáte informace o jiných licencích "
+"Nadace pro svobodný software, podívejte se na <a href=\"/licenses/licenses."
+"html\">naši stránku licencí</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"After you read this FAQ, <a href=\"/cgi-bin/license-quiz.cgi\">you can test "
+"your knowledge of Free Software licensing with our quiz</a>."
+msgstr ""
+"Až si přečtete tento FAQ (Frequently Asked Questions, často kladené 
otázky), "
+"<a href=\"/cgi-bin/license-quiz.cgi\">můžete si své znalosti o 
licencování "
+"svobodného software vyzkoušet v našem testu</a>."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "Obsah"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"Basic questions about the GPL, the GNU Project, and the Free Software "
+"Foundation"
+msgstr "Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný software"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatDoesGPLStandFor\" name=\"TOCWhatDoesGPLStandFor\">What does "
+"&ldquo;GPL&rdquo; stand for?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatDoesGPLStandFor\" name=\"TOCWhatDoesGPLStandFor\"> Co znamená 
"
+"zkratka GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\" name="
+"\"TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\">Does free software mean using the GPL?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\" name="
+"\"TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\"> Znamená svobodný software, že 
musím "
+"použít GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\" name="
+"\"TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\">Does all GNU software use "
+"the GNU GPL as its license?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\" name="
+"\"TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\">Does using the GPL for a "
+"program make it GNU software?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\" name="
+"\"TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\"> Znamená použití GNU 
GPL, "
+"že se software stane součástí GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLOtherThanSoftware\" name=\"TOCGPLOtherThanSoftware\">Can I use "
+"the GPL for something other than software?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLOtherThanSoftware\" name=\"TOCGPLOtherThanSoftware\"> Mohu "
+"použít GPL i na něco jiného, než jen na software?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhyNotGPLForManuals\" name=\"TOCWhyNotGPLForManuals\">Why don't "
+"you use the GPL for manuals?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhyNotGPLForManuals\" name=\"TOCWhyNotGPLForManuals\"> Proč "
+"nepoužívat GPL pro manuály?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLTranslations\" name=\"TOCGPLTranslations\">Are there "
+"translations of the GPL into other languages?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLTranslations\" name=\"TOCGPLTranslations\"> Existují překlady 
"
+"GPL do jiných jazyků?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhySomeGPLAndNotLGPL\" name=\"TOCWhySomeGPLAndNotLGPL\">Why are "
+"some GNU libraries released under the ordinary GPL rather than the Lesser "
+"GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhySomeGPLAndNotLGPL\" name=\"TOCWhySomeGPLAndNotLGPL\"> Proč "
+"jsou některé knihovny kryty klasickou GPL a ne Lesser GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#AssignCopyright\" name=\"TOCAssignCopyright\">Why does the FSF "
+"require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to "
+"the FSF? If I hold copyright on a GPL'ed program, should I do this, too? If "
+"so, how?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#AssignCopyright\" name=\"TOCAssignCopyright\"> Proč FSF požaduje 
"
+"po přispěvatelích jí copyrightovaných programů převedení copyrightu 
na sebe? "
+"Pokud jsem vlastníkem copyrightu na GPL program, měl bych to dělat také? "
+"Jestli ano, jak?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ModifyGPL\" name=\"TOCModifyGPL\">Can I modify the GPL and make a "
+"modified license?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "General understanding of the GPL"
+msgstr "Obecný výklad GPL"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\" name="
+"\"TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\">Why does the "
+"GPL permit users to publish their modified versions?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\" name="
+"\"TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\"> Proč GPL "
+"povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLRequireSourcePostedPublic\" name="
+"\"TOCGPLRequireSourcePostedPublic\">Does the GPL require that source code of "
+"modified versions be posted to the public?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLRequireSourcePostedPublic\" name="
+"\"TOCGPLRequireSourcePostedPublic\"> Požaduje GPL, aby byl zveřejněn "
+"zdrojový kód modifikovaných verzí?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLAndNonfreeOnSameMachine\" name=\"TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine"
+"\"> Can I have a GPL-covered program and an unrelated nonfree program on the "
+"same computer?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CanIDemandACopy\" name=\"TOCCanIDemandACopy\">If I know someone "
+"has a copy of a GPL-covered program, can I demand he give me a copy?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatDoesWrittenOfferValid\" name=\"TOCWhatDoesWrittenOfferValid"
+"\">What does this &ldquo;written offer valid for any third party&rdquo; "
+"mean? Does that mean everyone in the world can get the source to any GPL'ed "
+"program no matter what?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatDoesWrittenOfferValid\" name=\"TOCWhatDoesWrittenOfferValid"
+"\"> Co to znamená „písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí 
stranu”? "
+"Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód 
jakéhokoliv GPL "
+"programu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#TheGPLSaysModifiedVersions\" name=\"TOCTheGPLSaysModifiedVersions"
+"\">The GPL says that modified versions, if released, must be &ldquo;licensed "
+"&hellip; to all third parties.&rdquo; Who are these third parties?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#TheGPLSaysModifiedVersions\" name=\"TOCTheGPLSaysModifiedVersions"
+"\"> GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou 
distribuovány, "
+"„licencovány &hellip; všem třetím stranám.” Kdo jsou tyto třetí 
strany?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowMoney\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowMoney\">Does the "
+"GPL allow me to sell copies of the program for money?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowMoney\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowMoney\"> Dovoluje "
+"mi GPL prodávat kopie programu za peníze?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+# | <a href=\"#DoesTheGPLAllowDownloadFee\"
+# | name=\"TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a
+# | fee for downloading the program from my {+distribution+} site?</a>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#DoesTheGPLAllowDownloadFee\" name="
+#| "\"TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a fee "
+#| "for downloading the program from my site?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowDownloadFee\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee"
+"\"> Does the GPL allow me to charge a fee for downloading the program from "
+"my distribution site?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowDownloadFee\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee"
+"\"> Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu z mého 
webu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowRequireFee\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowRequireFee"
+"\"> Does the GPL allow me to require that anyone who receives the software "
+"must pay me a fee and/or notify me?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowRequireFee\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowRequireFee"
+"\"> Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží, musel "
+"platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\" name="
+"\"TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\">If I distribute GPL'd software "
+"for a fee, am I required to also make it available to the public without a "
+"charge?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\" name="
+"\"TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\"> Pokud distribuuji GPL software "
+"za peníze, musím jej poskytnout také zadarmo?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowNDA\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowNDA\">Does the GPL "
+"allow me to distribute a copy under a nondisclosure agreement?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowNDA\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowNDA\"> Dovoluje mi "
+"GPL distribuovat kopie pod non-disclosure agreement?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowModNDA\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowModNDA\">Does "
+"the GPL allow me to distribute a modified or beta version under a "
+"nondisclosure agreement?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DoesTheGPLAllowModNDA\" name=\"TOCDoesTheGPLAllowModNDA\"> "
+"Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi pod non-"
+"disclosure agreement?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DevelopChangesUnderNDA\" name=\"TOCDevelopChangesUnderNDA\">Does "
+"the GPL allow me to develop a modified version under a nondisclosure "
+"agreement?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DevelopChangesUnderNDA\" name=\"TOCDevelopChangesUnderNDA\"> "
+"Dovoluje mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure agreement?</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#RequiredToClaimCopyright\" name=\"TOCRequiredToClaimCopyright"
+"\">Am I required to claim a copyright on my modifications to a GPL-covered "
+"program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#RequiredToClaimCopyright\" name=\"TOCRequiredToClaimCopyright"
+"\">Musím na své změny v GPL programu uvalovat copyright?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CombinePublicDomainWithGPL\" name=\"TOCCombinePublicDomainWithGPL"
+"\">If a program combines public-domain code with GPL-covered code, can I "
+"take the public-domain part and use it as public domain code?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CombinePublicDomainWithGPL\" name=\"TOCCombinePublicDomainWithGPL"
+"\">Pokud program kombinuje kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít 
tu "
+"část v public domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#IWantCredit\" name=\"TOCIWantCredit\">I want to get credit for my "
+"work. I want people to know what I wrote. Can I still get credit if I use "
+"the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#IWantCredit\" name=\"TOCIWantCredit\"> Chci za svou práci získat 
"
+"uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i když 
použiji "
+"GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatIsCompatible\" name=\"TOCWhatIsCompatible\">What does it mean "
+"to say that two licenses are &ldquo;compatible&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatIsCompatible\" name=\"TOCWhatIsCompatible\"> Co to znamená, "
+"když se řekne, že dvě licence jsou „kompatibilní”?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatDoesCompatMean\" name=\"TOCWhatDoesCompatMean\">What does it "
+"mean to say a license is &ldquo;compatible with the GPL&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatDoesCompatMean\" name=\"TOCWhatDoesCompatMean\"> Co to "
+"znamená, když se řekne, že licence je „kompatibilní s GPL”?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#OrigBSD\" name=\"TOCOrigBSD\">Why is the original BSD license "
+"incompatible with the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#OrigBSD\" name=\"TOCOrigBSD\"> Proč je původní BSD licence "
+"nekompatibilní s GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLCommercially\" name=\"TOCGPLCommercially\">If I use a piece of "
+"software that has been obtained under the GNU GPL, am I allowed to modify "
+"the original code into a new program, then distribute and sell that new "
+"program commercially?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLCommercially\" name=\"TOCGPLCommercially\"> Pokud používám "
+"nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL, smím jej modifikovat, "
+"vytvořit tak nový program, a ten pak komerčně prodávat?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#LGPLJava\" name=\"TOCLGPLJava\">How does the LGPL work with Java?"
+"</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Using the GPL for your programs"
+msgstr "Použití GPL pro vaše programy"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CouldYouHelpApplyGPL\" name=\"TOCCouldYouHelpApplyGPL\">Could you "
+"give me step by step instructions on how to apply the GPL to my program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CouldYouHelpApplyGPL\" name=\"TOCCouldYouHelpApplyGPL\"> Mohli "
+"byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhyUseGPL\" name=\"TOCWhyUseGPL\">Why should I use the GNU GPL "
+"rather than other free software licenses?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhyUseGPL\" name=\"TOCWhyUseGPL\">Proč bych měl použít GPL 
raději "
+"než nějakou jinou licenci svobodného software?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhyMustIInclude\" name=\"TOCWhyMustIInclude\">Why does the GPL "
+"require including a copy of the GPL with every copy of the program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhyMustIInclude\" name=\"TOCWhyMustIInclude\"> Proč GPL požaduje 
"
+"přiložit kopii licence ke každé kopii programu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatIfWorkIsShort\" name=\"TOCWhatIfWorkIsShort\">What if the "
+"work is not much longer than the license itself?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatIfWorkIsShort\" name=\"TOCWhatIfWorkIsShort\"> A co když "
+"program není o moc delší než sama licence?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLOmitPreamble\" name=\"TOCGPLOmitPreamble\">Can I omit the "
+"preamble of the GPL, or the instructions for how to use it on your own "
+"programs, to save space?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLOmitPreamble\" name=\"TOCGPLOmitPreamble\"> Mohu z GPL "
+"vypustit předmluvu a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych 
tak "
+"ušetřil místo?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#HowIGetCopyright\" name=\"TOCHowIGetCopyright\">How do I get a "
+"copyright on my program in order to release it under the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#HowIGetCopyright\" name=\"TOCHowIGetCopyright\"> Jak získám "
+"copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatIfSchool\" name=\"TOCWhatIfSchool\">What if my school might "
+"want to make my program into its own proprietary software product?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatIfSchool\" name=\"TOCWhatIfSchool\"> Co když bude má škola "
+"chtít zabudovat můj program do vlastního proprietárního produktu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ReleaseUnderGPLAndNF\" name=\"TOCReleaseUnderGPLAndNF\">I would "
+"like to release a program I wrote under the GNU GPL, but I would like to use "
+"the same code in nonfree programs.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ReleaseUnderGPLAndNF\" name=\"TOCReleaseUnderGPLAndNF\"> Rád bych 
"
+"vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych ten samý 
kód "
+"použít i v nesvobodných programech.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CanDeveloperThirdParty\" name=\"TOCCanDeveloperThirdParty\">Can "
+"the developer of a program who distributed it under the GPL later license it "
+"to another party for exclusive use?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CanDeveloperThirdParty\" name=\"TOCCanDeveloperThirdParty\"> 
Může "
+"vývojář programu, který již byl distribuován pod GPL, licencovat 
později "
+"tento program nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLUSGov\" name=\"TOCGPLUSGov\">Can the US Government release a "
+"program under the GNU GPL?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#VersionTwoOrLater\" name=\"TOCVersionTwoOrLater\">Why should "
+"programs say &ldquo;Version 2 of the GPL or any later version&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#VersionTwoOrLater\" name=\"TOCVersionTwoOrLater\"> Proč by na "
+"programech mělo být „Version&nbsp;2 of the GPL or any later version” 
(GPL "
+"verze&nbsp;2 nebo jakákoliv pozdější)?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#FontException\" name=\"TOCFontException\">How does the GPL apply "
+"to fonts?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WMS\" name=\"TOCWMS\">What license should I use for website "
+"maintenance system templates?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#NonFreeTools\" name=\"TOCNonFreeTools\">Can I release a program "
+"under the GPL which I developed using nonfree tools?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Distribution of programs released under the GPL"
+msgstr "Distribuce programů vydaných pod GPL"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ModifiedJustBinary\" name=\"TOCModifiedJustBinary\">Can I release "
+"a modified version of a GPL-covered program in binary form only?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#UnchangedJustBinary\" name=\"TOCUnchangedJustBinary\">I "
+"downloaded just the binary from the net. If I distribute copies, do I have "
+"to get the source and distribute that too?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+# | <a href=\"#DistributeWithSourceOnInternet\"
+# | [-name=\"TOCDistributeWithSourceOnInternet\">If I-]
+# | {+name=\"TOCDistributeWithSourceOnInternet\">I want to+} distribute
+# | binaries [-on-] {+via+} physical media without [-sources, can-]
+# | {+accompanying sources. Can+} I provide source code by FTP instead of by
+# | mail order?</a>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#DistributeWithSourceOnInternet\" name="
+#| "\"TOCDistributeWithSourceOnInternet\">If I distribute binaries on "
+#| "physical media without sources, can I provide source code by FTP instead "
+#| "of by mail order?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#DistributeWithSourceOnInternet\" name="
+"\"TOCDistributeWithSourceOnInternet\">I want to distribute binaries via "
+"physical media without accompanying sources. Can I provide source code by "
+"FTP instead of by mail order?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DistributeWithSourceOnInternet\" name="
+"\"TOCDistributeWithSourceOnInternet\"> Pokud distribuuji binární soubory na 
"
+"fyzickém médiu bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy 
přes FTP "
+"místo zasílání poštou?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#RedistributedBinariesGetSource\" name="
+"\"TOCRedistributedBinariesGetSource\">My friend got a GPL-covered binary "
+"with an offer to supply source, and made a copy for me. Can I use the offer "
+"to obtain the source?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#SourceAndBinaryOnDifferentSites\" name="
+"\"TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites\">Can I put the binaries on my Internet "
+"server and put the source on a different Internet site?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#SourceAndBinaryOnDifferentSites\" name="
+"\"TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites\"> Mohu umístit binární soubory na 
svůj "
+"internetový server a zdrojový kód na jiný?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DistributeExtendedBinary\" name=\"TOCDistributeExtendedBinary\">I "
+"want to distribute an extended version of a GPL-covered program in binary "
+"form. Is it enough to distribute the source for the original version?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DistributeExtendedBinary\" name=\"TOCDistributeExtendedBinary\"> "
+"Chci distribuovat rozšířenou verzi programu krytého pod GPL v binární 
formě. "
+"Stačí distribuovat pouze zdrojové kódy původní verze?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+# | <a href=\"#DistributingSourceIsInconvenient\"
+# | name=\"TOCDistributingSourceIsInconvenient\">I want to distribute
+# | binaries, but distributing complete source is inconvenient. [-How about-]
+# | {+Is it ok+} if I give users the diffs from the [-current FSF-]
+# | {+&ldquo;standard&rdquo;+} version along with the [-binaries, and suggest
+# | they get the base source from the FSF?</a>-] {+binaries?</a>+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#DistributingSourceIsInconvenient\" name="
+#| "\"TOCDistributingSourceIsInconvenient\">I want to distribute binaries, "
+#| "but distributing complete source is inconvenient. How about if I give "
+#| "users the diffs from the current FSF version along with the binaries, and "
+#| "suggest they get the base source from the FSF?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#DistributingSourceIsInconvenient\" name="
+"\"TOCDistributingSourceIsInconvenient\">I want to distribute binaries, but "
+"distributing complete source is inconvenient. Is it ok if I give users the "
+"diffs from the &ldquo;standard&rdquo; version along with the binaries?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DistributingSourceIsInconvenient\" name="
+"\"TOCDistributingSourceIsInconvenient\"> Chci distribuovat binární verzi, "
+"ale distribuce kompletních zdrojových kódů bych se rád vyvaroval. Co 
kdybych "
+"uživatelům dal spolu s binárními soubory diffy zdrojových kódů oproti "
+"aktuální standardní verzi dostupné z FSF a doporučil jim, ať základ 
získají "
+"odsud?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#AnonFTPAndSendSources\" name=\"TOCAnonFTPAndSendSources\">I want "
+"to make binaries available for anonymous FTP, but send sources only to "
+"people who order them.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#AnonFTPAndSendSources\" name=\"TOCAnonFTPAndSendSources\"> Chci "
+"zpřístupnit binární kódy přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové 
kódy pouze "
+"lidem, kteří si je objednají.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\" name="
+"\"TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\">How can I make sure each user "
+"who downloads the binaries also gets the source?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\" name="
+"\"TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\"> Jak můžu zajistit, aby 
každý "
+"uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také zdrojový 
kód?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ReleaseNotOriginal\" name=\"TOCReleaseNotOriginal\"> Can I "
+"release a program with a license which says that you can distribute modified "
+"versions of it under the GPL but you can't distribute the original itself "
+"under the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ReleaseNotOriginal\" name=\"TOCReleaseNotOriginal\"> Mohu vydat "
+"program s licencí, která říká, že můžete distribuovat modifikované 
verze pod "
+"GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#UnreleasedMods\" name=\"TOCUnreleasedMods\"> A company is running "
+"a modified version of a GPL'ed program on a web site. Does the GPL say they "
+"must release their modified sources?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#InternalDistribution\" name=\"TOCInternalDistribution\"> Is use "
+"within one organization or company &ldquo;distribution&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#StolenCopy\" name=\"TOCStolenCopy\"> If someone steals a CD "
+"containing a version of a GPL-covered program, does the GPL give him the "
+"right to redistribute that version?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#TradeSecretRelease\" name=\"TOCTradeSecretRelease\"> What if a "
+"company distributes a copy as a trade secret?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DistributeSubsidiary\" name=\"TOCDistributeSubsidiary\"> Does "
+"moving a copy to a majority-owned, and controlled, subsidiary constitute "
+"distribution?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ClickThrough\" name=\"TOCClickThrough\"> Can software installers "
+"ask people to click to agree to the GPL? If I get some software under the "
+"GPL, do I have to agree to anything?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLCompatInstaller\" name=\"TOCGPLCompatInstaller\">I would like "
+"to bundle GPLed software with some sort of installation software. Does that "
+"installer need to have a GPL-compatible license?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Using programs released under the GPL when writing other programs"
+msgstr "Využívání GPL programů při psaní jiného software"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+# | <a href=\"#CanIUseGPLToolsForNF\" name=\"TOCCanIUseGPLToolsForNF\">Can I
+# | use GPL-covered editors {+such as GNU Emacs+} to develop nonfree programs?
+# | Can I use GPL-covered tools {+such as GCC+} to compile them?</a>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#CanIUseGPLToolsForNF\" name=\"TOCCanIUseGPLToolsForNF\">Can I "
+#| "use GPL-covered editors to develop nonfree programs? Can I use GPL-"
+#| "covered tools to compile them?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#CanIUseGPLToolsForNF\" name=\"TOCCanIUseGPLToolsForNF\">Can I use "
+"GPL-covered editors such as GNU Emacs to develop nonfree programs? Can I use "
+"GPL-covered tools such as GCC to compile them?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CanIUseGPLToolsForNF\" name=\"TOCCanIUseGPLToolsForNF\"> Mohu "
+"používat programy kryté GPL k vývoji nesvobodných programů? Mohu 
používat "
+"nástroje kryté GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLOutput\" name=\"TOCGPLOutput\">Is there some way that I can "
+"GPL the output people get from use of my program? For example, if my program "
+"is used to develop hardware designs, can I require that these designs must "
+"be free?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLOutput\" name=\"TOCGPLOutput\"> Existuje nějaký způsob, jak "
+"bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například pokud by můj program 
byl "
+"používán k vývoji designů hardware, mohl bych požadovat, aby tyto 
designy "
+"byly svobodné?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhatCaseIsOutputGPL\" name=\"TOCWhatCaseIsOutputGPL\">In what "
+"cases is the output of a GPL program covered by the GPL too?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhatCaseIsOutputGPL\" name=\"TOCWhatCaseIsOutputGPL\"> V jakém "
+"případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#PortProgramToGL\" name=\"TOCPortProgramToGL\">If I port my "
+"program to GNU/Linux, does that mean I have to release it as Free Software "
+"under the GPL or some other Free Software license?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#PortProgramToGL\" name=\"TOCPortProgramToGL\"> Když portuji svůj 
"
+"program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím uvolnit jako svobodný "
+"software pod GPL nebo nějakou jinou licencí svobodného software?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#LibGCCException\" name=\"TOCLibGCCException\">Does the libstdc++ "
+"exception permit dynamic linking?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Combining work with code released under the GPL"
+msgstr "Kombinování vlastní práce s kódem vydaným pod GPL"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#MereAggregation\" name=\"TOCMereAggregation\">What is the "
+"difference between &ldquo;mere aggregation&rdquo; and &ldquo;combining two "
+"modules into one program&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#MereAggregation\" name=\"TOCMereAggregation\"> Jaký je rozdíl "
+"mezi „pouhým seskupováním” a „kombinováním dvou modulů do jednoho 
"
+"programu?”</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLFairUse\" name=\"TOCGPLFairUse\">Do I have &ldquo;fair "
+"use&rdquo; rights in using the source code of a GPL-covered program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLFairUse\" name=\"TOCGPLFairUse\"> Mám práva „fair use” 
při "
+"používání zdrojového kódu GPL programu?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLUSGovAdd\" name=\"TOCGPLUSGovAdd\">Can the US Government "
+"release improvements to a GPL-covered program?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#IfLibraryIsGPL\" name=\"TOCIfLibraryIsGPL\">If a library is "
+"released under the GPL (not the LGPL), does that mean that any program which "
+"uses it has to be under the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#IfLibraryIsGPL\" name=\"TOCIfLibraryIsGPL\"> Pokud je knihovna "
+"zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že program, který ji 
používá, "
+"musí být taktéž pod GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#LinkingWithGPL\" name=\"TOCLinkingWithGPL\">You have a GPL'ed "
+"program that I'd like to link with my code to build a proprietary program. "
+"Does the fact that I link with your program mean I have to GPL my program?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#LinkingWithGPL\" name=\"TOCLinkingWithGPL\"> Vy jste vydali pod "
+"GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem a vytvořil tak "
+"proprietární program. Znamená linkování s vaším programem, že i můj 
program "
+"musí být pod GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#SwitchToLGPL\" name=\"TOCSwitchToLGPL\">If so, is there any "
+"chance I could get a license of your program under the Lesser GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#SwitchToLGPL\" name=\"TOCSwitchToLGPL\"> Jestli ano, existuje "
+"nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu pod Lesser 
GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WillYouMakeAnException\" name=\"TOCWillYouMakeAnException\">Using "
+"a certain GNU program under the GPL does not fit our project to make "
+"proprietary software. Will you make an exception for us? It would mean more "
+"users of that program.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WillYouMakeAnException\" name=\"TOCWillYouMakeAnException\"> "
+"Chtěli bychom používat určitý program GNU v našem projektu 
proprietárního "
+"software, ale nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by 
to "
+"tomu programu více uživatelů.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#IfInterpreterIsGPL\" name=\"TOCIfInterpreterIsGPL\">If a "
+"programming language interpreter is released under the GPL, does that mean "
+"programs written to be interpreted by it must be under GPL-compatible "
+"licenses?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#IfInterpreterIsGPL\" name=\"TOCIfInterpreterIsGPL\"> Je-li "
+"interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to, že programy "
+"napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí být vydány pod licencemi 
"
+"kompatibilními s GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#InterpreterIncompat\" name=\"TOCInterpreterIncompat\">If a "
+"programming language interpreter has a license that is incompatible with the "
+"GPL, can I run GPL-covered programs on it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#InterpreterIncompat\" name=\"TOCInterpreterIncompat\"> Pokud má "
+"interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní s GPL, "
+"mohu na něm spouštět GPL programy?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLModuleLicense\" name=\"TOCGPLModuleLicense\">If I add a module "
+"to a GPL-covered program, do I have to use the GPL as the license for my "
+"module?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLModuleLicense\" name=\"TOCGPLModuleLicense\"> Pokud do "
+"programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít také jako licenci 
GPL?</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLPlugins\" name=\"TOCGPLPlugins\"> When are a program and its "
+"plug-ins considered a single combined program?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLAndPlugins\" name=\"TOCGPLAndPlugins\">If a program released "
+"under the GPL uses plug-ins, what are the requirements for the licenses of a "
+"plug-in?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLAndPlugins\" name=\"TOCGPLAndPlugins\"> Pokud program "
+"zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci "
+"těchto pluginů?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+# | <a href=\"#GPLPluginsInNF\" name=\"TOCGPLPluginsInNF\">Can I [-use-]
+# | {+apply+} the GPL [-for-] {+when writing+} a plug-in for a nonfree
+# | program?</a>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#GPLPluginsInNF\" name=\"TOCGPLPluginsInNF\">Can I use the GPL "
+#| "for a plug-in for a nonfree program?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLPluginsInNF\" name=\"TOCGPLPluginsInNF\">Can I apply the GPL "
+"when writing a plug-in for a nonfree program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLPluginsInNF\" name=\"TOCGPLPluginsInNF\"> Mohu použít GPL na "
+"plugin pro nějaký nesvobodný program?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#NFUseGPLPlugins\" name=\"TOCNFUseGPLPlugins\">Can I release a "
+"nonfree program that's designed to load a GPL-covered plug-in?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLInProprietarySystem\" name=\"TOCGPLInProprietarySystem\">I'd "
+"like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. Can I do "
+"this?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLInProprietarySystem\" name=\"TOCGPLInProprietarySystem\"> "
+"Chtěl bych použít software krytý GPL v mém proprietárním systému. 
Mohu to "
+"udělat?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLWrapper\" name=\"TOCGPLWrapper\">I'd like to incorporate GPL-"
+"covered software in my proprietary system. Can I do this by putting a "
+"&ldquo;wrapper&rdquo; module, under a GPL-compatible lax permissive license "
+"(such as the X11 license) in between the GPL-covered part and the "
+"proprietary part?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a href=\"#FSWithNFLibs\" name=\"TOCFSWithNFLibs\"> Can I write free "
+"software that uses nonfree libraries?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#FSWithNFLibs\" name=\"TOCFSWithNFLibs\"> Mohu napsat svobodný "
+"software, který používá nesvobodné knihovny?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLIncompatibleLibs\" name=\"TOCGPLIncompatibleLibs\"> What legal "
+"issues come up if I use GPL-incompatible libraries with GPL software?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#GPLIncompatibleLibs\" name=\"TOCGPLIncompatibleLibs\"> S jakými "
+"právními problémy se setkám, pokud použiji GPL-nekompatibilní knihovnu 
s GPL "
+"software?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WindowsRuntimeAndGPL\" name=\"TOCWindowsRuntimeAndGPL\">I'm "
+"writing a Windows application with Microsoft Visual C++ and I will be "
+"releasing it under the GPL. Is dynamically linking my program with the "
+"Visual C++ run-time library permitted under the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WindowsRuntimeAndGPL\" name=\"TOCWindowsRuntimeAndGPL\"> Píši "
+"aplikaci pro Windows s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a "
+"chci jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky linkovat s 
"
+"run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#MoneyGuzzlerInc\" name=\"TOCMoneyGuzzlerInc\">I'd like to modify "
+"GPL-covered programs and link them with the portability libraries from Money "
+"Guzzler Inc. I cannot distribute the source code for these libraries, so "
+"any user who wanted to change these versions would have to obtain those "
+"libraries separately. Why doesn't the GPL permit this?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#MoneyGuzzlerInc\" name=\"TOCMoneyGuzzlerInc\"> Chtěl bych "
+"modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami pro portování od 
"
+"Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód těchto knihoven, takže "
+"uživatel, který by chtěl změnit tyto verze, by musel získat tyto 
knihovny "
+"odděleně. Proč to GPL nepovoluje?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLIncompatibleAlone\" name=\"TOCGPLIncompatibleAlone\">If "
+"license for a module Q has a requirement that's incompatible with the GPL, "
+"but the requirement applies only when Q is distributed by itself, not when Q "
+"is included in a larger program, does that make the license GPL-compatible? "
+"Can I combine or link Q with a GPL-covered program?</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#OOPLang\" name=\"TOCOOPLang\"> In an object-oriented language "
+"such as Java, if I use a class that is GPL'ed without modifying, and "
+"subclass it, in what way does the GPL affect the larger program?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#OOPLang\" name=\"TOCOOPLang\"> Pokud v nějakém objektově "
+"orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji třídu pod GPL a 
"
+"nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové, jakým způsobem GPL 
"
+"ovlivňuje celý program?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#LinkingOverControlledInterface\" name="
+"\"TOCLinkingOverControlledInterface\">How can I allow linking of proprietary "
+"modules with my GPL-covered library under a controlled interface only?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#LinkingOverControlledInterface\" name="
+"\"TOCLinkingOverControlledInterface\"> Jak mohu dovolit likování "
+"proprietárních programů s mou GPL-knihovnou pouze přes kontrolované 
rozhraní?"
+"</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#Consider\" name=\"TOCConsider\">Consider this situation: 1. X "
+"releases V1 of a project under the GPL. 2. Y contributes to the development "
+"of V2 with changes and new code based on V1. 3. X wants to convert V2 to a "
+"non-GPL license. Does X need Y's permission?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#Consider\" name=\"TOCConsider\"> Vezměme tuto situaci: (1)&nbsp;X 
"
+"vydává verzi V1 projektu pod GPL. (2)&nbsp;Y přispívá k vývoji verze 
V2 "
+"změnami a novým kódem, který je založen na V1. (3)&nbsp;X chce 
zkonvertovat "
+"V2 na ne-GPL licenci. Potřebuje X povolení od Y?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ManyDifferentLicenses\" name=\"TOCManyDifferentLicenses\">I have "
+"written an application that links with many different components, that have "
+"different licenses. I am very confused as to what licensing requirements "
+"are placed on my program. Can you please tell me what licenses I may use?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ManyDifferentLicenses\" name=\"TOCManyDifferentLicenses\"> Napsal "
+"jsem aplikaci, která linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s "
+"rozdílnými licencemi. Jsem velmi zmatený/á, protože nevím, jaké 
licenční "
+"požadavky jsou kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké 
licence "
+"mám použít?</a>"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Questions about violations of the GPL"
+msgstr "Otázky o porušení GPL"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#ReportingViolation\" name=\"TOCReportingViolation\">What should I "
+"do if I discover a possible violation of the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ReportingViolation\" name=\"TOCReportingViolation\"> Co bych měl "
+"dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#WhoHasThePower\" name=\"TOCWhoHasThePower\">Who has the power to "
+"enforce the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#WhoHasThePower\" name=\"TOCWhoHasThePower\"> Kdo má moc "
+"prosazovat GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#HeardOtherLicense\" name=\"TOCHeardOtherLicense\">I heard that "
+"someone got a copy of a GPL'ed program under another license. Is this "
+"possible?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#HeardOtherLicense\" name=\"TOCHeardOtherLicense\"> Slyšel jsem, "
+"že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí, je to 
možné?</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#DeveloperViolate\" name=\"TOCDeveloperViolate\">Is the developer "
+"of a GPL-covered program bound by the GPL? Could the developer's actions "
+"ever be a violation of the GPL?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DeveloperViolate\" name=\"TOCDeveloperViolate\"> Je vývojář "
+"programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo by být chování tohoto "
+"vývojáře za nějakých okolností porušením GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#CompanyGPLCostsMoney\" name=\"TOCCompanyGPLCostsMoney\"> I just "
+"found out that a company has a copy of a GPL'ed program, and it costs money "
+"to get it. Aren't they violating the GPL by not making it available on the "
+"Internet?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#CompanyGPLCostsMoney\" name=\"TOCCompanyGPLCostsMoney\"> Zrovna "
+"jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím 
platit, "
+"abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k dispozici na 
"
+"internetu?</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesGPLStandFor\" name=\"WhatDoesGPLStandFor\">What "
+"does &ldquo;GPL&rdquo; stand for?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesGPLStandFor\" name=\"WhatDoesGPLStandFor\">Co "
+"znamená zkratka GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"&ldquo;GPL&rdquo; stands for &ldquo;General Public License&rdquo;. The most "
+"widespread such license is the GNU General Public License, or GNU GPL for "
+"short. This can be further shortened to &ldquo;GPL&rdquo;, when it is "
+"understood that the GNU GPL is the one intended."
+msgstr ""
+"„GPL” znamená „General Public License”, což se dá do češtiny 
přeložit jako "
+"„Všeobecná veřejná licence”. Nejrozšířenější takovou licencí 
je GNU General "
+"Public License, zkráceně GNU GPL. Toto může být ještě dále zkráceno 
na GPL, "
+"pokud je z kontextu zřejmé, že se mluví o té GPL<sup><a 
href=\"TransNote1\" "
+"id=\"revTransNote1\">1</a></sup> z projektu GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\" name="
+"\"DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\"> Does free software mean using the GPL?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\" name="
+"\"DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL\">Znamená svobodný software, že musím "
+"použít GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not at all&mdash;there are many other free software licenses. We have an <a "
+"href=\"/licenses/license-list.html\"> incomplete list</a>. Any license that "
+"provides the user <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">certain specific "
+"freedoms</a> is a free software license."
+msgstr ""
+"Vůbec ne – existuje mnoho dalších licencí svobodného software. 
Existuje "
+"jejich <a href=\"/licenses/license-list.html\">neúplný seznam</a>. 
Jakákoliv "
+"licence, která uživateli poskytuje <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">jisté konkrétní svobody</a> je licencí svobodného software."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyUseGPL\" name=\"WhyUseGPL\"> Why should I use the GNU "
+"GPL rather than other free software licenses?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyUseGPL\" name=\"WhyUseGPL\">Proč bych měl použít GPL "
+"raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Using the GNU GPL will require that all the <a href=\"/philosophy/pragmatic."
+"html\">released improved versions be free software</a>. This means you can "
+"avoid the risk of having to compete with a proprietary modified version of "
+"your own work. However, in some special situations it can be better to use "
+"a <a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\"> more permissive license</a>."
+msgstr ""
+"Používáním GNU GPL můžete zajistit, aby všechny <a href=\"/philosophy/"
+"pragmatic.html\">vydané vylepšené verze byly také svobodným 
software</a>. To "
+"znamená, že se tak můžete vyhnout tomu, abyste museli v budoucnosti 
soupeřit "
+"s proprietární verzí vaší vlastní práce. Přesto může být použití 
<a href=\"/"
+"licenses/why-not-lgpl.html\">volnější licence</a> v některých 
speciálních "
+"případech vhodnější."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\" name="
+"\"DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\"> Does all GNU software use "
+"the GNU GPL as its license?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\" name="
+"\"DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense\"> Používá všechen GNU 
software "
+"jako svoji licenci GNU GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Most GNU software packages use the GNU GPL, but there are a few GNU programs "
+"(and parts of programs) that use looser licenses, such as the Lesser GPL. "
+"When we do this, it is a matter of <a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\"> "
+"strategy</a>."
+msgstr ""
+"Většina balíků GNU software používá jako svoji licenci GNU GPL, ale 
existuje "
+"několik málo GNU programů, které používají volnější licence, jako 
je Lesser "
+"GPL. Pokud to děláme, je to záležitostí <a 
href=\"/licenses/why-not-lgpl.html"
+"\">strategie</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\" name="
+"\"DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\"> Does using the GPL for a "
+"program make it GNU software?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\" name="
+"\"DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware\"> Znamená použití GNU GPL, 
že "
+"se software stane součástí GNU?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Anyone can release a program under the GNU GPL but that does not make it a "
+"GNU package."
+msgstr ""
+"Zveřejnit svůj program pod GNU GPL může kdokoliv, ale to z něj ještě 
nedělá "
+"součást GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Making the program a GNU software package means explicitly contributing to "
+"the GNU Project. This happens when the program's developers and the GNU "
+"Project agree to do it. If you are interested in contributing a program to "
+"the GNU Project, please write to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Udělat z programu balík GNU znamená explicitně přispívat k projektu 
GNU. To "
+"nastane, když s tím souhlasí jak vývojáři programu, tak projekt GNU. 
Pokud "
+"byste rádi přispěli svým programem do projektu GNU, prosím napište na 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCReportingViolation\" name=\"ReportingViolation\"> What "
+"should I do if I discover a possible violation of the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCReportingViolation\" name=\"ReportingViolation\"> Co bych "
+"měl/a dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You should <a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">report it</a>. First, "
+"check the facts as best you can. Then tell the publisher or copyright "
+"holder of the specific GPL-covered program. If that is the Free Software "
+"Foundation, write to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. Otherwise, the program's maintainer may "
+"be the copyright holder, or else could tell you how to contact the copyright "
+"holder, so report it to the maintainer."
+msgstr ""
+"Měl/a byste <a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">to oznámit</a>. 
Nejprve "
+"si ověřte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to řekněte distributorovi či 
"
+"vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní GPL program. Jestli je 
jím "
+"Nadace pro svobodný software, napište na <a href=\"mailto:license-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. V ostatních "
+"případech by mohl být vlastníkem copyrightu maintainer (správce) 
programu, "
+"nebo by vám alespoň mohl říci, jak můžete vlastníka copyrightu 
kontaktovat. "
+"Zkuste tedy napsat maintainerovi."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\" "
+"name=\"WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\"> Why does "
+"the GPL permit users to publish their modified versions?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\" "
+"name=\"WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions\"> Proč GPL "
+"povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A crucial aspect of free software is that users are free to cooperate. It "
+"is absolutely essential to permit users who wish to help each other to share "
+"their bug fixes and improvements with other users."
+msgstr ""
+"Rozhodujícím aspektem svobodného software je možnost svobodné 
spolupráce. Je "
+"naprosto nezbytné dovolit uživatelům, kteří si chtějí vzájemně 
pomáhat, aby "
+"sdíleli opravy chyb a vylepšení s ostatními uživateli."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some have proposed alternatives to the GPL that require modified versions to "
+"go through the original author. As long as the original author keeps up "
+"with the need for maintenance, this may work well in practice, but if the "
+"author stops (more or less) to do something else or does not attend to all "
+"the users' needs, this scheme falls down. Aside from the practical "
+"problems, this scheme does not allow users to help each other."
+msgstr ""
+"Někteří lidé navrhovali alternativy k GPL, požadující, aby upravené 
verze "
+"šly přes původního autora. Dokud se původní autor dobře stará o 
správu "
+"programu, mohl by tento přístup v praxi fungovat dobře, ale když autor 
více "
+"méně přestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat požadavky 
svých "
+"uživatelů, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických problémů navíc 
tento "
+"model nedovoluje, aby si uživatelé pomáhali navzájem."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Sometimes control over modified versions is proposed as a means of "
+"preventing confusion between various versions made by users. In our "
+"experience, this confusion is not a major problem. Many versions of Emacs "
+"have been made outside the GNU Project, but users can tell them apart. The "
+"GPL requires the maker of a version to place his or her name on it, to "
+"distinguish it from other versions and to protect the reputations of other "
+"maintainers."
+msgstr ""
+"Někdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi, aby nevznikl 
zmatek "
+"mezi různými verzemi od uživatelů. Z naší zkušenosti však víme, že 
toto není "
+"žádným větším problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu 
GNU, ale "
+"uživatelé je dokáží odlišit. GPL vyžaduje, aby tvůrce pozměněné 
verze uvedl "
+"své jméno, které ji umožní odlišit od ostatních verzí a ochrání 
reputaci "
+"ostatních správců."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLRequireSourcePostedPublic\" name="
+"\"GPLRequireSourcePostedPublic\"> Does the GPL require that source code of "
+"modified versions be posted to the public?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLRequireSourcePostedPublic\" name="
+"\"GPLRequireSourcePostedPublic\"> Požaduje GPL, aby byl zveřejněn 
zdrojový "
+"kód modifikovaných verzí?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GPL does not require you to release your modified version. You are free "
+"to make modifications and use them privately, without ever releasing them. "
+"This applies to organizations (including companies), too; an organization "
+"can make a modified version and use it internally without ever releasing it "
+"outside the organization."
+msgstr ""
+"GPL nepožaduje, aby byla pozměněná verze zveřejněna. Můžete provést 
nějakou "
+"změnu a používat takový program soukromě, bez toho, abyste jej 
zveřejňovali. "
+"To se vztahuje i na organizace (včetně společností). Organizace může "
+"vytvořit modifikovanou verzi a interně jí používat bez toho, aby jí "
+"zveřejnila mimo tuto organizaci."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | But <em>if</em> you release the modified version to the public in some
+# | way, the GPL requires you to make the modified source code available to
+# | the {+program's+} users, under the GPL.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "But <em>if</em> you release the modified version to the public in some "
+#| "way, the GPL requires you to make the modified source code available to "
+#| "the users, under the GPL."
+msgid ""
+"But <em>if</em> you release the modified version to the public in some way, "
+"the GPL requires you to make the modified source code available to the "
+"program's users, under the GPL."
+msgstr ""
+"Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nějakým způsobem zveřejníte, GPL 
vám "
+"ukládá povinnost zveřejnit i zdrojový kód této modifikované verze a to 
pod "
+"GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Thus, the GPL gives permission to release the modified program in certain "
+"ways, and not in other ways; but the decision of whether to release it is up "
+"to you."
+msgstr ""
+"GPL vám tedy dává povolení zveřejnit modifikovaný program určitým 
způsobem a "
+"ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vůbec zveřejnit, je na vás."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine\" name="
+"\"GPLAndNonfreeOnSameMachine\"> Can I have a GPL-covered program and an "
+"unrelated nonfree program on the same computer?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. The &ldquo;mere aggregation&rdquo; clause in the GPL makes this "
+"permission explicit, but that only reinforces what we believe would be true "
+"anyway."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCanIDemandACopy\" name=\"CanIDemandACopy\">If I know "
+"someone has a copy of a GPL-covered program, can I demand he give me a copy?"
+"</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. The GPL gives him permission to make and redistribute copies of the "
+"program <em>if and when he chooses to do so</em>. He also has the right not "
+"to redistribute the program, when that is what he chooses."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesWrittenOfferValid\" name=\"WhatDoesWrittenOfferValid"
+"\"> What does this &ldquo;written offer valid for any third party&rdquo; "
+"mean? Does that mean everyone in the world can get the source to any GPL'ed "
+"program no matter what?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesWrittenOfferValid\" name=\"WhatDoesWrittenOfferValid"
+"\"> Co to znamená „písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí 
stranu”? "
+"Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód 
jakéhokoliv GPL "
+"programu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | [-&ldquo;Valid for any third party&rdquo; means that anyone-]{+If you
+# | choose to provide source through a written offer, then anybody+} who
+# | [-has-] {+requests+} the [-offer-] {+source from you+} is entitled to
+# | [-take you up on-] {+receive+} it.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;Valid for any third party&rdquo; means that anyone who has the "
+#| "offer is entitled to take you up on it."
+msgid ""
+"If you choose to provide source through a written offer, then anybody who "
+"requests the source from you is entitled to receive it."
+msgstr ""
+"„Platná pro jakoukoliv třetí stranu” znamená, že každý, kdo tuto 
nabídku má, "
+"ji může využít."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you commercially distribute binaries not accompanied with source code, "
+"the GPL says you must provide a written offer to distribute the source code "
+"later. When users non-commercially redistribute the binaries they received "
+"from you, they must pass along a copy of this written offer. This means "
+"that people who did not get the binaries directly from you can still receive "
+"copies of the source code, along with the written offer."
+msgstr ""
+"Pokud komerčně distribuujete binární kódy, které nejsou doprovázené "
+"zdrojovým kódem, GPL říká, že musíte poskytnout alespoň písemnou 
nabídku "
+"dodat zdrojový kód později. Když uživatelé nekomerčně redistribuují 
tyto "
+"binární soubory získané od vás, musí přiložit i kopii písemné 
nabídky. To "
+"znamená, že i lidé, kteří nezískali binární verzi přímo od vás, 
mohou stále "
+"získat kopie zdrojových kódů spolu s písemnou nabídkou."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The reason we require the offer to be valid for any third party is so that "
+"people who receive the binaries indirectly in that way can order the source "
+"code from you."
+msgstr ""
+"Důvod k tomu, proč požadujeme, aby byla tato nabídka platná pro 
jakoukoliv "
+"třetí osobu je ten, aby lidé, kteří získávají binární soubory 
nepřímo touto "
+"cestou, mohli od vás také získat zdrojový kód."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCTheGPLSaysModifiedVersions\" name="
+"\"TheGPLSaysModifiedVersions\">The GPL says that modified versions, if "
+"released, must be &ldquo;licensed &hellip; to all third parties.&rdquo; Who "
+"are these third parties?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCTheGPLSaysModifiedVersions\" name="
+"\"TheGPLSaysModifiedVersions\"> GPL říká, že pozměněné verze musí 
být, pokud "
+"jsou distribuovány, „licencovány &hellip; všem třetím stranám.” Kdo 
jsou "
+"tyto třetí strany?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Section 2 says that modified versions you distribute must be licensed to all "
+"third parties under the GPL. &ldquo;All third parties&rdquo; means "
+"absolutely everyone&mdash;but this does not require you to <strong>do</"
+"strong> anything physically for them. It only means they have a license "
+"from you, under the GPL, for your version."
+msgstr ""
+"Sekce 2 říká, že modifikované verze, které distribuujete musí být "
+"licencovány všem třetím stranám pod GPL. „Všem třetím stranám” 
znamená úplně "
+"všem, ale neznamená to, že byste pro ně museli něco fyzicky 
<strong>dělat</"
+"strong>. Znamená to pouze, že od vás mají licenci na tuto vaši verzi pod 
GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCRequiredToClaimCopyright\" name=\"RequiredToClaimCopyright"
+"\">Am I required to claim a copyright on my modifications to a GPL-covered "
+"program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCRequiredToClaimCopyright\" name=\"RequiredToClaimCopyright"
+"\">Musím na své změny v GPL programu uvalovat copyright?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You are not required to claim a copyright on your changes. In most "
+"countries, however, that happens automatically by default, so you need to "
+"place your changes explicitly in the public domain if you do not want them "
+"to be copyrighted."
+msgstr ""
+"Své změny copyrightovat nemusíte. Ve většině zemí se tak ale děje "
+"automaticky, takže pokud na ně copyright nechcete, musíte je dát do 
public "
+"domain explicitně."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | Whether you claim a copyright on your changes or not, either way you must
+# | release the modified version, as a whole, under the GPL. {+(<a
+# | href=\"#GPLRequireSourcePostedPublic\">if you release your modified
+# | version at all</a>)+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Whether you claim a copyright on your changes or not, either way you must "
+#| "release the modified version, as a whole, under the GPL."
+msgid ""
+"Whether you claim a copyright on your changes or not, either way you must "
+"release the modified version, as a whole, under the GPL. (<a href="
+"\"#GPLRequireSourcePostedPublic\">if you release your modified version at "
+"all</a>)"
+msgstr ""
+"Ať již uděláte to či ono, modifikovanou verzi programu musíte 
distribuovat "
+"pod GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCombinePublicDomainWithGPL\" name="
+"\"CombinePublicDomainWithGPL\">If a program combines public-domain code with "
+"GPL-covered code, can I take the public-domain part and use it as public "
+"domain code?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCombinePublicDomainWithGPL\" name="
+"\"CombinePublicDomainWithGPL\">Pokud program kombinuje kód v public domain s 
"
+"kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public domain a zacházet s ní jako s 
"
+"kódem v public domain?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can do that, if you can figure out which part is the public domain part "
+"and separate it from the rest. If code was put in the public domain by its "
+"developer, it is in the public domain no matter where it has been."
+msgstr ""
+"To udělat můžete, když můžete rozlišit, která část je public domain 
a "
+"oddělit ji od zbytku. Pokud vývojář nějaký kód vloží do public 
domain, bude "
+"v public domain i nadále, nehledě na to, kam se kdy dostane."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowMoney\" name=\"DoesTheGPLAllowMoney\"> Does "
+"the GPL allow me to sell copies of the program for money?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowMoney\" name=\"DoesTheGPLAllowMoney\"> "
+"Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | Yes, the GPL allows everyone to do this. The <a
+# | href=\"/philosophy/selling.html\"> right to sell copies </a> is part of
+# | the definition of free software. {+Except in one special situation, there
+# | is no limit on what price you can charge. (The one exception is the
+# | required written offer to provide source code that must accompany
+# | binary-only release.)+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Yes, the GPL allows everyone to do this. The <a href=\"/philosophy/"
+#| "selling.html\"> right to sell copies </a> is part of the definition of "
+#| "free software."
+msgid ""
+"Yes, the GPL allows everyone to do this. The <a href=\"/philosophy/selling."
+"html\"> right to sell copies </a> is part of the definition of free "
+"software. Except in one special situation, there is no limit on what price "
+"you can charge. (The one exception is the required written offer to provide "
+"source code that must accompany binary-only release.)"
+msgstr ""
+"Ano, GPL toto dovoluje každému. <a href=\"/philosophy/selling.html\">Právo 
"
+"prodávat kopie</a> je součástí definice svobodného software."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+# | <b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\"
+# | name=\"DoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a fee
+# | for downloading the program from my {+distribution+} site?</a></b>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\" name="
+#| "\"DoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a fee for "
+#| "downloading the program from my site?</a></b>"
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\" name="
+"\"DoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Does the GPL allow me to charge a fee for "
+"downloading the program from my distribution site?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee\" name="
+"\"DoesTheGPLAllowDownloadFee\"> Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za "
+"stažení programu z mého webu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. You can charge any fee you wish for distributing a copy of the "
+"program. If you distribute binaries by download, you must provide &ldquo;"
+"equivalent access&rdquo; to download the source&mdash;therefore, the fee to "
+"download source may not be greater than the fee to download the binary."
+msgstr ""
+"Ano. Za distribuci kopie programu si můžete zvolit poplatek, jaký chcete. "
+"Jestli poskytujete ke stažení binární verzi, musíte zajistit „stejný "
+"přístup” i ke zdrojovým kódům. To znamená, že poplatek za stažení 
zdrojových "
+"kódů nesmí být vyšší než poplatek za stažení binární verze."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee\" name=\"DoesTheGPLAllowRequireFee"
+"\"> Does the GPL allow me to require that anyone who receives the software "
+"must pay me a fee and/or notify me?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee\" name=\"DoesTheGPLAllowRequireFee"
+"\"> Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží, musel "
+"platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. In fact, a requirement like that would make the program nonfree. If "
+"people have to pay when they get a copy of a program, or if they have to "
+"notify anyone in particular, then the program is not free. See the <a href="
+"\"/philosophy/free-sw.html\"> definition of free software</a>."
+msgstr ""
+"Ne. Takový požadavek by ve skutečnosti učinil z programu nesvobodný "
+"software. Když musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu, nebo "
+"pokud musí někoho konkrétního upozornit, program není svobodný. 
Podívejte se "
+"na <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">definici svobodného software</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GPL is a free software license, and therefore it permits people to use "
+"and even redistribute the software without being required to pay anyone a "
+"fee for doing so."
+msgstr ""
+"GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje užívat a dokonce 
"
+"redistribuovat program bez toho, aby za to museli někomu platit poplatek."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"You <em>can</em> charge people a fee to <a href=\"#DoesTheGPLAllowMoney"
+"\">get a copy <em>from you</em></a>. You can't require people to pay you "
+"when they get a copy <em>from someone else</em>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\" name="
+"\"DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\">If I distribute GPL'd software for "
+"a fee, am I required to also make it available to the public without a "
+"charge?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\" name="
+"\"DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic\"> Pokud distribuuji GPL software za "
+"peníze, musím jej poskytnout také zadarmo?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. However, if someone pays your fee and gets a copy, the GPL gives them "
+"the freedom to release it to the public, with or without a fee. For "
+"example, someone could pay your fee, and then put her copy on a web site for "
+"the general public."
+msgstr ""
+"Ne. Nicméně pokud vám někdo poplatek zaplatí a dostane od vás kopii, 
GPL mu "
+"dává svobodu zveřejnit jej za peníze či zadarmo. Například, někdo by 
si od "
+"vás software koupil, ale pak by jej vystavil na své webové stránce pro "
+"širokou veřejnost."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowNDA\" name=\"DoesTheGPLAllowNDA\"> Does the "
+"GPL allow me to distribute copies under a nondisclosure agreement?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowNDA\" name=\"DoesTheGPLAllowNDA\"> Dovoluje "
+"mi GPL distribuovat kopie pod non-disclosure agreement?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | No. The GPL says that anyone who receives a copy from you has the right
+# | to redistribute copies, modified or not. [-It does-] {+You are+} not
+# | [-give you permission-] {+allowed+} to distribute the work on any more
+# | restrictive basis.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "No. The GPL says that anyone who receives a copy from you has the right "
+#| "to redistribute copies, modified or not. It does not give you permission "
+#| "to distribute the work on any more restrictive basis."
+msgid ""
+"No. The GPL says that anyone who receives a copy from you has the right to "
+"redistribute copies, modified or not. You are not allowed to distribute the "
+"work on any more restrictive basis."
+msgstr ""
+"Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi, má právo 
redistribuovat "
+"kopie, ať již změněné či nikoliv. Nedává vám povolení distribuovat 
práci se "
+"žádnými dalšími omezeními."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If someone asks you to sign an NDA for receiving GPL-covered software "
+"copyrighted by the FSF, please inform us immediately by writing to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the violation involves GPL-covered code that has some other copyright "
+"holder, please inform that copyright holder, just as you would for any other "
+"kind of violation of the GPL."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowModNDA\" name=\"DoesTheGPLAllowModNDA\"> "
+"Does the GPL allow me to distribute a modified or beta version under a "
+"nondisclosure agreement?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDoesTheGPLAllowModNDA\" name=\"DoesTheGPLAllowModNDA\"> "
+"Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi pod non-"
+"disclosure agreement?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | No. The GPL says that {+your modified versions must carry all the
+# | freedoms stated in the GPL. Thus,+} anyone who receives a copy of your
+# | version from you has the right to redistribute copies (modified or not) of
+# | that version. [-It does-] {+You may+} not [-give you permission to-]
+# | distribute {+any version of+} the work on [-any-] {+a+} more restrictive
+# | basis.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "No. The GPL says that anyone who receives a copy of your version from "
+#| "you has the right to redistribute copies (modified or not) of that "
+#| "version. It does not give you permission to distribute the work on any "
+#| "more restrictive basis."
+msgid ""
+"No. The GPL says that your modified versions must carry all the freedoms "
+"stated in the GPL. Thus, anyone who receives a copy of your version from "
+"you has the right to redistribute copies (modified or not) of that version. "
+"You may not distribute any version of the work on a more restrictive basis."
+msgstr ""
+"Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi vaší verze, má 
právo "
+"redistribuovat kopie (ať již změněné či nikoliv) této verze. Nedává 
vám "
+"povolení distribuovat práci se žádnými dalšími omezeními."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDevelopChangesUnderNDA\" name=\"DevelopChangesUnderNDA\"> "
+"Does the GPL allow me to develop a modified version under a nondisclosure "
+"agreement?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDevelopChangesUnderNDA\" name=\"DevelopChangesUnderNDA\"> "
+"Dovoluje mi GPL vyvinout modifikovanou verzi pod non-disclosure agreement?</"
+"a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. For instance, you can accept a contract to develop changes and agree "
+"not to release <em>your changes</em> until the client says ok. This is "
+"permitted because in this case no GPL-covered code is being distributed "
+"under an NDA."
+msgstr ""
+"Ano. Například pokud souhlasíte s kontraktem na provedení změn a 
přistoupíte "
+"na to, že <em>vaše změny</em> nebudou zveřejněny dokud to klient 
neschválí. "
+"Toto je dovoleno, protože v tomto případě není pod NDA distribuován 
žádný "
+"GPL kód."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | You can also release your changes to the client under the GPL, but agree
+# | not to release them to anyone else [-until-] {+unless+} the client says
+# | ok. In this case, too, no GPL-covered code is being distributed under an
+# | NDA, or under any additional restrictions.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You can also release your changes to the client under the GPL, but agree "
+#| "not to release them to anyone else until the client says ok. In this "
+#| "case, too, no GPL-covered code is being distributed under an NDA, or "
+#| "under any additional restrictions."
+msgid ""
+"You can also release your changes to the client under the GPL, but agree not "
+"to release them to anyone else unless the client says ok. In this case, "
+"too, no GPL-covered code is being distributed under an NDA, or under any "
+"additional restrictions."
+msgstr ""
+"Můžete také předat změny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím, že je 
"
+"nikomu dalšímu nezveřejníte, dokud vám k tomu klient nedá svolení. V 
tomto "
+"případě také není pod NDA distribuován žádný kód krytý GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | The GPL would give the client the right to redistribute your [-version,
+# | but in-] {+version. In+} this scenario{+,+} the client will {+probably+}
+# | choose not to exercise that {+right, but does <em>have</em> the+} right.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The GPL would give the client the right to redistribute your version, but "
+#| "in this scenario the client will choose not to exercise that right."
+msgid ""
+"The GPL would give the client the right to redistribute your version. In "
+"this scenario, the client will probably choose not to exercise that right, "
+"but does <em>have</em> the right."
+msgstr ""
+"GPL by vašemu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat, ale v tomto "
+"případě se klient rozhodne toto právo neuplatňovat."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCIWantCredit\" name=\"IWantCredit\">I want to get credit for "
+"my work. I want people to know what I wrote. Can I still get credit if I "
+"use the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCIWantCredit\" name=\"IWantCredit\"> Chci za svou práci "
+"získat uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i 
když "
+"použiji GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can certainly get credit for the work. Part of releasing a program "
+"under the GPL is writing a copyright notice in your own name (assuming you "
+"are the copyright holder). The GPL requires all copies to carry an "
+"appropriate copyright notice."
+msgstr ""
+"Jistě, že můžete získat za svou práci uznání. Součástí 
zveřejňování programu "
+"pod GPL je sepsání upozornění o copyrightu na vaše vlastní jméno (za "
+"předpokladu, že jste jeho vlastníkem). GPL požaduje, aby tuto zprávu "
+"obsahovaly všechny kopie."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyMustIInclude\" name=\"WhyMustIInclude\">Why does the GPL "
+"require including a copy of the GPL with every copy of the program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyMustIInclude\" name=\"WhyMustIInclude\"> Proč GPL "
+"požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Including a copy of the license with the work is vital so that everyone who "
+"gets a copy of the program can know what his rights are."
+msgstr ""
+"Přiložit licenci je důležité, aby každý, kdo získá kopii programu 
věděl, "
+"jaká jsou jeho práva."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It might be tempting to include a URL that refers to the license, instead of "
+"the license itself. But you cannot be sure that the URL will still be "
+"valid, five years or ten years from now. Twenty years from now, URLs as we "
+"know them today may no longer exist."
+msgstr ""
+"Mohlo by vás lákat pokušení vložit místo licence pouze URL, které na 
ni "
+"odkazuje. Nemůžete si však být jisti, že to URL bude platné ještě za 
pět či "
+"deset let. Za dvacet let by už internetové adresy, jak je známe dnes, 
vůbec "
+"nemusely existovat."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The only way to make sure that people who have copies of the program will "
+"continue to be able to see the license, despite all the changes that will "
+"happen in the network, is to include a copy of the license in the program."
+msgstr ""
+"Jediný způsob, jak zajistit, že lidé, kteří mají kopie programu, budou 
mít "
+"vždy možnost licenci si prohlédnout, je přiložit ji k programu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIfWorkIsShort\" name=\"WhatIfWorkIsShort\">What if the "
+"work is not much longer than the license itself?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIfWorkIsShort\" name=\"WhatIfWorkIsShort\"> A co když "
+"program není o moc delší než sama licence?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If a single program is that short, you may as well use a simple all-"
+"permissive license for it, rather than the GNU GPL."
+msgstr ""
+"Pokud je program tak krátký, můžete pro něj použít i jednoduchou 
licenci "
+"dovolující vše spíše než GNU GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOmitPreamble\" name=\"GPLOmitPreamble\"> Can I omit the "
+"preamble of the GPL, or the instructions for how to use it on your own "
+"programs, to save space?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOmitPreamble\" name=\"GPLOmitPreamble\"> Mohu z GPL "
+"vypustit předmluvu a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych 
tak "
+"ušetřil místo?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | The preamble and instructions are integral parts of the GNU GPL and may
+# | not be omitted. In fact, the GPL is copyrighted, and its license permits
+# | only verbatim copying of the entire GPL. {+(You can use the legal terms
+# | to make <a href=\"#ModifyGPL\">another license</a> but it won't be the GNU
+# | GPL.)+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The preamble and instructions are integral parts of the GNU GPL and may "
+#| "not be omitted. In fact, the GPL is copyrighted, and its license permits "
+#| "only verbatim copying of the entire GPL."
+msgid ""
+"The preamble and instructions are integral parts of the GNU GPL and may not "
+"be omitted. In fact, the GPL is copyrighted, and its license permits only "
+"verbatim copying of the entire GPL. (You can use the legal terms to make <a "
+"href=\"#ModifyGPL\">another license</a> but it won't be the GNU GPL.)"
+msgstr ""
+"Předmluva a instrukce jsou nedílné součásti GNU GPL a nesmějí být 
vypuštěny. "
+"GNU GPL je ve skutečnosti copyrightována a její licence dovoluje pouze "
+"doslovné kopírování."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | The preamble and instructions add up to some 5000 characters, less than
+# | 1/3 of the GPL's total size. They will not make a substantial fractional
+# | change in the size of a software package unless the package itself is
+# | [-rather-] {+quite+} small. In that case, you may as well use a simple
+# | all-permissive license rather than the GNU GPL.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The preamble and instructions add up to some 5000 characters, less than "
+#| "1/3 of the GPL's total size. They will not make a substantial fractional "
+#| "change in the size of a software package unless the package itself is "
+#| "rather small. In that case, you may as well use a simple all-permissive "
+#| "license rather than the GNU GPL."
+msgid ""
+"The preamble and instructions add up to some 5000 characters, less than 1/3 "
+"of the GPL's total size. They will not make a substantial fractional change "
+"in the size of a software package unless the package itself is quite small. "
+"In that case, you may as well use a simple all-permissive license rather "
+"than the GNU GPL."
+msgstr ""
+"Předmluva a instrukce představují přibližně 5000 znaků, což je méně 
než 1/3 "
+"celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy žádnou podstatnou 
změnu "
+"neudělá, pouze v případě, že je program velmi malý. V tomto případě 
pro něj "
+"můžete použít i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU 
GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIsCompatible\" name=\"WhatIsCompatible\">What does it "
+"mean to say that two licenses are &ldquo;compatible&rdquo;?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIsCompatible\" name=\"WhatIsCompatible\"> Co to "
+"znamená, když se řekne, že dvě licence jsou „kompatibilní”?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In order to combine two programs (or substantial parts of them) into a "
+"larger work, you need to have permission to use both programs in this way. "
+"If the two programs' licenses permit this, they are compatible. If there is "
+"no way to satisfy both licenses at once, they are incompatible."
+msgstr ""
+"Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné části) do "
+"nějakého většího celku, potřebujeme povolení použít takto oba 
programy. "
+"Jestli to licence těchto dvou programů dovolují, pak jsou kompatibilní. 
Když "
+"neexistuje žádný způsob, jak zároveň naplnit požadavky obou licencí, 
potom "
+"jsou vzájemně nekompatibilní."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For some licenses, the way in which the combination is made may affect "
+"whether they are compatible&mdash;for instance, they may allow linking two "
+"modules together, but not allow merging their code into one module."
+msgstr ""
+"Pro určení kompatibility některých licencí může být podstatný 
způsob, jakým "
+"je jejich kombinace provedena. Například mohou dovolovat linkování dvou "
+"modulů dohromady, ale nemusí povolovat spojení jejich kódu do modulu 
jednoho."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Just to install two separate programs in the same system, it is not "
+"necessary that their licenses be compatible, because this does not combine "
+"them into a larger work."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesCompatMean\" name=\"WhatDoesCompatMean\">What does "
+"it mean to say a license is &ldquo;compatible with the GPL&rdquo;.</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatDoesCompatMean\" name=\"WhatDoesCompatMean\"> Co to "
+"znamená, když se řekne, že licence je „kompatibilní s GPL”?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It means that the other license and the GNU GPL are compatible; you can "
+"combine code released under the other license with code released under the "
+"GNU GPL in one larger program."
+msgstr ""
+"Znamená to, že tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní, že můžete "
+"kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem, zveřejněným pod GNU 
GPL v "
+"jednom velkém programu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GPL permits such a combination provided it is released under the GNU "
+"GPL. The other license is compatible with the GPL if it permits this too."
+msgstr ""
+"GPL povoluje takové kombinování za předpokladu, že je výsledný kód "
+"licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní, pokud toto 
také "
+"dovoluje."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCFSWithNFLibs\" name=\"FSWithNFLibs\">Can I write free "
+"software that uses nonfree libraries?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCFSWithNFLibs\" name=\"FSWithNFLibs\"> Mohu napsat svobodný "
+"software, který používá nesvobodné knihovny?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you do this, your program won't be fully usable in a free environment. If "
+"your program depends on a nonfree library to do a certain job, it cannot do "
+"that job in the Free World. If it depends on a nonfree library to run at "
+"all, it cannot be part of a free operating system such as GNU; it is "
+"entirely off limits to the Free World."
+msgstr ""
+"Pokud to uděláte, váš program nebude plně použitelný ve svobodném 
prostředí. "
+"Pokud určitá funkce vašeho programu závisí na nesvobodné knihovně, 
nebudeme "
+"moci tuto funkci ve svobodném světě používat. Jestli program závisí na 
"
+"nesvobodné knihovně úplně, nebude moci být součástí svobodného 
operačního "
+"systému, jako je GNU; stojí úplně za hranicemi svobodného světa."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So please consider: can you find a way to get the job done without using "
+"this library? Can you write a free replacement for that library?"
+msgstr ""
+"Zvažte proto prosím: dokážete najít způsob, jak funkci implementovat 
bez "
+"použití této knihovny? Dokážete za tuto knihovnu napsat svobodnou 
náhradu?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | If the program is already written using the nonfree library, perhaps it is
+# | too late to change the decision. You may as well release the program as it
+# | stands, rather than not release it. But please mention in the README that
+# | the need for the nonfree library is a drawback, and suggest the task of
+# | changing the program so that it does the same job without the nonfree
+# | library. {+Please suggest that anyone who thinks of doing substantial
+# | further work on the program first free it from dependence on the nonfree
+# | library.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If the program is already written using the nonfree library, perhaps it "
+#| "is too late to change the decision. You may as well release the program "
+#| "as it stands, rather than not release it. But please mention in the "
+#| "README that the need for the nonfree library is a drawback, and suggest "
+#| "the task of changing the program so that it does the same job without the "
+#| "nonfree library."
+msgid ""
+"If the program is already written using the nonfree library, perhaps it is "
+"too late to change the decision. You may as well release the program as it "
+"stands, rather than not release it. But please mention in the README that "
+"the need for the nonfree library is a drawback, and suggest the task of "
+"changing the program so that it does the same job without the nonfree "
+"library. Please suggest that anyone who thinks of doing substantial further "
+"work on the program first free it from dependence on the nonfree library."
+msgstr ""
+"Když je již program napsán s využitím nesvobodné knihovny, již je 
možná "
+"příliš pozdě měnit své rozhodnutí. Doporučujeme vám zveřejnit 
program tak, "
+"jak je, raději než nezveřejňovat ho vůbec. Prosíme vás ale, zmiňte v 
README, "
+"že má nevýhodu v potřebě nesvobodné knihobny a navrhněte, aby někdo 
program "
+"pozměnil tak, aby již nesvobodnou knihovnu nepotřeboval."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Note that there may also be legal issues with combining certain nonfree "
+"libraries with GPL-covered Free Software. Please see <a href="
+"\"#GPLIncompatibleLibs\">the question on GPL software with GPL-incompatible "
+"libraries</a> for more information."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLIncompatibleLibs\" name=\"GPLIncompatibleLibs\">What "
+"legal issues come up if I use GPL-incompatible libraries with GPL software?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLIncompatibleLibs\" name=\"GPLIncompatibleLibs\"> S "
+"jakými právními problémy se setkám, pokud použiji GPL-nekompatibilní "
+"knihovnu s GPL software?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If the libraries that you link with fall within the following exception in "
+"the GPL:"
+msgstr ""
+"Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku v GPL:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"However, as a special exception, the source code distributed need not "
+"include anything that is normally distributed (in either source or binary "
+"form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the "
+"operating system on which the executable runs, unless that component itself "
+"accompanies the executable."
+msgstr ""
+"However, as a special exception, the source code distributed need not "
+"include anything that is normally distributed (in either source or binary "
+"form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the "
+"operating system on which the executable runs, unless that component itself "
+"accompanies the executable."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | then you don't have to do anything special to use {+them; the requirement
+# | to distribute source code for the whole program does not include those
+# | libraries, even if you distribute a linked executable containing+} them. 
+# | [-In other words,-] {+Thus,+} if the libraries you need come with major
+# | parts of a proprietary operating system, the GPL says people can link your
+# | program with [-them.-] {+them without any conditions.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "then you don't have to do anything special to use them. In other words, "
+#| "if the libraries you need come with major parts of a proprietary "
+#| "operating system, the GPL says people can link your program with them."
+msgid ""
+"then you don't have to do anything special to use them; the requirement to "
+"distribute source code for the whole program does not include those "
+"libraries, even if you distribute a linked executable containing them. "
+"Thus, if the libraries you need come with major parts of a proprietary "
+"operating system, the GPL says people can link your program with them "
+"without any conditions."
+msgstr ""
+"potom nemusíte udělat nic zvláštního, abyste je mohli použít. Jinak 
řečeno, "
+"pokud knihovny, které potřebujete, pocházejí z větší části 
proprietárního "
+"operačního systému, GPL říká, že je lidé mohou linkovat s vaším 
programem."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you want your program to link against a library not covered by that "
+"exception, you need to add your own exception, wholly outside of the GPL. "
+"This copyright notice and license notice give permission to link with the "
+"program FOO:"
+msgstr ""
+"Pokud chcete linkovat program proti knihovně nepodléhající této 
výjimce, je "
+"třeba přidat vaši vlastní výjimku, zcela mimo GPL. Tato poznámka ke "
+"copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování s programem FOO:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid "Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;"
+msgstr "Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"any later version."
+msgstr ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version&nbsp;2 of the License, or (at your "
+"option) any later version."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details."
+msgstr ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+msgstr ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"Linking ABC statically or dynamically with other modules is making a "
+"combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of the GNU "
+"General Public License cover the whole combination."
+msgstr ""
+"Linking ABC statically or dynamically with other modules is making a "
+"combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of the GNU "
+"General Public License cover the whole combination."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give you "
+"permission to combine ABC program with free software programs or libraries "
+"that are released under the GNU LGPL and with code included in the standard "
+"release of DEF under the XYZ license (or modified versions of such code, "
+"with unchanged license). You may copy and distribute such a system "
+"following the terms of the GNU GPL for ABC and the licenses of the other "
+"code concerned, provided that you include the source code of that other code "
+"when and as the GNU GPL requires distribution of source code."
+msgstr ""
+"In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give you "
+"permission to combine ABC program with free software programs or libraries "
+"that are released under the GNU LGPL and with code included in the standard "
+"release of DEF under the XYZ license (or modified versions of such code, "
+"with unchanged license). You may copy and distribute such a system "
+"following the terms of the GNU GPL for ABC and the licenses of the other "
+"code concerned, provided that you include the source code of that other code "
+"when and as the GNU GPL requires distribution of source code."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"Note that people who make modified versions of ABC are not obligated to "
+"grant this special exception for their modified versions; it is their choice "
+"whether to do so. The GNU General Public License gives permission to "
+"release a modified version without this exception; this exception also makes "
+"it possible to release a modified version which carries forward this "
+"exception."
+msgstr ""
+"Note that people who make modified versions of ABC are not obligated to "
+"grant this special exception for their modified versions; it is their choice "
+"whether to do so. The GNU General Public License gives permission to "
+"release a modified version without this exception; this exception also makes "
+"it possible to release a modified version which carries forward this "
+"exception."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "You should put this text in each file to which the exception applies."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Only the copyright holders for the program can legally authorize this "
+"exception. If you wrote the whole program yourself, then assuming your "
+"employer or school does not claim the copyright, you are the copyright "
+"holder&mdash;so you can authorize the exception. But if you want to use "
+"parts of other GPL-covered programs by other authors in your code, you "
+"cannot authorize the exception for them. You have to get the approval of the "
+"copyright holders of those programs."
+msgstr ""
+"Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu. Pokud jste "
+"autorem celého programu vy, potom za předpokladu, že si váš 
zaměstnavatel či "
+"vaše škola nedělají nároky na copyright, jste jeho majitelem – tudíž 
smíte "
+"výjimku přidat. Pokud však chcete ve vašem kódu použít části jiných 
pod GPL "
+"vydaných programů od jiných autorů, nemůžete pro ně výjimku přidat. 
Museli "
+"byste získat souhlas držitelů copyrightu na tyto programy."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When other people modify the program, they do not have to make the same "
+"exception for their code&mdash;it is their choice whether to do so."
+msgstr ""
+"Když program pak budou modifikovat ostatní, nemají žádnou povinnost 
učinit "
+"tu samou výjimku pro jejich kód – je to jejich rozhodnutí."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the libraries you intend to link with are nonfree, please also see <a "
+"href=\"#FSWithNFLibs\">the section on writing Free Software which uses "
+"nonfree libraries</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCHowIGetCopyright\" name=\"HowIGetCopyright\">How do I get a "
+"copyright on my program in order to release it under the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCHowIGetCopyright\" name=\"HowIGetCopyright\"> Jak získám "
+"copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Under the Berne Convention, everything written is automatically copyrighted "
+"from whenever it is put in fixed form. So you don't have to do anything to "
+"&ldquo;get&rdquo; the copyright on what you write&mdash;as long as nobody "
+"else can claim to own your work."
+msgstr ""
+"Dle Bernské dohody je vše napsané automaticky copyrightováno kdykoliv to "
+"nabyde nějaké podoby. Nemusíte tedy pro „získání” copyrightu na 
vaši práci "
+"dělat vůbec nic – pokud máte jistotu, že nemůže nikdo jiný 
prohlašovat, že "
+"práce je jeho."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, registering the copyright in the US is a very good idea. It will "
+"give you more clout in dealing with an infringer in the US."
+msgstr ""
+"Přesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad. V USA to pro 
vás "
+"bude berlička při jednání s porušovatelem vašeho copyrightu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The case when someone else might possibly claim the copyright is if you are "
+"an employee or student; then the employer or the school might claim you did "
+"the job for them and that the copyright belongs to them. Whether they would "
+"have a valid claim would depend on circumstances such as the laws of the "
+"place where you live, and on your employment contract and what sort of work "
+"you do. It is best to consult a lawyer if there is any possible doubt."
+msgstr ""
+"Situace, kdy by se mohl někdo jiný prohlašovat za vlastníka copyrightu, "
+"nastává, pokud jste zaměstnanec či student. Váš zaměstnavatel či 
Å¡kola by "
+"mohl tvrdit, že jste dělali práci pro ně a copyright tak patří jim. Zda 
by "
+"měli pravdu, to záleží na okolnostech jakými jsou zákony země, kde 
žijete, "
+"na vaší pracovní smlouvě a na typu práce, který děláte. Pokud máte 
nějaké "
+"pochybnosti, je nejlepší konzultovat to s právníkem."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you think that the employer or school might have a claim, you can resolve "
+"the problem clearly by getting a copyright disclaimer signed by a suitably "
+"authorized officer of the company or school. (Your immediate boss or a "
+"professor is usually NOT authorized to sign such a disclaimer.)"
+msgstr ""
+"Kdykoliv si myslíte, že váš zaměstnavatel či škola by mohla později 
vznášet "
+"takové nároky, můžete problém vyřešit tím, že získáte dokument o 
vzdání se "
+"copyrightu, podepsaný nějakým oprávněným vedoucím pracovníkem 
společnosti či "
+"školy. (Váš přímo nadřazený šéf či profesor většinou NENÍ k 
takovému úkonu "
+"oprávněn.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIfSchool\" name=\"WhatIfSchool\">What if my school "
+"might want to make my program into its own proprietary software product?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatIfSchool\" name=\"WhatIfSchool\"> Co když bude má 
Å¡kola "
+"chtít zabudovat můj program do vlastního proprietárního 
produktu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Many universities nowadays try to raise funds by restricting the use of the "
+"knowledge and information they develop, in effect behaving little different "
+"from commercial businesses. (See &ldquo;The Kept University&rdquo;, "
+"Atlantic Monthly, March 2000, for a general discussion of this problem and "
+"its effects.)"
+msgstr ""
+"Mnoho univerzit se dnes snaží vydělávat omezováním využití znalostí 
a "
+"informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování velmi blíží 
chování "
+"komerčních firem. („The Kept University”, Atlantic Monthly, duben 2000, 
"
+"poskytuje obecnou diskuzi tohoto problému a jeho následků.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you see any chance that your school might refuse to allow your program to "
+"be released as free software, it is best to raise the issue at the earliest "
+"possible stage. The closer the program is to working usefully, the more "
+"temptation the administration might feel to take it from you and finish it "
+"without you. At an earlier stage, you have more leverage."
+msgstr ""
+"Pokud je možné, že by vaše škola mohla odmítnout vydat váš program 
jako "
+"svobodný software, nejlepší je řešit situaci co nejdříve. Čím lépe 
bude "
+"program pracovat, tím větší bude pokušení správců vzít vám jej a 
dokončit "
+"jej bez vás. V rannějších stádiích máte více šancí."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So we recommend that you approach them when the program is only half-done, "
+"saying, &ldquo;If you will agree to releasing this as free software, I will "
+"finish it.&rdquo; Don't think of this as a bluff. To prevail, you must have "
+"the courage to say, &ldquo;My program will have liberty, or never be born."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"Doporučujeme vám, abyste s nimi promluvili, až bude program napůl hotov a 
"
+"řekli: „Když budete souhlasit s tím, že to vydám jako svobodný 
software, "
+"dokončím to.” Nemyslete si, že je to nějaké zastrašování. Abyste 
zvítězili, "
+"musíte mít odvahu říci: „Můj program bude mít svobodu, nebo nebude 
nikdy "
+"zrozen.”"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCouldYouHelpApplyGPL\" name=\"CouldYouHelpApplyGPL\">Could "
+"you give me step by step instructions on how to apply the GPL to my program?"
+"</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCouldYouHelpApplyGPL\" name=\"CouldYouHelpApplyGPL\"> Mohli "
+"byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj 
program?</a></"
+"b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"See the page of <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\"> GPL instructions</a>."
+msgstr ""
+"Podívejte se na <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\"> instrukce k GPL</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCHeardOtherLicense\" name=\"HeardOtherLicense\">I heard that "
+"someone got a copy of a GPL'ed program under another license. Is this "
+"possible?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCHeardOtherLicense\" name=\"HeardOtherLicense\"> Slyšel "
+"jsem, že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí, je to 
"
+"možné?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GNU GPL does not give users permission to attach other licenses to the "
+"program. But the copyright holder for a program can release it under "
+"several different licenses in parallel. One of them may be the GNU GPL."
+msgstr ""
+"GNU GPL nedovoluje uživatelům připojovat k programu jiné licence. 
Vlastník "
+"copyrightu ale mohl program vydat paralelně pod několika různými 
licencemi. "
+"Jedna z nich může být GNU GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The license that comes in your copy, assuming it was put in by the copyright "
+"holder and that you got the copy legitimately, is the license that applies "
+"to your copy."
+msgstr ""
+"Licence, která se vyskytuje u vaší kopie, za předpokladu, že ji tam 
umístil "
+"vlastník copyrightu a že jste získal/a kopii legitimně, je tou licencí, "
+"která se na ni vztahuje."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCReleaseUnderGPLAndNF\" name=\"ReleaseUnderGPLAndNF\">I "
+"would like to release a program I wrote under the GNU GPL, but I would like "
+"to use the same code in nonfree programs.</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCReleaseUnderGPLAndNF\" name=\"ReleaseUnderGPLAndNF\"> Rád "
+"bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych ten 
samý "
+"kód použít i v nesvobodných programech.</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"To release a nonfree program is always ethically tainted, but legally there "
+"is no obstacle to your doing this. If you are the copyright holder for the "
+"code, you can release it under various different non-exclusive licenses at "
+"various times."
+msgstr ""
+"Vydat nesvobodný program je vždy eticky špatné, ale právně neexistuje 
žádná "
+"překážka v tom, abyste tak učinil/a. Pokud jste vlastníkem copyrightu na 
"
+"kód, můžete jej vydat v různých datech v několika různých 
ne-exkluzivních "
+"licencích."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDeveloperViolate\" name=\"DeveloperViolate\">Is the "
+"developer of a GPL-covered program bound by the GPL? Could the developer's "
+"actions ever be a violation of the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDeveloperViolate\" name=\"DeveloperViolate\"> Je vývojář "
+"programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo by být chování tohoto "
+"vývojáře za nějakých okolností porušením GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Strictly speaking, the GPL is a license from the developer for others to "
+"use, distribute and change the program. The developer itself is not bound "
+"by it, so no matter what the developer does, this is not a &ldquo;"
+"violation&rdquo; of the GPL."
+msgstr ""
+"Striktně řečeno, GPL je licence od vývojáře, aby mohli ostatní program 
"
+"používat, distribuovat a měnit. Vývojář sám jí není omezen, takže 
ať bude "
+"vývojář dělat cokoliv, nebude to „porušení” GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if the developer does something that would violate the GPL if done "
+"by someone else, the developer will surely lose moral standing in the "
+"community."
+msgstr ""
+"Na druhé straně, když bude vývojář dělat něco, co by bylo porušením 
licence, "
+"pokud by to dělal někdo jiný, nejspíš ztratí své morální postavení 
v "
+"komunitě."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCanDeveloperThirdParty\" name=\"CanDeveloperThirdParty"
+"\">Can the developer of a program who distributed it under the GPL later "
+"license it to another party for exclusive use?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCanDeveloperThirdParty\" name=\"CanDeveloperThirdParty\"> "
+"Může vývojář programu, který již byl distribuován pod GPL, licencovat 
"
+"později tento program nějaké další straně k exkluzivnímu 
užívání?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No, because the public already has the right to use the program under the "
+"GPL, and this right cannot be withdrawn."
+msgstr ""
+"Ne, protože veřejnost již má právo program užívat pod GPL a tohoto 
práva "
+"nemůže být zbavena."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+# | <b><a href=\"#TOCCanIUseGPLToolsForNF\" name=\"CanIUseGPLToolsForNF\">Can
+# | I use GPL-covered editors {+such as GNU Emacs+} to develop nonfree
+# | programs? Can I use GPL-covered tools {+such as GCC+} to compile
+# | them?</a></b>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<b><a href=\"#TOCCanIUseGPLToolsForNF\" name=\"CanIUseGPLToolsForNF\">Can "
+#| "I use GPL-covered editors to develop nonfree programs? Can I use GPL-"
+#| "covered tools to compile them?</a></b>"
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCanIUseGPLToolsForNF\" name=\"CanIUseGPLToolsForNF\">Can I "
+"use GPL-covered editors such as GNU Emacs to develop nonfree programs? Can I "
+"use GPL-covered tools such as GCC to compile them?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCanIUseGPLToolsForNF\" name=\"CanIUseGPLToolsForNF\"> Mohu "
+"používat programy kryté GPL k vývoji nesvobodných programů? Mohu 
používat "
+"nástroje kryté GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy 
zkompiloval?</a></"
+"b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | Yes, because the copyright on the editors and tools does not cover the
+# | code you write. {+Using them does not place any restrictions, legally, on
+# | the license you use for your code.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Yes, because the copyright on the editors and tools does not cover the "
+#| "code you write."
+msgid ""
+"Yes, because the copyright on the editors and tools does not cover the code "
+"you write. Using them does not place any restrictions, legally, on the "
+"license you use for your code."
+msgstr ""
+"Ano, protože copyright na editory a nástroje nepokrývá kód, který 
napíšete."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some programs copy parts of themselves into the output for technical "
+"reasons&mdash;for example, Bison copies a standard parser program into its "
+"output file. In such cases, the copied text in the output is covered by the "
+"same license that covers it in the source code. Meanwhile, the part of the "
+"output which is derived from the program's input inherits the copyright "
+"status of the input."
+msgstr ""
+"Některé programy z technických důvodů kopírují na výstup části samy 
sebe, "
+"například Bison kopíruje program standardního parseru do výstupního 
souboru. "
+"V takovém případě je tento zkopírovaný text ve výstupu krytý toutéž 
licencí, "
+"jako zdrojový kód. Část výstupu, odvozená od vstupu programu, dědí 
copyright "
+"vstupních dat."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"As it happens, Bison can also be used to develop nonfree programs. This is "
+"because we decided to explicitly permit the use of the Bison standard parser "
+"program in Bison output files without restriction. We made the decision "
+"because there were other tools comparable to Bison which already permitted "
+"use for nonfree programs."
+msgstr ""
+"Co se ale týče Bisonu, ten může být užíván i k vývoji nesvobodných 
programů. "
+"Rozhodli jsme se explicitně povolit užívání standardního parseru ve 
výstupu "
+"Bisonu bez omezení. Takové rozhodnutí jsme učinili proto, že již 
existovaly "
+"jiné nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly použití pro 
nesvobodné "
+"programy."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLFairUse\" name=\"GPLFairUse\">Do I have &ldquo;fair "
+"use&rdquo; rights in using the source code of a GPL-covered program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLFairUse\" name=\"GPLFairUse\"> Mám práva „fair use” 
při "
+"používání zdrojového kódu GPL programu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, you do. &ldquo;Fair use&rdquo; is use that is allowed without any "
+"special permission. Since you don't need the developers' permission for "
+"such use, you can do it regardless of what the developers said about "
+"it&mdash;in the license or elsewhere, whether that license be the GNU GPL or "
+"any other free software license."
+msgstr ""
+"Ano, máte. „Fair use” je užití, které je dovoleno bez jakéhokoliv "
+"speciálního povolení. Protože pro takové užití nepotřebujete svolení 
"
+"vývojářů, můžete to udělat nezávisle na tom, co vývojáři říkají 
– ať již v "
+"licenci nebo někde jinde, ať již ta licence bude GPL nebo nějaká jiná "
+"licence svobodného software."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Note, however, that there is no world-wide principle of fair use; what kinds "
+"of use are considered &ldquo;fair&rdquo; varies from country to country."
+msgstr ""
+"Přesto je ale třeba poznamenat, že neexistuje žádný mezinárodní 
princip fair "
+"use. Jaké všechny způsoby použití jsou považovány za „fair” se 
liší zemi od "
+"země."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLUSGov\" name=\"GPLUSGov\">Can the US Government release "
+"a program under the GNU GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If the program is written by US federal government employees in the course "
+"of their employment, it is in the public domain, which means it is not "
+"copyrighted. Since the GNU GPL is based on copyright, such a program cannot "
+"be released under the GNU GPL. (It can still be <a href=\"/philosophy/free-"
+"sw.html\"> free software</a>, however; a public domain program is free.)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, when a US federal government agency uses contractors to develop "
+"software, that is a different situation. The contract can require the "
+"contractor to release it under the GNU GPL. (GNU Ada was developed in this "
+"way.) Or the contract can assign the copyright to the government agency, "
+"which can then release the software under the GNU GPL."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLUSGovAdd\" name=\"GPLUSGovAdd\">Can the US Government "
+"release improvements to a GPL-covered program?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. If the improvements are written by US government employees in the "
+"course of their employment, then the improvements are in the public domain. "
+"However, the improved version, as a whole, is still covered by the GNU GPL. "
+"There is no problem in this situation."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the US government uses contractors to do the job, then the improvements "
+"themselves can be GPL-covered."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOutput\" name=\"GPLOutput\">Is there some way that I can "
+"GPL the output people get from use of my program? For example, if my program "
+"is used to develop hardware designs, can I require that these designs must "
+"be free?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOutput\" name=\"GPLOutput\"> Existuje nějaký způsob, 
jak "
+"bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například pokud by můj program 
byl "
+"používán k vývoji designů hardware, mohl bych požadovat, aby tyto 
designy "
+"byly svobodné?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In general this is legally impossible; copyright law does not give you any "
+"say in the use of the output people make from their data using your "
+"program. If the user uses your program to enter or convert his own data, "
+"the copyright on the output belongs to him, not you. More generally, when a "
+"program translates its input into some other form, the copyright status of "
+"the output inherits that of the input it was generated from."
+msgstr ""
+"Obecně řečeno, toto je právně nemožné. Copyright vám nedává 
žádné právo "
+"rozhodovat o tom, co mohou lidé udělat s použitím vašeho programu ze 
svých "
+"dat. Pokud uživatel použije váš program ke konverzi vlastních dat, pak "
+"konvertovaná data patří jemu, ne vám. Ještě obecněji, pokud program 
nějakým "
+"způsobem zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zděděn z 
"
+"copyrightu vstupu, ze kterého byl generován."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So the only way you have a say in the use of the output is if substantial "
+"parts of the output are copied (more or less) from text in your program. "
+"For instance, part of the output of Bison (see above) would be covered by "
+"the GNU GPL, if we had not made an exception in this specific case."
+msgstr ""
+"Jediný případ, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright výstupu je ten, 
kdyby "
+"podstatné části výstupu byly kopírovány z textu vašeho programu. 
Například "
+"část programu Bison (podívejte se výše) by byla kryta GNU GPL, kdybychom 
"
+"neudělali v tomto speciálním případě výjimku."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"You could artificially make a program copy certain text into its output even "
+"if there is no technical reason to do so. But if that copied text serves no "
+"practical purpose, the user could simply delete that text from the output "
+"and use only the rest. Then he would not have to obey the conditions on "
+"redistribution of the copied text."
+msgstr ""
+"Mohl byste uměle donutit program kopírovat určitý text do výstupu, i 
kdyby k "
+"tomu technicky žádný důvod nebyl. Ale když tento zkopírovaný text 
neslouží k "
+"ničemu praktickému, uživatel by jej mohl jednoduše z výstupu vymazat a "
+"použít pouze ten zbytek. Potom by se nemusel řídit podmínkami 
redistribuce "
+"kopírovaného textu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatCaseIsOutputGPL\" name=\"WhatCaseIsOutputGPL\">In what "
+"cases is the output of a GPL program covered by the GPL too?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhatCaseIsOutputGPL\" name=\"WhatCaseIsOutputGPL\"> V jakém 
"
+"případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Only when the program copies part of itself into the output."
+msgstr "Pouze pokud program do výstupu kopíruje část sebe sama."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLModuleLicense\" name=\"GPLModuleLicense\">If I add a "
+"module to a GPL-covered program, do I have to use the GPL as the license for "
+"my module?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLModuleLicense\" name=\"GPLModuleLicense\"> Pokud do "
+"programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít také jako licenci 
GPL?</"
+"a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GPL says that the whole combined program has to be released under the "
+"GPL. So your module has to be available for use under the GPL."
+msgstr ""
+"GPL říká, že celý kombinovaný program musí být také uvolněn pod 
GPL. Váš "
+"modul musí být tedy dostupný k užívání dle GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | But you can give additional permission for the use of your code. You can,
+# | if you wish, release your [-program-] {+module+} under a license which is
+# | more lax than the GPL but compatible with the GPL. The <a
+# | href=\"/licenses/license-list.html\">license list page</a> gives a partial
+# | list of GPL-compatible licenses.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "But you can give additional permission for the use of your code. You "
+#| "can, if you wish, release your program under a license which is more lax "
+#| "than the GPL but compatible with the GPL. The <a href=\"/licenses/"
+#| "license-list.html\">license list page</a> gives a partial list of GPL-"
+#| "compatible licenses."
+msgid ""
+"But you can give additional permission for the use of your code. You can, "
+"if you wish, release your module under a license which is more lax than the "
+"GPL but compatible with the GPL. The <a href=\"/licenses/license-list.html"
+"\">license list page</a> gives a partial list of GPL-compatible licenses."
+msgstr ""
+"Můžete však dát ještě nějaká další povolení k jeho používání. 
Pokud chcete, "
+"můžete vydat svůj program pod nějakou laxnější licencí, než je GPL, 
ale s ní "
+"kompatibilní. V <a href=\"/licenses/license-list.html\">seznamu licencí</a> 
"
+"je částečný seznam licencí kompatibilních s GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCIfLibraryIsGPL\" name=\"IfLibraryIsGPL\">If a library is "
+"released under the GPL (not the LGPL), does that mean that any program which "
+"uses it has to be under the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCIfLibraryIsGPL\" name=\"IfLibraryIsGPL\"> Pokud je knihovna "
+"zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že program, který ji 
používá, "
+"musí být taktéž pod GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | Yes, because the program {+actually links to the library. As such, the
+# | terms of the GPL apply to the entire combination. The software modules
+# | that link with the library may be under various GPL compatible licenses,
+# | but the work+} as {+a whole must be licensed under the GPL. See also: <a
+# | href=\"#WhatDoesCompatMean\">What does+} it {+mean to say a license+} is
+# | [-actually run includes-] {+&ldquo;compatible with+} the [-library.-]
+# | {+GPL&rdquo;?</a>+}
+#, fuzzy
+#| msgid "Yes, because the program as it is actually run includes the library."
+msgid ""
+"Yes, because the program actually links to the library. As such, the terms "
+"of the GPL apply to the entire combination. The software modules that link "
+"with the library may be under various GPL compatible licenses, but the work "
+"as a whole must be licensed under the GPL. See also: <a href="
+"\"#WhatDoesCompatMean\">What does it mean to say a license is &ldquo;"
+"compatible with the GPL&rdquo;?</a>"
+msgstr "Ano, protože program v okamžiku, kdy je spuštěn, zahrnuje i 
knihovnu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCIfInterpreterIsGPL\" name=\"IfInterpreterIsGPL\">If a "
+"programming language interpreter is released under the GPL, does that mean "
+"programs written to be interpreted by it must be under GPL-compatible "
+"licenses?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCIfInterpreterIsGPL\" name=\"IfInterpreterIsGPL\"> Je-li "
+"interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to, že programy "
+"napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí být vydány pod licencemi 
"
+"kompatibilními s GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"When the interpreter just interprets a language, the answer is no. The "
+"interpreted program, to the interpreter, is just data; a free software "
+"license like the GPL, based on copyright law, cannot limit what data you use "
+"the interpreter on. You can run it on any data (interpreted program), any "
+"way you like, and there are no requirements about licensing that data to "
+"anyone."
+msgstr ""
+"Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ne. 
Interpretovaný "
+"program jsou pro interpretr pouze data, licence svobodného software jako "
+"GPL, založená na copyrightovém právu, nemůže omezovat na jaká data "
+"interpretr použijete. Můžete jej použít na jakákoliv data 
(interpretovaný "
+"program), jakým způsobem budete chtít, a na licencování těchto dat 
nejsou "
+"kladeny žádné požadavky."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | However, when the interpreter is extended to provide
+# | &ldquo;bindings&rdquo; to other facilities (often, but not necessarily,
+# | libraries), the interpreted program is effectively linked to the
+# | facilities it uses through these bindings. So if these facilities are
+# | released under the GPL, the interpreted program that uses them must be
+# | released in a GPL-compatible way. The JNI or Java Native Interface is an
+# | example of such a [-facility;-] {+binding mechanism;+} libraries that are
+# | accessed in this way are linked dynamically with the Java programs that
+# | call them. {+These libraries are also linked with the interpreter. If
+# | the interpreter is linked statically with these libraries, or if it is
+# | designed to <a href=\"#GPLPluginsInNF\"> link dynamically with these
+# | specific libraries</a>, then it too needs to be released in a
+# | GPL-compatible way.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "However, when the interpreter is extended to provide &ldquo;"
+#| "bindings&rdquo; to other facilities (often, but not necessarily, "
+#| "libraries), the interpreted program is effectively linked to the "
+#| "facilities it uses through these bindings. So if these facilities are "
+#| "released under the GPL, the interpreted program that uses them must be "
+#| "released in a GPL-compatible way. The JNI or Java Native Interface is an "
+#| "example of such a facility; libraries that are accessed in this way are "
+#| "linked dynamically with the Java programs that call them."
+msgid ""
+"However, when the interpreter is extended to provide &ldquo;bindings&rdquo; "
+"to other facilities (often, but not necessarily, libraries), the interpreted "
+"program is effectively linked to the facilities it uses through these "
+"bindings. So if these facilities are released under the GPL, the interpreted "
+"program that uses them must be released in a GPL-compatible way. The JNI or "
+"Java Native Interface is an example of such a binding mechanism; libraries "
+"that are accessed in this way are linked dynamically with the Java programs "
+"that call them. These libraries are also linked with the interpreter. If "
+"the interpreter is linked statically with these libraries, or if it is "
+"designed to <a href=\"#GPLPluginsInNF\"> link dynamically with these "
+"specific libraries</a>, then it too needs to be released in a GPL-compatible "
+"way."
+msgstr ""
+"Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb s dalšími 
prostředky "
+"(což jsou často, ale ne vždy, knihovny), interpretovaný program je 
vpodstatě "
+"linkován s těmito prostředky, které používá pomocí vazeb. Pokud jsou 
tedy "
+"tyto prostředky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být vydán 
pod "
+"nějakoku licencí s GPL kompatibilní. Příkladem je JNI nebo Java Native "
+"Interface: knihovny, ke kterým je takto přistupováno, jsou dynamicky "
+"linkovány s javovými programy, které je takto volají."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Another similar and very common case is to provide libraries with the "
+"interpreter which are themselves interpreted. For instance, Perl comes with "
+"many Perl modules, and a Java implementation comes with many Java classes. "
+"These libraries and the programs that call them are always dynamically "
+"linked together."
+msgstr ""
+"Další podobný a velmi častý případ je poskytovat s interpreterem 
knihovny, "
+"které jsou sami o sobě interpretovány. Například Perl poskytuje perlové 
"
+"moduly a implementace Javy poskytuje javové třídy. Tyto knihovny a 
programy, "
+"které je volají jsou k sobě vždy dynamicky linkovány."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A consequence is that if you choose to use GPL'd Perl modules or Java "
+"classes in your program, you must release the program in a GPL-compatible "
+"way, regardless of the license used in the Perl or Java interpreter that the "
+"combined Perl or Java program will run on."
+msgstr ""
+"Následek je, že pokud se rozhodnete použít GPL perlové moduly nebo 
javové "
+"třídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní s GPL, 
nezávisle "
+"na tom, jakou má licenci perlový či javový interpretr, na kterém tento "
+"kombinovaný perlový či javový program poběží."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWindowsRuntimeAndGPL\" name=\"WindowsRuntimeAndGPL\">I'm "
+"writing a Windows application with Microsoft Visual C++ (or Visual Basic) "
+"and I will be releasing it under the GPL. Is dynamically linking my program "
+"with the Visual C++ (or Visual Basic) run-time library permitted under the "
+"GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWindowsRuntimeAndGPL\" name=\"WindowsRuntimeAndGPL\"> Píši 
"
+"aplikaci pro Windows s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a "
+"chci jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky linkovat s 
"
+"run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | [-Yes,-]{+The GPL permits this+} because that run-time library normally
+# | accompanies the compiler or interpreter you are using. {+So it falls
+# | under the exception in GPL section 3.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Yes, because that run-time library normally accompanies the compiler or "
+#| "interpreter you are using."
+msgid ""
+"The GPL permits this because that run-time library normally accompanies the "
+"compiler or interpreter you are using. So it falls under the exception in "
+"GPL section 3."
+msgstr ""
+"Ano, protože run-time knihovna běžně doprovází překladač či 
interpreter, "
+"který používáte."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"That doesn't mean it is a good idea to write the program so that it only "
+"runs on Windows. Doing so results in a program that is free software but <a "
+"href=\"/philosophy/java-trap.html\">&ldquo;trapped&rdquo;</a> (in this case, "
+"trapped by Windows instead of by Java, but the effect is the same). "
+"(Historical note: As of December 2006 Sun is in the middle of <a href="
+"\"http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html\";>rereleasing its Java "
+"platform under GNU GPL</a>.)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCOrigBSD\" name=\"OrigBSD\">Why is the original BSD license "
+"incompatible with the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCOrigBSD\" name=\"OrigBSD\"> Proč je původní BSD licence "
+"nekompatibilní s GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Because it imposes a specific requirement that is not in the GPL; namely, "
+"the requirement on advertisements of the program. The GPL states:"
+msgstr ""
+"Protože obsahuje specifický požadavek, který v GPL není: konkrétně 
požadavek "
+"o oznámení změn programu. GPL říká:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise\n"
+"  of the rights granted herein.\n"
+msgstr ""
+"  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise\n"
+"  of the rights granted herein.\n"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The advertising clause provides just such a further restriction, and thus is "
+"GPL-incompatible."
+msgstr ""
+"Ten článek o oznamování změn je právě takovým dalším omezením, a 
proto je "
+"nekompatibilní s GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The revised BSD license does not have the advertising clause, which "
+"eliminates the problem."
+msgstr ""
+"Revidovaná BSD licence již tuto klauzuli neobsahuje a tím je tento 
problém "
+"vyřešen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLPlugins\" name=\"GPLPlugins\"> When are a program and "
+"its plug-ins considered a single combined program? </a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | It depends on how the {+main+} program invokes its plug-ins. If the
+# | {+main+} program uses fork and exec to invoke plug-ins, [-then-] {+and
+# | they establish intimate communication by sharing complex data structures,
+# | or shipping complex data structures back and forth, that can make them one
+# | single combined program. A main program that uses simple fork and exec to
+# | invoke plug-ins and does not establish intimate communication between them
+# | results in+} the plug-ins [-are-] {+being a+} separate [-programs, so the
+# | license for the main program makes no requirements for them.-] {+program.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It depends on how the program invokes its plug-ins. If the program uses "
+#| "fork and exec to invoke plug-ins, then the plug-ins are separate "
+#| "programs, so the license for the main program makes no requirements for "
+#| "them."
+msgid ""
+"It depends on how the main program invokes its plug-ins. If the main program "
+"uses fork and exec to invoke plug-ins, and they establish intimate "
+"communication by sharing complex data structures, or shipping complex data "
+"structures back and forth, that can make them one single combined program. A "
+"main program that uses simple fork and exec to invoke plug-ins and does not "
+"establish intimate communication between them results in the plug-ins being "
+"a separate program."
+msgstr ""
+"To záleží na způsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program k 
jejich "
+"vyvolání používá fork a exec, potom jsou to oddělené programy a 
licence "
+"hlavního programu je nijak neovlivňuje."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | If the {+main program dynamically links plug-ins, and they make function
+# | calls to each other and share data structures, we believe they form a
+# | single combined program, which must be treated as an extension of both the
+# | main program and the plug-ins. If the main+} program dynamically links
+# | plug-ins, but the communication between them is limited to invoking the
+# | &lsquo;main&rsquo; function of the plug-in with some options and waiting
+# | for it to return, that is a borderline case.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If the program dynamically links plug-ins, but the communication between "
+#| "them is limited to invoking the &lsquo;main&rsquo; function of the plug-"
+#| "in with some options and waiting for it to return, that is a borderline "
+#| "case."
+msgid ""
+"If the main program dynamically links plug-ins, and they make function calls "
+"to each other and share data structures, we believe they form a single "
+"combined program, which must be treated as an extension of both the main "
+"program and the plug-ins. If the main program dynamically links plug-ins, "
+"but the communication between them is limited to invoking the &lsquo;"
+"main&rsquo; function of the plug-in with some options and waiting for it to "
+"return, that is a borderline case."
+msgstr ""
+"Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním je omezena "
+"pouze na vyvolání hlavní funkce, předání určitých parametrů a 
čekání na "
+"výsledek, potom se jedná o případ, který stojí někde na pomezí."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Using shared memory to communicate with complex data structures is pretty "
+"much equivalent to dynamic linking."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLAndPlugins\" name=\"GPLAndPlugins\">If a program "
+"released under the GPL uses plug-ins, what are the requirements for the "
+"licenses of a plug-in?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLAndPlugins\" name=\"GPLAndPlugins\"> Pokud program "
+"zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci "
+"těchto pluginů?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Please see this question <a href=\"#GPLPlugins\">for determining when plug-"
+"ins and a main program are considered a single combined program and when "
+"they are considered separate works</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the main program and the plugins are a single combined program then this "
+"means you must license the plug-in under the GPL or a GPL-compatible free "
+"software license and distribute it with source code in a GPL-compliant way. "
+"A main program that is separate from its plug-ins makes no requirements for "
+"the plug-ins."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+# | <b><a href=\"#TOCGPLPluginsInNF\" name=\"GPLPluginsInNF\">Can I [-use-]
+# | {+apply+} the GPL [-for-] {+when writing+} a plug-in for a nonfree
+# | program?</a></b>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<b><a href=\"#TOCGPLPluginsInNF\" name=\"GPLPluginsInNF\">Can I use the "
+#| "GPL for a plug-in for a nonfree program?</a></b>"
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLPluginsInNF\" name=\"GPLPluginsInNF\">Can I apply the "
+"GPL when writing a plug-in for a nonfree program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLPluginsInNF\" name=\"GPLPluginsInNF\"> Mohu použít GPL "
+"na plugin pro nějaký nesvobodný program?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Please see this question <a href=\"#GPLPlugins\">for determining when plug-"
+"ins and a main program are considered a single combined program and when "
+"they are considered separate programs</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | If [-the program dynamically links plug-ins, and they make function calls
+# | to each other and share data structures, we believe-] they form a single
+# | [-program, so plug-ins must be treated as extensions to the main program. 
+# | This-] {+combined program this+} means that [-linking-] {+combination of+}
+# | the GPL-covered plug-in with the {+nonfree+} main program would violate
+# | the GPL. However, you can resolve that legal problem by adding an
+# | exception to your [-program's license which gives-] {+plug-in's license,
+# | giving+} permission to link it with the nonfree main program.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If the program dynamically links plug-ins, and they make function calls "
+#| "to each other and share data structures, we believe they form a single "
+#| "program, so plug-ins must be treated as extensions to the main program. "
+#| "This means that linking the GPL-covered plug-in with the main program "
+#| "would violate the GPL. However, you can resolve that legal problem by "
+#| "adding an exception to your program's license which gives permission to "
+#| "link it with the nonfree main program."
+msgid ""
+"If they form a single combined program this means that combination of the "
+"GPL-covered plug-in with the nonfree main program would violate the GPL. "
+"However, you can resolve that legal problem by adding an exception to your "
+"plug-in's license, giving permission to link it with the nonfree main "
+"program."
+msgstr ""
+"Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně volají 
své "
+"funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme, že dohromady 
tvoří "
+"jediný program. V takovém případě pak musí být s pluginem nakládáno 
jako s "
+"rozšířením původního programu. To znamená, že linkování programu 
krytého GPL "
+"s hlavním programem by bylo porušením GPL. Situaci však můžete 
vyřešit tím, "
+"že k licenci vašeho programu dodáte výjimku, která dovoluje jeho 
využití v "
+"kombinaci s nesvobodným hlavním programem."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | [-For more details, see-]{+See also+} the question <a
+# | href=\"#FSWithNFLibs\">I am writing free software that uses a nonfree
+# | library.</a>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For more details, see the question <a href=\"#FSWithNFLibs\">I am writing "
+#| "free software that uses a nonfree library.</a>"
+msgid ""
+"See also the question <a href=\"#FSWithNFLibs\">I am writing free software "
+"that uses a nonfree library.</a>"
+msgstr ""
+"Chcete-li se dozvědět více detailů, podívejte se otázku <a href="
+"\"#FSWithNFLibs\">Píši svobodný software, který používá nesvobodné 
knihovny</"
+"a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCNFUseGPLPlugins\" name=\"NFUseGPLPlugins\">Can I release a "
+"nonfree program that's designed to load a GPL-covered plug-in?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If they form a single combined program then the main program must be "
+"released under the GPL or a GPL-compatible free software license, and the "
+"terms of the GPL must be followed when the main program is distributed for "
+"use with these plug-ins."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if they are separate works then the license of the plug-in makes no "
+"requirements about the main program."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCLinkingWithGPL\" name=\"LinkingWithGPL\">You have a GPL'ed "
+"program that I'd like to link with my code to build a proprietary program. "
+"Does the fact that I link with your program mean I have to GPL my program?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCLinkingWithGPL\" name=\"LinkingWithGPL\"> Vy jste vydali "
+"pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem a vytvořil tak "
+"proprietární program. Znamená linkování s vaším programem, že i můj 
program "
+"musí být pod GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Yes."
+msgstr "Ano."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCSwitchToLGPL\" name=\"SwitchToLGPL\">If so, is there any "
+"chance I could get a license of your program under the Lesser GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCSwitchToLGPL\" name=\"SwitchToLGPL\"> Jestli ano, existuje "
+"nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu pod Lesser 
GPL?</"
+"a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can ask, but most authors will stand firm and say no. The idea of the "
+"GPL is that if you want to include our code in your program, your program "
+"must also be free software. It is supposed to put pressure on you to "
+"release your program in a way that makes it part of our community."
+msgstr ""
+"Můžete se zeptat, ale většina autorů bude neústupná a řekne vám ne. 
Myšlenka "
+"GPL je ta, že pokud chcete ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i 
váš "
+"program být svobodným software. Důvodem je snaha vyvinout na vás tlak, "
+"abyste svůj program uvolnili způsobem, který z něj činí součást 
naší "
+"komunity."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "You always have the legal alternative of not using our code."
+msgstr "Vždy máte legální alternativu náš kód nepoužít."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCLinkingOverControlledInterface\" name="
+"\"LinkingOverControlledInterface\">How can I allow linking of proprietary "
+"modules with my GPL-covered library under a controlled interface only?</a></"
+"b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCLinkingOverControlledInterface\" name="
+"\"LinkingOverControlledInterface\"> Jak mohu dovolit likování 
proprietárních "
+"programů s mou GPL-knihovnou pouze přes kontrolované rozhraní?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Add this text to the license notice of each file in the package, at the end "
+"of the text that says the file is distributed under the GNU GPL:"
+msgstr ""
+"Do každého souboru na konec licenčního upozornění o distribuci pod GNU 
GPL "
+"přidejte tento text:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"Linking ABC statically or dynamically with other modules is making\n"
+"a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of\n"
+"the GNU General Public License cover the whole combination.\n"
+"\n"
+"In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give\n"
+"you permission to combine ABC program with free software programs or\n"
+"libraries that are released under the GNU LGPL and with independent\n"
+"modules that communicate with ABC solely through the ABCDEF interface.\n"
+"You may copy and distribute such a system following the terms of the\n"
+"GNU GPL for ABC and the licenses of the other code concerned, provided\n"
+"that you include the source code of that other code when and as the\n"
+"GNU GPL requires distribution of source code.\n"
+"\n"
+"Note that people who make modified versions of ABC are not obligated\n"
+"to grant this special exception for their modified versions; it is\n"
+"their choice whether to do so. The GNU General Public License gives\n"
+"permission to release a modified version without this exception; this\n"
+"exception also makes it possible to release a modified version which\n"
+"carries forward this exception.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Linking ABC statically or dynamically with other modules is making\n"
+"a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of\n"
+"the GNU General Public License cover the whole combination.\n"
+"\n"
+"In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give\n"
+"you permission to combine ABC program with free software programs or\n"
+"libraries that are released under the GNU LGPL and with independent\n"
+"modules that communicate with ABC solely through the ABCDEF interface.\n"
+"You may copy and distribute such a system following the terms of the\n"
+"GNU GPL for ABC and the licenses of the other code concerned, provided\n"
+"that you include the source code of that other code when and as the\n"
+"GNU GPL requires distribution of source code.\n"
+"\n"
+"Note that people who make modified versions of ABC are not obligated\n"
+"to grant this special exception for their modified versions; it is\n"
+"their choice whether to do so. The GNU General Public License gives\n"
+"permission to release a modified version without this exception; this\n"
+"exception also makes it possible to release a modified version which\n"
+"carries forward this exception.\n"
+"\n"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCManyDifferentLicenses\" name=\"ManyDifferentLicenses\">I "
+"have written an application that links with many different components, that "
+"have different licenses. I am very confused as to what licensing "
+"requirements are placed on my program. Can you please tell me what licenses "
+"I may use?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCManyDifferentLicenses\" name=\"ManyDifferentLicenses\"> "
+"Napsal jsem aplikaci, která linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s "
+"rozdílnými licencemi. Jsem velmi zmatený/á, protože nevím, jaké 
licenční "
+"požadavky jsou kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké 
licence "
+"mám použít?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"To answer this question, we would need to see a list of each component that "
+"your program uses, the license of that component, and a brief (a few "
+"sentences for each should suffice) describing how your library uses that "
+"component. Two examples would be:"
+msgstr ""
+"Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, potřebovali bychom vidět seznam "
+"jednotlivých částí, které váš program používá, licence těchto 
komponent a "
+"stručný (několikavětný) popisek, jak vaše knihovna používá tyto 
componenty. "
+"Například:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"To make my software work, it must be linked to the FOO library, which is "
+"available under the Lesser GPL."
+msgstr ""
+"Aby můj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO, která je "
+"dostupná pod GNU Lesser GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"My software makes a system call (with a command line that I built) to run "
+"the BAR program, which is licensed under &ldquo;the GPL, with a special "
+"exception allowing for linking with QUUX&rdquo;."
+msgstr ""
+"Můj software provádí ke spuštění programu BAR systémová volání 
(pomocí "
+"příkazové řádky, kterou jsem vytvořil). BAR je licencován „pod GPL s 
"
+"výjimkou povolující linkování s programem QUUX”."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCMereAggregation\" name=\"MereAggregation\">What is the "
+"difference between &ldquo;mere aggregation&rdquo; and &ldquo;combining two "
+"modules into one program&rdquo;?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCMereAggregation\" name=\"MereAggregation\"> Jaký je rozdíl 
"
+"mezi „pouhým seskupováním” a „kombinováním dvou modulů do jednoho 
"
+"programu?”</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Mere aggregation of two programs means putting them side by side on the same "
+"CD-ROM or hard disk. We use this term in the case where they are separate "
+"programs, not parts of a single program. In this case, if one of the "
+"programs is covered by the GPL, it has no effect on the other program."
+msgstr ""
+"Pouhé seskupování dvou programů znamená nahrát je vedle sebe na to 
samé CD-"
+"ROM či na jeden pevný disk. Tento termín používáme v případě, že se 
jedná o "
+"samostatné programy, ne součásti jednoho většího programu. V tomto 
případě, "
+"pokud je jeden z nich kryt GPL, na ten druhý to nemá žádný dopad."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Combining two modules means connecting them together so that they form a "
+"single larger program. If either part is covered by the GPL, the whole "
+"combination must also be released under the GPL&mdash;if you can't, or "
+"won't, do that, you may not combine them."
+msgstr ""
+"Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, že tvoří jeden "
+"jediný program. Když je jedna z částí krytá GPL, celá kombinace musí 
být "
+"také vydána pod GPL. Pokud to nemůžete nebo nechcete takto udělat, 
nesmíte "
+"je kombinovat."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"What constitutes combining two parts into one program? This is a legal "
+"question, which ultimately judges will decide. We believe that a proper "
+"criterion depends both on the mechanism of communication (exec, pipes, rpc, "
+"function calls within a shared address space, etc.) and the semantics of "
+"the communication (what kinds of information are interchanged)."
+msgstr ""
+"Co znamená kombinovat dvě části v jeden program? Toto je právní 
otázka, "
+"kterou s konečnou platností rozhodnou až soudcové. My věříme, že 
správné "
+"kritérium záleží jak na způsobu komunikace (exec, roury, rpc, volání 
funkcí "
+"ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na sémantice komunikace (jaký 
druh "
+"informací je vyměňován)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the modules are included in the same executable file, they are definitely "
+"combined in one program. If modules are designed to run linked together in "
+"a shared address space, that almost surely means combining them into one "
+"program."
+msgstr ""
+"Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru, je jisté, že 
jsou "
+"kombinovány v jeden program. Pokud jsou moduly navrženy tak, aby běžely "
+"slinkované v jednom adresním prostoru, téměř jistě to znamená, že 
jsou "
+"zkombinované v jeden program."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"By contrast, pipes, sockets and command-line arguments are communication "
+"mechanisms normally used between two separate programs. So when they are "
+"used for communication, the modules normally are separate programs. But if "
+"the semantics of the communication are intimate enough, exchanging complex "
+"internal data structures, that too could be a basis to consider the two "
+"parts as combined into a larger program."
+msgstr ""
+"Na druhou stranu roury, sokety a parametry příkazové řádky jsou 
komunikační "
+"mechanismy, které se normálně používají mezi dvěma oddělenými 
programy. "
+"Pokud je ale sémantika komunikace dostatečně důvěrná, jsou 
vyměňovány "
+"kompletní interní datové struktury, i toto by mohlo být základem pro "
+"považování programu za jeden velký celek."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCAssignCopyright\" name=\"AssignCopyright\">Why does the FSF "
+"require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to "
+"the FSF? If I hold copyright on a GPL'ed program, should I do this, too? If "
+"so, how?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCAssignCopyright\" name=\"AssignCopyright\"> Proč FSF "
+"požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů převedení 
copyrightu "
+"na ni? Pokud jsem vlastníkem copyrightu na GPL program, měl bych to dělat "
+"také? Jestli ano, jak?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Our lawyers have told us that to be in the <a href=\"/licenses/why-assign."
+"html\">best position to enforce the GPL</a> in court against violators, we "
+"should keep the copyright status of the program as simple as possible. We "
+"do this by asking each contributor to either assign the copyright on his "
+"contribution to the FSF, or disclaim copyright on it and thus put it in the "
+"public domain."
+msgstr ""
+"Naši právníci nám řekli, že pokud chceme být u soudu <a 
href=\"/licenses/why-"
+"assign.html\">v nejlepší pozici k vynucení GPL</a> proti narušitelům, 
měli "
+"bychom udržovat copyrightový statut programu co nejjednodušší. Děláme 
to "
+"tak, že požádáme každého přispěvatele, aby buď převedl copyright na 
své "
+"vylepšení k FSF, nebo aby jej dal do public domain."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We also ask individual contributors to get copyright disclaimers from their "
+"employers (if any) so that we can be sure those employers won't claim to own "
+"the contributions."
+msgstr ""
+"Také žádáme přispěvatele, aby si od svých zaměstnavatelů (pokud 
nějaké mají) "
+"vyžádali dokument o zřeknutí se copyrightu, abychom si mohli být jisti, 
že "
+"si tito zaměstnavatelé nebudou později dělat nárok na copyright těchto "
+"příspěvků."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Of course, if all the contributors put their code in the public domain, "
+"there is no copyright with which to enforce the GPL. So we encourage people "
+"to assign copyright on large code contributions, and only put small changes "
+"in the public domain."
+msgstr ""
+"Kdyby ale všichni přispěvatelé dali svůj kód do public domain, nebyl by 
"
+"žádný copyright, kterým vynucovat GPL. Proto lidem doporučujeme, aby 
nám "
+"copyright na velké části kódu přiřazovali a do public domain dávali 
jen malé "
+"změny."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you want to make an effort to enforce the GPL on your program, it is "
+"probably a good idea for you to follow a similar policy. Please contact <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if you want "
+"more information."
+msgstr ""
+"Pokud se chcete snažit zabezpečit si možnost vynucování GPL na váš 
program, "
+"měli byste také zavést podobná pravidla. Pro více informací prosím "
+"kontaktujte <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCModifyGPL\" name=\"ModifyGPL\">Can I modify the GPL and "
+"make a modified license?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can use the GPL terms (possibly modified) in another license provided "
+"that you call your license by another name and do not include the GPL "
+"preamble, and provided you modify the instructions-for-use at the end enough "
+"to make it clearly different in wording and not mention GNU (though the "
+"actual procedure you describe may be similar)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you want to use our preamble in a modified license, please write to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> for "
+"permission. For this purpose we would want to check the actual license "
+"requirements to see if we approve of them."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Although we will not raise legal objections to your making a modified "
+"license in this way, we hope you will think twice and not do it. Such a "
+"modified license is almost certainly <a href=\"#WhatIsCompatible\"> "
+"incompatible with the GNU GPL</a>, and that incompatibility blocks useful "
+"combinations of modules. The mere proliferation of different free software "
+"licenses is a burden in and of itself."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLCommercially\" name=\"GPLCommercially\">If I use a piece "
+"of software that has been obtained under the GNU GPL, am I allowed to modify "
+"the original code into a new program, then distribute and sell that new "
+"program commercially?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLCommercially\" name=\"GPLCommercially\"> Pokud 
používám "
+"nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL, smím jej modifikovat, "
+"vytvořit tak nový program, a ten pak komerčně prodávat?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You are allowed to sell copies of the modified program commercially, but "
+"only under the terms of the GNU GPL. Thus, for instance, you must make the "
+"source code available to the users of the program as described in the GPL, "
+"and they must be allowed to redistribute and modify it as described in the "
+"GPL."
+msgstr ""
+"Smíte komerčně prodávat kopie nového modifikovaného programu, ale pouze 
pod "
+"podmínkami GNU GPL. Například tedy musíte zpřístupnit uživatelům 
zdrojový "
+"program a musíte jim povolit jej modifikovat a redistribuovat tak, jak je to 
"
+"popsáno v GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"These requirements are the condition for including the GPL-covered code you "
+"received in a program of your own."
+msgstr ""
+"Tyto požadavky jsou podmínky pro vložení kódu krytého GPL do vašeho "
+"vlastního programu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOtherThanSoftware\" name=\"GPLOtherThanSoftware\">Can I "
+"use the GPL for something other than software?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLOtherThanSoftware\" name=\"GPLOtherThanSoftware\"> Mohu "
+"použít GPL i na něco jiného, než jen na software?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You can apply the GPL to any kind of work, as long as it is clear what "
+"constitutes the &ldquo;source code&rdquo; for the work. The GPL defines "
+"this as the preferred form of the work for making changes in it."
+msgstr ""
+"GPL můžete použít na jakýkoliv druh práce, u kterého je jasné, co to 
je "
+"zdrojový kód vašeho díla. GPL jej definuje jako formu práce, ve které 
se "
+"dají nejlépe dělat změny."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, for manuals and textbooks, or more generally any sort of work that "
+"is meant to teach a subject, we recommend using the GFDL rather than the GPL."
+msgstr ""
+"Pro manuály, učebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce, která je určena 
k "
+"výuce, doporučujeme používat řaději GFDL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCLGPLJava\" name=\"LGPLJava\">How does the LGPL work with "
+"Java?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/lgpl-java.html\">See this article for details.</a> It "
+"works as designed, intended, and expected."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCConsider\" name=\"Consider\">Consider this situation: 1. X "
+"releases V1 of a project under the GPL. 2. Y contributes to the development "
+"of V2 with changes and new code based on V1. 3. X wants to convert V2 to a "
+"non-GPL license. Does X need Y's permission?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCConsider\" name=\"Consider\"> Vezměme tuto situaci: "
+"(1)&nbsp;X vydává verzi V1 projektu pod GPL. (2)&nbsp;Y přispívá k 
vývoji "
+"verze V2 změnami a novým kódem, který je založen na V1. (3)&nbsp;X chce 
"
+"zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci. Potřebuje X povolení od Y?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. Y was required to release its version under the GNU GPL, as a "
+"consequence of basing it on X's version V1. Nothing required Y to agree to "
+"any other license for its code. Therefore, X must get Y's permission before "
+"releasing that code under another license."
+msgstr ""
+"Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, protože ji založil na X-ově 
"
+"verzi V1. Není žádný důvod, aby Y musel souhlasit s nějakou jinou 
licencí "
+"pro svůj kód. Proto potřebuje X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod "
+"nějakou jinou licencí."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLInProprietarySystem\" name=\"GPLInProprietarySystem"
+"\">I'd like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. "
+"Can I do this?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLInProprietarySystem\" name=\"GPLInProprietarySystem\"> "
+"Chtěl bych použít software krytý GPL v mém proprietárním systému. 
Mohu to "
+"udělat?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You cannot incorporate GPL-covered software in a proprietary system. The "
+"goal of the GPL is to grant everyone the freedom to copy, redistribute, "
+"understand, and modify a program. If you could incorporate GPL-covered "
+"software into a nonfree system, it would have the effect of making the GPL-"
+"covered software nonfree too."
+msgstr ""
+"Nemůžete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem. Cílem GPL 
je "
+"zajistit pro každého svobodu kopírovat, redistribuovat, pochopit a "
+"modifikovat program. Pokud byste mohl zakomponovat program krytý GPL do "
+"nesvobodného systému, mělo by to za následek, že i tento program krytý 
GPL "
+"by byl nesvobodný."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A system incorporating a GPL-covered program is an extended version of that "
+"program. The GPL says that any extended version of the program must be "
+"released under the GPL if it is released at all. This is for two reasons: "
+"to make sure that users who get the software get the freedom they should "
+"have, and to encourage people to give back improvements that they make."
+msgstr ""
+"Systém zahrnující program krytý pod GPL je rozšířená verze tohoto 
programu. "
+"GPL říká, že jakákoliv rozšířená verze programu musí být také 
krytá pod GPL, "
+"pokud je někdy vydána. Takový požadavek klademe ze dvou důvodů: abychom 
"
+"zajistili, že uživatelé, kteří získají software, získají také 
svobody, které "
+"by měli mít, a abychom lidi povzbudili k tomu, aby nám vraceli 
vylepšení, "
+"která udělají."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, in many cases you can distribute the GPL-covered software alongside "
+"your proprietary system. To do this validly, you must make sure that the "
+"free and nonfree programs communicate at arms length, that they are not "
+"combined in a way that would make them effectively a single program."
+msgstr ""
+"Na druhé straně často můžete distribuovat program krytý GPL vedle 
vašeho "
+"proprietárního systému. Abyste to mohli udělat, musíte zajistit, aby "
+"svobodné a nesvobodné programy komunikovaly na dlouhé lokte, aby nebyly "
+"spojeny dohromady tak, že by vpodstatě tvořily jediný program."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The difference between this and &ldquo;incorporating&rdquo; the GPL-covered "
+"software is partly a matter of substance and partly form. The substantive "
+"part is this: if the two programs are combined so that they become "
+"effectively two parts of one program, then you can't treat them as two "
+"separate programs. So the GPL has to cover the whole thing."
+msgstr ""
+"Rozdíl mezi tímto a „spojením” software krytého pod GPL s 
nesvobodným "
+"software je jednak otázkou podstaty a jednak otázkou formy. Část 
týkající se "
+"podstaty je tato: pokud jsou dva programy zkombinované tak, že se stávají 
"
+"dvěmi částmi jednoho programu, nemůžete s nimi jednat jako s 
oddělenými "
+"programy. Proto musí GPL krýt celek."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the two programs remain well separated, like the compiler and the kernel, "
+"or like an editor and a shell, then you can treat them as two separate "
+"programs&mdash;but you have to do it properly. The issue is simply one of "
+"form: how you describe what you are doing. Why do we care about this? "
+"Because we want to make sure the users clearly understand the free status of "
+"the GPL-covered software in the collection."
+msgstr ""
+"Pokud jsou oba programy dobře oddělené, jako například kompiler a jádro 
či "
+"editor a shell, potom s nimi můžete nakládat jako s dvěma oddělenými "
+"programy – musíte to ale dělat pořádně. Zde je jen problém formy: jak 
"
+"popíšete, co děláte. Proč se o toto staráme? Protože chceme zajistit, 
že "
+"uživatelé přesně chápou, které programy z kolekce mají svobodný 
statut krytý "
+"pod GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If people were to distribute GPL-covered software calling it &ldquo;part "
+"of&rdquo; a system that users know is partly proprietary, users might be "
+"uncertain of their rights regarding the GPL-covered software. But if they "
+"know that what they have received is a free program plus another program, "
+"side by side, their rights will be clear."
+msgstr ""
+"Pokud bude někdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat je 
„součást” "
+"systému, o kterém uživatelé vědí, že je částečně proprietární, 
pak by "
+"uživatelé mohli být v nejistotě ohledně jejich práv na programy pod 
GPL. "
+"Když ale vědí, že to, co obdrželi, je svobodný program plus vedle něj 
nějaký "
+"jiný, pak jsou jejich práva jasná."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLWrapper\" name=\"GPLWrapper\"> I'd like to incorporate "
+"GPL-covered software in my proprietary system. Can I do this by putting a "
+"&ldquo;wrapper&rdquo; module, under a GPL-compatible lax permissive license "
+"(such as the X11 license) in between the GPL-covered part and the "
+"proprietary part?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. The X11 license is compatible with the GPL, so you can add a module to "
+"the GPL-covered program and put it under the X11 license. But if you were "
+"to incorporate them both in a larger program, that whole would include the "
+"GPL-covered part, so it would have to be licensed <em> as a whole </em> "
+"under the GNU GPL."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The fact that proprietary module A communicates with GPL-covered module C "
+"only through X11-licensed module B is legally irrelevant; what matters is "
+"the fact that module C is included in the whole."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCLibGCCException\" name=\"LibGCCException\"> Does the libstdc"
+"++ exception permit dynamic linking?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. The intent of the exception is to allow people to compile proprietary "
+"software using gcc."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCMoneyGuzzlerInc\" name=\"MoneyGuzzlerInc\">I'd like to "
+"modify GPL-covered programs and link them with the portability libraries "
+"from Money Guzzler Inc. I cannot distribute the source code for these "
+"libraries, so any user who wanted to change these versions would have to "
+"obtained those libraries separately. Why doesn't the GPL permit this?</a></"
+"b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCMoneyGuzzlerInc\" name=\"MoneyGuzzlerInc\"> Chtěl bych "
+"modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami pro portování od 
"
+"Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód těchto knihoven, takže "
+"uživatel, který by chtěl změnit tyto verze, by musel získat tyto 
knihovny "
+"odděleně. Proč to GPL nepovoluje?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "There are two reasons for this."
+msgstr "Pro to jsou dva důvody:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"First, a general one. If we permitted company A to make a proprietary file, "
+"and company B to distribute GPL-covered software linked with that file, the "
+"effect would be to make a hole in the GPL big enough to drive a truck "
+"through. This would be carte blanche for withholding the source code for "
+"all sorts of modifications and extensions to GPL-covered software."
+msgstr ""
+"Ten první je obecný. Pokud bychom povolili firmě A vytvořit 
proprietární "
+"soubor a firmě B distribuci software krytého GPL a spojeného s tímto "
+"souborem, udělali bychom v GPL tak velkou díru, že by jí projel i 
náklaďák. "
+"Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom, aby neposkytly zdrojové kódy "
+"veškerých modifikací a rozšíření software krytého GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Giving all users access to the source code is one of our main goals, so this "
+"consequence is definitely something we want to avoid."
+msgstr ""
+"Jedním z našich hlavních cílů je poskytnout všem uživatelům přístup 
ke "
+"zdrojovému kódu, takže se takového následku samozřejmě chceme 
vyvarovat."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"More concretely, the versions of the programs linked with the Money Guzzler "
+"libraries would not really be free software as we understand the term&mdash;"
+"they would not come with full source code that enables users to change and "
+"recompile the program."
+msgstr ""
+"Konkrétnější důvod spočívá v tom, že verze programů linkovaných s 
knihovnami "
+"Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, jak tento termín chápeme 
my. "
+"Neměly by úplný zdrojový kód, který by uživatelům umožnil program 
měnit a a "
+"rekompilovat."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLIncompatibleAlone\" name=\"GPLIncompatibleAlone\">If "
+"license for a module Q has a requirement that's incompatible with the GPL, "
+"but the requirement applies only when Q is distributed by itself, not when Q "
+"is included in a larger program, does that make the license GPL-compatible? "
+"Can I combine or link Q with a GPL-covered program?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If a program P is released under the GPL that means <strong>any and every "
+"part of it</strong> can be used under the GPL. If you integrate module Q, "
+"and release the combined program P+Q under the GPL, that means any part of P"
+"+Q can be used under the GPL. One part of P+Q is Q. So releasing P+Q under "
+"the GPL says that Q any part of it can be used under the GPL. Putting it in "
+"other words, a user who obtains P+Q under the GPL can delete P, so that just "
+"Q remains, still under the GPL."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the license of module Q permits you to give permission for that, then it "
+"is GPL-compatible. Otherwise, it is not GPL-compatible."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the license for Q says in no uncertain terms that you must do certain "
+"things (not compatible with the GPL) when you redistribute Q on its own, "
+"then it does not permit you to distribute Q under the GPL. It follows that "
+"you can't release P+Q under the GPL either. So you cannot link or combine P "
+"with Q."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCModifiedJustBinary\" name=\"ModifiedJustBinary\">Can I "
+"release a modified version of a GPL-covered program in binary form only?</"
+"a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. The whole point of the GPL is that all modified versions must be <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\"> free software</a>&mdash;which means, in "
+"particular, that the source code of the modified version is available to the "
+"users."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCUnchangedJustBinary\" name=\"UnchangedJustBinary\">I "
+"downloaded just the binary from the net. If I distribute copies, do I have "
+"to get the source and distribute that too?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes. The general rule is, if you distribute binaries, you must distribute "
+"the complete corresponding source code too. The exception for the case "
+"where you received a written offer for source code is quite limited."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+# | <b><a href=\"#TOCDistributeWithSourceOnInternet\"
+# | [-name=\"DistributeWithSourceOnInternet\">If I-]
+# | {+name=\"DistributeWithSourceOnInternet\">I want to+} distribute binaries
+# | [-on-] {+via+} physical media without [-sources, can-] {+accompanying
+# | sources. Can+} I provide source code by FTP instead of by mail
+# | [-order?</a>-] {+order?</a></b>+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<b><a href=\"#TOCDistributeWithSourceOnInternet\" name="
+#| "\"DistributeWithSourceOnInternet\">If I distribute binaries on physical "
+#| "media without sources, can I provide source code by FTP instead of by "
+#| "mail order?</a>"
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeWithSourceOnInternet\" name="
+"\"DistributeWithSourceOnInternet\">I want to distribute binaries via "
+"physical media without accompanying sources. Can I provide source code by "
+"FTP instead of by mail order?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeWithSourceOnInternet\" name="
+"\"DistributeWithSourceOnInternet\"> Pokud distribuuji binární soubory na "
+"fyzickém médiu bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy 
přes FTP "
+"místo zasílání poštou?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | You're supposed to provide the source code by mail-order on a physical
+# | medium, if someone orders it. You are welcome to offer people a way to
+# | copy the corresponding source code by FTP, in addition to the mail-order
+# | option, but FTP access {+to the source+} is not sufficient to satisfy
+# | section 3 of the GPL.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You're supposed to provide the source code by mail-order on a physical "
+#| "medium, if someone orders it. You are welcome to offer people a way to "
+#| "copy the corresponding source code by FTP, in addition to the mail-order "
+#| "option, but FTP access is not sufficient to satisfy section 3 of the GPL."
+msgid ""
+"You're supposed to provide the source code by mail-order on a physical "
+"medium, if someone orders it. You are welcome to offer people a way to copy "
+"the corresponding source code by FTP, in addition to the mail-order option, "
+"but FTP access to the source is not sufficient to satisfy section 3 of the "
+"GPL."
+msgstr ""
+"Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu, kdykoliv si jej 
někdo "
+"objedná. To znamená, zaslat jej poštou. Bude skvělé, pokud poskytnete 
lidem "
+"možnost zkopírovat si odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek 
k "
+"možnosti objednat si jej poštou, ale FTP přístup k naplnění sekce 3 "
+"Všeobecné veřejné licence GNU nestačí."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | When a user [-says he wants-] {+orders+} the source, you have to make sure
+# | to get the source to that user. If a particular user can conveniently get
+# | the source from you by anonymous FTP, fine&mdash;that does the job. But
+# | not every user [-is on-] {+can do such+} a [-network.-] {+download.+} The
+# | rest of the users are just as entitled to get the source code from [-you. 
+# | So-] {+you, which means+} you [-have to-] {+must+} be [-ready-]
+# | {+prepared+} to send it to [-them, on a disk or tape-] {+them+} by [-snail
+# | mail.-] {+post.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "When a user says he wants the source, you have to make sure to get the "
+#| "source to that user. If a particular user can conveniently get the "
+#| "source from you by anonymous FTP, fine&mdash;that does the job. But not "
+#| "every user is on a network. The rest of the users are just as entitled "
+#| "to get the source code from you. So you have to be ready to send it to "
+#| "them, on a disk or tape by snail mail."
+msgid ""
+"When a user orders the source, you have to make sure to get the source to "
+"that user. If a particular user can conveniently get the source from you by "
+"anonymous FTP, fine&mdash;that does the job. But not every user can do such "
+"a download. The rest of the users are just as entitled to get the source "
+"code from you, which means you must be prepared to send it to them by post."
+msgstr ""
+"Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout. 
Pokud "
+"může od vás nějaký konkrétní uživatel pohodlně získat zdrojový 
kód přes "
+"anonymní FTP, dobře, splní to svůj úkol. Ale ne všichni jsou na síti. 
I "
+"zbytek uživatelů má stejné právo získat od vás zdrojový kód. Musíte 
tedy být "
+"připraven jim kód zaslat na disketě nebo na pásce poštou."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | If the FTP access is convenient enough, perhaps no one will choose to
+# | [-order-] {+mail-order+} a [-copy, and-] {+copy. If so,+} you will never
+# | have to ship one. [-Good for you.-] But [-if a user chooses to order a
+# | copy of the source,-] you [-must fill the order.-] {+cannot assume that.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If the FTP access is convenient enough, perhaps no one will choose to "
+#| "order a copy, and you will never have to ship one. Good for you. But if "
+#| "a user chooses to order a copy of the source, you must fill the order."
+msgid ""
+"If the FTP access is convenient enough, perhaps no one will choose to mail-"
+"order a copy. If so, you will never have to ship one. But you cannot "
+"assume that."
+msgstr ""
+"Pokud FTP přístup vyhovuje, možná si nikdo nezvolí objednat si kopii 
poštou "
+"a vy nebudete nikdy muset žádnou zasílat. To je dobré pro vás. Když se 
ale "
+"uživatel rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Of course, it's easiest to just send the source with the binary in the first "
+"place."
+msgstr "Nejsnazší je samozřejmě zaslat zdrojový kód rovnou s binární 
verzí."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you distribute binaries via FTP, <a href=\"#AnonFTPAndSendSources\">you "
+"should distribute source via FTP.</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCRedistributedBinariesGetSource\" name="
+"\"RedistributedBinariesGetSource\">My friend got a GPL-covered binary with "
+"an offer to supply source, and made a copy for me. Can I use the offer "
+"myself to obtain the source?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, you can. The offer must be open to everyone who has a copy of the "
+"binary that it accompanies. This is why the GPL says your friend must give "
+"you a copy of the offer along with a copy of the binary&mdash;so you can "
+"take advantage of it."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites\" name="
+"\"SourceAndBinaryOnDifferentSites\">Can I put the binaries on my Internet "
+"server and put the source on a different Internet site?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites\" name="
+"\"SourceAndBinaryOnDifferentSites\"> Mohu umístit binární soubory na svůj 
"
+"internetový server a zdrojový kód na jiný?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GPL says you must offer access to copy the source code &ldquo;from the "
+"same place&rdquo;; that is, next to the binaries. However, if you make "
+"arrangements with another site to keep the necessary source code available, "
+"and put a link or cross-reference to the source code next to the binaries, "
+"we think that qualifies as &ldquo;from the same place&rdquo;."
+msgstr ""
+"GPL říká, že musíte nabídnout přístup ke zdrojovým kódům „z 
téhož místa”, to "
+"znamená, vedle binárních souborů. Pokud však uzavřete s jiným serverem 
"
+"dohodu, že bude poskytovat potřebné zdrojové kódy, a umístíte vedle "
+"binárních souborů link nebo křížový odkaz na toto místo, myslíme, 
že to je "
+"dostatečné pro naplnění věty „z téhož místa.”"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Note, however, that it is not enough to find some site that happens to have "
+"the appropriate source code today, and tell people to look there. Tomorrow "
+"that site may have deleted that source code, or simply replaced it with a "
+"newer version of the same program. Then you would no longer be complying "
+"with the GPL requirements. To make a reasonable effort to comply, you need "
+"to make a positive arrangement with the other site, and thus ensure that the "
+"source will be available there for as long as you keep the binaries "
+"available."
+msgstr ""
+"Povšimněte si ale, že nestačí najít nějaký jiný web, který náhodou 
má "
+"příslušné zdrojové kódy nyní také, a říci lidem, ať se podívají 
tam. Zítra "
+"by mohly být zdrojové kódy na tom webu již smazány, nebo jednoduše 
nahrazeny "
+"novější verzí toho samého programu. Tím byste se dostali do rozporu s "
+"požadavky GPL. Abyste vyvinuli rozumnou snahu být v souladu s těmito "
+"požadavky, musíte podepsat s druhým webem dohodu a tak zajistit, že 
zdrojové "
+"kódy tu budou tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeExtendedBinary\" name=\"DistributeExtendedBinary"
+"\">I want to distribute an extended version of a GPL-covered program in "
+"binary form. Is it enough to distribute the source for the original version?"
+"</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeExtendedBinary\" name=\"DistributeExtendedBinary"
+"\"> Chci distribuovat rozšířenou verzi programu krytého pod GPL v 
binární "
+"formě. Stačí distribuovat pouze zdrojové kódy původní verze?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No, you must supply the source code that corresponds to the binary. "
+"Corresponding source means the source from which users can rebuild the same "
+"binary."
+msgstr ""
+"Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním 
souborům. "
+"Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat uživatelé 
"
+"identické binární soubory."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Part of the idea of free software is that users should have access to the "
+"source code for <strong>the programs they use</strong>. Those using your "
+"version should have access to the source code for your version."
+msgstr ""
+"Jedna z částí myšlenek stojících za svobodným software je ta, že 
uživatelé "
+"by měli mít přístup ke zdrojovým kódům <strong>programů, které 
používají</"
+"strong>. Proto by při používání vaší verze měli mít zdrojové kódy 
této verze."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A major goal of the GPL is to build up the Free World by making sure that "
+"improvement to a free program are themselves free. If you release an "
+"improved version of a GPL-covered program, you must release the improved "
+"source code under the GPL."
+msgstr ""
+"Vyšším úkolem GPL je budovat svobodný svět tím, že zajistí, aby 
vylepšení "
+"svobodných programů byla také svobodná. Kdykoliv vydáte vylepšenou 
verzi "
+"programu pod GPL, musíte tyto vylepšené zdrojové kódy vydat také pod 
GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+# | <b><a href=\"#TOCDistributingSourceIsInconvenient\"
+# | name=\"DistributingSourceIsInconvenient\">I want to distribute binaries,
+# | but distributing complete source is inconvenient. [-How about-] {+Is it
+# | ok+} if I give users the diffs from the [-current FSF-]
+# | {+&ldquo;standard&rdquo;+} version along with the [-binaries, and suggest
+# | they get the base source from the FSF?</a></b>-] {+binaries?</a></b>+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<b><a href=\"#TOCDistributingSourceIsInconvenient\" name="
+#| "\"DistributingSourceIsInconvenient\">I want to distribute binaries, but "
+#| "distributing complete source is inconvenient. How about if I give users "
+#| "the diffs from the current FSF version along with the binaries, and "
+#| "suggest they get the base source from the FSF?</a></b>"
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributingSourceIsInconvenient\" name="
+"\"DistributingSourceIsInconvenient\">I want to distribute binaries, but "
+"distributing complete source is inconvenient. Is it ok if I give users the "
+"diffs from the &ldquo;standard&rdquo; version along with the binaries?</a></"
+"b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributingSourceIsInconvenient\" name="
+"\"DistributingSourceIsInconvenient\"> Chci distribuovat binární verzi, ale "
+"distribuce kompletních zdrojových kódů bych se rád vyvaroval. Co kdybych 
"
+"uživatelům dal spolu s binárními soubory diffy zdrojových kódů oproti "
+"aktuální verzi dostupné z FSF a doporučil jim, ať základ získají 
odsud?</a></"
+"b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This is a well-meaning request, but this method of providing the source "
+"doesn't really do the job."
+msgstr ""
+"To je dobře myšlený požadavek, ale tato metoda zprostředkování 
zdrojového "
+"kódu ve skutečnosti nefunguje."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | A user that wants the source a year from now may be unable to get the
+# | proper version from [-the FSF-] {+another site+} at that time. [-We
+# | might-] {+The standard distribution site may+} have a newer version, but
+# | the same diffs probably won't work with that version.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A user that wants the source a year from now may be unable to get the "
+#| "proper version from the FSF at that time. We might have a newer version, "
+#| "but the same diffs probably won't work with that version."
+msgid ""
+"A user that wants the source a year from now may be unable to get the proper "
+"version from another site at that time. The standard distribution site may "
+"have a newer version, but the same diffs probably won't work with that "
+"version."
+msgstr ""
+"Uživatel, který bude chtít získat zdrojové kódy třeba za rok již 
nemusí mít "
+"možnost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy. Můžeme již 
distribuovat "
+"novější verzi a ty samé diffy na ni pravděpodobně již nebudou 
fungovat."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So you need to provide complete sources, not just diffs, with the binaries."
+msgstr ""
+"Je tedy třeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy, ne pouze 
diffy."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCAnonFTPAndSendSources\" name=\"AnonFTPAndSendSources\">I "
+"want to make binaries available for anonymous FTP, but send sources only to "
+"people who order them.</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCAnonFTPAndSendSources\" name=\"AnonFTPAndSendSources\"> "
+"Chci zpřístupnit binární kódy přes anonymní FTP, ale zasílat 
zdrojové kódy "
+"pouze lidem, kteří si je objednají.</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | [-So if-]{+If+} you want to distribute binaries by anonymous FTP, you
+# | {+still+} have to [-distribute sources along with them.-] {+provide source
+# | through one of the options listed in section 3.+} This should not be
+# | hard. [-If-] {+You can provide a written offer for source if you want;
+# | section 3(b) allows this. But if+} you can find a site to distribute your
+# | program, you can surely find one that has room for the sources.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "So if you want to distribute binaries by anonymous FTP, you have to "
+#| "distribute sources along with them. This should not be hard. If you can "
+#| "find a site to distribute your program, you can surely find one that has "
+#| "room for the sources."
+msgid ""
+"If you want to distribute binaries by anonymous FTP, you still have to "
+"provide source through one of the options listed in section 3. This should "
+"not be hard. You can provide a written offer for source if you want; "
+"section 3(b) allows this. But if you can find a site to distribute your "
+"program, you can surely find one that has room for the sources."
+msgstr ""
+"Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory přes FTP, musíte spolu s 
nimi "
+"distribuovat i zdrojové kódy. To by neměl být problém. Když dokážete 
najít "
+"server, který bude distribuovat váš program, určitě můžete najít 
nějaký, "
+"který bude mít místo i pro zdrojové kódy."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | [-The-]{+No matter how you distribute the source, the+} sources you
+# | provide must correspond exactly to the binaries. In particular, you must
+# | make sure they are for the same version of the program&mdash;not an older
+# | version and not a newer version.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The sources you provide must correspond exactly to the binaries. In "
+#| "particular, you must make sure they are for the same version of the "
+#| "program&mdash;not an older version and not a newer version."
+msgid ""
+"No matter how you distribute the source, the sources you provide must "
+"correspond exactly to the binaries. In particular, you must make sure they "
+"are for the same version of the program&mdash;not an older version and not a "
+"newer version."
+msgstr ""
+"Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí přesně odpovídat binární 
verzi. "
+"Konkrétně musíte zabezpečit, aby byly pro tu samou verzi programu – ne "
+"starší ani novější."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"You can make the sources and binaries available on different machines, "
+"provided they are equally easy to get to, and provided that you have "
+"information next to the binaries saying where to find the sources."
+msgstr ""
+"Můžete zdrojové kódy zpřístupnit z různých strojů pod podmínkou, 
že je "
+"stejně snadné se k nim dostat, a za předpokladu, že vedle binární verze 
"
+"poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\" name="
+"\"HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\">How can I make sure each user who "
+"downloads the binaries also gets the source?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\" name="
+"\"HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource\"> Jak můžu zajistit, aby každý "
+"uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také zdrojový 
kód?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"You don't have to make sure of this. As long as you make the source and "
+"binaries available so that the users can see what's available and take what "
+"they want, you have done what is required of you. It is up to the user "
+"whether to download the source."
+msgstr ""
+"Toto nemusíte zajišťovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborů 
také "
+"zdrojové kódy a uživatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít si, co 
chtějí, "
+"splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový kód stáhnout, 
je "
+"na uživateli."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Our requirements for redistributors are intended to make sure the users can "
+"get the source code, not to force users to download the source code even if "
+"they don't want it."
+msgstr ""
+"Naše požadavky na redistribuci jsou zamýšleny tak, abychom zajistili 
každému "
+"uživateli možnost získat zdrojové kódy, ne abychom jej nutili si je "
+"stáhnout, když nechtějí."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCUnreleasedMods\" name=\"UnreleasedMods\">A company is "
+"running a modified version of a GPL'ed program on a web site. Does the GPL "
+"say they must release their modified sources?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The GPL permits anyone to make a modified version and use it without ever "
+"distributing it to others. What this company is doing is a special case of "
+"that. Therefore, the company does not have to release the modified sources."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is essential for people to have the freedom to make modifications and use "
+"them privately, without ever publishing those modifications. However, "
+"putting the program on a server machine for the public to talk to is hardly "
+"&ldquo;private&rdquo; use, so it would be legitimate to require release of "
+"the source code in that special case. We are thinking about doing something "
+"like this in GPL version 3, but we don't have precise wording in mind yet."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In the mean time, you might want to use the <a href=\"http://www.affero.org/";
+"oagpl.html\">Affero GPL</a> for programs designed for network server use."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCInternalDistribution\" name=\"InternalDistribution\">Is "
+"making and using multiple copies within one organization or company &ldquo;"
+"distribution&rdquo;?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No, in that case the organization is just making the copies for itself. As "
+"a consequence, a company or other organization can develop a modified "
+"version and install that version through its own facilities, without giving "
+"the staff permission to release that modified version to outsiders."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, when the organization transfers copies to other organizations or "
+"individuals, that is distribution. In particular, providing copies to "
+"contractors for use off-site is distribution."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCStolenCopy\" name=\"StolenCopy\"> If someone steals a CD "
+"containing a version of a GPL-covered program, does the GPL give him the "
+"right to redistribute that version?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If the version has been released elsewhere, then the thief probably does "
+"have the right to make copies and redistribute them under the GPL, but if he "
+"is imprisoned for stealing the CD he may have to wait until his release "
+"before doing so."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the version in question is unpublished and considered by a company to be "
+"its trade secret, then publishing it may be a violation of trade secret law, "
+"depending on other circumstances. The GPL does not change that. If the "
+"company tried to release its version and still treat it as a trade secret, "
+"that would violate the GPL, but if the company hasn't released this version, "
+"no such violation has occurred."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCTradeSecretRelease\" name=\"TradeSecretRelease\">What if a "
+"company distributes a copy as a trade secret?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If a company distributes a copy to you and claims it is a trade secret, the "
+"company has violated the GPL and will have to cease distribution. Note how "
+"this differs from the theft case above; the company does not intentionally "
+"distribute a copy when a copy is stolen, so in that case the company has not "
+"violated the GPL."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL\" name=\"WhySomeGPLAndNotLGPL\">Why "
+"are some GNU libraries released under the ordinary GPL rather than the "
+"Lesser GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL\" name=\"WhySomeGPLAndNotLGPL\"> Proč "
+"jsou některé knihovny kryty klasickou GPL a ne Lesser GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Using the Lesser GPL for any particular library constitutes a retreat for "
+"free software. It means we partially abandon the attempt to defend the "
+"users' freedom, and some of the requirements to share what is built on top "
+"of GPL-covered software. In themselves, those are changes for the worse."
+msgstr ""
+"Užití Lesser GPL pro nějakou konkrétní knihovnu znamená pro svobodný "
+"software ústup. Znamená to, že jsme částečně upustili od požadavku 
ochránit "
+"uživatelovy svobody a požadavku sdílet vše, co je vybudováno na software 
"
+"krytém GPL. To jsou samy o sobě změny k horšímu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Sometimes a localized retreat is a good strategy. Sometimes, using the LGPL "
+"for a library might lead to wider use of that library, and thus to more "
+"improvement for it, wider support for free software, and so on. This could "
+"be good for free software if it happens to a large extent. But how much "
+"will this happen? We can only speculate."
+msgstr ""
+"Občas je ale lokální ústup dobrou stategií. Někdy pomůže užití LGPL 
u "
+"knihovny jejímu většímu rozšíření a to jí zas přinese více 
vylepšení, lepší "
+"podporu svobodného software a podobně. To může být pro svobodný 
software "
+"přínosem, pokud se to bude dít ve velké míře. Ale bude to opravdu tak? 
O tom "
+"můžeme pouze spekulovat."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It would be nice to try out the LGPL on each library for a while, see "
+"whether it helps, and change back to the GPL if the LGPL didn't help. But "
+"this is not feasible. Once we use the LGPL for a particular library, "
+"changing back would be difficult."
+msgstr ""
+"Bylo by hezké zkusit každou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL, podívat 
se, "
+"jestli to pomáhá, a případně přejít zpět na GPL. To ale není 
proveditelné. "
+"Jakmile jednou pro nějakou knihovnu použijeme LGPL, změnit to nazpět by 
bylo "
+"velmi obtížné."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So we decide which license to use for each library on a case-by-case basis. "
+"There is a <a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\"> long explanation</a> of "
+"how we judge the question."
+msgstr ""
+"Proto se rozhodujeme případ od případu, jakou licenci na knihovnu 
použít. "
+"Zde je <a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\"> dlouhé vysvětlování</a> "
+"toho, jak to posuzujeme."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWillYouMakeAnException\" name=\"WillYouMakeAnException"
+"\">Using a certain GNU program under the GPL does not fit our project to "
+"make proprietary software. Will you make an exception for us? It would mean "
+"more users of that program.</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWillYouMakeAnException\" name=\"WillYouMakeAnException\"> "
+"Chtěli bychom používat určitý program GNU v našem projektu 
proprietárního "
+"software, ale nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by 
to "
+"tomu programu více uživatelů.</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Sorry, we don't make such exceptions. It would not be right."
+msgstr "Omlouváme se, ale takové výjimky neděláme. Nebylo by to 
spravedlivé."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Maximizing the number of users is not our aim. Rather, we are trying to "
+"give the crucial freedoms to as many users as possible. In general, "
+"proprietary software projects hinder rather than help the cause of freedom."
+msgstr ""
+"Naším cílem není maximalizovat počet uživatelů. Radši se snažíme co 
nejvíce "
+"uživatelům zajistit základní svobody. V tomto cíli nám projekty "
+"proprietárního software spíše překážejí, než aby nám pomáhaly."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We do occasionally make license exceptions to assist a project which is "
+"producing free software under a license other than the GPL. However, we "
+"have to see a good reason why this will advance the cause of free software."
+msgstr ""
+"Občas děláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváří 
svobodný "
+"software pod jinou licencí než GPL. Musíme však vidět dobrý důvod, 
proč to "
+"nějak pomůže cíli hnutí svobodného software."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | We also do sometimes change the distribution terms of a package, when that
+# | seems clearly the right way to serve the cause of free software[-,-]{+;+}
+# | but we are very cautious about this, [-and-] {+so+} you will have to show
+# | us very convincing reasons.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "We also do sometimes change the distribution terms of a package, when "
+#| "that seems clearly the right way to serve the cause of free software, but "
+#| "we are very cautious about this, and you will have to show us very "
+#| "convincing reasons."
+msgid ""
+"We also do sometimes change the distribution terms of a package, when that "
+"seems clearly the right way to serve the cause of free software; but we are "
+"very cautious about this, so you will have to show us very convincing "
+"reasons."
+msgstr ""
+"Občas také měníme distribuční podmínky nějakého balíku, když to 
jasně vypadá "
+"jako správný způsob, jak pomoci cíli svobodného software. Jsme s tím 
ale "
+"velmi opatrní a budete nám muset předložit velmi přesvědčivé důvody, 
abychom "
+"to udělali."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCVersionTwoOrLater\" name=\"VersionTwoOrLater\">Why should "
+"programs say &ldquo;Version 2 of the GPL or any later version&rdquo;?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCVersionTwoOrLater\" name=\"VersionTwoOrLater\"> Proč by na "
+"programech mělo být „Version&nbsp;2 of the GPL or any later version” 
(GPL "
+"verze&nbsp;2 nebo jakákoliv pozdější)?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"From time to time, at intervals of years, we change the GPL&mdash;sometimes "
+"to clarify it, sometimes to permit certain kinds of use not previously "
+"permitted, and sometimes to tighten up a requirement. (The last change was "
+"in 1991.) Using this &ldquo;indirect pointer&rdquo; in each program makes "
+"it possible for us to change the distribution terms on the entire collection "
+"of GNU software, when we update the GPL."
+msgstr ""
+"Čas od času, a ty intervaly jsou roky, měníme GPL – občas abychom ji "
+"vyjasnili, občas abychom povolili nějaké způsoby užití, které dříve 
povoleny "
+"nebyly, a někdy také proto, abychom zpřísnili nějaký požadavek. 
(Poslední "
+"změna proběhla roku 1991.) Tím, že použijete v každém programu tento "
+"„nepřímý odkaz”, nám umožníte změnit distribuční podmínky celé 
kolekce "
+"software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If each program lacked the indirect pointer, we would be forced to discuss "
+"the change at length with numerous copyright holders, which would be a "
+"virtual impossibility. In practice, the chance of having uniform "
+"distribution terms for GNU software would be nil."
+msgstr ""
+"Kdyby toto upozornění na programech nebylo, museli bychom každou změnu "
+"dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu, což by bylo prakticky "
+"nemožné. Neexistovala by tak žádná možnost, jak udržet podmínky 
distribuce "
+"GNU software konzistentní."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Suppose a program says &ldquo;Version 2 of the GPL or any later "
+"version&rdquo; and a new version of the GPL is released. If the new GPL "
+"version gives additional permission, that permission will be available "
+"immediately to all the users of the program. But if the new GPL version has "
+"a tighter requirement, it will not restrict use of the current version of "
+"the program, because it can still be used under GPL version 2. When a "
+"program says &ldquo;Version 2 of the GPL or any later version&rdquo;, users "
+"will always be permitted to use it, and even change it, according to the "
+"terms of GPL version 2&mdash;even after later versions of the GPL are "
+"available."
+msgstr ""
+"Přepokládejme, že je na programu napsáno „GPL verze&nbsp;2 nebo 
jakákoliv "
+"pozdější verze” a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL dává 
nějaká "
+"další povolení, pak tato povolení budou všem uživatelům okamžitě k "
+"dispozici. Jestli ale nová verze nějaký požadavek zpřísní, užívání 
"
+"stávajících verzí programů to nijak neomezí, uživatelé jej mohou 
stále "
+"používat pod pomínkami verze&nbsp;2. Když program říká „Verze&nbsp;2 
GPL "
+"nebo jakákoliv pozdější verze”, uživatelé budou mít možnost 
používat ho pod "
+"podmínkami GPL verze&nbsp;2, i kdyby byla vydána nová verze GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If a tighter requirement in a new version of the GPL need not be obeyed for "
+"existing software, how is it useful? Once GPL version 3 is available, the "
+"developers of most GPL-covered programs will release subsequent versions of "
+"their programs specifying &ldquo;Version 3 of the GPL or any later "
+"version&rdquo;. Then users will have to follow the tighter requirements in "
+"GPL version 3, for subsequent versions of the program."
+msgstr ""
+"Když však nebudou muset uživatelé tato přidaná omezení u 
existujícího "
+"software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude GPL verze 3 
jednou "
+"vydána, vývojáři většiny GPL programů uvolní jejich další verzi s "
+"copyrightem „Dle GPL verze 3 nebo jakékoliv pozdější verze.” Potom 
budou "
+"muset uživatelé v dalších verzích programu již následovat podmínky 
GPL verze "
+"3."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, developers are not obligated to do this; developers can continue "
+"allowing use of the previous version of the GPL, if that is their preference."
+msgstr ""
+"Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud jim to 
lépe "
+"vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat i předchozí verze GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyNotGPLForManuals\" name=\"WhyNotGPLForManuals\">Why "
+"don't you use the GPL for manuals?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhyNotGPLForManuals\" name=\"WhyNotGPLForManuals\"> Proč "
+"nepoužívat GPL pro manuály?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It is possible to use the GPL for a manual, but the GNU Free Documentation "
+"License (GFDL) is much better for manuals."
+msgstr ""
+"Sice je možné GPL pro manuály použít, ale Licence svobodné dokumentace 
GNU "
+"(GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro ně mnohem lepší."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | The GPL was designed for programs; it contains lots of complex clauses
+# | that are [-important-] {+crucial+} for programs, but that [-are dead
+# | weight-] {+would be cumbersome and unnecessary+} for a book or manual. 
+# | [-Conversely,-] {+For instance, anyone publishing+} the [-GFDL has
+# | clauses that help publishers-] {+book on paper would have to either
+# | include machine-readable &ldquo;source code&rdquo;+} of [-free manuals
+# | make-] {+the book along with each printed copy, or provide+} a [-profit
+# | from them.-] {+written offer to send the &ldquo;source code&rdquo; later.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The GPL was designed for programs; it contains lots of complex clauses "
+#| "that are important for programs, but that are dead weight for a book or "
+#| "manual. Conversely, the GFDL has clauses that help publishers of free "
+#| "manuals make a profit from them."
+msgid ""
+"The GPL was designed for programs; it contains lots of complex clauses that "
+"are crucial for programs, but that would be cumbersome and unnecessary for a "
+"book or manual. For instance, anyone publishing the book on paper would "
+"have to either include machine-readable &ldquo;source code&rdquo; of the "
+"book along with each printed copy, or provide a written offer to send the "
+"&ldquo;source code&rdquo; later."
+msgstr ""
+"GPL byla navrhnuta pro programy. Obsahuje mnoho komplexních ustanovení, "
+"které jsou důležitá pro programy, ale které pro knihy či manuály 
nemají "
+"vůbec žádný význam. Z opačného pohledu, GFDL zase obsahuje 
ustanovení, které "
+"pomáhají nakladatelům svobodných manuálů na nich vydělat."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | [-We permit changes in-]{+Meanwhile,+} the [-text-] {+GFDL has clauses+}
+# | that [-covers technical topics, but we do not permit changes in-] {+help
+# | publishers of free manuals make a profit from selling copies&mdash;cover
+# | texts, for instance. The special rules for Endorsements+} sections [-that
+# | state our legal or political or ethical position. We do this by
+# | explicitly listing-] {+make it possible to use+} the [-sections that may
+# | not be changed. The-] GFDL [-makes provisions-] for [-these
+# | &ldquo;invariant sections&rdquo;&mdash;the GPL-] {+an official standard. 
+# | This+} would {+permit modified versions, but they could+} not [-allow
+# | them.-] {+be labeled as &ldquo;the standard&rdquo;.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "We permit changes in the text that covers technical topics, but we do not "
+#| "permit changes in sections that state our legal or political or ethical "
+#| "position. We do this by explicitly listing the sections that may not be "
+#| "changed. The GFDL makes provisions for these &ldquo;invariant "
+#| "sections&rdquo;&mdash;the GPL would not allow them."
+msgid ""
+"Meanwhile, the GFDL has clauses that help publishers of free manuals make a "
+"profit from selling copies&mdash;cover texts, for instance. The special "
+"rules for Endorsements sections make it possible to use the GFDL for an "
+"official standard. This would permit modified versions, but they could not "
+"be labeled as &ldquo;the standard&rdquo;."
+msgstr ""
+"Povolujeme změny v těch částech textu, které pokrývají nějaká 
technická "
+"témata, ale nedovolujeme změny v sekcích, které citují něčí právní, 
"
+"politický etický postoj. To děláme tak, že explicitně označíme sekce, 
které "
+"nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatření týkající se 
těchto "
+"„neměnných sekcí”, GPL by je nedovolovala."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | {+Using the GFDL, we permit changes in the text of a manual that covers
+# | its technical topic.+} It is important to [-permit changes in-] {+be able
+# | to change the+} technical parts, because people who change a program ought
+# | to change the documentation to correspond. [-We can't require them-] 
+# | {+The freedom+} to do this [-job, but if we hope they will, we had better
+# | not stand in their way.-] {+is an ethical imperative.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It is important to permit changes in technical parts, because people who "
+#| "change a program ought to change the documentation to correspond. We "
+#| "can't require them to do this job, but if we hope they will, we had "
+#| "better not stand in their way."
+msgid ""
+"Using the GFDL, we permit changes in the text of a manual that covers its "
+"technical topic. It is important to be able to change the technical parts, "
+"because people who change a program ought to change the documentation to "
+"correspond. The freedom to do this is an ethical imperative."
+msgstr ""
+"Je důležité povolit změny v technických sekcích dokumentace, aby 
kdokoliv, "
+"kdo provede nějakou změnu v programu, mohl odpovídajícím způsobem také 
"
+"upravit dokumentaci. Nemůžeme po nikom požadovat, aby to udělal, ale "
+"doufáme, že tomu tak bude, neměli bychom v tom bránit."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Our manuals also include sections that state our political position about "
+"free software. We mark these as &ldquo;invariant&rdquo;, so that they "
+"cannot be changed or removed. The GFDL makes provisions for these &ldquo;"
+"invariant sections&rdquo;."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCFontException\" name=\"FontException\">How does the GPL "
+"apply to fonts?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Font licensing is a complex issue which needs serious consideration. The "
+"following license exception is experimental but approved for general use. "
+"We welcome suggestions on this subject&mdash;please see this <a href="
+"\"http://www.fsf.org/blogs/licensing/20050425novalis\";>explanatory essay</a> "
+"and write to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"To use this exception, add this text to the license notice of each file in "
+"the package (to the extent possible), at the end of the text that says the "
+"file is distributed under the GNU GPL:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"<tt> As a special exception, if you create a document which uses this font, "
+"and embed this font or unaltered portions of this font into the document, "
+"this font does not by itself cause the resulting document to be covered by "
+"the GNU General Public License. This exception does not however invalidate "
+"any other reasons why the document might be covered by the GNU General "
+"Public License. If you modify this font, you may extend this exception to "
+"your version of the font, but you are not obligated to do so. If you do not "
+"wish to do so, delete this exception statement from your version. </tt>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWMS\" name=\"WMS\"> I am writing a website maintenance "
+"system</a> (called a &ldquo;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html"
+"\">content management system</a>&rdquo; by some), or some other application "
+"which generates web pages from templates. What license should I use for "
+"those templates?</b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Templates are minor enough that it is not worth using copyleft to protect "
+"them. It is normally harmless to use copyleft on minor works, but templates "
+"are a special case, because they are combined with data provided by users of "
+"the application and the combination is distributed. So, we recommend that "
+"you license your templates under simple permissive terms."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some templates make calls into Javascript functions. Since Javascript is "
+"often non-trivial, it is worth copylefting. Because the templates will be "
+"combined with user data, it's possible that template+user data+Javascript "
+"would be considered one work under copyright law. A line needs to be drawn "
+"between the Javascript (copylefted), and the user code (usually under "
+"incompatible terms)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p><a>
+msgid "<a href=\"/licenses/template-diagram.png\">"
+msgstr ""
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <dl><dd><p><a><img>
+msgid "A diagram of the above content"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Here's an exception for Javascript code that does this:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><blockquote><p>
+msgid ""
+"As a special exception to GPL, any HTML file which merely makes function "
+"calls to this code, and for that purpose includes it by reference shall be "
+"deemed a separate work for copyright law purposes. In addition, the "
+"copyright holders of this code give you permission to combine this code with "
+"free software libraries that are released under the GNU LGPL. You may copy "
+"and distribute such a system following the terms of the GNU GPL for this "
+"code and the LGPL for the libraries. If you modify this code, you may "
+"extend this exception to your version of the code, but you are not obligated "
+"to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from "
+"your version."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCNonFreeTools\" name=\"NonFreeTools\">Can I release a "
+"program under the GPL which I developed using nonfree tools?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Which programs you used to edit the source code, or to compile it, or study "
+"it, or record it, usually makes no difference for issues concerning the "
+"licensing of that source code."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if you link nonfree libraries with the source code, that would be "
+"an issue you need to deal with. It does not preclude releasing the source "
+"code under the GPL, but if the libraries don't fit under the &ldquo;system "
+"library&rdquo; exception, you should affix an explicit notice giving "
+"permission to link your program with them. The FSF can give you advice on "
+"doing this."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLTranslations\" name=\"GPLTranslations\">Are there "
+"translations of the GPL into other languages?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLTranslations\" name=\"GPLTranslations\"> Existují "
+"překlady GPL do jiných jazyků?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be useful to have translations of the GPL into languages other than "
+"English. People have even written translations and sent them to us. But we "
+"have not dared to approve them as officially valid. That carries a risk so "
+"great we do not dare accept it."
+msgstr ""
+"Bylo by užitečné mít takové překlady GPL do jazyků jiných, než je "
+"angličtina. Lidé dokonce i vytvořili překlady a poslali nám je. My jsme 
se "
+"ale nikdy neodvážili je oficiálně potvrdit za platné. To s sebou nese 
takové "
+"riziko, že si je netroufáme přijmout."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A legal document is in some ways like a program. Translating it is like "
+"translating a program from one language and operating system to another. "
+"Only a lawyer skilled in both languages can do it&mdash;and even then, there "
+"is a risk of introducing a bug."
+msgstr ""
+"Právní dokument je jistým způsobem podobný programu. Překládat ho je 
jako "
+"překládat program z jednoho programovacího jazyku do jiného. Může to 
udělat "
+"jedině právník s dobrou znalostí obou jazyků a i přesto je zde riziko, 
že se "
+"vloudí nějaká chyba."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If we were to approve, officially, a translation of the GPL, we would be "
+"giving everyone permission to do whatever the translation says they can do. "
+"If it is a completely accurate translation, that is fine. But if there is "
+"an error in the translation, the results could be a disaster which we could "
+"not fix."
+msgstr ""
+"Kdybychom oficiálně schvalovali překlady GPL, dávali bychom každému 
povolení "
+"dělat cokoliv, co ten překlad říká, že dělat mohou. Pokud by překlad 
byl "
+"úplně přesný, je vše vpořádku. Kdyby v něm ale byla nejaká chyba, 
výsledkem "
+"by mohla být pohroma, kterou bychom již nemohli napravit."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If a program has a bug, we can release a new version, and eventually the old "
+"version will more or less disappear. But once we have given everyone "
+"permission to act according to a particular translation, we have no way of "
+"taking back that permission if we find, later on, that it had a bug."
+msgstr ""
+"Když je v programu chyba, můžeme vydat novou verzi a stará verze časem "
+"víceméně zmizí. Ale jak jednou dáme někomu povolení chovat se v 
souladu s "
+"nějakým konkrétním překladem, neexistuje způsob, jakým bychom mu mohli 
toto "
+"povolení později odebrat, když zjistíme, že to byla chyba."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Helpful people sometimes offer to do the work of translation for us. If the "
+"problem were a matter of finding someone to do the work, this would solve "
+"it. But the actual problem is the risk of error, and offering to do the "
+"work does not avoid the risk. We could not possibly authorize a translation "
+"written by a non-lawyer."
+msgstr ""
+"Lidé, kteří chtějí pomoci, nám čas od času nabízejí pomoc s 
překladem. Kdyby "
+"bylo problémem jen najít někoho, kdo by překlad provedl, tímto by byl "
+"vyřešen. Opravdový problém ale tkví v riziku chyby, a nabídka pomoci 
toto "
+"riziko nijak nesníží. Ani náhodou pak nemůžeme autorizovat překlad, 
který "
+"není napsaný právníkem."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Therefore, for the time being, we are not approving translations of the GPL "
+"as globally valid and binding. Instead, we are doing two things:"
+msgstr ""
+"Proto v součastnosti neschvalujeme překlady GPL jako globálně platné a "
+"závazné. Místo toho děláme dvě věci:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"Referring people to unofficial translations. This means that we permit "
+"people to write translations of the GPL, but we don't approve them as "
+"legally valid and binding."
+msgstr ""
+"Odkazujeme lidi na neoficiální překlady. To znamená, že lidem povolujeme 
"
+"vytvořit neoficiální překlad GPL, ale neschválíme ho jako právně 
platný a "
+"závazný."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"An unapproved translation has no legal force, and it should say so "
+"explicitly. It should be marked as follows:"
+msgstr ""
+"Neschválený překlad nemá žádnou právní moc a mělo by to v něm být 
explicitně "
+"uvedeno. Měl by být označen takto:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"  This translation of the GPL is informal, and not officially approved\n"
+"  by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of\n"
+"  what is permitted, refer to the original GPL (in English).\n"
+msgstr ""
+"  This translation of the GPL is informal, and not officially approved\n"
+"  by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of\n"
+"  what is permitted, refer the original GPL (in English).\n"
+"Překlad:\n"
+"  Tento překlad GPL je neformální a není oficiálně schválený\n"
+"  Nadací pro svobodný software jako platný. Pokud si chcete\n"
+"  být naprosto jisti, co je a není dovoleno, nahlédněte do\n"
+"  originální GPL (v angličtině).\n"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"But the unapproved translation can serve as a hint for how to understand the "
+"English GPL. For many users, that is sufficient."
+msgstr ""
+"Neschválené překlady však mohou posloužit jako rada ke správnému 
porozumění "
+"anglické GPL. Pro mnoho uživatelů je to postačující."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"However, businesses using GNU software in commercial activity, and people "
+"doing public ftp distribution, should need to check the real English GPL to "
+"make sure of what it permits."
+msgstr ""
+"Přesto by si ale měli obchodníci používající GNU software ve svých "
+"komerčních aktivitách a lidé, kteří GNU software veřejně distribuují 
na FTP, "
+"prostudovat opravdovou anglickou GPL a ujistit se, co všechno je dovoleno."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid "Publishing translations valid for a single country only."
+msgstr "Je možné publikovat překlad platný pouze v jedné zemi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"We are considering the idea of publishing translations which are officially "
+"valid only for one country. This way, if there is a mistake, it will be "
+"limited to that country, and the damage will not be too great."
+msgstr ""
+"Uvažujeme o tom, že bychom publikovali překlady, které by byly právně 
platné "
+"pouze v jedné zemi. Tímto způsobem bychom zajistili, že pokud je v 
překladu "
+"nějaká chyba, bude omezena na tuto jednu zemi a celková škoda nebude tak "
+"velká."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ul><li><p>
+msgid ""
+"It will still take considerable expertise and effort from a sympathetic and "
+"capable lawyer to make a translation, so we cannot promise any such "
+"translations soon."
+msgstr ""
+"I to by ale vyžadovalo značnou odbornost a úsilí nějakého 
sympatizujícího "
+"schopného právníka, než by byl takový překlad hotov, takže nic 
takového "
+"nemůžeme v nejbližší době slíbit."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCInterpreterIncompat\" name=\"InterpreterIncompat\">If a "
+"programming language interpreter has a license that is incompatible with the "
+"GPL, can I run GPL-covered programs on it?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCInterpreterIncompat\" name=\"InterpreterIncompat\"> Pokud "
+"má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní s 
GPL, "
+"mohu na něm spouštět GPL programy?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"When the interpreter just interprets a language, the answer is yes. The "
+"interpreted program, to the interpreter, is just data; the GPL doesn't "
+"restrict what tools you process the program with."
+msgstr ""
+"Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ano. "
+"Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak neomezuje, "
+"jakými nástroji program zpracováváte."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, when the interpreter is extended to provide &ldquo;bindings&rdquo; "
+"to other facilities (often, but not necessarily, libraries), the interpreted "
+"program is effectively linked to the facilities it uses through these "
+"bindings. The JNI or Java Native Interface is an example of such a "
+"facility; libraries that are accessed in this way are linked dynamically "
+"with the Java programs that call them."
+msgstr ""
+"Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb s dalšími 
prostředky "
+"(což jsou často, ale ne vždy, knihovny), interpretovaný program je 
vpodstatě "
+"linkován s těmito prostředky, které používá pomocí vazeb. Příkladem 
je JNI "
+"nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým je takto přistupováno, 
jsou "
+"dynamicky linkovány s javovými programy, které je takto volají."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So if these facilities are released under a GPL-incompatible license, the "
+"situation is like linking in any other way with a GPL-incompatible library. "
+"Which implies that:"
+msgstr ""
+"Pokud jsou tedy tyto prostředky vydány pod GPL-nekompatibilní licencí, je 
to "
+"jako každá jiná situace při linkování s GPL-nekompatibilní knihovnou. 
To "
+"znamená, že:"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ol><li>
+msgid ""
+"If you are writing code and releasing it under the GPL, you can state an "
+"explicit exception giving permission to link it with those GPL-incompatible "
+"facilities."
+msgstr ""
+"Pokud píšete kód a uvolníte ho pod GPL, můžete udělit explicitní 
výjimku, "
+"která dává povolení linkovat ho s těmito GPL-nekompatibilními zdroji."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ol><li>
+msgid ""
+"If you wrote and released the program under the GPL, and you designed it "
+"specifically to work with those facilities, people can take that as an "
+"implicit exception permitting them to link it with those facilities. But if "
+"that is what you intend, it is better to say so explicitly."
+msgstr ""
+"Pokud jste napsal/a program a vypustil/a jej pod GPL, a navrhl/a jej "
+"speciálně k tomu, aby pracoval s těmito prostředky, lidé to mohou 
považovat "
+"jako implicitní výjimku, která jim dovoluje linkování s těmito 
prostředky. "
+"Jestli to ale takto myslíte, je lepší uvést to explicitně."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><ol><li>
+msgid ""
+"You can't take someone else's GPL-covered code and use it that way, or add "
+"such exceptions to it. Only the copyright holders of that code can add the "
+"exception."
+msgstr ""
+"Nemůžete vzít kód něčího programu krytého GPL a takto jej používat 
nebo do "
+"něj přidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou přidávat pouze 
vlastníci "
+"copyrightu na program."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCWhoHasThePower\" name=\"WhoHasThePower\">Who has the power "
+"to enforce the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCWhoHasThePower\" name=\"WhoHasThePower\"> Kdo má moc "
+"prosazovat GPL?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+# | Since the GPL is a copyright license, the copyright holders of the
+# | software are the ones who have the power to enforce the GPL. If you see a
+# | violation of the GPL, you should inform the developers of the GPL-covered
+# | software involved. They either are the copyright holders, or are
+# | connected with the copyright holders. {+<a
+# | href=\"#ReportingViolation\">Learn more about reporting GPL
+# | violations.</a>+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since the GPL is a copyright license, the copyright holders of the "
+#| "software are the ones who have the power to enforce the GPL. If you see "
+#| "a violation of the GPL, you should inform the developers of the GPL-"
+#| "covered software involved. They either are the copyright holders, or are "
+#| "connected with the copyright holders."
+msgid ""
+"Since the GPL is a copyright license, the copyright holders of the software "
+"are the ones who have the power to enforce the GPL. If you see a violation "
+"of the GPL, you should inform the developers of the GPL-covered software "
+"involved. They either are the copyright holders, or are connected with the "
+"copyright holders. <a href=\"#ReportingViolation\">Learn more about "
+"reporting GPL violations.</a>"
+msgstr ""
+"Jelikož je GPL copyrightovou licencí, moc vynucovat ji mají vlastníci "
+"copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s porušením 
GPL, "
+"měli byste informovat vývojáře daného programu. Buď jsou vlastníky "
+"copyrightu oni, nebo jsou s nimi nějak spojeni."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCOOPLang\" name=\"OOPLang\"> In an object-oriented language "
+"such as Java, if I use a class that is GPL'ed without modifying, and "
+"subclass it, in what way does the GPL affect the larger program?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCOOPLang\" name=\"OOPLang\"> Pokud v nějakém objektově "
+"orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji třídu pod GPL a 
"
+"nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové, jakým způsobem GPL 
"
+"ovlivňuje celý program?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Subclassing is creating a derivative work. Therefore, the terms of the GPL "
+"affect the whole program where you create a subclass of a GPL'ed class."
+msgstr ""
+"Odvozování od třídy je vytvářením odvozené práce. V tom případě 
platí "
+"podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváříte podtřídu té GPL 
třídy."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCPortProgramToGL\" name=\"PortProgramToGL\">If I port my "
+"program to GNU/Linux, does that mean I have to release it as Free Software "
+"under the GPL or some other Free Software license?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCPortProgramToGL\" name=\"PortProgramToGL\"> Když portuji "
+"svůj program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím uvolnit jako 
svobodný "
+"software pod GPL nebo nějakou jinou licencí svobodného software?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In general, the answer is no&mdash;this is not a legal requirement. In "
+"specific, the answer depends on which libraries you want to use and what "
+"their licenses are. Most system libraries either use the <a href=\"/"
+"licenses/lgpl.html\">GNU Lesser GPL</a>, or use the GNU GPL plus an "
+"exception permitting linking the library with anything. These libraries can "
+"be used in nonfree programs; but in the case of the Lesser GPL, it does have "
+"some requirements you must follow."
+msgstr ""
+"Obvykle je odpověď ne – není to právní požadavek. Odpověď ale 
záleží na tom, "
+"jaké knihovny používáte a jaké jsou jejich licence. Většina 
systémových "
+"knihoven používá buď <a href=\"/licenses/lgpl.html.html\">GNU Lesser 
GPL</a> "
+"nebo GNU GPL obsahující výjimku, povolující linkování s čímkoliv. 
Tyto "
+"knihovny mohou být využívány v nesvobodných programech, ale v tomto "
+"konkrétním případě má Lesser GPL určité požadavky, kterými se 
musíte řídit."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some libraries are released under the GNU GPL alone; you must use a GPL-"
+"compatible license to use those libraries. But these are normally the more "
+"specialized libraries, and you would not have had anything much like them on "
+"another platform, so you probably won't find yourself wanting to use these "
+"libraries for simple porting."
+msgstr ""
+"Některé knihovny jsou zveřejněny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je 
chcete "
+"používat, musíte použít licenci kompatibilní s GPL. Takové knihovny 
jsou ale "
+"většinou specializované a na jiných platformách neexistují, takže co 
se týče "
+"pouze portování, zřejmě je nebudete vůbec potřebovat."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Of course, your software is not a contribution to our community if it is not "
+"free, and people who value their freedom will refuse to use it. Only people "
+"willing to give up their freedom will use your software, which means that it "
+"will effectively function as an inducement for people to lose their freedom."
+msgstr ""
+"Váš software však samozřejmě není příspěvkem do naší komunity, 
dokud není "
+"svobodný. Lidé, kteří si váží hodnoty svobody jej odmítnou 
používat. Užitek "
+"z něj budou mít pouze lidé, kteří budou ochotni své svobody se vzdát. 
To "
+"znamená, že váš software bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, 
aby se "
+"svobody vzdali."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you hope some day to look back on your career and feel that it has "
+"contributed to the growth of a good and free society, you need to make your "
+"software free."
+msgstr ""
+"Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou a cítit, 
že "
+"jste nějak pomohli růstu dobré svobodné společnosti, měli byste udělat 
váš "
+"software svobodným."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCCompanyGPLCostsMoney\" name=\"CompanyGPLCostsMoney\"> I "
+"just found out that a company has a copy of a GPL'ed program, and it costs "
+"money to get it. Aren't they violating the GPL by not making it available "
+"on the Internet?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCCompanyGPLCostsMoney\" name=\"CompanyGPLCostsMoney\"> "
+"Zrovna jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a 
musím "
+"platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici "
+"na internetu?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. The GPL does not require anyone to use the Internet for distribution. "
+"It also does not require anyone in particular to redistribute the program. "
+"And (outside of one special case), even if someone does decide to "
+"redistribute the program sometimes, the GPL doesn't say he has to distribute "
+"a copy to you in particular, or any other person in particular."
+msgstr ""
+"Ne. GPL po nikom nepožaduje, aby použil k distribuci internet. Ani po nikom 
"
+"nepožaduje, aby program redistribuoval. A i když se někdo rozhodne program 
"
+"redistribuovat, tak (mimo jeden speciální případ) GPL neříká, že 
musí "
+"distribuovat kopii zrovna vám nebo nějaké jiné konkrétní osobě."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"What the GPL requires is that he must have the freedom to distribute a copy "
+"to you <em>if he wishes to</em>. Once the copyright holder does distribute "
+"a copy program to someone, that someone can then redistribute the program to "
+"you, or to anyone else, as he sees fit."
+msgstr ""
+"GPL požaduje to, aby člověk, který software obdrží, měl svobodu 
distribuovat "
+"vám program, <em>když chce</em>. Jakmile jednou vlastník copyrightu 
někomu "
+"program distribuuje, tento člověk jej může distribuovat vám či 
komukoliv "
+"jinému podle toho, jak uzná za vhodné."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCReleaseNotOriginal\" name=\"ReleaseNotOriginal\"> Can I "
+"release a program with a license which says that you can distribute modified "
+"versions of it under the GPL but you can't distribute the original itself "
+"under the GPL?</a></b>"
+msgstr ""
+"<b><a href=\"#TOCReleaseNotOriginal\" name=\"ReleaseNotOriginal\"> Mohu "
+"vydat program s licencí, která říká, že můžete distribuovat 
modifikované "
+"verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?</a></b>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"No. Such a license would be self-contradictory. Let's look at its "
+"implications for me as a user."
+msgstr ""
+"Ne. Taková licence by si protiřečila. Podívejme se, jaké by měla 
implikace "
+"pro uživatele."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Suppose I start with the original version (call it version A), add some code "
+"(let's imagine it is 1000 lines), and release that modified version (call it "
+"B) under the GPL. The GPL says anyone can change version B again and "
+"release the result under the GPL. So I (or someone else) can delete those "
+"1000 lines, producing version C which has the same code as version A but is "
+"under the GPL."
+msgstr ""
+"Předpokládejme, že začnu s originální verzí (budeme ji nazývat A), 
přidám "
+"nějaký kód (řekněme 1000 řádek) a vydám tuto modifikovanou verzi 
(říkejme jí "
+"B) pod GPL. GPL tvrdí, že kdokoliv může opět změnit verzi B a vydat 
výsledek "
+"pod GPL. Takže já (nebo někdo jiný) smažu těchto tisíc řádek a tím 
vytvořím "
+"verzi C, která má tentýž kód jako A, ale je nyní krytá GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you try to block that path, by saying explicitly in the license that I'm "
+"not allowed to reproduce something identical to version A under the GPL by "
+"deleting those lines from version B, in effect the license now says that I "
+"can't fully use version B in all the ways that the GPL permits. In other "
+"words, the license does not in fact allow a user to release a modified "
+"version such as B under the GPL."
+msgstr ""
+"Pokud se pokusíte tuto cestu zablokovat tím, že v licenci explicitně "
+"zakážete reprodukci původní kopie identické s A pod GPL vymazáním 
těch řádek "
+"z B, licence vpodstatě říká, že nesmím plně využívat verzi B všemi 
způsoby, "
+"jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skutečnosti nedovoluje, aby "
+"uživatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCDistributeSubsidiary\" name=\"DistributeSubsidiary\"> Does "
+"moving a copy to a majority-owned, and controlled, subsidiary constitute "
+"distribution?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Whether moving a copy to or from this subsidiary constitutes 'distribution' "
+"is a matter to be decided in each case under the copyright law of the "
+"appropriate jurisdiction. The GPL does not and cannot override local laws. "
+"US copyright law is not entirely clear on the point, but appears not to "
+"consider this distribution."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If, in some country, this is considered distribution, and the subsidiary "
+"must receive the right to redistribute the program, that will not make a "
+"practical difference. The subsidiary is controlled by the parent company; "
+"rights or no rights, it won't redistribute the program unless the parent "
+"company decides to do so."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCClickThrough\" name=\"ClickThrough\"> Can software "
+"installers ask people to click to agree to the GPL? If I get some software "
+"under the GPL, do I have to agree to anything?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some software packaging systems have a place which requires you to click "
+"through or otherwise indicate assent to the terms of the GPL. This is "
+"neither required nor forbidden. With or without a click through, the GPL's "
+"rules remain the same."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Merely agreeing to the GPL doesn't place any obligations on you. You are "
+"not required to agree to anything to merely use software which is licensed "
+"under the GPL. You only have obligations if you modify or distribute the "
+"software. If it really bothers you to click through the GPL, nothing stops "
+"you from hacking the GPLed software to bypass this."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<b><a href=\"#TOCGPLCompatInstaller\" name=\"GPLCompatInstaller\">I would "
+"like to bundle GPLed software with some sort of installation software. Does "
+"that installer need to have a GPL-compatible license?</a></b>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"No. The installer and the files it installs are separate works. As a "
+"result, the terms of the GPL do not apply to the installation software."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+"<hr /><b>Poznámka překladatele</b><ol>\n"
+"<li><a id=\"TransNote1\" href=\"#revTransNote1\" class=\"nounderline"
+"\">&#8593;</a>&nbsp;Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú dží pí 
el].</li></"
+"ol>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Jsou tu i <a href=\"/contact/\">další 
možnosti "
+"jak kontaktovat</a> nadaci FSF. Ohledně nefunkčních odkazů a dalších 
návrhů "
+"nebo oprav se prosím obracejte na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní "
+"překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na "
+"vylepšení vítáme na adrese <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;"
+"address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a href=\"/"
+"server/standards/README.translations.html\">Příručku překladatele</a>, 
kde "
+"se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto 
článku."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; [-2001-] {+2001, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2017+}
+# | Free Software Foundation, Inc.
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 2001 Free Software Foundation, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2017 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2001 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizováno:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"#WhatIsCompatible\" name=\"TOCWhatIsCompatible\">What does it "
+#~ "mean to say that two licenses are compatible?</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"#WhatIsCompatible\" name=\"TOCWhatIsCompatible\"> Co to "
+#~ "znamená, když se řekne, že dvě licence jsou „kompatibilní”?</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"#MereAggregation\" name=\"TOCMereAggregation\">What is the "
+#~ "difference between \"mere aggregation\" and \"combining two modules into "
+#~ "one program\"?</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"#MereAggregation\" name=\"TOCMereAggregation\"> Jaký je rozdíl 
"
+#~ "mezi „pouhým seskupováním” a „kombinováním dvou modulů do 
jednoho "
+#~ "programu?”</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"#VersionTwoOrLater\" name=\"TOCVersionTwoOrLater\">Why should "
+#~ "programs say \"Version 2 of the GPL or any later version\"?</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"#VersionTwoOrLater\" name=\"TOCVersionTwoOrLater\"> Proč by na "
+#~ "programech mělo být „Version 2 of the GPL or any later version” (GPL 
"
+#~ "verze 2 nebo jakákoliv pozdější)?</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"#DistributeWithSourceOnInternet\" name="
+#~ "\"TOCDistributeWithSourceOnInternet\">I want to distribute binaries of a "
+#~ "GPL-covered program without accompanying sources. Instead of sending "
+#~ "source code later to users who order it, can I just put the source on an "
+#~ "Internet server?</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"#DistributeWithSourceOnInternet\" name="
+#~ "\"TOCDistributeWithSourceOnInternet\"> Chci distribuovat binární verzi "
+#~ "GPL programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel později 
posílat "
+#~ "zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají, stačí umístit 
zdrojové "
+#~ "kódy na internetový server?</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"#UseGCC\" name=\"TOCUseGCC\">I use the C or C++ programming "
+#~ "language, and I compile with GCC. Must I release software I write in the "
+#~ "language under the same license as GCC?</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"#UseGCC\" name=\"TOCUseGCC\"> Pokud používám programovací 
jazyk "
+#~ "C nebo C++ a kompiluiu jej GCC, musím software, který napíši, uvolnit 
pod "
+#~ "tou samou licencí, jako GCC?</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"#Consider\" name=\"TOCConsider\">Consider this situation:</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"#Consider\" name=\"TOCConsider\"> Vezměme tuto situaci:</a>"
+
+#~ msgid "X releases V1 of a project under the GPL."
+#~ msgstr "X vydává verzi V1 projektu pod GPL."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Y contributes to the development of V2 with changes and new code based on "
+#~ "V1."
+#~ msgstr ""
+#~ "Y přispívá k vývoji verze V2 změnami a novým kódem, který je 
založen na "
+#~ "V1."
+
+#~ msgid "X wants to convert V2 to a non-GPL license."
+#~ msgstr "X chce zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci."
+
+#~ msgid "Does X need Y's permission?"
+#~ msgstr "Potřebuje X povolení od Y?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "&ldquo;Valid for any third party&rdquo; means that anyone who has the "
+#~ "offer is entitled to take you up on it."
+#~ msgstr ""
+#~ "„Platná pro jakoukoliv třetí stranu” znamená, že každý, kdo 
tuto nabídku "
+#~ "má, ji může využít."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You're supposed to provide the source code on a physical medium, if "
+#~ "someone orders it. This means sending it by mail order."
+#~ msgstr ""
+#~ "Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu, kdykoliv si jej 
"
+#~ "někdo objedná. To znamená, zaslat jej poštou."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You are welcome to offer people a way to copy the corresponding source "
+#~ "code by FTP, in addition to the mail-order option. FTP access may be "
+#~ "convenient for the users, or it may not. If the FTP access is convenient "
+#~ "enough, perhaps no one will choose to order a copy, and you will never "
+#~ "have to ship one. Good for you. But if a user chooses to order a copy "
+#~ "of the source, you must fill the order."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bude skvělé, pokud poskytnete lidem možnost zkopírovat si 
odpovídající "
+#~ "zdrojový kód z FTP jako přídavek k možnosti objednat si jej poštou. 
FTP "
+#~ "přístup může uživatelům vyhovovat, ale také nemusí. Pokud tento 
způsob "
+#~ "vyhovuje, možná si nikdo nezvolí objednat si kopii poštou a vy 
nebudete "
+#~ "nikdy muset žádnou zasílat. To je dobré pro vás. Když se ale 
uživatel "
+#~ "rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Also please tell us (<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+#~ "org&gt;</a>) about the nonfree library and what job it does. We could "
+#~ "encourage people to develop a free library to do the same job."
+#~ msgstr ""
+#~ "Také nám o této nesvobodné knihovně a jejích funkcích prosím dejte 
vědět "
+#~ "na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Můžeme "
+#~ "doporučit lidem napsat svobodnou knihovnu s tou samou funkcí."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"#TOCCouldYouHelpApplyGFDL\" name=\"CouldYouHelpApplyGFDL"
+#~ "\">Could you give me step by step instructions on how to apply the GFDL "
+#~ "to a manual?</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"#TOCCouldYouHelpApplyGFDL\" name=\"CouldYouHelpApplyGFDL\"> "
+#~ "Mohli byste mi dát instrukce krok za krokem, jak aplikovat GFDL na 
manuál?"
+#~ "</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "See the end of the GFDL itself, and the page of <a href=\"http://www.gnu.";
+#~ "org/copyleft/fdl-howto.html\"> GFDL instructions</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Podívejte se na konec GFDL samotné a na stránku <a 
href=\"/licenses/fdl-"
+#~ "howto.html\">instrukce k GFDL</a>."
+
+#~ msgid "Yes, because the program as it is actually run includes the library."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ano, protože program v okamžiku, kdy je spuštěn, zahrnuje i knihovnu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "It depends on how the program invokes its plug-ins. If the program uses "
+#~ "fork and exec to invoke plug-ins, then the plug-ins are separate "
+#~ "programs, so the license for the main program makes no requirements for "
+#~ "them."
+#~ msgstr ""
+#~ "To záleží na způsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program 
k "
+#~ "jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to oddělené 
programy a "
+#~ "licence hlavního programu je nijak neovlivňuje."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the program dynamically links plug-ins, but the communication between "
+#~ "them is limited to invoking the `main' function of the plug-in with some "
+#~ "options and waiting for it to return, that is a borderline case."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním je omezena "
+#~ "pouze na vyvolání hlavní funkce, předání určitých parametrů a 
čekání na "
+#~ "výsledek, potom se jedná o případ, který stojí někde na pomezí."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the program uses fork and exec to invoke plug-ins, then the plug-ins "
+#~ "are separate programs, so the license for the main program makes no "
+#~ "requirements for them. So you can use the GPL for a plug-in, and there "
+#~ "are no special requirements."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokud program k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to "
+#~ "oddělené programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje. V "
+#~ "takovém případě tedy na plugin můžete použít GPL a nesetkáte se s 
žádnými "
+#~ "dalšími požadavky."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"#TOCUseGCC\" name=\"UseGCC\">I use the C or C++ programming "
+#~ "language, and I compile with GCC. Must I release software I write in the "
+#~ "language under the same license as GCC?</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"#TOCUseGCC\" name=\"UseGCC\"> Pokud používám programovací 
jazyk "
+#~ "C nebo C++ a kompiluji jej GCC, musím software, který napíši, uvolnit 
pod "
+#~ "tou samou licencí, jako GCC?</a>"
+
+#~ msgid "Use of GCC makes no requirements about the license of your program."
+#~ msgstr "Používání GCC neklade na licenci vašeho programu žádné 
požadavky."
+
+#~ msgid "<a href=\"#TOCConsider\" name=\"Consider\">Consider this situation:"
+#~ msgstr "<a href=\"#TOCConsider\" name=\"Consider\"> Vezměme tuto situaci:"
+
+#~ msgid "Does X need Y's permission?</a>"
+#~ msgstr "Potřebuje X povolení od Y?</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"#TOCDistributeWithSourceOnInternet\" name="
+#~ "\"DistributeWithSourceOnInternet\">I want to distribute binaries of a GPL-"
+#~ "covered program without accompanying sources. Instead of sending source "
+#~ "code later to users who order it, can I just put the source on an "
+#~ "Internet server?</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"#TOCDistributeWithSourceOnInternet\" name="
+#~ "\"DistributeWithSourceOnInternet\"> Chci distribuovat binární verzi GPL "
+#~ "programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel později 
posílat "
+#~ "zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají, stačí umístit 
zdrojové "
+#~ "kódy na internetový server?</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You are welcome to make the source code for any version of GPL-covered "
+#~ "software available by anonymous FTP, but this is not sufficient to "
+#~ "satisfy section 3 of the GPL."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uvítáme, když zpřítupníte zdrojové kódy jakékoliv verze GPL 
programu přes "
+#~ "anonymní FTP, ale to k naplnění sekce 3 Všeobecné veřejné licence 
GNU "
+#~ "nestačí."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The GPL insists that redistributors of binaries without sources provide "
+#~ "an offer in writing to send the sources, because that's the only way we "
+#~ "can make sure that users can get the sources."
+#~ msgstr ""
+#~ "GPL trvá na tom, aby redistributoři binárních souborů bez zdrojových 
kódů "
+#~ "poskytli psanou nabídku zaslat na požádání zdrojové kódy, protože 
to je "
+#~ "jediný způsob, jak můžeme opravdu zajistit, že uživatelé zdrojové 
kódy "
+#~ "dostanou."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The GPL was designed for programs; it contains lots of complex clauses "
+#~ "that are important for programs, but that are dead weight for a book or "
+#~ "manual. Conversely, the GFDL has clauses that help publishers of free "
+#~ "manuals make a profit from them."
+#~ msgstr ""
+#~ "GPL byla navrhnuta pro programy. Obsahuje mnoho komplexních ustanovení, "
+#~ "které jsou důležitá pro programy, ale které pro knihy či manuály 
nemají "
+#~ "vůbec žádný význam. Z opačného pohledu, GFDL zase obsahuje 
ustanovení, "
+#~ "které pomáhají nakladatelům svobodných manuálů na nich vydělat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "We permit changes in the text that covers technical topics, but we do not "
+#~ "permit changes in sections that state our legal or political or ethical "
+#~ "position. We do this by explicitly listing the sections that may not be "
+#~ "changed. The GFDL makes provisions for these &ldquo;invariant "
+#~ "sections&rdquo;&mdash;the GPL would not allow them."
+#~ msgstr ""
+#~ "Povolujeme změny v těch částech textu, které pokrývají nějaká 
technická "
+#~ "témata, ale nedovolujeme změny v sekcích, které citují něčí 
právní, "
+#~ "politický etický postoj. To děláme tak, že explicitně označíme 
sekce, "
+#~ "které nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatření 
týkající se "
+#~ "těchto „neměnných sekcí”, GPL by je nedovolovala."
+
+#~ msgid ""
+#~ "When the interpreter just interprets a language, the answer is yes. The "
+#~ "interpreted program, to the interpreter, is just data; the GPL doesn't "
+#~ "restrict what tools you process the program with. However, when the "
+#~ "interpreter is extended to provide &ldquo;bindings&rdquo; to other "
+#~ "facilities (often, but not necessarily, libraries), the interpreted "
+#~ "program is effectively linked to the facilities it uses through these "
+#~ "bindings. The JNI or Java Native Interface is an example of such a "
+#~ "facility; libraries that are accessed in this way are linked dynamically "
+#~ "with the Java programs that call them. So if these facilities are "
+#~ "released under a GPL-incompatible license, the situation is like linking "
+#~ "in any other way with a GPL-incompatible library. Which implies that:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ano. "
+#~ "Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak "
+#~ "neomezuje, jakými nástroji program zpracováváte. Když je ale 
interpretr "
+#~ "rozšířen o poskytování vazeb s dalšími prostředky (což jsou 
často, ale ne "
+#~ "vždy, knihovny), interpretovaný program je vpodstatě linkován s 
těmito "
+#~ "prostředky, které používá pomocí vazeb. Příkladem je JNI nebo Java 
Native "
+#~ "Interface: knihovny, ke kterým je takto přistupováno, jsou dynamicky "
+#~ "linkovány s javovými programy, které je takto volají. Pokud jsou tedy "
+#~ "tyto prostředky vydány pod GPL-nekompatibilní licencí, je to jako 
každá "
+#~ "jiná situace při linkování s GPL-nekompatibilní knihovnou. To 
znamená, že:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]