www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses license-list.cs.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/licenses license-list.cs.html
Date: Mon, 15 May 2017 04:07:51 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/15 04:07:51

Modified files:
    licenses    : license-list.cs.html 

Log message:
    Regenerate HTML from outdated PO.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/license-list.cs.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: license-list.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/license-list.cs.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- license-list.cs.html    4 May 2017 14:32:03 -0000    1.12
+++ license-list.cs.html    15 May 2017 08:07:51 -0000   1.13
@@ -1,1029 +1,1050 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<!--#set var="PO_FILE" value=''
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="/licenses/po/license-list.cs.po">
+ https://www.gnu.org/licenses/po/license-list.cs.po</a>'
 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/licenses/license-list.html"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2001-11-14" -->
-<HEAD>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
-<TITLE>Různé licence a komentáře k nim - GNU projekt - Nadace pro 
svobodný software (FSF)</TITLE>
-<!--#include virtual="/licenses/po/license-list.translist" -->
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-<style>
-img { display: none; }
-#outdated { padding: 0 1em 0; margin: 2em 1.5em; border-left: 1em solid 
yellow; }
address@hidden (min-width:30em) {
- img { display: block; float: left; width: 10em; }
- #outdated { margin-left: 12em; }
-}
-</style>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>Různé licence a komentáře k nim</H3>
-
-<A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [obrázek filozofujícího GNU] " />
-</A>
-<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
-<div style="clear:both"></div>
-<!--#if expr="$TRANSLATION_LIST" -->
-<!--#echo encoding="none" var="TRANSLATION_LIST" -->
-<!--#elif expr="$INITIAL_TRANSLATIONS_LIST = included" -->
-<!--#include virtual="/server/gnun/initial-translations-list.html" -->
-<!--#endif -->
-<hr />
-<P>
-<H2>Seznam názvů</H2>
-<UL>
- <LI><A NAME="TOCIntroduction" HREF="#Introduction">Úvod</A>
- <LI><A NAME="TOCSoftwareLicenses" HREF="#SoftwareLicenses">Softwarové
-    licence</A>
-    <UL>
-<!-- PLEASE UPDATE THE almost IDENTICAL 2nd Level Table of Contents BELOW TOO! 
-->
-    <LI><A HREF="#GPLCompatibleLicenses"
-   NAME="TOCGPLCompatibleLicenses">Licence svobodného software 
-kompatibilní s GPL</A>
-    <LI><A HREF="#GPLIncompatibleLicenses"
-      NAME="TOCGPLIncompatibleLicenses">Licence svobodného software
-nekompatibilní s GPL</A>
-    <LI><A HREF="#NonFreeSoftwareLicense"
-      NAME="TOCNonFreeSoftwareLicenses">Licence
-nesvobodného software</A>
-<!-- PLEASE UPDATE THE almost IDENTICAL 2nd Level Table of Contents BELOW TOO! 
-->
-   </UL>
- <LI><A NAME="TOCDocumentationLicenses" HREF="#DocumentationLicenses">Licence 
pro dokumentaci</A>
- <UL>
-<!-- PLEASE UPDATE THE almost IDENTICAL 2nd Level Table of Contents BELOW TOO! 
-->
-  <LI><A HREF="#FreeDocumentationLicenses"
-  NAME="TOCFreeDocumentationLicenses">Licence pro svobodnou dokumentaci</A>
-  <LI><A HREF="#NonFreeDocumentationLicenses"
-  NAME="TOCNonFreeDocumentationLicenses">Licence pro nesvobodnou
-dokumentaci</A>
-<!-- PLEASE UPDATE THE almost IDENTICAL 2nd Level Table of Contents BELOW TOO! 
-->
- </UL>
- <LI><A NAME="TOCOtherLicenses" HREF="#OtherLicenses">Licence pro díla mimo
-obor software a dokumentace</A>
-</UL>
-
-<P>
-
-<HR>
-<H2><A NAME="Introduction" HREF="#TOCIntroduction">Úvod</A></H2>
-<P>
-Licence rozlišujeme podle určitých klíčových otázek:
-<P>
-<UL>
- <LI>Zda se jedná o 
-   <A HREF="/philosophy/free-sw.html">licenci svobodného software</A>.
- <LI>Zda jde o <A HREF="/copyleft/copyleft.html">copyleftovou licenci</A>.
- <LI>Zda je kompatibilní s <A HREF="#GNUGPL">GNU GPL</A>.
-   (Znamená to, že můžete kombinovat části vydané pod touto 
-    licencí s částmi krytými GPL, abyste vytvořili delší program.)
- <LI>Zda způsobuje nějaké zvláštní praktické potíže.
-</UL>
-<P>
-Pokud chcete pomoci při vybírání licence, hodnocení licence, či pokud 
máte jiné dotazy,
-můžete nám poslat e-mail na adresu
-<A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-<P>
-
-Mimochodem, pokud se domníváte, že jste byli svědky porušení některé
-z našich copyleftových licencí, oznamte nám to prosím na naší <a
-href="/licenses/gpl-violation.html">stránce o porušení licence</a>.
-
-
-<P>
-
-<HR>
-
-<H2><A NAME="SoftwareLicenses" HREF="#TOCSoftwareLicenses">Softwarové 
licence</A></H2>
-<P>
-
-<UL>
-<!-- PLEASE UPDATE THE almost IDENTICAL 2nd Level Table of Contents ABOVE TOO! 
-->
-<!-- But change here the -->
-<!--  NAME="TOC..." -->
-<!-- to    NAME="TOC2..." -->
-<!-- so the back link goes to the full Table of Contents. -->
-    <LI><A HREF="#GPLCompatibleLicenses"
-   NAME="TOC2GPLCompatibleLicenses">Licence svobodného software 
kompatibilní s GPL</A>
-    <LI><A HREF="#GPLIncompatibleLicenses"
-      NAME="TOC2GPLIncompatibleLicenses">Licence svobodnéhoho software
- nekompatibilní s GPL</A>
-    <LI><A HREF="#NonFreeSoftwareLicense"
-      NAME="TOC2NonFreeSoftwareLicenses">Nesvobodné softwarové 
licence</A>
-<!-- PLEASE UPDATE THE almost IDENTICAL 2nd Level Table of Contents ABOVE TOO! 
-->
-<!-- But change here the -->
-<!--  NAME="TOC..." -->
-<!-- to    NAME="TOC2..." -->
-<!-- so the back link goes to the full Table of Contents. -->
-   </UL>
-<P>
-
-<HR width="80%">
-
-<P>
-   
-<STRONG>
-Následující licence spadají do kategorie licencí
-<A HREF="/philosophy/free-sw.html">svobodného software</A>,
-a jsou kompatibilní s <A HREF="#GNUGPL">GNU GPL</A>:
-</STRONG>
-
-<H3><A NAME="GPLCompatibleLicenses" HREF="#TOCGPLCompatibleLicenses">Svobodné 
softwarové licence, kompatibilní s GPL</A></H3>
-
-<P>
-
-<DL>
-
-<DT> <A NAME="GNUGPL"
-    HREF="/licenses/gpl.html">GNU General Public License</A>, případně 
zkráceně ,,GNU GPL.''
-
-<DD>Toto je licence pro svobodný copyleftovaný software. Doporučujeme 
-ji pro většinu softwarových balíků.
-
-<P>
-
-<DT>The <A HREF="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General Public
-License</A>, zkráceně ,,GNU LGPL.''
-
-<DD>Jedná se o licenci svobodného software s ne příliš silným 
-copyleftem, protože dovoluje spojování s nesvobodným software. 
-Je kompatibilní s GNU GPL. Doporučejeme ji <A
-HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">pouze za zvláštních okolností</A>.
-<P>
-
-Mezi verzemi 2 a 2.1 byla GNU LGPL přejmenována z GNU
-Library General Public License na GNU Lesser General Public License, aby
-tak lépe vystihovala svou podstatu. Není totiž pouze pro knihovny,
-na druhou stranu <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">GNU GPL je
-někdy pro knihovny vhodnější</A>.
-
-<P>
-
-<DT>Guileova licence
-
-<DD>Tato licence se skládá z GNU GPL a zvláštního dodatku, který 
-povoluje spojovat program s nesvobodným software.
-Opět se tedy nejedná o příliš silný copyleft,
-ale je kompatibilní s GNU GPL. Doporučujeme
-používat ji pouze za zvláštních okolností -- téměř totožných s 
těmi, 
-kdy byste mohli uvažovat o
-použití <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">LGPL</A>.
-
-<P>
-
-<DT>Licence runtime modulů pro překladač GNU Ada.
-
-<DD>Tato licence je velmi podobná Guileově licenci.
-
-<P>
-
-<DT><A NAME="X11License" 
HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:X11";>Licence X11
-</A>.
-
-<DD>Toto je jednoduchá licence necopyleftovaného svobodného software,
-kompatibilní s GNU GPL. Tuto licenci používá XFree86.
-
-<P>
-
-<DT><A NAME="Expat" HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:Expat";>
-Licence Expat
-</A>.
-
-<DD>Jedná se o jednoduchou licenci necopyleftovaného svobodného software,
-kompatibilní s GNU GPL. Někdy bývá nepřesně nazývána 
-<b>Licencí MIT</b>.
-
-<P>
-
-<DT><A NAME="StandardMLofNJ"
-HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:StandardMLofNJ";>Standard
-     ML copyrightové licence New Jersey</A>.
-
-<dd>Jedná se o jednoduchou liberální licenci necopyleftovaného 
-svobodného software, kompatibilní s GNU GPL.
-
-<DT><A NAME="CryptixGeneralLicense" 
HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:CryptixGL";>Cryptix General 
License</A>.
-
-<DD>Toto je jednoduchá liberální licence necopyleftovaného svobodného 
software,
-kompatibilní s GNU GPL. Je velmi podobná licenci X11.
-
-<P>
-
-<DT><A NAME="ModifiedBSD" 
HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:BSD_3Clause";>Modifikovaná BSD 
licence</A>.
-
-<DD>(Poznámka: v předchozím odkazu je modifikovaná licence BSD 
-zapsána v sekci ,,General.'')
-
-<P>
-
-Jedná se o originální BSD licenci, modifikovanou odstraněním
-reklamní doložky. Toto je jednoduchá liberální necopyleftová 
-licence svobodného software, kompatibilní s GNU GPL.
-
-<P>
-Pokud chcete jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného 
software,
-modifikovaná BSD licence je rozumnou volbou. Je ovšem riskantní doporučovat
-použivání ,,BSD licence'', protože by mohlo snadno dojít 
-ke zmatku, který by vedl k používání ,,vadné'' <A
-HREF="#OriginalBSD"><em>původní</em> BSD licence</A>. Abyste
-se vyhnuli tomuto riziku, můžete namísto toho doporučit 
-licenci X11. Licence X11 a upravená licence BSD jsou víceméně 
-shodné.
-
-<P>
-
-
-<DT><a
-href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Zlib";>Licence
-ZLib</a>.
-
-<DD>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.
-
-<P>
-
-<DT>Licence standardní knihovny funkcí pro iMatix .
-
-<DD>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:W3C_31Dec2002";>Oznámení 
software a licence W3C</A>.
-
-<DD>Toto je licence svobodného software, kompatibilní s GPL.
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:Sleepycat";>Databázová 
licence Berkeley</A> (aka softwarová licence ,,Ospalá kočka'').
-
-<DD>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.
-
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:Python1.6a2";>Licence
-Pythonu 1.6a2 a předchozí verze</A>.
-
-<DD>
-Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s
-GPL. Všimněte si však prosím, že novější verze Pythonu jsou pod
-jinými licencemi (viz. níže).
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:Python2.0.1";>Licence
-Pythonu 2.0.1, 2.1.1 a novější verze</A>.
-
-<DD>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GNU GPL.
-Všimněte si však prosím, že prostření verze Pythonu (od 1.6b1 k
-2.0 a 2.1)jsou pod
-jinými licencemi ( <a href="#PythonOld">viz.
-níže</a>).
-
-<P>
-
-<DT><A NAME="PerlLicense">Licence Perlu</A>.
-
-<DD>Tato licence je sloučením <A
-HREF="#ArtisticLicense">Umělecké licence</A>
-a <A HREF="/licenses/gpl.html">GNU GPL</A>. Jinými slovy,
-můžete si vybrat jednu z těchto dvou. Je to licence svobodného software,
-ale nemusí být opravdovým copyleftem. Je kompatibilní s <A
-HREF="/licenses/gpl.html">GNU GPL</A>, protože GNU GPL je jednou z
-alternativ.
-
-<P>
-Doporučejeme vám použít tuto licenci pro jakýkoliv balík Perlu, který 
napíšete, abyste podpořili soudržnost a uniformitu programování v Perlu. 
Mimo Perl
-vás však žádáme, abyste tuto licenci nepoužívali; je lepší použít
-prostě GNU GPL.
-
-<P>
-<!-- March 25, 2017: dead link, not in license-list.html
-<DT><A HREF="http://www.appwatch.com/license/ncftp-3.0.2.txt";>
-,,Vyjasněná'' umělecká licence (používá ji NcFTP)</A>.
-
-<DD>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GNU GPL.
-Upravuje nejasnosti z <A HREF="#ArtisticLicense">Původní
-Umělecké licence </A>.
--->
-<P>
-
-<DT>License Netscape Javascript
-
-<DD>Tato licence je sloučeninou<A HREF="#NPL">Netscape Public
-License</A> a <A HREF="/licenses/gpl.html">GNU GPL</A>. Z těchto důvodů
-se jedné o svobodnou softwarovou licenci, kompatibilní s GNU GPL, ale 
-není v ní příliš silný copyleft.
-
-<P>
-
-Tato výběrová licence je vhodná, chcete-li vytvořit balík software 
-kompatibilní s GPL a MPL. Nicméně toho můžete dosáhnout i použitím 
-LGPL nebo Guileovy licence.
-
-<P>
-
-Takováto výběrová licence by mohla být dobrým výběrem pokud 
používáte
-MPL a chcete přejít na licenci kompatibilní s GPL bez odebrání 
jakéhokoliv
-povolení, které jste dali veřejnosti v předchozích verzích.
-
-<P>
-
-</DL>
-
-<P>
-
-<HR width="80%">
-
-<P>
-
-<H3><A NAME="GPLIncompatibleLicenses"
-    HREF="#TOCGPLIncompatibleLicenses">Svobodné softwarové licence 
nekompatibilní s GPL</A></H3>
-
-<STRONG>Následující softwarové licence jsou licencemi
-<A HREF="/philosophy/free-sw.html">svobodného software</A>, ale <EM>nejsou
-kompatibilní</EM> s <A HREF="#GNUGPL">GNU GPL</A>:</STRONG>
-
-<P>
-
-<DL>
-
-<DT><A HREF="http://ftp.gnu.org/non-gnu/chinese-fonts-truetype/LICENSE";>Arphic 
Public License</A>.
-<DD>Toto je copyleftová licence svobodného software, nekompatibilní s
-GPL. Obvykle se používá pro fonty a pro tuto úlohu její nekompatibilita
-nezpůsobuje žádný problém.
-
-<P>
-
-<DT><A NAME="OriginalBSD"
-HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:BSD_4Clause";>Originalní BSD 
licence
-</A>.
-
-<DD>(Poznámka: v předchozím odkazu je originální BSD licenci zařazena
-do sekce "UCB/LBL".)
-
-Jedná se o jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného 
software 
-s vážnou
-chybou: ,,nepřijatelným reklamním dodatkem BSD''. Tato vada není fatální
-; nedělá z tohoto software nesvobodný, ale způsobuje
-<A HREF="/philosophy/bsd.html">problémy v praxi</A> -- včetně
-nekompatibility s GNU GPL.
-
-<P>
-
-Žádáme Vás, abyste nepoužívali originální
-licenci BSD pro software, který píšete. Chcete-li použít liberální 
-necopyleftovou
-licenci svobodného software, je mnohem lepší použít <A 
HREF="#ModifiedBSD">
-modifikovanou licenci BSD</A> nebo licenci X11. Není však důvod 
nepoužívat 
-programy, které byly vydány pod originální BSD licencí.
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:Apache1.0";>Licence Apache,
-verze 1.0</A>.
-
-<DD>Jedná se o jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného 
-software způsobující <A
-HREF="/philosophy/bsd.html">praktické problémy</A> stejně jako
-originální BSD licence, včetně nekompatibility s GNU GPL.
-
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:Apache1.1";>Licence Apache,
-verze 1.1</A>.
-
-
-<DD>Jedná se o jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného 
-software s několika
-požadavky, díky nimž není kompatibilní s GNU GPL.
-
-<P>
-Žádáme Vás, abyste nepoužívali licenci
-Apache pro software, který píšete.
-Není však důvod nepoužívat 
-programy, které byly vydány pod touto 
-licencí, jako Apache.
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:ZopePLv2.1";>Zope 
Public License</A>.
-
-<DD>Toto je jednoduchá, dosti liberální necopyleftová licence 
-svobodného software.
-Způsobuje však <A HREF="/philosophy/bsd.html">practické potíže</A> 
-shodné s potížemi u
-originální BSD licence, včetně nekompatibility s <A
-HREF="/licenses/gpl.html">GNU GPL</A>.
-
-<P>
-Žádáme Vás, abyste nepoužívali licenci
-Zope pro software, který píšete. Není však důvod nepoužívat 
-programy, které byly vydány pod touto licencí, například
-Zope.
-<P>
-
- 
-<dt><a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Xinetd";>Licence
-<code>xinetd</code></a>
-
-<dd>Jedná se o copyleftovou licenci svobodného software, nekompatibilní s 
GPL.
-Je nekompatibilní, neboť klade zvláštní omezení na redistribuci
-modifikovaných verzí a to protiřečí redistribučním požadavkům v
-GPL.
-
-<p>
-
-<DT><A name="PythonOld"
-HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:Python1.6b1";>
-License Pythonu 1.6b1 a pozdějších verzí, přes 2.0 a 2.1</A>.
-
-<DD>Toto je licence svobodného software, ovšem nekompatibilní s GNU GPL.
-Hlavním důvodem neslučtitelnosti je fakt, ža tato licence je určená 
zákonem
-státu Virginie v USA a GPL toto nepovoluje.
-
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:OpenLDAPv2.3";>OpenLDAP 
licence, verze 2.3</A>.
-
-<DD>Jedná se o liberální necopyleftovou licenci svobodného software s 
několika
-požadavky (v sekcích 4 a 5), díky nimž je nekompatibilní s
-GNU GPL.
-
-<P>
-Žádáme Vás, abyste nepoužívali licenci
-OpenLDAP pro software, který píšete. Není však důvod nepoužívat 
-programy, které byly vydány pod touto licencí, například
-OpenLDAP.
-
 
-<P>
+<!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 
-<DT><A
-HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:IBMPLv1.0";>IBM
-Public License, verze 1.0</A></DT>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Různé licence a komentáře k nim - GNU projekt - Nadace pro 
svobodný software</title>
 
-<DD>Jedná se o svobodnou softwarovou licenci, nekompatibilní s <A
-HREF="/licenses/gpl.html">GPL</A>.
-
-<P>IBM Public License je nekompatibilní s GPL, kvůli několika specifickým
-požadavkům, které má proti ní navíc.
-
-<P>Například vyžaduje určité patentové licence, které GPL nepožaduje. 
-(Nedomníváme se, že tyto patentové licence jsou
-špatné, nicméně jsou nekompatibilní s GNU GPL.)
-   
-<P>
-
-<DT><A
-HREF="http://phorum.org/license.txt";>Phorum License, verze 1.2</A></DT>
-
-<DD>Jedná se o svobodnou softwarovou licenci, nekompatibilní s <A
-HREF="/licenses/gpl.html">GPL</A>. Díky podmínkám v sekcích
-3 a 4 není slučitelná s GPL.</DD>
-
-
-<P>
-
-<DT>LaTeX Project Public License.
-
-<DD>Tato licence není kompletním výčtem distribučních podmínek pro
-LaTeX. Je to svobodná softwarová licence, ale nekompatibilní
-s <A HREF="/licenses/gpl.html">GPL</A>, protože
-obsahuje mnoho požadavků nezahrnutých do GPL.
-
-<P>
-
-Tato licence obsahuje komplexní a poněkud obtěžující omezení ohledně 
-zveřejňování modifikované verze, včetně jednoho požadavku, který
-je sotva přijatelný: každý modifikovaný
-soubor musí být nazván jinak.
-
-<P>
-Důvod, proč je tento požadavek přijatelný pro LaTeX je, že 
-LaTeX má možnost
-v konfiguračním souboru namapovat různé činnosti k různým souborům
-,,použij soubor bar, když zpracováváš soubor foo''. 
-S tímto mechanismem je požadavek pouze
-obtěžující; ovšem bez něj by se týž požadavek proměnil ve vážnou 
překážku
-a změnil by program na nesvobodný.
-
-
-<P>
-Podle LPPL smí některé soubory v určitých verzích LaTeXu 
-mít dodatečná omezení, která by je učinila nesvobodnými. Z tohoto
-důvodu by vyžadovalo vytvoření LateXu, který by byl
-svobodným software, podrobnou prohlídku.
-
-<P>
-LPPL vznáší kontroverzní požadavek, že i v případě, kdy máte soubory 
v počítači,
-kam se může přilogovat několik jiných lidí
-a mít k nim přístup, se jedná o distribuci. 
-Věříme, že soudy by neuznaly
-tento požadavek, ale není dobré, aby ho lidé začali plnit.
-
-<P>
-
-Prosíme, nepoužívejte tuto licenci pro žádný jiný projekt.
-<P>
-
-Poznámka: Tyto komentáře jsou založeny na verzi LPPL 1.2 (z 3. září 
1999).
-
-<P>
-
-<DT><A NAME="MPL" HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:MPLv1.1";>Mozilla
-Public License (MPL)</A>.
-
-<DD>Jedná se o licenci svobodného software se slabým copyleftem; narozdíl 
od
-<A HREF="#X11License">licence X11</A> má některá komplexní omezení a 
díky nim je
-nekompatibilní s <A HREF="/licenses/gpl.html">GNU GPL</A>.
-Znamená to, že část programu krytá GPL a jiná část krytá MPL nemohou
-být legálně spojené. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste MPL 
nepoužívali.
-
-<P>
-MPL 1.1 má však i opatření (sekce 13), které umožňuje na program nebo
-jeho části nabídnout jinou licenci. Pokud
-část programu podporuje GNU GPL či alternativní výběr, případně
-jinou licenci kompatibilní s GPL jako alternativní výběr, pak ja tato 
část
-programu kompatibilní s GPL.
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:NOSLv1.0";>Netizen
-   Open Source License (NOSL), verze 1.0</A>.
-
-<DD>Jedná se o licenci svobodného software, která je vpodstatě shodná s
-Mozilla Public License, verzí 1.1. Stejně jako MPL má NOSL některá
-komplexní omezení, díky nimž je nekompatibilní s GNU GPL. Znamená to, 
že 
-část programu krytá GPL a jiná část krytá NOSL nemohou
-být legálně spojené. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nepoužívali 
NOSL.
-
-<P>
-<DT><A 
HREF="http://www.firebirdsql.org/en/interbase-public-license/";>Interbase Public 
License, verze 1.0</A>.
-
-<DD>Jedná se o licenci svobodného software, která je vpodstatě shodná s
-Mozilla Public License, verzí 1.1. Stejně jako MPL má IPL některá
-komplexní omezení, díky nimž je nekompatibilní s GNU GPL. Znamená to, 
že část programu krytá GPL a jiná část krytá IPL nemohou
-být legálně spojené. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nepoužívali 
IPL.
-
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:SPLv1.0";>Sun Public
-License</A>.
-
-<DD>: Jedná se o licenci svobodného software, která je vpodstatě shodná s
-Mozilla Public License, nekompatibilní s
-GNU GPL. Prosíme, nepleťte si ji se
-<A HREF="#SunCommunitySourceLicense">Sun Community Source
-License</A>, která není svobodnou softwarovou licencí.
-
-<P>
-
-<DT>Nokia Open Source License</A>.
-
-<DD>Tato licence je podobná Mozilla Public License: svobodná softwarová
-licence nekompatibilní s GNU GPL.
-
-<P>
-
-<DT><A NAME="NPL" HREF="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:NPLv1.1";>
-Netscape Public License (NPL)</A>
-
-<DD>Toto je svobodná softwarová
-licence se slabým copyleftem, nekompatibilní s GNU GPL.
-Skládá se z Mozilla Public License s přidaným dodatkem,
-který umožňuje Netscape používat váš přidaný kód 
-<em>i v jejich proprietárních verzích programu</em>. Samozřejmě 
-<em>vám</em> nedají povolení použít analogicky <em>jejich</em> kód. 
Žádáme
-vás, abyste nepoužívali NPL.
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:JabberOSLv1.0";>Jabber Open 
Source License, verze 1.0</A>
-   
-<DD>Toto je svobodná softwarová licence,
-nekompatibilní s GNU GPL.
-Povoluje přelicencování pod jistou skupinou licencí, které zahrnují
-veškeré požadavky Jabber licence. GPL není
-v této skupině a tudíž Jabber licence nepovoluje přelicencování
-pod GPL. Z tohoto důvodu není kompatibilní.
-   
-   
-<DT><A HREF="http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html";>Sun 
Industry Standards Source License 1.0</A>
-
-<DD>Jedná se o svobodnou softwarovou licenci, bez silného copyleftu. Je 
nekompatibilní
-s GNU GPL spíše kvůli detailům než kvůli
-závažným rozdílům.
-
-<P>
- 
-<DT><A
-HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:QPLv1.0";>
-Qt Public License (QPL)</A>.
-
-<DD>Toto je svobodná softwarová licence bez copyleftu. Není kompatibilní
-s GNU GPL. Je po praktické stránce velice nevýhodná, protože modifikované
-zdroje mohou být distribuovány pouze jako patche.
+<!--#include virtual="/licenses/po/license-list.translist" -->
+<style type="text/css" media="print,screen">
+<!--
+/* These statements are commented out in HTML to
+  make them untranslatable. */
+div.toc { margin-bottom: 1em; width: 30em; }
+.toc ul { font-weight: normal; }
+.toc >
+ ul { font-weight: bold; list-style: none; }
+#fsf-licensing { margin: 1em auto; }
+p.back { margin-top: 2em; }
+/* Definitions for color-coded border */
+dl.green, dl.orange, dl.red, dl.blue, dl.purple {
+  padding-left: 1em;
+  margin-left: 0;
+}
 
-<P>
+dl.green { border-left: .4em solid green; }
+dl.orange { border-left: .4em dashed orange; }
+dl.red { border-left: .4em dotted red; }
+dl.blue { border-left: .4em double blue; }
+dl.purple { border-left: .4em groove purple; }
+
+/* Disable legend for CSS1-only browsers:
+  they don't support :before and :after */
+#legend { display: none; }
+/* Enable legend for CSS2+ browsers. */
address@hidden print,screen {
+div#legend { display: block; }
+}
+#legend {
+  float: left;
+  max-width: 92%;
+  padding: .7em 4% 1.2em;
+  margin: 1.5em 0;
+  background: #f5f5f5;
+  border: 1px solid #bbb; 
+}
+#legend blockquote {
+  font-style: normal;
+}
address@hidden (min-width: 48em) {
+  #fsf-licensing {
+   margin: 1.7em 0 2em 2em;
+  }
+  #legend {
+   float: right;
+   width: 20em;
+   max-width: 40%;
+   padding: .7em 1.2em 1.2em;
+   margin: 1.6em 0 2em 1.5em;
+  }
+}
+#legend dl { margin: 1em 0 0 0; }
+#legend dt { padding: .8em 0; margin: 0; }
+#legend dd { margin: 0; }
+
+#legend blockquote { font-size: 1.2em; font-style: normal; text-align: center; 
font-weight: bold; margin: 0; }
+#legend dl.green dt:after, #legend dl.orange dt:after,
+#legend dl.red dt:after, #legend dl.blue dt:after, #legend dl.purple dt:after 
{ font-weight: normal; }
+-->
 
-Doporučujeme Vám nepoužívat QPL na nic, co píšete,
-a používat softwarové balíky kryté QPL pouze v případě potřeby.
-To již ovšem neplatí pro samotné Qt, protože Qt je
-nyní rovněž vydáváno pod GNU GPL.
+</style>
 
-<P>
+<!-- These statements are split between different <style>
+ elements,
+   and their contents aren't commented out on purpose:
+   they should be translated, preferably as separate strings. -->
+<style type="text/css" media="print,screen">
+#legend blockquote:before { content: ""; }
+</style>
+<style type="text/css" media="print,screen">
+#legend dl.green dt:after {
+  content: "Svobodné licence, kompatibilní s GPL";
+}
+</style>
+<style type="text/css" media="print,screen">
+#legend dl.purple dt:after {
+  content: "Svobodné licence, kompatibilní s FDL";
+}
+</style>
+<style type="text/css" media="print,screen">
+#legend dl.orange dt:after {
+  content: "Svobodné licence, nekompatibilní s GPL a FDL";
+}
+</style>
+<style type="text/css" media="print,screen">
+#legend dl.red dt:after { content: "Nesvobodné licence"; }
+</style>
+<style type="text/css" media="print,screen">
+#legend dl.blue dt:after { content: ""; }
+</style>
 
-Vzhledem k neslučitelnosti QPL s GNU GPL nemůžete nijak spojit program 
krytý
-GPL s programem krytým QPL.
+<!--#include virtual="/server/banner.cs.html" -->
+<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
+<h2>Různé licence a komentáře k nim</h2>
 
+<div class="toc">
 
-<P>
+<h3 id="TableOfContents">Seznam názvů</h3>
 
-Nicméně pokud jste napsali program, který používá knihovnu krytou QPL
-(jakoukoliv), a chcete Váš program vydatpod GNU GPL,
-můžete to snadno udělat. Problém <em>vašeho programu
-</em> můžete vyřešit přidáním poznámky jako je tato:
+<ul>
+<li><a href="#Introduction">Úvod</a></li>
 
+<li><a href="#SoftwareLicenses">Softwarové licence</a>
+ <ul>
+ <li><a href="#GPLCompatibleLicenses">Licence svobodného software 
kompatibilní s
+GPL</a></li>
+ <li><a href="#GPLIncompatibleLicenses">Licence svobodného software
+nekompatibilní s GPL</a></li>
+ <li><a href="#NonFreeSoftwareLicenses">Licence nesvobodného 
software</a></li>
+ </ul>
+</li>
+
+<li><a href="#DocumentationLicenses">Licence pro dokumentaci</a>
+ <ul>
+ <li><a href="#FreeDocumentationLicenses">Licence pro svobodnou 
dokumentaci</a></li>
+ <li><a href="#NonFreeDocumentationLicenses">Licence pro nesvobodnou
+dokumentaci</a></li>
+ </ul>
+</li>
+
+<li><a href="#OtherLicenses">Licence pro díla mimo obor software a
+dokumentace</a>
+</li>
+</ul>
+
+</div>
+
+<!-- /class="toc" -->
+<!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.cs.html" -->
+<div class="big-section">
+<h3 id="Introduction">
+  Úvod</h3>
+</div>
+<div style="clear: left;"></div>
+
+<p>Licence rozlišujeme podle určitých klíčových otázek:</p>
+
+<ul>
+<li>Zda se jedná o <a href="/philosophy/free-sw.html">licenci svobodného
+software</a>.</li>
+
+<li>Zda jde o <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleftovou licenci</a>.</li>
+
+<li>Zda je <a href="/licenses/gpl-faq.html#WhatDoesCompatMean">kompatibilní s
+GNU GPL</a>. (Znamená to, že můžete kombinovat části vydané pod touto
+licencí s částmi krytými GPL, abyste vytvořili delší program.)</li>
+
+<li>Zda způsobuje nějaké zvláštní praktické potíže.</li>
+</ul>
+
+<p>Pokud se domníváte, že jste byli svědky porušení některé z našich 
licencí,
+oznamte nám to prosím na naší <a 
href="/licenses/gpl-violation.html">stránce
+o porušení licence</a>.</p>
+
+<a id="LicensingEmailAddress"></a>
+
+<div id="legend">
+<dl class="green"><dt></dt></dl>
+<dl class="purple"><dt></dt></dl>
+<dl class="orange"><dt></dt></dl>
+<dl class="red"><dt></dt></dl>
+</div>
+
+<div class="big-section">
+<h3 id="SoftwareLicenses">
+   Softwarové licence</h3>
+</div>
+<div style="clear: left;"></div>
+
+<div class="big-subsection">
+<h4 id="GPLCompatibleLicenses">
+  <span id="FreeLicenses"></span>Licence svobodného software kompatibilní s
+GPL</h4>
+<span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#GPLCompatibleLicenses">#GPLCompatibleLicenses</a>)</span>
+</div>
+
+<p><strong>Následující licence spadají do kategorie licencí <a
+href="/philosophy/free-sw.html">svobodného software</a> a jsou <a
+href="/licenses/gpl-faq.html#WhatDoesCompatMean">kompatibilní</a> s <a
+href="#GNUGPL">GNU GPL</a>.</strong></p>
+
+<dl class="green">
+
+<dt><!-- both generic and version-specific anchors -->
+<a id="GNUGPL"></a> <a id="GNUGPLv3" href="/licenses/gpl.html"> GNU General
+Public License (GPL)</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#GNUGPL">#GNUGPL</a>) (<a href="#GNUGPL">#GNUGPLv3</a>) </span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je licence pro svobodný copyleftovaný software. Doporučujeme ji pro
+většinu softwarových balíků.</p>
+
+</dd>
+
+<dt><a id="LGPLv2.1" href="/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html">GNU Lesser
+General Public License</a> (LGPL), verze&nbsp;2.1 <span
+class="anchor-reference-id"> (<a href="#LGPLv2.1">#LGPLv2.1</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software s ne příliš silným copyleftem,
+protože dovoluje spojování s nesvobodným software. Je kompatibilní s GNU
+GPL. Doporučejeme ji <a href="/licenses/why-not-lgpl.html">pouze za
+zvláštních okolností</a>.</p></dd>
+
+<dt><a id="apache2" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Apache2.0";>
+Apache License, verze&nbsp;2.0</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#apache2">#apache2</a>)</span>
+  </dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s verzí 3 GNU 
GPL.</p>
+
+</dd>
+
+<dt><a id="ArtisticLicense2"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:ArtisticLicense2.0";> Artistic
+License&nbsp;2.0</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#ArtisticLicense2">#ArtisticLicense2</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.</p></dd>
+
+<dt><a href=
+"http://gianluca.dellavedova.org/2011/01/03/clarified-artistic-license/";>
+Clarified Artistic License</a></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.</p></dd>
+
+<dt><!-- misspelled id, leave for compatibility -->
+<a id="BerkleyDB"></a> <a id="BerkeleyDB"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Sleepycat";>Databázová licence
+Berkeley</a> (a.k.a. softwarová licence „Ospalá kočka”) <span
+class="anchor-reference-id"> (<a 
href="#BerkeleyDB">#BerkeleyDB</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="boost" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Boost1.0";> Boost
+Software License</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#boost">#boost</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o jednoduchou liberální licenci necopyleftovaného svobodného
+software, kompatibilní s GNU GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="ModifiedBSD"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:BSD_3Clause";>Modifikovaná BSD
+licence</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#ModifiedBSD">#ModifiedBSD</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o originální BSD licenci, modifikovanou odstraněním reklamní
+doložky. Toto je jednoduchá liberální necopyleftová licence svobodného
+software, kompatibilní s GNU GPL.</p>
+
+<p>Pokud chcete jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného
+software, modifikovaná BSD licence je rozumnou volbou. Je ovšem riskantní
+doporučovat použivání „BSD licence”, protože by mohlo snadno dojít ke
+zmatku, který by vedl k používání „vadné” <a
+href="#OriginalBSD"><em>původní</em> BSD licence</a>. Abyste se vyhnuli
+tomuto riziku, můžete namísto toho doporučit licenci X11. Licence X11 a
+upravená licence BSD jsou víceméně shodné.</p>
+
+</dd>
+
+<dt><a id="CryptixGeneralLicense"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:CryptixGL";>Cryptix General
+License</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#CryptixGeneralLicense">#CryptixGeneralLicense</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je jednoduchá liberální licence necopyleftovaného svobodného 
software,
+kompatibilní s GNU GPL. Je velmi podobná licenci X11.</p></dd>
+
+<dt><!-- without decimal, leave for compatibility -->
+</dt>
+
+<dd>
+<p>Jedná se o jednoduchou liberální licenci necopyleftovaného svobodného
+software, kompatibilní s GNU GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="Expat" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Expat";>Licence
+Expat</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#Expat">#Expat</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o jednoduchou liberální licenci necopyleftovaného svobodného
+software, kompatibilní s GNU GPL. Někdy bývá nepřesně nazývána 
<em>Licencí
+MIT</em>.</p>
+
+</dd>
+
+<dt><a id="freetype" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:FreeType";>
+Freetype Project License</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#freetype">#freetype</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>FreeType license je a svobodná softwarová licence bez copyleftu software,
+kompatibilní s GPLv3. Z technických důvodů, je nekompatibilní s 
GPLv2.</p></dd>
+
+<dt><a id="iMatix" href="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:SFL";>
+Licence standardní knihovny funkcí pro iMatix</a> <span
+class="anchor-reference-id"> (<a href="#iMatix">#iMatix</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="intel" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:IntelACPI";> Intel
+Open Source License</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#intel">#intel</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.</p></dd>
+
+<dt><!-- lc `s', leave for compatibility -->
+<a id="NetscapeJavascript"></a> <a id="NetscapeJavaScript"></a>Licence
+Netscape JavaScript <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#NetscapeJavaScript">#NetscapeJavaScript</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Tato licence je sloučeninou<a href="#NPL">Netscape Public License</a> a <a
+href="/licenses/gpl.html">GNU GPL</a>. Z těchto důvodů se jedné o 
svobodnou
+softwarovou licenci, kompatibilní s GNU GPL, ale není v ní příliš silný
+copyleft.</p></dd>
+
+<dt><a id="newOpenLDAP"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:OpenLDAPv2.7";> OpenLDAP Licence,
+verze&nbsp;2.7</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#newOpenLDAP">#newOpenLDAP</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o liberální licenci necopyleftovaného svobodného software,
+kompatibilní s GNU GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="PerlLicense">Licence Perlu 5 a předchozí verze</a> <span
+class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#PerlLicense">#PerlLicense</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Tato licence je sloučením <a href="#ArtisticLicense">Umělecké licence
+1.0</a> a <a href="/licenses/gpl.html">GNU GPL</a>. Jinými slovy, můžete si
+vybrat jednu z těchto dvou. Je to licence svobodného software, ale nemusí
+být opravdovým copyleftem. Je kompatibilní s <a
+href="/licenses/gpl.html">GNU GPL</a>, protože GNU GPL je jednou z
+alternativ.</p>
+
+<p>Doporučejeme vám použít tuto licenci pro jakýkoliv balík Perlu, který
+napíšete, abyste podpořili soudržnost a uniformitu programování v Perlu.
+Mimo Perl vás však žádáme, abyste tuto licenci nepoužívali; je lepší 
použít
+prostě GNU GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="Python"
+href="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:Python2.0.1";>Licence
+Pythonu&nbsp;2.0.1, 2.1.1 a novější verze</a> <span
+class="anchor-reference-id"> (<a href="#Python">#Python</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GNU GPL. 
Všimněte si
+však prosím, že prostření verze Pythonu (od&nbsp;1.6b1 k&nbsp;2.0
+a&nbsp;2.1)jsou pod jinými licencemi (<a href="#PythonOld">viz. 
níže</a>).</p></dd>
+
+<dt><a id="Python1.6a2"
+href="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:Python1.6a2";>Licence
+Pythonu 1.6a2 a předchozí verze</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#Python1.6a2">#Python1.6a2</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL. Všimněte 
si
+však prosím, že novější verze Pythonu jsou pod jinými licencemi (viz. 
výše a
+níže).</p></dd>
+
+<dt><a id="StandardMLofNJ"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:StandardMLofNJ";>Standard ML
+copyrightové licence New Jersey</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#StandardMLofNJ">#StandardMLofNJ</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o jednoduchou liberální licenci necopyleftovaného svobodného
+software, kompatibilní s GNU GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="W3C" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:W3C_31Dec2002";>
+Oznámení software a licence W3C</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#W3C">#W3C</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="X11License" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:X11";>Licence
+X11</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#X11License">#X11License</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je jednoduchá liberální licence necopyleftovaného svobodného 
software,
+kompatibilní s GNU GPL.</p>
+
+</dd>
+
+<dt><a id="XFree861.1License"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:XFree86_1.1";>Licence XFree86
+1.1</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#XFree861.1License">#XFree861.1License</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o jednoduchou liberální licenci necopyleftovaného svobodného
+software, kompatibilní s verzí 3 GPL.</p>
+
+<p>Prosíme, všimněte si, že tato licence se </p>
+
+</dd>
+
+<dt><a id="ZLib" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Zlib";>Licence
+ZLib</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#ZLib">#ZLib</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.</p></dd>
+
+<dt><!-- without decimal, leave for compatibility -->
+<a id="Zope20"></a> <a id="Zope2.0"
+href="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:ZopePLv2.1";> Zope Public
+License, verze&nbsp;2.0 a&nbsp;2.1</a> <span class="anchor-reference-id">
+(<a href="#Zope2.0">#Zope2.0</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o jednoduchou liberální licenci necopyleftovaného svobodného
+software, kompatibilní s GNU GPL.</p></dd>
+
+</dl> 
+
+<!-- end class="green" -->
+<hr class="separator" />
+
+<div class="big-subsection">
+<h4 id="GPLIncompatibleLicenses">
+  Svobodné softwarové licence nekompatibilní s GPL</h4>
+<span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#GPLIncompatibleLicenses">#GPLIncompatibleLicenses</a>)</span>
+</div>
+
+<p><strong>Následující softwarové licence jsou licencemi <a
+href="/philosophy/free-sw.html">svobodného software</a>, ale <a
+href="/licenses/gpl-faq.html#WhatIsCompatible"><em>nejsou
+kompatibilní</em></a> s <a href="#GNUGPL">GNU GPL</a>.</strong></p>
+
+<dl class="orange">
+
+<!-- Published primarily by www.opensource.org -->
+
+<dt><a id="apache1.1"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Apache1.1";>Licence Apache,
+verze&nbsp;1.1</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#apache1.1">#apache1.1</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o liberální necopyleftovou licenci svobodného software s 
několika
+požadavky, díky nimž není kompatibilní s GNU GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="apache1"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Apache1.0";>Licence Apache,
+verze&nbsp;1.0</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#apache1">#apache1</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného 
software
+způsobující <a href="/licenses/bsd.html">praktické problémy</a> stejně 
jako
+originální BSD licence, včetně nekompatibility s GNU GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="apsl2" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:APSLv2.0";> Apple
+Public Source License (APSL), verze&nbsp;2</a> <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#apsl2">#apsl2</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, nekompatibilní s GNU GPL. 
Prosíme,
+nepoužívejte tuto licenci pro žádný jiný projekt.</p></dd>
+
+<dt><a id="bittorrent"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:BitTorrentOSL1.1";> BitTorrent
+Open Source License</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#bittorrent">#bittorrent</a>)</span></dt>
+
+<dd><p>Jedná se o svobodnou softwarovou licenci, ovsem nekompatibilní s 
GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="OriginalBSD"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:BSD_4Clause";>Originalní BSD
+licence</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#OriginalBSD">#OriginalBSD</a>)</span></dt>
+<dd>
+
+<p>Jedná se o jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného 
software
+s vážnou chybou: „nepřijatelným reklamním dodatkem BSD”. Tato vada 
není
+fatální ; nedělá z tohoto software nesvobodný, ale způsobuje <a
+href="/licenses/bsd.html">problémy v praxi</a> &mdash; včetně
+nekompatibility s GNU GPL.</p>
+
+<p>Žádáme Vás, abyste nepoužívali originální licenci BSD pro software, 
který
+píšete. Chcete-li použít liberální necopyleftovou licenci svobodného
+software, je mnohem lepší použít <a href="#ModifiedBSD">modifikovanou
+licenci BSD</a>, licenci X11 nebo licenci Expat. Není však důvod 
nepoužívat
+programy, které byly vydány pod originální BSD licencí.</p>
+
+</dd>
+
+<dt><a id="gnuplot" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Gnuplot";>
+Licence Gnuplot</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#gnuplot">#gnuplot</a>)</span></dt>
+<dd><p>Jedná se o licenci svobodného software, nekompatibilní s GNU 
GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="IBMPL" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:IBMPLv1.0";> IBM
+Public License, verze&nbsp;1.0</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#IBMPL">#IBMPL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>IBM Public License je nekompatibilní s GPL, kvůli několika specifickým
+požadavkům, které má proti ní navíc. Například vyžaduje určité 
patentové
+licence, které GPL nepožaduje. (Nedomníváme se, že tyto patentové licence
+jsou špatné, nicméně jsou nekompatibilní s GNU GPL.)</p></dd>
+
+<dt><a id="josl" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:JabberOSLv1.0";>
+Jabber Open Source License, verze&nbsp;1.0</a> <span
+class="anchor-reference-id"> (<a href="#josl">#josl</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je svobodná softwarová licence, nekompatibilní s GNU GPL. Povoluje
+přelicencování pod jistou skupinou licencí, které zahrnují veškeré 
požadavky
+Jabber licence. GPL není v této skupině a tudíž Jabber licence nepovoluje
+přelicencování pod GPL. Z tohoto důvodu není kompatibilní.</p></dd>
+
+<dt><a id="LPPL-1.2" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:LPPLv1.2";>
+LaTeX Project Public License&nbsp;1.2</a> <span class="anchor-reference-id">
+(<a href="#LPPL-1.2">#LPPL-1.2</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Tato licence není kompletním výčtem distribučních podmínek pro 
LaTeX. Je to
+svobodná softwarová licence, ale nekompatibilní s <a
+href="/licenses/gpl.html">GPL</a>, protože obsahuje mnoho požadavků
+nezahrnutých do GPL.</p>
+
+<p>Tato licence obsahuje komplexní a poněkud obtěžující omezení ohledně
+zveřejňování modifikované verze, včetně jednoho požadavku, který je 
sotva
+přijatelný: každý modifikovaný soubor musí být nazván jinak.</p>
+
+<p>Důvod, proč je tento požadavek přijatelný pro LaTeX je, že TeX má 
možnost v
+konfiguračním souboru namapovat různé činnosti k různým souborům 
„použij
+soubor bar, když zpracováváš soubor foo”. S tímto mechanismem je 
požadavek
+pouze obtěžující; ovšem bez něj by se týž požadavek proměnil ve 
vážnou
+překážku a změnil by program na nesvobodný.</p>
+
+<p>Podle LPPL smí některé soubory v určitých verzích LaTeXu mít 
dodatečná
+omezení, která by je učinila nesvobodnými. Z tohoto důvodu by vyžadovalo
+vytvoření LateXu, který by byl svobodným software, podrobnou 
prohlídku.</p>
+
+<p>LPPL vznáší kontroverzní požadavek, že i v případě, kdy máte 
soubory v
+počítači, kam se může přilogovat několik jiných lidí a mít k nim 
přístup, se
+jedná o distribuci. Věříme, že soudy by neuznaly tento požadavek, ale 
není
+dobré, aby ho lidé začali plnit.</p>
+
+<p>Prosíme, nepoužívejte tuto licenci pro žádný jiný projekt.</p>
+
+<p>Poznámka: Tyto komentáře jsou založeny na verzi LPPL&nbsp;1.2 (z 3. 
září
+1999).</p></dd>
+
+<dt><a id="lucent102"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:LucentPLv1.02";> Lucent Public
+License Version&nbsp;1.02 (Plan 9 license)</a> <span
+class="anchor-reference-id"> (<a href="#lucent102">#lucent102</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je licence svobodného software, ovšem nekompatibilní s GNU
+GPL. Prosíme, nepoužívejte tuto licenci pro žádný jiný 
projekt.</p></dd>
+
+<dt><a id="MPL" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:MPLv1.1";>Mozilla
+Public License (MPL), verze&nbsp;1.1</a> <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#MPL">#MPL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software se slabým copyleftem; narozdíl 
od <a
+href="#X11License">licence X11</a> má některá komplexní omezení a díky 
nim
+je nekompatibilní s <a href="/licenses/gpl.html">GNU GPL</a>. Znamená to, že
+část programu krytá GPL a jiná část krytá MPL nemohou být legálně
+spojené. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste MPL&nbsp;1.1 
nepoužívali.</p>
+
+<p>MPL&nbsp;1.1 má však i opatření (sekce&nbsp;13), které umožňuje na 
program
+nebo jeho části nabídnout jinou licenci. Pokud část programu podporuje GNU
+GPL či alternativní výběr, případně jinou licenci kompatibilní s GPL 
jako
+alternativní výběr, pak ja tato část programu kompatibilní s GPL.</p>
+
+</dd>
+
+<dt><a id="NOSL" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:NOSLv1.0";> Netizen
+Open Source License (NOSL), verze&nbsp;1.0</a> <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#NOSL">#NOSL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, která je vpodstatě shodná s 
Mozilla
+Public License, verzí&nbsp;1.1. Stejně jako MPL má NOSL některá komplexní
+omezení, díky nimž je nekompatibilní s GNU GPL. Znamená to, že část 
programu
+krytá GPL a jiná část krytá NOSL nemohou být legálně spojené. Z 
tohoto
+důvodu Vás žádáme, abyste nepoužívali NOSL.</p></dd>
+
+<dt><a id="NPL" href="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:NPLv1.1";>
+Netscape Public License (NPL)</a>, verze&nbsp;1.0 a&nbsp;1.1 <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#NPL">#NPL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je svobodná softwarová licence se slabým copyleftem, 
nekompatibilní s
+GNU GPL. Skládá se z Mozilla Public License, verze&nbsp;1.1, s přidaným
+dodatkem, který umožňuje Netscape používat váš přidaný kód <em>i v 
jejich
+proprietárních verzích programu</em>. Samozřejmě <em>vám</em> nedají
+povolení použít analogicky <em>jejich</em> kód. <a
+href="/philosophy/netscape-npl">Žádáme vás, abyste nepoužívali NPL</a>. 
</p></dd>
+
+<dt><a id="Nokia" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:NokOSv1.0a";> 
Nokia
+Open Source License</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#Nokia">#Nokia</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Tato licence je podobná Mozilla Public License (verze&nbsp;1): svobodná
+softwarová licence nekompatibilní s GNU GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="oldOpenLDAP"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:OpenLDAPv2.3";>Stará licence
+OpenLDAP, verze&nbsp;2.3</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#oldOpenLDAP">#oldOpenLDAP</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o liberální necopyleftovou licenci svobodného software s 
několika
+požadavky (v sekcích&nbsp;4 a&nbsp;5), díky nimž je nekompatibilní s GNU
+GPL.</p>
+
+<p>Žádáme Vás, abyste nepoužívali starší licenci OpenLDAP pro 
software, který
+píšete. Není však důvod nepoužívat programy, které byly vydány pod 
touto
+licencí.</p></dd>
+
+<!-- Published primarily by www.opensource.org -->
+
+<dt><a id="Phorum" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Phorum2.0";>
+Phorum License, verze&nbsp;2.0</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#Phorum">#Phorum</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o svobodnou softwarovou licenci, nekompatibilní s <a
+href="/licenses/gpl.html">GPL</a>. Díky podmínkám v sekcích&nbsp;5 není
+slučitelná s GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="PHP-3.01" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:PHPv3.01";>
+Licence PHP, verze&nbsp;3.01</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#PHP-3.01">#PHP-3.01</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Tato licence je používána převážně pro PHP4. Je svobodná sofwarová 
licence
+bez copyleftu. Způsobuje <a href="/philosophy/bsd.html">praktické
+problémy</a> shodné s těmi, které způsobuje <a
+href="#OriginalBSD">originální BSD licence</a>, a je nekompatibilní s GNU
+GPL.</p>
+
+<p>Prosíme, nepoužívejte tuto licenci pro žádný jiný projekt.</p></dd>
+
+<dt><a id="PythonOld"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Python1.6b1";>Licence
+Pythonu&nbsp;1.6b1 a pozdějších verzí, přes&nbsp;2.0 a&nbsp;1.1</a> <span
+class="anchor-reference-id"> (<a href="#PythonOld">#PythonOld</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je licence svobodného software, ovšem nekompatibilní s GNU GPL. 
Hlavním
+důvodem neslučtitelnosti je fakt, ža tato licence je určená zákonem 
státu
+Virginie v USA a GPL toto nepovoluje.</p></dd>
+
+<dt><a id="QPL" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:QPLv1.0";> Q Public
+License (QPL), verze&nbsp;1.0</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#QPL">#QPL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je svobodná softwarová licence bez copyleftu. Není kompatibilní s 
GNU
+GPL. Je po praktické stránce velice nevýhodná, protože modifikované 
zdroje
+mohou být distribuovány pouze jako patche.</p>
+
+<p>Doporučujeme Vám nepoužívat QPL na nic, co píšete, a používat 
softwarové
+balíky kryté QPL pouze v případě potřeby. To již ovšem neplatí pro 
samotné
+Qt, protože Qt je nyní rovněž vydáváno pod GNU GPL.</p>
+
+<p>Vzhledem k neslučitelnosti QPL s GNU GPL nemůžete nijak spojit program 
krytý
+GPL s programem krytým QPL.</p>
+
+<p>Nicméně pokud jste napsali program, který používá knihovnu krytou QPL
+(jakoukoliv), a chcete Váš program vydatpod GNU GPL, můžete to snadno
+udělat. Problém <em>vašeho programu </em> můžete vyřešit přidáním 
poznámky
+jako je tato:</p>
 <pre>
+ As a special exception, you have permission to link this program
+ with the FOO library and distribute executables, as long as you
+ follow the requirements of the GNU GPL in regard to all of the
+ software in the executable aside from FOO.
+
  Jako zvláštní výjimka mám povolení spojit tento program
  s FOO knihovnou a distribuovat binární podobu, pokud
  dodržím požadavky GNU GPL vzhledem k ní ve spustitelném
  software kromě FOO.
 </pre>
 
-Toto můžete provést legálně, jste-li držitelem copyrightových práv.
-Přidejte poznámku do zdrojových souborů, za poznámku že
-program je krytý GNU GPL.
-
-<P>
-
-<DT>FreeType license
-
-<DD>FreeType license je a svobodná softwarová licence bez copyleftu 
software, 
-z technických důvodů nekompatibilní s GPL. 
-
-<P>
-<!-- March 25, 2017: dead link, not in license-list.html
-<DT><a href="http://www.gizmodrome.com/opencompatibilitylicense.htm";>
-Open Compatibility License</a>
-
-<DD>Jedná se o svobodnou softwarovou licenci s většími nevýhodami: 
zaručuje
-zvláštní privilegia původnímu tvůrci a je nekompatibilní
-s GPL.
--->
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://www.php.net/license/2_02.txt";>PHP License, verze
-2.02</A>.
-
-<DD>Tato licence je používána převážně pro PHP4, ale jedna důležitá 
část
-PHP4, Zend optimizer, používá jinou a horší licenci: QPL.
-
-<P>
-
-Toto je svobodná sofwarová licence bez copyleftu. Způsobuje <A
-HREF="/philosophy/bsd.html">praktické problémy</A> shodné s těmi, 
-které způsobuje <A
-HREF="#OriginalBSD">originální BSD licence</A>, a je nekompatibilní s GNU 
GPL.
-
-<P>
-
-PHP3 není pod touto licencí. PHP3 má dvojitou licenci s GNU GPL.
-Přestože PHP4 (která je krytá <STRONG>pouze</STRONG>
-licencí PHP 2.02 ) je stále <A HREF="/philosophy/free-sw.html">svobodným
-software</A>, doporučejeme Vám vytvářet programy pouze pro PHP3.
-Tak můžeme mít aktuální verzi PHP, jehož licence je kompatibilní
-s GPL. Zajímáte-li se o pomoc při udržování aktuální verze
-PHP3, kontaktujte prosím <A HREF="mailto:address@hidden";>koordinátory 
--- dobrovolníky z GNU
- &lt;address@hidden&gt;</A>.
-
-<P>
-   
-</DL>
-
-<HR width="80%">
+<p>Toto můžete provést legálně, jste-li držitelem copyrightových práv. 
Přidejte
+poznámku do zdrojových souborů, za poznámku že program je krytý GNU 
GPL.</p></dd>
 
-<P>
+<dt><a id="SISSL" href="http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html";>
+Sun Industry Standards Source License&nbsp;1.0</a> <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#SISSL">#SISSL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o svobodnou softwarovou licenci, bez silného copyleftu. Je
+nekompatibilní s GNU GPL spíše kvůli detailům než kvůli závažným 
rozdílům.</p></dd>
+
+<dt><a id="SPL" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:SPLv1.0";> Sun 
Public
+License</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#SPL">#SPL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o licenci svobodného software, která je vpodstatě shodná s 
Mozilla
+Public License (verze&nbsp;1), nekompatibilní s GNU GPL. Prosíme, nepleťte
+si ji se <a href="#SunCommunitySourceLicense">Sun Community Source
+License</a>, která není svobodnou softwarovou licencí.</p></dd>
+
+<dd>
+<p>Jedná se o copyleftovou licenci svobodného software, nekompatibilní s
+GPL. Je nekompatibilní, neboť klade zvláštní omezení na redistribuci
+modifikovaných verzí a to protiřečí redistribučním požadavkům v 
GPL.</p></dd>
+
+<dt><a id="Zope"
+href="http://web.archive.org/web/20000816090640/http://www.zope.org/Resources/ZPL";>
+Zope Public License (ZPL), verze&nbsp;1</a> <span
+class="anchor-reference-id"> (<a href="#Zope">#Zope</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je jednoduchá, dosti liberální necopyleftová licence svobodného
+software. Způsobuje však <a href="/philosophy/bsd.html">practické 
potíže</a>
+shodné s potížemi u originální BSD licence, včetně nekompatibility s <a
+href="/licenses/gpl.html">GNU GPL</a>.</p>
+
+<p>Žádáme Vás, abyste nepoužívali licenci Zope verze&nbsp;1 pro 
software, který
+píšete. Není však důvod nepoužívat programy, které byly vydány pod 
touto
+licencí, například Zope.</p>
+<p><a href="#Zope20">ZPL verze 2</a> je kompatibilní s GPL.</p></dd>
+
+</dl> 
+
+<!-- end class="orange" -->
+<hr class="separator" />
+
+<div class="big-subsection">
+<span id="NonFreeSoftwareLicense"></span>
+<h4 id="NonFreeSoftwareLicenses">
+  Licence nesvobodného software</h4>
+<span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#NonFreeSoftwareLicenses">#NonFreeSoftwareLicenses</a>)</span>
+</div>
+
+<p><strong>Následující licence <em>nesplňují kritéria</em> licencí <a
+href="/philosophy/free-sw.html">svobodného software</a> Nesvobodná licence
+je automaticky i nekompatibilní s <a href="#GNUGPL">GNU GPL</a></strong>.</p>
+
+<p>Samozřejmě Vás žádáme, abyste se vyhli používání nesvobodných 
softwarových
+licencí a nesvobodnému software jako takovému.</p>
+
+<p>Neexistuje způsob, jak bychom zde mohli vyjmenovat všechny nesvobodné
+softwarové licence; nakonec, každá společnost proprietárního software 
má své
+vlastní. Zaměříme se zde na licence, které jsou často chybně 
označovány za
+svobodné softwarové licence, ale vlastně se jedná o <strong>ne</strong>
+svobodné softwarové licence.</p>
+
+<dl class="red">
+
+<dt><a id="apsl1" href= "http://directory.fsf.org/wiki/License:APSLv1.x";> Apple
+Public Source License (APSL), verze&nbsp;1.x</a> <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#apsl1">#apsl1</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Verze 1.0, 1.1 a 1.2 <a href="/philosophy/historical-apsl.html">nejsou
+licence svobodného software</a>. Prosíme, nepoužívejte tyto licence a 
vyhněte
+se jakémukoliv software vydanému pod nimi. <a href="#apsl2">verze&nbsp;2.0
+APSL</a> je svobodná softwarová licence.</p></dd>
+
+<dt><a id="ArtisticLicense"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Artistic_v1.0";>Artistic License
+1.0</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#ArtisticLicense">#ArtisticLicense</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Nemůžeme říci, že jde o svobodnou softwarovou licenci, protože je 
příliš
+nejasná; některé části jsou pro své vlastní dobro příliš učené a 
jejich
+význam není zřejmý. Žádáme Vás, abyste se vyvarovali jejich 
používání, kromě
+případu, kdy jsou částí <a href="#PerlLicense">oddělené licence
+Perlu</a>.</p>
+
+<p>Problémy se váží k formulaci, ne k podstatě licence. Zde je 
revidovaná verze
+(<a href="#ArtisticLicense2">Artistic License&nbsp;2.0</a>) a ta je zcela
+jasně licencí svobodného software, dokonce je kompatibilní s GNU 
GPL.</p></dd>
+
+<dt><!-- old id, leave for compatibility -->
+<a id="OPL"></a> <a id="OpenPublicL"
+href="http://directory.fsf.org/wiki/License:OpenPLv1.0";> Open Public
+License</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#OpenPublicL">#OpenPublicL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Nejedná se o licenci svobodného software, protože vyžaduje, aby každá
+zveřejněná modifikovaná verze byla zaslána původnímu vývojáři. Také 
některé
+jiné obraty v této licenci jsou problematické.</p></dd>
+
+<dt><a id="Plan9">Stará licence Plan 9</a> <span 
class="anchor-reference-id">(<a
+href="#Plan9">#Plan9</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto není licence svobodného software; postrádá základní svobody jako
+např. právo na vytvářená vlastnách změn a následné soukromé 
používání těchto
+změn. Žádáme Vás, abyste se vyhli používání jakéhokoliv software 
vydaného
+pod ní. <a href="/philosophy/plan-nine.html">Podrobnější debata</a>.</p>
 
-<H3><A NAME="NonFreeSoftwareLicense"
-    HREF="#TOCNonFreeSoftwareLicenses">Nesvobodné softwarové licence</H3>
+</dd>
 
-<STRONG>Následující licence <EM>nesplňují kritéria</EM> licencí
-    <A HREF="/philosophy/free-sw.html">svobodného software</A>
-    Nesvobodná licence je automaticky i nekompatibilní s
-    <A HREF="#GNUGPL">GNU GPL</A></STRONG>.
-
-<P>
-
-Samozřejmě Vás žádáme, abyste se vyhli používání nesvobodných 
softwarových licencí
-a nesvobodnému software jako takovému.
-
-<P>
-
-Neexistuje způsob, jak bychom zde mohli vyjmenovat všechny nesvobodné 
softwarové licence
-; nakonec, každá společnost proprietárního software má své vlastní. 
Zaměříme se zde
-na licence, které jsou často chybně označovány za svobodné softwarové 
licence, ale
-vlastně se jedná o <strong>ne</strong> svobodné softwarové licence.
-
-<DL>
-
-<DT><A NAME="ArtisticLicense"
-HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:Artistic_v1.0";>(Originální) 
Artistic
-License</A>.
-
-<DD>Nemůžeme říci, že jde o svobodnou softwarovou licenci, protože je 
příliš
-nejasná; některé části jsou pro své vlastní dobro příliš učené a 
jejich význam není
-zřejmý. Žádáme Vás, abyste se vyvarovali jejich používání, kromě 
případu, kdy jsou částí <A
-HREF="#PerlLicense">oddělené licence Perlu</A>.
-
-<P>
-Problémy se váží k formulaci, ne k podstatě licence. Zde je revidovaná
-verze Artistic License (přezdívaná ``The Artistic License 2.0") a ta je
-zcela jasně licencí svobodného software, dokonce je kompatibilní s GNU GPL.
-O této licenci se uvažuje pro Perl 6. Pokud uvažujete
-o vydání programu pod Artistic License, napište prosím na <A
-HREF="mailto:address@hidden";>address@hidden</A>, abyste požádali o kopii
-revidované verze.
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:APSLv1.x";>Apple Public 
Source License (APSL)</A>.
-
-<DD>Toto <A HREF="/philosophy/apsl.html">není licence svobodného 
software</A>.
-Prosíme, nepoužívejte tuto licenci a vyhněte se jakémukoliv software 
vydanému pod ní.
-
-
-<P>
-
-<A HREF="/philosophy/apsl.html">Podrobnější debata o tom, proč není APSL 
svobodná
-softwarová licence</A>.
-
-<P>
-
-<DT><A NAME="SunCommunitySourceLicense"
+<dt><a id="SunCommunitySourceLicense"
 href="http://directory.fsf.org/wiki/License:SunCSLv2.8";>Sun Community Source
-License</A>.
-
-<DD>Toto není licence svobodného software; postrádá základní svobody jako
-např. zveřejňování modifikovaných verzí.
-Prosíme, nepoužívejte tuto licenci a vyhněte se jakémukoliv software 
vydanému pod ní.
-
-
-<P>
-
-<DT>Plan 9 License
-
-<DD>Toto není licence svobodného software; postrádá základní svobody 
jako např.
-právo na vytvářená vlastnách změn a následné soukromé používání 
těchto změn. 
-Žádáme Vás, abyste se vyhli používání jakéhokoliv software vydaného 
pod ní. <A
-HREF="/philosophy/plan-nine.html">Podrobnější debata</A>.
-
-<P>
-
-<DT><A HREF="http://directory.fsf.org/wiki/License:OpenPLv1.0";>Open
-Public License</A>
-
-<DD>Nejedná se o licenci svobodného software, protože vyžaduje, aby každá
-zveřejněná modifikovaná verze byla zaslána původnímu vývojáři.
-Také některé jiné obraty v této licenci jsou problematické.
-
-<P>
-<!-- March 25, 2017: dead link.
-Zde se nachází <A
-HREF="http://enhydra.enhydra.org/software/license/opl.html";>jiná
-stránka pro Open Public License</A>. Nejsme si jistí, která kopie je
-tou kanonickou; tyto dvě se liší pouze v drobnostech, které nemění
-naše hodnocení této licence.
--->
-<P>
-
-<DT>The Sun Solaris Source Code (základní vydání) License, verze 1.1
+License</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#SunCommunitySourceLicense">#SunCommunitySourceLicense</a>) </span></dt>
+<dd>
+<p>Toto není licence svobodného software; postrádá základní svobody jako
+např. zveřejňování modifikovaných verzí. Prosíme, nepoužívejte tuto 
licenci
+a vyhněte se jakémukoliv software vydanému pod ní.</p></dd>
+
+<dt><a id="SunSolarisSourceCode">Sun Solaris Source Code (základní vydání)
+License, verze&nbsp;1.1</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#SunSolarisSourceCode">#SunSolarisSourceCode</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Nejedná se o licence svobodného software. Tato licence zakazuje
+redistribuci, zakazuje komerční využití software a může být 
změněna.</p></dd>
+
+<dt><a id="YaST">Licence YaST</a> <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#YaST">#YaST</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto není licence svobodného software. Licence zakazuje distribuci za
+poplatek a díky tomu nemůže software zahrnut na mnoha CD-ROM sbírek
+svobodného software, které prodávají společnosti a organizace.</p>
+
+<p>V sekci 2a se může vyskytnout další problém, ale vypadá to, že jim 
vypadlo
+slovo, takže si nejsme jisti původně zamýšleným významem.</p>
+
+</dd>
+
+</dl> 
+
+<!-- end class="red" -->
+<div class="big-section">
+<h3 id="DocumentationLicenses">
+  Licence pro dokumentaci</h3>
+</div>
+<div style="clear: left;"></div>
+
+<div class="big-subsection">
+<h4 id="FreeDocumentationLicenses">
+  Licence pro svobodnou dokumentaci</h4>
+<span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#FreeDocumentationLicenses">#FreeDocumentationLicenses</a>) </span>
+</div>
+
+<p><strong>Následující licence jsou licencemi <a
+href="/philosophy/free-doc.html">svobodné dokumentace</a>.</strong></p>
+
+<dl class="purple">
+
+<dt><a id="FDL" href="/licenses/fdl.html">Licence svobodné dokumentace GNU</a>
+<span class="anchor-reference-id">(<a href="#FDL">#FDL</a>)</span></dt>
+<dd><p>Toto je licence pro použití v copyleftovaných <a
+href="/philosophy/free-doc.html">svobodných dokumentacích</a>. Plánujeme <a
+href="/licenses/using-gfdl.html">ji uzpůsobit</a> pro veškeré příručky 
GNU.</p></dd>
+
+<dt><a id="FreeBSDDL"
+href="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:FreeBSD";> FreeBSD
+Documentation License</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#FreeBSDDL">#FreeBSDDL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je liberální necopyleftová licence svobodné dokumentace, 
kompatibilní s
+GNU FDL.</p></dd>
+
+</dl> 
+<!-- end class="green" -->
+<dl class="orange">
 
-<DD>Nejedná se o licence svobodného software . Tato licence zakazuje
-redistribuci, zakazuje komerční využití software a může být
-změněna.
-   
-<P>
-
-<DT>The YaST License
-
-<DD>Toto není licence svobodného software. Licence zakazuje
-distribuci za poplatek a díky tomu nemůže software
-zahrnut na mnoha CD-ROM sbírek svobodného software, které prodávají
-společnosti a organizace jako je FSF.
-<P>
-V sekci 2a se může vyskytnout další problém, ale vypadá to, že jim 
vypadlo slovo
-, takže si nejsme jisti původně zamýšleným významem.
-
-
-<DT>Licence Daniela Bernsteina
-
-<DD>Tyto licence nepatří k licencím svobodného software, protože 
nepovolují
-zveřejňování modifikovaných verzí.
-   
-</DL>
-
-<HR>
-
-<P>
-
-<H2><A NAME="DocumentationLicenses" HREF="#TOCDocumentationLicenses">Licence 
pro dokumentaci</A></H2>
-
- <UL>
-<!-- PLEASE UPDATE THE almost IDENTICAL 2nd Level Table of Contents ABOVE TOO! 
-->
-<!-- But change here the -->
-<!--  NAME="TOC..." -->
-<!-- to    NAME="TOC2..." -->
-<!-- so the back link goes to the full Table of Contents. -->
-  <LI><A HREF="#FreeDocumentationLicenses"
-  NAME="TOC2FreeDocumentationLicenses">Licence svobodné dokumentace</A>
-  <LI><A HREF="#NonFreeDocumentationLicenses"
-  NAME="TOC2NonFreeDocumentationLicenses">Licence nesvobodné dokumentace</A>
-<!-- PLEASE UPDATE THE almost IDENTICAL 2nd Level Table of Contents ABOVE TOO! 
-->
-<!-- But change here the -->
-<!--  NAME="TOC..." -->
-<!-- to    NAME="TOC2..." -->
-<!-- so the back link goes to the full Table of Contents. -->
- </UL>
-
-<HR width="80%">
- 
-<P> <STRONG>Následující licence jsou licencemi <A
-HREF="/philosophy/free-doc.html">svobodné dokumentace</A></STRONG>
-
-<H3><A NAME="FreeDocumentationLicenses"
-HREF="#TOCFreeDocumentationLicenses">Licence svobodné dokumentace</A></H3>
-
-
-
-<DL>
-
-<DT><A HREF="/licenses/fdl.html">GNU Free Documentation License</A>.
-
-<DD>Toto je licence pro použití v copyleftovaných svobodných 
dokumentacích. Plánujeme
-ji uzpůsobit pro veškeré příručky GNU.
-
-<P>
-
-<dt><a
-href="http://directory.fsf.org/wiki?title=License:FreeBSD";>
-FreeBSD Documentation License</a>
-
-<dd>Toto je liberální necopyleftová licence svobodné dokumentace, 
kompatibilní
-s GNU FDL.
-
-<p>
-
-<dt>The <a
+<dt><a id="ACDL"
 href="http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Common_Documentation_License";>
-Apple's Common Documentation License, verze 1.0</a>
-
-<dd>Toto je licence svobodné dokumentace nekompatibilní s GNU
-FDL. Je nekompatibilní kvůli sekci 2c. Ta říká, že ,,k této licenci
-smíte přidávat další podmínky'' a GNU FDL nemá přídavné
-podmínky zahrnuty do Common Documentation License.
+Apple's Common Documentation License, verze&nbsp;1.0</a> <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#ACDL">#ACDL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je licence svobodné dokumentace nekompatibilní s GNU FDL. Je
+nekompatibilní kvůli sekci&nbsp;2c. Ta říká, že „k této licenci 
smíte
+přidávat další podmínky” a GNU FDL nemá přídavné podmínky zahrnuty 
do Common
+Documentation License.</p></dd>
+
+<dt><!-- old id, leave for compatibility -->
+<a id="RealOPL"></a> <a id="OpenPublicationL"
+href="http://opencontent.org/openpub/";> Open Publication License,
+verze&nbsp;1.0</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#OpenPublicationL">#OpenPublicationL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Tato licence <strong>může</strong> být použita jako svobodná 
dokumentační
+licence. Je to copyleft licence svobodné dokumentace <strong>za
+předpokladu</strong>, že vlastník copyrightu nepužívá žádnou z 
„LICENČNÍCH
+VARIANT” vyjmenovaných v licenci v sekci VI. Pokud je ale jakákoliv 
varianta
+uplatňována, licence se stává nesvobodnou. V každém případě je
+nekompatibilní s GNU FDL.</p>
+
+<p>To vytváří praktickou past při použití nebo doporučení této 
licence: pokud
+řeknete „použij Open Publication License, verzi 1.0 ale neumožňuj 
použití
+variant”, druhá část doporučení by mohla být snadno zapomenuta; nekdo 
by
+mohl použít licensi s těmito variantami, vznikl by tak nesvobodný manuál, 
a
+přesto by si dotyčný myslel, že se řídil naší radou.</p>
+
+<p>Podobně pokud používáte tuto licenci bez jakékoliv možnosti vytvořit
+svobodnou příručku, někdo jiný by se mohl rozhodnout Vás napodobit. 
Změnil
+by svůj názor ohledně variant, domnívaje se, že jde pouze o detail;
+výsledkem by však bylo, že by jeho manuál byl nesvobodný.</p>
 
-<p>
-
-<DT><A NAME="RealOPL"
-     HREF="http://opencontent.org/openpub/";>Open Publication License,
-     verze 1.0</A>.
-
-<DD>Tato licence <STRONG>může</STRONG> být použita jako svobodná 
dokumentační 
-licence. Je to copyleft licence svobodné dokumentace
-<STRONG>za předpokladu</STRONG>, že vlastník copyrightu nepužívá 
žádnou z
-"LICENČNÍCH VARIANT" vyjmenovaných v licenci v sekci VI. Pokud je ale 
jakákoliv
-varianta uplatňována, licence se stává nesvobodnou.
-
-<P>
-
-To vytváří praktickou past při použití nebo doporučení této
-licence: pokud řeknete ,,použij Open Publication License, verzi
-1.0 ale neumožňuj použití variant'', druhá část doporučení by mohla 
být 
-snadno zapomenuta; nekdo by mohl použít licensi s těmito variantami, 
-vznikl by tak nesvobodný manuál, a přesto by si dotyčný myslel,
-že se řídil naší radou.
-
-<P>
-   
-Podobně pokud používáte tuto licenci bez jakékoliv možnosti vytvořit
-svobodnou příručku, někdo jiný by se mohl rozhodnout Vás napodobit. 
-Změnil by svůj názor
-ohledně variant, domnívaje se, že jde pouze o detail; výsledkem by však 
bylo, že
-by jeho manuál byl nesvobodný.
-
-<P>
-
-Tudíž, ačkoliv příručky zveřejněné pod touto licencí jsou 
příručkami
+<p>Tudíž, ačkoliv příručky zveřejněné pod touto licencí jsou 
příručkami
 dokumentace, pokud nebyla použita žádná varianta licence, je lepší 
používat
 GNU Free Documentation License a vyhnout se riziku, že byste mohli někoho
-zmýlit.
-
-<P>
-
-Prosíme, všimněte si, že tato licence není stejná jako <A 
HREF="#OCL">Open
-Content License</A>. Tyto dvě licence bývají často zaměňovány, neboť 
-Open Content License se často označuje jako "OPL". Pro ujasnění: je 
lepší
-nepoužívat zkratku ``OPL'' pro žádnou licenci. Má cenu
-říkat celá jejich jména, abychom si byli jistí, že lidé rozumějí 
-tomu, co říkáme.
-
-<P> 
-
-</DL>
-
-<HR width="80%">
-
-
-<H3><A NAME="NonFreeDocumentationLicenses"
-HREF="#TOCNonFreeDocumentationLicenses">Non-Free Documentation
-Licenses</A></H3>
-
-<P> <STRONG> Následující licence <EM>nejsou</EM>
-licencemi svobodné dokumentace: </STRONG>
-
-<P>
-
-<DL>
- 
-<DT><A NAME="OCL">The</A>
-   <A 
HREF="https://web.archive.org/web/19981206111937/http://www.opencontent.org/opl.shtml";>Open
-   Content License, verze 1.0</A>.
-
-<DD>Tato licence nepatří mezi svobodné, protože má omezení pro 
účtování peněz
-za kopie. Doporučujeme Vám nepoužívat tuto licenci.
-
-<P>
-
-Prosíme všimněte si, že tato licence není stejná jako <A 
HREF="#RealOPL">Open
-Publication License</A>. Používání zkratky ``OPL'' pro ``Open Content
-License'' as ``OPL'' často vede k jejich záměně.  Pro ujasnění: je 
lepší
-nepoužívat zkratku ``OPL'' pro žádnou licenci. Má cenu
-říkat celá jejich jména, abychom si byli jistí, že lidé rozumějí 
tomu, co říkáme.
-
-
-<P>
-<!-- March 25, 2017: dead link, not in license-list.html
-<DT><A HREF="http://dmoz.org/license.html";>Open Directory License (aka
-Dmoz.org License)</A>.
-
-<DD>Toto není licence svobodné dokumentace. Hlavním problémem je, že 
-Vaše právo na redistribuci jakékoli verze není stálé a že
-po uživateli vyžaduje, aby prověřoval stránku. To je pro uživatelovu
-svobodu příliš omezující.
--->
-<P>
-
-</DL>
-
-
-<HR width="80%">
+zmýlit.</p>
 
+<p>Prosíme, všimněte si, že tato licence není stejná jako <a 
href="#OCL">Open
+Content License</a>. Tyto dvě licence bývají často zaměňovány, neboť 
Open
+Content License se často označuje jako „OPL”. Pro ujasnění: je lepší
+nepoužívat zkratku „OPL” pro žádnou licenci. Má cenu říkat celá 
jejich
+jména, abychom si byli jistí, že lidé rozumějí tomu, co 
říkáme.</p></dd>
+
+</dl> 
+
+<!-- end class="orange" -->
+<hr class="separator" />
+
+<div class="big-subsection">
+<h4 id="NonFreeDocumentationLicenses">
+  Licence pro nesvobodnou dokumentaci</h4>
+<span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#NonFreeDocumentationLicenses">#NonFreeDocumentationLicenses</a>)
+</span>
+</div>
+
+<p><strong>Následující licence <em>nejsou</em> licencemi svobodné
+dokumentace:</strong></p>
+
+<dl class="red">
+
+<dt><!-- brief id, leave for compatibility -->
+<a id="OCL"></a> <a id="OpenContentL"
+href="https://web.archive.org/web/19981206111937/http://www.opencontent.org/opl.shtml";>
+Open Content License, verze&nbsp;1.0</a> <span class="anchor-reference-id">
+(<a href="#OpenContentL">#OpenContentL</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Tato licence nepatří mezi svobodné, protože má omezení pro 
účtování peněz za
+kopie. Doporučujeme Vám nepoužívat tuto licenci.</p>
+<p>Prosíme všimněte si, že tato licence není stejná jako <a
+href="#RealOPL">Open Publication License</a>. Používání zkratky „OPL” 
pro
+„Open Content License” as „OPL” často vede k jejich záměně. Pro 
ujasnění: je
+lepší nepoužívat zkratku &ldquo;OPL” pro žádnou licenci. Má cenu 
říkat celá
+jejich jména, abychom si byli jistí, že lidé rozumějí tomu, co 
říkáme.</p></dd>
+
+<dd>
+<p>Tato licence nepatří mezi svobodné, protože má omezení pro 
účtování peněz za
+kopie. Doporučujeme Vám nepoužívat tuto licenci pro dokumentaci.</p>
+
+</dd>
+
+</dl> 
+
+<!-- end class="red" -->
+<div class="big-section">
+<h3 id="OtherLicenses">Licence pro díla mimo software a dokumentace</h3>
+</div>
+<div style="clear: left;"></div>
+
+<span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#OtherLicenses">#OtherLicenses</a>)</span>
+
+<dl class="green">
+
+<dt><a id="GPLOther" href="/licenses/gpl.html"> GNU General Public License</a>
+<span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#GPLOther">#GPLOther</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>GNU GPL <strong>může</strong> být použita pro obecná data, která 
nejsou
+software, dokud můžete určit, k čemu se v daném případě vztahuje 
definice
+„zdrojového kódu”. Jak se ukazuje, DSL (viz. níže) rovněž vyžaduje, 
abyste
+vymezili „zdrojový kód”, za použití přibližně shodné definice s 
definicí
+používanou GPL.</p></dd>
+
+</dl> 
+<!-- end class="green" -->
+<dl class="orange">
+
+<dt><a id="dsl" href="/licenses/dsl.html"> Design Science License (DSL)</a>
+<span class="anchor-reference-id">(<a href="#dsl">#dsl</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Jedná se o svobodnou a copyleft licenci pro obecná data, ne jen pro
+software.</p>
+</dd>
+
+<dt><a id="Arphic"
+href="http://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/chinese-fonts-truetype/LICENSE";> Arphic
+Public License</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a
+href="#Arphic">#Arphic</a>)</span></dt>
+<dd>
+<p>Toto je copyleftová licence svobodného software, nekompatibilní s
+GPL. Obvykle se používá pro fonty a pro tuto úlohu její nekompatibilita
+nezpůsobuje žádný problém.</p>
+</dd>
 
-<H3><A NAME="OtherLicenses" HREF="#TOCOtherLicenses">Licence pro díla mimo 
software a dokumentace</A></H3>
+</dl> 
 
-<DL>
+<!-- end class="orange" -->
+<hr class="separator" />
 
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.cs.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Jsou tu i <a
+href="/contact/">další možnosti jak kontaktovat</a> nadaci FSF. Ohledně
+nefunkčních odkazů a dalších návrhů nebo oprav se prosím obracejte na 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<DT> <A HREF="/licenses/dsl.html">The Design Science License</A>
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
 
-<DD> Jedná se o svobodnou a copyleft licenci pro obecná data, ne
-jen pro software.
-<P>
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní
+překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na
+vylepšení vítáme na adrese <a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Příručku 
překladatele</a>,
+kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto
+článku.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 1999-2002 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs";>Creative
+Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
+<div class="translators-credits">
   
-Povšimněte si přesto, že GNU GPL <STRONG>může</STRONG> být použita pro
-obecná data, která nejsou software, dokud můžete určit, k čemu se v 
daném
-případě vztahuje definice ``zdrojového kódu''. Jak se ukazuje,
-DSL rovněž vyžaduje, abyste vymezili ``zdrojový kód'',
-za použití přibližně shodné definice s definicí používanou GPL. 
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
    
-</DL>
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Aktualizováno:
 
-<HR>
-<HR>
+$Date: 2017/05/15 08:07:51 $
 
-Návrat na <A HREF="/">domovskou stránku GNU</A>.
-<P>
-FSF &amp; GNU informace &amp; otázky na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Další <A HREF="/contact/">možnost</A> jak kontaktovat FSF.
-<P>
-Komentáře k těmto web stránkám na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-jiné otázky zasílejte na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv 
médiu
-je dovoleno v případě, ľe tato podmínka bude zachována.<P>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/05/04 14:32:03 $
 <!-- timestamp end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]