www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po gnu/po/gnu-users...


From: Therese Godefroy
Subject: www gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po gnu/po/gnu-users...
Date: Sat, 13 May 2017 04:40:30 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/13 04:40:29

Modified files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.tr.po 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.tr.po 
             thegnuproject.tr.po why-gnu-linux.tr.po 
    licenses/po  : copyleft.tr.po 
    philosophy/po : can-you-trust.tr.po categories.tr.po 
             free-doc.tr.po free-sw.tr.po 
             misinterpreting-copyright.tr.po 
             open-source-misses-the-point.tr.po 
             push-copyright-aside.tr.po selling.tr.po 
             shouldbefree.tr.po words-to-avoid.tr.po 

Log message:
    Fix links, etc.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.tr.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.tr.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.tr.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/copyleft.tr.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/can-you-trust.tr.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.tr.po?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-doc.tr.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.tr.po?cvsroot=www&r1=1.71&r2=1.72
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/misinterpreting-copyright.tr.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/push-copyright-aside.tr.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/selling.tr.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.tr.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.tr.po?cvsroot=www&r1=1.98&r2=1.99

Patches:
Index: gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po 21 Apr 2017 03:59:32 -0000   1.53
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po 13 May 2017 08:40:29 -0000   1.54
@@ -7,6 +7,7 @@
 # Anıl Mevlut Güven <address@hidden>, 2007.
 # Fırat Özgül <address@hidden>, 2008.
 # Dec 2014: remove wrong msgstr's; add anchors; fix quotes (T. Godefroy).
+# May 2017: restore #justlinux, update a string & license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -22,17 +23,14 @@
 "Outdated-Since: 2010-06-26 21:16+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "GNU/Linux SSS - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "GNU/Linux FAQ by Richard Stallman"
 msgstr "GNU/Linux SSS, yazar Richard Stallman"
 
-# type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid ""
 "To learn more about this issue, you can also read our page on <a href=\"/gnu/"
@@ -47,7 +45,6 @@
 "\">GNU'yu Hiç Duymamış GNU Kullanıcıları</a> başlıklı 
yazılarımızı da "
 "okuyabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
@@ -59,7 +56,6 @@
 "gördüklerinde pek çok soru sorabiliyorlar. İşte yaygın sorular ve bizim 
"
 "yanıtlarımız:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -72,25 +68,16 @@
 "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux 
"
 "olarak adlandırıyorsunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>"
 msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Peki ad neden önemli? </a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?"
-#| "</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#what\" id=\"TOCwhat\">What is the real relationship between GNU "
 "and Linux</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux 
"
-"olarak adlandırıyorsunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most "
@@ -99,7 +86,6 @@
 "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Nasıl oldu da çoğu kimse sistemi "
 "&ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırmayı yeğledi?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say &ldquo;GNU/"
@@ -108,7 +94,6 @@
 "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">&ldquo;Linux&rdquo; yerine her zaman "
 "&ldquo;GNU/Linux&rdquo;u mu kullanmalıyız?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the "
@@ -117,7 +102,6 @@
 "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Eğer GNU diye bir şey 
olmasaydı "
 "Linux gene aynı başarıyı gösterebilir miydi?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community "
@@ -126,7 +110,6 @@
 "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Topluluğu böyle bir istekle 
bölmeseniz "
 "topluluk için daha iyi olmaz mıydı?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support "
@@ -137,7 +120,6 @@
 "sistemlere kendi seçeceği herhangi bir ismi verebilme konusunda ifade "
 "özgürlüğünü desteklemiyor mu?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the "
@@ -148,7 +130,6 @@
 "gelişimindeki rolünü bildiğine göre, isimdeki &ldquo;GNU/&rdquo; kısmı 
"
 "atlansa olmaz mı?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role "
@@ -157,7 +138,6 @@
 "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">GNU'nun bu sistemdeki "
 "rolünü bildiğime göre, hangi ismi kullandığımın ne önemi var?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening &ldquo;GNU/"
@@ -168,7 +148,6 @@
 "Linux&rdquo; olarak kısaltmak, &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;u &ldquo;"
 "Windows&rdquo; olarak kısaltmak gibi değil midir?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming "
@@ -177,7 +156,6 @@
 "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">GNU, Linux içinde yer alan bir dizi "
 "programlama aracı değil midir?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between "
@@ -186,7 +164,6 @@
 "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Bir işletim sistemi ile bir "
 "çekirdek arasındaki fark nedir?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
@@ -196,7 +173,6 @@
 "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Bir sistemin çekirdeği bir evin temeli "
 "gibidir. Temeli olmayan bir eve nasıl olur da tam gözüyle bakabiliriz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the system?"
@@ -204,7 +180,6 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Çekirdek sistemin beyni değil midir?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most "
@@ -213,7 +188,6 @@
 "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Çekirdeği yazmak bir işletim "
 "sisteminin büyük bölümü değil midir?</a>"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">How can GNU be an "
@@ -221,7 +195,6 @@
 "install it?</a>"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole "
@@ -232,14 +205,12 @@
 "yani Linux'un adını veriyoruz. Bir işletim sistemine çekirdeğin adını 
vermek "
 "normal değil midir?</a>"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#feel\" id=\"TOCfeel\">Can another system have &ldquo;the feel of "
 "Linux&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
@@ -248,20 +219,12 @@
 "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ifadesindeki sorun, "
 "bunun çok uzun olması… Daha kısa bir isim önerseniz nasıl olur?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/"
-#| "Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#long1\" id=\"TOClong1\">How about calling the system &ldquo;"
 "GliNUx&rdquo; (instead of &ldquo;GNU/Linux&rdquo;)?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Neden &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
-"yerine &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yazıyorsunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
@@ -269,7 +232,6 @@
 "&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#long3\" id=\"TOClong3\">Unfortunately, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
@@ -277,7 +239,6 @@
 "shorter one?</a>"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary "
@@ -288,7 +249,6 @@
 "göre, sistemi basitçe &ldquo;GNU&rdquo; diye adlandırmak gerçeğe 
aykırı mı "
 "olurdu? </a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee "
@@ -302,7 +262,6 @@
 "geçerli… Peki, ücret ödememek için &ldquo;Linux&rdquo;u çıkarıp 
sadece "
 "&ldquo;GNU&rdquo;yu kullanmam hatalı mı olur?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the "
@@ -316,7 +275,6 @@
 "saymamız gerekmiyor mu? (Fakat bu bizi anlamsız derecede uzun bir ada "
 "götürür.)</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the "
@@ -328,7 +286,6 @@
 "adlandırılması konusunda ısrar etmiyorlar. Neden GNU'ya ayrıcalık 
tanıyalım?"
 "</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the "
@@ -337,7 +294,6 @@
 "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU artık sistemin küçük bir "
 "kısmını oluşturur hale gelmiştir. Dolayısıyla neden onun adını 
analım?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
@@ -348,7 +304,6 @@
 "pek çok sirket de katkıda bulunmuştur. Bu yüzden sistemi 
GNU/Red&nbsp;Hat/"
 "Novell/Linux olarak adlandırmamız gerekmiyor mu?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/"
@@ -357,7 +312,6 @@
 "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Neden &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
 "yerine &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yazıyorsunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather "
@@ -366,21 +320,13 @@
 "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Neden &ldquo;Linux/GNU&rdquo; değil 
"
 "de, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called &ldquo;"
-#| "Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#distronames0\" id=\"TOCdistronames0\">My distro's developers call "
 "it &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, but that doesn't say anything about what the "
 "system consists of. Why shouldn't they call it whatever they like?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Benim dağıtımımın adı "
-"“Falanca Linux”; bu onun gerçekten Linux olduğunu göstermez mi?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called &ldquo;"
@@ -389,23 +335,16 @@
 "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Benim dağıtımımın adı "
 "“Falanca Linux”; bu onun gerçekten Linux olduğunu göstermez mi?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official "
-#| "name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro "
-#| "anything but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name "
 "is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything "
 "but &ldquo;Foobar Linux&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Benim dağıtımımın resmi 
"
-"ismi &ldquo;Falanca Linux&rdquo;. Dağıtımı &ldquo;Linux&rdquo; dışında 
"
-"herhangi bir şey ile isimlendirmek yanlış olmaz mı?</a>"
+"ismi &ldquo;Falanca Linux&rdquo;. Dağıtımı &ldquo;Falanca Linux&rdquo; "
+"dışında herhangi bir şey ile isimlendirmek yanlış olmaz mı?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to "
@@ -417,7 +356,6 @@
 "Red Hat ve IBM gibi şirketlerden dağıtımlarını &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
 "olarak adlandırmalarını istemek daha etkili olmaz mıydı?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the "
@@ -428,7 +366,6 @@
 "tamamen özgür yazılımlardan oluşan dağıtımlara saklamak daha iyi 
olmaz mı? "
 "Ne de olsa GNU'nun ideali de budur.</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of "
@@ -437,7 +374,6 @@
 "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Neden Linux'un bir GNU dağıtımını 
"
 "(sic) üretip bunu GNU/Linux olarak adlandırmıyorsunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is "
@@ -448,7 +384,6 @@
 "çekirdeğidir&rdquo; deyip mevcut GNU/Linux sürümlerinden birini &ldquo;"
 "GNU&rdquo; adı altında yayınlamıyorsunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and "
@@ -457,7 +392,6 @@
 "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Ä°lk zamanlarda da GNU Projesi, Linux "
 "kullanımını kınayıp buna karşı çıkıyor muydu?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking "
@@ -466,7 +400,6 @@
 "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">İnsanlardan GNU/Linux adını 
kullanmalarını "
 "istemekte neden bu kadar geciktiniz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be "
@@ -475,7 +408,6 @@
 "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">GNU/[ad] şablonunun bütün GPL'li "
 "programlara uygulanması gerekiyor mu?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, "
@@ -486,7 +418,6 @@
 "göre, isminde &ldquo;Unix&rdquo;i kullanarak ona bir pay vermesi gerekiyor "
 "mu?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>"
@@ -494,7 +425,6 @@
 "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">&ldquo;GNU/BSD&rdquo; de dememiz gerekir mi?</"
 "a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on "
@@ -503,7 +433,6 @@
 "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Eğer GNU araçlarını Windows 
üzerine "
 "kurarsam, bu benim bir GNU/Windows sistemi kullandığım anlamına mı 
gelir?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -516,27 +445,18 @@
 "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">GNU'suz Linux sistemleri olamaz "
 "mı?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most "
-#| "people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#howmuch\" id=\"TOChowmuch\">How much of the GNU system is needed "
 "for the system to be GNU/Linux?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Nasıl oldu da çoğu kimse sistemi "
-"&ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırmayı yeğledi?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there "
 "complete Linux systems [sic] without GNU?</a>"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system &ldquo;"
@@ -547,7 +467,6 @@
 "olarak isimlendirip, Linus Torvalds'ın, topluluğumuzdaki medya maymunu "
 "imajını güçlendirmiyoruz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label "
@@ -556,7 +475,6 @@
 "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Linus Torvalds'ın 
çalışmalarını "
 "GNU olarak nitelendirmemiz yanlış olmaz mı?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree "
@@ -572,7 +490,6 @@
 "to call GNU/Linux?</a>"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society "
@@ -582,7 +499,6 @@
 "verdi. Biz de bunu değiştiremeyiz. O halde neden hâlâ bunu düşünüp "
 "duruyoruz? </a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and "
@@ -592,7 +508,6 @@
 "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Toplum kararını verdi. Biz de bunu 
"
 "değiştiremeyiz. O halde &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dememin ne faydası 
var?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the "
@@ -603,7 +518,6 @@
 "insanlara on dakikalık bir açıklama ile sistemin gerçek kökenini 
öğretsek "
 "daha iyi olmaz mı?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you "
@@ -614,7 +528,6 @@
 "demelerini istediğinizde sizinle alay ediyorlar. Neden kendinizi bu "
 "muameleye maruz bırakıyorsunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you "
@@ -625,7 +538,6 @@
 "demelerini istediğinizde sizi suçluyorlar. Onları kendinizden 
uzaklaştırarak "
 "kaybetmiyor musunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it "
@@ -634,7 +546,6 @@
 "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Ne katkıda bulunmuş olursanız olun, "
 "işletim sisteminin ismini değiştirmek meşru mudur?</a>"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;"
@@ -643,7 +554,6 @@
 "<a href=\"#force\">Ä°nsanlara sistemi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; diye "
 "isimlendirmelerini dayatmak yanlış değil mi?</a>"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system &ldquo;"
@@ -652,7 +562,6 @@
 "<a href=\"#whynotsue\">Niçin bütün sistemi &ldquo;Linux&rdquo; olarak "
 "isimlendiren insanları dava etmiyorsunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the "
@@ -666,7 +575,6 @@
 "kendi emeğinizin takdir edilmesini istemeniz ikiyüzlü bir davranış 
değil mi?"
 "</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in the "
@@ -676,7 +584,6 @@
 "diye isimlendirmesini zorunlu kılacak bir ifadeyi GNU GPL’ye 
yerleştirmeniz "
 "gerekmiyor mu?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put something in "
@@ -687,7 +594,6 @@
 "GNU&rdquo; demelerini zorunlu kılacak bir ifade yerleştirmediniz. O yüzden 
"
 "her şeyi hakediyorsunuz. Peki şimdi ne diye şikayet ediyorsunuz?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off not "
@@ -696,7 +602,6 @@
 "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Birçok insanın inandığı 
şeyle "
 "ters düşmeseniz daha iyi olmaz mıydı?</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call it "
@@ -711,7 +616,6 @@
 "system by the name most users already know?</a>"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's "
@@ -723,7 +627,6 @@
 "ilgileniyor. Onların desteğini almak için farklı bir yol izleseniz olmaz "
 "mıydı?</a>"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -736,7 +639,6 @@
 "Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux olarak adlandırıyorsunuz? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Most operating system distributions based on Linux as kernel are basically "
@@ -756,12 +658,10 @@
 "suretiyle, bütün sisteme tek taraflı en büyük katkıyı biz sağladık. 
Ayrıca "
 "temel bakış açısı da bize aitti."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "In fairness, we ought to get at least equal mention."
 msgstr "Adil olmak açısından, en azından bizden de eşit derecede 
bahsedilmeli."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU System</a> and <a "
@@ -774,7 +674,6 @@
 "Duymamış GNU Kullanıcıları</a>; tarih için de <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project."
 "html\">GNU Projesi</a> sayfalarına bakınız."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
@@ -783,7 +682,6 @@
 "Peki ad neden önemli? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare"
 "\">#whycare</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the free "
@@ -798,7 +696,6 @@
 "topluluğumuzun tarihinde oynamadıkları bir rol atfetmeye meylediyorlar. "
 "Sonuçta da bu geliştiricilerin görüşlerine haddinden fazla itibar 
ediyorlar."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism played in "
@@ -810,18 +707,11 @@
 "linux.html\">bu ideallerin pratik öneminin insanlar tarafından 
kavranmasına "
 "yardımcı olur</a>."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 msgid ""
 "What is the real relationship between GNU and Linux? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#what\">#what</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux olarak adlandırıyorsunuz? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -830,7 +720,6 @@
 "distros/distros.html\">GNU/Linux distribution</a>, and used together."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
@@ -841,7 +730,6 @@
 "yeğledi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror"
 "\">#howerror</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
@@ -850,7 +738,6 @@
 "Sistemin &ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırılması, kargaşanın 
düzeltici "
 "bilgiye kıyasla daha hızlı yayılmasına bir örnektir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The people who combined Linux with the GNU system were not aware that that's "
@@ -870,7 +757,6 @@
 "değiştirmelerini istemeye başlamamız birkaç yılımızı aldı. O zamana 
kadar da "
 "bu kargaşa iyiden iyiye yayılmıştı."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard "
@@ -890,7 +776,6 @@
 "başlatıldığına inanıyorlar. Bu yanlış intiba, sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo; "
 "olarak adlandırılması gerektiği düşüncesini de pekiştiriyor."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Many of the questions in this file represent people's attempts to justify "
@@ -899,7 +784,6 @@
 "Bu dosyadaki soruların çoğu, insanların alışkın oldukları adı 
kullanmalarını "
 "haklı çıkarma girişimlerine işaret eder."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
@@ -909,7 +793,6 @@
 "kullanmalıyız? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always"
 "\">#always</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
@@ -920,7 +803,6 @@
 "çekirdekten söz ediyorsanız, geliştiricisinin seçtiği 
&ldquo;Linux&rdquo; "
 "adını kullanabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence they "
@@ -937,7 +819,6 @@
 "uzmanlar anlayabilir. Tüm sistemi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, çekirdeği de "
 "&ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırarak, anlam karmaşasını önlemiş 
olursunuz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
@@ -948,7 +829,6 @@
 "miydi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone"
 "\">#linuxalone</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "In that alternative world, there would be nothing today like the GNU/Linux "
@@ -963,7 +843,6 @@
 "geliştirmeye kalkışmadı. (ki Berkeley CSRG'yi kodlarını 
özgürleştirmeye "
 "davet eden de özel olarak GNU Projesi olmuştur)."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland in "
@@ -978,7 +857,6 @@
 "Linux, 1992 yılında Linus onu GNU GPL altında yeniden yayımlayınca 
özgür "
 "hale geldi. (0.12 versiyonunun sürüm notlarına bakınız.)"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Even if Torvalds had released Linux under some other free software license, "
@@ -992,7 +870,6 @@
 "olan GNU/Linux gibi daha geniş bir çatıyla bütünleşmesinden ileri "
 "gelmektedir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
@@ -1002,7 +879,6 @@
 "Topluluğu böyle bir istekle bölmeseniz topluluk için daha iyi olmaz 
mıydı? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing "
@@ -1014,7 +890,6 @@
 "takdir etmesini istiyoruz. Bu herhangi bir kimseyi eleştirmek veya 
dışlamak "
 "demek değildir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "However, there are people who do not like our saying this. Sometimes those "
@@ -1030,7 +905,6 @@
 "topluluğu bölebilir. Dolayısıyla umarız onları tavırlarından 
vazgeçmeye ikna "
 "edebilirsiniz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "However, this is only a secondary cause of division in our community. The "
@@ -1047,7 +921,6 @@
 "söz edip özgür yazılımı yalnızca verimli bir geliştirme modeli olarak 
"
 "sunanlar (açık kaynak hareketi) arasındadır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of "
@@ -1064,7 +937,6 @@
 "open-source-misses-the-point.html\">Açık Kaynak, Özgür Yazılım Ruhunu 
Neden "
 "Iskalıyor?</a>."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The disagreement over values partially aligns with the amount of attention "
@@ -1091,7 +963,6 @@
 "olmayacaktır) ya da tamamen bozguna uğrarsak (böyle olmamasını ümit 
edelim) "
 "ortadan kalkacaktır."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
@@ -1102,7 +973,6 @@
 "verebilme konusunda ifade özgürlüğünü desteklemiyor mu? <span 
class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the operating "
@@ -1117,7 +987,6 @@
 "GNU’nun dayandığı özgürlük değerlerini yaymak ve sistemi var edenin 
o "
 "özgürlük değerleri olduğundan başkalarını haberdar etmek için 
istiyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
@@ -1128,7 +997,6 @@
 "GNU/&rdquo; kısmı atlansa olmaz mı? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Experience shows that the system's users, and the computer-using public in "
@@ -1144,7 +1012,6 @@
 "gnu.html\">GNU'yu Hiç Duymamış GNU Kullanıcıları</a> makalesinde bu 
durum "
 "ayrıntılı olarak açıklanmaktadır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they know. "
@@ -1159,7 +1026,6 @@
 "\">&ldquo;araçlar&rdquo;</a> bütünü veya araç geliştirmeye yarayan bir 
proje "
 "zanneder."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The wording of this question, which is typical, illustrates another common "
@@ -1174,7 +1040,6 @@
 "işletim sistemidir. Bu veya başka bir faaliyette GNU'nun değil, ama GNU "
 "Projesi'nin rolünden söz etmek mantıklı olabilir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
@@ -1185,7 +1050,6 @@
 "önemi var? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
@@ -1199,7 +1063,6 @@
 "ve bu sistemin &ldquo;açık kaynaklı&rdquo; olarak tasarlandığını "
 "zannediyorlar. Eğer doğrusunu onlara siz söylemezseniz kim söyleyecek?"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
@@ -1211,7 +1074,6 @@
 "midir? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</"
 "a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the abbreviation "
@@ -1220,7 +1082,6 @@
 "Sık kullanılan bir adı kısaltmak, eğer kısaltma yanıltıcı değilse, "
 "kullanışlıdır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Almost everyone in developed countries really does know that the &ldquo;"
@@ -1236,7 +1097,6 @@
 "&ldquo;Linux&rdquo; olarak kısaltmak ise, sistemin nereden geldiği 
konusunda "
 "yanlış bir fikir verir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the same "
@@ -1245,7 +1105,6 @@
 "Esasında sorunun kendisi de yanıltıcı, çünkü GNU ve Microsoft aynı 
şeyler "
 "değildir. Microsoft bir şirket, GNU ise bir işletim sistemidir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
@@ -1254,7 +1113,6 @@
 "GNU, Linux içinde yer alan bir dizi programlama aracı değil midir? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
@@ -1274,7 +1132,6 @@
 "Linux&rdquo; olarak etiketlendirilmiş bir işletim sistemi içinde kavramsal 
"
 "bir yapıya oturtmak zordur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the "
@@ -1285,7 +1142,6 @@
 "sistemini geliştirmek için kullanılan projedir. (Bakınız <a href=\"/gnu/"
 "initial-announcement.html\">1983 tarihli ilk duyuru</a>.)"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., "
@@ -1300,7 +1156,6 @@
 "Projesi'nde çalışan pek çok insan, GNU sistemi için Ghostscript, 
GNUCash, "
 "GNU Chess ve GNOME'yi de geliştirdik."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
@@ -1309,7 +1164,6 @@
 "Bir işletim sistemi ile bir çekirdek arasındaki fark nedir? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "An operating system, as we use the term, means a collection of programs that "
@@ -1323,7 +1177,6 @@
 "olabilmesi için, bu sistemin birçok kullanıcının yapmayı 
isteyebileceği "
 "bütün işleri kotarabilmesi gerekir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program "
@@ -1334,7 +1187,6 @@
 "kaynaklarını, çalışan diğer programlara tahsis eden bir program). 
Çekirdek, "
 "aynı zamanda öteki programları başlatma ve durdurma işini de yürütür."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; "
@@ -1357,7 +1209,6 @@
 "sistemi olmasını tasarladığımız için, “işletim sistemi” terimini 
biz de aynı "
 "şekilde kullanıyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
@@ -1377,7 +1228,6 @@
 "ilişkin anlam karmaşasını gidermek için de lütfen 
&ldquo;çekirdek&rdquo; "
 "kelimesini kullanınız."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
@@ -1390,7 +1240,6 @@
 "sakıncası yok. Sonrasında ise, GNU/Linux sistem dağıtımlarından söz 
etmek "
 "gerekiyor."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
@@ -1401,7 +1250,6 @@
 "olur da tam gözüyle bakabiliriz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "A kernel is not much like the foundation of a house because building an "
@@ -1410,7 +1258,6 @@
 "Çekirdek bir evin temeli gibi değildir aslında, çünkü bir işletim 
sistemi "
 "meydana getirmek bir ev inşa etmek gibi değildir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "A house is built from lots of little general parts that are cut and put "
@@ -1423,7 +1270,6 @@
 "Dolayısıyla, temel inşa edilmeden önemli parçalar da inşa edilemez. 
Böyle "
 "bir durumda sahip olduğunuz tek şey toprakta bir delikten ibaret 
olacaktır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "By contrast, an operating system consists of complex components that can be "
@@ -1441,7 +1287,6 @@
 "yörüngede ancak tek bir olmazsa olmaz modül bekleniyorsa, bu tablo 1992 "
 "yılında GNU sisteminin içinde bulunduğu duruma benzetilebilir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
@@ -1450,7 +1295,6 @@
 "Çekirdek sistemin beyni değil midir? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "A computer system is not much like a human body, and no part of it plays a "
@@ -1459,7 +1303,6 @@
 "Bir bilgisayar sistemi tam olarak bir insan bedeni gibi değildir ve hiçbir "
 "parçası insan beyniyle kıyaslanabilecek bir rol oynamaz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
@@ -1470,12 +1313,10 @@
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
 "span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "No, many components take a lot of work."
 msgstr "Hayır, birçok bileşen çok fazla iş gerektirmektedir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "How can GNU be an operating system, if I can't get something called &ldquo;"
@@ -1524,18 +1365,16 @@
 "operating system."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Biz, tüm sisteme, çekirdeğin, yani Linux'un adını veriyoruz. Bir 
işletim "
 "sistemine çekirdeğin adını vermek normal değil midir? <span 
class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other "
@@ -1552,7 +1391,6 @@
 "ayrı bir ismi olmaz. İnsanlar &ldquo;filancanın çekirdeği&rdquo; veya 
&ldquo;"
 "filanca çekirdeği&rdquo; derler."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Because those two constructions are used synonymously, the expression &ldquo;"
@@ -1568,7 +1406,6 @@
 "&ldquo;çekirdek, Linux&rdquo; ya da &ldquo;Linux (çekirdek)&rdquo; 
biçiminde "
 "söyleyip yazabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Can another system have &ldquo;the feel of Linux&rdquo;? <span class="
@@ -1584,7 +1421,6 @@
 "feel&rdquo; comes from them."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
@@ -1595,7 +1431,6 @@
 "bir isim önerseniz nasıl olur? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href="
 "\"#long\">#long</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words "
@@ -1606,7 +1441,6 @@
 "olan &ldquo;LiGNUx&rdquo; adını denedik. Tepkiler çok olumsuzdu. 
Ä°nsanlar, "
 "&ldquo;GNU/Linux&rdquo;u daha çok benimsediler."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we "
@@ -1617,21 +1451,12 @@
 "\"> aşağıda belirttiğimiz nedenlerden</a> ötürü biz onu &ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo; olarak adlandırdık."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU "
-#| "Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash"
-#| "\">#whyslash</a>)</span>"
 msgid ""
 "How about calling the system &ldquo;GliNUx&rdquo; (instead of &ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo;)? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#long1\">#long1</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Neden &ldquo;GNU Linux&rdquo; yerine &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yazıyorsunuz? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
-"span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1647,7 +1472,6 @@
 "&ldquo;GNU/&rdquo; in print so small that most people could not read it."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. Why should "
@@ -1662,7 +1486,6 @@
 "work?"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Unfortunately, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is five syllables. People won't use "
@@ -1677,7 +1500,6 @@
 "reluctance to use that word."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
@@ -1688,7 +1510,6 @@
 "diye adlandırmak gerçeğe aykırı mı olurdu? <span 
class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. "
@@ -1699,7 +1520,6 @@
 "yalnızca &ldquo;GNU&rdquo; demektense &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dememizin "
 "nedenleri şunlardır:"
 
-# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
 "It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). "
@@ -1708,7 +1528,6 @@
 "Sistem tamamen GNU değildir; farklı bir çekirdeği vardır (Linux). 
GNU/Linux "
 "ile GNU'yu birbirinden ayırmak yararlıdır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
 "It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any credit "
@@ -1729,7 +1548,6 @@
 "görüşlerini paylaşmıyoruz, sisteme verdiği emeği inkar etmek yerine, 
bu "
 "düşünce ayrılığını açık ve onurlu bir biçimde ele alıyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
 "Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say "
@@ -1742,7 +1560,6 @@
 "eğer &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dersek, kulaklarına çalınan bilgi ile bunun "
 "arasında bağlantı kurabilirler."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
@@ -1758,7 +1575,6 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
 "\">#trademarkfee</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, "
@@ -1770,7 +1586,6 @@
 "hakkını vermek hoş olacaktır, fakat bu ayrıcalığı verdiğiniz için 
herhangi "
 "bir ödeme yapma zorunluluğunuz yoktur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid "
@@ -1780,14 +1595,13 @@
 "karşılığında bir ücret ödemekten kurtulmak için sistemi sadece 
&ldquo;"
 "GNU&rdquo; olarak adlandırmak isterseniz sizi tenkit etmeyiz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
 "we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
-"</span>"
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "Sistemin bugünkü haline pek çok başka projenin de katkısı bulunmuştur; 
"
 "bunlar arasında TeX, X11, Apache, Perl ve başka pek çok program 
sayılabilir. "
@@ -1795,7 +1609,6 @@
 "bizi anlamsız derecede uzun bir ada götürür.) <span 
class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "What we say is that you ought to give the system's principal developer a "
@@ -1806,7 +1619,6 @@
 "gerektiğidir. Başlıca geliştirici GNU Projesidir ve sistem de temelde "
 "GNU'dur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you "
@@ -1824,7 +1636,6 @@
 "konusunda yakındığını düşünüyorsanız ve canınız GNU/Linux/Perl 
yazmak "
 "istiyorsa, buyrun yazın."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv "
@@ -1839,7 +1650,6 @@
 "çizileceği konusunda belirgin bir tek nokta yoktur, bu yüzden sınırı 
nereden "
 "çizmek isterseniz isteyin, biz buna karşı çıkmayacağız."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Different threshold levels would lead to different choices of name for the "
@@ -1854,7 +1664,6 @@
 "Linux&rdquo;'tur. Başlıca katkıyı (GNU) es geçip, bütün payı ikincil 
katkıya "
 "(Linux) vermek adil olamaz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
@@ -1866,7 +1675,6 @@
 "Neden GNU'ya ayrıcalık tanıyalım? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
"
 "href=\"#others\">#others</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Thousands of projects have developed programs commonly included in today's "
@@ -1879,7 +1687,6 @@
 "etmişlerdir, fakat sistemin başlıca geliştiricileri olmadıkları için 
bizim "
 "bahsettiğimiz şekilde isimlerinin anılmasını talep etmiyorlar."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "GNU is different because it is more than just a contributed program, more "
@@ -1890,7 +1697,6 @@
 "olarak sunulmuş bir programlar bütünü olmaktan da ötedir. GNU, sistemin "
 "üzerine inşa edildiği iskelettir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
@@ -1901,7 +1707,6 @@
 "neden onun adını analım? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
@@ -1914,7 +1719,6 @@
 "oluşturuyordu. Dolayısıyla aynı sav, üstelik daha bariz bir biçimde, 
sistemi "
 "&ldquo;Linux&rdquo; olarak adlandırmak konusunda da geçerlidir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even smaller "
@@ -1926,7 +1730,6 @@
 "özüdür. Sistem bu ikisinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla &ldquo;"
 "GNU/Linux&rdquo; ifadesi hâlâ geçerli görünmektedir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
@@ -1938,7 +1741,6 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#manycompanies"
 "\">#manycompanies</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an "
@@ -1953,7 +1755,6 @@
 "projeye işaret ediyoruz.) GNU/Linux sistemi GNU tabanlıdır, bu da GNU'nun "
 "neden sistemin adında yer alması gerektiğini açıklar."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in the "
@@ -1966,7 +1767,6 @@
 "adını kullandığınızda, bu şirketlerle birlikte, geri kalan bütün GNU 
"
 "geliştiricilerinin de emeğini takdir etmiş olursunuz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
@@ -1977,7 +1777,6 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
 "span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
@@ -1990,7 +1789,6 @@
 "GNU'nun Linux sürümü&rdquo; ya da &ldquo;bir GNU paketi olan Linux&rdquo; "
 "anlamına gelebilir. Bu anlamlardan hiç biri mevcut duruma uygun değildir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU "
@@ -2003,7 +1801,6 @@
 "Torvalds, Linux'u kendine ait bağımsız bir proje olarak yazdı. 
Dolayısıyla "
 "&ldquo;bir GNU paketi olan Linux&rdquo; anlamı doğru değildir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
@@ -2021,7 +1818,6 @@
 "ifadesi doğru olabilirdi, ancak biz bu ifadeyi kullanmak istemezdik, 
çünkü "
 "epey kafa karıştırıcı olurdu."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished by "
@@ -2035,7 +1831,6 @@
 "Çıktı&rdquo; ifadesinde olduğu gibi...). Bu sistem GNU ile Linux'un "
 "birleşimidir. Dolayısıyla adı &ldquo;GNU/Linux&rdquo;'tur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you think "
@@ -2048,7 +1843,6 @@
 "Fransızca'da tire işareti daha açıktır: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;… "
 "Ä°spanyolca'da ise bazen &ldquo;GNU con Linux&rdquo; deriz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
@@ -2057,7 +1851,6 @@
 "Neden &ldquo;Linux/GNU&rdquo; değil de, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span 
class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "It is right and proper to mention the principal contribution first. The GNU "
@@ -2068,7 +1861,6 @@
 "katkısı, Linux'un katkısından sırf daha büyük ve sırf daha önce 
değildir, "
 "aynı zamanda biz tüm faaliyeti başlatan kişileriz de..."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a "
@@ -2080,22 +1872,13 @@
 "etmelerinden ve sanki bütün sistem Linux'muş gibi göstermelerinden çok 
daha "
 "iyidir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
-#| "really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
-#| "\">#distronames</a>)</span>"
 msgid ""
 "My distro's developers call it &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, but that doesn't "
 "say anything about what the system consists of. Why shouldn't they call it "
 "whatever they like? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#distronames0\">#distronames0</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Benim dağıtımımın adı &ldquo;Falanca Linux&rdquo;; Bu onun gerçekten 
Linux "
-"olduğunu göstermez mi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2111,7 +1894,6 @@
 "Well, it's not Linux either."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
@@ -2137,32 +1919,35 @@
 "Bu, &ldquo;Falanca Linux&rdquo; dağıtımını yapan insanların yaygın 
yanlışı "
 "tekrar ettiği anlamına gelir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong "
-#| "to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 msgid ""
 "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
 "call the distro anything but &ldquo;Foobar Linux&rdquo;? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Benim dağıtımımın resmi ismi &ldquo;Falanca Linux&rdquo;. Dağıtımı 
&ldquo;"
-"Linux&rdquo; dışında herhangi bir şey ile isimlendirmek yanlış olmaz 
mı? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"Falanca Linux&rdquo; dışında herhangi bir şey ile isimlendirmek yanlış 
olmaz "
+"mı? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
+#| "Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
+#| "&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
+#| "mistake than it was to make the mistake."
 msgid ""
 "When they spread misinformation by changing &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;"
 "Linux&rdquo;, and call their version of it &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, it's "
 "proper for you to correct the misinformation by calling it &ldquo;Foobar GNU/"
 "Linux&rdquo;."
 msgstr ""
+"Eğer onlara &ldquo;GNU&rdquo;yu &ldquo;Falanca Linux&rdquo;a çevirme izni "
+"verilmişse; size de dağıtımın ismini tekrar değiştirip dağıtımı 
“Falanca GNU/"
+"Linux” olarak isimlendirme izni verilmiştir. Hatayı düzeltmek, hatayı "
+"yapmaktan daha yanlış olamaz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
@@ -2176,7 +1961,6 @@
 "etkili olmaz mıydı? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#companies"
 "\">#companies</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
@@ -2196,7 +1980,6 @@
 "olarak adlandırarak daha fazla para kazanmayı umuyoruz,&rdquo; demişti. "
 "Başka bir deyişle, bu şirket için neyin doğru olduğunun önemi yok."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
@@ -2211,20 +1994,18 @@
 "gidişatı, şirketlerin sistemi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; diye adlandırarak 
daha "
 "fazla kâr edeceği bir noktaya getirebiliriz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
-"</span>"
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ismini, tamamen özgür yazılımlardan oluşan "
 "dağıtımlara saklamak daha iyi olmaz mı? Ne de olsa GNU'nun ideali de 
budur. "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)</"
 "span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux system "
@@ -2249,12 +2030,10 @@
 "özgürlüğü feda ederek de olsa sistemi popüler hale getirmeyi amaç "
 "edinmişlerdir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "The question is how to try to change this."
 msgstr "Mesele, bu durumu nasıl değiştirebiliriz?"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Given that most of the community which uses GNU with Linux already does not "
@@ -2270,7 +2049,6 @@
 "kastedilen mesajı almayacaklardır. Verecekleri cevap, &ldquo;Biz bu "
 "sistemlerin GNU olduğunu hiç bilmiyorduk ki,&rdquo; olacaktır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly the "
@@ -2290,7 +2068,6 @@
 "sürümü&rdquo; olduğunu düşünmek yerine, bunların bozulmuş, 
saflığını "
 "yitirmiş birer GNU sürümü olduğunu kavrayacaklardır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system GNU/"
@@ -2310,7 +2087,6 @@
 "kendi görüşlerini savunmaya hakları vardır, fakat onların sizi de "
 "sürüklemesine izin vermeyin!"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
@@ -2321,7 +2097,6 @@
 "adlandırmıyorsunuz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist"
 "\">#gnudist</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU "
@@ -2336,7 +2111,6 @@
 "&ldquo;GNU/Linux&rdquo; diye adlandırmak, vurgulamak istediğimiz hususu "
 "bulanıklaştırır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this once, "
@@ -2352,7 +2126,6 @@
 "belirgin pratik avantajlar sağlamadığı sürece de hiç bir amaca hizmet "
 "etmeyecektir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, such as "
@@ -2361,7 +2134,6 @@
 "Bunun yerine gNewSense ve Ututo gibi %100 özgür GNU/Linux 
dağıtımlarının "
 "geliştiricilerine yardımcı oluyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
@@ -2372,7 +2144,6 @@
 "sürümlerinden birini &ldquo;GNU&rdquo; adı altında yayınlamıyorsunuz? 
<span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in "
@@ -2383,7 +2154,6 @@
 "GNU Hurd'u çalıştırmayı başarmamızın ne kadar süreceğini o zaman 
kavramış "
 "olsaydık, bunu yapabilirdik. (Ah! İşte öngörüsüzlük dedikleri...)"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as &ldquo;"
@@ -2396,7 +2166,6 @@
 "Linux&rdquo; olarak etiketlemek gibi olurdu bu. Böyle bir şey yapmamız 
doğru "
 "olmazdı ve biz de bu şekilde davranmak istemiyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
@@ -2406,7 +2175,6 @@
 "muydu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</"
 "a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose it. "
@@ -2427,7 +2195,6 @@
 "değişikliklerdi ve taşınabilir özellikte değillerdi; bunların kurulum 
için "
 "temizlenmeleri gerekiyordu."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
@@ -2447,7 +2214,6 @@
 "temelde GNU tabanlı bir sistem geliştiren bu insanlar, bizimle 
çalışmayı "
 "istemeyen ilk (hâlâ da neredeyse tek) grup oldu."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It was this experience that first showed us that people were calling a "
@@ -2462,17 +2228,15 @@
 "bu soruna ve “Linux” şeklindeki yanlış adlandırmadan ötürü oluşan 
başka "
 "sorunlara karşı bizim verdiğimiz yanıttır."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 msgstr ""
 "İnsanlardan GNU/Linux adını kullanmalarını istemekte neden bu kadar "
-"geciktiniz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)"
-"</span>"
+"geciktiniz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</"
+"a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Actually we didn't. We began talking privately with developers and "
@@ -2483,7 +2247,6 @@
 "yılında özel görüşmeler yapmaya başladık ve 1996'da daha halka açık 
bir "
 "kampanya yürüttük. Gerekli olduğu sürece de devam edeceğiz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
@@ -2494,7 +2257,6 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</"
 "span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. "
@@ -2505,7 +2267,6 @@
 "adlandırmayız. Eğer bir program GNU paketi ise onu &ldquo;GNU <i>ad</"
 "i>&rdquo; şeklinde adlandırabiliriz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some of "
@@ -2518,7 +2279,6 @@
 "sisteme katkı olarak sunulmuştur. Bunlar, GNU paketleridir. Biz de "
 "genellikle bunların adında &ldquo;GNU&rdquo; kelimesini kullanırız."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute "
@@ -2534,7 +2294,6 @@
 "address@hidden&gt;</a> adresine yazın. Böylelikle biz de programı "
 "değerlendirip, almak isteyip istemediğimize karar verebiliriz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program that is "
@@ -2555,7 +2314,6 @@
 "düşen de bir şey yoktur. Dolayısıyla da o programın ismine 
&ldquo;GNU&rdquo; "
 "takısı getirmek uygun olmaz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating system "
@@ -2568,7 +2326,6 @@
 "başlanmadan yıllar önce, 1984'ten itibaren gösterdiğimiz azim ve 
kararlılık "
 "sayesinde sistemin kendisi bir sistem olarak var olabilmiştir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The operating system in which Linux became popular was basically the same as "
@@ -2582,7 +2339,6 @@
 "sistemdi. Bu sistem, GNU'nun bir çeşitlemesi idi. Yani adı GNU/Linux "
 "sistemiydi."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in "
@@ -2595,18 +2351,16 @@
 "kazandıran öğeler, bu sistemlerin merkezinde yer alan GNU ve Linux'tur. 
Tek "
 "başına sadece Linux değil."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "GNU, Unix'ten pek çok şey miras aldığına göre, isminde 
&ldquo;Unix&rdquo;i "
 "kullanarak ona bir pay vermesi gerekiyor mu? <span class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software (and "
@@ -2625,7 +2379,6 @@
 "programı, hatta bunların parçalarını dahi kopyalamazdık; her şeyin 
baştan "
 "yazılması gerekiyordu."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
@@ -2642,7 +2395,6 @@
 "hacker&rdquo; geleneği olan, kendini tekrar eden isimler türetme "
 "uygulamasına bağlı kalınmıştır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
@@ -2660,7 +2412,6 @@
 "in anlamı da budur zaten: <a href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.";
 "html\">oyunbaz bir zeka</a>.)"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. It "
@@ -2677,7 +2428,6 @@
 "tekrar eden bir ad verebilirsiniz. Aynı ruhla biz de Unix yerine 
yaptığımız "
 "sistemi &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU Unix Değildir) diye adlandırdık."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give it "
@@ -2696,16 +2446,14 @@
 "kendilerine &ldquo;Unix&rdquo; kelimesini içermeyen farklı isimler "
 "seçmişlerdir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "&ldquo;GNU/BSD&rdquo; de dememiz gerekir mi? <span class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems, "
@@ -2714,7 +2462,6 @@
 "BSD sistemlerini (FreeBSD, vb.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; sistemleri olarak "
 "isimlendirmiyoruz, çünkü bu terim, BSD sistemlerinin tarihiyle uyuşmuyor."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 80s, "
@@ -2727,7 +2474,6 @@
 "özgür bir işletim sistemi çok büyük bir olasılıkla ya GNU sisteminin 
ya da "
 "BSD sisteminin bir çeşitlemesidir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux is. "
@@ -2743,7 +2489,6 @@
 "özgürleştirmeye başlamak için ikna olmalarını sağlamıştır. Fakat 
BSD kodları "
 "GNU'nunkiler ile pek örtüşmez."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its "
@@ -2758,7 +2503,6 @@
 "farklı sistemdirler. BSD geliştiricileri bir çekirdek yazıp GNU sistemine 
"
 "eklemediler, bu yüzden GNU/BSD gibi bir isim duruma uygun değildir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why the "
@@ -2767,7 +2511,6 @@
 "GNU/Linux ve GNU arasındaki bağlantı daha sıkıdır ve bu yüzden 
&ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo; ismi sistemin adı olmaya uygundur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its developers "
@@ -2782,7 +2525,6 @@
 "NetBSDçekirdeği&rdquo; daha doğru olacaktır. Sistemin büyük kısmı 
GNU/Linux "
 "sistemi ile aynı olduğu için, buna bir BSD sistemi denemez."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
@@ -2790,10 +2532,9 @@
 "\">#othersys</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Eğer GNU araçlarını Windows üzerine kurarsam, bu benim bir GNU/Windows "
-"sistemi kullandığım anlamına mı gelir? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
+"sistemi kullandığım anlamına mı gelir? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of "
@@ -2808,7 +2549,6 @@
 "içermeyen bambaşka bir işletim sistemi olacaktır. Neticede bu durum, GNU/"
 "Linux'tan tamamen farklıdır."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 #, fuzzy
 #| msgid "Can't there be Linux systems without GNU?"
@@ -2819,7 +2559,6 @@
 "GNU'suz Linux sistemleri olamaz mı? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -2828,7 +2567,22 @@
 #| "development, that include Linux but not the GNU system. IBM was once "
 #| "rumored to be planning to put Linux as the kernel into AIX; whether or "
 #| "not they actually tried to do this, it is theoretically possible. What "
-#| "conclusions can we draw from this about the naming of various systems?"
+#| "conclusions can we draw from this about the naming of various systems?\n"
+#| "<p>\n"
+#| "People who think of the kernel as more important than all the rest of the "
+#| "system say, &ldquo;They all contain Linux, so let's call them all Linux "
+#| "systems.&rdquo; But any two of these systems are mostly different, and "
+#| "calling them by the same name is misleading. (It leads people to think "
+#| "that the kernel is more important than all the rest of the system, for "
+#| "instance.)</p>\n"
+#| "<p>\n"
+#| "In the small embedded systems, Linux may be most of the system; perhaps "
+#| "&ldquo;Linux systems&rdquo; is the right name for them. They are very "
+#| "different from GNU/Linux systems, which are more GNU than Linux. The "
+#| "hypothetical IBM system would be different from either of those. The "
+#| "right name for it would be AIX/Linux: basically AIX, but with Linux as "
+#| "the kernel. These different names would show users how these systems are "
+#| "different.</p>"
 msgid ""
 "Linux is used by itself, or with small other programs, in some appliances. "
 "These small software systems are a far cry from the GNU/Linux system. Users "
@@ -2843,9 +2597,24 @@
 "planladığı söylentileri çıkmıştı. Bunu gerçekten denediler mi yoksa 
"
 "denemediler mi bir yana, böyle bir şey teorik olarak mümkündür. Peki ama 
"
 "sistemlerin isimlendirilmesine ilişkin olarak bu durumdan ne tür bir sonuç 
"
-"çıkarabiliriz?"
+"çıkarabiliriz?\n"
+"<p>\n"
+"Çekirdeğin sistemin geri kalanından daha önemli olduğunu düşünen 
insanlar "
+"diyorlar ki, &ldquo;Hepsinin içinde Linux var, o halde gelin hepsine birden "
+"Linux sistemleri diyelim.&rdquo; Fakat bu sistemler birbirlerinden büyük "
+"ölçüde farklıdırlar. Bunlara aynı ismi vermek yanıltıcıdır. (Böyle 
bir "
+"yaklaşım, insanların, çekirdeğin sistemin geri kalanından daha önemli "
+"olduğunu zannetmelerine yol açabilir mesela...)</p>\n"
+"<p>\n"
+"Linux, küçük gömülü sistemlerde sistemin büyük bir kısmını 
oluşturuyor "
+"olabilir. Belki de &ldquo;Linux sistemleri&rdquo; ifadesi onlar için "
+"doğrudur. Bunlar, Linux'tan daha çok GNU olan GNU/Linux sistemlerinden çok 
"
+"farklıdırlar. Yukarıda bahsettiğimiz farazi IBM sistemi, bunların 
ikisinden "
+"de farklı olacaktır. O sistem için doğru isim, AIX/Linux olabilir: 
temelde "
+"AIX olan, fakat çekirdek olarak Linux kullanan bir sistem… Bu farklı "
+"isimler, kullanıcılara, bu sistemlerin birbirlerinden ne kadar farklı "
+"olduğunu gösterecektir.</p>"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Are there complete Linux systems [sic] without GNU? <span class=\"anchor-"
@@ -2883,18 +2652,11 @@
 "absence of GNU."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 msgid ""
 "How much of the GNU system is needed for the system to be GNU/Linux? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howmuch\">#howmuch</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux olarak adlandırıyorsunuz? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2919,7 +2681,6 @@
 "justify our request for equal mention."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
@@ -2930,7 +2691,6 @@
 "topluluğumuzdaki medya maymunu imajını güçlendirmiyoruz? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of "
@@ -2949,7 +2709,6 @@
 "philosophy/why-free.html\">işbirliği özgürlüğü</a>nü savunmadı. Bu 
yüzden de "
 "insanlar &ldquo;Linux&rdquo; ismini bu ilkeyle bağdaştırmıyor."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Linus publicly states his disagreement with the free software movement's "
@@ -2971,7 +2730,6 @@
 "aslında toplumun, atom bombasının geliştirilmesinden çıkardığı dersi 
"
 "reddetmek demektir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "There is nothing wrong with writing a free program for the motivations of "
@@ -2991,17 +2749,15 @@
 "vardır. Fakat insanlar, söz konusu işletim sisteminin, Linus'un "
 "görüşlerinden değil, özgürlük ideallerinden doğduğunu bilmelidir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Linus Torvalds'ın çalışmalarını GNU olarak nitelendirmemiz yanlış 
olmaz mı? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)"
-"</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</"
+"a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
@@ -3015,7 +2771,6 @@
 "sistemden söz ederken &ldquo;GNU/Linux&rdquo; adını kullanarak onun 
emeğini "
 "takdir ediyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
@@ -3025,7 +2780,6 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</"
 "a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes said, "
@@ -3035,12 +2789,11 @@
 "me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
 msgstr ""
 "Bunu başlangıçta kabul ediyordu. En eski Linux sürüm notlarında şöyle 
der: "
-"<a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/";
-"RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Linux ile kullanılan araçların büyük bölümü 
GNU "
+"&ldquo;<a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-";
+"versions/RELNOTES-0.01\">Linux ile kullanılan araçların büyük bölümü 
GNU "
 "yazılımı olup bunlar GNU copyleft lisansı altındadır. Bu araçlar 
dağıtımın "
-"içinde yer almaz. Daha fazla bilgi için bana sorun (ya da 
GNU'ya)&rdquo;</a>."
+"içinde yer almaz. Daha fazla bilgi için bana sorun (ya da 
GNU'ya).</a>&rdquo;"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole, and "
@@ -3063,18 +2816,16 @@
 "\"> developing free replacement for the blobs</a>."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Savaş zaten kaybedildi. Toplum kararını verdi. Biz de bunu 
değiştiremeyiz. O "
-"halde neden hâlâ bunu düşünüp duruyoruz? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"halde neden hâlâ bunu düşünüp duruyoruz? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the system "
@@ -3091,7 +2842,6 @@
 "ama sisteme kendiniz &ldquo;GNU/Linux&rdquo; demeye karar verebilirsiniz. "
 "Böyle yaparak da başkalarını eğitmeye yardımcı olmuş olursunuz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
@@ -3102,7 +2852,6 @@
 "Linux&rdquo; dememin ne faydası var? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
"
 "href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures are "
@@ -3124,7 +2873,6 @@
 "insanı, çok az çaba ile, eğitmiş olursunuz. Onlardan bazıları da, bu 
doğruyu "
 "başkalarına yayar."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
@@ -3135,7 +2883,6 @@
 "sistemin gerçek kökenini öğretsek daha iyi olmaz mı? <span 
class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
@@ -3147,7 +2894,6 @@
 "isimlendirmek kadar etkili olmayacak ve zamanınızı verimsiz kullanmanıza 
yol "
 "açacaktır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
@@ -3165,7 +2911,6 @@
 "diyeceklerdir. Özellikle böyle bir niyetleri olmasa da yanlış resmin "
 "yayılmasına yardımcı olacaklardır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing "
@@ -3180,7 +2925,6 @@
 "GNU/Linux'u birbirinden ayırmak GNU Projesi’ne etkili bir biçimde yardım 
"
 "etmenin en kolay yoludur."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
@@ -3191,7 +2935,6 @@
 "ediyorlar. Neden kendinizi bu muameleye maruz bırakıyorsunuz? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken "
@@ -3207,7 +2950,6 @@
 "de emeğimizin takdir edilmesini istediğimizde bize gülüyorlar. Eğer 
doğruyu "
 "bilselerdi, muhtemelen gülmezlerdi."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people to "
@@ -3219,7 +2961,6 @@
 "sonuçları oluyor. Amacımıza ulaşmak için hak etmediğimiz bir muameleye 
maruz "
 "kalma riskini kabulleniyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't sit "
@@ -3231,7 +2972,6 @@
 "gerçek tarihi anlatın. İstediğiniz şeyin dayanağı olduğunu 
gördüklerinde, "
 "birazcık mantık sahibi olanlar gülmeyi keseceklerdir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
@@ -3242,7 +2982,6 @@
 "kendinizden uzaklaştırarak kaybetmiyor musunuz? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Not much. People who don't appreciate our role in developing the system are "
@@ -3260,7 +2999,6 @@
 "başka birilerine atfetme alışkanlığını diğer insanlara da 
aşılayarak, başka "
 "insanlardan yardım alma olanaklarımızı da sekteye uğratıyorlar."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "It makes no sense to worry about alienating people who are already mostly "
@@ -3274,7 +3012,6 @@
 "durmamız kendi kendimizi baltalamamız demek olacaktır. Bu sebeple, 
yanlış "
 "adlandırmayı düzeltme çabalarımızı sürdüreceğiz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
@@ -3284,7 +3021,6 @@
 "meşru mudur? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename"
 "\">#rename</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We are not renaming anything; we have been calling this system &ldquo;"
@@ -3296,7 +3032,6 @@
 "olan, sistemin adını &ldquo;Linux&rdquo; olarak değiştirmeye çalışan "
 "insanların yaptıklarıdır."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
@@ -3306,7 +3041,6 @@
 "yanlış değil mi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force"
 "\">#force</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
@@ -3316,7 +3050,6 @@
 "kalkışmıyoruz. Biz sisteme &ldquo;GNU/Linux&rdquo; diyoruz ve sizden de "
 "böyle demenizi talep ediyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
@@ -3326,7 +3059,6 @@
 "etmiyorsunuz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue"
 "\">#whynotsue</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom of "
@@ -3337,7 +3069,6 @@
 "olarak, böyle bir davranışa girmek istemezdik zaten. Biz insanlardan 
sisteme "
 "&ldquo;GNU/Linux&rdquo; demelerini, doğrusu bu olduğu için istiyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
@@ -3348,7 +3079,6 @@
 "bir ifadeyi GNU GPL’ye yerleştirmeniz gerekmiyor mu? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#require\">#require</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those who "
@@ -3369,7 +3099,6 @@
 "başına, kullanıcıların özgürlüklerini elinden almaz. GPL'nin, 
insanlara "
 "sistem için kullanacakları isim konusunda kısıtlamalar getirmesi uygun 
olmaz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
@@ -3383,7 +3112,6 @@
 "ikiyüzlü bir davranış değil mi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href="
 "\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license requirement, "
@@ -3400,7 +3128,6 @@
 "&ldquo;BSD license&rdquo; without specifying which one."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
@@ -3413,7 +3140,6 @@
 "diye şikayet ediyorsunuz? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "The question presupposes a rather controversial general ethical premise: "
@@ -3426,23 +3152,20 @@
 "onlardan istediğiniz kadar faydalanmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Başka 
bir "
 "deyişle bu önerme, “güçlü olan haklıdır” sözünü savunuyor."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope you disagree with that premise just as we do."
 msgstr "Umarız siz de bizim gibi, bu önermeye karşı çıkıyorsunuzdur."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
-"</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "Birçok insanın inandığı şeyle ters düşmeseniz daha iyi olmaz mıydı? 
<span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)</"
 "span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We don't think we should go along with large numbers of people because they "
@@ -3452,7 +3175,6 @@
 "onlarla beraber yürüyebileceğimizi düşünmüyoruz. Umarız siz de 
hakikatin "
 "önemli olduğuna karar verirsiniz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "We could never have developed a free operating system without first denying "
@@ -3463,7 +3185,6 @@
 "pek çok insan tarafından paylaşılan inancı reddetmeseydik asla özgür 
bir "
 "işletim sistemi geliştiremezdik."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
@@ -3474,14 +3195,12 @@
 "isimlendirmeyi doğru kılmaz mı? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href="
 "\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "We don't think that the popularity of an error makes it the truth."
 msgstr ""
 "Biz bir yanlışın popülerlik derecesinin, onu bir hakikat haline 
getirdiğini "
 "düşünmüyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Isn't it better to call the system by the name most users already know? "
@@ -3497,7 +3216,6 @@
 "once in a while, they will all understand."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
@@ -3510,7 +3228,6 @@
 "yol izleseniz olmaz mıydı? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#winning\">#winning</a>)</span>"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral approach "
@@ -3524,18 +3241,15 @@
 "bu yaklaşıma boyun eğmek, kendi kendimizi baltalamak demek olacaktır. 
Neyin "
 "doğru, neyin yanlış olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter."
 msgstr "Umarız siz, doğru ve yanlışı önemseyenlerdensinizdir."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -3550,7 +3264,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -3578,7 +3291,6 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -3589,21 +3301,15 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -3638,24 +3344,16 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Son Güncelleme:"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
-#~| "Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
-#~| "&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
-#~| "mistake than it was to make the mistake."
 #~ msgid ""
 #~ "If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
-#~ "Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call it &ldquo;"
-#~ "Foobar GNU/Linux&rdquo;. This is what you ought to do, to avoid their "
-#~ "error."
+#~ "Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
+#~ "&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
+#~ "mistake than it was to make the mistake."
 #~ msgstr ""
 #~ "Eğer onlara &ldquo;GNU&rdquo;yu &ldquo;Falanca Linux&rdquo;a çevirme 
izni "
 #~ "verilmişse; size de dağıtımın ismini tekrar değiştirip dağıtımı 
“Falanca "
@@ -3671,7 +3369,6 @@
 #~ "by-nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United "
 #~ "States License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #~ msgid ""
 #~ "It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro "
 #~ "are repeating the common mistake."
@@ -3679,39 +3376,31 @@
 #~ "Bu, &ldquo;Falanca Linux&rdquo; dağıtımını yapan insanların yaygın "
 #~ "yanlışı tekrar ettiği anlamına gelir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #~ msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Neden sistemi Linux olarak değil de GNU/Linux olarak adlandırıyorsunuz?"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #~ msgid "Why is the name important?"
 #~ msgstr "Peki ad neden önemli?"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #~ msgid "Isn't the kernel the brain of the system?"
 #~ msgstr "Çekirdek sistemin beyni değil midir?"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #~ msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?"
 #~ msgstr "&ldquo;GNU/BSD&rdquo; de dememiz gerekir mi?"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #~ msgid "Can't there be Linux systems without GNU?"
 #~ msgstr "GNU'suz Linux sistemleri olamaz mı?"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #~ msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Linus Torvalds'ın çalışmalarını GNU olarak nitelendirmemiz yanlış 
olmaz "
 #~ "mı?"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #~ msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Linus Torvalds Linux'un yalnızca çekirdek olduğu düşüncesine 
katılıyor mu?"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #~ msgid ""
 #~ "It is possible to make a system that uses Linux as the kernel but is not "
 #~ "based on GNU. I'm told there are small systems, used for embedded "
@@ -3729,7 +3418,6 @@
 #~ "Peki ama sistemlerin isimlendirilmesine ilişkin olarak bu durumdan ne 
tür "
 #~ "bir sonuç çıkarabiliriz?"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #~ msgid ""
 #~ "People who think of the kernel as more important than all the rest of the "
 #~ "system say, &ldquo;They all contain Linux, so let's call them all Linux "
@@ -3745,7 +3433,6 @@
 #~ "bir yaklaşım, insanların, çekirdeğin sistemin geri kalanından daha 
önemli "
 #~ "olduğunu zannetmelerine yol açabilir mesela...)"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #~ msgid ""
 #~ "In the small embedded systems, Linux may be most of the system; perhaps "
 #~ "&ldquo;Linux systems&rdquo; is the right name for them. They are very "

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.tr.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.tr.po  10 Mar 2017 13:29:42 -0000   
1.23
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.tr.po  13 May 2017 08:40:29 -0000   
1.24
@@ -7,6 +7,7 @@
 # Anıl Mevlüt Güven <address@hidden>, 2007.
 # Umut Odabaşı <address@hidden>, 2007.
 # May 2014: trivial update (T. Godefroy).
+# May 2017: update license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -22,7 +23,6 @@
 "X-Outdated-Since: 2015-06-02 12:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "GNU Users Who Have Never Heard of GNU - GNU Project - Free Software "
@@ -31,12 +31,10 @@
 "GNU'yu hiç duymamış olan GNU kullanıcıları - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım "
 "Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "GNU Users Who Have Never Heard of GNU"
 msgstr "GNU'yu hiç duymamış olan GNU kullanıcıları"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
@@ -44,7 +42,6 @@
 "<strong>yazan, <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
 "strong>"
 
-# type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid ""
 "To learn more about this issue, you can also read our <a href=\"/gnu/gnu-"
@@ -57,18 +54,12 @@
 "sayfamıza ve ayrıca <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux ve GNU "
 "Projesi</a> sayfamıza göz atabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
 #| "GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and "
-#| "companies who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, "
-#| "the name GNU has certain associations, which people will discover once "
-#| "they hear the name. GNU is associated with the ideals of freedom of the "
-#| "free software movement. That association is no accident; the motive for "
-#| "developing GNU was specifically to make it possible to use a computer and "
-#| "have freedom."
+#| "companies who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
 "GNU system have never heard of GNU, since so many people and companies teach "
@@ -78,39 +69,28 @@
 msgstr ""
 "Çoğu insan, GNU'yu hiç duymamıştır. GNU'yu, &ldquo;Linux&rdquo; diye "
 "tanımlayan insanlar sağ olsunlar. GNU sistemlerini kullanan bir sürü 
insan "
-"bile, GNU'yu hiç duymamıştır. Bununla beraber, GNU'nun, insanlar 
duyduğunda "
-"çağrıştırdığı bazı bağları vardır. GNU, özgür yazılım 
hareketinin özgürlük "
-"kavramı amacıyla bağlantılıdır. Bu bağ, rastlantısal değildir. 
GNU’nun "
-"geliştirilmesini güdüleyen şey, bir bilgisayarın kullanımına olanak 
verme ve "
-"bu işi özgürce yapmanızı sağlamaktır."
+"bile, GNU'yu hiç duymamıştır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
-#| "GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and "
-#| "companies who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, "
-#| "the name GNU has certain associations, which people will discover once "
-#| "they hear the name. GNU is associated with the ideals of freedom of the "
-#| "free software movement. That association is no accident; the motive for "
-#| "developing GNU was specifically to make it possible to use a computer and "
-#| "have freedom."
+#| "Nonetheless, the name GNU has certain associations, which people will "
+#| "discover once they hear the name. GNU is associated with the ideals of "
+#| "freedom of the free software movement. That association is no accident; "
+#| "the motive for developing GNU was specifically to make it possible to use "
+#| "a computer and have freedom."
 msgid ""
 "Nonetheless, those who know about GNU associate it with the ideals of "
 "freedom of the free software movement. That association is no accident; the "
 "motive for developing GNU was specifically to make it possible to use a "
 "computer and have freedom."
 msgstr ""
-"Çoğu insan, GNU'yu hiç duymamıştır. GNU'yu, &ldquo;Linux&rdquo; diye "
-"tanımlayan insanlar sağ olsunlar. GNU sistemlerini kullanan bir sürü 
insan "
-"bile, GNU'yu hiç duymamıştır. Bununla beraber, GNU'nun, insanlar 
duyduğunda "
-"çağrıştırdığı bazı bağları vardır. GNU, özgür yazılım 
hareketinin özgürlük "
-"kavramı amacıyla bağlantılıdır. Bu bağ, rastlantısal değildir. 
GNU’nun "
-"geliştirilmesini güdüleyen şey, bir bilgisayarın kullanımına olanak 
verme ve "
-"bu işi özgürce yapmanızı sağlamaktır."
+"Bununla beraber, GNU'nun, insanlar duyduğunda çağrıştırdığı bazı 
bağları "
+"vardır. GNU, özgür yazılım hareketinin özgürlük kavramı amacıyla "
+"bağlantılıdır. Bu bağ, rastlantısal değildir. GNU’nun 
geliştirilmesini "
+"güdüleyen şey, bir bilgisayarın kullanımına olanak verme ve bu işi 
özgürce "
+"yapmanızı sağlamaktır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -119,7 +99,13 @@
 #| "users that do know about GNU. It exists in Wikipedia. And it exists "
 #| "around the web; if these users search for GNU, they will find <a href="
 #| "\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a>, which talks about free software "
-#| "and freedom."
+#| "and freedom.</p>\n"
+#| "\n"
+#| "<p>A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in 
&ldquo;"
+#| "GNU/Linux&rdquo; won't immediately associate it with anything. However, "
+#| "when people know that the system is basically GNU, that brings them a "
+#| "step closer to learning about our ideals. For instance, they might "
+#| "become curious and look for more information about GNU."
 msgid ""
 "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, but has come one "
@@ -133,9 +119,14 @@
 "nedir bilmeyen yüz binlerce GNU/Linux kullanıcısının aklında 
oluşmaktadır. "
 "Wikipedia'da ve ağın dört bir yanında. Eğer, kullanıcılar, GNU 
hakkında "
 "araştırma yaparsa, özgür yazılım ve özgürlük konularını içeren 
bir <a href="
-"\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a> bulacaklardır."
+"\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a> bulacaklardır.</p>\n"
+"\n"
+"<p>&ldquo;GNU/Linux&rdquo; içindeki &ldquo;GNU&rdquo; adını ilk defa 
gören "
+"birisi, bir şeylerle bağ kuramayacaktır. Ancak, insanlar, sistemin temel "
+"olarak GNU olduğunu öğrendiklerinde, onları, amaçlarımızı öğrenmeye 
bir "
+"adım daha yakınlaşmış görürüz. Örneğin, biraz merakla, GNU 
hakkında daha "
+"fazla veri aramaya başlayabilirler."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -164,7 +155,6 @@
 "GNU sistemi kullandığını biliyorsa, GNU hakkında daha çok bilgiye 
ulaşmak "
 "istiyor-özgürlük ve toplum için, bir kampanyanın işiymiş gibi- 
demektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -194,13 +184,11 @@
 "ama kesinlikle özgür yazılım amaçlarının topluma kazandırılması 
demek "
 "olduğunu söylemek istiyoruz."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -215,7 +203,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -243,7 +230,6 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -254,21 +240,15 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -304,13 +284,11 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Son Güncelleme:"
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;"
 #~ "GNU/Linux&rdquo; won't immediately associate it with anything. However, "

Index: gnu/po/thegnuproject.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/thegnuproject.tr.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- gnu/po/thegnuproject.tr.po 1 Dec 2015 06:30:54 -0000    1.27
+++ gnu/po/thegnuproject.tr.po 13 May 2017 08:40:29 -0000   1.28
@@ -8,6 +8,7 @@
 # Serkan Çapkan, 2009.
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
+# May 2017: update license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -23,22 +24,18 @@
 "Outdated-Since: 2010-06-26 13:32+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "About the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "GNU Projesi Hakkında - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, History"
 msgstr "GNU, GNU Projesi, FSF, Özgür Yazılım, Özgür Yazılım Vakfı, 
Tarihçe"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "The GNU Project"
 msgstr "GNU Projesi"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
@@ -63,12 +60,10 @@
 "even-more-important.html\">to insist that the software we use be free</a>."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The first software-sharing community"
 msgstr "İlk yazılım paylaşma topluluğu"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When I started working at the <acronym title=\"Massachusetts Institute of "
@@ -85,7 +80,6 @@
 "bilgisayar tarihi kadar eskiydi, tariflerin paylaşılmasının aşçılık 
kadar "
 "eski olması gibi. Ancak bunu çok iyi bir şekilde başardık. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The AI Lab used a timesharing operating system called <acronym title="
@@ -103,7 +97,6 @@
 "üyesi, YZ laboratuvar sistem hacker’ı olarak, benim görevim bu sistemi 
daha "
 "da geliştirmekti."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We did not call our software &ldquo;free software&rdquo;, because that term "
@@ -121,7 +114,6 @@
 "kaynak kodunu okur, değiştirir ya da yeni bir program oluşturmak için, "
 "parçalayıp başka şekilde birleştirirsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -143,12 +135,10 @@
 "etmeyiz ve hacker’ın kelime anlamı olarak “Programlamayı ve bu konuda 
akıllı "
 "olmayı seven kimse” tanımını kullanmayı tercih ederiz"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The collapse of the community"
 msgstr "Topluluğun Çöküşü"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The situation changed drastically in the early 1980s when Digital "
@@ -163,7 +153,6 @@
 "genişleyemedi. Bunun anlamı ITS'ye yönelik olarak yazılmış olan bütün 
"
 "programların geçersiz hale gelmesiydi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The AI Lab hacker community had already collapsed, not long before. In "
@@ -182,7 +171,6 @@
 "yeni makine üzerinde ITS yerine özgür olmayan bir zaman paylaşımlı 
sistemi "
 "kullanmaya karar verdi. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The modern computers of the era, such as the VAX or the 68020, had their own "
@@ -194,7 +182,6 @@
 "değildi: çalıştırılabilir bir kopya elde etmek için, bir gizlilik 
anlaşması "
 "imzalamanız gerekliydi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This meant that the first step in using a computer was to promise not to "
@@ -210,7 +197,6 @@
 "Herhangi bir değişiklik isterseniz, bu değişikliğin yapılmasını 
bizden rica "
 "edin.”"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -244,7 +230,6 @@
 "insanları, bu konuya yönelik tek bir bakış açısı olduğuna inandırmak 
için "
 "uzun ve zorlu bir çalışma yürütmüşlerdir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -268,7 +253,6 @@
 "gerçek mesajı, ifade edilmeyen varsayımlardadır; insanların üzerine 
kafa "
 "yormadan bunları kabul etmesi beklenmektedir. Şimdi bunları inceleyelim. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "One assumption is that software companies have an unquestionable natural "
@@ -286,7 +270,6 @@
 "ancak telif hakkı kullanıcıların doğal kopyalama hakkını 
sınırlandıran ve "
 "hükümet tarafından dayatılan yapay bir tekeldir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another unstated assumption is that the only important thing about software "
@@ -297,7 +280,6 @@
 "hangi işleri yapmaya izin verdiğidir, biz bilgisayar kullanıcılarının 
ne tür "
 "topluluklara sahip olmaya izinli olduğumuza aldırmamalıyız."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A third assumption is that we would have no usable software (or would never "
@@ -313,7 +295,6 @@
 "yazılım üretebileceğini göstermesinden önce bu varsayım uygunmuş gibi 
"
 "görünmüş olabilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If we decline to accept these assumptions, and judge these issues based on "
@@ -328,7 +309,6 @@
 "programlarını değiştirme ve yazılımlarını paylaşma konusunda özgür 
olmalıdır "
 "çünkü diğer insanlara yardımcı olmak toplumun temelidir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -347,12 +327,10 @@
 "okuyuculara <a href=\"/philosophy/why-free.html\"> http://www.gnu.org/";
 "philosophy/why-free.html</a> sayfasını öneririm."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "A stark moral choice"
 msgstr "Yalın Ahlaki Seçim"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "With my community gone, to continue as before was impossible. Instead, I "
@@ -361,7 +339,6 @@
 "Topluluğumuzun sona ermesiyle, daha önceki gibi devam etmek mümkün 
değildi. "
 "Bunun yerine, bir yalın ahlaki seçimle karşı karşıya geldim."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The easy choice was to join the proprietary software world, signing "
@@ -376,7 +353,6 @@
 "geliştiriyor olacaktım, böylece diğer insanların da hacker 
arkadaşlarına "
 "ihanet etmesine ilişkin baskıyı arttıracaktım."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I could have made money this way, and perhaps amused myself writing code. "
@@ -389,7 +365,6 @@
 "yılları görecek ve yıllarımı dünyayı daha kötü bir yer haline 
getirmekle "
 "geçirmiş olduğumu fark edecektim. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I had already experienced being on the receiving end of a nondisclosure "
@@ -407,7 +382,6 @@
 "kendime söyleyemem. Yazıcı programı benimle paylaşılmayınca çok 
sinirlendim; "
 "vazgeçip, arkamı dönüp ben de aynı şeyi bir başkasına yapamazdım."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another choice, straightforward but unpleasant, was to leave the computer "
@@ -420,7 +394,6 @@
 "harcanmış olacaktı. Bilgisayar kullanıcılarını bölme ve sınırlama 
konusunda "
 "suçlamayı hak etmeyecektim ama bu, bir şekilde gerçekleşecekti."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "So I looked for a way that a programmer could do something for the good. I "
@@ -431,7 +404,6 @@
 "Kendi kendime, bir topluluğu yeniden mümkün hale getirebilecek bir 
programı "
 "yazabilip yazamayacağımı sordum."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The answer was clear: what was needed first was an operating system. That "
@@ -450,7 +422,6 @@
 "katılmaya davet edebiliriz. Ve herkes, arkadaşlarını mahrum etmeden bir "
 "bilgisayarı kullanabilir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "As an operating system developer, I had the right skills for this job. So "
@@ -465,9 +436,9 @@
 "bu iş için seçilmiş kişi olduğumu düşünüyordum. Sistemi Unix ile 
uyumlu "
 "olacak şekilde seçtim, böylece sistem taşınabilir bir sistem haline 
geldi ve "
 "böylece Unix kullanıcıları kolayca bu sisteme dönebildi. Hacker 
geleneğini "
-"takiben özyineli bir isim olan GNU ismi - GNU's Not Unix - seçilmişti."
+"takiben özyineli bir isim olan GNU ismi - <cite>GNU's Not Unix</cite> - "
+"seçilmişti."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "An operating system does not mean just a kernel, barely enough to run other "
@@ -483,12 +454,10 @@
 "içermekteydi . ITS’te, Multics’te, VMS’te ve Unix’te bunlar vardı. 
GNU "
 "işletim sistemi de bunları içerecekti."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Later I heard these words, attributed to Hillel (1):"
 msgstr "Daha sonra Hillel’e atfedilen (1) şu sözleri duydum:"
 
-# type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "If I am not for myself, who will be for me?"
 msgstr "Ben kendim için değilsem, benim için olacak kimdir?"
@@ -501,12 +470,10 @@
 msgid "If not now, when?"
 msgstr "Şimdi değilse, ne zaman?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "The decision to start the GNU Project was based on a similar spirit."
 msgstr "GNU Projesini başlatma kararı benzer bir ruhu esas almaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "(1) As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I sometimes "
@@ -515,12 +482,10 @@
 "Bir ateist olarak, dini liderleri izlemiyorum ama bazen dini liderlerden "
 "birinin söylediği bir sözü beğendiğimi fark ediyorum."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Free as in freedom"
 msgstr "“Free Software”'deki “Free” Özgürlük Anlamındadır"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The term &ldquo;free software&rdquo; is sometimes misunderstood&mdash;it has "
@@ -532,21 +497,18 @@
 "ifadesinin ücretle bir ilgisi yoktur. Burada “free” ifadesi 
özgürlükle "
 "ilgilidir. Bu nedenle, burada özgür yazılımın tanımı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "A program is free software, for you, a particular user, if:"
 msgstr ""
 "Aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde, sizin gibi belirli bir 
kullanıcı "
 "için, bir program özgür bir yazılımdır:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #| msgid "You have the freedom to run the program, for any purpose."
 msgid "You have the freedom to run the program as you wish, for any purpose."
 msgstr "Herhangi bir amaçla programı çalıştırma özgürlüğüne 
sahipseniz."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "You have the freedom to modify the program to suit your needs. (To make "
@@ -559,7 +521,6 @@
 "koduna erişebilmelisiniz, çünkü kaynak kodu olmaksızın bir programda "
 "değişiklikler yapmak aşırı zordur.) "
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "You have the freedom to redistribute copies, either gratis or for a fee."
@@ -567,7 +528,6 @@
 "Kopyaları ücretsiz olarak ya da belirli bir ücret karşılığında 
yeniden "
 "dağıtma özgürlüğüne sahipseniz."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "You have the freedom to distribute modified versions of the program, so that "
@@ -576,7 +536,6 @@
 "Toplumun gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için, programın 
değiştirilmiş "
 "sürümlerini dağıtma özgürlüğüne sahipseniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since &ldquo;free&rdquo; refers to freedom, not to price, there is no "
@@ -594,7 +553,6 @@
 "nedenle, insanların bu kolleksiyonlara ekleyemediği bir program özgür "
 "yazılım değildir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -623,12 +581,10 @@
 "“zincirsiz” anlamca en yakın gelen sözcüktür. “Özgür 
bırakılmış”, “özgürlük” "
 "ve “açık” yanlış bir anlama ya da başka bazı dezavantajlara 
sahiptir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU software and the GNU system"
 msgstr "GNU Yazılımı ve GNU Sistemi"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Developing a whole system is a very large project. To bring it into reach, "
@@ -643,7 +599,6 @@
 "olarak TeX’i kullanmaya karar verdim, GNU için başka bir pencere sistemi "
 "yazmak yerine X Window Sistemini kullanmaya karar verdim."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -664,12 +619,10 @@
 "insanlar ve projeleri tarafından geliştirilen ancak özgür yazılım 
oldukları "
 "için kullanabildiğimiz programları içerir. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Commencing the project"
 msgstr "Projenin Başlatılması"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In January 1984 I quit my job at MIT and began writing GNU software. "
@@ -689,7 +642,6 @@
 "dönüştürebilirdi. Çalışmaların sonuçsuz kalmasını ve başarısız 
olmasını "
 "istemiyordum, amacım yeni bir yazılım paylaşım topluluğu 
oluşturmaktı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, Professor Winston, then the head of the MIT AI Lab, kindly invited "
@@ -699,12 +651,10 @@
 "Profesör Winston, beni, kibarca laboratuvarın olanaklarını kullanmaya 
devam "
 "etmem yönünde teşvik etti. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The first steps"
 msgstr "İlk Adımlar"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Shortly before beginning the GNU Project, I heard about the Free University "
@@ -720,7 +670,6 @@
 "tasarlanmış bir derleyiciydi. GNU’nun bunu kullanıp kullanamayacağını 
sormak "
 "için yazarına yazdım. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "He responded derisively, stating that the university was free but the "
@@ -731,7 +680,6 @@
 "özgür olmadığını söyledi. Bu nedenle, GNU Projesi için ilk 
programımın çok-"
 "dilli çok platformlu bir derleyici olmasına karar verdim."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Hoping to avoid the need to write the whole compiler myself, I obtained the "
@@ -753,7 +701,6 @@
 "mevcut 68000 Unix sisteminin yalnızca 64k’ya izin verdiğini fark 
ettiğimde "
 "bundan vazgeçtim."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the entire "
@@ -774,12 +721,10 @@
 "olduğum C ön ucunu uyarlamayı ve kullanmayı sağladım. Ancak bunu 
birkaç yıl "
 "sonra gerçekleştirdim; ilk olarak, GNU Emacs üzerinde çalıştım."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU Emacs"
 msgstr "GNU Emacs"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I began work on GNU Emacs in September 1984, and in early 1985 it was "
@@ -793,7 +738,6 @@
 "kullanmayı öğrenme konusunda bir ilgim yoktu, o zamana kadar düzenleme "
 "işlemlerimi diğer makineler üzerinde gerçekleştirmiştim."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "At this point, people began wanting to use GNU Emacs, which raised the "
@@ -815,7 +759,6 @@
 "ftp ile bir kopyasını alamadı. Bu nedenle, şu soru ortaya çıktı: 
onlara ne "
 "diyecektim?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -849,12 +792,10 @@
 "dağıtım işine başladım, böylece, günümüzde Linux-tabanlı GNU 
sistemlerini "
 "dağıtan firmalar için öncü oldum. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Is a program free for every user?"
 msgstr "Bir program her kullanıcı için özgür müdür?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If a program is free software when it leaves the hands of its author, this "
@@ -874,7 +815,6 @@
 "ancak değiştirilmiş özel mülk sürümlere izin veren basit izin 
lisansları "
 "altında dağıtılmıştır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The paradigmatic example of this problem is the X Window System. Developed "
@@ -890,7 +830,6 @@
 "aynı anlaşma ile kapsanmıştır. X’in bu kopyaları, bundan böyle 
Unix’in "
 "olduğundan daha fazla özgür yazılım değildir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The developers of the X Window System did not consider this a problem&mdash;"
@@ -904,7 +843,6 @@
 "tanımlanmaktaydı. Kullanıcıların özgürlüğe sahip olup olmamaları 
umurlarında "
 "değildi, tek istedikleri çok sayıda kullanıcıya sahip olmaktı. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This led to a paradoxical situation where two different ways of counting the "
@@ -924,12 +862,10 @@
 "X kullanıcısı, Unix sistemleriyle birlikte verilen özel mülk sürümleri 
"
 "kullanmaktadır, özgür sürümü kullanmamaktadır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Copyleft and the GNU GPL"
 msgstr "Copyleft ve GNU GPL"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The goal of GNU was to give users freedom, not just to be popular. So we "
@@ -942,7 +878,6 @@
 "önleyen dağıtım terimlerini kullanmamız gereklidir. Kullandığımız 
yöntem "
 "copyleft yöntemidir. (1)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -958,7 +893,6 @@
 "etmesi için tersine çevirir: yazılımı özel hale getirmek yerine, 
yazılımı "
 "özgür tutmanın bir yolu haline gelir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The central idea of copyleft is that we give everyone permission to run the "
@@ -973,7 +907,6 @@
 "özgürlükler, yazılımın kopyasına sahip herkes için mevcuttur; bu, 
geri "
 "alınamaz bir haktır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For an effective copyleft, modified versions must also be free. This "
@@ -990,7 +923,6 @@
 "değişiklikleri paylaşamazsın çünkü programın özel mülk sürümünü 
oluşturmak "
 "için bu değişiklikleri kullanacağım” denmesini önler. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The requirement that changes must be free is essential if we want to ensure "
@@ -1008,7 +940,6 @@
 "Değişikliklerin yapılması kullanıcıların özgürlüklerinin inkâr 
edilmesine "
 "ilişkin bir özürse, herkesin bu bahaneden yararlanması kolaydır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A related issue concerns combining a free program with nonfree code. Such a "
@@ -1028,7 +959,6 @@
 "gibi bir programa eklenmiş herhangi bir şey, birleştirilmiş daha büyük "
 "sürümün de özgür ve copyleft olmasını gerektirecektir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The specific implementation of copyleft that we use for most GNU software is "
@@ -1043,7 +973,6 @@
 "kılavuzu da copyleft edilir ancak çok daha basit bir copyleft tipi "
 "kullanırlar çünkü GNU GPL’nin karmaşıklığı kılavuzlar için 
gerekmez. (2)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "(1) In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me a "
@@ -1058,7 +987,6 @@
 "sözcüğünü o zamanlar geliştirmekte olduğum dağıtım kavramını 
adlandırmak "
 "için kullanmıştım."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "(2) We now use the <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation "
@@ -1067,12 +995,10 @@
 "(2) Şimdi belgeleme için <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Özgür 
Belgeleme "
 "Lisansı</a>nı kullanıyoruz."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Free Software Foundation"
 msgstr "Özgür Yazılım Vakfı"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "As interest in using Emacs was growing, other people became involved in the "
@@ -1093,7 +1019,6 @@
 "yazılımları (hem GNU hem de GNU-olmayan) ekleyerek ve özgür 
kılavuzları "
 "satarak bu işi genişletti."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1120,7 +1045,6 @@
 "Dağıtımlarını (burada sizin seçeceğiniz dağıtım için tüm özgür 
yazılım "
 "koleksiyonu yer alıyor) satmaktadır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Free Software Foundation employees have written and maintained a number of "
@@ -1140,7 +1064,6 @@
 "Bourne Again Shell (1), bu kabuk, FSF çalışanı olan Brian Fox tarafından 
"
 "geliştirilmiştir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We funded development of these programs because the GNU Project was not just "
@@ -1151,7 +1074,6 @@
 "araçlar ya da bir geliştirme ortamı hakkında değildi. Hedefimiz tam bir "
 "işletim sistemiydi ve bu programlar söz konusu hedef için gerekliydi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name &ldquo;Bourne "
@@ -1160,12 +1082,10 @@
 "(1) “Bourne again Shell” “Bourne Shell” adı üzerinde bir şakadır, 
bu, "
 "Unix’teki genel kabuktur."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Free software support"
 msgstr "Özgür Yazılım Desteği"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The free software philosophy rejects a specific widespread business "
@@ -1176,7 +1096,6 @@
 "ticarete karşı değildir. İşyerleri kullanıcıların özgürlüğüne 
saygı "
 "duyduğunda, onlara başarı dileriz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Selling copies of Emacs demonstrates one kind of free software business. "
@@ -1193,7 +1112,6 @@
 "yazılım gelişiminin nasıl uyarlanacağı (çoğunlukla GCC’yi yeni 
platformlara "
 "taşıyan) gibi konular için eğitim vermeyi de içermektedir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Today each of these kinds of free software business is practiced by a number "
@@ -1210,7 +1128,6 @@
 "yazılım ürünlerinin başlatılmasını esas alan özgür yazılım 
firmalarını "
 "görmeye başladık bile."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1241,12 +1158,10 @@
 "Özgürlüğe daha çok değer vererek, bunları “özgürlüğü 
çıkarılmış” ürünler "
 "olarak adlandırmalıyız. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Technical goals"
 msgstr "Teknik hedefler"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The principal goal of GNU is to be free software. Even if GNU had no "
@@ -1258,7 +1173,6 @@
 "olmasına imkân verir ve etik bir avantajı vardır, kullanıcıların 
özgürlüğüne "
 "saygı duyar."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But it was natural to apply the known standards of good practice to the "
@@ -1271,7 +1185,6 @@
 "yapılarının dinamik olarak tahsis edilmesi ve anlamlı olan her yerde 
mümkün "
 "olan tüm 8-bitli kodların kontrol edilmesi gibi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In addition, we rejected the Unix focus on small memory size, by deciding "
@@ -1290,7 +1203,6 @@
 "okumasını, daha sonra içeriğini I/O konusunda tedirginliğe 
kapılmaksızın "
 "taramasını sağladık."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "These decisions enabled many GNU programs to surpass their Unix counterparts "
@@ -1299,12 +1211,10 @@
 "Bu kararlar, birçok GNU programının Unix benzerlerini, güvenilirlik ve 
hız "
 "açısından geçmesini mümkün kılmıştır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Donated computers"
 msgstr "Bağışlanan Bilgisayarlar"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "As the GNU Project's reputation grew, people began offering to donate "
@@ -1320,7 +1230,6 @@
 "değiştirmekti. Ancak bu durum etik bir sorunu ortaya çıkardı: Unix’in 
bir "
 "kopyasına sahip olmamız doğru mudur?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Unix was (and is) proprietary software, and the GNU Project's philosophy "
@@ -1336,7 +1245,6 @@
 "insanların özel mülk paketi kullanmalarını durdurmasına yardımcı olan 
özgür "
 "programı kullanabilmek için özel mülk paketin kullanılması 
mantıklıdır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But, even if this was a justifiable evil, it was still an evil. Today we no "
@@ -1350,12 +1258,10 @@
 "özgür bir işletim sistemiyle değiştiremediysek, bunun yerine makineyi "
 "değiştirirdik."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Task List"
 msgstr "GNU Görev Listesi"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "As the GNU Project proceeded, and increasing numbers of system components "
@@ -1373,7 +1279,6 @@
 "ek olarak, gerçekten tam bir sistemin sahip olmasının gerekli olduğunu "
 "düşündüğümüz diğer yararlı yazılım ve belgeleme projelerini 
listeledik. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1395,7 +1300,6 @@
 "doludur. Dar bir kullanıcı grubundan daha fazlasını gerektiren herhangi 
bir "
 "program, işletim sistemine eklenecek yararlı bir birimdir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Even games are included in the task list&mdash;and have been since the "
@@ -1410,7 +1314,6 @@
 "oyun listesini izlemedik. Bunun yerine, kullanıcıların sevebildiği 
farklı "
 "oyun tipi çeşitlerini listeledik. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "(1) That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long task "
@@ -1419,12 +1322,10 @@
 "shorter list of projects we really want to encourage people to write."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Library GPL"
 msgstr "GNU Kütüphane GPL"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU C library uses a special kind of copyleft called the GNU Library "
@@ -1435,7 +1336,6 @@
 "ve özel mülk yazılımla kütüphane arasında bağlantı kurma iznini 
sağlayan "
 "özel bir copyleft tipini kullanmaktadır. Bu istisnai durumun nedeni nedir?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is not a matter of principle; there is no principle that says proprietary "
@@ -1448,7 +1348,6 @@
 "reddeden bir projeye niye katılalım?) C kütüphanesi ya da herhangi bir "
 "kütüphane için LGPL kullanılması bir strateji hususudur. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The C library does a generic job; every proprietary system or compiler comes "
@@ -1461,7 +1360,6 @@
 "özgür yazılıma açık kılmak özgür yazılıma hiçbir avantaj 
sağlamayacaktır, bu "
 "yalnızca kütüphanemizin kullanımını engelleyecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "One system is an exception to this: on the GNU system (and this includes GNU/"
@@ -1483,7 +1381,6 @@
 "kıracaktır. Bu, GPL Kütüphane kullanımının C kütüphanesi için iyi 
bir "
 "strateji olmasının nedenidir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For other libraries, the strategic decision needs to be considered on a case-"
@@ -1499,7 +1396,6 @@
 "yazılım geliştiricilerine yardımcı olmanın bir yolu olacaktır, bu da 
özel "
 "mülk yazılıma karşı onlara bir avantaj sağlayacaktır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Consider GNU Readline, a library that was developed to provide command-line "
@@ -1516,7 +1412,6 @@
 "azından bir tane yararlı uygulama belirli olarak gerçekleştirilmiştir "
 "böylece Readline kullanılabilir ve bu, toplum için gerçek bir 
kazançtır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Proprietary software developers have the advantages money provides; free "
@@ -1534,7 +1429,6 @@
 "oluşturacak ve daha fazla özgür yazılım geliştirmesi için önemli bir 
avantaj "
 "sağlayacaklar."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1551,12 +1445,10 @@
 "kütüphanelerin onu kullanması gerektiği fikrini vermemek için. <a 
href=\"/"
 "philosophy/why-not-lgpl.html\">Ayrıntılı Bilgi İçin</a>."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Scratching an itch?"
 msgstr "Arzuyu kaşımak?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Eric Raymond says that &ldquo;Every good work of software starts by "
@@ -1571,7 +1463,6 @@
 "sahip olmak için geliştirilmiştir. Bunlar, bir bakış açısından ve bir 
"
 "plandan gelmektedir, bir dürtüden değil. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1593,7 +1484,6 @@
 "programlarım için de aynısı geçerlidir, GNU C derleyicisi, GNU Emacs, 
GDB ve "
 "GNU Make. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Some GNU programs were developed to cope with specific threats to our "
@@ -1617,7 +1507,6 @@
 "Gizlilik Kılavuzunu geliştirmekteyiz çünkü kullanıcılar gizlilik ve 
özgürlük "
 "arasında bir tercih yapmak zorunda kalmamalıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Of course, the people writing these programs became interested in the work, "
@@ -1628,12 +1517,10 @@
 "kendi ihtiyaçları ve çıkarları için, çeşitli insanlar tarafından 
bunlara "
 "birçok özellik eklenmiştir. Ancak programların var olma nedeni bu 
değildir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Unexpected developments"
 msgstr "Beklenmedik gelişmeler"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "At the beginning of the GNU Project, I imagined that we would develop the "
@@ -1643,7 +1530,6 @@
 "daha sonra bir bütün olarak yayınlayabileceğimizi hayal etmiştim. Ancak "
 "durum böyle olmadı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since each component of the GNU system was implemented on a Unix system, "
@@ -1658,7 +1544,6 @@
 "kullanıcılar, bunları, çeşitli uyumsuz Unix sürümlerine ve bazen de 
diğer "
 "sistemlere genişletmeye ve taşımaya başladı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The process made these programs much more powerful, and attracted both funds "
@@ -1675,12 +1560,10 @@
 "çok, bu bileşenlerin devamlılığının sağlanmasına ve mevcut 
bileşenlere yeni "
 "özelliklerin eklenmesine harcandı."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Hurd"
 msgstr "GNU Hurd"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1711,7 +1594,6 @@
 "gibi, Mach’ın özgür yazılım olarak dağıtılmasını beklerken, 
geliştirmenin "
 "başlaması gecikti."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "One reason for choosing this design was to avoid what seemed to be the "
@@ -1731,12 +1613,10 @@
 "sunucuların hatalarının ayıklanmasının çok zor olduğu fark edildi. 
Hurd "
 "çalışmasının gerçekleştirilmesi yıllara yayıldı."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Alix"
 msgstr "Alix"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU kernel was not originally supposed to be called the Hurd. Its "
@@ -1753,7 +1633,6 @@
 "adımın bir çekirdeğe verilmesi lazım” derdi. Hiçbir şey söylemezdim 
ancak "
 "çekirdeğe Alix adını vererek ona sürpriz yapmaya karar verdim."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It did not stay that way. Michael (now Thomas) Bushnell, the main developer "
@@ -1766,7 +1645,6 @@
 "belirli bir kısmının adı olmasına karar verdi, bu kısım sistem 
çağrılarını "
 "alan ve Hurd sunucularına mesaj göndererek kontrol eden kısımdır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Later, Alix and I broke up, and she changed her name; independently, the "
@@ -1778,7 +1656,6 @@
 "doğrudan mesajlar göndermeye başladı ve bu durum Alix bileşeninin 
tasarımdan "
 "çıkarılmasına neden oldu. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1794,7 +1671,6 @@
 "kodunda Alix ismine rastladı ve Alix’e bunu söyledi. Böylece isim 
amacını "
 "gerçekleştirmiş oldu."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Linux and GNU/Linux"
 msgstr "Linux ve GNU/Linux"
@@ -1807,7 +1683,6 @@
 "exist."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1848,12 +1723,10 @@
 "Çekirdek olarak GNU sisteminin Linux’la birleşiminin oluşumunu ifade 
etmek "
 "için bu sistemi GNU/Linux olarak adlandırırız. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Challenges in our future"
 msgstr "Geleceğimizde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We have proved our ability to develop a broad spectrum of free software. "
@@ -1871,17 +1744,14 @@
 "değer vermeleri ve onu kimsenin almasına izin vermemeleri konusunda "
 "kararlılık göstermesini gerektirecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "The following four sections discuss these challenges."
 msgstr "Aşağıdaki dört bölüm bu hususları açıklamaktadır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Secret hardware"
 msgstr "Gizli Donanım"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Hardware manufacturers increasingly tend to keep hardware specifications "
@@ -1895,7 +1765,6 @@
 "Günümüzde bütün özgür sistemlere sahibiz ancak yarının 
bilgisayarlarını "
 "destekleyemezsek, yarın bunlara da sahip olamayacağız. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are two ways to cope with this problem. Programmers can do reverse "
@@ -1909,7 +1778,6 @@
 "desteklenen donanımı seçebilir; sayımız arttıkça, belirtimlerin 
gizliliği "
 "kendi kendine terk edilen bir politika haline gelecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Reverse engineering is a big job; will we have programmers with sufficient "
@@ -1926,7 +1794,6 @@
 "fazladan para harcarsak ya da hatta biraz fazladan zaman harcarsak? Evet, "
 "özgürlüğe sahip olma kararlılığı yaygınsa bu olabilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1943,12 +1810,10 @@
 "href=\"http://www.libreboot.org/\";>LibreBoot</a>; problem LibreBoot'un "
 "destekleyebilmesini sağlamak üzere makine belirtimlerini elde etmektir.)"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Nonfree libraries"
 msgstr "Özgür olmayan Kütüphaneler"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A nonfree library that runs on free operating systems acts as a trap for "
@@ -1967,7 +1832,6 @@
 "kötüsü, özel mülk kütüphaneyi kullanan bir program gözde hale 
gelirse, "
 "şüpheci olmayan diğer programcıları da tuzağa düşürebilir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The first instance of this problem was the Motif toolkit, back in the 80s. "
@@ -1988,7 +1852,6 @@
 "aldı; Hungry Programcıları tarafından geliştirilen LessTif, yalnızca 
1997’de "
 "birçok Motif uygulamasını desteklemek için yeterince güçlü hale geldi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Between 1996 and 1998, another nonfree <acronym title=\"Graphical User "
@@ -2001,7 +1864,6 @@
 "\">GUI</abbr>) araç-kiti kütüphanesi özgür yazılım koleksiyonunda 
(masaüstü "
 "<abbr title=\"K Desktop Environment\">KDE</abbr>) kullanıldı. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Free GNU/Linux systems were unable to use KDE, because we could not use the "
@@ -2020,7 +1882,6 @@
 "destekledi ve milyonlarca yeni “Linux kullanıcısı” bununla ilgili bir "
 "problemin var olduğu fikrine inanmadılar. Bu durum korkutucu 
görünüyordu."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The free software community responded to the problem in two ways: GNOME and "
@@ -2028,7 +1889,6 @@
 msgstr ""
 "Özgür yazılım topluluğu probleme iki şekilde yanıt verdi: GNOME ve 
Harmony."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "GNOME, the GNU Network Object Model Environment, is GNU's desktop project. "
@@ -2046,7 +1906,6 @@
 "vardır, yalnızca C++’ı değil, çeşitli dilleri de destekler. Ancak 
temel "
 "amacı özgürlüktür: özgür olmayan hiçbir yazılıma ihtiyaç duymaz. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Harmony is a compatible replacement library, designed to make it possible to "
@@ -2055,7 +1914,6 @@
 "Harmony, uyumlu bir değiştirme kütüphanesidir, Qt’yi kullanmaksızın 
KDE "
 "yazılımının çalıştırılmasını mümkün kılmak için 
tasarlanmıştır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In November 1998, the developers of Qt announced a change of license which, "
@@ -2071,7 +1929,6 @@
 "kaynaklanmaktadır. (Yeni lisans elverişsiz ve eşitlikten uzaktır, bu "
 "nedenle, Qt’nin kullanımının önlenmesi istenmektedir.)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "[Subsequent note: in September 2000, Qt was rereleased under the GNU GPL, "
@@ -2080,7 +1937,6 @@
 "[not: Eylül 2000'de Qt GNU GPL olarak yayınlanmıştır, bu problem "
 "çözülmüştür.]"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "How will we respond to the next tempting nonfree library? Will the whole "
@@ -2093,12 +1949,10 @@
 "kullanışlılık için özgürlükten vazgeçecek mi ya da büyük bir 
problem mi "
 "ortaya çıkacak? Geleceğimiz felsefemize bağlıdır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Software patents"
 msgstr "Yazılım Patentleri"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -2129,7 +1983,6 @@
 "<abbr title=\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</abbr> sıkıştırma ses programı "
 "üreten özgür bir program dağıtımdan kaldırılmıştı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are ways to cope with patents: we can search for evidence that a "
@@ -2145,7 +1998,6 @@
 "kullanıcıların istediği birtakım özelliklerden mahrum bırakmaya "
 "zorlayabilir. Bu durum meydana geldiğinde ne yapacağız?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those of us who value free software for freedom's sake will stay with free "
@@ -2166,12 +2018,10 @@
 "pratik etkililiği hakkında konuşmak yararlı iken, burada durmamalıyız. "
 "Özgürlük ve ilke hakkında konuşmalıyız."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Free documentation"
 msgstr "Özgür Belgeleme"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The biggest deficiency in our free operating systems is not in the "
@@ -2186,7 +2036,6 @@
 "önemli bir özgür yazılım paketi iyi bir özgür belgeyle birlikte "
 "verilmediğinde, bu büyük bir eksiktir. Günümüzde bu gibi eksiklerimiz 
vardır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. "
@@ -2202,7 +2051,6 @@
 "verilmelidir, bu, çevrim-içi olarak ya da kağıt biçiminde olabilir, 
böylece "
 "kılavuz, programın her kopyasıyla birlikte verilebilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Permission for modification is crucial too. As a general rule, I don't "
@@ -2216,7 +2064,6 @@
 "inanmıyorum. Örneğin, işlemlerimizi ve görüşlerimizi tanımlayan bu 
gibi "
 "makaleleri değiştirmek için izin vermek zorunda olduğumuzu sanmıyorum."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -2245,7 +2092,6 @@
 "olmalarına izin vermeyen ve işi tanımlamayan bir kılavuz 
ihtiyaçlarımızı "
 "karşılamaz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Some kinds of limits on how modifications are done pose no problem. For "
@@ -2272,7 +2118,6 @@
 "kısımların teknik-olmayan başlıkları ele almaları durumunda, 
silinemeyen ya "
 "da değiştirilemeyen kısımlara sahip olma konusunda bir problem yoktur. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, it must be possible to modify all the <em>technical</em> content of "
@@ -2285,7 +2130,6 @@
 "olmalıdır; aksi takdirde, kısıtlamalar topluluğu engellemektedir, 
kılavuz "
 "özgür değildir ve başka bir kılavuza ihtiyaç duyarız."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Will free software developers have the awareness and determination to "
@@ -2296,12 +2140,10 @@
 "bilincine ve kararlılığına sahip olacak mıdır? Yine, geleceğimiz 
felsefeye "
 "bağlıdır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "We must talk about freedom"
 msgstr "Özgürlük Hakkında Konuşmalıyız"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Estimates today are that there are ten million users of GNU/Linux systems "
@@ -2314,7 +2156,6 @@
 "pratik avantajlar sunmuştur ki, kullanıcılar tamamen uygulamaya ilişkin "
 "nedenlerden dolayı özgür yazılımı kullanmaktadır, uygulamaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The good consequences of this are evident: more interest in developing free "
@@ -2327,7 +2168,6 @@
 "özel mülk yazılım ürünleri yerine ticari özgür yazılımın 
geliştirilmesi için "
 "firmaların daha fazla cesaretlendirilmesi için olanak demektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But interest in the software is growing faster than awareness of the "
@@ -2343,7 +2183,6 @@
 "olmak için, topluluğumuza girdiklerinde yeni kullanıcılara bu fikri 
yaymamız "
 "gereklidir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But we are failing to do so: the efforts to attract new users into our "
@@ -2356,12 +2195,10 @@
 "fazlasıyla geride bırakmaktadır. Her ikisini de gerçekleştirmemiz ve iki 
"
 "çabayı da dengede tutmamız gereklidir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Open Source&rdquo;"
 msgstr "&ldquo;Açık Kaynak&rdquo;"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Teaching new users about freedom became more difficult in 1998, when a part "
@@ -2372,7 +2209,6 @@
 "topluluğun bir kısmı “özgür yazılım” terimi yerine “açık 
kaynak yazılımı” "
 "terimini kullanmaya karar verdi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Some who favored this term aimed to avoid the confusion of &ldquo;"
@@ -2393,7 +2229,6 @@
 "yazılımın gerçekleştirilmesi potansiyeline odaklanmaktadır ancak 
özgürlük, "
 "toplum ve ilke fikirlerinden uzak durmaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The &ldquo;Linux&rdquo; magazines are a clear example of this&mdash;they are "
@@ -2406,7 +2241,6 @@
 "çıktığında, bu dergiler programcıları bundan uzak durması konusunda 
uyaracak "
 "mı yoksa onun için reklam mı yayınlayacaklar?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The support of business can contribute to the community in many ways; all "
@@ -2420,7 +2254,6 @@
 "yardımlaşma ve yurttaşların eğitimindeki dengesizlği daha da "
 "kötüleştirecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; describe the same "
@@ -2434,12 +2267,10 @@
 "GNU Projesi, yalnızca teknolojinin değil özgürlüğün de önemli 
olduğunu ifade "
 "etmek için “özgür yazılım” ifadesini kullanmaya devam eder."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Try!"
 msgstr "Deneyin!"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -2464,7 +2295,6 @@
 "denedim çünkü düşmanım ile şehrim arasında hiç kimse yoktu, ben 
vardım. "
 "Şaşırtıcı bir şekilde, bazen başarılı oldum."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Sometimes I failed; some of my cities have fallen. Then I found another "
@@ -2477,7 +2307,6 @@
 "tehditleri aramayı ve kendimi tehditlerle şehrim arasına koymayı 
öğrendim ve "
 "diğer hacker’ların gelip bana katılmaları konusunda çağrı yaptım."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Nowadays, often I'm not the only one. It is a relief and a joy when I see a "
@@ -2494,13 +2323,11 @@
 "veremeyiz. Teslim olmayalım! Özgürlüğümüzü korumak istiyorsak, her 
zaman "
 "hazır olmalıyız."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -2515,7 +2342,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -2553,21 +2379,15 @@
 "Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -2604,7 +2424,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
@@ -2619,7 +2438,6 @@
 #~ "by-nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United "
 #~ "States License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "We call this system version GNU/Linux, to express its composition as a "
 #~ "combination of the GNU system with Linux as the kernel."
@@ -2627,11 +2445,9 @@
 #~ "Çekirdek olarak GNU sisteminin Linux’la birleşiminin oluşumunu ifade "
 #~ "etmek için bu sistemi GNU/Linux olarak adlandırırız. "
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid "originally published in the book &ldquo;Open Sources&rdquo;"
 #~ msgstr "\"Açık Kaynaklar\" kitabında yayınlanmıştır"
 
-# type: Content of: <blockquote><p>
 #~ msgid ""
 #~ "If I am not for myself, who will be for me?<br /> If I am only for "
 #~ "myself, what am I?<br /> If not now, when?"
@@ -2639,7 +2455,6 @@
 #~ "Ben kendim için değilsem, benim için olacak kimdir?<br /> Ben yalnızca 
"
 #~ "kendim içinsem, ben neyim?<br /> Şimdi değilse, ne zaman?"
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "(1) It would have been clearer to write &lsquo;of the &ldquo;"
 #~ "bazaar&rdquo; model&rsquo;, since that was the alternative that was new "

Index: gnu/po/why-gnu-linux.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.tr.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- gnu/po/why-gnu-linux.tr.po 19 Mar 2016 16:00:25 -0000   1.31
+++ gnu/po/why-gnu-linux.tr.po 13 May 2017 08:40:29 -0000   1.32
@@ -6,11 +6,12 @@
 # Hale Acun <address@hidden>, 2007.
 # Fırat Özgül <address@hidden>, 2008
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
+# May 2017: update link & license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-gnu-linux.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-19 15:55+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-11-18 06:57+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-08-31 12:46+0300\n"
 "Last-Translator: Ali Servet Dönmez <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
@@ -21,17 +22,14 @@
 "Outdated-Since: 2011-09-20 12:27-0300\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Why GNU/Linux? - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Neden GNU/Linux? - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "What's in a Name?"
 msgstr "İsim Dediğin Nedir Ki?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
@@ -39,7 +37,6 @@
 "<strong>yazan <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
 "strong>"
 
-# type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -63,7 +60,6 @@
 "a>ve <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU'yu Hiç 
Duymamış "
 "GNU Kullanıcıları</a> başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -98,7 +94,6 @@
 "gnu.html\">GNU/Linux</a> denecek olursa (ayrıntılı olmasa da) doğru bir "
 "fikir verecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -123,7 +118,6 @@
 "güvende değil; bizi GNU’yu geliştirmeye iten sorunlar tamamen ortadan "
 "kalkmadı. Üstelik bunların tekrar ortaya çıkma tehlikesi var."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When I explain why it's appropriate to call the operating system GNU/Linux "
@@ -132,7 +126,6 @@
 "Neden bu işletim sistemine Linux yerine GNU/Linux demenin doğru olduğunu "
 "açıkladığım zaman insanlar bazen şu cevabı veriyor:"
 
-# type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "<em> Granted that the GNU Project deserves credit for this work, is it "
@@ -146,7 +139,6 @@
 "doğru yaptığınız için gurur duymalısınız. Emeğinizin takdir edilip "
 "edilmemesini de dert etmemelisiniz.</em>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This would be wise advice, if only the situation were like that&mdash;if the "
@@ -164,7 +156,6 @@
 "kullanmak, insanların bu idealleri hatırlayıp başkalarını da "
 "bilgilendirmeleri için bir yoldur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -188,17 +179,16 @@
 "Linux ismi, iş dünyası tarafından giderek artan düzeyde 
kullanıldıkça, onu "
 "topluluk ruhuyla bağdaştırmakta daha da büyük sorunlar yaşayacağız."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "A great challenge to the future of free software comes from the tendency "
-#| "of the &ldquo;Linux&rdquo; distribution companies to add non-free "
-#| "software to <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> in the name "
-#| "of convenience and power. All the major commercial distribution "
-#| "developers do this; none produces a distribution that is entirely free. "
-#| "Most of them do not clearly identify the non-free packages in their "
-#| "distributions. Many even develop non-free software and add it to the "
+#| "of the &ldquo;Linux&rdquo; distribution companies to add nonfree software "
+#| "to <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> in the name of "
+#| "convenience and power. All the major commercial distribution developers "
+#| "do this; none produces a distribution that is entirely free. Most of "
+#| "them do not clearly identify the nonfree packages in their "
+#| "distributions. Many even develop nonfree software and add it to the "
 #| "system. Some outrageously advertise &ldquo;Linux&rdquo; systems that are "
 #| "&ldquo;licensed per seat&rdquo;, which give the user as much freedom as "
 #| "Microsoft Windows."
@@ -224,21 +214,7 @@
 "özgürlük vermeyen, &ldquo;kullanıcı başına lisanslanmış&rdquo; 
&ldquo;"
 "Linux&rdquo; sistemlerinin reklamını yapıyor."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;"
-#| "popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above "
-#| "freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired "
-#| "Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;"
-#| "feels that the move toward open source software should be fueled by "
-#| "technical, rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's "
-#| "<acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym> openly urged "
-#| "users to drop the goal of freedom and work instead for the &ldquo;"
-#| "popularity of Linux&rdquo;. <a href=\"http://www.zdnet.com/stallman-love-";
-#| "is-not-free-3002091004/\"> (http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-";
-#| "free-3002091004/) </a>"
 msgid ""
 "People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;"
 "popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above "
@@ -257,12 +233,10 @@
 "editörü) açık kaynaklı yazılımların politik kararlardan değil, 
teknik "
 "kararlardan güç alması gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Ayrıca 
Caldera’nın "
 "<acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym>'su kullanıcıları "
-"açık açık özgürlük gayelerini bir kenara bırakıp &ldquo;Linux'un "
-"popülerliği&rdquo; için çalışmaya teşvik ediyor. <a 
href=\"http://www.zdnet.";
-"com/stallman-love-is-not-free-3002091004/\"> (http://www.zdnet.com/stallman-";
-"love-is-not-free-3002091004/) </a>"
+"açık açık <a 
href=\"http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/";
+"\">özgürlük gayelerini bir kenara bırakıp &ldquo;Linux'un 
popülerliği&rdquo; "
+"için çalışmaya</a> teşvik ediyor."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Adding nonfree software to the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
@@ -282,17 +256,16 @@
 "etmektedir. Eğer arabayı yolda tutmayı beceremiyorsanız, hızlı 
sürmenizin ne "
 "anlamı var?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "When the non-free &ldquo;add-on&rdquo; is a library or programming tool, "
+#| "When the nonfree &ldquo;add-on&rdquo; is a library or programming tool, "
 #| "it can become a trap for free software developers. When they write free "
-#| "software that depends on the non-free package, their software cannot be "
+#| "software that depends on the nonfree package, their software cannot be "
 #| "part of a completely free system. Motif and Qt trapped large amounts of "
 #| "free software in this way in the past, creating problems whose solutions "
 #| "took years. The Motif problem is still not entirely solved, since "
-#| "LessTif needs some polishing (please volunteer!). Sun's non-free Java "
+#| "LessTif needs some polishing (please volunteer!). Sun's nonfree Java "
 #| "implementation is now having a similar effect: the <a href=\"/philosophy/"
 #| "java-trap.html\">Java Trap</a> (Historical note: As of December 2006 Sun "
 #| "is in the middle of <a href=\"http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-";
@@ -321,7 +294,6 @@
 "şirketi, Java platformunu GNU GPL ile yeniden yayınlama çalışmalarının 
tam "
 "ortasında bulunuyor.)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If our community keeps moving in this direction, it could redirect the "
@@ -339,7 +311,6 @@
 "olmaksızın pek kullanışlı olmayacak. Bu gerçekleşirse özgürlük 
çabalarımız "
 "başarısızlığa uğramış demektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If releasing free alternatives were simply a matter of programming, solving "
@@ -363,7 +334,6 @@
 "etmek için <strong>bunları kullanan özgür olmayan yazılımları 
reddetmekten</"
 "strong> başka bir yolumuz kalmayacak."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Meeting these challenges will require many different kinds of effort. But "
@@ -382,7 +352,6 @@
 "özgürlüğü için savaşan, bunu yıllarca sürdürüp yılmayan 
insanların "
 "kararlılığına ihtiyacımız var."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -390,9 +359,9 @@
 #| "the GNU Project. We're the ones who talk about freedom and community as "
 #| "something to stand firm for; the organizations that speak of &ldquo;"
 #| "Linux&rdquo; normally don't say this. The magazines about &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo; are typically full of ads for non-free software; the "
-#| "companies that package &ldquo;Linux&rdquo; add non-free software to the "
-#| "system; other companies &ldquo;support Linux&rdquo; with non-free "
+#| "Linux&rdquo; are typically full of ads for nonfree software; the "
+#| "companies that package &ldquo;Linux&rdquo; add nonfree software to the "
+#| "system; other companies &ldquo;support Linux&rdquo; with nonfree "
 #| "applications; the user groups for &ldquo;Linux&rdquo; typically invite "
 #| "salesman to present those applications. The main place people in our "
 #| "community are likely to come across the idea of freedom and determination "
@@ -422,14 +391,12 @@
 "topluluğumuzdaki insanların, özgürlük ve kararlılık idealleriyle "
 "buluştukları başlıca mekan GNU Projesi'dir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "But when people come across it, will they feel it relates to them?"
 msgstr ""
 "Peki insanlar bu ideallerle buluştuklarında, bu ideallerin kendileriyle "
 "bağlantısını hissedebilecekler mi?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "People who know they are using a system that came out of the GNU Project can "
@@ -450,7 +417,6 @@
 "arasında sadece dolaylı bir ilişki kurabilirler. GNU felsefesiyle karşı "
 "karşıya geldiklerinde de bu felsefeyi gözardı etmeleri muhtemeldir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The GNU Project is idealistic, and anyone encouraging idealism today faces a "
@@ -468,7 +434,6 @@
 "aslında. Bu sistemi seven insanlar bunun bizim idealizmimiz sayesinde "
 "gerçekleştiğini bilirler."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If &ldquo;the job&rdquo; really were done, if there were nothing at stake "
@@ -485,7 +450,6 @@
 "Lütfen işletim sistemini <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> "
 "olarak adlandırarak bize yardımcı olun."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
@@ -496,13 +460,11 @@
 "\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın 
Seçilmiş "
 "Yazıları</cite></a> kitabında yayınlanmıştır."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -517,7 +479,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -551,21 +512,15 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -593,7 +548,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
@@ -608,7 +562,6 @@
 #~ "by-nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United "
 #~ "States License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "P.S. For an explanation of the history of the GNU/Linux system as it "
 #~ "relates to this issue of naming, see <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"

Index: licenses/po/copyleft.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/po/copyleft.tr.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- licenses/po/copyleft.tr.po 5 Apr 2017 12:30:08 -0000    1.6
+++ licenses/po/copyleft.tr.po 13 May 2017 08:40:29 -0000   1.7
@@ -8,6 +8,7 @@
 # Serkan Çapkan, 2009.
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
+# May 2017: update links and license, remove obsolete phrases, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -23,39 +24,35 @@
 "Outdated-Since: 2013-10-06 18:41+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "What is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Copyleft nedir? - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft"
 msgstr "GNU, FSF, Özgür Yazılım Vakfı, Linux, Copyleft"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "What is Copyleft?"
 msgstr "Copyleft Nedir?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Copyleft is a general method for making a program (or other work) free, "
-#| "and requiring all modified and extended versions of the program to be "
-#| "free as well."
+#| "Copyleft is a general method for making a program (or other work) <a href="
+#| "\"/philosophy/free-sw.html\">free</a>, and requiring all modified and "
+#| "extended versions of the program to be free as well."
 msgid ""
 "Copyleft is a general method for making a program (or other work) free (<a "
 "href=\"/philosophy/free-sw.html\">in the sense of freedom, not &ldquo;zero "
 "price&rdquo;</a>), and requiring all modified and extended versions of the "
 "program to be free as well."
 msgstr ""
-"Copyleft, bir programın (veya başka bir çalışmanın) özgür yazılım 
haline "
-"getirilmesi, programın tüm değiştirilmiş ve genişletilmiş 
sürümlerinin de "
-"özgür yazılım haline getirilmesi için genel bir yöntemdir. "
+"Copyleft, bir programın (veya başka bir çalışmanın) <a 
href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">özgür yazılım</a> haline getirilmesi, programın tüm "
+"değiştirilmiş ve genişletilmiş sürümlerinin de özgür yazılım 
haline "
+"getirilmesi için genel bir yöntemdir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The simplest way to make a program free software is to put it in the <a href="
@@ -79,7 +76,6 @@
 "insanlar, özgün yazarın onlara sağladığı özgürlüğe sahip 
olamazlar; aradaki "
 "insanlar bu özgürlüğü yoketmiştir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -111,7 +107,6 @@
 "aktarmaları gerektiğini söyler. Copyleft, her kullanıcının 
özgürlüğe sahip "
 "olmasını garantiler. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Copyleft also provides an <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</"
@@ -122,7 +117,6 @@
 "\"/philosophy/pragmatic.html\">güdü</a> de oluşturur. GNU C++ derleyicisi "
 "gibi önemli özgür programlar yalnızca bu nedenden dolayı varlar."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Copyleft also helps programmers who want to contribute <a href=\"/prep/tasks."
@@ -140,7 +134,6 @@
 "değişikliklerini kamuya aktarmak isteyebilir ancak işvereni, 
değişiklikleri "
 "özel mülk bir yazılım ürününe aktarmak isteyebilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When we explain to the employer that it is illegal to distribute the "
@@ -151,7 +144,6 @@
 "yasadışı olduğunu açıkladığımızda, işveren, genelde bu yazılımı 
çöpe atmak "
 "yerine özgür yazılım olarak dağıtmayı tercih etmektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add "
@@ -167,7 +159,6 @@
 "bir araç olan dağıtım terimlerini ekleriz. Bu nedenle, kod ve 
özgürlükler "
 "yasal olarak ayrılamaz hale gelir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Proprietary software developers use copyright to take away the users' "
@@ -179,12 +170,11 @@
 "garanti etmek için kullanmaktayız. İsmini, “telif hakkı”ndan 
[:copyright] "
 "“copyleft”’e çevirmemizin nedeni budur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Copyleft is a way of using of the copyright on the program. It doesn't "
-#| "mean abandoning the copyright; in fact, doing so would make copyleft "
+#| "Copyleft is a way of using the copyright on the program. It doesn't mean "
+#| "abandoning the copyright; in fact, doing so would make copyleft "
 #| "impossible. The &ldquo;left&rdquo; in &ldquo;copyleft&rdquo; is not a "
 #| "reference to the verb &ldquo;to leave&rdquo;&mdash;only to the direction "
 #| "which is the inverse of &ldquo;right&rdquo;."
@@ -201,21 +191,7 @@
 "İngilizce'deki “to leave” (terketmek, bırakmak) fiiline bir referans "
 "değildir; sadece “right” yönünün tersi yönü temsil etmektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyleft is a general concept, and you can't use a general concept "
-#| "directly; you can only use a specific implementation of the concept. In "
-#| "the GNU Project, the specific distribution terms that we use for most "
-#| "software are contained in the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General "
-#| "Public License (available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/gpl.txt"
-#| "\">text</a>, and <a href=\"/copyleft/gpl.texi\">Texinfo</a> format). The "
-#| "GNU General Public License is often called the GNU GPL for short. There "
-#| "is also a <a href=\"/copyleft/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions</"
-#| "a> page about the GNU GPL. You can also read about <a href=\"/copyleft/"
-#| "why-assign.html\">why the FSF gets copyright assignments from "
-#| "contributors</a>."
 msgid ""
 "Copyleft is a general concept, and you can't use a general concept directly; "
 "you can only use a specific implementation of the concept. In the GNU "
@@ -229,14 +205,12 @@
 msgstr ""
 "Copyleft genel bir kavramdır; ayrıntıları doldurmanın çeşitli yolları 
"
 "vardır. GNU Projesinde, kullandığımız özel dağıtım terimleri, <a 
href=\"/"
-"copyleft/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı'nda (HTML</a> olarak, <a href=\"/"
-"copyleft/gpl.txt\">metin olarak</a>, ve <a href=\"/copyleft/gpl.texi"
-"\">Texinfo</a> biçimlerinde erişebilirsiniz) mevcuttur. GPU Genel Kamu "
-"Lisansı sıklıkla kısaca GNU GPL olarak adlandırılır. Ayrıca 
Ä°nternette GNU "
-"GPL hakkında <a href=\"/copyleft/gpl-faq.html\">Sıklıkla Sorulan Sorular "
-"sayfası</a> var. Ek olarak FSF’nin <a href=\"/copyleft/why-assign.html"
-"\">katılımcılardan gelen telif hakkı görevlerini niçin aldığına</a> 
ilişkin "
-"bilgileri de okuyabilirsiniz."
+"licenses/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı</a>'nda biçimlerinde "
+"erişebilirsiniz) mevcuttur. GNU Genel Kamu Lisansı sıklıkla kısaca GNU 
GPL "
+"olarak adlandırılır. Ayrıca İnternette GNU GPL hakkında <a 
href=\"/licenses/"
+"gpl-faq.html\">Sıklıkla Sorulan Sorular sayfası</a> var. Ek olarak 
FSF’nin "
+"<a href=\"/licenses/why-assign.html\">katılımcılardan gelen telif hakkı "
+"görevlerini niçin aldığına</a> ilişkin bilgileri de okuyabilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -247,17 +221,14 @@
 "the public."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "An alternate form of copyleft, the <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU "
-#| "Lesser General Public License (LGPL) (available in HTML</a>, <a href=\"/"
-#| "copyleft/lesser.txt\">text</a>, and <a href=\"/copyleft/lesser.texi"
-#| "\">Texinfo</a> format), applies to a few (but not all) GNU libraries. To "
-#| "learn more about properly using the LGPL, please read the article <a href="
-#| "\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Why you shouldn't use the Lesser "
-#| "GPL for your next library</cite></a>."
+#| "An alternate form of copyleft, the <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU "
+#| "Lesser General Public License (LGPL)</a> applies to a few (but not all) "
+#| "GNU libraries. To learn more about properly using the LGPL, please read "
+#| "the article <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Why you "
+#| "shouldn't use the Lesser GPL for your next library</cite></a>."
 msgid ""
 "A compromise form of copyleft, the <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU "
 "Lesser General Public License (LGPL)</a> applies to a few (but not all) GNU "
@@ -266,37 +237,25 @@
 "use the Lesser GPL for your next library</cite></a>."
 msgstr ""
 "Alternatif bir copyleft biçimi olan <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU "
-"Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL)(HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.txt"
-"\">metin</a>, ve <a href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a> biçimleri) 
bazı "
-"(ama hepsi değil) GNU kütüphanelerine uygulanmaktadır. LGPL'i uygun "
-"kullanmak için daha fazlasını öğrenmek üzere, lütfen <a 
href=\"/philosophy/"
-"why-not-lgpl.html\"><cite>Neden bir sonraki kütüphaneniz için Lesser GPL "
-"kullanmamalısınız</cite></a> yazısını okuyun."
+"Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL)</a> bazı (ama hepsi değil) GNU "
+"kütüphanelerine uygulanmaktadır. LGPL'i uygun kullanmak için daha 
fazlasını "
+"öğrenmek üzere, lütfen <a 
href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Neden "
+"bir sonraki kütüphaneniz için Lesser GPL kullanmamalısınız</cite></a> "
+"yazısını okuyun."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License (FDL) "
-#| "(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/fdl.txt\">text</a> and <a "
-#| "href=\"/copyleft/fdl.texi\">Texinfo)</a> is a form of copyleft intended "
-#| "for use on a manual, textbook or other document to assure everyone the "
-#| "effective freedom to copy and redistribute it, with or without "
-#| "modifications, either commercially or noncommercially."
 msgid ""
 "The <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License (FDL)</a> "
 "is a form of copyleft intended for use on a manual, textbook or other "
 "document to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute "
 "it, with or without modifications, either commercially or noncommercially."
 msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Özgür Belgeleme Lisansı (FDL) 
(HTML</a>, "
-"<a href=\"/copyleft/fdl.txt\">metin</a> ve <a href=\"/copyleft/fdl.texi"
-"\">Texinfo</a>) değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş ticari olan ya da "
-"olmayan biçimde herkese kopyalama ve yeniden dağıtma etkili 
özgürlüğünü "
-"sağlamak için bir kılavuzda, kitapta ya da başka bir belgede 
kullanılması "
-"hedeflenen bir copyleft biçimidir."
+"<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Özgür Belgeleme Lisansı (FDL)</a> "
+"değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş ticari olan ya da olmayan biçimde "
+"herkese kopyalama ve yeniden dağıtma etkili özgürlüğünü sağlamak 
için bir "
+"kılavuzda, kitapta ya da başka bir belgede kullanılması hedeflenen bir "
+"copyleft biçimidir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The appropriate license is included in many manuals and in each GNU source "
@@ -305,7 +264,6 @@
 "Uygun lisans bir çok rehberde, ve her bir GNU kaynak kodu dağıtımında "
 "içerilmiştir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "All these licenses are designed so that you can easily apply them to your "
@@ -319,7 +277,6 @@
 "lisansın bir kopyasını barındırmanız, ve kaynak kodlarda uygun bir 
şekilde "
 "lisansa yönelik bildirimleri eklemeniz yeterlidir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Using the same distribution terms for many different programs makes it easy "
@@ -339,15 +296,7 @@
 "kopyalayabilirsiniz. Lesser GPL'nin sürüm 3'ü, GPL sürüm 3'e bir istisna 
"
 "olarak eklenmiştir, uyumluluk böylece otomatikleşmiştir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you would like to copyleft your program with the GNU GPL or the GNU "
-#| "LGPL, please see the <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">license "
-#| "instructions page</a> for advice. Please note that you must use the "
-#| "entire text of the license you choose. Each is an integral whole, and "
-#| "partial copies are not permitted."
 msgid ""
 "If you would like to copyleft your program with the GNU GPL or the GNU LGPL, "
 "please see the <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">license instructions "
@@ -356,19 +305,12 @@
 "permitted."
 msgstr ""
 "Eğer programınızı GNU GPL veya GNU LGPL ile copyleft yapmak 
istiyorsanız, "
-"lütfen <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">lisans açıklamaları 
sayfasını </"
+"lütfen <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">lisans açıklamaları 
sayfasını </"
 "a> tavsiyeler için ziyaret edin. Seçtiğiniz lisansın tüm metnini 
kullanmanız "
 "gerektiğini unutmöayın. Her biri bütündür, ve kısmi kopyalara izin "
 "verilmemektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you would like to copyleft your manual with the GNU FDL, please see "
-#| "the instructions at the <a href=\"/copyleft/fdl.html#addendum\">end</a> "
-#| "of the FDL text, and the <a href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL "
-#| "instructions page</a>. Again, partial copies are not permitted."
 msgid ""
 "If you would like to copyleft your manual with the GNU FDL, please see the "
 "instructions at the <a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">end</a> of the "
@@ -376,8 +318,8 @@
 "page</a>. Again, partial copies are not permitted."
 msgstr ""
 "Eğer kılavuzunuzu GNU FDL ile copyleft yapmak isterseniz, lütfen FDL "
-"metninin<a href=\"/copyleft/fdl.html#addendum\">sonundaki</a> yönergeleri, "
-"ve <a href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL açıklamalar sayfasını</a> "
+"metninin<a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">sonundaki</a> yönergeleri, "
+"ve <a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">GFDL açıklamalar sayfasını</a> "
 "inceleyin. Tekrar, kısmi kopyalara izin verilmemektedir."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -396,13 +338,11 @@
 "careful how you represent it in a web page!</a>"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -417,7 +357,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -445,12 +384,11 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc."
@@ -459,21 +397,15 @@
 "2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -510,7 +442,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"

Index: philosophy/po/can-you-trust.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/can-you-trust.tr.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/po/can-you-trust.tr.po  27 Oct 2016 23:58:20 -0000   1.22
+++ philosophy/po/can-you-trust.tr.po  13 May 2017 08:40:29 -0000   1.23
@@ -8,6 +8,7 @@
 # Serkan Çapkan, 2009.
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
 # July 2014: add br to separate list items; trivial update (T. Godefroy).
+# May 2017: update license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -23,23 +24,19 @@
 "X-Outdated-Since: 2015-02-26 15:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Can You Trust Your Computer? - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "Bilgisayarınıza Güvenebilir misiniz? - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Can You Trust Your Computer?"
 msgstr "Bilgisayarınıza Güvenebilir misiniz?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgstr "Yazan: <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Who should your computer take its orders from? Most people think their "
@@ -60,7 +57,6 @@
 "mülk programlar daha önce kötü niyetli özelliklere sahipti ancak bu plan 
onu "
 "evrensel hale getirecektir"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Proprietary software means, fundamentally, that you don't control what it "
@@ -88,7 +84,6 @@
 "genellikle sırdır ama bunları bilseniz, ortadan kaldırmanız zordur 
çünkü "
 "kaynak koduna sahip değilsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the past, these were isolated incidents. &ldquo;Trusted computing&rdquo; "
@@ -105,7 +100,6 @@
 "Gerçekte, bilgisayarınızın genel amaçlı bir bilgisayar olarak 
çalışmasını "
 "durdurmak için tasarlanmıştır. Her işlem, açık izin gerektirebilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The technical idea underlying treacherous computing is that the computer "
@@ -129,7 +123,6 @@
 "İnternetten düzenli olarak almasına izin vermezseniz, bazı özellikler "
 "otomatik olarak görevini yapmayı durduracaktır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Of course, Hollywood and the record companies plan to use treacherous "
@@ -151,7 +144,6 @@
 "bir yol bulmasını bekliyorum, böylece DRM tamamen başarılı 
olmayacaktır "
 "ancak sistem aklanmış değildir)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Making sharing impossible is bad enough, but it gets worse. There are plans "
@@ -164,7 +156,6 @@
 "ilişkin planlar vardır, iki hafta içinde ortadan kaybolan e-postalar ya da 
"
 "bir firmada yalnızca seçilen bilgisayarlarda okunabilen belgeler gibi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Imagine if you get an email from your boss telling you to do something that "
@@ -178,7 +169,6 @@
 "için e-postayı kullanamazsınız. Emir size ortadan uçan mürekkeple "
 "verildiğinde, &ldquo;yazılı olarak emir almak&rdquo; sizi korumaz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Imagine if you get an email from your boss stating a policy that is illegal "
@@ -197,7 +187,6 @@
 "bilgisayarı buna izin vermeyecektir. Güvenilmez işletim, tahrip için bir "
 "cennet haline gelir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Word processors such as Microsoft Word could use treacherous computing when "
@@ -218,7 +207,6 @@
 "geliştirme şansına sahip olmayacaktır ve bunu başarabilsek bile, bu gibi 
"
 "programlar, Dijital Milenyum Telif Hakkı Hareketi tarafından 
yasaklanabilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programs that use treacherous computing will continually download new "
@@ -239,7 +227,6 @@
 "bilgisayar kurallara uyacaktır. Yazılarınız 1984 tarzı, önceki 
olayları "
 "kapsayan silintilere tabi tutulacaktır. Bunu kendiniz okuyamayabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "You might think you can find out what nasty things a treacherous-computing "
@@ -260,7 +247,6 @@
 "farklı bir şeyler yapacak olan yükseltmeleri otomatik olarak indirecektir, 
"
 "ve onlar, size yükseltip yükseltmeme konusunda seçim şansı 
vermeyecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Today you can avoid being restricted by proprietary software by not using "
@@ -282,7 +268,6 @@
 "çalıştırabilirsiniz; bu size tam özgürlüğün verilmesini sağlamaz 
ancak "
 "birçok kullanıcı bunu yapmaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Treacherous computing puts the existence of free operating systems and free "
@@ -304,7 +289,6 @@
 "özgür uygulamaları çalıştıramazsınız. Bunun nasıl olduğunu 
belirler ve "
 "birilerine anlatırsanız, bu bir suç olabilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are proposals already for US laws that would require all computers to "
@@ -334,7 +318,6 @@
 "görürlerse, birçok insan ona dönecektir. Güvenilmez işletime karşı 
koymak "
 "için, iş birliği yapmalı ve duruma toplu bir tercih olarak göğüs 
germeliyiz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For further information about treacherous computing, see <a href=\"http://";
@@ -345,7 +328,6 @@
 "cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html\">http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/";
 "tcpa-faq.html</a> sayfasına bakınız."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To block treacherous computing will require large numbers of citizens to "
@@ -358,12 +340,10 @@
 "DefectiveByDesign.org\">Tasarımda Hatalı</a>yı, FSF'nin Sayısal 
Kısıtlama "
 "Yönetime karşı kampanyasını destekleyin."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Postscripts"
 msgstr "Notlar"
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
 "The computer security field uses the term &ldquo;trusted computing&rdquo; in "
@@ -372,7 +352,6 @@
 "Bilgisayar güvenliği alanında &ldquo;güvenli işletim&rdquo; başka bir "
 "anlamda kullanılmaktadır; lütfen iki anlam arasındaki farka dikkat edin."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
 "The GNU Project distributes the GNU Privacy Guard, a program that implements "
@@ -381,13 +360,12 @@
 "treacherous computing, and see what makes one helpful and the other so "
 "dangerous."
 msgstr ""
-"<br />GNU Projesi, güvenli ve özel e-posta göndermek için 
kullanabileceğiniz "
+"GNU Projesi, güvenli ve özel e-posta göndermek için kullanabileceğiniz "
 "açık anahtar şifreleme ve sayısal imzaları uygulayan bir program olan 
GNU "
 "Gizlilik Koruyucusunu [:GNU Privacy Guard] dağıtmaktadır. GPG’nin 
güvenli "
 "işletimden nasıl farklı olduğunun keşfedilmesi ve birini yardımcı, 
diğerini "
 "tehlikeli yapan şeyin ne olduğunun görülmesi yararlıdır."
 
-# type: Content of: <ol><li><p>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
 "When someone uses GPG to send you an encrypted document, and you use GPG to "
@@ -412,7 +390,6 @@
 "dayatmak için tasarlanmıştır; <em>güvenilmez işletim</em> 
<em>insanları</em> "
 "kullanır."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
 "The supporters of treacherous computing focus their discourse on its <a name="
@@ -423,7 +400,6 @@
 "\"beneficial\">yararlı kullanımlar</a> oluşturur. Söyledikleri genellikle 
"
 "doğrudur, sadece önemsizdir."
 
-# type: Content of: <ol><li><p>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
 "Like most hardware, treacherous-computing hardware can be used for purposes "
@@ -439,7 +415,6 @@
 "karşılaşmalarına neden olur: bilgisayarınız size karşı çalışmak 
üzere "
 "donatılır"
 
-# type: Content of: <ol><li><p>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
 "What they say is true, and what I say is true. Put them together and what "
@@ -451,7 +426,6 @@
 "almak için bir plandır, ne kaybedeceğimizi görmemizi engellemek için 
ufak "
 "yararlar sunmaktadır."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
 "Microsoft presents Palladium as a security measure, and claims that it will "
@@ -468,7 +442,6 @@
 "uygulamaların çalışmaya devam edeceği söylenmiştir; bu nedenle, 
virüsler "
 "bugün yapabildikleri bütün herşeyi yapmaya devam edeceklerdir."
 
-# type: Content of: <ol><li><p>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
 "When Microsoft employees speak of &ldquo;security&rdquo; in connection with "
@@ -491,7 +464,6 @@
 "tırnaklar arasındadır, bu bir şekilde Palladium kapsamında bir 
absürdlüğü "
 "göstermektedir."
 
-# type: Content of: <ol><li><p>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -525,7 +497,6 @@
 "gelmiyor, sizin Palladium'u aldattığınız anlamına geliyor. Örnekler "
 "arttırılabilir."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
 "A previous statement by the Palladium developers stated the basic premise "
@@ -581,7 +552,6 @@
 "must not presume that all future attempts will fail too."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
@@ -592,13 +562,11 @@
 "\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın 
Seçilmiş "
 "Yazıları</cite> kitabında yayınlanmıştır</a>."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -613,7 +581,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -641,7 +608,6 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2002, 2007, 2014 Richard Stallman"
@@ -649,21 +615,15 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2002, 2007, 2014 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -700,7 +660,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"

Index: philosophy/po/categories.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/categories.tr.po,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- philosophy/po/categories.tr.po   8 May 2017 12:29:04 -0000    1.46
+++ philosophy/po/categories.tr.po   13 May 2017 08:40:29 -0000   1.47
@@ -5,6 +5,7 @@
 # Ali Servet Dönmez <address@hidden>, 2008, 2009.
 # Sönmez Kartal <address@hidden>, 2008.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
+# May 2017: update license, add a link, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -20,7 +21,6 @@
 "Outdated-Since: 2010-02-15 03:18+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Categories of Free and Nonfree Software - GNU Project - Free Software "
@@ -29,12 +29,10 @@
 "Özgür ve Özgür-Olmayan Yazılım Kategorileri - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım "
 "Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Categories of free and nonfree software"
 msgstr "Özgür ve Özgür-Olmayan Yazılım Kategorileri"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -47,23 +45,18 @@
 "Ayrıca <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Uzak Durmak "
 "İsteyebileceğiniz Karmaşık Kelimeler</a>'e dikkat edin."
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Attribute 'alt' of: <p><img>
-#, fuzzy
-#| msgid "Categories of free and nonfree software"
 msgid "[Categories of software]"
-msgstr "Özgür ve Özgür-Olmayan Yazılım Kategorileri"
+msgstr "[Yazılım Kategorileri]"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This diagram by Chao-Kuei explains the different categories of software. "
-#| "It's also available as an <a href=\"/philosophy/category.svg\">Scalable "
-#| "Vector Graphic</a> and as an <a href=\"/philosophy/category.fig\">XFig "
-#| "document</a>, under the terms of any of the GNU GPL v2 or later, the GNU "
-#| "FDL v1.2 or later, or the Creative Commons Attribution-Share Alike v2.0 "
-#| "or later."
+#| "It's available as a <a href=\"/philosophy/category.svg\">Scalable Vector "
+#| "Graphic</a> and as an <a href=\"/philosophy/category.fig\">XFig document</"
+#| "a>, under the terms of any of the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 "
+#| "or later, or the Creative Commons Attribution-Share Alike v2.0 or later."
 msgid ""
 "This diagram, originally by Chao-Kuei and updated by several others since, "
 "explains the different categories of software. It's available as a <a href="
@@ -76,20 +69,18 @@
 "veya daha yenisi, GNU FDL v1.2 veya daha yenisi veya Creative Commons "
 "Attribution-Share Alike v2.0 lisanslarının herhangi birinin koşulları "
 "altında <a href=\"/philosophy/category.svg\">Ölçeklenebilir Vektörel 
Grafik "
-"(SVG)</a> ve <a href=\"/philosophy/category.fig\">XFig dosyası</a>olarak da "
+"(SVG)</a> ve <a href=\"/philosophy/category.fig\">XFig dosyası</a>olarak "
 "mevcuttur."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Free software"
 msgstr "Özgür yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Free software is software that comes with permission for anyone to use, "
-#| "copy, and distribute, either verbatim or with modifications, either "
+#| "copy, and/or distribute, either verbatim or with modifications, either "
 #| "gratis or for a fee. In particular, this means that source code must be "
 #| "available. &ldquo;If it's not source, it's not software.&rdquo; This is a "
 #| "simplified definition; see also the <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
@@ -102,14 +93,13 @@
 "simplified description; see also the <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">full definition</a>."
 msgstr ""
-"Özgür yazılım, herkese kullanma, çoğaltma ve dağıtma izinlerini, 
bire-bir "
-"aynısı veya değişiklikler ile, bedava veya bir ücret karşılığında 
gelen "
+"Özgür yazılım, herkese kullanma, çoğaltma ve/veya dağıtma izinlerini, 
bire-"
+"bir aynısı veya değişiklikler ile, bedava veya bir ücret 
karşılığında gelen "
 "yazılımdır. Dikkate değer anlamda, bu kaynak kodun bulunmak zorunda 
olduğu "
 "anlamına gelir. &ldquo;Eğer, kaynak değilse, o yazılım değildir.&rdquo; 
Bu "
 "basitleştirilmiş bir tanımdır; ayrıca <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">tam tanımına</a> bakın."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If a program is free, then it can potentially be included in a free "
@@ -120,7 +110,6 @@
 "\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> sistemlerin özgür sürümlerine "
 "dahil edilebilir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are many different ways to make a program free&mdash;many questions of "
@@ -135,7 +124,6 @@
 "lisansları hakkında bilgi için <a href=\"/licenses/license-list.html"
 "\">lisans listesi</a> sayfasına bakın."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -143,8 +131,8 @@
 #| "companies sometimes use the term &ldquo;free software&rdquo; to refer to "
 #| "price. Sometimes they mean that you can obtain a binary copy at no "
 #| "charge; sometimes they mean that a copy is bundled with a computer that "
-#| "you are buying, and the price includes both. Either way, this has "
-#| "nothing to do with what we mean by free software in the GNU project."
+#| "you are buying, and the price includes both. Either way, it has nothing "
+#| "to do with what we mean by free software in the GNU project."
 msgid ""
 "Free software is a matter of freedom, not price. But proprietary software "
 "companies typically use the term &ldquo;free software&rdquo; to refer to "
@@ -161,7 +149,6 @@
 "olduğu anlamında kullanırlar. Her durumda, GNU projesinde özgür 
yazılımın "
 "bizim bahsettiğimiz anlamıyla hiçbir ilgisi yoktur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Because of this potential confusion, when a software company says its "
@@ -175,7 +162,6 @@
 "olmadıklarını, asıl dağıtım koşullarına bakarak kontrol edin. Bazen, 
"
 "gerçekten özgür yazılımdır; bazen değildir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Many languages have two separate words for &ldquo;free&rdquo; as in freedom "
@@ -198,19 +184,18 @@
 "&ldquo;özgür yazılım&rdquo; tanımının değişik dillere 
çevirileri</a> "
 "listesine bakın."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Free software is often <a href=\"/software/reliability.html\">more reliable</"
 "a> than nonfree software."
-msgstr "Özgür yazılım, çoğunlukla, özgür olmayan yazılımdan daha 
güvenilirdir."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım, çoğunlukla, özgür olmayan yazılımdan <a 
href=\"/software/"
+"reliability.html\">daha güvenilirdir</a>."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Open source software"
 msgstr "Açık kaynak yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The term &ldquo;open source&rdquo; software is used by some people to mean "
@@ -228,13 +213,7 @@
 "küçük: neredeyse, tüm özgür yazılımlar, açık kaynak yazılımdır, 
ve "
 "neredeyse, tüm açık kaynak yazılımlar, özgür yazılımdır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We prefer the term &ldquo;<a href= \"/philosophy/open-source-misses-the-"
-#| "point.html\">free software</a>&rdquo; because it refers to freedom&mdash;"
-#| "something that the term &ldquo;open source&ldquo; does not do."
 msgid ""
 "We prefer the term &ldquo;<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point."
 "html\">free software</a>&rdquo; because it refers to freedom&mdash;something "
@@ -244,12 +223,10 @@
 "yazılım</a>&rdquo; terimini tercih ediyoruz; çünkü, o özgürlüğe 
işaret "
 "eder&mdash;&ldquo;açık kaynak&rdquo; teriminin yapmadığı bir şey."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Public domain software"
 msgstr "Kamuya açık yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Public domain software is software that is not copyrighted. If the source "
@@ -262,7 +239,6 @@
 "olmayabileceği anlamına gelen <a href=\"#Non-CopyleftedFreeSoftware"
 "\">copyleft olmayan özgür yazılım</a> özel halidir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In some cases, an executable program can be in the public domain but the "
@@ -279,7 +255,6 @@
 "kullanma izinlerini, bir özgür yazılım lisansı kullanarak yasal olarak "
 "vermiştir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Sometimes people use the term &ldquo;public domain&rdquo; in a loose fashion "
@@ -297,7 +272,6 @@
 "terimini, başka anlamları ifade etmek için diğer terimleri kullanmanızı 
"
 "öneriyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Under the Berne Convention, which most countries have signed, anything "
@@ -312,12 +286,10 @@
 "hakkını çıkarmak için bazı yasal adımlardan geçmek zorundasınız; 
yoksa, "
 "program telif hakkına sahiptir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Copylefted software"
 msgstr "Copyleft yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Copylefted software is free software whose distribution terms ensure that "
@@ -337,11 +309,10 @@
 "sürümlerini mülk yazılım haline getirmenin bazı bilindik yollarından 
bir "
 "kalkan gibi korur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Some copyleft licenses, such as GPL version 3, block other means of "
+#| "Some copyleft licenses, such as GPL version&nbsp;3, block other means of "
 #| "turning software proprietary."
 msgid ""
 "Some copyleft licenses, such as GPL version&nbsp;3, block other means of "
@@ -351,15 +322,14 @@
 "GPL'in 3. sürümü gibi bazı lisanslar yazılımların mülke 
dönüşmelerini "
 "sağlayan diğer yolları durdurur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In the GNU Project, we copyleft almost all the software we write, because "
 #| "our goal is to give <em>every</em> user the freedoms implied by the term "
-#| "&ldquo;free software.&rdquo; See <a href= \"/copyleft/copyleft.html"
-#| "\">Copylefted</a> for more explanation of how copyleft works and why we "
-#| "use it."
+#| "&ldquo;free software.&rdquo; See the <a href= \"/licenses/copyleft.html"
+#| "\">Copyleft</a> page for more explanation of how copyleft works and why "
+#| "we use it."
 msgid ""
 "In the GNU Project, we copyleft almost all the software we write, because "
 "our goal is to give <em>every</em> user the freedoms implied by the term "
@@ -370,10 +340,9 @@
 "GNU projesinde, yazdığımız her yazılımı copyleft yazılım yaparız, 
çünkü "
 "hedefimiz, <em>her</em> kullanıcıya, &ldquo;özgür yazılım&rdquo; ile 
ifade "
 "edilen koşulları vermektir; Copyleft yazılımın nasıl işlediği ve 
neden onu "
-"kullandığımız hakkında daha çok açıklama için <a 
href=\"/copyleft/copyleft."
-"html\">Copyleft yazılım</a> sayfasına bakın."
+"kullandığımız hakkında daha çok açıklama için <a 
href=\"/licenses/copyleft."
+"html\">Copyleft</a> sayfasına bakın."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -381,7 +350,7 @@
 #| "to use a specific set of distribution terms. There are many possible ways "
 #| "to write copyleft distribution terms, so in principle there can be many "
 #| "copyleft free software licenses. However, in actual practice nearly all "
-#| "copylefted software uses the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General "
+#| "copylefted software uses the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General "
 #| "Public License</a>. Two different copyleft licenses are usually &ldquo;"
 #| "incompatible&rdquo;, which means it is illegal to merge the code using "
 #| "one license with the code using the other license; therefore, it is good "
@@ -401,18 +370,16 @@
 "dağıtım koşulları ayarlamanız gerekir. Copyleft özgür yazılım 
lisansı "
 "yazmanın bir çok olası yolu vardır, yani, aslında bir çok copyleft 
özgür "
 "yazılım lisansları olabilir. Her nasılsa, asıl uygulamada, neredeyse 
bütün "
-"copyleft yazılımlar, <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU Genel Kamu 
Lisansını "
+"copyleft yazılımlar, <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU Genel Kamu 
Lisansını "
 "(GPL)</a>. İki farklı copyleft lisansı, genelde &ldquo;uyumsuzdur&rdquo;, "
 "yani bir lisans ile yazılmış kodu, diğer lisans ile yazılmış olana "
 "birleştirmek yasal değildir; böylece, eğer insanlar tek bir copyleft 
lisans "
 "kullanması toplum için iyidir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Noncopylefted free software"
 msgstr "Copyleft olmayan özgür yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Noncopylefted free software comes from the author with permission to "
@@ -421,7 +388,6 @@
 "Copyleft-olmayan özgür yazılımlar, yazarından yeniden dağıtma ve 
değiştirme "
 "ve ayrıca sonradan kısıtlamalar ekleme izinleri ile gelir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If a program is free but not copylefted, then some copies or modified "
@@ -435,7 +401,6 @@
 "dosyayı, <a href=\"#ProprietarySoftware\">mülk</a> yazılım ürünü 
olarak "
 "dağıtabilir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -472,7 +437,6 @@
 "yaptılar</a>; bunu yapabiliyorlardı, çünkü diğer kişiler aynı 
copyleft "
 "olmayan lisans altında koda katkıda bulundular."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Lax permissive licensed software"
 msgstr ""
@@ -485,40 +449,30 @@
 "changing the source code."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GPL-covered software"
 msgstr "GPL kapsamlı yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL (General Public License)</a> "
-#| "is one specific set of distribution terms for copylefting a program. The "
-#| "GNU Project uses it as the distribution terms for most GNU software."
 msgid ""
 "The <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL (General Public License)</a> is "
 "one specific set of distribution terms for copylefting a program. The GNU "
 "Project uses it as the distribution terms for most GNU software."
 msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL (Genel Kamu Lisansı)</a>, bir "
+"<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL (Genel Kamu Lisansı)</a>, bir "
 "programı copyleft yazılım yapmak için özel bir dağıtım 
koşullarıdır. GNU "
 "projesi, çoğu GNU yazılım için dağıtım koşulu olarak kullanır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To equate free software with GPL-covered software is therefore an error."
 msgstr ""
 "Dolaisiyle özgür yazılımı GPL ile korunan yazılım ile eş saymak bir 
hatadır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU operating system"
 msgstr "GNU İşletim Sistemi"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU operating system</a> is the Unix-"
@@ -529,13 +483,13 @@
 "1984'den beri GNU projesinde geliştirdiğimiz, tamamen özgür yazılım 
işletim "
 "sistemidir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU system "
-#| "includes all the GNU software, as well as many other packages such as the "
-#| "X Window System and TeX which are not GNU software."
+#| "includes all the <a href=\"#GNUsoftware\">GNU software</a>, as well as "
+#| "many other packages such as the X Window System and TeX, which are not "
+#| "GNU software."
 msgid ""
 "A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU system "
 "includes all of the <a href=\"#GNUsoftware\">official GNU packages</a>. It "
@@ -543,10 +497,9 @@
 "which are not GNU software."
 msgstr ""
 "Unix-benzeri bir işletim sistemi bir çok programdan oluşur. GNU sistemi, "
-"bütün GNU yazılımları gibi diğer, X Pencere Sistemi ve TeX gibi bir 
çok GNU "
-"yazılımı olmayan diğer paketleri de içerir."
+"bütün <a href=\"#GNUsoftware\">GNU yazılımları</a> gibi diğer, X 
Pencere "
+"Sistemi ve TeX gibi bir çok GNU yazılımı olmayan diğer paketleri de 
içerir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -554,7 +507,7 @@
 #| "includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU "
 #| "system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the "
 #| "Hurd still lacks some important features, so it is not widely used. "
-#| "Meanwhile, the <a href= \"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>, "
+#| "Meanwhile, the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>, "
 #| "an offshoot of the GNU operating system which uses Linux as the kernel "
 #| "instead of the GNU Hurd, has been a great success since the 90s."
 msgid ""
@@ -577,7 +530,6 @@
 "sistemi</a>, çekirdek olarak GNU Hurd yerine, 90'lardan beri büyük bir "
 "başarı olan Linux çekirdeğini kullanan GNU sistemi doğmuştur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -596,12 +548,10 @@
 "gerekmiyor; eğer teknik bir hedefe ulaşmaya yardımcı oluyor ise her hangi 
"
 "bir çeşit özgür yazılımı yasal olarak dahil etmeye uygundur."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU programs"
 msgstr "GNU Programları"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;GNU programs&rdquo; is equivalent to <a href=\"#GNUsoftware\">GNU "
@@ -612,12 +562,10 @@
 "aynı anlama gelir. Eğer Foo programı bir GNU yazılımı ise, o bir GNU "
 "programıdır. Bazen, onun bir &ldquo;GNU paketi&rdquo; olduğunu da 
söyleriz."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU software"
 msgstr "GNU yazılımı"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/software/software.html\">GNU software</a> is software that is "
@@ -634,23 +582,16 @@
 "öyle olduğunu söylemelidir; ayrıca, <a href=\"/directory\">Özgür 
Yazılım "
 "Rehberi</a> bütün GNU paketlerini tanımlar."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Most GNU software is <a href= \"/copyleft/copyleft.html\">copylefted</a>, "
-#| "but not all; however, all GNU software must be <a href=\"/philosophy/free-"
-#| "sw.html\">free software</a>."
 msgid ""
 "Most GNU software is <a href= \"/licenses/copyleft.html\">copylefted</a>, "
 "but not all; however, all GNU software must be <a href=\"/philosophy/free-sw."
 "html\">free software</a>."
 msgstr ""
-"Çoğu, ama hepsi değil, GNU yazılımı, <a href=\"/copyleft/copyleft.html"
+"Çoğu, ama hepsi değil, GNU yazılımı, <a href=\"/licenses/copyleft.html"
 "\">copyleft</a> yazılımdır; ancak, bütün <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">GNU yazılımları</a> özgür yazılım olmak zorundadır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -676,19 +617,16 @@
 "yazılımlar Özgür Yazılım Vakfı tarafından telif hakkı ile korunur; 
bazıları "
 "da ona katkıda bulunan yazarlar tarafından telif hakkı ile korunmuştur."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "FSF-copyrighted GNU software"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The developers of GNU packages can transfer the copyright to the FSF, or "
 "they can keep it. The choice is theirs."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If they have transfered the copyright to the FSF, the program is FSF-"
@@ -702,30 +640,21 @@
 "official GNU package, as a rule."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Nonfree software"
 msgstr "Özgür olmayan yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Proprietary software is software that is not free. Its use, "
-#| "redistribution or modification is prohibited, or requires you to ask for "
-#| "permission, or is restricted so much that you effectively can't do it "
-#| "freely."
 msgid ""
 "Nonfree software is any software that is not free. Its use, redistribution "
 "or modification is prohibited, or requires you to ask for permission, or is "
 "restricted so much that you effectively can't do it freely."
 msgstr ""
-"Mülk yazılım, özgür olmayan yazılımdır. Kullanımı, yeniden 
dağıtımı ve "
-"değişiklik yapmak yasaklanmıştır veya izin almanız için sormanızı 
gerektirir "
-"veya o kadar kısıtlandırılmıştır ki özgür bir şekilde etkin olarak "
-"değişiklik yapamazsınız."
+"Özgür-olmayan yazılım, özgür olmayan yazılımdır. Kullanımı, 
yeniden dağıtımı "
+"ve değişiklik yapmak yasaklanmıştır veya izin almanız için sormanızı 
"
+"gerektirir veya o kadar kısıtlandırılmıştır ki özgür bir şekilde 
etkin "
+"olarak değişiklik yapamazsınız."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Proprietary software"
 msgstr "Mülk yazılım"
@@ -740,7 +669,6 @@
 "software."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Free Software Foundation follows the rule that we cannot install any "
@@ -754,14 +682,13 @@
 "Bundan bir yana, bir mülk program yüklemenin olası bir özürü 
olmadığını "
 "hissediyoruz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For example, we felt justified in installing Unix on our computer in the "
 #| "1980s, because we were using it to write a free replacement for Unix. "
 #| "Nowadays, since free operating systems are available, the excuse is no "
-#| "longer applicable; we have eliminated all our non-free operating systems, "
+#| "longer applicable; we have eliminated all our nonfree operating systems, "
 #| "and any new computer we install must run a completely free operating "
 #| "system."
 msgid ""
@@ -775,7 +702,6 @@
 "hissettik, çünkü onu, Unix işletim sisteminin özgür bir değişiğini 
yazmak "
 "için kullanıyorduk."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -791,12 +717,10 @@
 "ısrar etmiyoruz. Bu kendimiz için yaptığımız bir kuraldır. Ama, sizin 
de "
 "uymaya karar vereceğinizi umut ediyoruz."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Freeware"
 msgstr "Freeware"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The term &ldquo;freeware&rdquo; has no clear accepted definition, but it is "
@@ -811,12 +735,10 @@
 "özgür yazılım <em>değildirler</em>, yani, lütfen özgür yazılımı 
ifade etmek "
 "için &ldquo;ücretsiz yazılım&rdquo; terimini kullanmayın."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Shareware"
 msgstr "Shareware"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Shareware is software which comes with permission for people to redistribute "
@@ -827,7 +749,6 @@
 "fakat kullanmaya devam eden kişilerin lisans ücreti ödemesi 
<em>gerektiğini</"
 "em> söyler."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Shareware is not free software, or even semifree. There are two reasons it "
@@ -836,7 +757,6 @@
 "Paylaşılan yazılım, özgür yazılım, hatta yarı-özgür yazılım bile 
değildir. "
 "Olmamasının iki sebebi vardır:"
 
-# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "For most shareware, source code is not available; thus, you cannot modify "
@@ -845,7 +765,6 @@
 "Çoğu paylaşılan yazılımın kaynak kodu mevcut değildir; yani, 
programı "
 "tamamen değiştiremezsiniz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "Shareware does not come with permission to make a copy and install it "
@@ -859,12 +778,10 @@
 "bir şekilde, bir kopyasını yaparlar ve yüklerler, ama dağıtım 
koşulları "
 "bunlara izin vermez.)"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Private software"
 msgstr "Özel yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Private or custom software is software developed for one user (typically an "
@@ -890,7 +807,6 @@
 "Basit bir anlamda kişiye özel bir program eğer tek kullanıcısı bütün "
 "haklarına sahipse özgür yazılımdır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -918,7 +834,6 @@
 "değildir. Yani, özgür yazılım hareketinin ilkeleri ile özel yazılım "
 "geliştirmek arasında bir uyuşmazlık yoktur."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Nearly all employment for programmers is in development of custom software; "
@@ -929,12 +844,10 @@
 "çoğu programlama işleri, özgür yazılım hareketi ile uyumlu bir 
şekilde "
 "yapılabilinir veya yapılabilinirdi."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Commercial software"
 msgstr "Ticari yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -942,8 +855,7 @@
 #| "thing! Commercial software is software being developed by a business "
 #| "which aims to make money from the use of the software. Most commercial "
 #| "software is <a href=\"#ProprietarySoftware\">proprietary</a>, but there "
-#| "is commercial free software, and there is non-commercial non-free "
-#| "software."
+#| "is commercial free software, and there is noncommercial nonfree software."
 msgid ""
 "&ldquo;Commercial&rdquo; and &ldquo;proprietary&rdquo; are not the same! "
 "Commercial software is software developed by a business as part of its "
@@ -957,7 +869,6 @@
 "\"#ProprietarySoftware\">mülktür</a>, ama ticari özgür yazılımlar da 
vardır, "
 "ve ticari olmayan ve özgür olmayan yazılım da vardır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For example, GNU Ada is developed by a company. It is always distributed "
@@ -975,7 +886,6 @@
 "Pazarlamacı, &ldquo;GNU Ada <em>ticari</em> bir derleyicidir ile yanıtlar; "
 "özgür yazılım olduğu için ticaridir.&rdquo;"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -994,7 +904,6 @@
 "detaydır. Ancak, GNU Ada derleyicisinin sonraki gelişimi, ticari 
olmasının "
 "kesinlikle yararlı olduğu sonucunu verir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Please help spread the awareness that free commercial software is possible. "
@@ -1005,7 +914,6 @@
 "yaygınlaştırılmasına yardımcı olun. Bunu, aslında &ldquo;mülk&rdquo; 
demek "
 "istediğinizde &ldquo;ticari&rdquo; demeyerek yapabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -1021,7 +929,6 @@
 "\n"
 "</ol>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -1036,7 +943,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -1064,7 +970,6 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1078,21 +983,15 @@
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -1114,7 +1013,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
@@ -1129,7 +1027,6 @@
 #~ "by-nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United "
 #~ "States License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #~ msgid ""
 #~ "A private program is free software in a trivial sense if its unique user "
 #~ "has full rights to it."
@@ -1137,7 +1034,6 @@
 #~ "Basit bir anlamda kişiye özel bir program eğer tek kullanıcısı 
bütün "
 #~ "haklarına sahipse özgür yazılımdır."
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #~ msgid ""
 #~ "Non-free software is any software that is not free. This includes <a href="
 #~ "\"#semi-freeSoftware\">semi-free software</a> and <a href="
@@ -1147,11 +1043,9 @@
 #~ "freeSoftware\">yarı-özgür yazılım</a> ve <a 
href=\"#ProprietarySoftware"
 #~ "\">mülk yazılım</a> kategorilerini içerir."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #~ msgid "Semi-free software"
 #~ msgstr "Yarı-özgür yazılım"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
 #~ msgid ""
 #~ "Semi-free software is software that is not free, but comes with "
 #~ "permission for individuals to use, copy, distribute, and modify "
@@ -1163,7 +1057,6 @@
 #~ "(değiştirilmiş sürümlerin dağıtımı da dahil olarak) izinleri ile 
gelir. "
 #~ "PGP, yarı-özgür yazılıma bir örnektir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #~ msgid ""
 #~ "Semi-free software is much better ethically than <a href= "
 #~ "\"#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>, but it still poses "
@@ -1173,7 +1066,6 @@
 #~ "yazılım</a> kategorisinden daha iyidir, ama yine de problemler ortaya "
 #~ "çıkarır, ve özgür bir işletim sisteminde kullanamayız."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #~ msgid ""
 #~ "The restrictions of copyleft are designed to protect the essential "
 #~ "freedoms for all users. For us, the only justification for any "
@@ -1186,7 +1078,6 @@
 #~ "kullanımındaki anlam ifade eden her hangi bir kısıtlandırmadaki tek 
haklı "
 #~ "neden, diğer kişilerin başka kısıtlandırmalar eklemesini 
önlemektir."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #~ msgid ""
 #~ "It is impossible to include semi-free software in a free operating "
 #~ "system. This is because the distribution terms for the operating system "
@@ -1201,7 +1092,6 @@
 #~ "yarı-özgür program eklemek, onu <em>tamamen</em> yarı özgür yapar. "
 #~ "Olmasını istemediğimiz iki neden var:"
 
-# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "We believe that free software should be for everyone&mdash;including "
 #~ "businesses, not just schools and hobbyists. We want to invite business to "
@@ -1213,7 +1103,6 @@
 #~ "işlerle ilgili olanları bütün GNU sistemini kullanmaya davet etmek "
 #~ "istiyoruz ve bu yüzden içine yarı-özgür yazılım dahil etmemeliyiz."
 
-# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "Commercial distribution of free operating systems, including the <a href="
 #~ "\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>, is very important, and "
@@ -1227,7 +1116,6 @@
 #~ "tane yarı-özgür programı sisteme dahil etmek, ticari CD-ROM 
dağıtımını "
 #~ "engellerdi."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #~ msgid ""
 #~ "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> itself "
 #~ "is non-commercial, and therefore we would be legally permitted to use a "
@@ -1240,7 +1128,6 @@
 #~ "kullanabilme iznimiz vardır. Ama biz bunu yapmayız, çünkü bu, GNU 
içine "
 #~ "dahil edebileceğimiz bir programı alma çabalarımızın altını kazar."
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
 #~ msgid ""
 #~ "If there is a job that needs doing with software, then until we have a "
 #~ "free program to do the job, the GNU system has a gap. We have to tell "

Index: philosophy/po/free-doc.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/free-doc.tr.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/po/free-doc.tr.po    15 Sep 2016 12:00:33 -0000   1.17
+++ philosophy/po/free-doc.tr.po    13 May 2017 08:40:29 -0000   1.18
@@ -9,6 +9,7 @@
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
 # August 2016: update a link.
+# May 2017: update license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -24,7 +25,6 @@
 "Outdated-Since: 2010-06-26 21:20+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -34,7 +34,6 @@
 "Foundation"
 msgstr "Özgür Yazılım ve Özgür Kılavuzlar - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 #, fuzzy
 #| msgid "Free Software and Free Manuals"
@@ -47,12 +46,10 @@
 "about the dangers of eBooks</a>."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/copyleft/fdl.html\">The GNU Free Documentation License</a>"
 msgstr "<a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Özgür Belgeleme Lisansı</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The biggest deficiency in free operating systems is not in the "
@@ -69,7 +66,6 @@
 "özgür yazılım paketi iyi bir özgür belgeyle birlikte verilmediğinde, 
bu "
 "büyük bir eksikliktir. Günümüzde bu gibi eksikliklerimiz vardır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Once upon a time, many years ago, I thought I would learn Perl. I got a "
@@ -83,7 +79,6 @@
 "anlatımlı kılavuzların olduğunu ancak bunların ücretsiz olmadığını 
"
 "öğrenmiştim."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Why was this? The authors of the good manuals had written them for O'Reilly "
@@ -96,7 +91,6 @@
 "yasaktı, kaynak dosyalarına ulaşılamamaktaydı, özgür yazılım 
topluluğundan "
 "hariç tutulmaktaydılar."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "That wasn't the first time this sort of thing has happened, and (to our "
@@ -117,7 +111,6 @@
 "kullanamayacağız şekilde bir yayıncı ile anlaşıp bir sözleşme 
imzaladığını "
 "söyledi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Given that writing good English is a rare skill among programmers, we can "
@@ -126,7 +119,6 @@
 "Programcıların iyi İngilizce yazamadıklarını göz önünde 
bulundurursak, "
 "kılavuzların bu şekilde işlevsizleştiğini de görürüz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. "
@@ -148,7 +140,6 @@
 "kılavuzları kopyalama ve değiştirme izniyle birlikte gelir; Perl 
kılavuzları "
 "için durum farklıdır. Bu kısıtlamalar problemlerdir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The criterion for a free manual is pretty much the same as for free "
@@ -164,7 +155,6 @@
 "bu çevrim-içi ya da kağıt biçiminde olabilir. Değiştirmeye ilişkin 
izin de "
 "can alıcıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "As a general rule, I don't believe that it is essential for people to have "
@@ -180,7 +170,6 @@
 "yazıların değiştirilmesine sizin ve benim izin vermek zorunda olduğumuzu 
"
 "düşünmüyorum."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial for "
@@ -201,7 +190,6 @@
 "veya programı değiştirdiklerinde sıfırdan yeni bir kılavuz 
yazmalarını "
 "gerektiren bir kılavuz, topluluğumuzun ihtiyaçlarını karşılamaz. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "While a blanket prohibition on modification is unacceptable, some kinds of "
@@ -221,7 +209,6 @@
 "olmayan başlıkları ele aldığı sürece) sahip olmakta da bir problem 
yoktur. "
 "(Bazı GNU kılavuzlarında bu vardır.)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "These kinds of restrictions are not a problem because, as a practical "
@@ -234,7 +221,6 @@
 "alıkoymaz. Başka bir deyişle, özgür yazılım topluluğunun kılavuzun 
tam "
 "kullanımını sağlamasını engellemezler. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, it must be possible to modify all the <em>technical</em> content of "
@@ -247,7 +233,6 @@
 "mümkün olmalıdır; aksi takdirde, kısıtlamalar topluluğu engeller, 
kılavuz "
 "özgür değilse başka bir kılavuza ihtiyaç duyarız. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Unfortunately, it is often hard to find someone to write another manual when "
@@ -262,7 +247,6 @@
 "bir kılavuzun yazılmasına ihtiyaç olduğunu göremezler. Özgür işletim 
"
 "sisteminin, doldurulması gereken bir boşluğa sahip olduğunu görmezler."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Why do users think that proprietary manuals are good enough? Some have not "
@@ -272,7 +256,6 @@
 "düşünmektedir? Bazıları bu konuyu düşünmemiştir. Umarım ki bu 
yazı, bunu "
 "değiştirmek için bir şeyler yapacaktır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Other users consider proprietary manuals acceptable for the same reason so "
@@ -290,7 +273,6 @@
 "fikirler, özgürlüğü içermeyen değerlerden kaynaklandıkları için, 
özgürlüğe "
 "değer veren bizim gibi insanlar için yol gösterici değildir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Please spread the word about this issue. We continue to lose manuals to "
@@ -305,7 +287,6 @@
 "GNU’ya yardım etmek isteyen bir sonraki kimse, çok geç olmadan hepsinin "
 "ötesinde öncelikle özgürlüğe önem vermesi gerektiğini fark edecektir. 
"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We can also encourage commercial publishers to sell free, copylefted manuals "
@@ -318,7 +299,6 @@
 "yolu da, satın almadan önce bir kılavuzun dağıtımını kontrol etmek ve 
"
 "copyleft olmayan kılavuzlardan çok copyleft kılavuzları tercih etmektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "[Note: We maintain a <a href=\"/doc/other-free-books.html\">page that lists "
@@ -328,13 +308,11 @@
 "kitapları listeleyen <a href=\"/doc/other-free-books.html\">bir 
sayfamız</a> "
 "vardır.]"
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -349,7 +327,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -377,7 +354,6 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -391,21 +367,15 @@
 "2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -442,7 +412,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"

Index: philosophy/po/free-sw.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/free-sw.tr.po,v
retrieving revision 1.71
retrieving revision 1.72
diff -u -b -r1.71 -r1.72
--- philosophy/po/free-sw.tr.po 4 Apr 2017 09:00:47 -0000    1.71
+++ philosophy/po/free-sw.tr.po 13 May 2017 08:40:29 -0000   1.72
@@ -8,6 +8,7 @@
 # Sönmez Kartal <address@hidden>, 2008.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings; retrieve the msgstr starting with
 # “GNU projesinde,...” which disappeared on 2009-08-26 (T. Godefroy).
+# May 2017: update license, fix quotes, restore a deprecated string, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -23,7 +24,6 @@
 "Outdated-Since: 2009-10-27 11:36+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -31,7 +31,6 @@
 msgid "What is free software? - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Özgür Yazılım Tanımı - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
@@ -40,7 +39,6 @@
 "GNU, FSF, Özgür Yazılım Vakfı, Linux, Emacs, GCC, Unix, Özgür 
Yazılım, "
 "İşletim Sistemi, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
 "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
@@ -51,7 +49,6 @@
 "özgürlüklerine sahip olabilmesi için Unix tarzı özgür GNU işletim 
sistemi "
 "geliştiriliyor."
 
-# type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "What is free software?"
 msgstr ""
@@ -64,12 +61,10 @@
 "address@hidden">address@hidden</a>."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Free Software Definition"
 msgstr "Özgür Yazılım Tanımı"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -91,13 +86,12 @@
 "yaptığımız değişikliklere gözatmak isterseniz, lütfen daha fazla 
bilgi için "
 "aşağıdaki <a href=\"#History\">Kayıtlar kısmına</a> bakınız."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "<q>Free software</q> is a matter of liberty, not price. To understand "
-#| "the concept, you should think of <q>free</q> as in <q>free speech,</q> "
-#| "not as in <q>free beer.</q>"
+#| "&ldquo;Free software&rdquo; is a matter of liberty, not price. To "
+#| "understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in "
+#| "&ldquo;free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer.&rdquo;"
 msgid ""
 "&ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users' freedom and "
 "community. Roughly, it means that <b>the users have the freedom to run, "
@@ -141,7 +135,6 @@
 "bir kavramdır. Daha açık konuşacak olursak, \"özgür yazılım\" 
kavramı, "
 "yazılım kullanıcıları dört olmazsa olmaz özgürlüğe sahiplerdir 
demektir:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #| msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
@@ -150,7 +143,6 @@
 msgstr ""
 "Herhangi bir amaç için yazılımı çalıştırma özgürlüğü (0 
numaralı özgürlük)."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -166,7 +158,6 @@
 "ve onu değiştirme özgürlüğü (1 numaralı özgürlük). Yazılımın 
kaynak koduna "
 "ulaşmak, bu iş için önkoşuldur."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
@@ -174,7 +165,6 @@
 "Kopyaları dağıtma özgürlüğü. Böylece komşunuza yardım 
edebilirsiniz (2 "
 "numaralı özgürlük)."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -212,7 +202,6 @@
 "that plan."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial&rdquo;. A "
@@ -240,15 +229,10 @@
 "freedoms adequate or not."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <h4>
-#, fuzzy
-#| msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgid "The freedom to run the program as you wish"
 msgstr ""
-"Herhangi bir amaç için yazılımı çalıştırma özgürlüğü (0 
numaralı özgürlük)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or "
@@ -282,7 +266,6 @@
 msgid "The freedom to study the source code and make changes"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -302,7 +285,6 @@
 "erişmeniz zorunludur. Bu nedenle, kaynak koda erişim, özgür yazılım 
için "
 "gerekli bir durumdur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -325,13 +307,11 @@
 "1 numaralı özgürlük özgün sürümün yerine kendi değişiklik 
yaptığınız sürümü "
 "kullanabilmenizi de içerir. Eğer program bir başkasının değişiklik 
yapılmış "
 "sürümlerini çalıştıracak, ancak sizinkileri reddedecek şekilde 
tasarlanmış "
-"bir ürün ile birlikte geliyorsa &mdash; bu işlem 
&ldquo;tivolaştırma&rdquo;"
-"<sup><a id=\"RefTransNote2\" href=\"#TransNote2\">2</a></sup> ya da (kara "
-"liste aracılığıyla) &ldquo;güvenli açılış&rdquo; olarak bilinir 
&mdash; 1 "
-"numaralı özgürlük uygulamada bir özgürlük olacağı yerde teorik bir 
düş "
-"olacaktır."
+"bir ürün ile birlikte geliyorsa &mdash; bu işlem 
“tivolaştırma”<sup><a id="
+"\"RefTransNote2\" href=\"#TransNote2\">2</a></sup> ya da (kara liste "
+"aracılığıyla) “güvenli açılış” olarak bilinir &mdash; 1 
numaralı özgürlük "
+"uygulamada bir özgürlük olacağı yerde teorik bir düş olacaktır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "One important way to modify a program is by merging in available free "
@@ -346,7 +326,6 @@
 "eklediğiniz her kodun telif hakkı sahibi olmanız gerektiğini 
söylüyorsa, o "
 "lisans, özgür olarak tanımlamak için çok kısıtlayıcıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -363,18 +342,10 @@
 "birbaşkasının onları iyileştirme saymasıyla sınırlılarsa, bu 
özgürlük "
 "değildir."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <h4>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom "
-#| "2)."
 msgid "The freedom to redistribute if you wish: basic requirements"
 msgstr ""
-"Kopyaları dağıtma özgürlüğü. Böylece komşunuza yardım 
edebilirsiniz (2 "
-"numaralı özgürlük)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -398,7 +369,6 @@
 "yapmak için izin istemek ya da izin için ödeme yapmak zorunda olmamanız "
 "demektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "You should also have the freedom to make modifications and use them "
@@ -410,7 +380,6 @@
 "veya oyununuzda kullanma özgürlüğünüz de olmalı. Değişikliklerinizi "
 "yayımladığınızda da, hiç kimseyi haberdar etmenize gerek olmamalıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions as free "
@@ -420,7 +389,6 @@
 "to be nonfree does not qualify as a free license."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms "
@@ -444,7 +412,6 @@
 msgid "Copyleft"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -470,7 +437,6 @@
 "ekleyememeniz için konmuş kuraldır. Bu kural, merkezi özgürlükler ile "
 "çakışmaz; hatta onları korur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -481,8 +447,8 @@
 #| "pragmatic.html\"> it is better to use copyleft</a>, but if your program "
 #| "is non-copylefted free software, it is still basically ethical. See <a "
 #| "href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free Software</a> for "
-#| "a description of how <q>free software,</q> <q>copylefted software</q> and "
-#| "other categories of software relate to each other."
+#| "a description of how &ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;copylefted "
+#| "software&rdquo; and other categories of software relate to each other."
 msgid ""
 "In the GNU project, we use copyleft to protect the four freedoms legally for "
 "everyone. We believe there are important reasons why <a href=\"/philosophy/"
@@ -508,6 +474,20 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Rules about how to package a modified version are acceptable, if they "
+#| "don't substantively limit your freedom to release modified versions, or "
+#| "your freedom to make and use modified versions privately. Rules that "
+#| "&ldquo;if you make your version available in this way, you must make it "
+#| "available in that way also&rdquo; can be acceptable too, on the same "
+#| "condition. (Note that such a rule still leaves you the choice of whether "
+#| "to publish your version at all.) Rules that require release of source "
+#| "code to the users for versions that you put into public use are also "
+#| "acceptable. It is also acceptable for the license to require that, if "
+#| "you have distributed a modified version and a previous developer asks for "
+#| "a copy of it, you must send one, or that you identify yourself on your "
+#| "modifications."
 msgid ""
 "Rules about how to package a modified version are acceptable, if they don't "
 "substantively limit your freedom to release modified versions, or your "
@@ -518,8 +498,19 @@
 "releasing your changes, they are acceptable; you're already making other "
 "changes to the program, so you won't have trouble making a few more."
 msgstr ""
+"Yeniden düzenlenmiş bir sürümü paketlemeye dair kurallar, yeniden "
+"düzenlenmiş sürümleri, yayınlama özgürlüğünüzü engellemediği 
sürece ya da "
+"yeniden düzenlenmiş sürümler yapmanıza ve özel olarak kullanmanıza 
izin "
+"verdiği sürece kabul eidilebilirler. Aynı şekilde, “eğer bu yolla 
sürümü "
+"kullanılabilir yaparsanız, şu halde de ulaşılabilir yapmanız gerekir” 
"
+"kuralları da kabul edilebilir. (Bunun gibi bir kural hala size kendi "
+"sürümünüzü yayınlayıp yayınlamama seçeneği bırakıyor.) Kendi 
sürümlerinizi "
+"kamuya açarken, sürümlerin kaynak kodunun yayınlanmasına dair kurallar 
da "
+"kabul edilebilirler. Lisansın, eğer değiştirilmiş bir sürümü 
dağıttıysanız "
+"ve bir önceki geliştirici bir kopya istediğinde, bir tane göndermek 
zorunda "
+"olmanız veya yaptığınız değişikliklerde kendinizi tanıtmanızı 
gerektirmesi "
+"de kabul edilebilirdir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Rules that &ldquo;if you make your version available in this way, you must "
@@ -546,7 +537,6 @@
 msgid "Export regulations"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -594,7 +584,6 @@
 msgid "Legal considerations"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -634,7 +623,6 @@
 msgid "Contract-based licenses"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on "
@@ -656,7 +644,6 @@
 "da, bir lisansın kabul edilemez kısıtlamalara ve özgür olarak kabul "
 "edilmemesine dair mümkün birçok yol olduğunu belirtir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based "
@@ -674,18 +661,17 @@
 msgid "Use the right words when talking about free software"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "When talking about free software, it is best to avoid using terms like "
-#| "<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the "
-#| "issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</"
-#| "q> embody opinions we hope you won't endorse. See <a href=\"/philosophy/"
-#| "words-to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that are Worth "
-#| "Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of <a "
-#| "href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations of <q>free "
-#| "software</q></a> into various languages."
+#| "&ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms "
+#| "imply that the issue is about price, not freedom. Some common terms such "
+#| "as &ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See "
+#| "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases "
+#| "that are Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also "
+#| "have a list of <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations "
+#| "of &ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages."
 msgid ""
 "When talking about free software, it is best to avoid using terms like "
 "&ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms imply "
@@ -709,7 +695,6 @@
 msgid "How we interpret these criteria"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Finally, note that criteria such as those stated in this free software "
@@ -740,7 +725,6 @@
 msgid "Get help with free licenses"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If you are interested in whether a specific license qualifies as a free "
@@ -756,7 +740,6 @@
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine eposta yollayarak "
 "sorabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -778,7 +761,6 @@
 "anlamına gelir; belki sizin için, gereksinimlerinizi karşılayabilecek 
mevcut "
 "bir Özgür Yazılım lisansı bulmanızda yardımcı olabiliriz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you "
@@ -789,12 +771,10 @@
 "bizim yardımımızla, lisansınızın bir özgür yazılım lisansı 
olduğunu temin "
 "edebilir ve olası uygulama sorunlarından kurtulabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Beyond Software"
 msgstr "Yazılımın Yanında"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Software manuals must be free</a>, for "
@@ -805,7 +785,6 @@
 "da yazılımın bir etkili parçası olduğundan <a 
href=\"/philosophy/free-doc."
 "html\">Yazılım kılavuzları da özgür olmak zorundadır</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The same arguments also make sense for other kinds of works of practical use "
@@ -817,7 +796,6 @@
 "öğrenim ve başvuru işleri gibi kullanışlı bilgi sunan işler. <a href="
 "\"http://wikipedia.org\";>Wikipedia</a> en iyi bilinen örnek."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Any kind of work <em>can</em> be free, and the definition of free software "
@@ -828,21 +806,19 @@
 "her çeşit çalışmaya uygun <a href=\"http://freedomdefined.org/\";>özgür 
"
 "kültürel çalışmalar</a> tanımına genişletildi."
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Open Source?"
 msgstr "Açık Kaynak?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Another group has started using the term <q>open source</q> to mean "
-#| "something close (but not identical) to <q>free software.</q> We prefer "
-#| "the term <q>free software</q> because, once you have heard that it refers "
-#| "to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The word "
-#| "<q>open</q> <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> "
-#| "never refers to freedom</a>."
+#| "Another group has started using the term &ldquo;open source&rdquo; to "
+#| "mean something close (but not identical) to &ldquo;free software.&rdquo; "
+#| "We prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have "
+#| "heard that it refers to freedom rather than price, it calls to mind "
+#| "freedom. The word &ldquo;open&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-"
+#| "misses-the-point.html\"> never refers to freedom</a>."
 msgid ""
 "Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean something "
 "close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We prefer the "
@@ -857,51 +833,30 @@
 "kere duyduğunuzda, bu terim artık size düşünce özgürlüğünü 
çağrıştırır. "
 "Ancak “açık” kelimesi, asla özgürlüğe işaret etmez."
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "History"
 msgstr "Tarih"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the list "
 "of substantive changes, along with links to show exactly what was changed."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.";
-#| "html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Version 1.46</a>: Clarify whose "
-#| "purpose is significant in the freedom to run the program for any purpose."
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153\">Version 1.153</a>: Clarify that freedom "
 "to run the program means nothing stops you from making it run."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Sürüm 1.46</a>: Özgürlükte kimin 
hangi "
-"neden için olursa olsun programı çalıştırmasının önemini açıkla."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.";
-#| "html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Version 1.41</a>: Clarify wording "
-#| "about contract-based licenses."
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141\">Version 1.141</a>: Clarify which code "
 "needs to be free."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Sürüm 1.41</a>: Kontrata dayalı 
lisanslar "
-"hakkındaki sözleri açıklığa kavuştur."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -909,7 +864,6 @@
 "freedom 0 is the freedom to run the program as you wish."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -917,7 +871,6 @@
 "matter of the program's functionality."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -925,7 +878,6 @@
 "not require compliance with a nonfree license of another program."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -934,7 +886,6 @@
 "was always our policy.)"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -943,7 +894,6 @@
 "is only a potential problem."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -952,7 +902,6 @@
 "made. And modifications are not limited to &ldquo;improvements&rdquo;"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -962,7 +911,6 @@
 "the work by releasing the work in another way in parallel."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -971,7 +919,6 @@
 "that it includes really using your modified version for your computing."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -979,7 +926,6 @@
 "code does not qualify as source code."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -988,7 +934,6 @@
 "version, not a right to participate in someone else's development project."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -996,7 +941,6 @@
 "right to release modified versions as free software."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1007,7 +951,6 @@
 "root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Sürüm 1.80</a>: 1 numaralı özgürlük "
 "uygulanabilir olmalıdır, yalnızca teorik değil; örn., tivolaştırma 
olmamalı."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1020,7 +963,6 @@
 "olmasa bile, lisansda geriye dönük değişiklikler yapmanın 
kabuledilebilir "
 "olmadığını açıklığa kavuştur."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1033,7 +975,6 @@
 "veya bazı yerlerde sözü geçen ancak heryerde belirtilmemiş olan dört "
 "noktanın açıklamaları:"
 
-# type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "\"Improvements\" does not mean the license can substantively limit what "
@@ -1045,7 +986,6 @@
 "numaralı özgürlük yalnızca değişikliklerin değil, aynı zamanda 
değiştirilmiş "
 "sürümlerin de dağıtılmasını içerir."
 
-# type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "The right to merge in existing modules refers to those that are suitably "
@@ -1054,20 +994,17 @@
 "Varolan mödüllerin birleştirilmesi ile, uygun şekilde lisansları olanlar 
"
 "kastedilmiştir."
 
-# type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "Explicitly state the conclusion of the point about export controls."
 msgstr ""
 "Dışarı aktarım kontrolleriyle ilgili noktanın neticesini açıkca 
belirt."
 
-# type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "Imposing a license change constitutes revoking the old license."
 msgstr ""
 "Bir lisans değişikliğini yürüre koymak eski lisansı feshetmeyi meydana "
 "getirir."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1078,7 +1015,6 @@
 "root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Sürüm 1.57</a>: &quot;Yazılımın "
 "Ötesinde&quot; kısmını ekle."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1089,7 +1025,6 @@
 "root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Sürüm 1.46</a>: Özgürlükte kimin 
hangi "
 "neden için olursa olsun programı çalıştırmasının önemini açıkla."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1100,7 +1035,6 @@
 "root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Sürüm 1.41</a>: Kontrata dayalı 
lisanslar "
 "hakkındaki sözleri açıklığa kavuştur."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1113,7 +1047,6 @@
 "değişikliklerinizi yaratmak için diğer mevcut özgür lisansları 
kullanmanıza "
 "izin vermesi gerektiğini anlat."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1126,7 +1059,6 @@
 "kullanıma koyduğunuz bir yazılımın sürümleri için kaynak kodunu 
tedarik "
 "etmenizi gerekli kılmasının kabul edilebilir olduğunu belirt."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1139,7 +1071,6 @@
 "değişikliklerin sahibi olarak sizin kendinizi göstermenizi mecbur 
kılmasının "
 "kabul edilebilir olduğunu belirt."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1150,7 +1081,6 @@
 "root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Sürüm 1.23</a>: Kontrat tabanlı 
lisanslar "
 "hakkındaki olası sorunlara işaret et."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
@@ -1161,7 +1091,6 @@
 "root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\">Sürüm 1.16</a>: Çalıştırılabilir "
 "dosyaların dağıtılmasının neden önemli olduğunu açıkla."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1180,7 +1109,6 @@
 "dağıttığınız sürümlerin bir kopyasını programın sahibine 
göndermenizi "
 "zorunlu kılabileceğini belirt."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1206,7 +1134,6 @@
 "philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log\">cvsweb arayüzümüzden</a> "
 "yapabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
@@ -1215,22 +1142,20 @@
 "\n"
 "<ol>\n"
 "\n"
-"<li id=\"TransNote1\"><a href=\"#RefTransNote1\">^</a> <q>Free</q> 
sözcüğü "
-"İngilizce'de hem <q>özgür</q> hem de <q>ücretsiz</q> anlamlarına "
-"gelmektedir. Bu sebepten dolayı <q>free software</q> hem <q>özgür 
yazılım</"
-"q> hem de <q>ücretsiz yazılım</q> olarak anlaşılabilir. Bu anlam "
-"karışıklığına bir açıklık getirmek amacıyla özgün belgede bu 
noktada <em>To "
-"understand the concept, you should think of <q>free</q> as in <q>free speech,"
-"</q> not as in <q>free beer</q></em> açıklaması getirilmiştir. Biz, "
-"İngilizce'de bulunan bu soruna ait bölümü Türkçe çevirisinden 
tümüyle "
-"kaldırmayı uygun bulduk.</li>\n"
+"<li id=\"TransNote1\"><a href=\"#RefTransNote1\">^</a> “Free” sözcüğü 
"
+"İngilizce'de hem “özgür” hem de “ücretsiz” anlamlarına 
gelmektedir. Bu "
+"sebepten dolayı “free software” hem “özgür yazılım” hem de 
“ücretsiz "
+"yazılım” olarak anlaşılabilir. Bu anlam karışıklığına bir 
açıklık getirmek "
+"amacıyla özgün belgede bu noktada <em>To understand the concept, you 
should "
+"think of “free” as in “free speech,” not as in “free beer”</em> 
açıklaması "
+"getirilmiştir. Biz, İngilizce'de bulunan bu soruna ait bölümü Türkçe "
+"çevirisinden tümüyle kaldırmayı uygun bulduk.</li>\n"
 "\n"
 "<li id=\"TransNote2\"><a href=\"#RefTransNote2\">^</a> <a href=\"http://en.";
 "wikipedia.org/wiki/Tivoization\">Tivoization</a></li>\n"
 "\n"
 "</ol>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -1245,7 +1170,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -1282,21 +1206,15 @@
 "Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -1331,7 +1249,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
@@ -1346,7 +1263,6 @@
 #~ "by-nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United "
 #~ "States License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, "
 #~ "study, change and improve the software. More precisely, it means that "
@@ -1358,21 +1274,18 @@
 #~ "kavramı, yazılım kullanıcıları dört olmazsa olmaz özgürlüğe 
sahiplerdir "
 #~ "demektir:"
 
-# type: Attribute 'title' of: <link>
 #~ msgid "What's New"
 #~ msgstr "Neler olup bitiyor?"
 
-# type: Attribute 'title' of: <link>
 #~ msgid "New Free Software"
 #~ msgstr "Yeni Özgür Yazılımlar"
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "However, rules about how to package a modified version are acceptable, if "
 #~ "they don't substantively limit your freedom to release modified versions, "
 #~ "or your freedom to make and use modified versions privately. Rules that "
-#~ "<q>if you make your version available in this way, you must make it "
-#~ "available in that way also</q> can be acceptable too, on the same "
+#~ "&ldquo;if you make your version available in this way, you must make it "
+#~ "available in that way also&rdquo; can be acceptable too, on the same "
 #~ "condition. (Note that such a rule still leaves you the choice of whether "
 #~ "to publish your version at all.) Rules that require release of source "
 #~ "code to the users for versions that you put into public use are also "
@@ -1384,28 +1297,26 @@
 #~ "Yeniden düzenlenmiş bir sürümü paketlemeye dair kurallar, yeniden "
 #~ "düzenlenmiş sürümleri, yayınlama özgürlüğünüzü engellemediği 
sürece ya da "
 #~ "yeniden düzenlenmiş sürümler yapmanıza ve özel olarak kullanmanıza 
izin "
-#~ "verdiği sürece kabul eidilebilirler. Aynı şekilde, <q>eğer bu yolla "
-#~ "sürümü kullanılabilir yaparsanız, şu halde de ulaşılabilir 
yapmanız "
-#~ "gerekir</q> kuralları da kabul edilebilir. (Bunun gibi bir kural hala "
-#~ "size kendi sürümünüzü yayınlayıp yayınlamama seçeneği 
bırakıyor.) Kendi "
+#~ "verdiği sürece kabul eidilebilirler. Aynı şekilde, “eğer bu yolla 
sürümü "
+#~ "kullanılabilir yaparsanız, şu halde de ulaşılabilir yapmanız 
gerekir” "
+#~ "kuralları da kabul edilebilir. (Bunun gibi bir kural hala size kendi "
+#~ "sürümünüzü yayınlayıp yayınlamama seçeneği bırakıyor.) Kendi "
 #~ "sürümlerinizi kamuya açarken, sürümlerin kaynak kodunun 
yayınlanmasına "
 #~ "dair kurallar da kabul edilebilirler. Lisansın, eğer değiştirilmiş 
bir "
 #~ "sürümü dağıttıysanız ve bir önceki geliştirici bir kopya 
istediğinde, bir "
 #~ "tane göndermek zorunda olmanız veya yaptığınız değişikliklerde 
kendinizi "
 #~ "tanıtmanızı gerektirmesi de kabul edilebilirdir."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "See <a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free Software</"
-#~ "a> for a description of how <q>free software,</q> <q>copylefted software</"
-#~ "q> and other categories of software relate to each other."
+#~ "a> for a description of how &ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;"
+#~ "copylefted software&rdquo; and other categories of software relate to "
+#~ "each other."
 #~ msgstr ""
-#~ "<q>özgür yazılım</q>, <q>copyleft yazılım</q> ile diğer yazılım "
-#~ "kategorileri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini görmek için <a 
href="
-#~ "\"/philosophy/categories.html\">Özgür Yazılım Kategorileri</a> 
sayfasına "
-#~ "bakın."
+#~ "“özgür yazılım”, “copyleft yazılım” ile diğer yazılım 
kategorileri ve "
+#~ "bunların birbirleriyle ilişkilerini görmek için <a href=\"/philosophy/"
+#~ "categories.html\">Özgür Yazılım Kategorileri</a> sayfasına bakın."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "You may have paid money to get copies of free software, or you may have "
 #~ "obtained copies at no charge. But regardless of how you got your copies, "

Index: philosophy/po/misinterpreting-copyright.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/misinterpreting-copyright.tr.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/po/misinterpreting-copyright.tr.po    19 Apr 2016 20:31:00 
-0000   1.26
+++ philosophy/po/misinterpreting-copyright.tr.po    13 May 2017 08:40:29 
-0000   1.27
@@ -8,6 +8,7 @@
 # Serkan Çapkan, 2009.
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
 # July 2014: trivial update, 3 fuzzy + 1 untransl. strings left (T. Godefroy).
+# May 2017: update license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -23,24 +24,20 @@
 "Outdated-Since: 2009-10-16 03:51+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Misinterpreting Copyright - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Telif Hakkının Yanlış Yorumlanması - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Misinterpreting Copyright&mdash;A Series of Errors"
 msgstr "Telif Hakkının Yanlış Yorumlanması - Seri Hatalar"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <a href=\"http://stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
 msgstr ""
 "Yazan: <a href=\"http://stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Something strange and dangerous is happening in copyright law. Under the US "
@@ -60,7 +57,6 @@
 "hükümeti daha fazla kısıtlama getirmektedir ve yeni ve ciddi cezalarla "
 "insanları korkutmaya çalışmaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "How did copyright policies come to be diametrically opposed to their stated "
@@ -73,12 +69,10 @@
 "getirebiliriz? Anlamak için, Amerikan telif hakkı kanununun köküne 
bakarak "
 "başlamalıyız: A.B.D. Anayasasına."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Copyright in the US Constitution"
 msgstr "ABD Anayasasındaki Telif Hakkı"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When the US Constitution was drafted, the idea that authors were entitled to "
@@ -95,7 +89,6 @@
 "gibi farklı bir dayanak noktasını benimsemiştir. Anayasa, aşağıdaki "
 "paragrafla bir telif hakkı sistemine izin vermektedir (Madde I, Bölüm 8):"
 
-# type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "[Congress shall have the power] to promote the Progress of Science and the "
@@ -106,7 +99,6 @@
 "hakkı tanıyarak ve sınırlı zamanlar için yazarları ve mucitleri 
koruyarak "
 "bilimin ve yararlı sanatların gelişmesine yardımcı olmalıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Supreme Court has repeatedly affirmed that promoting progress means "
@@ -118,7 +110,6 @@
 "gelir. Örneğin, <em>Fox Filmi olan v. Doyal</em>’de, mahkeme şunu "
 "söylemiştir:"
 
-# type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "The sole interest of the United States and the primary object in conferring "
@@ -128,7 +119,6 @@
 "A.B.D.'nin tek ilgisi ve [telif hakkı] tekeline danışmadaki birincil 
amaç, "
 "yazarların emeğinden kamunun elde ettiği genel çıkarlarda yatar."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This fundamental decision explains why copyright is not <b>required</b> by "
@@ -147,12 +137,10 @@
 "neden olamayacaktı, bu tıpkı, herkesin evinin, yapımından belirli bir 
süre "
 "sonra kamu malı haline gelmesi gibi bir şeyden farklı olmazdı."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The &ldquo;copyright bargain&rdquo;"
 msgstr "&ldquo;Telif hakkı pazarlığı&rdquo;"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The copyright system works by providing privileges and thus benefits to "
@@ -175,7 +163,6 @@
 "paralarıyla bir karayolu ya da uçak satın alması gibidir, buradaki fark, "
 "hükümetin para yerine özgürlüğümüzü harcamasıdır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But is the bargain as it exists actually a good deal for the public? Many "
@@ -188,7 +175,6 @@
 "politikasının her hususu, bu sorunun bir yanıtıdır. Sorunun yapısını 
yanlış "
 "anlarsak, hususlar konusunda yanlış karar verebiliriz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Constitution authorizes granting copyright powers to authors. In "
@@ -214,12 +200,10 @@
 "çalışmaların kullanılmasının her zaman okuma olduğu anlamına gelmez, 
çünkü "
 "&ldquo;kullanıcılar&rdquo; uzakta ve soyuttur."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The first error: &ldquo;striking a balance&rdquo;"
 msgstr "İlk hata: &ldquo;dengenin bozulması&rdquo;"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The copyright bargain places the public first: benefit for the reading "
@@ -236,7 +220,6 @@
 "yanlış yorumlanmasındaki ilk adım, yayıncıların, okuyucularla aynı 
önem "
 "seviyesine çıkarılmasıdır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is often said that US copyright law is meant to &ldquo;strike a "
@@ -252,7 +235,6 @@
 "başka bir deyişle, bu, telif hakkı pazarlığına eş değer olarak "
 "varsayılmaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But the two interpretations are far from equivalent; they are different "
@@ -276,7 +258,6 @@
 "okuyucuların ve yayıncıların çıkarları arasındaki nitel ayrımı "
 "reddetmektedir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The consequences of this alteration are far-reaching, because the great "
@@ -296,7 +277,6 @@
 "ayrıcalıklarını haklı gösterebilir; başka bir deyişle, 
&ldquo;denge&rdquo; "
 "kavramı, halktan başka biri adına haklı gösterilebilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "As a practical matter, the consequence of the &ldquo;balance&rdquo; concept "
@@ -318,7 +298,6 @@
 "basmaya&rdquo; yetecek ölçüde zarar gördükleri kanıtlanamazsa, 
yayıncıların, "
 "talep ettikleri her türlü ayrıcalığı alabilecekleri sonucuna varırız. 
"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since the idea of &ldquo;striking a balance&rdquo; between publishers and "
@@ -329,12 +308,10 @@
 "okuyucuların, hak ettikleri önceliği almalarını engellerse, o zaman buna 
"
 "karşı gelmeliyiz."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Balancing against what?"
 msgstr "Neye karşı dengeleme?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When the government buys something for the public, it acts on behalf of the "
@@ -349,7 +326,6 @@
 "Hükümet birimleri, fiyatı aşağı çekmek için rekabetçi fiyat 
tekliflerini "
 "kullanmaktadır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For example, when signing contracts with construction companies to build "
@@ -361,7 +337,6 @@
 "değerlendirmeyi hedeflemektedir. Hükümet birimleri, fiyatı aşağı 
çekmek için "
 "rekabetçi fiyat tekliflerini kullanmaktadır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "As a practical matter, the price cannot be zero, because contractors will "
@@ -385,7 +360,6 @@
 "toplum ve özgür piyasa bağlamında yapabilecekleri en iyi pazarlık için 
vergi "
 "veren vatandaşlar için en iyi sonucu elde etmeye çalışmaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the copyright bargain, the government spends our freedom instead of our "
@@ -400,12 +374,10 @@
 "sorumluluğundan daha önemlidir. Hükümetler, yayıncıların 
çıkarlarını "
 "toplumun özgürlüğüyle eşit tutmamalıdır. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Not &ldquo;balance&rdquo; but &ldquo;trade-off&rdquo;"
 msgstr "&ldquo;Denge&rdquo; değil ama &ldquo;alışveriş&rdquo;"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The idea of balancing the readers' interests against the publishers' is the "
@@ -423,7 +395,6 @@
 "güdü sistemi vasıtasıyla bir yayının yüreklendirilmesiyle de "
 "ilgilenebilirler."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -445,7 +416,6 @@
 "&ldquo;denge&rdquo; sözcüğünün kullanılması kafa karıştırıcı 
olabilir, başka "
 "bir terim gereklidir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In general, when one party has two goals that partly conflict, and cannot "
@@ -460,12 +430,10 @@
 "bozulması”ndan konuşmak yerine, “özgürlüğümüzü harcama ve koruma 
arasında "
 "doğru alışverişin sağlanması” lafını kullanmalıyız."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The second error: maximizing one output"
 msgstr "Ä°kinci hata: tek bir sonucun maksimize edilmesi"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The second mistake in copyright policy consists of adopting the goal of "
@@ -480,7 +448,6 @@
 "okuyucularla aynı seviyeye getirmiştir; bu ikinci hata ise, yayıncıları "
 "okuyucuların çok üstünde tutmaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When we purchase something, we do not generally buy the whole quantity in "
@@ -499,7 +466,6 @@
 "kaynakların verimsiz harcanmasına neden olmaktadır; genelde başka bir "
 "kullanım için bir miktar para ayırmayı tercih ederiz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Diminishing returns applies to copyright just as to any other purchase. The "
@@ -522,7 +488,6 @@
 "miktarını arttırmak olan bir pazarlığı sağlarız ancak bunu da 
mümkün olan en "
 "üst dereceye kadar sağlayamayız."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Accepting the goal of maximizing publication rejects all these wiser, more "
@@ -535,12 +500,10 @@
 "yalnızca biraz daha fazla yayın için, yayınlanmış çalışmaları 
kullanmak için "
 "bırakması gerektiğini ifade eder. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The rhetoric of maximization"
 msgstr "Maksimizasyon söylemi"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In practice, the goal of maximizing publication regardless of the cost to "
@@ -566,7 +529,6 @@
 "için olan Anayasal tabanı doğrudan reddetmektedir ancak kendini, Amerikan "
 "kanun sisteminin sorgulanmayan geleneğini temsil edecek biçimde 
sunmaktadır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The &ldquo;pirate&rdquo; rhetoric is typically accepted because it so "
@@ -586,7 +548,6 @@
 "olduğunu göstermeye çağırıldığında, hepimizin en önemli nedeni 
olan, &ldquo;"
 "Kopyalamak istiyoruz&rdquo; derhal elenir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This leaves no way to argue against increasing copyright power except using "
@@ -600,7 +561,6 @@
 "almaktadır ve kopyaları yasal bir kamu değeri olarak dağıtma 
özgürlüğünden "
 "sözedilmesi bile imkânsız hale gelir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "As a practical matter, the goal of maximization enables publishers to argue "
@@ -618,12 +578,10 @@
 "varırız: kamunun yararı, yayıncıların satışlarıyla ölçülmektedir 
ve Genel "
 "Medya için iyi olan şey, A.B.D. için de iyidir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The third error: maximizing publishers' power"
 msgstr "Üçüncü hata: yayıncıların gücünün maksimuma çıkarılması"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Once the publishers have obtained assent to the policy goal of maximizing "
@@ -645,7 +603,6 @@
 "kaldırılmasını gerektiren bu hedef, A.B.D.’nin eyaletlerinden, 
uluslararası "
 "Anayasalara kadar tüm mevcut hükümet seviyelerinde uygulanmaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This step is erroneous because strict copyright rules obstruct the creation "
@@ -659,7 +616,6 @@
 "almıştır, yani günümüzün telif hakkı kanunu o zamanlar etkin 
olsaydı, "
 "Shakespeare’in oyunları yasadışı sayılmış olacaktı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Even if we wanted the highest possible rate of publication, regardless of "
@@ -670,12 +626,10 @@
 "olsun, yayıncının gücünün maksimuma çıkarılması, bunu sağlamanın 
yanlış "
 "yoludur. İlerlemeyi sağlamanın bir yolu olarak, bu, yanlış bir yoldur."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The results of the three errors"
 msgstr "Üç hatanın sonuçları"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The current trend in copyright legislation is to hand publishers broader "
@@ -690,7 +644,6 @@
 "temeli genellikle sunmaz. Yasa yapan kimseler, telif hakkının kamuya hizmet 
"
 "ettiğini savunurken, yayıncılara gerçekte her istediğini verirler."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For example, here is what Senator Hatch said when introducing S. 483, a 1995 "
@@ -699,7 +652,6 @@
 "Örneğin, S. 483’ü (telif hakkı döneminin 20 yıla çıkarılmasını 
isteyen 1995 "
 "tarihli yasa tasarısı) devreye sokarken Senatör Hatch şunları 
söylemiştir:"
 
-# type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "I believe we are now at such a point with respect to the question of whether "
@@ -712,7 +664,6 @@
 "durumunun, yeni yayın çalışmalarının oluşturulması için yeterli bir 
güdü "
 "sağlamaya devam edip etmediği sorusunu sorduğumuz bir noktadayız. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -740,7 +691,6 @@
 "kaybetmesine neden olmaktaydı, kamu, eski dönemlerden kalan kitapların "
 "yeniden dağıtılması özgürlüğünü kaybetti. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The bill also extended the copyrights of works yet to be written. For works "
@@ -757,7 +707,6 @@
 "yayıncı, 2075 yılı için planlanmış bilanço föyleriyle bu iddiayı "
 "kanıtlamalıdır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -781,7 +730,6 @@
 "ölen Sonny Bono Telif Hakkı Dönem Genişletme Hareketi olarak 
adlandırıldı. "
 "Onun işlerine bakan eşi ise şu ifadede bulundu:"
 
-# type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -805,7 +753,6 @@
 "kadar olması gerektiğini teklif etmektedir. Belki de komite, sonraki "
 "kongrede bu hususu ele alabilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -823,7 +770,6 @@
 "genişlemelere yönelik yasayı değiştirmeyi amaçlayan bir davayı 
dinlemeyi "
 "kabul etti."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another law, passed in 1997, made it a felony to make sufficiently many "
@@ -835,7 +781,6 @@
 "adına arkadaşlarınıza verseniz bile, ağır bir suç olarak kabul etti. 
Önceden "
 "bu, A.B.D.’de bir suç bile değildi. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -872,7 +817,6 @@
 "bu kısıtlamalar, çalışmanın birtakım şifreleme özelliği ya da 
lisans "
 "yöneticisi içermesi şartıyla kanunun gücünü kullanır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "One of the arguments offered for this bill was that it would implement a "
@@ -893,7 +837,6 @@
 "şüpheliydi. Her durumda, kanun tasarısı, anlaşmanın gerektirdiğinin 
üstüne "
 "çıktı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Libraries were a key source of opposition to this bill, especially to the "
@@ -914,7 +857,6 @@
 "kısmını korumak istediklerinden, yayıncıların, günümüze kadar 
yaşamlarını "
 "nasıl sürdürdüklerini merak edebiliriz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Congressman Barney Frank, in a meeting with me and others who opposed this "
@@ -941,7 +883,6 @@
 "çalıştırdığı &ldquo;yaratıcı insanlarla&rdquo; tanımlanmıştır, 
telif hakkı "
 "onun yetkisi olarak değerlendirilmiştir ve Anayasa, ters yüz edilmiştir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The DMCA was enacted in 1998. As enacted, it says that fair use remains "
@@ -954,7 +895,6 @@
 "donanımları ve yazılımları yasaklamasına imkân verildi. Etkin olarak, 
adil "
 "kullanım yasaklandı. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Based on this law, the movie industry has imposed censorship on free "
@@ -973,7 +913,6 @@
 "erişimi kısıtlamak için önerilmiş bir şifreleme sistemi hakkında "
 "öğrendiklerini yazan bilimsel makalesini geri çekmişti. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We are also beginning to see e-books that take away many of readers' "
@@ -993,7 +932,6 @@
 "kısıtlamaktadır, bu kitapları yalnızca sizleri kısıtlamak için 
tasarımlanmış "
 "özel gizli yazılımlar ile okuyabilirsiniz. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I will never buy one of these encrypted, restricted e-books, and I hope you "
@@ -1004,7 +942,6 @@
 "siz de almazsınız. Bir e-kitap size geleneksel bir kağıt kitapla aynı "
 "özgürlüğü sunmuyorsa, o kitabı kabul etmeyin!"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Anyone independently releasing software that can read restricted e-books "
@@ -1022,7 +959,6 @@
 "yazılımları yasaklamak için bir kanun hazırlamaktadır ve Avrupa 
Birliği "
 "yakın zamanda bu gibi bir kanunu kabul etmiştir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Mass-market e-books have been a commercial failure so far, but not because "
@@ -1051,7 +987,6 @@
 "öğrencilerden, okul kitapları olarak kısıtlanmış e-kitapların satın "
 "alınmasını istemektedir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1098,7 +1033,6 @@
 "edecektir. FCC bu kuralı benimserse, GNU Radyo gibi mevcut özgür 
yazılımlar "
 "sansürlenecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1111,12 +1045,10 @@
 "Bu yasa tasarılarının ve kuralların engellenmesi politik eylemleri "
 "gerektirmektedir.<a href=\"#footnote2\">[2]</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Finding the right bargain"
 msgstr "Doğru pazarlığın sağlanması"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "What is the proper way to decide copyright policy? If copyright is a bargain "
@@ -1133,7 +1065,6 @@
 "karşılaştırılabilir bir yayın seviyesi sağlarken, telif hakkını 
mümkün "
 "olduğunca törpülemeliyiz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since we cannot find this minimum price in freedom through competitive "
@@ -1143,7 +1074,6 @@
 "özgürlükteki bu en düşük fiyatı bulamayacağımız durumda, bunu 
nasıl "
 "bulabiliriz?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "One possible method is to reduce copyright privileges in stages, and observe "
@@ -1161,7 +1091,6 @@
 "çünkü yayıncılar, güçleri herhangi bir şekilde azaldığında, 
abartılı kötü "
 "kader tahminleri yapma eğilimine sahiptir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Copyright policy includes several independent dimensions, which can be "
@@ -1174,7 +1103,6 @@
 "seviyesini korurken, telif hakkının diğer boyutlarının azaltılması 
hâlâ "
 "mümkün olabilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "One important dimension of copyright is its duration, which is now typically "
@@ -1189,7 +1117,6 @@
 "olacaktır. Telif hakkının, türemiş çalışmaların hazırlanmasını 
kapsayan "
 "başka bir yönü daha uzun bir dönem boyunca sürebilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Why count from the date of publication? Because copyright on unpublished "
@@ -1208,7 +1135,6 @@
 "hakkı vadesinin sonunu ötelemek için yayının gecikmesini nadiren tercih "
 "edecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Why ten years? Because that is a safe proposal; we can be confident on "
@@ -1230,7 +1156,6 @@
 "sürümü kopyalamak yerine telif hakkı olan mevcut baskıyı satın almayı 
tercih "
 "edecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Ten years may still be longer than necessary; once things settle down, we "
@@ -1247,7 +1172,6 @@
 "üstündeki herhangi bir şeyin tahammül edilemeyen bir şey olduğunu 
söyleyerek "
 "öfkeli bir şekilde karşı çıkmıştı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But we don't have to apply the same time span to all kinds of works. "
@@ -1268,7 +1192,6 @@
 "herhangi bir tip için gerekli bulduğumuz özgürlükteki en yüksek fiyatla 
"
 "&ldquo;ödeme yapılması&rdquo; da benzer şekilde aptalcadır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "So perhaps novels, dictionaries, computer programs, songs, symphonies, and "
@@ -1288,7 +1211,6 @@
 "bilgisayar programlamasında, üç yıl yeterlidir çünkü ürün 
çevrimleri bu "
 "süreden bile kısadır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another dimension of copyright policy is the extent of fair use: some ways "
@@ -1322,7 +1244,6 @@
 "isterken ve bu çalışmaları yararlı bulurken, yalnızca acımasız 
önlemler "
 "bunları durduracaktır ve kamu, istediği şeyi almayı hak etmektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For novels, and in general for works that are used for entertainment, "
@@ -1346,7 +1267,6 @@
 "bu özgürlüklerin evrensel olarak mevcut olması için bu, kabul edilebilir 
bir "
 "uzlaşmadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Changes like these could bring copyright into line with the public's wish to "
@@ -1362,7 +1282,6 @@
 "bunu gerçekten de yapmazlar, çünkü oyun yine de kârlıdır ve bu, mevcut 
tek "
 "oyundur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "As we consider reductions in copyright power, we must make sure media "
@@ -1379,12 +1298,10 @@
 "pazarlı sektörler için bu tip tartışılmamış kısıtlamalar A.B.D. 
hukuk "
 "sisteminin standart bir parçası olmayı gerektirebilir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "A personal note"
 msgstr "Kişisel bir not"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I am a software designer, not a legal scholar. I've become concerned with "
@@ -1405,7 +1322,6 @@
 "arttırmak için yazarlara atfedilmiş olan yarı ilahi <a 
href=\"words-to-avoid."
 "html#Creator\">yaratıcı</a> romantik esrarı reddedebilirim."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Most of this article consists of facts and reasoning that you can check, and "
@@ -1422,7 +1338,6 @@
 "ya da kitaplar için beni ödüllendirmek isterseniz, teşekkür olarak bir 
çek "
 "kabul edebilirim, ama lütfen özgürlüğünüzü teslim etmeyin."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Footnotes"
 msgstr "Dipnotlar"
@@ -1436,7 +1351,6 @@
 "weights may constrain our thinking in unhealthy ways.&rdquo;"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1456,7 +1370,6 @@
 "akılda tutulabilir ancak aslında &ldquo;Tüketici Geniş Bant ve Dijital "
 "Televizyon Promosyon Hareketinin&rdquo; kısaltmasıdır."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1475,7 +1388,6 @@
 "publicknowledge.org\">publicknowledge.org</a> ve <a href=\"http://www.eff.org";
 "\">www.eff.org</a>."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
@@ -1486,13 +1398,11 @@
 "\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman Seçilmiş 
Yazıları</"
 "cite></a> kitabında yayınlanmıştır."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -1507,7 +1417,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -1535,7 +1444,6 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2002, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc."
@@ -1544,21 +1452,15 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2002, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -1595,7 +1497,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
@@ -1610,7 +1511,6 @@
 #~ "by-nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United "
 #~ "States License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a id=\"footnote3\"></a>The Internet being the largest of the world's "
 #~ "computer networks."

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr.po  29 Apr 2017 17:29:38 
-0000   1.40
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.tr.po  13 May 2017 08:40:29 
-0000   1.41
@@ -3,6 +3,7 @@
 # Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the 
open-source-misses-the-point.html package.
 # Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2010.
+# May 2017: update links and license.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -65,14 +66,6 @@
 "daha da önem kazanmaktadır. Sayısal ses, görüntü ve kelimelerin olduğu 
bir "
 "dünyada, özgür yazılım genel olarak özgürlük içi asli hale 
gelmektedir."
 
-# | Tens of millions of people around the world now use free software; the
-# | {+public+} schools of {+some+} regions of India and Spain now teach all
-# | students to use the free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux
-# | operating system</a>. Most of these users, however, have never heard of
-# | the ethical reasons for which we developed this system and built the free
-# | software community, because nowadays this system and community are more
-# | often spoken of as &ldquo;open source[-,-]&rdquo;, attributing them to a
-# | different philosophy in which these freedoms are hardly mentioned.
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -163,22 +156,6 @@
 "değerler arasında güçlü, güvenilir yazılım yapmak gibi şeyler 
vardı. Açık "
 "kaynağın çoğu destekçisi bu duruma geldi, ve aynı ilişkiyi yaptılar."
 
-# | [-Nearly all open source software is free software.-]The two terms
-# | describe almost the same category of software, but they stand for views
-# | based on fundamentally different values. Open source is a development
-# | methodology; free software is a social movement. For the free software
-# | movement, free software is an ethical imperative, [-because only free
-# | software respects-] {+essential respect for+} the users' freedom. By
-# | contrast, the philosophy of open source considers issues in terms of how
-# | to make software &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical sense only. It
-# | says that nonfree software is an inferior solution to the practical
-# | problem at hand. [-For the free software movement, however, nonfree
-# | software is a social problem, and the solution is-] {+Most discussion of
-# | &ldquo;open source&rdquo; pays no attention+} to [-stop using it-]
-# | {+right+} and [-move-] {+wrong, only+} to [-free software.-] {+popularity
-# | and success; here's a <a
-# | 
href=\"http://www.linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html\";>
-# | typical example</a>.+}
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -224,14 +201,6 @@
 "problem, and the solution is to stop using it and move to free software."
 msgstr ""
 
-# | &ldquo;Free software.&rdquo; &ldquo;Open source.&rdquo; If it's the same
-# | [-software,-] {+software (<a
-# | href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">or nearly so</a>),+} does it
-# | matter which name you use? Yes, because different words convey different
-# | ideas. While a free program by any other name would give you the same
-# | freedom today, establishing freedom in a lasting way depends above all on
-# | teaching people to value freedom. If you want to help do this, it is
-# | essential to speak of &ldquo;free software.&rdquo;
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -352,13 +321,6 @@
 "yazılım”la değiştirmek üzere önerilen her kelime bir çeşit anlamsal 
soruna "
 "sahip - bunların içerisinde “açık kaynak yazılım”da var."
 
-# | The <a [-href=\"http://opensource.org/docs/osd\";>official-]
-# | {+href=\"https://opensource.org/osd\";>official+} definition of &ldquo;open
-# | source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source
-# | Initiative and is too long to include here) was derived indirectly from
-# | our criteria for free software. It is not the same; it is a little looser
-# | in some respects. Nonetheless, [-it is fairly close to-] {+their
-# | definition agrees with+} our definition in [-practice.-] {+most cases.+}
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -397,19 +359,6 @@
 "da oldukça zayıftır. Özgür veya açık kaynak olmayan bir çok programı 
da "
 "içerir."
 
-# | Since [-that-] {+the+} obvious meaning for &ldquo;open source&rdquo; is
-# | not the meaning that its advocates intend, the result is that most people
-# | misunderstand the term. According to writer Neal Stephenson, &ldquo;Linux
-# | is &lsquo;open source&rsquo; software meaning, simply, that anyone can get
-# | copies of its source code files.&rdquo; I don't think he deliberately
-# | sought to reject or dispute the [-&ldquo;official&rdquo;-] {+official+}
-# | definition. I think he simply applied the conventions of the English
-# | language to come up with a meaning for the term. The [-state-] {+<a
-# | 
href=\"https://web.archive.org/web/20001011193422/http://da.state.ks.us/ITEC/TechArchPt6ver80.pdf\";>state+}
-# | of [-Kansas-] {+Kansas</a>+} published a similar definition: &ldquo;Make
-# | use of open-source software (OSS). OSS is software for which the source
-# | code is freely and publicly available, though the specific licensing
-# | agreements vary as to what one is allowed to do with that code.&rdquo;
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -454,12 +403,6 @@
 "kodu özgürce ve kamusal olarak elde edilebilir, her ne kadar bazı lisans "
 "anlaşmalarına bağlı olarak kod ile yapabildikleriniz değişiklik 
gösterse de.”"
 
-# | The <i>New York Times</i> [-has-] <a
-# | 
href=\"http://www.nytimes.com/external/gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-37415.html\";>
-# | r[-u-]{+a+}n an article that stretche[-s-]{+d+} the meaning of the
-# | term</a> to refer to user beta testing&mdash;letting a few users try an
-# | early version and give confidential feedback&mdash;which proprietary
-# | software developers have practiced for decades.
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -515,14 +458,6 @@
 "anlamdan farklıdır. Bu yüzden resmi tanımı açıklamanın ve 
doğrulamanın kısa "
 "bir yolu yoktur. Bu karmaşayı daha da kötüleştirmektedir."
 
-# | Another misunderstanding of &ldquo;open source&rdquo; is the idea that it
-# | means &ldquo;not using the GNU GPL.&rdquo; This tends to accompany another
-# | misunderstanding that &ldquo;free software&rdquo; means &ldquo;GPL-covered
-# | software.&rdquo; These are [-equally-] {+both+} mistaken, since the GNU
-# | GPL [-is accepted-] {+qualifies+} as an open source license and most of
-# | the open source licenses qualify as free software licenses. {+There are
-# | <a href=\"/licenses/license-list.html\"> many free software licenses</a>
-# | aside from the GNU GPL.+}
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -640,11 +575,6 @@
 "Bu tutum özgürlüğümüzü ortadan kaldıran tasarıları ödüllendirip, 
özgürlüğün "
 "kaybına neden olacaktır."
 
-# | The free software activist will say, &ldquo;Your program is very
-# | attractive, but I value my freedom more. So I reject your program. 
-# | [-Instead-] I will {+get my work done some other way, and+} support a
-# | project to develop a free replacement.&rdquo; If we value our freedom, we
-# | can act to maintain and defend it.
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -922,12 +852,6 @@
 msgid "Conclusion"
 msgstr "Sonuç"
 
-# | As the advocates of open source draw new users into our community, we free
-# | software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom
-# | to their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it
-# | gives you freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you
-# | say &ldquo;free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you
-# | help our [-campaign.-] {+cause.+}
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -952,7 +876,6 @@
 "kaynak” yerine “özgür yazılım” dediğinizde mücadelemize 
yardımcı olmuş "
 "olursunuz."
 
-# | [-Footnotes-]{+Notes+}
 #. type: Content of: <h4>
 #, fuzzy
 #| msgid "Footnotes"
@@ -1023,33 +946,21 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# | Copyright &copy; [-2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.-] {+2007,
-# | 2010, 2012, 2015, 2016 Richard Stallman+}
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+#| msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2010, 2012, 2015, 2016 Richard Stallman"
 msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc."
 
-# | This page is licensed under a <a rel=\"license\"
-# | [-href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative-]
-# | {+href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Creative+}
-# | Commons [-Attribution-NoDerivs 3.0 United States-]
-# | {+Attribution-NoDerivatives 4.0 International+} License</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: philosophy/po/push-copyright-aside.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/push-copyright-aside.tr.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/push-copyright-aside.tr.po  11 Mar 2017 13:30:02 -0000   
1.20
+++ philosophy/po/push-copyright-aside.tr.po  13 May 2017 08:40:29 -0000   
1.21
@@ -8,6 +8,7 @@
 # Serkan Çapkan, 2009.
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
+# May 2017: update license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -23,7 +24,6 @@
 "Outdated-Since: 2010-04-28 21:34+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Science must &ldquo;push copyright aside&rdquo; - GNU Project - Free "
@@ -31,17 +31,14 @@
 msgstr ""
 "Bilim, Telif Hakkını Bir Kenara İtmelidir - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Science must push copyright aside"
 msgstr "Bilim, Telif Hakkını Bir Kenara İtmelidir"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <strong>Richard M. Stallman</strong>"
 msgstr "Yazan: <strong>Richard M. Stallman</strong>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<em>Many points that lead to a conclusion that software freedom must be "
@@ -53,7 +50,6 @@
 "principles can be applied to areas other than software.</em>"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid "<em>This article appeared in <em>Nature Webdebates</em> in 2001</em>"
@@ -62,7 +58,6 @@
 "in 2001.)"
 msgstr "<em>Bu yazı 2001'de <em>Nature Webdebates</em>'de 
yayınlanmıştır</em>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It should be a truism that the scientific literature exists to disseminate "
@@ -75,7 +70,6 @@
 "gerçektir. Bu nedenle, bilimsel literatürün kullanımına ilişkin 
kuralların, "
 "bu hedefi gerçekleştirmeye yardımcı olmak için tasarlanması gerekir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The rules we have now, known as copyright, were established in the age of "
@@ -97,7 +91,6 @@
 "dergilerin bilgiyi işletmesine ve yaymasına yardımcı oldu. Bu kurallar 
söz "
 "konusu sisteme uygundur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The modern technology for scientific publishing, however, is the World Wide "
@@ -114,7 +107,6 @@
 "makaleleri “yansıtma” hakkına sahip olmalıdır; başka bir deyişle, 
uygun "
 "atıfla bu makaleleri aynen yeniden yayınlama hakkına sahip olmalıdır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "These rules should apply to past as well as future articles, when they are "
@@ -127,7 +119,6 @@
 "şekliyle mevcut telif hakkı sisteminin değiştirilmesi için hiçbir ciddi 
"
 "gereksinim yoktur çünkü problem bu alanda değildir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Unfortunately, it seems that not everyone agrees with the truisms that began "
@@ -142,7 +133,6 @@
 "yayınlamalarını olanaklı kılmak olduğuna inanmaktadır. Bu gibi bir 
düşünce, "
 "“niyetlerle sonuçların karıştırılması” olarak bilinmektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Their approach has been to restrict access even to read the scientific "
@@ -156,7 +146,6 @@
 "İnternet için uygun olmasalar bile hâlâ yürürlükte olan telif hakkı 
kanununu "
 "kullanmaktadırlar. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For the sake of scientific cooperation and humanity's future, we must reject "
@@ -167,7 +156,6 @@
 "reddetmeliyiz, yalnızca kurulmuş engelleyici sistemleri değil ayrıca 
onları "
 "esinlendiren hatalı önceliklerini de reddetmeliyiz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Journal publishers sometimes claim that online access requires expensive "
@@ -188,7 +176,6 @@
 "koruma sağlarken, İnternet bant genişliği ihtiyaçlarını azaltacak ve 
daha "
 "hızlı erişim sağlayacaktır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -214,7 +201,6 @@
 "yüzdesi, sonuçların kullanımının engellenmesini oldukça zor haklı "
 "gösterebilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Instead, the cost of editing could be recovered, for example, through page "
@@ -238,7 +224,6 @@
 "sahip olmayan bir yazar, kurum-temelli yazarlardan zorla toplanan "
 "maliyetlerle birlikte sayfa ücretlerinden muaf tutulmalıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another justification for access fees to online publications is to fund "
@@ -256,19 +241,13 @@
 "sayısal hale getirilmesi ve erişimin kısıtlanmasıyla bunların çöpe 
atılması "
 "kötü bir durumdur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The US Constitution says that copyright exists &ldquo;to promote the "
-#| "progress of science&rdquo;. When copyright impedes the progress of "
-#| "science, science must push copyright out of the way."
 msgid ""
 "The US Constitution says that copyright exists &ldquo;to promote the "
 "Progress of Science&rdquo;. When copyright impedes the progress of science, "
 "science must push copyright out of the way."
 msgstr ""
-"ABD Anayasası, telif hakkının amacının “bilimin ilerlemesini 
desteklemek” "
+"ABD Anayasası, telif hakkının amacının “Bilimin İlerlemesini 
desteklemek” "
 "olduğunu söylemektedir. Telif hakkı bilimin ilerlemesine engel olduğunda, 
"
 "bilim, telif hakkını bir kenara itmelidir."
 
@@ -317,13 +296,11 @@
 "\"free-to-mirror publication\"."
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -338,7 +315,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -372,21 +348,15 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -423,7 +393,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"

Index: philosophy/po/selling.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/selling.tr.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- philosophy/po/selling.tr.po 20 Mar 2017 16:01:35 -0000   1.23
+++ philosophy/po/selling.tr.po 13 May 2017 08:40:29 -0000   1.24
@@ -9,6 +9,7 @@
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
 # May 2014: add missing links; trivial update (T. Godefroy).
 # July 2014: switch to translated license notice (T. Godefroy).
+# May 2017: update license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -24,17 +25,14 @@
 "X-Outdated-Since: 2015-04-13 09:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Selling Free Software - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Özgür Yazılımın Satılması - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Selling Free Software"
 msgstr "Özgür Yazılımın Satılması"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<em><a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">Some views on the ideas "
@@ -45,7 +43,6 @@
 "özgür yazılım lisanslarında satış ayrıcalıkları fikirleri hakkında 
bazı "
 "görüşler</a> de ayrıca mevcuttur.</em>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Many people believe that the spirit of the GNU Project is that you should "
@@ -57,7 +54,6 @@
 "dağıtılması için ücret alınmamasını gerektirir ya da mümkün 
olduğunca düşük "
 "bir ücretin (maliyeti karşılayacak kadar) alınmasını gerektirir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -74,7 +70,6 @@
 "istedikleri kadar ücretlendirme yapmasını istiyoruz. Bu size 
şaşırtıcı "
 "geldiyse, lütfen okumaya devam edin."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -99,7 +94,6 @@
 "çalıştırma, değiştirme ve yeniden dağıtma konusunda özgür olduğu 
anlamına "
 "gelmektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Free programs are sometimes distributed gratis, and sometimes for a "
@@ -112,7 +106,6 @@
 "şekilde de sağlanabilir. Ücretten bağımsız olarak, program özgürdür 
çünkü "
 "kullanıcıların kullanım özgürlüğü vardır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -134,7 +127,6 @@
 "gibi yazılımların özgür yazılım olmalarını sağlamaz. Ücretli ya da 
ücretsiz "
 "olsun, program özgür değildir, çünkü kullanıcıların özgürlüğü 
yoktur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since free software is not a matter of price, a low price doesn't make the "
@@ -149,7 +141,6 @@
 "<em>para kazanabilirsiniz</em>. Özgür yazılımın yeniden dağıtılması 
iyi ve "
 "mantıklı bir harekettir; bunu yaparsanız bundan kar da sağlayabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Free software is a community project, and everyone who depends on it ought "
@@ -165,7 +156,6 @@
 "da başka bir özgür yazılım geliştirme projesine vermektir. Finansman "
 "gelişimi sayesinde, özgür yazılım dünyasını geliştirebilirsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<strong>Distributing free software is an opportunity to raise funds for "
@@ -174,7 +164,6 @@
 "Özgür yazılımın dağıtılması, geliştirme için finansman sağlamak 
adına bir "
 "fırsattır. Bunu boşa harcamayın!"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In order to contribute funds, you need to have some extra. If you charge "
@@ -184,12 +173,10 @@
 "Çok düşük ücret alırsanız, gelişimi desteklemek için ayıracak 
paranız "
 "olmayacaktır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Will a higher distribution price hurt some users?"
 msgstr "Daha Yüksek Bir Dağıtım Ücreti Bazı Kullanıcılara Zarar Verir 
Mi?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "People sometimes worry that a high distribution fee will put free software "
@@ -202,7 +189,6 @@
 "href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">mülk 
yazılımla</a>, "
 "yüksek fiyat tam olarak bu duruma neden olur, ancak özgür yazılım 
farklıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The difference is that free software naturally tends to spread around, and "
@@ -211,7 +197,6 @@
 "Fark, özgür yazılımın doğal olarak yayılma eğiliminde olmasıdır ve 
bunu "
 "sağlamanın birçok yolu vardır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software hoarders try their damnedest to stop you from running a proprietary "
@@ -222,7 +207,6 @@
 "çalıştırmanızı önlemek için elinden geleni yapmaktadır. Bu, fiyat 
yüksekse, "
 "bazı kullanıcıların programı kullanmalarını zorlaştırır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "With free software, users don't <em>have</em> to pay the distribution fee in "
@@ -239,12 +223,10 @@
 "daha sonra da yazılımı kullanabilirler. Yazılım özgür olduğunda, 
yüksek bir "
 "CD-ROM fiyatı büyük bir engel değildir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Will a higher distribution price discourage use of free software?"
 msgstr "Daha Yüksek Bir Dağıtım Fiyatı Özgür Yazılımın 
Kullanımını Azaltır Mı?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another common concern is for the popularity of free software. People think "
@@ -255,7 +237,6 @@
 "dağıtım için yüksek bir fiyatın kullanıcı sayısını azaltacağını 
ya da düşük "
 "bir fiyatın kullanıcıları yüreklendireceğini düşünmektedirler."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This is true for proprietary software&mdash;but free software is different. "
@@ -266,7 +247,6 @@
 "Kopyaların alınması için birçok yol varken, dağıtım hizmetinin 
fiyatının "
 "popülerlik üzerinde daha az etkisi vardır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the long run, how many people use free software is determined mainly by "
@@ -283,7 +263,6 @@
 "edecektir. Bu nedenle, uzun vadede kullanıcı sayısını artırmak 
istiyorsak, "
 "her şeyin ötesinde, daha fazla özgür yazılım geliştirmeliyiz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The most direct way to do this is by writing needed <a href=\"http://";
@@ -297,12 +276,10 @@
 "yardımcı olabileceğiniz en iyi yol, başkalarının özgür yazılım 
yazması için "
 "finansman sağlamaktır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The term &ldquo;selling software&rdquo; can be confusing too"
 msgstr "&ldquo;Yazılımın Satılması&rdquo; Terimi Kafa Karıştırıcı da 
Olabilir"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Strictly speaking, &ldquo;selling&rdquo; means trading goods for money. "
@@ -312,7 +289,6 @@
 "ticareti, değiş tokuşu anlamına gelmektedir. Özgür bir programın bir "
 "kopyasının satılması yasaldır ve bunu destekleriz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, when people think of <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
@@ -325,7 +301,6 @@
 "yaptığı şekilde yapmayı düşünürler: özgür yazılım yapmak yerine 
yazılımı "
 "özel mülk yapmak."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "So unless you're going to draw distinctions carefully, the way this article "
@@ -340,12 +315,10 @@
 "&ldquo;bir ücret karşılığında özgür yazılımın 
dağıtılması&rdquo; "
 "diyebilirsiniz, bu daha net bir tanımdır"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "High or low fees, and the GNU GPL"
 msgstr "Yüksek ya da Düşük Ücretler ve GNU GPL"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Except for one special situation, the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU "
@@ -362,7 +335,6 @@
 "kalmıştır, bu nedenle, kimse bir kopya için milyon lira ödemek istemezse 
"
 "bize şikayette bulunmayın."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The one exception is in the case where binaries are distributed without the "
@@ -387,7 +359,6 @@
 "gereklidir</a>. Ancak sıradan durumlarda, dağıtım ücretlerini "
 "sınırlandırmanın haklı bir tarafı yoktur, bu nedenle 
sınırlandırmayız."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Sometimes companies whose activities cross the line stated in the GNU GPL "
@@ -406,13 +377,11 @@
 "olduğu gibi yan konularla meşgul olmayız. Özgürlük önemli bir konudur, 
bütün "
 "konudur ve tek konudur."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -427,7 +396,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -455,7 +423,6 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -468,21 +435,15 @@
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007, 2013 Özgür Yazılım Vakfı, 
Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -519,7 +480,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"

Index: philosophy/po/shouldbefree.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/shouldbefree.tr.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/shouldbefree.tr.po  16 Feb 2017 10:29:22 -0000   1.20
+++ philosophy/po/shouldbefree.tr.po  13 May 2017 08:40:29 -0000   1.21
@@ -8,6 +8,7 @@
 # Serkan Çapkan, 2009.
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
 # July 2014: trivial update, 2 fuzzy strings left (T. Godefroy).
+# May 2017: update license, clean up.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -23,17 +24,14 @@
 "Outdated-Since: 2010-06-28 18:53+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Why Software Should Be Free - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Yazılım Niçin Özgür Olmalıdır - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Why Software Should Be Free"
 msgstr "Yazılım Niçin Özgür Olmalıdır"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
@@ -41,12 +39,10 @@
 "Yazan: <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</"
 "strong></a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Introduction"
 msgstr "Giriş"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The existence of software inevitably raises the question of how decisions "
@@ -62,7 +58,6 @@
 "gerçekleşmeyeceğine kim karar vermelidir? İlgili bireyler mi? Ya da 
“sahip” "
 "olarak adlandırılan başka bir taraf mı?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software developers typically consider these questions on the assumption "
@@ -78,7 +73,6 @@
 "programın, tipik olarak geliştirilmesinde bulunan bir şirket olan bir 
sahibi "
 "vardır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I would like to consider the same question using a different criterion: the "
@@ -87,7 +81,6 @@
 "Aynı soruyu farklı bir ölçüt kullanarak değerlendirmek istiyorum: genel 
"
 "olarak toplumun refahı ve özgürlüğünü göz önünde bulundurarak."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This answer cannot be decided by current law&mdash;the law should conform to "
@@ -106,7 +99,6 @@
 "üretilmesi kadar, bir bütün olarak toplum tarafında tam anlamıyla 
özgürlüğü "
 "de dikkate alarak bir maliyet-kâr analizi gerçekleştirmeliyiz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In this essay, I will describe the effects of having owners, and show that "
@@ -122,12 +114,10 @@
 "deyişle, <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">özgür yazılım</a> yazma "
 "konusunda insanları yüreklendirmek görevimizdir.<a href=\"#f1\">(1)</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How Owners Justify Their Power"
 msgstr "Yazılım Sahipleri Güçlerini Nasıl Haklı Gösterir?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those who benefit from the current system where programs are property offer "
@@ -138,7 +128,6 @@
 "programları sahiplenme isteklerini desteklemek için iki sav sunar: duygusal 
"
 "sav ve ekonomik sav."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The emotional argument goes like this: &ldquo;I put my sweat, my heart, my "
@@ -148,7 +137,6 @@
 "Duygusal sav şu şekildedir: “Alın terimi, kalbimi, ruhumu bu programa "
 "koydum. Bu program benden gelmektedir, bu program benimdir!”"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This argument does not require serious refutation. The feeling of "
@@ -171,7 +159,6 @@
 "sanatçının adı önemli değildi. Önemli olan çalışmanın yapılması, 
ve hizmet "
 "edeceği amaçtı. Bu görüş, yüzlerce yıl hüküm sürdü."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The economic argument goes like this: &ldquo;I want to get rich (usually "
@@ -188,7 +175,6 @@
 "hiçbir program olmayacak!” Bu tehdit, genellikle arkadaşça bir tavsiye "
 "altında gizlenmektedir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I'll explain later why this threat is a bluff. First I want to address an "
@@ -199,7 +185,6 @@
 "savın başka bir biçiminde görülebilir olan bir kapalı varsayıma 
işaret "
 "etmek istiyorum."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This formulation starts by comparing the social utility of a proprietary "
@@ -217,7 +202,6 @@
 "karşılaştırılmasındadır ve başka hiçbir olasılığın olmadığı "
 "varsayılmaktadır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Given a system of software copyright, software development is usually linked "
@@ -238,12 +222,10 @@
 "hiçbir yazılımın var olmaması arasındaki tercihin formülize edilmesi, "
 "sorgulanmayı gerektirmektedir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Argument against Having Owners"
 msgstr "Sahiplerin Olmasına Karşı Sav"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The question at hand is, &ldquo;Should development of software be linked "
@@ -252,7 +234,6 @@
 "Şu anda soru şudur: “Yazılımın gelişimi, kullanımının 
kısıtlanması amacıyla "
 "sahiplerinin olmasıyla ilişkilendirilmeli midir?”"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In order to decide this, we have to judge the effect on society of each of "
@@ -270,7 +251,6 @@
 "ilişkiyi bırakmamız ve yalnızca yararlı olan eylemi gerçekleştirmemiz 
daha "
 "iyidir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To put it another way, if restricting the distribution of a program already "
@@ -281,7 +261,6 @@
 "bir programın dağıtılmasının kısıtlanması toplum için zararlı ise, 
o zaman "
 "etik bir yazılım geliştiricisi, bu seçeneği reddedecektir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To determine the effect of restricting sharing, we need to compare the value "
@@ -293,7 +272,6 @@
 "herkes için ulaşılabilir olduğu durumdaki değeriyle 
karşılaştırmamız "
 "gerekir. Bu, iki dünyanın karşılaştırılması anlamına gelmektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This analysis also addresses the simple counterargument sometimes made that "
@@ -310,7 +288,6 @@
 "karşılaştırılmasını içermektedir ve faydanın daha büyük olduğunu "
 "göstermektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To elucidate this argument, let's apply it in another area: road "
@@ -319,7 +296,6 @@
 "Bu savı açıklığa kavuşturmak için, bu savı başka bir alana 
uygulayalım: yol "
 "inşaatı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It would be possible to fund the construction of all roads with tolls. This "
@@ -337,7 +313,6 @@
 "araba sürülmesine ilişkin yapay bir engeldir, yapaydır çünkü yolların 
ya da "
 "arabaların nasıl çalıştığının bir sonucu değildir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Comparing free roads and toll roads by their usefulness, we find that (all "
@@ -360,7 +335,6 @@
 "sağlaması gereklidir. Bir kere inşaa edildikten sonra, yolların 
kullanımı "
 "ücretsiz olmalıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When the advocates of toll booths propose them as <em>merely</em> a way of "
@@ -378,7 +352,6 @@
 "geçiş ücretli yolların geçeceği anlamına geliyorsa, daha iyi ya da 
teknik "
 "olarak üstün yolların iyi bir sonuç vermeyebileceğini gösterir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Of course, the construction of a free road does cost money, which the public "
@@ -392,7 +365,6 @@
 "bizler için, ücretsiz bir yolun satın alınması paramızın daha iyi "
 "değerlendirilmesini sağlayacaktır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I am not saying that a toll road is worse than no road at all. That would "
@@ -408,7 +380,6 @@
 "harcama ve elverişsizliğe neden olduğu sürece, finansmanın daha az "
 "engelleyici bir biçimde sağlanması daha iyidir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To apply the same argument to software development, I will now show that "
@@ -428,12 +399,10 @@
 "yazılım gelişiminin desteklenmesi ve (gerçekte gerekli olduğu dereceye "
 "kadar) finanse edilmesi için başka yöntemleri açıklamaya devam 
edeceğim."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "The Harm Done by Obstructing Software"
 msgstr "Yazılımın Engellenmesi ile Verilen Zarar"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Consider for a moment that a program has been developed, and any necessary "
@@ -448,7 +417,6 @@
 "yapmalıdır. Programın varlığı ve ulaşılabilirliği istenen bir 
şeydir.<a href="
 "\"#f3\">(3)</a>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Restrictions on the distribution and modification of the program cannot "
@@ -459,29 +427,24 @@
 "kolaylaştıramaz. Bu sınırlamalar yalnızca zarar vericidir. Bu nedenle "
 "etkileri yalnızca olumsuz olabilir. Ancak ne kadar? Ve ne çeşit?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Three different levels of material harm come from such obstruction:"
 msgstr "Bu gibi bir engellemeden dolayı üç farklı maddi zarar seviyesi 
vardır:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Fewer people use the program."
 msgstr "Daha az sayıda insan programı kullanmaktadır."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "None of the users can adapt or fix the program."
 msgstr "Kullanıcıların hiçbiri programı uyarlayamaz ya da onaramaz."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Other developers cannot learn from the program, or base new work on it."
 msgstr ""
 "Diğer geliştiriciler programdan bir şeyler öğrenemez ya da yeni 
çalışmalar "
 "için programı temel alamaz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Each level of material harm has a concomitant form of psychosocial harm. "
@@ -496,7 +459,6 @@
 "yollarındaki bu değişiklikler daha sonra diğer insanlarla ilişkilerinde 
ek "
 "bir etkiye sahip olacaktır ve maddi sonuçlara neden olabilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The three levels of material harm waste part of the value that the program "
@@ -511,7 +473,6 @@
 "için harcanan emek şeklinde topluma zarar verir. Satılması kârlı olan 
bir "
 "program birtakım net doğrudan maddi fayda sağlamalıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, taking account of the concomitant psychosocial harm, there is no "
@@ -520,12 +481,10 @@
 "Ancak, eşlik eden psiko-sosyal zarar hesaba katıldığında, özel mülk 
yazılım "
 "gelişiminin verebildiği zararın bir sınırı yoktur. "
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Use of Programs"
 msgstr "Programların Kullanımının Sınırlandırılması"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The first level of harm impedes the simple use of a program. A copy of a "
@@ -542,7 +501,6 @@
 "çaplı olarak yararlı olan bir program özel mülk ise, çok daha az 
sayıda "
 "insan bu programı kullanacaktır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is easy to show that the total contribution of a program to society is "
@@ -563,7 +521,6 @@
 "durumun kimseye yararı olmaz. Negatif sayılarla sıfırların toplamı 
negatif "
 "olmalıdır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But this does not reduce the amount of work it takes to <em>develop</em> the "
@@ -574,7 +531,6 @@
 "azaltmamaktadır. Sonuç olarak, saatlik çalışma başına sağlanan 
kullanıcı "
 "memnuniyeti açısından tüm sürecin verimi azalır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This reflects a crucial difference between copies of programs and cars, "
@@ -592,7 +548,6 @@
 "korunmaktadır: her bir yeni kopya, ilk kopyanın yapılış şekliyle aynı "
 "şekilde hammaddelerden yapılmalıdır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "With material objects, a disincentive to use them makes sense, because fewer "
@@ -612,7 +567,6 @@
 "eklenmesi niteliksel bir fark yaratmamaktadır. Ve sıradan kullanıcıların 
"
 "özgürlüğünde kısıtlamaların olmasını gerektirmemektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, imposing a price on something that would otherwise be free is a "
@@ -623,7 +577,6 @@
 "dayatılması niteliksel bir değişikliktir. Yazılım dağıtımı için 
merkezi "
 "olarak dayatılan bir ücret güçlü bir engelleyici durum haline 
gelmektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "What's more, central production as now practiced is inefficient even as a "
@@ -640,12 +593,10 @@
 "işin yapılmasının masrafı olarak sunulmaktadır; gerçekte, sahiplerin 
olması "
 "nedeniyle oluşan boşa harcamanın bir kısmıdır."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Damaging Social Cohesion"
 msgstr "Sosyal Uyumun Zarar Görmesi"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Suppose that both you and your neighbor would find it useful to run a "
@@ -661,7 +612,6 @@
 "tarafından kullanılması ve diğerinin kısıtlanması önerisi, ara bozucu 
bir "
 "öneridir komşunuz da siz de bu durumu kabul edemezsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Signing a typical software license agreement means betraying your neighbor: "
@@ -680,7 +630,6 @@
 "programın kullanımından insanları vazgeçirmenin maddi zararıyla 
ilişkili "
 "olan psiko-sosyal zarardır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Many users unconsciously recognize the wrong of refusing to share, so they "
@@ -701,7 +650,6 @@
 "ancak bu lisansların ve kanunların hiçbir törel güce sahip olmadığına 
karar "
 "vererek bundan kaçınılabilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programmers also suffer psychosocial harm knowing that many users will not "
@@ -721,7 +669,6 @@
 "bu gerçeği görmezden gelir ya da bu konunun önemini en aza indirmek için 
"
 "sinik bir tutum benimser. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since the age of Reagan, the greatest scarcity in the United States is not "
@@ -734,12 +681,10 @@
 "birlikte çalışma isteği harcanarak teknik yeniliğin yüreklendirilmesi "
 "anlamsızdır. "
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Custom Adaptation of Programs"
 msgstr "Programların Uyarlanmasının Engellenmesi"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The second level of material harm is the inability to adapt programs. The "
@@ -754,7 +699,6 @@
 "bile değişiklik için elverişli değildir. Bir kara kutu gibi, almanız ya 
da "
 "bırakmanız için uygundur, hepsi bu. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A program that you can run consists of a series of numbers whose meaning is "
@@ -765,7 +709,6 @@
 "oluşmaktadır. Hiç kimse, hatta iyi bir programcı bile, programın başka 
bir "
 "şey yapması için bu sayıları kolayca değiştiremez."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programmers normally work with the &ldquo;source code&rdquo; for a program, "
@@ -785,7 +728,6 @@
 "düzlemdeki iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplamak için kullanılan 
bir "
 "programdır:"
 
-# type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -807,7 +749,6 @@
 "    return sqrt (xdist * xdist + ydist * ydist);\n"
 "   }\n"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -822,7 +763,6 @@
 "Aşağıda aynı programın çalıştırılabilir biçimi gösterilmektedir, "
 "bilgisayarda normalde kullanılan:"
 
-# type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -838,7 +778,6 @@
 "   1644167167   -3214848    1090581031   1962942495\n"
 "   572518958    -803143692   1314803317\n"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Source code is useful (at least potentially) to every user of a program. But "
@@ -856,7 +795,6 @@
 "dosyalarını almaktadır. Bu, programın, yalnızca programın sahibi 
tarafından "
 "değiştirilebileceği anlamına gelmektedir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A friend once told me of working as a programmer in a bank for about six "
@@ -876,7 +814,6 @@
 "üründe hatırı sayılır bir çalışmaydı ancak gerçekte boşa giden 
bir "
 "çalışmaydı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The <abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr> "
@@ -897,7 +834,6 @@
 "işlerini sıraya koyarak tüm kullanıcıları bilgilendirmekteydi. Bu 
özellikler "
 "düzgün çalışmayı sağlamaktaydı."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Later Xerox gave the AI Lab a newer, faster printer, one of the first laser "
@@ -920,7 +856,6 @@
 "bilgilendirilmiyordu, bu nedenle yazıcı genellikle hiç kimse tarafından "
 "tamir edilmeden bir saat öylece duruyordu. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The system programmers at the AI Lab were capable of fixing such problems, "
@@ -934,7 +869,6 @@
 "tercih etti, bu nedenle problemleri kabul etmeye zorlandık. Bu problemler "
 "hiçbir zaman giderilmedi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Most good programmers have experienced this frustration. The bank could "
@@ -946,7 +880,6 @@
 "kadar yetenekli olursa olsun tipik bir kullanıcının tek yapabileceği şey 
"
 "vazgeçmekti."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Giving up causes psychosocial harm&mdash;to the spirit of self-reliance. It "
@@ -961,7 +894,6 @@
 "etkileyecek şekilde yayılabilen kabullenmeye ve cesaret kırmaya neden 
olur. "
 "Bu şekilde hisseden insanlar mutsuzdur ve iyi çalışma yapamazlar."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Imagine what it would be like if recipes were hoarded in the same fashion as "
@@ -978,7 +910,6 @@
 "nasıl hakaret edersin? Yemek tarifimi değiştirme ve onu daha güzel yapma "
 "hakkına sahip değilsin!”"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;But my doctor says I'm not supposed to eat salt! What can I do? Will "
@@ -987,7 +918,6 @@
 "“Ama doktorum tuz yememem gerektiğini söyledi! Ne yapabilirim? Benim 
için "
 "tuzu çıkaramaz mısınız?”"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;I would be glad to do that; my fee is only $50,000.&rdquo; Since the "
@@ -1001,12 +931,10 @@
 "zamanım yok. Deniz Kuvvetleri Departmanı'na gemi bisküvileri için yeni 
bir "
 "tarif tasarlamam gerekiyor. İki yıl sonra sizin işinizi görürüm.”"
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Software Development"
 msgstr "Yazılım Geliştirmenin Engellenmesi"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The third level of material harm affects software development. Software "
@@ -1025,7 +953,6 @@
 "etti. Bu arada, programın parçaları, başka programların 
başlangıçlarını "
 "oluşturmak üzere alınacak ve orada kullanılacaktır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The existence of owners prevents this kind of evolution, making it necessary "
@@ -1039,7 +966,6 @@
 "teknikleri öğrenmek için mevcut programları çalışmasını ya da hatta 
büyük "
 "programların yapılandırılabilmesini de önler. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Owners also obstruct education. I have met bright students in computer "
@@ -1053,7 +979,6 @@
 "nasıl yaptığını göremezlerse, büyük programları yazma konusunda 
farklı "
 "özellikleri öğrenmeye başlayamazlar. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In any intellectual field, one can reach greater heights by standing on the "
@@ -1066,7 +991,6 @@
 "izin verilmemektedir, <em>kendi firmanızda</em> diğer insanların 
omuzlarına "
 "çıkabilirsiniz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The associated psychosocial harm affects the spirit of scientific "
@@ -1083,7 +1007,6 @@
 "bir şekilde korumuş ve çalışmalarına iyi bakmaları için ABD Deniz "
 "Kuvvetlerine bir not bırakmışlardır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Conflict for profit has destroyed what international conflict spared. "
@@ -1101,12 +1024,10 @@
 "kodunun genelde sır olduğu bilgisayar biliminde de kesinlikle benzer "
 "şekildedir. "
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "It Does Not Matter How Sharing Is Restricted"
 msgstr "Paylaşımın Nasıl Kısıtlandığı Önemli Değildir"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I have been discussing the effects of preventing people from copying, "
@@ -1125,7 +1046,6 @@
 "ndan hangisi ile yapılırsa yapılsın, kullanımı önlemede 
<em>başarılı</em> "
 "olursa, zarar vericidir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Users do consider some of these methods more obnoxious than others. I "
@@ -1136,12 +1056,10 @@
 "bulmaktadır. Zannediyorum ki, en çok nefret edilen metotlar, hedeflerini "
 "gerçekleştiren metotlardır."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Software Should be Free"
 msgstr "Yazılım Özgür Olmalıdır"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I have shown how ownership of a program&mdash;the power to restrict changing "
@@ -1153,7 +1071,6 @@
 "etkileri yaygın ve önemlidir. Ortaya çıkan sonuç toplumda, programlar 
için "
 "sahipler olmamalıdır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another way to understand this is that what society needs is free software, "
@@ -1164,7 +1081,6 @@
 "özel mülk yazılım kötü bir ikamedir. Bunun cesaretlendirilmesi ihtiyaç 
"
 "duyduğumuz şeyi almanın gerçekçi bir yolu değildir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Vaclav Havel has advised us to &ldquo;Work for something because it is good, "
@@ -1177,12 +1093,10 @@
 "yapan bir şirket, kendi dar anlamında başarı şansına sahiptir ancak bu, 
"
 "toplum için iyi olan şey değildir. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Why People Will Develop Software"
 msgstr "İnsanlar Niçin Yazılım Geliştireceklerdir?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If we eliminate copyright as a means of encouraging people to develop "
@@ -1204,12 +1118,10 @@
 "Bunun nasıl olabileceği hakkında konuşmadan önce, ilk olarak yapay "
 "cesaretlendirmenin gerçekten ne kadar gerekli olduğunu sorgulamak isterim."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Programming is Fun"
 msgstr "Programlama Eğlencelidir"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are some lines of work that few will enter except for money; road "
@@ -1231,7 +1143,6 @@
 "bir şekilde olmaktan çok üzgün bir şekilde rekabet eder. Hatta güçleri 
"
 "yeterse, ilgili alanda çalışmak için para bile ödeyebilirler."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Such a field can transform itself overnight if it begins to offer the "
@@ -1252,7 +1163,6 @@
 "özel tedbirleri ve tekeli oluşturarak bu kârların mümkün olmasını "
 "sağlamaları konusunda baskı yapacaklardır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1281,7 +1191,6 @@
 "yapmadığı anlaşılmaktadır. İnsanlar, on beş sene önce bildikleri 
şeyi "
 "unutmuştur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When it is true at a given time that most people will work in a certain "
@@ -1298,7 +1207,6 @@
 "davranışlarını yeniden ayarladıkları zaman, insanlar, bir kere daha 
yeniden "
 "başarının zevki için ilgili alanda çalışmaya can atacaklardır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The question &ldquo;How can we pay programmers?&rdquo; becomes an easier "
@@ -1310,12 +1218,10 @@
 "kolay bir soru haline gelmektedir. Sade bir yaşantının sağlanması daha "
 "kolaydır."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Funding Free Software"
 msgstr "Özgür Yazılımın Finansmanı"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Institutions that pay programmers do not have to be software houses. Many "
@@ -1324,7 +1230,6 @@
 "Programcılara ücret ödeyen kurumların yazılım evleri olması gerekmez. 
Bunu "
 "yapabilecek birçok başka kurum mevcuttur."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Hardware manufacturers find it essential to support software development "
@@ -1339,7 +1244,6 @@
 "katılmaya ilişkin artan istekleri, yazılıma sahip olmanın onlar için "
 "gerçekten de önemli olan şey olmadığını fark ettiklerini 
göstermektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Universities conduct many programming projects. Today they often sell the "
@@ -1355,7 +1259,6 @@
 "şüphe var mıdır? Bu projeler, şimdi özel mülk yazılım gelişimini 
destekleyen "
 "hükümet anlaşmalarıyla desteklenebilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is common today for university researchers to get grants to develop a "
@@ -1377,7 +1280,6 @@
 "Ancak araştırmacılar bu gibi şeyleri yapma isteğine açık değillerse, 
yine de "
 "araştırmayı gerçekleştireceklerdir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Programmers writing free software can make their living by selling services "
@@ -1394,7 +1296,6 @@
 "tamamlandıktan sonra bu gelişmeleri kamuya sundum.) Ayrıca ders verdim ve "
 "bunun için de ücret aldım."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I am not alone in working this way; there is now a successful, growing "
@@ -1413,7 +1314,6 @@
 "dışındaki kullanıcılara, özel mülk yazılım için mevcut olmayan bir 
seçeneği "
 "sunmaktadır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "New institutions such as the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software "
@@ -1436,7 +1336,6 @@
 "ettiğimizi düşündükleri bir katkıyı sağlamak için teyp sipariş 
etmektedir. "
 "Vakıf ayrıca bilgisayar üreticilerinden önemli oranda bağış da 
almaktadır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Free Software Foundation is a charity, and its income is spent on hiring "
@@ -1449,7 +1348,6 @@
 "olsaydı, aynı ücretle aynı özgür yazılımı kamuya dağıtarak, 
kurucusu için "
 "çok iyi bir servet sağlayabilirdi."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Because the Foundation is a charity, programmers often work for the "
@@ -1466,7 +1364,6 @@
 "programlama eğlenceli bir iştir. Buna ek olarak, gönüllüler de bizim 
için "
 "birçok yararlı program yazmıştır. (Teknik yazarlar bile gönüllüdür.)"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This confirms that programming is among the most fascinating of all fields, "
@@ -1476,12 +1373,10 @@
 "Bu, müzik ve sanatta olduğu gibi programlamanın çok etkileyici olduğunu "
 "doğrular. Hiç kimsenin programlama yapmayacağından korkmamıza gerek 
yoktur."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "What Do Users Owe to Developers?"
 msgstr "Kullanıcılar Geliştiricilere Ne Borçludur?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There is a good reason for users of software to feel a moral obligation to "
@@ -1495,7 +1390,6 @@
 "yazılım geliştiricilerine bunu sürdürmeleri için finansman sağlamak "
 "kullanıcıların uzun vadede ilgilendikleri bir husustur ve adildir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, this does not apply to proprietary software developers, since "
@@ -1504,7 +1398,6 @@
 "Ancak, bu husus, özel mülk yazılım geliştiricileri için geçerli 
değildir "
 "çünkü kısıtlamalar, bir ödülden çok bir cezayı gerektirmektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We thus have a paradox: the developer of useful software is entitled to the "
@@ -1518,7 +1411,6 @@
 "temele zarar vermektedir. Geliştirici, bir ödülü hak edebilir ya da talep 
"
 "edebilir ancak bunların her ikisi de aynı anda olamaz."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I believe that an ethical developer faced with this paradox must act so as "
@@ -1533,12 +1425,10 @@
 "ve televizyon istasyonlarını desteklemeyi öğrendikleri gibi baskı 
olmaksızın "
 "geliştiricileri desteklemeyi de öğrenecektir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "What Is Software Productivity?"
 msgstr "Yazılım Üretkenliği Nedir?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If software were free, there would still be programmers, but perhaps fewer "
@@ -1547,7 +1437,6 @@
 "Yazılım özgür olsaydı, hâlâ programcılar olacaktı ancak daha az 
sayıda "
 "olacaktı. Bu durum toplum için kötü olur muydu?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Not necessarily. Today the advanced nations have fewer farmers than in "
@@ -1564,12 +1453,10 @@
 "programcıya ihtiyaç duymaktadır çünkü her seviyede yazılım 
üretkenliği "
 "artmıştır:"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Wider use of each program that is developed."
 msgstr "Geliştirilen her bir program daha geniş kullanıma sahiptir."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The ability to adapt existing programs for customization instead of starting "
@@ -1578,17 +1465,14 @@
 "Derme çatma hazırlanmış bir şeyden başlamak yerine isteğe göre 
uyarlamak "
 "için mevcut programlar uyarlanabilir."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Better education of programmers."
 msgstr "Programcılar daha iyi bir şekilde eğitilir."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The elimination of duplicate development effort."
 msgstr "Tekrarlayan geliştirmeleri çabalarıın elenmesi"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those who object to cooperation claiming it would result in the employment "
@@ -1602,7 +1486,6 @@
 "duyduğuna ilişkin geniş çaplı olan inancı kabul etmektedirler. Peki bu 
nasıl "
 "olur?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;Software productivity&rdquo; can mean two different things: the "
@@ -1622,12 +1505,10 @@
 "çalışan araştırmacılar, yalnızca geliştirmenin zor teknolojik 
gelişmeleri "
 "gerektirdiği ikinci ve sınırlı ifadeye odaklanmaktadır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Is Competition Inevitable?"
 msgstr "Rekabet Önlenemez Bir Şey Midir?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Is it inevitable that people will try to compete, to surpass their rivals in "
@@ -1638,7 +1519,6 @@
 "midir? Belki de öyledir. Ancak rekabet zararlı bir şey değildir; zararlı 
"
 "olan şey <em>savaş</em>tır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are many ways to compete. Competition can consist of trying to "
@@ -1657,7 +1537,6 @@
 "bir <em>centilmenlik</em> ruhunun korunması şartıyla herkes için yararlı 
"
 "olabilir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Constructive competition is enough competition to motivate people to great "
@@ -1673,7 +1552,6 @@
 "gemi kaptanlarına rüşvet vermemektedirler. En iyi olanın kazanmasına 
rıza "
 "göstermektedirler."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Competition becomes combat when the competitors begin trying to impede each "
@@ -1689,7 +1567,6 @@
 "olması değil ayrıca toplumumuzun vatandaşları arasındaki bir savaş 
biçimi "
 "olmasıdır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Competition in business is not necessarily combat. For example, when two "
@@ -1708,7 +1585,6 @@
 "karakteristiği paylaşmamaktadır. Herkesin gelişmesini sağlayan 
bilgilerin "
 "saklanması da bir savaş çeşididir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Business ideology does not prepare people to resist the temptation to combat "
@@ -1725,12 +1601,10 @@
 "biçimlerini icat etmektedir. Toplumun, ayrılıkçı bir sivil savaşın 
ekonomik "
 "eşdeğerinde kaynağı israf edilmektedir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Why Don't You Move to Russia?&rdquo;"
 msgstr "“Niçin Rusya’ya Taşınmıyorsunuz?”"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the United States, any advocate of other than the most extreme form of "
@@ -1751,7 +1625,6 @@
 "iyiliği için hissettiği sorumluluk, Amerika’da Komünizm olarak "
 "tanımlanmaktadır. Ancak bu fikirler ne kadar benzerdir?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Communism as was practiced in the Soviet Union was a system of central "
@@ -1764,7 +1637,6 @@
 "çalışan bir merkezi kontrol sistemidir. Ve kopyalama cihazları yasal 
olmayan "
 "kopyalamayı önlemek için sıkı bir şekilde korunmaktadır."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The American system of software copyright exercises central control over "
@@ -1775,7 +1647,6 @@
 "merkezi kontrol uygular ve yasal olmayan kopyalamayı önlemek için 
kopyalama "
 "cihazlarını, otomatik kopya koruma sistemleriyle korur. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "By contrast, I am working to build a system where people are free to decide "
@@ -1789,7 +1660,6 @@
 "araçları geliştirme ve değiştirme konusunda özgür olmalıdırlar. Bu, 
gönüllü "
 "iş birliği ve yetkiyi merkezden alarak dağıtmayı esas alan bir 
sistemdir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Thus, if we are to judge views by their resemblance to Russian Communism, it "
@@ -1798,12 +1668,10 @@
 "Bu nedenle, fikirleri, Rusya Komünizmine benzerlikleriyle yargılayacak "
 "olursak, burada yazılım sahipleri Komünistlerdir."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Question of Premises"
 msgstr "Önermeler Sorusu"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I make the assumption in this paper that a user of software is no less "
@@ -1817,7 +1685,6 @@
 "yazılım kullanıcılarıyla yazarların ilgi alanları ve ihtiyaçları 
eşit öneme "
 "sahiptir. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This premise is not universally accepted. Many maintain that an author's "
@@ -1832,7 +1699,6 @@
 "olmasının amacı, yazarın patronuna hak ettiği avantajı sağlamaktır, 
bunun "
 "halkı nasıl etkileyeceği önemli değildir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is no use trying to prove or disprove these premises. Proof requires "
@@ -1847,7 +1713,6 @@
 "olduğuyla ilgilenenlere yöneliktir. Ürün sahiplerinin herkesten önemli "
 "olduğunu düşünenler için, bu yazı basit bir şekilde önemsizdir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But why would a large number of Americans accept a premise that elevates "
@@ -1862,7 +1727,6 @@
 "önermeden şüphe duyulmasının toplumun temelinde sorunların olduğu 
anlamına "
 "geldiğini hisseder."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is important for these people to know that this premise is not part of "
@@ -1872,16 +1736,7 @@
 "bilmeleri önemlidir. Hiçbir zaman da bu önerme, hukuksal yasal 
geleneğimizin "
 "bir parçası olmamıştır. "
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Thus, the Constitution says that the purpose of copyright is to &ldquo;"
-#| "promote the Progress of Science and the useful Arts.&rdquo; The Supreme "
-#| "Court has elaborated on this, stating in <em>Fox Film v. Doyal</em>; that "
-#| "&ldquo;The sole interest of the United States and the primary object in "
-#| "conferring the [copyright] monopoly lie in the general benefits derived "
-#| "by the public from the labors of authors.&rdquo;"
 msgid ""
 "Thus, the Constitution says that the purpose of copyright is to &ldquo;"
 "promote the Progress of Science and the useful Arts.&rdquo; The Supreme "
@@ -1890,13 +1745,12 @@
 "conferring the [copyright] monopoly lie in the general benefits derived by "
 "the public from the labors of authors.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Öyle ki Anayasa, telif hakkının amacının “bilimin ve yararlı 
sanatların "
-"ilerlemesini desteklemek” olduğunu söylemektedir. Üst Kurul, bunun 
üzerinde "
-"özenle çalışmıştır ve Fox Film vs. Doyal’de şu ifadeyi 
kullanmıştır: “A.B."
-"D.’nin tek çıkarı ve [telif hakkı] tekelin görüşülmesindeki temel 
hedef, "
-"halkın yazarlardan edindiği genel faydalarda bulunmaktadır.”"
+"Öyle ki Anayasa, telif hakkının amacının “Bilimin ve Yararlı 
Sanatların "
+"İlerlemesini desteklemek” olduğunu söylemektedir. Üst Kurul, bunun 
üzerinde "
+"özenle çalışmıştır ve <em>Fox Film v. Doyal</em>’de şu ifadeyi 
kullanmıştır: "
+"“A.B.D.’nin tek çıkarı ve [telif hakkı] tekelin görüşülmesindeki 
temel "
+"hedef, halkın yazarlardan edindiği genel faydalarda bulunmaktadır.”"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We are not required to agree with the Constitution or the Supreme Court. "
@@ -1911,12 +1765,10 @@
 "bir varsayımdan çok, bir radikal sağ varsayımı olduğunun farkına 
varılması "
 "çekiciliğini azaltacaktır."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Conclusion"
 msgstr "Sonuç"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We like to think that our society encourages helping your neighbor; but each "
@@ -1928,7 +1780,6 @@
 "bu şekilde kazandıkları onları takdir ettiğiömizde, eleştirel mesajlar 
"
 "alırız."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software hoarding is one form of our general willingness to disregard the "
@@ -1947,7 +1798,6 @@
 "diğer insanların bize yardım etmeyeceğini gördükçe, onlara yardım 
etmek de o "
 "kadar saçma görünmektedir. Bu nedenle toplum vahşileşmektedir."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If we don't want to live in a jungle, we must change our attitudes. We must "
@@ -1964,12 +1814,10 @@
 "en azından bir alanda, vahşi orman yerine, gönüllü işbirliğini 
yüreklendiren "
 "ve bunu esas alarak çalışan daha etkin bir sistemle bunu elde edeceğiz. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Footnotes"
 msgstr "Dipnotlar"
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; refers to "
@@ -1980,7 +1828,6 @@
 "yapmamaktadır; özgür bir programın bir kopyası için ödenen ücret 
sıfır ya da "
 "çok düşük bir ücret ya da (nadiren) oldukça yüksek bir ücret 
olabilir."
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The issues of pollution and traffic congestion do not alter this "
@@ -2000,7 +1847,6 @@
 "değildir; herhangi belirli bir hız sınırı için özgür erişimli bir 
yol, "
 "durmaları ve gecikmeleri önleyerek ortalama sürme hızını 
artırmaktadır. "
 
-# type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "One might regard a particular computer program as a harmful thing that "
@@ -2021,7 +1867,6 @@
 "kullanımı zarar verici olarak değerlendirilen bir program söz konusu "
 "olduğunda bu, istenen bir durumdur."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
@@ -2032,13 +1877,11 @@
 "\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın 
Seçilmiş "
 "Yazıları</cite> kitabında yayınlanmıştır</a>."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
@@ -2053,7 +1896,6 @@
 "başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -2081,7 +1923,6 @@
 "istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
 "\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilir."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -2095,21 +1936,15 @@
 "Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Bu sayfa a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States "
-"License</a> ile lisanslanmıştır."
+"nd/4.0/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -2146,7 +1981,6 @@
 "\n"
 "</ul>"
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
@@ -2161,11 +1995,9 @@
 #~ "by-nd/3.0/us/deed.tr\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United "
 #~ "States License</a> ile lisanslanmıştır."
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid "(Version of April 24, 1992)"
 #~ msgstr "(24 Nisan 1992 sürümü)"
 
-# type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "Here is the same program in executable form, on the computer I normally "
 #~ "use:"

Index: philosophy/po/words-to-avoid.tr.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.tr.po,v
retrieving revision 1.98
retrieving revision 1.99
diff -u -b -r1.98 -r1.99
--- philosophy/po/words-to-avoid.tr.po 29 Apr 2017 17:24:17 -0000   1.98
+++ philosophy/po/words-to-avoid.tr.po 13 May 2017 08:40:29 -0000   1.99
@@ -8,7 +8,7 @@
 # Serkan Çapkan, 2009.
 # İzlem Gözükeleş, 2009.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
-# April 2017: update link and license, clean up.
+# May 2017: update a link, adjust to sorting.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -98,27 +98,28 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#BSD-style\">BSD-style</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#BSD-style\">BSD-stili</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#BSD-style\">BSD-stili</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Closed\">Closed</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Closed\">Kapalı</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Closed\">Kapalı</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#CloudComputing\">Cloud Computing</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#CloudComputing\">Bulut Hesaplama</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#CloudComputing\">Bulut&nbsp;Hesaplama</a>&rdquo;"
+"&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Commercial\">Commercial</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Commercial\">Ticari</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Commercial\">Ticari</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Compensation\">Compensation</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Compensation\">Mükafat</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Compensation\">Mükafat</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -128,12 +129,12 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Consumer\">Consumer</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Consumer\">Tüketici</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Consumer\">Tüketici</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Content\">Content</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Content\">İçerik</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Content\">İçerik</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -145,12 +146,12 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Creator\">Creator</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Creator\">Yaratıcı</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Creator\">Yaratıcı</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#DigitalGoods\">Digital Goods</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#DigitalGoods\">Sayısal meta</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#DigitalGoods\">Sayısal&nbsp;meta</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -163,13 +164,13 @@
 "&ldquo;<a href=\"#DigitalRightsManagement\">Digital Rights Management</"
 "a>&rdquo; |"
 msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"#DigitalRightsManagement\">Sayısal Haklar Yönetimi</"
-"a>&rdquo; |"
+"&ldquo;<a href=\"#DigitalRightsManagement\">Sayısal&nbsp;Haklar&nbsp;"
+"Yönetimi</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Ecosystem\">Ecosystem</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Ecosystem\">Ekosistem</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Ecosystem\">Ekosistem</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -179,7 +180,7 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#ForFree\">For free</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#ForFree\">Bedava</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#ForFree\">Bedava</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -190,17 +191,20 @@
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#FreelyAvailable\">Freely available</a>&rdquo; |"
 msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"#FreelyAvailable\">Özgürce edinilebilen 
yazılım</a>&rdquo; |"
+"&ldquo;<a 
href=\"#FreelyAvailable\">Özgürce&nbsp;edinilebilen&nbsp;yazılım</"
+"a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Freeware\">Freeware</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Freeware\">Ücretsiz Yazılım 
[:freeware]</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Freeware\">Ücretsiz&nbsp;Yazılım [:freeware]</a>"
+"&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#GiveAwaySoftware\">Give away software</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#GiveAwaySoftware\">Bağış yazılım</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a 
href=\"#GiveAwaySoftware\">Bağış&nbsp;yazılım</a>&rdquo;"
+"&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -210,28 +214,29 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Hacker\">Hacker</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Hacker\">Hacker</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Hacker\">Hacker</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;<a href=\"#IntellectualProperty\">Intellectual property</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#IntellectualProperty\">Fikri Mülkiyet</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#IntellectualProperty\">Fikri&nbsp;Mülkiyet</a>"
+"&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#LAMP\">LAMP system</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#LAMP\">LAMP sistem</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#LAMP\">LAMP&nbsp;sistem</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Linux\">Linux system</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Linux\">Linux sistem</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Linux\">Linux&nbsp;sistem</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Market\">Market</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Market\">Pazar</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Market\">Pazar</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -241,42 +246,42 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#MP3Player\">MP3 player</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#MP3Player\">MP3 Çalar</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#MP3Player\">MP3&nbsp;Çalar</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Open\">Open</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Open\">Açık</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Open\">Açık</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#PC\">PC</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#PC\">PC</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#PC\">PC</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Photoshop\">Photoshop</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Photoshop\">Photoshop</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Photoshop\">Photoshop</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Piracy\">Piracy</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Piracy\">Korsanlık</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Piracy\">Korsanlık</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#PowerPoint\">PowerPoint</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#PowerPoint\">PowerPoint</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#PowerPoint\">PowerPoint</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Protection\">Protection</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Protection\">Koruma</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Protection\">Koruma</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#RAND\">RAND</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#RAND\">RAND</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#RAND\">RAND</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -286,7 +291,8 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#SellSoftware\">Sell software</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#SellSoftware\">Yazılımın satılması</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a 
href=\"#SellSoftware\">Yazılımın&nbsp;satılması</a>&rdquo;"
+"&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -301,7 +307,8 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#SoftwareIndustry\">Software Industry</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#SoftwareIndustry\">Yazılım Endüstrisi</a>&rdquo; 
|"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#SoftwareIndustry\">Yazılım&nbsp;Endüstrisi</a>"
+"&rdquo;"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -324,17 +331,18 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Theft\">Theft</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Theft\">Hırsızlık</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Theft\">Hırsızlık</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#TrustedComputing\">Trusted Computing</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#TrustedComputing\">Güvenli İşletim</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a 
href=\"#TrustedComputing\">Güvenli&nbsp;İşletim</a>&rdquo;"
+"&nbsp;|"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Vendor\">Vendor</a>&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Vendor\">Sağlayıcı</a>&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Vendor\">Sağlayıcı</a>&rdquo;&nbsp;|"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Ad-blocker&rdquo;"
@@ -432,7 +440,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;BSD-style&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;BSD-stili&rdquo;"
+msgstr "“BSD-stili”"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -459,7 +467,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Closed&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;Kapalı&rdquo;"
+msgstr "“Kapalı”"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -483,7 +491,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Cloud Computing&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;Bulut Hesaplama&rdquo;"
+msgstr "“Bulut Hesaplama”"
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
@@ -717,12 +725,6 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This kind of thinking leads to travesties like the CBDTPA &ldquo;Consumer "
-#| "Broadband and Digital Television Promotion Act&rdquo; which would require "
-#| "copying restriction facilities in every digital device. If all the users "
-#| "do is &ldquo;consume,&rdquo; then why should they mind?"
 msgid ""
 "The narrow thinking associated with the idea that we &ldquo;consume "
 "content&rdquo; paves the way for laws such as the DMCA that forbid users to "
@@ -731,10 +733,6 @@
 "they do with these devices is &ldquo;consume,&rdquo; they may see such "
 "restrictions as natural."
 msgstr ""
-"Bu tür bir düşünme CBDTPA (“Tüketici Genişağ ve Sayısal Televizyon 
Tanıtım "
-"Eylemi”) gibi yergilere yol açar. CBDTPA her bir sayısal aygıtta 
kopyalamayı "
-"önleyici özelliklerin barındırılmasını gerektirir. Eğer tüm 
kullanıcıların "
-"yaptığı sadece “tüketmek” ise, neden önemsesinler?"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -780,6 +778,15 @@
 msgstr "“Tüketici”"
 
 #. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The term &ldquo;consumer,&rdquo; when used to refer to computer users, is "
+#| "loaded with assumptions we should reject. Playing a digital recording, "
+#| "or running a program, does not consume it.</p>\n"
+#| "<p>\n"
+#| "The terms &ldquo;producer&rdquo; and &ldquo;consumer&rdquo; come from "
+#| "economic theory, and bring with them its narrow prespective and misguided "
+#| "assumptions. They tend to warp your thinking."
 msgid ""
 "The term &ldquo;consumer,&rdquo; when used to refer to the users of "
 "computing, is loaded with assumptions we should reject. Some come from the "
@@ -788,13 +795,29 @@
 "copiable digital works the economic conclusions that were drawn about "
 "uncopiable material products."
 msgstr ""
+"“Tüketici” terimi bilgisayar kullanıcılarını tarif etmek için "
+"kullanıldığında, redetmemiz gereken varsayımlarla yüklüdür. Bir 
sayısal "
+"kaydı oynatmak, veya bir programı çalıştırmak onu tüketmek 
değildir.</p>\n"
+"<p>\n"
+"“Üreticiler” ve “tüketiciler” terimleri ekonomi teorisinde 
gelirler, ve "
+"dar bakış açısıyla, yanlış yönlendirilmiş varsayımlarla birlikte "
+"gelirler. Düşünmenizi çarpıtmaya hizmet ederler."
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In addition, describing the users of software as &ldquo;consumers&rdquo; "
 #| "presumes a narrow role for them: it regards them as cattle that passively "
-#| "graze on what others make available to them."
+#| "graze on what others make available to them.</p>\n"
+#| "<p>\n"
+#| "This kind of thinking leads to travesties like the CBDTPA &ldquo;Consumer "
+#| "Broadband and Digital Television Promotion Act&rdquo; which would require "
+#| "copying restriction facilities in every digital device. If all the users "
+#| "do is &ldquo;consume,&rdquo; then why should they mind?</p>\n"
+#| "<p>\n"
+#| "The shallow economic conception of users as &ldquo;consumers&rdquo; tends "
+#| "to go hand in hand with the idea that published works are mere <a href="
+#| "\"#Content\">&ldquo;content.&rdquo;</a>"
 msgid ""
 "In addition, describing the users of software as &ldquo;consumers&rdquo; "
 "refers to a framing in which people are limited to selecting between "
@@ -805,7 +828,17 @@
 msgstr ""
 "Ek olarak, yazılım kullanıcılarını “tüketici” olarak tanımlamak 
kullanıcılar "
 "için dar bir rolü kabul eder: başkalarının sağladığı otlakta edilgen 
bir "
-"şekilde otlayan sığırlar kadar itibar verir."
+"şekilde otlayan sığırlar kadar itibar verir.</p>\n"
+"<p>\n"
+"Bu tür bir düşünme CBDTPA (“Tüketici Genişağ ve Sayısal Televizyon 
Tanıtım "
+"Eylemi”) gibi yergilere yol açar. CBDTPA her bir sayısal aygıtta 
kopyalamayı "
+"önleyici özelliklerin barındırılmasını gerektirir. Eğer tüm 
kullanıcıların "
+"yaptığı sadece “tüketmek” ise, neden önemsesinler?</p>\n"
+"<p>\n"
+"Kullanıcıların “tüketiciler” olarak dar ekonomik 
kavramsallaştırılması, "
+"yayınlanan çalışmaların sadece “<a href=\"#Content\">içerik</a>” 
olması "
+"fikriyle el ele sürdürülen bir eğilimdir."
+
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
@@ -1878,7 +1911,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Sell software&rdquo;"
-msgstr "“Yazılımın satılması”"
+msgstr "“Yazılımın&nbsp;satılması”"
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
@@ -1956,7 +1989,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Software Industry&rdquo;"
-msgstr "“Yazılım Endüstrisi”"
+msgstr "“Yazılım&nbsp;Endüstrisi”"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1988,9 +2021,9 @@
 "“Endüstri” kelimesi yazılım patentlerinin savunucuları tarafından 
propaganda "
 "terimi olarak kullanılmaktadır. Yazılım geliştirmeyi “endüstri” 
olarak "
 "tanımlamakta, ve bunun patent tekellerine karşı çıkma anlamına 
geldiğini "
-"söylemektedirler. <a 
href=\"http://web.archive.org/web/20071222001014/http://";
-"www.swpat.ffii.org/papers/europarl0309/\" title=\"archived version of http://";
-"swpat.ffii.org/papers/europarl0309/\"> 2003 yılında yazılım patentlerini "
+"söylemektedirler. <a 
href=\"https://web.archive.org/web/20071215073111/http://";
+"eupat.ffii.org/papers/europarl0309/\" title=\"archived version of http://";
+"eupat.ffii.org/papers/europarl0309/\"> 2003 yılında yazılım patentlerini "
 "rededen Avrupa Parlamentosu, “endüstri”yi “malzeme metalarının 
otomatik "
 "üretimi” olarak tanımlamak üzere oy kullandı.</a>"
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]